HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4"

Transkript

1 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen 3 iş günü içerisinde Alıcı tarafından alınmalıdır, aksi halde kabulün gerçekleştiği varsayılır. Alıcı'nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir yazılı belgeyle üzerinde mutabık kalınmadıkça hiç bir değişiklik, tadilat veya düzeltme geçerli olmaz. Satın Alma Emri, Satıcı'nın fiyat teklifinde veya başka teklif belgelerinde ifade edilenlere ek olarak veya bunlardan farklı olarak işbu belgedeki tüm hükümler ve koşullara muvafakati üzerinde geçerli ve açıkça bağlayıcıdır. Satıcı'nın bu hükme muvafakati, Satın Alma Emri'nde bahsi geçen mallar, yazılım, sistemler, Hizmetler'in sonuçları ve/veya diğer tedariklerin ("Tedarikler") herhangi bir kısmının teslim edilmesi veya hizmetlerin ("Hizmetler") herhangi bir kısmının başlatılmasıyla tecelli eder. Alıcı, Satıcı'nın herhangi bir sipariş veya herhangi bir teklif, fiyat teklifi veya başka belgeyi kabulüne veya onayına Satıcı tarafından herhangi bir farklı veya ek hükmün dahil edilmesine karşı çıkar. Eğer Satıcı, Satıcı'nın sözde kabulü veya onayına böylesi herhangi bir ek hüküm dahil eder veya eklerse, Hizmetler'in ifasını başlatırsa veya Tedarikler'i ihale ederse, farklı veya ek herhangi bir hüküm veya koşul dahil edilmeksizin Alıcı'nın işbu belgede belirtilen hüküm ve koşulları üzerinde bir satış sözleşmesi meydana gelecektir. 2. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: Bu hüküm ve koşullarla birlikte Satın Alma Emri ve Satın Alma Emri'nde özellikle bahsedilen ekler, kılavuzlar, ilkeler, gereklilikler ve zeyilnameler ("ekler"), Tedarikler veya Hizmetler bakımından Satıcı ile Alıcı arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önceki tüm sözlü veya yazılı beyanlar veya anlaşmaların yerini alır. Satın Alma Emri'nde açıkça başka şekilde ifade edilmedikçe, bu hüküm ve koşullar veya bir ek ile, taraflarca akdedilmiş bir Anlaşma veya Ana Anlaşma'daki hüküm ve koşullar arasında bir çelişki durumunda daha sonra anılanlar geçerli olur. Eğer Satın Alma Emri'nin herhangi bir hükmü herhangi bir yasa, yönetmelik, kararname, emirname veya başka bir yasal kural altında geçersiz veya uygulanamaz olursa, böylesi hükümler, duruma göre ve ancak böylesi yasa, yönetmelik, kararname, emir veya kurala uygun hale gelmesi için gerektiği ölçüde düzenlenmiş veya silinmiş kabul edilir ve Satın Alma Emri'nin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalır. 3. GAYRİ MÜNHASIRLIK: Bu, münhasır bir düzenleme değildir. Satın Alma Emri'nde açıkça öngörülmedikçe, Alıcı'ya yönelik hiçbir minimum satın alma veya lisans gerekliliği yoktur ve Alıcı kendi takdiriyle Tedarikleri ve/veya Hizmetleri başka herhangi bir üçüncü taraftan alma hakkına sahiptir. 4. TESLİMAT: Teslimatlar, Alıcı tarafından belirlenen miktarlarda ve zamanlarda yapılır. Teslimat zamanı ve miktarı, tüm teslimatların veya tüm Hizmetler'in ifasının özüdür. Yazılı onay, Alıcı'nın gerekliliklerine uygun olarak kesin teslimat tarihini ve kesin miktarları açıkça belirtmelidir. Teslimat veya ifa, Satın Alma Emri'nde belirtilen veya yazılı olarak mutabık kalınan sürede gerçekleştirilmelidir. Eğer Satıcı'nın teslimatları sipariş edilen miktarlarda değilse ve/veya belirlenen zamanda teslim edilmezse Alıcı, başkaca hakları ve yasal çözüm yolları sınırlanmaksızın, işleri hızlandırabilir ve olası hızlandırma ücretlerini Satıcı'nın hesabına borç olarak yansıtabilir, toplam Satın Alma Emri fiyatına iskonto uygulayabilir veya herhangi bir siparişin tamamını veya herhangi bir kısmını iptal edebilir. Gecikme veya masraf, yalnızca Alıcı'nın ihmalinin sonucu olmadıkça ve Satıcı Alıcı'ya yönelik herhangi bir iddiaya ilişkin olarak, böylesi bir iddiayı doğuran Alıcı'nın iddia edilen ihmalinin ortaya çıkmasından sonraki on (10) gün içerisinde ihbarda bulunmadıkça, Alıcı'nın emirlerinde öngörülen teslimat programlarına uymak için gerekli üst sınıf sevkiyat masrafları ve/veya diğer ilgili masraflar Satıcı'nın sorumluluğundadır. Alıcı'nın yazılı izni olmaksızın ambalajlama, sandıklama, yük arabasıyla taşıma veya depolama için hiçbir ücret ödenemez. Belirlenen miktarlardan fazla teslim edilen tedarikler kabul edilmeyebilir ve masraflar Satıcı'ya ait olmak üzere iade edilebilir. 5. MÜLKİYET VE ZARAR RİSKİ: Tedarikler'in, Alıcı'nın belirtilen konumuna teslimatı yapılana kadar mülkiyet ve zarar riski Satıcı'ya aittir. Satıcı tüm Tedarikler'in mülkiyetine sahiptir ve bu mülkiyet tüm hacizler, iddialar, teminat hakları veya ipoteklerden ari olarak Alıcı'ya geçer. 6. MUAYENE: Tüm Tedarikler veya Hizmetler, teslimat veya ifanın ardından Alıcı tarafından nihai muayeneye ve onaya tabidir. Paletli veya kutulu kalemler, Teslimat Kanıtı doğrulaması için yalnızca dış paketler halinde teslim alınır ve sayılır. Alıcı, teslimatın kabulünden sonra fiili olarak teslim edilen miktarları doğrulama hakkını saklı tutar. Eksik sevkiyat alacakları dakik bir şekilde istenir. Alıcı, Tedarikler veya Hizmetler için ödeme yapmış olsa bile, kusurlu malzeme veya işçilik içeren, talimatlara uygun olmayan veya şartnamelere veya numunelere uygun olmayan Tedarikler veya Hizmetler'i reddedebilir. Reddedilen Tedarikler, Satıcı'nın tasarrufuna tabi olarak, riskler Satıcı'ya ait olmak üzere elde tutulabilir veya riskler ve masraflar Satıcı'ya ait olmak üzere tam fatura bedeli artı her iki yönde taşıma ücretleri (varsa) karşılığında iade edilebilir. Alıcı açıkça yazılı olarak talepte bulunmadıkça, reddedilen hiçbir Tedarik Satıcı tarafından değiştirilmez ve böylesi olası bir değiştirme ancak Satın Alma Emri'nde belirtilen veya böylesi bir yazılı talebin yapıldığı anda geçerli olan fiyat (hangisi daha düşükse) üzerinden yapılır. 7. TEDARİKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİMİ: Satıcı Tedarikler'deki herhangi bir değişiklikten (ürünlerin üretiminin sonlandırılması dahil) haberdar olduğunda, tüm ilgili bilgilerle Alıcı'ya derhal yazılı bildirimde bulunur. "Değişiklik" kelimesi, formülasyon; ham madde; üretim tesisi, süreci veya ekipmanı; test şartnamesi, yöntemi veya parti kabul kriterleri; raf ömrü; ambalaj ve/veya etiketleme konularında yapılan kasıtlı değişiklik veya tadilatı ifade eder. Satıcı, Alıcı'nın bir yetkili temsilcisinin yalnızca kendi takdirinde vereceği yazılı onay olmaksızın, böylesi bir değişiklik geçirmiş Tedarikler'i teslim etmez. Satıcı'nın böylesi bir bildirimde bulunmaması Satın Alma Emri'nin somut biçimde ihlali kabul edilir ve böylesi bir değişiklikten haberdar olan Alıcı kendi

2 takdirinde, Tedarikler'i reddedebilir veya Tedarikler'i kabul etmiş ve/veya tüketmişse kabulünden rücu edebilir. Ayrıca Alıcı, Satın Alma Emri veya yasalar uyarınca sahip olabileceği başka çözüm yollarına başvurma hakkını saklı tutar. 8. YÜKSEK ÖNEM ARZ EDEN MADDELER EEA DIŞI SATICILAR: Satıcının Avrupa Ekonomik Alanı ( EEA ) dışında olduğu ve (ambalaj dahil) ürünlerin Alıcısına Avrupa Birliğinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Sınırlandırılması ( REACH ) ile ilgili yönetmeliği ( REACH Yönetmeliği ) altında tanımlandığı şekilde bir Satıcı olduğu durumlarda aşağıdaki hükümler geçerlidir: A. Satıcı derhal, Satıcının Alıcıya sağladığı tüm ürünlerde bulunabilecek olan ve ağırlığı 100 PPM'den (milyondaki parça sayısı) fazla olan yüksek önem arz eden maddelerin (REACH Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde) tamamı konusunda Alıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. B. Satıcı Alıcıyı, üst ve bağlı şirketlerini, ilgili idarecilerini, müdürlerini ve çalışanlarını, Satıcının yukarıda bahsedilen bilgi sağlama sorumluluğunu yerine getirememesinin bir sonucu veya onunla bağlantılı olarak doğan, (hasarlardan kaynaklanan alacaklar, masraflar, harcamalar, resmi cezalar, para cezaları ve avukat ücret ve masrafları da dahil) her türlü kayba karşı savunacak, tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaktır. 9. ALICI'NIN ÜRÜNDE KULLANILMAYA YÖNELİK TEDARİKLER: Tedarikler'in Alıcı'nın bir ürününde kullanılmaya ve/veya Alıcı'nın bir ürününe dahil edilmeye yönelik olması halinde: (a) Satıcı işbu belgeyle şunları taahhüt eder: (i) Alıcı'nın böylesi bir gözden geçirme talebinde bulunması halinde, tüm geçerli planları incelediğini ve Alıcı tarafından hazırlanan tüm geçerli şartnameleri okuduğunu ve incelediğini; (ii) Satıcı'nın işbu belgede öngörülen Tedarikler ile herhangi bir şekilde ilgili oldukları kadarıyla söz konusu planlar ve şartnamelerin (gözden geçirilmişse) herhangi bir kısmı ve tüm kısımlarının kendisini bağlayacağını ve bağladığını; (iii) Satıcı tarafından sağlanan tüm Tedarikler'in tüm geçerli yasalar, yönetmelikler, kararnameler, kurallar ve/veya emirlere uygun olduğunu veya bunların gerekliliklerinin ötesine geçtiğini ve (iv) böylesi Tedarikler için garanti süresinin, aşağıdaki paragraf 16'da öngörülen garanti süresi veya Alıcı'nın ürünlerinin müşterilerine sağlanan geçerli garanti süresi arasında hangisi daha uzunsa onun kadar olacağını. 10. YAZILIM VE SİSTEMLER: A. Satıcı Alıcı'ya, işbu belgede öngörülen hükümler ve koşullara tabi olarak sunulan yazılımı ve yazılım için sunulan kullanıcı el kitaplarını, teknik materyalleri ve diğer belgeleri ("Belgeler") kullanmak için süresiz (Satın Alma Emri'nde belirli bir süre öngörülmedikçe), devredilebilir ve gayri münhasır bir lisans verir. Alıcı: (i) yazılımı kurabilir, kullanabilir ve çalıştırabilir ve (ii) Satıcı'nın telif hakkı ve diğer özel açıklamalarının her bir kopyada çoğaltılması kaydıyla kurtarma, yedekleme ve arşivleme amaçlarına yönelik olarak yazılımın kopyalarını üretebilir. Satıcı Alıcı'ya, Satıcı tarafından Hizmetler'in sağlanması için kullanılan ve Satıcı'nın barındırdığı bilgisayar yazılımlarına ("sistemler") erişim ve kullanım izni verir. Alıcı sınırsız sayıda (Satın Alma Emrinde belirli bir sayı ifade edilmediği sürece) eş zamanlı kullanıcıyla yazılımı kullanabilir ve her bir sisteme erişebilir ve bu sistemleri kullanabilir ve böylesi kullanıcılar Alıcı'nın çalışanları ve/veya yüklenicileri olabilir; ancak böylesi çalışanlar ve/veya yükleniciler tarafından Satın Alma Emri'nin herhangi bir ihlalinden Alıcı sorumlu olmaya devam eder. Alıcı (a) yazılımı ve/veya herhangi bir sistemi parçalara ayıramaz veya yazılımı ve/veya herhangi bir sistemi tersine mühendislik amacıyla başka şekilde inceleyemez veya (b) yazılım, Belgeler ve/veya sistemden etiketleri veya özel açıklamaları kaldıramaz. B. Satıcı, Satın Alma Emri'nde öngörülen belirli bir süre boyunca destek ve bakım Hizmetler'i sağlar. Destek ve bakım Hizmetler'inin parçası olarak Satıcı, yazılım veya sistemlerin (i) yazılım veya sistemlerin işlevlerini ve/veya özelliklerini etkileyen ve (ii) yazılım veya sistemlere yönelik yamaları, düzeltmeleri, küçük iyileştirmeleri, tadilatları ve hata düzeltmelerini de içeren tüm düzeltmelerini veya sürümlerini ücretsiz olarak derhal sağlar. Satıcı ayrıca Satın Alma Emri'nde belirtilen diğer Hizmetler'i de, Satın Alma Emri'nde öngörülen hizmet seviyeleri de dahil olmak üzere, Satın Alma Emri'nde öngörülen açıklamalara uygun olarak sağlar. 11. MAZUR GÖRÜLEBİLİR GECİKME: Taraflardan hiçbiri, doğal afetler, devlet otoritesinin eylemler, halk düşmanlarının eylemleri, savaş, yangınlar, seller, salgın hastalıklar, gösteriler, grevler, nakliye ambargoları, kamusal veya askeri otorite emirleri veya eylemleri veya makul olarak tarafların kontrolü dışındaki ve tarafların kusuru veya ihmalinden kaynaklanmayan diğer sebeplerden kaynaklanan olağan dışı gecikmeler veya temerrütlerden sorumlu değildir. Böylesi mazur görülebilir gecikme veya temerrüt durumunda Alıcı, 15 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Taraflardan hiçbiri böylesi bir iptalden ötürü diğerine karşı yükümlü değildir. 12. GECİKME BİLDİRİMİ: Satıcı herhangi bir siparişin zamanında ifa edilmesine yönelik fiili veya potansiyel bir gecikmeden haberdar olduğunda tüm ilgili bilgilerle birlikte Alıcı'ya derhal yazılı bildirimde bulunur. Satıcı, bu cümle de dahil olmak üzere bu maddenin içeriğini tüm alt sözleşmelere dahil etmeyi kabul eder. 13. ALICININ MÜLKÜ: Eğer Alıcı tarafından herhangi bir siparişle bağlantılı olarak malzeme verilirse böylesi tüm malzemelerden yalnızca Alıcı sorumlu olur.

3 14. FİYATLANDIRMA: Satın Alma Emri'nin kapağında başka şekilde belirtilmedikçe fiyatlandırmaya, bunlarla sınırlı kalmaksızın gümrük harçları ve resimleri ("harçlar") de dahil olmak üzere geçerli federal, eyalet veya yerel vergilerin yanı sıra nakliye, ambalajlama, sigorta ve elleçleme ücretleri ile benzer veya farklı tüm diğer ücretler dahildir ve yasalar tarafından yasaklanmadıkça böylesi tüm vergiler, harçlar ve ücretler Satıcı tarafından ödenir. Tedarikler veya Hizmetler için talep edilen ücretler, Alıcı tarafından yazılı olarak özellikle mutabık kalınmadıkça, döviz kuru dalgalanmaları, ham madde veya bileşen fiyatlarındaki değişiklikler, işçilik veya genel giderler de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle artışa tabi değildir. Ödeme şartları, bu Satın Alma Emri'nin girişinde belirtildiği gibidir. Fatura tarihi, referans tarihidir. 15. MAHSUP VE TENZİLAT: A. Yasaların izin verdiği mahsup veya tenzilat haklarına ek olarak Satıcı'nın veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerinin ödeyeceği tüm meblağların, Satıcı'nın veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerinin Alıcı'ya veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerine yönelik borçlardan veya yükümlülüklerden hariç net olduğu kabul edilir. Alıcı, Alıcı'nın avukat ücretleri ve infaz masrafları da dahil olmak üzere her ne şekilde ve her ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, Alıcı'nın veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerinin Satıcı'ya veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerine ödemesi gereken veya gerekecek herhangi bir meblağdan mahsup veya tenzilat yapabilir. Eğer Alıcı veya onun bağlı şirketleri veya iştirakleri makul olarak kendini risk altında görürse, böylesi bir riske karşı korunmak amacıyla Satıcı'ya veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerine ödemesi gereken bir meblağa tevkifat ve tenzilat yapabilir. B. Eğer Satıcı'nın veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerinin Alıcı'ya veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerine yönelik bir yükümlülüğü ihtilaflı, koşullu veya yerine getirilmemiş ise, Alıcı veya onun bağlı şirketleri veya iştirakleri, vadesi gelmiş meblağın tamamının veya herhangi bir kısmının ödemesini, böylesi bir yükümlülük çözüme kavuşturuluncaya kadar erteleyebilir. Yukarıdakilerin genelliğine sınır getirmeksizin ve yalnızca örnek olması bakımından, Satıcı'nın iflas etmesi durumunda, Alıcı ile Satıcı arasındaki Satın Alma Emirleri'nin tamamı sonuçlandırılmamışsa Alıcı, potansiyel reddetme durumları ve diğer tazminatlar bakımından, Tedarikler için Satıcı'ya yapılacak ödemeyi erteleyebilir. C. Satıcı Aczi (aşağıda açıklanmıştır) durumunda Alıcı, Satıcı'nın Satın Alma Emri uyarınca Alıcı'yı tazmin etmekle yükümlü olduğu meblağları, Satıcı'ya veya onun bağlı şirketleri veya iştiraklerine ödenmesi gereken meblağlardan mahsup, tenzil ve/veya tevkif edebilir; böyle bir durumda böylesi meblağların, Satıcı tarafından iflas koruma başvurusunda bulunulan tarihten önce veya sonra muaccel hale gelmesine bakılmaz. 16. GARANTİ: A. Taraflarca üzerinde başka şekilde yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, Tedarikler veya Hizmetler için "Garanti Süresi" Alıcı tarafından ilk kullanım gününde başlayıp (i) 24 ay veya (ii) geçerli yasalar altında öngörülen süre arasında hangisi daha uzunsa o kadar devam eden süreyi ifade eder. B. Satıcı'nın alışılagelmiş garantileri, Satın Alma Emri'nde açıkça öngörülen diğer garantiler ve yasal garantiler ile yasaların gerektirdiği diğer garantilere ek olarak Satıcı, Satın Alma Emri altında sağlanan Tedarikler veya Hizmetler'in tümü için aşağıdakileri açıkça taahhüt eder: (i) tüm Belgeler, şartnameler, çizimler, kaplar üzerindeki ifadeler veya etiketler, Alıcı'ya ve Alıcı tarafından verilen açıklamalar ve numuneler ile böylesi Tedarikler veya Hizmetler'in satılacağı veya ifa edileceği ülkelerde yürürlükte olan tüm endüstriyel standartlar, yasalar ve düzenlemelere tam uyumlu olacağını; (ii) tasarım, malzeme ve işçilik bakımından kusurlardan ari olacağını ve yeni ve en yüksek kalitede olacağını; (iii) satılabilir, iyi malzeme ve işçilik ürünü, kusurlardan ari ve güvenli, Alıcı'nın Satıcı tarafından bilindiği onaylanmış amaçları için uygun ve yeterli olacağını; (iv) yeterli ölçüde kutulanacağını, ambalajlanacağını, işaretleneceğini ve etiketleneceğini; (v) Hizmetler söz konusu olduğunda tüm Hizmetler'in yeterlilik ve ustalıkla ifa edileceğini; (vi) QS 9000, ISO 14001, TS 16949, PPAP ve APQP gibi tüm geçerli endüstriyel kalite standartlarına uygun olarak üretileceğini ve (vii) yazılım, sistemler veya programlama veya yazılım ürünleri gerektiren diğer Tedarikler'in: (a) herhangi bir devre dışı bırakıcı mekanizma içermediğini; (b) duruma göre teslimat veya kullanım anında herhangi bir Virüs'ten ari olacağını; (c) herhangi bir Virüs bulunmamasını sağlamak üzere ticari açıdan makul kalite güvencesi prosedüründen geçtiğini ve (d) Alıcı'nın bunları kullanımını engelleyecek veya önleyecek hiçbir yerleşik mekanizma veya kod (ör. saatli bombalar) içermediğini. "Virüs", bir yazılım programına veya çipe dahil edilmiş, programın ve/veya verinin normal iş operasyonlarını gerçekleştirmesini imkansız kılan veya Alıcı tarafından kullanılan diğer veriler ve/veya programları yok eden veya bozan herhangi bir zararlı, gizli program veya veriyi ifade eder. Bu taahhütler Alıcı tarafından yapılacak muayene, test, teslimat, kabul, kullanım ve ödemeden sonra da devam eder ve Alıcı, halefleri, vekilleri, müşterileri ve Tedarikler'in kullanıcıları lehine hüküm ifade eder. Bu taahhütler sınırlanamaz veya reddedilemez. C. Satıcı ayrıca ne kendisinin ne de alt yüklenicilerinin, Satın Alma Emri altındaki Tedarikler veya Hizmetler'in sağlanmasında çocuk, köle, mahkum veya başka şekilde zorla veya isteği dışında çalıştırılan kişilerden yararlanmayacağını veya uygunsuz iş uygulamalarına karışmayacağını da beyan ve taahhüt eder. Alıcı'nın talebi üzerine Satıcı, yukarıdaki hükümlere uyacağını yazılı olarak belgelendirir. 17. YASAL ÇÖZÜM YOLLARI: İşbu belgede Alıcı'ya sağlanan yasal çözüm yolları birikimli olarak ve yasalar veya hukuk tarafından sağlanan başka diğer çözüm yollarına ek olarak sağlanır. Herhangi bir ihlalden feragat edilmesi, başka herhangi bir

4 ihlalden feragat etmesi anlamına gelmez. Bu hükümler ve koşullardan herhangi birinin tamamen veya kısmen geçersiz olması, başka herhangi bir hüküm veya koşulun geçerliliğini etkilemez. Satıcı, Alıcı'ya Tedarikler'in teslim edilmesi veya Hizmetler'in ifası ile ilgili olarak Satıcı tarafından verilen herhangi bir Satın Alma Emri'nin herhangi bir fiili veya ileriye dönük ihlali veya ihlal tehdidi için yalnızca parasal tazminatların yeterli bir çözüm yolu olmadığını kabul ve tasdik eder ve Alıcı'nın sahip olabileceği tüm diğer haklar ve yasal çözüm yollarına ek olarak Alıcı'nın, fiili zararların kanıtı olmaksızın ve senet veya başka teminat istenmeksizin böylesi bir ihlal için bir çözüm yolu olarak belirli ifaya ve geçici, ihtiyati ve kalıcı tedbir veya başka uygun tedbirler aldırmaya hakkı vardır. 18. MESULİYET VE TAZMİNAT: Satıcı işbu belge uyarınca teslim edilen Tedarikler veya ifa edilen Hizmetler için tüm riskler ve mesuliyetleri üstlenir ve Satın Alma Emri ile bağlantılı veya ondan kaynaklanan, her ne mahiyette veya türde olursa olsun Satıcı veya çalışanları, temsilcileri veya alt yüklenicilerinin sebep olduğu veya katkıda bulunduğu, mallara gelebilecek zararlar veya ölüm de dahil olmak üzere kişilerin yaralanması neticesinde ortaya çıkacak tüm zararlar, masraflar veya mesuliyete karşı Alıcı'yı, ana ve bağlı şirketlerini ve bunların ilgili memurlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını korur, tazmin eder ve berî kılar. 19. ALICI'NIN MESULİYETİNİN SINIRLARI: Alıcı hiç bir durumda, herhangi bir kayıp kâr veya herhangi bir arızi, dolaylı, özel veya cezai zarar sebebiyle Alıcı'ya karşı mesul değildir. Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın, taraflar ayrıca şunları da kabul ederler: (a) herhangi bir Satın Alma Emri'nin feshedilmesinden veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan bir iddiayla ilgili olarak, varsa Satıcı'nın zararlarının paragraf 24'te (Fesihten Doğan İddialar) öngörülen zararlarla sınırlı olacağını ve (b) tüm diğer iddialarla ilgili olarak, Satıcı'nın zararlarının Satıcı tarafından iddiayı doğuran veya ihlale temel teşkil eden Tedarikler veya Hizmetler için talep edilen maliyetle sınırlı olacağını. 20. SATICI'NIN FİNANSAL VE OPERASYONEL DURUMU: A. Satıcı, Alıcı'ya her bir Satın Alma Emri'nin tarihi itibariyle şunları beyan ve taahhüt eder (bu beyanlar ve taahhütlerin, her bir siparişin Satıcı tarafından kabul tarihinde ve her bir teslimat zamanında tekrarlandığı kabul edilir): (i) aciz halinde olmadığını ve tüm borçlarını muaccel hale geldikleri zamanda ödediğini; tüm kredi taahhütleri ve diğer yükümlülüklere uyduğunu; (ii) Satıcı tarafından kendisiyle ilgili olarak Alıcı'ya sağlanan tüm finansal bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu ve Satıcı'nın finansal durumunu adil biçimde temsil ettiğini ve (iii) Satıcı'nın tüm bilançolarının tek tip ve tutarlı biçimde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlandığını. B. Alıcı'nın talebi üzerine Satıcı, denetlenmiş üç aylık ve/veya yıllık bilançolarının kopyalarını verir (ancak Satıcı nın bu gibi yıllık bilançolara sahip olması veya bu bilançoları tutuyor olması koşuluyla), Satıcı Alıcı'nın veya onun bağımsız temsilcilerinin Satıcı'nın, her bir Satın Alma Emri'ne uyum ve Satıcı'nın genel finansal durumu ile ilgili defterlerini ve kayıtlarını incelemesine izin verir ve Satıcı ayrıca Alıcı'ya veya Alıcı'nın bağımsız temsilcilerine böylesi amaçlara yönelik olarak böylesi tüm defterler ve kayıtlara tam ve eksiksiz erişim sağlar. İlaveten Satıcı olası, yaklaşan veya muhtemel aciz halini Alıcı'ya derhal yazılı olarak bildirir. 21. SATICI ACZİ: Aşağıdakilerden herhangi biri veya herhangi başka benzer veya mukayese edilebilir herhangi bir olay (her biri bir "Satıcı Aczi" olarak anılır) meydana geldiğinde Alıcı her bir Satın Alma Emri'ni Alıcı'nın Satıcı'ya yönelik herhangi bir mesuliyeti olmaksızın derhal feshedebilir: (i) Satıcı aczi; (ii) Satıcı'nın Alıcı'ya, Satıcı'nın herhangi bir Satın Alma Emri altındaki herhangi bir yükümlülüğünü zamanında ifade edebilecek finansal kapasiteye sahip olduğuna dair yeterli ve makul güvenceyi derhal verememesi; (iii) Satıcı tarafından gönüllü bir iflas başvurusunda bulunulması; (iv) Satıcı aleyhine isteği dışında bir iflas başlatılması; (v) Satıcı için kayyım veya yediemin tayin edilmesi veya (vi) Satıcı'nın alacaklıları lehine bir temlik yapılması. Satıcı, bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm avukatlık ücretleri ve diğer mesleki ücretler da dahil olmak üzere bir Satıcı Aczi ile bağlantılı olarak Alıcı'nın maruz kaldığı tüm maliyetleri Alıcı'ya öder. 22. HAKLI NEDENLE FESİH: Alıcı, Satıcı'nın herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Satıcı'ya karşı herhangi bir mesuliyeti olmaksızın her bir Satın Alma Emri'ni tamamen veya kısmen derhal feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıdakiler, diğer şeylerin yanında, Alıcı'nın Satın Alma Emri'ni feshetmesine imkan tanıyan gerekçelerdir: (i) bunlarla sınırlı kalmaksızın Satıcı'nın taahhütleri de dahil olmak üzere, Satıcı'nın Satın Alma Emri'nin herhangi bir hükmünü reddetmesi, ihlal etmesi veya ihlal etme tehdidinde bulunması; (ii) Satıcı'nın Hizmetler'i veya Tedarikler'i Alıcı tarafından belirtildiği şekilde ifa etmemesi veya teslim etmemesi; (iii) Satıcı'nın herhangi bir Satın Alma Emri altındaki yükümlülüklerini zamanında ifa edebileceğine dair yeterli ve makul güvenceyi Alıcı'ya sağlaması veya (iv) Alıcı'nın böylesi bir Satın Alma Emri'nin hükümlerine uygun olarak Alıcı tarafından Satıcı'ya verilen başka herhangi bir Satın Alma Emri'ni ihlal sebebiyle feshetmesi (diğer Satın Alma Emri'nin Satın Alma Emri ile ilgili olup olmadığına bakılmaz). Satıcı tarafından bir fesih eyleminin herhangi bir nedenle uygunsuz olduğuna karar verilmesi durumunda, Satıcı'nın talep edebileceği tazminatlar, Alıcı paragraf 23'e göre uygun olarak fesih gerçekleştirmiş olsa Satıcı'nın hak sahibi olacağı tazminatlarla sınırlıdır. 23. UYGUN FESİH: Alıcı'nın bir Satın Alma Emri'ni feshetmeye yönelik başka haklarına ek olarak, Alıcı kendi takdirinde, Satıcı'ya yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Satın Alma Emri'ni tamamen veya kısmen derhal feshedebilir.

5 24. FESİHTEN DOĞAN İDDİALAR: A. Paragraf 22 veya 23'e göre fesih bildirimi alındığında Satıcı, Alıcı tarafından yazılı olarak başka şekilde talimat verilmedikçe (i) Satın Alma Emri altındaki tüm çalışmaları derhal sonlandırır; (ii) kullanılabilir ve satılabilir tamamlanmış Tedarikler'in, devam eden çalışmaların ve Satıcı'nın Satın Alma Emri altındaki miktarlarda ürettiği veya edindiği ve kendisi veya başkaları için Tedarikler üretmekte kullanamayacağı ham maddelerin/bileşenlerin mülkiyetini Alıcı'ya devreder ve bunları teslim eder; (iii) böylesi bir fesihle tahsil edilemez hale gelen makul fiili maliyetlerle ilgili olarak, Alıcı tarafından bir Satın Alma Emri veya Satın Alma Emri değişikliği üzerinde veya imzalanmış bir yazılı belgede onaylanmış, alt yüklenicilerin tüm iddialarını sonuçlandırır (iv) Alıcı'nın bir çıkarı olduğu halde Satıcı'nın tasarrufunda bulunan mülkü korumak için makul olarak gerekli adımları atar ve (v) Alıcı'nın talebi üzerine, Satın Alma Emri kapsamındaki Tedarikler'in Alıcı tarafından belirlenen alternatif bir tedarikçiden temin edilmesinde Alıcı ile işbirliği yapar. B. Paragraf 23 altında herhangi bir Satın Alma Emri'nin Alıcı tarafından feshedilmesiyle, Alıcı aşağıdaki meblağları tekrarsız biçimde Satıcı'ya öder: (i) Satın Alma Emri'nin gerekliliklerine uyan ve daha öncesinde ödemesi yapılmamış tüm bitirilmiş ve tamamlanmış Tedarikler veya Hizmetler için Satın Alma Emri bedelini; (ii) Satıcı'nın işbu belgenin alt bölüm A'sı uyarınca Alıcı'ya aktardığı kullanılabilir ve satılabilir devam eden çalışmalar ve ham maddeler/bileşenler için yaptığı makul masrafları; (iii) Satıcı'nın Satın Alma Emri değişikliği üzerinde veya imzalanmış bir yazılı belgede onaylanmış, alt yüklenicilere yönelik yükümlülükleriyle ilgili iddiaların sonuçlandırılmasında yaptığı makul fiili masrafları ve (iv) Satıcı'nın alt bölüm A(iv) ve A(v) altındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmesiyle ilgili makul fiili masrafları. C. Paragraf 22 uyarınca fesihle, Satıcı Alıcı'dan başkaca bir ödeme talep etme hakkına sahip olmaz. D. Bu paragraf 24'de açıkça öngörülmesi haricinde Alıcı Satıcı'ya doğrudan veya Satıcı'nın alt yüklenicileri tarafından yapılan iddialarla ilgili olarak, beklenen kârın kaybı, olumsuz hacim farkı, iddialar üzerindeki faiz, ürün geliştirme ve mühendislik maliyetleri, tesis ve ekipman yeniden düzenleme maliyetleri veya kirası, amorti edilmemiş amortisman maliyetleri, tali çıkış ücretleri veya Satın Alma Emri'nin feshedilmesinden veya başka şekilde kaynaklanan genel ve idari külfet ücretleri olarak adlandırılabilecek diğer iddia edilen zararlar için mesul olmaz ve bunlar için ödeme yapması gerekmez. Aksi yöndeki herhangi bir şeye halel getirmeksizin, fesih üzerine Alıcı'nın Satıcı'ya yönelik yükümlülüğü, fesih meydana gelmese Alıcı'nın Satıcı'ya olacak yükümlülüğünü aşmaz. E. Paragraf 23 altında feshin yürürlük tarihinden sonraki otuz (30) gün içerisinde Satıcı, yalnızca Satın Alma Emri'nde belirtilen Alıcı'nın Satıcı'ya yönelik yükümlülüklerinden meydana gelen tüm destekleyici verilerle birlikte Satıcı'nın fesihten doğan iddiayı Alıcı'ya sunar. Alıcı veya Alıcı'nın temsilcileri, Satıcı'nın fesihten doğan iddiada istenen meblağları teyit etmek amacıyla ödemeden önce veya sonra Satıcı'nın kayıtlarını denetleyebilir. 25. TEDARİK GEÇİŞİ: Herhangi bir Satın Alma Emri'nin süresinin dolmasıyla veya herhangi bir nedenle zamanından önce feshedilmesiyle, Satıcı, Alıcı'ya Tedarikler'in sağlanmasında herhangi bir kesinti yaşanmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmayı kabul eder. Diğer şeylerin yanında Satıcı, Satıcı'dan alternatif bir satıcıya geçişi tamamlamak için Alıcı tarafından makul olarak istenebilecek adımları atmayı kabul eder. 26. FİKRİ MÜLKİYET TAAHHÜTLERİ: Bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir fikir, icat, konsept, tasarım, prototip, ürün konfigürasyonu, süreç, teknik, prosedür, sistem, plan, spesifikasyon, çizim, şema, akış şeması, belge veya benzeri de dahil olmak üzere, herhangi bir Satın Alma Emri'nin ifa edilmesi esnasında oluşturulan tüm Tedarikler ve bunlar üzerindeki tüm ilişkili fikri mülkiyet hakları yalnızca ve münhasıran Alıcı'nın mülkiyetindedir. Satıcı, kendisi tarafından her bir Satın Alma Emri ile bağlantılı olarak oluşturulan tüm yazarlık eserlerinin, ABD Telif Hakkı Yasası'nda kullanıldığı haliyle Alıcı namına "sipariş üzerine hazırlanan eserler" olduğunu kabul eder. Satıcı, yukarıda bahsedilen Fikri Mülkiyet'in yasal olarak Alıcı'ya verilmesini sağlamak için, masraflar kendisine ait olmak üzere gerekli tüm eylemleri gerçekleştirmeyi kabul eder. İşbu belgede kullanılan "fikri mülkiyet" terimi, tüm patentleri, patent başvurularını, patentlenebilir konuları, telif haklarını, telif hakkı alınabilir konuları, yazarlık eserlerini, türev eserleri, ticari markaları, ticari isimleri, ticari takdim şekillerini, ticari sırları, know-how'ı ve Alıcı tarafından özel veya gizli kabul edilen ve/veya başka şekilde Tek Tip Ticari Sırlar Yasası da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları sağlayan veya oluşturan herhangi bir yasa altında korunmaya değer olan herhangi başka konuyu, materyali veya bilgiyi ifade eder. Satıcı, tüm Tedarikler veya Hizmetler'in herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, telif hakkını veya diğer fikri mülkiyetini ihlal etmeyeceğini ve etmediğini açıkça taahhüt eder. 27. FİKRİ MÜLKİYET TAZMİNATI: Satıcı, Alıcı'yı, ana ve bağlı şirketlerini ve bunların ilgili halefleri, vekilleri, müşterileri ve Tedarikler ve/veya Hizmetler'in kullanıcılarını (hep birlikte "tazmin edilenler") kanun ve hakkaniyet çerçevesinde tüm davalara karşı ve Hizmetler'in, Satın Alma Emri altında sağlanan Tedarikler'in, böylesi Tedarikler'in üretim yönteminin, böylesi Hizmetler'in ifa edilme yönteminin ve/veya böylesi Tedarikler'in kullanımının, herhangi bir ABD veya ABD dışı patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır veya diğer özel hak da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini iddia eden tüm tazminatlar, iddialar ve taleplere karşı müdafaa eder, korur, tazmin eder ve berî kılar. Böylesi Tedarikler'in satışı veya kullanımının ve/veya böylesi Hizmetler'in böylesi fiili veya iddia edilen ihlal nedeniyle yasaklanması durumunda Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere ya tazmin edilenlere böylesi Tedarikler'i kullanmaya devam etme hakkını sağlar ya bunları eşdeğer ve ihlal edici olmayan Tedarikler'le değiştirir ya böylesi Tedarikler'i ihlal edici olmayacak hale getirecek şekilde tadil eder ya da bunları

6 ortadan kaldırıp, ulaştırma, kurulum, kaldırma ve bunlarla ilgili diğer ücretler de dahil olmak üzere satın alma bedelini Alıcı ile Satıcı arasında karşılıklı mutabık kalındığı şekilde iade eder. Bu satın almayı yaparak Alıcı herhangi bir patentin geçerliliğini tanımış olmaz. 28. İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ VE YASALARA UYGUNLUK: Satıcı, Satın Alma Emri altında ifa esnasında, bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm geçerli sağlık ve güvenlik, çevre, çalışma ve istihdam, ulaştırma ve ambalajlama ve etiketleme yasaları, kuralları, yönetmelikleri ve kararnameleri de dahil olmak üzere, Tedarikler'in boşaltılması, tahliyesi, depolanması, elleçlenmesi, üretilmesi ve satışı ve Hizmetler'in ifası için geçerli tüm yasalar, kurallar, düzenlemeler ve kararnamelere uyduğunu taahhüt eder. Satıcı, böylesi bir uyumun bulunmayışından kaynaklanacak her türlü mesuliyetten Alıcı'yı berî kılar. 29. ZEHİRLİ MADDELER: Tedarikler'in üretiminde kullanılan tüm satın alınmış malzemeler, denetime tabi, zehirli ve zararlı malzemelere yönelik mevcut kamusal güvenlik kısıtlamalarına ve yanı sıra üretim ve satış ülkelerinde geçerli çevresel, elektriksel ve elektromanyetik gerekliliklere uygun olur. Eğer Satın Alma Emri kimyasallar, ham maddeler veya potansiyel olarak tehlikeli ve/veya denetime tabi materyalleri kapsıyorsa, Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Satıcı Alıcı'ya derhal şunları verir: (i) böylesi Tedarikler'deki tüm potansiyel olarak tehlikeli maddelerin bir listesi; (ii) bir veya daha fazla böylesi içeriğin miktarı ve (iii) böylesi içeriklerde yapılan değişiklikler veya eklemelere dair bilgiler. Tedarikler'in sevkiyatı öncesinde Satıcı şunları verir (a) uygun Malzeme Güvenliği Veri Föyleri; (b) güvenli kullanıma ve Tedarikler'in kullanımıyla ilişkili tehlikelere dair bilgiler ve (c) Tedarikler'den herhangi birinin içeriği veya parçası olan tehlikeli malzemelere dair yeterli uyarı ve yazılı bildirim (Tedarikler, kaplar ve ambalaj üzerindeki uygun etiketler dahil) ve yanı sıra işe dahil olan taşıyıcılara, Alıcı'ya ve bunların ilgili çalışanlarına, Alıcı'ya sevk edilen mallar, kaplar ve ambalajın elleçlenmesi, taşınması, işlenmesi, kullanımı ve bertarafında kişilerin yaralanmasını veya malların zarar görmesini önlemek için en uygun tedbiri ve önlemi nasıl uygulayacaklarına dair özel talimatlar. Satıcı, zaman zaman tadil edildiği şekliyle ISO14001, TS16949 ve ELV'ye veya bunların haleflerine uygunluk içinde olmalıdır. 30. RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ: Her iki taraf da, tadil edildiği şekliyle ABD 1977 Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ("FCPA"), Birleşik Krallık 2010 Rüşveti Önleme Yasası ve eşdeğer Avrupa Birliği mevzuatı da dahil olmak üzere, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili tüm yasalara, yönetmeliklere, emirlere ve politikalara uymayı kabul eder. Bu Anlaşma altındaki yükümlülüklerinin ifasında her bir taraf aşağıdakiler de dahil olmak üzere hiç kimseye, iş almak veya işi elinde tutmak veya herhangi bir kişiye iş yönlendirmek veya herhangi bir uygunsuz avantaj sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir parayı, teklifi veya hediyeyi teklif etmemeyi, ödememeyi, ödemeyi taahhüt etmemeyi veya ödenmesine izin vermemeyi veya değer taşıyan herhangi bir şeyin veya herhangi bir finansal veya başka avantajın verilmesine izin vermemeyi veya ister kamusal ister ticari herhangi bir işle bağlantılı bir görev ifa eden bir kişiye teşvik veya ödül vermemeyi kabul eder: (a) herhangi bir yabancı veya yerli memur, (b) herhangi bir yabancı veya yerli siyasi parti, (c) herhangi bir yabancı veya yerli siyasi makam adayı veya (d) yabancı veya yerli başka herhangi bir kişi. 31. İHRACAT DENETİMİ: Satıcı, Alıcı tarafından sağlanan herhangi bir bilgiyi veya Alıcı'nın bilgilerinden veya bunlar vasıtasıyla türetilen herhangi bir bilgi veya ürünü, ABD'nin veya Alıcı'nın bilgilerinin elde edildiği ülkenin geçerli yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde ihraç etmez veya tekrar ihraç etmez, ihraç edilmesine veya tekrar ihraç edilmesine, sevk edilmesine veya yönlendirilmesine vesile olmaz. 32. YERİNDE HİZMETLER: Eğer Satıcı'nın herhangi bir Satın Alma Emri'nin ifası esnasında Alıcı'nın sahip olduğu, kiraladığı, meşguliyette bulunduğu veya kontrolü altındaki tesislere girmesi gerekirse, Satıcı'nın işbu belgedeki mesuliyetini sınırlamaksızın, Satıcı ve onun alt yüklenicileri, herhangi bir Satın Alma Emri altında Satıcı'nın yükümlülüklerini kapsayan, aşağıdaki minimum tutarlardaki bir sigortayı devam ettirirler: Satın Alma Emri'nin ifasında yer alan herkesi kapsayan, Yasal Miktarlardaki İşçi Tazminatı veya İşveren Mesuliyet Sigortası; en az Dolar/olay tutarında İşveren Mesuliyet Sigortası; sözleşme yükümlülüklerini de içeren en az Dolar tutarında Kapsamlı Genel Mesuliyet Sigortası ve en az Dolar tutarında Otomotiv Mesuliyet Sigortası. Satıcı Alıcı'ya, yürürlükte olacak böylesi tüm sigortaları gösteren sigorta acentesi tarafından usulünce düzenlenmiş sigorta belgelerini sağlar. Satıcı, kendisine verilecek tüm tesis prosedürlerine ve/veya güvenlik el kitaplarına bağlı kalır. Alıcı, kendisinin tesislerine giren veya çıkan tüm belgeleri, araçları veya kapları inceleyebilir. 33. GİZLİLİK: Satıcı, Satın Alma Emri altındaki yükümlülüklerinin ifası esnasında kendisinin, bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm bilgiler, teknik veriler veya know-how da dahil olmak üzere Alıcı'nın işleri, süreçleri veya ürünleriyle ilgili olarak Alıcı tarafından paylaşılan veya açıklanan belirli gizli ve/veya özel bilgilere maruz kalabileceğini kabul eder; böylesi bilgilere, Satın Alma Emri'nin tarihinden önce veya sonra Alıcı tarafından veya onun namına doğrudan veya dolaylı olarak Satıcı'ya veya onun çalışanlarına veya temsilcilerine yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortam üzerinden veya çizimlerle ve benzeri şekilde açıklanan ücret bilgileri, araştırma, ürünler, hizmetler, geliştirmeler, icatlar, süreçler, teknikler, stratejiler, programlar (hem yazılım hem bellenim), tasarımlar, dağıtım, mühendislik, pazarlama, finansal, ticari ve/veya satış bilgileri, bireysel müşteri profilleri, müşteri listeleri ve/veya birleştirilmiş müşteri verileri (hep birlikte "Gizli Bilgiler") dahildir. Satıcı, Gizli Bilgiler'i kendi kullanımı için veya Satın Alma Emri'ni gerçekleştirmek için gerekli olması haricinde herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul eder. Satıcı ayrıca, Gizli Bilgiler'i Satıcı'nın Satın Alma Emri altındaki yükümlülüklerinin ifasına doğrudan dahil olan çalışanları, alt yüklenicileri ve/veya imalatçıları dışında hiç kimseye açıklamamayı da kabul eder. Satıcı, tüm alt yüklenicilerin ve imalatçıların Alıcı Gizli Bilgileri'ni almadan önce ve herhangi bir teklif veya çalışma fiilen başlamadan önce açıklamama anlaşmaları imzalamalarını gerekli kılar ve Satıcı, kendi alt yüklenicileri ve imalatçılarının tüm ihlallerinden sorumludur. Satıcı, Gizli Bilgiler'in muhafaza edilmesinden ve gizliliğinin korunmasından ve uygunsuz biçimde açıklanmasını veya kötüye kullanılmasını önlemekten mesul olduğunu kabul eder. Satıcı,

7 kendisinin haberdar olabileceği böylesi Gizli Bilgiler'in olası suistimalini veya kötüye kullanımını yazılı olarak derhal Alıcı'ya bildirmeyi kabul eder. Bu paragrafın hükümleri, Gizli Bilgiler Alıcı tarafından gizli olarak elde tutulduğu sürece, Satın Alma Emri'nin feshedilmesi veya son bulmasından sonra da geçerlidir. 34. ETİK KURALLARI: Alıcı tüm tedarikçilerinin yasal ve etik iş uygulamalarını benimseyip uygulamasını bekler. Satıcı, Alıcı'dan istenebilecek veya adresinden edinilebilecek Dow Corning Tedarikçi Etik Kuralları'na bağlı kalmayı taahhüt eder. 35. TEMLİK: Satın Alma Emri, Satıcı'nın görevlerini kişisel olarak ifa edeceğine güvenilerek düzenlenir. Satıcı, Alıcı'nın yazılı izni olmaksızın, Satın Alma Emri'ni tümüyle veya kısmen temlik etmemeyi veya görevlerinin ifasını devretmemeyi kabul eder. Alıcı'nın önceden yazılı izni olmaksızın böylesi bir temlik veya devir, Alıcı'nın takdirinde, geçersiz olur ve Satın Alma Emri'nin iptali anlamına gelir. Alıcı'nın bir temlike izin vermesi, Alıcı'nın Satın Alma Emri'nden kaynaklanan herhangi bir iddia için Satıcı'dan ve/veya onun vekillerinden tenzilat yapma hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. Eğer Satıcı Hizmetler'in tamamını veya bir kısmını sağlamak veya Satıcı'nın Satın Alma Emri altındaki herhangi başka yükümlülüğünü ifa etmek üzere alt yükleniciler istihdam ederse, Satıcı tüm Hizmetler ve yükümlülüklerden ve alt yüklenicilerin Satın Alma Emri'ne uymalarından tamamen ve koşulsuz olarak sorumludur. Temlik Satıcı'yı işbu belgedeki paragraf 33 altındaki gizlilik yükümlülüklerinden kurtarmaz. Alıcı, Satın Alma Emri altındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü Satıcı'ya bildirimde bulunarak herhangi bir üçüncü tarafa temlik etme hakkına sahiptir. 36. DÜZENLEYİCİ HUKUK VE YARGILAMA YERİ: Satın Alma Emri ve onun altındaki tüm işlemlerin yapısı, yorumlanması ve ifası, yasaların çelişmesi ilkelerine bakılmaksızın, Alıcı'nın adresinde gösterilen ve Satın Alma Emri'nin antetinde yazılı Devlet'in yasalarına göre düzenlenir. Malların Uluslararası Satışı Hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu açıkça hariçtir. Satıcı, her bir Satın Alma Emri'nden veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm hukuki veya adli davalar veya kovuşturmalar için Alıcı'nın bulunduğu yargı alanındaki (devlet veya federal) mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder. Satıcı, böylesi mahkemelerde yargılama yerine dair tüm itirazlardan açıkça feragat eder. Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2015.

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR HÜKÜMLER VE KOŞULLAR 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen 3 iş günü

Detaylı

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 1. KABUL: Satıcı Alıcının satın alma emrini ( Satın Alma Emri") yazılı onay ya da icranın başlatılması yoluyla kabul edebilir. Hiç bir değişiklik, tadil ya da revizyon yazılı

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları Genel Satın Alma Şart ve Koşulları [İşbu genel satın alma şart ve koşulları ( Şart ve Koşullar ) Siparişin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, satın alım sözleşmesinin özel şart ve koşullara

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

Tata Steel Turkey Sales Terms April 2013

Tata Steel Turkey Sales Terms April 2013 April 2013 Title: Tata Steel Turkey Sales Terms Version: April 2013 April 2013 Page 2 Tata Steel İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kabul edilen tüm siparişlerde geçerli olan teslimatlara

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

LINPAC SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI. 1.1 İşbu Koşullar kapsamında aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamlara gelmektedir.

LINPAC SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI. 1.1 İşbu Koşullar kapsamında aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamlara gelmektedir. LINPAC SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. AÇIKLAMALAR 1.1 İşbu Koşullar kapsamında aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamlara gelmektedir. İfade Alıcı: Koşullar: Anlaşma: Ürünler: Grup Şirketi: Sipariş:

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi Madde 1 - Taraflar Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi 1.1 Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ticaret Sicil No:970475 Adresi: Maltepe - İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 1. AMAÇ Bu talimat, OSEM tarafından gerçekleştirilen ürün belgelendirme denetim ve testlerinden başarılı olmuş kuruluşların ürünlerinin nasıl etiketleneceğini ve sertifika almaya hak kazanan kuruluşların

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ. EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler. PV Performans Garantisi Nedir?

SUNUM İÇERİĞİ. EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler. PV Performans Garantisi Nedir? SUNUM İÇERİĞİ EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler PV Performans Garantisi Nedir? EPC Sözleşmeleri ve Performans Garantileri Performans Kayıplarının Türk Hukuku Çerçevesinde

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2131 Kasım 2006 I Boş Sayfa II KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU Kasım 2006 1. AQAP-2131

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, bir tarafta EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLER A.Ş (bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar 1. Geçerlilik 1) Spheros GmbH, Gilching ile Alman Şirketler Kanununun (Aktiengesetz) 15 ff maddesi uyarınca Spheros GmbH, Gilching ile bağlantılı diğer

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı