Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara Özet: Mekansal verilerin kullanımı gün geçtikçe artmakta, kullanıldığı alanlar da çeşitlilik kazanmaktadır. Bu verilere hızlı ulaşabilmenin yolları incelenmeye devam etmekte, veritabanları üzerinde kullanılan mekansal fonksiyonlar ve indekslerin kullanımı da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada mekansal indeks kullanımı, fonksiyon ve operatörlerin analizlerdeki önemi, veriye daha hızlı erişim için sorguların tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında ASP.NET teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama ile Akım Gözlem İstasyonu, Akarsu, Nehir, Göl ve Baraj gibi mekansal veriler için yaygın olarak kullanılan operatörler yardımıyla mekansal sorgular tasarlanmış, uygulama kullanılarak Geoserver ve Google Maps web servisleri ile sunulan haritalar da altlık olarak kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Mekansal Veri, Mekansal Analiz, Oracle Spatial, ASP.NET, Web Servisleri. Efficient Querying of Spatial Databases Abstract: The use of geo-referenced spatial data is increasing day by day, and it finds wide range of application areas accordingly. Researchers continue to investigate new methods for fast accessing to this kind of data. As a result, these efforts indicate that the use of proper spatial operations and database indexing are vital for fast accessing. The objective with our current study is to understand the effect of function/operator selection and data indexing while designing spatial queries. To do so, we first develop a GIS application, using ASP.NET technology, involving the use Stream Gauging Station, River, Stream, Lake and Dam kind of spatial entities. The application is able to use Geoserver and Google Maps services as a resource for underlay display. Then, we design spatial queries which enable us measuring the utility of certain spatial constructs on our moderate size database. Keywords: Spatial Data, Spatial analysis, Oracle Spatial, ASP.NET, Web Services. 1. Giriş Günümüzde, bilgi teknolojilerinin kullanımı neredeyse hayatımızın her alanında yaşantımıza girmiştir. Özellikle son yıllarda, gerek navigasyon uygulamalarının yaygınlaşması, gerekse Virtual Earth, Google Maps gibi uygulamalar vasıtasıyla bilmediğimiz bir adrese yönelik sorgulamaların internet üzerinden yapılarak adres ya da ilgili diğer verilere rahatlıkla internet üzerinden ulaşılabilmesi coğrafi verilerin günlük hayatta kullanılmasını hızlandırmıştır. Bu gelişmeler beraberinde mekansal 163 (spatial) verilerin üretilmesi, güncellenmesi, depolanması ve paylaşılması sorunlarını beraberinde getirmiştir. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinde (RDBMS) performans artışının sağlanması amacıyla çok boyutlu veriye erişim ve mekansal veriyi indeksleme metodları yapılan çalışmalarla geliştirilmekte olup bu metodlara R-trees, R+ trees, K-D-B-trees, 2D Isam örnek olarak verilebilir[9]. İndeksleme yöntemleri ve coğrafi veriye hızlı erişim çalışmaları devam eden ve sürekli gelişen bir alan-

2 Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama dır. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu söz edilen metodlar arasında en başarılı bulunan R-tree ve R-tree indeksinin bir varyantı olan R*-tree indeksi incelenmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında saklanan coğrafi veriler kullanılarak; Belirlenen noktaya en yakın komşularının bulunması, Seçilen noktaya verilen mesafe içinde kalan geometrilerin bulunması gibi analizler ve sorgulamalar yapılarak bu sorgulamaların sonucunda CPU ve I/O değerleri elde edilmiş olup, çalıştırılan sorgu performansları üzerinde söz konusu değerler doğrultusunda iyileştirilme çalışmaları yapılmıştır. kaynak kodlu olarak geliştirilen İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri coğrafi verileri de diğer verilerle birlikte kullanacak ve yönetecek araçlara sahip bulunmaktadır. Bu veritabanları içinde, sağladığı operatör ve fonksiyonların yanı sıra mekansal veriyi indeksleme mekanizması ile göze çarpan Oracle Spatial, bu çalışmada örnek veritabanı olarak seçilmiştir. Oracle Spatial, Spatial olarak da adlandırılan mekansal verilerin sorgulanması, güncellenmesi ve depolanmasına yardımcı olan SQL şema ve fonksiyonlara sahiptir. Spatial teknoloji; Mekansal verilerin saklanması için bir çok ticari yazılım kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda Oracle veritabanı seçilmiş ve Oracle ın sunduğu R-tree ve Q-tree indeks performansları değerlendirilerek uygulamaya entegre edilmiştir. Dokümanda, Mekansal veritabanı kavramlarına ve teknolojisine ikinci bölümde değinilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmada yapılan uygulama ve verilerin analizinden bahsedilmiş tir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler veril miştir. 2. Mekansal Veritabanı Gelişimi ve Oracle Spatial Teknolojisi Başlangıçta, üretilen coğrafi veriler ile bu verilere ait öznitelik verileri kişisel bilgisayarlarda dosya tabanlı olarak saklanmaktayken, süreç içerisinde bu verilerin depolanması için veritabanlarının kullanımı ortaya çıkmış ve ilk etapta MS Access gibi kişisel veritabanları kullanılmaya başlanmıştır. Daha çok kişisel uygulamalarda söz konusu saklama sistemleri yeterli olurken, çok kullanıcılı ortamda eldeki mevcut coğrafi verilerin kullanılması amacıyla İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin kullanılması zorunluluğu doğmuştur. Halihazırda, hem ticari firmalar tarafından üretilen İlişkisel Veritabanı Sistemleri hem de açık MDSYS Şeması, Spatial index mekanizması, Spatial analiz işlemleri için fonksiyonlar, prosedürler ve operatörler, Tuning işlemleri için operatörler, Topoloji veri modeli, Network data model oluşturulması, GeoRaster veriler üzerinde analizlerin yapılabilmesi, gibi özellikleri kullanıcılara sunmaktadır[ 2]. Gerek eldeki verilerin İlişkisel Veritabanı Yönetim Sisteminde saklanılmasındaki standartları sağlaması gerekse de bu verilerin belli bir standart çerçevesinde sunumunu gerçekleştirmek amacıyla servislerin hazırlanmasına yönelik standartların oluşturulması amacıyla OpenGIS Consorsium-OGC kurulmuştur. Halihazırda kullanılan yazılımların tamamı OGC standartlarını karşılamakta ve hazırlanılan ürünlerde OGC standartları ile veri yapılarına dikkat edilmektedir. Bu bağlamda OpenGIS Consorsium ile mevcut OGC standartları ve World Wide Web Consortium-W3C aşağıda açıklanmıştır Open GeoSpatial Consortium - OGC Open GeoSpatial Consortium-OGC 25 Eylül 1994 te kurulan, 400 e yakın şirket, devlet

3 kuruluşu ve üniversiteden oluşan, farklı uygulamaların birlikte çalışabilmesini (interoperability) sağlayacak arayüz standartları geliştiren uluslararası bir organizasyondur. OpenGIS standartları ile farklı platformlar arasında ideal seviyede uyumlu çalışma, tanımlanan açık standart dokümanları kullanılarak sağlanmaktadır. GML- Geography Markup Language, WFS- Web Feature Service, WCS- Web Coverage Service ve WMS- Web Map Service standartları OGC tarafından geliştirilen openinterface standartlarından bir kaçıdır. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi 2.2. World Wide Web Consortium-W3C World Wide Web Consortium web için standartların belirlenmesi ve web in uzun vadeli gelişiminin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir organizasyondur. Başlıca amacı hardware, software, network altyapısı ne olursa olsun bilginin açık bir şekilde paylaşımı için standartların sağlanmasıdır. Bu doğrultuda XML, HTML gibi birçok standardın belirlenmesini sağlamışlardır 2.3. Çalışmanın Tanımı Bu çalışma kapsamında; ESRI shape file formatında hazırlanmış olan coğrafi veri katmanları (Havza, Akarsu, Akım Gözlem İstasyonu- Agi, Göl vb ) ara yazılımlar ile Oracle veritabanına aktarılmış, bu veriler üzerinde mekansal sorgu ve analizlerin yapılması maksadıyla kullanıcı tarafından herhangi bir program yüklenilmesine gerek kalmadan internet tarayıcısı üzerinden çalışacak bir uygulama yazılımı hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama yazılımı ile, söz konusu veriler üzerinde geliştirilen coğrafi sorgular ve bu sorgular üzerinde yapılan performans değerlendirilmesi ile iyileştirme, optimizasyon çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan sistemin genel yapısı Şekil 1.1 de verilmektedir. Şekil 1. Sistemin Genel Şeması 2.4. Çalışmanın İşleyiş Adımları Şekil 1 de görülen sistemin genel şeması doğrultusunda değerlendirildiğinde çalışma temelde beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi çalışmanın uygulama kısmında verilmiştir. Aşama 0: Verilerin veritabanına atılması Aşama 1: Mekansal Sunucu olarak kullanılmak üzere GeoServer ın kurulması Aşama 2: Şekil 2 de görüldüğü üzere Uygulama tarafından kullanılacak XML/KML dosyalarının üretilmesi için PL/SQL script lerinin yazılması Aşama 3: Internet tarayıcısı üzerinden ASP. NET teknolojisi kullanılarak geliştirilen yazılımda aşağıdaki mekansal sorguların tasarlanması. Türkiye üzerinde belirlenmiş 26 havza için, Havza içerisinde Kalan Akım gözlem istasyonlarının bulunması Havzalar içerisinde alan Akım Gözlem İstasyonları ve Nehirlerin Bulunması Göl içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan Göllerin tesbiti İller içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan İller Barajlar içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan Barajların bulunması 165

4 Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama Veritabanına atılan bu verilerin uygulama üzerinden altlık olarak kullanılması amacıyla Mekansal Sunucu olarak java tabanlı açık kaynak kodlu Geoserver programı kullanılmıştır. Söz konusu program, Mekansal Veritabanı Sunucusu olarak kullanılan Oracle Spatial dan verileri elde etmekte ve alınan verilerin OpenGIS Consorsium-OGC tarafından standartları tespit edilmiş olan WMS, WFS, WCS ve benzeri Web Servisleri ne dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Oracle Spatial da saklanan geometriler Geoserver üzerinden WMS Servisine çevrilmekte ve geliştirilen ASP.NET uygulamasında da söz konusu servis altlık olarak kullanılmaktadır. Şekil 2. Mekansal veri altyapısı mimarisi Aşama 4: Sorgu Performanslarının Analizi ve Yorumlanması Bu çalışma ile, oracle tarafından mekansal veriler için sunulan R-tree ve Q-tree indeksleme mekanizmaları denenerek aralarındaki farklar, avantaj ve dezavantajları kullanılan veriler üzerinde değerlendirilmiştir. 3. Uygulama 3.1 Verilerin Veritabanına Atılması Bu çalışma kapsamında mekansal verilerin depolanması, sorgulanması ve çeşitli analizlerin yapılması maksadıyla Oracle veritabanı seçilmiş ve 10g Release 2 (10.2) versiyonu kullanılmıştır. Son kullanıcı tarafından kullanılacak uygulama; Microsoft.Net Framework, C#, ASP. NET, Google API ve OpenLayers API gibi teknolojiler kullanılarak hazırlanmıştır. Geliştirilen sunum katmanında, PL/SQL prosedürleri yardımı ile XML ve KML formatlarına dönüştürülen mekansal veriler javascript kodları ve OpenLayers API kullanılarak uygulama üzerinden yayımlanmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan bazı sayfalar ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır. Havzalar İçinde Kalan Agi ler ve Nehirlerin Bulunması : Havza sınırları içinde kalan Agi lerin tesbiti ve Havza sınırları içerisinde kalan Nehirler in tespit edilmesi amacıyla tasarlanan bu sayfalarda veritabanı tarafında SDO_INSIDE spatial operatörü kullanılarak çalıştırılan PL/SQL prosedürleri sonucu üretilen XML/KML dosyaları yayımlanmaktadır. Kullanılan coğrafi veriler ESRI Shapefile formatında temin edilmiştir. Söz konusu veriler Oracle SDO_GEOMETRY formatına shp2sdo programı kullanılarak çevirilmiştir. Daha sonra söz konusu veriler SQL Loader programı vasıtasıyla Oracle RDBMS ortamına aktarılmıştır. Söz konusu coğrafi veriler Orcale RDBMS ortamında Oracle Spatial bileşeni sayesinde depolanmaktadır. 166 Göl içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan Göller : Göller içerisinde kalan Akım Gözlem İstasyonlarının bulunması ve Havzalar içerisinde kalan göllerin tespiti amacıyla bu çalışma kapsamında hazırlanan uygulama içerisinde bu sayfa tasarlanmıştır. İller içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan İller : Seçilen İl ya da İllerin gösterilmesi, Seçilen İl ya da İller içinde kalan Agi lerin tespiti, Havza İçinde kalan İllerin gösterilmesi amacıyla bu sorgu sayfası tasarlanmıştır.

5 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Barajlar içinde kalan Agi ler ve Havzalar İçinde Kalan Barajlar : Barajlar içerisinde kalan Akım Gözlem İstasyonlarının bulunması ve Havzalar içerisinde kalan barajların tespiti amacıyla bu sayfa tasarlanmıştır Sorguların Performans Analizleri Veritabanında saklanan coğrafi veriler üzerinde farklı indeksleme mekanizmaları ve tuning araçları kullanılarak çeşitli performans testleri yapılmıştır. Veritabanı performans değerlendirmesi yapılırken tasarlanan sorgularda SDO_WITHIN_ DISTANCE, SDO_NN, SDO_RELATE gibi yaygın olarak kullanılan operatörler ile testler yapılmıştır. Mekansal veriler üzerinde, bu operatörler ile seçilen indeks türüne göre alınan performans değerleri alındığı explain plan, awr raporları, Oracle Enterprise Manager gibi yardımcı araçlarla gözlemlenmiştir. Değerlendirme yapılırken operatör ve indeks seçimi ile performansın değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu kapsamda değerlendirilen bazı SQL cümleleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir. Kullanılan Operatör ve parametre seçimine göre performans değerlendirmesi: Sorgu No Test edilen SQL cümlesi SELECT distinct(c.objectid) FROM akarsu R, iller C WHERE R.Akarsu_ad= Çoruh N. AND SDO_WITHIN_DISTANCE(C.geom, R.geom, querytype=filter DISTANCE=100 UNIT=KM )= TRUE ; SELECT distinct(c.objectid) FROM nehirler R,iller C WHERE R.Akarsu_ad= Çoruh N. AND SDO_WITHIN_DISTANCE(C. geom, R.geom, DISTANCE=100 UNIT=KM )= TRUE ; Çizelge-1 SDO_WITHIN_DISTANCE Operatörünün Filter parametresi ile kullanımı Şekil 3. SDO_WITHIN_DISTANCE Operatörü kullanılarak çalıştırılan SQL performans sonuçları grafiği 1. Bu bağlamda değerlendirme yapılırken ilk olarak, seçilen geometriye belirli bir mesafe uzaklıkta bulunan geometrilerin tespit edilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan SDO_WIT- HIN_DISTANCE operatörü kullanılmıştır. Uygulamaya entegre edilmek üzere en etkin SQL cümlesinin bulunması amacıyla çalıştırılan 2 sorgu Çizelge 1 de görülmektedir. Çoruh Nehri ne 100 km. uzaklıkta bulunan illerin tespiti amacıyla çalıştırılan bu sorgulardan ilki oracle ın mekansal indekse göre değerlendirme yaptığı birincil filtre kullanılarak, ikinci sorgu ise ikincil filtre kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu iki sorgu performans açısından değerlendirildiğinde çıkan sonuç Şekil- 3 de görülmektedir. 167 Şekil 3 e göre; sorgu değerlendirilirken birincil filtre yani mekansal indekslerin kullanıldığı birinci sorgu daha hızlı çalışmaktadır. Bu sorgu türü hızlı sonuç üretse de yaklaşık sonuç üretmesi sebebi ile kullanımı her zaman tercih edilmemektedir. Onun yerine direkt geometriler üzerinde işlem yapan ikinci sorgu tercih edilmektedir. 2. Tablolarda bulunan tüm geometriler için belirli bir mesafe içinde kalan geometrilerin tespiti amacıyla SDO_JOIN operatörü kullanılmıştır. Sorgu full table scan gerektiriyorsa, SDO_JOIN kullanımının SDO_WITHIN_DIS- TANCE operatörüne göre daha uygun olduğu, yapılan analizler sonucunda görülmüştür. Bu

6 Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama kapsamda çalıştırılan sorgular Çizelge-2 de görülmektedir. Sorgu No Test edilen SQL cümlesi SELECT a.objectid FROM akarsular a, agi b WHERE SDO_WITHIN_DISTANCE(b.geom,a. geom, DISTANCE=200 UNIT=METER )= TRUE ; SELECT a.objectid FROM akarsular aks, agi b, TABLE ( SDO_JOIN ( agi, geom, akarsular, geom, D ISTANCE=200 UNIT=METER ) ) jn WHERE jn.rowid1 = b.rowid AND jn.rowid2 =aks. rowid; Çizelge-2 Tüm Geometriler İçin Belirli Bir mesafe içinde kalan geometrilerin tespiti Burada görülen 3 ve 4 numaralı sorgular tüm akarsulara 200 metre mesafede bulunan Akım gözlem istasyonlarının tespit edilmesi amacıyla çalıştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen CPU ve Elapsed time değerleri Şekil 4 de görülmektedir. Burada da görüldüğü üzere tüm tablonun scan edildiği durumda SDO_JOIN operatörü daha hızlı sonuç üretmektedir. Şekil 4. SDO_WITHIN_DISTANCE ve SDO_JOIN Operatörü kullanılarak çalıştırılan SQL performans sonuçları grafiği Ancak yapılan incelemeler sonucunda, iki tablonun eleman sayıları arasında büyük fark olduğu durumlarda SDO_JOIN operatörün 168 çalışma süresi çok uzamaktadır. Bu durumda SDO_WITHIN_DISTANCE operatörü ya da istenen sorgu kriterine uygun operatör seçimi daha hızlı sonuç üretmektedir. Kullanılan İndeks türüne göre performans değerlendirmesi: Oracle tarafından mekansal veriler üzerinde hem R-tree hem de Q-tree indeks kullanımı desteklenmektedir. Ancak oracle tarafından R-tree indeks kullanımı salık verilmektedir. Bunun önemli nedenlerinden bazıları; R-tree indeks ile tüm yerküre modellenebilirken bunun Q-tree ile mümkün olmaması, Q-tree indeks kullanıldığı durumlarda SDO_NN operatörünün yavaş çalışması, R-tree indeksde 4-boyutluya kadar veri indekslenebilirken, Q-tree de bunun 2-boyutlu veriye kadar sınırlanması şeklinde sıralanabilir. Bu kapsamda R-tree ve Q-tree indeks kullanılarak çalıştırılan SQL cümleleri ve performans sonuçları aşağıda verilmiştir. Sorgu No Test edilen SQL cümlesi SELECT /*+NO_INDEX*/ ct.objectid FROM akarsu_q aks, AGI_q b WHERE aks.havza_no= 08 and SDO_NN(b.geom, aks.geom, SDO_LEVEL=9 )= TRUE AND ROWNUM<=5 ; SELECT /*+NO_INDEX*/ ct.objectid FROM akarsular aks, AGI b WHERE aks.havza_no= 08 and SDO_NN(b.geom, aks. geom)= TRUE AND ROWNUM<=5 ORDER BY b.objectid; Çizelge-4 Q-tree ve R-tree indeks kullanılarak seçilen havzaya ait nehirlere en yakın 5 Agi noktasının tesbiti 1. Öncelikle, 8 numaralı havzaya ait nehirlere en yakın 5 Agi noktasının tespiti için SDO_NN

7 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi operatörün kullanımı R-tree ve Q-tree indeks kullanılarak test edilmiştir. Bu amaçla çalıştırılan SQL cümleleri Çizelge-4 de görülmektedir. performans değerlendirmesi için Çizelge-5 de görülen sorgular çalıştırılmış olup, Şekil 6 da görülen performans değerleri elde edilmiştir. Çalıştırılan sorgu sonuçları ise Şekil 5 de görülmektedir. Şekil 6 Q-tree ve R-tree indeks ile çalıştırılan Çizelge 5 de görülen SQL lerin performans değerleri Şekil 5. Q-tree ve R-tree indeks kullanımı performans değerleri Burada da görüldüğü üzere Q-tree indeks kullanılarak çalıştırılan 5 numaralı sorgu, R-tree indeks kullanılan 6 numaralı sorgudan daha düşük performans göstermektedir. Sorgu Test edilen SQL cümlesi No. SELECT /*+ ORDERED */ distinct a.objectid FROM havzalar_q b, akarsu_q a WHERE b.havza_ 7. no= 21 and SDO_RELATE(a. geom, b.geom, mask=inside ) = TRUE ; SELECT /*+ ORDERED */ distinct a.objectid FROM havzalar b, akarsular a WHERE b.havza_ 8. no= 21 and SDO_RELATE(a. geom, b.geom, mask=inside ) = TRUE ; Çizelge 5 Q-tree ve R-tree indeks kullanılarak seçilen Havza içinde kalan Akarsuların tesbiti 2. R-tree ve Q-tree indeksler karşılaştırılırken çalıştırılan SQL sorgularından biri de Havzalar içinde kalan Akarsuların tespiti sorgusu için çalıştırılan SDO_RELATE operatörüdür. Bu 4. Sonuç ve Öneriler Bu çalışma ile coğrafi verilerin internet tarayıcısı üzerinden yayımlanması amacıyla yaygın olarak kullanılan mimariye örnek teşkil edecek yapıda bir web uygulaması geliştirilmiş olup, geliştirilen SQL cümleleri performans iyileştirme araçları da kullanılarak sisteme entegre edilmiştir. Çalışmada kullanılan coğrafi veriler üzerinde çeşitli sorgular denenerek veritabanı performans değerleri incelenmiştir. Veritabanı parametrelerinde de değişiklikler yapılmak suretiyle çeşitli coğrafi sorguların tasarlanması incelenmiş olup, spatial teknolojisinin sağladığı kolaylıklardan yararlanılarak kullanılan verilerin özelliklerine göre operatörler seçilmiş, birincil filtre kullanımının getirdiği avantaj ve dezavantajlar, hangi mekansal operatörlerin hangi durumlarda tercih edilme sebepleri gibi konulara cevap verilmiştir. R-tree indeks seçimi ve bunun nedenleri yapılan performans testleri ile açıklanmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin coğrafi koordinat sisteminde tanımlı olması, ihtiyaç duyulan sorgular için gerekli olan operatörlerin R-tree indeks ile daha hızlı çalıştırılabiliyor olması, q-tree indekslerin coğrafi koordinat sisteminde tanımlı veriler için kullanılamıyor olmasının 169

8 Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama yerkürenin tamamiyle modellenmesini engellemesi gibi sebeplerden dolayı R-tree indeks kullanımı tercih edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda, mekansal verilerin mobil uygulamalar ile kullanımı ve doğal felaket durumlarında risk yönetimine yardımcı projelerin üretilmesi planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalarda uzaktan algılama teknolojileri de kullanılarak vektör veriler ile uydu verilerinin bir arada kullanıldığı çalışmalar yapmak mümkündür. 5. Kaynaklar [ 1 ] Ravi Kothuri, Albert Godfrind, Euro Beinat, Pro Oracle Spatial, Apress 2004 [ 2 ] Oracle Spatial User s Guide and Reference 10g Release 2 (10.2), 2005 [ 3 ] Oracle Database Administrator s Guide 10g Release 2 (10.2), 2006 [ 5 ] Gavin Powell, Oracle Performance Tuning for 10gR2 Second Edition, Elsevier Digital Press, 2007 [ 6 ] Sam R. Alapati, Expert Oracle Database 10g Administration, Apress, 2005 [ 7 ] Improving Performance using Query Rewrite in Oracle Database 10g An Oracle White Paper December 2003 [ 8 ] Diane Greene, An Implementation and Performance Analysis of Spatial Data Access Methods Computer Sciences Department University of Califomia, Berkeley Berkelev. Ca., IEEE, 1989 [ 9 ] Guttman A.: R-trees: A Dynamic Index Structure for S atial Searching, Proc. ACM SIG MOD Int. Conf. on Management of Data, Boston,MA., 1984 [ 4 ] Oracle Spatial Topology and Network Data Models 10g Release 2 (10.2),

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2009 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

GEZGİN "RASAT Uydusu Görüntüleri Portalı" www.gezgin.gov.tr. Hüsne Seda DEVECİ Proje Yöneticisi Tübitak UZAY seda.deveci@tubitak.gov.

GEZGİN RASAT Uydusu Görüntüleri Portalı www.gezgin.gov.tr. Hüsne Seda DEVECİ Proje Yöneticisi Tübitak UZAY seda.deveci@tubitak.gov. GEZGİN "RASAT Uydusu Görüntüleri Portalı" www.gezgin.gov.tr Hüsne Seda DEVECİ Proje Yöneticisi Tübitak UZAY seda.deveci@tubitak.gov.tr İÇERİK RASAT Uydusu GEOPORTAL Projesi GEZGiN Portalı GEZGİN i Nasıl

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye for Mobile Kürşad Demirer Özet Mobil çözümlerin yeri ve önemi Esri Mobil Stratejisi Soru Cevap Vizyonu Platform çözümü Uygulamalar

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ:

DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: 1 33 3 Üniversitelerin eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi bilim dalından en az yüksek lisans mezunu olmak, alanıyla ilgili en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. UÇ UÇLAR: 1 33 3 Üniversitelerin

Detaylı

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems)

Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) Grid Bilgi Sistemleri (Grid Information Systems) TR-Grid Kullanıcı Eğitimi (9-10 Temmuz 2007) Hakan Bayındır Bu Sunumda Grid Bilgi Sistemleri glite Bilgi Sistemi GLUE Şeması Grid Elemanları LCG Bilgi Sistemi

Detaylı

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi Araç Çubukları Araç Çubukları Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Görüntüleme Koordinat Bilgisi Ölçek Bilgisi Projeksiyon Bilgisi Proje Menüsü Araçları Yeni Proje Aç ; Yeni proje oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

NoSql ve MongoDB. Saygın Topatan

NoSql ve MongoDB. Saygın Topatan NoSql ve MongoDB Saygın Topatan NoSql ve MongoDB NoSql nedir Neden ihtiyaç duyuldu Tipleri MongoDb Kavramlar Sharding Şema Tasarımı NoSql in geleceği NoSql Nedir? Nedir 2009 başlarında ortaya çıkmış bir

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

OGC WEB SERVİSLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HARİTACILIK UYGULAMALARI

OGC WEB SERVİSLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HARİTACILIK UYGULAMALARI OGC WEB SERVİSLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HARİTACILIK UYGULAMALARI M. Erbaş 1, H. Şahin 1, Z. Alkış 2 1 Harita Genel Komutanlığı, 06100, Cebeci, Ankara. mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr,

Detaylı

Başlangıç 2. Generic İfadeler 3. Arayüzler (Interfaces) 5. LINQ ile Sık Kullanılan Arayüzler 7. Koleksiyon Sınıfları 14

Başlangıç 2. Generic İfadeler 3. Arayüzler (Interfaces) 5. LINQ ile Sık Kullanılan Arayüzler 7. Koleksiyon Sınıfları 14 ix Başlangıç 2 Seçime Bağlı (Optional) ve Adlandırılmış Parametreler 2 Generic İfadeler 3 Arayüzler (Interfaces) 5 Tanımlanması 5 Örnek 6 LINQ ile Sık Kullanılan Arayüzler 7 IEnumerator (Numaralandırıcı,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Introduction to the Oracle Academy

Veritabanı Tasarımı. Introduction to the Oracle Academy Veritabanı Tasarımı Introduction to the Oracle Academy Hedefler Bu ders şu hedefleri içermektedir. Akademide yer alındığında elde edilebilecek iş imkanları, maaş durumları ve fırsatlarla ilgili örnekler

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS

ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye Online ve Portal for Maral Can Emre, Kürşad Demirer Özet Online ın platformdaki yeri Online ın temel özellikleri Portal for Soru

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU VERİ TABANI VE HARİTA GÖRSELLEŞTİRME ARAYÜZLERİ KULLANARAK FARKLI MEKANSAL VERİLERİN WEB ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

AÇIK KAYNAK KODLU VERİ TABANI VE HARİTA GÖRSELLEŞTİRME ARAYÜZLERİ KULLANARAK FARKLI MEKANSAL VERİLERİN WEB ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ AÇIK KAYNAK KODLU VERİ TABANI VE HARİTA GÖRSELLEŞTİRME ARAYÜZLERİ KULLANARAK FARKLI MEKANSAL VERİLERİN WEB ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ Kaan KALKAN 1, Derya MAKTAV 2,Orhun ÖZER 3, Seyfettin CEYLAN 3 1

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi Akademik Bilişim 2013 XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karabük omenemencioglu@karabuk.edu.tr, esonuc@karabuk.edu.tr, ismail.karas@karabuk.edu.tr,

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu ORM & Hibernate Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri Mehmet BURSALI Amaç Esri Ürün ve Teknolojileri kullanarak oluşturulan yazılım geliştirme çözümleri

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI

GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI Hakan Emekli 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, Küçükçekmece 34295 İstanbul, hakanemekli@aydin.edu.tr ÖZET Günümüzde emlak sektörünün bileşenlerinden

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi 112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Mehmet Şenol Ergenç Sistem Tasarım Mühendisi, Aselsan A.Ş. msergenc@aselsan.com.tr Aselsan ve Faaliyet Alanları Hakkında Genel Bilgi Aselsan

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi eklenmesi KalacakYer.com BİTİRME ÖDEVİ Grup Elemanları: Demet NAR 040000660 Neşe e ALYÜZ 040000662 Danış ışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Konuşmacı: Dr. Hayati Taştan, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü, Türksat Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75)

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU

UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU DATASEL BİLGİ SİSTEMLERİ ÜRÜN GELİŞTİRME BÖLÜMÜ TİG AKTARIM DOSYASI OLUŞTURMA UYGULAMASI UYGULAMA KULLANIM KILAVUZU V 1.0 Hazırlayan : DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. 27/01/2012 İÇERİK 1. GİRİŞ... 1 1.1

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ EGE UNIVERSITY CAMPUS INFORMATION SYSTEM M.Kirami Ölgen, M. Murat İnceoğlu Muhammed Cinsdikici, Fikret İkiz Ege Üniversitesi Bornova, İzmir kolgen@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

mmcube Çokluortam Bilgi Sistemi

mmcube Çokluortam Bilgi Sistemi mmcube Çokluortam Bilgi Sistemi SeCUBE ARGE Bilişim Mühendislik Ltd.Şti. Çokluortam Bilgi Sistemi görsel, işitsel ve metinsel tarama yöntemiyle videoların taranmasına olanak sağlayan yüksek teknoloji bir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği

Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Güvenlik Java ve Web Uygulama Güvenliği Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Olası Açıklar Donanımsal açıklar Sistemsel Açıklar Yazılımsal Açıklar Sosyal Mühendislik

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Yrd. Doç Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Coğrafi Bilgi Teknolojileri Haritalar, yer ve yol bulmanın

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları

Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları Kullanıcılar için EGEE ve TR-Grid araçları ULAKBIM Kullanıcı Eğitimi 2007, Ankara Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Denetim ve Yönetim araçları GOCDB SAM GStat RTM TR-Grid PAKITI TR-Grid Ganglia TR-Grid MRTG

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

LINQ (Temel Kavramlar)

LINQ (Temel Kavramlar) LINQ (Temel Kavramlar) Ele Alınacak Başlıklar Temel Kavramlar Lambda İfadeleri (*Lambda Expressions) Query İfadeleri (*Query Expressions) Tür Çıkarsama (*Type Inference) Anonim Türler (*Anonymous Types)

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu. OWASP-Türkiye Bünyamin Demir

Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu. OWASP-Türkiye Bünyamin Demir Her Yönüyle SQL Enjeksiyonu OWASP-Türkiye Bünyamin Demir Bünyamin Demir ( @bunyamindemir ) OWASP Türkiye Bölüm Lideri Founder & CTO @ Enforsec Ltd. Sızma Testleri Uzmanı Web, Mobil, Network, SCADA, Wireless,

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2015-2016 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2015 Yrd.Doç.Dr. M. İLKUÇAR 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyarınca, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda BAMS projesi kapsamında

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı