MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ"

Transkript

1 Moody International Certification Group

2 GĐRĐŞ Moody International, 60 dan fazla ülkede 90 ın üzerinde ofisle hizmet veren Đngiltere merkezli Belgelendirme, Eğitim ve Gözetim grubudur. Grup 1911 yılından beri hizmet vermektedir ve hizmetleri arasında dünya çapında belgelendirme (certification), eğitim (training), gözetim (inspection), proje yönetimi (procurement), proje takibi (expediting), personel yerleştirme (recruitment) ve ikinci taraf teknik hizmetler (NDT) bulunmaktadır. Moody International Kalite Servisleri Ltd. Şti. grubun Türkiye deki akredite (TÜRKAK) ofisidir. Belgelendirme, gözetim ve diğer hizmetlerin yanında güncel olarak aşağıdaki konularda genel katılıma açık eğitim ve seminerler düzenlemektedir: A. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri B. ISO Çevre Yönetim Sistemleri C. OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri D. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri E. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri F. ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri G. Diğer Eğitimler Baş Denetçi/Denetçi eğitimleri ile bireysel denetçi tescil talebinde bulunanların eğitim gerekliliklerinin karşılanması hedeflenmektedir. Bilgilendirme ve Đç Denetçi eğitimleri ile kuruluş içi yönetim sistemi uygulamalarında ilgili standardın gerekliliklerinin anlaşılması ve uygulama etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Denetçi Dönüşüm Eğitimleri ile hali hazırdaki denetçilerin diğer yönetim sistemleri denetçiliği için eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir. Mevzuat eğitimleri ile katılımcıların yasal uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Yönetim sistemleri destek eğitimleri ile ilgili yönetim sistemi gerekliliklerinin uygulama etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitimler çeşitli iş alanlarında yönetim görevlerini yürüten nitelikli profesyoneller ve ulusal / uluslar arası yönetim sistemleri standartları/spesifikasyonları hakkında tecrübeli eğitmenler ve profesyonel denetçiler tarafından verilmektedir. Moody International eğitim ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayan ve değişimlere cevap veren dünya çapında bir kuruluş olup Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Grubumuzun bu alanlarda etkin çalışmaları olup, gelecekte faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerin de kapsama alınması planlanmaktadır. Deniz aşırı eğitimler, Đngiltere merkez ofis tarafından genel eğitim prosedürlerine göre eğitilmiş yerel eğitimciler tarafından, katılımcıların farklı kültür gerekliliklerine uyum içinde verilmektedir. Eğitimler Đngilizce veya yerel dillerde verilmektedir. Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

3 MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) Baş Denetçi ISO 9001 KYS Đç Denetçi ISO 9001 KYS Bilgilendirme ISO 14001Çevre Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) Baş Denetçi ISO ÇYS Đç Denetçi ISO 14001:2004 ÇYS Bilgilendirme Çevre Boyutları ve Acil Hal Değerlendirme Çevre Mevzuatı IRCA Kayıtlı ISO ÇYS Denetçi Dönüşüm OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği (ĐSG) Baş Denetçi OHSAS ĐSG Đç Denetçi OHSAS ĐSG Bilgilendirme Tehlike Analizi ve Acil Hal Değerlendirme Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı IRCA Kayıtlı OHSAS ĐSG Denetçi Dönüşüm Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri IRCA Kayıtlı ISO Gıda Güvenliği (FSMS) Baş Denetçi Đç Denetçi HACCP Bilgilendirme SSOP/GMP IRCA Kayıtlı ISO Gıda Güvenliği (FSMS) Denetçi Dönüşüm BRC Bilgilendirme EurepGAP Bilgilendirme IFS Bilgilendirme ISO Bilgilendirme EurepGAP uygulamalarında HACCP Bitki Koruma (IPM) / Sulama Gübreleme Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

4 ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) Bilgilendirme IRCA Kayıtlı ISO ISMS Denetçi Dönüşüm ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri ISO/TS Otomotiv Sektörü KYS Bilgilendirme ISO/TS Đç Denetçi Đstatistiksel Proses Kontrol (ĐPK) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP) Đleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Acil Durum Planlaması (AIAG) * Aşağıdaki eğitimler için yıllık planlama yapılmamakta; bu eğitimler talebe bağlı olarak düzenlenmektedir. CE Eğitimleri CE Đşaretlemesi Bilgilendirme PEDBasınçlı Kaplar Direktifi Bilgilendirme PEDBasınçlı Kaplar Direktifi Uzmanlığı Yönetim Sistemleri Destek Eğitimleri Benchmarking Kalite Çemberleri Problem Çözme Teknikleri (7QC) Sürekli Đyileştirme Liderlik Zaman Yönetimi ARGE Yönetimi Proje Yönetimi Süreç Yönetimi Performans Değerlendirme 6 Sigma Yeni Ürün Tasarımında Güvenilirlik ve Değer Analizi Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

5 Kişisel Gelişim Eğitimleri Yönetici Asistanlığı Đletişim Çatışmaları ve Empati Kişisel Gelişim ve Güvenli Davranış Temel Yöneticilik Becerileri Stres Yönetimi Telefonda Etkili Đletişim Pazarlama ve Satış Eğitimleri Đleri Satış Becerileri Telefonda Satış Teknikleri Bütünleşik Pazarlama Đletişim Yöntemleri Satış Ekibinin Yönetilmesi Anahtar Müşterilerin Geliştirilmesi Hüseyin Çelik Sk. Topaloğlu Đş Merkz. No:9 Kat:3 Kozyatağı / Đstanbul Tel: Faks:

6 KALĐTE IRCA KAYITLI ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Standartlar ve kalite terimleri, akreditasyon ve denetim türleri ISO 9001:2008 gerekliliklerini anlamak Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 1/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

7 KALĐTE ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO 9001:2008 hakkında bilgilendirme Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 2/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

8 KALĐTE ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (KYS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten tüm personel, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Kaliteye Giriş Kalite prensipleri Kalite Yönetim Sistemlerinin faydaları ISO 9001 in Tarihi ISO 9001 in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı ISO 9001:2008 standardı şartlarının yorumlanması 3/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

9 ÇEVRE IRCA KAYITLI ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara çevre denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Çevre yönetim sistemi gerekliliklerinin gözden geçirilmesi Uluslar arası standartlar ve mevzuat Risk değerlendirme Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 4/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

10 ÇEVRE ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara çevre iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO hakkında bilgilendirme Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 5/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

11 ÇEVRE ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Çevre Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Çevre yönetimi kavramları Referans Mevzuat Risk değerlendirme ISO in Tarihi ISO nin dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı ISO 14001:2004 standardı şartlarının yorumlanması 6/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

12 ÇEVRE ÇEVRE BOYUTLARI VE ACĐL HAL DEĞERLENDĐME Bir Gün Çevre Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara Çevre Boyutları ve bunlara bağlı Çevre Etkilerinin belirlenmesi konusunda temel bilgi sağlamak, acil durumların değerlendirilmesi becerisini kazandırmak Çevre boyutlarının belirlenmesi için temel prensipler Boyut analizi yöntemleri ve çevre boyutlarına bağlı çevresel etkiler Önemli çevre boyutlarının belirlenmesi ve kontrollerin sağlanması Çeşitli sektörlerdeki çevre boyutları Uygulamada karşılaşılan problemler Acil durumların değerlendirilmesi 7/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

13 ÇEVRE ÇEVRE MEVZUATI Đki Gün Kuruluşlarda Çevre Yönetiminden sorumlu personel, Çevre Mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel katılımcılar Çevre Mevzuatı konusunda katılımcılara temel bilgi sağlamak, mevzuat ihlalleri durumunda karşılaşılacak yaptırımların açıklanması Çevre ile ilgili kavramlar Çevre Mevzuatı Değişik sektörlerden örneklerle mevzuat gerekliliklerinin değerlendirilmesi Kuruluşların sorumlulukları Yerel idarelerin sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları Mevzuat ihlallerinde karşılaşılacak yaptırımlar 8/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

14 ÇEVRE IRCA KAYITLI ISO ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ÇYS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Đş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ÇYS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ÇYS Politikası ve amaçlar ÇYS sisteminin kurulması Çevre Boyutu ve etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Çevre mevzuatı (genel) Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 9/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

15 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ĐSG yönetim sistemi gerekliliklerinin gözden geçirilmesi Uluslar arası standartlar ve mevzuat Risk değerlendirme Masaüstü denetim / doküman inceleme denetim programlama, denetim sorumlulukları ve görevleri Açılış toplantısı Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri Denetim teknikleri, denetçi kuralları, denetim raporu yazma Kapanış toplantısı uygunsuzluğun sunumu, denetimi raporlama Denetimi sonrası faaliyetler baş denetçi / denetçi / yönetim sorumlulukları IRCA üyeliği IRCA sınavı 10/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

16 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması OHSAS hakkında bilgilendirme Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 11/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

17 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri spesifikasyonu konusunda temel bilgi sağlamak, spesifikasyon maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili kavramlar Referans Mevzuat Risk değerlendirme OHSAS in Tarihi OHSAS in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı OHSAS in şartlarının yorumlanması 12/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

18 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE ACĐL HAL DEĞERLENDĐME Bir Gün Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin belirlenmesi konusunda temel bilgi sağlamak, acil durumların değerlendirilmesi becerisini kazandırmak Tehlike analizi ve risk değerlendirme için temel prensipler Önemli tehlikelerin belirlenmesi ve kontrollerin sağlanması Kazaların engellenmesi Çeşitli sektörlerdeki tehlike analizleri ve risk değerlendirme yöntemleri Uygulamada karşılaşılan problemler Acil durumların değerlendirilmesi 13/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

19 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ MEVZUATI Đki Gün Kuruluşlarda Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminden sorumlu personel, Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bireysel katılımcılar Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konusunda katılımcılara temel bilgi sağlamak, mevzuat ihlalleri durumunda karşılaşılacak yaptırımların açıklanması Đş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kavramlar Đş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Değişik sektörlerden örneklerle mevzuat gerekliliklerinin değerlendirilmesi Kuruluşların sorumlulukları Çalışanların sorumlulukları Mevzuat ihlallerinde karşılaşılacak yaptırımlar 14/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

20 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ (ĐSG) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ĐSG denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ĐSG Politikası ve amaçlar ĐSG sisteminin kurulması Tehlike analizi ve risk değerlendirme ĐSG mevzuatı (genel) Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 15/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

21 GIDA GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ (FSMS) BAŞ DENETÇĐ Beş Gün IRCA Konu ile ilgili denetçilik eğitimi almak isteyen Yöneticiler, Yönetim Danışmanları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışanlar IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle potansiyel baş denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara ISO 22000:2005 e ve ISO e göre gıda güvenliği denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması Gıda Güvenliği Politikasının içeriği FSMS nin uygulanması Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon Denetimlerin planlanması Denetimlerin gerçekleştirilmesi, görüşme teknikleri Rapor hazırlama Ulusal Gıda Güvenliği Mevzuatı Gıda Güvenliği risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Gıda Güvenliği performansının izlenmesi Sürekli iyileştirme Belgelendirme gereklilikleri Vaka Çalışmaları denetim aktiviteleri IRCA üyeliği IRCA sınavı 16/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

22 GIDA GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE KRĐTĐK KONTROL NOKTALARI (HACCP) ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara HACCP iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması HACCP bilgilendirme Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları Referans Mevzuat Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 17/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

23 GIDA GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE ANALĐZĐ VE KRĐTĐK KONTROL NOKTALARI (HACCP) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, HACCP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara HACCP spesifikasyonu konusunda temel bilgi sağlamak, spesifikasyon maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda güvenliğinin ve sanitasyon kontrolünün temeli HACCP in yedi prensibi Đşletmelerde uygun HACCP planlarının geliştirilmesi Đlgili mevzuatın gereklilikleri Ürünlerde gıda güvenliği kontrolü ve tehlikelerin önlenmesi Ürünlerdeki gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili bilgiler Temel sanitasyon gereksinimleri HACCP spesifikasyonu şartlarının yorumlanması 18/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

24 GIDA GÜVENLĐĞĐ SSOP / GMP Bir Gün Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, Gıda Güvenliği konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcıları SSOP (Standart Sanitasyon Operasyon Prosedürleri) ve GMP (Đyi Üretim Uygulmaları) konusunda bilinçlendirmek SSOP ve GMP nin tanımı SSOP ve GMP uygulamalarının gelişimi SSOP ve GMP uygulamalarının kapsamı Üretim ve Kalite Kontrol uygulamaları Hijyen Kontrolü Tutulması gereken kayıtlar Karşılaşılan problemler Tartışma ve sorular 19/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

25 GIDA GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ (FSMS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Đş Sağlığı ve Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ISO 22000:2005 FSMS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak FSMS Giriş, Prensipler, Tanımlar ve Düzenlemeler Đlgili Mevzuat Ürün Tanımları ve Proses Akış Diyagramları Gıda Güvenliği Risklerini tanımlama ve değerlendirme Geri Çağırma Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 20/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

26 GIDA GÜVENLĐĞĐ BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Đngiltere ve Đngiltere ye yakın ülkelere ihracat yapan firmaların Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, BRC konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara BRC standartları konusunda temel bilgi sağlamak, standartların yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda Özelliklerinin tanımlanması Süreçlerin tanımlanması BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite Yönetim Sistemi Đzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma Fabrika Altyapı Standardları Ürüne Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; Temizlik ve Hijyen; Atıkların Kontrolü; Haşere Kontrolü; Ürün Paketleme, Depolama Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim BRC standartları şartlarının yorumlanması BRC Belgelendirme şartları 21/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

27 GIDA GÜVENLĐĞĐ EUREPGAP BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Tarımsal üretim işletmelerinin ve gıda ihracat şirketlerinin yöneticileri, idari ve teknik personeli, gıda üreticileri, EUREPGAP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara EUREPGAP standartları konusunda temel bilgi sağlamak, standartların yorumlanması becerisini kazandırmak EUREPGAP tanımı EUREPGAP standartlarının tarihsel gelişimi EUREPGAP standartları ve kapsamdaki ürünler Đyi Tarım Uygulamaları Zararlılarla mücadele Entegre ürün yetiştiriciliği EUREPGAP standartları şartlarının yorumlanması EUREPGAP Belgelendirme şartları 22/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

28 GIDA GÜVENLĐĞĐ IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmaların Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, IFS konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara IFS standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın yorumlanması becerisini kazandırmak Gıda Özelliklerinin tanımlanması Süreçlerin tanımlanması IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi Kalite Yönetim Sistemi Đzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma Altyapı Standardları Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; Temizlik ve Hijyen; Haşere Kontrolü; Ürün Paketleme, Depolama Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim IFS standartları şartları yorumlanması BRC Belgelendirme şartları 23/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

29 GIDA GÜVENLĐĞĐ ISO GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, ISO konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın yorumlanması becerisini kazandırmak, ISO 9001 ve HACCP sistemi uygulayıcılarının ISO e geçişini sağlamak Süreç yaklaşımının tanımlanması ISO in Tarihi ISO in dünya çapındaki güncel durumu ve ilgili diğer standartlar ISO kayıt ve dokümantasyon sistemi ISO e geçişin sağlanması ISO standardı şartlarının yorumlanması ISO Belgelendirme şartları 24/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

30 GIDA GÜVENLĐĞĐ EUREPGAP UYGULAMALARINDA HACCP Bir Gün EUREPGAP uygulayıcıları, tarımsal gıda üreticileri, EUREPGAP konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara EUREPGAP uygulamaları sırasında HACCP prensiplerinin uygulanması konusunda bilgi sağlamak EUREPGAP tanımı HACCP tanımı HACCP prensiplerinin EUREPGAP ile ilişkilendirilmesi Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi Hijyen ve EUREPGAP ilişkisi Saha kontrolleri 25/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

31 GIDA GÜVENLĐĞĐ BĐTKĐ KORUMA (IPM) / SULAMA / GÜBRELEME Bir Gün Tarımsal gıda üreticileri, Tarımsal gıda konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara bitki koruma, sulama ve gübreleme prensiplerinin uygulanması konusunda bilgi sağlamak Bitki koruma, sulama ve gübrelemenin tarımsal gıda üretimi için önemi Toprak yapısının belirlenmesi Đklimsel özellikler Hastalıklar ve zararlılar Bitki Koruma (Integrated Pest Management) yöntemleri Sulama yöntemleri Gübre tipleri ve gübreleme yöntemleri Bitki koruma, sulama ve gübreleme dönemleri Yanlış uygulamalar ve sonuçları 26/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

32 BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ ISO BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ (ISMS) BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ve ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri Standardı konusunda temel bilgi sağlamak, Standart maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) ile ilgili kavramlar ISMS nin Gelişimi ve ISMS standartlarının dünya çapındaki güncel durumu Đlgili Mevzuat ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ve ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri Standardı şartlarının yorumlanması ISO Belgelendirmesi 27/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

33 BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ IRCA KAYITLI ISO BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ (ISMS) DENETÇĐ DÖNÜŞÜM Üç Gün IRCA Diğer Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, Đş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği vs) konusunda IRCA onaylı en az 40 saatlik (5 günlük) Baş Denetçilik Eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış aday denetçiler / denetçiler Diğer yönetim sistemleri denetçilerinin / aday denetçilerinin ISMS denetçiliği için gereken 24 saatlik (3 günlük) dönüşüm eğitimi gereksinimlerini karşılamak ISMS politikası içeriği ISMS Uygulamaları Diğer yönetim sistemleri ile karşılaştırmalar, ISMS ile ilgili mevzuat ISMS risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi Denetim Planlama Denetim gerçekleştirme Denetim teknikleri ve becerileri Raporlama Vaka çalışmaları Belgelendirme ve Akreditasyon IRCA üyeliği IRCA sınavı 28/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

34 OTOMOTĐV ISO/TS OTOMOTĐV SEKTÖRÜ KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐLGĐLENDĐRME Đki Gün Kalite Yönetim Sistemi içinde çalışan tüm personel, ISO/TS konusunda çalışmayı düşünen tüm bireysel katılımcılar Katılımcılara ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri Standardı konusunda temel bilgi sağlamak, Standart maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmak Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili kavramlar Otomotiv sektöründe kalite IATF yapısı ve kuralları ISO/TS Gelişimi ve ilgili standartların dünya çapındaki güncel durumu ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri Standardı şartlarının yorumlanması 8d Raporu Polivalans Tablosu Süreç yönetimi ve iyileştirme ISO/TS Belgelendirmesi 29/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

35 OTOMOTĐV ISO/TS OTOMOTĐV SEKTÖRÜ KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ ĐÇ DENETÇĐ Đki Gün Konu ile ilgili iç denetçi eğitimi almak isteyen tüm iç denetçi adayları Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara ISO/TS iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması ISO/TS hakkında bilgilendirme Denetim ve denetçi kavramları Denetim hazırlığı, kontrol listeleri Denetimi gerçekleştirme, vakaların değerlendirilmesi Uygun denetim kayıtlarının sağlanması Görüşme/Gözetim yeteneğine sahip olma Uygunsuzlukların belirlenmesi Raporlama ve sunum Denetim sonrası faaliyetler Yeterlilik testi 30/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

36 OTOMOTĐV ĐSTATĐSTĐKSEL PROSES KONTROL (ĐPK) Đki Gün Đstatistiksel Proses Kontrol faaliyetlerinden sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların proses kontrol teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri Đstatistiksel Proses Kontrol tanımı Veri toplama Pareto analizi Histogram Serpilme diyagramı Gruplandırma Normal dağılım Proses çıktılarının tahmini Makine/proses yeterlilik analizleri Kontrol kartları Pratik çalışmalar 31/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

37 OTOMOTĐV HATA MODU ETKĐ ANALĐZĐ (FMEA) Đki Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve tasarımdan sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların FMEA konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri FMEA tanıtımı Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve tasarım için FMEA prensiplerinin uygulamaları Kalite yönetim sistemi açısından FMEA nın yararları FMEA nın APQP süreci içindeki yeri Uygulama formu Pratik çalışmalar Düzeltici faaliyetler 32/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

38 OTOMOTĐV ÜRETĐM PARÇASI ONAY SÜRECĐ (PPAP) Bir Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların PPAP konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri PPAP tanıtımı PPAP dosyası içeriği PPAP 3. Yayın şartları PPAP dosyası hazırlanması için örnek çalışma Müşteriye haber verme ve sunum 33/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

39 OTOMOTĐV ĐLERĐ ÜRÜN KALĐTE PLANLAMASI (APQP) Bir Gün Ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu çalışanlar, konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar Katılımcıların APQP konusunda bilinçlendirilmesi ve pratik çalışmalarla uygulamayı öğrenmeleri APQP tanıtımı APQP süreci Ürün tasarımı ve geliştirme Yeni ürün devreye alma planı Ürün kalite planlamasının esasları Ürün ve prosesin geçerliliği Sinoptik çalışması Kontrol planı hazırlama Pratik çalışmalar Geri Bildirim, Değerlendirme ve Düzeltici Faaliyet 34/36 M o o d y I n t e r n a t i o n a l

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 475TL 26 27 03 04 04-05

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27 Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 26 27

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 09-10 13-14 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 16-17

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

2011 EĞİTİM TAKVİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

2011 EĞİTİM TAKVİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ 2011 EĞİTİM TAKVİMİ Seminer Kodu Seminer Adı Süre Ocak Subat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ CI/QMS-01 CI/QMS-02 CI/QMS-03 ISO 9001:2008

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 81 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2 0 1 5 BDE 33 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

01.08.2011 Rev.00. FR- 22 Rev.00 1.8.2008

01.08.2011 Rev.00. FR- 22 Rev.00 1.8.2008 FSMS AUDITOR & LEAD AUDITOR TRAINING PROGRAM GÜN 1 9:00 Açılış Ve Tanışma 9:30 Fsms Temelleri & Egzersiz 10:15 Kahve Arası 10:30 Terimler Ve Tanımlar Egzersizi 11:00 Akreditasyon, Sertifikasyon Ve Egzersizi

Detaylı

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U.

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U. E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2017 www.usb-tr.com İÇİNDEKİLER 2 0 1 7 BDE EYE LAE KYE ISE ÇYE GGE BGE SSE TAE PÇE TGE BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LABORATUAR AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları etkin bir yönetim sistemi kurmak için uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır. Firmanızın, dünya

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI

2014 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI 04 GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM SÜRE AYLAR EĞİTİM PROGRAMININ ADI KODU (GÜN) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KY KALİTE YÖNETİMİ KY0 ISO 900 Kalite

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

Erciyes Üniversitesi, Türkiye Mühendislik Fakültesi. Yıl : : Makine Mühendisi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye Mühendislik Fakültesi. Yıl : : Makine Mühendisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı : Erkol 2. Soyadı : Murat 3. Doğum Tarihi : Haziran 06, 1973 4. Medeni Hali : Evli 1 Çocuk 5. Eğitim : Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Türkiye İşletme Fakültesi Yıl : 2006 Derece :

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 R17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ /

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu

ÖZGEÇMİŞ. : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu ÖZGEÇMİŞ 1\5 Adı Soyadı : Ferit ARICI Doğum Tarihi ve Yeri : 30.07.1979 Doğum Yeri İletişim Adresi : Kahramanmaraş : Akyazı Mh. Gonca Kent Sitesi F Blok No: 6/10 Ordu Telefon / Gsm No : 0452 250 10 18-0505

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi (Kurumsal Sosyal Uygunluk) 2014 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi (Kurumsal Sosyal Uygunluk) 2014 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi (Kurumsal Sosyal Uygunluk) 2014 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

USB Ulusal Sistem Belgelendirme. Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar

USB Ulusal Sistem Belgelendirme. Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar USB Ulusal Sistem Belgelendirme Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar Ebru KUNÇ Baş Denetçi / Kimya Mühendisi 17 Eylül 2010 / İSTANBUL 1 ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME Ulusal

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA )

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) EĞİTİM ADI Otomotiv Sektörü Özel İstekleri Eğitimleri EĞİTİMİN AMACI Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları:

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ & TÜV RHEINLAND EĞİTİM İÇERİKLERİ Yönetim Sistemlerinin faydaları: Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar. Müşteri şikâyetlerini azaltır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Otomotiv Üretim Teknikleri Eğitim Paketi

Otomotiv Üretim Teknikleri Eğitim Paketi IATF 16949:2016 Tekerleğin icadıyla eşleştirirsek otomotiv kavramının ortaya çıkışını, M.Ö 3,000 yıllarına ulaşırız. Anadolu da 2,500 yıl önce, birkaç ipi çözüp gevşeterek, boyu saman taşınacaksa 2.5 metre,

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Intertek Eğitimleri Ocak Aralık 2014 Programı

Intertek Eğitimleri Ocak Aralık 2014 Programı INTERTEK AKADEMİ Intertek Eğitimleri Ocak Aralık 20 Programı Eğitim Adı Süre Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara TL + Yönetim Sistemleri ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim 1 gün 23 10 4 5 150 Sistemi

Detaylı

TÜV SÜD Group. Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri. Enver Coşkunsu

TÜV SÜD Group. Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri. Enver Coşkunsu Group Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri Enver Coşkunsu Lokasyonlarımız... Hep yanınızdayız İstanbul İzmit Bursa Ankara İzmir Adana Türkiye Test, Gözetim, Denetim,

Detaylı

10. Yıl. Etkin, verimli ve sürekli kendini yenileyen danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak.

10. Yıl. Etkin, verimli ve sürekli kendini yenileyen danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak. TANITIM: 10. Yıl Yönetim sistemleri konusunda bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak üzere 2001 yılında Yönetim Danışmanlık Kayseri merkezli olarak kurulmuştur. 2005 yılında merkezi Đstanbul a taşıma kararı

Detaylı

INTERTEK AKADEMİ ANADOLU

INTERTEK AKADEMİ ANADOLU INTERTEK AKADEMİ ANADOLU Intertek Eğitimleri / ANKARA İş Güvencesi Standart Bilgilendirme Eğitimleri Sistemi Versiyon Geçiş Eğitimi 1 Gün *** *** *** 100 Sistemi Bilgilendirme 2 Gün *** *** 200 Sistemleri

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kalitek Danışmanlık

KURUMSAL TANITIM. Kalitek Danışmanlık KURUMSAL TANITIM Kalitek Danışmanlık Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:328/12 Maltepe/ İstanbul Tel: +90 (216) 441 70 63 Fax: +90: (216) 441 70 64 info@kalitekdanismanlik.com www.kalitekdanismanlik.com Tarihçe

Detaylı

ISO/TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 2

ISO/TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 2 FARKINDALIK ÇIKIŞ 0 İÇİNDEKİLER ISO/TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 2 GLOBAL 8D VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ...3 HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ FMEA....4 ISO 14001:2004 TEMEL

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Document Title Issue Date R18.00 Form 01 24/07/2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI R18.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL QUALITY ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM)

Detaylı

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E 1 U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E ''TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL KAYIT NO: 2013/75167'' UNITED KINGDOM ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSİ / İÇ DENETÇİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE INTERNATIONAL ORGANIZATION for STANDARDIZATION (ISO)

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE INTERNATIONAL ORGANIZATION for STANDARDIZATION (ISO) ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE INTERNATIONAL ORGANIZATION for STANDARDIZATION (ISO) ''İNGİLTERE ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSİ /İÇ DENETÇİ ADAYI İLE SINIRLIDIR.'' BÜTÜN

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ISO 9000 Ailesi 1987 ve 1994 Yılı ISO 8402:

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

Ocak 2014 Eğitim Takvimi

Ocak 2014 Eğitim Takvimi Ocak 2014 Eğitim Takvimi Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi Eğitimcinin Eğitimi Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi Performans Yönetimi Eğitimi İnsan Kaynakları Planlaması Uluslararası Satınalma Yönetimi

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2016 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2016 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2015 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

TÜV AUSTRIA TURK. Eğitim Kataloğu

TÜV AUSTRIA TURK. Eğitim Kataloğu TÜV AUSTRIA TURK Eğitim Kataloğu Tarihi 1872 yılına kadar uzanan ve geçmişinden günümüze uluslararası faaliyetleriyle bir çok sektörde hizmet veren TÜV Austria Grubu, Türkiye de temsilciliği aracılığıyla

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com İlan Sahibi Firma AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. İş Tanımı Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

LABORATUVAR HİZMETLERİ

LABORATUVAR HİZMETLERİ Özgeçmiş: 1976 İstanbul doğumluyum. ilk orta ve liseyi İstanbul'da tamamladım. Trakya üniversitesi, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Preston Üniversitesi olmak üzere bir çok üniversitede

Detaylı

Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir.

Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim sistemi; işletmenin ilkelerini, prosedürlerini faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. Bütün yönetim sistemleri oluşturulurken

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4 TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ * Seçenek 1 FİRMA BAZINDA ÖZEL LER İstenilen Tarihlerde * Seçenek 2.1 KİŞİ BAZINDA ÖZEL LER İstenilen Tarihlerde * Seçenek 2.2 KİŞİ BAZINDA ÖZEL LER Gebze İstenilen Tarihlerde * Seçenek 3 KİŞİ BAZINDA

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL

INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL Intertek Eğitimleri / İSTANBUL Ocak Aralık 2016 Programı Eğitim Adı Süre Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara TL + İş Güvencesi (Belgelendirme) Standart Bilgilendirme

Detaylı

INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL

INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL INTERTEK AKADEMİ İSTANBUL Intertek Eğitimleri / İSTANBUL Ocak Aralık 2015 Programı Eğitim Adı Süre Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara TL + İş Güvencesi Satndart Bilgilendirme Eğitimleri ISO

Detaylı

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015 C17.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 CARDCERT ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır. Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Altasoft bu sıkıntıları ve kayıpları en aza indiren çözümleri içeren bir yazılımdır. Çok sayıda

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı