Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R."

Transkript

1 Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R. Kump Kutup ayıları, ziyaretçilerin çoğunu, Norveç in Svalbard takımadalarının en büyüğü olan Spitzbergen e çekiyor. Benim için çekici şey oradaki kayalardı. Hepimiz jeolog ve iklim bilimcisi olan arkadaşlarım ve ben, 2007 yazında bu uzak arktik adaya, o zamanlar en hızlı küresel ısınma olarak bilinen olay hakkında kanıt bulmak için uçtuk. Bu kanıtları saklayabiyecek olan kayalık çıkıntılara ulaşmak, eski kömür ocağı olan Longyearbyen deki işçi yatakhanemizen iki saatlik, sıkıntılı bir yolculuk anlamına geldiği için, gece dinlenmesinden hemen sonra erkenden yola çıktık. Kaygan kar oyuklarını ve bodur bitkileri sıyırıp geçerken, bu bölgenin bir zamanlar palmiyeler, eğrelti otları ve timsahların evi olduğunu hayal ettim. Yaklaşık 56 milyon yıl öncesinde, ayazla boğuşmak yerine, tere batmış olacaktım. Araştırmaların gösterdiğine göre, bir kaç bin yıllık bir süre içinde jeolojik zaman için yalnızca bir an küresel sıcaklıklar beş derece santigrat yükselerek bilim adamlarının Paleocene-Eocene Termal Maksimum veya PETM olarak adlandırdıkları gezegensel ateş oluştu. İklim bölgeleri, kara ve denizde, kutuplara doğru kayarak hayvan ve bitkileri uymaya veya ölmeye zorladı. Okyanusun en derin bölgelerinin bazıları asitlenip oksijensiz kalınca, orada yaşayan birçok organizma öldü. Bu ateşi düşürmek, dünyanın doğal tamponlarının yılını adı. PETM nin, bugün gördüğümüz insan yapısı iklim değişmesiyle çarpıcı benzerlikleri var. Belki de, her ikisinin arkasındaki sebep, ısı tutucu sera gazlarının okyanuslar ve atmosfere enjekte edilmesi, ki bunların hacmi, bugünkü fosil yakıtların gelecek yüzyıllarda yapacakları kadar. PETM sırasındaki olayların tam olarak bilinmesi, gleceğimizin nasıl olacağı hakkında fikir verecektir. Ama son zamanlara kadar, bu olay hakkındaki açık kalmış sorular, öngörüleri en iyimser şekilde spekülâtif yaptı. Yeni cevaplar dengeli bir açıklık getirecek. Bunlar, gezegenin son küresel ısınma sonuçlarının, gelecektekilere bakınca silik kalacağına işaret ediyor ve insanlığın, gidişatın değişmediği taktirde, acı çekeceğini ekleyerek bu öngörülere destek veriyor. SERA FESADI Bugün araştırmacılar PETM nin şu şekilde oluştuğunu düşünüyor: PETM, şu andaki iklim krizimizde de geçerli olduğu gibi, bir açıdan, fosil yakıt yakılmasıyla başladı. Zamanla, süper kıta Pangea parçalanmanın eşiğinde ve dünyanın kabuğu, kuzey doğu Atlantik Okyanusu nu oluşturmak üzere çatlarken bu kara kütlesinden, Avrupa ve Grönland ı içine alacak muazzam hacimde erimiş kaya ve ısı yükselip, karbon zengini çökeltileri ve belki de yüzeye yakın olan biraz kömür ve petrolu yaktı. Kızaran çökeltiler de, büyük çapta iki güçlü sera gazı olan karbon dioksit ve metanı saldı. Patlamaların muazzam hacimlerine bakarak, belki de bu ilk sera gazlarının oluşmasından yanardağların, küresel ısıyı birkaç derece yükseltmeğe yetecek olan bir kaç yüz petagramlık birikimi oluşturdukları için, sorumlu olduklarını söyleyebiliriz. Ama, bizimki de dahil olmak üzere çoğu analiz, PETM yi en sıcak noktasına ulaştırmak için daha fazlasına gerek olduğunda hemfikir.

2 İkinci ve daha ilginç bir ısınma fazı, yanardağların yol açtıkları ısı miktarının başka gaz tiplerini harekete geçirmesiyle başladı. Okyanusların doğal karışımları, sıcaklığı soğuk deniz tabanına taşıyıp, onun burada gömülü halde duran engin miktarda donuk metanhidrat birikimlerinin kararlılığını bozdu. Hidratlar eriyince metan gazı, kabarcıklar şeklinde yüzeye çıktı ve atmosfere daha fazla karbon ekledi. Atmosferdeki metan ısıyı karbondioksitten çok daha etkili şekilde tutar, ama çabucak CO2 ye döner. Ama, metan gazının çıkışı devam ettikçe, bu gazın yüksek miktarları kalarak sera etkisini şiddetli şekilde arttırarak sıcaklığın artmasına yol açar. Hidrat etkisiyle ısınmanın tepe noktası cıvarında, belki de bir sürü başka pozitif geribeslemeler, karadaki karbondioksit depolarından daha fazla karbon salınmasına yol açtı. (Bir zamanlar canlı olan) herhangi bir malzemenin kurutulması, pişirilmesi ve yakılması sera gazı salar. Gezegenin bir çoğu kısmındaki kuraklıklar, batı Amerika ve batı Avrupa dahil, büyük olasılıkla ormanları ve turbalıkları kurumaya itti ve bazı durumlarda geniş çaplı orman yangınları atmosfere daha da fazla karbondioksit saldı. Yüzyıllarca ve modern zamanlarda bulundukları bilinen turbalar ve kömür sınırlarında tüten ateşler bu salınmayı güçlü şekilde devam ettirdi. Bu durumu, kutup bölgelerindeki ebedî buzun erimesi, belki de daha da kızıştırdı. Ölü bitkileri milyonlarca yıl saklamış olan ebedî donuk toprak, buz dolabındaki donuk hamburger gibidir. O eti mutfak masasına koyarsanız, çürür. Benzer şekilde, ebedî donuk toprak erirse, mikroplar erimeden kalıntıları yiyerek çok metan üretirler. Bilim adamları, eriyen Arktiğin bugünkü fosil yakıttan ileri gelen ısınmayı büyük ölçüde destekliyeceğnden endişeliler. Eriyen ebedî buzun PETM sırasındaki potansiyel katkısı daha da dramatikti. Gezegen o zamanlar daha sıcaktı ve böylece PTEM den önce bile Antarktika daki buz kümeleri erimek için rafa kaldırılmıştı. Okyanuslar, gaz salınımı başlayınca CO2 nin çoğunu emdiler (metan da sonradan CO2 ye dönüştü). Bu doğal karbon sıyırması ilk zamanlarda ısınmayı dengeledi. Ama sonraları okyanus derinliğine o kadar gaz sızdı ki, orada, asitlenme olarak bilinen karbon asidi fazlalığı oluştu. Dahası, denizin derinlikleri ısındıkça oksijen miktarı azaldı (daha sıcak su, bu yaşam destekleyici gazı, soğuk suyun tuttuğu kadar tutamaz.) Bu değişimler, foraminifera denen ve deniz dibindeki çökeltilerle yaşayan bazı mikroskopik canlılar için felâket demekti. Onların başarısızlıkları fosil kayıtlarında açıkça görünüyor: Bu türlerin %30 veya 50 sinin soyu tükendi. ÇEKİRDEK BİLGİ PETM nin dehşetli bir gaz salınımı tarafından tahrik edildiği 1990 dan beri, bu olayı bir çift California lı araştırmacıların Antarktika denizinin dibinden delinip çıkartılan milyonlarca yıllık bir çökelti dolgusundaki iklim kaydını incelemelerinden sonra açıklık kazandı. Daha az göze batan, tam olarak ne kadar gazın salındığı, hangi gazın çoğunlukta olduğu ve gaz salınımının ne kadar sürdüğü ve onu neyin başlattığı gibi ayrıntılardı. Onbinlerce bilim adamı bu keşfi izleyen yıllarda, yüzlerce derin deniz çökelti çekirdeklerini inceleyerek cevap aradılar. Katmanlar ağır ağır, ortaya yavaşça serildikçe, onların içlerinde sakladıkları mineraller bunların içinde deniz yaşamına ait iskelet mineralleri de vardı ve bunlar onları saran okyanustaki bileşimlerin imzalarını ve aynı zamanda çökelti zamanındaki yaşam şekillerini ta-

3 şıyorlardı. İskelet kalıntılarındaki farklı şekiller ve oksijen atomu izotopları, örneğin su sıcaklığını belirliyordu. SÜRPRİZ KEŞİF Şimdi ve Sonra Dünyanın ısınma hızı, sera gazlarının atmosferde ne kadar hızla toplandıklarına bağlı yılında, eğer fosil yakıt yakılması ve karbon sıyırma değişmezse 8 derecelik bir ısınma öngörülüyor. Öngörülen yaklaşık 5000 petagramlık karbon salınımı, PETM i tahrik eden hacme yakın. Ama daha hızlı olduğu düşünülen eski değer, bugünkünden yavaştı. Bu çekirdekler, iyi şekilde saklanmışlarsa, iklim geçmişinin mükemmel bir kaydını gözler önüne seriyor. Ama, içlerinde PETM nin de bulunduğu çoğu iyi durumda değildi. Parçaları eksikti, geri kalanlar da zamanla tahribolmuşlardı. Deniz dibi çökeltisi tipik olarak, antasid tabletlerdekiyle aynı olan mineral kalsiyum karbonat açısından zenigindir. PETM sırasındaki okyanus asitlenmesi çökeltilerdeki karbonatın, tam da PETM nin aşırı şartlarının temsil edildiği kısımlarında bulunan çoğunu eritmiş. Bundan dolayı, arkadaşlarım ve ben 2007 de Küresel Üniversite Ağı nın nezaretinde Spitzbergen de, Norveç, Hollanda ve İngiltere den bir grup araştırmacıyla buluştuk. Artiğin bu kısmından gelen kayaların neredeyse tamamen çamur ve alçıdan oluştuğuna inanmak için sebeplerimiz vardı ve bunlar sonunda eski ısınma olayı hakkında cevabı olmayan sorulara cevap olabilerek kayıtları da tamamlayabilirlerdi. Gerçekte, örneklerimizi deniz altından değil de, aşınmış bir plâtodan almaya niyetlendik. Aradığımız çökeltiler kadîm bir okyanusun tabanına yerleşmişlerdi ve PETM den beri var olan tektonik güçler bu bölgeyi su seviyesinin üzerine ittiler ve buzullar da bu bölgeyi sonradan şekillendirip, Spitzbergen'in hayret verici dik dağları ve geniş vadileri şekline soktular. Longyearbyen den ilk izcilik seyahati, bir taraftan saha çalışması ve kaya örneklemek için plânlar yaparken, diğer taraftan da bizi çok ağırlık kaldırmaktan kurtaracak bir keşif yaptık. Açık fikirli bir yerel jeologdan, bir zamanlar çalıştığı bir Norveç madencilik şirketinin, yıllar önce PETM bölgelerini kapsayan çökelti katmanında delikler açıp, çekirdekler çıkarttığını öğrendik. Kilometrelerce yerden çıkanları, günün birinde, bilim adamlarının onları yararlı bulacakları ümidiyle, saklamıştı. Bizi, şehrin dışındaki, çekirdeğin 1,5 metre uzunluğunda silindirler halinde saklı olduğu bir metal barakaya götürdü. Bu yolculuğun kalan kısmındaki ve 2008 deki ikinci ziyaretimizdeki çabamız, bu uzun çekirdeğin seçtiğimiz kısımlarından örnekler elmek oldub Lâboratuvarda, sonraki bir kaç yıl içinde, bu örneklerden, dünyanın PETM içine girişi ve çıkışı sırasındaki durumunu açıklığa kavuşturabilecek özel kimyasal imzalar çıkarttık. Havanın sera gazı içeriği hakkında daha çok şey öğrenebilmek için, alçının içinde saklı kalmış organik maddelerden çıkan karbon izotoplarının değişen karışımlarını inceledik. Çekirdeğin 200 den fazla katmanının analizlerini ve çıkarımlarını yaparak bu faktörlerin zamanla nasıl değiştiklerini parça parça birleştirdik. Şüphelendiğimiz gibi, karbondaki izotop imzası, 56 milyon yıllık olduğunu bildiğimiz katmanlarda dehşetli şekilde değişiyordu.

4 ZAMANI GENİŞLETMEK Arktik çekirdeklerimizin çok özel oldukları anlaşıldı. PETM deki ısınma periyodunun tümünün kaydını çıkartacak ilkler olduklarından, atmosfere salınan sera gazlarının salındıkları sürenin komple bir enstantanesini veriyorlardı. Bu benzersiz iklim kayıtlarının sonunda tarih, miktar, kaynak ve salınma süresi hakkında bu güne kadarki en geçerli kanıtları vereceklerinden şüphe ediyorduk. Ama bu sonuçlara varmak için çekirdekteki malzemelerin bileşimleri ve yoğunluklarından, ekstrapâsyonun ötesine geçmemiz gerekiyordu. Pennsylvania State Üniversitesi nden doktora öğrencim olan Ying Cui ye, şu ana kadar Arktik çekirdeklerindeki izotoplardan bulduklarımızla, derin deniz çekirdeklerinden, deniz tabanındaki erime derecesi hakkında bir bilgisayar ısınma simülâsyonu yapmasını söyledim. Cui, PETM hikâyesini tam olarak çıkartabılmak için, her biri bir ay bilgisayar süresi alan farklı senaryolar denedi. Örneğin bunlardan bazıları metan hidratların daha fazla katkı sağladığını göz önüne aldı; diğerleri, karbondioksit kaynaklarının. Fiziksel kanatlara en iyi uyan senaryo, atmosfer ve okyanısa 3000 ile petagramlık bir karbon eklenmesini gerektirdi, ki bu, yanardağlar ve metan kaynaklarının sağladıklarından fazlaydı; dolayısıyla, ebedî buz (permafrost), kömür ve turbanın da katkıları olmalıydı. Bu, başka çekirdekler ve bilgisayar modellerine ve izotop imzalarına dayanan önceki tahminin yüksek tarafına rastlıyordu. Ama bizi en çok şaşırtan şey, bu gaz salınımının yaklaşık yıl sürmüş olmasıydı daha önce öngörülenlerden 2 veya 20 kere daha uzun bir aralık. Bu uzun süre PETM sırasındaki fışkırma miktarının yılda iki petagramdan az olduğuydu bugün fosil yakıtlardan çıkanın küçük bir kesri kadar. Gerçekte bugün CO2 yoğunlukları PETM zamanına göre belki de 10 kere daha hızlı artıyor. Bu yeni gerçeğin gelecek için çok derin etkileri olacak. Fosil kayıtları bize, iklim değişimi hızının yaşam şekilleri ve ekosistemler açısından etkisinin daha fazla olduğunu anlatıyor. Nasıl ki, arkadaşınızdan midenize bir yumruk yemek yerine sarılmasını beklerseniz, yaşam da ağır değişimlere, çabuklardan daha kolay uyum sağlar. Bu, (65 milyon yıl sürerken bir asteroidin dinozorları öldürmesiyle bitti) Cretaceous periyodu zamanındaki durumdu. Cretaceous periyodu içindeki toplam ısınma PETM dekine benzerdi, ama ilk olay binlerce yerine milyonlarca yıl içinde oldu. Kayda değer nesil tükenmeleri olmadı; gezegen ve üzerindekilerin uyum sağlamak için yeterince zamanları oldu.

5 Bilim adamları, yıllarca PETM nin karşıt ekstremin karşıtı olduğunu düşündüler: Geleceğin en sıkıcı projeksiyonuyla boy ölçüşebilen bilinen en hızlı iklim değişimi. Bu fikrin ışığı altında, PETM nin sonuçları çok da fena değildi. Deniz dibindeki şanssız delikliler takımının dışında, görünüşe göre, bu sıcak dalgasından bütün hayvan ve bitkiler sağ çıktılar bunun için bazı çok ciddî uyarlamalar yapmak zorunda kalsalar bile. Bazı organizmalar büzüldü. Özellikle PETM memelileri, atalarından ve ahfatlarından daha küçüktüler. Kabule göre, bu şekilde geliştiler, çünki ısı dağıtmada küçük vücutlar büyüklerden daha şanslıdır. Yuva yapan böcekler de, aynı şekilde cüceleştiler. Kutba doğru büyük bir göç diğer yaratıkları korudu. Bazıları, genişlemiş bölgelerinde geliştiler bile. Denizde, genellikle astropiklerde oturan dinoflagellatlar Apectodinium Arktik Okyanusa dağıldılar. Karadaysa, tropiklere sıkışmış olan çoğu hayvan ilk defa, kaplumbağa ve toynaklılar, Kuzey Amerika ve Avrupa yolculuğuna çıktılar. Bu yayılma, memeliler açısından, insanlar acısından engin karışıklıklara, gelişme ve yeni yerler doldurmaları için çok olanak açtı: Bu büyük farklılaşma primatların kökenlerini de kapsadı. ÇOK MU HIZLI? PETM in, en kötü halle, gerçekten de ılımlı ve çok hızlı olmadığını bildiğimize göre, onun oldukça zararsız biyolojik sonuçlarına sığınıp, fosil yakıt yakma hakkında pişman olmayanları haklı göstermek isteyenlerin tekrar düşünmeleri gerekir. Karşılaştırınca, iklim şu anda tehlikeli bir hızda değişiyor. Birkaç on yılda, ormansızlaşma ve sanayi devriminin kömür santralları karbondioksidi %30- dan fazla arttırdı ve şu anda da her yıl atmosfere dokuz petagram karbondioksit pompalıyoruz. İklim değişiminin potansiyel etkisiyle boğuşan bilim adamları ve politikacılar genellikle ürünlere odaklanırla: Ne kadar buz eriyecek? Deniz ne kadar yükselecek? PETM araştırmasından çıkan yeni ders, şunu sormaları gerektiriyordu: Bu değişimler ne kadar hızlı olacak? Dünya sakinlerinin buna uymaya zamanları olacak mı? Değişim çok hızlı olur veya göç veya uyma için engeller dev gibi olursa: Hayvanlar ve bitkilerin soyu tükenirse ve dünyanın görünüşü binlerce yıl için değişirse. Şu andaki gezegensel ateşin daha ilk safhalarında olduğumuz için geleceği kestirmek güç. Ama daha şimdiden bazı şeyleri biliyoruz. (Intergovernmental Panel on Climate Change), Hükûmetler arası İklim Değişim Paneli nin son raporlarına göre, ekosistemler ısınmaya karşı çok hassas. Yüzey suyunun asitlendiğini bunun sonucu olarak denizdeki yaşam üzerindeki baskıyı gösteren açık deliller var. Tür yok olması artıyor ve iklim bölgelerinin kayması bitki ve hayvanları harekete geçirdi, çoğunlukla hastalık taşıyan böcek ve kendilerine yeni vatan bulmaya çalışan başka saldırgan türlerle birlikte. PETM dekinden farklı olarak, yollarını kesen caddeler, tren yolları, şehirler ve köyler modern bitkiler ve hayvanların daha uygun iklime göçlerini engelliyor. Bu günlerde çoğu büyük hayvanlar, habitatlarının kaybı dolayısıyla zaten minik yerlere kapatılmış durumda; onların hayatta kalabilmek için yeni yerlere göç olasılıkları, çoğu kere sıfır. Dahası, buzullar ve buz katmanlarının erimesi denizi yükseltiyor; mercan kayalıkları gittikçe artan şekilde hastalıklara ve sıkıntıya maruz kalıyorlar; kuraklık ve sel hikâyeleri gittikçe yaygınlaşıyor. Şüphesiz ki, kutup buzlarının erimesi sonucu yağmur huylarının değişmesi ve deniz yükselmesi, günün birinde,

6 şimdiye kadar görülmemiş çapta kitlesel insan göçlerine yol açabilir. Bazıları başladi bile. Bugünkü küresel ısınma PETM yi büyük ölçüde geçme yolunda ama bizi bekleyen felâketi önlemek için çok geç kalınmış değil. Bunu yapmak için dünyadaki bütün ulusların atmosferdeki karbondioksit yığılmasını azaltmaları ve PETM nin son en büyük ısınma olarak kalmasını sağlamaları lâzım. Lee R. Kump, Pennsylvania Devlet Üniversitesi nde geöbilim profesörü ve Dire Predictions: Understanding Global Warming (Korkunç ehanetler: Kürese Isınmayı Anlamak) kitabının da yazarı

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR KÜRESEL EYLEM GRUBU www.kureseleylem.org İçeriğe Katkıda Bulunanlar: Ömer Madra, Gökşen Şahin, Nuran Yüce, Ümit Şahin, Şenol Karakaş kureseleylemgrubu@gmail.com www.kureseleylem.org

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* 1 GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders kitabının

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND Önsöz MS 1500 lü yıllarda Avrupalı sömürgeciler dünyaya yayılmaya başlarken farklı kıtalardaki halklar arasında teknoloji ve siyasal örgütlenme bakımından büyük farklılıkların

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ BÖLÜM ÜÇ YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ 3.1 YERKÜRENİN BİÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ Yerküre, Güneş Sisteminde yer alan bir gezegendir. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π), kütlesi

Detaylı

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Büyük Tasarım büyüleyici, modern fiziğin tüm karmaşıklığı içinde

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

CC BY- SA 3.0 Wikipedia. 1 Maalesef hâlâ bundan bihaber olan hocalarımız var lise ve hatta üniversitelerde.

CC BY- SA 3.0 Wikipedia. 1 Maalesef hâlâ bundan bihaber olan hocalarımız var lise ve hatta üniversitelerde. Çikolatamın bugün sadece yarısını yesem, yarına diğer yarısı kalmış olur. Yarın da onun yarısını yesem, öbür güne de kalır. Yeterince ince ve keskin bir bıçak bulabildiğim sürece çikolatamı bölmeye ve

Detaylı

ISBN: 978-963-9638-17-4

ISBN: 978-963-9638-17-4 Öğretmen El Kitabı Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi ile Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya dan çok sayıda kişi ve kurumun işbirliğiyle hazırlamıştır. Yeşil

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Denizciler Bülteni. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu

Denizciler Bülteni. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Denizciler Bülteni Türkçe no.28/2014 Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Denizcilik Çalışma Sözleşmesi: şu ana kadar her şey yolunda mı gitti? Bu yılki sayıda: Cephe hattından öyküler Karadeniz

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

BİR MADEN VE KÖY TOPLULUK DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYOR KONDİSYON TAKİBİNİ BİLİM KURGU DAN ÇIKARIP BİLİMİN GERÇEĞI YAPMAK

BİR MADEN VE KÖY TOPLULUK DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYOR KONDİSYON TAKİBİNİ BİLİM KURGU DAN ÇIKARIP BİLİMİN GERÇEĞI YAPMAK SAYI 3 2012 WWW.CAT.COM OPERATÖRLERE TAVSİYELER & EN İYİ UYGULAMALAR: BİLMEDİĞİNİZ ŞEY SİZE PARAYA MAL OLUR BİR MADEN VE KÖY TOPLULUK DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYOR KONDİSYON TAKİBİNİ BİLİM KURGU DAN ÇIKARIP BİLİMİN

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR Tirebolu İlçesi'ndeki Su Samurunun (Lutra lutra) Durumu Bahar Suseven (Heike Thol- Schmitz) 2005 Bu Araştırma Projesi Tirebolu Kültür ve Güzelliştirme Derneği Tarafından

Detaylı

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Her şey Büyük Patlama ile mi başladı? Her şey nasıl yoktan nasıl var olabilir? Büyük Patlama kuramı binlerce yıllık yaradılış mitlerinin doğrulanması

Detaylı

EFT Duygusal Özgürlük Teknikleri TM İyileştirme için evrensel bir yardım Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş El Kitabı Beşinci Basım Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.

Detaylı

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO. Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO. Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002 YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002 www.iskenderiyekutuphanesi.com SUNU 1992 Haziraninda Rio de Janeiro'da dünya zirvesinde dünya liderlerinin bir araya gelmesi küresel

Detaylı