İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] :22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)"

Transkript

1 :22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'ndan kuruluģumuza gelen 25 Nisan 2011 tarih 5567 sayılı yazıya istinaden aģağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüģtür. KuruluĢumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleģen olağandıģı fiyat ve miktar hareketine iliģkin olarak kuruluģumuzca kamuya açıklanmamıģ herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [INTEM] :20:12 INTEM.E Hisse İşlem Sırasının Durdurulması INTEM.E Hissesi, hissenin piyasasında meydana gelen olağandıģı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle ĠMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından 14:35:00'a kadar durdurulmuģtur :02:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler : Tel: Faks:

2 Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'ndan kuruluģumuza gelen 22 Nisan 2011 tarih 5559 sayılı yazıya istinaden aģağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüģtür. KuruluĢumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleģen olağandıģı fiyat ve miktar hareketine iliģkin olarak kuruluģumuzca kamuya açıklanmamıģ herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ŞGBF-Diğer Hususlar Diğer Hususlar ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. ESĠ ECZACIBAġI SĠGORTA ACENTELĠĞĠ A.ġ. Seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünleri, banyo/mutfak mobilyaları ve armatür üretimi Sigorta Aracılık Hizmetleri TL 5,48 iġtġrak TL 2,5 ĠġTĠRAK

3 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Erkan Durusoy Mali ĠĢler Müdürü ġükrü IĢık Genel Muhasebe Yöneticisi (172) ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Atalay Muharrem Gümrah Üyesi/Murahhas Üye Endüstri Mühendisi SatıĢdan Sorumlu Genel Md. Yrd./Genel Müdür Grup ġirketlerinde Üyeliği Ender Buruk Genel Müdür Vekili Makine Mühendisi Yetkili Satıcı Kanalı SatıĢ Direktörü Erkan Durusoy Mali ĠĢler Müdürü Mali MüĢavir Mali ĠĢler Müdürü ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Ferit Bülent Kimya Grup ġirketlerinde

4 EczacıbaĢı BaĢkanı Yüksek Mühendisi BaĢkanlığı BaĢkanlığı Osman Erdal Karamercan BaĢkan Yardımcısı Kimya Yüksek Mühendisi BaĢkan Yardımcısı Grup ġirketlerinde Üyeliği/CEO Hüsamettin Onanç Üyesi Endüstri Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Yapı Ürünleri Grubu BaĢkanlığı Mustafa Sacit Basmacı Üyesi Yeminli Mali MüĢavir Üyeliği Grup ġirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği, Mali ĠĢler Grup BaĢkanı Ahmet Tahsin Yamaner Üyesi Seramik Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Vitra Karo Seramik - Genel Müdürü Levent Giray Üyesi Endüstri Yüksek Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Pazarlama BaĢkan Yardımcısı Atalay Muharrem Gümrah Üyesi/Murahhas Üye Endüstri Mühendisi Üyeliği/Genel Müdür Grup ġirketlerinde Üyeliği/Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Genel Müdürü Tayfun Ġçten Denetçi Yeminli Mali MüĢavir Bülent Avcı Denetçi Yeminli Mali MüĢavir Denetçi Denetçi EczacıbaĢı Holding A.ġ. BaĢdenetçisi, Grup ġirketlerinde Denetçi EczacıbaĢı Holding A.ġ. BaĢdenetçisi, Grup ġirketlerinde Denetçi ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen Sermaye Kote Edildiği/İşlem Görmeye İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

5 Piyasası Aracının Türü Hisse Senedi Başladığı Tarih 1990 Türkiye Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği YOK Hamiline 0, ,48 Halka kapalı YOK Hamiline 0, ,52 Halka açık TOPLAM ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) EĠS EczacıbaĢı Ġlaç San. ve Tic. A.ġ ,13 11,81 Bülent EczacıbaĢı ,86 5,43 Faruk EczacıbaĢı ,46 5,43 TOPLAM ,45 22,67 ŞGBF-Ortaklık Yapısı

6 Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ ,93 EczacıbaĢı Holding A.ġ ,43 EczacıbaĢı Ġlaç Pazarlama A.ġ ,97 Ekom EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ ,97 EczacıbaĢı BiliĢim San. ve Tic. A.ġ ,64 GiriĢim Pazarlama A.ġ ,6 Halka arz ,46 TOPLAM ŞGBF-Kayıtlı Sermaye Tavanı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye TL ŞGBF-Fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu EczacıbaĢı Yapı Grubu Ģirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duģ sistemleri, derz dolgu malzemeleri) Türkiye çapında satıģının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından baģlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teģhir, danıģmanlık, satıģ ve satıģ sonrası hizmetlerini gerçekleģtirmektir. Bu kapsamda iliģkili kiģi konumunda olmayan firmalardan (yurt içi ve yurt dıģı) sağlanan ürünlerin de satıģı yapılmaktadır. ŞGBF-Şirketin Süresi

7 Süresi Süresiz ŞGBF-Vergi No Vergi No ŞGBF-Vergi Dairesi Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ŞGBF-Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Memurluğu Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ŞGBF-Ticaret Sicil Numarası Ticaret Sicil Numarası / ŞGBF-Tescil Tarihi Tescil Tarihi 01/08/1978 ŞGBF-Web Adresi Web Adresi ŞGBF-Elektronik Posta Adresi Elektronik Posta Adresi

8 ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ġntema, asıl ihtisas konusu olan pazarlama ve satıģ iģine odaklanmak için Mutfak üretimini 2009 yılı sonu itibariyle EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ.'ye devretmiģtir. ŞGBF-İletişim Adresi İletişim Adresi ESENTEPE MAH. KARDEġLER CAD. ATOM SOK. NO:2 Tel: Faks: ŞGBF-Merkez Adresi Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO: LEVENT ĠSTANBUL ŞGBF-Ticaret Unvanı Ticaret Unvanı ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ :00:33 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO: LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : :18:54 YanlıĢ Açıklanan Bilginin Ġçeriği : Hazirun Cetveli - Düzeltme Özet Bilgi : 01 Nisan 2011 Tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli AÇIKLAMA:

9 Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 01 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetvelinde, EczacıbaĢı Holding A.ġ. ile EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ. kuruluģlarına ait hisselerin adet ve tutarları sehven birbirlerinin yerlerine yazılmıģtır. DüzeltilmiĢ Ģekli ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :18:54 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7 Levent- Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2010 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu -Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Genel Kurul Tarihi : 01/04/2011 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 01 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan kararlar aģağıdaki gibidir. 1- Divan BaĢkanlığına Sn.Zülkif Fehmi Özalp'ın oy toplayıcılığına Sn.Esat Berksan'ın katipliğe Sn.ġükrü IĢık'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10 yılına ait Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılına ait Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim ġirketi Raporu, okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılı Bilanço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi yılı çalıģmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler yılı çalıģmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler 7- ġirketimiz Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine; - KöybaĢı Cad.Kirazlıbağlar Sok. No:22 Yeniköy-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Holding A.ġ'yi temsilen, T.C.kimlik numaralı Sn.Ferit Bülent EczacıbaĢı, - Zekeriyaköy Yaprak Mah. 12. Cad. No:3 Sarıyer adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen, T.C. kimlik numaralı Sn.Osman Erdal Karamercan, - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No. 9, D Blok, D. 102 BeĢiktaĢ-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Mustafa Sacit Basmacı, - Kemercountry Çoban Yıldızı Yolu No:30 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı BiliĢim San. ve Tic. A.ġ'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Hüsamettin Onanç, - Akatlar Mah. Öztürk Sok. Maya Sitesi 7A-18 Levent-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 31 Mart 2011 tarihinde tasdik edilen yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden EĠP EczacıbaĢı Ġlaç Pazarlama A.ġ'yi temsilen, T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Giray, - Ömerli, Kasaba Evleri, Kamelya Sok. No:10 Ümraniye-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından tarihinde tasdik edilen yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden EczacıbaĢı GiriĢim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.ġ'yi temsilen T.C. kimlik numaralı Sn.Ahmet Tahsin Yamaner, - Ġstanbul Cad. Göktürk Merkez Mah. Kemer Rose Residance No:75/76 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EKOM EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ'yi temsilen T.C kimlik numaralı Sn. Atalay Muharrem Gümrah'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 8- ġirketimiz Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini sözlü beyan eden; Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Ġçten'in Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim T.C. kimlik numaralı Sn. Bülent Avcı'nın,

11 seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi 9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ Denetleme hakkında yönetmelik'in 14.maddesi gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere muz tarafından, bağımsız denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ'nin seçimi, oybirliği ile kabul edilmiģtir. 10- Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu yükümlülüğü gereği ġirket tarafından verilen Teminat Rehin Ġpotek konusunda ortaklara bilgi verildi. 12- Ana SözleĢmenin ve 7. maddelerinin tadili görüģülerek, aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmesine oybirliğiyle karar verildi. YENĠ ġekġl : MADDE 3 - AMAÇ VE KONUSU ġirket'in amacı, her çeģit inģaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeģit inģaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeģit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inģaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir Ģekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleģtirecek Ģirket kurmak veya mevcut Ģirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır. ġirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleģtirebilmek için, aģağıdaki iģlemleri yapabilir. a.aracılık faaliyeti ve portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak Ģartıyla, ġirket amaç ve konusu ile ilgili Ģirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teģebbüslerinin tahvillerini satın alabilir. b. Aracılık faaliyeti ve portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak Ģartıyla, kendisinde mevcut payların ve tahvilleri, baģkalarına peģin veya vadeli satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Bunları baģka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiģtirebilir, rehin edebilir. c.ġnģaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleģmeleri yapabilir.ġhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kiģi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir. d.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket ancak amaç ve çalıģma konularının gerçekleģtirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taģınmaz ve taģınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi iģlemlerde bulunabilir. e.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taģınmaz rehinleri, taģınır rehni veya taģınır değerler rehni veya diğer teminatlar karģılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir. f.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve Ģahsi her çeģit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen ġirket taģınmaz ve taģınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır. g.sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluģlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluģlara yardım ve bağıģta bulunabilir. h.ġirket yurtiçinde ve yurtdıģında ortaklıklara iģtirak edebilir, satıģ yerleri, irtibat merkezleri kurabilir. SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.

12 ı.ġirketin kendi adına ve 3. KiĢiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. MADDE 6 - KAYITLI SERMAYE : ġirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiģtir. ġirketin kayıtlı sermayesi (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiģtirilmiģtir. Bu değiģim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıģ olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karģılığında 1 (Yeni) KuruĢ nominal değerli pay verilmiģtir. Söz konusu değiģim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. ĠĢbu esas sözleģmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiģtirilmiģ ibarelerdir., Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleģtirmeye yetkilidir., itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. MADDE 7 - ÇIKARILMIġ SERMAYE : ġirketin çıkarılmıģ sermayesi, tamamı ödenmiģ (DörtmilyonsekizyüzaltmıĢbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) KuruĢ Ġtibari değerde adet hamiline yazılı paya ayrılmıģtır. 13- Yönetim kuruluna gerek görülen zamanda yasaların öngördüğü azami miktarda, tahvil, k ra iģtirakli tahvilve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine ve bu konularda T.T.K.'nun 425. maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15- Dilekler maddesinde herhangi bir görüģme olmadığından toplantıya son verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

13 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [TTKOM, TKSYO, SISE, SARKY, NETAS, MRGYO, INTEM, CEMAS, FVORI, CARFB, ADANA] :12:07 Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar *** Maksimum Lot Miktarı DeğiĢen Paylar : ADANA.E (5.000 lot), CARFB.E (1.000 lot), CEMAS.E (5.000 lot), FVORI.E ( lot), INTEM.E (1.000 lot), MRGYO.E ( lot), NETAS.E (1.000 lot), SARKY.E (2.500 lot), SISE.E ( lot), TTKOM.E ( lot), TKSYO.E (5.000 lot).*** :38:37 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Buyukdere Cad.Ali Kaya Sok No:7 Levent /Istanbul Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2011 Yılı Denetim Firması Secimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan muz; KuruluĢumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) ile 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 yıllık sözleģme yapılması ve seçilen Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi'nin 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiģtir. Bilgilerinize Sunarız Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :31:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)

14 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:7 Levent/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana SözleĢme Tadili Semaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Onayı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. Ve 7. Maddelerin YTL'den TL'ye dönüģümü ile ilgili kısımların tadili nedeniyle tarih, 5583 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģ baģvurulmuģ olup tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onayı tamamlanmıģtır. Ana SözleĢme değiģikliği Genel Kurulun Onayına sunulacaktır. Ana SözleĢmenin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Beytullah Say Erkan Durusoy SatıĢ Muhasebesi Yöneticisi Mali ĠĢler Müdürü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM, 2010/Yıllık [] :46:13 Faaliyet Raporu

15 01/01/ /12/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM, 2010/Yıllık [] :40:02 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 6 KARAR SAYISI : SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 31 / 12 / 2010 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :50:58 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Kararı Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:7 Levent/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yoktur Özet Bilgi : Genel Kurul hakkında Kararı

16 Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : Saati : 09:00 Adresi : Büyükdere Cad.Movenpick Oteli 4.Levent/ĠSTANBUL GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı çalıģmalarından dolayı Üyelerinin ibra edilmesi, yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Yeni Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 9. 'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 10. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12. ġirket esas sözleģmesinin "Amaç ve Konusu" baģlıklı 3'üncü, "Kayıtlı Sermaye" baģlıklı 6'ıncı, "ÇıkarılmıĢ Sermaye" baģlıklı 7'nci, madde değiģikliklerine iliģkin ekli tadil metinlerinin görüģülerek karara bağlanması. 13. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iģtirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 14. Üyelerine T.T.K.'nun Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi, 15. Dilekler.

17 EK AÇIKLAMALAR: Gündemin 12.maddesinde belirtilen Esas sözleģme Tadili ektedir.sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı sonrası Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :16:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Faks Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Faks Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana sözleģme değiģikliği SPK'ya baģvuru AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. Ve 7. Maddelerin YTL'den TL'ye dönüģümü ile ilgili kısımların tadili nedeniyle tarih, 5583 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģtur. Ana SözleĢmenin söz konusu maddelerinin SPK izni için baģvurulan eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Erkan Durusoy Erol Ulukutlu Mali ĠĢler Müdürü Mali ĠĢler Direktörü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

18 kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :39:21 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010/4. ncü Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre DüzenlenmemiĢtir. Bilginize sunarız. Saygılarımızla,

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 28.03.2012 16:04:24 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSNÜ AÇIKELLİ ÜRETİM MÜDÜRÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT 34330 BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan ġirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı