Okuma&Becerisi&Öğretimi&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuma&Becerisi&Öğretimi&"

Transkript

1 İçerik$ Okuma&Becerisi&Öğretimi& 4&Ağustos&2015& Yrd.&Doç.&Dr.&Salim&Razı& Çanakkale&Onsekiz&Mart&Üniversitesi& İngiliz&Dili&Eğitimi&Anabilim&Dalı& Dil$becerileri$ve$okuma$ Okuma$becerisinin$önemi$ Okuma$becerisinin$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuma$stratejileri$ Okumanın$amaçları$ Arka$plan$bilgisi$ve$yerelleştirme$ Okuma$modelleri$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ Bu&sunumu& adresinden&indirebilirsiniz.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 2$ Dört$temel$dil$becerisi$ Dört&temel&dil&becerileri&hangileridir?& Okuma$ Yazma$ Konuşma$ Dinleme$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 3$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 4$ Dil$becerilerinin$doğal$edinim$sırası$ Dil&becerilerinin&doğal&edinim&sırası&nedir?& Dinleme$ Konuşma$ Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 5$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 6$ 1(

2 Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma&becerisinin&& diğer&dil&becerileriyle&& nasıl&bir&ilişkisi&vardır?& Sözlü&Dil& Becerileri& Konuşma$ Dinleme$ Yazılı&Dil& Becerileri& Okuma$ Yazma$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 7$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 8$ Okuma$becerisinin$ diğer$dil$becerileriyle$ilişkisi$ Okuma$becerisinin$önemi$ Sözlü&Dil& Becerileri& Yazılı&Dil& Becerileri& Algılayıcı&Dil& Becerileri& Üretken&Dil& Becerileri& Yazılı$kaynaklarda$var$olan$bilgiye$erişim$sağladığı$için$vazgeçilmez$bir$dil$ becerisidir$(eskey,$2005).$ Türk$toplumu$için$okuma$becerisinin$önemi:$ Konuşma$ Okuma$ Dinleme$ Konuşma$ okula$gitme$=$okuma$ Sizin$çocuk$okuyor$mu?$ Dinleme$ Yazma$ Okuma$ Yazma$ Müslümanlara$yöneltilen$ilk$emir:$ Oku. $ Diğer$dil$becerilerine$göre$başarıya$ulaşmak$daha$kolaydır$(Chastain,$1988).$ Dinlemeye$kıyasla$öğrencilere$çok$daha$etkili$bir$öğrenme$ortamı$ sunmaktadır$(mckeachie,$1999).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 9$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 10$ Okumanın$tanımı$ Okumayı&nasıl&tanımlarsınız?& Kelimeler$üzerinde$göz$gezdirme$(McKeachie,$1999).$ Yazılı$metinde$gerçekleşen$etkin$ve$bilişsel$bir$sistem$(Chastain,$1988).$ Okuma$sürecinde$yazılı$materyalden$anlam$çıkarılmalı$ve$bu$anlam$uygun$ bir$şekilde$yorumlanmalıdır$(grabe$ve$stoller,$2002).$ Söylem:&Bu$karmaşık$süreç$sonucunda$okuyucuların$ulaşmış$oldukları$ anlam$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 11$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 12$ 2(

3 Okumanın$tanımı$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Anlama$ulaşmak$için,$arka$plan$bilgisi$ve$dilsel$bilgi$ etkin$hale$getirilir$ve$anlam$yeniden$oluşturulur$ (Chastain,$1988).$ Bir$sonraki$adımda$metinden$elde$edilen$yeni$bilgi$ yorumlanarak$metnin$sınırları$aşılır.$ Sesli&okuma:& Telaffuz$üzerine$odaklanır,$okuduğunu$anlama$odakta$ değildir.$ Sessiz&okuma:& Okuduğunu$anlamaya$odaklanır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 13$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 14$ Sesli$okuma$ $Sessiz$okuma$ Okuryazarlık$ Okuma$becerisinin$yalnızca$harfleri$tanıma$ve$sonrasında$kelimeleri$ üretmeden$oluşan$ses#okuma#becerisi$(phonics)$değildir$(krashen,$2004).$ 1980 li$yıllara$kadar$sesli$okuma$etkinlikleri$daha$yoğun.$$ Okuma$yemek$sonrası$aile$eğlencesine$(Fry,$1977).$ TV den$önce,$düzgün$ve$düzenli$bir$biçimde$sesli$okuyabilme,$çok$daha$ önemli$bir$işleve$sahipti$(razı,$2010).$$ İngilizcede$dakikada$250$kelimeyi$sessiz$okunabilir:$ Sesli$okuma$150$kelime$(Fry,$1977).$ Sesli$okuma$telaffuz$üzerine$odaklanmayı$gerektirir:$ Okuduğunu$anlamaya$engel$olur$(Bartram$ve$Parry,$1989;$Lewis$ve$Hill,$ 1985;$Wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 15$ Okuryazarlık*bir$dilin$alfabesiyle$ilgili$yeterliliktir$(Weinstein,$2001).$ İki*dilli&(biliterate)$okuyucular:$Alfabeleri$birbirinden$farklı$iki$dilde$yeterli.$ Okuma*yazma*bilmeyen&(nonliterate$/$illiterate)$kişiler:$Eğitim$almadıkları$ için$okuma$becerisi$gelişmemiştir.$ Hedef$dili$konuşabilirler.$ Demek$ki$okuma$öğrenilebilen$bir$beceridir$(Noda,$2003a).$ İşlevsel*okuryazarlık&(functional$literacy):$okuryazar$bir$toplumda$yaşayan$ bir$bireyin$temel$sosyal$iletişim$etkinliklerini$yerine$getirebilmesi$için$gerekli$ olan$temel$bir$okuryazarlık$düzeyi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 16$ Okuma$becerisinin$sınıflandırılması$ Okuma$stratejileri$ Çalışma$alanına$göre$okumanın$sınıflandırılması$(Wallace,$2001):$ Uygulama:&Okuma$dilsel$bir$davranıştır$diyen$çoğunlukla$ insanbilimciler$ve$sosyal#ruhbilimciler.# Ürün:&Okuma$süreç$sonunda$elde$edilen$üründür$der$ve$ metnin$yapısıyla,$iletilmek$istenen$mesaj$ön$plandadır.$ Süreç:$Anlama$ulaşmak$için$kullanılan$stratejiler$dikkate$alınır.$ Dört$temel$grup$okuma$stratejisi$(Warnick,$1996):$ AşağıdanSyukarıya&(BottomSup):& Detay$odaklı,$sembol,$kelime$analizi$gibi.$ YukarıdanSaşağıya&(TopSdown):&& Anlam$çıkarma,$arka$plan$bilgisiyle$yorumlama$gibi.$ Bilişüstü:&& Planlama,$gözlemleme,$değerlendirme.$ SosyoSduygusal:&& Kişisel$hafızayla$ilişkilendirme$ve$metnin$içeriğine$karşı$tepki$verme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 17$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 18$ 3(

4 Okumada$anlama$ulaşma$ Anlama$ile$ilgili$sorunlar$ Okuma$becerisinde$asıl$amaç$anlama$ulaşmaktır.$ İki$tür$anlam:$ yalın&(literal)$ve$$ ima*edilen&(implied).$ Dille$ilgili$yüzeysel$unsurlara$başvurarak$kastedilen$anlamı$tam$ olarak$yorumlayabilmek$mümkün$değildir$bu$nedenle$ okuyucuların$bazı$özel$yorumlama$becerilerini$devreye$sokmaları$ gerekmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$süreci$yazar$ve$okuyucu$arasında$fikir$transferini$gerektirir.$ Yazardan$ya$da$okuyucudan$kaynaklanan$anlama$sorunları$olabilir$(Fry,$1977):$ Eğer$yazar$fikirlerini$yetirince$iyi$düzenleyememişse,$anlam$yitiminden$yazar$ sorumludur.$ Eğer$okuyucu$kendi$düşünce$sistemiyle$yazarın$düşünce$sisteminin$ birbirinden$farklı$olması$sebebiyle$sorun$yaşıyorsa,$sorumluluk$ okuyucunundur.$ Şema*teorisi&(schema$theory$ $Bartlett,$1932).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 19$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 20$ Okumanın$altı$bileşeni$ Okumadaki$altı$adım$ Bir$metni$anlamak$için$gerekli$altı$tür$bilgi$(Hedge,$2000):$ Sözdizimsel&(syntactic)$ve$biçimsel&(morphological)$bilgi$tamamen$hedef$ dille$ilgilidir.$$ Genel*dünya&(general$world),$sosyokültürel&(sociocultural),$konu&(topic)$ve$ tür&(genre)$bilgisiyse,$şematik$(schematic)$bilgi$olarak$ değerlendirilmektedir.$$ Bu$bilgiler$okuyucuların$yazarla$olan$etkileşimlerini$devam$ettirmek$için$ gereklidir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 21$ Okuyucular$kastedilen$anlama$ulaşabilmek$için$şu$altı$önemli$adımı$ başarmalıdırlar$(grabe,$2003):$ kelimelerin$etkili$bir$şekilde$tanınma,$ geniş$bir$kelime$hazinesine$başvurma,$ okuyucular$ilk$iki$adımda$ele$aldıkları$kelime$ve$cümleleri$anlayabilme$ stratejik$süreçleri$devreye$sokma,$ arka$plan$bilgisine$başvurarak$metni$yorumlama,$ve$ okuma$amaçları$doğrultusunda$metni$ne$şekilde$değerlendireceğini$ belirleme.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 22$ Okumanın$amaçları$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak???$ Okuma$becerisi$okuryazarlığın$ve$dolayısıyla$eğitimin$kapısını$açar$(Paris,$ Wixson$&$Palincsar,$1986).$ Akademik$başarıya$ulaşmada$önemli$bir$beceridir$(Carrell,$1988;$Grabe$&$ Stoller,$2001).$$ Okuma$becerisini$dinlemeden$farklı$kılan$yüz$yüze$bir$iletişim$gerektirmemesi$ ve$yüzyıllar$sonrasında$bile$kıtalar$ötesine$yazarın$mesajını$ulaştırabilmesidir$ (Fry,$1977).$ Sözlü$becerileri$uygulama$fırsatı$bulanamayabilir$fakat$hedef$dilde$okunacak$ bir$materyal$bulmak$pek$de$zor$değildir$(rivers,$1981).$ Okumak,$yalnızca$okuma$becerisinin$değil$diğer$becerilerin$de$gelişmesini$ sağlamaktadır$(anderson,$1999b).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 23$ Aynı&kitabı&birden&fazla&okuduğunuz&oldu&mu?& Bu&durumda&okumanın&amacı&gerçekten& bilgiye&ulaşmak&mı?& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 24$ 4(

5 Neden???$ Okumanın$amacı$=$bilgiye$ulaşmak$$ Aynı&metin&aynı&okuyucuya&& farklı&zamanlarda&& farklı&söylemler&aktarabilir!& Tek$başına$bu$amaca$odaklanmak$doğru$değildir$(Noda,$2003b).$ Aynı$hikâyeyi$defalarca$okumanın$amacı$sadece$bilgi$edinmek$değildir.$ Okuyucular$metinden$elde$ettikleri$anlamı$kendilerinde$var$olan$bilgiyle$ eşleştirdikten$sonra$yorumlayabilmektedirler.$ Arka$plan$bilgisi$zaman$içerisinde$değişebilir.$ Sosyal#konuşma$(social$dialog):$yazarla$her$bir$okur$arasında$bireysel$olarak$ gerçekleşen$bir$süreçtir$(mori,$1995).$ Metinler$tek$başlarına$anlam$taşımaz,$sadece$anlama$ulaşmak$için$bir$ olasılık$barındırır$(wallace,$1992).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 25$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 26$ Özgün&(authentic)&metin:&& Gerçek$yaşamda$var$olan$metinler,$herhangi$bir$değişikliğe$tâbi$tutulmadan$ sınıfbiçi$etkinliklerde$kullanılması$(simenson,$1987).$ Kendi$dillerinde$mesaj$iletmek$amacıyla$yazılır$(Chastain,$1988).$$ Eğitsel&(pedagogic)&metinler:&& Hedef$dilin$keşfedilmesini$amaçlar.$ Uyarlanmış&(adapted)&metinler:&&& Metin$türleri$ Gerçek$yaşamda$kullanılan$metinlerin$hedef$dildeki$bazı$işlevlerini$kontrol$ etmeyi$amaçlar.$ Eğitsel$ve$uyarlanmış$metin$kullanılması$durumunda,$hedef$dille$ilgili$doğal$ olmayan$örneklere$bulunmamalıdır$(hedge,$2000).$ SınıfBiçi$okuma$etkinliklerinde$edebȋ$eserlerin$basitleştirilmesi$söz$konusuysa,$ metinlerin$doğal$biçimlerinin$korunması$önerilmektedir$(brown,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 27$ Dört$farklı$okuma$durumu$$ (Wallace,$1992):$ Göz$muayenesinde$harfleri$seslendirmesi$beklenen$bir$yetişkin.$ Okuma,$yalnızca$harf$ya$da$kelime$tanımayla$sınırlıdır.$ Sınıfta$öğretmen$tarafından$üzerinde$ burada $yazan$eğitici$bir$görseli$okuması$ beklenen$bir$çocuk.$ Okuma,$metni$çözmeyle$ilişkilendirilmiştir.$ Bir$cemaatte$başlarındaki$dini$liderin$isteğiyle$sesli$olarak$Kuran$okuyan$çocuklar.$ Çocukların$sayfadaki$diğer$grafik$unsurları$da$dikkate$alarak$gerçekleştirdiği$bu$ şekildeki$bir$okuma$kıraat$(recitation).$ Aynı$çocuklar$benzer$unsurları$aşina$olmadıkları$farklı$ortamlarda$çözmezler.$$ Yeni$bir$bilgisayar$alan$bir$kişinin$kendisinden$daha$deneyimli$bir$arkadaşından$ kullanım$kılavuzundaki$yönergeleri$okumasını$istemesi.$ Okuyucunun$metinle$ilgili$kod$çözmeyi$gerçekleştirmesinin$dışında,$elde$ettiği$ bilgiyi$yorumlamasını$da$gerektirmektedir.$$ İlk$üç$örnekte,$okuduğunu$anlamayla$ilgili$herhangi$bir$gereklilik$yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 28$ Arka$plan$bilgisi$ (background$knowledge)$ Gazetedeki$bu$başlık$$ ne$anlam$ifade$ediyor?$ Okuyucuların$metinle$daha$başarılı$bir$etkileşim$içinde$bulunmalarını$ sağlamak$adına$tahmin$yapmalarını$mümkün$kılar.$ Okuduğunu$anlamada$oldukça$önemlidir$(Alderson,$2000).$$ Şile&yine&can&aldı!& Anlama$ulaşabilmek$için$arka$plan$bilgisi$etkin$hale$getirilir$(Chastain,$1988).$ Arka$plan$bilgisi$sayesinde,$metnin$gerçek$anlamının$ötesine$geçilebilir$ (Harmer,$2001).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 29$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 30$ 5(

6 Yerelleştirme$ [H]edef$dildeki$bir$metinde$var$olan$kültürel$ögelerin,$ metnin$dilbilgisine$sadık$kalınarak,$okuyucuların$kendi$ kültürlerine$ait$ögelerle$değiştirilmesidir. $$ (Erten$ve$Razı,$2007,$s.$578)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 31$ Yerelleştirilmiş$metin$örneği$(Erten$ve$Razı,$2007,$s.$582)$ YABANCI&KÜLTÜREL&ÖGELER&TAŞIYAN&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Noel$ şenliklerini,$ Paskalya$ yortusunu$ ve$ Halloween$ kutlamalarını$ da$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Bay$ Summers$yürütecekti.$Yuvarlak$çehreli,$neşeli$bir$insandı.$ Devon$Eyaletinin$en$büyük$domuz$çiftliğinde$çalışıyordu.$ İnsanlar$onun$için$üzülüyordu$çünkü$Falkland$Adalarında$ savaşıp$sakatlanmıştı.$$otuz$yıldır$evli$olduğu$karısı$mary$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Bay$ Summers$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Aziz$ John$ meydanındaki$ Anglikan$ kilisenin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$ geldiğinde$ köylüler$ kendi$ aralarında$ sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Bay$ Summers$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Bay$ Summers ın$ sesi$ Exeter$ ve$ Bristol ü$ birbirine$ bağlayan$ M1$ otobanın$ hemen$ kenarında$kurulu$olan$bu$küçük$ottery$st.$mary$köyünde$ hiç$aralıksız$yankılanıp$duran$araç$seslerine$karıştı.$swans$ Nest$ Bar ı$ işleten$ Bay$ Graves$ elindeki$ üçayakla$ Bay$ Summers'ın$ peşinden$ geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Bay$ Summers$ da$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$ Bay$ Summers$ "Arkadaşlarım$ acaba$ bana$ bir$ yardım$ ederler$ mi?"$diye$sordu.$önce$bir$duraksama$yaşandı$sonra$bay$ Martin$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ John$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$üzerinde$sallanmadan$durmasını$sağladılar.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 32$ durmasını$sağladılar.$$ ÇANAKKALE YE&GÖRE&YERELLEŞTİRİLMİŞ&METİN$ Piyango$ çekilişini,$ Bayram$ Kutlamalarını,$ Hıdrellez$ şenliklerini$ ve$ kiraz$ festivalini$ de$ idare$ eden,$ halk$ etkinliklerine$ ayıracak$ bol$ zamanı$ ve$ enerjisi$ olan$ Mehmet$ Bey$ yürütecekti.$ Yuvarlak$ çehreli,$ neşeli$ bir$ insandı.$ Çanakkale nin$ en$ büyük$ besi$ çiftliğinde$ çalışıyordu.$ İnsanlar$ onun$ için$ üzülüyordu$ çünkü$ Kıbrıs$ Çıkartmasında$ savaşıp$ sakatlanmıştı.$ $ Otuz$ yıldır$ evli$ olduğu$ karısı$ Müzeyyen$ de$ dırdırcı$ kadının$ tekiydi.$ Mehmet$ Bey$ siyah$ tahta$ bir$ kutuyla$ Cumhuriyet$ meydanındaki$ Orta$ Camii nin$ gölgesindeki$ köy$ meydanına$geldiğinde$köylüler$kendi$aralarında$sessizce$ konuşmaktaydı.$ Çok$ geçmeden$ Mehmet$ Bey$ ellerini$ sallayıp$ kalabalığa$ seslendi:$ "Bugün$ biraz$ geciktim$ sanırım."$ Mehmet$ Bey in$ sesi$ Çanakkale$ ve$ İzmir i$ birbirine$ bağlayan$ ana$ yolun$ hemen$ kenarında$ kurulu$ olan$ bu$ küçük$ Gökçalı$ köyünde$ hiç$ aralıksız$ yankılanıp$ duran$araç$seslerine$karıştı.$köy$kahvesinin$işleten$ $Halil$ Karadağ$elindeki$üçayakla$Mehmet$Beyin$peşinden$geldi$ ve$ üçayağı$ meydanın$ ortasına$ bıraktı.$ Mehmet$ Bey$ de$ elindeki$ kutuyu$ üçayağın$ üstüne$ yerleştirdi.$ Köylüler$ kutuyla$ aralarında$ mesafe$ bulunmasına$ dikkat$ ederek$ duruyorlardı.$mehmet$bey$"arkadaşlarım$acaba$bana$bir$ yardım$ ederler$ mi?"$ diye$ sordu.$ Önce$ bir$ duraksama$ yaşandı$ sonra$ Hacı$ Dayı$ ve$ en$ büyük$ oğlu$ Sedat$ ileri$ çıkarak$ kutunun$ üçayağın$ üzerinde$ sallanmadan$ Anlam$türleri$ Carver ın$(1997)$okuma$vitesleri$ (reading$gears)$ Tek$bir$cümle$bile$en$az$dört$farklı$anlam$türüne$sahiptir$(Nuttall,$1996,$s.$21).$ Kavramsal&(conceptual):$kelimenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Tamlama&(propositional):$cümlenin$kendi$başına$sahip$olduğu$anlam,$ Bağlamsal&(contextual):$sadece$bir$içerikle$birlikte$ifade$edilebilen$anlam,$ Edimsel&(pragmatic):$yazarla$okuyucunun$etkileşimi$sayesinde$bir$ cümlenin$dile$getirebileceği$anlam.$ Tarama&(scanning),$$ Skimming&(gözden$geçirme),$$ Kavrama&(rauding),$$ Öğrenme&(learning)$ve$$ Ezberleme&(memorising).$ Okuyucuların$süreci$idare$edebilmeleri$için$bu$viteslerden$en$az$ birini$kullanmaları$gerekmektedir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 33$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 34$ İngilizcede#tipik#okuma#hızları:# (Carver,#1990#ve#Razı,#2010)# Düz$vitesli$araç$ $$ Otomatik$vitesli$araç$ Okuma$viteslerini$düz$ve$otomatik$vitesli$ araçlarla$ilişkilendirme:$ Düz$vitesli$araçlarda$sürücünün$hızla$ doğru$orantılı$olarak$vitesi$ayarlaması$ gerekmektedir.$$ Otomatik$vitesli$araçlarda$sürücünün$ böyle$bir$ayarlama$yapmasına$gerek$ yoktur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 35$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 36$ 6(

7 Bilgi$işleme$teorisi$$ (information$processing$b$mclaughlin,$1987)$ Okuma$modelleri$ Kontrollü&süreç:& Aşina$olunmayan$türden$bir$metni$okurken.$ Okuyucuların$daha$yavaş$okumalarına$sebep$olur.$ Otomatik&süreç:& Daha$az$zihinsel$etkinlik$gerektiren$aşina$olunan$türden$ bir$metin$okurken.$ Daha$hızlı$okumayı$mümkün$kılar.$ Bilişsel$psikolojisiyle$birlikte$1960 lı$yıllar$bilimsel$temellere$ dayanan$okuma$araştırmalarının$yapılmasına$öncülük$etmiştir.$ Öncesinde$okuma$sırasında$gözlerin$nasıl$hareket$ettiğini$ incelenmekteydi.$ Miyop$gibi$çeşitli$göz$hastalıklarını$okuduğunu$anlamayı$ engelleyen$yegâne$unsur$olarak$kabul$edilmekteydi$(örneğin$ Waldman,$1958).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 37$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 38$ Okuma$modelleri$ Okuma&pasif&mi&yoksa&aktif&mi& bir&beceridir?& Okuma:$$ Pasif,$aktif,$interaktif.$ Eğretilemeli#(metaphorical)$okuma$modelleri:$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Etkilişimli#(interactive)$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 39$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 40$ AşağıdanJyukarıya$(bottomBup)$ Okuyucular&küçük&parçaları&birleştirerek&anlama&ulaşırlar.& YukarıdanJaşağıya$(topBdown)$ Okuyucular&arka&plan&bilgilerini&dikkate&alarak&metnin&genel&anlamını&idrak& ettikten&sonra&detaylara&ulaşır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 41$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 42$ 7(

8 Karşılaştırma$ Etkileşimli#(interactive)$ Her$iki$okuma$modelini$de$içine$alır.$$ YukarıdanBaşağıya$modelinde$olduğu$gibi$arka$plan$ bilgisine$önem$verir.$ Okuma$süreci$genel$anlamı$kavrayacak$şekilde$başlar$ Yazar$ve$okuyucu$arasında$etkileşim,$diğer$bir$deyişle$ konuşma$vardır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 43$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 44$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 45$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 46$ Etkileşimli$ Etkileşimli$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 47$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 48$ 8(

9 Yoğun$ve$kapsamlı$okuma$ (Rivers,$1981;$Scrivener,$2005)$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Yoğun&(intensive)&okuma&:& görece$kısa$bir$metnin$detaylarının$anlaşılması$amaçlanır,$ detaylı$anlamayı$gerektirir,$ öğretmen$kontrolünde$yapılması$uygundur.$ Kapsamlı&(extensive)&okuma:& uzunca$bir$metnin$detaylara$önem$vermeden$ana$hatlarıyla$ anlaşılır$kılınmasını$amaçlar,$ okuyucular$kendi$seçtikleri$uzun$metinleri$okuyup$metinle$ilgili$ genel$anlamda$bilgi$edinir.$ Sınıf$içinde$okuma$becerisini$öğretirken$kullanılan$tüm$ etkinlikleri,$kolaylıkla$birer$ölçme$aracına$ dönüştürebilmek$mümkündür$(razı,$2007).$ Böylelikle$farklı$teknikleri$bir$araya$getirip,$daha$ geçerli$ve$güvenilir$okuma$sınavları$oluşturabilmek$ mümkündür.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 49$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 50$ Okuma$becerisinin$değerlendirilmesi$ Geçerlilik$ve$güvenirlilik$ Yüksek& Geçerlilik& Düşük& Geçerlilik&ve&güvenirlilik&nedir?& Yüksek& Düşük& Güvenirlik& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 51$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 52$ Üç$farklı$tür$soru$$ (Alderson,$2000;$Pearson$ve$Johnson,$1978)$ Okuma$becerisini$değerlendirme$ teknikleri$ Metinde*açık*(textually$explicit):$ Cevap$metin$içerisindeki$tek$bir$cümlede$açık$bir$şekilde$yer$alır.$ Metinde*dolaylı*anlatılan*(textually$implicit):$ Cevap,$okuyucunun$metin$içindeki$cümlelerin$birbirleriyle$bağlantılarını$ görebilmesine$bağlıdır.$ Arka*plana*dayalı*(scriptBbase$/$scriptually$implicit):$ Okuyucunun$arka$plan$bilgisinin$devreye$girmesi$esastır$ve$metni$ anlamanın$ötesine$geçmeyi$gerektirir.$ Okuma$becerisini$ölçmede$kullanılan$pek$çok$teknik$vardır:$ Hiçbiri$her$durumda$kullanılabilecek$mükemmel$bir$araç$olarak$ düşünülemez$(alderson,$2000).$$ Farklı$tekniklerin$avantajlı$ve$dezavantajlı$yönleri$dikkate$ alınmalıdır.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 53$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 54$ 9(

10 Çoktan#seçmeli#sorular$ (multiple$choice$questions)$$ Çoktan#seçmeli#soru#örneği$ Sunulmuş$olan$bir$duruma$uygun$düşebilecek$seçenekler$içerisinden$doğru$olanın$ belirlenmesini$gerektirir$(ur,$1996).$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$ideal$bir$araç$olarak$düşünülürler.$ Kullanımı$çok$yaygın$(ÖSYM,$TOEFL,$IELTS$gibi).$ Değerlendirme$objektiftir:$$ Optik$okuyucularla$değerlendirilebilir.$ Bu$sorular,$metni$anlayabilmenin$ötesinde$özel$bir$beceri$gerektirir.$ Doğru$cevaba$gerektiği$gibi$ulaşılıp$ulaşılamadığı$değerlendirilemez$(Cohen,$1998).$$ Çeldiriciler$dilde$olmayan$unsurları$içermemelidir$(Razı,$2007).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 55$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 56$ Boşluk#doldurma#(gap$filling)$B$ çıkartmalı$(cloze)$ Boşluk#doldurma$ Boşluk&doldurma:&& Bir$metnin$içerisinden$özellikle$seçilmiş$olan$bazı$kelimeler$çıkarılmaktadır.$ Bu$doğrultuda$sınavı$hazırlayan$kişi$belirlemiş$olduğu$kelime$grubu$üzerinde$ bir$sınav$oluşturabilir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağına$sınav$hazırlayan$kişi$karar$verir.$ Çıkartmalı:&& Kelime$çıkarma$işlemi$5$ila$12$arasındaki$bir$rakam$doğrultusunda$sistemik$ olarak$gerçekleşir.$ Hangi$kelimenin$çıkarılacağı$otomatik$olarak$belirlenmektedir$(Alderson,$ 2000).$ Genel$anlamda$okuduğunu$anlamayı$ölçmek$oldukça$zordur$(Cohen,$1988).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 57$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 58$ Boşluk#doldurma$ Çıkartmalı$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 59$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 60$ 10(

11 CJsınav$(CBtest)$B$$ Çıkartmalı#atlamadır$(cloze$elide$test)$ CJsınav$ CSsınav:&& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Metinden$çıkarılmış$olan$her$ikinci$kelimenin$eksik$olan$ikinci$yarısı$ bulunmaya$çalışılır.$ Okuduğunu$anlamayı$değerlendirmede$çıkartmalı$tekniğinden$daha$ güvenilir$sonuçlar$verebilir$(alderson,$2000;$cohen,$2001).$ Çıkartmalı*atlama:& Çıkartmalı$tekniğiyle$benzer$temele$dayanır.$ Orijinal$metne,$içerisinde$bulunmaması$gereken$kelimeler$eklenir$ve$ bulunmaları$istenir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 61$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 62$ Çıkartmalı#atlamadır$ SoruJcevap#(questionBanswer)$ Bir$metnin$ne$denli$anlaşıldığını$ölçmede$kullanılan$en$klasik$tekniktir.$ Açık*uçlu&(openBended)$sorular:$$ soruyla$ilgili$detayları$kapsar.$ Kapalı*uçlu&(closed)$sorular:$$ verilebilecek$cevaplar$sınırlandırılmaya$çalışılır.$ Optik$okuyucularla$değerlendirilemez:$ Değerlendirme$objektif$değildir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 63$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 64$ SoruJcevap$ Özet$$ (summary)$ Metinle$ilgili$ana$fikirleri$özetlenmesi.$$ Uygulama$esnasında$öğrencilerin$özet$çıkarırken$okudukları$metinden$yararlanıp$ yararlanamamaları,$sınavın$neyi$ölçtüğünü$belirler.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$varsa,$sınav$okuduğunu$anlama$üzerine$odaklanır.$ Özet$çıkarırken$metne$erişim$yoksa,$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$metni$ hatırlama$da$dikkate$alınır.$ Öğrencilerden$okuduğunu$anlamaya$ek$olarak$yazma$becerisini$de$sergilemeleri$ istenir.$ Bu$sorunun$önüne$geçebilmek$amacıyla$boşluklu#özet$(gapped$summary)$gibi$başka$ bir$teknikten$yararlanılabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 65$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 66$ 11(

12 Özet$ Boşluklu#özet$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 67$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 68$ DoğruJyanlış# (truebfalse$/$dichotomous$items)$ DoğruJyanlış$ Okuduğunu$anlamayı$ölçmede$en$sık$kullanılan$teknik$(Heaton,$1988).$ Metinle$ilgili$ifadelerin$doğru$olup$olmadığına$karar$verilmesi$istenir.$ Kolaylık:$ Soruların$hazırlanışı$ve$ Değerlendirilmesi.$ Metni$ya$da$soruları$okumadan$doğru$cevabı$%50 lik$bir$ihtimalle$tahmin$ edebilme$ihtimali.$ Doğru $ve$ yanlış $seçeneklerine$ (metinde)$söz$edilmiyor $gibi$üçüncü$bir$ seçenek$eklenebilir.$ Yanlış$olanlar$için$açıklama$istenebilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 69$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 70$ Hata#bulma## (editing)$ Hata#bulma$ Metnin$içine$yerleştirilmiş$olan$hataların$bulunup$düzeltilmesi$istenir.$ Hataların$metnin$hangi$satırlarında$olduğuna$ilişkin$bilgi$verilebilir.$ Böyle$bir$ipucunu$metnin$içinde$hatanın$bulunduğu$yerde$boşluk$gibi$bir$ işaretle$belirtmek$bu$tekniğin$özüne$aykırı$düşer$(razı,$2007).$ Metne$yerleştirilen$hataların$türü,$sınavın$okuduğunu$anlamayı$mı$yoksa$ dilbilimsel$yetiyi$mi$ölçtüğünü$belirler.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 71$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 72$ 12(

13 Eşleştirme## (matching)$ Eşleştirme$ Gruplar$halindeki$maddeler$birbirleriyle$eşleştirilir.$ Kelime$düzeyinde$yapılabilir.$ Okuma$becerisini$daha$geniş$bir$seviyede$ölçmek$niyetiyle$paragraf$düzeyinde$ de$yapılabilir.$$ Değerlendirme$açısından$objektiftir.$ Eşleştirilmesi$istenen$maddelerden$ikinci$grup$içerisine$olması$gerekenden$bir$ adet$fazla$madde$yazmak,$testin$daha$güvenilir$sonuçlar$vermesini$ sağlamaktadır$(alderson,$2000).$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 73$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 74$ Eşleştirme$ Sıralama## (ordering)$ Karışık$sıralamada$sunulmuş$olan$maddeleri$doğru$sıraya$konur.$ Hem$cümle$hem$de$paragraf$düzeyinde$sıralama$yapılabilir.$ Sorun:& Değerlendirme$aşamasında$öğrencinin$yaptığı$bir$hatanın$doğru$olarak$ belirlemiş$olduğu$diğer$maddeleri$de$olumsuz$etkiler.$ Alderson$(2000)$tarafında$dile$getirilen$bu$sorun$ağırlıklı#değerlendirme# protokolü$(razı,$2005$b$weigted$marking$protocol)$ile$çözüme$ kavuşmuştur.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 75$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 76$ Sıralama#sınav#örneği:# Okuma#parçası#(Kaynak#orijinal)$ Saat$ neredeyse$ gece$ yarını$ gösteriyordu.$ Sabah$ erken$ kalkması$ gerekmediği$ için$ Mert$hala$uyanıktı.$En$sevdiği$oyuncunun$filmi$televizyonda$henüz$bitmişti$ki$kapının$ zili$çaldı.$koşarak$gidip$kapıyı$açtı.$gelen,$ev$arkadaşı$mustafa dan$başkası$değildi.$ Sabah$evden$her$zamanki$gibi$aceleyle$çıkmış$ve$yine$anahtarlarını$unutmuştu.$Çok$ yorgun$ görünüyordu$ ve$ hemen$ odasına$ gidip$ yatmayı$ tercih$ etti.$ Mustafa nın$ yatmasıyla$birlikte$mert$kendini$yalnız$hissetti$ve$o$da$yatmaya$karar$verdi.$banyoya$ gidip$ dişlerini$ fırçaladı.$ Odasına$ geldiğinde$ masasının$ üstündeki$ çikolata$ dikkatini$ çekti.$ Bir$ parça$ çikolata$ koparıp$ yedi.$ Ağzına$ attığı$ çikolata$ ona$ çocukluğunu$ hatırlamıştı.$ Uyumak$ da$ istemiyordu$ aslında$ bu$ yüzden$ eski$ fotoğraflara$ bakmaya$ karar$verdi.$eline$aldığı$daha$ilk$fotoğrafta$eski$kız$arkadaşı$aysun la$göz$göze$geldi.$ Birlikte$ geçirdikleri$ o$ güzel$ günler$ gözlerinin$ önünden$ geçiverdi.$ Saatine$ baktı$ ve$ ışıkla$kapamasıyla$birlikte$karanlığa$gömüldü.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 77$ Karışık&sıralamada&verilen&cümleleri&parçadaki&oluş&sıralamasını&dikkate& alarak&sıralayınız.& (..)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (..)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (..)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$kendini$yalnız$hissetti.$ (..)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$oyuncunun$filmini$izledi.$ (..)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (..)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (..)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (..)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Sıralanacak#cümleler$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 78$ 13(

14 & & ( Sıralama#sınav#örneği:# Doğru#sıralama$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ (1)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ kendini$yalnız$hissetti.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (2)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (6)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (7)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (4)$Mert$dişini$fırçaladı.$ (8)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 79$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 80$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Sıralama#sınav#örneği:# Hayali#bir#öğrenci#cevabı$ Ağırlıklı#Değerlendirme#Protokolü# (Weighted#Marking#Protocol# #Razı,#2005)$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (4)$Mert$bir$parça$çikolata$yedi.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (5)$Mert$çocukluğunu$hatırladı.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (7)$Mert$kendini$üzgün$hissetti.$ (6)$Mert$fotoğraflara$baktı.$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ oyuncunun$filmini$izledi.$ Yukarı&taşı& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 81$ (8)$Mert$televizyonda$en$çok$sevdiği$ oyuncunun$filmini$izledi.$ (1)$Zil$çaldı$ve$Mustafa$eve$geldi.$ (2)$Mustafa$yatmaya$gitti$ve$Mert$ kendini$yalnız$hissetti.$ (3)$Mert$dişini$fırçaladı.$ Puan 1 = Madde sayısı Düzeltme sayısı 8 1 = 7 Puan 2 = Puan 1 Olası en düşük derece 7 3 = 4 Puan 3 = Sınavın puan olarak değeri / En yüksek puan 20 / 5 = 4 Puan 4 = Puan 2 X Puan 3 4 X 4 = 16 Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 82$ Sonuç$ Hedef$ Okuma$becerisi$diğer$dil$becerilerine$oranla$özellikle$akademik$anlamda$ çok$önemlidir:$ Türkçeyi$öğrenmekte$olan$öğrencilerin$de$hedef$dilde$muhtemelen$en$ çok$önem$verdikleri$beceridir.$ Öğrenciler,$okuma$sürecini$etkileyen$faktörlerin$farkında$olmaları$ve$ okuma$süreçlerini$bu$doğrultuda$kontrol$altında$tutmalıdırlar.$ Hem$okuma$becerisinin$gelişimi,$hem$de$hedef$dilde$genel$anlamda$ yeterliliğin$sağlanabilmesi$için,$yoğun$ve$kapsamlı$okuma$etkinliklerinden$ yararlanılmalıdır.$ Hem$sınıf$içerisinde$öğretmen$kontrolünde$okuma$becerisi$gelişir,$hem$ de$okul$dışında$sınıfta$çalışılan$yeni$stratejiler$uygulanabilir.$ Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 83$ Türkçenin&öğretimiyle&ilgili&amacımız& Türkçenin&ortak*dil&(lingua&franca)&olarak& kullanımını&sağlamak&olmalıdır.& Okuma$becerisi$öğretimi$B$S.$Razı$2015$ $ 84$ 14(

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching

The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching The effects of nativizing foreign short stories on reading comprehension and foreign language teaching Abstract İsmail Hakkı ERTEN Salim RAZI Çanakkale Onsekiz Mart University Teaching foreign languages

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф GEZİ GÖZLEMLER Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ Ф KİTAP ÖNERİLERİ Ф ANNE-BABA

Detaylı

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N.

* Balede, ayak parmakları ucunda dans etmek. [Ç.N.] ** Balede, ayaklarını birbirine vurarak zıplamak; antrşa şeklinde okunur. [Ç.N. New York ta bugün kar yağıyor. 59. Cadde deki evimin penceresinden, yönetmekte olduğum dans okuluna bakıyorum. Bale kıyafetlerinin içindeki öğrenciler, camlı kapının ardında, puante * ve entrechats **

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Kursun Adı: İLERİ İNGİLİZCE Kursun Tanımı: Katılımcıları İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına hazırlayacaktır. Kursun

Detaylı

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek?

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi?

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015 27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2016 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları.

YEĞİTEK. Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü DERS PLANI. Sınıfa getirilen Dişli çark örnekleri. Atölyedeki Torna ve Freze Makinaları. EK-5 DERS PLANI DERS: MESLEK RESİM SINIF: 11AC KONU: ÖĞRENM E ALANI: KAZANI MLAR ARAÇ- GEREÇ: DİŞLİ ÇARKLAR VE ÇEŞİTLERİ Makine Teknolojileri. Dişli çarkları ve çeşitlerini tanır, nerelerde hangi maksatla

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİÇEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİÇEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİÇEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ UZAY GERİ DÖNÜŞÜM YENİ YIL TUTUM VE YATIRIM HAFTASI İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI Tutumlu olmak nedir? Nasıl tutumlu olabiliriz? Elektrik,su

Detaylı

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ MART AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Hayvanlar hakkında neler bildiğimizi ifade ettik. Hayvanları isimlendirdik. Suda yaşayan hayvanları gösterdik. Ormanda yaşayan hayvanlara

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin

Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin Beyin Cimnastikleri (I) Ali Nesin S eks, yemek ve oyun doğal zevklerdendir. Her memeli hayvan hoşlanır bunlardan. İlk ikisi konumuz dışında. Üçüncüsünü konu edeceğiz. 1. İlk oyunumuz şöyle: Aşağıdaki dört

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

LN796 Turkish: Level One (Standard)

LN796 Turkish: Level One (Standard) 2010 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level One (Standard) Instructions to candidates This paper constitutes 20% of your final mark Time allowed: 50 minutes This paper contains 2 sections.

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

LEEDS LANGUAGE ACADEMY DE GENEL İNGİLİZCE KURSLARI

LEEDS LANGUAGE ACADEMY DE GENEL İNGİLİZCE KURSLARI LEEDS LANGUAGE ACADEMY DE GENEL İNGİLİZCE KURSLARI Leeds Language Academy de Genel İngilizce kursları in okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI Portal Adres LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.06.2015 : http://www.sabah.com.tr/guney/2015/06/08/lojistik-sektorunun-puf-noktalari-anlatildi 1/3

Detaylı

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR:

RONDO VARİO. HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. KAZANIMLAR: RONDO VARİO HEDEF-1 Rondo Vario oyun içeriğini kavrar. 1-1 Oyunun adının Rondo Vario olduğunu söyler. 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır/gruplarına ayırır.

Detaylı

MART AYI AYLIK BÜLTEN

MART AYI AYLIK BÜLTEN MART AYI AYLIK BÜLTEN ÖĞRENME TAKVİMİ SORUMLULUKLARIMIZ 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 *Yeşilay haftası ile ilgili sohbet *Türkçe dil etkinliğinde Yeşilay adlı şiir öğretilir. *Kurallı oyunlar

Detaylı

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI ZEKA SORULARI 1) İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden

Detaylı

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur

SHAPYY. HEDEF 2. Belirtilen şekillere ait kartı bulur SHAPYY HEDEF -1. Oyunu ve kurallarını tanır. 1-1 Oyunun adını doğru söyler 1-2 Oyunun bir grup uygulaması olduğunu belirtir. 1-3 Oyuna ait parçaları tanır. 1-4 Uygulamaya başlamak için gerekli parçaları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ İçindekiler BAŞVURU TARİHLERİ Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihleri Tezsiz

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir.

Desenli Hücreler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Desenli Hücreler Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Bilge Kunduz elektronik tablonun sütunlarına desenler yerleştirmiştir. Soru Bilge Kunduz, hepsi farklı desenlerden oluşan beş tane hücre seçmek istiyor.

Detaylı

1. ve 2. KUR: BAŞLANGIÇ SEVİYESİ: Birinci ve ikinci kurlar, 2 şer aylık olup, toplam 4 ay, 96 saattir.

1. ve 2. KUR: BAŞLANGIÇ SEVİYESİ: Birinci ve ikinci kurlar, 2 şer aylık olup, toplam 4 ay, 96 saattir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1. ve 2. KUR: BAŞLANGIÇ SEVİYESİ: Birinci ve ikinci kurlar, 2 şer aylık olup, toplam 4 ay, 96 saattir. 3. ve 4. KUR: ORTA SEVİYE: Üçüncü

Detaylı

PROJE TABANLI EĞİTİM

PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE TABANLI EĞİTİM PROJE YAKLAŞIMI NEDİR? Çocukların ilgi ve merak duydukları konuların öğretmen önderliğinde ve grup çalışmasıyla projenin tüm evrelerine uyularak çalışmanın derinlemesine incelenmesidir.

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK?

NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? NERDEN ÇIKTI BU MATEMATİK? Matematik insan beyninin çalışmasıyla ortaya çıkan bir üründür. Gelgelelim, beyinde başlayıp biten bir şey değildir. Matematik, özünde doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır ve

Detaylı

MADDE VE TEST ANALİZİ. instagram: sevimasiroglu

MADDE VE TEST ANALİZİ.  instagram: sevimasiroglu MADDE VE TEST ANALİZİ Sunu Sırası Madde Analizi Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılık Gücü Test Analizi Dizi Genişliği Ortanca Ortalama Standart Sapma Testin Ortalama Güçlüğü Testin Çarpıklık Düzeyi Test Güvenirliği

Detaylı

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz...

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... YILBAŞI KATALOĞU İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... Bu yılbaşında iyi şeyler dükkanından iyilik beğenin! LSV İyi Şeyler Dükkanı nın birbirinden güzel ürünleri arasından hem kendiniz hem de sevdikleriniz

Detaylı

SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR...

SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR... SINAV ÖNCESİ SON UYARILAR... Gereksiz yere kaygılanmayın! Kendinizi rahat hissederseniz sınavda panik yaşamazsınız. Sınav için daima olumlu düşünün. Sınavı ölüm kalım savaşına dönüştürmeyin. Sınav sadece

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ İçindekiler BAŞVURU TARİHLERİ Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihleri Tezsiz

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

Hikaye Çalışması (İki At)

Hikaye Çalışması (İki At) ADALET MART 2017 Hikaye Çalışması (İki At) Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf 40 Dakika Süre KAZANIM Adalet konusunda temel bilgileri kavrar. SÜREÇ Yöntem ve Teknik Drama, Sorucevap, anlatım, tartışma İKİ

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Öğrencilerimizle metni takip ederek dinleme, bitişik eğik yazı harflerini kurallara uygun yazma,

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç

Detaylı

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi

GAZİ ORTAOKULU. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi B. KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. A-AMAÇ Resmi örgün ilköğretim

Detaylı

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen

Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi. IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması. 2012-2013 öğretim yılı. 1.etap. Maxim Kontsevich e ithafen Ural Federe Bölgesi Öğretmen Evi IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 2012-2013 öğretim yılı 1.etap Matematik 8.sınıf Maxim Kontsevich e ithafen Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,

Detaylı

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta: bayram@gantep.edu.tr TTD 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010,

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? EKİM AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ DEMOKRASİ SEÇİMİMİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMAMIZ

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Türkiye deki danışmanlar için «Aktif satış yapıyoruz! Aktif olarak dahil ediyoruz!» programı

Türkiye deki danışmanlar için «Aktif satış yapıyoruz! Aktif olarak dahil ediyoruz!» programı Türkiye deki danışmanlar için «Aktif satış yapıyoruz! Aktif olarak dahil ediyoruz!» programı Sayın danışmanlar! Aktif çalışma için hediyeler kazanın! En aktif danışmanlar SÜPER PİYANGO ya katılacaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΔΕΙΓΜΑ Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε3 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı

PROGRAM KAYIT TARİHİ: 21 Ocak - 6 Şubat 2015 KURS DÖNEMİ: 09 Şubat - 31 Mayıs 2015.

PROGRAM KAYIT TARİHİ: 21 Ocak - 6 Şubat 2015 KURS DÖNEMİ: 09 Şubat - 31 Mayıs 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL de Yabancı Dil ve Osmanlı Türkçesi kursları 09 Şubat 2015 tarihinde başlacaktır. Kurslarla ilgili rıntılı bilgi aşağıdadır: PROGRAM Bu programın amacı Yabancı Dil

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme

Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme Canon PowerShot S200 Flaş Ünitesi Değiştirme Bu kılavuz kameranın flaş ünitesi demonte için gerekli gerekli adımları sağlayacaktır. Yazan: Tanya GİRİŞ yeterli değil kullanılabilir olduğunda flaş ünitesi

Detaylı

Kutunun ön kısmında Digitus her zaman olduğu gibi yeşil ve beyaz renkleri kullanmış. Ayrıca bu bölümde ürünün büyükçe bir görseli yer alıyor.

Kutunun ön kısmında Digitus her zaman olduğu gibi yeşil ve beyaz renkleri kullanmış. Ayrıca bu bölümde ürünün büyükçe bir görseli yer alıyor. Digitus DS-45300 Digitus DS-45300 isimli HDMI Switch in görevi tek bir görüntü için beş görüntü girişi içerisinden kaynak seçmenizi sağlıyor. Biraz daha açmak gerekirse cihazda beş adet HDMI girişi ve

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

SINAV TEKNİKLERİ YAZILI / KLASİK SINAVLAR. Başarılı Olmak İçin Adımlar:

SINAV TEKNİKLERİ YAZILI / KLASİK SINAVLAR. Başarılı Olmak İçin Adımlar: Sınavlarda başarılı olabilmek ve zamanı etkin kullanabilmek için bilgi sahibi olmanın yanısıra, sınav tekniklerini bilmek ve uygulayabilmek de önemlidir. Sınav teknikleriyle ilgili bu bilgileri evdeki

Detaylı

KELEBEKLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

KELEBEKLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU KELEBEKLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: YASEMİN YILDIR ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA;11.05.2015-15.05.2015 tarihleri arasında uyguladığımız etkinliklerimizin özetini siz değerli

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

BOR U NE KADAR TANIYORUZ? Dr. Cafer T. Yavuz

BOR U NE KADAR TANIYORUZ? Dr. Cafer T. Yavuz BOR U NE KADAR TANIYORUZ? Dr. Cafer T. Yavuz En güncel veriler (2007 yılı) itibariyle Türkiye, 883 milyon ton borik oksit (B 2 O 3 ) rezerviyle dünyadaki mevcut bor madeninin %72 sine sahiptir 1. Şu anki

Detaylı

Anna Branford. Violet Mackerel in Küçük Sürprizler Teorisi

Anna Branford. Violet Mackerel in Küçük Sürprizler Teorisi Anna Branford Violet Mackerel in Küçük Sürprizler Teorisi Violet Mackerel in Küçük Sürprizler Teorisi Violet Mackerel s Remarkable Recovery 2011, Anna Branford Curtis Brown Group Limited ve Akçalı Telif

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

Matematiksel Beceriler

Matematiksel Beceriler Matematiksel Beceriler Küçük Prens ten. Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Size Sesi nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek

Detaylı