Okuma&Becerisi&Öğretimi&

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuma&Becerisi&Öğretimi&"

Transkript

1 İçerik$ Okuma&Becerisi&Öğretimi& 4&Ağustos&2015& Yrd.&Doç.&Dr.&Salim&Razı& Çanakkale&Onsekiz&Mart&Üniversitesi& İngiliz&Dili&Eğitimi&Anabilim&Dalı& Dil$becerileri$ve$okuma$ Okuma$becerisinin$önemi$ Okuma$becerisinin$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuma$stratejileri$ Okumanın$amaçları$ Arka$plan$bilgisi$ve$yerelleştirme$ Okuma$modelleri$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ Bu&sunumu& adresinden&indirebilirsiniz.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 2$ Dört$temel$dil$becerisi$ Dört&temel&dil&becerileri&hangileridir?& Okuma$ Yazma$ Konuşma$ Dinleme$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 3$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 4$ Dil$becerilerinin$doğal$edinim$sırası$ Dil&becerilerinin&doğal&edinim&sırası&nedir?& Dinleme$ Konuşma$ Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 5$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 6$ 1(

2 Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma&becerisinin&& diğer&dil&becerileriyle&& nasıl&bir&ilişkisi&vardır?& Sözlü&Dil& Becerileri& Konuşma$ Dinleme$ Yazılı&Dil& Becerileri& Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 7$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 8$ Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma$becerisinin$önemi$ Sözlü&Dil& Becerileri& Yazılı&Dil& Becerileri& Algılayıcı&Dil& Becerileri& Üretken&Dil& Becerileri& Yazılı$kaynaklarda$var$olan$bilgiye$erişim$sağladığı$için$vazgeçilmez$bir$dil$ becerisidir$(eskey,$2005).$ Türk$toplumu$için$okuma$becerisinin$önemi:$ Konuşma$ Okuma$ Dinleme$ Konuşma$ okula$gitme$=$okuma$ Sizin$çocuk$okuyor$mu?$ Dinleme$ Yazma$ Okuma$ Yazma$ Müslümanlara$yöneltilen$ilk$emir:$ Oku. $ Diğer$dil$becerilerine$göre$başarıya$ulaşmak$daha$kolaydır$(Chastain,$1988).$ Dinlemeye$kıyasla$öğrencilere$çok$daha$etkili$bir$öğrenme$ortamı$ sunmaktadır$(mckeachie,$1999).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 9$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 10$ Okumanın$tanımı$ Okumayı&nasıl&tanımlarsınız?& Kelimeler$üzerinde$göz$gezdirme$(McKeachie,$1999).$ Yazılı$metinde$gerçekleşen$etkin$ve$bilişsel$bir$sistem$(Chastain,$1988).$ Okuma$sürecinde$yazılı$materyalden$anlam$çıkarılmalı$ve$bu$anlam$uygun$ bir$şekilde$yorumlanmalıdır$(grabe$ve$stoller,$2002).$ Söylem:&Bu$karmaşık$süreç$sonucunda$okuyucuların$ulaşmış$oldukları$ anlam$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 11$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 12$ 2(

3 Okumanın$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Anlama$ulaşmak$için,$arka$plan$bilgisi$ve$dilsel$bilgi$ etkin$hale$getirilir$ve$anlam$yeniden$oluşturulur$ (Chastain,$1988).$ Bir$sonraki$adımda$metinden$elde$edilen$yeni$bilgi$ yorumlanarak$metnin$sınırları$aşılır.$ Sesli&okuma:& Telaffuz$üzerine$odaklanır,$okuduğunu$anlama$odakta$ değildir.$ Sessiz&okuma:& Okuduğunu$anlamaya$odaklanır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 13$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 14$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuryazarlık$ Okuma$becerisinin$yalnızca$harfleri$tanıma$ve$sonrasında$kelimeleri$ üretmeden$oluşan$ses#okuma#becerisi$(phonics)$değildir$(krashen,$2004).$ 1980 li$yıllara$kadar$sesli$okuma$etkinlikleri$daha$yoğun.$$ Okuma$yemek$sonrası$aile$eğlencesine$(Fry,$1977).$ TV den$önce,$düzgün$ve$düzenli$bir$biçimde$sesli$okuyabilme,$çok$daha$ önemli$bir$işleve$sahipti$(razı,$2010).$$ İngilizcede$dakikada$250$kelimeyi$sessiz$okunabilir:$ Sesli$okuma$150$kelime$(Fry,$1977).$ Sesli$okuma$telaffuz$üzerine$odaklanmayı$gerektirir:$ Okuduğunu$anlamaya$engel$olur$(Bartram$ve$Parry,$1989;$Lewis$ve$Hill,$ 1985;$Wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 15$ Okuryazarlık*bir$dilin$alfabesiyle$ilgili$yeterliliktir$(Weinstein,$2001).$ İki*dilli&(biliterate)$okuyucular:$Alfabeleri$birbirinden$farklı$iki$dilde$yeterli.$ Okuma*yazma*bilmeyen&(nonliterate$/$illiterate)$kişiler:$Eğitim$almadıkları$ için$okuma$becerisi$gelişmemiştir.$ Hedef$dili$konuşabilirler.$ Demek$ki$okuma$öğrenilebilen$bir$beceridir$(Noda,$2003a).$ İşlevsel*okuryazarlık&(functional$literacy):$okuryazar$bir$toplumda$yaşayan$ bir$bireyin$temel$sosyal$iletişim$etkinliklerini$yerine$getirebilmesi$için$gerekli$ olan$temel$bir$okuryazarlık$düzeyi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 16$ Okuma$becerisinin$sınıflandırılması$ Okuma$stratejileri$ Çalışma$alanına$göre$okumanın$sınıflandırılması$(Wallace,$2001):$ Uygulama:&Okuma$dilsel$bir$davranıştır$diyen$çoğunlukla$ insanbilimciler$ve$sosyal#ruhbilimciler.# Ürün:&Okuma$süreç$sonunda$elde$edilen$üründür$der$ve$ metnin$yapısıyla,$iletilmek$istenen$mesaj$ön$plandadır.$ Süreç:$Anlama$ulaşmak$için$kullanılan$stratejiler$dikkate$alınır.$ Dört$temel$grup$okuma$stratejisi$(Warnick,$1996):$ AşağıdanSyukarıya&(BottomSup):& Detay$odaklı,$sembol,$kelime$analizi$gibi.$ YukarıdanSaşağıya&(TopSdown):&& Anlam$çıkarma,$arka$plan$bilgisiyle$yorumlama$gibi.$ Bilişüstü:&& Planlama,$gözlemleme,$değerlendirme.$ SosyoSduygusal:&& Kişisel$hafızayla$ilişkilendirme$ve$metnin$içeriğine$karşı$tepki$verme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 17$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 18$ 3(

4 Okumada$anlama$ulaşma$ Anlama$ile$ilgili$sorunlar$ Okuma$becerisinde$asıl$amaç$anlama$ulaşmaktır.$ İki$tür$anlam:$ yalın&(literal)$ve$$ ima*edilen&(implied).$ Dille$ilgili$yüzeysel$unsurlara$başvurarak$kastedilen$anlamı$tam$ olarak$yorumlayabilmek$mümkün$değildir$bu$nedenle$ okuyucuların$bazı$özel$yorumlama$becerilerini$devreye$sokmaları$ gerekmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$süreci$yazar$ve$okuyucu$arasında$fikir$transferini$gerektirir.$ Yazardan$ya$da$okuyucudan$kaynaklanan$anlama$sorunları$olabilir$(Fry,$1977):$ Eğer$yazar$fikirlerini$yetirince$iyi$düzenleyememişse,$anlam$yitiminden$yazar$ sorumludur.$ Eğer$okuyucu$kendi$düşünce$sistemiyle$yazarın$düşünce$sisteminin$ birbirinden$farklı$olması$sebebiyle$sorun$yaşıyorsa,$sorumluluk$ okuyucunundur.$ Şema*teorisi&(schema$theory$ $Bartlett,$1932).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 19$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 20$ Okumanın$altı$bileşeni$ Okumadaki$altı$adım$ Bir$metni$anlamak$için$gerekli$altı$tür$bilgi$(Hedge,$2000):$ Sözdizimsel&(syntactic)$ve$biçimsel&(morphological)$bilgi$tamamen$hedef$ dille$ilgilidir.$$ Genel*dünya&(general$world),$sosyokültürel&(sociocultural),$konu&(topic)$ve$ tür&(genre)$bilgisiyse,$şematik$(schematic)$bilgi$olarak$ değerlendirilmektedir.$$ Bu$bilgiler$okuyucuların$yazarla$olan$etkileşimlerini$devam$ettirmek$için$ gereklidir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 21$ Okuyucular$kastedilen$anlama$ulaşabilmek$için$şu$altı$önemli$adımı$ başarmalıdırlar$(grabe,$2003):$ kelimelerin$etkili$bir$şekilde$tanınma,$ geniş$bir$kelime$hazinesine$başvurma,$ okuyucular$ilk$iki$adımda$ele$aldıkları$kelime$ve$cümleleri$anlayabilme$ stratejik$süreçleri$devreye$sokma,$ arka$plan$bilgisine$başvurarak$metni$yorumlama,$ve$ okuma$amaçları$doğrultusunda$metni$ne$şekilde$değerlendireceğini$ belirleme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 22$ Okumanın$amaçları$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak???$ Okuma$becerisi$okuryazarlığın$ve$dolayısıyla$eğitimin$kapısını$açar$(Paris,$ Wixson$&$Palincsar,$1986).$ Akademik$başarıya$ulaşmada$önemli$bir$beceridir$(Carrell,$1988;$Grabe$&$ Stoller,$2001).$$ Okuma$becerisini$dinlemeden$farklı$kılan$yüz$yüze$bir$iletişim$gerektirmemesi$ ve$yüzyıllar$sonrasında$bile$kıtalar$ötesine$yazarın$mesajını$ulaştırabilmesidir$ (Fry,$1977).$ Sözlü$becerileri$uygulama$fırsatı$bulanamayabilir$fakat$hedef$dilde$okunacak$ bir$materyal$bulmak$pek$de$zor$değildir$(rivers,$1981).$ Okumak,$yalnızca$okuma$becerisinin$değil$diğer$becerilerin$de$gelişmesini$ sağlamaktadır$(anderson,$1999b).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 23$ Aynı&kitabı&birden&fazla&okuduğunuz&oldu&mu?& Bu&durumda&okumanın&amacı&gerçekten& bilgiye&ulaşmak&mı?& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 24$ 4(

5 Neden???$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak$$ Aynı&metin&aynı&okuyucuya&& farklı&zamanlarda&& farklı&söylemler&aktarabilir!& Tek$başına$bu$amaca$odaklanmak$doğru$değildir$(Noda,$2003b).$ Aynı$hikâyeyi$defalarca$okumanın$amacı$sadece$bilgi$edinmek$değildir.$ Okuyucular$metinden$elde$ettikleri$anlamı$kendilerinde$var$olan$bilgiyle$ eşleştirdikten$sonra$yorumlayabilmektedirler.$ Arka$plan$bilgisi$zaman$içerisinde$değişebilir.$ Sosyal#konuşma$(social$dialog):$yazarla$her$bir$okur$arasında$bireysel$olarak$ gerçekleşen$bir$süreçtir$(mori,$1995).$ Metinler$tek$başlarına$anlam$taşımaz,$sadece$anlama$ulaşmak$için$bir$ olasılık$barındırır$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 25$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 26$ Özgün&(authentic)&metin:&& Gerçek$yaşamda$var$olan$metinler,$herhangi$bir$değişikliğe$tâbi$tutulmadan$ sınıfbiçi$etkinliklerde$kullanılması$(simenson,$1987).$ Kendi$dillerinde$mesaj$iletmek$amacıyla$yazılır$(Chastain,$1988).$$ Eğitsel&(pedagogic)&metinler:&& Hedef$dilin$keşfedilmesini$amaçlar.$ Uyarlanmış&(adapted)&metinler:&&& Metin$türleri$ Gerçek$yaşamda$kullanılan$metinlerin$hedef$dildeki$bazı$işlevlerini$kontrol$ etmeyi$amaçlar.$ Eğitsel$ve$uyarlanmış$metin$kullanılması$durumunda,$hedef$dille$ilgili$doğal$ olmayan$örneklere$bulunmamalıdır$(hedge,$2000).$ SınıfBiçi$okuma$etkinliklerinde$edebȋ$eserlerin$basitleştirilmesi$söz$konusuysa,$ metinlerin$doğal$biçimlerinin$korunması$önerilmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 27$ Dört$farklı$okuma$durumu$$ (Wallace,$1992):$ Göz$muayenesinde$harfleri$seslendirmesi$beklenen$bir$yetişkin.$ Okuma,$yalnızca$harf$ya$da$kelime$tanımayla$sınırlıdır.$ Sınıfta$öğretmen$tarafından$üzerinde$ burada $yazan$eğitici$bir$görseli$okuması$ beklenen$bir$çocuk.$ Okuma,$metni$çözmeyle$ilişkilendirilmiştir.$ Bir$cemaatte$başlarındaki$dini$liderin$isteğiyle$sesli$olarak$Kuran$okuyan$çocuklar.$ Çocukların$sayfadaki$diğer$grafik$unsurları$da$dikkate$alarak$gerçekleştirdiği$bu$ şekildeki$bir$okuma$kıraat$(recitation).$ Aynı$çocuklar$benzer$unsurları$aşina$olmadıkları$farklı$ortamlarda$çözmezler.$$ Yeni$bir$bilgisayar$alan$bir$kişinin$kendisinden$daha$deneyimli$bir$arkadaşından$ kullanım$kılavuzundaki$yönergeleri$okumasını$istemesi.$ Okuyucunun$metinle$ilgili$kod$çözmeyi$gerçekleştirmesinin$dışında,$elde$ettiği$ bilgiyi$yorumlamasını$da$gerektirmektedir.$$ İlk$üç$örnekte,$okuduğunu$anlamayla$ilgili$herhangi$bir$gereklilik$yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 28$ Arka$plan$bilgisi$ (background$knowledge)$ Gazetedeki$bu$başlık$$ ne$anlam$ifade$ediyor?$ Okuyucuların$metinle$daha$başarılı$bir$etkileşim$içinde$bulunmalarını$ sağlamak$adına$tahmin$yapmalarını$mümkün$kılar.$ Okuduğunu$anlamada$oldukça$önemlidir$(Alderson,$2000).$$ Şile&yine&can&aldı!& Anlama$ulaşabilmek$için$arka$plan$bilgisi$etkin$hale$getirilir$(Chastain,$1988).$ Arka$plan$bilgisi$sayesinde,$metnin$gerçek$anlamının$ötesine$geçilebilir$ (Harmer,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 29$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 30$ 5(

6 Yerelleştirme$ [H]edef$dildeki$bir$metinde$var$olan$kültürel$ögelerin,$ metnin$dilbilgisine$sadık$kalınarak,$okuyucuların$kendi$ kültürlerine$ait$ögelerle$değiştirilmesidir. $$ (Erten$ve$Razı,$2007,$s.$578)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 31$ Yerelleştirilmiş$metin$örneği$(Erten$ve$Razı,$2007,$s.$582)$ YABANCI&KÜLTÜREL&ÖGELER&TAŞIYAN&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Noel$ şenliklerini,$ Paskalya$ yortusunu$ ve$ Halloween$ kutlamalarını$ da$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Bay$ Summers$yürütecekti.$Yuvarlak$çehreli,$neşeli$bir$insandı.$ Devon$Eyaletinin$en$büyük$domuz$çiftliğinde$çalışıyordu.$ İnsanlar$onun$için$üzülüyordu$çünkü$Falkland$Adalarında$ savaşıp$sakatlanmıştı.$$otuz$yıldır$evli$olduğu$karısı$mary$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Bay$ Summers$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Aziz$ John$ meydanındaki$ Anglikan$ kilisenin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$ geldiğinde$ köylüler$ kendi$ aralarında$ sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Bay$ Summers$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Bay$ Summers ın$ sesi$ Exeter$ ve$ Bristol ü$ birbirine$ bağlayan$ M1$ otobanın$ hemen$ kenarında$kurulu$olan$bu$küçük$ottery$st.$mary$köyünde$ hiç$aralıksız$yankılanıp$duran$araç$seslerine$karıştı.$swans$ Nest$ Bar ı$ işleten$ Bay$ Graves$ elindeki$ üçayakla$ Bay$ Summers'ın$ peşinden$ geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Bay$ Summers$ da$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$ Bay$ Summers$ "Arkadaşlarım$ acaba$ bana$ bir$ yardım$ ederler$ mi?"$diye$sordu.$önce$bir$duraksama$yaşandı$sonra$bay$ Martin$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ John$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$üzerinde$sallanmadan$durmasını$sağladılar.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 32$ durmasını$sağladılar.$$ ÇANAKKALE YE&GÖRE&YERELLEŞTİRİLMİŞ&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Bayram$ Kutlamalarını,$ Hıdrellez$ şenliklerini$ ve$ kiraz$ festivalini$ de$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Mehmet$ Bey$ yürütecekti.$ Yuvarlak$ çehreli,$ neşeli$ bir$ insandı.$ Çanakkale nin$ en$ büyük$ besi$ çiftliğinde$ çalışıyordu.$ İnsanlar$ onun$ için$ üzülüyordu$ çünkü$ Kıbrıs$ Çıkartmasında$ savaşıp$ sakatlanmıştı.$ $ Otuz$ yıldır$ evli$ olduğu$ karısı$ Müzeyyen$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Mehmet$ Bey$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Cumhuriyet$ meydanındaki$ Orta$ Camii nin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$geldiğinde$köylüler$kendi$aralarında$sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Mehmet$ Bey$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Mehmet$ Bey in$ sesi$ Çanakkale$ ve$ İzmir i$ birbirine$ bağlayan$ ana$ yolun$ hemen$ kenarında$ kurulu$ olan$ bu$ küçük$ Gökçalı$ köyünde$ hiç$ aralıksız$ yankılanıp$ duran$araç$seslerine$karıştı.$köy$kahvesinin$işleten$ $Halil$ Karadağ$elindeki$üçayakla$Mehmet$Beyin$peşinden$geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Mehmet$ Bey$ de$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$mehmet$bey$"arkadaşlarım$acaba$bana$bir$ yardım$ ederler$ mi?"$ diye$ sordu.$ Önce$ bir$ duraksama$ yaşandı$ sonra$ Hacı$ Dayı$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ Sedat$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$ üzerinde$ sallanmadan$ Anlam$türleri$ Carver ın$(1997)$okuma$vitesleri$ (reading$gears)$ Tek$bir$cümle$bile$en$az$dört$farklı$anlam$türüne$sahiptir$(Nuttall,$1996,$s.$21).$ Kavramsal&(conceptual):$kelimenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Tamlama&(propositional):$cümlenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Bağlamsal&(contextual):$sadece$bir$içerikle$birlikte$ifade$edilebilen$anlam,$ Edimsel&(pragmatic):$yazarla$okuyucunun$etkileşimi$sayesinde$bir$ cümlenin$dile$getirebileceği$anlam.$ Tarama&(scanning),$$ Skimming&(gözden$geçirme),$$ Kavrama&(rauding),$$ Öğrenme&(learning)$ve$$ Ezberleme&(memorising).$ Okuyucuların$süreci$idare$edebilmeleri$için$bu$viteslerden$en$az$ birini$kullanmaları$gerekmektedir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 33$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 34$ İngilizcede#tipik#okuma#hızları:# (Carver,#1990#ve#Razı,#2010)# Düz$vitesli$araç$ $$ Otomatik$vitesli$araç$ Okuma$viteslerini$düz$ve$otomatik$vitesli$ araçlarla$ilişkilendirme:$ Düz$vitesli$araçlarda$sürücünün$hızla$ doğru$orantılı$olarak$vitesi$ayarlaması$ gerekmektedir.$$ Otomatik$vitesli$araçlarda$sürücünün$ böyle$bir$ayarlama$yapmasına$gerek$ yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 35$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 36$ 6(

7 Bilgi$işleme$teorisi$$ (information$processing$b$mclaughlin,$1987)$ Okuma$modelleri$ Kontrollü&süreç:& Aşina$olunmayan$türden$bir$metni$okurken.$ Okuyucuların$daha$yavaş$okumalarına$sebep$olur.$ Otomatik&süreç:& Daha$az$zihinsel$etkinlik$gerektiren$aşina$olunan$türden$ bir$metin$okurken.$ Daha$hızlı$okumayı$mümkün$kılar.$ Bilişsel$psikolojisiyle$birlikte$1960 lı$yıllar$bilimsel$temellere$ dayanan$okuma$araştırmalarının$yapılmasına$öncülük$etmiştir.$ Öncesinde$okuma$sırasında$gözlerin$nasıl$hareket$ettiğini$ incelenmekteydi.$ Miyop$gibi$çeşitli$göz$hastalıklarını$okuduğunu$anlamayı$ engelleyen$yegâne$unsur$olarak$kabul$edilmekteydi$(örneğin$ Waldman,$1958).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 37$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 38$ Okuma$modelleri$ Okuma&pasif&mi&yoksa&aktif&mi& bir&beceridir?& Okuma:$$ Pasif,$aktif,$interaktif.$ Eğretilemeli#(metaphorical)$okuma$modelleri:$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Etkilişimli#(interactive)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 39$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 40$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ Okuyucular&küçük&parçaları&birleştirerek&anlama&ulaşırlar.& YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Okuyucular&arka&plan&bilgilerini&dikkate&alarak&metnin&genel&anlamını&idrak& ettikten&sonra&detaylara&ulaşır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 41$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 42$ 7(

8 Karşılaştırma$ Etkileşimli#(interactive)$ Her$iki$okuma$modelini$de$içine$alır.$$ YukarıdanBaşağıya$modelinde$olduğu$gibi$arka$plan$ bilgisine$önem$verir.$ Okuma$süreci$genel$anlamı$kavrayacak$şekilde$başlar$ Yazar$ve$okuyucu$arasında$etkileşim,$diğer$bir$deyişle$ konuşma$vardır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 43$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 44$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 45$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 46$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 47$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 48$ 8(

9 Yoğun$ve$kapsamlı$okuma$ (Rivers,$1981;$Scrivener,$2005)$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Yoğun&(intensive)&okuma&:& görece$kısa$bir$metnin$detaylarının$anlaşılması$amaçlanır,$ detaylı$anlamayı$gerektirir,$ öğretmen$kontrolünde$yapılması$uygundur.$ Kapsamlı&(extensive)&okuma:& uzunca$bir$metnin$detaylara$önem$vermeden$ana$hatlarıyla$ anlaşılır$kılınmasını$amaçlar,$ okuyucular$kendi$seçtikleri$uzun$metinleri$okuyup$metinle$ilgili$ genel$anlamda$bilgi$edinir.$ Sınıf$içinde$okuma$becerisini$öğretirken$kullanılan$tüm$ etkinlikleri,$kolaylıkla$birer$ölçme$aracına$ dönüştürebilmek$mümkündür$(razı,$2007).$ Böylelikle$farklı$teknikleri$bir$araya$getirip,$daha$ geçerli$ve$güvenilir$okuma$sınavları$oluşturabilmek$ mümkündür.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 49$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 50$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Geçerlilik$ve$güvenirlilik$ Yüksek& Geçerlilik& Düşük& Geçerlilik&ve&güvenirlilik&nedir?& Yüksek& Düşük& Güvenirlik& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 51$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 52$ Üç$farklı$tür$soru$$ (Alderson,$2000;$Pearson$ve$Johnson,$1978)$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ teknikleri$ Metinde*açık*(textually$explicit):$ Cevap$metin$içerisindeki$tek$bir$cümlede$açık$bir$şekilde$yer$alır.$ Metinde*dolaylı*anlatılan*(textually$implicit):$ Cevap,$okuyucunun$metin$içindeki$cümlelerin$birbirleriyle$bağlantılarını$ görebilmesine$bağlıdır.$ Arka*plana*dayalı*(scriptBbase$/$scriptually$implicit):$ Okuyucunun$arka$plan$bilgisinin$devreye$girmesi$esastır$ve$metni$ anlamanın$ötesine$geçmeyi$gerektirir.$ Okuma$becerisini$ölçmede$kullanılan$pek$çok$teknik$vardır:$ Hiçbiri$her$durumda$kullanılabilecek$mükemmel$bir$araç$olarak$ düşünülemez$(alderson,$2000).$$ Farklı$tekniklerin$avantajlı$ve$dezavantajlı$yönleri$dikkate$ alınmalıdır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 53$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 54$ 9(

10 Çoktan#seçmeli#sorular$ (multiple$choice$questions)$$ Çoktan#seçmeli#soru#örneği$ Sunulmuş$olan$bir$duruma$uygun$düşebilecek$seçenekler$içerisinden$doğru$olanın$ belirlenmesini$gerektirir$(ur,$1996).$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$ideal$bir$araç$olarak$düşünülürler.$ Kullanımı$çok$yaygın$(ÖSYM,$TOEFL,$IELTS$gibi).$ Değerlendirme$objektiftir:$$ Optik$okuyucularla$değerlendirilebilir.$ Bu$sorular,$metni$anlayabilmenin$ötesinde$özel$bir$beceri$gerektirir.$ Doğru$cevaba$gerektiği$gibi$ulaşılıp$ulaşılamadığı$değerlendirilemez$(Cohen,$1998).$$ Çeldiriciler$dilde$olmayan$unsurları$içermemelidir$(Razı,$2007).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 55$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 56$ Boşluk#doldurma#(gap$filling)$B$ çıkartmalı$(cloze)$ Boşluk#doldurma$ Boşluk&doldurma:&& Bir$metnin$içerisinden$özellikle$seçilmiş$olan$bazı$kelimeler$çıkarılmaktadır.$ Bu$doğrultuda$sınavı$hazırlayan$kişi$belirlemiş$olduğu$kelime$grubu$üzerinde$ bir$sınav$oluşturabilir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağına$sınav$hazırlayan$kişi$karar$verir.$ Çıkartmalı:&& Kelime$çıkarma$işlemi$5$ila$12$arasındaki$bir$rakam$doğrultusunda$sistemik$ olarak$gerçekleşir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağı$otomatik$olarak$belirlenmektedir$(Alderson,$ 2000).$ Genel$anlamda$okuduğunu$anlamayı$ölçmek$oldukça$zordur$(Cohen,$1988).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 57$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 58$ Boşluk#doldurma$ Çıkartmalı$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 59$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 60$ 10(

11 CJsınav$(CBtest)$B$$ Çıkartmalı#atlamadır$(cloze$elide$test)$ CJsınav$ CSsınav:&& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Metinden$çıkarılmış$olan$her$ikinci$kelimenin$eksik$olan$ikinci$yarısı$ bulunmaya$çalışılır.$ Okuduğunu$anlamayı$değerlendirmede$çıkartmalı$tekniğinden$daha$ güvenilir$sonuçlar$verebilir$(alderson,$2000;$cohen,$2001).$ Çıkartmalı*atlama:& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Orijinal$metne,$içerisinde$bulunmaması$gereken$kelimeler$eklenir$ve$ bulunmaları$istenir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 61$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 62$ Çıkartmalı#atlamadır$ SoruJcevap#(questionBanswer)$ Bir$metnin$ne$denli$anlaşıldığını$ölçmede$kullanılan$en$klasik$tekniktir.$ Açık*uçlu&(openBended)$sorular:$$ soruyla$ilgili$detayları$kapsar.$ Kapalı*uçlu&(closed)$sorular:$$ verilebilecek$cevaplar$sınırlandırılmaya$çalışılır.$ Optik$okuyucularla$değerlendirilemez:$ Değerlendirme$objektif$değildir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 63$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 64$ SoruJcevap$ Özet$$ (summary)$ Metinle$ilgili$ana$fikirleri$özetlenmesi.$$ Uygulama$esnasında$öğrencilerin$özet$çıkarırken$okudukları$metinden$yararlanıp$ yararlanamamaları,$sınavın$neyi$ölçtüğünü$belirler.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$varsa,$sınav$okuduğunu$anlama$üzerine$odaklanır.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$yoksa,$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$metni$ hatırlama$da$dikkate$alınır.$ Öğrencilerden$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$yazma$becerisini$de$sergilemeleri$ istenir.$ Bu$sorunun$önüne$geçebilmek$amacıyla$boşluklu#özet$(gapped$summary)$gibi$başka$ bir$teknikten$yararlanılabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 65$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 66$ 11(

12 Özet$ Boşluklu#özet$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 67$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 68$ DoğruJyanlış# (truebfalse$/$dichotomous$items)$ DoğruJyanlış$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$en$sık$kullanılan$teknik$(Heaton,$1988).$ Metinle$ilgili$ifadelerin$doğru$olup$olmadığına$karar$verilmesi$istenir.$ Kolaylık:$ Soruların$hazırlanışı$ve$ Değerlendirilmesi.$ Metni$ya$da$soruları$okumadan$doğru$cevabı$%50 lik$bir$ihtimalle$tahmin$ edebilme$ihtimali.$ Doğru $ve$ yanlış $seçeneklerine$ (metinde)$söz$edilmiyor $gibi$üçüncü$bir$ seçenek$eklenebilir.$ Yanlış$olanlar$için$açıklama$istenebilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 69$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 70$ Hata#bulma## (editing)$ Hata#bulma$ Metnin$içine$yerleştirilmiş$olan$hataların$bulunup$düzeltilmesi$istenir.$ Hataların$metnin$hangi$satırlarında$olduğuna$ilişkin$bilgi$verilebilir.$ Böyle$bir$ipucunu$metnin$içinde$hatanın$bulunduğu$yerde$boşluk$gibi$bir$ işaretle$belirtmek$bu$tekniğin$özüne$aykırı$düşer$(razı,$2007).$ Metne$yerleştirilen$hataların$türü,$sınavın$okuduğunu$anlamayı$mı$yoksa$ dilbilimsel$yetiyi$mi$ölçtüğünü$belirler.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 71$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 72$ 12(

13 Eşleştirme## (matching)$ Eşleştirme$ Gruplar$halindeki$maddeler$birbirleriyle$eşleştirilir.$ Kelime$düzeyinde$yapılabilir.$ Okuma$becerisini$daha$geniş$bir$seviyede$ölçmek$niyetiyle$paragraf$düzeyinde$ de$yapılabilir.$$ Değerlendirme$açısından$objektiftir.$ Eşleştirilmesi$istenen$maddelerden$ikinci$grup$içerisine$olması$gerekenden$bir$ adet$fazla$madde$yazmak,$testin$daha$güvenilir$sonuçlar$vermesini$ sağlamaktadır$(alderson,$2000).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 73$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 74$ Eşleştirme$ Sıralama## (ordering)$ Karışık$sıralamada$sunulmuş$olan$maddeleri$doğru$sıraya$konur.$ Hem$cümle$hem$de$paragraf$düzeyinde$sıralama$yapılabilir.$ Sorun:& Değerlendirme$aşamasında$öğrencinin$yaptığı$bir$hatanın$doğru$olarak$ belirlemiş$olduğu$diğer$maddeleri$de$olumsuz$etkiler.$ Alderson$(2000)$tarafında$dile$getirilen$bu$sorun$ağırlıklı#değerlendirme# protokolü$(razı,$2005$b$weigted$marking$protocol)$ile$çözüme$ kavuşmuştur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 75$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 76$ Sıralama#sınav#örneği:# Okuma#parçası#(Kaynak#orijinal)$ Saat$ neredeyse$ gece$ yarını$ gösteriyordu.$ Sabah$ erken$ kalkması$ gerekmediği$ için$ Mert$hala$uyanıktı.$En$sevdiği$oyuncunun$filmi$televizyonda$henüz$bitmişti$ki$kapının$ zili$çaldı.$koşarak$gidip$kapıyı$açtı.$gelen,$ev$arkadaşı$mustafa dan$başkası$değildi.$ Sabah$evden$her$zamanki$gibi$aceleyle$çıkmış$ve$yine$anahtarlarını$unutmuştu.$Çok$ yorgun$ görünüyordu$ ve$ hemen$ odasına$ gidip$ yatmayı$ tercih$ etti.$ Mustafa nın$ yatmasıyla$birlikte$mert$kendini$yalnız$hissetti$ve$o$da$yatmaya$karar$verdi.$banyoya$ gidip$ dişlerini$ fırçaladı.$ Odasına$ geldiğinde$ masasının$ üstündeki$ çikolata$ dikkatini$ çekti.$ Bir$ parça$ çikolata$ koparıp$ yedi.$ Ağzına$ attığı$ çikolata$ ona$ çocukluğunu$ hatırlamıştı.$ Uyumak$ da$ istemiyordu$ aslında$ bu$ yüzden$ eski$ fotoğraflara$ bakmaya$ karar$verdi.$eline$aldığı$daha$ilk$fotoğrafta$eski$kız$arkadaşı$aysun la$göz$göze$geldi.$ Birlikte$ geçirdikleri$ o$ güzel$ günler$ gözlerinin$ önünden$ geçiverdi.$ Saatine$ baktı$ ve$ ışıkla$kapamasıyla$birlikte$karanlığa$gömüldü.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 77$ Karışık&sıralamada&verilen&cümleleri&parçadaki&oluş&sıralamasını&dikkate& alarak&sıralayınız.& (..)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (..)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (..)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$kendini$yalnız$hissetti.$ (..)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$oyuncunun$filmini$izledi.$ (..)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (..)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (..)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (..)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Sıralanacak#cümleler$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 78$ 13(

14 & & ( Sıralama#sınav#örneği:# Doğru#sıralama$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ kendini$yalnız$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 79$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 80$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ Ağırlıklı#Değerlendirme#Protokolü# (Weighted#Marking#Protocol# #Razı,#2005)$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Yukarı&taşı& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 81$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Puan 1 = Madde sayısı Düzeltme sayısı 8 1 = 7 Puan 2 = Puan 1 Olası en düşük derece 7 3 = 4 Puan 3 = Sınavın puan olarak değeri / En yüksek puan 20 / 5 = 4 Puan 4 = Puan 2 X Puan 3 4 X 4 = 16 Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 82$ Sonuç$ Hedef$ Okuma$becerisi$diğer$dil$becerilerine$oranla$özellikle$akademik$anlamda$ çok$önemlidir:$ Türkçeyi$öğrenmekte$olan$öğrencilerin$de$hedef$dilde$muhtemelen$en$ çok$önem$verdikleri$beceridir.$ Öğrenciler,$okuma$sürecini$etkileyen$faktörlerin$farkında$olmaları$ve$ okuma$süreçlerini$bu$doğrultuda$kontrol$altında$tutmalıdırlar.$ Hem$okuma$becerisinin$gelişimi,$hem$de$hedef$dilde$genel$anlamda$ yeterliliğin$sağlanabilmesi$için,$yoğun$ve$kapsamlı$okuma$etkinliklerinden$ yararlanılmalıdır.$ Hem$sınıf$içerisinde$öğretmen$kontrolünde$okuma$becerisi$gelişir,$hem$ de$okul$dışında$sınıfta$çalışılan$yeni$stratejiler$uygulanabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 83$ Türkçenin&öğretimiyle&ilgili&amacımız& Türkçenin&ortak*dil&(lingua&franca)&olarak& kullanımını&sağlamak&olmalıdır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 84$ 14(

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching Abstract İsmail Hakkı ERTEN Salim RAZI Çanakkale Onsekiz Mart University Teaching foreign languages

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф GEZİ GÖZLEMLER Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ Ф KİTAP ÖNERİLERİ Ф ANNE-BABA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N.

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N. New York ta bugün kar yağıyor. 59. Cadde deki evimin penceresinden, yönetmekte olduğum dans okuluna bakıyorum. Bale kıyafetlerinin içindeki öğrenciler, camlı kapının ardında, puante * ve entrechats **

Detaylı

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek?

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi?

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Kursun Adı: İLERİ İNGİLİZCE Kursun Tanımı: Katılımcıları İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına hazırlayacaktır. Kursun

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2016 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları.

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları. EK-5 DERS PLANI DERS: MESLEK RESİM SINIF: 11AC KONU: ÖĞRENM E ALANI: KAZANI MLAR ARAÇ- GEREÇ: DİŞLİ ÇARKLAR VE ÇEŞİTLERİ Makine Teknolojileri. Dişli çarkları ve çeşitlerini tanır, nerelerde hangi maksatla

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ MART AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Hayvanlar hakkında neler bildiğimizi ifade ettik. Hayvanları isimlendirdik. Suda yaşayan hayvanları gösterdik. Ormanda yaşayan hayvanlara

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

LN796 Turkish: Level One (Standard)

LN796 Turkish: Level One (Standard) 2010 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level One (Standard) Instructions to candidates This paper constitutes 20% of your final mark Time allowed: 50 minutes This paper contains 2 sections.

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI Portal Adres LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.06.2015 : http://www.sabah.com.tr/guney/2015/06/08/lojistik-sektorunun-puf-noktalari-anlatildi 1/3

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

PROJE TABANLI EĞİTİM

PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE YAKLAŞIMI NEDİR? Çocukların ilgi ve merak duydukları konuların öğretmen önderliğinde ve grup çalışmasıyla projenin tüm evrelerine uyularak çalışmanın derinlemesine incelenmesidir.

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK?

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? Matematik insan beyninin çalışmasıyla ortaya çıkan bir üründür. Gelgelelim, beyinde başlayıp biten bir şey değildir. Matematik, özünde doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır ve

Detaylı

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz...

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... YILBAŞI KATALOĞU İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... Bu yılbaşında iyi şeyler dükkanından iyilik beğenin! LSV İyi Şeyler Dükkanı nın birbirinden güzel ürünleri arasından hem kendiniz hem de sevdikleriniz

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç

Detaylı

Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz.

Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz. Organize Olmanın 20 Kolay Yolu Hayatta ya da ev işlerinde daha iyi organize olmak için, profesyonellerin önerdiği bu 20 yolu deneyebilirsiniz. 1. Depolama alanları açın Evinizde rahatça hareket edebilmeniz

Detaylı

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 2012-2013 öğretim yılı 1.etap Matematik 8.sınıf Maxim Kontsevich e ithafen Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,

Detaylı

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta: bayram@gantep.edu.tr TTD 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010,

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Kutunun ön kısmında Digitus her zaman olduğu gibi yeşil ve beyaz renkleri kullanmış. Ayrıca bu bölümde ürünün büyükçe bir görseli yer alıyor.

Kutunun ön kısmında Digitus her zaman olduğu gibi yeşil ve beyaz renkleri kullanmış. Ayrıca bu bölümde ürünün büyükçe bir görseli yer alıyor. Digitus DS-45300 Digitus DS-45300 isimli HDMI Switch in görevi tek bir görüntü için beş görüntü girişi içerisinden kaynak seçmenizi sağlıyor. Biraz daha açmak gerekirse cihazda beş adet HDMI girişi ve

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR:

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR: RONDO VARİO HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. 1-1 Oyunun adının Rondo Vario olduğunu söyler. 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır/gruplarına ayırır.

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

Ağustos 2015. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni öğretmenler için oryantasyon programı. 24 Tüm Öğretmenler Göreve başlar

Ağustos 2015. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni öğretmenler için oryantasyon programı. 24 Tüm Öğretmenler Göreve başlar August 18, 2015 Ağustos 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yeni Yabancı öğretmenlerin gelişi 18 Tüm yeni öğretmenler göreve başlar Oryantasyon Etkinlikleri 19 20 21 22 23 Yeni Yabancı Öğretmenlerin

Detaylı

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz.

Bu sayfa şifre hatırlatma sayfasıdır. Öğrenci numarası ve ön kayıt başvurusu sırasında girdiğiniz e- posta ile şifrenizi isteyebilirsiniz. Sisteme girebilmek için resimde gördüğünüz Öğrenci No ve Şifre girerek Giriş düğmesinin üzerindeki alana girerek giriş tuşuna basınız. Şifrenizi hatırlamıyorsanız resimde görüldüğü gibi Şifrenizi Hatırlamıyorsanız

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB ITP HAZIRLIK Hazırlık atlama sınavına Lisans öğrencileri, Yabancı Diller Bölümü Yeterlik Sınavında başarısız olanlar, İngilizce Hazırlık sınıfında devamsızlıktan

Detaylı

Ağustos Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. 22 Öğretmenler için ilk iş günü. Zafer Bayramı. Sorumluluk Sınavları

Ağustos Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. 22 Öğretmenler için ilk iş günü. Zafer Bayramı. Sorumluluk Sınavları 23 Ağustos 2016 Ağustos 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 Öğretmenler için ilk iş günü 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sorumluluk Sınavları Zafer Bayramı Sorumluluk Sınavları Hazırlık Sınıfları Seviye

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YÜKSEK LİSANS 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri 20 Haziran - 03 Ekim 2016 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin

Detaylı

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur SHAPYY HEDEF -1. Oyunu ve kurallarını tanır. 1-1 Oyunun adını doğru söyler 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır. 1-4 Uygulamaya başlamak için gerekli parçaları

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

Ağustos Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. 22 Öğretmenler için ilk iş günü. Zafer Bayramı. Sorumluluk Sınavları

Ağustos Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. 22 Öğretmenler için ilk iş günü. Zafer Bayramı. Sorumluluk Sınavları 23 Ağustos 2016 Ağustos 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 Öğretmenler için ilk iş günü 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sorumluluk Sınavları Zafer Bayramı Sorumluluk Sınavları Hazırlık Sınıfları Seviye

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN Ф AİLE KATILIMI Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir.

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Desenli Hücreler Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Soru Bilge Kunduz, hepsi farklı desenlerden oluşan beş tane hücre seçmek istiyor.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ 02 Mart 2015 Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının alınmaya başlanması 27 Nisan-25 Mayıs 2015 - Mayıs ayı Özel

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 Eğitici Oyuncak Dr. Özlem ALKAN ERSOY Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Öğretim Üyesi Eğitici oyuncak, çocuk için hem oyuncak hem de oyun anlamına gelmektedir. Çocuk, oyuncağı

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2010 2011 Öğretim Yılı Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı 6. SINIFLAR MERKEZİ

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

HAFTALIK EĞİTİM DEVAM ÇİZELGESİ

HAFTALIK EĞİTİM DEVAM ÇİZELGESİ EĞİTİMİN TARİHİ : - 14 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Aralık 25 Adı Soyadı UNVANI BİRİMİ Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen Sabah Öğlen EĞİTİMİN TARİHİ : - 14 Aralık 25

Detaylı

Çocuklardan Tanrıya Mektuplar

Çocuklardan Tanrıya Mektuplar Çocuklardan Tanrıya Mektuplar ABD de ilkokul öğrencilerine, Tanrıya ne söylemek isterdiniz şeklinde bir teklif sunulmuş. Bu cevaplarda, o yaştaki öğrencilerin kafalarındaki tanrı algısı ve tasavvuru ortaya

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ İçindekiler BAŞVURU TARİHLERİ Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihleri Tezsiz

Detaylı

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat

2. Örnek Ders Planı 1) Konu: Geometrik cisimler 2) Seviye: İlköğretim 7. sınıf 3) Süre:28 saat EĞİTİCİLER İÇİN 1. Konunun Müfredattaki Yeri İlköğretim matematik yedinci sınıflara yönelik olan geometrik cisimler, öğrencilere dairesel silindirin ve küpün yakından tanımasına imkan sağlamaktadır. Bu

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Öğrencilerimizle metni takip ederek dinleme, bitişik eğik yazı harflerini kurallara uygun yazma,

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ŞEKER 1 ŞEKER 20 ŞEKER 21 ŞEKER 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Dersin amacı, kapsamı, işlenişi Dersin gerekleri Proje hakkında Dersin değerlendirmesi - 2 Dersin Amacı Dersin temel amacı

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin S eks, yemek ve oyun doğal zevklerdendir. Her memeli hayvan hoşlanır bunlardan. İlk ikisi konumuz dışında. Üçüncüsünü konu edeceğiz. 1. İlk oyunumuz şöyle: Aşağıdaki dört

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri)

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) Yansıtılan görsel materyaller, durağan resimlerin bir ekranda büyütülerek gösteriminden oluşan medya biçimleridir. 1 2 Modern Öğretim Araç-Gereçleri

Detaylı

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi B. KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. A-AMAÇ Resmi örgün ilköğretim

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31 EYLÜL 2012 1 2 3 4 5 KAYIT

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI. Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler:

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com 2. SINIF TÜRKÇE Muhammed DURDUBAŞ www.ilkogretimkalbi.com Kutunun içinde ne var? Zihinsel Hazırlık * Her sabah aksatmadan yaptığınız neler var? * Gün içerisinde dişlerinizi ne zaman fırçalarsınız? * Vücut

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı