Yanan bizdik, siz kömür sandınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yanan bizdik, siz kömür sandınız."

Transkript

1 Yanan bizdik, siz kömür sandınız.

2 BIZ MADENCİLER ÖLMEK DEĞİL YAŞATMAK İÇİN VARIZ TAŞ DEVRİ Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş MADEN DEVRİ Bakır Tunç (Bakır+kalay) Demir

3 13 MAYIS 2014 SOMA EYNEZ KARANLIKDERE MEVKİ

4 ÖNCE Kamu yararı, Doğru yer, Doğru proje, Teknolojiye Yatırım Gerçek risk analizi, İşçi sağlığı iş güvenliği önlemleri ve yatırımları AMAÇ RİSKSİZ/ KAZASIZ ÜRETİM SONRA Sendikalı, güvenli, güvenceli, eğitimli iş gücü, Projeye uygun üretim, Her an ölçme değerlendirme, önlemlere riayet

5 ÖZEL SEKTÖRE AİT OCAKLARDAKİ MADEN KAZALARINDA UYGULANMAKTA OLAN KURTARMA ORGANİZASYONU tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan oluruna göre özetle; kazanın olduğu il valiliğinin Enerji Bakanlığının ilgili kuruluşlarının (TTK77 ve TKİ78 ) tahlisiye ekiplerinin olduğu Soma, Tunçbilek, ya da Zonguldak a yakınlığına göre, bu ekiplerin bağlı olduğu TTK ya da TKİ Genel Müdürlüklerinden biri ile bağlantı kurarak, kazaya müdahale talebini faks ile ilgili Genel Müdüre bildirmesi, tüzüğün 331. maddesinde sözü edilen Bakanlık temsilcisini atama yetkisinin, kazaya müdahale edecek tahlisiye ekibinin bağlı olduğu kurumun Genel Müdürüne verilmesi, ilgili kuruluşun Genel Müdürünün atadığı kişinin kaza yerinde tüzüğün 331. maddesinde belirtilen Bakanlık temsilcisi görevini yürütmesi, kaza yerine TTK ve TKİ Genel Müdürlüğünden iki ayrı Bakanlık temsilcisi atanması durumunda kaza yerine ilk ulaşan kişinin Bakanlık temsilcisi olarak görev yapması, olay yerine TTK Genel Müdürlüğünce de bir eleman görevlendirilmesi durumunda Bakanlık temsilciliği yetki, görev ve sorumluluğunun bu elemana devredilmesi şeklindedir. ACİL KURTARMA PLANI KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL GERÇEKTE VAR OLMALIDIR

6 İLK SAPTAMALAR AFAD, AKUT, İTFAİYE ve Yardım Dernekleri Ocakta Yerel Tahlisiye Ekipleri panikte Güvenlik askeri ve polisiye güvenliği şeklinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye Ekipleri yetki alamıyorlar Her türlü belirsizlik Her türlü bilgi kirliliği ODAMIZ bu aşamada devreye girerek önce kurtarma faaliyetlerine müdahale etti, Daha sonra da kamuoyunu aydınlatma görevine başaldı. Ayhan Yüksel Maden M.O. Başkanı TMMOB Genel Kurul Sunumu

7 M ADENCİLİK ÖZELLİKLE DE KÖMÜR M A D ENCİLİĞİ ZOR, RİSKİ YÜKSEK, ÇOK TEHLİKELİ B İR İŞ KO LUDUR. BU TANIM ASLA «K AZADIR OLUR, K A Ç INILMAZDIR» D EMEK DEĞİLDİR. B U B İLİME, TEKNOLO JİYE, AKLA, M A NTIĞA VE MESLEĞİMİZE S IĞAN BİR TA NIM DEĞİLDİR. BAZI SORULARI YILMADAN, YORULMADAN HEP BERABER SORALIM Ar tık ; Soma, Karadon, Kozlu, Elbistan, Karacabey, Gediz.. Olmasın Madencilik faaliyetlerini uhdesinde barındıran Enerji Bakanlığı ve bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve MİGEM in muhatabı olan ruhsat s ahibi yani TKİ nin yetkisi, görevi, s orumluluğu nedir? TKİ ve TTK neden vardır? Havza madenciliği nedir? Niye havzada damarlar parça, parça alt yüklenicilerce i şletilmektedir? Havza madenciliğinden neden vazgeçilmiştir? Her aşamasının planlanması ve çalışılması bütünlük arz eden madencilik iş kolu çeşitli adlar altında neden alt yüklenicilere verilmiştir? Bir i şi ucuza yapmak nelerden fedakârlık etmemiz demektir? Üretim zorlamasının sonuçları ne olmuştur? Yeni kanunlar yapmak sorunları çözer mi? Eğitimden dem vurulurken işçinin eğitimde harcayacağı saatleri iş kaybı görenlere k im dur diyecektir?

8 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI» ( M İ G E M W E B S AY FA S I N D A N A L I N M I Ş T I R AY N I S İ T E D E N D A H A FA Z L A B İ L G İ Y E U L A Ş I L A B İ L İ R ) Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanununda; madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bulunduğu yerin mülkiyeti ile ilgili olmadığı hükme bağlanmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlerde, işletmeye elverişli ekonomik bir cevherin bulunması durumunda ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1. Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek, 2. Madenlerin aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirler almak, 3. Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak, 4. Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek, 5. Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,...

9 ETKİN VE YETKİYLE DONATILMIŞ DENETIM SİSTEMİ MEVCUT DENETİM SİSTEMİ İç Denetim Teknik Nezaretçi (3213 Sayılı Maden Kanunu) İş Güvenliği Uzmanı (6331 Sayılı İş Güv. Kanunu) TKİ (Asıl İşveren/Ruhsat Sahibi) Kontrol Mekanizması Dış Denetim ETKB/MİGEM ÇSGB/İTKB

10 İŞVERENİNİZİ DENETLEYEBİLİR MİSİNİZ? Madenlerde denetim yapısının bir ayağı da teknik nezaretçi olarak görev yapan maden mühendisleridir. Teknik nezaretçiler MİGEM tarafından atanmakta ve yaptıkları denetimler MİGEM tarafından takip edilmekte ve belli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunların sonucu olarak teknik nezaretçiler devlet (kamu) adına denetim yapmaktadır. Hâlihazır uygulamada ücret, denetim yapılan madenin ruhsat sahibi veya işletmecisi tarafından ödenmekte yani ruhsat sahibi ile teknik nezaretçi karşı karşıya gelmektedir. Teknik nezaretçilerin işverenden bağımsız olması sağlanmalıdır. Aynı sorun şu anda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri için de geçerlidir.

11 POLİTİKALAR / ANAYASA EĞİTİM BİLİM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DEVLETIN GÖREV VE SORUMLULU ĞU KAMU YARARI İSTİHDAM DENETİM İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI DOĞA / ÇEVRE SU YER ALTI KAYNAKLARI ENERJİ ÖZGÜRLÜKLER BİLİM / ÜNİVERSİTELER ÖRGÜTLENME SENDIKALAR MESLEK ÖRGÜTLERİ BASIN KAMU YARARI? ANAYASAL HAKLAR? DENETİM? OKULLAR ÖZELLEŞTİ HASTANELER ÖZELLEŞTİ YER ALTI KAYNAKLARI ÖZELLEŞTİ MTA TKİ TTK ETİBANK NEREDE? E.T.K.B./MiGEM Ç.S.G.B.

12 ÖZELLEŞTIRME ; KÜRESEL KAPITALIZMIN, KRIZINI AŞMAK AMACIYLA ÜRETTİĞİ, ÖZELLİKLE 1980 Lİ YILLARDAN SONRA MAL, HİZMET VE SERMAYENİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SINIRSIZ DOLAŞIMINI SAĞLAMAK IÇIN LİBERAL REFORMLAR ADI ALTINDA DÜNYA ÖLÇEĞİNDE DAYATTIĞI, EKONOMİK, TOPLUMSAL, SİYASAL VE İDEOLOJİK BOYUTLARI OLAN KÜRESEL POLİTİKA ARAÇLARINDAN BİRİSİDİR. Fransa 2-4 Mart 1848 Kararnamesi İşçilerin alt işveren tarafından çalıştırılması ya da işçi simsarlığı yasaklanmıştır (Mony, 81) ADI KİRALAMA HİZMET ALIMI TAŞERON VS. OLSA DA SONUÇ AYNIDIR

13 Güvence Güvencesizlik İşgücü piyasası güvencesi İşten atılmaya karşı korunma İşçi sağlığı ve iş güvenliği Mesleki güvence Vasıfların geliştirme olanağı Sabit ve yeterli bir gelir kazanma güvencesi İşgücü pazarında örgütlü olarak işçi sendikaları tarafından temsil edilme gücü Sağlık, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçların hak olarak edinimi. Yard. Dç. Berna Güler Müftüoğlu Marmara Üniv.

14 GÜNÜMÜZDE EN BÜYÜK KAVGA ENERJI HAMMADDELERI IÇIN VERILMEKTEDIR Ekonomik krizi aşmak adına dünyada uygulanan politikalar ile ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi, sosyal ve ekonomik dokunun zarar görmesi, göçlerin yaşanması, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel yurttaşlık haklarının piyasalaştırılması, kamu hizmetlerinden yoksun kalma olmaktadır. Son birleşmelerden sonra, dünya madencilik endüstrisinin sermaye toplamının %40'ı beş şirketin eline geçmiştir.

15 ARTIK HIÇBIR ŞEY ESKISI GIBI DEĞILDIR! Katı Olan Her şey İşçi emekçi Emek gücü Emek gücünü satma İşçi sağlığı Kadrolu Kamu işletmeciliği Sendikalaşma Sosyal güvenlik hakkı Barınma hakkı Buharlaşıyor.. Çalışan işgören İnsan kaynağı Kariyer planlama İş sağlığı Sözleşmeli 4/b 4/c 50/d Özelleştirme İKY / TKY Esnek güvenlik Kentsel dönüşüm Yard. Dç. Berna Güler Müftüoğlu Marmara Üniv.

16 ETİBANK

17 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GELİNEN NOKTA BİR GELİŞMİŞLİK KRİTERİDİR Denetim ve yaptırımlar etkili ve sistemli olmadıkça istediğiniz yasayı çıkarın sonuç alamazsınız. Denetim mekanizmaları doğru işletilmeli, MİGEM teşkilatlanması ülke sathına yayılmalı, kadroları arttırılmalı, ve konusunda yeterli süre çalışmış deneyimli mühendislerden oluşturulmalıdır. Aynı husus Çalışma Bakanlığının iş müfettişleri için de geçerlidir Ülkemizde yıllardır tüm örgütlenmeler engellenmektedir, sendikalar işçi sağlığı iş güvenliği konusunda çok önemli bir unsurdur. Sendikalar emekçilerin iş yerlerini, çalışma koşullarını iyileştirme mücadelesi için vardır. İşçi eğitimleri tamamlanmaksızın işbaşı yapmamaları konusunda da sendikaların kararlı olmaları gerekmektedir.

18 Sektörde özelleştirmeler, rodövans (kiralama) ve taşeronlaştırma sonucu yaşanan felaketler % 40 oranında artmıştır Geniş alanları kaplayan linyit bölgelerinde kaynak kaybına neden olmadan, rasyonel olarak değerlendirilmesi için yatağın parçalara ayrılarak işletilmesi yerine, bir bütün olarak değerlendirildiği havza madenciliği savunulmaktadır. TTK ve TKİ nin varlıkları da bunu sağlamak üzerinedir. Bu havzada da geniş bir alana yayılan linyit rezervlerinin doğal sınırlar yerine bölünerek işletilmesi bu açıdan da problemlidir. Bir bütün olarak değerlendirmek yerine, parçalara ayrılıp farklı şirketlerin işletmesine verilmiş olması üzerinde de tartışılması gerekmektedir yılında Afşin Çöllolar da yaşadığımız felaketten sonra da odamız bu konuya dikkat çekmiştir bildiğiniz gibi 2 si mühendis 9 emekçinin cenazeleri halen çıkarılamamıştır. Geçmişte meslektaşlarımızın uzmanlaşmasında da büyük rol oynayan adeta birer okul olarak kabul edilen madencilik kuruluşlarımız (TKİ, TTK ) işlevsizleştirilmek yerine asli görevlerine dönmelidir. Tecrübeli meslektaşlarımızdan azami faydalanarak araştırma ve teknolojiye yatırım yapılmalıdır.

19 SON YILLARDA YAŞANAN ÇOK ÖLÜMLÜ MADEN KAZALARI TABLO: 1/1 YER TARİH MADENİN CİNSİ OLAYIN ŞEKLİ Armutçuk Kömür Grizu patlaması 103 Kozlu Kömür Grizu patlaması 10 Yeni Çeltek Kömür Grizu patlaması 5 Kozlu Kömür Göçük 8 Amasra Kömür Grizu patlaması 5 Yeni Çeltek Kömür Grizu patlaması 68 Kozlu Kömür Grizu patlaması 263 Sorgun Kömür Grizu patlaması 37 Aşkale Kömür Grizu patlaması 8 Ermenek Kömür Grizu patlaması 10 ÖLÜ SAYISI

20 SON YILLARDA YAŞANAN ÇOK ÖLÜMLÜ MADEN KAZALARI TABLO: 1/2 YER TARİH MADENİN CİNSİ OLAYIN ŞEKLİ Çorum/Bayat Kömür Grizu İştiali 3 Küre Bakır Yangın 19 Gediz Kömür Grizu patlaması 18 Dursunbey Kömür Grizu patlaması 17 M.Kemalpaşa Kömür Grizu patlaması 19 Dursunbey Kömür Grizu patlaması 13 Karadon Kömür Grizu patlaması 30 Elbistan Kömür Şev kayması 11 Kozlu Kömür Metan degajı 8 Soma Kömür Ocak yangını 301 ÖLÜ SAYISI TOPLAM 956

21

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1]

21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1] 21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1] grizu patlamasında ve göçük altında hayatlarını kaybetmiş olan, Şubat 2009 da[2] Zonguldak TTK da 2 maden işçisinin,

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATININ GÜNCEL TEMEL SORUNLARI

ÇALIŞMA HAYATININ GÜNCEL TEMEL SORUNLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA HAYATININ GÜNCEL TEMEL SORUNLARI I- ASGARİ ÜCRET Anayasamızda, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağı hükmü

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Türkiye de taşeronluk özellikle

Türkiye de taşeronluk özellikle Taşeronlaştırma işverenlerin yasal yükümlülüklerden kurtulmak için başvurdukları en tipik çalıştırma biçimidir. O nedenle giderek hem özel sektörde hem de kamuda tercih edilen bir çalıştırma biçimi haline

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

A ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

A ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1. 4857 sayılı İş Kanunu na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşçi çalıştıran, gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı