Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri"

Transkript

1 Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi ileri Satınalma'da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi ileri Satınalma'da Sözleşme ve Bütçe Yönetimi ile Uluslararası ve Endirek Satınalma Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Prgramı Malzeme Tedarik Zinciri ve Ljistik Yönetimi Eğitimi Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma ve Satış Yöneticileri için Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Üretim Planlama ve Kntrl Eğitimi Üretim Planlama ve Stk Yönetimi Üretim Yönetimi Eğitimi Dep ve Stk Yönetimi Eğitimi Dep, Deplama ve Stk Yönetimi Eğitimi Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

2 Satınalma Yönetimi Ve Teknikleri Eğitimi Eğitimin Amacı Satınalma fnksiynlarının işletme yönetimi içindeki yeri ve önemi belirtilerek, satınalmacıların işlerini neden ve ne şekilde daha iyi yapabileceklerinin bilgisi aktarılmaya çalışılacaktır. Eğitime Kimler Katılmalı Ljistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Prje, Nakliye, Operasyn, Müşteri İlişkileri, Dep birimlerinde görev yapan çalışanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır. Eğitimin İçeriği: Satın almanın işletme içindeki rlü ve amaçları Satın almanın stratejisi ve plitikaları. Gelişen dünya eknmisinde satın alma fnksiynundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı prfili nasıl lacaktır? Temel satın alma süreci. Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı. Satın almanın ljistik ile ilişkileri. Stk maliyetine giriş. Stk maliyetleri srumluluğunun tanımlanması. Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim prgramlarının satın alma ile ilişkileri. Satın almanın rganizasyn içindeki yeri. Çeşitli rganizasyn uygulamaları. Satın alma bölümünün rganizasynu. Satın almanın kalite srumluluğu. Tedarikçi çeşitleri. Tek satıcı. Tek satıcı knumunda satın alma yaklaşımları. Çk satıcı. Çk satıcı knumunda lası yaklaşımlar. Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin knumları. Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Tyta çalışma mdeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir lası teknikler. Malzeme bazında çk tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir lası teknikler. Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin lası snuçları. Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve lası snuçları. Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve lası snuçları. Tedarikçi seçimi. Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması. Tedarikçi karnelerinde veri luşturulması. Tedarikçi seçiminde kullanılacak lan lası standart yöntemler. Tedarikçi karnesi ve stk yönetimi knusunda öncelik sıralaması yapılması: Paret analizi. Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi perfrmansını nasıl etkileyecektir? Prfesynel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri Satın alma mesleğinde prfesynellik ve özel yaşam iç içedir. Satın almacının eğitimi nasıl lmalıdır? Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek lan faktörler. Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği. Satın alma planlaması ve satın almanın stk yönetimi knusundaki srumluluğu. Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Prjeksiyn yapılabilirliğin önemi. Yüksek enflasyn rtamında bütçe hazırlanması önündeki engeller. Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller. Yeni eğilimler; sabit lduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve klay prjeksiyn yapabilme avantajları. Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış nktası : bütçe verilecek lan hedeflere göre hazırlanmalıdır. Satın alma perfrmansının ölçümü. Perfrmans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları Hangi kriter dğru labilir? Satın almada maliyet düşürme yöntemler. Stk maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği labilir mi? Stk maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın lası kuvvetli katkıları. Satın almada tplam kalite yönetimi. Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları. Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

3 İleri Derece Satınalma Yönetimi (Satınalma Ve Satınalma Süreçleri 2) Eğitimin Amacı İleri Satınalma Tekniklerini kullanarak, Satınalma, Tedarikçi ve Stk Yönetimi süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak. Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve karlılığı artırmak Eğitime Kimler Katılmalı Ljistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Prje, Nakliye, Operasyn, Müşteri İlişkileri, Dep birimlerinde görev yapan çalışanları ve yöneticileri bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır. Eğitimin İçeriği: Satınalma İçin Çeşitli Örgüt Şemaları Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (Örneklerle). Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması Fiyatların Tanımlanması Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları Yeni Bir Ürün İçin Yeni Bir Tedarikçi İçin Değişen Fiyatlar İçin Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (Örnekler) Kntrat Nasıl Yapılır, Hangi Nktalar Önemlidir? Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Dğru-Yanlış Örneklerle Sözleşme Yönetimi Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması Dikkat Edilmesi Gereken Knular Sözleşmede En Önemli Maddeler Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır? Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri Bütçeleme. Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır? Örnek İncelenmesi Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Srunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar) Satınalma Sisteminin Kurgusu Satınalma Siparişi - Giriş Teslim Alma İşlemleri Kalite Kntrl kabulü Kabul Numunesi işlemleri Dep Kabul İşlemleri Fiyatlandırma Kntrlü Satınalma Faturalarının Analizi Satınalma Planlaması Ürün tplama esasına göre planlama Satınalmada Müzakere Süreci Müzakere Kavramı ve Planlaması Müzakereye Hazırlanma Teklif Alma ve Değerlendirme Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri Müzakere Sürecinde Etkin iletişim Türkçe ve Beden Dili Dinleme, Dğru Srular Yöneltme, Satıcıya Srulacak Dğru Srular, İnsan Sarrafı Olma Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır? Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır? Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır? ABC (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet Tabanlı İş Planı Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi Öncelikler Sıralaması Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Knusudur? Satınalmacının Perfrmans Değerlendirmesi Satınalma Raprları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar? Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir? Hangi Şartlar Altında Strateji Çalışması Yapılmalıdır? Karar Standardizasynu Kavramı İşletme Malzeme Planlaması (MRP) E-Satınalma İşletmeler Arası Elektrnik Ticaret (B2B) Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

4 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Eğitim Hedefi Ljistik; dğru zaman, dğru kaynak, dğru kalite, dğru miktar ve dğru fiyat ile satın alınması mümkün lan mal, hizmet ve bilgi hareketlerini krdine ve kntrl etmektir. Bu bağlamda Satınalma, Ljistik faaliyetlerin en başlangıcında ve çk önemli knumda yer alan temel bir faaliyettir. Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı için sağlıklı girdi temini sağlamak satın almanın temel prensibidir. Bunu gerçekleştirebilmenin ön şartı ise dğru tedarikçilerle kalıcı iş birliktelikleri luşturmaktan geçmektedir. Eğitimimizde siz değerli katılımcılara, yenilikçi ve firmanıza değer katan bir tedarik zincirinin nasıl kurulacağına ve ilgili ljistik faaliyetleriniz daha verimli lması için nasıl geliştirileceğine yönelik değerli bilgiler, uygulamalar ve tecrübeler dahilinde güncel bilgileri kazandırmak temel amacımızdır. Kimler katılabilir Satın alma yönetici ve çalışanları, Planlama ve stk kntrl bölümü yönetici ve çalışanları, İthalat, ljistik, fasn yönetimi, kalite güvence bölümü ilgili çalışanları, Tedarik zincirinin her aşamasında görev yapan yöneticiler ve çalışanlar, Ljistik, deplama, sevkiyat ve dağıtım hizmetleri veren şirketlerin ve bölümlerin yönetici ve çalışanları, Teknik ve idari kadrda çalışan diğer destek persnelleri. Eğitim İçeriği Satınalma ve Ljistik Satın alma ve ljistik kavramları, Satın alma bölüm yapısı ve rganizasynel ilişkileri, Satın alma plitika, hedef, amaç ve srumlulukları, Talep ve kapasite planlamaları, Temel ve stratejik satın almanın önemi. Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri analizi ve yönetimi, Dünyada ve Türkiye de Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminin tasarlanması, Alıcı-Satıcı (Tedarikçi) ilişkileri, Satın alma dahilinde temel ljistik faaliyetleri, Dış Kaynak Kullanımı, 3 PL ve 4 PL kavramı. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Tedarikçi araştırma ve seçme, Fiyat analizleri ve Karşılaştırma tablları, Fiyat görüşmelerinde kullanılan yöntemler, Tedarikçi sınıflandırma, Tedarikçi geliştirme, Çk ve Tek satıcı ile çalışma, Çatışma Yönetimi, Tedarikçi Perfrmans Değerlendirme, Tedarikçi ödüllendirme ve cezalandırma. ERP MRP ve Satın alma Satın alma ve ERP-MRP İlişkisi, ERP de satın alma mdülü, İhtiyaç analizi ve satın alma Planları, ERP de satın alma Kalite Yönetim Sistemleri. Üretim, Dep ve Stk Yönetimi Üretim Planlamanın satın alma ile lan ilişkisi, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Malzeme Yönetimi, Tam Zamanında Felsefesi (JIT), Malzemelerin Sınıflandırılması ve Dep Tasarımı, Stk Maliyetleri ve Kntrl Mdelleri. Sözleşme Yönetimi Sözleşmede yer alan maddeler, Sözleşmelere uygulanacak temel prensipler, Sözleşmenin tedarikçi ile görüşülmesi süreci, Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesi. Uluslararası Satın alma ve Dış Ticaret İthalat ile ilgili esas ve uygulamalar, Bankacılık (Kambiy) uygulamaları ve L/C analizi, Dış Ticarette uygulanan Muhasebe sistemleri, Serbest Bölgeler ve Eximbank uygulamaları, İthalat belgeleri ve iade şikayet yönetimi. Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

5 Satınalma da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi Amaç: Satınalma prfesynellerinin ileri satınalma tekniklerini hayata geçirerek satınalmalarını geliştirip daha etkin bir satınalma yönetimi sağlamak. İçerik : 1.1. Stratejik Satınalma Anlayışının Adapte Edilmesi Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma Satınalma da KEFE Analizi ve Kıyaslama Satınalmanın Organizasyndaki Yeri ve Önemi Satınalma Departmanın Organizasynu ve Yapılanması Satınalma Perfrmans Kriterleri Dğru Fiyat Yl Haritası Üst Yönetimin Satınalma dan Beklentileri Satınalma Prfesynellerinde Olması Gereken Özellikler 1.2.İleri Tedarikçi Yönetimi Firmaya Özgü Tedarikçi Prfili Belirleme Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme Tek Tedarikçi Dğru Mudur? Tedarikçi Araştırma ve Seçme Glbal Surcing Supply Market Tedarikçilere Göre Stratejiler Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) Tedarikçi El Kitabı Tedarikçi Değerlendirme Tedarikçi Geliştirme Tedarikçi Risk Analizi Tedarikçi Çeşitlendirme Tedarikçi Zinciri Yönetimi Tedarikçi nin Yönettiği Stk (VMI) Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme e-tedarik Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri 1.3.İleri Fiyat Yönetimi Fiyat Analizleri ve Fiyat Frmülasynları Landed Cst Hesaplamaları Miktara Göre Fiyat Değişmeli mi? Satınalma da Fiyat Sürekli Düşürülebilir mi? Mdern Maliyet Düşürme Teknikleri 1.4.Fiyat Müzakereleri Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması 2.1.Sözleşme Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Sözleşme Maddelerinin Satınalma Açısından Önemi Örnek Sözleşme Maddeleri e-sözleşmeler / e-imza Taşern Sözleşmeleri Yap-Satın Al Kararları İleri Satınalma da Dış Kaynak Kullanımı 2.2.Uluslararası Teslim Şekilleri (Incterms) ve Ödeme Yöntemleri Incterms2010 Teslim Şekilleri Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme Leasing, Factring, Frtfaiting, Franchising Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

6 2.3.Uluslararası Satınalma Yönetimi Uluslararası Satınalma da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi Ülkelere Göre Fiyat Görüşme Stratejileri 2.4.Endirekt Satınalma Yönetimi Endirekt Satınalma da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi Endirekt Satınalma nın Kategrize Edilmesi Endirekt Satınalma da Direkt Satınalma Anlayışı Endirekt Satınalma da Dış Kaynak Kullanımı Endirekt Satınalma da Maliyet Tasarrufları Endirekt Satınalma nın Geleceği ve e-çözümler Endirekt Satınalma da En Sık Görülen Eksiklikler 2.5.Satınalma Raprlama Yöntemleri ve Mdern Teknikler Satınalma Raprları ve ABC Analizleri Merkezi ve Yerel Satınalma Yalın Satınalma e-satınalma / e-ihaleler 2.6.Satınalma Bütçe Yönetimi Mevcut Dönem Fiyat Analizleri Gelecek Dönem Tahminleri Satınalınacak Malzeme/Hizmet Tahminleri Gelecek Dönem Fiyat Analizleri Gelecek Dönem Tedarikçi Belirleme ve Dağılımı Gelecek Dönem Fiyat ve Tedarikçi Stratejileri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

7 Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 1. GÜN Satın alma ve Stratejik Satın alma Nedir? Temel ve Stratejik Satın alma Kavramları Temel Satın alma Süreçleri Satın alma Plitika, Hedef, Amaç ve Srumlulukları Satın alma Perfrmansı Ölçü Kriterleri Nelerdir? Satın almanın Organizasyn İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi Temel ve Stratejik Satın almanın Önemi Değişen Satın alma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir? Satın alma Çalışanlarında Olması Gereken Temel Özellikler Nelerdir? Sözleşme Yönetimi Taslak Satın alma Sözleşmesinin Hazırlanması Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Nktalar Nelerdir? Sözleşmedeki En Önemli Maddeler Nelerdir? Sözleşmede Kazan-Kazan Mdeli Nasıl Uygulanır? Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı? Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı? Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir? Sözleşmelerde Anlaşmazlık Nktaları Nasıl Aşılır? Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır? Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Tplanması Gereken Veriler Nelerdir? Fiyat Görüşmelerinde İstenecek Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır? Fiyat Görüşmeleri Snlasında İstelenecek Stratejiler Nelerdir? Stratejik Satın alma Teknikleri Stratejik Satın alma Raprları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar? Yeni Satın alma Stratejileri Nasıl Geliştirilir? Satın alma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır? ABC Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır? Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır? Tedarikçi Geliştirme Sistemi Nasıl Uygulanır? Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır? Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır? e-satınalma Nedir? Ne Zaman Uygulanmalıdır? ERP ve MRP yazılımları ve satın alma ile ilgileri. 2. GÜN Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcntractr arasındaki fark nedir? Tedarikçi Tipleri Nelerdir? Firmaya Uygun Tedarikçi Prfili Nasıl Tespit Edilir? Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Glbal Surcing Nedir? Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır? Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır? Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır? Stk Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır? Dış Kaynak Kullanımı (Outsurcing) Outsurcing Nedir? Yap-Satın al Karar Mekanizması Nasıl İşler? Outsurcing de Dikkat Edilecek Nktalar Nelerdir? Outsurcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Uluslararası Teslim Şekilleri (Incterms 2000) E, F, C ve D Ana Gruplarının Açıklanması. Incterms2000 de Yer Alan Teslim Şekilleri Nelerdir? Hangi Teslim Şeklinde Nelere Özellikle Dikkat Etmek Gerekir? Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme Mal Mukabili Ödeme Akreditifli Ödeme ve Akreditif Şekilleri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

8 Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitim İçeriği Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlığı Eğitimi ile katılımcılar, tedarik yönetimi, tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi ve satınalma yönetimi süreçlerinde ulaşacakları uzmanlık seviyesi ile bir firmanın tüm satınalma işlemlerini rahatlıkla yürütebilecek seviyeye geleceklerdir. İşletmenin yapması planlanan satın alma ve tedarik zinciri işlemlerinin tümünün planlanması, bu knuda satın alma yapılacak knularda satın alınacak ürün ya da hizmetin özelliklerinin belirlenmesi, gerekirse ihale şartnamesinin hazırlanması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi (hatta müzakere/pazarlık) aşamalarının tümünün yönetimi satın alma uzmanlarının iş tanımları arasındadır. Eğitim uygulamalı larak yapılmakta lup, eğitim snunda satınalma knusunda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 1. MODÜL: Satınalma Yönetimine Giriş Satınalmanın işletmedeki fnksiynu Satınalma stratejisi ve plitikaları. Temel Satınalma Süreci Satınalma sürecinde dküman yönetimi Satınalma Süreci iş akışı. İşletmede Satınalma Yönetimi Sistemi Kurma 2. MODÜL: Satınalmada Planlama Stratejileri Satınalmada Talep Planlaması Satınalmada Satış Operasyn Planlaması Kapasite Planlaması Üretim Planlaması ve Yönetimi Satınalmada Finans Planlaması 3. MODÜL: Tedarikçi Seçimi Ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Tedarikçinin Temel Özellikleri Tedarikçi Araştırma Süreci Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi Tedarikçi Firma Bilgi Frmu Tedarikçi Seçme Kriterleri Tedarikçi Seçme Sistemi Tedarikçi Perfrmans Değerlendirme Kriterleri Tedarikçi Kalite Perfrmansı Tedarikçi Teslimat Perfrmansı Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Tedarikçi İlişkileri Yönetimi 4. MODÜL: Satınalma Sürecinde Fiyat Görüşmeleri Fiyat Görüşmelerine Hazırlık Fiyat Görüşme Stratejileri Fiyat Analiz Sistemi Kurma ve Fiyat Karşılaştırma Tablları Fiyat Görüşmelerinde Dinleme ve İkna Stratejileri Fiyat Görüşmelerinde Çatışma Yönetimi 5. MODÜL: Satınalma Sözleşmeleri Sözleşme Hazırlama ve Yönetme Sözleşme Yapma Yöntemleri Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması Sözleşme Yönetimi Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması Dikkat Edilmesi Gereken Knular Sözleşmede En Önemli Maddeler Sözleşmede Denge Unsuru Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

9 6. MODÜL: Satınalmada Finans Yönetimi Satınalma Bütçesi Oluşturma Fiyat Analizleri Yapma ve Karşılaştırma Tablları Oluşturma Satınalmada Makr Eknmik Faktörler Satınalmada Maliyet Düşürme Çalışmaları Fiyatlandırma Kntrlü Satınalma Faturalarının Analizi 7. MODÜL: Uluslararası Satınalma Yönetimi İthalat ve İthalat Uygulamaları İthalat Vesaikleri Ödemeler ve Mal Kabulleri Ürün İadeleri ve Şikayet Yönetimi 8. MODÜL: Satınalmada Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı ve Tasarlanması Tedarikçi - Alıcı İlişkisi 9. MODÜL: Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknljileri Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilişim Teknljileri ERP Sistemleri Tedarik Zincirinde İnterneti Kullanma ve E-Tedarik 10. MODÜL: Tedarik Zincirinde Ljistik Yönetimi Ljistiğin Tedarik Zincirindeki yeri Fiziksel Dağıtım Ljistik Firmaları ile Çalışma Taşıma Kararları ve Nakliye Alternatifleri Ljistikte Kalite ve Perfrmans Ölçümleri 11. MODÜL: Tedarik Zincirinde Dep Yönetimi Dep Lkasynu ve Dep Dnanımı Dep İç Düzeni ve Temel Prsedürler Etkin Dep Yönetimi, Satınalma Siparişi - Giriş Teslim Alma İşlemleri Kalite Kntrl kabulü Kabul Numunesi işlemleri Dep Kabul İşlemleri 12. MODÜL: Tedarik Zincirinde Envanter Yönetimi Temel Envanter Knseptleri, Güvenlik Stkları Yönetimi, Stk Maliyetleri 13. MODÜL: Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı Dış Kaynak Kullanımı Dış Kaynak Kullanım Kararı Faydalar ve Riskler Üçüncü Parti Ljistik Dış Kaynak Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Nktalar 14. MODÜL: Tedarik Zinciri Perfrmans Yönetimi Müşteriye Değer Yaratmak, Değer Analizi Perfrmans Kriterleri: Planlama, Envanter, Ljistik, Dep Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

10 Satınalma da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi ileri Satınalma'da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi 1.1. Stratejik Satınalma Anlayışının Adapte Edilmesi Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma Satınalma da KEFE Analizi ve Kıyaslama Satınalmanın Organizasyndaki Yeri ve Önemi Satınalma Departmanın Organizasynu ve Yapılanması Satınalma Perfrmans Kriterleri Dğru Fiyat Yl Haritası Üst Yönetimin Satınalma dan Beklentileri Satınalma Prfesynellerinde Olması Gereken Özellikler 1.2.İleri Tedarikçi Yönetimi Firmaya Özgü Tedarikçi Prfili Belirleme Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme Tek Tedarikçi Dğru Mudur? Tedarikçi Araştırma ve Seçme Glbal Surcing Supply Market Tedarikçilere Göre Stratejiler Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) Tedarikçi El Kitabı Tedarikçi Değerlendirme Tedarikçi Geliştirme Tedarikçi Risk Analizi Tedarikçi Çeşitlendirme Tedarikçi Zinciri Yönetimi Tedarikçi nin Yönettiği Stk (VMI) Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme e-tedarik Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri 1.3.İleri Fiyat Yönetimi Fiyat Analizleri ve Fiyat Frmülasynları Landed Cst Hesaplamaları Miktara Göre Fiyat Değişmeli mi? Satınalma da Fiyat Sürekli Düşürülebilir mi? Mdern Maliyet Düşürme Teknikleri 1.4.Fiyat Müzakereleri Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

11 Satınalma da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi ileri Satınalma'da Sözleşme ve Bütçe Yönetimi ile Uluslararası ve Endirek Satınalma Eğitimi 2.1.Sözleşme Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Sözleşme Maddelerinin Satınalma Açısından Önemi Örnek Sözleşme Maddeleri e-sözleşmeler / e-imza Taşern Sözleşmeleri Yap-Satın Al Kararları İleri Satınalma da Dış Kaynak Kullanımı 2.2.Uluslararası Teslim Şekilleri (Incterms) ve Ödeme Yöntemleri Incterms2010 Teslim Şekilleri Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme Leasing, Factring, Frtfaiting, Franchising 2.3.Uluslararası Satınalma Yönetimi Uluslararası Satınalma da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi Ülkelere Göre Fiyat Görüşme Stratejileri 2.4.Endirekt Satınalma Yönetimi Endirekt Satınalma da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi Endirekt Satınalma nın Kategrize Edilmesi Endirekt Satınalma da Direkt Satınalma Anlayışı Endirekt Satınalma da Dış Kaynak Kullanımı Endirekt Satınalma da Maliyet Tasarrufları Endirekt Satınalma nın Geleceği ve e-çözümler Endirekt Satınalma da En Sık Görülen Eksiklikler 2.5.Satınalma Raprlama Yöntemleri ve Mdern Teknikler Satınalma Raprları ve ABC Analizleri Merkezi ve Yerel Satınalma Yalın Satınalma e-satınalma / e-ihaleler 2.6.Satınalma Bütçe Yönetimi Mevcut Dönem Fiyat Analizleri Gelecek Dönem Tahminleri Satınalınacak Malzeme/Hizmet Tahminleri Gelecek Dönem Fiyat Analizleri Gelecek Dönem Tedarikçi Belirleme ve Dağılımı Gelecek Dönem Fiyat ve Tedarikçi Stratejileri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

12 Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Amaç Glballeşme ile hızla artan rekabetin en önemli ve büyük ilerlemeyi gösteren sektörlerinden biri ljistik sektörüdür. Eğitim ile amaçlanan; katılımcıların ljistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerini benimsemeleri, süreçlere ilişkin detaylı bilgi edinmeleri, stratejik kararlar alabilmelerinin desteklenmesi, karar verme ve srun çözme yetkinliklerinin geliştirilmesidir. Kimler Katılmalı Firmaların, Ljistik, Dış Ticaret veya Sevkiyat bölümlerinde çalışanlar, Ljistik sektöründe veya satınalma alanında çalışan veya çalışmak isteyenler, Bu sektörde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyenler veya bu sektör ile ilgilenenler. Eğitim içeriği Ljistik Yönetimi Ljistiğin Tanımı, Önemi ve Maliyetleri Ljistiğin Satınalma Faaliyetlerine etkisi Temel Ljistik Kararlar, Stratejik Ljistik Planlaması Optimizasyn Kavramı, Mdelleme Felsefesi ve Yaklaşımı Tedarik Zinciri Yönetimi Dünyada ve Türkiye de Tedarik Zinciri Yönetimi Satınalma dahilinde Temel Ljistik Faaliyetleri Dış Kaynak Kullanımı, 3 PL ve 4 PL Kavramı Tedarik Zinciri Analizi ve Yönetimi. Üretim, Dep ve Stk Yönetimi Üretim Planlamanın Satınalma ile lan ilişkisi Tam Zamanında Felsefesi (JIT) ve SMED Malzemelerin Sınıflandırılması ve Dep Tasarımı Stk Maliyetleri ve Kntrl Mdelleri. Stratejik Yönetim ve Satınalma Klasik ve Stratejik Satınalma Kavramları Stratejik Yönetim Kavramları Ve Teknikleri Satınalma Plitika, Hedef, Amaç ve Srumlulukları Teknlji İle Değişen Satınalma Anlayışı. Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri Tedarikçi ve Yan sanayi Kavramları Satınalma da Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Yöntemleri Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Optimal Sipariş Miktarı Tespiti. Sözleşme Yönetimi Sözleşmelere Uygulanacak Temel Prensipler Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Süreci Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesi. ERP Sistemleri Satınalma Maddeleri ERP nedir? Satınalma Açısından ERP ERP de Satınalmayı Etkileyecek Nktalar. Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

13 Malzeme Tedarik Zinciri ve Ljistik Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı Yeni ve bütünsel Ljistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fnksiynları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm ljistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır. Eğitime Kimler Katılmalı Ljistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden srumlu rta düzey yöneticiler Eğitimin içeriği Temel ljistik faaliyetler Ljistik yönetimi tanımı, önemi, rganizasyndaki Yeri Ljistik yönetimi nin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahminleri, üretim planlaması, stk yönetimi, ljistik iletişimi, malzeme yönetimi, sipariş işleme ve ambalajlama knusunda temel yaklaşımlar Ljistik maliyetleri (müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, deplama maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, rant, stk taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, teknljik eskime, iade yönetimi, vbg görünür görünmez maliyetler) Ljistikte tplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl luşturabiliriz? Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri. Ljistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) ljistik kavramı(3pl) Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi Stratejik ljistik planlama ve geleceğe dönük ljistik fırsatlar (stratejik planlamada ljistiğin önemi, genel ljistik stratejileri, tplam kalite yönetimi (TKY), tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (mdified just-in-time), dinamik-etkin davranış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (custmer relatinship management-crm) etkin tüketici yanıtı (efficient custmer respnse-ecr), küresel ljistik, ljistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması, ljistik bilgi sistemleri, dış kaynak kullanımı (utsurcing), 4. taraf ljistik hizmet şirketleri (furth party ljistics), rtaklıklar, stratejik anlaşmalar, teknlji,. Ljistik bilgi sistemleri (geleneksel bilgi akışı, bilgi tabanlı ljistik ve ürün akışı, dağıtım kanalı akışı, tedarik zinciri akışı, elektrnik veri değişimi(edi-electrnic data interchange), geleneksel mettlarla EDI, bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem tmasynuna aktarılması. Sanal rtamda ticaret (e-cmmerce) Etkin ljistik rganizasynu (uyumlu ljistik rganizasynunun elemanları, rganizasyn yapılarının temel türleri, ljistiğin krdinasynu, matris rganizasynlarda ljistik). Bu rganizasyn yapılarından genel larak beklentiler. Ljistik rganizasynunun etkinliğinin ölçümü ( ljistik perfrmansı kntrl yöntemleri). Amaç ve snuç arasında gereken bağlantıların kurulması, Tedarik zinciri yönetimi ( tedarik zinciri yönetim-tzy- anlayışı, TZY nin temelindeki süreç vizynu, müşteri ilişkileri yönetim süreci, tedarik zincirinin analizi. TZY nden beklenilen standart faydalar. Bu faydaları sağlama amacına yönelik larak tasarlanması gerekenler. Ljistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması ( dep yerlerinin seçimi, rut planlama, en kısa yl prblemi). Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yl/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması. Artan rekabet rtamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler. Zrlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar. Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP) ve dağıtım kaynaklarının planlanması, tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yrumlanması. Tedarik Zinciri Sisteminin Perfrmansı Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, süreçlerin tasarlanması Bu ylla elektrnik alt yapı ve prgramların sistemim uyumlu larak çalışmasının sağlanması. Perfrmans ölçütlerinin belirlenmesi, karar standartlarının perfrmans değerlendirilmesine labilecek etkileri. Dördüncü parti(taraf) ljistik(4pl) kavramı Satınalma ve Satış Yöneticileri için Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

14 Satınalma ve Satış Yöneticileri için Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimin Amacı; Küresel krizlerin de lumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satın alma srunlarını da beraberinde getirmektedir. İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı bir dünyada dğru alıp, dğru satabilmek, Alırken Kazanabilmek felsefesine uygun değişimler yapmak zrunluluğu yaşanmaktadır. Satışta ve satın almada başarı, müşteri ile uzlaşmanın sağlanması, gerektiğinde sıkı bir biçimde pazarlık yapabilmesine bağlıdır. Uzlaşma ver pazarlık müşteri ile ilk temastan başlayarak satışın bağlanmasına kadar her aşamada ürünün niteliğinden fiyatına, teslim süresinden garanti süresine kadar hemen her knuda gerekebilir. Prgramın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki Uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri knusunda katkı sağlamaktır. İki mdül halinde uygulanacak lan eğitimde müzakere ve pazarlık teknikleri yanı sıra bunlara bağlı lumlu ve lumsuz etkiler ile kişisel katkıların önemi de vurgulanacak, müzakerenin Münakaşa ya dönüşmemesi knusunda alınacak tedbirler öğretilecektir. Eğitim uygulamalı ve rl play çalışmalı larak sunulmaktadır. Kimler Katılmalı Satınalma ve satış yöneticileri ile bu knuda yetiştirilmek istenilen yeni istihdam persnel. Eğitim İçeriği Mdül 1 Satın alma yönetiminde pazarlık güç kaynakları Pazarlık yetenekleri Saldırgan pazarlık taktikleri Zrlayıcı taktikler(çk acımasız) Saldırgan lmayan pazarlık taktikleri Yatıştırıcı taktikler Satın alma pazarlığı için Kurallar Hazırlık(satıcıyı tartın) Bütünleştirici müzakere de yöntem Nasıl pazarlık edeceğiz? Evet dedirtme yöntemleri Müzakerelerde direnç kırmak ve pazarlığı kapatmanın ylları Sru srma ve dinleme kabiliyetimizi geliştirmek Müzakere ve pazarlıklarda sru teknikleri Etkili dinlemenin önemi Zr müşterilerle başa çıkabilme yetisi İkna Yöntemleri İtirazların nitelikleri ve başa çıkma yöntemleri Mdül 2 Sadece fiyat değil,ürünün özellikleriyle de farklılık yaratarak satış yapma becerisi Satışı yapılan ürünlerin vadesine uygun tahsilatların yapılması Satış tahsilat yöntemlerini geliştirecek tedbirler Satışçının vadeyi uzatmasının snucunda bzulan gelir gider dengesinin satışçı kalitesi üzerindeki etkisi Satış raprlamaları knusunda temel bilgiler, Satış/Pazarlama bölümü ile Finans bölümü arasındaki uyumsuzluğun nedenleri,uyum sağlama yöntemleri Satışçı da lması gereken kişisel özellikler ve eğitimin katkısı Satış temsilcisinin değişen rlü Satış sürecini(satış öncesi/satış snrası) yakından tanımak Fırsatları fark etmek,özellikleri yarara döndürmek Şikayet ve itirazları fırsata dönüştürmek için iletişim becerisini geliştirmek Çapraz satış kavramı ve firmaya yarattığı katma değer Bireysel hizmet tarzlarına uygun davranmak Müşteri özellikleri ve satın alma nedenlerini anlamak Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

15 Üretim Planlama ve Kntrl Eğitimi Amaç: Bir ülkenin gelişimindeki en temel etmenlerden biri üretimdir. Üretim, gerek istihdam yaratan, gerekse ulusal gelire önemli ölçüde katkıda bulunan eknminin en temel unsurlarından biridir. Bir sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, öncelikle iyi bir planlama yaklaşımının uygulanmasına bağlıdır. Ancak işler, her zaman planlanan şekilde gerçekleşememekte, dlayısıyla işlerin sürekli veya periydik larak kntrl edilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınması, bir anlamda yenide planlanması gerekmektedir. Bu detaylara bağlı larak dğrudan veya dlaylı bir işletmenin tüm bölümleri Üretim Planlama ve Yönetimi ile ilgilenmekte veya ilgilenmelidir. Eğitim Prgramı : Üretim Yönetimi ve Sistemleri Üretim Kavramı Üretim Sistemi Üretim Sistemleri Sınıflandırılması Üretim Yönetiminin Alt Sistemleri Dönemsel Bazda Üretim Planlama Talep Tahminleri Talep Tahmininin Planlamadaki önemi İlgili İşletme Bölümleri Talep Tahmin Çeşitleri Talep Tahmin Aşamaları Talep Tahmin Yöntemleri Üretim Planlama ve Ana Üretim Çizelgeleme Planlama ve Çizelgeleme nedir? Planlamada Dğrusal Prgramlama Mdelleri Tplu Plandan Ana Üretim Çizelgesine Geçiş Ana Üretim Çizelgelemesi Kapasite Planlama Kapasite Tanımı ve Ölçümü Kapasite Planlama Süreci Kaba Kapasite Planlama Kapasite Gereksinim Planlaması Mntaj Hatlarının Dengelenmesi Mntaj Hatları ve Dengeleme Etkileyen Temel Etmenler ve Kısıtlar Dengelemede Kullanılan Temel Kavramlar Hatlarda Mdel Sayısının Etkisi Dengeleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması Knum Ağırlıklı Dengeleme Tekniği Tamsayılı Prgramlama Mdeli Üretim Çizelgeleme Üretim Prgramı Rtalama İş Yükleme ve Sıralama Tezgahlar için Sıralama Yöntemleri Akış ve Sipariş Tipi Yerlerde Sıralama Yöntemleri Üretim Prgramlama ve Uygulaması Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

16 Üretim Planlama ve Stk Yönetimi Eğitimin Amacı Temel üretim planlama ve stk yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini ve satış-stk-üretim-tedarik arasında uyumlu bir dengenin kurulmasıdır. Eğitime Kimler Katılmalı Planlama, üretim, dep ve ljistik bölümü çalışanları Eğitim içeriği Üretim sistemleri, üretim planlama ve kntrl, klasik ve çağdaş üretim sistemleri, itme ve çekme esaslı sistemler Satış tahminleri. Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi? Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı, Yatırım ve kapasiteye bağlı tplu üretim planlama (uzun vadeli planlama)- taşıma tasarım mdeli, dğrusal prgramlama mdeli, değişmesi lası şartların planlama kapsamına alınması, öngörülere dayalı mdeller, Kapasite verileriyle standart temel üretim prgramının luşturulması (standart plan). Gerçekçi üretim prgramının luşumu ve değişen Pazar şartlarına bağlı kaba kapasite kullanımı planlaması (RCCP) Talebe bağımlı stk yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII) Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stk sistemleri, azami stk seviyesi, emniyet stk seviyesi, değişken stk seviyesi tanım ve kullanımları. Stk devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde luşan bu değerlerin genel stk ve stk maliyetleri ve işletme stk devir hızının hesaplanması knusunda yaklaşımlar, Stk kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti, Stk maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi knusunda luşturulabilecek lan yaklaşımlar. Stk maliyetleri bileşenlerinin tanımlanacaktır. Detaylı larak analiz edilecek, incelenecek ve kullanılması kullanımı knusunda çeşitli yaklaşımlar sunulacaktır. Stk kntrl yöntemleri (KLASİK YÖNTEM-JIT-MODİFİYE JIT) Kurumsal kaynakların planlaması (ERP) Üretim ve satın almada uygun parti hacimlerinin belirlenmesi (parti büyüklüğü tespiti). Kapasite zrunlulukları, Pazar zrunlulukları, ürün zrunlulukları, ticari zrunluluklar. Uygun parti hacimlerinin yakalanamadığı durumlarda hedeflerin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar. Kapasite ihtiyacının çıkartılması (CRP) Hat dengeleme, mett mühendisliği. İstasynların tespitleri, eleman sayılarının tespitleri, araç v gereçlerin tespitleri. Makine yükleme, iş sıralama ve üretim prgramı (kısa-rta-uzun vadeli planlama) luşturma İstasyn, makine, araç gereç ve insan gözlemleme, iş etütleri, zaman etütleri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

17 Üretim Yönetimi Eğitimi Amaç: Üretim Yönetimi, tüm ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve işletme için servet yaratılmasının kalbi lması nedeni ile her işletme öğrencisinin anlaması gereken hayati bir knudur. Ayrıca Üretim yöneticileri ise çevreye karşı srumlu bir şekilde piyasaya duyarlı lurken hizmetlerin ve ürünlerin üretilmesinden de etik larak srumludur. Bu yöneticilerin küresel bir rtamda işletim srunları ile başa çıkmak için kullandıkları kavramları, araçları ve yöntemleri vardır. Kimler Katılmalı : Tesis/Fabrika ve Üretim müdürleri, Tesis Mühendisleri ve Saha Planlamacıları, Endüstri ve İmalat Mühendisleri, Tedarik Zinciri Planlamacıları, Üretim Yönetimine ilgi duyan herkes Eğitim İçeriği Üretim ile Rekabet Etme İşletme açısından Üretim ve TZY Süreç Bakış Açısı Rekabetçi Öncelikler ve Yetenekler Bir Karar Verme Mdeli larak Üretim Stratejisi Üretim Yönetiminde Yönelimler Üretim Yönetiminde Srunların Tanımlanması Prje Yönetimi İşletme Genelinde Prje Yönetimi Prjeleri Tanımlama ve Organize Etme Prjeleri Planlama Prjeleri İzleme ve Kntrl Etme Süreç Stratejisi İşletme Genelinde Süreç Stratejisi Süreç Stratejisi Kararları Hizmet Sektöründe Süreç Yapısı İmalatta Süreç Yapısı Müşteri Katılımı ve Kaynak Esnekliği Sermaye Yğunluğu Stratejik Uyum Süreç Analizi Sistematik Yaklaşım Sürecin Belgelenmesi İş Ölçüm Teknikleri Perfrmans Değerlendirme Süreci Yeniden Tasarlama ve Yönetme Kalite ve Perfrmans Kalite Maliyetleri ve TKY Altı Sigma ve Kabul Örneklemesi İstatistiksel Süreç Kntrlü ve Yöntemleri Süreç Yeterliliği Kalite Dkümantasyn Standartları Kapasite Planlama Uzun Dönem Kapasite Planlama Kapasite Zamanlaması ve Büyüme Stratejisi Uzun Dönem Kapasite Kararlarına Sistematik Yaklaşım Kapasite Planlama Araçları Kısıt Yönetimi Kısıtlar Terisi Darbğazların Tanımlanması ve Yönetimi Hat Sürecinde Kısıtları Yönetmek Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

18 Yalın Sistemler Yalın Sistem Yaklaşımını Kullanarak Sürekli İyileştirme Yalın Sistemlerde Tedarik Zinciri Knuları Yalın Sistemlerde Süreç Knuları Yerleştirme Düzeninin Tasarımı Kanban Sistemi Değer Akışı Haritalama İşletimsel Kararlar ve Uygulamaya Geçiş Tedarik Zinciri Tasarımı Hizmet ve İmalat için Tedarik Zincirleri Envanter ve Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri Perfrmansının Ölçümü Kitlesel Özel Üretim Dış Kaynak Kullanım Süreçleri Stratejik Çıkarımlar Üretim Yeri Seçimi Yer Seçimini etkileyen Faktörler Cğrafi Bilgi Sistemleri ve Yer Seçimi Kararları Tek Tesis için Kuruluş Yeri Tesisin bir Ağ içinde knumlandırılması Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini Eknmik Sipariş Miktarı Envanter Kntrl Sistemleri Talep Yapıları ve Yargısal Yöntemler Zaman Serisi Yöntemleri ve Seçimi Çklu Teknikleri Kullanma Birleştirme: Bir Süreç larak Tahmin Üretim Planlama ve Çizelgeleme Planlama ve Çizelgeleme Aşamaları Talebi Yönetmek Satış ve Üretim Planları Çizelgeleme Kaynak Planlama Kurumsal Kaynak Planlaması Malzeme İhtiyaç Planlaması Hizmet Sağlayıcılar için Kaynak Planlaması Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

19 Dep, Deplama ve Stk Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı: Etkisini birçk sektör üzerinde günden güne daha da yğun bir şekilde gösteren küreselleşmenin en önemli tetikleyicilerinden biri de Ljistik alanında yaşanan gelişmelerdir. Ljistik faaliyetlerinin en önemli halkasını luşturan çağdaş dep yönetimi, yğun katma değerli larak çalışan tedarik zincirleri byunca sn derece karmaşık ağlar luşturarak zaman, maliyet ve kalite ile ilgili çeşitli gereksinimleri karşılamak zrundadır. Bunun yanı sıra, bu sistemin verimli bir şekilde işletilmesinden srumlu dğrudan veya dlaylı herkes için süreklilik arz eden birçk zrluklar mevcuttur. Kimler Katılabilir : Ljistik - Tedarik Zinciri Yöneticileri, Dep ve Sevkiyat Persneli, Üretim Planlama Yöneticileri, Satın alma ve Pazarlama Yöneticileri. Eğitim Prgramı : Deplar ve Deplama Dep ve Deplama Kavramları Deplamanın Önemi ve Ljistik içindeki Rlü Deplama Kararı ve Yer Seçimi Dep Çeşitleri Deplama Fnksiynları ve Faaliyetleri Deplarda Yerleşim Deplamanın Yapılması Malzeme Elleçleme Malzeme Elleçleme Prensipleri Elleçleme Araçları Paletler Raf Sistemleri Otmatik Elleçleme Sistemleri Paketleme ve Ambalajlama Paketleme ve Ambalajlama nedir? Ambalajlama Esasları Ambalaj Çeşitleri Ambalaj Seçimini Etkileyen Faktörler Ambalaj Maliyeti Ambalajlama Metdljisi Ambalajları İşaretleme ve Etiketleme Esasları Sektörlerde Ambalaj Kullanımı Stk Kavramı ve Stk Maliyetleri Stk Kavramı ve Fnksiynları Stkların Sınıflandırılması Stk Bulundurmanın Önemi ve Amaçları Stk Bulundurmanın Yararları ve Sakıncaları Stk Prblemleri Sınıflandırılması Stk Türleri ve Maliyetleri Etkin Stk Yönetimi Stk Yönetiminin Önemi ve Amacı Etkin Stk Yönetimi ve Kntrl Yöntemleri Stk Yönetiminde Kullanılan Perfrmans Ölçüleri Etkin Stk Yönetiminde Tavsiyeler Stk Yönetiminde Prgramların Kullanımı Malzeme İhtiyaç Planlama Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) Kapasite İhtiyaç Planlaması Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

20 Dep ve Stk Yönetimi Eğitimin Amacı Dep yeri secimi, dep ebatları, raf sistemleri, istif makineleri (frklift, reachtrucks), barkd tmasyn sistemleri RFİD, dep yönetimi kapsamında deplamadaki süreçler, mal tplama mdelleri, envanter yönetimi, Sektörel bazda dep mdelleri gibi bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunulacaktır. Eğitime Kimler Katılmalı Ljistik - Tedarik Yöneticileri, Dep ve Sevkiyat Persneli, Üretim Planlama Yöneticileri, Satınalma ve Pazarlama Yöneticileri Eğitimin İçeriği: Deplama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir? Dep ve depcunun önemi Deplamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle lan ilişkileri Öğrenen rganizasyn. KAİZEN e giriş Sıfır hatalı stk yönetimi Ljistik ve disiplin (dayanışma, ekip lma, srumluluk alma, işi sevmenin önemi) Güvenli çalışma Depnun iç rganizasynu Dep bir maliyet bileşenidir! Dep neden bir gereksinimdir? Stk planı (Stk Maliyeti, Stk Devir Hızı) Dep yerinin seçimi Dep iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı Dep maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş Dep değerlendirme ölçütleri. Etkin deplama işlemleri Aktarma standartları Hacimden yaralanma standartları Perfrmans ve kntrl raprları Maliyet planlaması Maliyet tasarruf yöntemler Dep verimlilik esasları ve hesapları Stk maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları Adresleme teknikleri Mal hareket şekilleri FİFO-LİFO KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Mdeli. JIT e farklı bir yaklaşım Dep prjelendirme esasları Deplama sistemleri ve prjelendirmedeki yeri Deplama işlemlerinde verimlilik hesapları İstif makinelerinin kullanımı, istif makinelerinin kullanımında TPM nin yeri. TPM nin önemi Araç gereç dnanım seçim esasları ve bakımı Temel deplama prsedürleri Stk srumluluğu Srumluluk analizi Kabul prsedürü Sevkiyat prsedürü Deplama dkümanlar Talimatlar Bu prsedürlerin elektrnik rtamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları Bar kd uygulamalarının elektrnik rtamdaki önemi Sıfır hatalı dep. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknljik dnanımlar Malzeme kdlama sistemleri Bzkurt Mah. Türkbey Sk. N:55 D:2 Şişli İSTANBUL Tel : Fax : Web :

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası Özgün İhtiyaçlarınıza Çözümler Stratejik Amaçlarınıza Katkılar İçindekiler Yönetici Özeti... 3 1. İnşaat Sektöründe Büyüme Fırsatları...

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi ERP de Ürün ve Stk Yönetimi SMM - Satılan Malın Maliyeti ( Karlılık ) DMM - Duran Malın Maliyeti ( Envanter ) Dr. Ragıp BAŞBUĞ Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin duyduğu yeni mda terim

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı