OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ. Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2010.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ. Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2010."

Transkript

1 OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara OPSĠYONUN TANIMI VE OPSĠYONLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR Opsiyonlar, değeri baģka bir varlığın değerine bağımlı olarak değiģen türev ürünlerdir. Opsiyonlar belli bir vadeye kadar veya belli bir vadede, opsiyona dayanak varlık oluģturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi belli bir fiyattan alma veya satma hakkını, belli bir prim karģılığında opsiyonu satın alan kiģiye veren sözleģmelerdir. Opsiyona konu varlık, fiyat sürekliliği olan, piyasada iģlem gören herhangi bir Ģey olabilir.bu nedenle opsiyon piyasaları sözleģmeye konu olan varlıkların iģlem gördüğü piyasalarla aynı takvimde ve programda faaliyet gösterirler ve söz konusu varlığın iģlem görmesi sona erdiğinde kapanırlar. Opsiyonlar, konusunu oluģturan kıymetlere göre farklı türlere ayrılır. Hisse senedi opsiyonları, hisse senedi endeks opsiyonları,faiz oranı opsiyonları, altın opsiyonları ve döviz opsiyonları opsiyon türlerine örnek verilebilir. 1 Opsiyonlar, satın alan tarafa herhangi bir ürünün fiyatını bugünden sabitlemek koģulu ile bu ürünü ileride bir vadede satın alma ya da satma hakkını veren anlaģmalardır. Opsiyonu satın alan taraf (long, buyer, uzun taraf), aldığı bu hak karģılığında satıcıya (short, seller, writer, yazıcı, keģideci, kısa taraf) prim adı verilen tutarı ödemek zorundadır. Dolayısıyla opsiyon sözleģmesi, alıcı taraf açısından bir hak sağlamakta, buna karģılık satıcı tarafı, bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına sokmaktadır. Elde edilen 1 Kürşat Yalçıner, Cihan Tanrıöven, Hasan Bal, Ebru Aksoy, Çiğdem Kurt, Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara: Gazi Kitapevi, 2008,s

2 bu hakkı kullanıp kullanmamak opsiyon alıcısının isteğine bağlı olduğu halde, satıcının seçme Ģansı yoktur. 2 Tıpkı vadeli iģlem sözleģmelerinde olduğu gibi, opsiyon sözleģmelerinin de geçerli olduğu bir süre vardır. Opsiyonun vadesi, opsiyon alıcısının alma yada satma hakkının; satıcısının ise alma yada satma yükümlülüğünün hangi tarihe kadar geçerli olduğunu gösterir. Alıcının talebi halinde, opsiyon satıcısının opsiyona konu olan dayanak varlığı ne kadardan alacağını yada ne kadardan satacağını belirleyen fiyat kullanım fiyatıdır ve alıcı ile satıcı arasında belirlenir. Opsiyon primi; opsiyon terminolojisinde opsiyonun fiyatını temsil eder. Opsiyonlar alınıp satılırken, alıcı sahip olacağı hak için satıcıya bir prim öder. Söz konusu prim alıcı için maliyet oluģtururken satıcıya bir gelir teģkil eder. 3 Opsiyonun alındıktan sonra kullanıldığı takdirde elde edilecek karı gösteren gerçek değer ve bu değerin opsiyon priminden çıkarılmasıyla bulunan zaman değerinden oluģan opsiyon primi,opsiyonun alım opsiyonu mu yoksa satım opsiyonu mu olduğu, kullanım fiyatı ile opsiyona dayanak oluģturan varlığın fiyatı arasındaki fark, opsiyonun vadesine kalan gün sayısı ve dayanak varlığın veya göstergenin dalgalanması gibi pek çok etkilenmektedir. 4 Bir opsiyon,alıcısına, opsiyon konusu malı satın alma hakkı veriyor, satıcısına da satma yükümlülüğü üstlendiriyorsa bu tür opsiyonlara satın alma opsiyonu (call option) adı verilir. Alıcısına, belirli bir varlığı, bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden, belirli bir vade içinde (Amerikan Tipi) yada vade sonunda (AvrupaTipi) satma hakkı veren opsiyonlar satma opsiyonu(put option) dur. Alım ve satım opsiyonlarında, opsiyon alıcısı ve opsiyon satıcısının varlığın fiyatına iliģkin beklentileri farklılık göstermektedir. Satma opsiyonu 2 3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türev Araçlar Lisanslama Rehberi,Ekim-2009,S Tülin Akkum; Döviz Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Dergisi,Nisan 2001,S.64 2

3 alıcısı, dayanak varlığın fiyatının düģeceğini, opsiyon satıcısı ise varlığın fiyatının çok az düģeceğini veya hiç düģmeyeceğini düģünür. Satın alma opsiyonunda ise alıcısı dayanak varlığın fiyatının artacağını, opsiyon satıcısı ise artmayacağını düģünür OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ 2.1. OPSĠYON FĠYATLAMA MODELLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Modern opsiyon fiyatlama modeli, ilk olarak Massachussetts Institute of Technology de öğretim üyesi olan Myron Scholes ve Boston da finans danıģmanı olan Fisher Black(1973) tarafından geliģtirilmiģtir.modele,her iki araģtırmacının soyadından oluģan Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli adı verilmiģtir. 6 Bu model bir opsiyonu satın alırken veya satarken ödenen veya tahsil edilen miktarın makul olup olmadığını en iyi Ģekilde hesaplayan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan son derece kapsamlı ve karmaģık bir fiyatlama modelidir. Bugün dünyadaki tüm opsiyon borsaları, her gün sonunda iģlem görmemiģ opsiyonların makul kapanıģ değerlerini ilan ederken Fisher Black in ve Myron Scholes un oluģturduğu, Black & Scholes modelini kullanmaktadırlar. 7 Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modelinden sonra,john Cox,Stephen Ross ve Mark Rubinstein(1979) opsiyon fiyatlamada Binominal Modeli geliģtirmiģlerdir.önceden formülün kullanım alanı sadece Avrupa tipi opsiyon sözleģmeleriyle sınırlı iken, binominal modelle kullanım alanı geniģlemiģtir.son olarak da Goldman,Sachs& Co. yatırım firmasının araģtırmacıları Emanuel Derman ve Iraj Kani(1994) Black Scholes formülünü geliģtirerek katkıda bulunmuģtur. YorumlanmıĢ Ağaç Modeli(Implied Trees Model) adını verdikleri model Derman- Kani Modeli olarak anılmaktadır.daha sonra ise Derman-Kani Modeli,Neil Chriss(1996) 5 Yalçıner ve diğerleri, s Turhan Korkmaz, Al Ceylan, Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Analizi, Ankara: Ekin Kitapevi, 2006,s Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türev Araçlar Lisanslama Rehberi,Ekim-2009,S.200 3

4 tarafından geliģtirilmiģ ve böylece hem Amerika hem Avrupa tipi opsiyonlara uygulanabilme özelliğine kavuģmuģtur BLACK-SCHOLES OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ Opsiyon fiyatlama teorisi Black ve Scholes 1972 yılında kar payı korumalı Avrupa opsiyonları için bir model geliģtirdiğinde büyük bir aģama kaydetmiģtir. Black ve Scholes, dayalı olduğu varlık ve opsiyon ile aynı nakit akımına sahip risk taģımayan varlıktan oluģan tekrarlayan portföy kullanmıģtır. 9 Bu model,opsiyon alım satımı yapanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.bu modelin en önemli avantajı kullanımındaki kolaylıktır.teorik olarak bu model,sonucu gelecekte beklenmeyen durumlara bağlı olan bütün kontratların değerlendirilmesinde kullanılır. 10 Bu modelin ana prensibi sermaye piyasasının dengede olduğu bir durumda call (satın alma) ve put (satma) opsiyonun fiyatlanması ve böylece oluģturulan portföyden beklenen getirinin, risksiz faiz oranına eģit olmasının sağlanmasıdır. BaĢka bir deyiģle, modelin temel prensibi opsiyonun dayandığı varlıkla ilgili put opsiyonda kısa poziyon, call opsiyonda uzun pozisyon tutarak risksiz faiz oranında getiri elde eden bir portföy kurma düģüncesidir. 11 Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli, temettü ödemesi yapmayan Avrupa tipi opsiyonların primlerini hesaplamak üzere geliģtirilmiģtir. 12 Ancak zaman içerisinde,bazı akademisyenler,amerikan tipi ve kar payı ödeyen hisse senedi ve opsiyonun konusunu teģkil eden döviz ve futures opsiyonları 8 Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modeli, Bursa: Ekin Yayınları, 1999,s Aswath Domodoran, Investment Valuation, Second Edition,New York: Wiley Finance, 2002, Bölüm 5, s.6, 10 Nurgül Chambers., "Türev Piyasalar", İstanbul, Avcıol Basım Yayın,1998,s Nurgül Chambers, Gerçek Opsiyonların Fiyatlandırması, http: // www. bilgeyatirimci.com /nurgul_chambers 12 İbrahim Keleş; Microsoft Güvenlik Risk Yönetimi Kararlarının Gerçek Opsiyon Yaklaşımıyla Değerlenmesi, Journal of Yaşar University 1(4),S.419 4

5 gibi,diğer opsiyonların fiyatlarının tespitine imkan tanıyacak Ģekilde modeli geliģtirmiģlerdir. Opsiyon fiyatlamasıyla ilgili pek çok karmaģık matematiksel model ortaya konmuģ olmasına rağmen Black-Scholes modelinin iyi tarafı basit ve anlaģılabilir olması ve programlanabilir hesap makineleri ile opsiyon değerinin hesaplanmasını mümkün kılmasıdır. 13 Modelin belli varsayımları vardır Opsiyon alım satımı için, iģlem maliyeti ve vergi söz konusu değildir.bu nedenle yatırımcı,korunma oranını maliyetsiz olarak gerçekleģtirmektedir, 2. Kısa bir zaman içerisinde hisse senedi fiyatlarında sadece küçük değiģiklikler olmaktadır, 3. Menkul kıymet fiyatları arbitraja imkan vermemektedir, 4. Hisse senedi fiyatları sürekli olarak değiģmektedir, 5. Hisse senedi getirileri logaritmik normal dağılım Ģeklindedir, 6. Model,sadece vade sonunda iģleme konulabilen Avrupa tipi satın alam opsiyonu hesaplamasını içermektedir, 7. Opsiyona konu olan hisse senetleri için kar payı ödemesi söz konusu değildir, 8. Hisse senetlerinin kısa satıģı serbest olup, herhangi bir kar payı ödemesi söz konusu değildir, 9. Kısa vadeli risksiz faiz oranından borç alıp vermek mümkündür, 10. Kısa vadeli risksiz faiz oranı bilinmektedir ve opsiyon vadesi boyunca değiģmemektedir, 11. Hisse senedinin riski,opsiyonun vadesi içinde değiģmemektedir. Modeldeki varsayımların çoğu finansal piyasalardaki gerçeklerle pek iliģkili değildir.ġlk varsayım,opsiyon borsasının iģlem salonunda kendi hesabına iģlem yapanlar için geçerli olsa da, dıģarıdaki yatırımcılar için 13 Korkmaz, s Korkmaz, s.158 5

6 geçerli değildir.çünkü yatırımcılar her alım satım için komisyon ödemek durumundadırlar. Ġkinci varsayım da ancak normal bir piyasa için geçerlidir.ancak,hisse senedi piyasalarında fiyat değiģmeleri,beklenmedik olaylar,ani haberler gibi nedenlerle kısa zaman içerisinde çok büyük olabilmektedir. Black-Scholes modelindeki dezavantajlardan birisi de opsiyon sözleģmelerinin vadesiyle ilgilidir. Model uzun vadeli opsiyonların hesaplanmasında uygun bir model olmamaktadır.modelin uygulanmasında yaģanan baģka bir sıkıntı da kar payı ödemesiyle ilgilidir.yapılan araģtırmalar,opsiyona konu olan birçok hisse senedine vadesi içerisinde kar payı ödemesinin yapıldığını göstermektedir. Kısa vadeli faiz oranının vade boyunca değiģmediği de gerçekçi olmayan varsayımlardan birisidir.çünkü Merkez Bankaları ekonomik Ģartlara göre faiz oranlarını değiģtirebilmektedir. 15 Yapılan eleģtirilere rağmen, Black-Scholes modelinin uygulanması önemli sonuçlar ortaya koymuģtur. Genel olarak; 16 hisse senedinin piyasa fiyatı yükseldikçe, opsiyonunun değeri de yükselmektedir.hisse senedinin fiyatı,iģlem fiyatından oldukça fazlaysa,opsiyon çok büyük olasılıkla iģleme koyulacaktır, eğer hisse senedinin fiyatı, iģlem fiyatından(kullanım fiyatı) daha düģükse,büyük olasılıkla opsiyon iģleme koyulmayacaktır.dolayısıyla opsiyonun değeri sıfıra yaklaģacaktır, hisse senedinin değeri değiģmiyorsa, vade sonu yaklaģtıkça opsiyonun değeri düģecektir, opsiyon hisse senedine göre daha fazla değiģkenlik(risk) gösterir.yani vadenin sabit olduğu varsayımı altında,hisse senedi fiyatındaki yüzde 15 Korkmaz,

7 değiģiklik opsiyonun değerinde daha büyük bir değiģime neden olacaktır.bundan dolayı opsiyonun fiyatı sabit olmayıp hisse senedinin fiyatı ve vadeye bağlı olarak değiģmektedir. Satın alma opsiyonu Black-Scholes formülü ile Ģu Ģekilde hesaplanmaktadır. 17 C = P * N(d 1 ) - X * e -r.t * N(d 2 ) S = X * e -r.t * N(-d 2 ) P * N(-d 1 ) d 1 = ln(p/x) + (r + (σ 2 /2)) * T d 2 = ln(p/x) + (r - (σ 2 /2)) * T σ σ veya d 2 = d 1 - σ EĢitlikte; C : Alım opsiyonu primi S : Satım opsiyonu primi P : Dayanak varlığın spot piyasa fiyatı X : Opsiyonun kullanım fiyatı r : Risksiz faiz oranı T : Opsiyonun vade sonuna kadar kadarki zaman e : logaritma fonksiyonunun tabanı σ : Dayanak varlığın dalgalanma oranı (hisse senedinin yıllık getirisinin standart sapmasının hesaplanmasıyla elde edilir.) N(d 1 ) ve N(d 2 ) : Kümülatif standart olasılık normal dağılım fonksiyonu (diğer bir deyiģle standart normal olarak dağılmıģ bir değiģkenin(0,1) d1 den veya d2 den düģük olma olasılığı) ln : Doğal logaritma fonksiyonunu göstermektedir. 17 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türev Araçlar Lisanslama Rehberi,Ekim-2009,S.200 7

8 N(d)=Taralı Alan Standart Normal Eğri Black-Scholes formülünde N(d 1 ) ve N(d 2 ) değerlerinin 1.0 e yakın olması durumunda,büyük olasılıkla opsiyon iģleme koyulacaktır.dolayısıyla satın alma opsiyonunun değeri P- Xe -r.t ye eģit olacaktır. Eğer N(d) değerleri 0 a yakın ise,opsiyonun iģleme koyulma olasılığı çok zayıf demektir. N(d) değerlerinin 0 ile 1 arasında olması durumunda,satın alma opsiyonunun değeri belirli olasılıklar arasında kalacaktır. Formülde d 1 ve d 2 içerisinde yer alan ln(p/x),yüzde cinsinden miktar olup,opsiyonun parada 18 veya para dıģında 19 olduğunu gösterir. Örneğin; P=105, X=100 ise,opsiyon %5 parada demektir.formüldeki ifadesiyle ln(105/100)= 0,049 dur.aynı Ģekilde,eğer P=95 ise opsiyon %5 para dıģındadır.bu durumda ln(95/100)= -0,051 olacaktır. Belirli bir sürede parada olan bir opsiyon,eğer,hisse senedi fiyat değiģikliği az ve vadeye kalan süre çok kısa ise büyük olasılıkla parada kalacaktır.bu nedenler, N(d 1 ) ve N(d 2 ) değerleri,opsiyonun vade sonunda parada olma olasılığına bağlı olarak artacaktır Parada(karda) opsiyon:call(satın alma) opsiyon için;kullanım fiyatı + prim < cari piyasa fiyatı olmasıdır.bu durumda opsiyon sözleşmesi işleme koyulacaktır 19 Para dışında(zararda) opsiyon:call(satın alma) opsiyon için; Kullanım fiyatı+prim > cari piyasa fiyatı olmasıdır.bu durumda menkul kıymeti piyasadan almak,opsiyon yazıcısından almaktan daha avantajlı olacağından,opsiyon sözleşmesi işleme koyulmayacaktır. 20 Ali Ceylan,Finansal Teknikler,Bursa: 2003,s

9 Black-Scholes modeli ile sayısal bir örnek çözelim.aģağıdaki veriler yardımıyla Avrupa tipi satın alma opsiyonunun değerini belirleyelim; 21 Hisse senedinin fiyatı P=100 TL Opsiyonun kullanım fiyatı X= 97 TL Faiz oranı r= 0,15(yıllık) Vade T= 0,25(3 aylık veya 3/12) Standart sapma σ= 0,50(yıllık) d 1 = ln(p/x) + (r + (σ 2 /2)) * T = ln(100/97)+(0,15 + 0,50 2 /2) * 0,25 σ 0,50 = 0,3968 d 2 = d 1 - σ = 0,3968-0,50 = 0,1465 d 1 ve d 2 hesapları yapıldıktan sonra sıra N(d 1 ) ve N(d 2 ) değerlerinin bulunmasına gelir.bu değerler normal dağılım tablosundan bulunmaktadır; N(0,40) = 0,6554 N(0,15) = 0,5596 Bu veriler kullanılarak artık satın alma opsiyonunun değeri hesaplanabilir; C = P * N(d 1 ) - X * e -r.t * N(d 2 ) = 100*(0,6554) - 97 * e -0,15*0,25 * (0,5596) = 65,54 52,28 = 13,26 TL 21 Turhan Korkmaz, Al Ceylan, s

10 Eğer yatırımcı,hisse senedi fiyatının artacağını düģünüyorsa,aynı zamanda hisse senedi ve opsiyon cari fiyatlarının düģük olduğuna inanmaktadır.eğer,yatırımcı hisse senedi fiyatının düģeceğini düģünüyorsa,ne hisse senedi ne de opsiyon satın alacaktır.yani yatırımcı 13,26 TL den fazla vermeyecek,eğer elinde opsiyon yoksa ve piyasa fiyatı 13,26 TL den küçük ise opsiyonu almalı,elinde varsa 13,26 TL den aģağıya satmamalıdır. 22 Black-Scholes la bulunan değer gerçek değerse ve opsiyon olması gereken bu değerden fazlaysa,opsiyona sahip olan yatırımcı opsiyonu satar,sahip değilse opsiyon yazar.opsiyon olması gereken değerin altında iģlem görüyor ise,daha önce opsiyona sahip omayan yatırımcı opsiyon satın alır,daha önce opsiyon yazmıģ olan yatırımcı ise opsiyonunu geri satın alır. 23 Satın alma opsiyonlarının fiyatlandırılmasında kullanılan Black- Scholes Opsiyon Fiyatlama modeli,satma-satın Alma Paritesi kullanılarak satım opsiyonlarının fiyatlanmasında da kullanılabilir. S = C P + X * e -r.t Yukarıdaki denklikten hareketle,black-scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli satım opsiyonları için aģağıdaki Ģekli alacaktır 24 ; S = X * e -r.t * N(-d 2 ) P * N(-d 1 ) ġimdi de satım opsiyonu örneğimizdeki verileri kullanarak satım opsiyonu fiyatını Satma-Satın Alma Paritesi ve Black-Scholes Formülüyle hesaplayalım; 22 Yalçıner,Kürşat ve diğerleri; s Korkmaz, M. Kemal Yılmaz, Hisse Senedi Opsiyonlarının İstanbul Menkul Kıymetler Piyasasına Uygulanabilirliği, 1998,s

11 d 1 = 0,3968, N(0,40) = 0,6554 N(-d 1 ) = 1 - N(0,40) = 0,3446 d 2 = 0,1465, N(0,15) = 0,5596 N(-d 2 ) = 1 - N(0,15) = 0,4404 S = C P + X * e -r.t d1) S = X * e -r.t * N(-d2) P * N(- = 13, * e -0,15*0,25 = 13, ,4237 = 6,68 TL = 97 * e -0,15*0,25 * 0, * 0,3446 = 41, ,46 = 6,68 TL Görüldüğü gibi aynı vadeye ve iģlem fiyatına sahip Avrupa tipi satın alma ve satma opsiyonlarından satın alma opsiyonunun fiyatı 13,26 TL yken satma opsiyonunun fiyatı 6,68 TL bulunmuģtur.yani satma opsiyonunun değeri satın alma opsiyonunun değerinden daha düģüktür.çünkü yazıcının karı alıcının zararını,yazıcının zararı ise alıcının karını oluģturmaktadır.yani satın alma opsiyonu paradayken satma opsiyonu para dıģındadır BĠNOMĠAL (ĠKĠ TERĠMLĠ) OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ Binomial ağacı hisse senedi fiyat modeli olup,herhangi bir zamanda, bir sonraki dönemde hisse senedi fiyatının belirli bir miktarda artması veya azalmasına göre yatırımcının kararlarına yön veren bir modeldir. Binomial ağacı hisse senetleri fiyatlarını içeren noktalardan oluģmaktadır. Ġlk nokta baģlangıç noktası ve son noktalarda varıģ noktaları olarak adlandırılmaktadır. Bu model, kar payı ödemesi olan veya olmayan Avrupa ve Amerikan tipi hisse senedi satın alma ve satma opsiyonlarının fiyatının tespit 25 Ali Ceylan,s

12 edilmesinde yaygın ve çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Model ayrıca borçlarla ilgili opsiyonların değerlemesinde de kullanılmaktadır. Binomial model, opsiyon fiyatlama modeli olarak 1979 yılında John Cox, Stephen Ross ve Mark Rubinstein tarafından yayımlanan bir makale ile piyasaya tanıtılmıģtır. Daha sonra Mark Rubistein binomial ve Black Scholes modelinin eksik yönlerini giderici yeni modeller geliģtirmiģtir. Model basit ve kolay anlaģılır olmasına rağmen,değiģik opsiyonların fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan güçlü bir araçtır. Binomial model, hisse senedi fiyatındaki kesikli değiģmelere bağlı olarak, opsiyonun değerini belirlenmeye çalıģan bir modeldir. 26 Modelin belli varsayımları bulunmaktadır Piyasalar mükemmel ve tam rekabetçidir, 2. ĠĢlem maliyetleri ve vergiler sıfırdır, 3. Açığa satıģ serbest olup, yatırımcılar açığa satıģ sonucu elde ettikleri gelirin tümünü kullanabilmektedir, 4. Sadece bir faiz oranı, r, mevcut olup, yatırımcılar bu faiz oranından risksiz olarak borç alıp verebilmektedir, 5. Faiz oranı(r) ve hisse senedi fiyatlarının yukarı(u) ve aģağı(d) doğru hareketi her dönem için bilinmektedir.r,u ve d her dönem için aynı olmak zorunda değildir,sadece her dönem için önceden bilindikleri kabul edilmektedir, 6. Yatırımcılar yüksek getiriyi düģük getiriye tercih etmektedirler.bu varsayım altında tüm arbitraj olanakları anında ortadan kalkacaktır, 7. Bilgi maliyetsiz bir kaynak olup,herkese açık bir nitelik taģımaktadır, 8. Temettü ödemesi bulunmamaktadır. Tek Dönemli Binominal Opsiyon Fiyatlama Modelinde; Bir opsiyonun belirli bir vadesi bulunmaktadır.tek dönemli ifadesiyle,opsiyonun vadesinin tek bir zaman diliminden oluģtuğunu ve bunun da bir dönem olduğu 26 Korkmaz, s M.Kemal Yılmaz, s

13 anlatılmaktadır.bu çerçevede az sonra da inceleyeceğimiz gibi,binom olasılık dağılımı sadece iki durumun olmasına izin verecektir.bu nedenle iki-durumlu model olarak da anılmaktadır. 28 Zaman diliminin baģlangıcındaki hisse senedinin spot piyasa fiyatı,belli bir olasılık dahilinde yükselecek veya düģecektir.ġöyle ki; 29 p, t P u P (1-p), t P d Bu modele göre hisse senedi spot piyasa fiyatı t zaman diliminde p olasılığıyla P u değerine yükselecek veya 1-p olasılığıyla P d değerine düģecektir. Dolayısıyla t dönemi sonunda olası hisse senedi fiyatları, P u > P ve P d < P olurken, u > 1 ve d < 1 olmaktadır. Önermeyi tek dönem için ifade edelim.hisse senedinin fiyatının P vadeye kalan gün sayısının da bir gün olduğunu(bir dönem) kabul ettiğimizde,satın alma opsiyonunun vadesi sona erdiğinde,hisse senedi iki değer almaktadır.eğer hisse senedi fiyatı,u faktörü kadar yukarıya hareket ederse oluģacak fiyat; P u = P*u, d faktörü kadar aģağıya hareket ederse oluģacak fiyat ise P d = P*d olacaktır. Her zaman dilimi( t) sonunda belli olasılık dahilinde oluģması beklenen hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi için,parametreler Ģu Ģekilde hesaplanmalıdır; M.Kemal Yılmaz,s Tülin Akkum, s

14 u = e σ u = 1/d, u > 1, d < 1 d = e -σ a = e r p = a d u d u : bir dönem için fiyatın yukarıya doğru gitme olasılığı d : bir dönem için fiyatın aģağıya doğru gitme olasılığı r : risksiz faiz oranı σ : hisse senedi fiyatının değiģkenliği t : zamanda gerçekleģen değiģim Binominal Modelin güvenilir sonuçlar vermesi için opsiyonun vadesi,mümkün olan en fazla sayıda t zaman dilimlerine bölünmelidir. 31 Dolayısıyla açıktır ki,tek Dönemli Binominal Model hisse senedi piyasası için yetersiz kalacaktır.bununla birlikte,etkin bir opsiyon fiyatlamasına ulaģılması açısından,söz konusu yaklaģım yine de önem taģımaktadır. Bunu bir adım ileriye taģıdığımızda,kullanım fiyatı X, cari fiyatı C olan bir satın alma opsiyonunu sona erdiğinde fiyatı ya C u ya da C d olacaktır.vade sonunda satın alma opsiyonunun fiyatı içsel değerine eģit olacağı için Ģöyle bir eģitlik ortaya çıkacaktır; C u C u = Max [0, P*u - X] C d = Max [0, P*d - X] C C d 30 M. Kemal Yılmaz, s Tülin Akkum, s.68 14

15 Eğer P*d kullanım fiyatından daha düģük olursa,opsiyon zararda sonuçlanacaktır.bunun tam tersi olarak P*u kullanım fiyatından daha yüksek olursa opsiyon karda sonuçlanacaktır. 32 Ġki ve Çok Dönemli Binominal Opsiyon Fiyatlama Modelinde ise, Binom yaklaģımındaki gerçeklik payını arttırmak için,tek dönemli yaklaģıma yeni dönemler eklenmek suretiyle,vade sonunda elde edilecek sonuçların sayısı arttırılabilir. 33 Hisse senedi fiyatının yükselme olasılığı p ve düģme olasılığı 1-p nin bütün zamanlarda sabit olacağını kabul edelim.gelecekteki fiyatlar,önceden belirlenen olasılıklarla Ģu Ģekilde tahmin edilmektedir; t = 0 zamanında, hisse senedi cari fiyatı = P dir. p P u t = t zamanında, P 1- p P d p P u 2 t = 2 t zamanında, P u 1- p P 32 M. Kemal Yılmaz,s M. Kemal Yılmaz,s

16 p P P d 1- p P d 2 Birden fazla zamanı içeren bir binom ağacının görünümü şu şekilde olacaktır Kaynak: Tülin Akkum,s.69 A,B noktaları C,D,E noktalar F,G,H,I noktaları : t = t zaman sonraki, : t = 2 t zaman sonraki, : t = 3 t zaman sonraki, J,K,L,M,N noktaları: t = 4 t zaman sonraki olası hisse senedi fiyatlarıdır. Konunun daha iyi anlaģılması için bir satın alma opsiyonunun bir dönem sonundaki fiyatını, Binominal Opsiyon Fiyatlama Modeliyle hesaplayacak olursak; 16

17 Hisse senedinin cari piyasa fiyatı : 1,61 TL P Opsiyonun kullanım fiyatı : 1,60 TL X Faiz oranı : %2 r DeğiĢkenlik : %12(yıllık) σ Vade : 1 yıl T Opsiyonun vadesi üçer aylık dört döneme bölünmüģtür.böylece t : 3/12 = 0,25 tir. Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi için gerekli parametreler; a = e r = e 0,02*0,25 = 1,0050 u = e σ = e 0,12 = 1,0618 (u > 1) d = 1/e = 1/1,0618 = 0,9418 (d < 1) p = a d = 1,0050 0,9418 = 0,5266 = %52,66 u d 1,0618 0, p = 1 52,66 = 0,4733 = %47,33 Yani hisse senedi fiyatının her zaman dilimi sonunda u kadar yükselme olasılığı %52,66 ve d kadar düģme olasılığı %47,33 dür.ġlk üç aylık vade sonu için olası hisse senedi fiyatları; P u = P*u = 1,61 * 1,0618 = 1,7096 TL P d = P*d = 1,61 * 0,9418 = 1,5162 TL olur. Modelde opsiyon primleri ise olası kurların hesaplandığı vadeden,geriye doğru gelerek hesaplanır.ġöyle ki; Satın alma opsiyonunun vadedeki değeri (C) : Max [0, P T - X] Satma opsiyonunun vadedeki değeri (S) : Max [0, X - P T ] olarak hesaplanır. P T vadedeki hisse senedi spot fiyatı, X opsiyonun uygulama fiyatıdır.satın alma opsiyonunda P T - X veya 0 değerlerinden 17

18 hangisi büyükse, satma opsiyonunda ise X - P T veya 0 değerlerinden hangisi büyükse ilgili opsiyon değeri o olmaktadır.çünkü vadede opsiyonun zaman değeri yoktur ve prim(opsiyon değeri) gerçek değer kadardır.gerçek değer ise en düģük sıfır olabilmektedir. Yani ilk üç aylık dönem sonunda; 1,7096 0,1096 1,61 1, Olarak hesaplanacaktır.ġekilde üstte yer alan değerler olası hisse senedi fiyatlarını,alttaki değerler ise Binom Modelle hesaplanan opsiyon primlerini ifade etmektedir. P T = 1,7096 için opsiyon primi 0,1096 hesaplanmıģtır çünkü P T X değeri sıfırdan büyüktür. P T = 1,5162 için ise prim sıfır hesaplanmıģtır. Çünkü P T X değeri sıfırdan küçüktür. Biz örneğimizi tek dönem için çözdük.bu Ģekilde, toplam dönem sayısı kadar ileriye doğru giderek bulunan hisse senedi olası fiyatlarından tekrar geriye doğru gelerek baģlangıçtaki opsiyon primine ulaģılabilmektedir. Uygulamada Binominal Model ile Amerikan tipi opsiyonların fiyatlaması,bilgisayar programları ile çok kısa zaman dilimleri ve fazla sayıda hisse senedi fiyatı kullanılarak yapılmakta ve daha gerçekçi opsiyon primleri elde edilebilmektedir Tülin Akkum, s

19 3. FĠRMA DEĞERĠ KAVRAMI Literatürde farklı tanımlamalar yapılmakla birlikte değer, bir varlığın sağladığı toplam fayda, kullanım değeri, varlığın karģısında alınabilecek tutar olarak tanımlanabilmektedir. 35 Firma değeri, firmanın maddi duran varlıklarının değeri ile maddi olmayan duran varlıklarının değerlerinin toplamından oluģmaktadır. Genellikle bir firmanın değeri fiziksel varlıklarının değerinden daha büyük olup, yakın zamanda bu alanda yapılan çalıģmalar da, piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı açıklama ve hesaplama konuları üzerinde yoğunlaģmaktadır. Günümüzde, varlık denildiğinde firmanın fiziksel varlıklarının yanında; çalıģanların beyin gücü, bilgi sermayesi, mesleki zeka ve öğrenen organizasyon yapısı gibi maddi olmayan varlıkları da anlaģılmaktadır. 36 Firma değeri firmanın sahip olduğu varlıklar, organizasyon yapısı, kullandığı teknoloji ve insan kaynakları ile gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının analizi sonucu elde edilir. Firma varlıkları nakit yaratabildikleri sürece bir değer ifade ettiklerinden, firma değeri nakit akımlarının tahmini yapılarak belirlenmeye çalıģılır. Bir firmanın varlıkları üzerinde hissedarlar olduğu kadar, firmaya finansal kredi sağlayan kreditörler de hak sahibidir. Çünkü firma tasfiye edildiği takdirde, kreditörlerin alacakları hissedarların yatırdığı sermayeye kıyasla daha önce ödenir. 37 Firma Değerinin Tespit edilmesi, hisseleri menkul kıymet borsalarında iģlem gören firmaların hisse senetlerinin alım satımına iliģkin kararların verilmesinde önemli olduğu gibi, halka açılmalarda ve özelleģtirmelerde de önemli rol oynamaktadır. Piyasada oluģan değerin firmanın gerçek değeri 35 Metin Kamil Ercan,Başaran Öztürk, İlhan Küçükkaplan, Savaş Başcı, Kartal Demirgüneş, Firma Değerlemesi Banka Uygulaması, Ankara: Literatür Yayımcılık, 2006,s Metin Kamil Ercan, Başaran Öztürk, Kartal Demirgüneş, Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye,Ankara: Gazi Kitapevi,2003,s Nurgül Chambers, Firma Değerlemesi, İstanbul: Beta Yayıncılık,2009,s

20 olup olmadığı sorusuna ancak, firmanın olması gereken değeri hesaplanarak cevap bulunabilmektedir. Etkin bir piyasada oluģan değer, gerçek değere yakın olmasına karģın, etkin olmayan piyasada oluģan değer gerçek değerden uzaklaģabilmektedir. Firma değerinin belirlenmesi, hisse senetleri menkul kıymet borsalarında iģlem göremeyen firmalar açısından da oldukça önemlidir BAġLICA DEĞERLEME YAKLAġIMLARI 39 Genel olarak varlıkların değerini belirlemede indirgenmiģ nakit akımları yöntemi, göreceli değerleme yöntemi ve opsiyon değerleme yöntemleri kullanılmaktadır. ĠndirgenmiĢ nakit akımları yöntemi: Varlıkların değerini nakit akımlarını tahmin ederek belirlemeye çalıģmaktadır. Paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, bu yöntemde varlıkların gelecekte sağlayacağı nakit akımlarının Ģimdiki değeri ifade edilmektedir. Firma değerlemesinde indirgenmiģ nakit akımları yöntemi ise firmanın gelecekte yaratacağı nakit akımlarının belirli bir iskonto oranı ile değerleme tarihi itibariyle bugünkü değere indirgenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ġndirgenme oranı, tahmin edilen nakit akımlarının ve piyasanın getiri oranının bir fonksiyonu olarak karģımıza çıkmakta olup; riskli varlıklar ve projeler için daha yüksek, daha güvenli varlıklar ve projeler için daha düģük olmaktadır. Göreceli değerleme yöntemi: Göreceli değerleme, varlıkların değerini piyasada fiyatlanmıģ benzer varlıklara dayandırarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem uygulanırken, değerlenecek varlığa ait veriler arasında piyasa oranları oluģturulmaktadır. Göreceli değerleme uygulamasının iki aģaması bulunmaktadır. Göreceli bazda değerleme yapmak için öncelikle standardize edilmiģ oranların oluģturulması gerekmektedir. Bu oranlar, defter değerinden, kar ve 38 Metin Kamil Ercan,Başaran Öztürk, İlhan Küçükkaplan, Savaş Başcı, Kartal Demirgüneş,s.2,3. 39 Metin Kamil Ercan, Başaran Öztürk, Kartal Demirgüneş, s

21 satıģ kalemlerinden türetilebileceği gibi firmalar ya da sektörler tarafından da oluģturulabilmektedir. Ġkinci aģamada ise, benzer firmalar arasında karģılaģtırmalar yapılmaktadır. Ancak burada en önemli sorun, karģılaģtırılabilir benzer firmaların bulunmasında yaģanmaktadır. Opsiyon değerleme yöntemi: Değerlemedeki devrim niteliğindeki en önemli geliģmelerden birisi de, opsiyon değerleme yöntemidir. Bir varlığın değeri, onun yaratacağı nakitlerin bir fonksiyonu ise, bu durumda opsiyon fiyatlama modeli ile bu tür varlıkların değerlemesinde kullanılabilmektedir. OluĢan değerin, önceden belirlenmiģ seviyenin üzerinde olması durumunda alım opsiyonu (call option), önceden belirlenmiģ seviyenin altında olması durumunda ise, satıģ opsiyonu (put option) modeli kullanılabilmektedir. Değerleme modellerini bu tasnifin dıģında aģağıdaki gibi tasniflemek de mümkündür Aswath Domodoran, İnvestment Valuatin, John den A.Osman Gürbüz, Yakup Ergincan, Şirket Değerlemesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar,İstanbul: Literatür Yayıncılık,2004,s

22 DEĞERLEME MODELLLERĠ 1. ĠNDĠRGENMĠġ NAKĠT AKIMLARI YÖNTEMLERĠ 1.1. TARAF FĠRMA ÖZSERMAYE TEMETTÜLER ÖZSERMAYE TCF LER 1.2. BÜYÜME YAPISI SABĠT ĠKĠ AġAMALI ÜÇ AġAMALI 2. KARġILAġTIRMALI DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ 2.1. YAKLAġIM TEMEL ANALĠZ KARġILAġTIRLABĠLĠR ġġrketler REGRESYON 2.2. ÇARPAN 2.3. FĠYAT/KAZANÇ 2.4. FĠYAT/DEFTER DEĞERĠ 2.5. FĠYAT/SATIġLAR 3. OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ 3.1. ÖZSERMAYE 3.2. DOĞAL KAYNAK 3.3. ÜRÜN 5. OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ 5.1. DEĞERLEMEYE YÖNELĠK OPSĠYON FĠYATLAMA YAKLAġIMLARI - GERÇEK OPSĠYONLAR ĠndirgenmiĢ nakit akımları ve görece değerleme modelleri, değerlemede standart yaklaģımlar olarak kaldığı sürece, opsiyon fiyatlama modellerini kullanarak, değere iliģkin daha realist bir tahminin yapılabileceği bazı senaryolar ortaya konabilir A.Osman Gürbüz, Yakup Ergincan, Şirket Değerlemesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar,İstanbul: Literatür Yayıncılık,2004,

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA Uğur DEMĠRAL Yüksek Lisans Tezi Çorum 2014 HĠSSE SENEDĠ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI Murat Evren ERGÜN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ADANA, 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü. Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı Risk Yönetimi ve Türev Ürünler Dersi Dönem Ödevi 1. TÜRKİYE DE SWAP PİYASALARI... 4 1.1. SWAP KAVRAMI... 4 1.2. SWAP TARĠHĠ... 4 1.3.

Detaylı

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Erdem ALPTEKĠN GiriĢ Günümüz dünyası baģ döndürücü bir hızla değiģmektedir. Teknolojide hızlı bir ilerleme yaģanmakta, küresel finansal kriz finans teorisinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANABĠLĠM DALI BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ

Detaylı

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES Ders Notu FĐNANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES ĐŞLEMLERĐ Dr. Veli AKEL 1.GĐRĐŞ Son yıllarda, uluslararası piyasalarda mal ve ürün fiyatlarında olduğu kadar döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişmelerin

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı