MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ"

Transkript

1 Moody International Certification Group

2 GĐRĐŞ Moody International, 60 dan fazla ülkede 90 ın üzerinde ofisle hizmet veren Đngiltere merkezli Belgelendirme, Eğitim ve Gözetim grubudur. Grup 1911 yılından beri hizmet vermektedir ve hizmetleri arasında dünya çapında belgelendirme (certification), eğitim (training), gözetim (inspection), proje yönetimi (procurement), proje takibi (expediting), personel yerleştirme (recruitment) ve ikinci taraf teknik hizmetler (NDT) bulunmaktadır. Moody International Kalite Servisleri Ltd. Şti. grubun Türkiye deki akredite (TÜRKAK) ofisidir. Belgelendirme, gözetim ve diğer hizmetlerin yanında güncel olarak aşağıdaki konularda genel katılıma açık eğitim ve seminerler düzenlemektedir: A. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri B. ISO Çevre Yönetim Sistemleri C. OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri D. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri E. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri F. ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri G. Diğer Eğitimler Baş Denetçi/Denetçi eğitimleri ile bireysel denetçi tescil talebinde bulunanların eğitim gerekliliklerinin karşılanması hedeflenmektedir. Bilgilendirme ve Đç Denetçi eğitimleri ile kuruluş içi yönetim sistemi uygulamalarında ilgili standardın gerekliliklerinin anlaşılması ve uygulama etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Denetçi Dönüşüm Eğitimleri ile hali hazırdaki denetçilerin diğer yönetim sistemleri denetçiliği için eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir. Mevzuat eğitimleri ile katılımcıların yasal uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Yönetim sistemleri destek eğitimleri ile ilgili yönetim sistemi gerekliliklerinin uygulama etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitimler çeşitli iş alanlarında yönetim görevlerini yürüten nitelikli profesyoneller ve ulusal / uluslar arası yönetim sistemleri standartları/spesifikasyonları hakkında tecrübeli eğitmenler ve profesyonel denetçiler tarafından verilmektedir. Moody International eğitim ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayan ve değişimlere cevap veren dünya çapında bir kuruluş olup Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Grubumuzun bu alanlarda etkin çalışmaları olup, gelecekte faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerin de kapsama alınması planlanmaktadır. Deniz aşırı eğitimler, Đngiltere merkez ofis tarafından genel eğitim prosedürlerine göre eğitilmiş yerel eğitimciler tarafından, katılımcıların farklı kültür gerekliliklerine uyum içinde verilmektedir. Eğitimler Đngilizce veya yerel dillerde verilmektedir. Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

3 MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) Baş Denetçi ISO 9001 KYS Đç Denetçi ISO 9001 KYS Bilgilendirme ISO 14001Çevre Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) Baş Denetçi ISO ÇYS Đç Denetçi ISO 14001:2004 ÇYS Bilgilendirme Çevre Boyutları ve Acil Hal Değerlendirme Çevre Mevzuatı IRCA Kayıtlı ISO ÇYS Denetçi Dönüşüm OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği (ĐSG) Baş Denetçi OHSAS ĐSG Đç Denetçi OHSAS ĐSG Bilgilendirme Tehlike Analizi ve Acil Hal Değerlendirme Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı IRCA Kayıtlı OHSAS ĐSG Denetçi Dönüşüm Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO Gıda Güvenliği (FSMS) Baş Denetçi Đç Denetçi HACCP Bilgilendirme SSOP/GMP IRCA Kayıtlı ISO Gıda Güvenliği (FSMS) Denetçi Dönüşüm BRC Bilgilendirme EurepGAP Bilgilendirme IFS Bilgilendirme ISO Bilgilendirme EurepGAP uygulamalarında HACCP Bitki Koruma (IPM) / Sulama Gübreleme Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

4 ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) Bilgilendirme IRCA Kayıtlı ISO ISMS Denetçi Dönüşüm ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri ISO/TS Otomotiv Sektörü KYS Bilgilendirme ISO/TS Đç Denetçi Đstatistiksel Proses Kontrol (ĐPK) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP) Đleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Acil Durum Planlaması (AIAG) * Aşağıdaki eğitimler için yıllık planlama yapılmamakta; bu eğitimler talebe bağlı olarak düzenlenmektedir. CE Eğitimleri CE Đşaretlemesi Bilgilendirme PEDBasınçlı Kaplar Direktifi Bilgilendirme PEDBasınçlı Kaplar Direktifi Uzmanlığı Yönetim Sistemleri Destek Eğitimleri Benchmarking Kalite Çemberleri Problem Çözme Teknikleri (7QC) Sürekli Đyileştirme Liderlik Zaman Yönetimi ARGE Yönetimi Proje Yönetimi Süreç Yönetimi Performans Değerlendirme 6 Sigma Yeni Ürün Tasarımında Güvenilirlik ve Değer Analizi Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

5 Kişisel Gelişim Eğitimleri Yönetici Asistanlığı Đletişim Çatışmaları ve Empati Kişisel Gelişim ve Güvenli Davranış Temel Yöneticilik Becerileri Stres Yönetimi Telefonda Etkili Đletişim Pazarlama ve Satış Eğitimleri Đleri Satış Becerileri Telefonda Satış Teknikleri Bütünleşik Pazarlama Đletişim Yöntemleri Satış Ekibinin Yönetilmesi Anahtar Müşterilerin Geliştirilmesi Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

6 KALĐTE IRCA KAYITLI ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Standartlar ve kalite terimleri, akreditasyon ve denetim türleri ISO 9001:2008 gerekliliklerini anlamak Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 1/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

7 KALĐTE ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO 9001:2008 hakkında bilgilendirme Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 2/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

8 KALĐTE ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten tüm personel, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Kaliteye Giriş Kalite prensipleri Kalite Yönetim Sistemlerinin faydaları ISO 9001 in Tarihi ISO 9001 in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı ISO 9001:2008 standardı şartlarının yorumlanması 3/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

9 ÇEVRE IRCA KAYITLI ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara çevre denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Çevre yönetim sistemi gerekliliklerinin gözden geçirilmesi Uluslar arası standartlar ve mevzuat Risk değerlendirme Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 4/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

10 ÇEVRE ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara çevre iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO hakkında bilgilendirme Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 5/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

11 ÇEVRE ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Çevre Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Çevre yönetimi kavramları Referans Mevzuat Risk değerlendirme ISO in Tarihi ISO nin dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı ISO 14001:2004 standardı şartlarının yorumlanması 6/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

12 ÇEVRE ÇEVRE BOYUTLARI VE ACĐL HAL DEĞERLENDĐME Bir Gün Çevre Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara Çevre Boyutları ve bunlara bağlı Çevre Etkilerinin belirlenmesi konusunda temel bilgi sağlamak, acil durumların değerlendirilmesi becerisini kazandırmak Çevre boyutlarının belirlenmesi için temel prensipler Boyut analizi yöntemleri ve çevre boyutlarına bağlı çevresel etkiler Önemli çevre boyutlarının belirlenmesi ve kontrollerin sağlanması Çeşitli sektörlerdeki çevre boyutları Uygulamada karşılaşılan problemler Acil durumların değerlendirilmesi 7/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

13 ÇEVRE ÇEVRE MEVZUATI Đki Gün Kuruluşlarda Çevre Yönetiminden sorumlu personel, Çevre Mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel katılımcılar Çevre Mevzuatı konusunda katılımcılara temel bilgi sağlamak, mevzuat ihlalleri durumunda karşılaşılacak yaptırımların açıklanması Çevre ile ilgili kavramlar Çevre Mevzuatı Değişik sektörlerden örneklerle mevzuat gerekliliklerinin değerlendirilmesi Kuruluşların sorumlulukları Yerel idarelerin sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları Mevzuat ihlallerinde karşılaşılacak yaptırımlar 8/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

14 ÇEVRE IRCA KAYITLI ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Đş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ÇYS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ÇYS Politikası ve amaçlar ÇYS sisteminin kurulması Çevre Boyutu ve etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Çevre mevzuatı (genel) Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 9/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

15 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ĐSG yönetim sistemi gerekliliklerinin gözden geçirilmesi Uluslar arası standartlar ve mevzuat Risk değerlendirme Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 10/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

16 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması OHSAS hakkında bilgilendirme Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 11/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

17 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri spesifikasyonu konusunda temel bilgi sağlamak, spesifikasyon maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili kavramlar Referans Mevzuat Risk değerlendirme OHSAS in Tarihi OHSAS in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı OHSAS in şartlarının yorumlanması 12/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

18 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE ACĐL HAL DEĞERLENDĐME Bir Gün Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin belirlenmesi konusunda temel bilgi sağlamak, acil durumların değerlendirilmesi becerisini kazandırmak Tehlike analizi ve risk değerlendirme için temel prensipler Önemli tehlikelerin belirlenmesi ve kontrollerin sağlanması Kazaların engellenmesi Çeşitli sektörlerdeki tehlike analizleri ve risk değerlendirme yöntemleri Uygulamada karşılaşılan problemler Acil durumların değerlendirilmesi 13/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

19 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ MEVZUATI Đki Gün Kuruluşlarda Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminden sorumlu personel, Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel katılımcılar Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konusunda katılımcılara temel bilgi sağlamak, mevzuat ihlalleri durumunda karşılaşılacak yaptırımların açıklanması Đş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kavramlar Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Değişik sektörlerden örneklerle mevzuat gerekliliklerinin değerlendirilmesi Kuruluşların sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları Mevzuat ihlallerinde karşılaşılacak yaptırımlar 14/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

20 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ĐSG denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ĐSG Politikası ve amaçlar ĐSG sisteminin kurulması Tehlike analizi ve risk değerlendirme ĐSG mevzuatı (genel) Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 15/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

21 GIDA GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ (FSMS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara ISO 22000:2005 e ve ISO e göre gıda güvenliği denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Gıda Güvenliği Politikasının içeriği FSMS nin uygulanması Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon Denetimlerin planlanması Denetimlerin gerçekleştirilmesi, görüşme teknikleri Rapor hazırlama Ulusal Gıda Güvenliği Mevzuatı Gıda Güvenliği risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Gıda Güvenliği performansının izlenmesi Sürekli iyileştirme Belgelendirme gereklilikleri Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri IRCA üyeliği IRCA sınavı 16/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

22 GIDA GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE KRĐTĐK KONTROL NOKTALARI (HACCP) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara HACCP iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması HACCP bilgilendirme Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 17/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

23 GIDA GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE KRĐTĐK KONTROL NOKTALARI (HACCP) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, HACCP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara HACCP spesifikasyonu konusunda temel bilgi sağlamak, spesifikasyon maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda güvenliğinin ve sanitasyon kontrolünün temeli HACCP in yedi prensibi Đşletmelerde uygun HACCP planlarının geliştirilmesi Đlgili mevzuatın gereklilikleri Ürünlerde gıda güvenliği kontrolü ve tehlikelerin önlenmesi Ürünlerdeki gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili bilgiler Temel sanitasyon gereksinimleri HACCP spesifikasyonu şartlarının yorumlanması 18/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

24 GIDA GÜVENLĐĞĐ SSOP / GMP Bir Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, Gıda Güvenliği konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcıları SSOP (Standart Sanitasyon Operasyon Prosedürleri) ve GMP (Đyi Üretim Uygulmaları) konusunda bilinçlendirmek SSOP ve GMP nin tanımı SSOP ve GMP uygulamalarının gelişimi SSOP ve GMP uygulamalarının kapsamı Üretim ve Kalite Kontrol uygulamaları Hijyen Kontrolü Tutulması gereken kayıtlar Karşılaşılan problemler Tartışma ve sorular 19/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

25 GIDA GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ (FSMS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Đş Sağlığı ve Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ISO 22000:2005 FSMS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak FSMS Giriş, Prensipler, Tanımlar ve Düzenlemeler Đlgili Mevzuat Ürün Tanımları ve Proses Akış Diyagramları Gıda Güvenliği Risklerini tanımlama ve değerlendirme Geri Çağırma Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 20/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

26 GIDA GÜVENLĐĞĐ BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Đngiltere ve Đngiltere ye yakın ülkelere ihracat yapan firmaların Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, BRC konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara BRC standartları konusunda temel bilgi sağlamak, standartların yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda Özelliklerinin tanımlanması Süreçlerin tanımlanması BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite Yönetim Sistemi Đzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma Fabrika Altyapı Standardları Ürüne Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; Temizlik ve Hijyen; Atıkların Kontrolü; Haşere Kontrolü; Ürün Paketleme, Depolama Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim BRC standartları şartlarının yorumlanması BRC Belgelendirme şartları 21/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

27 GIDA GÜVENLĐĞĐ EUREPGAP BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Tarımsal üretim işletmelerinin ve gıda ihracat şirketlerinin yöneticileri, idari ve teknik personeli, gıda üreticileri, EUREPGAP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara EUREPGAP standartları konusunda temel bilgi sağlamak, standartların yorumlanması becerisini kazandırmak EUREPGAP tanımı EUREPGAP standartlarının tarihsel gelişimi EUREPGAP standartları ve kapsamdaki ürünler Đyi Tarım Uygulamaları Zararlılarla mücadele Entegre ürün yetiştiriciliği EUREPGAP standartları şartlarının yorumlanması EUREPGAP Belgelendirme şartları 22/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

28 GIDA GÜVENLĐĞĐ IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmaların Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, IFS konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara IFS standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda Özelliklerinin tanımlanması Süreçlerin tanımlanması IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite Yönetim Sistemi Đzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma Altyapı Standardları Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; Temizlik ve Hijyen; Haşere Kontrolü; Ürün Paketleme, Depolama Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim IFS standartları şartları yorumlanması BRC Belgelendirme şartları 23/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

29 GIDA GÜVENLĐĞĐ ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, ISO konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın yorumlanması becerisini kazandırmak, ISO 9001 ve HACCP sistemi uygulayıcılarının ISO e geçişini sağlamak Süreç yaklaşımının tanımlanması ISO in Tarihi ISO in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar ISO kayıt ve dokümantasyon sistemi ISO e geçişin sağlanması ISO standardı şartlarının yorumlanması ISO Belgelendirme şartları 24/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

30 GIDA GÜVENLĐĞĐ EUREPGAP UYGULAMALARINDA HACCP Bir Gün EUREPGAP uygulayıcıları, tarımsal gıda üreticileri, EUREPGAP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara EUREPGAP uygulamaları sırasında HACCP prensiplerinin uygulanması konusunda bilgi sağlamak EUREPGAP tanımı HACCP tanımı HACCP prensiplerinin EUREPGAP ile ilişkilendirilmesi Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi Hijyen ve EUREPGAP ilişkisi Saha kontrolleri 25/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

31 GIDA GÜVENLĐĞĐ BĐTKĐ KORUMA (IPM) / SULAMA / GÜBRELEME Bir Gün Tarımsal gıda üreticileri, Tarımsal gıda konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara bitki koruma, sulama ve gübreleme prensiplerinin uygulanması konusunda bilgi sağlamak Bitki koruma, sulama ve gübrelemenin tarımsal gıda üretimi için önemi Toprak yapısının belirlenmesi Đklimsel özellikler Hastalıklar ve zararlılar Bitki Koruma (Integrated Pest Management) yöntemleri Sulama yöntemleri Gübre tipleri ve gübreleme yöntemleri Bitki koruma, sulama ve gübreleme dönemleri Yanlış uygulamalar ve sonuçları 26/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

32 BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ ISO BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ (ISMS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ve ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri Standardı konusunda temel bilgi sağlamak, Standart maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) ile ilgili kavramlar ISMS nin Gelişimi ve ISMS standartlarının dünya çapındaki güncel durumu Đlgili Mevzuat ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ve ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri Standardı şartlarının yorumlanması ISO Belgelendirmesi 27/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

33 BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ISMS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Đş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ISMS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ISMS politikası içeriği ISMS Uygulamaları Diğer yönetim sistemleri ile karşılaştırmalar, ISMS ile ilgili mevzuat ISMS risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 28/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

34 OTOMOTĐV ISO/TS OTOMOTĐV SEKTÖRÜ KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Kalite Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO/TS konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri Standardı konusunda temel bilgi sağlamak, Standart maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili kavramlar Otomotiv sektöründe kalite IATF yapısı ve kuralları ISO/TS Gelişimi ve ilgili standartların dünya çapındaki güncel durumu ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri Standardı şartlarının yorumlanması 8d Raporu Polivalans Tablosu Süreç yönetimi ve iyileştirme ISO/TS Belgelendirmesi 29/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

35 OTOMOTĐV ISO/TS OTOMOTĐV SEKTÖRÜ KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara ISO/TS iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO/TS hakkında bilgilendirme Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 30/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

36 OTOMOTĐV ĐSTATĐSTĐKSEL PROSES KONTROL (ĐPK) Đki Gün Đstatistiksel Proses Kontrol faaliyetlerinden sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların proses kontrol teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri Đstatistiksel Proses Kontrol tanımı Veri toplama Pareto analizi Histogram Serpilme diyagramı Gruplandırma Normal dağılım Proses çıktılarının tahmini Makine/proses yeterlilik analizleri Kontrol kartları Pratik çalışmalar 31/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

37 OTOMOTĐV HATA MODU ETKĐ ANALĐZĐ (FMEA) Đki Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve tasarımdan sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların FMEA konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri FMEA tanıtımı Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve tasarım için FMEA prensiplerinin uygulamaları Kalite yönetim sistemi açısından FMEA nın yararları FMEA nın APQP süreci içindeki yeri Uygulama formu Pratik çalışmalar Düzeltici faaliyetler 32/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

38 OTOMOTĐV ÜRETĐM PARÇASI ONAY SÜRECĐ (PPAP) Bir Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların PPAP konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri PPAP tanıtımı PPAP dosyası içeriği PPAP 3. Yayın şartları PPAP dosyası hazırlanması için örnek çalışma Müşteriye haber verme ve sunum 33/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

39 OTOMOTĐV ĐLERĐ ÜRÜN KALĐTE PLANLAMASI (APQP) Bir Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların APQP konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri APQP tanıtımı APQP süreci Ürün tasarımı ve geliştirme Yeni ürün devreye alma planı Ürün kalite planlamasının esasları Ürün ve prosesin geçerliliği Sinoptik çalışması Kontrol planı hazırlama Pratik çalışmalar Geri Bildirim, Değerlendirme ve Düzeltici Faaliyet 34/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l