Genel Eğitim Raporu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Eğitim Raporu 2012"

Transkript

1 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü 1

2 2

3 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Türk Kızılayı Genel Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü 3

4

5 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Raporu Yayına Hazırlayanlar Türk Kızılayı Genel Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü Funda GÜLAY ÜNAL Eğitim Geliştirme Birimi Yöneticisi Emine ERBİL GÜNEL Eğitim Geliştirme Birimi Yetkilisi Ebru KORKEM Bu eğitim raporunun hazırlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Ahmet Lütfi AKAR, Eğitim Yönetimi Bölümünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARAHAN, Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Türk Kızılayı Genel Müdürümüz Sayın Ömer TAŞLI ya, Raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Genel Müdürlük Merkez Direktörlük/Müdürlüklerimizden Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Arşiv Yönetimi Bölümü, Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü, Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi Ekibine, Kan Hizmetleri Genel ve bağlılarına, Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Müdürlüklerimizden Afet Yönetimi ve bağlıları, Gençlik Hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve İlk Yardım Eğitim Merkezlerine, Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Faaliyet Alanına, Tüm Yöneticilerimiz, Şube Başkanlıklarımız, Eğiticilerimiz, Tüm çalışma arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve stajyerlerimize teşekkür ederiz. Türk Kızılayının gönülden gönüllüsü, çocukların Deprem Dedesi, çok kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA anısına Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü Nisan 2013, Ankara i

6 ii

7 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Ön Söz Bir ülkenin hedeflediği toplumsal, teknolojik ve ekonomik düzeye ulaşmasını sağlayacak en önemli öğe insandır. Beklenen yararların sağlanması için insanın öncelikle iyi yetiştirilmiş olması gerekmektedir. İnsanı yetiştirecek olan da eğitim sistemidir. Eğitim, kalkınmanın en önemli araçlarından biridir. Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimler yaşanmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle iletişimin artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin ve eğiticilerin niteliklerinin yükselmesi, yaşam boyu öğrenme, etkin öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitim sisteminin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim; kişiye farklı ilgiler, beceriler, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkânı verir. Bu sayede kişi ufkunu genişletir, yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur. Türk Kızılayı, yaygın teşkilatının üstünlüğüyle ülkesinin her bölgesi ve ilinden değişik statü, kültür, rol ve sorumlulukta binlerce kişiden oluşmaktadır. Bu kişilerle birçok alanda birlikte çalışılmakta, eğitimlerle bu birliktelikler pekiştirilmektedir. Türk Kızılayının eğitim faaliyetleri, I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan salgın hastalıklar sonucu toplum bilinci ve hasta bakıcılık eğitimleri ile başlamıştır. Bu çalışmaların bir başlık altında toplanması ise bugünkü adıyla Eğitim Yönetimi Bölümünün kurulduğu 1950 li yıllardan günümüze kadar devam etmektedir. Eğitim faaliyetlerinin temelinde çalışanlarına, üye ve gönüllülerine kurumsal faaliyet alanlarında öngörülen bilgi ve becerilerin kazandırılması, bunun sonucunda ise daha kaliteli hizmet üretmesi gelmektedir. Ayrıca toplum bilinci eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla hedef grubunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve toplumu harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Türk Kızılayı, toplumda farklı yaş gruplarında hassas toplulukların desteklenmesi ve genel bilinç düzeyinin yetersiz olduğu belirlenen afet, kan, psikososyal, ilk yardım gibi alanlarda farkındalığın artırılması çabalarını yıllardır sürdürmektedir. Toplum bilinci eğitim programlarının temelini oluşturan faaliyetler, uzun dönemli sosyal analizler sonucunda geliştirilmekte ve bu programlar Kızılay eğiticileri ile topluma ulaştırılmaktadır. Eğitim Yönetimi Bölümünün hizmet döngüsünü bilimsel ihtiyaç tespit çalışmaları sonucu eğitim tasarımının yapılması, eğitici kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitim ve eğiticilerin izleme ve değerlendirilmesinin yapılması, yapılan değerlendirme sonucunda eğitim geliştirme ve güncelleme çalışmasına başlanması ve veri yönetimi faaliyetleri oluşturmaktadır. Faaliyet alanı veya kapsamına göre ilgili bölümlerle çalışmakta ve yeni yapıdaki rol ve sorumluluklara göre standart kapasite geliştirmektedir. Türk Kızılayı, eğitim faaliyetlerinde çağdaş ve lider yaklaşımı ile rol, sorumluluk ve özel statüsüne göre birçok kurum ve kuruluşun desteğini alarak farklı alanlarda oluşturulan program ve projeyi yurt genelinde yürütmektedir. Bu durum göz önüne alındığında çalışmaların beklenen etkinlikle sürdürülmesi ancak gerekli ve doğru işbirliklerinin sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Bugüne kadar çok sayıda Türk Kızılayı personeli kurumsal eğitime tabi tutulmuş, eğitim modülleri hazırlanmış, eğiticiler yetiştirilerek kamuoyu aydınlatma çalışmaları ile milyonlarca kişiye ulaşılmış ve birçok projenin yürütücülük, koordinasyon ve destekçiliği gerçekleştirilmiştir. Bir kurumun eğitim sisteminin amaçlara yönelik işlemesi stratejik planların hazırlanmasına ve uygulanmasına bağlıdır. Bu anlamda Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön veren ve kendini yeniden üreten bir Kızılay fikrinden yola çıkılarak ve hem içsel hem dışsal dinamikler dikkate alınarak Türk Kızılayı 2015 Hedefi belirlenmiştir. Bu doğrultuda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonel işleyişi ve etkileşimi mükemmelleştirmek stratejik amaçlarımızdan biri olarak belirlenmiştir. Stratejik hedefimiz ise, kurumsal yönetim kabiliyetinin artırılması; alt hedefimiz ise Türk Kızılayı tarafından verilecek eğitimlerin etkinliğini artıracak eğitim geliştirme sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması olarak şekillenmiştir. iii

8 Bu amaç ve hedef doğrultusunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen eğitim hizmetlerinde standardın korunması, daha etkin ve kaliteli hizmet üretilebilmesi amacıyla Eğitim Yönetimi Bölümü Eğitim Geliştirme Birimi tarafından geliştirilen Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi, 2010 yılında hayata geçirilmiş ve çalışmalar 2015 yılı hedef alınarak devam etmektedir. Türk Kızılayının tüm teşkilatıyla desteklenen eğitim hizmetleri, uygulama aşamasında iç mevzuatlarıyla ilgili birimlerde rol almaktadır. Bu birimler, raporun içeriğinde yer almaktadır. Bilgi paylaştıkça büyür... iv

9 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu İçindekiler Raporu Yayına Hazırlayanlar... i Ön Söz...iii Tablo Listesi...xi Grafik Listesi... xiii Raporun Amacı ve Kapsamı... xvii Bölüm 1 Eğitim Faaliyetlerine Genel Bakış Amaç Hedef Kitle İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar Eğitici Stratejisi Eğitim Stratejisi Türk Kızılayı Eğitimleri Kurumsal Eğitimler Toplum Bilinci Eğitimleri Yılı İstatistikleri Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri Yılında Gerçekleştirilen Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri...21 Bölüm 2 Türk Kızılayı Eğitimleri Kurumsal Temel Eğitimler Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Arşiv Yönetimi Eğitimi Bütçe Hazırlama Semineri Etkili Takım Çalışması Eğitimi Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Genel Hizmet Yöneticileri için Hazırlanan Eğitim Programları GHY için Bilgi Teknolojileri Semineri GHY için Şube Hizmetleri Semineri GHY için Kan Hizmetleri Semineri Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi İlk Yardım Eğitim Programları Standart İlk Yardım Eğitimi...47 v

10 Temel İlk Yardım Eğitimi İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları Kızılaycılık Uyum Eğitimi Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Oryantasyon Eğitimi Psikososyal Destek Eğitim Programları Çalışana Destek Psikolojik İlk Yardım Toplum Katılımı Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri Kurumsal Uzmanlık Eğitimleri Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Eğitim Sistemi Semineri Etkili Liderlik Eğitimi Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Gönüllü Yönetimi Eğitimi Gönüllü Oryantasyonu Programı Kamp Liderliği Semineri Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Lojistik Eğitimi Proje Planlama Eğitimi Zarar Görebilirlik Kapasite Değerlendirme Eğitimi Alan ve Proje Bazlı Eğitici Eğitimi Programları Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitici Eğitimi Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi Genel Eğitici Eğitimi İlk Yardım Eğitici Eğitimi İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitici Eğitimi İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi...85 vi

11 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Eğitici Eğitimi Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitici Eğitimi Toplum Bilinci Eğitimleri Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Hedef 25 Projesi Semineri HIV /AIDS Semineri İlk Yardım Eğitim Programları İlk Yardım Semineri Standart İlk Yardım Eğitimi Temel İlk Yardım Eğitimi Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları Gençlik Kampları Semineri Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Kızılay Haftası Okul Programı Psikososyal Destek Eğitim Programları Çalışana Destek Psikolojik İlk Yardım Toplum Katılımı Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programları Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Müftülük Semineri Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi Bölüm 3 Eğitim Yönetimi Bölümü Projeleri Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi Projenin Amacı Projenin Hedefleri Türk Kızılayı Eğitim Sistemi Döngüsü Proje Faaliyetleri ve İstatistikleri Modül Geliştirme ve Revize Çalışmaları vii

12 Modül Ölçüm Çalışması İzleme Değerlendirme Sistemi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Projenin Amacı Projenin Hedefleri Projenin Hedef Grubu Projenin Paydaşları Proje Faaliyetleri ve İstatistikleri TLTP Yılları Arası Sayısal Özeti Kızılaycılık Kültürünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi Projenin Amacı Proje Faaliyetleri ve İstatistikleri Türk Kızılayı Değerleri Çalıştayı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimleri Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Seminerleri Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Hedef Gruplara Yönelik Diğer Çalışmalar Bölüm 4 Gerçekleştirilen Çalıştaylar Van Depremi Operasyonu Değerlendirme Çalıştayları Bölge Kan Bağışçısı Planlama Personeli, Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Çalıştayı Afet Müdahale İlke ve Kurallar Çalıştayı Kurumsal Kültür Çalıştayı Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitim Modülü Güncelleme Çalıştayı Bölüm 5 Katılım Sağlanan Konferans, Panel vb MEB ve JICA koordinesinde Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi Değerlendirme Toplantısı Kızılhaç ve Kızılay Afet Müdahale İlke ve Kurallarının Gözden Geçirilmesi Avrupa Bölgesi İstişare Toplantısı Van Depremi Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı Enkazdan Bahara Hacettepe Üniversitesi 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi Anma Etkinlikleri Hacettepe Hastanesi Afet Planı Tatbikatı Avrupa İlk Yardım Referans Merkezi Yürütme Komitesi Toplantısı viii

13 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 5.7. IFRC Referans Merkezi Psikososyal Program Eğitici Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri Semineri ve Komite Toplantısı Avrupa Zonu İstişare Toplantısı Yasal Danışmanlar Toplantısı Uluslararası HOPEFOR (Humanitarian Operation Force) Deprem Tatbikatı Kısaltmalar ix

14 x

15 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Tablo Listesi Tablo 1. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri... 6 Tablo 2. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Tablo 3. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri Tablo 4. Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Seminerleri Tablo 5. Yılında Gerçekleştirilen Van Depremi Değerlendirme Çalıştayları xi

16 xii

17 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Grafik Listesi Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik 2. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Eğitimlerinin GMM ve FA'ya Göre Dağılımı Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik 4. Yılında Gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimleriyle Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitimlerle Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Dahil) Grafik Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Hariç) Grafik Yılları Arasında Uluslararası Eğitici Eğitimleri ile Yetiştirilen Eğitici Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kurumsal Temel Eğitimlerle Ulaşılan Kişi Sayıları 35 Grafik 10. Yılında Gerçekleştirilen Kurumsal Temel Eğitim Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik 13. Yılında Gerçekleştirilen Arşiv Yönetimi Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik 14. Yılında Gerçekleştirilen Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Temel İlk Yardım Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kızılaycılık Uyum Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik 19. Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Katılımcı Sayıları Grafik 20. Yılında Gerçekleştirilen Oryantasyon Eğitimi Katılımcı Sayıları xiii

18 Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Psikososyal Destek Eğitimleri Katılımcı Sayıları 58 Grafik 22. Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Gönüllü Yönetimi Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kamp Liderliği Semineri Katılımcı Sayıları Grafik 27. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Lojistik Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Proje Planlama Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi Programlarının Katılımcı Yüzdesi 74 Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen AHM EE Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Genel Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Yardım Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kızılaycılık Uyum Eğitci Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yıllarında Gerçekleştirilen Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları.. 88 Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen YOTA Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik 39. Yıllında Toplum Bilinci Eğitimlerine Katılan Kişi Sayıları Grafik 40. Yılında Gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimlerine Katılan Kişi Yüzdeleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Hedef 25 Projesi Semineri Katılımcı Sayıları xiv

19 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen HIV/AIDS Semineri Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen İlk Yardım Semineri Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri ile Ulaşılan Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Katılımcı Sayıları Grafik 47. Yılında Gerçekleştirilen Gençlik Kampları Seminer Programı Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Sayıları Grafik 49. Genel Müdürlük Merkez Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Programlarının Sayıları 123 Grafik 50. Genel Müdürlük Merkez Bünyesinde İncelenen Modül ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdesi Grafik 51. Faaliyet Alanları ve Bursa Şube Başkanlığında İncelenen Eğitim ve Seminer Program Sayıları Grafik 52. Faaliyet Alanı ve Bursa Şube Başkanlığında İncelenen Modül ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdesi Grafik Yılları Arasında Yapılan Proje İzleme Değerlendirme Sayıları Grafik Yılları Arasında Yapılan İzleme Değerlendirme Sayıları Grafik Yılları Arasında Yetiştirilen Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Sayıları Grafik 56. Yılında Afetlerde Toplum Liderinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimleri ile Ulaşılan Toplum Lideri Sayıları Grafik Yılları Arasında Afetlerde Toplum Liderinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimleri ile Ulaşılan Toplum Lideri Sayıları Grafik 58. Yılında Gerçekleştirilen Mülki Amirler Bilgilendirme Toplantıları ile Ulaşılan Yönetici Sayıları Grafik 59. Yılında Gerçekleştirilen Müftülük Seminerleri ile Ulaşılan Katılımcı Sayıları Grafik Yılları Arasında Cuma Vaazları ile Ulaşılan Kişi Sayıları xv

20 xvi

21 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Raporun Amacı ve Kapsamı Türk Kızılayının ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir insani yardım kuruluşu olmak vizyonu doğrultusunda insan gücünün bilgisi, becerisi, tutumu ve davranışını geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet üretebilmesi için uygulanan kurumsal eğitimleri ile tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucakladığı misyonu ile de toplumu bilinçlendirme eğitimleri yoluyla Türk Kızılayı teşkilatını ve paydaşlarını bilgilendirmektir. Bu rapor, Türk Kızılayı teşkilatı genelinde yılı içerisinde uygulanan kurumsal ve toplum bilinci eğitim programlarını, Türk Kızılayının yürüttüğü eğitim programlarıyla ilgili genel bilgileri, Eğitim Yönetimi Bölümünün yürüttüğü projeleri, yaygınlaştırma faaliyetlerini ve bu çerçevedeki sayısal verileri kapsamaktadır. xvii

22 xviii

23 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Bölüm 1 Eğitim Faaliyetlerine Genel Bakış 1

24 2

25 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Bölüm 1 Eğitim Faaliyetlerine Genel Bakış 1.1. Amaç Türk Kızılayının hizmetlerini standart hale getirmek, ulusal ve uluslararası paydaş kurum, kuruluşlarla deneyim ve bilgileri paylaşarak en etkin, sistemli ve koordineli eğitim hizmetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlar Yerel Yönetimler Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri 1.5. Eğitim Stratejisi Eğitimler, eğitici merkezli değil katılımcı merkezlidir. Öğrenim hedeflerine göre eğitim süreleri farklılık göstermektedir. Eğitimlerin temelini interaktif/katılımcı eğitim yöntem ve teknikleri oluşturmaktadır. Eğitimlerde kullanılan öğrenme, öğretme yöntem ve tekniklerinden grup çalışması, beyin fırtınası, örnek olay (vaka çalışması), rol oynama ve yaratıcı etkinlikler ile katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve artırılması sağlanmaktadır. Eğitimler, sadece teorik bilgilerle değil uygulamalar, masa başı ve alan tatbikatlarıyla pratiğe de yöneliktir Hedef Kitle Türk Kızılayı çalışanları Türk Kızılayı üyeleri Türk Kızılayı gönüllüleri Ulusal ve uluslararası paydaş kurum ve kuruluş çalışanları, üyeleri ve gönüllüleri Toplum 1.4. Eğitici Stratejisi Yurt genelinde uygulanan program ve projelere bağlı olarak Türk Kızılayı genel müdürlük merkez, faaliyet alanları, faaliyet alanı bağlıları ve şubelerimizde eğiticilerimiz bulunmaktadır. Her eğitimin eğitici kriterlerine uygun eğitici adayları belirlenmekte, alan bazlı eğitici eğitimleriyle uluslararası standartlarda eğiticiler yetiştirilmektedir. Ayrıca uluslararası program ve projelerde eğitim koçluğu desteğiyle koordinasyon sağlanarak ve ilgili paydaşlarla işbirliği yapılarak diğer ulusal derneklerin kapasitelerini artırmak için de eğiticiler yetiştirilmektedir. 3

26 1.6. Türk Kızılayı Eğitimleri Kurumsal Eğitimler Temel Eğitimler Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Arşiv Yönetimi Eğitimi (Şubeler için) Bütçe Hazırlama Semineri Etkili Takım Çalışması Eğitimi Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Genel Hizmet Yöneticileri için Hazırlanan Eğitim Programları o GHY için Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Semineri o GHY için Kan Hizmetleri Genel Semineri o GHY için Şube Hizmetleri Bölümü Semineri Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi İlk Yardım Eğitim Programları o Standart İlk Yardım Eğitimi o Temel İlk Yardım Eğitimi İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları o Kızılaycılık Uyum Eğitimi o Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Oryantasyon Eğitimi Psikososyal Destek Eğitim Programları o Çalışana Destek Eğitimi o Psikolojik İlk Yardım Eğitimi o Toplum Katılımı Eğitimi Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri 4

27 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Uzmanlık Eğitimleri Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Alan ve Proje Bazlı Eğitici Eğitimi Programları o Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitici Eğitimi o Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi o Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi o Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi o Genel Eğitici Eğitimi o İlk Yardım Eğitici Eğitimi o İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitici Eğitimi (Modül, Milli Eğitim Bakanlığı na devredilmiştir) o İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi o Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi o Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi o Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Eğitici Eğitimi o Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitici Eğitimi Eğitim Sistemi Semineri Etkili Liderlik Eğitimi Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Gönüllü Yönetimi Eğitimi Gönüllü Oryantasyon Programı Kamp Liderliği Semineri Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Lojistik Eğitimi Proje Planlama Eğitimi Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Eğitimi Toplum Bilinci Eğitimleri Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Hedef 25 Projesi Semineri HIV/AIDS Semineri İlk Yardım Eğitim Programları o Standart İlk Yardım Eğitimi o Temel İlk Yardım Eğitimi o İlk Yardım Semineri Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları o Gençlik Kampları Seminer Programı o Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı o Kızılay Haftası Okul Sunumları Psikososyal Destek Eğitim Programları o Çalışana Destek Eğitimi o Psikolojik İlk Yardım Eğitimi o Toplum Katılımı Eğitimi 5

28 Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitim Programları o Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi o Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Müftülük Semineri Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi 1.7. Yılı İstatistikleri Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri Tablo 1. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri Sıra No 1 Eğitimi Veren Bölüm Eğitimin Adı Eğitimin Tarihi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara Ulaşılan Kişi Sayısı GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi Afetlerde Psikososyal Müdahale Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi Ankara TH FA Gençlik Hizmetleri Kamp Liderliği Semineri Antalya GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Antalya GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara

29 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 12 TH FA Afet Yönetimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi 1.grup Ankara TH FA Afet Yönetimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi 2.grup Ankara Salihli Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Manisa Salihli Manisa Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Gençlik Kolları Manisa Manisa Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Kadın Kolları Manisa GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Etkili Sunum Hazırlama ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Ankara GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara GMM Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi 1.grup Ankara Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Hilal-i Ahmer ve Hanımefendiler Söyleşisi Ankara TH FA Afet Yönetimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi 2.grup Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara GMM Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara TH FA Trabzon BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Trabzon TH FA Afet Yönetimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Ankara

30 29 GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Toplum Destekli Polis Eğitici Eğitimi Ankara FA Kan Hizmetleri Genel Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Ankara GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi, GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Ankara TH FA Batı Karadeniz BAYM Kızılaycılık Uyum Eğitimi Zonguldak GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Etkili Sunum Hazırlama ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü, Samsun Bafra Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Samsun Bafra GMM Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Ankara GMM Arşiv Yönetimi Bölümü Arşiv Yönetimi Eğitimi Ankara

31 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 44 GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi APHB Temel Düzey Katılımcı Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Batı Karadeniz BAYM Kızılaycılık Uyum Eğitimi Düzce GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Oryantasyon Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi APHB Temel Düzey Katılımcı Eğitimi Ankara TH FA Doğu Karadeniz BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Trabzon GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara TH FA Ege BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi İzmir TH FA Akdeniz BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Adana TH FA Güneydoğu Anadolu BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Elazığ TH FA Batı Karadeniz BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Düzce TH FA Kuzeydoğu Anadolu BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Erzurum TH FA Marmara BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi İstanbul

32 59 GMM Arşiv Yönetimi Bölümü Arşiv Yönetimi Eğitimi Ankara TH FA Doğu Anadolu BAYM Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Muş TH FA Batı Karadeniz BAYM Kızılaycılık Uyum Eğitimi Düzce Akçakoca GMM Eğitim Yönetimi Bölümü- Samsun Bafra Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Samsun Bafra GMM Eğitim Yönetimi Bölümü- Samsun Bafra Şube Başkanlığı Kızılaycılık Uyum Eğitimi Samsun Bafra GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara TH FA Afet Yönetimi Çalışana Destek Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Eğitici Eğitimi Ankara GMM Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Ankara GMM Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Ankara GMM Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Ankara GMM Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Ankara GMM Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara

33 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 74 GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Adana GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Toplum Destekli Polis Eğitici Eğitimi Ankara Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Balkan Savaşlarında Parlayan Hilal-i Ahmer Söyleşisi Ankara Kan Hizmetleri Genel Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara GMM Eğitim Yönetimi Bölümü Kızılaycılık Uyum Eğitimi Ankara Genel Toplam Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları 1. Bilgi: Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimleri Genel Açıklaması Genel Müdürlük merkez ve faaliyet alanlarına bağlı direktörlük, müdürlük ve bölümler tarafından yılı içinde gerçekleştirilen 82 kurumsal temel ve uzmanlık eğitimleri ile toplam kişiye ulaşılmıştır yılları arasında gerçekleştirilen 683 kurumsal temel ve uzmanlık eğitimler ile toplam kişiye ulaşılmıştır. 11

34 Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimlerinin Genel Müdürlük Merkez ve Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 1,22% 7,32% 35,37% 56,10% GMM FA GMM-FA GMM-Şubeler Grafik 2. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Kurumsal Eğitimlerinin GMM ve FA'ya Göre Dağılımı 2. Bilgi: Kurumsal Temel ve Uzmanlık Eğitimlerin Verildiği Yapıya Göre Genel Açıklaması yılı içerisinde verilen kurumsal eğitimlerin %56,10 u Genel Müdürlük merkez, %35,37 si faaliyet alanları, %7,32 si GMM ve şubeler, %1,22 si her iki yapı tarafından verilmiştir. 12

35 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Yılında Gerçekleştirilen Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Tablo 2. Yılında Gerçekleştirilen Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Sıra No Eğitimi Veren Bölüm Eğitimin Adı Eğitimin Tarihi Ulaşılan Kişi Sayısı 1 Kan Hizmetleri Genel Tıbbi Atık Kutusu Kullanma Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tıbbi Atık Kutusu Kullanma Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bileşeni Provizyon Sistemi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Flebotomi Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Standardı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Radyasyon Güvenliği Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Laboratuvar Güvenliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Nakil Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas Halinde Alınacak Önlemler Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Genel Temizlik Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel El Hijyeni Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tarama Testleri Çalışma Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Seropozitif Kan Bağışçısı Takip ve Bilgisi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Doğrulama Testleri Çalışma Süreci Eğitimi

36 16 Kan Hizmetleri Genel Tarama ve Doğrulama Test Çalışması Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tarama ve Doğrulama Test Çalışması Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Kesici Delici Alet Yaralanmaları Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Fizik Tedavi Cihazlarında Elektriksel Güvenlik Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas Halinde Alınacak Önlemler Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Genel Temizlik Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tıbbi Atık Yönetim Planı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel El Hijyeni Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Atıkların Yönetimi Prosedürü Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Temizlik Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Genel Temizlik Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi İlaç Güvenliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kalite Kontrol Birimi İşleyişi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kalite Kontrol Birimi İşleyişi Eğitimi

37 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 34 Kan Hizmetleri Genel Beyaz Kod Pembe Kod Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Alma ve Çalkalama Cihazı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Plazma Şoklama Cihazı Kullanım Talimatı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi El Hijyeni Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Otomatik Ekstraktör Cihazı Teknik Servis Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Dezenfeksiyon Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Soğutmalı Santrifuj Kullanıcı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Donör Seçim Kriterleri, Ulusal Kan Ürünleri Rehberi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Cilt Temizliği Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Fresenius 4lü Sag-M Top & Botto Kan Torbası Sistemleri Bileşenleri Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi İletişim Güvenliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi İletişim Güvenliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Beden Dili Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Katma Değer Vergisi İadesi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Düşme Risklerinin Önlenmesi Eğitimi

38 53 Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Düşme Risklerinin Önlenmesi Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü İletişim Becerileri Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Fizik Tedavi Uygulamaları Klinik Durumlar Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü PDKS Programı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi El Hijyeni Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Fazla Mesai Tebliğ ve Performans Yönetimi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Düşme Risklerinin Önlenmesi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Sağlıkta Ortak Çözüm Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Laboratuvar Güvenliği Panik Değer Birimleri Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Güvenli Cerrahi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Genel Temizlik Talimatı Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kan Bağışçısı Yetiştirme Programı Kişisel Gelişim Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Yangın Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Alma ve Çalkalama Cihazı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel CM 750 cihazı Kullanımı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi El Hijyeni Eğitimi

39 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 72 Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Firma Değerlendirme Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bağışçısı Reaksiyonları Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas Halinde Alınacak Önlemler Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Harcırah Yönetmeliği ve Masraf Beyan Formu Düzenleme Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Yangın Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Ödül ve Disiplin ile İmza Yetkileri Yönetmeliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bağış Organizasyon Süreci/Ekip Çalışma Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Sistemler Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Satın Alma Süreçleri, Yetki Limitleri ve Bütçe Uygulamaları Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Teknikleri Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum Afet Kurtarma ve Koruma Ekipleri Görev ve Sorumlulukları Eğitimi Acil Durum- Afet Kurtarma ve Koruma Ekipleri Görev ve Sorumlulukları Eğitimi

40 90 Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Tıbbi Atık Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Yangın Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tıbbi Atık Yönetim Planı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Test Tüpü Taşıma Kutusu Kullanma Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Cilt Temizliği Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Seropozitif Kan Bağışçısı Takip ve Bilgisi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tıbbi Atık Kutusu Kullanma Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Hemacue Cihazı Kullanımı ve Bakımı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum Afet Kurtarma ve Koruma Ekipleri Görev ve Sorumlulukları Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Aferez Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Steril Tüp Birleştirme Cihazı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Laboratuvarda Kullanılması Gereken Evraklar Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Komponent Hazırlanması Talimatı Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü PDKS Programı Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Teşhis ve Tedavi Hizmetleri FA Altıntepe Tıp Merkezi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi

41 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 109 GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kan Bağışçısı Yetiştirme Programı Kişisel Gelişim Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bileşenleri Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Ekip Çalışma Süreci Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bağışçısı Reaksiyonları Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Örnek Alım El Kitabı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bağış Salonu Çalışma Süreci Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Flebotomi Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Tlm-Macopharma Top & Top / Top & Bottom Bileşen Hazırlama Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Komponent İşlem Laboratuarı Çalışma Süreci Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Komponent Hazırlanması Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Kan Bağış Organizasyon Süreci/Ekip Çalışma Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Cilt Temizliği Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Flebotomi Talimatı Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü Eğitimi Kan Hizmetleri Genel İnsan Kaynakları Süreç ve Uygulamaları Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Genel Temizlik Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi

42 128 Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Eğitimi ve El Hijyeni Eğitimi GMM İnsan Kaynakları Direktörlüğü PDKS Kullanma Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Biyoemniyet Talimatı Eğitimi Kan Hizmetleri Genel Genel Temizlik Talimatı Eğitimi Genel Toplam Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimlerine ait bilgiler, Genel Müdürlük Merkez İnsan Kaynakları Direktörlüğünden alınmıştır. 3. Bilgi: Kurumsal Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Genel Açıklaması İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Kan Hizmetleri Genel ile Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Faaliyet Alanı Altıntepe Tıp Merkezi tarafından yılı içinde gerçekleştirilen 131 kurumsal teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile toplam kişiye ulaşılmıştır yılları arasında gerçekleştirilen kurumsal teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile toplam kişiye ulaşılmıştır. 20

43 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri Tablo 3. Yılında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri Sıra No Eğitimi Veren Yapı Eğitimin Adı Eğitimin Tarihi Eğitimi Alan Kişi Sayısı Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Toplum Bilinci Eğitimleri 1 Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Antalya Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Sakarya Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Gaziantep Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP MEB Proje Koordinatörleri Bilgilendirme Semineri Ankara Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Zonguldak Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Afyon Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Eskişehir Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Kahramanmaraş Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Ordu Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TLTP Müftülük Bilgilendirme Semineri Giresun Afyon Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Afyon Ocak-Aralık Ankara Beypazarı Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Beypazarı Ocak-Aralık Ankara Çubuk Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Çubuk Ocak-Aralık Ankara Çukurambar Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Çukurambar Ocak-Aralık 67 21

44 15 Ankara Güdül Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Güdül Ocak-Aralık Ankara Nallıhan Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Nallıhan Ocak-Aralık Ankara Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ankara Ocak-Aralık Antalya Demre Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Antalya Demre Ocak-Aralık Antalya Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Antalya Ocak-Aralık Balıkesir Ayvalık Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Ayvalık Ocak-Aralık Balıkesir Bandırma Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Bandırma Ocak-Aralık Balıkesir Dursunbey Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Ocak-Aralık Balıkesir Edremit Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Edremit Ocak-Aralık Balıkesir Erdek Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Erdek Ocak-Aralık Balıkesir Havran Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Havran Ocak-Aralık Balıkesir İvrindi Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir İvrindi Ocak-Aralık Balıkesir Manyas Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Manyas Ocak-Aralık Balıkesir Sındırgı Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Sındırgı Ocak-Aralık Balıkesir Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Balıkesir Ocak-Aralık Bayburt Aydıntepe Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Bayburt Aydıntepe Ocak-Aralık Bolu Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Bolu Ocak-Aralık

45 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 32 Bursa Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Bursa Ocak-Aralık Çorum Bayat Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Çorum Bayat Ocak-Aralık Eskişehir Sivrihisar Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Eskişehir Sivrihisar Ocak-Aralık Eskişehir Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Eskişehir Ocak-Aralık Giresun Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Giresun Ocak-Aralık Isparta Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Isparta Ocak-Aralık Kastamonu Taşköprü Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Kastamonu Taşköprü Ocak-Aralık Kayseri Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Kayseri Ocak-Aralık Kocaeli Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Kocaeli Ocak-Aralık Malatya Darende Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Malatya Darende Ocak-Aralık Malatya Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Malatya Ocak-Aralık Malatya Yeşilyurt Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Malatya Yeşilyurt Ocak-Aralık Kahramanmaraş Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Kahramanmaraş Ocak-Aralık Kahramanmaraş Türkoğlu Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Kahramanmaraş Türkoğlu Ocak-Aralık Ordu Korgan Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ordu Korgan Ocak-Aralık Ordu Kumru Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ordu Kumru Ocak-Aralık Ordu Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Ordu Ocak-Aralık

46 49 Sakarya Geyve Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Sakarya Geyve Ocak-Aralık Samsun Atakum Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Samsun Atakum Ocak-Aralık Samsun Bafra Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Samsun Bafra Ocak-Aralık Samsun Yakakent Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Samsun Yakakent Ocak-Aralık Samsun Vezirköprü Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Samsun Vezirköprü Ocak-Aralık Trabzon Sürmene Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Trabzon Sürmene Ocak-Aralık Trabzon Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Trabzon Ocak-Aralık Zonguldak Devrek Şube Başkanlığı TLTP Toplum Bilinci Eğitimleri Zonguldak Devrek Ocak-Aralık 55 Kızılaycılığı Yaygınlaştırma Faaliyetleri Toplam Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Müdürlük Merkez Eğitim Yönetimi Bölümü TH FA Gençlik Hizmetleri 97. Dönem Kaymakamlık Kursu Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Trabzon Akçaabat Düzköy Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Bolu Aladağ Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Denizli Serinhisar Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri İzmir Çeşme Ilıca Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Antalya Duacı Gençlik Kampları Bilgilendirme Semineri Antalya Akseki Kızılay Haftası Seminerleri (Haziran- Ağustos ) (Haziran- Ağustos ) (Haziran- Ağustos ) (Haziran- Ağustos ) (Haziran- Ağustos ) (Haziran- Ağustos ) Kasım-Aralık Toplam

47 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Temel İlk Yardım Eğitimleri ve Seminerleri 65 TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara TH FA Sosyal Hizmetler Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara Adana İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Adana Ocak-Aralık Ankara Genel Merkez İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara Genel Merkez Ocak-Aralık Ankara Mamak İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara Mamak Ocak-Aralık Ankara ODTÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Ankara ODTÜ Ocak-Aralık Batman İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Batman Ocak-Aralık Bursa İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Bursa Ocak-Aralık Denizli İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Denizli Ocak-Aralık

48 83 Düzce İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Düzce Ocak-Aralık Eskişehir İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Eskişehir Ocak-Aralık Hatay İskenderun İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Hatay İskenderun Ocak-Aralık İstanbul Bakırköy İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi İstanbul Bakırköy Ocak-Aralık İstanbul Tuzla İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi İstanbul Tuzla Ocak-Aralık İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi İzmir Ocak-Aralık Kayseri İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Kayseri Ocak-Aralık Kocaeli Gölcük İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Kocaeli Gölcük Ocak-Aralık Konya İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Konya Ocak-Aralık Malatya İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Malatya Ocak-Aralık Mersin Silifke İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Mersin Silifke Ocak-Aralık Samsun İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Samsun Ocak-Aralık Siirt İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Siirt Ocak-Aralık Tekirdağ Çorlu İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Tekirdağ Çorlu Ocak-Aralık Trabzon İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Trabzon Ocak-Aralık Van İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Eğitimi Van Ocak-Aralık Adana İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Adana Ocak-Aralık Ankara Genel Merkez İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Ankara Genel Merkez Ocak-Aralık Ankara Mamak İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Ankara Mamak Ocak-Aralık

49 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 102 Bursa İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Bursa Ocak-Aralık Eskişehir İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Eskişehir Ocak-Aralık Hatay İskenderun İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Hatay İskenderun Ocak-Aralık İstanbul Bakırköy İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri İstanbul Bakırköy Ocak-Aralık İstanbul Tuzla İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri İstanbul Tuzla Ocak-Aralık İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri İzmir Ocak-Aralık Kocaeli Gölcük İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Kocaeli Gölcük Ocak-Aralık Konya İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Konya Ocak-Aralık Malatya İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Malatya Ocak-Aralık Samsun İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Samsun Ocak-Aralık Siirt İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Siirt Ocak-Aralık Tekirdağ Çorlu İlk Yardım Eğitim Merkezi İlk Yardım Semineri Tekirdağ Çorlu Kan Hizmetleri Genel Eğitimleri Ocak-Aralık 215 Toplam Kan Hizmetleri Genel Hedef 25 Projesi Semineri Antalya Kan Hizmetleri Genel ne Bağlı Kan Merkezleri Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Ocak-Aralık Toplam Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Eğitimleri 116 THFA Afet Yönetimi APHB Temel Düzey Katılımcı Eğitimi Ankara

50 117 THFA Afet Yönetimi APHB Temel Düzey Katılımcı Eğitimi İzmir THFA Afet Yönetimi APHB Temel Düzey Katılımcı Eğitimi Ankara Toplam 177 Genel Toplam Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Bilinci Eğitimleri ile Ulaşılan Kişi Sayıları 4. Bilgi: Toplum Bilinci Eğitimleri Genel Açıklaması Genel Müdürlük merkez, faaliyet alanları, faaliyet alanı bağlıları ve Türk Kızılayı şubeleri tarafından yılı içinde gerçekleştirilen toplum bilinci eğitimleri ile toplam kişiye ulaşılmıştır yılları arası gerçekleştirilen eğitimler ile birlikte toplam kişiye ulaşılmıştır. 28

51 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Yılında Gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimleriyle Ulaşılan Kişi Sayıları TLTP Afet Zararlarını Azaltma Programı Kızılaycılığı Yaygınlaştırma Faaliyetleri İlk Yardım Eğitimleri ve Seminerleri Kan Hizmetleri Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Eğitimleri Grafik 4. Yılında Gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimleriyle Ulaşılan Kişi Sayıları 5. Bilgi: Toplum Bilinci Eğitimleri Ek Açıklamaları yılları arasında şubelerimizdeki eğiticilerimiz aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde Kızılay Haftası kapsamında yapılan seminer programları ile öğrenciye ulaşılmıştır. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi kapsamında yılında toplum liderine ulaşılmıştır yılları arasında ise 53 proje ilinde toplamda toplum liderine (Müftülük Seminerleriyle ulaşılan din görevlileri dahil) ulaşılmıştır. Kan Hizmetleri Genel tarafından gerçekleştirilen Hedef 25 kapsamında 95 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Ayrıca Kan Hizmetleri Genel tarafından Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimleriyle toplamda kişiye ulaşılmıştır. Genel Müdürlük ve şube başkanlıklarına bağlı 28 İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yılında düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile toplam kişi ilk yardımcı olarak yetiştirilmiş, kişiye de ilk yardım semineri verilmiştir. yılında Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği ve Türk Kızılayı Afet Yönetimi tarafından gerçekleştirilen Afetlerde Psikososyal Uygulamalar Eğitimleri ile toplam 177 kişi eğitim almıştır. 29

52 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitimlerle Ulaşılan Kişi Sayıları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitimlerle Ulaşılan Kişi Sayıları 6. Bilgi: Yılları Uluslararası Eğitimlerin Genel Açıklaması yılları arasında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi, Kurumsal İletişim Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ve Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından gerçekleştirilen uluslararası eğitimlere toplam kişi katılım sağlamıştır Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Dahil) Grafik Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Dahil) 7. Bilgi: Eğitici Sayıları Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılı içinde gerçekleştirilen 11 eğitici eğitimi ile toplam 273 eğitici yetiştirilmiştir. 11 eğitici eğitiminin dağılımına bakıldığında 9'u TLTP Eğitici Eğitimi, 1'i Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi ve 1'i Genel Eğitici Eğitimi kapsamında gerçekleştirilmiştir yılları arasında ise toplamda eğitici yetiştirilmiştir. 30

53 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Hariç) Grafik Yılları Arasında Yetiştirilen Eğitici Sayıları (Uluslararası Eğiticiler Hariç) 8. Bilgi: Eğitici Sayıları Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi, Gençlik Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından yılları arası uluslararası eğitici eğitimleri hariç gerçekleştirilen eğitimler ile toplam eğitici yetiştirilmiştir Yılları Arası Uluslararası Eğitici Eğitimleri ile Yetiştirilen Eğitici Sayıları Grafik Yılları Arasında Uluslararası Eğitici Eğitimleri ile Yetiştirilen Eğitici Sayıları 9. Bilgi: Uluslararası Eğitici Eğitimleri ile Yetiştirilen Eğitici Sayıları Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi, Kurumsal İletişim Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 11 uluslararası eğitici eğitimi ile toplam 229 eğitici yetiştirilmiştir. 31

54 Kızılayın afet müdahalesi ile ilgili temel bilgilerini edindik, bu bilgiler olası afetlerde daha etkin müdahale yapmamızı sağlayacaktır. Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Eğitim görselleri net ve açıklayıcıydı. Ayrıca eğiticiler de sade ve anlaşılır bir şekilde konuları aktardılar. Arşiv Yönetimi Eğitimi Eğitim sırasında uygulanan grup çalışmaları konuların daha iyi anlaşılmasını sağladı. Kızılaycılık Uyum Eğitimi Meslekler arası paylaşım ve işbirliğini destekleyici bir eğitimdi. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Eğitimi Anlatılanlar, canlandırmalar ve uygulamalarla pekiştirilerek akılda kalıcı hale getirildi. Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Tüm afet çalışanlarına ve afet müdahalelerinde görev alacak diğer Kızılaycılara verilmesi gereken önemli bir eğitim. Çalışana Destek Eğitimi Eğitim son derece başarılıydı. Kızılaycı olarak işimizi, hassasiyetimizi ve özverimizi göstermeye devam etmemizi hatırlatıcıydı. Kızılaycılık Uyum Eğitimi Bu eğitimin iş hayatımı olumlu yönde etkileyeceğini ve işlerimi kolaylaştıracağını düşünüyorum. ERP Lojistik Eğitimi Genel olarak afet ve afet müdahale konuları hakkında bilgim azdı, bu eğitimle kendimi geliştirdim. Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Kurumsal kimliğimiz ve ileriki nesillere kullanılabilir görseller bırakmamız için son derece önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Gerçekten aldığım eğitimler arasında en etkili ve profesyonelce hazırlanmış olan eğitimdi. Emeğinize sağlık. Genel Eğitici Eğitimi Kızılay şubelerinin, toplumla çalışmalarında çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca eğiticilerin eğitim becerileri ve kullandıkları eğitim teknikleri çok etkileyiciydi. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi 32

55 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Bölüm 2 Türk Kızılayı Eğitimleri 33

56 34

57 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Bölüm 2 Türk Kızılayı Eğitimleri 2.1. Kurumsal Temel Eğitimler Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kurumsal Temel Eğitimlerle Ulaşılan Kişi Sayıları 10. Bilgi: Kurumsal Temel Eğitimleri Genel Açıklaması yılında gerçekleştirilen 58 kurumsal temel eğitimle toplamda kişiye ulaşılmıştır yılları arasında ise kurumsal temel eğitimler ile toplamda kişi kurumsal temel eğitim programlarına katılım sağlamıştır Grafik 10. Yılında Gerçekleştirilen Kurumsal Temel Eğitim Sayıları 35

58 Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Amaç Afet yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilerek artırılması, uygulamaların standartlaştırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve paydaşları Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 4 gün teori, 1 gün uygulama Konu Başlıkları Kızılaycılık ve Uluslararası Hareket, Afet Yönetiminin Uluslararası Boyutu Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması ve Türk Kızılayı o Türkiye'de Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması o Türk Kızılayının Afet Yönetimi Yapılanması Türk Kızılayının Afet Müdahale Hizmet Alanları o Barınma ve Kamp Yönetimi o Psikososyal Destek Türk Kızılayının Afete Müdahale Hizmetlerini Destekleyen Unsurlar o Afetlerde Acil İhtiyaç Tespiti o Lojistik o Dağıtım o Haberleşme ve Bilgi Sistemleri o Medya ve Halkla İlişkiler o Raporlama Alan Uygulaması (Tatbikat) Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Katılımcı Sayıları 36

59 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 11. Bilgi: Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi, yılı içinde 6 eğitimle toplamda 148 kişiye; yılları arasında ise 43 eğitim ile toplamda kişiye verilmiştir. 37

60 Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Amaç Afet müdahalesinde etkin operasyon yürütebilme ve kurumsal kapasiteyi geliştirebilmeye yönelik genel çadır çeşitleri ve standart afet malzemelerini tanıtmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Afet Malzemelerini Tanıma (teorik) Barınma Destek Malzemeleri Afet Malzemelerini Tanıma (uygulama) Çadır Kurulumu ve Toplama Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Katılımcı Sayıları 12. Bilgi: Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından verilen Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi ile yılında 10 eğitimle 150 kişiye, yılları arasında gerçekleştirilen 20 eğitim ile toplam 308 kişiye ulaşılmıştır. 38

61 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Arşiv Yönetimi Eğitimi Amaç Türk Kızılayının iş ve işlemlerinde kullanılan belgelerin yazışma, dosyalama ve arşiv işlemlerinin düzenli ve doğru yapılmasını sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Evrak Kayıt Sistemi Yazışma Sistemi Standart Dosya Planı Arşiv İşlemleri Uygulama 13. Bilgi: Arşiv Yönetimi Eğitimi Genel Açıklaması Eğitim İstatistikleri Türk Kızılayı Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Arşiv Yönetimi Bölümü tarafından verilen Arşiv Yönetimi Eğitimi ile yılında 2 eğitimle 52 kişiye ulaşılmıştır. 52 Grafik 13. Yılında Gerçekleştirilen Arşiv Yönetimi Eğitimi Katılımcı Sayısı 39

62 Bütçe Hazırlama Semineri Amaç Her yıl iyileştirilen, etkinleştirilen ve değişen bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinin hedef gruba iletilmesidir. Hedef Grup Tüm yöneticiler ve sistemler yönetiminin ilgili çalışanları Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Genel Bakış Yıl Gerçekleşmeleri Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması 14. Bilgi: Bütçe Hazırlama Semineri Genel Açıklaması Bütçe Hazırlama Seminerine ait istatistiki veriler, ilgili direktörlük tarafından tutulmadığı için bulunmamaktadır. 40

63 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Etkili Takım Çalışması Eğitimi Amaç Kişiler arası iletişimi artırmak, takım ruhu kazandırmak, takım içi güven oluşturmak ve bireyleri takım çalışması yapmaya yönlendirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları Takım Çalışmasına Giriş Etkili Takım ve Takım Üyeleri Takımın Oluşum Evreleri Takımlarda Başarı Takımı Yönetmek 15. Bilgi: Etkili Takım Çalışması Eğitimi Genel Açıklaması Etkili Takım Çalışması Eğitimi, Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında olduğu ve program uygulamaya geçmediği için eğitime ait istatistiki veriler bulunmamaktadır. 41

64 Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Amaç Türk Kızılayı çalışanlarının kamera ve fotoğraf kayıt tekniği bilgisine sahip olması, bu sayede kurumun görsel temsilinde çok etkili ve önemli yeri olan kamera ve fotoğraf kalitesinin azami düzeye çıkarılması ve güçlü bir arşive tüm personelin katkı sağlamasıdır. Hedef Grup Alanda çalışma potansiyeli olan tüm Türk Kızılayı personeli, gönüllüleri ve üyeleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Temel Video ve Fotoğraf Kaydı Teknik Bilgileri Kurumsal Video ve Fotoğraf Kaydı Prensipleri Uygulamalı Video ve Fotoğraf Kaydı Değerlendirme Eğitim İstatistikleri 64 Grafik 14. Yılında Gerçekleştirilen Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Katılımcı Sayısı 16. Bilgi: Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Kurumsal Hizmetler Grubu Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü tarafından yılında gerçekleştirilen 3 eğitim ile toplam 64 katılımcı Fotoğraf ve Kamera Çekimi Eğitimi almıştır. 42

65 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Genel Hizmet Yöneticileri için Hazırlanan Eğitim Programları GHY için Bilgi Teknolojileri Semineri Amaç Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Türk Kızılayı şubelerinde faaliyette bulunmak üzere istihdam edilecek genel hizmet yöneticilerinin Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü nün genel işleyişi hakkında bilgilendirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı Şubeleri Genel Hizmet Yöneticileri Eğitim Süresi 4 saat Konu Başlıkları Tarihçe ve Organizasyon Şeması Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Genel Amacı Görevleri ve Organizasyon için Önemi Teknik Hizmetler Direktör Yardımcılığı Bilgi Sistemleri ve Ağ Yönetimi Direktör Yardımcılığı Yazılım İyileştirme ve Test Entegrasyon Direktör Yardımcılığı GHY için Şube Hizmetleri Semineri Amaç Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Türk Kızılayı şubelerinde faaliyette bulunmak üzere istihdam edilecek genel hizmet yöneticilerinin Şube Hizmetleri Bölümünün genel işleyişi ve şubelerle olan faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı Şubeleri Genel Hizmet Yöneticileri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Organizasyon Yapısı Şube Hizmetleri Bölüm Amacı Şube Hizmetleri Bölümü Genel Görevleri Kızılay Şubelerinin Paydaşları Hizmet Kaynak Döngüsü Kurumsal Yapı Kurumsal Yapı Birim ve Organları Şubenin Kuruluşu ve İşleyişi Üyelik İşlemleri Şube Geçici Kurulu 43

66 Şube Genel Kurul İşlemleri Şube Yönetim Kurulu Seçim Değişiklikleri Genel Merkez Genel Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Merkez Denetim Kurulu Yardımcı Kurullar Madalya İşlemleri Faaliyet Raporu Şube Hizmetlerinden Talep Edilecek Malzemeler Kanunen Zorunlu İşlemler Şubelerin Yapacağı Çalışmalar ve Hedefler GHY için Kan Hizmetleri Semineri Amaç Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Türk Kızılayı şubelerinde faaliyette bulunmak üzere istihdam edilecek genel hizmet yöneticilerinin Kan Hizmetleri Genel nün genel işleyişi ve şubelerle olan faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı Şube Genel Hizmet Yöneticileri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Şube Kan Bağışçısı Gönüllüleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları Oryantasyon Süreci Kurumsal Kan Bağışı Oryantasyon Süreci Kurumsal Kan Bağışı İçerisindeki Eğitim Süreci Kan Hizmetleri Eğitim Süreci Saha Destek Süreci Workshop Eğitim İstatistikleri 17. Bilgi: GHY için Hazırlanan Eğitim Programları Genel Açıklaması Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında eğitim programları hazırlanmıştır, 2013 yılında seminerlere başlanacaktır. 44

67 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi Amaç Afet durumlarında gerekli olacak genel haberleşme sistemlerini doğru ve etkin biçimde kullanmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 2 gün (16 saat): 1 gün teori, 1 gün uygulama Konu Başlıkları Telsiz Çağrı Sistemi Oluşturma Telsiz Konuşma Kuralları Haberleşme Cihazları Telsiz Konuşması HF Tekniği Codan Araç Telsiz-Sabit Merkez Telsiz VHF Telsizi-Araç ve Sabit Merkez Uydu, Telefon Tekniği VHF Telsizi İnceleme HF Araç-Sabit Telsiz Pratik Uydu Telefonu Pratiği Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi Katılımcı Sayıları 18. Bilgi: Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 6 eğitim ile toplam 114 katılımcı Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi almıştır. 45

68 İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi Amaç İş ve sosyal yaşamda geliştirilen ilişkilerde davranışları ve iletişim yeteneğini gözden geçirerek kişileri bilgilendirmeyi ve bilinenleri görünür kılıp paylaşılmalarını sağlamak, bireylere sistematik bir yaklaşım kazandırmak, ilişkileri kontrol etmek ve sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları İletişimin Önemi Sözlü Sözsüz İletişim Etkin Dinleme Becerisi Takım Üyeleri Başarılı Takım Çalışması İçin Gerekenler Takımın Oluşum Evreleri 19. Bilgi: İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi Genel Açıklaması İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi, afet timinde görev alacak personel, üyeler ve gönüllüler için 2005 yılında hazırlanmış, Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen 3 eğitim ile toplam 60 katılımcı eğitime alınmıştır. 46

69 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu İlk Yardım Eğitim Programları Standart İlk Yardım Eğitimi Amaç İlk yardım ve uygulamaları konusunda standart bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve okuma yazma bilen 18 yaş üzeri kişiler Eğitim Süresi 5 gün (40 saat) Konu Başlıkları İlk Yardım Temel Uygulamaları İnsan Vücudu Hasta Yaralı Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Kanamalar ve Şok Yaralanmalar Isı Dengesi Bozuklukları Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Diğer Acil Durumlar Hasta Yaralı Taşıma Pratik Uygulama Temel İlk Yardım Eğitimi Amaç İlk yardım ve uygulamaları konusunda temel bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve okuma yazma bilen 18 yaş üzeri kişiler Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları İlk Yardım Temel Uygulamaları İnsan Vücudu Hasta Yaralı Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Kanamalar ve Şok Hasta Yaralı Taşıma Yaralanmalar Isı Dengesi Bozuklukları Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Diğer Acil Durumlar Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Temel İlk Yardım Eğitimi Katılımcı Sayıları 47

70 20. Bilgi: Temel İlk Yardım Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından yılında gerçekleştirilen 4 eğitimle toplam 82 kişiye, yılları arasında gerçekleştirilen 50 Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri ile toplam 785 kişiye ulaşılmıştır. Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri, 2011 yılından önce standart ve temel olarak ayrılmadan kayıt edildiği için buradaki rakam toplu olarak verilmiştir. 48

71 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi Amaç İnsani yardım çalışmalarına katılan Kızılay yöneticileri, personeli, üyeleri ve gönüllülerinin medya ve toplum ile doğru ve etkin iletişim kurmalarını sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları Kızılay Kızılhaç Hareketi Genel Bilgiler Medya ile İlişkiler Halkla İlişkiler Medya Araç ve Yöntemleri Halkla İlişkiler Araç ve Yöntemleri Olağanüstü Dönemde Halkla İlişkiler Davranış Kuralları 21. Bilgi: İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 3 eğitim ile toplam 62 katılımcı İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi almıştır. 49

72 Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Amaç Kan bağışçısı kazanımı çalışmaları, kan ile kan ürünlerinin hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgilendirilmesi ile etkili iletişim ve sunum becerilerinin artırılmasıdır. Hedef Grup Kan bağışçısı kazanımı personeli Eğitim Süresi 11 gün (88 saat): 5 gün Eğitim Becerileri Eğitimi, 6 gün Teknik Eğitim Konu Başlıkları Eğitim Becerileri Eğitimi Sözel İletişim Becerileri Etkili Sunum Teknikleri İkna ve Müzakere Teknik Eğitim Hizmet Kalitesi Eğitimi Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Oryantasyon Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi Ulusal Güvenli Kan Temini Programı Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetimi Organizasyon Yapısı Dünyada ve Ülkemizde Kan Bankacılığı Tarihçesi ve Bugünkü Durumu Mevcut Mevzuatlar, Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Kan Bağışçısı Tipleri, Kan Bağışçısı Seçim Kriterleri Vücudumuzdaki Kanın Yapısı ve Görevleri Kan Alma İşlemi ve Olası Reaksiyonlar Kan Komponentlerinin Hazırlanması, Plazma Fraksinasyonu Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri, Serolojik Testler, Kan Grupları ve Uygunluk Testleri Kanın Klinikte Kullanımı ve Transfüzyon Komplikasyonları Medya ile İlişkiler Stratejik Plan ve OGYAP Kan Bağışçısı Kazanımı Eğitim, Promosyonlar, Madalyalar, Sık Sorulan Sorular Faaliyet İzlem Çalışmaları Konsept Yönetimi Internet Tabanı ve Teknoloji Stratejileri Yönetimi Ekip ve Kampanya Oluşturma Yönetimi 50

73 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Katılımcı Sayıları 22. Bilgi: Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Ulusal Kan Hizmetleri Genel tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 8 eğitim ile toplam 151 katılımcı Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi almıştır. 51

74 Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları Kızılaycılık Uyum Eğitimi Amaç Hareketin yaygınlaştırılması ve tüm Kızılay çalışanlarında Kızılaycılık bilincinin yerleşmesini sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Tarihçe Amblem Yedi Temel İlke Rol ve Sorumluluklar o Uluslararası Kızılhaç Komitesi Uluslararası İnsancıl Hukuk o Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Strateji 2020 o Ulusal Dernekler Hareketin Yapısı Türk Kızılayı Afet Müdahale İle İlgili Davranış Kuralları Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kızılaycılık Uyum Eğitimi Katılımcı Sayıları 52

75 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 23. Bilgi: Kızılaycılık Uyum Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılı içinde Kızılaycılık Uyum Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen 22 eğitim ile 435 kişiye ulaşılmıştır yılları arasında 171 eğitim yapılmış olup toplam katılımcı Kızılaycılık Uyum Eğitimi almıştır. 53

76 Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Amaç Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirerek Kızılay çalışanlarının kurumlarını tanımalarını ve birey olarak toplumda kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Türk Kızılayı Tarihçesi Vizyon ve Misyon Hukuki Dayanak 7 Temel İlke Türk Kızılayı Stratejik Planı Yeni Teşkilat Yapısı Hareketin Tarihçesi Amblem Rol ve Sorumluluklar Toplumla Çalışma Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Gönüllülük ve Gönüllü ile Çalışma Türk Kızılayında Ekip Olma Eğitim İstatistikleri Afyon Ankara Bursa Düzce İstanbul İzmir Kayseri Adana Grafik 19. Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Katılımcı Sayıları 54

77 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 24. Bilgi: Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Semineri Genel Açıklaması 2010 yılında Ankara da 2, İstanbul da 2 ve Afyon da 1 seminer, 2011 yılında İzmir, Bursa, Düzce ve Kayseri de 1 seminer, yılında Adana da 1 seminer olmak üzere gerçekleştirilen 10 seminer ile toplam kişi Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Seminerine katılım sağlamıştır. 55

78 Oryantasyon Eğitimi Amaç Personelden en kısa zamanda görevine ve kuruma uyum sağlayarak en üst düzeyde verim almaktır. Hedef Grup İşe yeni başlayan kurum personeli Eğitim Süresi 3 gün Konu Başlıkları Türk Kızılayı Tarihsel Süreci Türk Kızılayı Organizasyon Şeması Türk Kızılayı Genel Merkez Bölüm Görev ve Sorumluluklarının Anlatılması Türk Kızılayı Faaliyet Alanlarının Görev ve Sorumluluklarının Anlatılması Kan Merkezlerinin ve Afet Operasyon Sürecinin Yerinde Gösterilmesi Eğitim İstatistikleri 110 Grafik 20. Yılında Gerçekleştirilen Oryantasyon Eğitimi Katılımcı Sayısı 25. Bilgi: Oryantasyon Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Sistemler Yönetimi İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yılında gerçekleştirilen 7 eğitim ile toplam 110 katılımcı Oryantasyon Eğitimi almıştır. 56

79 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Psikososyal Destek Eğitim Programları Çalışana Destek Amaç İnsani yardım örgütlerinde stresli ortamlarda çalışanların stresle başa çıkabilme kapasitelerini artırmak için gerekli olan bilgi, yöntem ve tekniklerin verilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Stres Öfke Stres ve Öfke ile Başa Çıkma Yolları İletişim Becerileri Ekip Çalışması Psikolojik İlk Yardım Amaç İnsanların stres ile nasıl başa çıktığını ve strese nasıl tepki verdiğini anlamak, travma belirtilerini olağan stres tepkilerinden ayırt edebilmek, afet ortamında yürütülen psikolojik ilk yardım sürecini anlamak, iletişim ve ilişki kurma becerilerini geliştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Kavramlar Afetin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Ruhsal Travma Kayıp ve Yas Çocuk ve Kayıp Psikolojik İlk Yardım Afetzedelerle Etkili İletişim Toplum Katılımı Amaç Bireyler, aileler ve toplumların acil durumlar sırasında karşılaştıkları sorunları çözmeleri için harekete geçmelerine yardımcı olmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri 57

80 Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Afetlerin Etkileri, Birey, Aile, Toplum Toplum ve Topluluk Kendi Kendine Yardım ve Öğeleri Katılımı Zorlaştıran Nedenler Toplumu Harekete Geçirme Süreci Eylem Planı Oluşturma ve Uygulama Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Psikososyal Destek Eğitimleri Katılımcı Sayıları 26. Bilgi: Psikososyal Destek Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 23 eğitim ile toplam 384 katılımcı Psikososyal Destek Eğitimi almıştır. 58

81 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri Amaç Afete müdahale öncesi ve sonrasında yapılacak yardım hizmeti ile faaliyetlerin gerektirdiği görevleri ve bu görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla Türk Kızılayı afet müdahale yapılanmasının aktarılmasıdır. Hedef Grup Türk Kızılayı şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları, gönüllüleri, toplum liderleri ve personel Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Temel Kavramlar, Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri Türkiye de Afet Yapılanması, Türk Kızılayı Afet Müdahale Yapılanması ve Şubenin Yeri Türk Kızılayının Afete Müdahale Hizmet Alanlarını Destekleyen Unsurlar, Planlama ve İhtiyaç Tespiti Dağıtım ve Barınmanın Temel İlkeleri Medya ile İlişkiler ve Afetzedelerle İletişimde Davranış Kuralları Toplum Liderlerinin Afet Müdahalesindeki Yeri Eğitim İstatistikleri Grafik 22. Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri Katılımcı Sayıları 27. Bilgi: Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Semineri Genel Açıklaması Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Semineri; tüm şube üyesi, gönüllüsü ve personeli için 2011 yılında Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi ve bağlıları (BAYM) tarafından yapılmıştır. 78 eğitimle 81 ile ulaşılmış ve katılımcı eğitime alınmıştır. 59

82 2.2. Kurumsal Uzmanlık Eğitimleri Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Amaç Afete hazırlık döneminde senaryoların ve risk analizlerinin çerçevesinde acil durum planının hazırlanmasına, müdahale döneminde ise afet bölgesinde ihtiyaç tespitinin yapılmasına ve eylem planının oluşturulmasına yönelik bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasını sağlamaktır. Hedef Grup Kızılay şubelerinde afet sorumlusu personel, üye veya gönüllüsü ile planlama ve ihtiyaç tespiti konusunda görev alacak Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi ve bağlıları personeli Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları Türkiye de Afet Yönetim Sistemi Hazırlık Döneminde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Müdahale Döneminde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Raporlama Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Katılımcı Sayıları 28. Bilgi: Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından 2003, 2004 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen 3 eğitim ile toplam 44 katılımcı Acil Durum Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi almıştır. 60

83 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Amaç Savaş, silahlı çatışma, doğal afet vb. durumlarda kayıp araştırmanın önemini kavrayıp kayıp araştırma ve aile bağlarının yeniden tesisi ile ilgili temel prensip ve metotları Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketinin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde uygulamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları Yasal Zemin Paydaş Kuruluşların Rolleri Kayıp Araştırma Konusunda İzlenmesi Gereken Strateji Kayıp Araştırma Hizmeti Sağlama Aile Mesaj Hizmeti Sağlama Kayıp Araştırma Çalışanı için Temel Bilgiler Eğitim İstatistikleri 29. Bilgi: Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Genel Açıklaması Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Amerikan Kızılhaçı ve Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen 2 eğitim ile toplam 40 katılımcı Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimini almıştır. 61

84 Eğitim Sistemi Semineri Amaç Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Türk Kızılayı şubelerinde faaliyette bulunmak üzere istihdam edilecek genel hizmet yöneticilerinin genel eğitim sistemi hakkında bilgilendirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı şube genel hizmet yöneticileri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Eğitim Program Geliştirme İhtiyaç Analizi Eğitim Tasarımı Eğitim Planlama ve Yaygınlaştırma İzleme ve Değerlendirme Veri Yönetimi Eğitim İstatistikleri 30. Bilgi: Eğitim Sistemi Semineri Genel Açıklaması Eğitim Sistemi Semineri, Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yer aldığı ve proje uygulamaya geçmediği için seminere ait istatistiki veriler bulunmamaktadır. 62

85 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Etkili Liderlik Eğitimi Amaç Katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı şube yöneticileri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Liderlik ve Çeşitleri Lider Liderlik Yönetim Yöneticilik Liderle Yönetici Arasındaki Fark Liderlik Tarzları Durumsal Liderlik Aşamaları Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler Liderin Görevleri Türk Kızılayında Liderlik Liderliğin Önemi Liderlik İhtiyacı Nasıl Bir Lidersiniz? Beklediğimiz Lider Tipi Kızılay Liderinin İzlemesi Gereken Politika Kızılay Liderlik İlkeleri Etkileme Eğitim İstatistikleri 31. Bilgi: Etkili Liderlik Eğitimi Genel Açıklaması Etkili Liderlik Eğitimi, Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında yer aldığı ve program uygulamaya geçmediği için eğitime ait istatistiki veriler bulunmamaktadır. 63

86 Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Amaç Katılımcılara sunumlarda iletmek istedikleri mesajları dinleyici kitlesine en etkin ve etkili şekilde aktarabilmeleri için sahip olmaları gereken becerileri ve teknikleri kazandırmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üye ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri Etkin Sunum Teknikleri o Beden Dilini Anlamak ve Kullanmak o Sesin Etkili Kullanılması o İlk İzlenim, Uyum Sağlamak ve İlgi Yaratmak o Sunuşu Yönetme o Başarılı Bir Sunuş için Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler o Uygulama ve Değerlendirme Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Katılımcı Sayıları 32. Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Genel Açıklaması yılları arasında Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından verilen Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi ile toplamda 3 eğitimle 43 kişiye ulaşılmıştır. 64

87 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Amaç Kızılay şubelerinde kurulacak gençlik kollarının teşkilatlı ve sistemli çalışmalarını sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Türk Kızılayında Gençlik ve Gençlik Kolları Türk Kızılayı Gençlik Kollarının Çalışma Alanları, Yükümlülükleri ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Türk Kızılayı Ünikulüpleri Türk Kızılayında Gönüllülük Proje, Faaliyet ve Eğitimler Özel Hükümler ve Mali Esaslar Eğitim İstatistikleri 33. Bilgi: Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Genel Açıklaması 2011 yılı sonunda Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi gerçekleştirilerek eğiticiler yetiştirilmiştir. Eğitim, henüz uygulamaya geçmediği için istatistiki veri bulunmamaktadır. 65

88 Gönüllü Yönetimi Eğitimi Amaç Gönüllü yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, uygulamaların standartlaştırılması ve işbirliklerin geliştirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları Kızılay Kızılhaç Hareketi o Kızılay için Gönüllülüğün Önemi o Stratejik Plan o Kızılayın Yeniden Yapılandırma Sürecinde Şubelerin Rolü o Kızılay ve Kızılhaç Bünyesinde Gönüllü ve Gönüllülüğün Tanımı o Gönüllü, Üye ve Personel Arasındaki Fark Gönüllü Olma Nedenleri o Gönüllülerin Kızılaydan Beklentileri o Gönüllülerin Kızılaya Katkıları o Kızılayın Gönüllülerden Beklentileri Hizmet Alanları o Destek Hizmetleri o Yerel İhtiyaç ve Kapasitesine Göre Gönüllülerin Yer Alabileceği Şube Faaliyetleri Gönüllü Yönetimi Gönüllü Yönetmeliğinde Görev, Yetki ve Sorumluluklar Gönüllü Yönetim Aşamaları Gönüllü Kılavuz Seti Gönüllü Başvuru Aşamalarının İzlenmesi Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Gönüllü Yönetimi Eğitimi Katılımcı Sayıları 34. Bilgi: Gönüllü Yönetimi Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 13 eğitim ile toplam 326 katılımcıya ulaşılmıştır. Gönüllü Yönetimi Eğitimi, Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Stratejik Yönetim Bölümü ile yaygınlaştırılacaktır. 66

89 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Gönüllü Oryantasyonu Programı Amaç Türk Kızılayı gönüllülerini kurumun genel faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve gönüllülerin etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı gönüllüleri Eğitim Süresi 3 saat Konu Başlıkları Hareketin Tarihçesi Türk Kızılayı Vizyonu ve Misyonu Türk Kızılayının Uluslararası Mevzuata Göre Statüsü 7 Temel İlke Kurumsal Yönetim İlkeleri Türk Kızılayının Teşkilat Yapısı Türk Kızılayının Görevleri Türk Kızılayında Gönüllülük Kızılay Gönüllüsü Kimdir? Gönüllülük Nedir? Gönüllülerin Türk Kızılayına Katkıları Türk Kızılayının Gönüllülere Katkıları Gönüllü Hizmet Alanları Gönüllülük Faaliyetlerini Planlama, Yürütme ve Koordinasyon Hizmetleri Eğitim İstatistikleri 35. Bilgi: Gönüllü Oryantasyonu Programı Genel Açıklaması Gönüllü Oryantasyon Programı, Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında yer aldığı ve program uygulamaya geçmediği için programa ait istatistiki veriler bulunmamaktadır. 67

90 Kamp Liderliği Semineri Amaç Türk Kızılayı gençlik kamplarında görev alacak lider öğretmenleri gençlik kamplarının yürütülmesine ve işleyişi ile ilgili bilgilendirmektir. Hedef Grup Resim, Müzik, El Sanatları, Görsel Sanatlar, Tiyatro, Drama dersleri branş öğretmenleri Eğitim Süresi 8 gün (96 saat): 2 gün teorik bilgi, 6 gün uygulamalı eğitim Konu Başlıkları Kızılaycılık Uyum Eğitimi Gençlik Kamplarında İşleyiş İstasyon Çalışması İletişim Takım Çalışması Rol Oyunlar İlk Yardım Semineri Yöresel Gece Branş Çalışmaları Veda Gecesi Hazırlıkları Veda Gecesi Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kamp Liderliği Semineri Katılımcı Sayıları 36. Bilgi: Kamp Liderliği Semineri Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Faaliyet Alanı Gençlik Hizmetleri tarafından yılları arasında gerçekleştirilen Kamp Liderliği Semineri ile toplam 463 katılımcıya seminer verilmiştir. 68

91 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Amaç Sabit kıymet yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, lojistik ve depo-stok kurgusu konularında hedef grubu bilgilendirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Genel Sistem Tanıtımı Sabit Kıymet Yönetimi Envanter Yönetimi Lojistik Üretim Yönetimi Eğitim İstatistikleri 73 Grafik 27. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimi Katılımcı Sayıları 37. Bilgi: Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimleri Genel Açıklaması Sistemler Yönetimi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Eğitimleri kapsamında 4 adet ERP Satın Alma Modülü Eğitimi ve 1 adet ERP Lojistik Yönetimi Eğitimi verilmiş olup toplamda 5 eğitimle 73 kişiye ulaşılmıştır. 69

92 Lojistik Eğitimi Amaç Kızılayın ana faaliyet alanlarından biri olan lojistiğin, ilgili kavramların ve Kızılay ulusal lojistik yönetim sisteminin aktarılması, olağan dönemde ve afet alanında ekipler tarafından uygulanacak lojistik faaliyetlerde standardizasyonun sağlanmasıdır. Hedef Grup Afet Yönetim Merkezi ve bağlılarında görevli personel Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları Lojistiğe Giriş Afete Hazırlık Döneminde Lojistik Fonksiyonları Afet Müdahale ve Yardım Süreci Lojistik Fonksiyonları Afet Müdahale Sonrası Süreci Lojistik Fonksiyonları Ulusal Afet Lojistik Yönetimi Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Lojistik Eğitimi Katılımcı Sayıları 38. Bilgi: Lojistik Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından 2001, 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen 3 eğitim ile toplam 55 katılımcı Lojistik Eğitimi almıştır. 70

93 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Proje Planlama Eğitimi Amaç Katılımcıların problem tanımı yapabilmelerini, problemin çözümü için proje fikri üretebilmelerini ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ile fikri projelendirebilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları Proje Kavramı, Proje döngüsü Eğitimi Paydaşlar Analizi SWOT Analizi Problem Analizi Amaç Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve / Planlama Matrisi Planlama Matrisi / Varsayımlar / Göstergeler/ Doğrulama Kaynakları Operasyon Planı / Bütçe/ Uygulama/ Değerlendirme Stratejik Plan / Program / Proje Appeal / Proje Planlama Prosesi Formatı Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Proje Planlama Eğitimi Katılımcı Sayıları 39. Bilgi: Proje Planlama Eğitimi Genel Açıklaması Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, Amerikan Kızılhaçı, İngiliz Kızılhaçı, Alman Kızılhaçı ve Türk Kızılayı Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 22 Proje Planlama Eğitimi ile toplam 493 kişiye ulaşılmıştır. 71

94 Zarar Görebilirlik Kapasite Değerlendirme Eğitimi Amaç Toplumun ve kurumların afetlere karşı güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek afet riskleri ve tehlikelerinden zarar görebilirlik düzeyini belirlemek, kaynakları tespit etmek ve fayda odaklı toplum temelli programlar geliştirerek bilinç düzeyini artırmaktır. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları Toplum Temelli Programlar, Edinilen Tecrübeler ve Çalışma Teknikleri Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Aşamaları ve Araçları Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Araçları, Haritalama Araçları Saha Uygulaması Evde Tehlike Avı, Mahallede Tehlike Avı ve Değerlendirilmesi Görüşme Teknikleri Çalışması Anket Hazırlama Teknikleri Toplum Katılımı Eğitim İstatistikleri 40. Bilgi: Zarar Görebilirlik Kapasite Değerlendirme Eğitimi Genel Açıklaması Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Amerikan Kızılhaçı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, İzmir Karaburun Şube Başkanlığı ve Türk Kızılayı Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Eğitimi ile 33 katılımcı eğitim almıştır. Eğitim modülünün revize edilmesiyle birlikte Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Eğitiminin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 72

95 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Alan ve Proje Bazlı Eğitici Eğitimi Programları Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 41. Bilgi: Eğitici Eğitimi Programları Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılı içinde gerçekleştirilen 11 eğitici eğitimi ile toplam 273 eğitici yetiştirilmiştir. 11 eğitici eğitiminin dağılımına bakıldığında 9 u TLTP Eğitici Eğitimi, 1 i Genel Eğitici Eğitimi ve 1 i ise Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimidir yılları arasında ise toplamda eğitici yetiştirilmiştir. NOT: Alan ve Proje Bazlı Eğitici Eğitimi Programları başlığı altındaki rakamlar, eğitici eğitimlerine katılıp Eğitici olmaya hak kazanan kişilerin sayılarıdır. 73

96 AHM ABYT EE CSÜS EE GK EE GEE İY EE İHK EE İYÖMHİ EE KUE EE PSD EE TLTP EE YOTA EE Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi Programlarının Katılımcı Yüzdesi 74

97 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitici Eğitimi Amaç Afet yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilerek artırılması, uygulamaların standartlaştırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 3 gün AHM Eğitimi, 2 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Kızılaycılık ve Uluslararası Hareket, Afet Yönetiminin Uluslararası Boyutu Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması ve Türk Kızılayı Türkiye'de Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması o Türk Kızılayının Afet Yönetimi Yapılanması o Türk Kızılayının Afet Müdahale Hizmet Alanları o Barınma ve Kamp Yönetimi o Psikososyal Destek Türk Kızılayının Afete Müdahale Hizmetlerini Destekleyen Unsurlar o Afetlerde Acil İhtiyaç Tespiti o Lojistik o Dağıtım o Haberleşme ve Bilgi Sistemleri o Medya ve Halkla İlişkiler o Raporlama Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması 75

98 Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen AHM EE Katılımcı Sayıları 42. Bilgi: Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında Suriye Kızılayı için gerçekleştirilen 3 eğitici eğitimi ile toplam 47 eğitici, 2010 yılında gerçekleştirilen 1 eğitici eğitimi ile 20 eğitici yetiştirilmiştir yılları arasında ise toplamda 67 kişiye ulaşılmıştır. 76

99 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Amaç Kayıp araştırma ve aile bağlarının yeniden tesisi ile ilgili temel prensip ve metotları Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketinin belirlediği kurallar çerçevesinde uygulayarak ulusal dernek çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve paydaşları Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 2 gün ABYT Eğitimi, 3 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Yasal Zemin Paydaş Kuruluşların Rolleri Kayıp Araştırma (Tracing) Konusunda İzlenmesi Gereken Strateji Kayıp Araştırma Hizmeti Sağlama Aile Mesaj Hizmeti Sağlama Kayıp Araştırma Çalışanı İçin Temel Bilgiler Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 77

100 43. Bilgi: Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri tarafından yıllarında gerçekleştirilen Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi ile toplam 46 eğitici yetiştirilmiştir. 78

101 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi Amaç Cinsel sağlık, üreme sağlığı, HIV/AIDS ile diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yolları ve toplumsal cinsiyet konularında yaş grubu gençlerin bilinç düzeyini artırarak konunun toplum tabanında yaygınlaştırılmasına yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup yaş arası gençler, Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 3 gün CSÜS Eğitimi, 2 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Türkiye de Gençlerin Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hakları İle İlgili Durumu Vücudumuzu Tanıyalım Kendi Kendine Testis ve Meme Muayenesi Gebeliği Önleyici Yöntemler Cinsel Sağlık Sorunları ve Sıkça Sorulan Sorular Ekip Ruhu Oluşturma Çalışması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Cinsel Sağlıkta Değerler ve Tutumlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve HIV/AIDS Kondom Uygulaması Eğitici Eğitimi Olumlu Eğitim Atmosferi Etkili İletişim Becerileri İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri 44. Bilgi: Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi ile 18 akran eğitici yetiştirilmiştir. 79

102 Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi Amaç Kızılay şubelerinde kurulacak gençlik kollarının teşkilatlı ve sistemli çalışmalarını sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı şube personeli, üye ve gönüllüleri Eğitim Süresi 4 gün (32 saat):1 gün Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi, 3 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Türk Kızılayında Gençlik ve Gençlik Kolları Türk Kızılayı Gençlik Kollarının Çalışma Alanları, Yükümlülükleri İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları Türk Kızılayı Ünikulüpleri Türk Kızılayında Gönüllülük Proje, Faaliyet ve Eğitimler Özel Hükümler ve Mali Esaslar Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması 45. Bilgi: Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması 2011 yılında Gençlik Hizmetleri ve Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından verilen Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi ile toplamda 23 kişiye ulaşılmıştır. 80

103 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Genel Eğitici Eğitimi Amaç Katılımcıların eğiticilikle ilgili tutum kazanmalarını, eğiticilik becerilerini geliştirerek etkin ve etkili şekilde tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamaya ve Türk Kızılayı eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri Eğitim Süresi 3 gün (24 saat) Konu Başlıkları Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Genel Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 46. Bilgi: Genel Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arası gerçekleştirilen 6 Genel Eğitici Eğitimi ile toplam 105 eğitici yetiştirilmiştir. 81

104 İlk Yardım Eğitici Eğitimi Amaç Sağlık personelinin ilk yardım eğitimini verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve tutum kazanmasına yönelik olarak yetiştirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri (Sağlık Personeli) Eğitim Süresi 8 gün (64 saat): 5 gün (40 saat) Standart İlk Yardım Eğitimi, 3 gün (24 saat) Eğitim Becerileri Eğitimi Konu Başlıkları Standart İlk Yardım Eğitimi İlk Yardım Temel Uygulamaları İnsan Vücudu Hasta Yaralı Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Kanamalar ve Şok Yaralanmalar Isı Dengesi Bozuklukları Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Diğer Acil Durumlar Hasta Yaralı Taşıma Pratik Uygulama Eğitim Becerileri Eğitimi İletişim Klinik Eğitime Yaklaşım Olumlu Eğitim Atmosferi Görsel İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma İnteraktif Eğitim Tekniklerini Kullanma Yeterliğe Dayalı Eğitimde Yetiştiricilik Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma Bireysel Sunum Değerlendirmesi 82

105 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Yardım Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 47. Bilgi: İlk Yardım Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Sosyal Hizmetler tarafından yılları arasında gerçekleştirilen İlk Yardım Eğitici Eğitimleri ile toplam 674 eğitici yetiştirilmiştir. 83

106 İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitici Eğitimi Amaç Savaşa katılmayan veya savaş dışı kalmış askeri personeli ve savaşa aktif olarak dahil olmayan kişileri özellikle sivilleri korumak, kullanılan savaş yöntemleri ve araçlarını sınırlandırmak için oluşturulmuş olan Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarını ilkokul seviyesindeki öğrencilere kavratabilmek ve öğrencilerin Uluslararası İnsancıl Hukukun önemini keşfetmelerini sağlamaya yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Vatandaşlık Demokrasi dersini verecek öğretmenler Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 1 gün Kızılaycılık Uyum Eğitimi, 4 gün İHK Eğitimi Konu Başlıkları Kızılaycılık Uyum Eğitimi Tarihçe Amblem Yedi Temel İlke Rol ve Sorumluluklar o Uluslararası Kızılhaç Komitesi Uluslararası İnsancıl Hukuk o Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Strateji 2020 o Ulusal Dernekler Hareketin Yapısı Türk Kızılayı Afet Müdahale ile ilgili Davranış Kuralları İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitimi İnsancıl Hukukun Keşfi Nedir? İnsancıl Hukukun Keşfine Giriş İnsancıl Eylemlere Bakış ve Toplumsal Baskı Uluslararası İnsancıl Hukukun Temel Kuralları Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Derslere Hazırlık Görgü Tanığı ve İnsan Onuru Bir Görgü Tanığının İkilemi Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin Tanımlanması İhlallerle Başa Çıkmak Yargılanmanın Mantıksal Gerekçeleri ve İnsani Eylem Savaşın Yarattığı Tahribatın Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar ve Proje Hazırlama Eğitim İstatistikleri 48. Bilgi: İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından 2007 ve 2009 yıllarında öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen 7 İnsancıl Hukukun Keşfi Eğitici Eğitimi ile toplam 183 öğretmen eğitici olarak yetiştirilmiştir. 84

107 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi Amaç İnsani yardım çalışmalarında medya ve halkla doğru ve etkin iletişim kurmak amacıyla eğiticiler yetiştirilmesidir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve paydaşları Eğitim Süresi 6 gün (48 saat): 3 gün Medya Halkla İlişkiler Eğitimi, 3 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Medya Halkla İlişkiler Eğitimi Kızılay Kızılhaç Hareketi Genel Bilgiler Medya ile İlişkiler Halkla İlişkiler Medya Araç ve Yöntemleri Halkla İlişkiler Araç ve Yöntemleri Olağanüstü Dönemde Halkla İlişkiler Davranış Kuralları Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması 49. Bilgi: İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Kurumsal İletişim Yönetimi ve Eğitim Yönetimi Bölümleri tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi ile 19 Irak Kızılayı ve 1 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı personeli eğitici olarak yetiştirilmiştir. 85

108 Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi Amaç Hareketin yaygınlaştırılması ve tüm Kızılay çalışanlarında Kızılaycılık bilincinin yerleşmesini sağlayacak yeterli ve nitelikli eğitici adayları yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri, gönüllüleri ve ulusal dernek personeli Eğitim Süresi 6 gün (48 saat): 3 gün Kızılaycılık Uyum Eğitimi, 3 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Kızılaycılık Uyum Eğitimi Tarihçe Amblem Yedi Temel İlke Rol ve Sorumluluklar o Uluslararası Kızılhaç Komitesi Uluslararası İnsancıl Hukuk o Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Strateji 2020 o Ulusal Dernekler Hareketin Yapısı Türk Kızılayı Afet Müdahale İle İlgili Davranış Kuralları Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 86

109 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 50. Bilgi: Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 7 Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitimi ile toplam 117 kişiye ulaşılmıştır. 87

110 Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Amaç Çalışana Destek, Psikolojik İlk Yardım, Toplumun Harekete Geçirilmesi ve Katılımın Sağlanması modülleri ile afetlerden etkilenen bireylere ve afet çalışanlarına kendi kendine psikososyal yardımın nasıl yapılacağının aktarılmasına yönelik eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Afet alanlarında çalışan Türk Kızılayı psikologları ve sosyal hizmet uzmanları Eğitim Süresi 5 gün (40 saat): 3 gün Psikososyal Destek Eğitimi, 2 gün Eğitici Eğitimi Konu Başlıkları Psikososyal Destek Eğitimi Çalışana Destek Psikolojik İlk Yardım Toplum Katılımı Simülasyon Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici İnteraktif Eğitim Yöntem ve Teknikleri Etkili İletişim Becerileri Etkin Sunum Teknikleri Eğitim, Seminer ve Toplantı Planlaması Eğitim İstatistikleri Grafik Yıllarında Gerçekleştirilen Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 51. Bilgi: Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü, Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından 2004 yılında Türk Kızılayı personeline ve 2008 yılında Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Afet Yönetimi, Genel Müdürlük Merkez Toplumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından Irak Kızılayı personeline yönelik gerçekleştirilen Psikososyal Destek Eğitici Eğitimleri ile toplam 34 eğitici yetiştirilmiştir. 88

111 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Eğitici Eğitimi Amaç Proje kapsamında yer alan muhtar, din görevlisi, öğretmen ve toplum destekli polisten oluşan toplum liderlerine afetten korunma bilinci eğitimlerini vermek amacıyla eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 5 gün (40 saat) Konu Başlıkları Proje Amaç, Hedef ve Faaliyetleri Eğitici Eğitimi Yetişkin Eğitimi Öğrenme Teorisi Olumlu Eğitim Atmosferi Yüksek Performanslı Eğitici Eğitim/Seminer/Toplantı Planlaması İletişim Becerisi Etkin Sunum Teknikleri Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları Türk Kızılayı Toplum Lideri ve Özellikleri Toplum Katılımı, Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük Afetlerde Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları Öncesinde Sırasında Sonrasında Afetlerden Korunma Bilinci Depremden Korunma Bilinci Sel ve Korunma Bilinci Heyelan ve Korunma Bilinci Çığ ve Korunma Bilinci Orman Yangınları ve Ormanları Yangından Koruma Bilinci Ön Test ve Son Test Uygulamaları Uygulama Standartları Raporlama Yazılım Programı ve uygulamaları Performans Sunumları Eğitim İstatistikleri 52. Bilgi: TLTP Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Eğitici Eğitimine ait istatistiki veriler Eğitim Yönetimi Bölümü Projeleri başlığı altında verilmiştir. 89

112 Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitici Eğitimi Amaç Yaşam alanlarındaki yapısal olmayan elemanlardan (mobilya, beyaz eşya vb.) kaynaklanabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesine yönelik halkın bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğiticiler yetiştirmektir. Hedef Grup Türk Kızılayı personeli, üyeleri ve gönüllüleri Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları YOTA Eğitiminin Amaçları YOTA Nedir? YOTA Etkinliği, Araştırmalar YOTA İlkeleri, Sabitlemeye Başlamadan Önce Teknik Detaylar, Sabitlemeye Başlamadan Önce Temel YOTA Uygulamaları, Adım Adım Sabitleme Yöntemleri Büyük, Ağır ve Hassas Ekipmanlar, Sabitleme Prensipleri Teknik YOTA Uygulamaları, Neler Yapılabilir? YOTA nın Ardından, Neler Yapılabilir? Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen YOTA Eğitici Eğitimi Katılımcı Sayıları 53. Bilgi: YOTA Eğitici Eğitimi Genel Açıklaması YOTA eğiticileri tarafından 2003, 2005 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen 3 YOTA Eğitici Eğitimi ile toplam 63 eğitici yetiştirilmiştir. Kazakistan Kızılayının talebi üzerine Kazakistan da 19 öğretmene Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitici Eğitimi verilmiştir. 90

113 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 2.3. Toplum Bilinci Eğitimleri Grafik 39. Yılında Toplum Bilinci Eğitimlerine Katılan Kişi Sayıları 54. Bilgi: Toplum Bilinci Eğitimleri Genel Açıklaması yılında gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimleri ile kişiye ulaşılmıştır. 91

114 Grafik 40. Yılında Gerçekleştirilen Toplum Bilinci Eğitimlerine Katılan Kişi Yüzdeleri 0,79% 0,01% 0,07% 0,00% 1,44% 1,19% 0,92% 0,02% 0,01% 35,34% 60,22% K S TLTP MS TLTP E TLTP MEBPK S TİY E İY S GK SP Hedef 25 Projesi Eğitimi KHİ S KBKT E APHB TDK E 92

115 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Amaç Cinsel sağlık, üreme sağlığı, HIV/AIDS ile diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yolları ve toplumsal cinsiyet konularında yaş grubu gençlerin bilinç düzeyini artırarak konuyu toplum tabanında yaygınlaştırmaktır. Hedef Grup yaş arası gençler Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları Türkiye de Gençlerin Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hakları ile ilgili Durumu Vücudumuzu Tanıyalım Gebeliği Önleyici Yöntemler Kendi Kendine Testis ve Meme Muayenesi Cinsel Sağlık ve Sorunları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Cinsel Sağlıkta Değerler ve Tutumlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve HIV/AIDS Kondom Uygulaması Eğitim İstatistikleri 55. Bilgi: Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen 4 Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi ile toplam 90 katılımcı eğitim almıştır. 93

116 Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Amaç Hastalık veya yaşlılığın getirdiği kısıtlamalarda kişiye hissedilir bir şekilde verilen şefkat ve ilginin yanında psikososyal destek ve yardım ile kişinin mevcut potansiyelini kullandırarak yaşamsal fonksiyon kapasitesini harekete geçirmek, kendi ev ortamında ihtiyaçları doğrultusunda sunulan tıbbi ve bakım hizmetleri ile yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için hasta ve yaşlılara hizmet verecek kaliteli bakıcıları eğitmektir. Hedef Grup Gönüllü hemşire, ebe, sağlık personeli ve gönüllü bakıcılar Eğitim Süresi 7 gün (56 saat) Konu Başlıkları 7 Temel İlke Bakımda Psikososyal Yaklaşım, Empati, Anlamak, Anlaşmak ve İletişim Sağlık, Hastalık, Yaşlılık, Bakım Hastalık Belirtilerini Takip Etme, Gözlemleme ve İlk Önlemler Hasta Odası ve Hijyenik Önlemler Hasta Bakıcının Vücut Duruşu ve Sırt Koruyucu Çalışma Şekli Hasta ve Yaşlıyı Hareket Ettirmek İçin Tutuşlar Hasta ve Yaşlıyı Yatırma Şekilleri ve Gereçleri Bakım Uygulamaları Uzun Süre Yatacak Hastalarda Oluşabilecek Ek Hastalıklar Beslenme Doktor Tavsiyelerini Uygulamak ve Özel Bakım Uygulamaları İlaç Kullanımı Hasta ve Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklarda Bakım Ağrı ile Uyum Meşguliyet Terapisi Ölümcül Hasta ve Yaşlıya Yardım Etme Temel İlk Yardım Eğitimi Öğrenme ve Davranış Geliştirmenin Değerlendirilmesi Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Katılımcı Sayıları 94

117 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 56. Bilgi: Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığı tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 12 eğitim ile toplam 325 katılımcı Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi almıştır. 95

118 Hedef 25 Projesi Semineri Amaç Türkiye'deki 25 yaşına kadar olan genç nüfusun harekete geçirilmesiyle kan bağışı konusunda bilinçlenmenin, gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı olmanın sağlanması ve birlikte bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Hedef Grup yaş arası üniversite öğrencileri Eğitim Süresi 5 gün (40 saat) Konu Başlıkları Kan Bankacılığının Tarihçesi Kan Hizmetleri Genel nün Yapısı Güvenli Kan Temini Programı Hedef 25 Programı, Hedef 25 Gönüllülerinin Sorumlulukları Vücudumuzdaki Kanın Yapısı, Görevleri Kan Bağışçısı Tipleri, Profili ve Seçim Kriterleri Kan Bağışı Nasıl Gerçekleşir? Bağışlanan Kanlara Uygulanan İşlemler/Testler Kanın Klinik Kullanımı Kan Hizmetleri İstatistik Sunumu Kan ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, HIV/AIDS ve Korunma Yolları Sık Sorulan Sorular Kan Bağışçısı Kazanımı Programı/Kampanya Oluşturma Yönetimi Kurumsal Kan Bağışçısı Avrupa Birliği Projeleri Konsept Yönetimi, Halkla İlişkiler Örnek Kampanya Sunumları Atölye Çalışması Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Hedef 25 Projesi Semineri Katılımcı Sayıları 96

119 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 57. Bilgi: Hedef 25 Projesi Semineri Genel Açıklaması Kan Hizmetleri Genel tarafından gerçekleştirilen Hedef 25 Projesi Semineri ile yılında 95, yılları arasında ise toplamda kişiye ulaşılmıştır. 97

120 HIV /AIDS Semineri Amaç Toplumun özellikle yaş grubu gençlerin HIV/AIDS konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve HIV/AIDS'ten etkilenmiş insanlara karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlamaktır. Hedef Grup yaş arası gençler ve diğer savunmasız gruplar Eğitim Süresi 2 saat Konu Başlıkları HIV/AIDS Hastalığı Neden Önemli? HIV/AIDS in Tarihçesi HIV Enfeksiyonunun Yapısı HIV/AIDS Hastalığının Bulaşma Yolları HIV/AIDS Hastalığının Bulaşmama Yolları HIV Enfeksiyonunun Doğal Seyri HIV/AIDS Hastalığının Seyri Dünyadaki Test Politikası Türkiye deki Test Politikası Test Yöntemleri HIV/AIDS Hastalığının Tedavisi HIV/AIDS Hastalığından Korunma Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen HIV/AIDS Semineri Katılımcı Sayıları 58. Bilgi: HIV/AIDS Semineri Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arasında gerçekleştirilen HIV/AIDS Seminerleri ile toplam katılımcıya seminer verilmiştir. 98

121 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu İlk Yardım Eğitim Programları İlk Yardım Semineri Amaç Katılımcılara ilk yardım ve uygulamaları konusunda temel bilgilerin aktarılmasıdır. Hedef Grup Tüm halk (kamu ve özel kurum kuruluşlar, okuma yazma bilen 18 yaş üzeri kişiler, ilkokul ve ortaokul öğrencileri) Eğitim Süresi 2-6 saat Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen İlk Yardım Semineri Katılımcı Sayıları 59. Bilgi: İlk Yardım Semineri Genel Açıklaması Türk Kızılayı Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü ve Toplumsal Faaliyet Alanı Sosyal Hizmetler tarafından gerçekleştirilen İlk Yardım Seminerleri ile yılları arasında kişiye bilgilendirme yapılmıştır. 99

122 Standart İlk Yardım Eğitimi Amaç Katılımcılara ilk yardım ve uygulamaları konusunda standart bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hedef Grup Okuma yazma bilen 18 yaş üzeri kişiler Eğitim Süresi 5 gün (40 saat) Konu Başlıkları İlk Yardım Temel Uygulamaları İnsan Vücudu Hasta Yaralı Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Kanamalar ve Şok Yaralanmalar Isı Dengesi Bozuklukları Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Diğer Acil Durumlar Hasta Yaralı Taşıma Pratik Uygulama Temel İlk Yardım Eğitimi Amaç Katılımcılara ilk yardım ve uygulamaları konusunda temel bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hedef Grup Okuma yazma bilen 18 yaş üzeri kişiler Eğitim Süresi 2 gün (16 saat) Konu Başlıkları İlk Yardım Temel Uygulamaları İnsan Vücudu Hasta Yaralı Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Kanamalar ve Şok Yaralanmalar Isı Dengesi Bozuklukları Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Diğer Acil Durumlar Hasta Yaralı Taşıma 100

123 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri ile Ulaşılan Katılımcı Sayıları 60. Bilgi: Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri Genel Açıklaması Şubelerimize bağlı İlk Yardım Eğitim Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Standart ve Temel İlk Yardım Eğitimleri ile yılları arasında kişiye ulaşılmıştır. 101

124 Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Amaç Kan bağışının önemi konusunda toplumu bilgilendirmek, toplumun gönüllü, düzenli ve sürekli kan bağışçısı olmalarını sağlamaktır. Hedef Grup yaş arası kişiler Eğitim Süresi 1 saat (60 dakika) Konu Başlıkları Kan Bankacılığı Tarihçesi Dünyada ve Türkiye de Kan Bankacılığında Mevcut Durum Kan Bağışçısı Tipleri ve Seçim Kriterleri Ulusal Güvenli Kan Temini Programı Kana Uygulanan İşlemler Kan Grupları Kana Uygulanan Testler Transfüzyon Güvenliği Sık Sorulan Sorular Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Katılımcı Sayıları 61. Bilgi: Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi Genel Açıklaması Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel tarafından yılları arasında gerçekleştirilen seminerler ile toplam katılımcı Kan Bağışçısı Kazanımı Semineri almıştır. 102

125 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitim Programları Gençlik Kampları Semineri Amaç Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile bakanlığa bağlı gençlik kamplarında ve liselerde Kızılayı tanıtmak, Kızılaycılık bilincini artırmak ve gönüllülerimiz ile buluşmaktır. Hedef Grup yaş arası kampçılar Eğitim Süresi 1 saat Konu Başlıkları Türk Kızılayı Temel Bilgileri o Türk Kızılayı Hukuki Dayanağı o Türk Kızılayı 7 Temel İlkesi o Amblem o Türk Kızılayı Teşkilat Yapısı o Türk Kızılayı Hizmetleri Türk Kızılayının Afet Yönetimi Yaklaşımı Kan Bağışı Türk Kızılayı Gelir Kaynakları Türk Kızılayı Gençlik Hizmetleri Türk Kızılayı Eğitim Hizmetleri Türk Kızılayında Gönüllülük Eğitim İstatistikleri Antalya Akseki Antalya Duacı Bolu Denizli İzmir Trabzon Grafik 47. Yılında Gerçekleştirilen Gençlik Kampları Seminer Programı Katılımcı Sayıları 103

126 62. Bilgi: Gençlik Kampları Seminer Programı Genel Açıklaması yılında 5 ilde şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen Gençlik Kampları Seminer Programları ile toplamda kişiye ulaşılmıştır. 104

127 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Amaç İç İşleri Bakanlığına bağlı stajyer kaymakamların görev yerleri öncesinde kurumları tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında Kızılaycılık ilke ve değerlerini yaygınlaştırarak Türk Kızılayının gönüllü kitlesini artırmakla birlikte paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek ve daha etkin, verimli bir hizmet anlayışının zeminini hazırlamaktır. Hedef Grup İç İşleri Bakanlığına bağlı stajyer kaymakamlar Eğitim Süresi 6 saat Konu Başlıkları Türk Kızılayı o Türk Kızılayı Tarihçesi o Türk Kızılayı ve Ufku o Türk Kızılayı Hukuki Dayanağı o Türk Kızılayı 7 Temel İlkesi o Türk Kızılayı Teşkilat Yapısı o Türk Kızılayı Hizmetleri Türk Kızılayının Afet Yönetimi Yaklaşımı Türk Kızılayında Kan Hizmetleri Türk Kızılayı Kaynakları Türk Kızılayının Yerelde Yürüttüğü Proje ve Programlar Eğitim İstatistikleri Grafik Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Sayıları 105

128 63. Bilgi: Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından yılları arasında gerçekleştirilen 5 Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı ile toplam 348 kaymakam adayına görev yerlerine atanmadan önce Türk Kızılayına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. 106

129 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Kızılay Haftası Okul Programı Amaç Kızılay Haftası kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde Kızılayı tanıtmak ve Kızılaycılık bilincini artırmaktır. Hedef Grup İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Eğitim Süresi 1 saat Konu Başlıkları Kuruluş Amacımız Tarihçemiz 7 Temel İlke Görevlerimiz Faaliyet Alanlarımız Eğitim İstatistikleri 64. Bilgi: Kızılay Haftası Okul Sunumlarının Genel Açıklaması Türk Kızılayı Genel Müdürlük Merkez Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından 1-4, 5-8 ve sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen Türk Kızılayı tanıtım sunumları, Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Gençlik Hizmetleri nün koordinasyonunda şubelerimize gönderilmiştir. yılında şubelerimizdeki eğiticilerimiz aracılığıyla okullarımızda Kızılay Haftası kapsamında yapılan seminer programları ile öğrenciye, yılları arasında ise toplamda öğrenciye ulaşılmıştır. 107

130 Psikososyal Destek Eğitim Programları Çalışana Destek Amaç İnsani yardım örgütlerinde stresli ortamlarda çalışanların, stresle başa çıkma kapasitelerini artırmak için gerekli olan bilgi, yöntem ve tekniklerin verilmesidir. Hedef Grup Afet çalışanları Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Stres Öfke Stres ve Öfke ile Başa Çıkma Yolları İletişim Becerileri Ekip Çalışması Psikolojik İlk Yardım Amaç Bireyler, aileler ve toplumun acil durumlar sırasında karşılaştıkları sorunları çözmeleri için harekete geçmelerine yardımcı olmaktır. Hedef Grup Afet çalışanları Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Afetlerin Etkileri, Birey, Aile, Toplum Toplum ve Topluluk Kendi Kendine Yardım ve Öğeleri Katılımı Zorlaştıran Nedenler Toplumu Harekete Geçirme Süreci Eylem Planı Oluşturma ve Uygulama 108

131 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Toplum Katılımı Amaç Bireyler, aileler ve toplumun acil durumlar sırasında karşılaştıkları sorunları çözmeleri için harekete geçmelerine yardımcı olmaktır. Hedef Grup Afet çalışanları Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları Kavramlar Afetin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Ruhsal Travma Kayıp ve Yas Çocuk ve Kayıp Psikolojik İlk Yardım Afetzedelerle Etkili İletişim Eğitim İstatistikleri 65. Bilgi: Psikososyal Destek Eğitimleri Genel Açıklaması Türk Kızılayı Toplumsal Faaliyet Alanı Afet Yönetimi tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 9 toplum tabanlı ulusal eğitim ile toplam 213 kişiye, yılları arasında ise Pakistan'nın yerel personeli ve halkı olmak üzere 57 eğitimle kişiye Psikososyal Destek Eğitimleri verilmiştir yılları arasında gerçekleştirilen hem ulusal hem uluslararası eğitimlerle ise toplamda kişiye ulaşılmıştır. 109

132 Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programları Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi Amaç Afetlere ve acil durumlara karşı hazırlıkta toplum katılımını sağlamak ve afetlerin oluşumu konularında bilinç yaratmaktır. Hedef Grup Proje kapsamında toplum lideri olarak belirlenmiş gruplar (muhtar, din görevlisi, öğretmen, toplum destekli polis) Eğitim Süresi 1/2 gün (5 saat) Konu Başlıkları Proje Amaç, Hedef ve Faaliyetleri Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları Türk Kızılayı Toplum Lideri ve Özellikleri Toplum Katılımı, Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük Afet Öncesi ve Sonrası Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları o Muhtar o Öğretmen o Din Görevlisi o Toplum Destekli Polis Afetlerden Korunma Bilinci Depremden Korunma Bilinci Sel ve Korunma Bilinci Heyelan ve Korunma Bilinci Çığ ve Korunma Bilinci Orman Yangınları ve Ormanları Yangından Koruma Bilinci Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Müftülük Semineri Amaç Afetlerden korunma ve zarar azaltma bilincinin oluşturulması kapsamında camilerde halk eğitim faaliyetlerinin başlatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktır. Hedef Grup Müftü, müftü yardımcısı, din hizmetleri uzmanları, vaiz ve vaizeler Eğitim Süresi 3 saat Konu Başlıkları 110

133 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Proje Amaç, Hedef ve Faaliyetleri Toplum Liderlerinin Rol ve Sorumlulukları Türk Kızılayı Toplum Lideri ve Özellikleri Toplum Katılımı, Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük Afet Öncesi ve Sonrası Din Görevlilerinin Rol ve Sorumlulukları Afetlerden Korunma Bilinci Depremden Korunma Bilinci Olağanüstü Hallerde Din Hizmetleri Eğitim İstatistikleri 66. Bilgi: TLTP Eğitimleri Genel Açıklaması Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitimlerine ait istatistiki veriler Eğitim Yönetimi Bölümü Projeleri başlığı altında verilmiştir. 111

134 Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi Amaç Yaşam alanlarımızda bulunan yapısal olmayan elemanlardan (mobilya, beyaz eşya vb.) kaynaklanabilecek tehlikeler ve risklerin belirlenmesine ilişkin halkın bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamaktır. Hedef Grup Toplum Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) Konu Başlıkları YOTA Nedir? YOTA Eğitiminin Amaçları Araştırma Geliştirme Çalışmalarımız YOTA İlkeleri Risklerin Belirlenmesi Sabitlemeye Başlamadan Önce Temel YOTA Uygulamaları YOTA nın Ardından Eğitim İstatistikleri 67. Bilgi: YOTA Eğitimi Genel Açıklaması Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi ile ilgili konular, ilke ve kurallar Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı kapsamında katılımcılara aktarılmaktadır. Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumda bu alanda yetiştirilen eğiticilerimiz tarafından verilmektedir. 112

135 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Afetlere karşı bilinçli olmak ve verilecek eğitimler sayesinde toplumu bilgilendirmek için bu eğitimde ben de varım. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitimde bol uygulama olması gelişimime katkı sağladı ve öğrenmeyi kolaylaştırdı. Hedeflenen konuya uygun materyaller vardı. İlk Yardım Eğitimi Eğitim programının ve organizasyonun kusursuz derecede hazırlanmış olması memnun ediciydi. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitim sürecinde afetlere karşı etkin ve yararlı bilgiler edinip bu bilgileri can ve mal kayıplarını azaltmak için eğitim yoluyla topluma aktarabilmek için eğitici olmaya geldim. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Bu eğitim personelin alanda hareket etme kabiliyetini artırmasını ve temel afet malzemelerini tanımasını sağlamıştır. Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Eğiticimiz oldukça pozitif ve verimliydi, interaktif, eğlenceli ve akılda kalıcı bir eğitimdi. Grup çalışması yapmak çok eğlenceliydi. Etkili Sunum Hazırlama ve Etkin Sunum Becerileri 113

136 114

137 Bölüm 3 Eğitim Yönetimi Bölümü Projeleri Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Kızılaycılık Kültürünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi 115

138 116

139 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Bölüm 3 Eğitim Yönetimi Bölümü Projeleri 3.1. Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi Standardizasyon, belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir. Standart ise, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile standart (bir örneklik) kavramı; üretimde, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda Türk Kızılayı eğitim sisteminin daha etkin ve standart kurallar çerçevesinde uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla Genel Müdürlük Merkez Direktörlükleri, Müdürlükleri, Bölümleri ile Faaliyet Alanı Merkez Müdürlüklerinin bünyesinde bulunan eğitim programlarının standardizasyon çalışmasına başlanmıştır Projenin Amacı Türk Kızılayı teşkilatının mevcut eğitim sistemini uluslararası standartlarda ülke ve kurum koşulları değerlendirilerek tanımlamak, kurmak ve uygulamaktır Projenin Hedefleri Eğitim sistemini tanımlamak ve uygulamak Eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak Eğitim tasarımını yapmak ve eğitici kapasitesini geliştirmek Eğitim programlarını onaylamak ve sertifikasyon sisteminin yürütülmesini sağlamak Şubelerde eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütütülmesi için kapasite oluşturmak 117

140 Türk Kızılayı Eğitim Sistemi Döngüsü Türk Kızılayı Eğitim Sistemi Döngüsü 3.2. Proje Faaliyetleri ve İstatistikleri Modül Geliştirme ve Revize Çalışmaları Yılında Revize Edilen Eğitim Programları Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı kapsamında geliştirilen Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programlarının modül revizesi yapılmıştır. Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirerek Kızılay çalışanlarının kurumlarını tanımalarını sağlamak amacıyla geliştirilen Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Bölge Seminer Programı nın revizesi yapılmıştır. Eğitim hizmetlerinde şubenin ve gönüllülerin yapacağı çalışmalar hakkında Genel Hizmet Yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla tasarlanan Eğitim Sistemi Seminer Programı nın revizesi yapılmıştır. Katılımcıların eğiticilikle ilgili tutum kazanmalarını, eğiticilik becerilerini geliştirerek etkin ve etkili şekilde tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamaya ve Türk Kızılayı eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğiticiler yetiştirmek amacıyla geliştirilen Genel Eğitici Eğitim Programı nın modül revizesi yapılmıştır. İç İşleri Bakanlığının düzenlediği hizmet içi eğitim programı kapsamında stajyer kaymakamların Türk Kızılayı ile ilgili bilgilerini ve Kızılaycılık ruhunu artırmaları amacıyla 118

141 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu geliştirilen Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı nın revizesi yapılmıştır. Kızılay Kızılhaç Hareketinin yaygınlaştırılması ve tüm Kızılay çalışanlarında Kızılaycılık bilincinin yerleşmesini sağlamak ve yeterli, nitelikli eğitici adayları yetiştirmek amacıyla geliştirilen Kızılaycılık Uyum Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programları nın modül revizesi yapılmıştır. Gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma bilincini artırmak amacıyla tasarlanmış Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programları nın revizesi yapılmıştır. HIV/AIDS konusunda toplumun bilinç düzeyini artırmak amacıyla tasarlanmış HIV/AIDS Seminer Programı nın revizesi yapılmıştır. Yaşam alanlarımızda bulunan yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeler ve risklerin belirlenmesi için eğitici yetiştirmek ve halkın bilinç düzeyinin artırılması için tasarlanmış Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programları nın revizesi yapılmıştır. Kişilerin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış Etkili Liderlik Eğitim Programı nın revizesi yapılmıştır. İş ve sosyal yaşamda bireylere sistematik bir yaklaşım edindirebilmek, ilişkileri kontrol etmek ve sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmak için tasarlanmış İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitim Programı nın revizesi yapılmıştır. İşe yeni giren personelin kuruma karşı aidiyet duygusunu artırmak amacıyla tasarlanan Oryantasyon Sunumu nun revizesi yapılmıştır. Kan Hizmetleri Genel nün genel işleyişi ve şubelerle olan faaliyetleri konusunda istihdam edilecek personelin bilgilendirilmesi için Genel Hizmet Yöneticileri Kan Hizmetleri Oryantasyon Semineri nin revizesi yapılmıştır. Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında Türk Kızılayının iş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin yazışma, dosyalama ve arşiv işlemlerinin düzenli ve doğru yapılmasını sağlamak amacıyla Arşiv Yönetimi Eğitim Programı nın modül revizesi yapılmıştır. Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı kapsamında Türk Kızılayı gönüllülerini kurumun genel faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve gönüllülerin etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla Gönüllü Yönetimi Eğitim Programı nın modülü revize edilmiştir. Afet durumlarında gerekli olacak genel haberleşme sistemlerini doğru ve etkin biçimde kullanmasını amaçlayan Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitim Programı nın modül revizesi yapılmıştır. Savaş, silahlı çatışma, doğal afet vb. durumlarda kayıp araştırma ve aile bağlarının yeniden tesisi ile ilgili temel prensipleri ve metotları aktarmak amacıyla tasarlanan Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi Programı nın revizesi yapılmıştır. İnsani yardım çalışmalarında medya ve halkla doğru ve etkin iletişim kurmak amacıyla eğiticiler yetiştirilmesi ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi için tasarlanan İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programları nın modül revizesi yapılmıştır. Kızılay şubelerinde kurulacak gençlik kollarının teşkilatlı ve sistemli çalışmalarını sağlamak için eğitici yetiştirilmesi ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi için tasarlanan Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Programları nın modül revizesi yapılmıştır. Türk Kızılayı gençlik kamplarında görev alacak lider öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için tasarlanan Kamp Liderliği Seminer Programı nın modül revize çalışmasına başlanmıştır (2010 yılında izleme ve değerlendirmesi yapılarak eğitim sistemi 119

142 standardizasyonu kapsamında revize edilmesine karar verilen). İnsanların yardım örgütlerinde stresle başa çıkabilmeleri, travma belirtilerini olağan stres tepkilerinden ayırt edebilmek, bireylerin acil durum sırasında karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için ve bu bilgileri aktarabilecek eğiticiler yetiştirilmesi için tasarlanan Psikososyal Destek Eğitimleri başlığı altında toplanan Çalışana Destek 1, Psikolojik İlk Yardım, Toplum Katılımı ve Psikososyal Eğitici Eğitimi Programları nın modül revizesi yapılmıştır. Türk Kızılayı personeli ve gönüllülerinin afete hazırlık ve müdahale alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitim Programı nın modül revizesi yapılmıştır. Şubelere afet müdahale öncesi ve sonrasında Türk Kızılayı afet müdahale yapılanmasının aktarılması için tasarlanan Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri nin modül revizesi yapılmıştır. Afet sonrasında barınma ve kamp yönetimi ile hizmetlerinin işleyişiyle ilgili anlayış geliştirmek için tasarlanan Barınma ve Kamp Yönetimi Eğitimi nin modül revizesi yapılmaya başlanmıştır. Yılında Geliştirilen Modüller Eğiticilerin dinleyicilere aktarmak istedikleri mesajları en etkin ve en etkili şekilde aktarmalarını sağlamak için Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitim Programı nın modül tasarımı yapılmıştır. Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı Şubeler ERP Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Türk Kızılayı şubelerinde faaliyette bulunmak üzere istihdam edilecek genel hizmet yöneticilerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Hizmet Yöneticileri Seminer Programları nın tasarımlarına başlanmış olup Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile Şube Hizmetleri Bölümü nün modül tasarımları tamamlanmıştır. İnsanların yardım örgütlerinde stresle başa çıkabilmeleri için Çalışana Destek 2 Eğitimi nin modül tasarımına başlanmıştır. Genel çadır çeşitleri ve standart afet malzemelerini tanıtmak amacıyla Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Programı nın modül tasarımı yapılmıştır. İlk yardım ve uygulamaları konusunda temel bilgileri öğretmek amacıyla İlk Yardım Semineri nin modül tasarımı yapılmıştır. Envanter yönetimi, üretim yönetimi, lojistik ve depo-stok kurgusu konularında katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla ERP Saymanlık Eğitim Programı nın modül tasarımına başlanmıştır. Türk Kızılayına olağan ve olağanüstü durumlarda yapılan bağışlar ile ilgili olarak personelin izlemesi gereken yöntem ve metotların aktarılması amacıyla Bağış Yönetimi Eğitim Programı nın modül tasarımına başlanmıştır. 120

143 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Modül Ölçüm Çalışması Kurumumuzun eğitim sisteminde yürürlükte olan tüm eğitim programları, Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi kapsamında oluşturulan ölçme değerlendirme sistemi ile incelenmiş ve uygulanabilirlik düzeyleri belirlenmiştir. Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi kapsamında Türk Kızılayının Genel Müdürlük Merkez Direktörlükleri, Bölümleri ile Faaliyet Alanı Merkez Müdürlüklerine bağlı çalışma birimlerinde ve Bursa Şube Başkanlığında bulunan toplam 54 adet eğitim modülü (eğitici ve katılımcı el kitapları ve kaynak dokümanları, eğitim ve seminer sunumları ve diğer dokümanlar) eğitim standardizasyonu çerçevesinde geliştirilen ölçme değerlendirme formları kullanılarak incelenmiştir. yılı itibariyle proje kapsamında tasarım, revize ve geliştirmeye yönelik olarak yaklaşık sayfa modül, rapor, kaynak kitap, belge, bilgi vb. dokümanların inceleme ve tarama çalışması Eğitim Geliştirme Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.yüzde olarak ifade edildiğinde yılı itibariyle 54 eğitim modülünün %79,63'ünün (43 modül) standartlara uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Türk Kızılayı Stratejik Planında da yer alan Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi kapsamında kurumumuz tarafından gerçekleştirilen eğitim hizmetlerinde standardın korunması ve daha etkin, kaliteli hizmet üretilebilmesi amacıyla eğitim programlarının revize edilmesi ve yeni eğitim modülü tasarımı çalışmalarına devam edilecektir. Genel Müdürlük Merkez ve Faaliyet Alanlarındaki Eğitim Programları A. Genel Müdürlük Merkez 1. Kurumsal Hizmetler Grubu 1.1. Eğitim Yönetimi Bölümü (20 Eğitim) Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Eğitim Sistemi Semineri Etkili Liderlik Eğitimi Etkili Sunum Hazırlama İlkeleri ve Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi Etkili Takım Çalışması Eğitimi Genel Eğitici Eğitimi HIV/AIDS Semineri İletişim Becerileri ve Takım Çalışması Eğitimi Kızılaycılık Kültürünü Yaygınlaştırma Eğitimleri Gençlik Kampları Seminer Programı Kaymakam Adayları Hizmet İçi Eğitim Programı Kızılayı Anlamak ve Anlatmak Semineri Kızılay Haftası Okul Sunumları Kızılaycılık Uyum Eğitici Eğitim Kızılaycılık Uyum Eğitimi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitimleri Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Eğitici Eğitimi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Koruma Bilinci Eğitimi Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Müftülük Semineri Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitici Eğitimi Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi 1.2. Kurumsal İletişim Bölümü (2 Eğitim) İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitici Eğitimi 121

144 İnsani Yardım Örgütlerinde Medya ve Halkla İlişkiler Eğitimi 1.3. Stratejik Yönetim Bölümü (2 Eğitim) Gönüllü Yönetimi Eğitimi Gönüllü Oryantasyon Programı 1.4. Uluslararası İlişkiler Bölümü (2 Eğitim) Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitici Eğitimi Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Eğitimi 2. Sistemler Yönetimi Grubu 2.1. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü (2 Eğitim) ERP Sistemi Kullanıcı Geliştirme Semineri GHY için Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Semineri 2.2. Mali İşler Direktörlüğü (1 Eğitim) Bütçe Hazırlama Semineri 3. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 3.1. Arşiv Yönetimi Bölümü (1 Eğitim) Arşiv Yönetimi Eğitimi 3.2. Şube Hizmetleri Bölümü (1 Eğitim) GHY için Şube Hizmetleri Bölümü Semineri B. Faaliyet Alanları 1. Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı 1.1. Afet Yönetimi (11 Eğitim) Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitici Eğitimi Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi Afetlerde Acil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi Haberleşme Sistemleri Kullanımı Eğitimi Lojistik Eğitimi Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi Psikososyal Çalışana Destek Eğitimi Psikososyal Psikolojik İlk Yardım Eğitimi Psikososyal Toplum Katılımı Eğitimi Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri 1.2. Gençlik Hizmetleri (3 Eğitim) Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitici Eğitimi Gençlik Kolları Teşkilatlanması Eğitimi Kamp Liderliği Semineri 1.3. Sosyal Hizmetler (6 Eğitim) Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi (Bursa Şube Başkanlığı) İlk Yardım Eğitici Eğitimi İlk Yardım Semineri Standart İlk Yardım Eğitimi Temel İlk Yardım Eğitimi Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Eğitimi 2. Kan Hizmetleri Genel 2.1. Kan Hizmetleri Genel Merkez (3 Eğitim) GHY Kan Hizmetleri Oryantasyon Semineri Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Eğitimi Kan Bağışçısı Kazanımı Toplum Eğitimi 122

145 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 68. Bilgi: Genel Müdürlük Merkez Genel Açıklaması yılında Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi kapsamında Genel Müdürlük merkez direktörlük ve müdürlüklerinde toplam 31 eğitim ve seminer programının standardizasyon çalışması tamamlanmıştır. Genel Müdürlük Merkez Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Program Sayıları Arşiv Yönetimi Bölümü Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 2 1 Eğitim Yönetimi Bölümü Kurumsal İletişim Yönetimi Bölümü Mali İşler Direktörlüğü 20 Stratejik Yönetimi Bölümü Şube Hizmetleri Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü Grafik 49. Genel Müdürlük Merkez Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Programlarının Sayıları 69. Bilgi: GMM Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Programları Genel Açıklaması Türk Kızılayının Genel Müdürlük merkez direktörlükleri, müdürlükleri, bölümlerinde incelenmiş olan 31 eğitim modülünün %96,77 si (30 modül) standartlara uygunken %3,27 si (1 modül) standartlara uygun değildir. 123

146 GMM İncelenen Modül ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdeleri AY E BH S GHYŞHBS GHYBTDS ERP SKG S KAABYT E KAABYT EE GO P GY E İYÖMH E İYÖMH EE YOTA E YOTA EE TLTP MS TLTP E TLTP EE KU E KU EE KHİS KAA S KAHİ EP İBTÇ E HIV/AIDS S G EE GKS ETÇ E ESHİEST E ELE ESS CSÜS E CSÜS EE 30, , ,72 79,5 79, ,5 90, , ,5 79,33 86, Grafik 50. GMM de İncelenen Modül ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdesi 124

147 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu Faaliyet Alanları ve Bursa Şube Başkanlığında İncelenen Eğitim ve Seminer Program Sayıları 70. Bilgi: Faaliyet Alanları ve Bursa Şube Başkanlığı Genel Açıklaması yılında Eğitim Sistemi Standardizasyonu Projesi kapsamında faaliyet alanlarına bağlı müdürlüklerde toplam 23 eğitim ve seminer programının standardizasyon çalışması tamamlanmıştır. Grafik 51. Faaliyet Alanları ve Bursa Şube Başkanlığında İncelenen Eğitim ve Seminer Program Sayıları Afet Yönetimi Gençlik Hizmetleri Sosyal Hizmetler Kan Hizmetleri Genel 3 Faaliyet Alanları ve Bursa Şube Başkanlığı Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdeleri 71. Bilgi: FA ve Bursa Şube Başkanlığı Bünyesinde İncelenen Eğitim ve Seminer Programları Genel Açıklaması Türk Kızılayının faaliyet alanı merkez müdürlüklerine bağlı çalışma birimlerinde ve Bursa şube başkanlığında incelenmiş olan 23 eğitim modülünün %56,52'si (13 modül) standartlara uygunken %43,48'i (10 modül) standartlara uygun değildir. 125

148 ZKD E 20 TİY E SİY E 76,5 76,5 İY S 89,8 İY EE 73,5 EHYB E 20 KBKT E 86,5 KBK E 49,5 GHK KHO S 41,5 KL S 84 GK E GK EE ŞAMKAP S 80 TK E PSİY E ÇDE PS EE 62, ,5 58,5 L E 19,5 HSK E 71,5 APİT E 57 AMTÇK E 95,5 AHM E AHM EE Grafik 52. FA ve Bursa Şube Başkanlığında İncelenen Modül ve Seminer Programlarının Standartlara Uygunluk Yüzdesi 126

149 İzleme Değerlendirme Sistemi İzleme değerlendirme bir faaliyettir ve mutlaka proje, çalışma vb. planlanırken düşünülmeli, projeye, çalışmaya dahil edilmelidir. İzleme, yapılan işlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir. Projedeki veya çalışmadaki değişimleri ölçmek için göstergelere ait ilk durum bilgileri ile belli dönemlerdeki bilgilerin kıyaslanmasıyla yapılır. Değerlendirme ise, izlemeden elde edilen sonuçların yorumlandığı aşamadır ve projenin veya çalışmanın uygunluğu, verimliliği, etkililiği ile kriterlerine göre yorumlanır. Türk Kızılayının sonuçlara ulaşma noktasında kullanabileceği en güçlü yönetim aracı olan izleme ve değerlendirme sistemi ile yürütülmekte olan eğitim faaliyetlerinde eğitim programının, eğiticilerin, eğitimin verimliliğinin ve eğitimin bütün olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirim verilmesi süreçleri gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerin standartlara uygun gerçekleşmesi ve eğitici performans düzeyinin sürekli yüksek olması amacıyla eğitim, eğitici ve proje izleme ve değerlendirme formları geliştirilerek izleme değerlendirme sistemi tanımlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. İlk uygulama ile oluşturulan izleme değerlendirme sistemi test edilerek karşılaşılan eksiklikler giderilmiştir. Bu kapsamda; yılında Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından Türk Kızılayı kurumsal ve toplum bilinci eğitimlerinden 1 adet Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi, 1 adet Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi, 1 adet Arşiv Yönetimi Eğitimi, 1 adet Kamp Liderliği Semineri, 8 adet Kızılaycılık Uyum Eğitimi olmak üzere toplam 12 eğitim programının ve 22 eğiticinin izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Adana, Ankara, Erzincan, Erzurum, Hatay, Sakarya, Kastamonu, Kırıkkale ve Trabzon olmak üzere 9 ilde proje izleme değerlendirmesi yapılmıştır yılları arasında ise toplamda 6 Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi, 2 Kamp Liderliği Semineri, 1 Şube Afet Müdahale Kapasitesi Artırma Projesi Semineri, 1 Arşiv Yönetimi Eğitimi, 1 Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi, 1 Kızılaycılık Yaygınlaştırma Eğitimi, 1 Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Müftülük Semineri, 1 Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afetlerde Toplum Liderlerinin Rolü ve Afetlerden Korunma Bilinci Eğitimi ve 8 Kızılaycılık Uyum Eğitimi olmak üzere toplamda 22 eğitim ve 53 eğiticinin izleme değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca yılları arasında toplam 18 ilde proje izleme değerlendirmesi yapılmıştır. IDR 127

150 Grafik Yılları Arasında Yapılan Proje İzleme Değerlendirme Sayıları Grafik Yılları Arasında Yapılan İzleme Değerlendirme Sayıları 128

151 Türk Kızılayı Genel Eğitim Raporu 3.3. Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Projenin Amacı Olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, toplum liderleri aracılığıyla toplumda Projenin Hedefleri Toplum liderleri aracılığıyla halkı, yaşadıkları bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkında bilinçlendirmek ve bu yolla zarar azaltma ve korunma kültürü oluşturmak Toplum liderleri aracılığıyla afet ve afet sonrasına karşı hazırlıklı olma yönünde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak Projenin Hedef Grubu Projenin hedef grubu öncelikli olarak muhtar, öğretmen ve din görevlisi olmak üzere toplum afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturmaktır. Diğer taraftan projenin, bir afet sonrası Türk Kızılayı başta olmak üzere yardım kuruluşlarının düzenlediği müdahale ve yardım operasyonlarının daha etkin ve hızlı sürdürülmesine destek olacağı öngörülmektedir. Kızılay şubelerinde afete hazırlık ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirme kapasitesini oluşturmak Kızılay şubeleri aracılığıyla kurumlar arası işbirliğini sağlamak liderleridir. Toplum liderlerimiz aracılığıyla da tüm halka ulaşılması hedeflenmektedir Projenin Paydaşları 129

Genel Eğitim Raporu Özeti 2012. Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü

Genel Eğitim Raporu Özeti 2012. Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü Genel Eğitim Raporu Özeti 2012 Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü 1 19 Genel Eğitim Raporu Özeti 2012 Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü 3 Raporu Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Raporu. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü

Raporu. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü Raporu 2016 Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kurumsal Hizmetler Grubu Eğitim Yönetimi Bölümü RAPORU YAYINA HAZIRLAYANLAR Raporu Yayına Hazırlayanlar Türk Kızılayı Eğitim Yönetimi Bölümü, Raporun Hazırlanmasına

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 3.TESLİMAT 3 4.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

DENİZLİ 112 ACİL SERVİSİ. Deniz Yıldızı

DENİZLİ 112 ACİL SERVİSİ. Deniz Yıldızı DENİZLİ 112 ACİL SERVİSİ Deniz Yıldızı Denizli 112 Ambulans Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği Uygulamaları Denizli 112 Kalite Çemberleri ve Kaizen Sağlık Bakanlığı Kalite Jüri Özel Ödülü Sağlıkta Sosyal

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)"

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" S. NO NO 1 2015000088 EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR YERİ Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi (Formatör)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS 2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI - MORPA KAMPÜS S.N FAALİYET NO EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ O FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE KATIL (GÜN IMCI İLGİLİ BİRİMİ

Detaylı

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü. Proje Açılış ve Eğitim Toplantısı 29 Eylül 2015

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü. Proje Açılış ve Eğitim Toplantısı 29 Eylül 2015 Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Açılış ve Eğitim Toplantısı 29 Eylül 2015 Proje Açılış ve Okul Koordinatörleri Eğitim Toplantısı 29/09/2015 Giriş Edes Programı Hakkında Bilgi Edes Programına Okullar

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı