UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF WORK SAMPLING AT PERSONAL PRODUCTIVITY AND AN APPLICATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF WORK SAMPLING AT PERSONAL PRODUCTIVITY AND AN APPLICATION"

Transkript

1 İŞ ÖRNEKLEMESİNİN, PERSONEL VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI VE BİR UYGULAMA ÖZET Ferhat Güngör Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Cihangir Batmaz Özel Sektör İmalat Müdürü İşletmeler daha iyi rekabet edebilmek ve teslimleri zamanında gerçekleştirmek için personele ait üretim kapasitelerinin iş etüdüyle iyileştirilmesi, standart zamanların hesaplanması önemlidir. Günümüzde metot etüdü desteğiyle süreçleri minimize ederek imalatta kullanılan MRPII veya ERP yazılımları, süreçlere ne zaman başlanıp bittiğini, işin süresini belirlemek, iş emirlerindeki barkodlar okutularak takibe alınmaktadır. Ancak, siparişe göre iş yapan ve her siparişte farklı süreçler içeren işleri yapan işletmeler, tahmini süreler girerek süreçleri takip etmeye çalışmaktadırlar. Bazen on dakika sürmesi gereken işler elli dakika, bazen de, elli dakika verilmiş bir iş, on dakika sürebilmektedir. Bunların dışında bazı çalışanların keyfi davranışlarından kaynaklanan gecikmeler, müşteri kayıplarına kadar giden sorunlara neden olduğu izlenmiştir. Bu çalışmada, talaşlı üretimle siparişe göre iş yapan bir firmada, ERP programında görülmeyen zaman kayıplarını incelemek, çalışanların performanslarını ölçmek ve makinenin boşta, bakımda, resim okumada, tezgâh ayarı, malzeme arama, telefonla konuşma, kişisel ihtiyaçlar vb üretim dışında geçen süreleri belirlemek için iş örneklemesi uygulanmıştır. Zamanın nasıl kullanıldığı ve üretim miktarına etkileri incelenmiş ve teslim gecikmelerinin sebepleri giderilmek için ele alınarak performans yönetimi çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: İş örneklemesi, performans yönetimi, verimlilik, UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF WORK SAMPLING AT PERSONAL PRODUCTIVITY AND AN APPLICATION ABSTRACT Enhancement of production capacities of personal with work study and calculation of standart timing are important for companies to compete with their rivals and making deliveries on time. Nowadays, MRPII and ERP programs that is used at production which is supported with method study should be followed via barcodes on work orders for minimizing processes times with determining the processes such as when does work started and ended. However, companies that work and change process on demand or order try to follow the process with an estimated time. Sometimes, 10 minutes work can last 50 minutes and 50 minutes work can last 10 minutes. Except for these circumstances, some delays can be caused some problem as losing the customer by workers arbitrarily behaviors. In this application, work sampling is used for determining the time lost that cannot be seen on ERP programs, times that elapsed on non-production time like when machines are not working, on maintenance, on drawing reading, when adjusting machine, searching for material, phone calling, personal needs and etc. and performance evaluation of employees at a company that works on order by making machining. Time management and its effects on production amount are examined and performance management work is contributed for eliminating the reasons of delivery time delays. Keywords: work sampling, performance management, productivity,

2 1. GİRİŞ İşletmeler üretim esnasında, gecikmelere neden olan kayıp zamanları, verimliliğin arttırılması için dikkate almak ve sınırlarını belirlemek için ölçmek durumundadır. Siparişe göre iş yapan üretim firmaları, standart olmayan ve her siparişte farklı operasyon ve sürelerine sahip bulunan ürüne ait süreçleri ölçmek, aralarındaki etkilerini belirlemek ve kayıt altına almak durumundadır. Zira ilk defa yapılacak süreçler, gerek hazırlık zamanları, gerekse imalat problemleri bakımından bazen beklenenin üzerinde gecikmelere neden olur. Gecikmeler veya plan dışı zamansal kayıplar, imalat maliyetlerinin artmasına neden olur. İmalat maliyetlerinin artması, karlılığı düşürerek sürdürülebilirlik bakımından şirketin geleceğini tehdit eder. Aksi durumda birim fiyatların arttırılması söz konusu ise rekabetin olduğu pazarda, satışların düşmesine ve pazar kaybı ile yine şirketin geleceğini olumsuz etkiler. Şirketler sahip olduğu kaynakları (personel, makine, malzeme) etkin kullanmak durumundadır. Bunun için her geçen gün otomasyonun artarak üretim araçlarında kullanılması, insan kaynakları istihdamının azaltılması, çoğu firma için kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsan kaynakları ve makineler bakımından, MRPII, ERP yazılımları zaman kayıplarını bilgisayar ortamında kontrol altına alırken, çalışanların performansı da ölçülebilir hale getirmiştir. Buralarda çalışan operatörün, yorgunluktan yavaşlaması veya temposunun düşmesi, yorgun düştüğünde çabuk karar veremeyip oyalanması vb. sorunlar pahalı tezgâhların bu yazılım programlarıyla, kayıp zaman olarak değerlendirilecek bu süreleri ortaya çıkarması nedeniyle önemi artmıştır. Talaşlı imalatla uğraşan firmalar, teknik resimleri artık elde çizmemekte, CAD programlarını kullanmakta, gelişen bu parametrik programlar sayesinde CAM e aktarmak ve CNC tezgâhlarında sıralanmış takımlarla parçalar seri şekilde işlenmektedir. Manuel tezgâhlarda örneğin maksimum devir sayısı 2400 devir/dakika olan talaşlı imalat tezgâhlarında, bu hıza uygun malzeme ve kesiciler (HSS, Sinterlenmiş karbür uç vb) kullanılmaktadır. Bu kesicilerle 20 m/dakika kesme hızında çalışırken, günümüzde 500 m/dakika kesme hızında kesiciler (PCD, CBN vb) kullanılmaktadır. Bu da üretimde 25 kat artış demektir. Eskiden 25 yılda yapılan işler, yeni nesil kesicilerle 1 yılda yapılabilmektedir. Bu ise 25 yılda emekli olan bir iş görenin, çalışma ömrüne denktir. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretimini arttıran önemli bir gelişmedir. Ancak; az sayıda olan ve eski sistem alışkanlıkları bulunan operatörlerin kullandığı yeni nesil CNC gibi tezgâhlarda çalışan operatörlerde, zaman kayıplarına çokça rastlanmaktadır. Bu konvansiyonel tezgâhlardan yeni nesil tezgâhlara geçiş aşamasındaki firmaların bazı önlemleri alması maliyetleri açısından önemlidir. Bu yazımızda, yeni nesil tezgâhlara geçiş aşamasındaki talaşlı imalat yapan bir firmada, iş örneklemesi yapılarak personelin boş beklemeleri ve kayıp zamanları dikkate alınarak, etkin süreler ve çalışan performansı analiz edilmiş ve maliyetler bakımından işletmeye olan yükleri hesaplanmıştır. 2. İŞ ÖRNEKLEMESİ 2.1 İş örneklemesi tanım ve açıklaması Sanayide bu yöntem, iki bölümün verimini karşılaştırmak, grup içinde işin adil olarak dağılımını sağlamak ve yöneticilerin plansız kayıp zamanları ve nedenleri konusunda bilgilenmelerine yardımcı olmak amacı ile yaygın olarak kullanılır. Tanım olarak; İşgören ve makinelerin rassal aralıklarla gözlenmesine dayanan, personelin tezgâh başındaki mesai zamanını hangi faaliyetlere ayırdığı ve etkin süreyi hangi oranda kullandığı iş örneklemesi ile belirlenir. Etkinlik örneklemesi, gecikme oranı metodu, ani okuma yöntemi gibi isimlerle de anılan iş örneklemesi, adından da anlaşılacağı gibi bir örnekleme tekniğidir. İş örneklemesi, belli bir etkinliğin oluş yüzdesini istatistikî örnekleme ya da rastgele gözlemler yolu ile saptama yöntemidir. Masraflı ve pek pratik olmayan sürekli gözlem yönteminden farklı olarak, örnekleme, temelde olasılık kuramına dayanmaktadır. ( Kanawaty, G., 2004)

3 2.2. İş örneklemesi uygulama aşamaları ( MPM-REFA, 1988) İş örneklemesinin aşamaları aşağıdaki akış şemasında Şekil 1. gösterilmektedir. 1 Amacın Belirlenmesi 2 Faaliyet Türlerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması 3 Tur planının hazırlanması 4 n Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi 5 Tur Zamanlarının Belirlenmesi 6 Gözlemlerin Yapılması 7 Ara Değerlendirme Ulaşılan f Güven Aralığı f Gerekli Güven Aralığından Küçük Müdür? n Gerekli Gözlem Sayısının Hesaplanması ve Yeni Gözlemlerin Yapılması 8 Son Değerlendirme ve raporlama Şekil 1. İş örneklemesi aşamalarının akış şemasında gösterilişi (Güngör. F, 2008) İş örneklemesi, sekiz basamaklı bir iş sırası esas alınarak gerçekleştirilmektedir (Timur, H., 1984)

4 Hedef Belirleme: Öncelikle iş örneklemesi ile ulaşılmak istenen amaç tanımlanmalıdır. Amacın belirlenmesi ile bağlantılı iş veya iş sistemlerinin seçilmesi ve gözlemlenecek insan ve üretim araçlarının saptanmasıdır. Bu çalışmamızda amaç; Konvansiyonel tezgâhlarda çalışma alışkanlığı olanlarla, CNC tezgâhlarında çalışanların birbirlerini etkileyip, rahat davranarak çalışma mesaisinde, pahalı dediğimiz CNC türü makineleri ne kadar boş beklettikleri konusunda tespitte bulunma ve bu konuda hangi personeli gözlemlememiz konusunda karar vererek hedefteki makine ve personeli belirledik. Bunun için ön gözlemler yaptık öncelikle ortalama %30 civarında bir boş beklemeye neden olan 10 personel ve makine belirledik. Hepsi talaşlı imalat konusunda iş yapan makine ve personel olmaları nedeniyle, iş alanında birbirine yakın ve hatta ortak faaliyet türleri olması nedeniyle rahat ve kolay bir hedef belirleme oldu Faaliyet Türlerinin Tanımı ve Belirlenmesi: Bu aşamada etüdün kullanım amacına uygun olarak iş akışındaki faaliyet türleri tespit edildi. Yapılacak gözlemin daha sağlıklı gerçekleşmesine çalışıldı. Bunun yanında ayırt edilecek faaliyet türlerinin adı ile yetinmeyip, ek olarak ayrıca basit ve yanlış algılanmayacak tanıtıcı özellikler de aşağıdaki Tablo 1.de açıkladık. TÜRLER P l a n l ı E t k i n F a a l i y e tl e r P l a n l ı Y a rd ı m cı F a a l i y e tl e r P l a n d ı ş ı v e ri m s i z f a a l i y e t l e r Tablo 1.İş akış faaliyetleri, tanım ve tanıtıcı özellikleri İŞ AKIŞ FAALİYETLERİ A1-Parça bağlama/sökme A2-Takım bağlama/sökme A3-Talaş kaldırma A4-Parça sökme B1-Makine bakımı B2-Resim okuma B3-Ölçme/kontrol B4-Tezgah ayarı B5-Malzeme seçme B6-Çay/ihtiyaç molası B7-Malzeme taşıma C1-Boşta C2-Cep telefonuyla görüşme C3-Kişisel ihtiyaçlar C4-Takım kırılması C5-Yağmur/Su basması C6-Hastalık C7-Geç gelme C8-Devamsızlık C9-Hata düzeltme C10-Enerji kesintisi C11-Resim ölçü eksikliği TANIM İşin tezgaha/mengeneye ayarlanarak bağlanması, Kesici uç ve takımın ayarlanarak bağlanması ve sökülmesi İstenilen yüzeylerden talaş boşaltma Parçanın özenle sökülmesi Makinanın çalışma şartlarını sağlaması için gerekli bakım Doğru işlem yapmak için resmi okumak Parça üzerinden ölçerek kontrol yapmak Tezgahı talaş kaldırmak için uygun ayarı yapmak Resime uygun ebatlarda depodan malzeme seçme Çay ve ihtiyaç saatlerine uygun ara verme Çalışılacak malzemeyi taşıyarak hazırlamak İş olmaması Özel görüşme Sık lavaboya gitme yada sigara içmek Kırılan takımı yenisiyle değiştirmek Doğal afet nedeniyle ara vermek Hastalıktan dolayı işe gelmemek Geç geldiği sürece tezgahın çalışmaması Mazeretsiz işe gelmeme Yaptığı hatayı düzeltmede kayıp zamanlar Plan dışı elektrik yada arızi nedenlerle ara vermeler İşi yaparken ortaya çıkan eksik ölçü için ara vermek C12-Acil başka işin araya girmesi Mevcut işi söküp yeni iş hazırlığı yapmak TANITICI ÖZELLİKLER Mengene ve pabuçlarla iş parçasını kesicilere/cam'e göre konumlandırma Magazin yada başlığa takım tutucuyu yada uçları bağlama/sökme Makinenin çalışarak talaş kaldırma durumu Operasyonları biten parçanın sökülmesi diğer parça için tezgahı hazırlama Mengene ve tablanın temizlenmesi, gresleme, yağlama vb. Parçanın doğru konumlanması için resim üzerinden ölçü okuma ve hesaplama Yapılan talaş kaldırma işlemlerinin doğruluğunu ölçü aletiyle kontrol etmek Devir sayısı, ilerleme hızı, talaş derinliği kol ayarları yada program yükleme ve proplama Resim antetinde ki malzemeye uygun depodan seçim yapmak, aramak Molalara zamanında başlamak ve bitirmek Malzemeyi getirmek, kontrol için kalite kontrol onayına götürüp, getirmek Tezgahın İşinin olmaması, iş yükleyememek ve boşta bekletilmesi Tezgahı durdurup, cep telefonu ile konuşma sayısı ve süresi Sigara kullanmak için dışarı çıkma, konuşmak, sıkça lavaboya gitmek Matkap, uç kırılması, kesici körelmesi nedeniyle kesici değiştirme süreleri Doğal afet durumunda, su basması, kar yağışı vb nedenlerle çalışmaya ara vermek Çalışanın hastalanması ve işe gelememesi Sabah dakika geç gelip, işe geç başlama, akşam aynı süreler kadar erken çıkmak Mazeret beyan etmeden işe gelmemesi ve tezgahı gelecek umuduyla bekletmek Sık yaptığı hataları düzeltmede gereksiz tekrarlanan operasyonlar yada yeni parça işlemek Elektrik kesintileri, arıza durumlarından dolayı boş beklemeler İşlerken ölçünün resim üzerinde eksik verilmesi yada ölçü farklarıyla hesaplama Setup time (Hazırlık)sürelerinin, acil işler için tekrarlanmasındaki kayıp süreler Tur Planının Belirlenmesi: Yapılacak gözlem için üçüncü adımda atölyenin durumuna ve makinelerin konumuna göre, gözlemlenecek personeli sırayla dolaşma planı oluşturuldu. Bu dolaşma planına uygun olarak, görevlendirilen bir personel tarafından gözlemler yapıldı Gözlem Sayısının Tespiti: Bir örnekleme çalışması ile belli bir hata düzeyine razı olmak durumunda kalınmaktadır. İş ölçümü amacıyla örnekleme çalışması yapılabilmesi için yöneticilerden arzuladıkları güven düzeyini ve kabul edebilecekleri hata derecesini belirlemeleri istenmektedir. Güvenlik düzeyinin saptanmasında normal dağılım eğrisinden yararlanırız. Bu eğrilerin tanımlanmasında iki değer kullanılır. X ; dağılımın ortalama değerini veren ölçüdür. σ ise; ortalamadan sapmadır, standart sapma olarak tanımlanır. İş örneklemesinde oranla ifade edilen uygulamalar incelendiğinden, uygulamanın standart hatasını göstermek için σp sembolü kullanılacaktır. Normal dağılım eğrisi içinde kalan alan hesaplanabilmektedir. Normal dağılım eğrisinde X nın iki tarafındaki ± 1 σp lik her iki alan, toplam alanın %68.26 sıdır. Aynı şekilde X nın iki tarafındaki ± 2 σp lik her iki alan, toplam alanın %95,46 sıdır. X nın iki tarafındaki ± 3 σp lik her iki alan, toplam alanın %99,74 üdür. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; Rastgele örneklemede (gözlemde) yanılmadığımızı varsayarsak, gözlemlerin %95.45 i X ± 2 σp lik, %99.74 ü ise X ± 3 σp lik alan içinde yer alacaktır.

5 Bu ise gerçekte gözlemlerin güvenilirlik derecesini göstermektedir. Hesaplama kolaylığı bakımından küsuratlar atılarak % güvenlik düzeyi yerine %95 güvenlik düzeyi denmesi daha doğru olur. Bunun için hesaplamalar aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir. %95 güvenlik düzeyi yada eğri içindeki alanın %95 i =1,96 σp %99 güvenlik düzeyi yada eğri içindeki alanın %99 u =2,58 σp %99,9 güvenlik düzeyi yada eğri içindeki alanın %99,9 u =3,3 σp (± 4 σp için) Bu duruma göre güvenlik düzeyini seçmek bize kalır. İş örneklemesinde kullanacağımız en genel düzey %95 güvenlik düzeyidir. Bu çalışmada biz de %95 i kullandık. a) Örnek büyüklüğünün saptanması: Gözlemler için saptanan güvenlik düzeyinin yanında kabul edilebilecek hata payının da belirlenmesi gerekir. Teorik olarak bir gözlemin ± %10 hata payına göre %95 doğru çıkacağına eminiz diyebilmemiz gerekir. Örnek büyüklüğünün saptanmasında klasik iki yöntem kullanılır. İstatistiki yöntem ve nomogram yöntemi. b) İstatistiki yönteme göre hesaplama: (MPM 1991) Bu yöntemde kullanılan formül; σp = pq n... Formül (1) Burada: σp = Dağılımın standart hatasını verir. (yüzde olarak; %10 ise 10 alınır) p = Olumsuzluk yüzdesini (Boş bekleme, hatalar vb gibi ön inceleme de %30 alındı) q = Olumluluk yüzdesini ( Çalışma süreleri, kabul sayıları vb gibi, %70 alındı) n = Saptanmak istenen örnek (gözlem) sayısını verir. pq n =... Formül (2) 2 p Daha sonra örnek büyüklüğü formül (1) ve (2) ile hesaplanır. Atölyede 11 no.lu CNC tezgâhının bir haftalık süre içindeki doluluk oranını hesaplamak için ön etüt olarak rastgele ve uygun aralıklarla 50 gözlem yaptık ve %30 unda makinenin boş durduğunu (p=30), %70 inde ise makinenin çalıştığını (q=70) tespit ettik. Bu duruma göre %95 güvenlik düzeyi ve f = ± %10 hata payına göre gözlem sayısını hesapladık. %95 güvenlik düzeyinde; 1,96 σp = 10 olduğuna göre; σp = n yi bulmak için Formül 2 yi kullanırız. 10 = 5,1020 σp = 5 dir. (yaklaşık) 1,96 n = 30x = n = 84 gözlem yapılmalıdır Tur Zamanlarının Belirlenmesi: Bu aşamada her turun, başlangıç zamanı saptanmaktadır. Burada önemli olan bu anların rassal bir biçimde elde edilmesidir. Yukarıdaki örnekte bulduğumuz 84 gözlem sayısı ancak istenen güvenlik düzeyi ve hata toleransları için geçerlidir. Yapılacak bu gözlemler rastgele bir düzende yapılmalıdır. Bunun için 1 hafta içinde ve pazartesiden başlamak üzere Cuma dahil 5 günde bitirilmesi planlanmıştır. Günlük gözlem sayısını 84 gözlem / 5 gün = 16,8 17 gözlem/gün olarak hesaplayabiliriz. Günlük çalışma süresi 8 saat x 60 dak. = 480 dakika olduğuna göre gözlem mesafeleri dikkate alındığında her 10 dakikada bir gözlem yapma aralığımız mümkündür. 480/10= 48 gözlem süresi belirleyebiliriz. 84 gözlem iki günde de bitebilirdi. Bu rastgele süreleri belirlemek için rastgele sayılar çizelgesini de kullanabiliriz. Bu çalışmada ilk defa farklı bir plan uyguladık. Ayın tekli günlerinde ilk 5 personel, Çiftli günlerinde ise son 5 personel gözlendi. Günde 24~30 (2 saat fazla mesai olduğunda) gözlem yapıldı Rastgele sayılarla düzensizlik ve sıkışıklık hatta yakın sürelerde yorgunluk, unutma vb nedenlerden gözlem atlamaları yaşanırken, saatte üç gözlem olacak şekilde, 15.nci, 20.nci ve 25.nci dakikalarda turlar tekrarlandı, 5 personel gözlenerek, gözlemci görevini her turda tamamladı. Örneğin; 08:30 da mesai

6 sabah başladığında ölçümler, 08:45, 09:05, 09:30 da yapıldı, ikinci tur 09:35, 09:55, 10:20 gibi, fakat karışık personel ve süre başlangıçlarıyla rassal gözlemleri yaparak sonuçları hazırlanan formlara kaydettik. Böylece hem istatistiksel koşullar yerine getirilmekte hem de gözlem yapanın yorulmadan, gözlenenlerin ise sonuçları bilinçsiz de olsa etkileyebilme olasılığına karşı tedbir aldık Etüdün Uygulanması: Gözlemler planlanan şekilde yapıldı. Ancak gözlem sonunda iki personeli değerlendirmeden çıkarmak zorunda kaldık, çünkü yönetimce gözlem süresinde başka görevler vermek durumunda kalındığından, yerlerine başka personel geldiği için eksik gözlem nedeniyle çalışma 8 kişinin değerlendirilmesi olarak sonuçlandırıldı. Tablo 2. Gözlem sonuçları PERSONEL KODU A B C Toplam 17 63,7 26,5 9,8 100, ,7 31,4 3,9 100,0 9 43,1 37,3 19,6 100, ,8 28,4 11,8 100, ,8 38,2 2,0 100, ,4 18,2 1,1 66,7 Değerlendirme dışı 42 50,2 33,4 16,4 100, ,9 36,3 6,9 100, ,5 2,9 3,9 33,3 Değerlendirme dışı 47 81,4 9,8 8,8 100,0 A B C Planlı Etkin Faaliyetler Planlı yardımcı faaliyetler Plan dışı verimsiz faaliyetler Ara Değerlendirme: (MPM-REFA, 1988), Yapılan gözlemler sonucunda bir ara değerlendirme yapılarak sistem kontrol edilmektedir. İstenen güvenlik seviyesine ulaşılamamış ise yeni p değeri (p) ile formül (1) kullanılarak yeni gözlem sayısı (n) belirlenir. Bu çalışmada, f =%10 hata payına veya güven seviyesine n= 84 gözlem sonunda ulaşılmış ve Tablo 3.deki değerler bunu ortaya koymaktadır. p=%30 ve f =%10 için n=84 gözlemin yettiği görülmüştür. Bunun için aşağıdaki f formülü (Formül 3) kullanılarak f ile mukayese edilir. Özellikle binlerin üzerindeki gözlemlerde gereksiz zaman harcamamak için bu değerlendirmenin arada yapılması önemlidir. Yine de bütün gözlemler bittikten sonra doğrulama amacıyla bu mukayese yapılmalıdır. f = 1,96x.( )..Formül (3) 17 kodlu personel için f hesaplanacak olursa; f = 1,96x.( ) 10,282 ~10 alınır. Diğer sonuçlar Tablo 3 te gösterilmiştir. = f = 1,96x,.(, ) Son Değerlendirme: (Güner, M., vd.2007) Son değerlendirme, şu aşamalardan oluşmaktadır; Her akış türü ile ilgili toplam gözlem sayısının ve % delerinin hesaplanması, Her akış türünün toplam gözlem içerisindeki p payının hesaplanması, Ulaşılan hata toleransının f her akış türü için hesaplanması, Sonuçların, sonuç formunda üzerinde akış türleri profili biçiminde bir araya getirilmesi, Her akış türünün pay değerine ait güven aralığının iş örneklemesi sırasında daralmasını belgeleyebilmek amacıyla kontrol kartlarının hazırlanması, İş örneklemesi verilerinin kullanılabilirliği konusunda karar verilmesidir. =

7 Tablo 3. Ara değerlendirme ve sonuç doğrulama PERSONEL A (p) % B % C % Toplam % f KODU 17 63,7 26,5 9,8 100,0 10, ,7 31,4 3,9 100,0 10, ,1 37,3 19,6 100,0 10,591 %0,591 sapma var 13 59,8 28,4 11,8 100,0 10, ,8 38,2 2,0 100,0 10, ,4 18,2 1,1 66,7 10, ,2 33,4 16,4 100,0 10,693 %0,693 sapma var 35 56,9 36,3 6,9 100,0 10,591 %0,591 sapma var 28 26,5 2,9 3,9 33,3 9, ,4 9,8 8,8 100,0 8,326 Uygun %0,6 sapma olan gözlemlerde gözlem sayılarının arttırılmasında fayda vardır, ancak bakıldığında, gözlemlerden değil f değerlerinin ortalamanın altında olan personelin değerleri olduğu görülmektedir. %10 luk hata payına göre yapılan gözlemlerin analizinde %10,69 luk bir hata payı analizde olduğu görülmektedir. 47 kodlu personelin etkin faaliyeti p=%81,4 olduğundan, hata payı %10 nun altında, %8,3 seviyesinde gerçekleşip, gözlem sayısının yeterliliği sonuç olarak kabul edilmiştir. 3. İŞ ÖRNEKLEMESİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI İş örneklemesi ile yapılan uygulamaların bazı avantajları ve dezavantajları iyi bilinmeli, uygulama safhasında ne ile karşılaşılacağı konusunda önlemler alınıp, gerekli hazırlıklar yapılmalıdır Tablo 4. İş Örneklemesinin, avantaj ve dezavantajları (Güngör. F.2008) Avantajları Dezavantajları Eşzamanlı düzensiz faaliyetler gözlemlenir Bir operatörün gözlemi için pahalı bir yöntemdir Gözlemler, günleri, haftaları kapsar mahiyettedir Kısa süreli turlar ve iyi detaylar için zor bir yöntemdir. Gözlemlerde kolay karar verilir Metot sonuçlarında tesadüfi durumlar vardır Daha kısa eğitimle uygulanabilir Metodun kayıt formu sisteme göre yeni hazırlanır Analiz yapmak kolaydır Rassal gözlemlerde, gerçek etkinlikler gözden kaçabilmektedir Gözlemlenen operatörler daha az gergindir Çok sayıda gözlem gerekebilir, gözlem zamanı uzar. Gözlem için fazla araç-gerece ihtiyaç yoktur 4 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tablo 5. Ortalama faaliyet değerleri Bu gözlemleri değerlendirilecek personele önce bilgi PERSONEL KODU A B C 17 63,7 26,5 9, ,7 31,4 3,9 9 43,1 37,3 19, ,8 28,4 11, ,8 38,2 2, ,2 33,4 16, ,9 36,3 6, ,4 9,8 8,8 Ortalama 59,9 30,2 9,9 vermeden gözlem yaparak, gerçek çalışma tempolarını izledik. Ancak 2.nci ve 3.ncü günlerde farkına vardıklarında biraz toparlanma olduğu kayıtlar değerlendirildiğinde görülmüştür. Planlanan etkin faaliyetler yönünden değerlendirildiğinde, 47 kodlu personel %81,4 ile yüksek bir performans göstermiş olmasına rağmen, 9 kodlu personel %43,1 ile dip yapmıştır. Bu personelin ilk gün ve diğer günler gözlem değerleri sırasıyla %23,5, %47,1, %58,8 civarında olup, farkına vardığında, makinenin çalışma etkinliğini arttırma gayreti içine girmiştir. Ortalama plan dışı verimsiz süreler %19,6 ile en yüksektir. Planlı yardımcı faaliyetleri dahi 5 dakika yerine 10 dakika gibi uzun sürede yapacak bir tempoda

8 çalışmaktadır. Daha sonraki görüşmelerde, bazı kişisel problemleri olduğunu beyan etmiştir. Bu personel, aylık ortalama %23,5 etkinlikte çalışmayı sürdürürse, aylık TL maaş almaktadır. Bu tempoda makineyi kullanmaya devam etmiş olsaydı işletmeye aylık maaş tutarı 1400/0,235= TL lik bir değere ulaştırmış olacaktı. Etkin olmayan süresi %19,6 dır. Günlük 8 saatlik mesaisinin 1,5 saatinin boş geçmesi demektir. Şekil 2.deki çizelgede diğer personelin değerlerini mukayese etmek daha kolaydır. Şekil 2. İş örneklemesinde planlı etkin (A) ve plansız-verimsiz (C) % süreler Ayrıca 8 personele ait süreler incelendiğinde planlı etkin sürelerin ortalaması %59,9 ile düşük olarak değerlendirilir. (Tablo 5.) 5 kişinin etkin süreleri ortalamanın altındadır. Etkin olmayan süre ortalaması %9,9 olan bu 8 kişinin boşta geçen süreleri ortalama 47 dakika olarak hesaplanır. Bu ise %40 lık düşük bir tempo karşılığında, fazladan %10 ödeme anlamına gelmektedir. Firma bu şartlarda kârlarını düşürerek, sürdürülebilir geleceği kaybedebilir. İşletmeler yeni teknolojilere Yüksek devirli CNC ler gibi yatırım yaparak, rekabette geri kalmamak için büyük gayret göstermektedir. Ancak teslim ettiği tezgâh operatörlerinin temposu düşükse, istenilen başarılı rekabetin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu tezgâhlarda çalışanlar motive edilip, kontrol altında tutularak, tezgâh verimliliğinin mutlaka arttırılmasına dikkat edilmelidir. Bu tür tempo düşüklüğünün nedenleri konusunda daha detaylı araştırmalar yapılmalı, yaşı gereği hareketleri yavaşlayan, yavaş karar verebilen, görme melekeleri azalan, depresyon dâhil kişisel tempo düşürücü psikolojik sorunlar ve çözümleri, önem sırasına göre belirlenmeli, üretim artışına katkı sağlanmalıdır. 5. KAYNAKÇA 5.1. Güner, M., Yaşatan, İ., İlleez, A.A.,(2007) Bir Konfeksiyon İşletmesinde Ofis Çalışanlarının Kayıp Zamanlarının, İş Örneklemesi Yöntemiyle Belirlenmesi itmmob Tekstil Mühendisleri Odası, Tekstil ve Mühendis Yıl 14 Sayı Güngör. F. (2008), İş Etüdü- Yayımlanmamış Ders notları M.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Makine Bölümü. İstanbul 5.3. Kanawaty, G., (2004), İş Etüdü, Çev. Zuhal AKAL, MPM Yayınları, No:29, Ankara 5.4. MPM (1991), İş Etüdü MPM 29 No.lu yayın, "Genişletilmiş ve Düzeltilmiş İş Etüdü" kitabı, 5.5. MPM-REFA, (1988), İş Etüdü Yöntem Bilgisi, Kitap 2 Veri Saptama, MPM Yayınları, Ankara. s Timur, H., (1984), İş Ölçümü, İş Planlaması, Verimlilik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 207, Ankara.

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

Giriş. TPM nin ortaya çıkması. TPM uygulamalarının başlıca amaçları; TOPLAM ÜRETKEN BAKIM 01.04.2014. (Total Productive Maintanence TPM)

Giriş. TPM nin ortaya çıkması. TPM uygulamalarının başlıca amaçları; TOPLAM ÜRETKEN BAKIM 01.04.2014. (Total Productive Maintanence TPM) TOPLAM ÜRETKEN BAKIM (Total Productive Maintanence TPM) Dr. Ferhat Güngör Mart 2013 İşletmelerin gelişmesin de yönetim tarzının yanı sıra, Toplam Üretken Yönetim (TPM) gibi metotların kullanımı ile Tüm

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

SORU 1. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız.

SORU 1. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız. Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: SORU. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız. SORU. İş ölçümünde ölçülen bileşenleri (insan/makine) yazınız

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

Önemli KPI Örnekleri

Önemli KPI Örnekleri Önemli KPI Örnekleri Ciro Satıştan elde edilen gelirlerin tümü Ciro Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Ciro Dağılımı (%) Ürün bazında ciro Kanal bazında ciro (yurtiçi, yurtdışı, fason vb.) Kâr merkezi (birim/grup

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme 4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme amacını güden ve bu amaca erişmek için iş sistemlerinin incelenmesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ

BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ EMİNE UÇMUŞ - SİNEM KAÇAR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İÇERİK GİRİŞ MODELİN YAPISI İŞLETMEDEKİ KAYITLAR

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz.

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OREN 008 ERGONOMİ VE İŞ ETÜDÜ DERSİ ARASINAV LARI 8.04.017 15:00 Süre : 90 Dakika Öğrenci No Adı Soyadı : : İmza : Aldığı

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü (CNC)

Detaylı

Asenkron Motor Analizi

Asenkron Motor Analizi Temsili Resim Giriş Asenkron motorlar, neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir endüstride geniş bir yelpazede kulla- Alperen ÜŞÜDÜM nılmaktadır. Elektrik Müh. Son yıllarda, FİGES A.Ş. kontrol teknolojilerinin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 1- Staj Başlangıcı: Fırat Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, zorunlu

Detaylı

ÜRETİM ŞEMASI, ZAMAN ETÜDÜ VE AĞ PLANI TEKNİKLERİNİN KOMBİNASYONU İLE İMALAT SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ( BİR KONFEKSİYON ÜRÜNÜ ÖRNEĞİ)

ÜRETİM ŞEMASI, ZAMAN ETÜDÜ VE AĞ PLANI TEKNİKLERİNİN KOMBİNASYONU İLE İMALAT SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ( BİR KONFEKSİYON ÜRÜNÜ ÖRNEĞİ) ÜRETİM ŞEMASI, ZAMAN ETÜDÜ VE AĞ PLANI TEKNİKLERİNİN KOMBİNASYONU İLE İMALAT SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ( BİR KONFEKSİYON ÜRÜNÜ ÖRNEĞİ) Mücella GÜNER Ege Ü. Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Böl. Alime Aslı

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ. Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013

İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ. Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013 İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013 VERİMLİLİK KAVRAMI Verimlilik, var olan her şeyde özellikle insanda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İş Ölçümünde Kullanılan Teknikler Zaman etüdü İş örneklemesi Önceden saptanmış zaman standartları

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi Prof.Dr.Berna Dengiz 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi BENZETİM DİLLERİNDE MODELLEME YAKLAŞIMLARI Tüm benzetim dilleri; ya olay-çizelgeleme

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma - 1 Ödevler 5 er kişilik 7 grup Hayali bir şirket kurulacak Bu şirketin kalite kontrol süreçleri raporlanacak Kalite sistem dokümantasyonu oluşturulacak

Detaylı

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı 3. hafta İstatistiksel proses kontrol Prosesteki değişkenliği ölçerek ve analiz ederek istatistiksel kontrolünü sağlamak ve sürdürmek için istatistiksel

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Reyting Metodolojisi. Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012. 2012 Milenyum Teknoloji Bilişim Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti. Reyting Metodolojisi Fonmetre Metodoloji Dokümanı Temmuz, 2012 İçerik Giriş Tarihçe Kategori Bazında Gruplama Yatırımcı İçin Anlamı Nasıl Çalışır? Teori Beklenen Fayda Teorisi Portföy Performans Ölçümü

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems )

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems ) Software & Automation trex DCAS ( Data Collection & Automation Systems ) trex DCAS Üretimden Veri Toplama ve Verimlilik Takip Sistemi Volkan BİLMİŞ MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. [16.03.2012] TREX DCAS ( Data

Detaylı

Staj İçeriği Bilgilendirme Notu (10/05/2016)

Staj İçeriği Bilgilendirme Notu (10/05/2016) Staj İçeriği Bilgilendirme Notu (10/05/2016) Mekatronik Mühendisliği Etik Kuralları 1. Staj yapılan yerin mesai sistemine tam uyulmalı, işi giriş-çıkış saatlerinde tam zamanlı bir çalışan gibi disiplinli

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası İmzası: Adı ve Soyadı SORU 1. İp diyagramının ve akış diyagramının özelliklerini, uygulanış biçimini örnekleyerek uygun gösterimlerle açıklayınız; her iki diyagram arasındaki farkları

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. www.trex.com.tr OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. www.trex.com.tr OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM KAIZEN OTONOM BAKIM POKA YOKE 5S SMED OEE PROAKTİF BAKIM ÖNLEYİCİ BAKIM Eğitim Danışmanlık Eğitim Danışmanlık 1 2 3 4 5 Makinelerimizde her gün karşılaştığımız örnek olayların kayıplar ile olan ilişkileri;

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

Üretim yapan firmalar için bir test

Üretim yapan firmalar için bir test Üretim yapan firmalar için bir test ERP Yazılımınız size ne kadar hizmet ediyor veya siz onu ne kadar etkin kullanıyorsunuz? Hazırlayan Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Tarih Haziran 2010 Aslında bilgisayar

Detaylı

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ Günümüz simülasyonları gerçek sistem davranışlarını, zamanın bir fonksiyonu olduğu düşüncesine dayanan Monte Carlo yöntemine dayanır. 1.

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri

İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri Bölüm 24 TALAŞLI İŞLEMEDE EKONOMİ VE ÜRÜN TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Talaşlı işlenebilirlik Toleranslar ve Yüzey Kesme Koşullarının Seçimi konuları İmalatta İşlenebilirlik Kriterleri Takım ömrü-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ölçme ve Kontrol Ders No : 0690230053 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ

ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ ÖDEV 1: El ile Benzetim Bir depo ve 7 adet müşterisi olan bir taşımacılık sisteminde müşterilerden gelen siparişler araç ile taşınmaktadır. İki tür sipariş söz konusudur. Birincisi

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi R10.09 Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : 20.10.2015 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: İhsan Emre BİLİCİ Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil

Detaylı

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler İÇERİK o Giriş ovaryansı Bilinen Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Hipotez Testler P-değerleri: II. Çeşit hata ve Örnekleme Büyüklüğü Seçimi Örnekleme Büyüklüğü

Detaylı

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA EXCEL UYGULAMA Bu bölümde Excel ile ilgili temel bilgiler sunulacak ve daha sonra İstatistiksel Uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İşlenecek Konular: Merkezi eğilim Ölçüleri

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı SORU 1. İnsan makine sistemine ilişkin bir şema çizerek insan üzerinde etkili faktörleri gösteriniz. Duyusal işlevlerdeki bir eksiklik kontrolü nasıl etkiler, belirtiniz.

Detaylı

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Outlier : Veri setinde normal olmayan değerler olarak tanımlanır. Ders: Kantitatif Yöntemler 1 VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Veri setinden değerlendirme başlamadan çıkarılabilir. Yazım

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz Altı Sigma Nedir? Sigma,bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak da bilinir.altı sigma yaklaşımı,ölçüm aracı olarak ünite başına hata sayısı(defects per unit,(dpu)) ı kullanır.ünite

Detaylı

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir.

Opcode Yazılım. Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Opcode Yazılım Opcode Yazılım; alanlarında uzman mühendislerin bir araya gelerek kurdukları bir yazılım şirketidir. Şirketin çalışma alanları arasında; Nükleer tıp sektörüne yönelik otomasyon yazılımları,

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel kalite kontrol o Üretim ve hizmet süreçlerinin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak

Detaylı

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor 1 Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor NONSTOP Bakım Yönetimi içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi. Operasyonel Planlama

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi. Operasyonel Planlama Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Dairesi Operasyonel Planlama Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi 2 Misyon ve Vizyon Amaç Strateji Ağacı Hedef Birim Performan s

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 8: Prof. Dr. Tanım Hipotez, bir veya daha fazla anakütle hakkında ileri sürülen, ancak doğruluğu önceden bilinmeyen iddialardır. Ortaya atılan iddiaların, örnekten elde edilen

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi HEMA ENDÜSTRİ Gündüz Kalite Çemberi 2 GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ PROBLEMİN SEÇİLMESİ, TANIMLANMASI VE HEDEFİN BELİRLENMESİ Çember üyeleri, farkındalık eğitimleri ve beyin fırtınaları yaparak yeni proje konularını

Detaylı

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK)

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) İŞLETME MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta SAYISAL ÇÖZÜMLEME Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş 1.Hafta Sayısal çözümleme nümerik analiz nümerik çözümleme, approximate computation mühendislikte sayısal yöntemler Computational mathematics Numerical analysis

Detaylı

Mevcut Yazılım Değerlendirme Rehberi Kullandığınız yazılım ne kadar verimli?

Mevcut Yazılım Değerlendirme Rehberi Kullandığınız yazılım ne kadar verimli? Mevcut Yazılım Değerlendirme Rehberi Kullandığınız yazılım ne kadar verimli? İçindekiler 3 GİRİŞ 4 MALİYET SİSTEM GEREKSİNİMİ 6 ÜRETİM ve PLANLAMA SİSTEM GEREKSİNİMİ 8 GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ 9 ÜLKE KOŞULLARINA

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

5S UYGULAMASI. Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA

5S UYGULAMASI. Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA 5S UYGULAMASI Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA 5 S YÖNETİMİNE GİRİŞ BİRİNCİL AMAÇ İKİNCİL AMAÇ GÜVENLİK VERİMLİLİK 5S NEDİR? Baş harfleri S ile başlayan Japonca kelimelerdir. SEIRI SEITON SEISO

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı