DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş"

Transkript

1 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2014 FAALİYET RAPORU Mayıs 2015

2 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Dağıtım Operasyonları 6 Rakamlarla Dicle EDAŞ 8 İnsan Kaynakları 10 Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar..11 Finans 13 Sistem İşletme ve Bakım Onarım Faaliyetleri..17 Kaçak Kontrol İşlemleri 19 Sistem Yönetimi ve Otomasyon 20 Aydınlatma 23 Hukuk 23 Bilgi Teknolojileri.24 Çağrı Merkezi 27 Diğer Faaliyetler 29 2

3 KURUMSAL PROFİL Yüksek Planlama Kurulu nun tarih, 2004/22 sayılı kararına istinaden, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın 02/04/2004 tarihli 2002/4 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin hissedarı olduğu DEDAŞ, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, %100 oranında hissesinin blok satışı yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda DEDAŞ ın ana sözleşmesi 4046 sayılı Kanun un 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenmiş, tarihinde tescil edilerek tarihli 933 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış olup DEDAŞ ın %100 hissesi, tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale ve Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 2013/82 sayılı kararı uyarınca (ABD Doları) bedelle en yüksek teklifi veren Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı sonrasında, Özelleştirme Başkanlığı ile Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında tarihinde DEDAŞ ın %100 oranındaki hissesinin Dicle Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ye satışına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış ve DEDAŞ ın hisselerinin tamamı tarihinde Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınmıştır. Nüfus yoğunluğu ve dağınık yerleşme bakımından Türkiye ortalaması üzerinde olan Dicle bölgesinde hizmet performansını ve müşteri memnuniyetini artırma, verimliliği yükseltme ve bölgenin gelişen ihtiyaçlarını dikkate alan dinamik yatırım planlarıyla sürekli gelişme ve kayıp kaçak elektrik kullanımını asgari seviyeye indirme hedefleriyle elektrik dağıtım faaliyetlerini kesintisiz ve kararlı olarak sürdürmektedir. 3

4 Değerli Paydaşlarımız, Dicle EDAŞ olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 5.6 milyon kişiye kesintisiz, kaliteli elektrik dağıtım hizmeti verebilmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Elektrik dağıtım hizmeti verirken biliyoruz ki; enerji, yaşam kalitesini arttırırken, milletlerin gelişiminde de hayati önem taşımaktadır. Dicle Elektrik, enerji dağıtım hizmeti veren bir şirket olmakla birlikte, bölgenin en büyük özel teşebbüsü olmanın ekonomik ve sosyal sorumluluklarını da taşımaktadır. Bu anlamda Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerde yaşayan halklarımız için aynı zamanda önemli bir istihdam kaynağıdır. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti ilkesiyle elektrik enerjisinin kesintisiz, kaliteli ve verimli bir şekilde dağıtılmasıdır. Çağdaş insan kaynakları bakışı çerçevesinde, insan odaklı bir yönetim anlayışı ile enerji sektöründeki varlığımızı, etkin bir şekilde hissettirmeyi hedeflemekteyiz. Yönetim anlayışımız; takım çalışması, ortak fayda, motivasyon, yüksek verim, güven ve bağlılıktır. Dicle Elektrik, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile çalışanlarına ve müşterilerine verdiği değeri ortaya koyduğu gibi, bu yönde yoluna devam etme kararlılığındadır. Ahmet Şakir DEMİR Yönetim Kurulu Başkanı 4

5 Değerli Paydaşlarımız, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde yaklaşık 1.5 milyon aboneye Temmuz 2013 tarihinden itibaren elektrik dağıtım hizmeti sunmaktayız. Bölgemizdeki 5.6 milyon kişiye eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin yeterli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlamaktayız. Dağıtım sektöründeki birçok bölgede tüketilen enerji miktarı kadar bölgemizde kaçak tüketim ve israf yapılmaktadır. Yılda 12 Milyar kwh olduğu varsayılan bu israf nedeniyle hem şebekelerimiz ciddi biçimde zarar görmekte hem de ülke ekonomisi bundan olumsuz etkilenmektedir. Bedelsiz aşırı tüketim sık sık trafoların yanarak devre dışı kalmasına neden olabilmektedir. Sorumluluğumuz dahilindeki 6 ilde yaşayan halkın sosyo - ekonomik durumu, sektörde kesinlikle kabul görmeyen kayıt dışı kullanım gibi ciddi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çoğu zaman kayıt dışı kullanım ile mücadele için harcadığımız enerji ve bütçe, her ne kadar istemesek de öne çıkabilmektedir. Kış aylarında ısınma amaçlı, yaz aylarında ise soğutma ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi bedel ödenmediği için israf edilmektedir. Faaliyet alanımızdaki illerde, müşteri memnuniyeti temelinde düzenleyici kurum mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarımızı yeni bir kurumsal yapı anlayışı ile sürdürerek gerekli tüm yatırımlar yapılmaktadır. Sorunları ve sıkıntıları oldukça fazla olan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş Bölgesinde çalışma cesareti ve azmi gösteren bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Murat KARAGÜZEL Genel Müdür 5

6 HERŞEYDEN ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Özelleştirme sonrası dönemde Dicle EDAŞ olarak her türlü kazaların önüne geçilmesi, çalışanlara güvenli bir iş ortamı sağlaması ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performansın sürdürülebilir bir şekilde arttırması için tedbir ve uygulamalara başlanmıştır. Bu hususta; 2014 yılı içerisinde her eğitim 8 saat olmak üzere 21 kez temel ilk yardım ve hijyen eğitimi düzenlenmiştir. Bu minvalde 546 kişiye temel ilk yardım ve hijyen eğitimi, İş Güvenliği adı altında her eğitim 8 saat olmak üzere (-İş Sağlığı ve güvenliği genel bilgilendirme, -Ergonomi ve Önemi, Yangın Ve yangın söndürme ekipmanları, -Kişisel Koruyucu Donanımlar,-Sağlık ve güvenlik işaretleri, -Elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği) toplamda 610 kişiye eğitimi, AFAD bünyesinde 132 Personele Arama-Kurtarma eğitimi, Diyarbakır İl Müdürlüğü ve ilçelerinde Sağlık Bakanlığı onaylı 66 Personele ilkyardımcı eğitimi, Diyarbakır İl Müdürlüğü çalışanlarına Diyarbakır Belediyesi itfaiye il müdürlüğü tarafından 66 personele yangın söndürme eğitimi, verilmiştir. Çalışanlar, yükleniciler, müşteriler ve toplum için güvenli bir ortamın sağlanması amacıyla şirketimizdeki her bölüm yöneticisi, sorumlu olduğu bölgede güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla gerek güvenlik ekipmanlarının sağlanması gerek bilgilendirmelerin yapılması gibi uygulamalarda aktif rol üstlenmiştir. 6

7 7

8 RAKAMLARLA DİCLE EDAŞ DİCLE EDAŞ FAALİYET BÖLGESİ VE GÖREVLERİ Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş Güneydoğu Anadolu Bölgesinde TUİK istatistiklerine göre nüfusa sahip 6 il genelinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütmekte ve yaklaşık 1.5 milyon aboneye km² alan içerisinde hizmet sağlamaktadır. İllere Göre Abone Sayıları ve Nüfus Miktarı Abone Sayısı Nüfus Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Batman Siirt Şırnak Toplam Dicle EDAŞ sorumluluk alanı içerisinde temel misyonunu, sürdürülebilir kaliteli enerji arzı sağlamak, Türkiye de en önemli sorun haline gelen kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek amacıyla dağıtım sistemi faaliyetlerini planlı bir şekilde yürütmek olarak belirlemiştir. Yukarıda belirtilen misyonun başarıyla sağlanması amacıyla; 8

9 Kayıp kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için saha denetimleri rutin aralıklarla bölge genelinde yapılmakta, şebekelerin yenilenmesi, gerilim düşümlerinin önlenmesi ve sistemin kompanse edilmesi için çalışmalar, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde mekanik ve arızalı sayaçların değiştirilmesi, 10 yıllık damga süresi dolmuş sayaçların damga ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması, bölge genelinde özellikle kırsalda mesken içerisinde bulunan sayaçların dışarı alınması, Yeni yapı ve tesislerin bağlantı taleplerinin karşılanması, yönetmeliklere uygun olarak yapıların bağlantı anlaşmalarının düzenlenip enerjilerinin verilmesi, Tüm tesislerde kullanılan malzeme ile ilgili standardizasyonun sağlanması, Bölge coğrafi ve beşeri şartları göz önünde bulundurularak uzun dönem projeksiyonlarının hazırlanması, bu hususta toplumsal paydaşların istek ve önerilerinin dikkate alınarak Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlıkları, Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek bölge sorunlarının çözümü için alternatifler üretmek, ve benzeri uygulamalar yapılmaktadır. YÖNETİM KURULU Genel Müdür Yatırım Direktörü Enerji Kayıpları Kontrol Müdürü Müşteri Teknik Hizmetleri Md. Mardin İl Müdürü Diyarbakır İl Müdürü Şanlıurfa İl Müdürü Proje ve Tesis Müdürü Sistem Yönetimi ve Otomasyon Müdürü İşletme Bakım Onarım Müdürü Siirt İl Müdürü Batman İl Müdürü Şırnak İl Müdürü Ahmet Şakir DEMİR Osman BAYDOĞAN Mustafa Sıddık TİVNİKLİ Muammer Ersan İÇİL Yönetim Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 9

10 2014 Dağıtılan Enerji Miktarı ve Kayıp Kaçak Oranı Dağıtıma Esas Enerji (kwh) Kayıp Kaçak Oranı (%) , yılında 6 il genelinde toplamda kwh elektrik dağıtılmış, dağıtılan bu elektriğin tahakkuk ve tahsilat miktarına kıyaslanması sonucunda da %73.69 oranında kayıp kaçak elektrik kullanıldığı hesaplanmıştır. İNSAN KAYNAKLARI DİCLE EDAŞ PERSONEL DURUMU (2014) Unvan Sayı Genel Müdür 1 Direktör/Koordinatör 1 Müdür 55 Yönetici 90 Uzman/Mühendis 124 Memur 592 Tekniker/Teknisyen 884 Elektrik İşçisi 137 Toplam DİCLE EDAŞ PERSONEL SAYISI(2014) Çalışan Taşeron Toplam Dicle EDAŞ 6 il genelinde 2014 yılında şirket bünyesinde beyaz ve mavi yaka olmak üzere toplamda 1884 kişi istihdam edilmiştir. İstihdam edilen bu personellerin 1017 si mavi yakalılardan oluşurken, 867 si beyaz yakalılardan olmuştur yılında Dicle EDAŞ bünyesinde ve yüklenici firma çalışanı olarak toplamda 5081 kişi istihdam edilmiştir. DİCLE EDAŞ PERSONEL EĞİTİM DURUMU (2014) Beyaz Yaka Mavi Yaka İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y. Lisans 8 Toplam DİCLE EDAŞ VERİLEN EĞİTİM BİLGİLERİ(2014) Eğitim Adı Toplam Saat ABONE NET 6 10

11 AKIM-GERİLİM TRAFOLARI TEST CİHAZLARI KULLANMA EĞİTİMİ 16 BİLDİRİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 6 CBS EĞİTİMİ 30 CBS MAPİNFO EĞİTİMİ 35 CBS-MAPINFO-EDEBIS 30 ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMİ 8 EDABİS 6 EĞİTİM İHTİYAÇLARI ANALİZİ VE EĞİTİM PLANLAMA TEKNİKLERİ 6 EKAT 630 ENERJİ ANALİZÖRÜ 12 ENH PROJE ÇİZİM 42 ETKİN LİDERLİK 12 EXCEL EĞİTİMİ 30 İ HOPE 54 İSG EĞİTİMİ 26 İLK YARDIM 10 MBS EĞİTİMİ 56 İŞ ZEKASI VE RAPORLAMA 12 Kayıp - Kaçak Eğitimi 7 MOBİL GKC EĞİTİMİ 6 KURUMSAL ORYANTASYON EĞİTİMİ 40 PUANTAJ EĞİTİMİ 3 SAP HR 12 SAP MM 123 PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ 6 PMI GESS FİRMASI SUNUMU(DC AKÜ GRUBU VE REDRESÖRLER) 4 RÖLE EĞİTİMİ 6 SAP ENTEGRASYONU 6 SAYAÇ AYAR YAZILIMI 8 SCHNEİDER WAMP 40 VE WAMP 230 RÖLE EĞİTİMİ 8 SİGORTA EĞİTİMİ 4 11

12 SUNUM TEKNİKLERİ 12 TAVRIDA ELECTRİC- AKILLI KESİCİ SUNUMU 4 TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ 3 TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ 9 ULUSLARARSI İSG KON. 18 UZAKTAN AÇMA KAPAMA 6 YÖNETİCİ HAZIRLIK-GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI -I- 12 YÖNETİCİLİK-2 12 TOPLAM YATIRIM Şirketimiz döneminde kullanıma hazır hale gelerek işletmeye alınmış yatırım harcamaları toplam tutarı 95,218, TL olup, 2014 hesap dönemi içerisinde 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabından 264- Özel Maliyetler hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmiştir. Yatırım Karakteristiği Harcama Tutarı Şebeke Kapasite Artış Yatırımları ,65 Şebeke Yenileme Yatırımları ,13 Şebeke İyileştirme Yatırımları ,16 Yeni Standart Bağlantı Yatırımları Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları ,41 Yük Dağılım Değişime Bağlı Yatırımlar - Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar ,88 Aydınlatma Yatırımları ,34 Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları ,52 Sayaç Yatırımı ,56 Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar ,94 TOPLAM ,60-12

13 FİNANS Şirketin Ticaret Ünvanı DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Kayıtlı Olduğu Ticaret ve Sanayi Odası DİYARBAKIR TİCARET ODASI Tic. Sic. No Kuruluş Tarihi 2005 Meslek Grubu Vergi Dairesi GÖKALP Vergi No Adres Ş.URFA YOLU 3.KM.PEYAS MAH. D.BAKIR SERMAYE YAPISI 31 Aralık 2014 İtibariyle SERMAYE YAPISI % TL Ortaklar DEYAŞ 100 Dicle EDAŞ Dicle EPSAŞ Diğerleri Nominal Sermaye ,00 Düzeltilmiş Sermaye MALİ SONUÇLAR MALİ SONUÇLAR KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU VE BİLANÇO BRÜT SATIŞLAR , ,46 Yurtiçi Satışlar , ,46 Yurtdışı Satışlar Diğer Gelirler SATIŞTAN İNDİRİMLER , ,95 Satıştan İadeler , ,95 Satış Iskontoları Diğer İndirimler NET SATIŞLAR , ,51 SATIŞLARIN MALİYETİ , ,11 Satılan Maluller Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti , ,65 Satılan Hizmet Maliyeti , ,46 Diğer Satışların Maliyeti BRÜR SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,52 FAALİYET GİDERLERİ ,38 0,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,00 13

14 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri ,38 FAALİYET KARI VE ZARARI , ,90 DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE , ,81 KARLARI İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri , ,86 Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar , ,02 Kambiyo Karları , ,91 Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,02 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE , ,16 ZARARLAR (-) Reeskont Faiz Giderleri Komisyon Giderleri , ,81 Karşılım Giderleri , ,22 Kambiyo Zararları , ,13 Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,61 FİNANSMAN GİDERLERİ , ,70 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri , ,70 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,88 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR , ,61 Önceki Dönem Gelir ve Karları , ,03 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar , ,58 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,35 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar , ,36 Önceki Dönem Gider ve Zararlar , ,99 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,61 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. AKTİF VARLIKLAR TL I- DÖNEN VARLIKLAR , ,95 HAZIR DEĞERLER , ,53 Kasa 2.001,09 215,00 Bankalar , ,53 Diğer Hazır Değerler ,94 TİCARİ ALACAKLAR , ,54 Alıcılar , ,10 Verilen Depozito ve Teminatlar , ,44 Şüpheli Ticari Alacaklar , ,73 Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) , ,73 14

15 DİĞER ALACAKLAR , ,65 Ortaklardan Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar , ,23 Personelden Alacaklar , ,96 Diğer Çeşitli Alacaklar , ,46 STOKLAR , ,03 İlk Madde ve Malzeme , ,48 Ticari Mallar Diğer Stoklar , ,54 Verilen Sipariş Avansları , ,01 GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAH. 0, ,65 Gelecek Aylara Ait Giderler ,65 Gelir Tahakkukları DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,55 Devreden KDV , ,88 İndirilecek KDV Diğer KDV Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,70 İş Avansları , ,97 Personel Avansları Sayım ve Tesellim Noksanları TOPLAM (I) , ,95 II- DURAN VARLIKLAR , ,09 TİCARİ ALACAKLAR , ,33 Verilen Depozito ve Teminatlar , ,33 MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,10 Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesisi Makine ve Cihazlar Taşıtlar 4.686, ,09 Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) , ,09 Yapılmakta Olan Yatırımlar , ,10 Verilen Avanslar MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,64 Haklar , ,00 Şerefiye Kuruluş ve Örgütlenme Gideri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Özel Maliyetler , ,98 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Birikmiş Amortisman (-) , ,34 15

16 GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GEL.TAH , ,02 Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,02 Gelir Tahakkukları TOPLAM (II) , ,09 GENEL TOPLAM , ,04 PASİF KAYNAKLAR TL , ,63 I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR , ,63 MALİ BORÇ Banka Kredileri TİCARİ BORÇLAR , ,68 Satıcılar , ,42 Alınan Depozito ve Teminatlar , ,26 DİĞER BORÇLAR , ,64 Bağlı Ortaklıklara Borçlar , ,39 Personele Borçlar , ,99 Diğer Çeşitli Borçlar , ,26 ALINAN AVNASLAR ,44 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER , ,79 Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,74 Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri , ,84 Diğer Yükümlülükler , ,21 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0, ,39 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yüküm. Kıdem Tazminatı Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı ,39 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları GELECEK AYL. AİT. GEL. GİD. TAH , ,13 Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları , ,13 TOPLAM (I) , ,63 II-UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR 0,00 0,00 TİCARİ BORÇLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları TOPLAM (II) 0,00 TOPLAM (I+II) , ,63 III- ÖZ KAYNAKLAR , ,41 ÖDENMİŞ SERMAYE , ,85 Sermaye , ,00 Ödenmemiş Sermaye Sermaye Enf. Düz. Olumlu Farkları , ,85 Sermaye Enf. Düz. Olumsuz Farkları 16

17 SERMAYE YEDEKLERİ Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kararları M.D.V Yeniden Değerleme Artışları Diğer Sermaye Yedekleri KAR YEDEKLERİ , ,36 Yasal Yedekler , ,84 Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler , ,52 Özel Fonlar GEÇMİŞ YIL KARLARI GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) , ,41 DÖNEM NET KARI (ZARAR) ,61 DÖNEM NER KARI DÖNEM NET ZARARI (-) ,19 TOPLAM (III) , ,41 GENEL TOPLAM , ,04 SİSTEM İŞLETME VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ 2014 yılı faaliyetlerinde sistem işletme birimimize ait ekiplerimiz her işin kendi karakteristiğine göre bakım ve onarım programları belirlemiş, belirlenen tarihte uygulamaya alınmıştır. Şirketimiz genelinde planlı, periyodik ve koruyucu bakım programlarının yapılmakta, programlı kesintilerde kesintiden önce yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla müşterilerin ilgili mevzuata göre bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. ŞEBEKE VARLIKLARI MİKTAR DAĞITIM MERKEZLERİ/KÖK 1,684 TOPLAM TRAFO (ADET) 44,562 OG DİREK (ADET) 242,267 AG DİREK (ADET) 367,235 ARMATÜR (ADET) 204,623 OG HAVAİ HAT (KM) 37,838 AG HAVAİ HAT (KM) 31,641 OG YERALTI (KM) 1,788 AG YERALTI (KM) 1,192 OG İZOLATÖR 726,801 17

18 2014 YILI İLLERE GÖRE YANAN TRAFO SAYILARI Trafo Gücü (kva) TOPLAM DİYARBAKIR ŞANLIURFA MARDİN BATMAN SİİRT ŞIRNAK TOPLAM Yıllara Göre Yanan Trafo Sayısı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) Dicle EDAŞ olarak Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için şebekelerini sürekli takip etmek amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile elektrik şebekesini tek noktadan, etkin bir şekilde takip etmeye başlamıştır yılının son ayında başlatılan proje ile 2014 yılında bölge genelinde abone güncellemeleri ve diğer abonelerin koordinatlandırılması, Elektriksel ve Coğrafi adreslerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu veriler Edabis (Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi) programına veriler aktırılarak web ortamında kullanıcıların kullanımına sunulmuştur. CBS projesinin yılında tamamlanarak ilgili tarihte varlık yönetimimizin önemli bir parçası olan elektrik şebekelerinin tek bir merkezden takip etme durumuna gelmesi hedeflenmektedir 18

19 KAÇAK KONTROL İŞLEMLERİ Bölge genelinde enerji tasarrufunun yaygınlaştırılması ve kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız 2014 yılında 6 il genelinde oluşturulan mobil kaçak ekiplerinin çalışmaları ile artarak devam etmiştir. Ayrıca ekiplerimiz bölge genelinde özellikle kırsalda yoğun biçimde bulunan yapı içerisindeki sayaçların dışarıya alınması işlemlerini hız kesmeden sürdürmektedirler. Sayaçların yapı dışına alınması operasyonu dahil 2014 yılında bölge genelinde toplamda sayaç değişimi yapılmıştır. İllere Göre Değiştirilen Sayaç Tipi ve Sayısı (2014) MONOFAZE TRİFAZE X5 KOMBİ TOPLAM BATMAN DİYARBAKIR MARDİN SİİRT ŞANLIURFA ŞIRNAK TOPLAM OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kurulumlarına ilgili mevzuat kapsamında tarihinde ilk montaja başlanmıştır yılı içerisinde bölge genelinde toplamda aboneye OSOS kurulumu gerçekleştirilmiştir yılı OSOS Takılan Abone Sayısı Tarih Aydınlatma Serbest Tüketici Diğer Toplam itibariyle yılı OSOS faaliyetleri kapsamında; Modem montajının OSOS yazılımına kaydedilmesi, 19

20 Modem montajı yapılan yerin koordinatlarının kaydedilmesi, Modem montajı yapılan yerin trafo, abone ve sayaç bilgisinin MBS ile karşılaştırılması, Sahada arızalanan modemlerin değişiminin sağlanması, Modemin okuyamadığı sayaçların değişiminin sağlanması ve kaydı, Bölgedeki arızalı veya yeni modemlerin temini ve sevk takibi, OSOS yazılım sorunları ve çözüm süreci takibi, MBS de kayıtlı abone bilgilerinden çarpan, sayaç gibi farklılıklarının takibi ve bölgeyle rapor olarak paylaşılması, Günlük modem raporu oluşturulması ve bölgeyle paylaşılması, Abonelerin tüketim analizlerinin yapılması ve ihbar üretilerek paylaşılması, Modem takılan abonelere internet sayaç izleme sistemi kullanıcı tanımlanması, Bölgedeki çalışanlara OSOS kullanıcı ve raporlar tanımlanması, gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. SİSTEM YÖNETİMİ VE OTOMASYON Teknik Kalite İzleme Sistemi Şirketimiz faaliyet alanındaki 6 ilde bulunan TEİAŞ'a ait 54 adet Trafo merkezinde dağıtım hatlarımıza enerji sağlayan fiderlere toplamda 531 adet Enerji analizörü montajı ve devreye alma çalışmaları tarihinde tamamlanmıştır. 2014yılının ilk ayından itibaren bu proje ile tüm fiderlerimizin yük akış analizleri yapılmaya başlanmış, anlık olarak gerilim değerleri ölçülebilir hale gelmiş ve hâlihazırda reaktif güçlerin takibi yapılabilmektedir. Ayrıca sistemden alınabilen raporlar sayesinde fiderin durumu geçmişe yönelik de sorgulanabilmektedir. Teknik Kalite İzleme Sistemi Sorgulama Ekranı 20

21 Teknik Kalite İzleme Sistemi Harita İzleme Ekranı MOBİL GÜÇ KALİTESİ CİHAZLARI TESİS EDİLMESİ EPDK Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereğince DEDAŞ sorumluluk alanında bulunan il ve ilçelerdeki OG ve AG abone sayısına göre kurulması gereken 96 adet Mobil Güç kalite cihazı 2014 yılında tesis edilmiş olup, bu cihazlar uzaktan izlenerek veriler kayıt altına alınmış ve EPDK nın istediği formatta raporlanmıştır. Raporlamalarda Geçti-Kaldı durumları Yönetmelik kapsamında sınır değerleri verilen büyüklükler esas alınarak Gerilim Etkin Değer Değişimi, Gerilim Dengesizliği, Toplam Harmonik Bozulma, Harmonik Gerilimler, Uzun Süreli Fliker ve Gerilim Çökmesi değerleri ölçülerek yapılmaktadır. Bununla beraber Mobil Güç Kalitesi İzleme Sistemi üzerinden de cihazın bulunduğu noktaya ilişkin ölçümler anlık olarak görüntülenebilmekte ve geçmişe dönük sorgulamalar ile rapor alınabilmektedir. 21

22 KORUMASIZ FİDERLERE KORUMA TECHİZATI TESİS EDİLMESİ Kök Binalar: TEİAŞ tarafından fatura edilen fider açma cezalarının azaltılması için 2014 yılında Koruma teçhizatı olmayan 68 adet fidere koruma teçhizatı tesis edilmiştir. Bu teçhizatın montajı sonucunda fider açma sayılarında ciddi bir azalma olduğu gözlenmiştir. Yıllara Göre Fider Açma Cezaları (TL) 17,933, TL 10,948, TL

23 ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI TESİSİ TEİAŞ tarafından uygulanan reaktif güç aşım cezalarının önlenmesi için 2014 yılında 57 adet toplam kvar gücünde Şönt kapasitör bankı ile 29 adet toplam kvar gücünde direk tipi olmak üzere toplam kvar gücünde kompanzasyon tesisi kurulmuştur. AYDINLATMA Güven ve görselliğin önemli unsurlarından biri olan şehir aydınlatma faaliyetlerinde, şirketimiz bünyesizde planlı bakım ve iyileştirme işlemleri sürekli olarak devam etmektedir. Aydınlatma Tahakkukları (kwh) ,571, ,984, Aydınlatma faaliyetleri kapsamında belirli periyotlarda aydınlatma sistemleri gözden geçirilmekte ve ömrü dolan ekipmanların değişimi yapılmaktadır. Bölge genelinde mobil aydınlatma ekibi kurularak cadde ve sokak aydınlatmaları sürekli gözlemlenerek arızalara anında müdahale edilmektedir yılı içerisinde bölge genelinde aydınlatma okumaların gözle görünür artış yaşanmıştır Aydınlatma Okuma Sayıları (Adet) Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 HUKUK 2014 Yılında Açılan Dosyalar (Adet) Şirkete Karşı Açılan Şirketin Açtığı Toplam Hukuk Davaları İcra Dosyaları Diğer Ceza Davaları Kaçak Elektrik Davaları Toplam

24 2014 Yılında İşlemden Kalkan Dosyalar Şirkete Karşı Açılan Şirketin Açtığı Toplam Hukuk Davaları İcra Dosyaları Diğer Ceza Davaları Kaçak Elektrik Davaları Toplam Yılına Devreden Derdest Dosyalar Şirkete Karşı Açılan Şirketin Açtığı Toplam Hukuk Davaları İcra Dosyaları Diğer Ceza Davaları Kaçak Elektrik Davaları Toplam BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2014 yılında bilgi teknolojileri alanında geçmiş dönem altyapısında köklü değişiklikler yapılarak yenileme faaliyetleri sayesinde şirket personelleri ve müşterilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Başlatılan bu projeler aynı zamanda şirket iç ihtiyaçları ve güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda tasarlanmış, bu doğrultuda bilgi teknolojileri alanında altyapının sağlamlaştırılması, bu alanda optimum faydanın sağlanması ve iş beklentilerinin karşılanması amaçlanmıştır Yılı İçinde Hayata Geçirilen Yazılımlar 1- Cağrı Merkezi Yazılımı a. Günde ortalama 3500 müşterinin 5000 çağrısı cevaplanmıştır. b. Müşterilerin her türlü çağrıları cevaplanmış (Türkçe, Kürtçe ve Zazaca) ve kayıt altına alınmıştır. c. Müşteri bilgileri güncellenmiştir. 2- Hukuk Yazılımı a. Tüm hukuk faaliyetlerinin takibi ve sonuçlarının Abone Yönetimi ve ERP sistemlerine yansıması için kullanılmaktadır. b. Hukuksal süreci başlayan abonelerin her türlü hukuksal faaliyeti takip 24

25 edilmektedir. c. Her türlü davaya ait tüm süreçler takip edilmektedir. d. Hukuk birimi merkezi olarak yönetilip, denetlenebilmektedir. e. Hukuksal süreçlerin sonuçları ilgili abone sistemine aktarılmaktadır. f. Hukuksal süreçlerin sonuçları ilgili muhasebe sistemine aktarılmaktadır. g. Şubat 2014 de canlı kullanıma başlanılmıştır. h. Genel Müdürlük ve tüm avukatlara eğitimler verilmiştir. 3- ÇKS Yazılımı a. ÇKS süreçlerinin takibi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. b. Müşterilerin her türlü ÇKS verileri merkezi bir sistemde toplanmaktadır. c. ÇKS için her türlü operasyon takip edilmektedir. d. Müşterilerin ÇKS ödemeleri hesaplanmaktadır. e. Ziraat bankası sistemi ile çift yönlü entegrasyon sağlanarak gerekli veri iletişimleri yapılmaktadır. f. Tüm illerdeki ÇKS kullanıcılarına eğitimler verilmiştir. 4- Fatura Takip Yazılımı a. Her türlü satın alma faturasının elektronik ortamda ve merkezi olarak takibi için kullanılmaktadır. b. Kuruma gelen her türlü fatura elektronik ortamda arşivlenmektedir. c. Faturalar ilgili kişilerin onayına sunulmakta ve onay süreci takip edilmektedir. d. Mart 2014 te canlı kullanıma geçilmiştir. e. Tüm mali işler ekibine ve yöneticilere eğitimler verilmiştir 5- E-fatura Yazılımı a. Kuruma gelen e-faturaların takibini ve onaylanmasını sağlamaktadır. b. Kurum tarafından kullanılmakta olan abone yönetim sistemi ve ERP sisteminde üretilen e-faturaların gönderilmesini ve takibini sağlamaktadır. c. Nisan 2014 te canlı kullanıma geçilmiştir. d. Tüm mali işler ekibine eğitimler verilmiştir. 6- Abone Yönetim Sistemi Yazılımı (MBS) a. Her türlü abone operasyonunun takibini ve yönetilmesini sağlamaktadır. b. Daha önce kullanılan yazılımda çok uzun sürelerde yapılan ya da yapılamayan geliştirme taleplerinin kısa sürelerde yapılmasına imkan tanınmıştır. c. Öncede kullanılan yazılımda yaşanılan her türlü destek sorununa bu yazılım geçişi ile son verilmiştir. d. Abone sistemindeki her türlü verinin doğrudan yönetimi, güvenliği ve kontrolü sağlanmıştır. e. Ağustos 2014 te canlı kullanıma geçilmiştir. f. Tüm kullanıcılara eğitimler verilmiştir. 7- İş Zekası Uygulamaları a. Bünyedeki her türlü yazılım ile üretilen verilerden merkezi raporlama sistemi oluşturulmuştur. b. Tüm bölümlerin her türlü özet ve detay raporları merkezi olarak ortak platformda hazırlanmıştır. c. Ekim 2014 te canlı kullanıma geçilmiştir. d. Tüm kullanıcılara raporların kullanım eğitimleri verilmiştir. 25

26 8- Perakende Yazılımı a. Perakende şirketinin operasyonlarının takibi için kullanılmaktadır. b. Perakende süreçlerindeki müşteri takip, teklif hazırlama, satış ve faturalama süreçlerini kapsamaktadır. c. Dağıtım şirketi abone yönetim sistemi ile entegre çalışmaktadır. d. Kasım 2014 te canlı kullanıma geçilmiştir. e. Tüm perakende personeline eğitimler verilmiştir. 9- SAP ERP Yazılımı a. Tüm lojistik, satın alma ve finansal süreçler elektronik olarak kontrol altına alınmıştır. b. Tüm satına alma talep ve sipariş süreçleri ve onayları takip edilmektedir. c. Her türlü depo ve malzeme hareketi takip edilmektedir. d. Tüm yatırım satın alma süreçleri takip edilmektedir. e. Mali işler bünyesinde her türlü muhasebe operasyonu takip edilmektedir. f. Tüm finansal hareketler takip edilmektedir. g. Kullanılmakta olan diğer sistemler ile çift yönlü entegrasyon sağlanmaktadır. h. Ocak 2015 te canlı kullanıma geçilmiştir. i. Tüm personele eğitimler verilmiştir. 10- OSOS Yazılımı a (bu sayı artmaktadır) ososlu abonenin tüm sayaç verilerinin kaydedilmesi, üzerinden kaçak ihbarlarının çıkması, tüketimlerinin uzaktan faturalanması süreçlerinin takip edilmesi için kullanılmaktadır. b dağıtım trafosunun günlük tüketimleri alınarak, trafo bazlı kayıp-kaçak hesaplamasında kullanılmaktadır. c. ASOP panolarda kullanılarak, bina bazlı kayıp kaçak hesaplamasında kullanılmaktadır. d. Sahada bulunan cihazlara emirler göndererek, açma ve kesme işlemlerini uzaktan yapabilmektedir. e. Günlük ortalama 70 Yeni montaj, 50 Düzeltme işlemi yapılmaktadır. f. Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu ile kaçak ihbarları harita üzerinden izlenebilmektedir. Ocak 2015 de devreye alınmıştır. Müşteri Bilgi Sistemi Entegrasyonu ile faturalar otomatik olarak çıkarılmaktadır. Ekim 2014 de devreye alınmıştır. 11- Analizör Yazılımı a. 54 Trafo merkezinde bulunan yaklaşık 600 fiderin ölçüm değerlerini dakikalık olarak alıp raporlanmasını sağlamaktadır. b. Her ilde bulunan Sistem İşletme personellerine, ilgili fiderlerde yaşanan enerji kesilmesi ve alarm durumlarını Mail ile bildirmekte ve sürekli bir izleme sistemi sunmaktadır. c. Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu fider yük bilgileri harita üzerinden izlenebilmektedir. Eylül 2014 de devreye alınmıştır. d. Haftalık, Aylık, Yıllık raporlar sunarak şebeke kalitesi izlenebilmektedir. 12- Güç Kalite Cihazları Yazılımı a. EPDK zorunluluğu kapsamında, belirlenen 93 noktadan enerji kalitesi ve sürekliliğinin analiz edildiği uygulamadır. b. EPDK nın belirlediği formatta raporlar üreterek, enerji şebeke kalitesinin EPDK ya bildirilmesini sağlamaktadır. 26

27 Gelen Çağrı Sayısı Cevaplanan Çağrı Sayısı Cevapsız Çağrı Sayısı Çağrı Cevaplama Oranı Ort. Görüşme Süresi (sn) Geri Dönüş Oluşan İş Emri Sayısı (toplam) Oluşan Arıza İş Emri Sayısı Oluşan İş Emri Oranı Çağrı Esnasında Çözümlenme Oranı ( İlk Kontakta Çözüm ) c. Yer yıl yeni noktalar belirlenmekte ve cihazlar her yıl farklı noktalara monte edilerek veri toplamaktadır. ÇAĞRI MERKEZİ Dicle EDAŞ Çağrı Merkezimiz 2014 yılı Şubat ayında 51 personel ile faaliyet göstermeye başlamıştır. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çağrı merkezi faaliyetimizle; gelen tüm çağrılar kayıt altına alınmakta, ilgili birimlere iş emri olarak gönderilmekte ve gelen çağrıların, yapılan işlemlerin düzenli olarak raporlamaları yapılmaktadır. Bölgemizin kültürel yapısı gereği Türkçe ve Kürtçe dillerinde hizmet verilmektedir. Ayrıca abonelerimizin talebi halinde Zazaca ve Arapça dillerinde de hizmet verilebilecek sistem alt yapısı mevcuttur. Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çağrı merkezimiz şu an 58 personel ile abonelerimizden; Elektrik Arızaları, Kaçak Elektrik İhbarları, Borç Sorgulama, Aydınlatma Şikâyetleri, Pano / Sayaç Arızaları, Kesme / Açma İşlemleri konulu ihbarlar doğrultusunda yönlendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca istek ve öneriler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir Aylar Ocak Şubat 14,990 14, % , % Mart 30,514 30, % ,142 3,138 3,094 10% 57% Nisan 29,229 28, % 158 5,189 3,516 3,505 12% 56% Mayıs 31,225 29,714 1,511 95% 156 1,934 3,112 3,107 10% 57% Haziran 44,024 42,220 1,804 96% 144 2,688 5,241 5,226 12% 53% Temmuz 54,022 51,571 2,451 95% 127 5,628 13,475 13,439 26% 56% Ağustos 130,230 97,409 32,821 75% 121 1,291 31,013 30,957 32% 59% Eylül 106,828 81,876 24,952 77% ,446 25,076 31% 63% Ekim 99,724 83,950 15,774 84% ,907 19,382 26% 61% Kasım 240, ,140 75,920 68% ,195 40,529 27% 57% Aralık 304, ,125 97,675 68% ,768 51,182 26% 55% TOPLAM 1,085, , ,237 77% , , ,916 25% 57% 27

28 DİCLE EDAŞ ARAÇ ENVANTERİ Şirketimiz faaliyetlerini yürütmek amacıyla kendi mülkiyetinde ve kiralık olmak üzere toplam 403 araca sahiptir. Bu araçların büyük kısmı kiralama yöntemi ile temin edilmiştir. Araç Cinsi Dicle EDAŞ Kiralık Toplam 4x x Binek Minibüs Kablo Test Aracı 5 5 Pick-up 1 1 Platform 2 2 Forklift 3 3 Kamyon 1 1 Vinç 1 1 Traktör 2 2 Toplam

29 DİĞER FAALİYETLER 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin katıldığı Canım Öğretmenim konulu resim Yarışması düzenlenerek. Öğrencilerdeki öğretmen sevgisini pekiştirmenin yanında resme yeteneği bulunan öğrencilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Köy Kurumsal İletişim Projesi Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) köylerdeki abone durumunu gözden geçirmek ve sorunları yerinde belirleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturabilmek için bölgedeki 6 ile bağlı 3 bin 200 köyün tek tek ziyaret edileceği 'Köy İletişim Projesi'ni hayata geçirmiş bu doğrultuda köy muhtarları ile yemekli toplantılarda bir araya gelinmiştir. 29

30 Enerji Verimliliği Haftası 14 Ocak 2014 Günü enerji verimliliği haftası nedeniyle Milli Eğitim İş Birliğiyle 3 Okulumuzda bilgilendirme broşürleri ve tasarruflu ampuller dağıtılmış, öğrencilerimize enerji kullanımında israfın önüne geçilmesi için bilgilendirmeler yapılmıştır. Çadır Kent ve Yoksul Ailelere Yardım Dicle EDAŞ kaliteli ve güvenilir elektrik dağıtım faaliyetlerinin yanında Türkiye ye komşu ülkelerde yaşanan savaş ortamında kaçıp ülkemize gelen sığınmacılara da belirli aralıklarda yardım elini uzatmaktadır. Suruç ta bulunan çadırkent deki sığınmacılara ve Halfeti ilçesindeki yardıma muhtaç ailelere belirli aralıklarla gıda ve temel ihtiyaçlardan oluşan yardım paketleri ulaştırılmaktadır. 30

31 İletişim: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş Şanlıurfa Yolu 3.km Kayapınar/Diyarbakır TÜRKİYE Telefon: Faks: Bu Raporun Tüm Yayın Hakları Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. ye aittir. 31

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Hayatın her yerindeyiz! Bir yıldır her yerde bu sloganı söylüyoruz. Hayatın her yerinde olmak, bizim için slogandan öteye, bir yaşam biçimi. Ürettiğimiz hizmetin önemi çok büyük.

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu. www.meramedas.com.tr

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu. www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu 0 www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Faaliyet Raporu 0 www.meramedas.com.tr Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 0 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunum...

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ticaret Yollarınız Açık Olsun 2 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı