Okuma&Becerisi&Öğretimi&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuma&Becerisi&Öğretimi&"

Transkript

1 İçerik$ Okuma&Becerisi&Öğretimi& 4&Ağustos&2015& Yrd.&Doç.&Dr.&Salim&Razı& Çanakkale&Onsekiz&Mart&Üniversitesi& İngiliz&Dili&Eğitimi&Anabilim&Dalı& Dil$becerileri$ve$okuma$ Okuma$becerisinin$önemi$ Okuma$becerisinin$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuma$stratejileri$ Okumanın$amaçları$ Arka$plan$bilgisi$ve$yerelleştirme$ Okuma$modelleri$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ Bu&sunumu& adresinden&indirebilirsiniz.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 2$ Dört$temel$dil$becerisi$ Dört&temel&dil&becerileri&hangileridir?& Okuma$ Yazma$ Konuşma$ Dinleme$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 3$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 4$ Dil$becerilerinin$doğal$edinim$sırası$ Dil&becerilerinin&doğal&edinim&sırası&nedir?& Dinleme$ Konuşma$ Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 5$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 6$ 1(

2 Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma&becerisinin&& diğer&dil&becerileriyle&& nasıl&bir&ilişkisi&vardır?& Sözlü&Dil& Becerileri& Konuşma$ Dinleme$ Yazılı&Dil& Becerileri& Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 7$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 8$ Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma$becerisinin$önemi$ Sözlü&Dil& Becerileri& Yazılı&Dil& Becerileri& Algılayıcı&Dil& Becerileri& Üretken&Dil& Becerileri& Yazılı$kaynaklarda$var$olan$bilgiye$erişim$sağladığı$için$vazgeçilmez$bir$dil$ becerisidir$(eskey,$2005).$ Türk$toplumu$için$okuma$becerisinin$önemi:$ Konuşma$ Okuma$ Dinleme$ Konuşma$ okula$gitme$=$okuma$ Sizin$çocuk$okuyor$mu?$ Dinleme$ Yazma$ Okuma$ Yazma$ Müslümanlara$yöneltilen$ilk$emir:$ Oku. $ Diğer$dil$becerilerine$göre$başarıya$ulaşmak$daha$kolaydır$(Chastain,$1988).$ Dinlemeye$kıyasla$öğrencilere$çok$daha$etkili$bir$öğrenme$ortamı$ sunmaktadır$(mckeachie,$1999).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 9$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 10$ Okumanın$tanımı$ Okumayı&nasıl&tanımlarsınız?& Kelimeler$üzerinde$göz$gezdirme$(McKeachie,$1999).$ Yazılı$metinde$gerçekleşen$etkin$ve$bilişsel$bir$sistem$(Chastain,$1988).$ Okuma$sürecinde$yazılı$materyalden$anlam$çıkarılmalı$ve$bu$anlam$uygun$ bir$şekilde$yorumlanmalıdır$(grabe$ve$stoller,$2002).$ Söylem:&Bu$karmaşık$süreç$sonucunda$okuyucuların$ulaşmış$oldukları$ anlam$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 11$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 12$ 2(

3 Okumanın$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Anlama$ulaşmak$için,$arka$plan$bilgisi$ve$dilsel$bilgi$ etkin$hale$getirilir$ve$anlam$yeniden$oluşturulur$ (Chastain,$1988).$ Bir$sonraki$adımda$metinden$elde$edilen$yeni$bilgi$ yorumlanarak$metnin$sınırları$aşılır.$ Sesli&okuma:& Telaffuz$üzerine$odaklanır,$okuduğunu$anlama$odakta$ değildir.$ Sessiz&okuma:& Okuduğunu$anlamaya$odaklanır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 13$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 14$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuryazarlık$ Okuma$becerisinin$yalnızca$harfleri$tanıma$ve$sonrasında$kelimeleri$ üretmeden$oluşan$ses#okuma#becerisi$(phonics)$değildir$(krashen,$2004).$ 1980 li$yıllara$kadar$sesli$okuma$etkinlikleri$daha$yoğun.$$ Okuma$yemek$sonrası$aile$eğlencesine$(Fry,$1977).$ TV den$önce,$düzgün$ve$düzenli$bir$biçimde$sesli$okuyabilme,$çok$daha$ önemli$bir$işleve$sahipti$(razı,$2010).$$ İngilizcede$dakikada$250$kelimeyi$sessiz$okunabilir:$ Sesli$okuma$150$kelime$(Fry,$1977).$ Sesli$okuma$telaffuz$üzerine$odaklanmayı$gerektirir:$ Okuduğunu$anlamaya$engel$olur$(Bartram$ve$Parry,$1989;$Lewis$ve$Hill,$ 1985;$Wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 15$ Okuryazarlık*bir$dilin$alfabesiyle$ilgili$yeterliliktir$(Weinstein,$2001).$ İki*dilli&(biliterate)$okuyucular:$Alfabeleri$birbirinden$farklı$iki$dilde$yeterli.$ Okuma*yazma*bilmeyen&(nonliterate$/$illiterate)$kişiler:$Eğitim$almadıkları$ için$okuma$becerisi$gelişmemiştir.$ Hedef$dili$konuşabilirler.$ Demek$ki$okuma$öğrenilebilen$bir$beceridir$(Noda,$2003a).$ İşlevsel*okuryazarlık&(functional$literacy):$okuryazar$bir$toplumda$yaşayan$ bir$bireyin$temel$sosyal$iletişim$etkinliklerini$yerine$getirebilmesi$için$gerekli$ olan$temel$bir$okuryazarlık$düzeyi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 16$ Okuma$becerisinin$sınıflandırılması$ Okuma$stratejileri$ Çalışma$alanına$göre$okumanın$sınıflandırılması$(Wallace,$2001):$ Uygulama:&Okuma$dilsel$bir$davranıştır$diyen$çoğunlukla$ insanbilimciler$ve$sosyal#ruhbilimciler.# Ürün:&Okuma$süreç$sonunda$elde$edilen$üründür$der$ve$ metnin$yapısıyla,$iletilmek$istenen$mesaj$ön$plandadır.$ Süreç:$Anlama$ulaşmak$için$kullanılan$stratejiler$dikkate$alınır.$ Dört$temel$grup$okuma$stratejisi$(Warnick,$1996):$ AşağıdanSyukarıya&(BottomSup):& Detay$odaklı,$sembol,$kelime$analizi$gibi.$ YukarıdanSaşağıya&(TopSdown):&& Anlam$çıkarma,$arka$plan$bilgisiyle$yorumlama$gibi.$ Bilişüstü:&& Planlama,$gözlemleme,$değerlendirme.$ SosyoSduygusal:&& Kişisel$hafızayla$ilişkilendirme$ve$metnin$içeriğine$karşı$tepki$verme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 17$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 18$ 3(

4 Okumada$anlama$ulaşma$ Anlama$ile$ilgili$sorunlar$ Okuma$becerisinde$asıl$amaç$anlama$ulaşmaktır.$ İki$tür$anlam:$ yalın&(literal)$ve$$ ima*edilen&(implied).$ Dille$ilgili$yüzeysel$unsurlara$başvurarak$kastedilen$anlamı$tam$ olarak$yorumlayabilmek$mümkün$değildir$bu$nedenle$ okuyucuların$bazı$özel$yorumlama$becerilerini$devreye$sokmaları$ gerekmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$süreci$yazar$ve$okuyucu$arasında$fikir$transferini$gerektirir.$ Yazardan$ya$da$okuyucudan$kaynaklanan$anlama$sorunları$olabilir$(Fry,$1977):$ Eğer$yazar$fikirlerini$yetirince$iyi$düzenleyememişse,$anlam$yitiminden$yazar$ sorumludur.$ Eğer$okuyucu$kendi$düşünce$sistemiyle$yazarın$düşünce$sisteminin$ birbirinden$farklı$olması$sebebiyle$sorun$yaşıyorsa,$sorumluluk$ okuyucunundur.$ Şema*teorisi&(schema$theory$ $Bartlett,$1932).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 19$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 20$ Okumanın$altı$bileşeni$ Okumadaki$altı$adım$ Bir$metni$anlamak$için$gerekli$altı$tür$bilgi$(Hedge,$2000):$ Sözdizimsel&(syntactic)$ve$biçimsel&(morphological)$bilgi$tamamen$hedef$ dille$ilgilidir.$$ Genel*dünya&(general$world),$sosyokültürel&(sociocultural),$konu&(topic)$ve$ tür&(genre)$bilgisiyse,$şematik$(schematic)$bilgi$olarak$ değerlendirilmektedir.$$ Bu$bilgiler$okuyucuların$yazarla$olan$etkileşimlerini$devam$ettirmek$için$ gereklidir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 21$ Okuyucular$kastedilen$anlama$ulaşabilmek$için$şu$altı$önemli$adımı$ başarmalıdırlar$(grabe,$2003):$ kelimelerin$etkili$bir$şekilde$tanınma,$ geniş$bir$kelime$hazinesine$başvurma,$ okuyucular$ilk$iki$adımda$ele$aldıkları$kelime$ve$cümleleri$anlayabilme$ stratejik$süreçleri$devreye$sokma,$ arka$plan$bilgisine$başvurarak$metni$yorumlama,$ve$ okuma$amaçları$doğrultusunda$metni$ne$şekilde$değerlendireceğini$ belirleme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 22$ Okumanın$amaçları$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak???$ Okuma$becerisi$okuryazarlığın$ve$dolayısıyla$eğitimin$kapısını$açar$(Paris,$ Wixson$&$Palincsar,$1986).$ Akademik$başarıya$ulaşmada$önemli$bir$beceridir$(Carrell,$1988;$Grabe$&$ Stoller,$2001).$$ Okuma$becerisini$dinlemeden$farklı$kılan$yüz$yüze$bir$iletişim$gerektirmemesi$ ve$yüzyıllar$sonrasında$bile$kıtalar$ötesine$yazarın$mesajını$ulaştırabilmesidir$ (Fry,$1977).$ Sözlü$becerileri$uygulama$fırsatı$bulanamayabilir$fakat$hedef$dilde$okunacak$ bir$materyal$bulmak$pek$de$zor$değildir$(rivers,$1981).$ Okumak,$yalnızca$okuma$becerisinin$değil$diğer$becerilerin$de$gelişmesini$ sağlamaktadır$(anderson,$1999b).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 23$ Aynı&kitabı&birden&fazla&okuduğunuz&oldu&mu?& Bu&durumda&okumanın&amacı&gerçekten& bilgiye&ulaşmak&mı?& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 24$ 4(

5 Neden???$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak$$ Aynı&metin&aynı&okuyucuya&& farklı&zamanlarda&& farklı&söylemler&aktarabilir!& Tek$başına$bu$amaca$odaklanmak$doğru$değildir$(Noda,$2003b).$ Aynı$hikâyeyi$defalarca$okumanın$amacı$sadece$bilgi$edinmek$değildir.$ Okuyucular$metinden$elde$ettikleri$anlamı$kendilerinde$var$olan$bilgiyle$ eşleştirdikten$sonra$yorumlayabilmektedirler.$ Arka$plan$bilgisi$zaman$içerisinde$değişebilir.$ Sosyal#konuşma$(social$dialog):$yazarla$her$bir$okur$arasında$bireysel$olarak$ gerçekleşen$bir$süreçtir$(mori,$1995).$ Metinler$tek$başlarına$anlam$taşımaz,$sadece$anlama$ulaşmak$için$bir$ olasılık$barındırır$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 25$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 26$ Özgün&(authentic)&metin:&& Gerçek$yaşamda$var$olan$metinler,$herhangi$bir$değişikliğe$tâbi$tutulmadan$ sınıfbiçi$etkinliklerde$kullanılması$(simenson,$1987).$ Kendi$dillerinde$mesaj$iletmek$amacıyla$yazılır$(Chastain,$1988).$$ Eğitsel&(pedagogic)&metinler:&& Hedef$dilin$keşfedilmesini$amaçlar.$ Uyarlanmış&(adapted)&metinler:&&& Metin$türleri$ Gerçek$yaşamda$kullanılan$metinlerin$hedef$dildeki$bazı$işlevlerini$kontrol$ etmeyi$amaçlar.$ Eğitsel$ve$uyarlanmış$metin$kullanılması$durumunda,$hedef$dille$ilgili$doğal$ olmayan$örneklere$bulunmamalıdır$(hedge,$2000).$ SınıfBiçi$okuma$etkinliklerinde$edebȋ$eserlerin$basitleştirilmesi$söz$konusuysa,$ metinlerin$doğal$biçimlerinin$korunması$önerilmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 27$ Dört$farklı$okuma$durumu$$ (Wallace,$1992):$ Göz$muayenesinde$harfleri$seslendirmesi$beklenen$bir$yetişkin.$ Okuma,$yalnızca$harf$ya$da$kelime$tanımayla$sınırlıdır.$ Sınıfta$öğretmen$tarafından$üzerinde$ burada $yazan$eğitici$bir$görseli$okuması$ beklenen$bir$çocuk.$ Okuma,$metni$çözmeyle$ilişkilendirilmiştir.$ Bir$cemaatte$başlarındaki$dini$liderin$isteğiyle$sesli$olarak$Kuran$okuyan$çocuklar.$ Çocukların$sayfadaki$diğer$grafik$unsurları$da$dikkate$alarak$gerçekleştirdiği$bu$ şekildeki$bir$okuma$kıraat$(recitation).$ Aynı$çocuklar$benzer$unsurları$aşina$olmadıkları$farklı$ortamlarda$çözmezler.$$ Yeni$bir$bilgisayar$alan$bir$kişinin$kendisinden$daha$deneyimli$bir$arkadaşından$ kullanım$kılavuzundaki$yönergeleri$okumasını$istemesi.$ Okuyucunun$metinle$ilgili$kod$çözmeyi$gerçekleştirmesinin$dışında,$elde$ettiği$ bilgiyi$yorumlamasını$da$gerektirmektedir.$$ İlk$üç$örnekte,$okuduğunu$anlamayla$ilgili$herhangi$bir$gereklilik$yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 28$ Arka$plan$bilgisi$ (background$knowledge)$ Gazetedeki$bu$başlık$$ ne$anlam$ifade$ediyor?$ Okuyucuların$metinle$daha$başarılı$bir$etkileşim$içinde$bulunmalarını$ sağlamak$adına$tahmin$yapmalarını$mümkün$kılar.$ Okuduğunu$anlamada$oldukça$önemlidir$(Alderson,$2000).$$ Şile&yine&can&aldı!& Anlama$ulaşabilmek$için$arka$plan$bilgisi$etkin$hale$getirilir$(Chastain,$1988).$ Arka$plan$bilgisi$sayesinde,$metnin$gerçek$anlamının$ötesine$geçilebilir$ (Harmer,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 29$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 30$ 5(

6 Yerelleştirme$ [H]edef$dildeki$bir$metinde$var$olan$kültürel$ögelerin,$ metnin$dilbilgisine$sadık$kalınarak,$okuyucuların$kendi$ kültürlerine$ait$ögelerle$değiştirilmesidir. $$ (Erten$ve$Razı,$2007,$s.$578)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 31$ Yerelleştirilmiş$metin$örneği$(Erten$ve$Razı,$2007,$s.$582)$ YABANCI&KÜLTÜREL&ÖGELER&TAŞIYAN&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Noel$ şenliklerini,$ Paskalya$ yortusunu$ ve$ Halloween$ kutlamalarını$ da$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Bay$ Summers$yürütecekti.$Yuvarlak$çehreli,$neşeli$bir$insandı.$ Devon$Eyaletinin$en$büyük$domuz$çiftliğinde$çalışıyordu.$ İnsanlar$onun$için$üzülüyordu$çünkü$Falkland$Adalarında$ savaşıp$sakatlanmıştı.$$otuz$yıldır$evli$olduğu$karısı$mary$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Bay$ Summers$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Aziz$ John$ meydanındaki$ Anglikan$ kilisenin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$ geldiğinde$ köylüler$ kendi$ aralarında$ sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Bay$ Summers$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Bay$ Summers ın$ sesi$ Exeter$ ve$ Bristol ü$ birbirine$ bağlayan$ M1$ otobanın$ hemen$ kenarında$kurulu$olan$bu$küçük$ottery$st.$mary$köyünde$ hiç$aralıksız$yankılanıp$duran$araç$seslerine$karıştı.$swans$ Nest$ Bar ı$ işleten$ Bay$ Graves$ elindeki$ üçayakla$ Bay$ Summers'ın$ peşinden$ geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Bay$ Summers$ da$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$ Bay$ Summers$ "Arkadaşlarım$ acaba$ bana$ bir$ yardım$ ederler$ mi?"$diye$sordu.$önce$bir$duraksama$yaşandı$sonra$bay$ Martin$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ John$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$üzerinde$sallanmadan$durmasını$sağladılar.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 32$ durmasını$sağladılar.$$ ÇANAKKALE YE&GÖRE&YERELLEŞTİRİLMİŞ&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Bayram$ Kutlamalarını,$ Hıdrellez$ şenliklerini$ ve$ kiraz$ festivalini$ de$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Mehmet$ Bey$ yürütecekti.$ Yuvarlak$ çehreli,$ neşeli$ bir$ insandı.$ Çanakkale nin$ en$ büyük$ besi$ çiftliğinde$ çalışıyordu.$ İnsanlar$ onun$ için$ üzülüyordu$ çünkü$ Kıbrıs$ Çıkartmasında$ savaşıp$ sakatlanmıştı.$ $ Otuz$ yıldır$ evli$ olduğu$ karısı$ Müzeyyen$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Mehmet$ Bey$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Cumhuriyet$ meydanındaki$ Orta$ Camii nin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$geldiğinde$köylüler$kendi$aralarında$sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Mehmet$ Bey$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Mehmet$ Bey in$ sesi$ Çanakkale$ ve$ İzmir i$ birbirine$ bağlayan$ ana$ yolun$ hemen$ kenarında$ kurulu$ olan$ bu$ küçük$ Gökçalı$ köyünde$ hiç$ aralıksız$ yankılanıp$ duran$araç$seslerine$karıştı.$köy$kahvesinin$işleten$ $Halil$ Karadağ$elindeki$üçayakla$Mehmet$Beyin$peşinden$geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Mehmet$ Bey$ de$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$mehmet$bey$"arkadaşlarım$acaba$bana$bir$ yardım$ ederler$ mi?"$ diye$ sordu.$ Önce$ bir$ duraksama$ yaşandı$ sonra$ Hacı$ Dayı$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ Sedat$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$ üzerinde$ sallanmadan$ Anlam$türleri$ Carver ın$(1997)$okuma$vitesleri$ (reading$gears)$ Tek$bir$cümle$bile$en$az$dört$farklı$anlam$türüne$sahiptir$(Nuttall,$1996,$s.$21).$ Kavramsal&(conceptual):$kelimenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Tamlama&(propositional):$cümlenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Bağlamsal&(contextual):$sadece$bir$içerikle$birlikte$ifade$edilebilen$anlam,$ Edimsel&(pragmatic):$yazarla$okuyucunun$etkileşimi$sayesinde$bir$ cümlenin$dile$getirebileceği$anlam.$ Tarama&(scanning),$$ Skimming&(gözden$geçirme),$$ Kavrama&(rauding),$$ Öğrenme&(learning)$ve$$ Ezberleme&(memorising).$ Okuyucuların$süreci$idare$edebilmeleri$için$bu$viteslerden$en$az$ birini$kullanmaları$gerekmektedir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 33$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 34$ İngilizcede#tipik#okuma#hızları:# (Carver,#1990#ve#Razı,#2010)# Düz$vitesli$araç$ $$ Otomatik$vitesli$araç$ Okuma$viteslerini$düz$ve$otomatik$vitesli$ araçlarla$ilişkilendirme:$ Düz$vitesli$araçlarda$sürücünün$hızla$ doğru$orantılı$olarak$vitesi$ayarlaması$ gerekmektedir.$$ Otomatik$vitesli$araçlarda$sürücünün$ böyle$bir$ayarlama$yapmasına$gerek$ yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 35$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 36$ 6(

7 Bilgi$işleme$teorisi$$ (information$processing$b$mclaughlin,$1987)$ Okuma$modelleri$ Kontrollü&süreç:& Aşina$olunmayan$türden$bir$metni$okurken.$ Okuyucuların$daha$yavaş$okumalarına$sebep$olur.$ Otomatik&süreç:& Daha$az$zihinsel$etkinlik$gerektiren$aşina$olunan$türden$ bir$metin$okurken.$ Daha$hızlı$okumayı$mümkün$kılar.$ Bilişsel$psikolojisiyle$birlikte$1960 lı$yıllar$bilimsel$temellere$ dayanan$okuma$araştırmalarının$yapılmasına$öncülük$etmiştir.$ Öncesinde$okuma$sırasında$gözlerin$nasıl$hareket$ettiğini$ incelenmekteydi.$ Miyop$gibi$çeşitli$göz$hastalıklarını$okuduğunu$anlamayı$ engelleyen$yegâne$unsur$olarak$kabul$edilmekteydi$(örneğin$ Waldman,$1958).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 37$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 38$ Okuma$modelleri$ Okuma&pasif&mi&yoksa&aktif&mi& bir&beceridir?& Okuma:$$ Pasif,$aktif,$interaktif.$ Eğretilemeli#(metaphorical)$okuma$modelleri:$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Etkilişimli#(interactive)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 39$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 40$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ Okuyucular&küçük&parçaları&birleştirerek&anlama&ulaşırlar.& YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Okuyucular&arka&plan&bilgilerini&dikkate&alarak&metnin&genel&anlamını&idrak& ettikten&sonra&detaylara&ulaşır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 41$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 42$ 7(

8 Karşılaştırma$ Etkileşimli#(interactive)$ Her$iki$okuma$modelini$de$içine$alır.$$ YukarıdanBaşağıya$modelinde$olduğu$gibi$arka$plan$ bilgisine$önem$verir.$ Okuma$süreci$genel$anlamı$kavrayacak$şekilde$başlar$ Yazar$ve$okuyucu$arasında$etkileşim,$diğer$bir$deyişle$ konuşma$vardır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 43$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 44$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 45$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 46$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 47$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 48$ 8(

9 Yoğun$ve$kapsamlı$okuma$ (Rivers,$1981;$Scrivener,$2005)$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Yoğun&(intensive)&okuma&:& görece$kısa$bir$metnin$detaylarının$anlaşılması$amaçlanır,$ detaylı$anlamayı$gerektirir,$ öğretmen$kontrolünde$yapılması$uygundur.$ Kapsamlı&(extensive)&okuma:& uzunca$bir$metnin$detaylara$önem$vermeden$ana$hatlarıyla$ anlaşılır$kılınmasını$amaçlar,$ okuyucular$kendi$seçtikleri$uzun$metinleri$okuyup$metinle$ilgili$ genel$anlamda$bilgi$edinir.$ Sınıf$içinde$okuma$becerisini$öğretirken$kullanılan$tüm$ etkinlikleri,$kolaylıkla$birer$ölçme$aracına$ dönüştürebilmek$mümkündür$(razı,$2007).$ Böylelikle$farklı$teknikleri$bir$araya$getirip,$daha$ geçerli$ve$güvenilir$okuma$sınavları$oluşturabilmek$ mümkündür.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 49$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 50$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Geçerlilik$ve$güvenirlilik$ Yüksek& Geçerlilik& Düşük& Geçerlilik&ve&güvenirlilik&nedir?& Yüksek& Düşük& Güvenirlik& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 51$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 52$ Üç$farklı$tür$soru$$ (Alderson,$2000;$Pearson$ve$Johnson,$1978)$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ teknikleri$ Metinde*açık*(textually$explicit):$ Cevap$metin$içerisindeki$tek$bir$cümlede$açık$bir$şekilde$yer$alır.$ Metinde*dolaylı*anlatılan*(textually$implicit):$ Cevap,$okuyucunun$metin$içindeki$cümlelerin$birbirleriyle$bağlantılarını$ görebilmesine$bağlıdır.$ Arka*plana*dayalı*(scriptBbase$/$scriptually$implicit):$ Okuyucunun$arka$plan$bilgisinin$devreye$girmesi$esastır$ve$metni$ anlamanın$ötesine$geçmeyi$gerektirir.$ Okuma$becerisini$ölçmede$kullanılan$pek$çok$teknik$vardır:$ Hiçbiri$her$durumda$kullanılabilecek$mükemmel$bir$araç$olarak$ düşünülemez$(alderson,$2000).$$ Farklı$tekniklerin$avantajlı$ve$dezavantajlı$yönleri$dikkate$ alınmalıdır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 53$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 54$ 9(

10 Çoktan#seçmeli#sorular$ (multiple$choice$questions)$$ Çoktan#seçmeli#soru#örneği$ Sunulmuş$olan$bir$duruma$uygun$düşebilecek$seçenekler$içerisinden$doğru$olanın$ belirlenmesini$gerektirir$(ur,$1996).$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$ideal$bir$araç$olarak$düşünülürler.$ Kullanımı$çok$yaygın$(ÖSYM,$TOEFL,$IELTS$gibi).$ Değerlendirme$objektiftir:$$ Optik$okuyucularla$değerlendirilebilir.$ Bu$sorular,$metni$anlayabilmenin$ötesinde$özel$bir$beceri$gerektirir.$ Doğru$cevaba$gerektiği$gibi$ulaşılıp$ulaşılamadığı$değerlendirilemez$(Cohen,$1998).$$ Çeldiriciler$dilde$olmayan$unsurları$içermemelidir$(Razı,$2007).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 55$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 56$ Boşluk#doldurma#(gap$filling)$B$ çıkartmalı$(cloze)$ Boşluk#doldurma$ Boşluk&doldurma:&& Bir$metnin$içerisinden$özellikle$seçilmiş$olan$bazı$kelimeler$çıkarılmaktadır.$ Bu$doğrultuda$sınavı$hazırlayan$kişi$belirlemiş$olduğu$kelime$grubu$üzerinde$ bir$sınav$oluşturabilir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağına$sınav$hazırlayan$kişi$karar$verir.$ Çıkartmalı:&& Kelime$çıkarma$işlemi$5$ila$12$arasındaki$bir$rakam$doğrultusunda$sistemik$ olarak$gerçekleşir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağı$otomatik$olarak$belirlenmektedir$(Alderson,$ 2000).$ Genel$anlamda$okuduğunu$anlamayı$ölçmek$oldukça$zordur$(Cohen,$1988).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 57$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 58$ Boşluk#doldurma$ Çıkartmalı$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 59$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 60$ 10(

11 CJsınav$(CBtest)$B$$ Çıkartmalı#atlamadır$(cloze$elide$test)$ CJsınav$ CSsınav:&& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Metinden$çıkarılmış$olan$her$ikinci$kelimenin$eksik$olan$ikinci$yarısı$ bulunmaya$çalışılır.$ Okuduğunu$anlamayı$değerlendirmede$çıkartmalı$tekniğinden$daha$ güvenilir$sonuçlar$verebilir$(alderson,$2000;$cohen,$2001).$ Çıkartmalı*atlama:& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Orijinal$metne,$içerisinde$bulunmaması$gereken$kelimeler$eklenir$ve$ bulunmaları$istenir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 61$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 62$ Çıkartmalı#atlamadır$ SoruJcevap#(questionBanswer)$ Bir$metnin$ne$denli$anlaşıldığını$ölçmede$kullanılan$en$klasik$tekniktir.$ Açık*uçlu&(openBended)$sorular:$$ soruyla$ilgili$detayları$kapsar.$ Kapalı*uçlu&(closed)$sorular:$$ verilebilecek$cevaplar$sınırlandırılmaya$çalışılır.$ Optik$okuyucularla$değerlendirilemez:$ Değerlendirme$objektif$değildir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 63$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 64$ SoruJcevap$ Özet$$ (summary)$ Metinle$ilgili$ana$fikirleri$özetlenmesi.$$ Uygulama$esnasında$öğrencilerin$özet$çıkarırken$okudukları$metinden$yararlanıp$ yararlanamamaları,$sınavın$neyi$ölçtüğünü$belirler.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$varsa,$sınav$okuduğunu$anlama$üzerine$odaklanır.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$yoksa,$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$metni$ hatırlama$da$dikkate$alınır.$ Öğrencilerden$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$yazma$becerisini$de$sergilemeleri$ istenir.$ Bu$sorunun$önüne$geçebilmek$amacıyla$boşluklu#özet$(gapped$summary)$gibi$başka$ bir$teknikten$yararlanılabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 65$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 66$ 11(

12 Özet$ Boşluklu#özet$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 67$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 68$ DoğruJyanlış# (truebfalse$/$dichotomous$items)$ DoğruJyanlış$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$en$sık$kullanılan$teknik$(Heaton,$1988).$ Metinle$ilgili$ifadelerin$doğru$olup$olmadığına$karar$verilmesi$istenir.$ Kolaylık:$ Soruların$hazırlanışı$ve$ Değerlendirilmesi.$ Metni$ya$da$soruları$okumadan$doğru$cevabı$%50 lik$bir$ihtimalle$tahmin$ edebilme$ihtimali.$ Doğru $ve$ yanlış $seçeneklerine$ (metinde)$söz$edilmiyor $gibi$üçüncü$bir$ seçenek$eklenebilir.$ Yanlış$olanlar$için$açıklama$istenebilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 69$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 70$ Hata#bulma## (editing)$ Hata#bulma$ Metnin$içine$yerleştirilmiş$olan$hataların$bulunup$düzeltilmesi$istenir.$ Hataların$metnin$hangi$satırlarında$olduğuna$ilişkin$bilgi$verilebilir.$ Böyle$bir$ipucunu$metnin$içinde$hatanın$bulunduğu$yerde$boşluk$gibi$bir$ işaretle$belirtmek$bu$tekniğin$özüne$aykırı$düşer$(razı,$2007).$ Metne$yerleştirilen$hataların$türü,$sınavın$okuduğunu$anlamayı$mı$yoksa$ dilbilimsel$yetiyi$mi$ölçtüğünü$belirler.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 71$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 72$ 12(

13 Eşleştirme## (matching)$ Eşleştirme$ Gruplar$halindeki$maddeler$birbirleriyle$eşleştirilir.$ Kelime$düzeyinde$yapılabilir.$ Okuma$becerisini$daha$geniş$bir$seviyede$ölçmek$niyetiyle$paragraf$düzeyinde$ de$yapılabilir.$$ Değerlendirme$açısından$objektiftir.$ Eşleştirilmesi$istenen$maddelerden$ikinci$grup$içerisine$olması$gerekenden$bir$ adet$fazla$madde$yazmak,$testin$daha$güvenilir$sonuçlar$vermesini$ sağlamaktadır$(alderson,$2000).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 73$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 74$ Eşleştirme$ Sıralama## (ordering)$ Karışık$sıralamada$sunulmuş$olan$maddeleri$doğru$sıraya$konur.$ Hem$cümle$hem$de$paragraf$düzeyinde$sıralama$yapılabilir.$ Sorun:& Değerlendirme$aşamasında$öğrencinin$yaptığı$bir$hatanın$doğru$olarak$ belirlemiş$olduğu$diğer$maddeleri$de$olumsuz$etkiler.$ Alderson$(2000)$tarafında$dile$getirilen$bu$sorun$ağırlıklı#değerlendirme# protokolü$(razı,$2005$b$weigted$marking$protocol)$ile$çözüme$ kavuşmuştur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 75$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 76$ Sıralama#sınav#örneği:# Okuma#parçası#(Kaynak#orijinal)$ Saat$ neredeyse$ gece$ yarını$ gösteriyordu.$ Sabah$ erken$ kalkması$ gerekmediği$ için$ Mert$hala$uyanıktı.$En$sevdiği$oyuncunun$filmi$televizyonda$henüz$bitmişti$ki$kapının$ zili$çaldı.$koşarak$gidip$kapıyı$açtı.$gelen,$ev$arkadaşı$mustafa dan$başkası$değildi.$ Sabah$evden$her$zamanki$gibi$aceleyle$çıkmış$ve$yine$anahtarlarını$unutmuştu.$Çok$ yorgun$ görünüyordu$ ve$ hemen$ odasına$ gidip$ yatmayı$ tercih$ etti.$ Mustafa nın$ yatmasıyla$birlikte$mert$kendini$yalnız$hissetti$ve$o$da$yatmaya$karar$verdi.$banyoya$ gidip$ dişlerini$ fırçaladı.$ Odasına$ geldiğinde$ masasının$ üstündeki$ çikolata$ dikkatini$ çekti.$ Bir$ parça$ çikolata$ koparıp$ yedi.$ Ağzına$ attığı$ çikolata$ ona$ çocukluğunu$ hatırlamıştı.$ Uyumak$ da$ istemiyordu$ aslında$ bu$ yüzden$ eski$ fotoğraflara$ bakmaya$ karar$verdi.$eline$aldığı$daha$ilk$fotoğrafta$eski$kız$arkadaşı$aysun la$göz$göze$geldi.$ Birlikte$ geçirdikleri$ o$ güzel$ günler$ gözlerinin$ önünden$ geçiverdi.$ Saatine$ baktı$ ve$ ışıkla$kapamasıyla$birlikte$karanlığa$gömüldü.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 77$ Karışık&sıralamada&verilen&cümleleri&parçadaki&oluş&sıralamasını&dikkate& alarak&sıralayınız.& (..)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (..)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (..)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$kendini$yalnız$hissetti.$ (..)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$oyuncunun$filmini$izledi.$ (..)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (..)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (..)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (..)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Sıralanacak#cümleler$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 78$ 13(

14 & & ( Sıralama#sınav#örneği:# Doğru#sıralama$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ kendini$yalnız$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 79$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 80$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ Ağırlıklı#Değerlendirme#Protokolü# (Weighted#Marking#Protocol# #Razı,#2005)$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Yukarı&taşı& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 81$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Puan 1 = Madde sayısı Düzeltme sayısı 8 1 = 7 Puan 2 = Puan 1 Olası en düşük derece 7 3 = 4 Puan 3 = Sınavın puan olarak değeri / En yüksek puan 20 / 5 = 4 Puan 4 = Puan 2 X Puan 3 4 X 4 = 16 Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 82$ Sonuç$ Hedef$ Okuma$becerisi$diğer$dil$becerilerine$oranla$özellikle$akademik$anlamda$ çok$önemlidir:$ Türkçeyi$öğrenmekte$olan$öğrencilerin$de$hedef$dilde$muhtemelen$en$ çok$önem$verdikleri$beceridir.$ Öğrenciler,$okuma$sürecini$etkileyen$faktörlerin$farkında$olmaları$ve$ okuma$süreçlerini$bu$doğrultuda$kontrol$altında$tutmalıdırlar.$ Hem$okuma$becerisinin$gelişimi,$hem$de$hedef$dilde$genel$anlamda$ yeterliliğin$sağlanabilmesi$için,$yoğun$ve$kapsamlı$okuma$etkinliklerinden$ yararlanılmalıdır.$ Hem$sınıf$içerisinde$öğretmen$kontrolünde$okuma$becerisi$gelişir,$hem$ de$okul$dışında$sınıfta$çalışılan$yeni$stratejiler$uygulanabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 83$ Türkçenin&öğretimiyle&ilgili&amacımız& Türkçenin&ortak*dil&(lingua&franca)&olarak& kullanımını&sağlamak&olmalıdır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 84$ 14(

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu.

1. Bölüm. Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. 1. Bölüm Uçağın kalkmasına bir saat vardı. Birkaç dakika içinde kapıya çağırılacaklardı. Eğer yapacaksa, şimdi yapması gerekiyordu. Tim ayağa kalktı. İpi çekti. Grk ayağa kalktı, JFK Uluslararası Havaalanı

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:kitap@mehmetzekiaydin.com TEL:90.5063446620 Eğitimde; niçin öğreteceğiz? sorusunun cevabı eğitimin amaçlarını; nasıl öğreteceğiz? sorusunun

Detaylı

1. Bölüm. Ah Senin Yerinde Ben Olsam

1. Bölüm. Ah Senin Yerinde Ben Olsam 1. Bölüm Ah Senin Yerinde Ben Olsam Cem Bey, oğlunun sınav kâğıdını inceledikten sonra masanın üzerine bıraktı. Başındaki ağrıyı azaltmak için alnını ovuşturmaya başladı. Bu sayede yüzünü, oğlunun öğretmeninden

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

23 Ekim 2011. Van Depremi. ORDOS K9 Ekibi. Operasyon Raporu

23 Ekim 2011. Van Depremi. ORDOS K9 Ekibi. Operasyon Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi ORDOS K9 Ekibi Operasyon Raporu Ekip: Oğlum (Arama Köpeği Belçika Malanois) Tony (Arama Köpeği - Labrador) Ersel Yıldırım Serdar Arslan Oğulcan Güneş Haldun Ülkenli Kerem Topuz

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ ÜZERİNE TAVSİYELER - I - Nevzat AGAN Emekli Öğretim Görevlisi

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ ÜZERİNE TAVSİYELER - I - Nevzat AGAN Emekli Öğretim Görevlisi YABANCI DİL ÖĞRENİMİ ÜZERİNE TAVSİYELER Nevzat AGAN Emekli Öğretim Görevlisi - I - Son çeyrek yüzyılda kitle iletişim araçlarındaki baş döndürücü gelişme, üzerinde yaşadığımız yerküreyi büyük bir köye

Detaylı

Şekilden geçip gönlünü arıtan kişi, gizli şeylere ayna kesilir.

Şekilden geçip gönlünü arıtan kişi, gizli şeylere ayna kesilir. Şekilden geçip gönlünü arıtan kişi, gizli şeylere ayna kesilir. 2 nisan 2004 akşamı. Mevlana nın 1230 larda söylediği Her zerrenin gönlünde bir saray vardır, kapısını açmazsan kapalıdır sana, sözünün peşine

Detaylı

paylaşıp paylaşamayacağını soruyor. Kadın, simidinin yarısını ona veriyor. Genç kadın kalkıp simidi martılara veriyor.

paylaşıp paylaşamayacağını soruyor. Kadın, simidinin yarısını ona veriyor. Genç kadın kalkıp simidi martılara veriyor. YAŞAM 2014, 08 Nisan. Birbirinden habersiz insanlar, Yaşama ayak uydurmaya çalışıyorlar. Farkında değiller bir dakikanın, bir an ın hayatlarını ve birçok insanın hayatını değiştirdiğinin. Kusursuz bir

Detaylı

GEVEN NE Kİ GÖLGESİ NE OLA! Prof. Dr. Mustafa SARI. Bir geven hikâyesi

GEVEN NE Kİ GÖLGESİ NE OLA! Prof. Dr. Mustafa SARI. Bir geven hikâyesi GEVEN NE Kİ GÖLGESİ NE OLA! Prof. Dr. Mustafa SARI Bir geven hikâyesi Doğu Anadolu nun yüksek yaylalarında aslında yaz ve kış olmak üzere iki mevsim vardır. Çok hızlı bir ilkbaharın ardından gelen yaz

Detaylı

16-23 haber. Çelebice haberler ÇELEBİ DÜNYASINDA NELER OLUP BİTİYOR? Çelebi kalitesine onay. 26 tarih. Komedi genlerinde var.

16-23 haber. Çelebice haberler ÇELEBİ DÜNYASINDA NELER OLUP BİTİYOR? Çelebi kalitesine onay. 26 tarih. Komedi genlerinde var. içindekiler 4 söyleşi Cavit Bey çok cesurdu, çocukları onu da geçti NECMİ YERGÖK 8 ellinci yıl Türkiye nin Çelebi li 50 yılından kesitler 6 söyleşi Başarı, ekip olarak iyi çalışmamızla geldi RAMAZAN ÖZEL

Detaylı

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz 19. Altın Koza Film Festivali nde en iyi film seçilen Babamın Sesi adlı filmin yönetmeni Orhan Eskiköy, yaptıkları filmlerle canlarının yandığı ve acilen çözüm istedikleri

Detaylı

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz;

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz; YAZ MEVSİMİ Nİ PASTELLE BOYADIK! EĞİTİM 05 BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11 CAPRICE TE 5 GÜN GEZİLERİMİZ 15 EĞİTİM OKULUM ÖZEL SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU YAYIN ORGANIDIR. MAYIS 2010 YIL:2

Detaylı

TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI. Hazırlayan

TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI. Hazırlayan TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (TYEC2) TEKNİK BELGE ETİK EĞİTİM MÜFREDATI Hazırlayan İnayet Aydın, TYEC 2 Kısa Dönemli Danışman Aralık 2012 ECCU-TYEC 2-3/2012 1 2 İçindekiler

Detaylı

Yüz Yaşında. Camdan Atlayıp Kaybolan Adam

Yüz Yaşında. Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Yüz Yaşında Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Yüz Yaşında Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Orijinal Adı: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Yazarı: Jonas Jonasson Genel Yayın Yönetmeni: Meltem

Detaylı

Eylül 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch

Eylül 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch Eylül 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch 2 ağustos 2012 yasemin ne der Martı 22.sayısı ile elinizin altında. Her ay binlerce

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık *

Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık * DERS 1 Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık * Kazanımlar: 1. Ayrımcılık konusunda gruplararası ilişkilerin bazı dinamiklerini kavrar. 2. Türkiye de ayrımcılık konusunu

Detaylı

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz!

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Belgeselci Berke Baş, 2009 yılında iki kere Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu oldu. Dört yönetmenli Bu Ne Güzel Demokrasi! nin ardından,

Detaylı

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 1 Değerli Okurlar, Türkiye deki okullar daha çok zihinsel gelişmeye önem veren, sosyal gelişmeyi ihmal eden, sosyal faaliyetleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SIINAV KAYGIISII ve BAŞE ETME YOLLARII SSI INAV KAYYGI ISSI I Kaygı, stres verici durumlarla karşılaştığımızda hepimizin belli ölçülerde yaşadığı

Detaylı

BAŞARI FORMÜLLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR.

BAŞARI FORMÜLLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR. BAŞARI FORMÜLLERİ SINAVSINAVLARA ÖNCESİ YÜKSEK MOTİVASYON HAZIRLIKTA ve ENSON ETKİLİ TAKTİKLER HAZIRLIKLAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR. BIL İ RİN Yİ E Ğ ME I DE N AY RE ÖĞ ANM

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3563 06 Mayıs 2015 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3563 06 Mayıs 2015 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3563 06 Mayıs 2015 Çarşamba Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

ODTÜ İktisat Bölümü nün 50. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Yayınlanması Planlanan 50. Yıl Kitabı için yazılan ve 24 Kasım 2009

ODTÜ İktisat Bölümü nün 50. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Yayınlanması Planlanan 50. Yıl Kitabı için yazılan ve 24 Kasım 2009 ODTÜ İktisat Bölümü nün 50. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Yayınlanması Planlanan 50. Yıl Kitabı için yazılan ve 24 Kasım 2009 tarihinde Kitap editörlerine gönderilen yazı Fikret Şenses (Öğretim Üyesi,

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL- ENTRANCE EXAM İNGİLİZ OKULU- GİRİŞ SINAVI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI. SINAV SÜRESİ: 1 saat 15 dakika 1.

THE ENGLISH SCHOOL- ENTRANCE EXAM İNGİLİZ OKULU- GİRİŞ SINAVI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI. SINAV SÜRESİ: 1 saat 15 dakika 1. THE ENGLISH SCHOOL- ENTRANCE EXAM İNGİLİZ OKULU- GİRİŞ SINAVI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI SINAV SÜRESİ: 1 saat 15 dakika 1. SINIF TÜRKÇE Soruları yanıtlarken Standart Türkçe yazı dilini kullanınız. Okunaklı

Detaylı

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikâyesi TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR İdris Yamantürk Hazırlayan: Osman Çakır Osman Çakır: 1951 yılında Ankara nın Çamlıdere ilçesi Bayındır köyünde doğdu. İlk, orta ve lise

Detaylı

jeff wall: 1947 de bir doğum günü partisinde bir vantrilok jeff wall

jeff wall: 1947 de bir doğum günü partisinde bir vantrilok jeff wall jeff wall jeff wall: 1947 de bir doğum günü partisinde bir vantrilok Kaza ancak bir düzen içinde mümkündür. Sanat eserinde, sanatçının planı dışında kendiliğinden ortaya çıkan rastlantılar ancak bir disiplin,

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ A1 DERSİ UZUN TEZİ

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ A1 DERSİ UZUN TEZİ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ A1 DERSİ UZUN TEZİ YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU NUN YABAN VE ANKARA ROMANLARINDA AYDIN İLE HALK IN TOPLUMSAL OLAYLARA BAKIŞ AÇISINDAKİ FARKLAR Rehber Öğretmen: Tülay Cenik

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı