ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO 1 AV AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na sunulmak üzere vermiş olduğu itirazının Av.... 'nın ruhsatnamesinin iptali ve adının bir daha Baromuz levhasına yazılmamak üzere silinmesine yönelik olarak verilen... gün ve... sayılı yönetim kurulu kararının kesinleştirilmesi hususunun görüşülmesi. KARAR ÖZETİ Av.... baro levhasından silinmesine ilişkin... tarih ve...1 nolu kararın ilgiliye tebliğinde Tebligat Kanunu hükümlerine aykırılık söz konusu olduğundan... tarih ve... sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kararın ilgiliye tebliğine karar verilmiş ve... tarafından da... tarihli dilekçe ile de TBB lığı'na sunulmak üzere itiraz dilekçesi verilmiş olduğundan kararın henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle baro levhasından silinme kararının henüz kesinleşmediği hususunun ivedi olarak ilgili yerlere bildirilmesine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun... tarih ve 30/2 sayılı Ceza Mahkemesi'nin... Esas,... Karar sayılı ilamı uyarınca Av. Mustafa Dağcı'nın lık Kanunu 74. maddesi uyarınca ruhsatnamesinin iptaline ilişkin verdiği kararın tarihinde muhataba tebliğ edildiği ve yasal süresi geçtiği halde itiraz edilmeyerek kesinleştiği anlaşılmakla, Av.... ruhsatnamesinin iptali ve Baro levhasından silinmesi kararının uygulanarak ilgiliye ve diğer ilgili tüm kurumlara bildirilmesine,

2 AV. TURGUT KAZAN Av. Turgut Kazan'ın, müvekkillerinin yargılanmakta olduğu bir davada örnek olarak mahkemeye sunmak üzere, başka kentlerde düzenlenen toplantılara katılım için otobüs kiralama ve benzer giderleri karşılama işlemlerinin Baromuzdaki uygulaması hakkında bilgi talep eden dilekçesinin 4 T.C. ADALET BLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire lığı'nın "Danışma Kurulu" konulu yazısının T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün, Bilirkişilik Projesi Uluslararası Sempozyum ve Kapanış Toplantısı konulu yazısının lık Kanunu'nun 76 ve 95. maddelerinde belirtilen yetki ve görevler de göz önüne alınarak cevabi yazı hazırlanıp gönderilmesine. Oluşturulacağı belirtilen danışma kurulu toplantılarına katılmak üzere Baromuzu temsilen Av. Lale İncesu, Av. Aslı Koçak Arıhan 'ın görevlendirilmesine, görevlendirmenin kuruma ve ilgilisine bildirilmesine, Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sempozyum ve proje kapanış toplantısına Av. Akan, Av. M. Savaş Özdağ ve tarafından belirlenecek bir kişinin katılmasına, katılımcıların isim ve iletişim bilgilerinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne bildirilmesine, Eski personel... (...)...i'nin işe iade talebi ve haklarının ödenmesine... (...)...'nin işe iadesine, kararın ivedi olarak ilgiliye tebliğine, yönelik ihtarnamesinin incelenmesi.

3 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği'nin, Baromuzca yapılan başvuru doğrultusunda Ankara Adliyesi'ne kurulmak istenen x-ray cihazlarının insan vücuduna etkileri hakkında hazırlamış oldukları raporu içeren cevabi yazısının 8... AV.... Av...., seminer almaksızın CMK görevlendirme listesine eklenme talebinin reddine Yönelik CMK Merkezi kararına ilişkin itirazlarını bildiren dilekçesinin 9... AV.... Av...., CMK Uygulama Merkezi'nin 2015/5361 sayı ve tarihli kararına ilişkin itirazlarını içeren dilekçesinin Bilgi edinildi, Av yılı aşkın süre CMK sisteminde görev aldığı ve askere gitmesi sebebiyle sistemdeki kaydını sildirdiği, halen makbuzunu kesmediği bir kısım CMK görevlerinin devam ettiği anlaşıldığından ilgilinin kazanılmış hak ilkesi gereğince CMK sisteminde seminer almaksızın kayıt talebinin reddine ilişkin Kurul kararına itirazının oyçokluğuyla kabulüne (Av. Gürler'in karşı oyu ile;cmk uygulaması 17. maddeye göre görevlendirme için seminere katılma şartı gerekmekte olup, suimisal misal olmayacağı gerekçesi ile daha önce CMK müdafiliği yapmış olması sertifika almaksızın sisteme kaydolmasını gerektirmediğinden çoğunluk görüşüne katılmıyorum) Ankara... Çocuk Mahkemesi'nin Baro lığına yazdığı yazıda Av /01/2014 ve 24/03/2015 tarihli 2 celseye katılmadığı bildirilmiş olup, ilgilinin itiraz dilekçesi ekinde sunduğu raporda raporlu görüldüğü tarihlerin duruşma tarihi ile ilgisi olmadığı görüldüğünden itirazın reddine,

4 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz İnsan Hakları Merkezi ı Av. Kazım Genç'ten alınan, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje kapsamındaki "Lale Çocukevi" ile ilgili tutanak doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun... tarih ve...sor. nolu yazısı hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın,... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararla Av.... hakkında verilen 214,00.TL. para cezasının infazı hakkındaki yazısının Hukuk Müşavirliği raporu doğrultusunda konuyla ilgili olarak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekli şikayetlerin yapılmasına, dosyanın hazırlıkları yapmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, Av.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun... tarih ve... Sor. nolu yazısının ve eklerinin tebliğ ile lık Kanunu'nun 11. ve 12. maddesi çerçevesinde bilgi istenmesine, Disiplin Kurulu lığı tarafından verilen 214,00.TL para cezasının infazına, Hukuk Müşavirliği'nin konu ile ilgili olarak yetkilendirilmesine,

5 AV.... Av...., müvekkiline yönelik cinsiyet ayrımcılığının tespiti ve gözlemi için Ankara... Mahkemesi'nin tarihli Konunun bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine, celsesine Kadın Hakları Merkezi'nden bir gözlemci atanmasını talep eden dilekçesinin AV. AYŞIL KİRİŞÇİOĞLU Av. Ayşıl Kirişçioğlu'nun, Gelincik Merkezi rehber avukatlık görevinden Av. Ayşıl Kirişçioğlu'nun Gelincik Merkezi Rehber lık istifa ettiğini bildiren ve tahakkuk Görevinden istifası hususunda bilgi edinildi, tahakkuk etmiş olan nöbet etmiş olan nöbet ücretlerinin tarafına ücretlerinin Adli Yardım Fonundan Baromuza para aktarıldığı zaman ödenmesini talep eden dilekçesinin gerçekleşmesinin mümkün olacağı hususunun ilgiliye bildirilmesine, AV. ERDAL TERZİ Av. Erdal Terzi'nin, Baromuzca düzenlenecek olan arabuluculuk eğitimine katılmayacak olması sebebiyle ödemiş olduğu bedelin tarafına iadesini talep eden dilekçesinin AV. ZAFER EGE Av. Zafer Ege'nin, Baromuz Adli Yardım Kurulu'nda görev alma talepli dilekçesinin Av. Erdal Terzi'nin Arabuluculuk Eğitimi zannederek sehven Ceza Uzlaştırmacı Eğitimi'ne kaydolduğu anlaşılmakla, vazgeçme talebinin kabulü ile başvuru tutarının tarafına iadesine, Eylül ayının ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

6 NEZİHE DİLEK TÜKEL Nezihe Dilek Tükel'in, kızı Nehir Tükel'in eserlerinin sergilenmesi amacıyla tarihleri arasında ABEM sanat galerisinin ücretsiz olarak tahsisini talep eden dilekçesinin AV. DİLRÜBA KAYI Av. Dilrüba Kayı'nın Gelincik Merkezi üyesi olarak atanmasına yönelik verilen kararda bir değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi talep eden dilekçesinin ŞEKERBANK T.A.Ş. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ 20 RE'SEN Şekerbank Bahçelievler Şubesi'nin, bankalarına ait ürünlerin tanıtımı için Baromuz mensuplarının iletişim bilgilerini talep eden yazısının Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşen maden faciasına ait davanın duruşmasına katılım sağlanması hususunun görüşülmesi. Belirtilen tarihlerde salonun ücretsiz tahsisi mümkün olmadığından talebin reddine, Yönetim Kurulumuzun tarih 40/64 sayılı kararının Av. Dilrüba Kayı'ya tebliğine, Talebin reddine, Pazartesi günü Manisa Soma İlçesi'nde görülecek olan davaya katılmak isteyen meslektaşlarımız için araç tahsisine, katılımcıların tarihine kadar Baro Kalemi'ne başvuruda bulunmaları yönünde gerekli ilanların yapılmasına, ulaşım ve giderlerinin baromuz tarafından karşılanmasına

7 21 RE'SEN Baromuzun Kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenecek olan 14 Temmuz etkinliklerinin AV. MURAT YILMAZ AV. ANIL ARMAN AKKUŞ AV. GÜLŞENUZUNER AV. BÜLENT TEOMAN ÖZKAN AV. EVİN KONUK Karaman İli, Ermenek İlçesinde gerçekleşen Maden Faciası'nın tarihli duruşmasına müşteki vekili olarak katılacaklarını bildiren ve müdahillik talep eden meslektaşlarımız için araç tahsis edilmesi talepli dilekçelerinin AV Av , Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaşmış olduğu soruna ilişkin olarak Hakları Merkezi Üyesi Av tarafından tutulan tarihli tutanağın ve konuya ilişkin raporun AV. KEMAL YELER Av. Kemal Yeler'in İcra Takipleri sırasında SGK kayıtlarına ulaşılmasına yönelik uygulamanın iptali hakkındaki dilekçesinin Av. Canduran, Av. Küçük, Av. Eken, Av. Ekmekçi ve Av. Karatekin'den oluşan etkinlik komisyonu oluşturulmasına, komisyon tarafından planlanan etkinlik takviminin Yönetim Kurulu'na sunulmasına, Pazartesi günü Karaman İli Ermenek İlçesi'nde görülecek olan davaya katılmak isteyen meslektaşlarımız için araç tahsisine, katılımcıların tarihine kadar Baro Kalemi'ne başvuruda bulunmaları yönünde gerekli ilanların yapılmasına Konu ile ilgili olarak gerekli görüşmeleri yapmak üzere Divan'a yetki verilmesine, Konu ile ilgili olarak gerekli görüşmeleri yapmak üzere Divan'a yetki verilmesine,

8 AV. DİLŞAT PEKTAŞ Av. Dilşat Pektaş'ın Gelincik Merkezi Rehber ı olarak görevlendirilme talebini içeren dilekçesinin AV. MUSTAFA KÖROGLU Staj Kurulu ı Av. Mustafa Köroğlu'nun, Av. Ender Dedeağaç tarafından perşembe günü "HMK 47 ve 109. Madde Değişiklikleri " konulu seminer yapılması talepli dilekçesinin 27 Adli Yardım Merkezinin 2015/1258 sayılı dosyasında talepçi Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 28 Adli Yardım Merkezinin 2014/3186 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi perşembe günü saat 17:00'da "HMK 47 ve 109. Madde Değişiklikleri " konusunda seminer yapılması talebinin kabulüne, tarih ve 4629 sayılı itirazı incelendi; Adli Yardım Merkezi tarafından ekonomik yararı olması gerekçesi ile kendisine avukat atanmıştır. Atanan avukat görüşme sonrasında edindiği izlenim ve istemcinin başvuru sırasında ekonomik durumunu gizlediği anlaşılmakla, adli yardım görevlendirmesinin geri alınmasına yönelik Adli Yardım Kurulu uygulaması doğru olmakla, itirazın istişaren reddine,... vekili Av.... yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği nin 18. Maddesi gereğince onaylanmasına,

9 29 Adli Yardım Merkezinin 2015/1186 sayılı dosyasında görevlendirilen... vekili Av.... yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği nin Av... tevkil yetkisi talebinin 18. Maddesi gereğince onaylanmasına, görüşülmesi 30 Av tarih 4710 sayılı itirazı incelendi; Görevli avukatın Adli Yardım Merkezi tarafından yapılan tebligatlara rağmen dosyaya rapor sunmadığı ve bilgi vermediği gerekçesi ile hakkında Adli Yardım Çalışma Yönergesi nin 37/2. Maddesinin uygulandığı görüldü. Av.... yazılı savunma ve itirazlarında sunmuş olduğu samimi açıklamaları mazeret olarak kabul edilebilir olsa da, yönerge hükümleri açıktır. Dosyaya yeni bir avukat atanmış olması nedeniyle verilen cezanın tamamen kaldırılması mümkün değildir. Ancak, ilgili avukatın dosyadan sonradan haberdar olduğu ve dosyaya sonradan bilgi de Adli Yardım Merkezinin 2011/2870 sayılı dosyasında görevlendirilen vermiş olduğu görülmekle, hakkında verilen Adli Yardım Çalışma Yönergesi nin 37/2. Maddesindeki cezanın ödenen ücretin faizi ile Av... Adli Yardım Kurulu kararına birlikte iadesi şeklinde düzeltilmesine ve avukatın sistemden kesin itirazı hususunun görüşülmesi olarak çıkartılmasına, 31 Adli Yardım Merkezinin 2015/ tarihli ve 4648 sayılı itirazı incelendi; sayılı dosyasında talepçi... İstemcinin geliri olması, nafaka alması ve ailesinin gelir durumunun da Adli Yardım Kurulu kararına itirazı yüksek olması nedeniyle ekonomik yararın olmadığı görülmekle, itirazın hususunun görüşülmesi istişaren reddine,

10 32 Adli Yardım Merkezinin 2015/1160 sayılı dosyasında talepçi Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 33 Adli Yardım Merkezinin 2015/976 sayılı dosyasında talepçi ,60-TL vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 34 Adli Yardım Merkezinin 2012/1215 sayılı dosyasında talepçi hakkında avans olarak karşılanan 500,00-TL yargılama masrafının onaylanması hususunun görüşülmesi Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 4 hafta uzatılması konusunun görüşülmesi tarih ve 4734 sayılı itirazı incelendi; İstemcinin ekonomik yararının olmadığı yönündeki merkez kararı yerinde olmakla, itirazın istişaren reddine, hakkında Av tarih ve 4621 sayılı talebi incelendi; İstemcinin sığınma evinde kalması, geliri olmaması ve ihtiyaç sahibi olması nedeniyle 87,60.TL vekaletname masrafının adli yardım fonundan karşılanmasına, avukata bu dosyadan bir gelir elde etmesi halinde fondan karşılanan tüm masrafların öncelikle fona ödenmesi gerektiğinin hatırlatılmasına, ,00.TL yargılama giderinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına ilişkin Adli Yardım Merkezi tarafından alınan kararın onaylanmasına,... Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 4 hafta uzatılmasına,

11 , Stj.sicil sayılı... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 4 hafta uzatılması konusunun görüşülmesi staj sicil sayılı stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 11 (onbir) hafta uzaması konusunun görüşülmesi staj sicil sayılı stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzaması konusunun görüşülmesi staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzaması konusunun görüşülmesi..., Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 4 hafta uzatılmasına,... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 11 (onbir) hafta uzatılmasına,... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzatılmasına,... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta uzatılmasına,... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzatılmasına,

12 staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzaması konusunun görüşülmesi staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzaması konusunun görüşülmesi Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 44 MUHASEBE İktisadi İşletme Personeli Sezai Karahasanoğlu'nun tarihinde dolacak olan hizmet sözleşmesinin uzatılması hususunun görüşülmesi. 45 MUHASEBE İktisadi İşletme Personeli Yahya Özdemir'in tarihinde dolacak olan hizmet sözleşmesinin uzatılması hususunun görüşülmesi. 46 MUHASEBE İktisadi İşletme Personeli Yasin Karagöz'ün tarihinde dolacak olan hizmet sözleşmesinin uzatılması hususunun görüşülmesi.... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzatılmasına,... staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzatılmasına,... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzatılmasına, Sezai Karahasanoğlu'nun iş akdinin aynı ücretle ve aynı şartlarda süresiz olarak uzatılmasına, sözleşme imzalanması konusunda Av. Karatekin ve Av. Erdem Ekmekçi'ye yetki verilmesine, Yahya Özdemir'in iş akdinin aynı ücretle ve aynı şartlarda süresiz olarak uzatılmasına, sözleşme imzalanması konusunda Av. Karatekin ve Av. Erdem Ekmekçi'ye yetki verilmesine, Yasin Karagöz'ün iş akdinin aynı ücretle ve aynı şartlarda süresiz olarak uzatılmasına, sözleşme imzalanması konusunda Av. Karatekin ve Av. Erdem Ekmekçi'ye yetki verilmesine,

13 47 MUHASEBE Galeri Ekin'in, tarihli, seri numaralı CMK Merkezi için A4 Fotokopi kağıdı karşılığı Galeri Ekin'in, tarihli, seri numaralı CMK Merkezi KDV dahil 4.016,25.TL, seri için A4 Fotokopi kağıdı karşılığı KDV dahil 4.016,25.TL, seri numaralı Baro Birimleri için A4 numaralı Baro Birimleri için A4 fotokopi kağıdı karşılığı 8032,50.TL, fotokopi kağıdı karşılığı 8032,50.TL, seri numaralı Adli Yardım Servisi için A4 fotokopi kağıdı seri numaralı Adli Yardım karşılığı KDV dahil 4016,25.TL tutarındaki faturalarının ödenmesine, Servisi için A4 fotokopi kağıdı Sayman Av. Karatekin'e yetki verilmesine, karşılığı KDV dahil 4016,25.TL tutarındaki faturalarının ödenmesi hususunun görüşülmesi AYSUN KAYA Baro Levhası'ndan silinme istemi PINAR KILIÇLAR Baro Levhası'ndan silinme istemi ESRA MERT YÜNSEL İBRAHİM ERHAN KARA PINAR VURALOĞLU İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı

14 PINAR YILMAZ ÖZÇELİKEL İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı NAİM KUTALMIŞ DİDİNMEZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi RAZİYE AKTAŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi EYYÜP AĞAOĞULLARI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi FATMA BENGİSU ÖZANAR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi İNSAF ÖZÜÇELİK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi SULTAN AY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi MELEK ŞEN Staj Listesi'ne yazılma istemi MERYEM FERİDE AKBULUT Staj Listesi'ne yazılma istemi İLKER ŞARLAK Staj Listesi'ne yazılma istemi

15 METİN TAFLI Staj Listesi'ne yazılma istemi MELTEM POLAT Staj Listesi'ne yazılma istemi MUSA FURKAN ŞAHİN Staj Listesi'ne yazılma istemi HİLMİ MERT TATOGLU Staj Listesi'ne yazılma istemi ALPER UGUR ATLI ALPER UGUR ATLI, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi KÜBRA DİLARA ERBEN KÜBRA DİLARA ERBEN, 68 Baromuzdan BURSA BAROSU'na nakil gitme istemi FATİH KEMAL SÜT Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi ASİYE ÖZCAN PINARBAŞI ASİYE ÖZCAN PINARBAŞI, Eski: FAZIL ÖZUĞUR (3193), Yeni: NEVİN ARABACI (17567) MEDİNE CEYLAN MEDİNE CEYLAN, Eski: HÜLYA SARSICIOĞLU (10641), Yeni: OZAN EVREN YALÇIN (20719)

16 SEVİL YILDIZ SEVİL YILDIZ, Eski: İSMAİL HAKKI ÖZERSİN (2283), Yeni: LEYLA YILDIZ (16247) İBRAHİM KORTAN KILINÇ İBRAHİM KORTAN KILINÇ, Eski: SUPHİ TUGAY ERTUNÇ (8869), Yeni: HALİL YAMAN (15612) ALİ İHSAN ERDAG Öğretim Görevlisi olarak sürdürmekte olduğu görevinden istifa etmiş olup, Baromuz levhasına yazılma talebinin ABDURRAHMAN AKSOY Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi MÜRÜVET NARAN GÜLEN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi KAYHAN OKTAV Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi ÖZLEM DUMAN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi BURCU YILMAZ Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi CANAN ULUCAN İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi

17 TALHA AKSOY İzmir Barosu'ndan naklen Baromuz 81 levhasına yazılma isteminin görüşülmesi NİHAT NURİ AKAR GİRESUN BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi 83 AV. GÜL CEREN AKAY Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi BURÇİN VURGUN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi İŞL , hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İŞL ,... hakkındaki İŞL ,... hakkındaki İŞL ,... hakkındaki İŞL ,... hakkındaki......,...,... haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, Av hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... ve... haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,

18 İŞL ,... hakkındaki İŞL ,... hakkındaki İŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına, disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına,...) disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,

19 IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki IŞL ,... hakkındaki... Av Av Av.... RE'SEN 2014/Ş.242 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2015/Ş.86 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi... disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... ve Av.... haklarında ayrı ayrı hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, 2015/Ş.89 sayılı disiplin Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, soruşturmasının görüşülmesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de tebliğ başlığı ile yayınlanan ve tarihinde tarih ve sayılı Resmi Gazete'de tebliğ başlığı ile yürürlüğe giren "Karayolları Motorlu yayınlanan ve tarihinde yürürlüğe giren "Karayolları Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Şartlarının " Sigortası Şartlarının " yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmasına, dosyanın yürütmesinin durdurulması ve iptali Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, istemi ile dava açılması hususunun değerlendirilmesi

20 AV.... HUKUK PROJELERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KURULU AV. SEYFETTİN RE'SEN RE'SEN ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ AHMET TOPTAŞ Av.... Ziraat Bankası A.Ş. Müdürlüğü'ne karşı açtı davaya Baromuzun müdahilliğini talep eden dilekçesi hakkında Hukuk Projeleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu'nun 10/06/2015 tarih ve sayılı dilekçesi hakkında Av. Seyfettin Arıkan'ın tarih ve sayılı dilekçesi hakkında Gelincik Merkezi Divanı'na başkan yardımcısı atanması hususu hakkında Gelincik Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği toplantısı hakkında Çocuk Hakları Merkezi'nin 26/05/2015 tarih ve sayılı yazısı hakkında Afyonkarahisar Barosundan naklen baromuz levhasına yazılma istemi Av.... Ziraat Bankası'nın T.C. ibaresini kullanmaktan kaçınması nedeniyle açtığı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde devam etmekte olan davaya Baromuz tarafından müdahil olunmasına, gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, Hukuk Projeleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu tarafından 18/06/2015 tarihinde saat: arası ABEM'de "Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe Projeleri ve Hukuksal Nitelikleri" konulu bilgilendirme paneli yapılmasına, panelin baro web sayfasında ve panolarda ilanına, Av. Seyfettin Arıkan tarafından 26/06/2015 tarihinde saat: arasında ABEM'de "Kriminalistik Semineri" yapılmasına, seminerin baro web sayfasında ve panolarda ilanına, Gelincik Merkezi Divanı'na yazman Av. Gülfem Yüksel'in başkan yardımcısı olarak, üye Av. Feyza Çerçioğlu'nun yazman olarak, Av. Aydan Yiğit'in başkan yardımcısı olarak atanmasına, Gelincik Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile 15/06/2015 tarih ve saat: 15.00'de ABEM'de gerçekleştirilecek işbirliği toplantısı için Ankara Valiliği temsilen 1 yetkilinin görevlendirilmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına, Elazığ 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/11E. sayılı dosyasına müdahale kararı verilmesi talebinin kabulüne ve Çocuk İzlem Merkezi savcıları ile resmi görüşme talebinin kabulü ile gerekli yazışmaların yapılmasına,

21 İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA AĞI'NI TEMSİLEN D.ÇİĞDEM SEVER VE ARKADAŞLARI SANAT KURULU SANAT KURULU 10/06/2015 tarih ve... sayılı dilekçesinin görüşülmesi D.Çiğdem Sever ve arkadaşlarının 10/06/2015 tarih ve sayılı dilekçesinin görüşülmesi, Sanat Kurulu'nun tarih ve yapılmasına, sayılı dilekçesinin görüşülmesi Askeri Yüksek İdare... lığı'na yazı yazarak... Gen. Sek.... Esas... Karar sayılı kararında belirtilen... ait no'lu muayene merkezi başkanlığı sağlık kurulunun... tarih ve... sayılı raporunun bir örneğinin ivedi olarak tarafımıza gönderilmesinin istenilmesine, 11-13/12/2015 tarihleri arasında ABEM Konferans salonu ve sergi salonunun TL. toplam bedelle tahsisine, bu bedelin en geç 15/07/2015 tarihine kadar ödenmesine, ödenmediği takdirde tahsisin iptaline, Ankara Barosunun 91. yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 10/07/2015 tarihinde ABEM Konferans Salonunda THM korosu konserinin yapılmasına, saz ekibi ve ses düzeni için TL ödenmesine, ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine, kokteyl Ankara Barosunun 91. yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 14/07/2015 tarihinde ABEM Konferans Salonunda TSM korosu konserinin yapılmasına, saz ekibi ve ses düzeni için TL Sanat Kurulu'nun tarih ve ödenmesine, ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine, kokteyl sayılı dilekçesinin görüşülmesi yapılmasına,

22 Adli Yardım Merkezi talepçisi vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezi nin 2013/1767 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi Av tarih ve 4736 sayılı talebi incelendi;. ekonomik durumu dikkate alınarak 87,60.TL vekaletname noter masrafının Adli Yardım fonundan karşılanmasına, a dosyadan gelir elde etmesi halinde (nafaka dahil) bu miktarın fona iade edilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına, Av tarih ve 4382 sayılı itirazı incelendi; Görevli avukatın Adli Yardım Merkezi tarafından yapılan tebligatlara rağmen dosyaya rapor sunmadığı ve bilgi vermediği gerekçesi ile hakkında Adli Yardım Çalışma Yönergesi nin 37/2. Maddesinin uygulandığı görüldü. Av.... yazılı savunma ve itirazlarında sunmuş olduğu samimi açıklamaları mazeret olarak kabul edilebilir olsa da, yönerge hükümleri açıktır. Dosyaya yeni bir avukat atanmış olması nedeniyle verilen cezanın tamamen kaldırılması mümkün değildir. Ancak, insani bir takım mazeretlerin varlığı da yadsınmamalıdır. Bu itibarla, Av... hakkında verilen Adli Yardım Çalışma Yönergesi nin 37/2. Maddesindeki cezanın ödenen ücretin faizi ile birlikte iadesi şeklinde düzeltilmesine ve avukatın sistemden kesin olarak çıkartılmasına, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1...... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av....in Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi hakkında Baromuz Yönetim Kurulu'nca verilen... tarih,... sayılı karara karşı yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA F456N O DOSYA NO 1 RE'SEN İLGİLİ 2 44724 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KONU Akit televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde yapılan yayınla ilgili yasal yollara başvurulması hususunun değerlendirilmesi. KARAR

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 68406 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi lığı'nın, Merhum Av... takip etmekte olduğu Esas sayılı dosyası için görevlendirme talep eden yazısı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Ankara... İdare Mahkemesi'nin, davacı... vekili Av.... yürütmenin durdurulması istemi doğrultusunda alınan... esas numaralı, 26... tarihli istemin reddine ilişkin kararı

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, duruşma tutanaklarını duruşma bitiminde teslim etmeyen Dilekçenin Hakları Merkezi ne tevdii

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 53664 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ... Baromuz levhasına yeniden yazılma talebi hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun. 2......, 2005 yılından itibaren Hazine lığı ve 11.09.20l5

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 62466 AV. Türkiye Barolar Birliği lığı'nın hakkında verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın tarih ve sayılı kararını içeren yazısının 2 62469

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA NO NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av.... hakkında Baromuz Yönetim Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazla ilgili dosyanın, Adalet Bakanlığı'nın...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV....... Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan Av.... sicil dosyasının Baromuz levhasından silinmesi ihtimaline binaen incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nin, Av.... ve Av.... 01.04.2013 tarihinden itibaren üniversitelerinin Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'nda öğretim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 63888 AV... İLGİLİ KONU. Barosu Üyesi iken Baromuz levhasına naklen yazılan Av. hakkında alınan Türkiye Barolar Birliği yazısı doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 RE'SEN 24.02.2016 tarihinde Adalet Bakanlığı ile imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" uyarınca hazırlanan IOS ve Android işletim sistemli

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 04.01.2010 RAPOR NO : 2009/6 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 04.01.2010 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye ASIRA NO DOSYA NO 1 AV.... İLGİLİ KONU Av....'un, Yönetim Kurulumuzca hakkında verilen... tarih ve... sayılı karara ek karar verilmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 AV.... Ankara... Ağır Ceza

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 47250 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av.... hakkında verilen 18.02.2015 tarihli karar hakkındaki yazısının 2 47975 AV.... Av....,...

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkanlık Divanınca yapılan tüm personele 2012 yılı 2. yarısında yapılacak ücret zamlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi. İki toplantı arasındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 50798 T.C. ANKARA VALİLİĞİ T.C. Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün 5234 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'un

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av....... Baro lığı'nca gönderilen 08.12.2015 tarih ve 2015/774 sayılı yazıya ilişkin yanıtlarını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 54180... HASTANESİ... Hastanesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 60406 AV. GULSEMİN KAYA KONU CMK Uygulama Merkezi ı Av. Gülsemin Kaya'nın, Av.... CMK Merkezi tarafından görevlendirilmiş olduğu... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... soruşturma numaralı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av...., Baromuz levhasına yeniden yazılma başvurusu esnasında lık Kanunu'nun 72/2 maddesi uyarınca kendisinden tahsil edilen 2.946,00.TL. bedelin iadesi istemiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av.... hakkında... Gün,... Esas ve...karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasını bildiren yazısının değerlendirilmesi.

Detaylı