İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER SAYFA GİRİŞ Sayılı Kanun Kapsamında İzlenebilen Kamu Alımları Alımların/İşlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması İhale Usullerine Göre (Açık Belli İstekliler Arasında Pazarlık) Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlara Göre İstisnalar Kapsamında Yapılan Alımlara Göre Alımların/İşlerin İhale Usullerine Göre Sınıflandırılması Toplam Alımların/İşlerin Sınıflandırılması Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımların/İşlerin Usullerine Göre Sınıflandırılması Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri İstisna Kapsamında Yapılan Alımların/İşlerin Usullerine Göre Sınıflandırılması Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri Sözleşme Bedeli-Yaklaşık Maliyet Oranları Sözleşme Bedeli-Yaklaşık Maliyet Oranları(Genel) Açık İhale Usulüne Göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Pazarlık Usulü İhale Usulüne Göre Eşik değerlere göre sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet oranları (Genel) İhalelerin Kurumsal Bazda Sınıflandırılması Alımın/İşlerin Adet Bazında Sınıflandırılması (Genel) Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri Alımın/İşlerin Tutar Bazında Sınıflandırılması (Genel) Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

2 6. İhalelerin Bütçe Türlerine Göre Sınıflandırılması İhalelerin Finansman Tipine Göre Sınıflandırılması İhalelere Bölgelere Göre Sınıflandırılması (Genel) İhalelerin İhale Türlerine Göre Bölgesel Sınıflandırılması Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri İhalelerin İhale Usullerine Göre Bölgesel Sınıflandırılması Açık İhale Usulüne Göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Pazarlık Usulü İhale Usulüne Göre İhalelerin Yüklenici Türlerine Göre Sınıflandırılması İhalelerin Yüklenici Uyruklarına Göre Sınıflandırılması Adetlere Göre Tutarlara Göre İhalelere Verilen Ortalama Teklif Sayıları Açık İhale Usulünde Belli İstekliler Arasında ve Pazarlık Usulü İhalelerde İhalelerin Eşik Değerlere Göre Sınıflandırılması İhale Türlerine Göre Sınıflandırma İhale Usullerine Göre Sınıflandırma İhale Usullerine Göre Eşik Değerlerin Altındaki İhalelerin Sınıflandırılması İhale Usullerine Göre Eşik Değerlerin Üstündeki İhalelerin Sınıflandırılması Fiyat Avantajı Uygulanan İhalelerin Sınıflandırılması Fiyat Farkı Verilen İhalelerin Sınıflandırılması Avans Verilen İhalelerin Sınıflandırılması Yabancı İsteklilere Açık Olan İhalelerin Sınıflandırılması Yıllara Sari İhalelerin Sınıflandırılması Yıllara Sari İhalelerin Bakanlık/Kurum Bazında Sınıflandırılması Sözleşme Türlerine Göre İhalelerin Sınıflandırılması Kamu alımlarının 4734 sayılı Kanunun 62(ı) maddesi kapsamında değerlendirilmesi İhale usulüne göre Bakanlık/Kurum Bazında Sınıflandırılması (Genel) Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri...77 EK yılları kamu alımları karşılaştırılması İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 2

3 GİRİŞ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile İstatistik ve Sicil İzleme Dairesine verilen görevler esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihaleler hakkında istatistikî raporlar hazırlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktır. İhale İstatistikleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan ve yürürlüğe giren uygulama yönetmeliklerinde bulunan ve ihaleleri yapan idareler tarafından düzenlenip Kamu İhale Kurumuna gönderilen Kamu Satınalma Platformundaki verilerden hareketle düzenlenmiş, derlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Rapordaki veriler, tarihinden Kanun ve istisna kapsamında ihalesi ve sözleşmesi yapılarak Kurumumuza tarihine kadar İdareler tarafından gönderilen bilgileri içermektedir. 26 yılı ilk çeyreğinde Kurumumuza usule uygun olarak gelen ihale sonuç formlarından toplam adedi için istatistikî veriler oluşturulmuştur. Elde edilen veriler, ana konular itibariyle ihaleleri yapan idareler, ihalelerin türleri-usulleri ve sözleşmelerin kapsamı doğrultusunda sınıflandırılarak düzenlenmiş, değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya konmuştur. İdarelerin sınıflandırılması kurumlar bazında yapılmış olup ihaleler, idarelerin bağlı olduğu bakanlıklara ve kurumlara göre tasniflenmiştir. Bu dönemde ihale türlerine, doğrudan temin yoluyla ve istisnalar kapsamında yapılan alımlara göre, Kanun kapsamındaki idareler tarafından, gerçekleştirilen ve Kurumumuza gönderilen bilgilere göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için yapılan harcamaların tutarı toplam 9,6 milyar YTL civarındadır. Bu tutarın 8,1 milyar YTL lik kısmını (%85) ihale usullerine göre, 549 milyon YTL lik kısmını (%6) doğrudan temin yoluyla ve 889 milyon YTL lik kısmını (%9) istisna kapsamında yapılan alımlar oluşturmaktadır. 26 yılının ilk çeyreğinde ihale usullerine göre incelemesi yapılan adet ihalenin toplam sözleşme bedeli 8,1 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu ihalelerin adedi (% 39) 2 milyar YTL (% 25) mal alımı, adedi (% 57) 4,2 milyar YTL. (% 52) hizmet alımı ve adedi (% 4) 1,8 milyar YTL (% 23) yapım işi olduğu tespit edilmiştir. İhalelerin toplam tutarları bazında sözleşme bedelinin, yaklaşık maliyetin % 85 i oranında sonuçlandığı, İhale türlerine göre bu oranın mal alımlarında % 85, hizmet alımlarında % 9 ve yapım işi ihalelerinde % 73 düzeyinde olduğu hesaplanmıştır. İhale usullerine göre ise sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete göre oranlaması yapıldığında oranın; açık ihalede % 84, Belli istekliler arasında ihalelerde % 92, pazarlık usulünde % 89 olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleşen ihalelerin finansman kaynakları incelendiğinde tutar bazında % 25 inin özel bütçeli kuruluşlardan, % 23 ünün döner sermayeden, % 32 sinin katma ve genel bütçeden, % 2 sinin ise diğer bütçelerden finanse edildiği görülmüştür. İhalelelerin yüklenicilere göre sınıflandırılması yapıldığında; adet ve tutar bazında ilk sırada tüzel kişilerin olduğu ( adet bazında % 68 ve tutar bazında % 91 oranlarında), gerçek kişilerin adet bazında % 37 düzeyinde olmalarına karşı tutar bazında % 9 seviyesinde kaldığı görülmüştür. Miktar ve tutar bazında çok düşük düzeyde ihalelerin yüklenicisi kamu kuruluşları olmuştur. İhalelerde yüklenicilerin uyrukları incelendiğinde adet olarak % 99,9 unun yerli yüklenici, %,14 ünün ise yabancı yüklenici olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar tutarlar bazında da yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. İhalelerin eşik değerlere göre sınıflandırılması yapıldığında, adet olarak % 94 ünün eşik değerlerin altında kaldığı sadece % 6 sının eşik değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Tutarlar İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 3

4 bazında ise % 38 inin eşik değerlerin altında ve % 62 sinin eşik değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu dönemde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanan ihale olmadığı tespit edilmiştir. İhalelerin % 22 sine fiyat farkı verileceği beyan edilmiştir. Ayrıca avans verilecek ihaleler sadece 97 adet olarak çok düşük düzeyde kalmıştır. İhalelerin tutar bazında %62 si yabancı isteklilere açık olarak yapılmıştır. Bu oran adet bazında ihalelerin % 18 i seviyesinde gerçekleşmiştir. İhale sözleşmeleri tamamlanma sürelerine göre irdelendiğinde; Alım/iş başlangıç tarihi 26 yılı olan bu ihalelerin; adet olarak % 95 i 26 yılı içerisinde, % 4 ü 27 yılı içerisinde ve % 1 i ise 28 yılı ve sonrasında tamamlanacaktır. 26 yılının ilk çeyreğinde incelemesi, değerlendirmesi yapılan Kanun ve istisna kapsamındaki mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile Doğrudan Temin yöntemi ile gerçekleştirilen alımlara ait verilerin istatistiki sonuçlar detaylı olarak bu raporda sunulmuştur. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 4

5 I Sayılı Kanun Kapsamında İzlenebilen Kamu Alımları Miktar Tutar Alımın/İşin Kapsamı Adet % YTL % İhale Usullerine Göre (Açık - Belli İstek. Ar.- Pazarlık ) Doğrudan Temin (*) İstisnalar TOPLAM (*) Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar; alımların özelliği gereği adet olarak çok fazladır. Bu nedenle bu yöntemle yapılan alımları adet bazında izlemek istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sözkonusu alımlar sadece tutarlar bazında izlenmektedir. 26 yılının ilk çeyreğinde 4734 sayılı Kanun kapsamında izlenebilen kamu alımları, adet ve tutar bazında analiz edilerek gruplandırılmış ve hesaplamalar yapılarak sonuçlar ortaya konmuştur. Gruplandırma ihale türlerine göre, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar ve istisnalar kapsamında yapılan alımlar olarak üç bölümde yapılmıştır. Kamu alımları, alım yöntemleri farklı olan bu üç gruba göre adet ve tutar analiz edildiğinde, Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre yapılan alımların açık ara ilk sırada (% 85 oranında) olduğu görülmüştür. Bu dönemde toplam 9,6 milyar YTL. lik harcama yapılmış olup bunun 8,1 milyar YTL. si ihale usullerine göre, 549 milyon YTL. si doğrudan temin yoluyla ve 889 milyon YTL. si ise istisnalar kapsamında gerçekleşmiştir. Alım yöntemine göre yapılan harcamaların dağılımları aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 5

6 YTL İhale Usullerine Doğrudan Temin Göre (Açık - Belli İstek. Ar.- Pazarlık) Alımın/İşin Kapsamı İstisnalar 6% 9% İhale Usullerine Göre (Açık - Belli İstek. Ar.- Pazarlık) Doğrudan Temin 85% İstisnalar 2. Alımların/İşlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması 2.1. İhale Usullerine Göre (Açık - Belli İstekliler Arasında - Pazarlık) Miktar Tutar Alımın/İşin Türü Adet % YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 6

7 İhale usullerine göre alımlar irdelendiğinde adet olarak toplam ihalenin yapıldığı ve hizmet alımlarının adet - % 57 oranında ilk sırada, mal alımlarının adet - % 39 oranında ikinci sırada ve yapım işlerinin adet - % 4 oranında üçüncü sırada olduğu tespit edilmiştir. Bu ihalelere tutarlar bazında bakıldığında hizmet alımlarının 4,2 milyar YTL. - % 52 oranında ilk sırada, mal alımlarının 2 milyar YTL. - % 25 oranında ikinci sırada ve yapım işlerinin 1,8 milyar YTL.- % 23 oranında üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki bar grafiklerde verilmiştir Adet Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Alımın/İşin Türü YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Alımın/İşin Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 7

8 2.2. Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlara Göre Tutar Alımın/İşin Türü YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar alım türüne göre analiz edildiğinde büyük bir bölümünü mal alımlarının oluşturduğunu görmekteyiz. Bu alımların toplam alımlar içerisindeki payı yüzde 8 oranındadır. İkinci sırada hizmet alımları yüzde 18, üçüncü sırada yapım işleri yüzde 2 oranında gerçekleşmiştir. Alımların toplam tutarı 549 milyon YTL. dir. Bu alım türünde mal alımlarının payının yüksek olması, doğrudan temin yönteminin Kanunda belirtilen amacı doğrultusunda kullanıldığını göstermektedir YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Alımın/İşin Türü 18% 2% Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi 8% İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 8

9 2.3. İstisnalar Kapsamında Yapılan Alımlara Göre Miktar Tutar Alımın/İşin Türü Adet % YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM İstisna kapsamında yapılan alımlar irdelendiğinde adet olarak toplam 3.53 ihalenin yapıldığı ve mal alımlarının 2.43 adet - % 69 oranında ilk sırada, hizmet alımlarının 1.1 adet - % 31 oranında ikinci sırada olduğu ve yapım işlerinde ise istisna kapsamında bir alım yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu ihalelere tutarlar bazında bakıldığında hizmet alımlarının 453 milyon YTL. - % 51 oranında ilk sırada, mal alımlarının 435 milyon YTL. - % 49 oranında ikinci sırada olduğu görülmektedir. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir Adet Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Alımın/İşin Türü YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Alımın/İşin Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 9

10 3. Alımların/İşlerin İhale Usullerine Göre Sınıflandırılması 3.1. Toplam Alımların/İşlerin Sınıflandırılması Miktar Tutar İhalenin Usulü Adet % YTL % Açık İhale Belli İstekliler Ar. 35, ,1 Pazarlık , ,9 TOPLAM Kanun kapsamında tanımlanan İhale usullerine göre alımlar irdelendiğinde adet olarak toplam ihalenin yapıldığı; açık ihale usulüne göre yapılan alımların adet - % 88 oranında ilk sırada, pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerin 3.46 adet - % 11,9 oranında ikinci sırada ve belli istekliler arasındaki ihale usulüne göre yapılan ihalelerin 35 adet - %,1 oranında üçüncü sırada olduğu tespit edilmiştir. Bu ihalelere tutarlar bazında bakıldığında ise açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerin açık ara 7,5 milyar YTL. - % 92 oranında ilk sırada, pazarlık usulü ihale usulüne göre yapılan ihalelerin 562 milyon YTL. - % 6,9 oranında ikinci sırada ve belli istekliler arasındaki ihale usulüne göre yapılan ihalelerin 93 milyon YTL.- % 1,1 oranında üçüncü ve son sırada olduğu görülmektedir. İdarelerin kamu alımlarında hem adet hem de tutar bazında çok büyük bir oranda açık ihale usulünü kullandığını görmekteyiz. Bu sonuç bize idarelerin kamu alımlarında Kanunun temel ilkelerine uygun ihale usulünü tercih ettiklerini göstermektedir. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir Adet Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

11 YTL Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü Mal Alımları Miktar Tutar İhalenin Usulü Adet % YTL % Açık İhale , Belli İstekliler Ar. 9, ,1 Pazarlık , ,9 TOPLAM Mal alımı ihalelerine alım usullerine göre bakıldığında değerlerin toplam alımlardaki gibi bir eğilim gösterdiğini görmekteyiz. Mal alımlarında açık ihale usulünün adet ve tutar bazında kullanım oranının diğer ihale usullerine göre açık ara yüksek olduğunu görmekteyiz. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir Adet Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 11

12 YTL Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü Hizmet Alımları Miktar Tutar İhalenin Usulü Adet % YTL % Açık İhale , ,7 Belli İstekliler Ar. 22, ,1 Pazarlık , ,2 TOPLAM Hizmet alım ihaleleri, ihale usullerine göre irdelendiğinde adet ve tutar bazında açık ihale usulüne göre yapılan alımların diğer ihale usullerine göre yapılan alımlardan çok yüksek bir oranda olduğunu görmekteyiz. Hizmet alım ihalelerinde açık ihale ve pazarlık usulü ihale usullerinde adet oranları ile harcamalar arasındaki oranlar arasında bir benzerlik vardır. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir. Adet Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 12

13 YTL Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü Yapım İşleri Miktar Tutar İhalenin Usulü Adet % YTL % Açık İhale , Belli İstekliler Ar. 4, Pazarlık 62 5, TOPLAM Yapım işi ihalelerinde diğer alım türlerine göre açık ihale usulünün daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Bu durumun, yapım işi ihalelerinin çeşitliliğinin az olması ve ihale başına düşen sözleşme bedelinin diğer alım türlerindekinden daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yapım işi ihalelerinde açık ihale usulünü mal ve hizmet alımı ihalelerine göre hem adet hem de tutar bazında daha yüksek bir oranda kullanıldığını görmekteyiz. Adet ve tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir Adet Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 13

14 YTL Açık İhale Belli İstekliler Ar. Pazarlık İhalenin Usulü 3.2. Doğrudan Temin yolu ile yapılan alımların/işlerin usullerine göre sınıflandırılması Tutar Alımın/İşin Usulü YTL % 22/a /b /c /d * /d ** /e /f /g ,1 22/h TOPLAM Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara alım usulüne göre bakıldığında, toplam harcamaların 549 milyon YTL olduğu görülmektedir. Bunun % 64 lük kısmını Kanunda belirtilen 22/d maddesine göre yapılan alımlar oluşturmaktadır. Bu maddeye göre yapılan alımların % 62 sini parasal limit ve % 2 sini temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan alımlar oluşturmuştur. 22/a kapsamında yapılan harcamalar % 3 düzeyinde olup; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğine yönelik alımları içermektedir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 14

15 22/b kapsamında yapılan harcamalar % 13 düzeyinde olup; sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olmasına yönelik alımları içermektedir. 22/c kapsamında yapılan harcamalar % 17 düzeyinde olup; mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılan alımları içermektedir. 22/e kapsamında yapılan harcamalar % 1 düzeyinde olup; idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı ve kiralanması kapsamında gerçekleşen alımlardan oluşmaktadır. 22/f kapsamında yapılan harcamalar % 2 düzeyinde olup; özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi için yapılan harcamaları göstermektedir. 22/g kapsamında yapılan harcamalar %,1 düzeyinde olup; milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılan hizmet alımları ilişkin harcamalardır. 22/h kapsamında yapılan harcama yoktur. Yani 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımı gerçekleşmemiştir. Tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramlarda verilmiştir. YTL /a 22/b /c /d * /d ** Alımın/İşin Usulü 22/e 22/f 22/g İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 15

16 3.2.1 Mal alımları Tutar Alımın/İşin Usulü YTL % 22/a /b /c /d * /d ** /e /f /g ,2 22/h TOPLAM Doğrudan temin yoluyla yapılan mal alımlarının toplam tutarı 437 milyon YTL olup bunun yüzde 62 sı 22/d usulüne göre yapılan alımlardır. Diğer hallere göre yapılan alımların toplam payı yüzde 38 dir. Doğrudan temin yoluyla gerçekleşen alımların büyük bir çoğunluğunu mal alımları oluşturduğundan bu alım türünde Kanunda belirtilen hallere göre en çok alımlar mal alımlarında olmaktadır. Tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramda verilmiştir YTL /a 22/b 22/c 22/d * 22/d ** 22/e 22/f 22/g Alımın/İşin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 16

17 3.2.2 Hizmet alımları Tutar Alımın/İşin YTL % Usulü 22/a /b /c /d* /d** /e /f 81.93,1 22/g ,5 22/h TOPLAM Doğrudan temin yoluyla yapılan hizmet alımlarının toplam tutarı 99 milyon YTL olup bunun yüzde 7 i 22/d usulüne göre yapılan alımlardır. Diğer hallere göre yapılan alımların toplam payı yüzde 3 dur. Bununda yüzde 27 lik kısmını 22/a, 22/b 22/c de belirtilen durumlar için yapılan alımlar oluşturmaktadır. Tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramda verilmiştir YTL /a 22/b 22/c 22/d * 22/d ** 22/e 22/f 22/g Alımın/İşin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 17

18 3.2.3 Yapım İşleri Tutar Alımın/İşin Usulü YTL % 22/a 1.868,1 22/b ,6 22/c 2.418,2 22/d* ,2 22/d** ,7 22/e 22/f ,4 22/g 22/h TOPLAM Doğrudan temin yoluyla yapılan yapım işlerinin toplam tutarı 13 milyon YTL olup bunun tamamına yakını 22/d usulüne göre yapılan alımlardır. Diğer hallere göre yapılan alımların toplam payı çok azdır. Tutarlar bazında dağılımlar aşağıdaki diyagramda verilmiştir YTL /a 22/b 22/c 22/d* 22/d** 22/f Alımın/İşin Usulü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 18

19 3.3. İstisna kapsamında yapılan alımların/işlerin usullerine göre sınıflandırılması Alımın/İşin Usulü Miktar Tutar Adet % YTL % 3/a ,3 3/b ,5 3/c 7, ,1 3/d 3/e ,5 3/f 11, ,6 3/g ,7 3/h 3/i 1, ,9 3/j ,3 TOPLAM sayılı Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında tanımlanan istisnalara ait alımların, belirtilen hallere göre gerçekleşen alımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. İstisna kapsamında yapılan alımların adedi 3.53 olup toplam tutarı 889 milyon YTL. civarındadır. Belirtilen haller içerisinde en çok kullanılan usul 3/g maddesine göre yapılan alımlardır. Ancak, kurumların oluşturduğu alım yöntemlerinde belirttikleri yeni alım yöntemleri tarafımızca diğer alım yöntemi olarak tanımlanmış olup, bu alım yöntemlerine göre yapılan alımlar istisna kapsamında yapılan alımlarda adet ve tutar bazında ilk sırada yer almıştır. 3/a kapsamında yapılan harcamalar: Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımlarını içermektedir. 3/b kapsamında yapılan harcamalar: Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımlarını içermektedir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 19

20 3/c kapsamında yapılan harcamalar: Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, (Ek: 5148/ 2 md.) özelleştirme uygulamaları için tarihli ve 446 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarını içermektedir. 3/d kapsamında yapılan harcamalar: İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımlarını içermektedir. 3/e kapsamında yapılan harcamalar: Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar alımlarını içermektedir. 3/f kapsamında yapılan harcamalar: Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını içermektedir. 3/g kapsamında yapılan harcamalar: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını (üçmilyon yediyüzdoksanaltıbin beşyüzyetmişbir Yeni Türk Lirasını) * aşmayan mal veya hizmet alımlarını içermektedir. 3/h kapsamında yapılan harcamalar: Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları alımlarını içermektedir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 2

21 3/i kapsamında yapılan harcamalar: tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını içermektedir. 3/j kapsamında yapılan harcamalar: Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı lerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımlarını içermektedir. Aşağıdaki diyagramlarda ve tablolarda toplam alımların dağılımı ve alım türlerine göre istisna kapsamında gerçekleşen alımların adet ve tutar sınıflandırılmaları verilmiştir Adet /a 25 3/b 7 3/c 3/e 11 3/f 3/g 1 3/i 19 3/j Alımın/İşin Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 21

22 YTL /a 3/b 3/c 3/e 3/f 3/g 3/i 3/j Alımın/İşin Türü Mal alımları Miktar Tutar Alımın/İşin Usulü Adet % YTL % 3/a 4, ,1 3/b 15, ,3 3/c 3/d 3/e , ,4 3/f 11, ,2 3/g , ,7 3/h 3/i 2, ,3 3/j 17, ,1 TOPLAM Bu alım türündeki dağılım; toplam istisnalar kapsamındaki alım özelliğini göstermiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 22

23 Adet /a /b 3/e 11 3/f 3/g 3/i /j Alımın/İşin Türü YTL /a 3/b 3/e 3/f 3/g 3/i 3/j Alımın/İşin Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 23

24 3.3.2 Hizmet alımları Miktar Tutar Alımın/İşin Usulü Adet % YTL % 3/a , /b 1, /c 7, ,1 3/d 3/e 56 5, /f 3/g 71 63, /h 3/i 8, /j 2,2 8.6,2 TOPLAM Bu alım türünde, adet bazında ilk sırada madde 3/g ye göre yapılan alımlar olmasına karşın tutar bazında ilk sırada madde 3/b ye göre yapılan alımlar yer almıştır Adet /a 3/b 3/c 3/e 3/g 3/i 3/j Alımın/İşin Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 24

25 YTL /a 3/b 3/c 3/e 3/g 3/i 3/j Alımın/İşin Türü Yapım işleri 26 yılının ilk çeyreğinde istisnalar kapsamında yapım işlerine ilişkin herhangi bir alım bilgisi Kurumumuza ulaşmamıştır. 4. Sözleşme Bedeli Yaklaşık Maliyet Oranları 4.1 Sözleşme Bedeli Yaklaşık Maliyet Oranları (Genel) Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı ST/YMT İhale Türü 1 YTL 1 YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Bu bölümde sözleşme bedellerinin yaklaşık maliyetlere göre oranları incelenmiştir. Yukarıdaki tabloda ihale usulüne bakılmadan ihale türlerine göre toplamlar bazında sözleşme bedellerinin yaklaşık maliyetlere oranları irdelenmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 25

26 Genel olarak ortalama sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranları mal alımı ihalelerinde % 85, hizmet alım ihalelerinde % 9 ve yapım işleri ihalelerinde % 73 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, en yüksek seviyeye hizmet ve en düşük seviyeye yapım işi ihalelerinde ulaşmıştır.tüm alım türlerinin toplamına göre orana bakıldığında, % 85 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara ihale türlerine göre bakıldığında rekabetin en çok yaşandığı alımların yapım işleri olduğu söylenebilir. Bu alımlardaki sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet oranı diğer alımlardaki sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet oranlarına göre ortalama % 12 gibi bir oranda daha düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu değişimleri gösterir diyagramlar aşağıda verilmiştir. 1 YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı ST/MT(%) Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 26

27 4.1.1 Açık İhale Usulüne Göre Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı ST/YMT İhale Türü 1 YTL 1 YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Oranlar, açık ihale usulüne göre yapılan ihaleler açısından irdelendiğinde genel oranlar eğiliminde olduğu görülmektedir. Mal alımları için % 85, hizmet alımları için % 91, yapım işleri için % 72 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu usule göre yapılan alımlarda oran, yapım işlerinde en düşük seviyede hizmet alımlarında ise en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu alım usulüne göre toplam sözleşme ve yaklaşık maliyet tutarları ile bu tutarlar arasındakii oranları gösterir diyagramlar aşağıda verilmiştir. 1 YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 27

28 ST/MT(%) Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı ST/YMT İhale Türü 1 YTL 1 YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Oranlar, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılan ihaleler açısından irdelendiğinde mal alımları için % 91, hizmet alımları için % 76, yapım işleri için ise % 94 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu usule göre yapılan alımlarda oran; hizmet alımı ihalelerinde en düşük seviyede, yapım işlerinde ise en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bu alım usulüne göre toplam sözleşme ve yaklaşık maliyet tutarları ile bu tutarlar arasındakii oranları gösterir diyagramlar aşağıda verilmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 28

29 1 YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı ST/MT(%) Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Pazarlık Usulü İhale Usulüne Göre Sözleşme Tutarı Yaklaşık Maliyet Tutarı İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 29 ST/YMT İhale Türü 1 YTL 1 YTL % Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Oranlar, pazarlık usulüne göre yapılan ihaleler açısından irdelendiğinde mal alımları için % 92, hizmet alımları için % 91 ve yapım işleri için ise % 81 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu usule göre yapılan alımlarda oran; yapım işi ihalelerinde en düşük seviyede, mal alımlarında ise en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bu alım usulüne göre toplam sözleşme ve yaklaşık maliyet tutarları ile bu tutarlar arasındaki oranları gösterir diyagramlar aşağıda verilmiştir.

30 YTL Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Sözleşme Tutarı İhale Türü Yaklaşık Maliyet ST/MT(%) Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sonuç olarak genel bazda ihale usullerine göre ihalelerin sözleşme bedeli yaklaşık maliyet oranları irdelendiğinde açık ihale usulüne yapılan alımlarda bu oranın yüzde 84, belli istekliler arasındaki ihale usulünde yüzde 92 ve pazarlık ihale usulünde ise yüzde 89 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçların değerlendirmesi yapıldığında kamu alımlarında en ekonomik alım yönteminin açık ihale usulüne göre yapılan alımlarda olduğunu görmekteyiz. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 3

31 4.2 Eşik değerlere göre sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet oranları (Genel) Sözleşme Bedeli Eşik Değerin Altında Yaklaşık Maliyet SB/YM Sözleşme Bedeli Eşik Değerin Üstünde Yaklaşık Maliyet İhelenin türü 1 YTL 1 YTL % 1 YTL 1 YTL % SB/YM Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi TOPLAM Yukarıdaki tabloda ihaleler eşik değerlere göre sınıflandırılmış ve ihale türlerine göre sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet (SB/YM) oranları verilmiştir. Tablo incelendiğinde, eşik değerin altında kalan ihalelerde toplamda sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet oranı % 8 gerçekleşirken, eşik değerin üstündeki ihalelerde bu oran % 88 olarak gerçekleşmiştir. Eşik değerin altında kalan ihalelerde SB/YM oranı en yüksek düzeye % 89 ile hizmet alımı ihalelerinde, en düşük düzeye de % 71 ile yapım işlerinde ulaşmıştır. Eşik değerin üstünde kalan ihaleler incelendiğinde SB/YM oranı en yüksek düzeye % 91 ile yine hizmet alımlarında ulaşırken, en düşük düzeye % 78 ile yapım işlerinde ulaşmıştır. Eşik değerlerin altında ve üstünde kalan ihaleler SB/YM oranları dikkate alındığında, aynı karakteristik özelliği göstermektedir. Yani hizmet alımı işlerinde maliyet diğer ihale türlerine göre daha yüksek kalırken yapım işlerinde daha düşük gerçekleşmektedir. Aşağıda ihale türlerine göre eşik değerin altında ve üstünde kalan ihaleler için gerçekleşen SB/YM oranlarını gösterir grafikler verilmiştir. eşik değerin altında kalan ihaleler eşik üstünde altında kalan ihaleler SB/YM Oranı Mal Alımı Hizmet Alımı 71 Yapım İşi SB/YM Oranı Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü İhale Türü İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 31

32 5. İhalelerin Kurumsal Bazda Sınıflandırılması 5.1. Alım/İşlerin Adet Bazında Sınıflandırılması (Genel) KURUMSAL SINIFLANDIRMA İhale Usullerine Göre İstisnalar TOPLAM Adet % Adet % Adet % MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,7 4, ,46 SAĞLIK BAKANLIĞI ,54 6, ,35 BELEDİYELER , , ,5 KİTLER , , ,26 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ,5 6, ,93 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 914 3,13 4, ,81 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 771 2,64 21, ,42 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 368 1, , ,12 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 599 2,5 2,6 61 1,84 BAŞBAKANLIK 551 1,89 6, ,71 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 398 1,36 11, ,25 ADALET BAKANLIĞI 322 1,1 322,99 İL ÖZEL İDARELERİ 299 1,3 16,46 315,96 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 3 1,3 14,4 314,96 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 142, ,3 213,65 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 125,43 125,38 MALİYE BAKANLIĞI 72,25 72,22 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 51,17 1,3 52,16 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 47,16 47,14 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 35,12 35,11 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 3,1 3,9 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 24,8 24,7 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 6,2 6,2 SAYIŞTAY 5,2 5,2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 3,1 3,1 DANIŞTAY 2,1 2,1 YARGITAY 2,1 2,1 TOPLAM İhale yapan Kanun kapsamındaki idarelerin en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup, ihalelerin (ihale usullerine göre ve istisnalar kapsamında yapılan ihalelerin) bu kurumlara göre adet olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Toplamlar bazında ilk beşte sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Kitler ve Yüksek Öğretim Kurumlarının olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin adet olarak yaklaşık yüzde 83 ünü gerçekleştirmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 32

33 İhale usullerine göre yapılan ihaleler analiz edildiğinde ilk üçte sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin olduğu, istisnalar kapsamında yapılan ihalelerde ise ilk üçte sırasıyla Kitler, Belediyeler ve Çevre ve Orman Bakanlığının olduğu görülmektedir Mal alımları KURUMSAL SINIFLANDIRMA İhale Usulü (Mal) İstisnalar (Mal) TOPLAM Adet % Adet % Adet % SAĞLIK BAKANLIĞI ,84 6, ,41 KİTLER 249 2, , ,38 BELEDİYELER , , ,15 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,25 2, ,93 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ,47 6, ,5 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 583 5,18 3, ,29 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 527 4,68 12, ,94 ADALET BAKANLIĞI 28 2, ,5 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 258 2,29 1, ,9 BAŞBAKANLIK 156 1,38 1, ,15 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 146 1,3 4, ,1 İL ÖZEL İDARELERİ 85,75 16,67 11,74 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 73,65 19,79 92,67 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 6,53 9,37 69,5 MALİYE BAKANLIĞI 43,38 43,31 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 41,36 41,3 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 33,29 33,24 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 28,25 2,8 3,22 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 9,8 1,4 1,7 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 6,5 6,4 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 4,4 4,3 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 4,4 4,3 YARGITAY 2,2 2,1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1,1 1,1 DANIŞTAY 1,1 1,1 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1,1 1,1 SAYIŞTAY 1,1 1,1 TOPLAM Mal alımı ihalelerinin idareler bazında en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup, ihale usullerine göre ve istisnalar kapsamında yapılan ihalelerin bu kurumlara göre adet olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Toplamlar bazında ilk beşte sırasıyla; Sağlık Bakanlığı, Kitler, Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumlarının olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin adet olarak yaklaşık yüzde 82 sini gerçekleştirmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 33

34 İhale usullerine göre yapılan ihaleler analiz edildiğinde ilk üçte sırasıyla; Sağlık Bakanlığı, Belediyeler ve Milli Eğitim Bakanlığının olduğu, istisnalar kapsamında yapılan ihalelerde ise ilk üçte sırasıyla; Kitler, Belediyeler ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olduğu görülmektedir Hizmet alımları KURUMSAL SINIFLANDIRMA İstisnalar İhale Usulü (Hizmet) TOPLAM (Hizmet) Adet % Adet % Adet % MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,16 2, ,52 BELEDİYELER , , ,75 SAĞLIK BAKANLIĞI , ,4 KİTLER 75 4, , ,4 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 18, , ,42 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 416 2, ,33 BAŞBAKANLIK 376 2,25 5, ,14 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI 35 1, ,71 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 222 1,33 9, ,3 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 215 1,29 5, ,23 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 213 1,27 1, ,2 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 196 1,17 7, ,14 İL ÖZEL İDARELERİ 175 1,5 175,98 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 68, ,73 12,67 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 74,44 74,42 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 41,25 41,23 MALİYE BAKANLIĞI 29,17 29,16 ADALET BAKANLIĞI 29,17 29,16 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 29,17 29,16 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 25,15 25,14 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 19,11 19,11 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 11,7 11,6 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 5,3 5,3 SAYIŞTAY 4,2 4,2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2,1 2,1 DANIŞTAY 1,1 1,1 TOPLAM Hizmet alımı ihalelerinin idareler bazında en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup, ihale usullerine göre ve istisnalar kapsamında yapılan ihalelerin bu kurumlara göre adet olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Toplamlar bazında ilk beşte sırasıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Kitler ve Çevre ve Orman Bakanlığının olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin adet olarak yaklaşık yüzde 86 sını gerçekleştirmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 34

35 İhale usullerine göre yapılan ihaleler analiz edildiğinde ilk üçte sırasıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyelerin olduğu, istisnalar kapsamında yapılan ihalelerde ise ilk üçte sırasıyla Kitler, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Belediyelerin olduğu görülmektedir Yapım İşleri KURUMSAL SINIFLANDIRMA İstisnalar İhale Usulü (Yapım) TOPLAM (Yapım) Adet % Adet % Adet % BELEDİYELER , ,6 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , ,55 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI , ,16 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 118 1, ,2 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 56 4, ,75 SAĞLIK BAKANLIĞI 49 4, ,16 KİTLER 47 3, ,99 İL ÖZEL İDARELERİ 39 3, ,31 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 25 2, ,12 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 22 1, ,87 BAŞBAKANLIK 19 1, ,61 ADALET BAKANLIĞI 13 1,1 13 1,1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 1,85 1,85 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI 8,68 8,68 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 3,25 3,25 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2,17 2,17 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 1,8 1,8 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 1,8 1,8 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1,8 1,8 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 1,8 1,8 TOPLAM Yapım işleri ihalelerinin idareler bazında en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup, ihale usullerine göre ve istisnalar kapsamında yapılan ihalelerin bu kurumlara göre adet olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu dönemde istisnalar kapsamında yapım işi ihalesi gerçekleşmediği için alımlara ilişkin yapılan sıralama ihale usullerine göre yapılan sıralama ile eşdeğerdir. İhale usullerine göre yapılan sıralamaya göre ilk beşte sırasıyla Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Özel Bütçeli Kurumların olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin adet olarak yaklaşık yüzde 8 ini gerçekleştirmiştir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 35

36 5.2. Alım/İşlerin Tutar Bazında Sınıflandırılması (Genel) KURUMSAL SINIFLANDIRMA İhale Usullerine Göre Doğrudan Temin İstisnalar TOPLAM Tutar % Tutar % Tutar % Tutar % BELEDİYELER , , , ,48 SAĞLIK BAKANLIĞI , , , ,21 KİTLER , , , ,97 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , , , ,23 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR , , , ,35 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI , , , ,6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI , , , ,52 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI , , , ,71 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI , , , ,53 BAŞBAKANLIK , , , ,84 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI , , , ,54 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI , , , ,37 İL ÖZEL İDARELERİ , , , ,98 ADALET BAKANLIĞI , , ,87 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI , , , ,67 MALİYE BAKANLIĞI , , ,29 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI , , , ,24 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI , , ,16 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR , , ,12 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI , , ,11 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ , , ,9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI , , ,3 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI , , ,2 SAYIŞTAY , , ,2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ , , ,1 DANIŞTAY , ,6 8.59,1 YARGITAY , , ,6 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI , ,1 TOPLAM İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 36

37 İhale yapan Kanun kapsamındaki idarelerin en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup, ihalelerin (ihale usullerine göre, doğrudan temin yoluyla ve istisnalar kapsamında yapılan alımların) bu kurumlara göre tutar olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Toplamlar bazında ilk beşte sırasıyla Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Kitler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Bütçeli Kurumların olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin tutarlar bazında yaklaşık yüzde 73 ünü oluşturmaktadır. İhale usullerine göre yapılan harcamalar analiz edildiğinde ilk üçte sırasıyla; Belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve Kitlerin olduğu, doğrudan temin yoluyla yapılan harcamalarda ilk üçte sırasıyla; Belediyeler, Kitler ve Sağlık Bakanlığının olduğu ve istisnalar kapsamında yapılan harcamalarda ise ilk üçte sırasıyla; Kitler, Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının olduğu görülmektedir Mal alımları KURUMSAL SINIFLANDIRMA İhale Usulü (Mal) Doğrudan Temin (Mal) İstisnalar (Mal) TOPLAM Tutar % Tutar % Tutar % Tutar % BELEDİYELER , , ,44 KİTLER , , ,88 SAĞLIK BAKANLIĞI , , , ,6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI , , ,61 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI , , ,11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , , , ,13 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI , , , ,24 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI , , ,98 BAŞBAKANLIK , , , ,16 ADALET BAKANLIĞI , , ,66 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI , , , ,54 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI , , , ,7 İL ÖZEL İDARELERİ , , , ,7 ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR , , , ,66 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI , , , ,53 MALİYE BAKANLIĞI , , ,46 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 37

38 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ , , ,14 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI , , ,12 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR , , ,8 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI , , ,7 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI , , , ,6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ , , ,4 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI , , ,3 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI , , ,2 YARGITAY , , ,2 DANIŞTAY , , ,1 SAYIŞTAY 12.35, , ,1 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI , ,2 TOPLAM Mal alımı ihalelerinin idareler bazında en üst düzeyde kurumsal sınıflandırılması yapılmış olup ihale usullerine, doğrudan temin yoluyla ve istisnalar kapsamında yapılan alımların bu kurumlara göre tutar olarak dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Toplamlar bazında ilk beşte sırasıyla; Belediyeler, Kitler, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumlarının olduğunu görmekteyiz. Bu beş kurum toplam ihalelerin tutar olarak yaklaşık yüzde 77 sini gerçekleştirmiştir. İhale usullerine göre yapılan ihaleler analiz edildiğinde ilk üçte sırasıyla Belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve Kitlerin olduğu, doğrudan temin yoluyla yapılan harcamalarda ilk üçte sırasıyla; Belediyeler, Kitler ve Sağlık Bakanlığının olduğu ve istisnalar kapsamında yapılan ihalelerde ise ilk üçte sırasıyla; Kitler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının olduğu görülmektedir. İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 38

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 9 AYLIK ( 01.01.2004 30.09.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Samet DURAKOĞLU

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( )

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( ) BAŞLIK DÖNEM ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-31.03.2005 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Samet DURAKOĞLU İstatistikçi Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ BAŞLIK DÖNEM KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ 2004 Yılı 9 Aylık ( 01.01.2004-30.09.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Alp SARPAY Araştırmacı

Detaylı

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 )

ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) BAŞLIK DÖNEM ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ 2005 Yılı ( 01.01.2005-30.09.2005 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Samet DURAKOĞLU İstatistikçi Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 15.02.2006 Buğra POYRAZ İstatistikçi 15.02.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr.

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr. ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN Aşkın TORUN Mali Hizmetler Uzmanı Eylül 2013 DOĞRUDAN TEMİN MEVZUAT KAYNAĞI 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği (Doğrudan Teminle İlgili

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-30.06.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2014 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2013 Dönem 01.01.2013-30.06.2013 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

Doğrudan Temin Nedir. Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22

Doğrudan Temin Nedir. Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 Doğrudan Temin Nedir Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22 Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2015 Dönem 01.01.2015-30.06.2015 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-30.06.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU. 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU. 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009 KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2009 Dönem 01.01.2009-30.06.2009 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2009 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.03.2012 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 2012 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı I. Çeyrek HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 14.04.2006 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı 14.04.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ ( ) İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ ( ) İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı BAŞLIK DÖNEM KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ 2004 Yılı ( 01.01.2004-31.12.2004 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

KAMU MEVZUATINDA KAPSAM SORUNSALI

KAMU MEVZUATINDA KAPSAM SORUNSALI MALİ HİZMETLER DERNEĞİ KAMU MEVZUATINDA KAPSAM SORUNSALI Erkan KARAARSLAN 2004 WWW. ERKANKARAARSLAN. ORG KAMU İHALE MEVZUATINDA KAPSAM SORUNSALI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I- Giriş Kamu kaynaklarının

Detaylı

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr.

ÖNSÖZ. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum. Dr. ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali - Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2010 Dönem 01.01.2010-30.06.2010 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2010 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ & İHALE İLANLARI

KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ & İHALE İLANLARI KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ & İHALE İLANLARI İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı ( 01.01.2006-30.06.2006 ) HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 21.07.2006 Yakup KILIÇ Kamu İhale

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurul Üyesi 08.12.2016,Antalya Türkiye Sağlık Harcamaları ve Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü Yıllara

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2011 Dönem 01.01.2011-30.06.2011 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ağustos 2011 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 21.07.2006 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı 21.07.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26150 DENĠZ ÇEVRESĠNĠN PETROL VE DĠĞER ZARARLI MADDELERLE KĠRLENMESĠNDE ACĠL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMĠNĠ ESASLARINA DAĠR KANUN KAPSAMINDA

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI

ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI CEM ALTINOVA Vergi Danışmanı, SMMM 1. Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13. maddesine, 31.07.2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN. Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN. Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN Ömer CENGİZ Daire Başkanı omer.cengiz@gop.edu.tr ocengiz38@gmail.com TOKAT - 2016 DOĞRUDAN TEMİN İlgili Mevzuatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU Dönem KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2009 Dönem 01.01.2009-31.12.2009 KAMU ALIMLARINI İZLEME VE BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şubat 2010 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN VE 4734/62-ı MADDESİ UYGULAMASI

DOĞRUDAN TEMİN VE 4734/62-ı MADDESİ UYGULAMASI DOĞRUDAN TEMİN VE 4734/62-ı MADDESİ UYGULAMASI Tahir TEKİN-İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Doğrudan temin ihale usulü değildir Doğrudan temin, 4734 sayılı Kanunda düzenlenen ihale usulleri arasından çıkarılmakla

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME KAMU İHALE YASASI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Turgay ÇOŞGUN 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar/İSTANBUL costur@istanbul.edu.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: G28588 İhale Kayıt Numaralı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Tüm Okulların Öğrencilerine Öğlen Yemeği Verilmesi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: G28588 İhale Kayıt Numaralı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Tüm Okulların Öğrencilerine Öğlen Yemeği Verilmesi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Yapım süresi diğer yüklenicilik sistemlerine göre daha uzundur.

Yapım süresi diğer yüklenicilik sistemlerine göre daha uzundur. İNŞAAT PROJELERİNDE YÜKLENİCİLİK SİSTEMLERİ ve İHALE SÜRECİ Geleneksel yüklenicilik sistemi (Dünyanın ve Türkiyenin %80 i) MÜŞTERİ/MAL SAHİBİ TASARIM / MÜŞAVİRLER Mimar-Mühendis- Danışmanlık Firmaları

Detaylı

KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ

KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ KAMU İHALE BÜLTENİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 20.02.2007 Berçin Başak Doğan İstatistikçi 20.02.2007 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine,

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi MADDE 26 Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

EĞİTİM SERİSİ:5 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ. İsmail ŞANLIER-Erol CIRBIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.2014

EĞİTİM SERİSİ:5 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ. İsmail ŞANLIER-Erol CIRBIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.2014 EĞİTİM SERİSİ:5 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İsmail ŞANLIER-Erol CIRBIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 15.01.2014 TANIMI İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.12.2012 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1

DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ 1 DOĞRUDAN TEMİN NEDİR? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle

Detaylı

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Hazırlayan Dç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Tanım Kamu harcamaları, devle>n mal ve hizmet alımları için yapbğı harcamalar larak tanımlanabilir. Kamu harcamaları, devle>n

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi -Yeni gelişmeler- Osman KILIÇ Kamu İhale Uzmanı

Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi -Yeni gelişmeler- Osman KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi -Yeni gelişmeler- Osman KILIÇ Kamu İhale Uzmanı osmankilic@kik.gov.tr 1 SUNUM PLANI 4734 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN

KAMU İHALE KANUNU KANUN KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27297 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AFYON KOCATEPE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI

4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Hazırlayan Cemil AYKUT Çevre Mühendisi

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı