KALİTE EL KİTABI TALİMATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI TALİMATLAR"

Transkript

1 KALİTE EL KİTABI TALİMATLAR UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. T İLK YAYIN TARİHİ : REVİZYON TARİHİ :

2 BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI Doküman No: KYS. T.01 Tarih: Sayfa No: 1/4 Revizyon No: 01 AMAÇ : Belediye çalışanlarının, belediye faaliyet alanlarında kalite, etkinlik, verimlilik artışı sağlayacak, var olan problemlere çözüm getirecek fikirler geliştirmesi için çalışmalarda bulunmasını ve bu çalışmalarda izlenecek yöntemleri belirlemek ve iyileştirme çalışmalarının kontrol altında yapılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İLGİ : İSO 9001:2000; m KAPSAM : Belediye uygulamaları ve yönetimine ilişkin her türlü konu YÖNTEM: A-Kurallar 1- Serbest Ortam: a) Mekân: Toplantı, katılımcıların rahat edebilecekleri bir ortamda düzenlenmelidir. Bu sebeple, meclis odası, encümen odası gibi mekânlar yerine mümkünse kurum dışında, değilse kurumun en rahat edilebilecek bir odasında toplantı düzenlenmelidir. b) Otorite: Toplantıya katılanların serbestçe fikir üretebilmeleri için üst yöneticilerin katılımcılar arasında bulunmaması gerekmektedir. 2- Değerlendirme Yasağı: Toplantıda ortaya atılan hiçbir fikrin eleştirisi veya değerlendirilmesi yapılamaz. Daha önce bunu uyguladık, Bu işe yaramaz, tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki ve benzeri her türlü değerlendirme yasaktır.

3 BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI Doküman No: KYS. T.01 Tarih: Sayfa No: 2/4 Revizyon No: Kısa ve Net Ġfadeler: Ortaya atılan fikirler çok kısa cümlelerle belirtilmeli. Ortaya atılan fikrin nedeni açıklanmamalıdır. Örneğin; belediyemizin gelir tahsil problemi olduğu için tahsildar sayısının artırılması demek yerine doğrudan Tahsildar sayısının artırılması biçiminde ifade kullanılmalıdır. 4- Maksimum Fikir: Ortaya atılan fikirlerin uygulanabilirliği, sıhhati ne olursa olsun bakılmaksızın, önemli olan en fazla sayıda fikrin elde edilmesidir. Bu sebeple uçukkaçık fikirler bile belirtilmelidir. 5- Fikirden Fikir Üretme: Katılımcılar, bir başka katılımcıya ait fikri geliştirerek daha farklı fikirler üretme çabası da sergilemelidir. Örneğin, Tahsildar alınması ifadesi bir öneri iken, bu öneriden hareketle, tecrübeli ve genç tahsildar alınması ifadesi başka bir öneri olarak görülmelidir. 6- Oturum Düzeni: Katılımcılar, birbirlerinin yüzlerini görecek biçimde oturmalıdır. 7- Fikirlerin Yazılması: Katılımcıların önerdiği her fikir, herkesin görebileceği biçimde yazılmalıdır. Bu iş için büyükçe bir yazı tahtası veya büyük ebatta kâğıtlar kullanılabilir. Sunum cihazı yoluyla bilgisayara yazıp ekrana vermek suretiyle de mümkündür. B-Uygulama Aşamaları 1- Konu Belirlenmesi: Beyin Fırtınası Toplantısının konusu belirlenmelidir. 2- Toplantı Rehberi: Toplantıdan önce, toplantıyı idare edecek bir rehber belirlenmelidir.

4 BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI Doküman No: KYS. T.01 Tarih: Sayfa No: 3/4 Revizyon No: Sekreter: Toplantı esnasında ortaya atılan önerileri anında yazacak bir sekreter görevlendirilmelidir. 4- Ön Bilgilendirme: Toplantı rehberi, toplantıyı başlatırken öncelikle Beyin Fırtınası Toplantısı hakkında, bu tekniğin uygulanması ve kuralları hakkında katılımcıları bilgilendirmelidir. 5- Konunun Alt BaĢlıklarının Tespiti: Seans başlamadan önce yönetici işlenecek konuyu belirtir. Konu ile ilgili önemli hususların neler olduğu ile ilgili herkes fikrini söyler. Bu konulardan hangilerinin daha önemli olduğunun tespiti için oylama yapılır ve en fazla oy alan konudan başlamak üzere çözüm önerilerinin ortaya konması istenir. 6- Çözüm Önerileri: Çözüm Önerilerinin Tespiti: En önemli husustan başlamak üzere, her husus ile ilgili çözüm önerileri istenir. Öneriler, hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan kaydedilir. Önerilerin Değerlendirilmesi: Öneri kayıtları çoğaltılarak katılımcılara dağıtılır. Katılımcılar, önerileri değerlendirmeye tabi tutarak, önemli ve uygulanabilir gördüklerini işaretlerler. Her katılımcının önerilerden en az %10 unu işaretlemesi istenir. Tüm katılımcıların değerlendirmeleri toparlanır ve en fazla işaretlenen öneriden başlayarak, önem sırasına göre listelenir. Bunun yerine en önemli gördüklerine en yüksek puanı vermek şartı ile ilk beş veya on çözümü puanlaması da istenebilir. Öneriler en yüksek puandan en düşüğe kadar sıralanır.

5 BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI Doküman No: KYS. T.01 Tarih: Sayfa No: 4/4 Revizyon No: 01 Önerilerin Uygulanması: Beyin Fırtınası seanslarından maksat bir konu hakkında olabilecek her çözüm önerisinin tespitidir. Elde edilen öneriler, uygulama konumundaki kişi veya birimlere bildirilir. Bu kişi veya birimler önerilerin uygulanabilirliği üzerinde çalışmalarını yaparlar. (Ref: Kalite Yönetim Ekibi Beyin Fırtınası Formu ĠKEM. F.14) SORUMLU: Kalite Yönetim Ekibi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü DAĞITIM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kalite Yönetim Temsilcisi MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

6 KALİTE ÇEMBERLERİ Doküman No: KYS. T.02 Tarih: Sayfa No: 1/4 Revizyon No: 01 AMAÇ : Belediye çalışanlarının kendi birimleri ve/veya ilgili oldukları alanda belediye faaliyetlerinde kalite, etkinlik, verimlilik artışı sağlayacak çalışmalarda bulunmasını ve bu çalışmalarda izlenecek yöntemleri belirlemek ve iyileştirme çalışmalarının kontrol altında yapılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İLGİ : İSO 9001:2000; m KAPSAM : Belediye uygulamaları ve yönetimine ilişkin her türlü öneriler YÖNTEM: 1- Çember OluĢturulması: Çalışanlar arasında çember oluşturmak isteyenler bu tekliflerini kendi müdürlerine iletir. Müdürler de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne durumu bildirir. Çember oluşması için en az 3 kişinin bu çalışmaya katılmayı kabul etmesi gerekmektedir. Bu sayı 8 i geçemez. Eğer birimde Kalite Çemberlerinde çalışmak isteyen daha fazla kişi varsa, bu durumda birden fazla çember oluşturulabilir. Bir kişi aynı anda birkaç çemberde yer alabilirse de bu sayınında 2 3 civarında kalmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu kişilerin sürekli çember toplantıları sebebi ile asli işlerini aksatmaları söz konusu olacaktır. 2- Çember Sorumlusunun Belirlenmesi Çember üyeleri kendi aralarından birini başkan seçmelidir. Bu kişi çember üyeliğinin yanı sıra çalışmalarının disiplinli yürütülmesi ve üstlerinin bilgilendirilmesi görevlerini yerine getirecektir.

7 KALİTE ÇEMBERLERİ Doküman No: KYS. T.02 Tarih: Sayfa No: 2/4 Revizyon No: ÇalıĢma Takvimi Çember üyeleri, hangi gün veya günlerde, hangi saatler arasında ve nerede toplanacaklarına karar vermelidirler. Burada toplantı saatinin uzun ve toplantı aralığının da kısa olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin, her gün toplantı yapmak veya 2 saat ve üzeri toplantı yapmak doğru değildir. Çünkü Kalite Çemberleri çalışmalarında katılımcıların asli işlerini aksatmamaları gerekmektedir. Haftada 1 veya 2 gün toplanılması ve toplantıların 1 saati aşmaması en uygun çözüm olarak görülebilir. 4- ÇalıĢma Konusu Kalite çemberlerinin çalışma yapacağı konu önceden belirlenmiş olmamalıdır. Çünkü Kalite Çemberlerinde kural çalışanların üzerinde çalışma yapacakları konuyu kendilerinin belirlemesidir. Konu önceden belli olursa, bu kalite çemberi değil ancak proje grubu veya özel bir konu hakkında oluşturulmuş çalışma ekibi olur. Kalite çemberlerinde konunun önceden belirlenmemesinin üç yararı bulunmaktadır. Birincisi; Kalite çemberlerinden amaç çalışanların kendi işlerine sahip çıkmalarını sağlamaktır ve bunun gönüllü yapılması esastır. Çalışanlar sırf yaptıkları iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynaklarını ve nedenlerini araştırma ve çözüm bulmak arzusu ile bir araya gelmiş olmalıdır. Yani amaç var olan bir soruna çözüm aramak değil, işimizi nasıl daha iyi yapabiliriz veya işimizde karşılaştığımız sorunları nasıl çözebiliriz anlayışının gelişmesidir. İkincisi; konu önceden belli olmadığı için üzerinde öncelikle durulması gereken sorunu veya çalışma konusunu çember üyelerinin belirlemesine izin verilerek onları onore etmiş oluruz. Üçüncüsü, çalışanlar kendi işleri ile ilgili daha fazla bilgiye sahiptir. Bizim fark edemediğimiz sorunlar olabilir. Çalışma konusunu onların tespit etmesine imkân vererek, yönetimin farkına varmadığı sorunların gündeme getirilmesini sağlamış oluruz.

8 KALİTE ÇEMBERLERİ Doküman No: KYS. T.02 Tarih: Sayfa No: 3/4 Revizyon No: 01 Çalışma konusunun tespiti için tüm çember üyeleri kendi önerilerini ortaya koyar ve öneriler çember üyeleri arasında görüşülür. Ardından oylama yapılarak çalışılacak konu belirlenir. 5- ÇalıĢmanın Tamamlanma Tarihi ve ĠĢ Planlaması Çalışma yapılacak konu belirlenince, bu çalışmanın ne zamana kadar bitirileceği de baştan tespit edilmeli ve bu süreye göre iş planı yapılmalıdır. Kalite Çemberleri birkaç haftalık veya birkaç aylık kurulabilirse de bir yıllık olarak kurulamaz. Çünkü uzun süre bıkkınlığa yol açar. 6- Gündem ve Disiplin Kalite çemberleri gönüllülük esasına dayanmakla beraber çalışma serbestliği demek değildir. Yani, kişiler kalite çemberine üye olmak zorunda değildir ama üye olmuşlarsa disiplinli biçimde çalışmaları sürdürmek zorundadır. Bunun için toplantının gündemi olmalı, önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılanlar değerlendirilmeli, yeni yapılacak çalışmalar belirlenmeli ve görev dağılımı yapılmalıdır. Toplantı katılımcıları yoklama çizelgesini imzalamalı ve alınan kararlar yazıya geçirilip dosyalanmalıdır. 7- DıĢarıdan Biri Kalite çemberine zorunlu olmasa da dışarıdan birinin katılmasında yarar vardır. Hatta mümkünse bu kişi çalışma yapılan bölümün işi hakkında fazla bilgisi olmayan kişi olmalıdır. Bu sayede mesleki körlüğün sebep olacağı bazı hususları görememek gibi bir olumsuzluk doğma ihtimali zayıflayacaktır.

9 KALİTE ÇEMBERLERİ Doküman No: KYS. T.02 Tarih: Sayfa No: 4/4 Revizyon No: Sonuç Raporu Kalite Çember Sorumlusu Kalite Çemberi çalışmasını tamamlayınca yazılı bir rapor olarak sonucu üstlerine vermelidir. Sonuç raporunun verilmesi ile birlikte çemberin işi bitmiştir ve fesh olur. Üyeler dilerlerse yeni çember kurabilirler. 9- Çember Rehberi Kurum içerisinde değişik birimlerde birden fazla çember kuruluyorsa, çember sorumlularının sorunları ile ilgilenecek, çalışmaları koordine edecek ve eğitim verecek bir rehber görevlendirilmelidir. (Ref: Kalite Yönetim Ekibi Kalite Çemberi Formu ĠKEM. F.13) SORUMLU: Kalite Yönetim Ekibi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü DAĞITIM: Tüm Müdürlükler, Kalite Yönetim Temsilcisi MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

10 KIYASLAMA Doküman No: KYS. T.03 Tarih: Sayfa No: 1/1 Revizyon No: 01 AMAÇ : Belediye çalışanlarının belediye faaliyet alanlarında kalite, etkinlik, verimlilik artışı sağlamak için diğer kurumların başarılı uygulamalarının izlenmesi, belediyemize uyarlanabileceklerin uyarlanması çalışmalarının kontrol altında yapılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İLGİ : İSO 9001:2000; m KAPSAM : Belediye uygulamaları ve yönetimine ilişkin her türlü konu YÖNTEM: 1. Kıyaslama yapılacak kurum ve bu kurumun kıyaslama yapılacak departmanı belirlenir. Kıyaslama, belirli bir konu üzerinde yapılacaksa, bu konu belirlenir. 2. Kıyaslama yapılacak kurumun yetkilileri, kıyaslama yapacak müdürlüğün yöneticisi tarafından aranır ve randevu istenir. 3. Kıyaslama için belirlenen kuruma gidecek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce belirlenir ve görevlendirme yapılır. 4. Kıyaslama yapacak personel ilgili kuruma gider ve kıyaslama konusu işlemler hakkında her türlü (Planlama, politika, uygulama, denetleme, vb) bilgiyi alır. 5. Elde edilen bilgiler, müdürlükte, ilgili personel ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda belediyemizde uygulamada gerek duyulan değişiklikler saptanır. 6. Saptanan değişiklikler hakkında karar verme yetkisi müdürde ise müdüre, değilse ilgili başkan yardımcısına sunulur. (Ref: Kıyaslama Formu ĠKEM. F.15) SORUMLU: Tüm Müdürlükler DAĞITIM: Tüm Müdürlükler MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

11 SÜREÇ ANALİZLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doküman No: KYS. T.04 Tarih: Sayfa No: 1/2 Revizyon No: 01 AMAÇ : Belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artışının sağlanması, kalite seviyesinin yükseltilerek hemşehri memnuniyetinin artırılması için süreçlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin ölçülmesi çalışmalarının kontrol altında ve sürdürülebilir biçimde yapılmasını temin etmek. İLGİ : İSO 9001:2000; m.02, m. 7.1, m KAPSAM : Belediye uygulamaları ve yönetimine ilişkin her türlü konu YÖNTEM: 1- Süreçlerin Tespiti a) Belediyemizdeki ürün/hizmet üretim ve sunumuyla ilgili her türlü iş ve işlemler belirlenir. b) Her iş ve işlemin uygulama aşamaları İş Akış Şemaları aracılığı ile tespit edilir. İş Akış Şemasının kullanımının pratik olmadığı durumlarda metin tarzı kullanılabilir. 2- Süreç ĠyileĢtirme a) Tespit edilen süreçlerde hukuki, teknik veya kalite gereği olmasına gerek görülmeyen işlemler tespit edilir. b) Tespit edilen gereksiz işlemlerin süreçten çıkarılması için öneri müdürlükçe ilgili başkan yardımcısına iletilir. c) İlgili Başkan yardımcısının onay vermesi durumunda yeni süreç uygulanır.

12 SÜREÇ ANALİZLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doküman No: KYS. T.04 Tarih: Sayfa No: 2/2 Revizyon No: Süreçler Arası ĠliĢkinin Tespiti a) Süreçlerin girdi ve çıktıları ve bunların hangi birime ait olduğu tespit edilir. b) İlgili birim yetkilileri ile görüşülerek girdi-çıktı süreçleri ile üzerinde iyileştirme çalışması yapılan sürecin birbiri ile entegrasyonunun mümkün olup olmadığı incelenir. Mümkün görülürse, ilgili birimlerin bağlı oldukları başkan yardımcılarının onayına sunulur. Onayı müteakip yeni süreç uygulanır. 4- Süreç Etkinliği a) Süreçlerin hedefleri belirlenir. Bu hedefler zaman, işlem sayısı, üretim veya hemşehri memnuniyeti olarak belirlenir. Bir sürecin birden fazla hedefi olabilir. b) Süreçlerin sonuçları ile hedefler karşılaştırılır ve sapma varsa, süreç ile ilgili kişilerden oluşan bir komisyon ilgili başkan yardımcısı tarafından görevlendirilir. c) Komisyon sapmanın nedenlerini ve çözüm yöntemlerini belirler ve ilgili başkan yardımcısına sunar. Onayı müteakip yeni süreç uygulanır. (Ref: ĠĢ AkıĢ ġemaları Klasörü) SORUMLU: Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler DAĞITIM: Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler. MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

13 KAMUOYU YOKLAMALARI Doküman No: KYS. T.05 Tarih: Sayfa No: 1/2 Revizyon No: 01 AMAÇ: Gebzelilerin belediye çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerinin ve beklentilerinin kontrol altında tespit edilmesini sağlamak. KAPSAM: Gebze halkının belediye hizmetlerini değerlendirmeleri ve beklentilerini kapsayan kamuoyu yoklamaları bu talimata göre yapılır. İLGİ: YÖNTEM: - ISO 9001: 2000; m Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü - Düzeltici Faaliyetler Prosedürü 1- Kamuoyu Yoklamaları yılda en az bir kere yapılır. 2- Kamuoyu yoklamaları belediye personeli tarafından yapılabileceği gibi bu işi yapan firmalara da yaptırılabilir. 3- Kamuoyu yoklamalarında hangi soruların sorulacağı üst yönetim tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından kararlaştırılır. Sorular Gebze halkının belediye çalışmalarını nasıl değerlendirdiği ve belediyeden beklentileri ile ilgili olacaktır. Gerek görüldüğünde bu soruların yanı sıra değişik konularda da sorular sorulabilir. 4- Kamuoyu yoklamaları en az denekle yapılacaktır.

14 KAMUOYU YOKLAMALARI Doküman No: KYS. T.05 Tarih: Sayfa No: 2/2 Revizyon No: Belediye personeli eliyle yapılan kamuoyu yoklamalarında deneklerin doldurduğu formlar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nde bulundurulur ve bu müdürlük tarafından kamuoyu yoklamasının raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına verilir. 6- Kamuoyu yoklamasının tedarikçi firma tarafından yapılması durumunda sonuçların ayrıntılı olarak gösterildiği rapor firma tarafından hazırlanır, Başkan ve Başkan Yardımcılarına verilir. 7- Kamuoyu yoklamalarında elde edilen veriler Yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürüne göre değerlendirilir. 8- Başkan yardımcıları kamuoyu araştırma sonuçlarının kendilerine bağlı birimlerde Düzeltici Faaliyetler Prosedürü doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar. SORUMLU: Başkan, Başkan Yardımcıları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü DAĞITIM: Başkan, Başkan Yardımcıları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

15 VERİ ANALİZİ Doküman No: KYS. T.06 Tarih: Sayfa No: 1/2 Revizyon No: 01 AMAÇ: Belediye faaliyetlerinin değerlendirilmesinde objektif kriterlerin uygulanmasını sağlamak. KAPSAM: Belediye faaliyetlerinin değerlendirilmesi çalışmaları İLGİ: ISO 9001:2000; m.8.4 YÖNTEM: 1- Belediye birimlerinin faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla bu faaliyetlerin önceki yıllarda yapılan faaliyetlerle karşılaştırılması yapılır. 2- Karşılaştırmalarda aynı kategorideki iş ve işlemlerle ilgili sayısal veriler, önceki dönem verileri ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma grafik veya tablo kullanılarak yapılır. 3- Her birim hangi faaliyetleri hakkında değerlendirme yapacağını kendi belirleyebileceği gibi yıllık değerlendirme toplantıları öncesi ve gerektirdiği her zaman İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü veya Yönetim Temsilcisi tarafından istenen verileri grafik veya tablo biçiminde hazırlayacaktır. 4- Hazırlanan veriler Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında girdi olarak değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne verilir. 5- Her yılsonunu takip eden ilk iki ay içinde, söz konusu yılın performans programındaki hedeflere ulaşım oranları da yukarıda belirtilen yöntemlere göre hazırlanır.

16 VERİ ANALİZİ Doküman No: KYS. T.06 Tarih: Sayfa No: 2/2 Revizyon No: Belediyeye gelen vatandaş talep ve şikâyetleri konularına göre ayrıştırılarak artış ve azalışlar ile toplam şikâyet içindeki oranları tablo veya grafik olarak hazırlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında girdi olarak değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne verilir. (Ref: Veri Analizi Formu ĠKEM. F.16) SORUMLU: Başkan, Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler DAĞITIM: Başkan, Başkan Yardımcıları, Tüm Müdürlükler MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

17 BEYAZ MASA Doküman No: KYS. T.07 Tarih: Sayfa No: 1/1 Revizyon No: 01 AMAÇ: Beyaz Masa yolu ile gelen hemşehri talep ve şikâyetlerinin kontrol altında değerlendirilmesini ve geri bildirimini sağlamak KAPSAM: Beyaz Masa yolu ile gelen şikâyet ve talepler İLGİ: Hemşehrilerimizin beyaz masa yolu ile ilettiği şikâyet ve talepler YÖNTEM: 1- Telefonla Web sitesi veya vatandaş bizzat beyaz masaya gelerek talebini bildirir. 2- Talep Beyaz Masa memuru tarafından Beyaz Masa Talep Formuna işlenir. 3- Talep bilgisayara kayıt edilerek form aracılığı ile ilgili müdürlüğe bildirilir. 4- İlgili müdürlükten gelen cevaba göre başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz 48 saat içinde cevap verilir saat içinde ilgili müdürlükten cevap gelmezse ilgili müdüre konu iletilir talebin sonuçlanması takip edilir. 6- Beyaz Masa memurları tarafından ekranda kayda alınan şikâyet formları numaralandırılarak bir yıl büroda, 5 yıl arşivde saklanır. SORUMLU: Beyaz Masa Görevlileri DAĞITIM: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa Görevlileri MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

18 KODLAMA Doküman No: KYS. T.08 Tarih: Sayfa No: 1/3 Revizyon No: 01 AMAÇ: Belediyemiz dokümanlarında kullanılan kod sistemini oluşturmak ve kontrol altında yapılmasını sağlamak KAPSAM: Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm dokümanlar İLGİ: ISO 9001:2000, m YÖNTEM: 1- Doküman Sınıflaması ve Kod Numarası DOKÜMAN SINIFLAMASI KOD NUMARASI 1 KALĠTE EL KĠTABI KYS. No 2 SĠSTEM PROSEDÜRLERĠ KYS. P.No 3 Ġġ TALĠMATLARI KYS. T.No 4 FORMLAR Birim Kodu. F.No 5 GÖREV TANIMLARI Birim Kodu. GT. No 6 Ġġ AKIġ ġemalari Birim Kodu. ĠA. No

19 KODLAMA Doküman No: KYS. T.08 Tarih: Sayfa No: 2/3 Revizyon No: Birim Kodları 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ZM 2 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠM 3 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠMĠM 4 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠKM 5 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TĠM 6 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠM 7 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠKEM 8 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FĠM 9 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠġM 10 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ÖKM 11 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TKM 12 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KSĠM 13 ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YĠM 14 EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ SĠM 15 GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GKSKM 16 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PPM 17 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZM 18 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠM 19 KÜLTÜR VE SOSYAK ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KSĠM 20 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ MM 21 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SĠM 22 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ VĠM 23 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BYHĠM

20 KODLAMA Doküman No: KYS. T.08 Tarih: Sayfa No: 3/3 Revizyon No: 01 SORUMLU: Tüm Müdürlükler, Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Ekibi DAĞITIM: Tüm Müdürlükler, Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Ekibi MUHAFAZA: Bu doküman, yenisi ile değiştirilinceye kadar, dağıtım yapılan birim ve kişilerin Kalite Klasörlerinde muhafaza edilir.

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı