2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI"

Transkript

1 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak üzere getirilen ürünün protein cihazı ile analizi bir kez yapılacaktır. 4. TMO ya işlem yapmak için ürün getirenler dışındaki üçüncü şahıslara kesinlikle protein cihazı ile analiz yapılmayacaktır. 5. Üreticilerden, ÇKS Belgesi nde kayıtlı hububat miktarının üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, suistimal durumu da (ÇKS Belgesi nde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda ürün getirilmesi) gözetilerek son vasıtadaki ürünün tamamı satın alınacaktır. 6. Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacaktır. 7. Alımı yapılan ürünler öncelikle kapalı depolara ve tahıl torbalama ünitelerine depolanacaktır. Bu depoların yeterli olmaması halinde piyasadan kiralanacak uygun kapalı depolara, yoksa açık yığınlara alım yapılacaktır. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İLE ALIM ESASLARI Genel Kurallar 1. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret AŞ ye (TMO-TOBB LİDAŞ) ait depoların bulunduğu Polatlı, Ahiboz ve Lüleburgaz da alımlar, söz konusu lisanslı depo üzerinden yapılacaktır. 2. Polatlı, Ahiboz ve Lüleburgaz da üreticiler, borsalar üzerinden veya direkt TMO-TOBB LİDAŞ a giderek ürünlerini teslim edebileceklerdir. Bu depoların dolduğu yazılı olarak bildirildikten sonra alımlara, TMO iş yerlerinde devam edilecektir. 3. Üreticilerin borsada TMO ya satmaya karar verdikleri ürünleri için TMO eksperi tarafından verilen fiyat, ön fiyat olup üretici ürününü TMO-TOBB LİDAŞ depolarına götürdüğünde yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analiz sonucu oluşan fiyat ürünün nihai alım fiyatı olacaktır. 4. TMO-TOBB LİDAŞ a bırakılan ürün için Şirket tarafından Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşturulur. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından saklanan ELÜS yetkilendirilmiş borsalarda işlem görecektir. 5. TMO-TOBB LİDAŞ ın faaliyette bulunduğu noktalardaki TMO iş yerlerine, Şirket tarafından ELÜS e konu ürüne ait bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir kod (ISIN) verilecektir. 6. Ürününü TMO ya satmak isteyen üretici, TMO-TOBB LİDAŞ depolarına bıraktığı ürüne ait ELÜS bilgileriyle borsada bulunan TMO görevlisine müracaat edecektir. 7. TMO görevlisi tarafından üreticinin T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılacak ve üreticinin ÇKS kayıtları kontrol edilecektir. Üreticinin ÇKS kaydı var ise Şirket tarafından verilen kod ile giriş yapılarak yetkili sınıflandırıcı tarafından belirlenen analiz değerlerine otomatik olarak ulaşılacaktır. Bu analiz değerleri TMO otomasyon sistemindeki ürün analiz fişine yansıyarak TMO alım fiyatı oluşacaktır. 8. Yetkili sınıflandırıcı tarafından belirlenen analiz değerlerinin herhangi bir nedenle veri transferinin yapılamaması hâlinde; yetkili sınıflandırıcı tarafından belirlenen analiz değerleri, TMO otomasyon sistemine elle girilecek ve TMO alım fiyatı oluşacaktır.

2 9. TMO-TOBB LİDAŞ a bırakılan ürüne ait analiz değerleri üzerinden fiyat oluştuktan sonra üreticinin TMO alım fiyatını kabul etmesi hâlinde, ELÜS takas işlemine hazır hâle gelmiş olacaktır. 10. Üreticinin fiyatı kabul ederek TMO ya ürününü satmak istemesi durumunda yetkilendirilmiş borsa tarafından TMO ya özel olarak haftanın belirli bir gün ve saatinde düzenlenen şartlı seansa katılacaktır. 11. Yetkili borsadaki platformda satışa konu olan ELÜS e ait bilgiler aracı kuruluş tarafından sisteme girilecektir. 12. Sistemde oluşan bilgilere göre aracı kuruluş tarafından oluşturulan şartlı virman seansında gerekli takas işlemi gerçekleşecektir. 13. Şartlı seans olduğu gün takas gerçekleşerek, ürün stoku TMO kayıtlarına, ürün bedeli ise üreticinin hesabına geçecektir. 14. ELÜS ün TMO tarafından satın alındığı güne kadar olan süreyi kapsayan depo kira ücreti, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Payı ve Borsa Tescil Ücreti kesintisi yapılacağı ELÜS sahiplerine duyurulacaktır. ELÜS ün satın alınmasından tasfiye tarihine kadar olan süre için TMO tarafından söz konusu şirkete depo kira ücreti ödenecektir. 15. TMO-TOBB LİDAŞ a ürün bırakan üreticiler, ELÜS teki miktarın ancak ÇKS Belgesi ndeki miktar kadarını TMO ya satabilecektir. ELÜS teki miktarın ÇKS Belgesi ndeki miktarı geçmesi hâlinde ELÜS, TMO-TOBB LİDAŞ tarafından bölünecek ve ÇKS Belgesi ndeki miktar kadar ürün alıma tabi tutulacaktır. Ancak üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, suistimal durumu da (ÇKS Belgesi nde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda ürün getirilmesi) gözetilerek son vasıtadaki ürün miktarı dikkate alınarak ELÜS teki miktar satın alınacaktır. 16. ELÜS, 29 Nisan 2016 tarihinden sonra alınmayacaktır. 17. TMO-TOBB LİDAŞ a ürün bırakan tüccar ve şirketler, ürünlerine ait ELÜS lerini 2 Kasım Nisan 2016 tarihleri arasında ürünün üreticiden alındığına dair müstahsil makbuzu, fatura veya ELÜS alım satım belgesi ile belgeleyerek TMO ya satabilecektir. 18. TMO tarafından satın alınan ELÜS ün temsil ettiği ürünlere ait miktarlar, ilgili iş yeri stok kayıtlarında, stoklar tasfiye edilinceye kadar takip edilecektir. 19. ELÜS ün temsil ettiği ürünün stok takibi bu iş yerlerinde yapılacaktır. ELÜS ile alım kapsamında işlem gören ürünler, peşin ve emanet alımda olduğu gibi TMO stoklarında yer alacak ve stok durum cetvellerinde gösterilecektir. Depo kodu 81. olarak işlem görecektir. Örneğin; : Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Kodu (ilk iki rakam) : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi (ikinci iki rakam) : TMO-TOBB LİDAŞ ın Polatlı deposunun 1 no.lu kuyusu * : TMO-TOBB LİDAŞ ın Ahiboz deposunun 1 no.lu kuyusu (*) Polatlı deposunun 24 kuyusu olduğu için Ahiboz deposu 025 ten başlamaktadır. 20. TMO, TMO-TOBB LİDAŞ haricindeki lisanslı depoların faaliyet gösterdiği noktalarda lisanslı depo üzerinden alım yapıp yapmama konusunda serbesttir. 21. Konuyla ilgili olarak Mali İşler ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları tarafından verilecek talimatlara göre hareket edilecektir.

3 TÜCCAR VE ŞİRKETLERİN KENDİ DEPOSUNDA PEŞİN ALIM ESASLARI Tüccar ve şirketler; 1. Bilanço esasına göre defter tuttuğunu ve satmak istediği ürünü müstahsilden aldığını belgeleyecekler, Eylül 2015 tarihine kadar aldığı ürünlerin gelir vergisi stopajını kanuni süreler içerisinde ödeyerek borsa tescilini yaptıracak ve ücretini yatırmış olacaklardır. 3. Yerli ve 2015 yılı mahsulü; ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için ayrı ayrı ve en az 80 ton (ilk teslimat miktarı 80 tondan aşağı olmayacaktır.) alım yapılacaktır. 4. Eski yıl ürünü ve ithal ürünler alınmayacaktır. 5. Ürünün mülkiyeti ile ilgili bilgiler, Ek-6 da belirlenen rapor formatına göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek raporlarla belgelenecek; bu raporların TMO tarafından incelenerek uygun görülmesi hâlinde, 02 Kasım Nisan 2016 tarihleri arasında alım yapılacaktır Eylül 2015 tarihine kadar en yakın TMO iş yerine yazılı olarak müracaat edilecektir. 7. Müracaatlar, Ek-7 de örneği bulunan ürün satış teklif formu ve taahhütnameyle yapılacak ve bu formda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru sahipleri, numune alınacak her depo ünitesi için 150 TL+KDV ücret ödeyecektir. 8. Ürün satış teklif formunda belirtilen depodaki ürünlerle ilgili olarak TMO tarafından; 9. Alım ve tartı kayıtları incelenecek ve tekip (hacme dayalı ölçüm) yöntemiyle miktar kontrolü yapılarak müracaat sahibiyle tutanak tanzim edilecek, 10. (Tekip yöntemiyle depoya alınan/alınacak ürünün yüksekliği ile depo taban alanının çarpılması sonucu hacim (m³) değeri hesaplanmaktadır. Depodaki ürünün hektolitresi ile hesaplanan hacim çarpıldıktan sonra, elde edilen değerin 10 ile tekrar çarpılması sonucu tekip miktarı (kg) elde edilmektedir.) 11. Usulüne uygun temsili numune alınarak TMO laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal analizleri yapılacaktır. 12. Tahmini ön alım fiyatı, analiz sonucu bulunan değerler ile ürünle ilgili diğer hususların alım şartlarına uygunluğuna bakılarak en geç 26 Eylül 2015 tarihine kadar ürün sahibine yazılı olarak bildirilecektir. 13. Ürün, TMO ya satılana kadar veya satılmayacağı hususu yazılı olarak bildirilene kadar bildirilen adresteki depo, gerek görüldüğünde miktarsal olarak TMO personeli tarafından kontrol edilecektir. 14. TMO tarafından ürünün hangi iş yeri ve depoya getirileceği ürün sahibine bildirilecek ve minimum alım limiti olan 80 ton dikkate alınarak ürün sahibiyle teslimat programı yapılacaktır. 15. Ürünün; miktar, kalite ve fiyatı TMO iş yerinde nihaidir. 16. Son teslimat tarihi 29 Nisan 2016 dır. 17. Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır. Ancak ilaçlanmış ürünler, fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulacaktır. 18. Müracaatta bulunulan depodaki ürün, herhangi bir nedenle başka depoya taşınmadan TMO ya yazılı olarak bildirilecek ve TMO tarafından uygun görülmesi hâlinde taşınabilecektir. TMO tarafından uygun görülmeden taşınan ürün, satın alınmayacaktır.

4 BORSALARDA ALIM İŞLEMLERİ 1. TMO; Ankara, Babaeski, Bandırma, Boğazlıyan, Erzurum, Eskişehir, Gelibolu, Haymana, Karaman, Karapınar, Kırklareli, Konya, Lüleburgaz, Polatlı ve Yerköy olmak üzere toplam 15 noktada borsalar üzerinden alım yapacaktır. 2. Borsalarda alım yapılan iş yerlerinde üreticiler, ürünlerini hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek TMO ya satabileceklerdir. 3. Borsa üzerinden yapılacak alımlar da randevulu olacağından bu iş yerleri için günlük alım kapasitesi borsa üzerinden ve doğrudan iş yerine gelecek alım miktarı göz önüne alınarak belirlenecektir. 4. Borsalarda alım yapılan iş yerlerinde ürün sahipleri, emanete bırakacakları ürünleri randevu alarak doğrudan iş yerine götüreceklerdir. 5. Herhangi bir üretici mağduriyeti oluşması hâlinde, alımların borsada devam edip etmemesinde şube müdürlükleri yetkilidir. 6. TMO-TOBB LİDAŞ ın bulunduğu yerlerdeki borsalarda, TMO personeli de bulunacaktır. Üreticinin borsada oluşan fiyatı beğenmeyerek ürününü TMO ya satmak istemesi hâlinde, ürününü söz konusu şirketin deposuna teslim ederek elektronik ürün senedine ait bilgilerle Borsada bulunan TMO görevlisine müracaat edecektir. 7. Borsalarda yapılan alımların TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketine ait depolara teslim edilmesi durumunda, borsada yapılan analiz ile yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analiz arasında ihtilaf oluşması hâlinde, yetkili sınıflandırıcının analizi geçerli olacaktır. 8. TMO alım fiyatları gruba göre değiştiğinden ve her gruba giren çeşit de farklı olduğundan alımı yapılan çeşidin gerçek grubunda değerlendirilmesi için borsa seans salonunda analiz yapan eksperin, arz edilen ürünün grubu ile çeşidini de mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Bu nedenle analizlerde ürün grubu yanında mutlaka çeşit adının da yazılması hususunda borsalara gerekli uyarı yapılacaktır. 9. Borsalarda hinterlant uygulaması yapılmayacağından ve borsada alım yapan iş yeri kendi hinterlandı dışından gelen üreticilerin ÇKS bilgilerini (ÇKS limitleri, satılan miktar, bakiye kalan miktar) merkez sunucudan alacağından, bu üreticilerin bağlı oldukları iş yerlerinden ÇKS bilgileri istenmeyecektir. Bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınacak talimata göre hareket edilecektir. 10. Borsalarda alımlar, ÇKS de kayıtlı üreticilerden yapılacak olup bu husus borsalarda duyurulacaktır. ÇKS ye kayıtlı üreticilerden, ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadar alım yapılacaktır. 11. Borsalarda panoya yansıyan ürün analiz değerleri; TMO bilgisayar sistemine aktarılacak ve TMO, bu değerlere göre ürüne fiyat verecektir. 12. İş yerlerimiz; borsa satış (Korbey) salonunda eksper, laboratuvarda ise analiz değerlerini bilgisayara girecek veri giriş elemanı bulunduracaktır. 13. Satış için borsaya gelen vasıtalardan borsa görevlilerince numune alınacak ve analizler bu numuneden yapılacaktır. TMO görevlileri, zaman zaman numune alınmasına ve analize nezaret edecek; hata ve eksiklikler konusunda borsa görevlilerini uyaracaklardır. 14. Alınan numunelerin analizi, borsa laboratuvarında yapılacak ve analiz sonucuna göre baremler çerçevesinde fiyat verilecektir. 15. Borsada yapılan analize göre barem uygulanacak olup fiyatların TMO fiyatının altına düştüğü noktada fiyat açıklanacaktır. Borsada oluşan fiyat, TMO fiyatından yüksek ise TMO eksperi fiyat açıklamayacak; talep gelmesi hâlinde fiyat açıklayacaktır. 16. Borsa alımlarında fiziksel analiz yanında kimyasal analiz değeri (protein) de dikkate alınacaktır.

5 17. Satıcı, borsada oluşan iki ayrı fiyat ve ödeme sisteminden (Borsada peşin; TMO da ise ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün, banka kartı ile ürün teslim edenlere ise 15 gün içerisinde) herhangi birini tercih edecektir. 18. Borsada, TMO eksperi tarafından alınacak ürün için geçici ürün analiz fişi düzenlenecek; alıma esas ürün analiz fişi ise iş yerinde doldurulacaktır. 19. Borsadan gelen ürünün analizinin iş yerinde tekrar yapılması esastır. Üreticilere, borsada verilen fiyatın ön fiyat olduğu, alıma esas fiyatın iş yerinde yapılan analize göre oluşacağı önceden bildirilecektir. 20. Borsada yapılan alımlarda alım-satım beyannamesi imzalanmaktadır. TMO tarafından borsadan alınan ürünün iş yerinde yapılan analizinde ürünün kalitesinin değiştiğinin görülmesi durumunda ilgili borsa uyarılacak ve borsadan gelen temsilci nezaretinde alınan ikinci numunenin analizi borsada yapılacaktır. Ürün kalitesinde farklılık görülmesi hâlinde ise durum bir tutanakla belgelenerek alım işlemi iptal edilecektir. 21. İlgili iş yerlerimiz; TMO alım ödemelerinin 30 gün, banka kart ile ürün teslim edenlere ise 15 gün içerisinde yapılabilmesi için borsaya yazılı olarak başvuracak ve borsa meclisinden gerekli kararın alınmasını sağlayacaklardır. 22. Borsalardan yapılan alımlarda boşaltma ücreti alınacaktır. 23. Simsariye ücreti konusunda her borsa kendi şartlarına uygun kesinti yapabilecektir. TMO alımlarının simsariye ücreti ise TMO tarafından kesilerek takip eden ayın 20 sinde borsaya yatırılacaktır. 24. Üreticilerden yapılacak alımlarda, borsa tescil ücreti Kurum tarafından karşılanacaktır. Vergi mükellefi olanlardan yapılacak alımlarda ise önceki yıllarda olduğu gibi borsa tescil ücreti kesilecektir. 25. Borsalardaki uygulamalara göre TMO eksperleri; satış salonunda başta veya sonda oturacak, eksperin oturduğu masa üzerine ikili bayrak seti bulunacak (Türk bayrağı ve TMO flaması) ve masanın ön yüzünün orta bölümüne TMO logosu yapıştırılacaktır.

MAKBUZ SENEDİ İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN ALIM SATIMININ GENEL ESASLARI

MAKBUZ SENEDİ İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN ALIM SATIMININ GENEL ESASLARI MAKBUZ SENEDİ İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN ALIM SATIMININ GENEL ESASLARI I. GENEL ESASLAR 1.1. T.M.O. ya umumi mağazacılık yapma yetkisi verilmesi. 1.2. Tanımlar a) Umumi mağaza. b) Makbuz senedi. c) Mudi. d)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.01 Onay Tarihi 21/01/2015 Revizyon Tarihi 03/07/2015 Revizyon Numarası 02 Hazırlayan KIYMETLİ

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014 2014/019 03.04.2014 Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgelerle İlgili Tebliğ ğ Yayınlandı. 03.04.2014 Tarihinde yayınlanan 435 Sayılı Vergi Usul

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik: 26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 KONU: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerine Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirildi ÖZET: 03.04.2014 tarihli Resmi

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ Çağlar Tuğrul ÜNVER ve Uğur GÖRECEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU AYDIN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı