YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce Computer Engineering Masters Program Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu FBE501 MÜHENDISLIK MATEMATIĞI İngilizce ENGINEERING MATHEMATIC Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler. İngilizce İçeriği: Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods 1) Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszig, ISBN-13: , Wiley; 10 edition (August 16, 2011) 2) Advanced Engineering Mathematics, Michael Greenberg, ISBN-13: , Pearson; 2 edition (January 18, 1998) 3) Advanced Engineering Mathematics, Clarence Raymond Wylie, ISBN-13: , McGraw-Hill Companies; 6 Sub edition (March 1, 1995)

2 Dersin Kodu BSM502 İLERI SAYISAL YÖNTEMLER İngilizce ADVANCED NUMERICAL METHODS Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin matematiksel formülasyonu, fiziksel problemlerin belli kabullerle veya fiziksel prensiplere bağlı olarak, ya cebirsel ifadelere ya da diferansiyel denklemlere indirgenmiş halidir. Bu denklemlerin analizi, ilgili fiziksel olayın matematiksel olarak tanımlamasını sağlar. Birçok durumda bu analiz yalnızca sayısal olarak yapılır. İngilizce İçeriği: Mathematical formulation of engineering problems. Reduced form of physical problems into algebraic expression or differential equations. The analyses of these equations provide mathematical definition of related physical phenomenon. 1) Numerical Analysis, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, ISBN: , Brooks Cole; 7 edition (December 29, 2000) 2) Numerical Methods for Engineers, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, ISBN ; , McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 5th edition (Jun 2005) 3) Numerical Methods Using Matlab, John H. Mathews, Kurtis K. Fink, ISBN: , Pearson; 4 edition (January 1, 2004). Dersin Kodu BSM503 YAPAY SINIR AĞLARI(YSA) İngilizce ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Türkçe İçeriği: Öğrenme. Yapay zeka yaklaşımlar. İlişkisel öğrenme. Hebb teorisi. Temel nöron modeli ve logic fonksiyonlarının gerçeklenmesi. Perceptron, sınıflandırma ve doğrusal ayrılabilirlik. Eğitimcili ve eğitimcisiz öğrenme. Madaline, hamming net, maxnet mass attraction network ailesi. Hopfield yapay nöron ağı. Adaline. Çok değerli recursive yapay nöron ağı. Kohonen SOM, Kohonen LVQ. Çok katmanlı perceptron. Backpropagation algoritması. Counterpropagation yapay nöron ağı. Adaptif rezonans teorisi, Radial Basis Function Networks. Yapay nöron ağları kullanılarak görüntü segmentasyonu. Gürültü süzgeçleme. Özellik belirleme. Görüntü tanıma ve sınıflandırma. Dinamik kontrol sistemleri. Network routing problemleri. N-P Complete problemler ve Neural Network çözümleri. Konuşma ve konuşmacı tanıma problemleri ve neural network çözümleri. İngilizce İçeriği: Learning. Artificial intelligence approaches. Relational learning. Hebb theory. Basic neural model and the implementation of logic functions. Perception, classification and the linear decomposition. Learning with an instructor and without an instructor. Madaline, hamming net, maxnet mass attraction network family. Hopfield artificial neural network. Adaline. Very valuable recursive artificial neural network. Kohonen SOM, Kohonen LVQ. Multi-layer

3 perception. Backpropagation algorithm. Counterpropagation artificial neural network. Adaptive rezonans theory. Radial basis function networks. Image segmentation using artificial neural networks. Noise filteration. Propery setting image recognition and classification. Dynamic control systems. Network routing problems. N-P complete problems and Neural Network solutions. Speech and speaker recognition problems and neural network solutions. 1) Artificial Neural Networks,Dan W. Patterson, ISBN-13: , Prentice Hall; 1 edition (August 6, 1998) 2) Introduction To The Theory Of Neural Computation,John A. Hertz, Anders S. Krogh, Richard G. Palmer, ISBN-13: , Westview Press; First Paperback Edition (June 24, 1991) 3) Neural Networks: A Systematic Introduction, Raul Rojas,ISBN-13: , Springer; 1 edition (July 12, 1996) 4) Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks, and Fuzzy Logic Models (Complex Adaptive Systems), Vojislav Kecman, ISBN-13: , A Bradford Book; 1 edition (March 19, 2001) 5) Dersin Kodu BSM504 GÖMÜLÜ SISTEM TASARIMI İngilizce EMBEDDED SYSTEM DESIGN Türkçe İçeriği: Gömülü sistemler ve mikrokontrolörlere genel bir bakış; Gömülü sistem geliştirme; Mikrokontrolörlerin donanım özellikleri (mimari, hafıza, veri ve adres yolları, I/O portları, saat, zamanlayıcı ve watchdog, analog-sayısal dönüştürücüler (ADC ve DAC); Yaygın olarak bilinen mikdrodenetleyici ailelerine (PIC, 8051, ARM, v.b.) genel bir bakış; Yaygın olarak bilinen gömülü sistem tasarım araçlarına (MPLAB, Keil v.b) genel bir bakış; Gömülü sistemler için yazılım geliştirme; C-dilinin gömülü sistemler için yazılım tasarımında kullanımı; Gömülü sistemler için gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS); ARM ve PIC gibi popüler mikrokontrolörlerle gömülü sistem tasarım çalışmaları; Yazılım tasarımı ve gereklilikler analizi (yazılım mühendisliği hayat döngüsü; RTOS yazılım gerekliliklerinin özellikleri); Gömülü sistem yazılımının modellenmesi, analizi ve tasarımı: kavram diyagramı, sonlu durum makinesi (FSM) ve durum şeması; Gerçek zamanlı sistemler için zaman gerekliliklerinin analizi; Çok-görevli tasarım yöntemleri: sorgulama ve kesmeler; Yazılım tasarımı konuları: görev etkileşimi, kaynak paylaşımı; Seri haberleşme için programlama; TCP/IP haberleşme özellikleri ve bir ethernet uygulamasının geliştirilmesi. İngilizce İçeriği: An overview of the embedded systems and microcontrollers; TDevelopment of the embedded systems; Hardware overview of microcontrollers (overall architecture, memory, bus, I/O ports, clock oscillator, timer and watchdog, analog to digital converter (ADC) and DAC);

4 An overview of the common microcontroller families ((PIC, 8051, ARM, etc.); An overview of the embedded software design and development tools (MPLAB, Keil, etc.); Embedded software development; C language and its use in an embedded environment where CPU and memory resources are limited; Real-time operating systems (RTOS) for embedded systems; Project studies with the popular microcontrollers like the ARM and PIC; Requirements analysis and software design (software engineering life cycle; RTOS software requirement specification); Embedded software modeling analysis and design: context diagram, finite state machine (FSM) and state chart; Time requirement analysis for real-time systems: non-preemptive scheduling, pre-emptive scheduling, RMS, dynamic scheduling with EDF; Multi-tasking design methodology: polling, interrupts; Software design issues: task interactions, resource sharing); UART and serial communication programming; TCP/IP features and an ethernet application development. 1) Embedded Software Development with C; K.Qian, D.D.Haring, L.Cao; Springer; ISBN: ; Berlin Heidelberg N.Y., ) ARM System Developer s Guide, Designing and Optimizing System Software; A.N.Sloss, D.Symes, C.Wright; Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers; ISBN: ; Amsterdam, ) Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller; J.B.Peatman; Printece Hall, Pearson Education, Inc.; ISBN: ; N.J., ) Getting Started with mvision2 and the C51 Microcontroller Development Tools, User s 3-3-Guide, Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc., ) Embedded C, M. Point, Addison Wesley, ) C51 Primer, 7) Embedded software design tutorial, ) RTX51 Tiny User s Guide, 9) mvisionr User s Guide, Dersin Kodu BSM505 ALGORITMALAR VE PERFORMANS ANALIZI İngilizce ALGORITHMS AND PERFORMANCE ANALYSIS Türkçe İçeriği: Bilgisayar algoritmalarının analizleri. Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme algoritmalarının detaylı analizleri. Matematiksel algoritmaların performans analizi. Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmalarının hız analizi. Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları ile oluşturulan algoritmaların performans karşılaştırmaları. Rasgele algoritmalar ve hız ve doğruluk analizleri. Dinamik programlama algoritmalarının detaylı analizleri.

5 İngilizce İçeriği: Analysis of computer algorithms. Classification, search, detailed analysis of paging and paralleling algorithms. Performance analysis of mathematical algorithms. Games and puzzles, network algorithms and probability algorithm, the speed of analysis. Divide and conquer approach, created with the convert and manage performance comparison of algorithms. Analysis of randomized algorithms and the time complexity and accuracy. Detailed analysis of the dynamic programming algorithm. 1) Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein,ISBN-13: , The MIT Press; third edition (July 31, 2009) 2) Analysis of Algorithms, Jeffrey McConnell, ISBN-13: , Jones & Bartlett Pub; 2 edition (November 2, 2007) 3) Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis, Sara Baase, Allen Van Gelder, ISBN-13: , Addison-Wesley; 3rd edition (November 15, 1999) Dersin Kodu BSM506 BIOINFORMATIKTE İSTATIKSEL MODELLEME İngilizce STATISTICAL METHODS IN BIOINFORMATICS Türkçe İçeriği: Biyolojik verilerin analizi ve işlenmesi çalışmalarını kapsayan biyoinformatik bilim dalında, son yıllarda biyoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak veri miktarı da artmaktadır. Biyoinformatikte Olasılık ve İstatistiksel Modelleme dersi ile bu biyolojik veriler üzerinde matematik ve bilgisayar bilimlerindeki veritabanı yönetimi (dağıtık bilgi işlem ve ağ ortamlarında), arama ve desen tanıma yöntemleri, sinir ağları ve en iyileme gibi çözüm araçlarının kullanılması ve çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. İngilizce İçeriği: On bioinformatics discipline, which encompass analyze and mining of biological data studies, recently, depending on rapid developments in biology, there is a substantial incerase in biological data. Probability and Statistical Modelling for Bioinformatics course aims to employ the key tools like database management systems (on distributed and network enviroments), seeking and pattern recognition methods, neural networks, maximizing and genetic algorithms.on biologial data and so targets the unravelling of bioinformatics problems. 1) Statistical Bioinformatics: For Biomedical and Life Science Researchers (Methods of Biochemical Analysis), Jae K. Lee, ISBN-13: , Wiley-Blackwell; 1 edition (February 15, 2010) 2) Statistical Methods in Bioinformatics: An Introduction, Warren J. Ewens, Gregory R. Grant, ISBN-13: , Springer (November 25, 2010) 3) Biostatistics, Wayne W. Daniel, ISBN-13: , Wiley; 9 edition (December 31, 2008)

6 Dersin Kodu İngilizce Dersin İçeriği: BSM507 STOKASTIK SÜREÇLER STOCHASTIC PROCESSES Türkçe: Olasılık teorisi, genel hatırlatmalar. Stokastik süreç, tanım ve özellikler. Durağan ve durağan-olmayan süreçler. Zaman ortalaması ve ergodiklik. Korelasyon ve güç-spektrumu Markov zincirleri. Poisson ve Gaussian süreçler. Stokastik süreçlere lineer sistemlerin cevabı. Lineer-olmayan stokastik süreç analizleri. Stokastik kararlılık. Karesel-ortalama yöntemi ve kararlılık. İngilizce: Review of the theory of probability. Stochastic processes. Stationary and nonstationary processes. Time averaging and ergodicity. Correlation and power spectrum. Langevin's equation and Markov processes. Poisson and Gaussian processes. Response of linear systems. Approximate methods for analysis of nonlinear stochastic equations. Introduction to stochastic stability. Mean square and almost sure stability analysis. 1) Probability, Random Variables & Random Processes, Hwei Hsu, Schaum's Outlines 2) Introduction to Probability Models, S. Ross,Harcourt Academic Press Dersin Kodu BSM508 LINEER PROGRAMLAMADA İLERI YÖNTEMLER İngilizce ADVANCED METHODS IN LINEAR PROGRAMMING Türkçe İçeriği: Lineer Programlama varsayımları, Polihedral Geometriye giriş. Optimalite koşullarının ve Simpleks algoritmasının grafiksel gösterimi ve teorik ispatları, Temsil Teoremi, KKT koşulları, Dualite ve Dual Simpleks, Çok Amaçlı (Hedef) Programlama, Duyarlılık Analizi, İç Nokta Algoritmaları, Lineer Programlamada İleri Modelleme Uygulamaları İngilizce İçeriği: Assumptions of linear programming, introduction of Polyhedral Geometry, theoritical proofs and graphical representation of Optimality conditions and Simplex algorithm, Representation theory, Duality and Dual Simplex, Multi-purpose programming, Sensitivity Analysis, applications of advanced methods in linear programming. 1) Bazaraa, S.M., Jarvis, J.J. and Sherali, H.D., Linear Programming and Network Flows, Second edition, Wiley, ) Strang, G., Linear Algebra and Its Applications, Third Edition, Saunders HBJ, ) Rardin, R.L., Optimization in Operations Research, Prentice Hall, 1998.

7 Dersin Kodu İngilizce Dersin İçeriği: BSM509 MAKINE ÖĞRENMESI MACHINE LEARNING Türkçe: Örnek-Temelli Öğrenme, Danışmanlı ve Danışmansız Öğrenme, Karar Ağaçları, Bayes Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları: ileri-beslemeli öğrenme ve hata geriyayılım, Destekleyici Öğrenme, Basit Optimizasyon, Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi-Karşılaştırılması- Birlikte Kullanılması, Öznitelik Çıkartma-Seçme ve Boyut Azaltma. İngilizce: Example-Based Learning, supervised and unsupervised learning, decision trees, Bayesian Learning, Artificial Neural Networks: feed-forward and error back propagation learning; Supporting Learning: Simple Optimization; Learning Algorithms Using-Comparisontogether, feature extraction-selection and Size Reduction. 1) T. Mitchell, "Machine Learning", McGraw-Hill, ) C. M. Bishop, "Pattern Recognition and Machine Learning", Springer, ) S. Haykin, "Neural Networks and Learning Machines", Prentice Hall, ) R. O. Duda, Pattern Classification, Wiley-Interscience, ) E. Öztemel, "Yapay Sinir Ağları", Papatya Yayıncılık, ) Y. Özkan, "Veri Madenciliği Yöntemleri", Papatya Yayıncılık, Dersin Kodu BSM510 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ İngilizce ADVANCED SIMULATION TECHNIQUES Türkçe İçeriği: Stokastik üretim ve hizmet sistemlerinin en uygun statik ve dinamik işletim koşullarının belirlenmesi için parametrik ve kontrol simülasyon modellerinin kurulması ve çözümlenmesi. Stokastik parametrik optimizasyon. Tepki yüzeyleri yöntemleri, Nöro-cevap yüzeyi yöntemleri. Parametrik optimizasyonu: Sürekli iyileştirme, Kesikli optimizasyon (Sıralama ve Seçim, Meta-Sezgisel:. Tavlama Benzetimi, Genetik Algoritma, Tabu Arama, Öğrenme Otomata, vd). Stokastik kontrol optimizasyonu. Dinamik programlama: Stokastik Süreçler, Markov süreçleri, Markov zincirleri ve yarı-markov süreçleri, Markov karar problemleri, ortalama ödül için Dinamik programlama. Dinamik programlama ve indirimli ödül.bellman denklemi: Yarı- Markov karar problemleri. Politika yineleme Modifiye. Takviyeli öğrenme: İndirimli ödül takviyeli öğrenme. Ortalama ödül takviyeli öğrenme. Yarı- Markov karar problemleri. Takviye algoritmaları öğrenmek.

8 Uygulamalar: Klasik envanter kontrol problemi. Havayolu biletleme optimizasyonu. Önleyici bakım. Transfer hattı ara stok optimizasyonu. Tedarik zinciri envanter optimizasyonu. AGV rotalama. Kalite kontrol. İngilizce İçeriği: Stochastic optimal production and service systems, static and parametric and control of dynamic simulation models to determine the operating conditions and analysis of the establishment. Stochastic parametric optimization. Response surfaces methods, Neuro-response surface methods. Parametric optimization: Continuous optimization, discrete optimization (Ranking and Selection, Meta-Heuristics: Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Tabu Search, Learning Automata, et al.). Stochastic optimization control. Dynamic programming: Stochastic Processes, Markov Processes, Markov chains and semi-markov Processes, Markov decision problems, Dynamic programming for average reward. Dynamic programming and discounted reward. The Bellman equation: Semi-Markov decision problems. Modified policy iteration. Reinforcement learning: Discounted reward reinforcement learning. Average reward reinforcement learning. Semi-Markov decision problems. Reinforcement Learning algorithms. Applications: Classical inventory control problem. Airline ticketing optimization. Preventive maintenance. Search inventory optimization transfer line. Supply chain inventory optimization. AGV routing. Quality control. 1. Simulation-Based Optimization, Abhijit Gosavi, Kluwer Academic Publishers, Neural Networks and Learning Machines, 3rd ed., Simon Haykin, Pearson Education, Dersin Kodu BSM511 KRIPTOGRAFI İngilizce CRYPTOGRAPHY Türkçe İçeriği: Giriş, gereksinimler, tarihçe. Klasik yöntemler. Simetrik algoritmalar ve Data Encryption Standard (DES). Bilginin kuramsal analizi. Sayı kuramından seçme konular ve modern yöntemlerdeki uygulamaları. Asimetrik algoritmalar: Rivest, Shamir, Adleman algoritması (RSA), El Gamal algoritması, anahtar dağıtımı sayısal imza, Digital Signature Standard (DSS), protokolleri. İngilizce İçeriği: Introduction, Needs, History. Classical methods. Symmetric algorithms and Data Encryption Standards (DES). Selected topics in number theory and modern applications. Asymmetric algorithms: Rivest, Shamir, Adleman algorithms (RSA), El Gamal algorithm, key distribution, Digital Signature, Digital Signature Standards (DSS) and protocols. 1) Cryptography and Network Security: Principles and Practice, William Stallings, ISBN- 13: , Prentice Hall; 5 edition (January 24, 2010)

9 2) Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, Jonathan Katz, Yehuda Lindell, ISBN-13: , Chapman and Hall/CRC; 1 edition (August 31, 2007) 3) Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Bruce Schneier, ISBN-13: , Wiley; 2nd edition (October 18, 1996) 4) Introduction to Cryptography with Coding Theory. Wade Trappe, Lawrence C. Washington.ISBN-13: , Pearson; 2 edition (July 25, 2005) 5) Cryptography: Theory and Practice, Douglas R. Stinson, ISBN-13: , Chapman and Hall/CRC; 3 edition (November 1, 2005) Dersin Kodu BSM526 SEZGISEL OPTIMIZASYON TEKNIKLERI İngilizce HEURISTIC OPTIMIZATION TECHNIQUES Türkçe İçeriği: Sezgisel optimizasyonda temel kavramlar: problem tanımı, temsil, amaç fonksiyon, yerel ve genel optimum, komşuluk, tepeye tırmanma. Optimizasyon problemleri ve çözüm tekniklerinin sınıflandırılması. Optimizasyon problemlerinde kısıtların değerlendirilmesi. Sezgisel arama ve optimizasyon algoritmaları: yapısal algoritmalar, yerel arama algoritmaları, benzetilmiş tavlama, tabu arama, genetik algoritmalar, karınca kolonileri, yapay sinir ağları ve hibrit algoritmalar. İngilizce İçeriği: Basic concepts in heuristic optimizations: description of problem, representation, cost function, local and global optima, neighborhood, hill climbing. Classification of optimization problems and their solution techniques. Consideration of constraints. Heuristic search and optimization algorithms: constructive search, local search, simulated annealing, tabu search, genetic algorithms, ant colony optimization, artificial neural network and hybrid algorithms. Kaynaklar (References) : 1) Derviş Karaboğa. "Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları", Atlas Yayın Dağıtım, ) Kwang Y. Lee, Mohamed A. El-Sharkawi. "Modern Heuristic Optimization Techniques, Theory and Applications to Power Systems", John Wiley &Sons Inc., Dersin Kodu BSM538 SAYISAL VIDEO İŞLEME İngilizce DIGITAL VIDEO PROCESSING Türkçe İçeriği: Analog ve sayısal video sinyalleri ile ilgili temel kavramlar. İmge formasyon modelleri, uzamsal-ansal örnekleme ve örnekleme yapılarının dönüştürülmesi. 2B ve 3B hareket kestirim teknikleri. Nesne tabanlı video sıkıştırma metodları ve standartları (MPEG4). Video

10 iletişim standartları. Sayısal verinin güvenliği, video damgalama. Video indeksleme ve arama alogritmaları. Ayrıca uygulamada kullanılan bazı video sistemlerinden bahsedilecektir. Bu sistemlere örnek olarak katmanlı video modelleme sistemleri, video streaming, nesne yakalama ve internet üzerinden video iletişimi verilebilir. İngilizce İçeriği: Basic concepts related with analog video signals and digital video concepts. Image formation models, spatio-temporal sampling and sampling structure conversion. 2D and 3D motion estimation techniques. Object-based video compression methods (MPEG4).Video communication standards. Digital security, video watermarking. Video indexing and browsing algorithms. A number of advanced application topics will be covered including layered video representations, video streaming, object tracking and video over IP. 1) The Essential Guide to Video Processing, Alan C. Bovik, ISBN-13: , Academic Press; 1 edition (June 10, 2009) 2) Digital Video Processing for Engineers: A Foundation for Embedded Systems Design, Suhel Dhanani, Michael Parker, ISBN-13: , Newnes; 1 edition (October 24, 2012) 3) Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding, John W. Woods, ISBN-13: , Academic Press; 2 edition (July 1, 2011) 4) Digital Video Processing, A. Murat Tekalp, ISBN-13: , Prentice Hall; 1 edition (August 12, 1995) 5) Video Processing and Communications, Yao Wang, Jôrn Ostermann, Ya-Qin Zhang, ISBN-13: , Prentice Hall; 1 edition (October 7, 2001). Handbook of Image and Video Processing (Communications, Networking and Multimedia), Alan C. Bovik, ISBN-13: , Academic Press; 2 edition (June 21, 2005) Dersin Kodu BSM539 ÖRÜNTÜ TANIMA İngilizce PATTERN RECOGNITION Türkçe İçeriği: Mühendislikte örüntü tanımanın ses ve görüntü verileri başta olmak üzere pek çok uygulaması vardır. Verideki örüntüyü bilgisayarla otomatik olarak tanıyabilmek için sınıflandırma yapılmalıdır. İşte bu derste sınıflandırıcı algoritmalar, ayırt edici özellikleri bulma, bunlarla öğrenme algoritmaları ve sınıflandırıcıları eğitme ve karar verme gibi kavramlar öğretilecektir. İngilizce İçeriği: Pattern recognition in engineering, especially on audio and video data has many applications. The classification needed for computer to automatically recognize the pattern in the data. Classification algorithms, finding distinctive features, training and testing the learning algorithms and decision-making together with all the concepts will be learned.

11 1) Pattern Classification, Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, ISBN-13: , Wiley-Interscience; 2 edition (October 2000) 2) Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, ISBN-13: , Springer; 1st ed Corr. 2nd printing edition (October 1, 2007) 3) Pattern Recognition, Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas, ISBN-13: , Academic Press; 4 edition (November 3, 2008) Introduction to Statistical Pattern Recognition, Keinosuke Fukunaga, ISBN-13: , Academic Press; 2 edition (October 12, 1990) Dersin Kodu BSM541 BILIŞIMDE PROJE YÖNETIMI İngilizce INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Bilgi teknolojisi projelerinin doğası, kavram oluşturma ve başlatma, projenin esaslarını geliştirme, proje planı temel çizgisi, proje yönetiminin insan kaynağı, projenin kapsamını tanımlama ve yönetme, işin parçalarına ayrılması ve proje tahminleme, proje zamanlaması ve bütçe, proje risk yönetimi, proje iletişimi, izleme ve raporlama, BT proje kalite yönetimi, kurumsal değişim, direnme ve sorun yönetimi, projenin gerçekleştirimi, kapanması ve değerlendirilmesi. İngilizce İçeriği: Nature of information technology projects, the concept of creation and launch, development of the project's principles, project plan basic line, human resources of project management, project scope definition and management, divide the work and project estimation, project scheduling and budgeting, project risk management, project communication, tracking and reporting, BT Project quality management, organizational change, resistance and problem management, project implementation, Project closure and evaluation. 1) Information Systems Project Management: How to Deliver Function and Value in Information Technology Projects, Jolyon Hallows, ISBN-13: , AMACOM; 2nd edition (February 21, 2005) 2) Information Technology Project Management, Jack T. Marchewka, ISBN-13: , Wiley; 3 edition (January 6, 2009) Information Systems Project Management: A Process and Team Approach, Mark Fuller, Joe Valacich, Joey George, ISBN-13: , Prentice Hall (December 9, 2010) Dersin Kodu BSM542 İLERI BILGISAYAR AĞLARI İngilizce ADVANCED COMPUTER NETWORKS Türkçe İçeriği: Bilgisayar haberleşme mimarisi, veri haberleşme ağları,tcp/ip mimarisi, Data kontrol protokolleri ve problemleri, İnternet Protokolü (IP), transfer protokolleri, yerel ağlar,ağ

12 içi yönlendirme algoritmaları ve yönlendirme protokoleri (OSPF, RIP, IS-IS),Ağlar arası yönlendirme protokolü (BGP-4),Kablosuz Sistemler,VoIP ve problemleri,gsm,kablosuz Ağlar,WLAN Ve WAP,Kablosuz İletişimde Yeni Gelişen Standartlar,Kablosuz Ağlar ve XML- JAVA- Güvenlik. İngilizce İçeriği: Architecture of computer communication, data communication networks, TCP / IP architecture, the data control protocols and problems, the Internet Protocol (IP), transport protocol, local area networks, network routing algorithms and routing protocol (OSPF, RIP, IS-IS), a network inter- routing protocol (BGP-4), Wireless Systems, VoIP and problems, GSM, Wireless Networks, WLAN and WAP, Emerging Wireless Standards, Wireless Networks and XML-Java-Security. 1) Computer Networking: A Top-Down Approach, James F. Kurose, Keith W. Ross, ISBN- 13: , Addison-Wesley; 6 edition (March 5, 2012) 2) Computer Networks: A Systems Approach, Larry L. Peterson, Bruce S. Davie, ISBN- 13: , Morgan Kaufmann; 5 edition (March 25, 2011) 3) Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API, W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff, ISBN-13: , Addison-Wesley Professional; 3 edition (November 24, 2003) Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, ISBN-13: , Prentice Hall; 5 edition (October 7, 2010) Dersin Kodu BSM543 VERI MADENCILIĞI İngilizce DATA MINING Türkçe İçeriği: Karar Destek Sistemlerindeki Gelişmeler, Veri Ambarı Çevresi, Veri Ambarı Tasarımı, Veri Ambarı ve Teknoloji, Dağıtılmış Veri Ambarı, ERP ve Veri Ambarı, Veri Madenciliği Metodolojisi, Veri Madenciliği Tekniklerine Genel Bakış, Birleştirme Kuralları, Sınıflandırma ve Öngörü, Küme (Cluster) Çözümleme, Bağ (Link) Çözümleme, Sepet (Basket) Çözümleme. İngilizce İçeriği: Evaluation of decision support systems, Data warehouse environment, Data warehouse design, Data warehouse and technology, Distributed data warehouse, ERP and data warehouse, Data mining methodology, Overview of data mining techniques, Association rules, Classification and prediction, Cluster analysis, Link analysis, Decision trees, basket analysis. 1) Introduction to Data Mining, Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, ISBN- 13: , Addison-Wesley; 1 edition (May 12, 2005) 2) Data Mining: Concepts and Techniques, Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, ISBN- 13: , Morgan Kaufmann; 3 edition (July 6, 2011)

13 3) Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, ISBN-13: , Morgan Kaufmann; 3 edition (January 20, 2011) Mining of Massive Datasets, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, ISBN-13: ,Cambridge University Press (December 30, 2011) Dersin Kodu BSM553 İLERI İSTATISTIKSEL ANALIZ İngilizce ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS Türkçe İçeriği: Regresyon ve Korelasyon Analizi: Doğrusal regresyon ve korelasyon, eğrisel regresyon korelasyon, katkı regresyon ve korelasyon, kısmi korelasyon; Zaman Serileri Analizi; Örnekleme ve Esasları; Basit tesadüfi örnekleme, Zümrelere göre Örnekleme, Kademeli Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Hipotez testleri, İstatistik test ve karar, İki ve tek taraflı testler, Uygunluk ve bağımsızlık testleri, Varyans analizi ve F testi, Kümeleme Analizleri, Çok Değişkenli Varyans Analizi, Faktör Analizi, Ayırma Analizi, Setlerarası Korelasyon Analizi. İngilizce İçeriği: Regression and Correlation, Linear regression and Correlation, Curvilinear Relationships, Multiple Regression and Correlation, Analysis of time series, data survey sampling, Stratified Random Sampling, Cluster Sampling, Systematic Sampling, Hypothesis Tests, One-tailed tests, two-tailed tests, Contingency and Independence tests, Analysis of Variance, Cluster Analysis, Multivariate Analysis of Variance, Factor Analysis, Discriminant Analysis, Canonical Correlation Analysis. 1) Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets, Agostino Di Ciaccio, Mauro Coli, Jose Miguel Angulo Ibanez, ISBN-13: , Springer; 2012 edition (March 6, 2012) Advanced and Multivariate Statistical Methods, Craig Mertler, Rachel Vannatta, ISBN-13: , Pyrczak Pub; 3 edition (December 2004) Dersin Kodu BSM561 İLERI İŞARET İŞLEME İngilizce ADVANCED SIGNAL PROCESSING Türkçe İçeriği: Ölçme Sistemleri, Dönüştürücüler, Analog İşaret İşleme, Örnekleme; Temel Kavramlar: Gürültü, Veri Fonksiyonları ve Dönüşümler, Konvolüsyon, Korelasyon, Kovariyans, MATLAB Uygulamaları; Klasik Spektrum Analizi, MATLAB Uygulamaları; Sayısal Filtreler, MATLAB Uygulamaları; Modern Spektral Analiz Yöntemleri, MATLAB Uygulamaları; Zaman-Frekans Analiz Yöntemleri, MATLAB Uygulamaları; Dalgacık Dönüşümü, MATLAB Uygulamaları; Optimal ve Adaptif Filtreler, MATLAB Uygulamaları; Çoklu Değişken Analizleri: PCA ve ICA, MATLAB Uygulamaları.

14 İngilizce İçeriği: Measuring Systems, Converters, Analog Signal Processing, Sampling, Basic Concepts: Noise, Data Functions, and Transforms, Convolution, Correlation, Kovariyans MATLAB Applications; Classic Spectrum Analysis, MATLAB applications; digital filters, MATLAB Applications; Modern spectral analysis methods, MATLAB Applications ;Time- Frequency Analysis Method, MATLAB Applications; Wavelet Transform, MATLAB Applications, Optimal and Adaptive Filters, MATLAB Applications; Multi-Variable Analysis: PCA and ICA, MATLAB Applications. 1) Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, John G. Proakis, Dimitris K Manolakis, ISBN-13: , Prentice Hall; 4 edition (April 7, 2006) 2) Digital Signal Processing, Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, ISBN-13: , Prentice Hall; (January 12, 1975) 3) Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Steven Kay, ISBN- 13: , Prentice Hall; 1 edition (April 5, 1993) 4) Statistical Digital Signal Processing and Modeling, Monson H. Hayes, ISBN-13: , Wiley; 1 edition (April 11, 1996) 5) Adaptive Filter Theory, Simon O. Haykin, ISBN-13: , Prentice Hall; 4 edition (September 24, 2001) Dersin Kodu BSM562 BILGISAYARLI GÖRME İngilizce COMPUTER VISION Türkçe İçeriği: Bilgisayarla görüye giriş, temel kavramlar, görüntünün modellenmesi, Görüntü elde etme düzenleri, alt düzey görü problemleri: yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok ölçekli yaklaşımlar, orta düzey görü problemleri: yüzey kurma, tonlamadan, hareketten ve stereo görüntülerden şekil elde etme. genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü. İngilizce İçeriği: Introduction of computer vision, basic concepts; image model, imaging devices, low level vision: smoothing, edge detection, edge linking, multiscale approaches, Intermediate level vision: surface reconstruction, shape from shading, motion and stereo, generalized cylinders and Hough transform. 1) Computer Vision: A Modern Approach, David A. Forsyth, Jean Ponce, ISBN-13: , Prentice Hall; 2 edition (November 5, 2011) 2) Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Emanuele Trucco, Alessandro Verri,ISBN-13: , Prentice Hall (March 16, 1998)

15 3) Computer Vision: Algorithms and Applications,Richard Szeliski, ISBN-13: , Springer; 2011 edition (November 24, 2010) 4) Multiple View Geometry in Computer Vision, Richard Hartley, Andrew Zisserman,ISBN-13: , Cambridge University Press; 2 edition (April 19, 2004) 5) J. Shi and C. Tomasi, Good Features to Track. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, ) D. G. Lowe, Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. In International Journal of Computer Vision, ) D. Comaniciu and P.Meer, Robust analysis of feature spaces: Color image segmentation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June 1997, Dersin Kodu BSM563 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İngilizce WIRELESS SENSOR NETWORKS Türkçe İçeriği: Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) ın tanıtılması, KAA Düğüm yapısı, KAA ların uygulama alanları, KAA katmanlı ağ yapısı, KAA lar için geliştirilen ortam erişim ve yönlendirme protokolleri, KAA larda veri toplama, KAA larda Güvenlik, KAA ların modellenmesi ve benzetimi, KAA larda MICAz düğümlerini kullanarak uygulama geliştirme. İngilizce İçeriği: Introduction of wireless sensor networks(wsn), node structure of WSN, Application areas of WSN, layered network structure of WSN, developed media access and routing protocols for WSN, Data collection on WSN, WSN security, modeling and simulation of WSN, WSN Application Development using MICAz node. 1) Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Holger Karl, Andreas Willig, ISBN-13: , Wiley-Interscience; 1 edition (October 16, 2007) 2) Networking Wireless Sensors, Bhaskar Krishnamachari, ISBN-10: , Cambridge University Press (January 9, 2006) 3) Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, Edgar H. Callaway Jr., ISBN- 13: , Auerbach Publications; 1 edition (August 26, 2003) 4) Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Feng Zhao, Leonidas J. Guibas, ISBN-13: , Morgan Kaufmann; 1 edition (July 20, 2004) 5) I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci. A Survey on Sensor Networks, IEEE Communications Magazine, August ) M. Weiser. "The Computer for the Twenty-First Century," Scientific American, pp , September 1991

16 D. Estrin, R. Govindan, J. Heidemann, S. Kumar. "Next Century Challenges: Scalable Coordination in Sensor Networks, " Proceedings of MOBICOM 1999 Dersin Kodu BSM564 İLERI GÖRÜNTÜ İŞLEME İngilizce ADVANCED IMAGE PROCESSING Türkçe İçeriği: Örnekleme Ve Sayısallaştırma(quantization), Sayısal Görüntü Oluşturmanın Temel İlkeleri, Görüntü Dönüşümleri, Görüntü Zenginleştirme, Görüntü Düzeltme, Görüntü Parçalama(Segmentasyon), Uydu verisi Üzerinde Örnekler Ve Uygulamalar İngilizce İçeriği: Sampling and digitization (quantization), Principles of Digital Image creation, Image Transformations, Image Enhancement, Image Editing, Image Chunking (segmentation), Implementations on satellite data. 1) Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle, ISBN-13: , CL Engineering; 3 edition (March 19, 2007) 2) Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, ISBN-13: , Prentice Hall; 3 edition (August 31, 2007) 3) Fundamentals of Digital Image Processing, Anil K. Jain, ISBN-13: , Prentice Hall; 1 edition (October 3, 1988) 4) Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing, Scott E Umbaugh, ISBN- 13: , CRC Press; 1 edition (January 27, 2005). Dersin Kodu BSM565 BIYOLOJIK İŞARET İŞLEME İngilizce BIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING Türkçe İçeriği: Biyolojik işaretlerin oluşumu ve bunların genel karakteristikleri. Elektriksel, akustik, mekanik ve biyokimyasal kökenli biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması. Biyolojik işaret işleme alanına bazı işaret işleme metodlarının uygulamaları; zaman serileri analizi ve lineer öngörü. İngilizce İçeriği: Formation of biological signals and their general characteristics. Electrical, acoustic, mechanical and biochemical signs of biological origin. Detection of biological signals. Application of signal processing methods in the field of Biological signal processing, some signal processing methods, time series analysis and linear prediction.

17 1) Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, Eugene N. Bruce, ISBN-13: , Wiley-Interscience; 1 edition (November 20, 2000) Fundamentals of Computational Neuroscience, Thomas Trappenberg, ISBN-13: , Oxford University Press, USA; 2 edition (January 18, 2010) Dersin Kodu BSM566 ADAPTIF FILTRE TEORISI İngilizce ADAPTIVE FILTER THEORY Türkçe İçeriği: Stokastik sinyaller. Durağan stokastik sinyaller. Korelasyon katsayıları ve stokastik sinyallerin korelasyon fonksiyonları. Stokastik sinyallerin güç spektrumu. Geniş bantlı stokatik sinyaller, sınırlı Stokastik sinyaller. Otoregressif (AR), hareket ortalamalı (MA) ve ARMA stokastik sinyal modelleri. Adaptif filter yapıları. Stokastik sinyallerin kafes yapıları. FIR ve IIR adaptif filtreleri. Gradient tabanlı algoritmalar. Stepeest desent algoritması. En az ortalamalar kareler hatası (LMS) algorithm. Normalize edilmiş LMS ve Afin Dönüştürme (AP) algoritmaları. Matris tersini alma lemması ve özyinelemeli en az kareler (RLS) algoritması. Adaptif filtre uygulamaları. Adaptive kanal eşitleyiciler, adaptif kontrol, sistem tanıma. İngilizce İçeriği: Stochastic signals. Stationary for stochastic signals. Correlation coefficients and correlation functions of stochastic signals. Power spectrum of stochastic signals. Wide sense stationary signals, strict sense stationary signals. Autoregressive (AR), moving average (MA) and ARMA stochastic signal models. Adaptive filter structures. Lattice structures for adaptive filters. FIR and IIR adaptive filters. Gradient based algorithms. Steepest descent algorithm in deterministic sense. Least mean square (LMS) algorithm. Normalized LMS and Affine Projection (AP) algorithms. Matrix inversion lemma and Recursive least square (RLS) algorithm. Application of adaptive filters. Adaptive channel equalizers, adaptive control, system identification. 1) Adaptive Filter Theory, Simon O. Haykin, ISBN-13: , Prentice Hall; 4 edition (September 24, 2001) 2) Fundamentals of Adaptive Filtering, Ali H. Sayed, ISBN-13: , Wiley- IEEE Press; 1 edition (June 13, 2003) 3) Adaptive Filters Theory and Applications, B. Farhang-Boroujeny, ISBN-13: , Wiley; 1 edition (January 4, 1999) 4) Adaptive Filters, Ali H. Sayed, ISBN-13: , Wiley-IEEE Press; 1 edition (April 14, 2008)

18 Dersin Kodu BSM567 ENDÜSTRIYEL BILGISAYAR AĞLARI İngilizce INDUSTRIAL COMPUTER NETWORKS Türkçe İçeriği: Endüstriyel Bilgisayarların Yapısı ve Temel Özellikleri, Endüstriyel Bilgisayarlarda Kullanılan Kartları Tanıma, Takma ve Çalıştırma, Endüstriyel Bilgisayarlar İle Ölçme ve Kontrol İşlemleri, Otomasyon Sistemlerinde Kullanılan Network Ağları ve Temel Özellikleri, Ölçme ve Kontrol Sistemleri İçin Network Ağlarının Organizasyonu, Endüstriyel Haberleşme, PC Tabanlı Haberleşme Kontrolü, Uzaktan Data Ölçme ve Kontrol Modülleri, Dağınık Data Ölçme ve Kontrol Sistemleri. İngilizce İçeriği: Structure of Industrial Computers and Basic Properties, Identification, Installation and Operation of Industrial PC Cards, Industrial Computers Measure and Control Process. Automation System Network and Basic Properties, Measurement and Control Systems for Network Organization, Industrial Communication, PC-Based Communications Control, Remote Data Measurement and Control Modules, Distributed Data Measurement and Control Systems. 1) Data Communications and Networking, Behrouz Forouzan, ISBN-13: , McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 5 edition (February 17, 2012) 2) Industrial Data Communications: Fundamentals and Applications, Lawrence M. Thompson, ISBN-13: , Instrumentation Systems &; 2 Sub edition (July 1997) 3) Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting (IDC Technology), Steve Mackay CPEng BSc (ElecEng) BSc (Hons) MBA, Edwin Wright MIPENZ BSc (Hons) BSc (Elec Eng), Deon Reynders Pr Eng BSc (ElecEng) (Hons) MBA, John Park ASD, ISBN-13: , Newnes; 1 edition (May 3, 2004) Dersin Kodu BSM568 BIYOINFORMATIK İngilizce BIOINFORMATICS Türkçe İçeriği: Biyoinformatiğe giriş ve temel algoritmalar: moleküler biyolojinin temelleri; karakter dizileri, graflar ve algoritmalar ile ilgili temel kavramlar; karakter dizisi algoritmaları; uyumluluk (alignment) yöntemleri. DNA Dizileri: DNA dizilerine genel bir bakış; fiziksel haritalar; DNA dizileri. Biyolojik Veri Analizi: DNA dizileri içerisinde işaret bulma; genomların (gen kodları) yeniden düzenlenmesi; filogenetik ağaçlar (soy ağaçları); haplotip; moleküler yapılar.

19 İngilizce İçeriği: Introduction to Bioinformatics and basic algorithms: basics of molecular biology; basic string, graph and algorithm concepts; string algorithms; alignment methods. DNA Sequencing: introduction and overview; physical mapping; DNA sequencing. Analyzing Biological Data: finding signals in DNA sequences; genome rearrangements; phylogenetic trees; haplotyping; molecular structures. 1) An Introduction To Bioinformatics Algorithms, Neil C. Jones, Pavel A. Pevzner, ISBN: , MIT Press, August ) Introduction to Bioinformatics, Arthur M. Lesk, ISBN: , Oxford University Press, ) Fundamental Concepts of Bioinformatics, Dan E. Krane, Michael L. Raymer, ISBN: , Benjamin Cummings, ) Bioinformatics Sequence and Genome Analysis, David W. Mount, ISBN: , Cold Spring Harbor Laboratory Press, June ) Introduction to Bioinformatics: a Theoretical and Practical Approach, Krawetz, S.A., Womble, D.D. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, ) Bioinformatics: Genes, Proteins and Computers. Orengo, C., Jones, D., Thornton, J. (eds.). Garland Science/BIOS Scientific Publishers, New York, Bioinformatics: Methods and Protocols. Misener, S., Krawetz, S.A. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, Dersin Kodu BSM569 UZAKTAN ALGILAMA İngilizce REMOTE SENSING Türkçe İçeriği: Enerji kaynakları ve yayılım prensipleri, enerjinin atmosfer ve yeryüzü objeleri ile etkileşimi (Bitki örtüsü, Toprak ve Su), yer gözlem uydu sistemleri, algılayıcılar ve özellikleri, uzaktan algılamada verileri yapıları ve elde edilmesi, sayısal görüntülerin önişlenmesi, radyometrik düzeltme, atmosferik düzeltme, rektifikasyon, görüntü zenginleştirme, filtreleme, gürültü giderme, sınıflandırma konularında çeşitli algoritmaların incelenmesi ve geliştirilmesi, radar algılayıcılarının temel prensiplerinin ve radar görüntülerinin işlenmesi, termal görüntülerle objelerin termal özelliklerinin belirlenmesi. İngilizce İçeriği: Energy sources and propagation principles, the interaction of the energy with atmosphere and Earth objects (Vegetation, Soil and Water), earth observation satellite systems, sensors and sensor s features, remote sensing data in the construction and acquisition, radiometric correction, atmospheric correction, rectification image enhancement, filtering, noise reduction, classification issues and development of various algorithms and analysis, basic principles of radar sensors and radar image processing, determination of thermal properties of objects with thermal imaging.

20 1) Remote Sensing: Principles and Interpretation, Floyd F. Sabins, ISBN-13: , Waveland Pr Inc; 3 edition (April 5, 2007) 2) Introduction to Remote Sensing, James B. Campbell PhD, Randolph H. Wynne, ISBN- 13: , The Guilford Press; Fifth Edition, Fifth Edition (June 21, 2011) 3) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, John R Jensen, ISBN-13: , Prentice Hall; 2 edition (May 21, 2006) 4) Remote Sensing and Image Interpretation, Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan Chipman, ISBN-13: , Wiley; 6 edition (November 6, 2007) Dersin Kodu BSM573 ELEKTRO OPTIK İngilizce ELECTRO-OPTICS Türkçe İçeriği: Boşlukta Elektromanyetik Dalgalar, Madde Ortamında Elektromanyetik Dalgalar, Kristal Optiği, Optik Sabitlerin Frekansa Bağlılığı, Işığın Kutuplanması ve Jones Gösterimi, Fresnel Eşitlikleri, Işığın Modülasyonu, görüntüleme sistemleri, kameralar, ışığın maddelerle etkileşimi ve optik konuları. İngilizce İçeriği: Electromagnetic Waves in empty medium, Electromagnetic Waves in substances, Crystal Optics, Optical Constant Frequency Dependence, Light Pole processing and Jones Equations, Fresnel Equations, light modulation, imaging systems, cameras, light materials, interaction and optical considerations. 1) Optoelectronics: An Introduction, J. Wilson, J.F.B. Hawkes, ISBN-13: , Prentice Hall; 2nd edition (June 1993) Introduction to Modern Optics (Dover Books on Physics), Grant R. Fowles, ISBN-13: , Dover Publications; 2 edition (June 1, 1989) Dersin Kodu BSM581 OPTIMIZASYON TEORISI İngilizce OPTIMIZATION THEORY Türkçe İçeriği: Optimizasyon tanımı. Optimal Kontrol Problemi tanımı. Sistem dinamiğinin durum denklikleri. Optimal kontrol problemleri için performans ölçütleri. Çok değişkenli fonksiyonel tanımı Varyasyonel hesap. Euler-Lagrange denklemleri. Lagrange çarpanları metodu. Sınırsız ve sınırlı kontrol ve değişik terminal şartlarda optimizasyon problemi. Pontryaginin maximum prensibi. Hamilton Jacobi-Bellman denklemi. Nümerik optimal kontrol hesabı ve uygulamaları.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI TOPLANTI TARĠHĠ : 14 Ocak 2011 TOPLANTI NO : 2011/01 TOPLANTI SAATĠ : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) Mekatronik, Makina, Elektronik ve Bilgisayar alanı bilgilerinin sinerjik olarak işbirliği içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır Mekatronik mühendisleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN PERSONELİNE AİT YAYIN BİLGİLERİ (23.10.2013)

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN PERSONELİNE AİT YAYIN BİLGİLERİ (23.10.2013) TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN PERSONELİNE AİT YAYIN BİLGİLERİ (23.10.2013) N. Alpdemir, C. Erol, S. Gok, K. Demirtas, F. Alaca and Y. Ozer, IR Data Management and Analysis Software, in 4th International IR Target

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı