T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slâyt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile takvim, günlük gibi seçeneklerin kullanımı, mail kontrolü İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internette arama yapma GSR 105 Kimya 1.Yarıyıl Temel Kavramlar: Madde ve maddenin halleri, Maddenin bileşimi ve sınıflara ayrılması, Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kimyasal denklemler, Kimyasal reaksiyonlarda enerji Atomun Yapısı; Periyodik Cetvel; Kimyasal Bağlanma; Bileşik Formüllerin Yazılmaları ve İsimlendirilmeleri: Tek ve çok atomlu iyonların isimlendirilmeleri Mol Kavramı; Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal denklemlerin yazılması ve denkleştirilmesi yorumu, Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamalar Gaz ve Önemli Gaz Yasaları; Kimyasal Reaksiyonlarda Hız; Kimyasal Denge; Çözeltiler GSR 107 Matematik I 1.Yarıyıl Temel Kavramlar: Kümeler, Sayı sistemleri, Üslü ve köklü ifadeler, Özdeşlikler, Denklemler: I. ve II. dereceden denklemler, II. dereceden denklemlere indirgenebilen denklemler, Eşitsizlikler: I. ve II. dereceden eşitsizliklerin çözümleri, Bağıntılar: Bağıntı kavramı, Denklik bağıntısı Fonksiyonlar: Fonksiyon kavramı, Birebir ve Örten fonksiyon kavramı, Bileşke ve Ters fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar ve grafikleri, Limit ve Süreklilik: Limit kavramı, Limit özellikleri, Süreklilik kavramı

2 GSR 109 Temel Sanat Eğitimi I 1.Yarıyıl Temel Sanat Eğitiminin Tanımı ve Önemi, Bir Tasarımın Meydana Geliş Safhaları Temel Sanat Öğeleri; Nokta Tanımı ve İlişkileri Uygulama; Çizgi Tanımı Çeşitleri Uygulamalar, Yüzey ve Biçim Oluşturma Uygulama; Işık - Gölge Boyut Yaratma; Hacim Kavramı Renk Tanımı: Renk tonlama, Rengin fonksiyonları, Renk olgusu ve etkileri; Renk Kontrastları: Karşılıklı renk kontrastı, Açık - koyu renk kontrastı, Sıcak - soğuk renk kontrastı, Simültane kontrast, Kalite kontrast, Miktar kontrast; Uygulamalar GSR 111 Seramik Teknolojisi I 1.Yarıyıl Seramik Hammaddelerin Tanıtımı; Seramik Hammaddelerin Hazırlanması ve Kontrol Yöntemleri; Endüstriyel Seramik Çamurlarının Hazırlanması; Endüstriyel Seramik Çalışmalarının Hazırlanması; Endüstriyel Seramik Çamurlarına Uygulanan Testler ve Uygulamaları Şekillendirme Yöntemleri Seramik Hammaddeleri Kimyasal Formül ve Rasyonel Bileşimlerinin Hesaplanması Endüstriyel Seramik Sektöründe Kullanılan Çamur Tipleri ve Üretim Yöntemleri GSR 113 Fizik 1.Yarıyıl Ölçme ve fiziksel büyüklükler: Uluslararası birim sistemi, skalalar ve vektörel nicelikler, Vektörlerin toplanması, Vektörlerin bileşenlerine ayrılması, Kinematik: Yer değiştirme, Hız, İvme, Düzgün doğrusal hareket, Düzgün değişen doğrusal hareket, Dinamik: Dinamik yasalar, Ağırlık ve kütle, sürtünme kuvveti, İş ve Enerji: Enerjinin dönüşümü ve korunumu, Verim, Güç; İtme ve Momentum: Momentumun korunumu, Çarpışmalar; Denge: Cisimlerin denge koşulları, Kütle merkezi, Bir kuvvetin momenti GSR 115 Seramik Hammaddeleri 1.Yarıyıl Seramik Hammaddelerinin Tanıtımı, Plastik Hammaddeler, killerin çeşitli tipleri, Kaolin, Yüksek silika içerikli killer, Beyaz yanışlı killer, Ateşe dayanıklı killer, Bentonit Plastik Olmayan Hammaddeler: Feldspatlar, Nefelin syenite, Kuvars; Diğer Mineraller ve Oksitler Kolemonit, Boraks, Talk, Vollastonit, Kordiyerit, Dolomite, Baryum karbonat, Zirkon, Alüminyum oksit, Çinko oksit, Borik asit

3 GSR 117 Seramik Teknik Resmi I 1.Yarıyıl Teknik Resim ve Araç Takımı: Çizim araçları, tanıtımı, kullanılması ve bakımı Teknik Resim Kâğıtları: Teknik resimde kullanılan kâğıtlar, Standart kâğıt ölçüleri; Ölçekler: Uygulamalar, Standart Çizgi: Kullanıldığı yerler, Çizgi çalışmaları; Standart Yazı: Eğik ve dik yazı Yazı çalışmaları; Geometrik Çizimler: Açılar, Gönye, cetvel, pergel kullanarak açı çizimi, Eşit parçaya bölmek, Birleştirmeler, Çember içine düzgün çokgenlerin çizimi, İz düşüm ve Görünüş Çıkarma; Ölçülendirme ve Ölçme; Kesit Görünüşleri; Perspektif; Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme İşaretleri, Tolerans ve Alıştırmalar. Görünüş Çizimlerinin Seramik Parçaları Üzerinde Uygulanması: Oval tabak çizimi, Çorba kasesi çizimi, Servis tabağı çizimi TUR 181 Türk Dili-1 1.Yarıyıl Bu ders ile Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması konularında öğrenciye teorik ve pratik yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. YDL 183 Yabancı Dil-1 1.Yarıyıl To be Fiilli Selamlaşmada kullanılan yapılar. Hello, How do you do? Emir, Rica ve Dilek Belirten Yapılar, Kipler: "wili", "would", "mighf, "shall" Adlılar: Kişi adıllan,iyelik Adılları; Sayılar Yardım teklif etme ve isteme kalıplan; Yol/yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar Soru Kelimesi ile sorulan sorular Olumlu/ Olumsuz Beğeni ifade etme Kalıplan Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman Sıklık Zarf1an: "often", "always", "never" Karşılaştırma Sıfatları Edatlar, Yer Belirten Edatlar, "in", "on", "at, "between", "above", "over", "below". Ingilizce Alfabe, Telaffuz Çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki Eşyalar Adıllar. Kişi Adıllan, Iyelik Adıllan Tümceler: Olumlu ve Olumsuz tümce yapıları Emir Tümceleri Tekil-Çoğul ilişkisi Zamanlar. Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman To be Fiili Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, Soru kelimesi ile sorulan sorular, Isimler: Sayılabilen ve Sayılamayan isimler Temel Kipler: "can", "must, "have to Kipler: "should", "ought to", had better", "may", "might, could", "can" Yazılı Anlatım: Fikirlerin organizasyonu Paragraf Yazma Okuma Becerisi: Okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebılme Bağlam içinde Sözcük ÇalıĢması: Sözcükleri kullanımlanna göre anlamlandırma EĢ anlamlı ve Zıt anlamlı Sözcükler Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were +V ing) Geçmiş Zaman yapıları Sorular. Olumlu ve Olumsuz sorular Aktarma Yapıları: Edilgen Çatı: (am/ıs/are+v3), (was/were+v3), Ettirgen Yapı: (have/get/make somebody to do something) Tümcecikler: Isim tümceleri, Sıfat tümceleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.

4 AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 1.Yarıyıl Tarihi-1 Inkılap Tarihinin Anlamı - Türk Inkılabının Önemi, Türk Inkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, Işgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa' nın Tutumu, Kurtuluş Için Ilk Adım- Kongreler Yolu Ile Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, iki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı - Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a, Siyasal Alanda Iki Büyük Inkılap, "Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş konularını kapsayan bir müfredattan oluşmaktadır.

5 1. SINIF 2. YARIYIL DERSLERİ GSR 102 Bilgisayar II 2.Yarıyıl Temel İnternet Kavramları: Sunucu işlemci mantığı, TCP-IP protokolü kavramı, Web tabanlı servisler (HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, POP3, PROXY), Web Tasarımına Giriş: Tasarım için gerekli sunucu taraflı programlar kurma, Değişik yöntemlerle Web dosyası oluşturma, FTP yazılımlarını kullanma, Sunu Programı: Uygun sunu şablonu seçimi, Bilgisayar ortamında sunu hazırlama, düzenleme, gösterime hazırlama, Veritabanı Kullanımı: Veritabanında tablo tasarımı, Form oluşturma ve veri girişi, Veritabanında rapor oluşturma ve düzenleme, Bilgilere kısa yol oluşturma, Sorgu oluşturma GSR 104 Seramik Makineleri 2.Yarıyıl Seramik Hammaddelerinin Seramik Sanayinde Kullanıma Hazır Duruma Getirilmeleri Hazırlamada Kullanılan Çeşitli Yöntem ve Araç - Gereçler; Boyut Küçültme ve Teorileri Kırıcılar: Çeneli kırıcılar, Konili kırıcılar, Merdaneli kırıcılar, Çekiçli kırıcılar; Kırma Devreleri ve Hesaplamaları, Öğütme: Çubuklu değirmenler, Bilyalı değirmenler, Çakıllı değirmenler, Otojen değirmenler, Öğütme devreleri; Değirmen Kapasiteleri Hesaplamaları, Eleme: Endüstride kullanılan çeşitli elekler, Klasifikasyon ve kullanılan çeşitli cihazlar GSR 106 Kimya II 2.Yarıyıl Çözeltiler: Doymuş-doymamış-aşırı doymuş çözeltiler, Konsantrasyon, Buhar basıncı ve kaynama Rault kanunu; Asit-Baz Dengeleri ve PH Kavramı, Asit-baz teorileri, Asit ve bazların kuvvetliliği, Suyun iyonlaşması, PH ve POH, Kuvvetli asit ve baz çözeltileri, Zayıf asit ve baz çözeltiler Tampon Çözeltiler ve Hidroliz: Tampon çözeltiler, İndikatörler, Hidroliz; Çökeleklerin Çözünürlüğü, Çözünürlük ve çözünürlük dengesi, Çözünürlüğü etkileyen faktörler,çöktürme ile Ayırma; Gravmetrik Analiz: Gravmetrik hesaplamalardan önce yapılan işlemler, Gravmetrik analiz sonuçlarının hesaplanması; Volumetrik Analiz GSR 108 Matematik II 2.Yarıyıl Türev: Türev kavramı, Türev alma kuralları, Türevin geometrik anlamı ve Teğet denklemi, Bazı özel fonksiyonların türevleri; Türev Uygulamaları, Maksimum-minimum problemleri, Grafik çizimi İntegral: Belirli integral kavramı, Belirsiz integral kavramı; İntegral Teknikleri; İntegral Uygulamaları, Alan ve Hacim hesabı; Matrisler: Matris kavramı, Matrislerle işlemler, Determinant kavramı, Determinant özellikleri

6 GSR 110 Temel Sanat Eğitimi 2.Yarıyıl Eleman ve Eleman Teorileri, Genel olarak doku-dış yapı-tekstür, Doğal dokular, Güncel doku, Yapay doku, Optik doku, Görsel anlatımda dokunun olanakları, Strüktür-İç Yapı: Doğal strüktürde temel prensipler, Tasarımda strüktür, Görsel Anlatımda Zıtlık, Ritim ve Denge, Genel olarak zıtlık ve denge, Görsel etkide zıtlık ilişkileri; Görsel Anlatımda Ritim ve Denge Görsel anlatımda derinlik etkileri ve optik göz yanılmaları, Görsel anlatımda derinlik etkileri, Renkte derinlik etkileri, Form ilişkilerinde derinlik etkileri, Optik göz yanılmaları, uygulamalar GSR 112 Seramik Teknolojisi II 2.Yarıyıl Masse ve Değirmen Yükleme Hesapları, Seramik Ürünlerinin Kurutulması ve Pişirilmesi, Seramik Sırlarında Kullanılan Hammadde ve Özellikleri; Çeşitli Seramik Ürünlerin Karakteristik Özellikleri ve Üretim Teknolojisi, Endüstriyel Seramik Sırlarında Kullanılan Oksitlerin Özellikleri Sır Hesaplarına Giriş; Endüstriyel ve Artistik Seramik Sırlarının Hazırlanması; Sırlar Üzerine, Uygulanan Testler; Astar Hazırlama,Hammaddelerin Bünye Fiziksel Özelliklerine Etkileri; Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişki GSR 116 Alçı Model Şekillendirme I 2.Yarıyıl Seramik Kalıpçılığında Kullanılan Malzemeler: Alçı, Yumuşak alçı, Sert alçı, Grafit, Polyester, Araldit, Silikonlar, Poliüretan; Ürol Seramik Üretiminde Alçı Kullanımı; Alçının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Seramik Kalıpçılığında Kullanılan Alçının Temel Özellikleri: Alçının karışım ve hazırlanması, Alçı - su oranlanması; Alçı Model Hazırlama: Çekirdekli - çekirdeksiz formların hazırlanması, Tek parçalı kalıplar, Çok parçalı kalıplar; Kalıplamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Kalıp Hataları ve Giderilme Yöntemleri: Kalıplamadan kaynaklı hatalar, Şekillendirmeden - modelden kaynaklanan hatalar GSR 120 Seramik Teknik Resmi II 2.Yarıyıl Kulplu Seramik Formlarının Çizimi: Değişik boyutlu kupaların çizimi, Fincan çizimleri, Sürahi çizimleri ve Diğer Kulplu formların çizim teknikleri, Tutamaklı Formların Çizimleri: Saklama kabı, Şekerlik, Demlik, Sürahi gibi formların tutamaklı çizimleri, Emzikli Formların Çizimleri: Demlik, Sütlük, Sürahi ve buna benzer parça çizimleri, Sıhhi Tesisat Parçası Çizimleri: Etajer, Aynalık, Kâğıtlık, Sabunluk, Askılık gibi parça çizimlerinin gösterilmesi, Kalıp Sistemlerinin Teknik Çizimlere Uygulanması

7 TUR182 TÜRK DİLİ-2 2.Yarıyıl Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. YDL184 YABANCI DİL-2 2.Yarıyıl içeriği; Zamanlar: "will" ve "going to" içeren gelecek zamanlar, Future Perfect (will have+v3), Future Continuous Tense (will be V+ing) Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma: Gelecek planları hakkında konuşma Sorular: Tag Questions, Choice Questions (or) Edatlar: Zaman belirten edatlar (for, since) Karşılaştırma Yapıları: "more than", "..er than" Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etme Kalıpları: "Ilike", "I don't like" Günlük Konuşma: Deyimler Edilgen Çatı (have! Has/had been+v3) Okuma Becerisi: Okuduğunu anlama, sorulara eevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlayabilme Özne-Yüklem Uyumluluğu Yazılı Anlatım: Kompozisyon yazma Koşul ve Sonuç Tümceleri: if, "whether", unless,. wishes, hopes Bağlaçlar: Zıtlık bildiren baglaçlar.although, even,.though, in spite of, but.. anyway İsim Tümcecikleri: Ortaçlarla kurulan tümceleler KarşılaştırmaYapıları: En üstünlük derecesi (the most..., the... -est) Sıfat Tümceleri: Defıning, Non-defıning Clauses Phrasal Verbs: Separable, Inseparable phrasal verbs Sözlük ÇalıĢması: Ettirgen Yapı (have/get/make something done), (have/get/make somebody to do something) konularından oluşmaktadır. AİT182 ATATÜRK İLKELERİ VE 2.Yarıyıl İNKILAP TARİHİ-2 Türk Inkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması,Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin.Iç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Iç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk Ilkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleriCumhuriyetçilik, Atatürk Ilkeleri - Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk Ilkeleri (3)-(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk Ilkeleri (5) Laiklik, Atatürk Ilkeleri (6) Inkılapçılık, Genel Değerlendirme konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

8 1. SINIF 3. YARIYIL DERSLERİ GSR 201 Seramik Dekor Tekniği 3.Yarıyıl Yaş Çamur Üzerine Dekoratif Uygulama Teknikleri: İzleme-kazıma-yontma-oyma-ajur dekorları, Kesme- parça ekleme dekorları, Kabarma konturlu dekorlar, Sgrafitto dekorları Dekorlu döküm kalıpları, Astar dekorları, Akıtma dekorları, Terrasigilata Seramik Boyaları ve Kullanıldıkları Yerler: Sır altı boyaları, Sır üstü boyaları, Gliserin boyaları, Sır içi boyaları, Fırça ve Bazı Basit El Dekorları: Fırça, sünger, ıstampa, parafin, kitre ile dekor-lama, Sınırlı kontur dekorları; Mekanik Dekorasyon Yöntemleri: Püskürtme dekorları, Serigrafi dekorları, Foto-seramik dekorları GSR 203 Seramik Fırınları 3.Yarıyıl Kurutmanın Önemi ve Kurutucu Tipleri ve Özellikleri, Kurutma Sırasında Meydana Gelen Hatalar ve Giderilmesi, Fırın Tanıtımı ve Tarihsel Gelişimi, Yanma Olayının Gerçekleşmesi İçin Gereken Şartlar Fırın Tipleri ve Özellikleri, Fırında Isı Kontrol Sistemleri, Fırın Rejimine Bağlı Olarak Oluşan Hatalar ve Giderilmesi, Pişirme Çeşitleri; Pişirme Elemanları ve Tanıtımı, Firit Fırınlarının Tanıtımı ve Özellikleri,Kalsinasyonun Tanımı ve Önemi GSR 205 Alçı Model Şekillendirme II 3.Yarıyıl Alçı Kalıp Çeşitlerinin Tanıtımı: Model kalıbı, Teksir kalıbı, İş kalıbı Model Kalıp Çeşitleri: Tek parçalı kalıplar, Çok parçalı kalıplar, Patlatma kalıpları, Dublaj kalıpları, Operasyon kalıpları (biblo), Batarya kalıpları, Model ve Model Kalıbı Uygulamaları Endüstriyel Bir Seramik Ürünün Gelişim Safhaları ve Oluşum Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Piyasa Araştırması; Tasarım ve Eskizler; Teknik Resim Çizimleri; Model Yapımı; Model Kalıplaması; Döküm ve Sırlı Ürün GSR 207 Seramik Sanat Tarihi I 3.Yarıyıl Seramiğin Tanımı ve Kısa Tarihçesi, Tarih Öncesi ve Tarih Dönemleri: Paleolitik çağ, Neolitik çağ, Kalkolitik çağ, Tunç çağı, Asur ticaret kolonileri çağı, Hitit çağı, Frig uygarlığı, Urartu uygarlığı, Lydia uygarlığı, İlkçağ Seramikleri: İlkçağ seramiklerinin karakteristik özellikleri, Biçim-form anlayışları, Ege Uygarlıkları: Girit, Miken, Yunan, Roma, Bizans, Ege Uygarlıkları Seramikleri: Karakteristik özellikleri, Biçim-form anlayışları, Tarih Öncesi ve Tarih Dönemlerine ait İmitasyon Uygulamaları

9 GSR 211 Seramik Teknolojisi III 3.Yarıyıl Sırın Tanımı, Özellikleri ve Sır Yapıcı Malzemelerin Özellikleri, Sır Hazırlamanın Esasları, Sırlarda Ergiticilik Özellikleri, Sır Hesapları; Sır Çeşitleri ve Kullanım Alanları, Sırlarda asit - baz oranı, Ergiticilik katsayısı, Yüzey gerilimi, Genleşme hesapları, Sırlama yöntemleri, Renk veren oksit ve Boyaların tanıtımı, Sır ile çamur arasındaki ilişkilerden doğan hatalar ve giderilmesi, Sır Hataları ve Nedenleri, Sır Çalıştırma, Seramik Mamullere Uygulanan Testler, Refrakter Malzemelerin Özellikleri ve Kalite Kontrol Testleri GSR 215 Seramikte Bilgisayar Kullanımı 3.Yarıyıl Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı, Tasarım Aracı Olarak Tasarımın Yeri, Bilgisayar Sistemiyle ile İlgili Genel Bilgi, Çalışma ve Dosyalama Yöntemleri, Bilgisayar Ortamında Temel Program Türleri Vektörel Programlardan Free Hand'e Giriş, Çizim özellikleri, Araç ve pencerelerinin kullanımı, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış-veriş, Filtreler, Sayfa düzeni, Raster programlardan adobe photoshop\'a giriş, Program Üzerinden Tarama; Dosya Saklama; Kayıt Türleri; Tarayıcı; Yazıcı Ayarları; Renk Ayrımı; Üretim Tekniklerine Hazırlık GSR 225 Desen Tasarımı 3.Yarıyıl Desen fikrinin ortaya çıkışı, Gelişim basamaklarının kronolojik olarak tanıtımı ve kavratılması, seramiği kullanan toplumların kendi kültürlerine özgü desenlerin motif, kompozisyon, malzeme ve bezeme özelliklerinin incelenmesi, Desenin kültür, estetik ekonomi ve teknoloji ile bağlantısı, Çağımız beğeni düzeyine uygun seramik bezeme için gerekli malzeme, araç-gereç ve teknolojinin tanıtımı, Bunlarla ilgili becerileri kazandıracak temel uygulamaların kâğıt üzerine uygulanması GSR 227 Seramik Proses Teknikleri I 3.Yarıyıl Kırığı Renkli Olan Seramikler, Çömlekçi ürünlerinin üretim yöntemleri, Tuğla - Kiremit ürünlerinin üretim yöntemleri, Yer karosu-fayans ürünlerinin üretim yöntemleri, Refrakter, Seramik tuğla ürünlerinin üretim yöntemleri, Granit seramik ürünlerinin üretim yöntemleri, Üretim yöntemleri kontrol şeklileri, Desen fikrinin ortaya çıkışı, Gelişim basamaklarının kronolojik olarak tanıtımı ve kavratılması, seramiği kullanan toplumların kendi kültürlerine özgü desenlerin motif, kompozisyon, malzeme ve bezeme özelliklerinin incelenmesi, Desenin kültür, estetik ekonomi ve teknoloji ile bağlantısı, Çağımız beğeni düzeyine uygun seramik bezeme için gerekli malzeme, araç-gereç ve teknolojinin tanıtımı, Bunlarla ilgili becerileri kazandıracak temel uygulamaların kâğıt üzerine uygulanması

10 2.SINIF 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER GSR 221 Yönetim ve Organizasyon 3.Yarıyıl Üretim Yönetimi Temel Tanım ve Kavramlar İşletme ve Üretim Sistemi Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Üretim Kararları, Üretim Bölüm Organizasyonu Üretim Sistemlerinin Analizi Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve İş Etüdü Kavramı İş ve İşyeri Düzenlemesi, İş Bölümü, Metot Analizi, Metot Geliştirme, İş Ölçümü Üretim Sistemlerinin Planlanması, Üretim Sistemlerinin İşletilmesi ve Kontrolü Talep Tahminleme ve Ürün Yönetimi Kaynak Yönetimi, Enerji, Su, Hammadde, İnsan, Teknoloji, Altyapı Kapasite Yönetimi GSR 231 Endüstriyel Seramik Tasarım I 3.Yarıyıl Tasarım İle İlgili Ön Bilgiler, Tasarımın tanımı, İlkeleri, Biçim, İşlevsellik İç ve Dış Mekân İçin Modüler Pano Tasarımı ve Sofra Eşyası Tasarımı, Tasarım ile ilgili ön araştırmalar, Eskizlerin hazırlanması, Çay takımı tasarımı, Yemek takımı tasarımı, Tasarımın Üretimi: Fonksiyonel ve estetik değerlendirme, Model ve kalıp yapımı, Döküm Parçaların aplikasyonu, Rötuş, Bisküvi ve sırlı pişirim GSR 233 Üretim Yönetimi I 3.Yarıyıl Üretim Yönetimi Temel Tanım ve Kavramlar İşletme ve Üretim Sistemi Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Üretim Kararları, Üretim Bölüm Organizasyonu Üretim Sistemlerinin Analizi Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve İş Etüdü Kavramı İş ve İşyeri Düzenlemesi, İş Bölümü, Metot Analizi, Metot Geliştirme, İş Ölçümü Üretim Sistemlerinin Planlanması, Üretim Sistemlerinin İşletilmesi ve Kontrolü Talep Tahminleme ve Ürün Yönetimi Kaynak Yönetimi Enerji, Su, Hammadde, İnsan, Teknoloji, Altyapı Kapasite Yönetimi GSR 235 İstatistik 3.Yarıyıl Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, İndeksler, Olasılık Kuramı ve Tesadüfî Değişkenler, Regresyon, Trend ve Korelâsyon

11 2.Sınıf 4. Yarıyıl Dersleri GSR 202 İş Hukuku 4.Yarıyıl İş Hukukunun Tarihçesi, Kaynakları ve Temel İlkeleri, İş Kanununun Uygulama Alanı: İşçi, İşveren, İşveren vekili, İş yeri, Hizmet Sözleşmesi: Türleri, Sona ermesi, Sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı, İşin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi, Korunması, Genel grupları, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, İşin Zaman Bakımından Değerlenmesi, Fazla Çalışma ve Gece Çalışması, Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlemi GSR 204 Genel İşletme 4.Yarıyıl İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları GSR 206 Seramik Sanat Tarihi II 4.Yarıyıl Selçuklu Dönemi Seramikleri, Erken dönem seramiği genel özellikleri, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Geç Dönem Seramiği Genel Özellikleri: Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Osmanlı Dönemi Seramikleri: Karakteristik özellikleri, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Cumhuriyet Öncesi Seramiği, Cumhuriyet Sonrası Çağdaş Türk Seramiği: Oluşum nedenleri ve safhaları, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Çağdaş Türk Seramik Sanatçıları ve Çalışmaları, Tarih Boyunca Seramik Sanatında Görülen Şekillendirme-Dekorlama ve Pişirim Yöntemleri - Uygulamalar GSR 210 Sır ve Çamur Tasarımı 4.Yarıyıl Selçuklu Dönemi Seramikleri, Erken dönem seramiği genel özellikleri, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Geç Dönem Seramiği Genel Özellikleri: Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Osmanlı Dönemi Seramikleri: Karakteristik özellikleri, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Cumhuriyet Öncesi Seramiği, Cumhuriyet Sonrası Çağdaş Türk Seramiği: Oluşum nedenleri ve safhaları, Form ve biçim anlayışları, Üretim merkezleri, Çağdaş Türk Seramik Sanatçıları ve Çalışmaları, Tarih Boyunca Seramik Sanatında Görülen Şekillendirme-Dekorlama ve Pişirim Yöntemleri - Uygulamalar

12 GSR 212 Kurutma ve Pişirme Teknolojisi 4.Yarıyıl Kurutma tanımı, prensipleri, Kurutma hataları, hesapları, yöntemleri, Pişirme tanımı, prensipleri,pişirme hataları, yöntemleri, Fırınlar. Yakıtlar. Termodinamik prensipleri GSR 224 Toplam Kalite Yönetimi 4.Yarıyıl Kalite ve Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişim Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları ve Yaklaşımları, Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri,Toplam Kalite Yönetiminin Türkiye Uygulaması GSR 226 Seramik Proses Teknikleri II 4.Yarıyıl Kırığı Beyaz Olan Seramikler: Akçini ürünler, Akçini ürünlerin üretim yöntemleri, Sağlık gereçleri ürünlerinin üretim yöntemleri, Porselen ürünlerinin üretim yöntemleri, Seramik Proses İlaveleri, Seramik Proses İlaveleriyle Yeni Teknolojik Gelişmeler, Seramik Faz Diyagramları, Proses Sırasında Uygulanan Test ve Kontroller, Kalite Standartları GSR 228 Proje 4.Yarıyıl Sektörel araştırmalar sonucu üretim yapabilecek bir hattın tasarımı, Fizibilite araştırması, Maddi açıdan değerlendirilerek gerekli raporun düzenlenmesi

13 2 SINIF 4 YARIYIL SEÇMELİ DERSLER GSR 218 Cam Teknolojisi 4.Yarıyıl Cam Bilimine Giriş: Camın doğada bulunuşu, Camın kimyasal yapısı, Cam oluşturan oksitler, Oksitlerin cam özelliklerine etkileri, Cam Türleri: Saf silika camı, Alkali-silika camları, Soda-kireçsilika camları, Kurşun esaslı camlar, Borosilikat camları, Alüminosilikat camları, Germanat camları, Fosfat camları, Halojen esaslı camlar, Kalgojenit camları, Organik camlar, Metalik camlar GSR 220 Halkla İlişkiler 4.Yarıyıl Halkla İlişkiler ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi, Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Kullanılan Araçlar ve Yöntemler, Halkla İlişkilerin Organizasyonu ve Yönetimi, Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler, Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Tekniği ve Basın Bülteni Hazırlama Yöntemi GSR 222 Endüstriyel Seramik Tasarımı II 4.Yarıyıl Mimari Seramiklerde ve Sofra Eşyasını Oluşturan Ürünlerde Endüstriyel Tasarımlar, Tasarımın Amacı, İlkeleri, Form, Fonksiyon, Estetik, Ergonomi, Ölçüt, Teknik Çizim, Üretilebilirlik, Seperasyon, Kolon Kaplaması, Bordür Elemanları, Havuz, Şömine, Bahçe seramikleri, Trabzan, Yer kaplamaları ve Yemek takımı, Model Yapımı: Modellerin kalıplanması, Parçaların aplikasyonları, Rötuş, Bisküvi ve sırlı pişirim, Tasarımların sonuçlandırılması ve değerlendirilme GSR 230 Üretim Yönetimi II 4.Yarıyıl Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi, Yerleştirme Düzeni, Fabrika İçi Düzenleme, Fabrika Lojistiği ve Malzeme Nakli Stok Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Optimizasyonu Proje Yönetimi Teknikleri, Toplam Verimli Bakım (TPM), Süreç Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi (TQM) Bilgisayar Entegre Üretim (CIM) ve Temel Yapıtaşları CAD, CAE, CAPP, CAM, IR, GT, CMS, FMS, PIS Teknoloji Yönetimi

14 GÖKÇEBEY M.M.Ç. VOCATIONAL SCHOOL DEPARTMENT OF HANDCRAFT CERAMİC PROGRAMME 1.SEMESTER GSR101 Computer I 1.Semester Windows Operating System: Description and use of desktop and objects, Start menu options Microsoft Office: Word file opening, preparation, editing, preparation of the top and bottom information, Excel, and the cell, row, column, Page layout, cell formatting and formulas Writing with Power Point slide preparation and operations, with the Outlook calendar, daily use of such options, the mailing control Internet Explorer: Internet Explorer objects and searching GSR105 Chemistry I 1.Semester Basic Concepts: Substance and states of matter, composition of matter and grade separation, physical and chemical properties of matter, chemical equations, chemical reactions, the energy structure of the atom, Periodic Table, Chemical Bonding; compound formulas and names should appear: The one and ions nomenclature polyatomic Mole Concept, Chemical Reactions and Calculations: Chemical reactions, balancing chemical equations, writing and interpretation of chemical equations based on the calculations of gas and Important Gas Laws; Chemical Reactions Speed: Chemical Equilibrium; Solutions GSR107 Mathematics 1.Semester Basic Concepts: Sets, Number Systems, Exponents and radical expressions, Identities Equations: I. and II. degree equations, II. Equations reducible to order Inequalities: I. and II. degree inequalities solutions Relations: Concept of Relation, Equivalence relation Functions: the concept, the concept of One to One and Eclipsing function, Composition, and the concept of inverse function, special functions and their graphs Limits and Continuity: The concept of limit, Limit, Definition of continuity

15 GSR109 Basic Art Education I 1.Semester Definition and Importance of Art Education Basic Steps Arrival Basic Design Elements of a design resulting; Point Definition and Relationships - Application; Line Description Types - Applications, Surface and Form Creation - Application Light - Shadow Dimension Creation Volume Concept Color Description: Color toning, color functions as a phenomenon and the effects of color, color contrasts: Reciprocal color contrast, Front - dark color contrast, hot - cold color contrast, simultaneous contrast, contrast quality, quantity contrast; Applications. GSR111 CeramicTechnology I 1.Semester Introduction of Ceramic Raw Materials, Ceramic Raw Materials Preparation and Control Methods, Industrial Ceramic Sludge Preparation, Preparation of Industrial Ceramics, Industrial Ceramic Tests Methods and Applications Ceramic Raw Materials Forming Compositions Rational Formula and Calculation of Chemical Used in Industrial Ceramics Mud Types and Production Methods GSR113 Physics 1.Semester Measuring and physical quantities: the international unit system, scales and vector quantities, the collection of vectors, vectors the components of the separation Kinematics: Displacement, Velocity, Acceleration, smooth linear motion, linear motion Regular changing dynamic: Dynamic laws, weight and mass, friction force Work and Energy: Energy conversion and conservation Efficiency, Power, Impulse and Momentum: Momentum conservation Collisions; Balance: equilibrium conditions of the objects, the center of mass, moment of a force GSR115 Ceramic Raw Materials 1.Semester Ceramic Raw Materials Introduction Plastic Raw Materials, various types of clays, kaolin, highsilica clays, white firing clays, refractory clays, Bentonite Non-Plastic Raw Materials: Feldspars, Nepheline syenite, quartz; Other Minerals and Oxides Collemonite, Borax, Talc, Wollastonite, Cordierite, Dolomite, barium carbonate, zircon, aluminum oxide, zinc oxide, boric acid

16 GSR117 Ceramic Technical Drawing I 1.Semester Measuring and physical quantities: the international unit system, scales and vector quantities, the collection of vectors, vectors the components of the separation Kinematics: Displacement, Velocity, Acceleration, smooth linear motion, linear motion Regular changing dynamic: Dynamic laws, weight and mass, friction force Work and Energy: Energy conversion and conservation Efficiency, Power, Impulse and Momentum: Momentum conservation Collisions; Balance: equilibrium conditions of the objects, the center of mass, moment of a force TÜR 181 Turkısh Language I 1.Semester What is language? Place and Importance of Language as a social instution, The Relationship of Language and Culture, The Place of Turkish Language Among the World Languages, Development of Turkish language and its Historical Stages, Today s situation of Turkish language and its expansion area, Sounds in Turkish and their Classification, Feautures of Sounds and Rules of Phonetics in Turkish, Syllable, orthographic rules and their application, Punctuation Marks and their application. YDL 183 FOREIGN LANGUAGE I 1.Semester Verb to be, Greetings (Hello, How do you do?); Imperatives, Modals("will", "would", "mighf, "shall"); Pronouns (Personal Pronouns, Possession Pronouns);Numbers. Asking and Giving help, Asking and Giving Directions; Questions with question wors; Positive / Negative. Approving; Tenses (Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense); Frequency Adverbs ("often", "always", "never"); Comparative Adjectives; Adverbs (Place adverbs, "in", "on", "at, "between", "above", "over", "below"); English Alphabet, Pronounciation, Objects and objects in the class, Sentences (Positive and Negative), Imperative Sentences, Singular-Plural Relationship; Questions with to be, Nouns(countable, uncountable). Writing (Organizing ideas); Writing paragraph, reading skills (understanding and answering questions); vocabulary in context (giving meaning to the words according to their uses), Synonyms and Antonyms, Tenses (Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were +V ing) (simple past tense); Questions (positive and negative questions); Reported Speecj; Passive voice (am/ıs/are+v3), (was/were+v3); Causative (have/get/make somebody to do something, Clauses (noun clauses, adjectivel clauses)

17 AİT 181 PRINCIPLES OF ATATÜRK AND REVOLUTION HISTORY I 1.Semester The meaning of Revolution History The Importance of Turkish Revolution, General View to the reasons of Turkish Revolution, Dividing of Ottoman Empire, The situation of Turkey in the face of invasions, the attitude of Mustafa Kemal Paşa, First step for Independence, organization with the help of congresses, communities, Kuvay-ı Milliye, Misak-ı Milli, The Opening of Turkish Grand National Assembly, Founding of national army, two important event: Seyres Peace and Gümrü Peace. Independence struggle until the Sakarya War, Sakarya War- Büyük Taarruz, From Mudanya to Lozan, Two big Revolution in political area, Passing to the Period of Takrir-i Sükun

18 2.SEMESTER GSR102 Computer II 2.Semester Basic Concepts of Internet: Servers, Clients, TCP-IP protocol, Web-based services (HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, POP3, PROXY) Introduction to Web Design: Design for setting up the necessary server-side programs, various methods to create a Web file, using FTP software Presentation Software: Selection of a presentation template, the computer environment, presentation preparation, editing, preparing impressions Database Usage: database table design, form creation and data entry, database, report generation and editing, Shortcut creation, Creating a Query GSR104 Ceramic Machinery 2.Semester Ready-to-be brought the situation Various Methods Used in Processing and Vehicle - Material, Size Reduction and Theories Crushers: Jaw crushers, Cone crushers, Roll crushers, hammer crushers, Crushing Circuits and Calculations Grinding: Rod mills, Ball mills, pebble mills, autogenous mills, grinding circuits; Mill Capacity Calculations Screening: a variety of sieves used in industry, Classification and various devices used in GSR106 Chemistry II 2.Semester Solutions: Concentration of saturated-unsaturated-over-saturated solutions, vapor pressure and boiling Rault's Law; Acid-Base Equilibria and the ph Concept Acid-base theories, Acids and bases, ionization of water, the PH and POH, Strong acid and base solutions, weak acid and base solutions and hydrolysis Buffer Solutions: Buffer Solutions, Indicators, hydrolysis; precipitates Resolution Resolution and the resolution of the balance, the factors affecting the resolution Separation by precipitation; Gravmetrik Analysis: Gravmetrik calculations made before the operations, Gravmetrik analysis results of the calculation; Volumetric Analysis GSR108 Mathematics 2.Semester Derivative: derivative, derivative-making rules, the geometric meaning of derivative and tangent derivatives of the equation Some special functions; Derivative Applications Maximum-minimum problems, Graph drawing Integration: The concept of definite integral, indefinite integral concept of Integral Techniques; Integral Applications Area and volume calculation; Matrices: Matrix Concept, Matrix operations, the concept of determinant, determinant properties

19 GSR110 Basic Art Education II 2.Semester Element and Element Theory In general, tissue-exterior construction-textured, natural textures, current tissue, artificial tissue, the optical tap the possibilities of visual expression of tissue Structure-Internal Structure: the basic principles of natural structure, the design structure Visual Contrast in narration, rhythm and balance, contrast and balance in general, the visual contrast effect relations in narration Rhythm and Balance Visual effects and optical depth look at visual expression is wrong, the effects of depth of visual expression, the effects of the depth of color, form relations with the effects of depth, the optical eye is wrong, applications GSR112 Ceramic Technology II 2.Semester Mill Load Masse and Accounts Used in Ceramic Glazes Ceramic Products Raw Materials and Properties of Drying and cooked; Various Ceramic Products Characteristics and Properties of Oxides Used in Manufacturing Technology Industrial Ceramic Glazes Glaze Accounts Introduction to Industrial and Artistic Preparation of Ceramic Glazes ; Secrets On Tests; Primer Preparation Effects of Physical Properties of Raw Materials Body: The Relationship Between Physical Properties GSR116 Plaster Cast Aplications I 2.Semester Kalıpçılığında Ceramic Materials Used: Plaster, smooth plaster, hard plaster, graphite, polyester, achieving this, Silicones, PU; Ürol Use of Ceramic Production Gypsum, plaster of plaster used in the Physical and Chemical Properties Key Features: plaster and the preparation of the mixture, Gypsum - proportion of water; Plaster Model Preparation: Core - seedless forms preparation Singlepiece molds, multi-part molds, molding, you should remember Defects and Mold Removal Methods: errors from molding, shaping - the model errors GSR120 Ceramic Techinal Drawing II 2.Semester Handled Ceramic Forms: The different-sized cup drawing, drawings of cups, pitchers handle forms, drawings and other drawing techniques Handles the forms of drawings: the storage container, Sugar Bowl, Teapot, jug handles forms such as drawings Drawings Lactation Forms: Teapot, Milk, Jug, and a similar piece part drawings Plumbing Drawings: Dresser, Mirror, Paper, Soap Dish, Robe Hook drawings showing tracks such as technical drawings Molding Systems Implementation TÜR 182 Turkısh Language II 2.Semester

20 Derivational affixes in Turkish and their application, general information about composition, word types, elements of a sentence, application of sentence analysis, expression and sentence faults and their correction, application letter, report, letter and its types, principles of scientific papers. YDL 184 Foreign Language II 2.Semester Tenses ("will" and "going to" future, Future Perfect (will have+v3), Future Continuous Tense (will be V+ing); Prediction about future(talking about future plans), Questions (Tag Questions, Choice Questions); Particle (Time particles (for, since); COmparatives ("more than", "..er than"); Positive and Negative Structures of ("I like", "I don't like"); Daily speaking; Idioms; Passive Voice (have! Has/had been+v3); Reading Skill (Understanding what is read, anwering questions, and preparing questions according to the passage); Subject Verb Agreement; Written expression; Writing Compositions ; Condition and conclusion sentences (if, "whether", unless,. wishes, hopes ); Coordinators,Coordinators of Contrast (although, even,.though, in spite of, but.. anyway ;Noun clauses, Sentences with participles, Making Comparison (Superlatives (the most..., the... -est); Adverbial Clauses (Defıning, Non-defıning Clauses Phrasal Verbs (Separable, Inseparable phrasal verbs); Dictionary Study (Causatives (have/get/make something done), (have/get/make somebody to do something). AİT 182 Principles of Atatürk II 2.Semester Features in Turkish Revolution Managing, Founding of Law System, Founding of Education System, Economic and Financial Efforts, Other Renovations which Regulates Community Living, Domestic Politics of Turkish Repubics in the time of Atatürk, Foreign Policy of Turkish Republics in the time of Atatürk, Unit Adding: Death of Atatürk, Domestic and Foreign Policy of Turkish Republic after Atatürk s time ( Summary), Atatürk s Doctrines - (2) Nationalism, Atatürk s Doctrines (3)-(4) (Populism and Statism), Atatürk s Doctrines (5) Secularism, Atatürk s Doctrines (6) Revolunism, General Evaluation.

T.C. SERAMİK PROGRAMI

T.C. SERAMİK PROGRAMI T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ SERAMİK PROGRAMI BİL 137 Bilgisayar I 2+0 2,5 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri;

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı