hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir"

Transkript

1 hedefleniyor. Ancak, hedeflerimiz arşiv ve dokümantasyon çalışması ile sınırlı değil, Gündemimizde Şube Silgi Sistemi'nin oluşturulması çalışması da var. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) toplum yaşamı açısından önemli bir yer tuttuğunu, sayıları ülkemizde de giderek artan C8S uygulamalannda, konum bilgisini üreten mesleğimizin Önemli bir rol üstlendiğini gerek mesleki çevrelerimizde gerekse de diğer mesleki disiplinlerin yer aldığı ortamlarda dile getiriyoruz. CBS Konulu çalışmalanmızia, tüm kurum ve kuruluşlan ile toplumu bilgilendirmeyi, bu konuda gerekli tanıtımları yapmayı. CBS kültürünü yaygınlaştırmayı ve toplum yaşamı açısından taşıdığı önemi dile getirmeyi amaçlıyoruz. Şube Bilgi Sisteminin kurulması çalışması da, bu amaca yönelik gerçekleştirilen bir çalışma. Çalışmamız, Şubemiz komisyonlarından Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu ve Doğal Atetler Komisyonumuzun ortak önerisi doğrucusunda başlatıldı. Oluşturulacak sistemin, arşiv ve dokümantasyon çalışması, varolan üye veri tabanı, kütüphane veri tabanı vb. bilgilerle ilişkilendiriiecek biçimde tasarlanması amaçlandı. çalışmalarımızda kullanılmak üzere NetGIS yazılımı Şubemize hibe edilmiştir. Yapılacak olan bu çalışma ile, hem bir ilk olma özelliği taşıyan bir CBS kurulumu gerçekleştirilmiş, hem de Şube çalışmalarını çok daha verimli kılacak bir araca kavuşulmuş olacak. İstanbul'da 96.6 frekansından yayın yapan Yön FM, her Perşembe saat 15:00'rJe yurutucülüğü TMMOB istanüul il Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan Potiteknik adlı bir program gerçekleştiriliyor 8u programa konuk olan konuşmacılar, mühendislik mimarlık disiplinlerinin güncel konu ya da uygulamaları hakkında toplumumuzu bilgilendiriyor, TMMOB'nin temel ilkeleri arasında yer alan bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturma misyonunu yerine getiriyorlar, Politeknik programında 12 Haziran 2003 Perşembe günü gerçekleştirilen söyleşinin konusu "Coğrafi Bilgi Sistemleri" idi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönelim Kurulu Üyesi Ulku Ozefin yönettiği programa konuşmacı olarak Şube Başkanımız Dr. M. Tevtik Ozlüdemir katıldı. Programda gerçekleştirilen söyleşide, Bilgi sistemi uygulamalarının gelişim süreci, ülkemizdeki CBS uygulamaları, CBS'nin toplumlar açısından, özellikle de bilginin toplumsallaştırması açısından taşıdığı önem. Kent Bilgi Sistemleri, deprem vb. doğal afetler özelinde bilgi sistemlerinin rolü, ülkemizde CBS uygulamalannda karşılaşılan temel sorunlar ile CBS'nin geleceğine ilişkin öngörüler dile getirildi. İlk olarak, Şubemizde kayıtlı her türlü veriyi sınıflandırmak, işlenebilir hale getirmek ve istenilen özelliklere göre bilgilere ulaşmak amaçlanyla oluşturulacak bilgi sistemine ilişkin bir ön çalışma yapıldı. Kurulacak sistemin, olası bir istanbul depremine hazırlık olarak üyelerimizle iletişim ağı kurmak, deprem anında üyelerimize ulaşma ve yardım ulaştırma yöntemlerini planlamak gibi doğal afetlere yönelik çalışmalarımıza da altlık oluşturması amaçlandı. İkinci aşamada, Şubemizde bir Coğrafi Bilgi Sistemi kurulumu için, Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş, ite ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda görüşmeler başlatılmış ve firma çalışmaya destek vereceğini belirtmiştir Yapılan ortak toplantılarda konu genel hatlarıyla görüşülmüş, çalışmalara başlanması yönünde görüş birliğine varılmış ve 24 Haziran 2003 tarihinde imzalanan protokolle 5 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul İKK tarafından düzenlenen Çalışta/da; İş Yasası ve İş Güvencesi Yasası, Ormanlar ile İlgili Anayasa Değişikliği, Maden Yasası, Kamunun Yeniden Yapılandırılması Yasa Tasarısı, Özelleştirme Uygulamaları, Yerel Yönetimler Yasası. SİT Aİanlannın imara Açılması ve İmar Affı ana başlıklarında TMMÛ8 İstanbul birimleri tarafından hazırlanan raporlar sunuldu. Görüşülen konu başlıkları ile ilgili çozum yollarının tartışıldığı Çalıştay'da, Şubemiz tarafından imaraflan konusunda bir çalışma sunuldu. İmar Affı Yasa Tasarıları başlığı ile sunulan bildirimizde şu görüşlere yerverilmiştir: Ülkemizdeki kapitalist gelişmenin gereği olarak kentlerde kurulan fabrikalara ucuz işgücü sağlanması için başlatılan

2

3 HKMO İzmit Şube üyeleri 01/06/2003 tarihinde, tüm stresini bin iki yüz metre aşağıda bırakan Manisa bölgesindeki Spil dağında aileleriyle ve dostlarıyla güzel bii gün geçirdi. Tertemiz havanın özgürlüğü ve yemyeşil ağaçların umuda dönüştüğü güne, söylenen türküler ve çekilen halaylar, tatlı yorgunluklar ve vazgeçilmez anlamlar kattı. HKMO izmir Şube yönetim kurullarında çalışmış Mehmet ZENGİN, Gürol TARHAN, Murat KALE, Ruşen YETİZ ve diğer meslektaşlarımız, 17 Haziran 1990 tarihinde acı bir trafik kazasında aileleriyle birlikte kaybettiğimiz meslektaşlarımız Gürol TARHAN ve Mehmet ZENGİN anılarına 04 Ağustos 1993 tarihinde hizmete giren Konak Belediyesi Mehmet ZENGİN, GürotTARHAN Parkı'nda anıları ile yaşatılmtşlardır. HER ZAMAN YAŞATILACAKLARDIR. HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 15/07/2003 tarihinde Tapu ve Kadastro 3. Bölge Mudurü Sn. Tevfik YÜKSELİ makamında ziyaret ederek, haksız görevden alınmanın hukuki boyutu sonucunda asli görevine dönmesinin sevinci belirülerek, basanlarının devamı ve bir daha kesintilerin olmaması dileğinde bulmuşlardır. HKMO İzmir Şubesi 8. Dönem 6. Danışma Kurulu tarihinde İl temsilcileri ile birlikte toplandı. HKMO Genel merkez Gün ve 3/K-1058 sayılı genelge ile Rekabet Kurumu Başkanlığının 02-04/40-21 sayılı kararı başta olmak üzere sektörümüze ait ihaleler, Teknik Uygulama Sorumluluğu, II. Dikili Yaz Kampı çalışmaları, bölgesel ve mesleki sorunlar ile geleceğe yönelik öneriler tartışılarak şu kararlar alınmıştır. 1- Rekabet Kurumu Karannın Mesleki denetim uygulamalarını etkilemeyeceği, asgari ücret belirlemesinin iptal edilmesine karşın özet ücret cefveli yayınlanmasının doğruluğu ve 6235 sayılı TMMOB Yasasında asgari ücret yayınlayamaz diye de bir hükmün bulunmadığı vurgulanarak, TMMOB ve bağlı odalarca asgari ücret belirleme hükmünü içeren ek madde eklenmesi çalışmalarının ivedilikle sürdürülmesi istenmiştir,

4 2- Kamu ihale yasasında disiplinimize ail karmaşıklığın giderilmesi çalışmalarının hızlandırılması,uygulamadaki olumsuz örnekler için (İllerbankası, Karayolları Gn. Müd. gibi) ikazların yapılması ve gerekliği durumda HKMO Genel Merkez oîarak hukuki m ucadelenin yapılması, bulunması, 5- Bölgesel ve mesleki sorunların sorumluluklar atarak çözümlenmesine kalkı konulması. 6- Ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerin yakından izlenerek,toplumsal değerlerin öncülüğünde tutarlı tavırlar alınarak katkı ve katılım sağlanması, HKMO İZMİR Şube yönelim kurulu ve TUS komisyonu üyeleri Mehmet GÜRLER, Mükerrem LELOĞLU, Muslu YILMAZ, Halil KAYNARCA ve M. Kubilay YILDIRIM Haziran 2003'de Seferihisar. Ürkmez, Gümülüür, Özrjere. Yelki ve Doğanbey-Payamlı Belediye Başkanlıklarını ziyaret ederek, mesleki tanıtım ve Teknik Uygulama Sorumluluğu hakkında açıklamalarda bulunarak Şube TUS komisyonunca hazırlanan kitapçıkları sunmuşlardır. 3- Şubemızce hazırlanan Teknik Uygulama Sorumluluğu kitapçığının I. Nolu Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonunca İvedilikle sonuçlandırması ve üyelerimize de dağıtımının yapılması. Şubemiz TUS komisyonunun İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıktan ziyaretlerinin olumlu gelişmeler sağladığı ve devam ettirilmesi gerektiği. 4- II.Dikili Yaz kampı çalışmalarının devam ettirilerek, verilecek görevlerde sorumluluklann alınacağı vurgulanarak, sponsorluk tçin HKMO Genel Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerle birlikte üyelerimizin de katkı ve katılımda tarihinde Doğu park Büyükşehir tesislerinde Samsun ili merkezinde Serbest çalışan üyelerimiz ve yönetim kurulumuzun katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda genel sorunların yanında özel gündem maddesi olarak Asgari ücrete ilişkin yönetmeliklerin ve uygulamalann, Rekabet kurumu tarafından durdurulması kararının getirdikleri üzerinde durulmuştur. Genel Merkezimizin genelgesi gereğince üyelerimize gerekli açıklamalar yapılmış ve Danıştay nezdinde açılacak davanın neticesine kadar üyelerimizin konuyla ilgili hassasiyet göstermesi gerektiği özellikle belirtilmiştir. Toplantının bir diğer gündem maddesini TKGM Döner sermaye müdürlüğünün yayımladığı genelge oluşturmuş, üyelerimizden gelen şikayetler dinlenmiştir. Söz konusu genelge ile sözleşme tarihine bakılmaksızın kontrole gelen işlem için odamızın güncel birim fiyatları üzerinden %5 kontrollük harcı alınacağı belirtilmiş olması, olması gerekenin mesleki denetimde uygulandığı gibi Tip sözleşmenin düzenlendiği tarihteki özet birim liyat listesinden denk gelen ücrete göre kontrollük ücreti alınması gerektiği ve ya TKGM'nin buna kendi nezdinde açıklayacağı bir formülle sorunun gözüme kavuşacağı belirtilmiştir.

5 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi organizasyonu ile GEOMATICS Mühendislik taralından "Dünyada GPS Teknolojisindeki Gelişmeleri" konu alan bir seminer düzenlenmiştir. Seminer Şube Salonunda gerçekleştirilmiş olup kamu ve özel sektörde çalışan 45 meslektaşımız bu seminere katılmıştır. Seminerde 1- El tipi GPS alıcısı büyüklüğünde, 5mm+1ppm ölçme duyarlılığına sahip Jeodezik GPS sisteminin tanıtılması, 2- GEOMATICS firması tarafından geliştirilen GPS yazılımının tanıtımı yapılmıştır. Bu yazılım; el [ipi GPS alıcıları İle jeodezik GPS alıcıları tarafından kullanılabilmekte, Türkçe menu destekli, raster veya çizgisel sayısal haritaların yüklenerek üzerinde çalışma yapılabilme olanağı mevcut. GIS amaçlı veri toplamada kullanılabilen bir yazılım özelligındedir. GPS GEOMAP olarak adlandırılan bu yazılımın uygulamada karşılaşılan problemlerle ilgili olarak soru cevap şeklinde seminer tamamlanmıştır. Seminer, Harita Kadastro Mühendisi Mehmet KOCAMAN tarafından verilmiştir. Toplantıya katılan Yürütme Kurulu Üyeleri: - Prof. Dr. Ferrufı YILDIZ (HKMO, SU, Başkan) - Dr. Aydın ÜSTÜN (SU, Sekreter) - Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (İTÜ) - Doç. Dr. Müh. Yb. Muzaffer KAHVECİ (HGK) -Y.Doç. Dr. Bayram TURGUT (SU) -YDoç. Dr. Engin GÜLAL (YTÜ) -Y.Doç. Dr. Murat YAKAR (SÜ) Dr. Müh. Yb. Mehmet Ali GÜRDAL (HGK) -Dr. HakanKARABÖRK(SÜ) 1. Açılı; ve takdim: Gündemin görüşülmesine Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız'ın açılış ve kurum temsilcilerinin mesaj konuşmalarıyla başlanmıştır 2. Sponsor kurum ve kuruluşlardan sağlanan destekler: Sponsor kurum ve kuruluşlardan sağlanan destekler hakkında kurul üyeleri taralından bilgi verilmiştir. 3. Çağrılı konuşmacı olarak davet edilecek isimler ve Çalışlay program taslağı: Birinci Yürütme Kurulu Toplantısında belirlenen davetli konuşmacılarla yapılan görüşmeler neticesinde oturum başlıklanna göre konuşmacılar belirlenmiş ve ikinci duyurunun yapılmasına karar verilmiştir Tarihi İtibariyle Gelen Bildiriler: Çalıştay da sunulmak üzere gönderilen bildiriler için üçer hakem belirlenmiştir. Hakemlerden alınacak görüşler doğrultusunda Çalıştaya gönderilen bildiriler Yürütme Kurulu tarafından a. Sunulu bildiri b. Sunulu poster c. Sadece poster d. Çalıştay için uygun değildir seklinde değerlendirilecektir.

6 5. Çalıştay Toplantı Mekanlarının Gezilmesi: Çalıştay süresince kullanılacak toplantı mekanı Alaaddin Keykubat Yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezidir. Toplantıya katılan Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından toplantı salonu ve sosyal mekanlar gezilerek tesislerin Çalıştay için uygun olduğuna karar verilmiştir. 6. Kapanış: Yukarıdaki gündem maddeleri görüşüldükten sonra ile TUJK2OD3 Yürülme Kurulu Toplantısı dilek ve temennilerle sona ermiştir. Şubemiz yönetim kurulunca sosyal etkinlikler çerçevesinde üyelerimizin katılımları ile doğa harikası Doğu Karadeniz'e Mayıs 2003 tarihleri arasında gezi düzenlenmiştir. Gezi 16 Mayıs 2003 Cuma akşam saat da Konya'dan hareketle başladı ve ilk mola 17 Mayıs 2003 Cumartesi sabah saal 8'de Samsun'da verildi. 19 Mayıs heykeli önünde toplu resim çektirdikten sonra Ünye'ye hareket edildi. Ünye'deki şehir turunun ardından bir tarafında uçsuz bucaksız mavilik diğer tarafında yeşilin her tonunun hakim olduğu ancak tablolarda görülen güzellikler içerisinden hareketle Fatsa'ya turundan sonra Ordu'ya hareket edildi. Ordu da türkülere konu olmuş Bozlepe'ye çıkıldı. Bir tarafta deniz diğer tarafta denize karşı yeşilliklerin arasına yerleşen Ordu şehri. Çaylan bu manzaraya karşı içerken otobüse binmeyi hiç kimsenin canı istemiyordu. Yol yorgunluğu yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı, fakat hiç kimse bu şahane manzaraları bir kez daha görememe endişesi ile uykuya dalmıyordu. Şarkılar, türküler ve fıkralar eşliğinde çok neşeli bir yolculuğun ardından geç saatlerde ilk yerleşim larihi MÖ 7 binli yıllara dayanan Karadeniz'in incisi Trabzon'a varıldı. Miletoslann kenti kurarken, masayı andıran şekiller üzerine oturması nedeniyle "TRAPESA" adını verdikleri Trabzon şehri buram buram tarih kokan bir şehir. Trabzon'da güzel bir uykudan sonra sabah kahvaltısı yapılıp meslektaşımız Ahmet Tamzaralının rehberliğinde şehir turu yapılarak ve Sümela Manastırına doğru hareket edildi. Maçka ilçesine 26 km mesafede olan Sümela Manastırı çam ağaçlan ve yalçın kayaların tepesinde tüm haşmetiyle duruyor. Denizden 1300 m. yükseklikteki Sümela Manastırına tırmanış bir hayli zor ve yorucu fakat çıktığınız anda karşılaştığımız manzara tek kelime ile muhteşemdir. İki katlı teras olmak üzere 6 katlı 72 odalı manastır zamana ve insan tahribatına yenik düşmüş bu nedenle de restorasyon zorunluluğu ortaya ctkmış ve çalışmalar başlatılmıştı. Sümela Manastırından ayrıldıktan sonra öğle yemeği meşhur Akçabat koltecisinde yendikten sonra Trabzon'a veda edip Uzungöl'e doğru hareket edildi- Dağların arasından kıvrıla kıvnla tırmanmaya başlandığında o güzelim tahta yayla evleri bir kartpostal gibi tek tek karşıda beliriyor. Yolun sağından soluna geçen dereler ve bu dereler üzerinde kurulmuş olan tek kişilik köprüler tek kişilik teleferikler ve kartal yuvasını andıran evler. Derelerin ve yeşilin her tonu banndıran vadinin arasında hareket ederken herkesin görünce hayrete düştüğü masaldan yada film karesinden çıkmış kadar güzel olan Uzungöl karşıdan göründü, insanın ancak hayal edebileceği kartpostal guzelliğindeki Uzungolun etrafında şelaleler, bungalo tipi evler, goz alabildiğince yeşillik ve gölde yüzen ördekler, Saat 17'den sonra golün üzerini koyu bir sis tabakası kapladı ve karşı taraf seçilmez hale geldi. Ekibimiz toparlanıp yavaş yavaş Rize'ye doğru yola koyuldu. Otobüsün içinde etrafı izlemek de ayrıca büyük keyif veriyordu. Konya gibi yeşilin az olduğu bir yerden gidince insanın oralardaki ağaca ve yeşile hayran olmaması mumkun değil. Akşam geç saatlerde Rize'deki otele ulaşıldı. Burada bizi tur müdürümüzün arkadaşı Murat Bey karşıladı. Karadeniz yöresine özgü yemeklerden oluşan akşam yemeğimizin ardından Çaykur tarafından işletilen Ziraat Bahçesinde Rize'yi kuşbakışı izleyerek çaylarımızı yudumlama imkanı bulduk. Ziraat bahçesinden indikten sonra rehberimiz Murat Bey bizi deniz kenarında bir parka götürdü. Deniz kenarında ekibimiz mahalli sanatçıların eşliğinde kemence dinleyip horon tepti. Herkesin neşesi yerindeydi. Gecenin geç saaüerine kadareğfendikten sonra otele geri dönüldü. Konya HKMO Üyeleri Sümela Manasım Gen Programında Sabah kahvaltısı yapıldıktan sonra Rize Kalesine çıktık, Kısa bir şehirturunun ardından Ayder yaylasına doğru hareket ettik. Ayder yaylasında manzara adeta büyüleyiciydi. Her taraf yemyeşil çimlerle kaplış, çimler arasında tek tuk evler adeta maket gibi oturmaklaydı. Her taraftan şırıl şırıl sular akıyordu. Öğlen yemeklerimizi Ayder yaylasında yendikten sonra yola çıkıldı. Akşama doğru Sarp köyüne varıldı. Sınır kapısını ve

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 31 01 Ağustos- 01 Eylül 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 31 01 Ağustos- 01 Eylül 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Daha önce uygulamaya konan Sigortacılık Kanununda yer alan acentelere ilişkin hükümler değişti. Bu kapsamda acentelerin 22 Ekim 2014 tarihine kadar uygulamaya giren yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliğine

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? Yıl: 3 Saye 12 EYLÜL 1992 İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? > 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesinin uygulanması bu konudaki "İmar Yasasının 18 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA SUNUŞ Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok çevresel etki değerlendirmesinin (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi)

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı