T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1"

Transkript

1 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1 SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 000 HİZMETİN ADI Genel Evrak HİZMETİN TANIMI Gelen-Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması - Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik HİZMETTEN YARARLANANLAR leri, Öğrenciler Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı Merkezi İdare Taşra Birimleri Mahalli İdare Diğer (Özel Sektör ve Benzeri) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR Kamu Kuruluşları MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ Sürekli Yapılıyor YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Sunulmuyor Mevzuat İşleri Tüm Yasal Dayanaklar Kanun,Yasa,Yönetmelik İlgili Maddeleri Kamu, Elemanı,İdari,Öğrenci Sürekli Yapılıyor Sunulmuyor Stratejik Plan Stratejik Plan Hazırlanması Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.Maddesi Strateji 5 Yıllık Döneme Ait Stratejik Plan 1 ay 1 Sunulmuyor Birim Faaliyet Raporu Fakültenin Eğitim- Yılına Ait Tüm Faaliyetine İlişkin Raporlar Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ( Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41.madde-17 Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazete) Strateji 1 ay 1 Sunulmuyor İzin ve İdari in Yıllık, Hastalık,Refakat,Aylıksız ve Mazeretleri Kapsamında İzin nin Yapılması. 657 Sayılı Kanunun Fakülte Maddeleri leri Devlet larına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - - İzin Formu,Dilekçe-Sağlık Kurulu Raporu si 1 GÜN Sunulmuyor Kurullar (Fakülte Kurulu,Fakülte Yönetim Kurulu,Disiplin Kurulu) Karar Altına Alınması Gereken İşlerle İlgili Kurul ve Toplantıların Yapılması Kadro Okullardaki Elemanı Kadro n Yapılması Atama (Profesör, Doçent,Yardımcı Doçent, Görevlisi,Okutman,Ar aştırma Görevlisi,Uzman) 17.ve18.Maddeleri, Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliği,Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Elemanı ve ları Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği İlgili Maddeleri,2914 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri,657 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri, Üyesi Dışındaki Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elemanı,İdari,Öğrenci Elemanı Şartlarını Taşıyan Herkes İlan Metninde İstenen Evraklar ( Dilekçe,Özgeçmiş,Yayın Listeleri,Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti,2 Fotoğraf v.s. ) Atama Teklif Belgeleri (Savcılık Belgesi,İkametgah Belgesi,Sağlık Raporu,Mezuniyet Belgeleri,Nüfus Cüzdan Örneği-FYK vs.) Fakülte,Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Daire İlgili Kanun ve Yönetmelikte Belirtilen Süreler 3 gün Sunulmuyor - 1 Ay Sunulmuyor

2 8 201 Seçim ve Atama Fakülte İdari Birimlerinde Görevlendirilecek, Yardımcısı,Bölüm Başkanı,Anabilim Dalı Başkanı Seçim ve Atama İşleri 2547 Sayılı Kanun- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliği İlgili Kanun ve Yönetmelikte Belirtilen Süreler 1 Hafta 3-4 Sunulmuyor Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler nın Sunum,Konferans Eğitim,Araştırma Amaçlı Toplantılara Katılmaları 39.Maddesi - - Dilekçe,Davet Mektubu,Yönetim Kurulu Kararı,Bölüm Görüşü - 1 Hafta Sunulmuyor Yurtdışı Görevlendirme Bilgileri Yurtdışında Görevlendirilen Bilgilerinin İlgili Formlara İşlenmesi 39.Maddesi - - Form Her ay düzenli olarak 1 12 Sunulmuyor Yurtdışı Görevlendirmeler (YÖK Burslu) Doktora Tez Araştırma Bursu, Yüksek Lisans Tez ve Doktora Sonrası Araştırma Bursu ve Üyelerine Sağlanacak Destekler Kapsamında Görevlendirilme Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek na - - Dilekçe,Başvuru Belgeleri,Form,Yönetim Kurulu Kararı, Onayı 1 hafta Sunulmuyor Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak) Elemanı Yetiştirme (2547/35madde) Fakültelerin Elemanı İhtiyaçlarının Karşılanması Maddesi Gereği Başvuru Belgeleri,Yönetim Kurulu Kararı,Form Başvuru Dönemlerinde 1 Hafta Sunulmuyor Elemanı Yetiştirme (2547/33madde) Fakültelerin Elemanı İhtiyaçlarının Karşılanması - - Başvuru Belgeleri,Kabul Belgesi 1 Hafta Sunulmuyor Elemanı Yetiştirme (1416'ya göre) Fakültelerin Elemanı İhtiyaçlarının MEB burslu olarak karşılanması 1416 Sayılı Kanun - - Üniversite Yönetim Kurulu Kararı,Davet Mektubu Fakülte Sekreterliği 1 Hafta Sunulmuyor

3 Elemanı Yetiştirme (ÖYP) Fakültelerin Elemanı Yetiştirilmesi ( ÖYP Usul ve Esaslar Kapsamında) Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek na Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi, Yükseköğretim Kurumları nın Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi Sınav başlıklı Ek 8. Maddesi, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi ve Üyesi Dışındaki Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak) - - ÖYP Usul ve Esaslar Kapsamında istenen belgeler,yönetim Kurulu Kararı 1 Hafta Sunulmuyor 16 Birimlerin Kurulması Fakültelerde Bölüm, Anabilim Dalı Kurulması 3.Maddesi-(k) Fıkrası öğretim elemanı,öğrenci - - Bölüm Kurul Kararı Fakülte Kurulu Kararı Senato Kararı Bölüm Başkanlıkları Fakülte Kurulu Üyeleri Yükseköğretim na Talep Yazısı 3-4 ay Sunulmuyor Görev Süresi Uzatma Görev Süresi Yeniden Uzatılacak 23,31,32,33 Maddeleri personel - - Görev Süresi Uzatma Formu Bölüm Görüşü, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 1 ay 40 Sunulmuyor Askerlik Tehiri Askerlik Tehir 1111 Sayılı Askerlik Kanunu -İdari - - Dilekçe, Askere Sevk Belgesi Fakülte Sekreter 1 Hafta Sunulmuyor Emeklilik Emeklilik Talebi İle İlgili n Yapılması 657 Sayılı Kanun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Kanun ve İdari - - Dilekçe,İkametgah İl Muhaberi, 6 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Emeklilik Keseneği İcmal Bordrosu, Mal Bildirim Beyannamesi, İlişik Kesme Belgesi Fakülte Sekreterliği, Strateji Geliştirme Daire Nakil Atama, Nakil ve Ayrılış (İşe Başlama ve Ayrılma) 2547 Sayılı Kanun,2914 Sayılı -İdari Kanun,657 Sayılı Kanun, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu - - Atama Onayı,Nakil Bildirimi,Görevden Ayrılış ve Göreve Başlama Yazısı İlişik Kesme Belgesi,SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK İşten Ayrılış Bildirgesi, Strateji Geliştirme Daire İlgili Kanunlarda Belirtilen Süre 1 hafta Sunulmuyor Sicil Sicil Formlarının Düzenlenmesi Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği - - İçin Sicil Belgesi İlgili Yönetmelikte Belirtilen Süre İçerisinde (Temmuz Ayı) 15 gün 1 Sunulmuyor 22 Bilimsel Araştırma Projeleri-DPT Projeleri-TÜBİTAK Projeleri Proje İle ilgili Tüm İşlemler BAP Yönetmeliği, BAP Yönergesi - - Proje Öneri Formu, Raportör Raporu, Uzmanlık Grubu Değerlendirme Raporu, Uzmanlık Grubu Kararı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi 3 gün 2 Sunulmuyor 23 Geçici (4/C) Geçici İle İlgili Tüm İşlemler Göreve Başlama, Görevden Ayrılma,İzin,Rapor) 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi, 3/5/2004 Tarihli ve 2004/7898 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Geçici (4/C) - - Göreve Başlama Yazısı,Görevden Ayrılışta İlişik Kesme Tutanağı,İdari ve Mali İşler Daire Mevzuatta Belirtilen Giriş ve Çıkış Süresi

4 24 Sürekli (kadrolu) İşçi Sürekli İşçi İle İlgili Tüm İşlemler(İzin,Rapor,Çalışma Saati Aylık Bildirim) Sürekli (Kadrolu İşçi) - - İşçi İzin Talep Dilekçesi,İşçi Çalışma Saati Aylık Bildirim,Sağlık Kültür ve Spor Daire Çalışma Saati Bildirimi Her Ay Pasaport ve İdari Pasaport nin Yapılması 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ve İdari Pesonel - - Dilekçe, Pasaport Talep Formu 26 Belge istemi Fakültemiz inin Fakültede Çalıştığını Gösterir Belge 657 Sayılı Kanun,2547 Sayılı Kanun Fakülte leri - - Kişi beyanı Fakülteye Talep Yazısı Sosyal Güvenlik İşe Giriş Bildirgesi İşe Başlayan in SGK Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8.Maddesi Fakülte Personlleri Sosyal Güvenlik (e-bildirge) 15 gün Sunulmuyor Sosyal Güvenlik İşten Ayrılış Bildirgesi İşten Ayrılan in SGK İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 9.Maddesi Fakülte leri Sosyal Güvenlik (e-bildirge) 10 gün Sunulmuyor 29 Birim Yetkilileri İmza Sirküleri Birim Yetkililerin İsimlerinin ve Tatbiki İmzalarının Gönderilmesi Kaymakamlık Talebi Birim Yetkilileri - - Birim yetkilileri İmza Sirküsü ve Mühür Örneği Kaymakamlık Makamı Değişiklik Meydana Geldikçe ve İdari Terfileri ve İdari in Terfilerin Teklif Edilmesi 657 Sayılı Kanunu İlgili Maddeleri,2547 Sayılı Kanun,2914 Sayılı Kanun Akdemik ve İdari her ay düzenli olarak Temizlik Hizmetleri ve Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri İle İlgili Her Türlü n ve Özel Güvenlik Yazışmaların Yapılması Hizmetleri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Fakülte i - - Hizmet İşleri Kabul Tutanağı,Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetine Ait Rapor,Temizlik Hizmetine Ait Rapor İdari ve Mali İşler Daire her ay düzenli olarak 1 gün 12 Sunulmuyor 32 Bilgi Edinme İsteği Bilgi Edinme Hakkı 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Fakülte i - - Dilekçe- Konuyla İlgili Birimler 15 İş Günü 1 gün Sunuluyor 33 Bilirkişi Görevlendirilme Bilirkişi Görevlendirilmesi İle İlgili İşlemler Talep Doğrultusunda Kamu Konuyla İlgili Birimler Sivil Savunma Yangın Müdahele Ekipleri, Sivil Savunma İle İlgili Her Türlü İşlem (24 Saat Çalışma Planı,Afet Tedbirleri,Araç Gereç Listeleri vs.) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yazısı 27/11/2007 Tarih ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği) Fakülte i ve Kamu Saat Çalışma Planı İdari ve Mali İşler Daire,Sivil Savunma Uzmanlığı Kaymakamlık Makamı

5 35 Satın Alma Giriş Taşınır Mal Yönetmeliği Gereği Fatura ve ya Yerine Geçecek Belgeler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,Taşınır Mal Yönetmeliği Satıcı Firmalar Gerçek ve Tüzel Kişiler - - Fatura Devir Giriş-Çıkış (Üniversite Birimler Arası) Tif Belgesi (Taşınır İşlem Fişi) İlgili Birimlerden Gelen İstek Belgesi Fakülte Birimleri - - Taşınır İstek Belgesi,Taşınır İşlem Fişi 37 TÜBİTAK,BAP,DPT Proje Devir Girişi İlgili Birimlerden Gelen TİF Belgesi - - Fatura,Taşınır İşlem Fişi 38 AB Proje (Satın Alma Fatura ve Fatura Yerine Geçecek Belgeler İstek Belgesi Girişi-Tüketim Çıkışı) Firmaler Gerçek,Tüzel Kişiler, - - Fatura,Taşınır İşlem Fişi 39 Tüketim Çıkış İstek Belgesi Fakülte Birimleri - - Taşınır İstek Belgesi 40 Zimmet Fişi Verme,Zimmet Fişi Düşme İstek Belgesi Talep ve İhtiyaçların Beyan Edilmesi Fakülte Birimleri - - Taşınır İstek Belgesi 41 Taşınır İstek Belgesi Talep ve Beyan Fakülte Birimleri Malzeme Dağıtımı ve İdari in Mal ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Dağıtım Yapılması - - Malzeme İstek Fişi 20 Gün Sunulmuyor Mal ve Malzeme Sayımı Depoda Bulunan Malzeme Miktarlarının Bilinmesi gün 10 Sunulmuyor 44 Taşınır İşlem Fişi Yeni Alınan Malzemelerin Kayda Geçirilmesi - - Fatura 1 Gün 60 Sunulmuyor Aylık Mal ve Malzeme Çıkışları Çıkış Yapılan Malzemelerin 3 Ayda Bir Rektörlüğe Bildirilmesi Gün Sunulmuyor

6 Demirbaş Malzeme Teslimi Kayıtlarda Bulunan Demirbaş Malzemelerin Teslimine İlişkin İşlemler Taşınır Mal Yönetmeliğinin 23.maddesi Fakülte Birimleri - - Teslim Tutanağı Zimmet Fişi Barkot Fişi 1 Gün Sunulmuyor Demirbaş Zimmet Düşümü Kayıtlarda Bulunan Demirbaş Malzemenin Kullanım Ömrünün Tamamlanması ve Hurdaya Çıkarılmasına İlişkin İşlemler Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27.maddesi - - Birimlerden Gelen Malzeme Düşüm ve Hurdaya Ayırma İstek Yazısı 2 saat Sunulmuyor 48 Değer Tespit Bağış Yolu İle Kazanılan Mal ve Malzeme Değerlendirilmesi Komisyonu Tutanağı Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli- Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli Her Cari Yıl Sonunda Yapılması Gereken Periyodik İşlem Taşınır Mal Yönetmeliği Yıl Sonu Devir Yıl Sonunda Depoda Bulunan ve Tarafından Kullanılan Demirbaşların Bir Sonraki Yıla Devir nin Yapılabilmesi İçin Gerekli Evrakların Düzenlenerek e Gönderilmesi gün Sürekli Sunulmuyor Staj Yapan n SGK Staj Yapan n SGK ne Esas Olmak Üzere Böl.Bşk.Gelen Listeler Doğrultusunda n Sisteme Girişlerinin Yapılması, n Bordrolarının Hazırlanması,n Bordrolarının Hazırlanması,n Ödeme Evraklarının Hazırlanması, Staj Yapan n Çıkış nin Yapılması - - Böl.Bşk.Gelen Öğrenci Listeleri,Bordro Evrakları,Ödeme Evrakları Strateji Sosyal Güvenlik (e-bildirge) 15 gün Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ayları Sunulmuyor Bütçe Hazırlık Çalışmaları Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama ve Uygulama Evrakları 5018 Sayılı Kanun Maliye Bakanlığı Bütçe Hazırlama Rehberi - - Bütçe Fişleri ve Tablolar Strateji 15 gün 1 Sunulmuyor Maaşları ve Ek Ödemelerin Yapılması 657 Sayılı Devlet ları Kanunu Gereğince (madde /A-43/B 484 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 5473 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 375 Sayılı KHK İle Ek Ödemeler 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sağlık Sigortası Maaşlar Hesaplanırken Kişilere Ait Derece Kademe Terfi Onayları Sisteme Giriş Yapılr. Kişilere Ait Değişiklikler ve Ek Ödeme Gerektirecek Durumlar Her Ay İçinde Takip Edilir ve Maaş Ödeme Sürecine Yansıtılır. - - Maaş Bordrosu Evrakları Strateji 1 hafta 12 Sunulmuyor Ek Çalışma Ek Ders Bordrosu,İzinli,Raporlu ve Görevli Evrakları Karşılıkları Ödemeleri - - Ek Ders Bordrosu,İzinli,Raporlu ve Görevli Evrakları Strateji Eğtim- in Devam Ettiği Aylarda 8 Sunulmuyor Mesai Ödemeleri (II.) Fakültemiz ve İdari lerine Fazla Mesai Ücreti Yapılması İle İlgili İşlemler 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Yapılması Hakkında Kanunun 10.ve 12 Maddesi ve 04/11/2013 tarih ve 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - - Fakülte Yönetim Kurulu Kararı,lık Oluru Strateji Eğtim- in Devam Ettiği Aylarda 8 Sunulmuyor

7 Mal ve Hizmet Alımları Birimlerden Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi ve Mal Hizmet Alımı 4737 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin -22/a-22/b- 22/c-22/d ve 22/e - - Temin Belgesi,Muayene Kabul Komisyon Kararı,Piyasa Araştırması,Fatura,Proforma Fatura,Taşınır İstek Belgesi Strateji 3 gün Sunulmuyor Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı Fatura ve Yerine Geçen Belgeler Satıcı Firmalar Gerçek ve Tüzel Kişiler Strateji MalzemeTemin İşlemi ve İdari in Mal ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Alım Yapılması - - Mal ve Malzeme Talep Formu 10 gün 2 Sunulmuyor Döner Sermaye Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Talebi Üzerine Her Kalemde İhtiyaç Duyulan Miktarların Belirlenerek Gelir Gider Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesi Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlşikin Yönetmelik - - Gelir-Gider Tablosu Döner Sermayeİşletme Müdürlüğü 1 gün 1 Sunulmuyor Yollukları Yolluk Ödeme 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Fakülte leri - - Yönetim Kurulu Kararı, Onayı, Görev Belgesi,Ücret Bildirimi,Yolluk Beyanı Strateji Doğum ve Ölüm Yardımı Doğum Yardımı ve Ölüm Yardımı Ödemesi İle İlgili İşlemler 657 sayılı DMK'nun maddeleri Fakülte leri - - Banka Havale Dilekçesi Doğum Raporu, Ölüm Defin Belgesi Ödeme Emri Strateji SGK Beyannameleri 5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde Her Aya Ait Maaş Evrakları Hazırlandıktan Sonra İlgili Miktarlar Belirlenir Her Ayın 15'i ve 20'si Arasında Beyanname Gönderilir 5510 Sayılı Kanun Fakülte leri - - Beyanname (e-bildirge) Strateji Soyal Güvenlik 1 gün 12 Sunulmuyor SGK Kesenek Gönderme in Maaşlarından Kesilen Emekli Keseneklerinin İnternet Ortamında SGK'ya Gönderilmesine İlişkin İşlemler 5434,5510 Sayılı Kanunlar - - Aylık Prim Bildirgesi Strateji Soyal Güvenlik 1 gün 12 Sunulmuyor /31.Madde'ye Görevlilerinin SGK Primlerine İlişkin İşlemler Göre Görevlendirilen Öğr.Gör.Primleri 506 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu - - Ksımi Süreli Sözleşme Aylık Prim Belgeleri Soyal Güvenlik Eğtim- in Devam Ettiği Aylarda Sunulmuyor Yurtiçi Geçici Yurtiçi Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemeleri İle İlgili İşlemler Görevlendirme Yolluk Ödemeleri 657 Sayılı DMK ve Bütçe Kanunu,6245 Sayılı Harcırah Kanunu - - Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Görevlednirme Onayı Banka Havale Dilekçesi Gidiş-Dönüş Bileti veya Rayiç Belgesi Yurtiçi Geçici görev Yolluğu Bildirimi Ödeme Emri Belgesi Strateji

8 Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi İle İlgili İşlemler 657 Sayılı DMK ve Bütçe Kanunu,6245 Sayılı Harcırah Kanunu - - Dilekçe Banka Havale Dilekçesi Atama Onayı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi Strateji Madde Kapsamında Burslu Görevlendirmeler Görevlendirme İle İlgili Usul ve Esaslarda Belirtilen n Yapılması 2547 Sayılı Kanunu 39.Maddesi Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Kararları Fakülte - - Yönetim Kurulu Kararı,Yök Burs Miktarını Beliritr yazı Strateji 1 hafta Sunulmuyor Yıl Sonu Devir Tenkis Belgeleri - - Tenkis Belgeleri Öğrenci Kayıt n Fakülteye Kayıtları (Bilgilerini İçeren Evraklarının Hazırlanarak Otomasyon Kayıtlarının Yapılması) - - OSYM Kazandı Belgesi,Fotoğraf,Lise Diploması,Nüfus Cüzdan Fotokopisi,Öğrenci Harç Dekontu., Yrd. Daire Gün 1 Sunulmuyor 70 Öğrenci n Resmi Kurumlara,Burs Başvurularında ve Askerlik Belgesi,Transkript nde Kullanılmak Üzere Durumlarının Gösterilmesi. (Not Durum Belgesi) ve Askerlik Durum Belgesi(EK-C2) - - Öğrenci Beyanı, Yrd Gün --- Sunulmuyor Eylem Planı Eğitim- Faaliyetleri İle İlgili Faaliyet Raporu Hazırlanması Yükseköğretim Kurulu , Yrd Aylık Dönemler Halinde 1 Gün --- Sunulmuyor Kredi Yurtlar Bursu Kredi Yurtlar (Katkı,Öğrenim,Burs) KYK Cari Hizmet Maliyetine İlişkin Öğrenci Katkı Payına Alınacak Katkı Payları ve II. Ücretleri - - Kredi Başvurusunda İstenilen Tüm Belgeler, Yrd hafta 1 Sunulmuyor KYK Dışı Burs KYK Dşındaki Tüm Burslar - - Burs Başvurusunda İstenilen Tüm Belgeler, Yrd. 2 Hafta 1 Sunulmuyor Öğrenci Katkı Payları Öğenci Katkı Payı (Harç) KYK Yönetmeliği - - Dilekçe, Banka Dekontu, Yrd. 1 ay 1-3 Sunulmuyor İstatistik Bilgileri ÖSYM İstatistikleri (ÖSYM,DGS,EK Kontenjan Kız-Erkek Öğrenci ÖSYM Sayıları,Yaş,Mezun Öğrenci,İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı,Afla Gelen Giden Öğrenciler) , Yrd Hafta 1 Sunulmuyor 75

9 Disiplin Disiplin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği - - Bölüm Başkanlıklarından Gelen Talepler, Yrd. 2 ay Sunulmuyor Eğitim-- Takvim Yatay Geçiş Kontenjanı Eğitim Planı, Takvim,Yatay Geçiş Kontenjan Önerileri İlgili Maddeleri,Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arasında Kredi Transferleri Yapılması Hakkında Yönetmelik - - Bölüm Başkanlıklarından Gelen Talepler, Yrd hafta 1 Sunulmuyor Öğrenci Dilekçeleri İlgili Makama Verilmek Üzere İstenen Belgeler. - - Öğrenci Dilekçesi, Yrd. 1 Gün --- Sunulmuyor Öğrenci Kimlik Kartının Çıkarılma Eğitim- - - Dilekçe Kayıp Yazısı Tutanak Fotoğraf, Yrd. 15 gün Sunulmuyor 79 Kısmi Zamanlı Çalışma Maddi Durumu Kötü Olan n Fakülte Bünyesinde Çalıştırılması.(Kütüphane,Laboratuvar Okul Kantini) Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslar - - Öğrenci Dilekçesi ve Kısmi Zamanlı Çalışma İsteği Formları, Yrd. Sağlık Kültür Daire Hafta 1 Sunulmuyor Öğrenci Öğrencilerle İlgili Her Türlü Yazışmalar - -, Yrd Yaz Okulu Yaz Okulu Açılması Yaz Okulu Yönergesi, Fakülte Kurulu Kararı, Senato Kararı - -, Yrd. Sağlık Kültür Daire Takvimde Belirtilen Süre Sunulmuyor 83 Yatay ve Dikey Geçiş işlemleri Fakültemize Yatay Geçişle Başka Bir Üniversiteden Gelen Veya Fakülte İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler ve Dikey Geçişle Fakültemizi Kazanan n Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arasında Kredi Transferleri Yapılması Hakkında Yönetmelik,Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik, Başka Üniversiten Gelen Öğrenciler ve Dikey Geçiş Sınavını Kazanarak Fakültemize Yerleşen Öğrenciler - - Öğrenci Dilekçesi ve Yatay Geçiş- Dikey Geçiş Evrakları Bölüm, Yrd. Daire Hafta 1 Sunulmuyor Öğrenci Değişim Öğrenci Değişim Programları İle Yurt içi ve Yurt Dışındaki Başka Programları Üniversitelere Eğitim Amaçlı Gidilmesi (Farabi,Erasmus Öğrenci Programları) Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Üyesi Değişim Programı - - Program Kapsamında İstenilen Belgeler, Yrd. Dış İlişkiler Birimi hafta 2 Sunulmuyor

10 85 Sınav Mazeret,Bütünleme,Tek Ders Sınav Talepleri Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği - - Dilekçe ve Sağlık Kurulu Raporu, Yrd. Daire Mazeret Bitimini Takip Eden 5 İş Günü ve Tek Ders Sınav Tarihi 86 Sınav Sonuçları Sınav Sonuçlarına İtiraz Önlisans ve Lisans ve Sınav YönetmeliğiSınav Yönetmeliği - - Dilekçe, Yrd. Daire Sınav Sonuçlarının 2 hafta Sunulmuyor Duyurulduğu Tarihten Sonraki 1 Hafta İçinde 87 Kayıt Dondurma Kayıt Dondurma Önlisans ve Lisans ve Sınav YönetmeliğiSınav Yönetmeliği - - Dilekçe ve Mazeret Belgesi, Yrd. Daire Eğitim- Başlangıç tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde 2 hafta Sunulmuyor Kayıt Silme Kayıt Sildirme Önlisans ve Lisans ve Sınav YönetmeliğiSınav Yönetmeliği - - Dilekçe, Yrd. Daire 88 Başarı Oranları Başarı Oranları (Sınıf İçinde İlk %10'a Giren I.ve II. ) KYK Yönetmeliği, 6111 Sayılı Kanun - -, Yrd. Daire 15 gün 2 Sunulmuyor 89 Ders Ataması Ders Ataması ( in Görevlendirildiği Derslerin Otomasyon Sistemine Atılması) - -, Yrd. Daire 1 hafta 2 Sunuluyor Öğrenci Temsilcisi Seçimi Öğenci Temsilciliği Seçimi Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliği - -, Yrd. Daire Öğrenci Konseyi Seçim Takviminde Belirtilen Süre 2 hafta 1 Sunuluyor 92 Ders Muafiyeti Ders Muafiyeti Önlisans ve Lisans ve Sınav YönetmeliğiSınav Yönetmeliği - - Dilekçe,Transkript ders içerikleri, Yrd. Daire Öğrencinin Okul Kaydını Takip Eden 1 Hafta İçerisinde 2 hafta 1 Sunulmuyor Mezuniyet ve Diploma Derslerini ve Kredilerini Tamamlamış Fakültemiz nin Mezuniyet ve Diploma Önlisans ve Lisans ve Sınav YönetmeliğiSınav Yönetmeliği - - İlişik Kesme Belgesi,Öğrenci Kimlik Kartı, 1 Adet Fotoğraf, Yrd. Daire Gün Sunulmuyor Arşiv Birim Arşiv nin Yapılması Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik - - Arşiv Dokümanları Değerlendirme- Ayıklama-İmha Komisyonu,Birim Arşiv Sorumlusu,Fakülte Sekreteri, Yrd./ Daire Mevzuatta Belirtilen Süre İçerisinde 1 ay 1 Sunulmuyor

11 Bölüm Başkanlıkları Gelen Giden Evrak Fen Bilimleri Enstitüsü ve lık ile Yapılan Yazışmalar - - Bölüm Başkanı 1 gün Lisans ve Lisans ve Yükseklisans Öğrenci Talepleri,Eğitim- Yükseklisans Öğrenci Lisans ve Yükseklisans - - Dilekçeler Bölüm Bölüm Başkanı Gün Sunulmuyor Fen Bilimleri Enstitüsü Lisans nin Staj Staj Talepleri,Staj Lisans - - Dilekçe,Staj Kabul Belgesi Bölüm Bölüm Başkanı Staj Komisyonu, Gün Sunulmuyor

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ 302.11 302.02 302.01 302.10.04 302.10 302.10.01 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR T.C.

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.04.03 050.02 050.01 302.01 302.02 302.01 SIRA NO KURUM KODU DOSYA KODU HİZM ETİN ONLİNE SUNULUP / SUNULMADIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİ HİZMETİN ADI/TANIMI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1 SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 000 HİZMETİN ADI Genel Evrak HİZMETİN TANIMI Gelen-Giden Evrakların Kayıt

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu Şarkışla Aşık Veysel Meslek u Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ Yatay Geçiş 120 Transkrip 1050 HİZMETİN ADI 1350 SIRA NO HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu Timur SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR Meslek Yüksekokul ÜST İDARE İLGİLİ İDARE İLGİLİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ PERSONEL İŞLERİ 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SIRA NO T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Özel

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN ELEKT. OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİ SIRA- RA- NO U 760094 18 R U M K O D U HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMET KURUMUN HİZMETİN BELGELER VE İŞ SÜRECİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK 1 Gelen Evrak adına

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 1 Derse Yazılma (Mazeretli) 2 Ders Muafiyeti 1-Dilekçe 2-Mazeretini belirten belge 3-Derse Yazılma Formu 4-Dekont 1-Dilekçe 2-Not Durum Belgesi 3-Mezun/İlişiği kesilen okula

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1- ÖSYS Sonuç Belgesinin

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİ ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURULACAK PERSONEL/BİRİM HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.15.03 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 160 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.10.03 Yeniden Kimlik Kartının Düzenlenmesi 8 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.01.06 Yatay Geçiş

Detaylı

Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE. Diğer (Özel Sektör ve. Taşra Birimleri Sorumlular.

Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE. Diğer (Özel Sektör ve. Taşra Birimleri Sorumlular. 20103 20103 90308 90306 900 90307 90302 90305 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR Merkezi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI İlk Kayıt İşlemleri T.C. 1Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi(Yüksek Lisans için Lisans Diploması, Doktora programı için Lisans ve Yüksek Lisans diploması) 2Özgeçmiş 3 Ales Sonuç Belgesi 4 Transkript

Detaylı

Diğer (Özel Sektör ve. Taşra Birimleri Sorumlular. Benzeri) Songül Dübüş Hamide Üntürk. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi

Diğer (Özel Sektör ve. Taşra Birimleri Sorumlular. Benzeri) Songül Dübüş Hamide Üntürk. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi 201.03 90308 903.06 900 903.07 903.02 903.05 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR Merkezi

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK- GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu T.C. Yıldızeli Meslek u lüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI Kesin Kayıt İşlemleri Kayıt Yenileme İşlemi Dikey Geçiş İşlemleri Yatay Geçiş İşlemleri BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün 2 Resmi Yazışmalar (Kurum içi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- İzin Formu 2

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) öğrenciler Belge İstenmemektedir.

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) öğrenciler Belge İstenmemektedir. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Üniversite Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş

Detaylı

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1-Adayın mezun olduğu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MYO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MYO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MYO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 İlk Kayıt 2 Yatay Geçiş 1- ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi 4- Nüfus Cüzdanının

Detaylı

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları.

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları. SIRA NO T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Resmi Yazışmalar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek1 SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR) MAHALİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR) MAHALİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANA NLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1.Başvuru

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Öğrenci Belgesi Öğretim 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 7.000 2 Transkript Belgesi Öğretim Lisansüstü -Öğretim ve 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 5.000 3

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EK-1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU ŞUBE KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ÜST İDARE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

Detaylı

BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HĐZMETĐN ADI Đlk kayıt (ÖSYM

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri Üniversitesi Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Ve Tamamlanma 1 Öğrenci Belgesi/Transkript Eğitim Öğretim ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kimliği 5 Dakika 1000000 İlgili Makama Yazı Talebi Eğitim Öğretim 1. Dilekçe.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) 1 377 Belgesi leri 1 Kimlik Kartı ile kişi beyanı Büro 10 Dakika 300 2 Transkript Belgesi Yönetmeliği

Detaylı