Okuma&Becerisi&Öğretimi&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuma&Becerisi&Öğretimi&"

Transkript

1 İçerik$ Okuma&Becerisi&Öğretimi& 4&Ağustos&2015& Yrd.&Doç.&Dr.&Salim&Razı& Çanakkale&Onsekiz&Mart&Üniversitesi& İngiliz&Dili&Eğitimi&Anabilim&Dalı& Dil$becerileri$ve$okuma$ Okuma$becerisinin$önemi$ Okuma$becerisinin$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuma$stratejileri$ Okumanın$amaçları$ Arka$plan$bilgisi$ve$yerelleştirme$ Okuma$modelleri$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ Bu&sunumu& adresinden&indirebilirsiniz.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 2$ Dört$temel$dil$becerisi$ Dört&temel&dil&becerileri&hangileridir?& Okuma$ Yazma$ Konuşma$ Dinleme$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 3$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 4$ Dil$becerilerinin$doğal$edinim$sırası$ Dil&becerilerinin&doğal&edinim&sırası&nedir?& Dinleme$ Konuşma$ Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 5$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 6$ 1(

2 Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma&becerisinin&& diğer&dil&becerileriyle&& nasıl&bir&ilişkisi&vardır?& Sözlü&Dil& Becerileri& Konuşma$ Dinleme$ Yazılı&Dil& Becerileri& Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 7$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 8$ Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma$becerisinin$önemi$ Sözlü&Dil& Becerileri& Yazılı&Dil& Becerileri& Algılayıcı&Dil& Becerileri& Üretken&Dil& Becerileri& Yazılı$kaynaklarda$var$olan$bilgiye$erişim$sağladığı$için$vazgeçilmez$bir$dil$ becerisidir$(eskey,$2005).$ Türk$toplumu$için$okuma$becerisinin$önemi:$ Konuşma$ Okuma$ Dinleme$ Konuşma$ okula$gitme$=$okuma$ Sizin$çocuk$okuyor$mu?$ Dinleme$ Yazma$ Okuma$ Yazma$ Müslümanlara$yöneltilen$ilk$emir:$ Oku. $ Diğer$dil$becerilerine$göre$başarıya$ulaşmak$daha$kolaydır$(Chastain,$1988).$ Dinlemeye$kıyasla$öğrencilere$çok$daha$etkili$bir$öğrenme$ortamı$ sunmaktadır$(mckeachie,$1999).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 9$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 10$ Okumanın$tanımı$ Okumayı&nasıl&tanımlarsınız?& Kelimeler$üzerinde$göz$gezdirme$(McKeachie,$1999).$ Yazılı$metinde$gerçekleşen$etkin$ve$bilişsel$bir$sistem$(Chastain,$1988).$ Okuma$sürecinde$yazılı$materyalden$anlam$çıkarılmalı$ve$bu$anlam$uygun$ bir$şekilde$yorumlanmalıdır$(grabe$ve$stoller,$2002).$ Söylem:&Bu$karmaşık$süreç$sonucunda$okuyucuların$ulaşmış$oldukları$ anlam$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 11$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 12$ 2(

3 Okumanın$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Anlama$ulaşmak$için,$arka$plan$bilgisi$ve$dilsel$bilgi$ etkin$hale$getirilir$ve$anlam$yeniden$oluşturulur$ (Chastain,$1988).$ Bir$sonraki$adımda$metinden$elde$edilen$yeni$bilgi$ yorumlanarak$metnin$sınırları$aşılır.$ Sesli&okuma:& Telaffuz$üzerine$odaklanır,$okuduğunu$anlama$odakta$ değildir.$ Sessiz&okuma:& Okuduğunu$anlamaya$odaklanır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 13$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 14$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuryazarlık$ Okuma$becerisinin$yalnızca$harfleri$tanıma$ve$sonrasında$kelimeleri$ üretmeden$oluşan$ses#okuma#becerisi$(phonics)$değildir$(krashen,$2004).$ 1980 li$yıllara$kadar$sesli$okuma$etkinlikleri$daha$yoğun.$$ Okuma$yemek$sonrası$aile$eğlencesine$(Fry,$1977).$ TV den$önce,$düzgün$ve$düzenli$bir$biçimde$sesli$okuyabilme,$çok$daha$ önemli$bir$işleve$sahipti$(razı,$2010).$$ İngilizcede$dakikada$250$kelimeyi$sessiz$okunabilir:$ Sesli$okuma$150$kelime$(Fry,$1977).$ Sesli$okuma$telaffuz$üzerine$odaklanmayı$gerektirir:$ Okuduğunu$anlamaya$engel$olur$(Bartram$ve$Parry,$1989;$Lewis$ve$Hill,$ 1985;$Wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 15$ Okuryazarlık*bir$dilin$alfabesiyle$ilgili$yeterliliktir$(Weinstein,$2001).$ İki*dilli&(biliterate)$okuyucular:$Alfabeleri$birbirinden$farklı$iki$dilde$yeterli.$ Okuma*yazma*bilmeyen&(nonliterate$/$illiterate)$kişiler:$Eğitim$almadıkları$ için$okuma$becerisi$gelişmemiştir.$ Hedef$dili$konuşabilirler.$ Demek$ki$okuma$öğrenilebilen$bir$beceridir$(Noda,$2003a).$ İşlevsel*okuryazarlık&(functional$literacy):$okuryazar$bir$toplumda$yaşayan$ bir$bireyin$temel$sosyal$iletişim$etkinliklerini$yerine$getirebilmesi$için$gerekli$ olan$temel$bir$okuryazarlık$düzeyi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 16$ Okuma$becerisinin$sınıflandırılması$ Okuma$stratejileri$ Çalışma$alanına$göre$okumanın$sınıflandırılması$(Wallace,$2001):$ Uygulama:&Okuma$dilsel$bir$davranıştır$diyen$çoğunlukla$ insanbilimciler$ve$sosyal#ruhbilimciler.# Ürün:&Okuma$süreç$sonunda$elde$edilen$üründür$der$ve$ metnin$yapısıyla,$iletilmek$istenen$mesaj$ön$plandadır.$ Süreç:$Anlama$ulaşmak$için$kullanılan$stratejiler$dikkate$alınır.$ Dört$temel$grup$okuma$stratejisi$(Warnick,$1996):$ AşağıdanSyukarıya&(BottomSup):& Detay$odaklı,$sembol,$kelime$analizi$gibi.$ YukarıdanSaşağıya&(TopSdown):&& Anlam$çıkarma,$arka$plan$bilgisiyle$yorumlama$gibi.$ Bilişüstü:&& Planlama,$gözlemleme,$değerlendirme.$ SosyoSduygusal:&& Kişisel$hafızayla$ilişkilendirme$ve$metnin$içeriğine$karşı$tepki$verme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 17$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 18$ 3(

4 Okumada$anlama$ulaşma$ Anlama$ile$ilgili$sorunlar$ Okuma$becerisinde$asıl$amaç$anlama$ulaşmaktır.$ İki$tür$anlam:$ yalın&(literal)$ve$$ ima*edilen&(implied).$ Dille$ilgili$yüzeysel$unsurlara$başvurarak$kastedilen$anlamı$tam$ olarak$yorumlayabilmek$mümkün$değildir$bu$nedenle$ okuyucuların$bazı$özel$yorumlama$becerilerini$devreye$sokmaları$ gerekmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$süreci$yazar$ve$okuyucu$arasında$fikir$transferini$gerektirir.$ Yazardan$ya$da$okuyucudan$kaynaklanan$anlama$sorunları$olabilir$(Fry,$1977):$ Eğer$yazar$fikirlerini$yetirince$iyi$düzenleyememişse,$anlam$yitiminden$yazar$ sorumludur.$ Eğer$okuyucu$kendi$düşünce$sistemiyle$yazarın$düşünce$sisteminin$ birbirinden$farklı$olması$sebebiyle$sorun$yaşıyorsa,$sorumluluk$ okuyucunundur.$ Şema*teorisi&(schema$theory$ $Bartlett,$1932).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 19$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 20$ Okumanın$altı$bileşeni$ Okumadaki$altı$adım$ Bir$metni$anlamak$için$gerekli$altı$tür$bilgi$(Hedge,$2000):$ Sözdizimsel&(syntactic)$ve$biçimsel&(morphological)$bilgi$tamamen$hedef$ dille$ilgilidir.$$ Genel*dünya&(general$world),$sosyokültürel&(sociocultural),$konu&(topic)$ve$ tür&(genre)$bilgisiyse,$şematik$(schematic)$bilgi$olarak$ değerlendirilmektedir.$$ Bu$bilgiler$okuyucuların$yazarla$olan$etkileşimlerini$devam$ettirmek$için$ gereklidir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 21$ Okuyucular$kastedilen$anlama$ulaşabilmek$için$şu$altı$önemli$adımı$ başarmalıdırlar$(grabe,$2003):$ kelimelerin$etkili$bir$şekilde$tanınma,$ geniş$bir$kelime$hazinesine$başvurma,$ okuyucular$ilk$iki$adımda$ele$aldıkları$kelime$ve$cümleleri$anlayabilme$ stratejik$süreçleri$devreye$sokma,$ arka$plan$bilgisine$başvurarak$metni$yorumlama,$ve$ okuma$amaçları$doğrultusunda$metni$ne$şekilde$değerlendireceğini$ belirleme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 22$ Okumanın$amaçları$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak???$ Okuma$becerisi$okuryazarlığın$ve$dolayısıyla$eğitimin$kapısını$açar$(Paris,$ Wixson$&$Palincsar,$1986).$ Akademik$başarıya$ulaşmada$önemli$bir$beceridir$(Carrell,$1988;$Grabe$&$ Stoller,$2001).$$ Okuma$becerisini$dinlemeden$farklı$kılan$yüz$yüze$bir$iletişim$gerektirmemesi$ ve$yüzyıllar$sonrasında$bile$kıtalar$ötesine$yazarın$mesajını$ulaştırabilmesidir$ (Fry,$1977).$ Sözlü$becerileri$uygulama$fırsatı$bulanamayabilir$fakat$hedef$dilde$okunacak$ bir$materyal$bulmak$pek$de$zor$değildir$(rivers,$1981).$ Okumak,$yalnızca$okuma$becerisinin$değil$diğer$becerilerin$de$gelişmesini$ sağlamaktadır$(anderson,$1999b).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 23$ Aynı&kitabı&birden&fazla&okuduğunuz&oldu&mu?& Bu&durumda&okumanın&amacı&gerçekten& bilgiye&ulaşmak&mı?& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 24$ 4(

5 Neden???$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak$$ Aynı&metin&aynı&okuyucuya&& farklı&zamanlarda&& farklı&söylemler&aktarabilir!& Tek$başına$bu$amaca$odaklanmak$doğru$değildir$(Noda,$2003b).$ Aynı$hikâyeyi$defalarca$okumanın$amacı$sadece$bilgi$edinmek$değildir.$ Okuyucular$metinden$elde$ettikleri$anlamı$kendilerinde$var$olan$bilgiyle$ eşleştirdikten$sonra$yorumlayabilmektedirler.$ Arka$plan$bilgisi$zaman$içerisinde$değişebilir.$ Sosyal#konuşma$(social$dialog):$yazarla$her$bir$okur$arasında$bireysel$olarak$ gerçekleşen$bir$süreçtir$(mori,$1995).$ Metinler$tek$başlarına$anlam$taşımaz,$sadece$anlama$ulaşmak$için$bir$ olasılık$barındırır$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 25$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 26$ Özgün&(authentic)&metin:&& Gerçek$yaşamda$var$olan$metinler,$herhangi$bir$değişikliğe$tâbi$tutulmadan$ sınıfbiçi$etkinliklerde$kullanılması$(simenson,$1987).$ Kendi$dillerinde$mesaj$iletmek$amacıyla$yazılır$(Chastain,$1988).$$ Eğitsel&(pedagogic)&metinler:&& Hedef$dilin$keşfedilmesini$amaçlar.$ Uyarlanmış&(adapted)&metinler:&&& Metin$türleri$ Gerçek$yaşamda$kullanılan$metinlerin$hedef$dildeki$bazı$işlevlerini$kontrol$ etmeyi$amaçlar.$ Eğitsel$ve$uyarlanmış$metin$kullanılması$durumunda,$hedef$dille$ilgili$doğal$ olmayan$örneklere$bulunmamalıdır$(hedge,$2000).$ SınıfBiçi$okuma$etkinliklerinde$edebȋ$eserlerin$basitleştirilmesi$söz$konusuysa,$ metinlerin$doğal$biçimlerinin$korunması$önerilmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 27$ Dört$farklı$okuma$durumu$$ (Wallace,$1992):$ Göz$muayenesinde$harfleri$seslendirmesi$beklenen$bir$yetişkin.$ Okuma,$yalnızca$harf$ya$da$kelime$tanımayla$sınırlıdır.$ Sınıfta$öğretmen$tarafından$üzerinde$ burada $yazan$eğitici$bir$görseli$okuması$ beklenen$bir$çocuk.$ Okuma,$metni$çözmeyle$ilişkilendirilmiştir.$ Bir$cemaatte$başlarındaki$dini$liderin$isteğiyle$sesli$olarak$Kuran$okuyan$çocuklar.$ Çocukların$sayfadaki$diğer$grafik$unsurları$da$dikkate$alarak$gerçekleştirdiği$bu$ şekildeki$bir$okuma$kıraat$(recitation).$ Aynı$çocuklar$benzer$unsurları$aşina$olmadıkları$farklı$ortamlarda$çözmezler.$$ Yeni$bir$bilgisayar$alan$bir$kişinin$kendisinden$daha$deneyimli$bir$arkadaşından$ kullanım$kılavuzundaki$yönergeleri$okumasını$istemesi.$ Okuyucunun$metinle$ilgili$kod$çözmeyi$gerçekleştirmesinin$dışında,$elde$ettiği$ bilgiyi$yorumlamasını$da$gerektirmektedir.$$ İlk$üç$örnekte,$okuduğunu$anlamayla$ilgili$herhangi$bir$gereklilik$yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 28$ Arka$plan$bilgisi$ (background$knowledge)$ Gazetedeki$bu$başlık$$ ne$anlam$ifade$ediyor?$ Okuyucuların$metinle$daha$başarılı$bir$etkileşim$içinde$bulunmalarını$ sağlamak$adına$tahmin$yapmalarını$mümkün$kılar.$ Okuduğunu$anlamada$oldukça$önemlidir$(Alderson,$2000).$$ Şile&yine&can&aldı!& Anlama$ulaşabilmek$için$arka$plan$bilgisi$etkin$hale$getirilir$(Chastain,$1988).$ Arka$plan$bilgisi$sayesinde,$metnin$gerçek$anlamının$ötesine$geçilebilir$ (Harmer,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 29$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 30$ 5(

6 Yerelleştirme$ [H]edef$dildeki$bir$metinde$var$olan$kültürel$ögelerin,$ metnin$dilbilgisine$sadık$kalınarak,$okuyucuların$kendi$ kültürlerine$ait$ögelerle$değiştirilmesidir. $$ (Erten$ve$Razı,$2007,$s.$578)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 31$ Yerelleştirilmiş$metin$örneği$(Erten$ve$Razı,$2007,$s.$582)$ YABANCI&KÜLTÜREL&ÖGELER&TAŞIYAN&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Noel$ şenliklerini,$ Paskalya$ yortusunu$ ve$ Halloween$ kutlamalarını$ da$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Bay$ Summers$yürütecekti.$Yuvarlak$çehreli,$neşeli$bir$insandı.$ Devon$Eyaletinin$en$büyük$domuz$çiftliğinde$çalışıyordu.$ İnsanlar$onun$için$üzülüyordu$çünkü$Falkland$Adalarında$ savaşıp$sakatlanmıştı.$$otuz$yıldır$evli$olduğu$karısı$mary$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Bay$ Summers$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Aziz$ John$ meydanındaki$ Anglikan$ kilisenin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$ geldiğinde$ köylüler$ kendi$ aralarında$ sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Bay$ Summers$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Bay$ Summers ın$ sesi$ Exeter$ ve$ Bristol ü$ birbirine$ bağlayan$ M1$ otobanın$ hemen$ kenarında$kurulu$olan$bu$küçük$ottery$st.$mary$köyünde$ hiç$aralıksız$yankılanıp$duran$araç$seslerine$karıştı.$swans$ Nest$ Bar ı$ işleten$ Bay$ Graves$ elindeki$ üçayakla$ Bay$ Summers'ın$ peşinden$ geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Bay$ Summers$ da$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$ Bay$ Summers$ "Arkadaşlarım$ acaba$ bana$ bir$ yardım$ ederler$ mi?"$diye$sordu.$önce$bir$duraksama$yaşandı$sonra$bay$ Martin$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ John$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$üzerinde$sallanmadan$durmasını$sağladılar.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 32$ durmasını$sağladılar.$$ ÇANAKKALE YE&GÖRE&YERELLEŞTİRİLMİŞ&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Bayram$ Kutlamalarını,$ Hıdrellez$ şenliklerini$ ve$ kiraz$ festivalini$ de$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Mehmet$ Bey$ yürütecekti.$ Yuvarlak$ çehreli,$ neşeli$ bir$ insandı.$ Çanakkale nin$ en$ büyük$ besi$ çiftliğinde$ çalışıyordu.$ İnsanlar$ onun$ için$ üzülüyordu$ çünkü$ Kıbrıs$ Çıkartmasında$ savaşıp$ sakatlanmıştı.$ $ Otuz$ yıldır$ evli$ olduğu$ karısı$ Müzeyyen$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Mehmet$ Bey$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Cumhuriyet$ meydanındaki$ Orta$ Camii nin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$geldiğinde$köylüler$kendi$aralarında$sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Mehmet$ Bey$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Mehmet$ Bey in$ sesi$ Çanakkale$ ve$ İzmir i$ birbirine$ bağlayan$ ana$ yolun$ hemen$ kenarında$ kurulu$ olan$ bu$ küçük$ Gökçalı$ köyünde$ hiç$ aralıksız$ yankılanıp$ duran$araç$seslerine$karıştı.$köy$kahvesinin$işleten$ $Halil$ Karadağ$elindeki$üçayakla$Mehmet$Beyin$peşinden$geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Mehmet$ Bey$ de$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$mehmet$bey$"arkadaşlarım$acaba$bana$bir$ yardım$ ederler$ mi?"$ diye$ sordu.$ Önce$ bir$ duraksama$ yaşandı$ sonra$ Hacı$ Dayı$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ Sedat$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$ üzerinde$ sallanmadan$ Anlam$türleri$ Carver ın$(1997)$okuma$vitesleri$ (reading$gears)$ Tek$bir$cümle$bile$en$az$dört$farklı$anlam$türüne$sahiptir$(Nuttall,$1996,$s.$21).$ Kavramsal&(conceptual):$kelimenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Tamlama&(propositional):$cümlenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Bağlamsal&(contextual):$sadece$bir$içerikle$birlikte$ifade$edilebilen$anlam,$ Edimsel&(pragmatic):$yazarla$okuyucunun$etkileşimi$sayesinde$bir$ cümlenin$dile$getirebileceği$anlam.$ Tarama&(scanning),$$ Skimming&(gözden$geçirme),$$ Kavrama&(rauding),$$ Öğrenme&(learning)$ve$$ Ezberleme&(memorising).$ Okuyucuların$süreci$idare$edebilmeleri$için$bu$viteslerden$en$az$ birini$kullanmaları$gerekmektedir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 33$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 34$ İngilizcede#tipik#okuma#hızları:# (Carver,#1990#ve#Razı,#2010)# Düz$vitesli$araç$ $$ Otomatik$vitesli$araç$ Okuma$viteslerini$düz$ve$otomatik$vitesli$ araçlarla$ilişkilendirme:$ Düz$vitesli$araçlarda$sürücünün$hızla$ doğru$orantılı$olarak$vitesi$ayarlaması$ gerekmektedir.$$ Otomatik$vitesli$araçlarda$sürücünün$ böyle$bir$ayarlama$yapmasına$gerek$ yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 35$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 36$ 6(

7 Bilgi$işleme$teorisi$$ (information$processing$b$mclaughlin,$1987)$ Okuma$modelleri$ Kontrollü&süreç:& Aşina$olunmayan$türden$bir$metni$okurken.$ Okuyucuların$daha$yavaş$okumalarına$sebep$olur.$ Otomatik&süreç:& Daha$az$zihinsel$etkinlik$gerektiren$aşina$olunan$türden$ bir$metin$okurken.$ Daha$hızlı$okumayı$mümkün$kılar.$ Bilişsel$psikolojisiyle$birlikte$1960 lı$yıllar$bilimsel$temellere$ dayanan$okuma$araştırmalarının$yapılmasına$öncülük$etmiştir.$ Öncesinde$okuma$sırasında$gözlerin$nasıl$hareket$ettiğini$ incelenmekteydi.$ Miyop$gibi$çeşitli$göz$hastalıklarını$okuduğunu$anlamayı$ engelleyen$yegâne$unsur$olarak$kabul$edilmekteydi$(örneğin$ Waldman,$1958).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 37$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 38$ Okuma$modelleri$ Okuma&pasif&mi&yoksa&aktif&mi& bir&beceridir?& Okuma:$$ Pasif,$aktif,$interaktif.$ Eğretilemeli#(metaphorical)$okuma$modelleri:$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Etkilişimli#(interactive)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 39$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 40$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ Okuyucular&küçük&parçaları&birleştirerek&anlama&ulaşırlar.& YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Okuyucular&arka&plan&bilgilerini&dikkate&alarak&metnin&genel&anlamını&idrak& ettikten&sonra&detaylara&ulaşır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 41$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 42$ 7(

8 Karşılaştırma$ Etkileşimli#(interactive)$ Her$iki$okuma$modelini$de$içine$alır.$$ YukarıdanBaşağıya$modelinde$olduğu$gibi$arka$plan$ bilgisine$önem$verir.$ Okuma$süreci$genel$anlamı$kavrayacak$şekilde$başlar$ Yazar$ve$okuyucu$arasında$etkileşim,$diğer$bir$deyişle$ konuşma$vardır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 43$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 44$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 45$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 46$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 47$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 48$ 8(

9 Yoğun$ve$kapsamlı$okuma$ (Rivers,$1981;$Scrivener,$2005)$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Yoğun&(intensive)&okuma&:& görece$kısa$bir$metnin$detaylarının$anlaşılması$amaçlanır,$ detaylı$anlamayı$gerektirir,$ öğretmen$kontrolünde$yapılması$uygundur.$ Kapsamlı&(extensive)&okuma:& uzunca$bir$metnin$detaylara$önem$vermeden$ana$hatlarıyla$ anlaşılır$kılınmasını$amaçlar,$ okuyucular$kendi$seçtikleri$uzun$metinleri$okuyup$metinle$ilgili$ genel$anlamda$bilgi$edinir.$ Sınıf$içinde$okuma$becerisini$öğretirken$kullanılan$tüm$ etkinlikleri,$kolaylıkla$birer$ölçme$aracına$ dönüştürebilmek$mümkündür$(razı,$2007).$ Böylelikle$farklı$teknikleri$bir$araya$getirip,$daha$ geçerli$ve$güvenilir$okuma$sınavları$oluşturabilmek$ mümkündür.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 49$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 50$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Geçerlilik$ve$güvenirlilik$ Yüksek& Geçerlilik& Düşük& Geçerlilik&ve&güvenirlilik&nedir?& Yüksek& Düşük& Güvenirlik& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 51$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 52$ Üç$farklı$tür$soru$$ (Alderson,$2000;$Pearson$ve$Johnson,$1978)$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ teknikleri$ Metinde*açık*(textually$explicit):$ Cevap$metin$içerisindeki$tek$bir$cümlede$açık$bir$şekilde$yer$alır.$ Metinde*dolaylı*anlatılan*(textually$implicit):$ Cevap,$okuyucunun$metin$içindeki$cümlelerin$birbirleriyle$bağlantılarını$ görebilmesine$bağlıdır.$ Arka*plana*dayalı*(scriptBbase$/$scriptually$implicit):$ Okuyucunun$arka$plan$bilgisinin$devreye$girmesi$esastır$ve$metni$ anlamanın$ötesine$geçmeyi$gerektirir.$ Okuma$becerisini$ölçmede$kullanılan$pek$çok$teknik$vardır:$ Hiçbiri$her$durumda$kullanılabilecek$mükemmel$bir$araç$olarak$ düşünülemez$(alderson,$2000).$$ Farklı$tekniklerin$avantajlı$ve$dezavantajlı$yönleri$dikkate$ alınmalıdır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 53$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 54$ 9(

10 Çoktan#seçmeli#sorular$ (multiple$choice$questions)$$ Çoktan#seçmeli#soru#örneği$ Sunulmuş$olan$bir$duruma$uygun$düşebilecek$seçenekler$içerisinden$doğru$olanın$ belirlenmesini$gerektirir$(ur,$1996).$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$ideal$bir$araç$olarak$düşünülürler.$ Kullanımı$çok$yaygın$(ÖSYM,$TOEFL,$IELTS$gibi).$ Değerlendirme$objektiftir:$$ Optik$okuyucularla$değerlendirilebilir.$ Bu$sorular,$metni$anlayabilmenin$ötesinde$özel$bir$beceri$gerektirir.$ Doğru$cevaba$gerektiği$gibi$ulaşılıp$ulaşılamadığı$değerlendirilemez$(Cohen,$1998).$$ Çeldiriciler$dilde$olmayan$unsurları$içermemelidir$(Razı,$2007).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 55$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 56$ Boşluk#doldurma#(gap$filling)$B$ çıkartmalı$(cloze)$ Boşluk#doldurma$ Boşluk&doldurma:&& Bir$metnin$içerisinden$özellikle$seçilmiş$olan$bazı$kelimeler$çıkarılmaktadır.$ Bu$doğrultuda$sınavı$hazırlayan$kişi$belirlemiş$olduğu$kelime$grubu$üzerinde$ bir$sınav$oluşturabilir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağına$sınav$hazırlayan$kişi$karar$verir.$ Çıkartmalı:&& Kelime$çıkarma$işlemi$5$ila$12$arasındaki$bir$rakam$doğrultusunda$sistemik$ olarak$gerçekleşir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağı$otomatik$olarak$belirlenmektedir$(Alderson,$ 2000).$ Genel$anlamda$okuduğunu$anlamayı$ölçmek$oldukça$zordur$(Cohen,$1988).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 57$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 58$ Boşluk#doldurma$ Çıkartmalı$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 59$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 60$ 10(

11 CJsınav$(CBtest)$B$$ Çıkartmalı#atlamadır$(cloze$elide$test)$ CJsınav$ CSsınav:&& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Metinden$çıkarılmış$olan$her$ikinci$kelimenin$eksik$olan$ikinci$yarısı$ bulunmaya$çalışılır.$ Okuduğunu$anlamayı$değerlendirmede$çıkartmalı$tekniğinden$daha$ güvenilir$sonuçlar$verebilir$(alderson,$2000;$cohen,$2001).$ Çıkartmalı*atlama:& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Orijinal$metne,$içerisinde$bulunmaması$gereken$kelimeler$eklenir$ve$ bulunmaları$istenir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 61$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 62$ Çıkartmalı#atlamadır$ SoruJcevap#(questionBanswer)$ Bir$metnin$ne$denli$anlaşıldığını$ölçmede$kullanılan$en$klasik$tekniktir.$ Açık*uçlu&(openBended)$sorular:$$ soruyla$ilgili$detayları$kapsar.$ Kapalı*uçlu&(closed)$sorular:$$ verilebilecek$cevaplar$sınırlandırılmaya$çalışılır.$ Optik$okuyucularla$değerlendirilemez:$ Değerlendirme$objektif$değildir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 63$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 64$ SoruJcevap$ Özet$$ (summary)$ Metinle$ilgili$ana$fikirleri$özetlenmesi.$$ Uygulama$esnasında$öğrencilerin$özet$çıkarırken$okudukları$metinden$yararlanıp$ yararlanamamaları,$sınavın$neyi$ölçtüğünü$belirler.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$varsa,$sınav$okuduğunu$anlama$üzerine$odaklanır.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$yoksa,$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$metni$ hatırlama$da$dikkate$alınır.$ Öğrencilerden$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$yazma$becerisini$de$sergilemeleri$ istenir.$ Bu$sorunun$önüne$geçebilmek$amacıyla$boşluklu#özet$(gapped$summary)$gibi$başka$ bir$teknikten$yararlanılabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 65$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 66$ 11(

12 Özet$ Boşluklu#özet$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 67$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 68$ DoğruJyanlış# (truebfalse$/$dichotomous$items)$ DoğruJyanlış$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$en$sık$kullanılan$teknik$(Heaton,$1988).$ Metinle$ilgili$ifadelerin$doğru$olup$olmadığına$karar$verilmesi$istenir.$ Kolaylık:$ Soruların$hazırlanışı$ve$ Değerlendirilmesi.$ Metni$ya$da$soruları$okumadan$doğru$cevabı$%50 lik$bir$ihtimalle$tahmin$ edebilme$ihtimali.$ Doğru $ve$ yanlış $seçeneklerine$ (metinde)$söz$edilmiyor $gibi$üçüncü$bir$ seçenek$eklenebilir.$ Yanlış$olanlar$için$açıklama$istenebilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 69$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 70$ Hata#bulma## (editing)$ Hata#bulma$ Metnin$içine$yerleştirilmiş$olan$hataların$bulunup$düzeltilmesi$istenir.$ Hataların$metnin$hangi$satırlarında$olduğuna$ilişkin$bilgi$verilebilir.$ Böyle$bir$ipucunu$metnin$içinde$hatanın$bulunduğu$yerde$boşluk$gibi$bir$ işaretle$belirtmek$bu$tekniğin$özüne$aykırı$düşer$(razı,$2007).$ Metne$yerleştirilen$hataların$türü,$sınavın$okuduğunu$anlamayı$mı$yoksa$ dilbilimsel$yetiyi$mi$ölçtüğünü$belirler.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 71$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 72$ 12(

13 Eşleştirme## (matching)$ Eşleştirme$ Gruplar$halindeki$maddeler$birbirleriyle$eşleştirilir.$ Kelime$düzeyinde$yapılabilir.$ Okuma$becerisini$daha$geniş$bir$seviyede$ölçmek$niyetiyle$paragraf$düzeyinde$ de$yapılabilir.$$ Değerlendirme$açısından$objektiftir.$ Eşleştirilmesi$istenen$maddelerden$ikinci$grup$içerisine$olması$gerekenden$bir$ adet$fazla$madde$yazmak,$testin$daha$güvenilir$sonuçlar$vermesini$ sağlamaktadır$(alderson,$2000).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 73$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 74$ Eşleştirme$ Sıralama## (ordering)$ Karışık$sıralamada$sunulmuş$olan$maddeleri$doğru$sıraya$konur.$ Hem$cümle$hem$de$paragraf$düzeyinde$sıralama$yapılabilir.$ Sorun:& Değerlendirme$aşamasında$öğrencinin$yaptığı$bir$hatanın$doğru$olarak$ belirlemiş$olduğu$diğer$maddeleri$de$olumsuz$etkiler.$ Alderson$(2000)$tarafında$dile$getirilen$bu$sorun$ağırlıklı#değerlendirme# protokolü$(razı,$2005$b$weigted$marking$protocol)$ile$çözüme$ kavuşmuştur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 75$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 76$ Sıralama#sınav#örneği:# Okuma#parçası#(Kaynak#orijinal)$ Saat$ neredeyse$ gece$ yarını$ gösteriyordu.$ Sabah$ erken$ kalkması$ gerekmediği$ için$ Mert$hala$uyanıktı.$En$sevdiği$oyuncunun$filmi$televizyonda$henüz$bitmişti$ki$kapının$ zili$çaldı.$koşarak$gidip$kapıyı$açtı.$gelen,$ev$arkadaşı$mustafa dan$başkası$değildi.$ Sabah$evden$her$zamanki$gibi$aceleyle$çıkmış$ve$yine$anahtarlarını$unutmuştu.$Çok$ yorgun$ görünüyordu$ ve$ hemen$ odasına$ gidip$ yatmayı$ tercih$ etti.$ Mustafa nın$ yatmasıyla$birlikte$mert$kendini$yalnız$hissetti$ve$o$da$yatmaya$karar$verdi.$banyoya$ gidip$ dişlerini$ fırçaladı.$ Odasına$ geldiğinde$ masasının$ üstündeki$ çikolata$ dikkatini$ çekti.$ Bir$ parça$ çikolata$ koparıp$ yedi.$ Ağzına$ attığı$ çikolata$ ona$ çocukluğunu$ hatırlamıştı.$ Uyumak$ da$ istemiyordu$ aslında$ bu$ yüzden$ eski$ fotoğraflara$ bakmaya$ karar$verdi.$eline$aldığı$daha$ilk$fotoğrafta$eski$kız$arkadaşı$aysun la$göz$göze$geldi.$ Birlikte$ geçirdikleri$ o$ güzel$ günler$ gözlerinin$ önünden$ geçiverdi.$ Saatine$ baktı$ ve$ ışıkla$kapamasıyla$birlikte$karanlığa$gömüldü.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 77$ Karışık&sıralamada&verilen&cümleleri&parçadaki&oluş&sıralamasını&dikkate& alarak&sıralayınız.& (..)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (..)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (..)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$kendini$yalnız$hissetti.$ (..)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$oyuncunun$filmini$izledi.$ (..)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (..)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (..)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (..)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Sıralanacak#cümleler$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 78$ 13(

14 & & ( Sıralama#sınav#örneği:# Doğru#sıralama$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ kendini$yalnız$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 79$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 80$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ Ağırlıklı#Değerlendirme#Protokolü# (Weighted#Marking#Protocol# #Razı,#2005)$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Yukarı&taşı& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 81$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Puan 1 = Madde sayısı Düzeltme sayısı 8 1 = 7 Puan 2 = Puan 1 Olası en düşük derece 7 3 = 4 Puan 3 = Sınavın puan olarak değeri / En yüksek puan 20 / 5 = 4 Puan 4 = Puan 2 X Puan 3 4 X 4 = 16 Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 82$ Sonuç$ Hedef$ Okuma$becerisi$diğer$dil$becerilerine$oranla$özellikle$akademik$anlamda$ çok$önemlidir:$ Türkçeyi$öğrenmekte$olan$öğrencilerin$de$hedef$dilde$muhtemelen$en$ çok$önem$verdikleri$beceridir.$ Öğrenciler,$okuma$sürecini$etkileyen$faktörlerin$farkında$olmaları$ve$ okuma$süreçlerini$bu$doğrultuda$kontrol$altında$tutmalıdırlar.$ Hem$okuma$becerisinin$gelişimi,$hem$de$hedef$dilde$genel$anlamda$ yeterliliğin$sağlanabilmesi$için,$yoğun$ve$kapsamlı$okuma$etkinliklerinden$ yararlanılmalıdır.$ Hem$sınıf$içerisinde$öğretmen$kontrolünde$okuma$becerisi$gelişir,$hem$ de$okul$dışında$sınıfta$çalışılan$yeni$stratejiler$uygulanabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 83$ Türkçenin&öğretimiyle&ilgili&amacımız& Türkçenin&ortak*dil&(lingua&franca)&olarak& kullanımını&sağlamak&olmalıdır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 84$ 14(

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching Abstract İsmail Hakkı ERTEN Salim RAZI Çanakkale Onsekiz Mart University Teaching foreign languages

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф GEZİ GÖZLEMLER Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ Ф KİTAP ÖNERİLERİ Ф ANNE-BABA

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N.

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N. New York ta bugün kar yağıyor. 59. Cadde deki evimin penceresinden, yönetmekte olduğum dans okuluna bakıyorum. Bale kıyafetlerinin içindeki öğrenciler, camlı kapının ardında, puante * ve entrechats **

Detaylı

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz...

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... YILBAŞI KATALOĞU İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... Bu yılbaşında iyi şeyler dükkanından iyilik beğenin! LSV İyi Şeyler Dükkanı nın birbirinden güzel ürünleri arasından hem kendiniz hem de sevdikleriniz

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

LN796 Turkish: Level One (Standard)

LN796 Turkish: Level One (Standard) 2010 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level One (Standard) Instructions to candidates This paper constitutes 20% of your final mark Time allowed: 50 minutes This paper contains 2 sections.

Detaylı

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları.

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları. EK-5 DERS PLANI DERS: MESLEK RESİM SINIF: 11AC KONU: ÖĞRENM E ALANI: KAZANI MLAR ARAÇ- GEREÇ: DİŞLİ ÇARKLAR VE ÇEŞİTLERİ Makine Teknolojileri. Dişli çarkları ve çeşitlerini tanır, nerelerde hangi maksatla

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB ITP HAZIRLIK Hazırlık atlama sınavına Lisans öğrencileri, Yabancı Diller Bölümü Yeterlik Sınavında başarısız olanlar, İngilizce Hazırlık sınıfında devamsızlıktan

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI Portal Adres LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.06.2015 : http://www.sabah.com.tr/guney/2015/06/08/lojistik-sektorunun-puf-noktalari-anlatildi 1/3

Detaylı

Q-BREAKS SİZE TÜRKİYE DE FANTASTİK TATIL SEÇENEKLERI SUNUYOR!

Q-BREAKS SİZE TÜRKİYE DE FANTASTİK TATIL SEÇENEKLERI SUNUYOR! Q-BREAKS SİZE TÜRKİYE DE FANTASTİK TATIL SEÇENEKLERI SUNUYOR! Q-breaks in sunduğu bu fantastik tatil fırsatlarıyla yolunuz plajlara düs ecek! Tatilinizi Q-breaks ayrıcalığı ve enfes deniz kenarı konaklaması

Detaylı

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR:

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR: RONDO VARİO HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. 1-1 Oyunun adının Rondo Vario olduğunu söyler. 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır/gruplarına ayırır.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

PROJE TABANLI EĞİTİM

PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE YAKLAŞIMI NEDİR? Çocukların ilgi ve merak duydukları konuların öğretmen önderliğinde ve grup çalışmasıyla projenin tüm evrelerine uyularak çalışmanın derinlemesine incelenmesidir.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KONUSU: KONUŞMA VE DİNLEME ADABI ÇANAKKALE VE VATAN SEVGİSİ UYGULAMA KOORDİNATÖR OKULU: K A R TA L E S E N T E P E A N A O K U L U Merhaba ; Her şeyden önce, Ulu Önder Atatürk

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK?

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? Matematik insan beyninin çalışmasıyla ortaya çıkan bir üründür. Gelgelelim, beyinde başlayıp biten bir şey değildir. Matematik, özünde doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır ve

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com 2. SINIF TÜRKÇE Muhammed DURDUBAŞ www.ilkogretimkalbi.com Kutunun içinde ne var? Zihinsel Hazırlık * Her sabah aksatmadan yaptığınız neler var? * Gün içerisinde dişlerinizi ne zaman fırçalarsınız? * Vücut

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz?

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz? Bayanlara Özel Test Giysi Seçiminiz Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? 1-1Formun Üstü Bir iş toplantısındasınız ve tek bayan sizsiniz. a) Zekice yorumlarınızla öne çıkar, varlığınızı hissettirirsiniz. b)

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi B. KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. A-AMAÇ Resmi örgün ilköğretim

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim İŞİTME ENGELLİ GÜL USTABAŞ GENÇ İŞİTME ENGELLİLER NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLMALI. İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE NORMAL İNSANLAR GİBİ HATTA ONLARDAN DAHA AZ SORUN YAŞIYOR SORU-- Kısaca

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz.

Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz. Organize Olmanın 20 Kolay Yolu Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz. 1. Depolama alanları açın Evinizde rahatça hareket edebilmeniz

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta: bayram@gantep.edu.tr TTD 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 2012-2013 öğretim yılı 1.etap Matematik 8.sınıf Maxim Kontsevich e ithafen Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

IMATEMATİK-AKIL OYUNLARI -ÖRNEK SORULARsoru

IMATEMATİK-AKIL OYUNLARI -ÖRNEK SORULARsoru IMATEMATİK-AKIL -ÖRNEK SORULARsoru Bir dart tahtasına 3 atış yapacaksınız.bu üç atış sonucunda toplamda 100 sayısına ulaşacaksınız. Bir sayı birden fazla vurulamaz. aynı harfleri yalnızca yatay ve dikey

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

1. Alternatif. 2. Alternatif Say Toplamak. 3. Alternatif Ìlk Toplama Dersi. Renk Toplamak. Oyuncu Sayısı: Yaş: İçindekiler:

1. Alternatif. 2. Alternatif Say Toplamak. 3. Alternatif Ìlk Toplama Dersi. Renk Toplamak. Oyuncu Sayısı: Yaş: İçindekiler: OYUN TALİMATLARI Oyuncu Sayısı: Yaş: İçindekiler: 2-4 oyuncu 3 yaş ve üzeri 4 adet toplama tüpü, birleştirilebilir oyun alanı, 60 adet sayı baskılı renkli top, 55 oyun kartı ve oyun kılavuzu Oyun Haz rl

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

PROGRAM KAYIT TARİHİ: 21 Ocak - 6 Şubat 2015 KURS DÖNEMİ: 09 Şubat - 31 Mayıs 2015.

PROGRAM KAYIT TARİHİ: 21 Ocak - 6 Şubat 2015 KURS DÖNEMİ: 09 Şubat - 31 Mayıs 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL de Yabancı Dil ve Osmanlı Türkçesi kursları 09 Şubat 2015 tarihinde başlacaktır. Kurslarla ilgili rıntılı bilgi aşağıdadır: PROGRAM Bu programın amacı Yabancı Dil

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DyNed TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAZIRLAYAN Murat ÇILGIN DyNed NEDİR? DYNED, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi nde Eğitim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi nde Eğitim 2013 w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Ü Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 27 KASIM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 27 KASIM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 27 KASIM 2015 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI Öğretmenler Günü nü çok değerli öğretmenlerimiz ile Bilkent Otel de gerçekleştirdiğimiz bir yemek ile kutladık. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler

Detaylı

Yaş 20 yaşından genç 20-30 yaşında 30-40 yaşında 40-50 yaşında 50-60 yaşında 60-70 yaşında 70-80 yaşında 80 yaşından büyük

Yaş 20 yaşından genç 20-30 yaşında 30-40 yaşında 40-50 yaşında 50-60 yaşında 60-70 yaşında 70-80 yaşında 80 yaşından büyük Bizden ne kadar memnunsunuz? Sayın hastamız, size en iyi şekilde bakmaya çaba gösteriyoruz. Bu sebeple, kanaatiniz bizim için çok önemlidir! Vereceğiniz cevaplarla ve yapacağınız önerilerle, muhtemel zayıf

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

(01 EKİM-31EKİM 2013)

(01 EKİM-31EKİM 2013) EKİM AYI BÜLTENİ (01 EKİM-31EKİM 2013) 3 YAŞ GELİŞİM SÜRECİ MOTOR GELİŞİMİ Merdivenden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir Alt basamaklardan atlayabilir

Detaylı

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım edebilirsin! Eğer çocuğuna derslerinde yardım etmek istiyorsan işte iyi öneriler Ev ödevi yapmak için, günlük bir rutin yap. Bu günün belirli bir saatinde bir

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü-

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü- İSTANBUL KÜLTÜR UNİVERSİTESİ İKÜSEM VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARI KURS GENEL BİLGİLERİ Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeri: İstanbul Kültür

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE IV YD-222 II/II 1+0+4 3 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz.

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz. Sisteme girebilmek için resimde gördüğünüz Öğrenci No ve Şifre girerek Giriş düğmesinin üzerindeki alana girerek giriş tuşuna basınız. Şifrenizi hatırlamıyorsanız resimde görüldüğü gibi Şifrenizi Hatırlamıyorsanız

Detaylı

Ağustos 2015. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni öğretmenler için oryantasyon programı. 24 Tüm Öğretmenler Göreve başlar

Ağustos 2015. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni öğretmenler için oryantasyon programı. 24 Tüm Öğretmenler Göreve başlar August 18, 2015 Ağustos 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yeni Yabancı öğretmenlerin gelişi 18 Tüm yeni öğretmenler göreve başlar Oryantasyon Etkinlikleri 19 20 21 22 23 Yeni Yabancı Öğretmenlerin

Detaylı

07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya

07-17 Ağustos 2009 - Rusya  2009 - Trust The World Rusya 07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya 16 Ağustos 27 Ağustos tarihleri arasında Rusya nın Karalia Bölgesinde yapılan Uluslar Arası Gençlik Ödülü kampına Türkiye den altı kişilik bir

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL, 6 AYIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL, 6 AYIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI 29 EYLÜL 2014 HABERLER HABERLER Gül-Ay - Sayfa 4 GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL, 6 AYIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, 30 Mart 2014'den bugüne kadar geçen 6 ayın Gülnar

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur SHAPYY HEDEF -1. Oyunu ve kurallarını tanır. 1-1 Oyunun adını doğru söyler 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır. 1-4 Uygulamaya başlamak için gerekli parçaları

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN Ф AİLE KATILIMI Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ

Detaylı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı DAYANAK 29/08/2014 İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ Yeni Kayıt 03-07 Ağustos 2015 Önlisans-Lisans Öğrencileri Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi 31 Ağustos 4 Eylül 2015 **** Kayıt Yenileme

Detaylı

Robot Oyun Güncellemeleri

Robot Oyun Güncellemeleri Robot Oyun Güncellemeleri Ağustos Görevler dokü a ı u ko uyla ilgili. 9. tarihi de gü elle iştir. Görev G te düzelt e Önceden: * G görevi e akı ız... ta a e içi de yer ala her ir çubuk pua la dırılır.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ 02 Mart 2015 Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının alınmaya başlanması 27 Nisan-25 Mayıs 2015 - Mayıs ayı Özel

Detaylı

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir.

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Desenli Hücreler Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Soru Bilge Kunduz, hepsi farklı desenlerden oluşan beş tane hücre seçmek istiyor.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

HAFTALIK EĞİTİM DEVAM ÇİZELGESİ

HAFTALIK EĞİTİM DEVAM ÇİZELGESİ EĞİTİMİN TARİHİ : - 14 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Adı Soyadı UNVANI BİRİMİ Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen EĞİTİMİN TARİHİ : - 14 Aralık 25

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN

İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. Sivas 5. Birlik Aşuresi için Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesi tahsis edildi ve Müdürlüğümüz personeli

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı