FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.12.2015. AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69

2 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 27 Meslek Komitesi ve 153 Meslek Komitesi Üyesi 63 Meclis Üyesi, 6 Disiplin Kurulu ve 11 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır. MİSYONUMUZ: Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyetler yürüterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, şehrimizin ticaretine bölgesel ve ulusal düzeyde dinamizm kazandıracak, sanayimizi ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkaracak, üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyup beklentilerini karşılayarak sorunlarına çözümler üretecek her türlü hizmeti çağdaş yönetim anlayışıyla hayata geçirmek. VİZYONUMUZ: Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; - Üyeleriyle yakın ve sıkı iletişim ağı kurarak sorunların ve çözümlerin anında tespitini sağlayan, - Kent dinamiklerini ve kentin atıl kapasitesini lobi faaliyetleri ile harekete geçiren, proje üreten, - Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile üyelerine yol gösteren, yeni yatırım ve yatırımcıların önünü açan ve bölgesel çalışmalara yön veren, - Kalifiye eleman yetiştirilmesi ve sağlanması konusunda çözümler üreten, Bölgesinde lider, topluma yön veren, ulusal alanda sesini duyurabilen güçlü bir oda olmak. ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası TD-IHK Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası - ICC

3 2 İŞTİRAKÇİSİ OLDUĞUMUZ KURUM/ KURULUŞLAR T.C Merkez Bankası T. Halk Bankası BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu) Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş Şuhut Organize Sanayi Bölgesi İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi Sinanpaşa Organize Sanayi Bölgesi TEKNOPARK AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Afyon Yumurta A.Ş Afyon Mermer A.Ş AFJET A.Ş BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ Gecek Termal A.Ş ATSO Stratejik Planı; Afyonkarahisar TSO nun, geleceğini sağlıklı bir şekilde planlaması ve belirlediği vizyona ulaşması amacı doğrultusunda Odamız Stratejik Planı web sayfamızda yer almaktadır. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan ında yer alan temel bileşenler; * Kurumsal Yapı * Hizmetler

4 * Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk olarak belirlenmiştir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, Oda nın aslen iki (2) önemli işi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, asli işi olan üyeye hizmet tir. Bu asli işinin yanı sıra, paydaşlar tarafından, gücü ve konumu gereği, bölgesel kalkınma da sağlayacağı katkılardan dolayı Oda ya çok stratejik bir rol yüklenmektedir. Oda, bu iki önemli işini layıkıyla yerine getirebilmek için güçlü ve dinamik bir kurumsal yapı ya sahip olmak zorundadır. 3 TEMEL BİLEŞENLERİN GEREKÇELERİ VE POLİTİKALAR KURUMSAL YAPI Güçlü Kurumsal Yapılar, ancak sağlıklı organizasyonel yapının üzerine inşaa edilebilirler. Organizasyon yapısı, yani örgütlenme biçimi, düzgün olmayan kurumlar sağlam temeli olmayan binalara benzerler. Üzerine kurulacak hiçbir şey verimli olmayacaktır. Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden bağımsız hale getirememiş organizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilebilmesi mümkün değildir. Odanın, hem mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, hem üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde, %100 üye memnuniyeti prensibiyle sunabilmesi ve hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmesi için, güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir. Kaynakların verilere dayalı kararlarla yönetilmesi, odanın orta ve uzun dönemli planlama ile yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim

5 4 teknolojilerinin etkin ve verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı biçimde sunulması için odanın kurumsallaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir. Kurumsallaşamayan, Kurumsal Yönetişim İlkelerini içselleştiremeyen, bilgiye dayalı politikalar üretemeyen, kısacası planlı hareket edemeyen organizasyonların günümüz şartlarında ulusal bazda bile mevcudiyetlerini sürdürebilme şansları pek kalmamaktadır. HİZMETLER Odamızın kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, Çağdaş odacılıkta olduğu gibi, üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek gibi önemli bir misyonu daha vardır. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır. Kalite, üyenin beklentisinin karşılanma düzeyi olarak tanımlandığından, Oda, ticaret sicili, üye sicili ile kıymetli evrak hazırlanması ve satışı gibi mevzuatla verilmiş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır. Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasitenin niteliği, Hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

6 5 BÖLGESEL KALKINMA VE SOSYAL SORUMLULUK Odamız, sunduğu hizmetlerin dışında, konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, bölgesinde kalkınmanın önemli bir aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli beklentilerden biri, kent dinamiklerini harekete geçirerek, bölgesel kalkınma sürecine katma değer sağlayacak çalışmalar yürütülmesidir. Bu, kuruluş amaçlarının yanı sıra, toplumun algısı sonucu odamıza biçilen bir roldür. Odamız, bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal sorumluluğu çerçevesinde her türlü desteği vermek durumundadır. Odamızın 4 yıllık Stratejik Planında (İş Planında) hedeflerin gerçekleşme durumu; 2014 yılında 50 hedef belirlenmiş olup bunun %27 si gerçekleşmiştir. Tamamlanmayan hedeflerin 2015 yılındaki hedeflerle birlikte gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. ETİK KURALLARIMIZ *YASALARA UYGUNLUK VE ADİL HİZMET; Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır. *GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ; Anayasal kamu niteliğinde meslek örgütü yapılanması olma bilinci ile çalışılır. *KARAR ALMADA YÖNETİŞİM, KATILIMCILIK VE DEMOKRASİ; Karar alma ve uygulama sürecinde, üyelerin ve meslek komitelerinin yaklaşımı ve kararları değerlendirilerek, gerekirse komisyon çalışması ile meclis tarafından demokratik ortamda karar alınır. *MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır. * ÜYE HİZMET BİLİNCİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YAKLAŞIMI; Üyelerin menfaati için kurulmuş olma bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı üye hizmet bilinci ile her türlü çalışma yapılır. *SAYGINLIK, NEZAKET VE GÜVEN; İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütülür. *POZİTİF ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM; Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir, çözüm odaklı faaliyetler yapılır. *DÜRÜSTLÜK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK; Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

7 6 *BİLGİ VERME, SAYDAMLIK; Her aşamada saydamlığa özen gösterilir ve bilgiye ulaşma sağlanır ve bilgi paylaşımı yapılır. *FIRSAT EŞİTLİĞİ; Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. *FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI; Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir. *YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU, Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır. *GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT AMACIYLA KULLANILMAMASI; Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır. *SAVURGANLIKTAN KAÇINMA, KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANMAK; Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır. YURTDIŞINDA TEMASTA OLDUĞUMUZ ODALAR Erbil Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Duhok Ticaret ve Sanayi Odası (Irak) Carrara Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya- Kardeş Oda) Alicante Ticaret ve Sanayi Odası (İspanya) Duesseldorf Ticaret ve Sanayi Odası (Almanya) Selanik Meslekler Odası (Yunanistan) Liverpool Ticaret ve Sanayi Odası (İngiltere) KARDEŞ ODALARIMIZ Aliağa Ticaret ve Sanayi Odası Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (Bal - Kaymak Kardeşliği) Carrara Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya- Kardeş Oda) Odamız bünyesinde;1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Ticaret Sicil Müdürü, 2 Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı, 8 Büro Memuru, 1 Makam Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni ve 2 Destek Elemanından meydana gelen toplam 17 Oda Personelimiz tarafından işlem ve hizmetler yürütülmektedir.

8 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB), 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı ve Türk Loydu ile devam ettirdiği Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi ne ikinci dönem 2005 yılında dahil olan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistem Belgesi A seviyesin de hizmet veren Odalar içerisindedir. 7 Odamızın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 20/09/2005 tarihinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve tarihinde TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamında; Haziran 2015 tarihlerinde TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkikçi Sayın Ertuğrul Altındağ tarafından TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir. Odamızca yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem uygulamaları standartları karşıladığı ve kaliteli bir şekilde sürdürüldüğü tespit edilmiş ve sahip olduğumuz belgelerin devamı denetçi tarafından uygun görülmüştür. Her yıl düzenli olarak Üye Memnuniyet Anketi ve Üye Bilgi Güncelleme formları üyelerimize gönderilmiştir. Üyelerimizden gelen geri dönüşler alınarak değerlendirme yapılmıştır. Üye Memnuniyet anketi ve Üye Güncelleme Bilgi formu Web sitesi sürekli güncel halde bulunmakta ve üyelerimize daha iyi hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası binasında faaliyet göstermektedir. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölge deki kamu kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Kalkınma Kurulu nda Afyonkarahisar İlini 24, Kütahya İlini 23, Manisa İlini 33, Uşak İlini 20 üye olmak üzere toplam 100 üye temsil etmektedir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu nda yer almaktadır. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül Kalkınma Kurulu nda Odamızı temsil etmektedir. Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi tüm Teşvik Belgeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekte olup 2 uzman ve 1 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. TSE Temsilciliği 01 Kasım 2007 Tarihinden itibaren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasın-da faaliyet göstermeye başlamıştır.

9 TSE Eskişehir Ürün Belgelendirme Müdürlüğü hinterlandın da olup TSE Belgelendirme işlemleri ve dosyaları Eskişehir de yapılmaktadır. Yalnızca Gıda Firmalarının dosyaları Ankara da dır. TSE Afyonkarahisar Temsilciliğinde 1 Temsilci,1 Kimyager, 1 Memur olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. Ayrıca 4 Dış Uzman Görev yapmaktadır. Temsilciliğimizin Faaliyetleri. HYB Belgelendirme işlemlerini yapmak Araç Proje İşlemlerini yapmak LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık Raporu ve Montaj Tespit Raporu Onaylamak (Araç Kontrolü ) TSE-TSEK- müracaatlarını alarak ilgili bölgelere göndermek Topraklama-Paratoner-Kadotik Raporları düzenlemek Eğitimler Düzenlemek Faaliyet Alanı Temsilciliğimizin: Afyonkarahisar ve Uşak Afyonkarahisar da TSE belgeli firmalar ise; TSE Belge Sayısı ( Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ) 128, TSEK Belge Sayısı ( Kritere Uygunluk Belgesi ) 4, HYB Belge Sayısı ( Hizmet Yeterlilik Belgesi ) 504, CE Belge Sayısı 4, Helal Gıda 2 firmadır. Kredi Garanti Fonu Afyonkarahisar Şubesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Binasının 3. Katında bir yönetici ile Odamız hizmet binasında faaliyete başlamıştır. Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında kurulmuş çok ortaklı bir şirkettir. Bankacılık Kanunu na göre KGF bir finansal kuruluştur. Avrupa Garanti Kuruluşları Birliği AECM in üyesidir. KGF olarak teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırma vizyonuyla hizmet veriyoruz. Kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettiği menkul ya da gayrimenkul varlıklara sahip olmayan KOBİ lerimize kefalet sağlamak suretiyle, ülke ekonomisine destek oluyoruz. Teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmak temel amacımız. Ayrıca kredi piyasasının etkin çalışmasını sağlamak, KOBİ lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, KOBİ lerin uzun vadeli yatırım kredilerini kullanabilmesini mümkün kılmak ve böylelikle KOBİ lerin rekabet gücünü arttırmak amaçlarımız arasındadır. Bir diğer anlatımla, girişimciliğin desteklenmesi, KOBİ lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasının mümkün kılınması; nihayetinde de gelir dağılımının iyileştirilmesi ve istihdam artışının sağlanabilmesi en temel varlık nedenlerimiz. Bilindiği gibi, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikli hedefleri. Varlık sebebimiz olan KOBİ lerin kredi kuruluşları nezdindeki teminat eksikliklerini gidermek üzere kefalet verdiğimiz için kar amacı gütmüyoruz. Ne sektör ayrımımız var, ne bölge ayrımımız var, ne de başkaca herhangi bir ayrım gerekçemiz. Şirketimize gelen kefalet taleplerini tümüyle evrensel standartlara ve esaslara göre değerlendiriyoruz. Ülkemizin önceliklerini sahiplenen bir anlayışla genç 8

10 ve kadın girişimcilere, imalatçı ve ihracatçı firmalara, ithal ikamesi sağlayacak yapıda üretim faaliyetlerine ve istihdam artışı sağlayacak projelere ise kesinlikle önem ve öncelik veriyoruz. Kredi piyasalarında KOBİ lere ihtiyaç duyduğu teminatı sağlamak, teminat çeşitliliğini arttırmak ve KOBİ lerin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak gibi bir misyon üstlenen KGF TOBB, KOSGEB, 21 Banka ve diğer küçük hissedarların ortaklığıyla oluşan bir ortaklık ve güçlü sermaye yapısıyla hizmet vermektedir. Sermayemiz TL dir. KGF reel sektörün bütün önemli kurumlarının ortak olduğu, akredite bir kefalet fonudur. Temel varlık nedenimiz ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ lerin kefalet derdine çare olmaktır. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Kadın Girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. İl Kadın Girişimciler Kurulu yılında oluşturulmuştur. Kurul kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. İl Koordinatörlüğü Odamız tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman, Başkan Yardımcıları, Memnune Soykasap ve Zübeyde Gültekin görevlerini yürütmektedirler. TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu toplam 119 kişiden oluşmaktadır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Ülkemizdeki Genç Girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla İl Genç Girişimciler Kurulu 2008 yılında oluşturulmuş ve tarihinde Odamız Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürmektedir. Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığını Hasan Mert Özdeğirmenci, Başkan Yardımcılıklarını Mehmet Muharrem Pekin, Cihat Özcan, Mehdi Sarıtaş ve Asım Orhan yürütmektedir. TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu toplam 151 kişiden oluşmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bölgemizin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gibi öncelikli sorunlarına çözümler oluşturmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi ve uluslararası piyasalarda yer alabilmelerinin sağlanması amacı ile kurulan Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Odamız hizmet binasında çalışmalarına devam etmektedir. Odamız 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kendisine verdiği görevler uyarınca Türk Sigortacılık Sektörü ile yakından ilgilenmekte ve Sigorta Acenteleri ile Sigorta Eksperlerine hizmet vermektedir. Odamız tarafından 23 Mayıs 2008 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman bölümü faaliyete geçmiş olup hizmet vermeye devam etmektedir. Yılda civarında bilgilendirme yapılmaktadır. Odamız 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlanarak tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre; K türü (K1,K2,K3, K1 9

11 Yıldızlı K2 Yıldızlı) yetki belgeleri tarihinden itibaren Odamızdan verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı olarak İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) İl temsilciliği faaliyetleri devam ettirilmekte olup, Üyelerimizin ihracat konusunda bilgilendirilmesi amacıyla mevzuat değişiklikleri duyurulmakta ve dış ticaret eğitimleri ile bilgi desteği verilmektedir. Yapılan yasal düzenleme ile karşılıksız çekte hapis cezası kalkmış ve müteakibinde yurt içi ticaretteki tahsilatlarda sıkıntılar artmıştır. Üyelerimizin bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları azaltabilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Böylece üyelerimiz kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri hakkında bilgi alabileceklerdir. Böylelikle ticari işlemlerde karşı tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün olabilecektir 16 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren Sayısal Takograf Kartları ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Sayısal Takograf Kartlarının (sürücü, şirket ve servis Kartları) Odamız tarafından verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir. Odamız üyelerine bilgilendirme yapabilmek için iletişim aracı olarak web sayfamız, ATSO E-Bülten, SMS, mail, telefon, faks ve sosyal medya (facebook ve twitter) etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 10 Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişin halindeyiz. Basın bültenleri oluşturularak yazılı ve görsel medyada yayınlamaktayız. Gazete kupürleri dosyalanıp tarandıktan sonra arşivlenmektedir. Arşivleme sonrasında Odamız web sayfasında Basında Biz kısmında yayınlanarak etkinlik ve faaliyetlerimiz tüm üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

12 11 Web sayfamız üzerinden Online ödeme sistemi devreye alınmış olup, Üyelerimiz ticaret sicil, oda sicil ve vergi numaralarını girerek aidat borçlarını kredi kartıyla ödemelerini yapabilmektedir. Ziraat Bankası ATM si binamızda hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerimizin ve bölgemiz ekonomisi ile ilgili Resmi Kuruluşların ve diğer Odaların talepleri anında cevaplandırılmıştır. Odamızın güvenliği için oluşturulan Kamera sistemi devam etmekte olup kalite güvenliğimiz için telefon görüşmelerimiz kayda alınmaktadır. Odamız 2015 yılı içinde 53 Yönetim Kurulu Toplantısı, 13 Meclis Toplantısı yapmıştır. Odamız 2015 yılı faaliyetleri başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. Ü Y E S A Y I M I Z : Odamızın tarihi itibariyle faal üye sayısı 4469 iken, 2015 yılı içinde 635 yeni kayıt yapılmış, yıl içinde vefat ve işi bırakma sebebiyle 220 üye silinmiş ve aidat borcunu ödemeyen 206 üyemiz ise askıya alınmıştır. 15 üyemiz ise tasfiye durumuna geçmiştir tarihi itibariyle faal üyemiz 4678 dir.

13 12 Tablo tarihi itibariyle Odamızın üye dağılımı; yılında 2015 yılında Yılında Yılında İtibariyle Kaydolan Askıya Alınan Silinen Tasfiye İtibariyle Ferdi İşletme Kollektif Şti Anonim Şirket (Şube dahil) Limited Şirket (Şube dahil) Kooperatif Diğer Kuruluşlar TOPLAM : AFYONKARAHİSAR TSO TİCARET SİCİLİ VERİLERİ açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan açılan kapanan OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM İHRACAT: İlimizin 2015 yılı direkt ihracat rakamı Dolardır 2015 yılında İhraç Kayıtlı satışlarımız Dolar olmuştur.

14 MADDİ YARDIMLAR Afyonkarahisar ın sosyal ve kültürel dokusunun gelişmesine katkı sağladığını düşündüğümüz aşağıda isimleri verilen faaliyetlere Odamız Meclisinin ve Yönetim Kurulunun kararlarıyla Odamızın bütçesi dikkate alınarak toplam ,00 TL ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Yardımlarımızın dağılımı ise kısaca şöyledir: 2015 YILI ODAMIZ SOSYAL AMAÇLI, EĞİTİM VE GIDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR YARDIM MİKTARI 1 Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Kitap Kampanyası Bağış 2 İscehisar Mermerciler Derneği-Odamız 3 bağısı 7.500,00TL 4 Afyon Belediyesi Aşure Kazanı Odamız katkısı. 750,00TL ,00 TL Öğrenci Burs Ödemeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odaların çalışma alanları içinde tespit edilecek yoksul ve muhtaç ailelere ayni olarak dağıtılmak üzere ,00TL ve İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler için Eğitim Yardımı gönderilen ,00 TL çalışmaları yapılarak ilgili yerlere itina ile dağıtımı Odamız tarafından yapılmıştır YILINDA ODAMIZ BİRİMLERİ TARAFINDAN VERİLEN BELGE VE HİZMETLER YAPILAN İŞLEM HOPA Ticaret ve Sanayi Odası hesabına gönderilen bağış ,00TL 7.000,00 TL ADET Ticaret Siciline Yeni Kayıt 605 Ticaret Sicilinden Terk 137

15 14 Ticaret Sicil Gazete Suret Tasdiki 2750 Ticaret Sicil Tadilat 2058 Ticaret Sicili Gelen Yazı 1800 Ticaret Sicili Giden Yazılar 2800 Ekspertiz Raporu (Sanayi) 53 İş Makinesi Tescili 221 Kapasite Raporu 252 Fiili Tüketim Belgesi 6 Yerli Malı Belgesi 38 Türk Malı Belgesi 0 İmalat Yeterlilik Belgesi 3 Ön Kapasite Değerlendirme 14 Azami Fiyat Tasdiki 2 İhale Durum Belgesi 721 Rayiç Fatura Tasdiki 2 K Servisi Düzenlenen Yetki Belge Sayısı 822 K Yetki Belgeleri Araç İlave Sayısı 2485 K Belgeleri için düzenlenen Yazılar 2600 Sayısal Takograf Kartı 1004 Sigorta Tetkiki Yapılan Firma Sayısı 13 Sigorta Uygunluk Belge Güncellemeleri 87 Yeni Kurulan Sigorta Acenteleri 5 İhracat Belgesinin Tasdiki 8330 İhracat Fatura Onayı Çift Kayıt Belgesi 298 Vize Yazısı 6 Kimlik ve Üyelik Belgesi 1866 Onaylanan Çıraklık Belge Sayısı 152

16 15 Oda Sicil Kayıt-Faaliyet Belgesi Sureti (Ücretsiz olarak hizmet verilmektedir.) 6227 Gelen Yazılar 3429 Giden Yazılar 2535 Odamız üyelerine bilgilendirme amaçlı gönderilen cep mesaj (470 başlıkta) Kredi Kayıt Başvurusu 0 Odamız web sayfasında yer alan haber ve duyuru 303 Basın Bildirileri ve İlanlar YILI ODAMIZ PROJELERİ S. No 1 Proje Adı PRACTYCEII Yılı Hibe Programı ERASMUS Young Entreprenuers Programı Projenin Amacı Avrupa Birliğinde teşebbüs ruhunu yaratmak ve ülkeler arası deneyim aktarımına katkıda bulunmaktır. Projenin Maliyeti ve Süresi Euro 24 Ay Talep Edilen Destek Tutarı Euro 2 ATSO Enerjisi ile İşletmelere Işık Tutuyor Yılı T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı Yüksek Teknolojik Donanıma Sahip Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir kaynaklar kullanılmasını saglayarak çevreye olan olumsuz etkisinin azaltılması. Yenilenebilir Enerji kaynaklarından olan günes enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kullanılması. 400 kwe gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulması TL 18 Ay ,92 TL

17 İŞTİRAK EDİLEN FUARLAR Anılan fuarlarda Odamıza ücretsiz olarak tahsis edilen standlarda hem İlimizin tanıtımı hem de Odamız hakkında bilgiler verilmiş olup; firma katalogları, üyelerimizin tanıtım materyalleri ve Odamız yayınları sergilenmiş ve bilgilendirme yapılmıştır. 16 S.N PLANLANAN FUAR ADI 22. Anfaş FoodProduct - Uluslararası Yiyecek İhtisas Fuarı & 4.Anfaş BEVEX İçecek İhtisas Fuar Xiamen Mermer ve Doğaltaş Fuarı WIN Automation 2015 Fuarı MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı FUARIN DÜZENLENECEĞİ ŞEHİR/ÜLKE FUAR TARİHİ Antalya/Türkiye 25-28/02/2015 Xiamen/Çin /2015 İstanbul/Türkiye 19-22/03/2015 İzmir/Türkiye 25-28/03/2015 AÇIKLAMA STAND AÇILDI KATILAN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ. OTOBÜS ZİYARET STAND ZİYARET PLAKET TÖRENİ 5 İstanbul Petrolium Fuarı İstanbul/Türkiye 02-05/04/2015 OTOBÜS ZİYARET 6 Automechanika Istanbul İstanbul/Türkiye 09-12/04/ AFTAR Tarım- Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı Konya İnşaat, Dekor, İdeal Ev, Kent 2015 Fuarı 9 Doğal Taş ve Mermer Fuarı Verona/İtalya 10 Yörex Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı (Yöresel Ürünler) OTOBÜS ZİYARET Afyonkarahisar/Türkiye 16-19/04/2015 STAND ZİYARET Konya/Türkiye 21-24/05/ /09/ /10/2015 Antalya/Türkiye 21-25/10/2015 OTOBÜS ZİYARET KATILAN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ. STAND AÇILDI MECLİS TOPLANTILARIMIZ 12 Olağan ve 1 Olağanüstü olmak üzere; 22 Ocak 2015 Perşembe, 26 Şubat 2015 Perşembe, 9 Mart 2015 Perşembe, 19 Mart 2015 Perşembe, 16 Nisan 2015 Perşembe, 28 Mayıs 2015 Perşembe, 25 Haziran 2015 Perşembe, 23 Temmuz 2015 Perşembe, 27 Ağustos 2015

18 Perşembe, 17 Eylül 2015 Perşembe, 22 Ekim 2015 Perşembe, 26 Kasım, 2015 Perşembe, 24 Aralık 2015 Perşembe tarihlerinde 2015 yılında 13 Meclis Toplantısı gerçekleştirilmiştir tarihinde meclis toplantımızda Türkiye İş Kurumu Afyonkarahisar Durum Analizi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi tarihinde meclis toplantımızda TUİK Bölge Müdürü tarafından ilimiz istatistik bilgilendirilmesi yapılmıştır tarihinde meclis toplantımızda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Yeşilay; Yönetim Kurulu ile birlikte, meclisimiz ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sunum yapmak üzere toplantımıza katılmışlardır tarihinde meclis toplantımızda TKDK İl Koordinatörü Sayın Mehmet Sait Yüksel ve TKDK İletişim Uzmanı, meclisimiz ile ilimizdeki tarımsal yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sunum yapmak için toplantımıza katıldılar. KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER tarihinde Vali Sayın Hakan Yusuf Güner in Başkanlığında Gümrük Müdürlüğü Hakkında ve İlimizde Gıda Laboratuvarı Kurulması konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneğinin düzenlediği Türkiye de Sigorta Sektörünün Sorunları konulu zirveye Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen Gala Gecesi ve Ödül Törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır.

19 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın teşrifleriyle düzenlenen Dinar- Dazkırı, Sandıklı- Keçiborlu ve Afyonkarahisar- Kütahya bölünmüş yollarının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Avrupa Birliği Tanıtım Projeleri toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Ferah Bekteş, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Koruma Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanının katılımıyla Sanayi Odaları Konseyi, İmalat Konseyi İstişare Toplantısına ve Yerli Malı Belgesi toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Mahalli Çevre Kurul toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Ferah Bekteş katılmıştır tarihinde AFSİAD ın genel katılımlı toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde İl Koordinasyon Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 2014/2. dönem toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Toplantı İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde düzenlendi.

20 tarihinde TOBB da düzenlenen Akreditasyon Sertifika Törenine Genel Sekreter Süleyman Uğur Ünsoy ve Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Törende TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından belgemiz takdim edilmiştir. 191 Oda ve Borsa nın Akreditasyon Belgesi vardır. 191 Oda /Borsa içerisinde 33 Oda/Borsa A seviyesinde hizmet verdiğine dair belgelendirilmiştir. Odamızda bu 33 Oda/ Borsa içerisinde yer almış olup A Seviyesinde üyelerine hizmet vermektedir tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu nun Valilik Makamına gerçekleştirdiği ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Madde Bağımlılığı toplantısına Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet Şükrü Köse ve Günay Kart katıldı. Aynı toplantı 11 Şubat 2015 tarihinde de düzenlenmiştir. Bu toplantıya Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Ankara da Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi Resmi açılış toplantısına Dış Ticaret Personelimiz Hüsnü Selim Şenbabaoğlu katılmıştır tarihinde TOBB da düzenlenen Kapasite Raporları Eksperleri Eğitimine Oda Personelleri Ahmet Şenkabak ve Okan Uyanık ile birlikte Odamız eksperlerinden 10 kişi katılmıştır tarihinde AKSA Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin Yeni Hizmet binası açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır.

21 tarihinde Bir Yastıkta Yarım Asır ve Yeni Evlenecek Çiftler için düzenlenen toplu nikâh törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz Hamm a Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser Yönetim Kurulu Üyemiz Günay Kart ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, Belediye ye bağlı Sanayi Odasını ve Dortmund Ticaret Odasına ziyarette bulunmuşlardır tarihinde İl Proje Değerlendirme Komisyonu toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde TOBB da K türü Yetki Belgesi eğitimine Oda personeli Selda Ergüler katılmıştır tarihinde Vergi haftası kapsamında düzenlenen Vergi Rekortmenleri Plaket törenine Meclis Başkanımız ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız katılmıştır tarihinde İlimizde üretilip ihraç edilen ve İlimizde ihracat kapasitesini yansıtacak bir laboratuvarın iş hacminin belirlenmesine yönelik düzenlenen toplantıya Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde İl Mahalli Çevre Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katılmıştır.

22 tarihinde Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Gayesinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ramazan Avcı katıldı tarihinde düzenlenen Afyonkarahisar Kent Vizyonu Çalıştayına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u anma programına Meclis Başkan Yardımcımız Berna Tokman katılmıştır tarihinde Afyon Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile ilimizdeki tüm yumurta üreticilerinin %100 tavuk gübresi ile çalışan en büyük kapasiteli biyogaz elektrik üretim tesisinin imza törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde İl Tütün Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan katılmıştır tarihinde Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya da düzenlenecek olan mermer fuarının İlimizde düzenlenen lansman toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katılmıştır tarihinde İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Ferah Bekteş katılmıştır tarihinde Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen Çelenk Sunma törenine ve anma programına Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem katılmıştır tarihinde Sayın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez başkanlığında İlimizde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Pekdemir Alışveriş Mağazaları Afyon Şubesinin açılışına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Müşterek Meslek Komite toplantısı gerçekleştirildi.

23 tarihinde Gecek Termal Olağan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde AFJET Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde TOBB YOİKK çalışma grubu toplantılarına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker ve Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan, tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Sayın Vali Hakan Yusuf Güner in başkanlığında düzenlenen Turizm Çalıştayı Sunumu toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Kültür ve Turizm Sektörü Eylem Planı Toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Günay Kart katılmıştır tarihinde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu nun teşrifleriyle düzenlenen 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasına Meclis Başkanımız il ve ilçe oda borsa başkanları, Genel Sekreterler ve Akademik Danışmanımız ile birlikte katıldılar. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, İlimizi temsilen 9 oda ve borsa başkanları adına ulaştırma, teknoloji ve sanayi, doğal taş sektörü konuları başta olmak üzere 3 dk lık sorunlarımızı dile getirdiği konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında değindiği konular: Afyonkarahisar ın ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılar ve talepler Orta ve ileri teknoloji yatırımları için OSB kurulması talebi

24 23 Mevcut OSB lerde yaşanan sıkıntılar Doğal taş sektöründe yaşanan sıkıntılar ve talepler Tarımsal ve hayvansal ürünlerin girdi ve çıktılarında KDV oranlarının yüzde 1'e eşitlenmesi Yerel pazarlarda canlı hayvan ticaretinin yasaklanması ve belediyelere ait canlı hayvan pazarlarının Borsalara devredilmesi Sosyal yardımlar neticesinde dolaylı olarak işgücüne katılım azaldığından sosyal yardımların yeniden düzenlenmesi tarihinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri istişaresi amacıyla Kutlu Doğum Platformu toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ramazan Avcı katılmıştır tarihinde Gıda Laboratuvar Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Toplantı Odamızda gerçekleştirildi tarihinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 170. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kokteyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı geçekleştirildi tarihinde Turizm Haftası Kutlama programı açılış törenine Meclis Başkan Yardımcımız Yusuf Balık katılmıştır tarihinde 4. Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılış törenine Meclis Başkanımız ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu Toplantısı düzenlendi tarihinde İl Koordinasyon Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ramazan Avcı katılmıştır.

25 tarihinde Koruma Kurulu Nisan Ayı Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Mahalli Çevre Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katılmıştır tarihinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 95. Yıl Dönümü Kutlama Törenine Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem katılmıştır tarihinde TOBB YOİKK Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Aktan katılmıştır tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker katılmıştır tarihinde Afyon Mermer Olağan Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker katılmıştır tarihinde TOBB 71. Genel Kurul kapsamında düzenlenen Anıtkabir ziyaretine ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın katılımı ile düzenlenen hizmet şeref belgesi törenine Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, TOBB Delegelerimiz ve ve Genel Sekreterimiz ile birlikte katılmışlardır tarihinde TOBB 71. Genel Kurul toplantına Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, TOBB Delegelerimiz ve Genel Sekreterimiz ile birlikte katılmıştır tarihinde AKÜ 9. İnovasyon Zirvesine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Ufuk 2020 Üst Düzey Sanayiciler Formuna Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Gıda Laboratuvar toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. 24

26 tarihinde düzenlenen Zafer Havalimanı Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Ahilik Haftası nedeniyle çelenk sunma ve Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza ziyaret programına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen Şed Kuşatma ve Kutlama Törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Törende İlimizin esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş adamı ödülü Şuayp Demirel e verilmiştir tarihinde AKÜ Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinin temel atma törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Çevik Isı Sistemleri yeni mağazasının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu nu karışılama törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde 9. Ege Bölgesi TOBB Akreditasyon Sistemi Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi. AYTO Ege Bölgesi nden 19 Oda/Borsanın genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularından oluşan 45 kişiyi ağırladı. Toplantıda 2014 yılı Akreditasyon Sisteminde A seviyesinde Oda olmaya hak kazanan Afyon, Aliağa ve Denizli Ticaret Odaları tarafından iyi uygulama örnekleri anlatılarak sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Odamız Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Eğitim Sorumlusu katılmıştır tarihinde 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Çevik katılmıştır tarihinde Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Bahar Buluşması toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır.

27 tarihide AFSİAD ın düzenlediği Sayın Başbakan Yrd. Ali Babacan ın teşrifleri ile 2023 Hedeflerimiz ve Türkiye Ekonomisi toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenledik tarihinde Şuhut OSB toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan katılmıştır tarihinde TOBB YOİKK Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Aktan katılmıştır tarihinde İl Tütün Kurulu toplantısına Genel Sekreter Yrd. Ferah Bekteş katılmıştır tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programına İl Kurul toplantısına Genel Sekreter Yrd. Ferah Bekteş katılmıştır tarihinde AFJET Olağan Genel Kurul toplantısına katılmıştır tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Yılı Mezuniyet törenine katılmıştır tarihinde F klavye Afyonkarahisar toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Tarım İl Müdürlüğü İl Proje Değerlendirme Komisyonu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katıldı tarihinde Şahin Kardeşler Trabella Stones fabrikasının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi Kapsamında Büyük Menderes ile alakalı toplantıya Dış Ticaret Personelimiz Hüsnü Selim Şenbabaoğlu katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenledik. 26

28 tarihleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberinde TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber İtalya nın Torino şehrinde düzenlenen 9. Dünya Odalar Federasyonu Kongresine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihlerinde TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkikçi Sayın Ertuğrul Altındağ tarafından TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Sarıgil ve Oda personelimizin katılımı ile açılış toplantımız yapılmıştır. İki gün boyunca süren tetkik başarılı geçmiş olup, Odamızca yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem uygulamaları standartları karşıladığı ve kaliteli bir şekilde sürdürüldüğü tespit edilmiş ve sahip olduğumuz belgelerin devamı denetçi tarafından uygun görülmüştür tarihinde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurul toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Yakamoz mağazaları 5. Şube açılış törenine Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde TOBB da düzenlenen Sigorta Acenteleri Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına İl Sigorta Acente Delegeleri Mehmet Karaağaç, Ramazan Kartal ve Meclis Üyemiz Hüseyin Kurnaz katılmıştır tarihleri arasında TOBB da düzenlenen Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması konusunda düzenlenen eğitime Oda Personelimiz Selda Ergüler katılmıştır.

29 tarihinde İl Milli Eğitim Danışma Kurul toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde İl Tütün Kurulu toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde AB Horizon 2020 programı bilgilendirme toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy ve Dış Ticaret Personelimiz Hüsnü Selim Şenbabaoğlu katılmıştır tarihinde BALO genel kurul toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde Zafer Haftası toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde Ramazan Bayramı nedeniyle Geleneksel Bayramlaşma Törenine Meclis Başkan Yardımcımız Osman Erdem katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde İl Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde İlimizde Lavanta Yetiştiriciliğinin Katkılarının Önemi ve Değerlendirme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Zafer Kent Ormanına Kurulan Macera Parkının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır.

30 tarihinde Zafer Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen zafer yürüyüşüne Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde ilimize gelen Hamm Belediye Başkanı ve beraberinde ki heyet ile birlikte düzenlenen akşam yemeği programına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Heyet Ağustos 2015 tarihleri arasında ilimizde ziyaretlerde bulunacaktır tarihinde Afyon Kültür ve Turizm Çalıştayına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihlerinde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilen B20 Türkiye Konferansına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Park Afyon un açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Afyonkarahisar Mermer, Blok Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri ve İş Makinaları Fuarı açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Fuar tarihlerinde ziyaretçilerle buluştu tarihinde TOBB un öncülüğünde 200 den fazla STK, sendika ve meslek örgütünün düzenlediği Ankara Sıhhiye Meydanı nda başlayıp Ulus 1. Meclis önünde sona eren Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet yürüyüş törenine KGK Başkanı, GGK Başkanı ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Özkan Otomotiv in Propratik mağazasının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir.

31 tarihinde Mermercilik Tanıtım Kalite ve Verimlilik Geliştirme Merkezi istişare toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Kurban Bayramı Geleneksel Bayramlaşma törenine Meclis Başkan Yardımcımız Yusuf Balık katılmıştır tarihinde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurul toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Cumhuriyet Bayramı toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde Maden Hukuku Sempozyumuna Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde TOBB Cern İş Birliği Konferansına Odamız Kalite ve Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katılmıştır tarihlerinde TOBB un düzenlediği 4. Antalya Akreditasyon Çalıştayına Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Ferah Bekteş ve Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katılmıştır tarihinde TÜRSAB ın yeni hizmet binası açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri konulu sempozyuma Meclis Üyemiz Hüseyin Şehitoğlu ve Fatih Mühsürler katılmıştır tarihinde Özel Akşehir Park Hastanesinin açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır.

32 tarihinde İl Tütün Kurulu toplantısına ve İl Uyuşturucu İle Mücadele Kurul toplantısına Genel Sekreterimiz Süleyman Uğur Ünsoy katılmıştır tarihinde İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Afyon, Uşak ve Kütahya bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı toplantısına Meclis Üyelerimiz Ahmet Salih Çiçek, Ahmet Yılmaz Kasap ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihide Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun katılımı ile Sanayiciler ile Buluşma Yemeği ne Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde 6. Noter Ali Baykal ın huzurunda burs çekilişlerimiz gerçekleşmiştir. 9 öğrencimize kuraya dahil edilmeden direk burs verildi. 7 öğrencimizin burs çekilişi yapıldı. Toplanda 25 tane öğrenciye burs vermekteyiz tarihinde Koruma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katılmıştır tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun teşrifleriyle Odamızda toplantı düzenledik. Toplantıya Meclis Üyelerimiz Afyon Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu katılmıştır.

33 tarihinde Cumhuriyetimizin 92. Yıl Kutlama programı kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem katılmıştır tarihinde Cumhuriyetimizin 92. Yıl Kutlama programı kapsamında düzenlenen Resepsiyona Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem katılmıştır tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ebediyete intikalinin 77. Yıl Dönümü Çelenk sunma ve Anma Törenine Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 8. Ege İlleri Tanıtım Günleri ve Etkinliklerine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır Kasım 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ne Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Ferah Bekteş, Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık ve Afyonkarahisar ABİGEM den Özgür Demir katılmışlardır tarihleri arasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Fransa'nın en üst düzey nişanı olan Legion d'honneur madalyası takdim törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Oda ve Borsa Başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı na çiçek bırakarak, terör kurbanları için dua ettiler.

34 tarihinde İstanbul Feshane Afyonkarahisar tanıtım günleri toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır. Toplantı Odamızda düzenlendi tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlenmiştir tarihinde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma ve anma törenine Meclis Başkan Yardımcımız Berna Tokman katılmıştır tarihinde Bina Komisyonu toplantısı düzenlendi tarihinde İl Tütün Kurulu toplantısına ve İl Uyuşturucu İle Mücadele Kurul toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Ferah Bekteş katılmıştır tarihinde Afyon Kocatepe Üniversite ve Türk Seramik Derneğinin birlikte düzenlediği 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde İzmir Ticaret Odasında düzenlenen Akreditasyon Sistemi Ege Bölgesi Ortak Akıl Platformu Toplantısına Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Ferah Bekteş ve Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katıldı tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleşen Odamız, Dinar TSO ve Emirdağ TSO nun katılımı ile Afyonkarahisar Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Ortak Akıl Toplantısına Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Ferah Bekteş ve Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katıldı tarihlerinde TAIEX ve Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen AB Coğrafi İşaret Çalıştayı na Odamız Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katılmıştır.

35 tarihinde Prof. Dr. Emre Alkin in konuşmacı olarak katıldığı Çay Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kobiler için Büyüme Stratejileri, Kur Beklentileri ve 2016 Türkiye Ekonomisi konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Gecek Termal e ağaç dikim törenine Meclis Başkanımız Mehmet Çarkgil ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde AFJET Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde TOBB tarafından düzenlenen TOBB-CERN İrtibat Ofisi Bilgilendirme Toplantısı ve Eğitimine Odamız Kalite Eğitim Sorumlusu Okan Uyanık katılmıştır tarihinde Tütün ve Tütün Ürünleri Tüketenlere İdari yaptırım karar tutanağı formu tanzim toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan katılmıştır tarihinde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu nun Ekonomik Dönüşüm Programını açıklayacağı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde Etçi Baba lokantasının açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katılmıştır tarihinde OECD, Kalkınma Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi - Bölge Çalıştayına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mercan ve Dış Ticaret Sorumlusu Hüsnü Selim Şenbabaoğlu katılmıştır.

36 tarihinde ABİGEM Yönetim Kurulu Toplantısını Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Toplantıda Özgür Demir in ABİGEM Direktörü olarak atanması kararı alındı tarihinde Bina Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. ODAMIZCA YAPILAN TOPLANTILAR VE EĞİTİMLER tarihinde Odamızda 17. Meslek Komitesi istişare toplantısı düzenlendi tarihinde 24. Meslek Grubu Sigorta İşletmeleri toplantısı gerçekleştirildi tarihlerinde İnşaat Mühendisleri ve Odamız İşbirliği ile Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı eğitimi odamızda düzenlenmiştir ve tarihlerinde Odamızda Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Proje Teklif Çağrısı kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmiştir tarihinde 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası için İlimiz Oda-Borsa istişare toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Özer, TOBB Borsalar Müdürü Sayın Muhibbet Uludoğan İlimiz Oda/ Borsa Başkanları, Genel Sekreterler ve Akademik Danışman Emre Görgülü nün katılımı ile düzenlendi. İlimiz adına Şura'da konuşma yapmak üzere sözcü olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser seçildi tarihinde Odamızın Zafer Kalkınma Ajansı Desteği ile Teknoray Solar'a yaptırmakta olduğu Güneş Enerji projesi bilgilendirme semineri düzenlendi tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği ve Odamız işbirliği ile Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Uzmanlarının katılımıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir.

37 tarihinde Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Ferhat FIRAT ın katılımıyla İhracatın Finansmanı ve Türk Eximbank konulu bilgilendirme semineri düzenlenmiştir tarihinde Kredi Garanti Fonu tanıtım toplantısı düzenlendi tarihinde işletmelere afetlere hazırlıklı olma konusunda alınabilecek temel önlemler konusunda bilgilendirmek amacı ile Sağlam KOBİ Eğitim Semineri düzenlendi tarihinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Odamız işbirliğiyle Kayıtdışı İstihdamla Mücadele ve Kayıtlı İstihdam Teşviki amacıyla toplumsal farkındalığın arttırılması ile sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaşması amacı ile Odamız üyelerine eğitim verilmiştir tarihleri arasında Afyonkarahisar İş Kur İl Müdürlüğü, KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi ve Odamız iş birliği ile Girişimcilik Eğitimi verilmiş, 24 kişi başarı ile tamamlanmıştır tarihleri arasında Afyonkarahisar İş Kur İl Müdürlüğü, KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi ve Odamız iş birliği ile Girişimcilik Eğitimi verilmiş, 23 kişi başarı ile tamamlamıştır tarihinde Sayın Valimiz Hakan Yusuf Güner girişimcilik kursunu ziyaret etmiş ve girişimciliğin önemini vurgulayarak kursiyerlere başarılar dilemiştir tarihinde 17. Meslek Komitesi toplantısı düzenlendi tarihinde Odamız ve İlimiz otel yetkililerinin katılımı ile 7-8 Ekim 2015 Dubai 3. Imtec Uluslararası Arası Medical Turizm Fuarı ve konferansı için toplantı düzenledik tarihinde Müşterek Meslek Komite toplantısı düzenlendi tarihinde Odamız Dış Ticaret Sorumlusu Hüsnü Selim Şenbabaoğlu tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Dinar da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri verilmiştir.

38 tarihinde Almanya Ekonomi Konseyi Alman- Türk Ekonomi ve Çalışma Komisyonu Başkanı, Sosyal İşler, Kadın Aile Sağlık ve Uyumu Eski Bakanı Aygül Özkan ın katılımıyla TOSYÖV ve Odamız işbirliği ile Almanya da KOBİ ve İnovasyon Politikaları Türk ve Alman Şirketleri İşbirliği Olanakları konulu toplantı Odamızda düzenlendi tarihinde ESOB Başkanı Abdülkadir Konak ve TOSYÖV Başkanı İhsan Beşer ile birlikte G20 zirvesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kirazın Çin e satılması için imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü hakkında basın açıklaması düzenledik tarihinde AFAD ve AFSAD işbirliğinde düzenlenen İş Yerinde Yangın Sigortaları ve Koruma Tedbirleri bilgilendirme toplantısı Odamızda düzenlendi tarihinde Odamızda TurSEFF Danışman Ekibi- VakıfBank işbirliği ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programının (TurSEFF) tanıtıldığı toplantı gerçekleştirildi tarihinde Odamızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yrd. Sayın Ali Rıza Alaboyun'un Başkanlığında Protokol Üyelerimiz ve Sektör Temsilcilerimizin katılımı ile Mermer, Maden ve Doğaltaş Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu toplantı düzenlendi. FAALİYETLER tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 22. Anfaş Food Product Uluslararası Gıda fuarında Odamız tarafından stand açılmış olup, üyelerimiz tarafından gönderilen ürün, kartvizit, katalog ve CD ler sergilendi.

39 tarihlerinde Çin de düzenlenen Xiamen Mermer ve Doğaltaş Fuarına katılarak İlimizi temsil eden 13 sektör temsilcisine fuara katılımlarından dolayı Yönetim Kurulu Üyemiz Günay Kart ve Meclis Üyemiz Adnan Demirel tarafından Odamız adına teşekkür plaketi takdim edildi tarihinde bu sene 21. düzenlenen İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında İlimizi temsil eden değerli sektör temsilcilerini Sayın Vali Hakan Yusuf Güner ve Sayın Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim ettiler tarihinde İlimizde bulunan 9 Oda/Borsa Başkanları ile birlikte Odamızda terör olaylarını kınama amaçlı basın açıklaması gerçekleştirildi.

40 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası ile birlikte İmaret Camiinde şehitlerimiz için Mevlid-İ Şerif okutulmuştur Eylül- 3 Ekim 2015 tarihleri arasında İtalya nın Verona şehrinde bu yıl 50. si düzenlenen Marmomacc Uluslararası Mermer Dizayn ve Teknolojileri Fuarına İlimizden 13 firma katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Günay Kart ve Meclis üyelerimizden Hüseyin Şehitoğlu ve Adnan Demirel ilimizin tanıtımında katkıda bulunan üyelerimize Odamızın teşekkür plaketlerini takdim ettiler tarihinde 7-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya Expo Center da düzenlenen 6. Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı nın açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Fuarda Afyonkarahisar TSO, Afyonkarahisar TB, Bolvadin TSO ve Dinar TSO tarafından ortak stant açıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu standımızı ziyaret etti. TAMAMLANAN FAALİYETLER tarihinde ATSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni ve 10. Spor Oyunları Ödül töreni Odamızda düzenlendi.

41 40 ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili aday adayı Aziz Aslan Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili aday adayı Fazıl Şenel Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili aday adayı Mehmet Koca Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili aday adayları; - Akif Özkaldı,Mustafa Tarlacı,Remziye Sıvacı ve Mehmet Zeybek Odamızı ziyaret ettiler tarihinde Milletvekili aday adayları; Ahmet Biçer, Hüseyin Özharputlu ve Sefa Çetin Odamızı ziyaret etti tarihinde; Defterdar Yaşar Kısa, Milletvekili aday adayları Hatice Özkal ve İsmail Elibol Bursa Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Recep Yıldırım Odamızı ziyaret etti tarihinde; Garanti Bankası Yeni Müdürü Mehmet Meral, Milletvekili aday adayı Cengiz Sağlam Odamızı ziyaret etti tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili aday adayları; Abdullah Sancak, Şükrü Ersoylu, Ali Kaya ve İş Bankası Yeni Müdürü Mehmet Ali Ayduğan Odamızı ziyaret etti.

42 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bayram Eray Odamızı ziyaret etti tarihinde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreterleri ve üyeleri Yeni Hizmet Binası yapacağından dolayı örnek teşkil etmek amacıyla Odamız binasını detaylı bir şekilde gezerek incelemişlerdir tarihinde Milletvekili aday adayı Abdil Demiral Odamızı ziyaret etti tarihinde Hava Meydan Komutanlığına bağlı Kartal Vakfı Odamızı ziyaret etti tarihinde MHP Milletvekili adayı Mehmet Parsak Odamızı ziyaret etti tarihinde Ak Parti Milletvekili Adayları Halil Ürün, Remziye Sıvacı ve Parti Başkanlığı Odamızı ziyaret etti tarihinde Garanti Bankası Bölge Müdürü Ahmet Saygılı Odamızı ziyaret etti tarihinde Albaraka Türk Şube Müdürü Kadir Güneş Odamızı ziyaret etti tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay ve beraberinde yönetim kurulu Odamızı ziyaret etti tarihinde Sosyal Güvenlik haftası nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan Odamızı ziyaret etti.

43 tarihinde İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Bilgin Eskişehir e tayini nedeni ile Odamıza veda ziyareti gerçekleşirdi tarihinde TEB Müdürü Ural Ersoy Odamızı ziyaret etti tarihinde Şeker Bank Bölge Müdürü Namık Kemal Erenoğlu ve İl Müdürü Cem Yalıncaklı Odamızı ziyaret etti tarihinde Şeker Bank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili Sayın Burcu Köksal Odamızı ziyaret etti tarihinde Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı Başkanı Muzaffer Çilek ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etti tarihinde Halk Bankası OSB Şube yeni müdürü Fatih Özyer Odamızı ziyaret etti tarihinde Milletvekili Sayın Burcu Köksal, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP Afyon İl Başkanı Nevzat Ercan, Başkan Yardımcıları Mustafa Karanfil, Halil Hasırcıoğlu ve CHP Merkez İlçe Başkanı M. Kemal Demirkırkan ile beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etti tarihinde Afyonkarahisar Marmara Dernekleri Federasyonu Başkanı Ercan Köseer ve Federasyon Genel Muhabiri Recep Tekeş Odamızı ziyaret etti tarihinde Hamm Belediye Başkanı ve beraberinde ki heyet Odamızı ziyaret etti tarihinde Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Mevlüt Akkuş Odamızı ziyaret etti.

44 tarihinde Uyuşturucu ve Bonzai ile Mücadele (UBM) Derneği Genel Başkanı Ahmet Akay, UBM Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi Hakan Koç ve İMG A.Ş. Bursa Bölge Müdür Yardımcısı, UBM Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Teşkilatlanma Başkanı olan Günay Barış Odamızı ziyaret etti tarihinde Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Canser Kuzu Odamızı ziyaret etti tarihinde Halk Bankası yeni Müdürü Hüseyin Şahbaz Odamızı ziyaret etti tarihinde TOSYÖV Afyon İl Temsilciliği Başkanı İhsan Beşer ve beraberinde Yönetim Kurulu Odamız ziyaret etti tarihinde Kadastro Müdürü Vedat Şahinoğlu Odamızı ziyaret etti tarihinde AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Koca Odamızı ziyaret etti tarihinde AK Parti Milletvekili Adayı Ali Özkaya Odamızı ziyaret etti tarihinde Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberin de yönetim kurulu Odamızı ziyaret etti tarihinde Eskişehir Vergi Dairesi Eski Başkanı Fethi Aygün Odamızı ziyaret etti tarihinde Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Odamızı ziyaret etti tarihinde Afyonkarahisar Milletvekili CHP Milletvekili Adayı Burcu Köksal, CHP Milletvekili Adayı Hatice Gök, İsmihan Nergiz Odamızı ziyaret etti.

45 Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr.Veysel Eroğlu Odamızı ziyaret etti tarihinde SGK İl Müdürü Samet Fidan Odamızı ziyaret etti tarihinde Finans Bank Afyon Şube Müdürü Bekir Kalır Odamızı ziyaret etti tarihinde İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan MERTÖZ ve beraberinde yönetim kurulu Odamızı ziyaret etti tarihinde Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Odamızı ziyaret etti tarihinde Afyonkarahisar KOSGEB Hizmet Merkezi Yeni Müdürü Mustafa Çanakçı Odamızı ziyaret etti tarihinde TÜYAP Fuarcılık İç Anadolu Bölge Sorumlusu Ali İhsan Küçük Odamızı ziyaret etti. ODAMIZCA YAPILAN ZİYARETLER tarihinde Vergi Haftası Nedeniyle Defterdar Sayın Yaşar Kısa a ziyaret gerçekleştirildi.

46 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ve beraberinde yönetim kurulunu Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz ile birlikte ziyaret gerçekleştirildi tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Milletvekillerimiz Mehmet Parsak, Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ı İlimiz 9 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile birlikte ziyaret gerçekleştirdik

47 KADIN GİRİŞİMCİLER ve GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU FAALİYETLERİ tarihinde Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimleri gerçekleştirildi. KGK Başkanı Berna Tokman ve Başkan Yardımcılığına, Funda Güleç Yaman, Memnune Soykasap, Zübeyde Gültekin GGK Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci ve Başkan Yardımcılığına, Bilal Özharputlu, Cihat Özcan, Mehdi Sarıtaş ve Asım Orhan Başkan Yardımcılığı görevine seçildiler tarihinde Ege Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlarının katıldığı toplantıya GGK Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci katıldı. Toplantı Aydın Sanayi Odasında gerçekleştirildi tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Şükrü Köse, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve Başkan Yardımcıları, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci ve Başkan Yardımcıları Valimiz Sayın Hakan Yusuf Güner'i, Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban'ı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Solak'ı makamında ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmişlerdir tarihinde Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman 13 Şubat 2015 tarihinde menfur bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirmiştir tarihinde Genç Girişimciler Kurulu ve Odamız işbirliğinde Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile İçinde Girişimciliğin Desteklenmesi konulu seminer düzenlendi tarihinde TOBB da düzenlenen TOBB KGK-GGK müşterek toplantısına KGK Başkanı Berna Tokman ve GGK Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci katıldı. Toplantıda KGK ve GGK Bölge Temsilcileri seçimi gerçekleştirildi.

48 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlenmiştir. Ticaret Borsasında düzenlenen etkinlikte Nedim Saban Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerine Etkili İletişim, Yaratıcı Drama, Girişimcilik, İnovasyon konularında sunum gerçekleştirmiştir tarihinde Çay Ticaret ve Sanayi Odası ve Çay Meslek Yüksek Okulu İşbirliği ile düzenlenen Ekonomide Kadın Gücü Konulu Konferansa ve Bayat Ekmek Mutfağımda Konulu Yemek Yarışmasına Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri katılmıştır. Konferansa Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimiz Şule Çamdere, Funda Güleç Yaman, İpek Şanlı, Emine Dümen Görde ve Moderatör olarak görev alan AKÜ İİBF Doç. Dr. Duygu Kızıldağ katılarak iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilere aktarmışlardır. Ayrıca Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman konuşma gerçekleştirmiştir tarihinde İl Genç Girişimciler Kurulu ve Odamız işbirliğinde Girişimciler için Finans Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirilmiştir Afyonkarahisar AKP Milletvekili aday adayı Sayın Ali Birdane Odamızda Genç Girişimciler Kurulunu ziyaret etti tarihinde Genç Girişimciler Ege İlleri Bölge Toplantısı Aydın Sanayi Odasında yapıldı. GGK İcra Komitesi katılarak temsil etmişlerdir tarihinde Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Emirdağ Kaymakamı Akın Ağca yı, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın ı Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter i ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aktepe yi ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sonrası Emirdağ da 'Girişimcilik ve Kadının İş Dünyasında ki Önemi' isimli panel düzenlemişlerdir tarihinde Ege İllerinden Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak Genç Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulunun düzenlediği Organizasyon kapsamında Odamızı ziyaret ettiler ve hizmet binamızı gezdiler. Programın devamında Afyonkarahisar Ticaret Borsası nın

49 ev sahipliğinde öğle yemeği verildi. Yemekten sonra AKÜ de Afyonkarahisar Girişimcilik ve İnovasyon Sempozyumu düzenlendi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Kızıldağ ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyuma Habitat Kalkınma ve Yönetimi Derneği Onursal Başkanı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurul üyesi, Uluslararası Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, PNB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Hazır; Pepee Çizgi film karakterinin yaratıcısı, Düşyeri çizgi film atölyesi sahibi Ayşe Şule Bilgiç ve Flavius Güzellik Merkezleri Sahibi, Mega Medikal Sahibi Dr. Sinan İbiş konuşmacı olarak katıldı. Sempozyum sonrasında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası nda Genç Girişimciler Ege İlleri Bölge toplantısı yapılarak kurulların işleyişi, yürütülen çalışmalar ve ileride yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında Odamız ev sahipliğinde konuklara akşam yemeği verildi. Organizasyona Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar il ve ilçe Oda ve Borsaları destek verdi tarihinde Sandıklıda Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla 'Yenilikçi ve Girişimci Kadınların Başarısı' isimli panel düzenlenmiştir. Panelin Moderatörlüğünü Doç. Dr. Duygu Kızıldağ gerçekleştirirken, Panelde İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman, İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Melek Aktan ve Av. Gönül Ar Güngör, Zafer Kalkınma Ajansı Yetkilisi Hacı Mustafa Tarkan, Kredi Garanti Fonu İl Şube Müdürü Hasan Bulut Bilir birer konuşma gerçekleştirdi. Sektörel Başarı Öyküleri ise, Şule Bendler, Emine Şapçı ve Fatma Çetinkaya tarafından katılımcılara aktarıldı. 48

50 tarihinde TEB Girişim Bankacılığı ve Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu işbirliği ile Gelecek Gördüğünüz Bir Fikriniz Varsa Desteğiniz TEB de konulu bilgilendirme semineri Odamızda düzenlendi tarihinde Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi tarihinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge toplantısı Aydın ilinin ev sahipliğin de Kuşadası nda gerçekleşmiştir. Toplantıya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman katılmıştır tarihinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası nda yapılan TOBB Genç Girişimciler Ege İlleri Bölge Toplantısına Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci ve Kurul Üyesi Ertan Özkara katılmıştır tarihinde Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İşbirliğinde Üniversite öğrencileriyle beraber Ortak Akıl toplantısı yapıldı tarihinde Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İşbirliği ile yapılacak olan İcadınla İz Bırak projesi ve diğer çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi tarihinde Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri tarafından Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunda Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleştirildi.

51 tarihinde Global Girişimcilik Haftası nın ülkemizde en kapsamlı ve en büyük etkinliği olan Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu TOBB'un liderliğinde UGM (Uluslararası Girişimcilik Merkezi), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve GATE ev sahipliğinde, Birliğimiz Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla İstanbul Suada da gerçekleştirildi. G3 Forumuna Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman, Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Mert Özdeğirmenci, Afyonkarahisar Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle birlikte katılmışlardır tarihinde Genç Girişimciler Kurulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi UTF Kulübü ve yeni iş fikirleri olan öğrencilerle bir araya gelerek toplantı düzenledi tarihinde Afyonkarahisar Kredi Yurtlar Kurumunda Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman, üyelerden Mesude İntepe ve Fatma Çetinkaya nın katılımıyla Kariyer Günleri Etkinliği düzenlenmiştir. 50 ZAFER KALKINMA AJANSI TOPLANTILARI tarihinde Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı tarihinde Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı.

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry HAZİRAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MAYIS / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MAYIS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 NİSAN / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 NİSAN AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 ARALIK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EKİM 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 EYLÜL / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) Sayın Meclis Üyeleri, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.04.2017-25.05.2017) Oda Meclisimizin 25 Mayıs 2017 tarih ve 51 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017-25.05.2017

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 EYLÜL / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 04.05.2016 tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısına Genel

Detaylı

KÜTAHYA MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR

KÜTAHYA MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR her TEBESSÜM tebessüm BİR bir Zaferdir... HER ZAFERDİR... her tebessüm bir Zaferdir... MARTI Ţ ARALIK 2013 Ţ ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN:

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Bülteni

2015 Temmuz Ayı Bülteni 2015 Temmuz Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 08.07.2015 tarihinde AFSİAD ın düzenlediği iftar yemeğine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MÜHSÜRLER katılım

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO Bir Dönemin Ardından 2009-2013 Nisan 2013 DSO Yeni Hizmet Binamızın Yapımı İçin Dev Adımlar Attık Odamızı yeni hizmet binasına kavuşturabilmek adına dev adımlar attık. Binamızın mimari projesinin tamamlandığı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN TEMMUZ- AĞUSTOS

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN TEMMUZ- AĞUSTOS AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN TEMMUZ- AĞUSTOS 2014 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 HAZİRAN / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 19.10.2010 23.11.2010 BAYRAM ZİYARETLERİMİZ KURBAN BAYRAMI NEDENİ İLE MECLİS BAŞKANMIZ İLE BİRLİKTE ODAMIZDA GEÇMİŞ DÖNEM GÖREV YAPAN ESKİ BAŞKANLARIMIZI ZİYARET ETTİK VE

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

2015 Eylül Ayı Bülteni

2015 Eylül Ayı Bülteni 2015 Eylül Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.09.2014 tarihinde B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU

2014 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU 214 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU OF TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN 214 YILI FAALİYETLERİ İLE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ VE SINAİ RAPORU Odamız Organları 5174 Sayılı Kanun ve bu kanunun

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MAYIS 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MAYIS / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry KASIM 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 KASIM / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

2015 Yılı Mart Ayı Bülteni

2015 Yılı Mart Ayı Bülteni 2015 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 8 Mart 2015 tarihinde Kadınlar Günü olması vesilesiyle Borsamızda Nedim SABAN ın konuşmacı olarak katıldığı ve Etkili

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 03.06.2015 tarih ve 27 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 09.06.2015 tarih ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

ODALAR VE BORSALAR SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Şubat, 2016 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ.3 2. TOBB HAKKINDA...3 3. COĞRAFİ BAKIMDAN ODALAR VE BORSALAR 4 4. ÜST YÖNETİM

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

1) 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı

1) 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı Bu Sayıda: 2.Dünya Otomotiv Konferansı ve Fuarı ARGE Merkezleri İletişim ve İşbirliği ve Platformu (ARGEMİP) Toplantısı Türkiye İnovasyon Haftası Kasım-Aralık Ayları Etkinlikleri 1 1) 2.Dünya Otomotiv

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EKİM 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 EKİM / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Geliştirme 2014 YILI FAALİYET RAPORU A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 müz ün Görevi :, Belediyemizin iç ve dış çevre analizini yaparak eksik hizmet sunulan şartların belirlenip ilçe hakına

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24.08.2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM

Detaylı

46 % 84,78 9 % 68,98

46 % 84,78 9 % 68,98 YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI MECLİS KURULU TOPLANTI SAYISI KATILIM ORANI 46 % 84,78 KATILIM ORANI 9 % 68,98 6473 1839 512 35 2266 166 278 16 442 49 194 13 16 606 41 MESLEK GURUBU 2015 YILINDA KAYIT YAPILAN

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 37. Hafta (10-16 Eylül 2012) 10 EYLÜL 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Orhan Aydın

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2013 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI Online arşiv, online evrak yönetim süreci ve e- oda gibi altyapı

Detaylı