YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( ):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):"

Transkript

1 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde 20 Haziran 1973 tarihinde "Elazığ Masalları( Metin-İnceleme) isimli teziyle doktorasını tamamladı. 25 Kasım 1980 tarihinde Hacettepe Üniversitesi nde "Âşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" isimli teziyle doçent oldu tarihinde Gâzi Üniversitesi Gâzi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ne Türk Edebiyatı Profesörü olarak atandı. T.C. Başbakanlık, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, UNESCO ve Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi çeşitli kurumların kültür, folklor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili komisyon ve komitelerinde üye ve danışman olarak görev yaptı. Hacettepe ve Gâzi Üniversitesi nde çok sayıda lisans, yüksek lisans /master, doktora tezi yönetti, lisans ve lisans-üstü seviyede ders verdi. Hacettepe, Gâzi ve Girne Amerikan Üniversiteleri nde, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Senatörlük gibi görevler üstlendi tarihleri arasında Londra Üniversitesi SOAS'da misafir profesör olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurtdışında pek çok bilimsel toplantıya katıldı.. Yayınlanmış beş kitabı, 400 civarında makale, bildiri, tanıtma-tenkit, deneme, tercüme türlerinde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazısı bulunmaktadır yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nün kuruluş programlarını hazırladı. 20 Eylül Haziran 2007 tarihleri arasında Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 25 Nisan 2006 tarihinden seçildiği KKTC YÖDAK üyeliğine 4 Kasım 2010 tarihinde ikinci kere seçilmiş ve bu göreve devam etmektedir. Kitapları 1. Elâzığ Masalları ( Metin-İnceleme) Erzurum İkinci Baskı Ankara Türkiye de Âşık Edebiyatı ve Rüya Motifi, Altıncı Baskı Ankara Risâlet ün Nushiyye ve Yunus Emre, Üçüncü Baskı Ankara Türklerin Tarihi, Üçüncü Baskı Ankara Türk Kültürüne Eleştiri, Ankara YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( ): 1. Baba Dostumuz, Saygıdeğer Şâirimiz Arif Nihat Asya Arif Nihat Asya, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara s İkinci Baskı s Alevi Bektaşi Şiir Geleneği ve Pir Sultan Abdal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara s " Türk Halk Hikâyelerindeki Örnek İnsan Tiplerinden, Meddah Hikâyelerindeki Kusurlu İnsan Tiplerine Geçiş" Millî Folklor Güz Sayısı 2006.

2 2 4. Mayıs 2006 da Doğu Akdeniz Üniversitesi nde Hacı Bektaşi Veli ve Duygusal Olgunluk konulu çağrılı konferans. 5. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev in himayelerinde, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı tarafından Kasım 2007 tarihlerinde Azerbaycan ın başkenti Bakü de düzenlenen XI. Türk Devlet ve Toplulukları, Kardeşlik ve İşbirliği Kuraltayı na Değerlendirmeci olarak katıldım. 6. Türk Kültürünün İletişim, Bilgi ve Kültürel Şifre Taşıyıcı Olan Âşık Edebiyatı G.Ü. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, Kasım Ankara Sosyal Bilimlerde Alt Yapı Konusunda Düşünceler ve Öneriler Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research Volume 1 Issue 1 Fall 2007 (Yayın Tarihi: )s Girne Amerikan Üniversitesi Mart 2008 tarihleri arasında düzenlenen Sosyal Sorunlarla Mücadele Paneli'nde Açılış Konuşması (yayınlandı) Mart 2008 tarihlerinde Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi'nde yapılan Yüksek Öğrenimde Vizyon Yenileme Çalıştayı nda Açılış Konuşması. (Yayınlandı) Kasım 2008 de DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi nin gerçekleştirdiği Ahmet Vural Behaeddin, Ali Atakan konulu 5. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu na çağrılıdeğerlendirmeci olarak katıldım. Bildiri Kitabında Değerlendirmem yayınlandı Bilkent Üniversitesi-Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği ile Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı nda Açılış Konuşmasını yaptım. 12. Türk Kültürünün ve Tarihinin Dikkate Değer Kişiliklerinden Kaşgarlı Mahmut YDÜ I. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyat Sempozyumu 9-12 Nisan Bildiri Kitabı. Lefkoşa. 13. Karacaoğlan Türkmenistan'a Yerleşebilir mi? Prof.Dr.Abdurahman Güzel Armağanı, Ankara Yüzyıl ve Ziya Gökalp, Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilâsun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2008 s Mayıs 2009 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi nin Edebiyata (Bütün Edebi Türler ve Gazetelerde Köşe Yazıları) Yansıması konularını işleyen Sempozyuma Davetli-Değerlendirmeci olarak katıldım ve değerlendirmem Bildiri kitabında yayınlandı.

3 3 16. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi "Türk ve Dünya Kültürü nde İstanbul" (5-10 Ekim 2009, Ankara) Kongreye özel davetli ve değerlendirmeci olarak katıldım Kasım 2009 da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Atatürk ü Anma Programı Atatürk ve Eğitim Anlayışı konulu çağrılı konferans. 18. Sosyal Bilimler-Eleştirel ve Stratejik Düşünce İlişkisi Millî Folklor Dergisi, Yaz Sayısı Aralık 2009 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesinde Folklor ve Türk Masalları konulu çağrılı Konferans Mayıs 2010 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde Türk kültürüne Eleştiri konulu çağrılı konferans Haziran 2010 tarihinde Kars Kafkas Üniversitesinde Türk Eğitim Sistemi ve Türk Kültürü Bağlantısı konulu bir konferans verdim Haziran 2010 tarihinde Ardahan Üniversitesinde yapılan Yaşayan Kültür Hazinesi Âşık Şeref Taşlıova Sempozyumu na Çağrılı-Değerlendirmeci olarak katıldım. 23. Ahmet Harid Fedâi ve Silik Sayfalar ın Düşündürdükleri Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yayına hazırlanan Harid Fedâî Armağanı Nuh Peygamber Menkıbesi ve Altay Varyantı, Prof.Dr. Nimetullah Hafız Armağanı, Kosova- Priştine Yüzyılda Türk Kadını İskele Belediyesi I. Sanat Haftası içinde 8 Mart 2010 da düzenlenen Çağdaş Kıbrıslı Türk Kadını Paneli Yüzyılda Dünya ve Biz Çağrılı - Konferans; 4 Eylül 2010, Dome Otel; Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği. 26. Revan Hanlığı ve Türk Kültürüne Eleştiri Çağrılı Konferans, Gazi Üniversitesi 3 Mayıs Türk Milliyetçiliği ve Türk Kültüründe Sevgi Kavramı Türk Yurdu, Eylül 2011/ 31.Cilt/ Sayı: 289, S: Tarihimizin önemli günleri ve siber yüzyılı anlamak Çağrılı Konferans 12 Kasım 2011 Dome Otel; Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği. 29. Siber Yüzyıl ve Siberpunk Edebiyat Çağrılı Konferans Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 8 Aralık 2011

4 Yüzyılda Türk Edebiyatı ve Siberpunk Prof.Dr, Tulga Ocak Armağanı (basılıyor.) 31. Folklor ve Siber Çağ Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilâsun Armağanı (basılıyor). 32 Meselelere Batılı Kurumlar, Kurallar, Kavramlar ve Anlayış Açısından Bakış Tartışılmalıdır 2011 Yılında KKTC Çalıştayı 5 Mart 2011 Ankara. Çalıştay. Kitabı, Ankara s. 5 YÖDAK Üyeliği Sürecinde Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme alınan, tüzük, yönetmelik, denklik, üniversitelerde açılacak yeni bölümler ve bilim dalları, açılacak yeni üniversiteler gibi çeşitli konuların karara bağlanması gibi rutin çalışmaların dışında YÖDAK Üyesi, Proje Koordinatorü olarak yürüttüğüm çalışmalar: 1. Üniversitelerde sosyal riskleri önlemeye yönelik ( Bağımlılık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve AIDS) eğitim programlarının uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu çalışma 18 Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışmayla ilgili özet bilgiler ekte verilmiştir. 2. KKTC Üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere ODTÜ- YÖDAK arasında yapılan protokol gereğince KKTC YÖDAK Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Koordinatörlüğü nü yürütmekteyim. Bilgi ekte sunulmuştur. 3. KKTC Üniversiteleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Doktora Programları İşbirliği Protokolü nün hazırlık çalışmalarını DAÜ; GAÜ: LAÜ; UKÜ ve YDÜ bölüm başkanlarıyla birlikte yürüttüm. Sağlanan uzlaşma sonucunda Protokol KKTC Üniversiteleri Rektörleri tarafından imzalandı. Protokol metni ve protokol çalışması ile ilgili bilgi ekte verilmiştir Şubat 2009 tarihinde KKTC Meclisi tarafından KKTC Üniversiteleri Öğrenci Affı Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılması için yürüttüğüm çalışmalar çerçevesinde T.C. Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, T.C. Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Yusuf Ziya Özcan la yapılan görüşme ve yazışmalarla ilgili bilgiler ekte bulunmaktadır. KKTC nin o dönemki Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talât ile Başbakanı Sayın Ferdî Sabit Soyer le görüşmeler yapılmıştır. Başbakanlığa konuyla ilgili bilgi aktaran yazı ektedir. 5. Küresel Ekonomik Kriz in KKTC deki Üniversitelere etkileri konusunda Hükümet yetkilileri ve Üniversite temsilcileriyle bir çalışma yaptım. Bilgi ekte bulunmaktadır 6. Üniversitelerde Etik Kurulları nın Kurulması; YÖDAK Başkanlığı nda Etik Koordinasyon Kurulu Kurulması ile ilgili üniversite temsilcilerinden oluşan komisyon

5 5 çalışmaları. Bu konuda üniversitelerde kurulan Etik Kurulların ihtiyaç duyduğu yönetmeliklerin dayanağı olacak Etik Kurulların Kurulması ile İlgili Kanunun çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu, Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Kemal Dürüst, Mâliye Bakanı Sayın Ersin Tatar la görüşülmüş ve kendilerine konuyla ilgili doküman takdim edilmiştir. Başbakan Sayın İrsen Küçük e gönderilen yazı ektedir. 7. Akademik Yükseltilme Kriterleri Komisyonu Çalışması. KKTC Üniversiteleri Öğretim Üyeliği ne Yükseltilme ve Atama Tüzüğü ; Profesörlük Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği; Doçentlik Sınav Yönetmeliği; Doçentliğe Başvurma Koşulları Yönergesi, Yardımcı Doçentliğe Atama Yönetmeliği, Komisyon tarafından anlayış birliği içinde hazırlanmış, hukukçu görüşü beklenmektedir. Hukukçu görüşü geldikten sonra Tüzük, Yönetmelikler ve Yönerge Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu na sunulacaktır. 8. KKTC Üniversiteleri nin kuruluşlarından öğretim dönemine kadar süredeki programlarının akreditasyon sürecinin tamamlanması için DAÜ den Prof.Dr. Mehmet Altınay, GAÜ den Doç.Dr. Sadık Ülker, LAÜ den Prof.Dr. Hüseyin Oğuz, YDÜ den Prof. Dr. Kaya Özkın dan oluşan Komisyonla birlikte çalışma yapılmış ve programların akredite edilmesi kararı alınmıştır. Üniversitelerin müracaatları ve işlemler devam etmektedir yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin Yükseköğretim Stratejisi Taslak Rapor hazırlanmış, ancak tartışma zemini sağlanamadığı için gündeme alınamamıştır.