eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association"

Transkript

1 eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): doi: /ey BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi Özlem GÖKTAġ 1 Aycan HEPSAĞ 03 ġuba 015 de alındı; Ekim 015 de kabul edildi. 13 Ocak 016 den beri eriģime açıkır. Received 03 February 015; acceped Ocober 015. Available online since 13 January 016. Araşırma Makalesi/Original Aricle Öze Bu çalıģmanın amacı, BIST-100 endeksinin volail davranıģlarının simerik ve asimerik sokasik volailie modelleri ile analiz emekir. Bu nedenle, BIST-100 endeksinin volail davranıģları, klasik sokasik volailie ve dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modelleri yardımıyla incelenmiģir. ÇalıĢmadan elde edilen ampirik bulgulara göre Borsa Ġsanbul piyasasının volailie kümelenmelerinin oluģuğu bir piyasa olduğu anlaģılmıģır. BIST piyasasında volailie öngörülebilir düzeyde olup bu piyasada güçlü ve anlamlı bir kaldıraç ekisi bulunduğu belirlenmiģir. Anahar Kelimeler: Sokasik Volailie, Dinamik Kaldıraç Ekili Sokasik Volailie Modeli, BIST-100. JEL Sınıflaması: C11, G EYD arafından yayımlanmışır 1 Yazışmadan sorumlu yazar (Corresponding auhor). İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, Ekonomeri Bölümü, İsanbul, Türkiye. İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, Ekonomeri Bölümü, İsanbul, Türkiye. Ekonomik Yaklaşım ISSN prin 016 Ekonomik YaklaĢım Derneği / Associaion - Ankara Her hakkı saklıdır All righs reserved

2 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ Absrac Analysis of Volaile Behavior of ISE-100 Index wih Symmeric and Asymmeric Sochasic Volailiy Models The aim of he sudy is o analyze he volaile behavior of ISE-100 index wih symmeric and asymmeric sochasic volailiy models. Towards o he purpose of he sudy, he volaile behavior of ISE-100 index is invesigaed wih radiional sochasic volailiy model and dynamic sochasic volailiy model wih leverage effec. According o empirical resuls, Isanbul Sock Exchange has proved o be a marke where volailiy clusering occurs. I is deermined ha he volailiy has predicable level and here exiss srong and significan leverage effec in Isanbul Sock Exchange. Keywords: Sochasic Volailiy, Dynamic Sochasic Volailiy Model wih Leverage Effec, ISE-100. JEL Classificaion: C11, G Published by EYD Bu makalenin adını ve doi numarasını içeren aģağıdaki meni kolayca kopyalamak için soldaki QR kodunu araınız. Scan he QR code o he lef o quickly copy he following ex conaining he ile and doi number of his aricle. Analysis of Volaile Behavior of ISE-100 Index wih Symmeric and Asymmeric Sochasic Volailiy Models hp://dx.doi.org/ /ey Giriş Dünyada geliģme göseren ve yaygınlaģan küreselleģme olgusu, ülkelerin finans piyasalarının birbirleriyle ekileģim içinde olmasına imkân sağlamakadır. Bir ülkede yaģanan olumlu ya da olumsuz geliģmeler, o ülkenin finans piyasasının yanı sıra diğer ülkelerin finans piyasalarını da olumlu ya da olumsuz Ģekilde ekileyebilmekedir. Bu ekileģimden doğan geliģmeler, finansal varlıkların fiyalarına yansımaka ve finansal varlıkların fiyalarında aģağı ve yukarı yönlü harekelerin oluģmasına neden olmakadır. Finansal varlıkların fiyalarında meydana gelen azalıģ ve arıģ biçimindeki harekeler lieraürde volailie olarak adlandırılmakadır. Volailie kavramının belirsizlik durumunu karģıladığı dikkae alındığında, herhangi bir finansal varlığa iliģkin oplam risk olarak da anımlanabilmekedir. Risk kavramı finansal varlık geirilerinin olasılık dağılımının varyansı olarak kabul edilmekedir ve risk ölçüü finansal varlıklar geirilerinin varyansı ya da sandar

3 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 3 sapması olarak ele alınmakadır. Finansal varlıkların volailielerinin belirlenmesinde ve modellenmesinde, geirilerin koģullu ve koģulsuz dağılım özellikleri önem aģımakadır. KoĢullu dağılım özellikleri geirilerin ahmin edilebilirliği için gerekli durumları kapsarken, koģulsuz dağılım özellikleri ise geirilerin doğrudan ahmin edilebilirliği üzerinde durmamakadır (Campbell, Lo ve MacKinlay, 1997, s. 15). Ekonomik, sosyal ve külürel fakörler, iklim dalgalanmaları ve beklenmedik Ģokların ekisiyle meydana gelen rend erafında oluģan volailieler nedeniyle varyansın değiģmezliği varsayımı her zaman geçerli olmayabilmekedir. Öngörü haaları varyansının sabi olmadığı, değiģen varyansa sahip olduğu zaman serilerinin modellenmesinde, serilerin bu özelliğini dikkae alacak modellere gereksinim duyulmuģur. Lieraürde ilk kez Engle (198) arafından oraya konulan Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (ARCH) modeli ile volailienin modellenmesi mümkün hale gelmiģir ve ARCH modeli finansal piyasaların davranıģlarının anlaģılmasında daha sonra yapılan çalıģmalara ve geliģirilen modellere emel oluģurmuģur. Finansal piyasalarda meydana gelen geliģmelerin finansal varlıkların volail davranıģlarını ne Ģekilde ekilediği ARCH modellerinin geliģirilmesindeki emel nokayı oluģurmakadır. Piyasaya gelen olumlu bir haber (Ģok) ile olumsuz bir haberin finansal varlıkların volailiesi üzerinde aynı ekiye sahip olması durumu simerik Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans modellerinin konusu olmakadır. Bu modeller, Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (ARCH) modeli, GenelleĢirilmiĢ Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (GARCH) modeli, Oralamada Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (ARCH-M) ve Oralamada GenelleĢirilmiĢ Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (GARCH-M) modelleridir. Piyasaya gelen olumlu bir haber ile olumsuz bir haberin finansal varlıkların volailiesi üzerinde farklı ekiye sahip olması durumu ise asimerik Ooregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans modelleri baģlığı alında incelenmekedir. Bu modeller içerisinde öne çıkan modeller ise Üssel GARCH (EGARCH) ve EĢik Değerli ARCH (TARCH) modelleridir.

4 4 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ Volailienin modellenmesinde kullanılan ARCH ipi modellere alernaif olarak geliģirilen sokasik volailie modelleri ilk kez Taylor (1986) arafından lieraüre kazandırılmıģır. Sokasik volailie modellerinin emel karakerisiği, bu modellerde volailienin gözlenemeyen, gizli (laen) bir değiģken olarak modellenmesidir (Broo ve Luiz, 004, s. 613). ARCH ve GARCH modellerinde volailie gözlenebilir bir değiģken olarak deerminisik bir yapıda modellenebilirken, sokasik volailie modellerinde volailie gözlenemeyen bir değiģken olarak ele alınmaka ve sokasik yapıda modellenebilmekedir. Sokasik volailie modellerinde, volailie önceden öngörülemeyen baģka bir ifadeyle ahmin edilemeyen bir Ģok arafından belirlenmekedir. Bu modellerde ARCH modellerinden farklı olarak hem koģullu oralama ve hem de koģullu varyans sokasik süreç izlemekedir. BaĢka bir ifadeyle ARCH ipi modellerde sadece koģullu oralama modeli sokasik süreç izlerken, sokasik volailie modellerinde hem koģullu oralama hem de koģullu varyans modeli sokasik süreç izlemekedir. Bu çalıģmanın amacı, sokasik volailie modellerinden klasik sokasik volailie modeli ve dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modelini kullanarak Borsa Ġsanbul (BIST) 100 endeksinin volail davranıģlarını analiz emekir. ÇalıĢmanın bir diğer amacı ise dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli ile BIST-100 endeksindeki kaldıraç ekisinin dolayısıyla asimerik iliģkinin varlığı araģırmakır. Asimerik volailie ile kaldıraç ekisi kavramları birbiri yerine geçen kavramlar olarak bilinmekedir. Bu nielendirmenin nedeni finansal varlık fiyalarında meydana düģüģler sonrasında borç / öz kaynak (kaldıraç) oranının yükselerek finansal varlığa ai volailienin armasıdır ki bu volailie asimerik volailie olarak ifade edilmekedir. BaĢka bir ifadeyle kaldıraç ekisinin oraya çıkması asimerik volailieyi de beraberinde geirmekedir. Piyasalarda oraya çıkan volailienin fiyalanmasının ardından volailiedeki beklenen bir arıģ gerekli öz kaynak geirisini yükselmeke bu yükseliģ ise finansal varlık fiyalarında ani düģüģlere yol açmakadır. Bu durum lieraürde volailienin geri besleme ekisi olarak adlandırılmakadır.

5 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 5 Dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli diğer sokasik volailie modelleri ile karģılaģırıldığında lieraürde en fazla ilgi gören ve üzerinde en çok çalıģılan modeller olarak karģımıza çıkmakadır. Dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeline olan ilginin nedeni, olumsuz olarak nielenen haberlerin herhangi bir finansal varlığın volailiesini olumlu haberlere oranla daha fazla arırdığı görüģüdür. Piyasalarda iģlem gören herhangi bir firmaya ai hisselerin fiyaını düģüren ve bu düģüģen dolayı da borç/öz kaynak (finansal kaldıraç) oranını arıran olumsuz bir haberin varlığı firmayı daha riskli hale geirmekedir ve geleceke beklenen volailienin armasına neden olmakadır (Yu, 005, s. 167). Bu çerçevede çalıģmanın ikinci kısmında mevcu lieraüre yer verilmekedir. Üçüncü kısımda ise analizde kullanılan ekonomerik yönem anlaılmakadır. Dördüncü kısımda çalıģmada kullanılan veri sei ve ampirik bulgular sunulmaka, beģinci ve son kısımda ise çalıģmadan elde edilen sonuçlar arıģılmakadır.. Lieraür Taraması Lieraürde Borsa Ġsanbul piyasasındaki volailieyi farklı yönemlerle belirlemeye çalıģan ve modelleyen birçok çalıģma bulunmakadır. Bu çalıģmaların amamına yakınında deerminisik volailie modelleri olarak ifade edilen ARCH- GARCH ipi modeller kullanılmıģır. Tuna ve Ġsabeli (014), BIST-100 endeksindeki volail davranıģları GARCH model yardımıyla incelemiģlerdir. ÇalıĢmada BIST-100 endeksinde volail davranıģların süreklilik göserdiği ve BIST piyasasında volailie kümelenmelerinin oluģuğu sonucuna ulaģılmıģır. Özden (008) arafından yapılan çalıģmada BIST-100 endeksindeki volailie, alernaif GARCH modelleri yardımıyla modellenmiģir ve elde edilen sonuçlar BIST piyasasında volailie kümelenmelerinin ve kaldıraç ekisinin varlığını oraya koymakadır.

6 6 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ Demir ve Çene (01) arafından yapılan çalıģmada ise yine alernaif GARCH modeller kullanılarak BIST piyasasındaki volail davranıģlar araģırılmıģır. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlardan harekele BIST piyasasında volailie kümelenmelerinin ve kaldıraç ekisinin bulunduğu anlaģılmıģır. Gökbulu, Gümrah ve Derindere-Köseoğlu (011) yapıkları çalıģmada, BIST piyasasındaki volailieyi alernaif GARCH modelleriyle araģırmıģlardır. Elde edilen sonuçlar, BIST piyasasındaki volail davranıģların kümelenme Ģeklinde oraya çıkığını ve piyasada kaldıraç ekisinin varlığını gösermekedir. Borsa Ġsanbul piyasasına ai volail davranıģları sokasik volailie modelleri kullanarak inceleyen çalıģmalar ise Ģunlardır: Selçuk (005) arafından yapılan çalıģmada asimerik sokasik volailie modelleri kullanılarak içinde Türkiye nin de bulunduğu 10 geliģmeke olan ülkenin piyasalarındaki volailie incelenmiģir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye ye ai piyasada yoğun volail davranıģların ve kaldıraç ekisinin varlığı belirlenmiģir. Yalçın (007) arafından yapılan çalıģmada ise yine Borsa Ġsanbul piyasasına ai volail davranıģlar GARCH- M ve Oralamada Sokasik Volailie (SV-M) modelleri ile araģırılmıģır. Elde edilen sonuçlara göre Borsa Ġsanbul piyasasında volail davranıģların varlığı oraya konulmuģken, bu piyasada kaldıraç ekisine raslanılmamıģır 3. Ekonomerik Yönem Finansal varlıklardaki volailienin ölçülmesinde ve modellenmesinde finansal varlık geirileri fiyalara göre daha fazla kullanılmakadır. Bunun bir nedeni yaırımcılar için finansal piyasaların am rekabee yakın piyasalar olarak değerlendirilmesi ve böylece yaırımların boyuunun fiya değiģmelerini ekilememesidir. Diğer bir nedeni ise, finansal varlık geirilerinin fiyalara nazaran durağanlık gibi daha ekin isaisiksel özelliklere sahip olmasıdır (Campbell vd., 1997, s. 9).

7 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 7 r gibi bir zaman serisinin volailiesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan modelin genel hali aģağıdaki gibidir: r y (1) y () (1) numaralı göserimde yer alan sabi erimi ya da ooregresif bir değiģkeni, genel olarak deerminisik bileģenleri, y ise sokasik bir süreç olan haa erimini baģka bir ifadeyle oralamadan arındırılmıģ (demeaned) geiri serisini ifade emekedir. () numaralı göserimde yer alan ise sıfır oralamalı ve birim varyanslı esadüfi bir değiģkendir. Bu göserimde yer alan, r zaman serisinin geçmiģ değerlerine bağlı olan deerminisik ya da sokasik bir süreç izlemekedir (Pellegrini ve Rodriguez, 007). ARCH ipi modeller ile sokasik volailie modelleri arasındaki emel ayrım, kaynaklanmakadır., nin izlediği sürecin deerminisik veya sokasik olması durumundan r zaman serisinin kareli gecikmeli değerlerinin deerminisik bir fonksiyonu olarak belirleniyorsa; bu durumda volailie, ARCH ipi modeller yardımıyla modellenebilmekedir. Diğer arafan, ooregresif, gözlenemeyen laen (gizli) sokasik bir süreç arafından belirlenebiliyorsa; bu durumda volailie, sokasik volailie modelleri yardımıyla modellenebilmekedir. Sokasik volailie modellerinin en önemli avanajı, ARCH/GARCH modeller ile karģılaģırıldığında bir dönem sonrası için yapılan gelecek ahminlerinde ve finansal verilerde karģılaģılan aģırı basıklık durumunda daha baģarılı sonuçlar vermesidir (Das, Ghoshal ve Basu, 009, s. 84). Ayrıca bu modellerin isaisiksel özelliklerinin belirlenmesi ve anlaģılması daha kolay olup çok değiģkenli yapılara genelleģirilmesi kolaydır. Varlık fiyalama için finans eorisinde kullanılan modellere daha yakın modeller oldukları için finansal varlık geirilerinin gözlenen ampirik özelliklerini daha iyi Ģekilde kapsamakadır (Pellegrini ve Rodriguez, 007).

8 8 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ Klasik sokasik volailie modeline ai göserim aģağıdaki biçimdedir: y exp h / (3) h h 1 (4) (3) ve (4) numaralı göserimlerdeki ve nin birbirinden bağımsız ve homojen (i.i.d.) dağılımlı olan esadüfî değiģkenler olduğu varsayılmakadır. (4) numaralı göserimde yer alan h ise gözlenemeyen laen (gizli) volailieyi ifade emekedir. Bu göserimdeki parameresi, volailieye gelen Ģokların sürekliliğini (kararlığını) ölçmekedir. Volailie denkleminin dağılımını ifade eden, varyansı olan nin, oralama denkleminde yer alan den bağımsız olduğu ve Gaussyan sürece sahip olduğu varsayılmakadır. Volailie sürecinin varyansı olan, gelecek dönemlerdeki volailieyle ilgili belirsizliğin ölçüsü olarak ele alınmakadır. parameresi ile yaklaģıkça arasında ers yönlü bir iliģki bulunmakadır. parameresi 1 e de sıfıra yaklaģmakadır. Sokasik volailie lieraüründe her ne kadar ile nin birbiriyle iliģkisiz olduğu varsayılsa da; ve nin eģ zamanlı olarak iliģkili olması durumu asimerik iliģkinin gösergesi olarak kabul edilmekedir. ve nin iliģkili olmasına izin verildiği akdirde, sokasik volailie modelinin, finansal varlıklarda sıklıkla gözlenebilen asimerik davranıģlar sergilediği kabul edilmekedir. Ayrıca ve nin iliģkili olmasından harekele iki haa erimi arasındaki negaif korelasyon da kaldıraç ekisinin varlığını gösermekedir (Ghysels, Harvey ve Renaul, 1996, s. 139). Harvey ve Shephard (1996) arafından oraya konulan asimerik volailie anımlamasında corr, iliģkisinin yerine Jacquier, Polson ve Rossi (004), corr, 1 Ģeklinde bir iliģki anımlayarak asimerik sokasik volailie modeli

9 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 9 için kakı sunmuģur. Jacquier vd. (004) arafından asimerik volailie modeli için geliģirilen yapıda ile arasındaki eģ zamanlı bağımlılık yerine dönemler arası bağımlılığa izin verilmekedir. Korelâsyon kasayısı negaif ise deki negaif değiģmeler daha yüksek, birbirini izleyen ve dönemler arası volailieleri oraya çıkarmakadır. Diğer arafan deki poziif değiģmeler volailiede düģüģler ile iliģkilidir. Bu durumda asimeri, kaldıraç ekisine dönüģmekedir (Jacquier vd., 004, s. 193). Harvey ve Shephard (1996) finansal varlık geirileri ve volailiedeki değiģmeler arasında doğrudan (negaif) korelâsyona bağlı olan bir spesifikasyon geliģirmiģlerdir. Asai ve McAleer (005) ise finansal varlık geirileri ve volailiedeki değiģmeler arasında doğrudan korelâsyonu emel alan asimerik davranıģları, dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli ile açıklamaya çalıģmıģlardır. Volailiedeki değiģmeler ile geiriler arasındaki doğrudan negaif korelâsyona bağlı olarak asimerik iliģkileri kapsayan dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli aģağıdaki gibidir (Asai ve McAleer, 005, s. 319): y exp h / 1 ~N 0,1 ~N 0, h h E (5) (6) (7) (7) no lu göserimde 0 olması durumunda asimerik iliģki, dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli ile ifade edilebilmekedir. Klasik sokasik volailie ve dinamik kaldıraç ekili volailie modellerinin ahmininde Bayesyen bir yönem olan ve sokasik volailie modellerinin birçoğunda sıklıkla kullanılan Markov Zinciri Mone Carlo (MCMC) yönemi kullanılmakadır.

10 10 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ 4. Veri Sei ve Ampirik Bulgular Klasik sokasik volailie modeli ve dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli ile BIST-100 endeksinin volail davranıģlarının araģırıldığı bu çalıģmada, söz konusu endekse ai veriler Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası Elekronik Veri Dağıım Siesinden (EVDS) günlük olarak elde edilmiģir. Analize ai gözlem dönemi olarak belirlenmiģir. Tablo 1 de BIST-100 endeksine ai geiriler için anımlayıcı isaisikler sunulmuģur. Tablo 1 BIST-100 Endeksinin Geirilerine Ai Tanımlayıcı Ġsaisikler Oralama Medyan Maksimum Minimum Sandar Sapma Çarpıklık Basıklık Jarque- Bera Olasılık BIST-100 endeksi geirilerine ai anımlayıcı isaisikler incelendiğinde geiri serisinin oralama değerinin, sandar sapma değerinden daha küçük olduğu gözlenmekedir. Bu durum finansal zaman serilerinin genellikle esadüfî yürüyüģ süreci izlediği bilgisi ile uarlıdır (Ding ve Vo, 01, p. 16). Diğer arafan geiri serisinin negaif çarpıklık değerine sahip olduğu anlaģılmakadır. Serinin basıklık değeri dikkae alındığında ise seriye ai dağılımın, normal dağılıma göre daha dik bir dağılım olduğu görülmekedir ve Jarque-Bera es isaisiği incelendiğinde de geiri serisine ai dağılımın normal olmadığı da anlaģılmakadır. Bu özellikler dikkae alındığında BIST-100 endeksinin ipik finansal zaman serisi özelliği aģıdığı ifade edilebilmekedir. Klasik sokasik volailie modeli ve dinamik kaldıraç ekili volailie modellerinin ahmininde Bayesyen bir yönem olan Markov Zinciri Mone Carlo (MCMC) yönemi kullanılmıģır. MCMC yöneminin alında yaan emel fikir, ahmin edilecek paramerelerin sonsal birleģik dağılım fonksiyonunun, önsel dağılım fonksiyonu ile veri seine ai benzerlik fonksiyonunun çarpımı ile oranılı olmasıdır.

11 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 11 Bu modellerin, Gibbs örnekleyicisi kullanılarak ahmin edilecek paramerelerine iliģkin önsel dağılımlar Yasuhiro Omori arafından yapılan çalıģmalarda kullanılan kodlardan harekele belirlenmiģir. WinBUGS 1.4 pake programı kullanılarak yapılan ahminlerde, ahmin yönemine iliģkin baģlangıç değerleri pake program arafından belirlenerek ade örnekleme yapılmıģır. BIST-100 endeksi için ahmin edilen klasik sokasik volailie modeline ai sonuçlar Tablo de verilmiģir. Tablo Klasik Sokasik Volailie Modeline Ai Tahmin Sonuçları Kasayı Sandar Sapma MC Haası Güven Aralığı (%95) * ( ) * ( ) * ( ) No: *%5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlılığı gösermekedir. Tablo de göserilen klasik sokasik volailie modeline ai ahmin sonuçlarına göre, BIST-100 endeksinin volailiesinin sürekliliğini (kalıcılığını) göseren kasayısının %5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlı bir kasayı olduğu görülmekedir ve 0.95 olarak elde edilmiģir. BIST-100 endeksinin yoğun Ģekilde bir volailie sürekliliğine sahip olduğu ve Borsa Ġsanbul piyasasının volailie kümelenmelerinin oluģuğu bir piyasa olduğu anlaģılmakadır. Volailie değiģkenliğini göseren kasayısı da %5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlıdır ve 0.19 olarak elde edilmiģir Buna göre Borsa Ġsanbul piyasasında volailie değiģkenliği düģük düzeydedir. kasayısının 1 e yakın, kasayısının ise 0 a yakın olması Ģeklinde elde edilen sonuçlar, Borsa Ġsanbul piyasasında volailienin öngörülebilir olduğunu deseklemekedir.

12 1 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ BIST-100 endeksi için klasik sokasik volailie modelinin ahmin edilmesinin ardından dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli ahmin edilmiģ ve elde edilen sonuçlar Tablo 3 e sunulmuģur. Tablo 3 Dinamik Kaldıraç Ekili Sokasik Volailie Modeline Ai Tahmin Sonuçları Kasayı Sandar Sapma MC Haası Güven Aralığı (%95) * * * * * No: *%5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlılığı gösermekedir. Tablo 3 e sunulan dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeline ai ahmin sonuçlarına göre, BIST-100 endeksinin volailiesinin sürekliliğini (kalıcılığını) göseren kasayısının %5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlı bir kasayı olduğu görülmekedir ve 0.93 olarak elde edilmiģir. BIST-100 endeksinin yoğun Ģekilde bir volailie sürekliliğine sahip olduğu ve Borsa Ġsanbul piyasasının volailie kümelenmelerinin oluģuğu bir piyasa olduğu anlaģılmakadır. Volailie değiģkenliğini göseren kasayısı da %5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlıdır ve 0.4 olarak elde edilmiģir Buna göre Borsa Ġsanbul piyasasında volailie değiģkenliği düģük düzeydedir. kasayısının 1 e yakın, kasayısının ise 0 a yakın olması Ģeklinde elde edilen sonuçlar, Borsa Ġsanbul piyasasında volailienin öngörülebilir olduğunu deseklemekedir. Ayrıca BIST piyasasında volailiedeki değiģmeler ile geiriler arasındaki doğrudan iliģkiyi ifade eden kasayısı %5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel açıdan anlamlıdır. Buna

13 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 13 göre BIST-100 endeksi geirilerinin maruz kaldığı Ģok ile BIST-100 volailiesinin maruz kaldığı Ģok arasındaki korelasyon negaif ve büyüklük olarak da 0.43 olarak belirlenmiģir. BIST-100 endeksinde güçlü ve anlamlı bir kaldıraç ekisi bulunmakadır. Kaldıraç ekisinin varlığı aynı zamanda BIST-100 endeksinde asimerik volailienin de varlığını gösermekedir. 5. Sonuç BIST-100 endeksinin volail davranıģlarının simerik ve asimerik sokasik volailie modelleri ile incelendiği bu çalıģmada arası günlük veriler kullanılmıģır. ÇalıĢmada simerik sokasik volailie modellerinden klasik sokasik volailie modeli, asimerik sokasik volailie modellerinden ise dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modeli kullanılmıģır. ÇalıĢmada klasik sokasik volailie modeline ai ahmin sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, BIST-100 endeksinin yoğun Ģekilde bir volailie sürekliliğine sahip olduğu ve Borsa Ġsanbul piyasasının volailie kümelenmelerinin oluģuğu bir piyasa olduğu anlaģılmakadır. Ayrıca Borsa Ġsanbul piyasasında volailie değiģkenliği düģük düzeydedir ve buna bağlı olarak bu piyasada volailie öngörülebilirdir. Dinamik kaldıraç ekili sokasik volailie modelinden elde edilen sonuçlara göre de BIST-100 endeksinin yoğun Ģekilde bir volailie sürekliliğine sahip olduğu anlaģılmakadır ve Borsa Ġsanbul piyasası volailie kümelenmelerinin oluģuğu bir piyasadır. Bu modelden elde edilen sonuçlar da Borsa Ġsanbul piyasasında volailie değiģkenliği düģük düzeydedir ve buna bağlı olarak bu piyasada volailienin öngörülebilir olduğunu deseklemekedir. Ayrıca Borsa Ġsanbul piyasasında volailiedeki değiģmeler ile geiriler arasındaki doğrudan iliģkiyi ifade eden kasayısının isaisiksel açıdan anlamlı olması nedeniyle, BIST-100 endeksi geirilerinin maruz kaldığı Ģok ile BIST-100 volailiesinin maruz kaldığı Ģok arasında

14 14 Özlem GÖKTAŞ, Aycan HEPSAĞ negaif yönlü bir korelasyon bulunmakadır. Buna göre BIST-100 endeksinde güçlü ve anlamlı bir kaldıraç ekisi bulunmakadır. Kaldıraç ekisinin varlığı aynı zamanda BIST-100 endeksinde asimerik volailienin de varlığını gösermekedir. KAYNAKÇA Asai, M., & McAleer, M. (005). Dynamic Asymmeric Leverage in Sochasic Volailiy Models. Economeric Reviews, 4(3), doi: / Broo, C., & Luiz, E. (004). Esimaion Mehods for Sochasic Volailiy Models: A Survey. Journal of Economic Survey, 18(5), doi: /j x Campbell, J. Y., Lo, A. W., & Mackinlay, A. C. (1997). The Economerics of Financial Markes. USA: Princeon Universiy Press. Das, A., Ghoshal, T. K., & Basu, P. N. (009). A Review of on Recen Trends of Sochasic Volailiy Models. Inernaional Review of Applied Financial Issues and Economics, 1(1), Demir, Ġ., & Çene, E. (01). ĠMKB-100 Endeksindeki Kaldıraç Ekisinin ARCH Modelleriyle Ġki Al Dönemde Ġncelenmesi [Invesigaing Leverage Effec on Turkish Sock Marke wih ARCH Models Wihin Two Sub-Groups]. İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi, 41(), Ding, L., & Vo, M. (01). Exchange Raes and Oil Prices: A Mulivariae Sochasic Volailiy Analysis. The Quarerly Review of Economics and Finance, 5(1), doi: /j.qref Engle, R. F. (198). Auoregressive Condiional Heeroskedasiciy wih Esimaes of he Variance of Unied Kingdom Inflaion. Economerica, 50(4), Ghysels, E., Harvey A. C., & Renaul, E. (1996). Sochasic Volailiy. G. S. Maddala & C. R. Rao (Ed.), Handbook of Saisics 14: Saisical Mehods in Finance içinde (pp ). Amserdam. Gökbulu, R. Ġ., Gümrah, Ü., & Derindere-Köseoğlu, S. (011). Modelling he Volailiy in Isanbul Sock Exchange: Shifing from Box-Jenkins o ARCH Type Models. İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi, 40(),

15 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie Modelleri İle Analizi 15 Harvey, A. C., & Shephard, N. (1996). Esimaion of an Asymmeric Sochasic Volailiy Model for Asse Reurns. Journal of Business and Economics Saisics, 14(4), Jacquier, E., Polson, N. G., & Rossi, P. E. (004). Bayesian Analysis of Sochasic Volailiy Models wih Fa-ails and Correlaed Errors. Journal of Economerics, 1(1), doi: /j.jeconom Özden, Ü. H. (008). ĠMKB BileĢik 100 Endeksi Geiri Volailiesinin Analizi [Analysis of Isanbul Sock Exchange 100 Index s Reurn Volailiy]. İsanbul Ticare Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), Pellegrini, S., & Rodrigez, A. (007). Financial Economerics and SV models. hp://halweb.uc3m.es/esp/personal/personas/spellegr/esp/curso_cordoba/tuorial_guide.pdf (EriĢim Tarihi: ) Selçuk, F. (005). Asymmeric Sochasic Volailiy in Emerging Markes. Applied Financial Economics, 15(1), doi: / Taylor, S. J. (1986). Modelling Financial Time Series. U.K.: John Wiley. Tuna, K., & Ġsabeli, Ġ. (014). Finansal Piyasalarda Volailie ve BIST-100 Örneği [Volailiy in Financial Markes and an Example on BIST 100]. Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), Yalçın, Y. (007). Sokasik Oynaklık Modeli ile Ġsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Kaldıraç Ekisinin Ġncelenmesi [An Examinaion of he Leverage Effec In The ISE wih Sochasic Volailiy Model]. Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, (), Yu, J. (005). On Leverage in a Sochasic Volailiy Model. Journal of Economerics, 17(), doi: /j.jeconom

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Döviz Kurları Arasındaki Oynaklık Etkileşiminin Analizi: CCC-t-MSV Modeli ile Tahmin 1 Verda DAVASLIGİL ATMACA 2

Döviz Kurları Arasındaki Oynaklık Etkileşiminin Analizi: CCC-t-MSV Modeli ile Tahmin 1 Verda DAVASLIGİL ATMACA 2 Finans Poliik & Ekonomik Yorumlar (639) Mayıs 2018 : 9-32 Döviz Kurları Arasındaki Oynaklık Ekileşiminin Analizi: CCC--MSV Modeli ile Tahmin 1 Verda DAVASLIGİL ATMACA 2 Gönderim arihi: 10.10.2017 Kabul

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Uluslararası Portföy Yönetiminde Rejim Geçişken Karar Destek Modelleri: Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Piyasaları Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası Portföy Yönetiminde Rejim Geçişken Karar Destek Modelleri: Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Piyasaları Üzerine Bir Uygulama İşleme ve İkisa Çalışmaları Dergisi Cil 2, Sayı 2, 2014, ss.27-43 ISSN:2147-804X hp://www.islemeikisa.com Uluslararası Porföy Yöneiminde Rejim Geçişken Karar Desek Modelleri: Gelişmeke Olan Menkul Kıyme

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ Dr. Sevda Gürsakal sdalgic@uludag.edu.r Uludağ Üniversiesi, İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Bu çalışmada hisse senedi oynaklığındaki kırılmalar Inclan ve Tiao

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. 3 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Haziran 9, ss.39-337 VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ Sevda GÜRSAKAL

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

GeliĢmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi

GeliĢmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/017 GeliĢmeke Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volailie Yayılım Ekisinin Analizi Mehme Faih BAYRAMOĞLU Tezcan ABASIZ ÖZET Bu çalışmada, gelişmeke olan piyasaların borsa

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.017, C., S.3, s.697-711. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.017, Vol., No.3,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araşırma Dergisi ISSN: 138-6944 www.hikmeyurdu.com Hikme Yurdu, Ocak Haziran 1, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 9, ss. 65-79 İmkb Ulusal 1 Endeksi Geiri Volailiesinin ARCH

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ *

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ * Doğuş Üniversiesi Dergisi, 9 () 8, 46-57 SAAN GÖZLEM İLE YAISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESİTİ * THE RELATIONSHI OF ABERRANT OBSERVATION AND STRUCTURAL BREAK OINT:

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Ekonomeri ve Đsaisik Sayı:10 2009 20-28 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Necmein Alpay KOÇAK Absrac Omiing he official and religious

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Altın Piyasasında Asimetrik Oynaklık: Türkiye İçin Model Önerisi Volatility In Gold Market: Model Recommendation For Turkey

Altın Piyasasında Asimetrik Oynaklık: Türkiye İçin Model Önerisi Volatility In Gold Market: Model Recommendation For Turkey DOI: 10.20491/isarder.2017.300 Alın Piyasasında Asimerik Oynaklık: Türkiye İçin Model Önerisi Volailiy In Gold Marke: Model Recommendaion For Turkey Çiğdem KURT CİHANGİR Hii Üniversiesi İkisadi ve İdari

Detaylı

r r u 1/ 2 u h ε q 2 t t

r r u 1/ 2 u h ε q 2 t t İşleme Fakülesi Dergisi, Cil 8, Sayı 2, 2007, 20-27 VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI Cüney AKAR* ÖZET Bu çalışmada alernaif volailie modellerinin öngörü

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

PETROL FĠYATLARI ĠLE HĠSSE SENEDĠ GETĠRĠLERĠ ARASINDA OYNAKLIK GEÇĠġKENLĠĞĠNĠN ANALĠZĠ VE PORTFÖY YÖNETĠMĠNE YANSIMALARI

PETROL FĠYATLARI ĠLE HĠSSE SENEDĠ GETĠRĠLERĠ ARASINDA OYNAKLIK GEÇĠġKENLĠĞĠNĠN ANALĠZĠ VE PORTFÖY YÖNETĠMĠNE YANSIMALARI PETROL FĠYATLARI ĠLE HĠSSE SENEDĠ GETĠRĠLERĠ ARASINDA OYNAKLIK GEÇĠġKENLĠĞĠNĠN ANALĠZĠ VE PORTFÖY YÖNETĠMĠNE YANSIMALARI Ali SATTARY Dokora Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Sinan TEMURLENK 014

Detaylı

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU (Kamuya Açık) DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ DR. MUSTAFA ÖZÇAM BAŞUZMAN ARAŞTIRMA DAİRESİ 27.02.2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. DÖVİZ KURU

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL

BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (17) 2009, 23-39 BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL Mer URAL ** Türker ADAKALE *** ÖZET Uygulamalı çalışmalar,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

DEĞĠġKEN KATKILI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANLARI VE OPTĠMAL YATIRIM STRATEJĠSĠ

DEĞĠġKEN KATKILI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANLARI VE OPTĠMAL YATIRIM STRATEJĠSĠ DEĞĠġKEN KATKILI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANLARI VE OPTĠMAL YATIRIM STRATEJĠSĠ INDIVIDUAL PENSION PLANS WITH TARGETED CONTRIBUTIONS AND OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY MURAT KIRKAĞAÇ YRD. DOÇ. DR. YASEMĠN GENÇTÜRK

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI KOŞULLU VARYANS MODELLERİ: FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Arzu KÖKCEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-00

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi BIST100 Endeksinin Volailie Özelliklerinin İncelenmesi Önder Büberkökü, Yüzüncü Yil Universiy, Deparmen of Finance, TR onderbuber@gmail.com Celal Kızıldere, Yüzüncü Yil Universiy, Deparmen of Economics,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Marmara Üniversiesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2011, CĠLT XXXI, SAYI II, S. 45-60 TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Ali KOÇYĠĞĠT Tafur BAYAT Ali TÜFEKÇĠ Öze Bu çalışmada Türkie nin 1923

Detaylı

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 10 / 2 (2008). 25-45 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Nezir KÖSE Ahme AY Nurgün TOPALLI Öz: Bu çalışmada reel

Detaylı

BİST Şehir Endeksleri Oynaklığının DCC- GARCH Model İle Analizi

BİST Şehir Endeksleri Oynaklığının DCC- GARCH Model İle Analizi Yöneim Bilimleri Dergisi/Journal of Adminisraie Sciences Cil / Volume: 6, Sayı / N: 3, ss. / pp.: 87-308, 08 BİS Şehir Endeksleri Oynaklığının DCC- GARCH Model İle Analizi Verda DAVASLIGİL AMACA* Öz Yaırımcıların

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi Finans Poliik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cil: 44 Sayı:512 43 Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yönemi İle Analizi Öze Bülen GÜLOĞLU 1 Ayşe AKMAN 2 Bu çalışmada, Mar 2001-Mar 2007 arihleri arası dönemde

Detaylı

EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER

EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER Eşanlı denklem siseminde, Y den X e ve X den Y ye karşılıklı iki yönlü eki vardır. Y ile X arasındaki karşılıklı ilişki nedeniyle ek denklemli bir model

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ

EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ ESKÝÞEHÝR DE KONUTSAL DOÐAL GAZ TALEBÝNE EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM SICAKLIÐININ ETKÝLERÝ Haydar ARAS * Nil ARAS ** Bu makalede, konularda kullanýlan doðal gazýn ýsýma dönemine ai aylardaki ükeiminin

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı