ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014

2 ÖNSÖZ Oral Mukozanın Pigmente Lezyonları adlı tezimi hazırlamamda bilgi ve birikimini benimle paylaşan değerli hocam Prof. Dr. İdil ÜNAL a, desteklerini her zaman yanımda hissettiğim sevgili arkadaşlarım Stj. Dt. Güzin TÜLÜ ve Stj. Dt. Muhammet ZEYBEK e ve canım aileme teşekkür ederim. İZMİR-2014 Stj. Diş Hekimi Özge ÇİLOĞLU

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GENEL BİLGİLER ENDOJEN PİGMENTASYONLAR Fizyolojik Pigmentasyon Sistemik Hastalık ve Durumlarda Görülen Hiperpigmentasyon Addison Hastalığı (Hipoadrenokortisizm) Peutz-Jeghers Sendromu Nörofibromatozis (Von Recklinghausen) Albright s Sendromu (Poliostotik Fibröz Displazi) Bilirubin Pigmentasyonu Hamilelik ve Cinsiyet Hormonları Karotenemi Kaposi Sarkomu HIV Oral Melanozis Melanin İçeren Pigmentasyonlar Nevus (Ben) İntramukozal Nevus.. 11

4 Mavi Nevus Kompound Nevus Melanoma Nodüler Melanoma Akral-Lentijinöz Melanoma Süperfisiyal Yayılımlı Melanoma Lentigo Malign Melanoma Oral Melanotik Makül Melanoplaki Tütün Kullanımına Bağlı Melanozis Efelid (Çil) Lentigo Hemosiderine Bağlı Renklenmeler Damarsal Pigmentasyonlar Hemanjiom Varikosel ve Varis Anjiosarkoma Herediter Hemorajik Telenjiyektazi Eksojen Pigmentasyonlar...22

5 2.1. Amalgam Tatuaj Ağır metal zehirlenmeleri İlaç Kullanımına Bağlı Renklenmeler Siyah Kıllı Dil Depigmentasyonlar Kaynaklar.. 30 Özgeçmiş 34

6 GİRİŞ: Oral ve perioral pigmentasyonların orijini fizyolojik ya da patolojik olabilir. Fizyolojik pigmentasyonlar genellikle kahverengi görünümümdedir. Ancak hastalık seyrinde oral mukoza ve perioral dokular kahverengi, siyah, gri, mavi gibi değişik renklenmeler gösterebilir. Renk değişiklikleri sıklıkla depozisyona, üretime ve çeşitli endojen ve ekzojen pigmente maddelerinin artan akümülasyonuna bağlıdır. Ayrıca pigmentasyonlar yabancı cisim, ağır metal zehirlenmeleri, ilaçlara bağlı çeşitli yoğunluk ve yayılımda meydana gelebilir. İnsanda normal olarak oluşan pigmentler hemoglobin, hemosiderin, melanin, hemoglobin türevleri, ve lipokromlardır. Hemoglobin veya hemosiderinin submukozal birikimi kırmızı, mavi ya da kahverengi renklenme oluşturabilir. Melanositlerden sentezlenen melanin ise kahverengi, mavi ya da siyah renklenmeler oluşturur. Bu renklenmeler melanin miktarına ve doku ile lokalizasyonuna bağlıdır. 1 Yüzeysel renklenmeler genellikle kahverengi pigmentasyon gösterirken lokalizasyonları daha derinde olduğu zaman bu pigmentasyonlar mavi ya da siyahtır. 2 Klinik hikaye, simetri ve üniformite klinikte ayırıcı tanıda önemli rol oynar.

7 GENEL BİLGİLER Oral Mukozanın Pigmente Lezyonları Dermatoloji kliniğinde oral pigmente lezyonlar oldukça yaygın görülürler, ancak bazı durumlarda ayırıcı tanıda zorluklar yaşanmaktadır. Oral mukozanın pigmente ifadesi, bir ya da daha fazla pigmentin mukozada birikimi ve mukozada renk değişikliğine yol açması sonucu sonucu oluşan bir durum olarak tanımlanabilir. 3 Cilt ve oral mukoza pigmentasyonları endojen ve eksojen kaynaklı olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 1.Endojen Pigmentasyonlar Melanin pigmenti, epitelin bazal tabakasında melanositler tarafından sentezlenir. Melanositler embriyolojik olarak nöral krest hücrelerinden meydana gelmişlerdir. Bu hücreler epitelyal yüzeylere doğru yol alır ve bazal hücreler arasına yerleşir. Komşu hücrelere kadar uzanan dendritik çıkıntılar gösterir. Bu melanositler tarafından üretilen melanosomlar, genellikle hücre içinde tutulmayıp komşu makrofajlara ve çevredeki keratinositlere tutunurlar. Üretilen pigment miktarı ışık, genetik yapı ve hormonlardan etkilenir. Melanin bileşiminde amioasite bağlı kükürt bulunur, dalak ve karaciğerin yaptığı propigment (tirosin, dioksifenilalanin) gibi fenol grubundan bir madde melanoblastlara gelince oradaki fermentlerin etkisiyle yüksek molekül ağırlıklı melanin haline getirilir. 2,4 Endojen pigmentasyon alanları sıklıkla melaninlerin bulunduğu yerlerdir fakat aynı zamanda hemosiderin, demir ve bilirubin kaynaklı da olabilir. 5,6 Melanin pigmentasyonlarının en sık rastlandığı yer yapışık dişeti vestibülü ve daha çok anterior bölgedir. Ayrıca dudak mukozası, sert damak, bukkal mukoza ve dilde de bulunur. Marjinal gingiva ve interdental papil tepelerinde pigmentasyon yoktur. 7 Bu 2

8 tip pigmentasyonlar ağız tabanında nadir görülür. Renk değişimleri üniform, simetrik veya yüzeyden kabarıktır. 4 Normalde melanositler tüm oral mukoza yüzeyinde bulunmakla beraber düşük derecedeki pigmentasyondan dolayı farkedilmezler. Oral mukozadaki fokal ya da genel artış fizyolojik pigmentasyondan malign neoplazilere kadar değişebilen birçok duruma yol açabilir. 2 Deride melanin kaynaklı hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve depigmentasyon gibi değişiklikler meydana gelebilir. Oral mukoza ise farklıdır. Burada klinisyen melanin pigmentasyon derecesindeki çeşitliliğin fizyolojik çeşitliliğe yol açabileceğini hatırlamalıdır. Hatta melanin pigmetasyonundaki artış oral mukozadaki başka bir lezyonun veya sistemik bir hastalığın semptomunu verebilir. 8 Etiyolojik olarak endojen pigmentasyonu 6 ana başlık altında toplayabiliriz. 1.1 Fizyolojik Pigmentasyon Fizyolojik pigmentasyonlar oral mukoza pigmentasyonlarında multifokal ya da diffüz olarak çok sık görülür. Koyu tenli bireylerde oral mukoza dokularında sıklıkla hiperpigmente generalize patchler görülür. 1 Fizyolojik pigmentasyonun klinik olarak önemi yoktur. Her yaştaki bireyde görülebilir ve cinsiyet ayrımı yoktur. Dişetleri başta olmak üzere ağzın her yerinde görülebilir 2,9 (Resim 1). Oral mukoza melanin pigmentasyonlarının büyük çoğunluğunu fizyolojik pigmentasyonlar oluşturur. Genellikle hastalar tarafında tesadüfen farkedilir ciddi miktarda olmasına rağmen herhangi bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Öncelikle gingivada lokalize bu idiopatik pigmentasyonlar açık-koyu kahverengi aralığında noktalı veya keskin bir bant şeklinde görülürler. Halka şeklindeki melanin lezyonları (melanotik spot) yanak-dudak mukozasında veya vermilyon hattında da görülebilir. 8 3

9 Resim 1: Oral mukozada karşımıza çıkan fizyolojik pigmentasyonlar Histopatolojik olarak, fizyolojik pigmentasyon melanosit sayısındaki artıştan çok melanin aktivitesindeki artışa bağlıdır, melanin bazal keratinositlerin çevresindeki ve altındaki makrofajlarda gözlenir. 9 Fizyolojik pigmentasyon genellikle klinik olarak teşhis edilir. Eğer atipik özellikler gösterirse biyopsi alınmalıdır. Ayırıcı tanıda, sigara ile ilgili melanozis, Addison ve Peutz-Jeghers gibi sendromlara bağlı melanozis ve melanomalar düşünülmelidir. 2, Sistemik Hastalık ve Durumlarla Görülen Pigmentasyonlar Addison Hastalığı (Hipoadrenokortisizm) Addison s hastalığı ya da birincil adrenokortikal hipofonksiyonu, adrenokortikal hasarlardan ya da yetersiz çalışmasından kaynaklanır. 10,11 Adrenal yetmezliğin çeşitli etiyolojik nedenleri olabilir. Otoimmün hastalıklar yetişkinlerde en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca; infeksiyöz nedenler, neoplazi, bazı ilaçlar, travma, iatrojenik nedenler veya endojen steroid üretimindeki hatalar adrenal yetmezliğe yol açabilir. Çok nadir olmakla birlikte adrenal yetmezlik genetik hastalığın sonucunda görülebilir. Etiyolojik faktör ne olursa olsun endojen kortikosteroid seviyelerinde azalma görülür. 1,12,13 Adrenal korteks yıkımı nedeniyle 4

10 adrenokortikal hormon üretimi azalır. Bu azalmayla negatif feed-back mekanizmasının bir parçası olarak pituiter adrenokortikotropik hormon(acth) ve melanosit stimülan hormon (MSH) artar. Hem ACTH ın hem de MSH ın aşırı üretimi melanositlerin stimülasyonuna ve cildin diffüz pigmentasyonuna neden olur. 2,8,14 Resim 2: Addison hastalığında oral mukozada görülen pigmentasyonlar Addison hastalığının sistemik semptomları; kas hareketlerinde bozukluk, anemi, bulantı-kusma, gastrointestinal bozukluklar, diyare, halsizlik olarak gözlenir. 4,5,14 Derinin bronzlaşması ve dil, dişeti, yanak mukozası ve dudaklarda pigmentasyon artışı görülebilmektedir (Resim 2). Oral pigmentasyon hastalığın ilk belirtilerinden olabilmektedir. Oral lezyonların biyopsisi, stratum germinativum hücreleri içindeki gümüş pozitif granüller ile hücre katının kalınlığının artmasını göstermektedir. Melanin bazal tabakada görülebilmektedir. 15 Oral pigmentasyonlar hastalığın tedavisinden sonra geçmez. Bu hastalık uygun hormon replasman tedavisine genellikle yanıt verir. Bir diş hekimi oral mukozada görülen karakteristik pigmentasyonlar ve hipotansiyona bağlı görülen halsizlik nedeniyle ilk olarak Addison hastalığından şüphelenmelidir. 4 5

11 Peutz-Jeghers Sendromu Nadir görülen genetik bir sendromdur. Klinik bulgular arasında pigmente mukokutanöz maküller, intestinal hamartomatöz polipler, bazı organlarda ( ince bağırsak, kolon, mide, pankreas, meme ve genital organlar ) artmış kanser riski bulunmaktadır. Oral lezyonlar en sık dudaklarda küçük-multipl kahverengi maküller şeklinde görülmektedir. Oral mukoza dışında burun mukozası, konjuktiva, rektum ve ekstremitelerde benzer pigmente maküller olabilir. Melanotik lezyonların tedavisi gerekli değildir, melanoma riski yoktur. Ancak hastalar internal maliniteler açısından takip edilmelidir. 16,17, Nörofibromatozis (Von Recklinghausen) Otozomal dominant özellik gösteren gerek nodüler gerekse diffüz nörofibromlar nadiren ağız içinde bulunurlar. 2 Hastalığın bulguları sıklıkla doğumda mevcuttur ve ileriki yaşlarda belirginleşir. Hastalık deride noktalar, pediküllü ve sesil tümörler, sinir tümörleri ve nevuslar ile karakterizedir. 2,4,19 Klinik olarak periferal sinirlerin fibroblastları ve nörilemmal kılıftan gelişen birçok nörofibroma oluşur. Nörofibromlarla beraber cafe-au-lait lekeleri de mevcuttur. Bu lekeler sütlü kahverengi görünümündedirler. Ciltte pigmente lezyonlar nörofibromlarla aynı bölgede yayılım gösterirler. Bu durum çok sık olmamakla beraber dudaklarda ve ağız çevresinde nadiren bukkal mukozada görülür. Nörofibromların önemli bir yüzdesi (%5-10) malign dönüşüm gösterebilir. 6 Çene kemiğini kapsayan tümörler veya tam kapsamayan ekstrensek tümör ve intrensek kemik formasyonu ile kuşatılabilir ama tümörün büyümesinden ve şeklinden etkilenmez. İntrensek kemik tümörlerinde, santral kemik kisti gibi radyolusent görülen kemik içinde gerçek tümör kümecikleri ve düzensiz kemik 6

12 destrüksiyonları bulunur. Ekstrensek kemik tümörleri destrüktif kemik alanları üretir veya kemik konturlarının normal gelişimini engeller. Kemiğin yalnızca yüzeyel kısımlarını etkileyen tümör pits veya yüzeyel kavitelerin oluşumunu sağlar. 5 Ayırıcı tanısı; Gardner sendromu ve Bazal hücreli sendromdur Albright s Sendromu (Poliostotik Fibröz Displazi) Albirght s sendromu fibröz displazi, pigmentasyonlar ve hipergonadizmle karakterize nadir görülen bir hastalıktır. En sık çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. 2,6 Hastalık genellikle unilateraldir fakat bilateral de olabilir. Albright s sendromunda kemikte birçok deformite meydana gelir. 6 Dişler ve diş jermleri yer değiştirir ve maloklüzyon oluşur. Deride cafe-au-lait lekeleri ve yanak mukozasında kahverengi pigment alanları vardır. 2 Genellikle ciltte düzensiz melanotik noktalar görülür. 5,6 Oral kavitede daha çok dudaklarda görülen pigmentasyonların varlığı teşhis için yeterli değildir. Kesin teşhis için kemik biyopsisi gerekir. 19,20 Dudaklarda yaygın görünür. Ayırıcı tanıda Addison hastalığı ve Peutz-Jeghers sendromu düşünülmelidir Bilirubin Pigmentasyonu Bilirubin, eritrositlerin dalakta yıkımı sırasında hemoglobin moleküllerinin parçalanmasıyla oluşur. Karaciğere gelir ve safra olarak dışarı verilir. Bilirubin vücuttan barsaklar ve idrar yoluyla atılır. Bilirubin, insan safrasının esas pigmentini oluşturur ve altın sarısı rengini verir. Bilirubinin glukuronik asit ve sülfürük asitle oluşturduğu esterlere konjuge (direkt) bilirubin adı verilir. Kandaki bilirubinin bir kısmı proteinle kompleks oluşturur. Buna da serbest bilirubin adı verilir. 10,21 7

13 Serum bilirubinin anormal artışı sonucu sarılık meydana gelir. Hepatit, safra kanalının blokajı ve karaciğerin dejeneratif değişiklikleri gibi çeşitli hastalıklar ciltte, sklerada ve oral mukozada sarımsı-yeşil renklenmelere neden olur. Oral bulgular bukkal mukozada, yumuşak damakta ve dil altında ortaya çıkar. 6,19, Hamilelik ve Cinsiyet Hormonları Adrenokortikotropik hormon(acth), melanosit stimülan hormon(msh), östrojen ve gestajen hormonlarının artışı hamileliğin 3. trimesterinde burun ve yanak üzerinde gebelik maskesi olarak da adlandırılan kloazma ya neden olur. 5,7 Hamileliğin 3.trimesterinde serumdaki bakır anyonları artar. Güneş ışığına çıkıldığında pigmentasyon oluşur. 4 Bu pigmentasyonlar sarı-kahverengi renkte olup doğum sonrası kaybolur. 7 Oral kontraseptiflerin kullanımı aynı tip pigmentasyonlarla ilişkili olabilir Karotenemi Karotenemi dokudaki karoten pigmentinin kronik artışına bağlı görülen durumdur. Metabolizmadaki aşırı A vitamini üretiminin bozulması karoten miktarındaki artışa sebep olabilir. Karotenemide ciltte ve oral mukozada turuncu-sarı pigmentasyon meydana gelebilir. Yüksek safra pigmenti sirkülasyonunun gözlendiği dokularda bu renk değişimi farkedilebilir ama sklerada farkedilmez. Bu renk değişimi avuç içi, ayak tabanında ve yumuşak damak bölgesinde yoğundur. Spesifik bir tedavi belirtilmemiştir. Ciltte ve mukozada oluşan pigmentasyonun gerilemesi genellikle azaltılmış diyet alımından sonra olur. 4,5 8

14 Kaposi Sarkomu Kaposi sarkomu HIV enfeksiyonlu hastalarda görülen en yaygın neoplasmdır. Kutanöz lezyonlar kırmızı makül olarak başlar, ardından mavi, mor ve en son olarak da kahverengi nodüler kabarıklık oluncaya kadar da genişler. Oral lezyonlarda sert damağın posteriorunda çeşitli büyüklüklerde kırmızı makül olarak başlar (Resim 3). Bunlar multifokaldir, nodüler büyüklüğe ulaşıncaya kadar boyutu artabilir ve oklüzal düzlemin aşağısına sıçrayacak kadar bütün damağı kaplar. 5 Kaposi sarkomunda eritrositlerin damar dışına çıkışı göze çarpan bir özelliktir ve genellikle hemosiderin granüllerine rastlanır. 1 Ne kadar çok hemosiderin ortaya çıkarsa klinik olarak o kadar çok kahverengi tümör gözlenir. 5 Resim 3 : Oral kavitede görülen Kaposi sarkomu HIV Oral Melanozis HIV hastalarında mukokutanöz hiperpigmentasyon görülebilir. Bazen fokal lezyonlar şeklinde görülürken, bazen adrenal yetmezlikte görüldüğü gibi diffüz tutulum da olabilir. Oral melanotik maküllerin sık görüldüğü bildirilmiş olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı oranda fazlalık gösterilememiştir. Ancak bazı yazarlar oral pigmente maküllerin hastalığın öncü bulgularından olduğunu ileri sürmüşlerdir. HIV hastalarında görülen tırnak, deri ve 9

15 mukozadaki pigmentasyon, hastalığın progresyonu ile paralel seyir göstermektedir. Tedavide kullanılan zidovudine bağlı kahverengi kahverengi diskorolasyon oluşmaktadır. 22, Melanin İçeren Pigmentasyonlar Nevus (Ben) Nevus epidermis, damarlar ve pigment hücreleri gibi bir hücre veya doku tipine ait konjenital bir lezyonu tarif etmede kullanılan genel bir terimdir. Fakat genellikle nevus hücrelerinin oluşturduğu pigmente lezyonları tarif etmek için kullanılır. Nevus hücreleri kümeleşme eğilimleri ve dendritik yoksunlukları dışında sitolojik olarak da melanositlerle özdeştirler. Epitel ve bağ dokusu içinde veya her ikisinde de bulunabilirler. Ancak hala nevus hücrelerinin kökeni tam olarak anlaşılamamıştır. Genellikle doğumdan kısa bir süre sonra veya çocukluk döneminde ortaya çıkar. Deride herhangi bir yerde görülebilir, ağız içinde çok az görülür. Ağız içindeki lezyonların çoğu hafifçe yükselmiş, genelde nonpigmentedir. Bu lezyonlar sıklıkla bukkal ve labial mukozada, gingivada, alveolar çıkıntıda ve dudak kırmızısında görülür. Mikroskobik olarak nevuslar birkaç gruba ayrılır. Sınıflandırma nevus hücrelerinin bulunduğu yere göre yapılır. Epitelde bağ dokusu birleşiminde junctional nevus, dermiste intradermal nevus, submukozada intramukozal nevus veya birden fazla tabakayı ilgilendiriyorsa compound nevus olarak tanımlanır. İğ şeklinde hücreleri olan ve bağ dokusunun derininde bulunan nevus ise mavi nevus olarak adlandırılır. 10

16 Oral mukozada en sık intramukozal nevus görülürken mavi nevus ikinci sırada yer alır. Compound ve junctional nevus oral mukozada nadiren oluşur. Ciltte yaygın görülen displazik nevus ise oral mukozada görülmez. 2, İntramukozal Nevus Oral mukozada en sık sert damak ve yanak mukozasında bulunur. Genellikle yüzeyden biraz yüksekte ve sınırları belirgindir. Pigment formasyonları farklıdır, kahverengi-gri veya bazen parlak siyah renktedir Mavi Nevus Müköz membranın veya cildin bağ dokusunun lamina propriasında derinde yerleşmiş melanositlerin tümör benzeri formasyonudur (Resim4). Çoğunlukla el ve ayakların sırtında gelişir. Kalçalar, bel, saçlı deri ve yüzde de oluşabilir. Çoğu kez değişikliğe uğramaz nadiren malign melanom gelişir. Oral mukozada nadir görülür. Sonradan deride beliren, iyi huylu, sert, mavi-gri ve siyah renkte, keskin sınırlı, papül ya da nodül olup, melanin üreten dermal melanositlerin lokalize proliferasyonunu gösterir. 8 Genellikle çocukluk ve genç erişkinlik dönemde meydana gelir ve genellikle herhangi bir şikayete neden olmaz. Çapı 10 mm altında ve uzun yıllardır değişiklik göstermeyen mavi nevus genellikle eksizyon gerektirmez. Aniden ortaya çıkan ve varolan mavi nevustaki değişim cerrahi eksizyon ve dermatopatolojik inceleme gerektirir. 2,12,19 11

17 Resim 4: Oral mukozada görülen mavi nevus Kompound Nevus Kompound nevus epitel-bağ dokusu sınırında lamina propriayı da içine alacak şekilde müköz membranda bulunur. 3 İntradermal nevuslarla benzerlik gösterebilir ve histopatolojik olarak ayırt edilebilir. Tüm nevuslar içinde görülme insidansı %6dır. 12,13 Nevuslar malignite potansiyeline sahip olduklarından önemlidir. Kronik tahrişin maligniteye dönüşünde etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Kronik tahriş her ne kadar karsinojenik bir faktör olmasa da, mikroskobik tanıyı zorlaştıran enflamatuar değişikliklere neden olabilir. Oral nevuslar cerrahi olarak çıkartılır. Büyüklükleri 1 cm nin altında olan lezyonlarda eksizyon biyopsisi yapılır. 2,9 Nevusların ayırıcı tanısında göz önünde tutulması gereken durumlar; melanotik makül, amalgam tatuaj ve melanomadır. Vasküler orjinli lezyonlar hematom, varis ve hemanjiom da dikkate alınmalıdır. 9, Melanoma Nevus hücrelerinin ya da melanositlerin neoplastik dönüşüme uğramasıyla malign melanomlar meydana gelmektedir (Resim5). Melanomlar görülme sıklığı açısından tüm malign tümörlerin %1.2 sini meydana getirir. Baş boyun bölgesinde görülme oranı ise tüm malign melanomların %29 u kadardır. Ağız içinde meydana 12

18 gelen primer malign melanomlar nadir olup, tüm malign melanomların %0.2-8 ini oluşturur. Malign melanomlar en çok yaşları arasında ve erkeklerde kadınlara oranla 2 kat fazla meydana gelmektedir. 24,25,26 Malign melanomların ve cilt lezyonlarının hazırlayıcı faktörleri; güneş ışınlarına maruz kalma, hastanın doğal pigmentasyon derecesinin az olması ve öncü lezyonların (konjenital dev ve displastik nevus) görülmesidir. Kutanöz melanomlar genelde baş boyun bölgesinde ve güneş ışığına maruz kalan bölgelerde görülür. 26 Bir pigmente nevusun malign dönüşümünü gösteren işaretler; hacimce büyüme, pigmentasyon derinliğinde artış, yüzey ülserasyonu, periferde inflamasyon gelişmesidir. 12,27,30 Resim 5: Oral kavitede görülen malign melanoma Nodüler Melanoma Sıklıkla deride, bazen de mukozada görülen bir melanoma türüdür. Hızlı yayılır ve metastaz yapar. Tüm melanomaların yaklaşık %15 ini oluşturur. Diğer tip melanomalardan radial büyüme hızının belirginliğiyle ayrılır. Klinik olarak pembe, kırmızı, kahverengi ve siyah nodüller görülür. Bu nodüller çoğu kez ülsere oluştur. Hastalığın erken dönemlerinde metastaz meydana gelebilir. 9,28 13

19 Akral-Lentijinöz Melanoma El ve ayakların güneş görmeyen güneş görmeyen bölgelerinde oluşan ve nodüler forma dönen kahverengi düzensiz şekilli maküler lezyonlardır. Klinik ve histolojik olarak lentigo maligna melanomaya benzer ancak daha agresiftir. Lezyonlar güneş ışığına bağlı olmadan gelişir ve tüm melanomalar içinde %5-8 lik bir oran oluşturur Süperfisiyal Yayılımlı Melanoma Malign melanomların en fazla görülen formudur. Hem deri hem de mukozada rastlanır ve tüm lezyonların yaklaşık %50 sini oluşturur. Orta yaş grubunda fazladır. Radial büyüme dönemi birkaç aydan birkaç yıla kadar devam eder. Bu dönemde lezyon maküler renk değişikliğinden nodüler ve hatta ülsere döner. 9, Lentigo Malign Melanoma Daha önceki pigmente maküler lezyonda güneş ışığının olumsuz etkisiyle gelişen ve yaşlı hastaları tutan bir lezyondur. Deride yerleşir. Deride geniş düzensiz asimetrik makül olarak görülür. Renk, açık güneş yanığından siyaha kadar değişir. Koyu renk malign değişimin tipik bulgusudur. 29 Oral mukoza melanomaları ciltteki benzerlerine göre daha seyrek görülürler. Oral mukoza melanomalara da siyah ırk ve Asyalılarda beyaz ırka göre daha sık rastlanmaktadır. Ayrıca yaş grubunda daha sık görülebilir. Cinsiyet ayrımı göstermezler. 9,28 Oral melanomaların %80 i alveolar kret ve sert damakta, daha seyrek dudak ve yanak mukozasında görülürler. 2,12,27,30 Hacim artışı vardır ve yüzeyi genelde düz olmayıp pürüzlüdür. 1 Yüzeyinde koyu kahverengiden mavi-siyaha hatta kırmızıya 14

20 kadar varan renk farklılıkları olabilir. 7 Değişik renklerin aynı anda bulunması, asimetri ve düzensiz sınırlar melanomayı düşündüren pigmentasyon özellikleridir. Malign melanomalara ağız içinde çok seyrek rastlanır ve olguların %80 i üst çenededir. 2 Oral melanomanın 2 alt türü vardır; invaziv melanoma ve in situ melanoma. İlk evrede invaziv melanoma lateral yayılım olmaksızın vertikal veya invaziv büyüme paterni gösterir. İkinci evredeki in situ melanoma vertikal büyüme fazından önce aylar veya yıllar süren bağlantı büyüme fazı özelliğine sahiptir. Oral melanomanın üçüncü evresinde atipik melanositik proliferasyon görülür. Bu proliferasyon epitel bağ dokusu ara yüzündeki anormal morfoloji ile görülen melanosit sayısındaki değişimleri ifade eder. Atipik melanositik proliferasyon olarak adlandırılan bu lezyonlar yüksek riskli olarak adlandırılmalı, biyopsi yapılmalı ve uzun süre takip edilmelidir. 1,14 Ayırıcı tanıda amalgam tatuaj, fizyolojik pigmentasyon ve melanotik makül düşünülmelidir. Simetriklik, form ve zarar derecesinin göz önünde bulundurulması gerekir. 2,9,14 Melanomaların primer tedavisi cerrahi operasyondur. Genelde kemoterapiye başvurulur ayrıca ilave olarak immünoterapiden de yararlanılabilir. Radyoterapi ise primer tedavi metodu olmamakla birlikte lezyonu sınırlandırmada faydalıdır. 9,14 Prognozu tipe ve tümörün göstermiş olduğu invazyona bağlıdır. Aynı zaman periyodunda alınan biyopsilerde oral lezyonların kalınlığı derideki lezyonlardan daha fazladır. Ayrıca oral lezyonların prognozu deridekilere daha kötüdür. Bu da geç tanıya bağlı olabilir. Belki de oral kavitede tedavi zor olduğu için ya da biyolojik olarak oral kavitede lezyonlar daha agresif olduğu için prognozu daha kötüdür. 9,14 15

21 Oral Melanotik Makül Oral melanotik makül klinik olarak fokal pigmentasyon gösteren birkaç durumdan birini tanımlamak için kullanılır. Mikroskobik olarak oral fokal melanozis terimi bu lezyonu açıklamak için kullanılır. 9,14 Melanotik maküller çoğunlukla vermilyon ve dişetinde gözlenmekle birlikte ağzın diğer bölgelerinde de bulunabilir (Resim6). Küçük, uniloküler ya da multiloküler, kahverengi- siyah, oval maküller şeklinde görülür. 5 Dördüncü dekatta kadın ve erkeklerde eşit oranda bulunur, çocuklarda ise nadir gözlenir. Belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra daha fazla büyüme göstermezler. Asemptomatiklerdir ve malignite potansiyelleri yoktur. 1 Oral melanotik maküller erken yüzeyel melanomalardan ve melanoplakiden ayırt edilmelidir. Özellikle dişetinde meydana geldiklerinde amalgam tatuajla veya mavi nevusla karıştırılabilir. Çok sayıda olduklarında Peutz-Jeghers sendromu ve Addison hastalığının ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerekir. Bu lezyonları teşhis etmek için biyopsi yapılması gerekebilir ve genellikle tedavi gerekli değildir. 9 Resim 6: Oral melanotik maküllerin klinik görünümü 16

22 Melanoplaki Melanoplaki yüzeyel, lokalize veya yaygın, oral mukozadaki melanin artışına bağlı mavi, siyah veya kahverengimsi renklerde görülen bir pigmentasyon bozukluğudur. Sigara kullanımına bağlı melanoziste, ırksal pigmentasyona bağlı olarak oluşur. Peutz-Jeghers sendromu, Addison hastalığı veya hemakromatozis gibi hastalıklarda ortaya çıkabilir. Kurşun zehirlenmesi veya kanser kemoterapisi nedeniyle de görülür. Ayırıcı tanıda amalgam tatuaj, junctional nevus, melanoma ve hemosiderin depolanması düşünülmelidir. Doğumsal veya çocukluk döneminde ortaya çıkmadıysa, lezyonun büyüklüğünde ya da yüksekliğinde artış varsa ve renk değişimi ve ülserasyon mevcutsa biyopsi alınmalıdır Tütün Kullanımına Bağlı Melanozis Sigara tiryakilerinde görülen oral pigmentasyon, açık tenli kişilerde ortaya çıkar ve koyu tenli kişilerde mevcut pigmentasyonun daha belirginleşmesi ile sonuçlanır. Kadınlarda daha sık görülmesi nedeniyle östrojen hormonunun rolü olduğu düşünülmektedir. Sigara içenlerin %21,5 inden daha fazlasında görüldüğü bildirilmiştir. 31 Artmış melanin yapımı vardır ve bu durumun, ısı ya da sigara dumanıyla oluşan toksik ajanlara karşı biyolojik bir savunma amacıyla oluştuğu öne sürülmüştür. Oral mukozada her yerde görülmesine rağmen, en sık labial gingivada oluşur. Pipo içenlerde ise bukkal mukozada ya da vermilyon sınırı boyunca dudak komissurunda fark edilir. Kahverengi-siyah lezyonlar şeklinde görülür. Pigmentasyon sigara bırakıldıktan 3 yıl içinde geriler. Tanı klinik görünüm ve kişisel öykü ile konulur. Pigmentasyon mukozadan kabarık, alışılmış bölgenin dışında ise veya artmış pigment yoğunluğu saptanırsa biyopsi gerekebilir. Ayırıcı tanıda 17

23 fizyolojik pigmentasyon, sistemik hastalık ya da ilaca bağlı pigmentasyon göz önünde bulundurulmalıdır. 3, Efelid (Çil) Efelid ya da çil, çapı 5 mm den küçük, koyu sarı veya kahverengi maküllerdir. Genellikle çocukluk döneminde ve güneş etkisinde kalan ciltte görülür. Bu lezyonlar ultraviyole ışığa maruz kaldığı sürece koyulaşmakta ve etkinin ortadan kalktığı dönemlerde rengi açılmaktadır. Ağız ve çevresindeki çillerde artış olduğunda Peutz-Jeghers sendromu ve Addison hastalığı düşünülmelidir. 9,14 Çiller, melanosit sayısındaki artıştan çok melanin yönetimindeki veya melanosit fonksiyonundaki artışa bağlı olarak meydana gelir. Bazal keratinositlere melanosit transferi ve fokal melanosit aktivitesi nedeniyle, bazal hücre tabakasında artmış miktarda melanin bulunur. Çillerin belirli tedavileri yoktur. Bahsedilen sendromlarla ilişkileri yoksa göz ardı edilebilirler Lentigo Bu hastalıktaki yaygın deri lezyonları nadiren ağız mukozasında meydana gelirler. Damak, dudak ve gingivada tipik olarak kahverengi maküller olarak görülürler. Klinikte ayırıcı tanıda, oral melanotik makül, amalgam tatuaj ve erken melanoma dikkate alınmalıdır. Mikroskobik olarak, oral melanotik makül ve çilde olduğu gibi artmış melanin üretiminden çok selim melanositik hiperplazi gözlenir Hemosiderine Bağlı Renklenmeler Mukozada demir pigmenti çökmesi o bölgedeki bir kanamanın işaretidir ve değişik nedenlerle oluşabilir. 18

24 Trombositopenik purpura hastalığında mukoza içerisinde sınırları belirgin kanama odakları meydana gelip sonradan burada demir pigmenti çökelmesi olabilir. Hemofili hastalığında da pıhtılaşma mekanizmasındaki bozukluk nedeniyle kanamalar ve demir pigmentasyonu oluşabilir. 7 Hemokromatozis hastalığında demir repozisyonu ve çökmesi karakteristik olup çok çeşitli organlarda birikir. Bu endojen pigmentasyon anormal miktardaki demirin yanı sıra melaninin vücut dokularına birikmesiyle oluşur. Bu hastalığın önemli bir klinik özelliği olan bronz renk demir pigmentasyonu ve melanin kombinasyonu sonucu oluşur ve bu cilt pigmentasyonu hemokromatozis hastalarının %90-97 sinde görülür. Hemokromatozis hastalığının klinik belirtileri hepatomegali, pigmentasyon, diabet, artropati, kardiyak hastalıklar ve hipogonadizmdir. 6 Hemokromatozis hastalığında başta koltukaltı, genital bölge olmak üzere derinin diğer yerleriyle ağız mukozasında da lekeler şeklinde pigmentasyon oluşur. Tüm tükrük bezleri kahverengidir. Bu lekeler demir içeren hemosiderin, içermeyen hemofussin ve aynı zamanda melanin çökmesiyle oluşur. Karaciğer ve pankreas sirozu, diabetes mellitus, miyokard bozukluğu, testis atrofisi önemli belirtilerdir. 7 Oral mukozada daha çok sert damakta demir birikimine bağlı mavimsi-gri renkte pigmentasyon gözlenir. 4,19,32 Dev hücreli epuliste özellikle travmayla karşılaşan yerlerde, iç kanamaya bağlı olarak hemosiderin çökmesine rastlanır. Ayrıca tifüs, difteri, kızıl gibi hastalıklarda etken bakteri toksinlerine bağlı ortaya çıkan bölgesel kanamalar dolayısıyla da pigmente lezyonlar meydana gelebilir. 4,7,9 19

25 1.5. Damarsal Pigmentasyonlar Hemanjiom Kan damarlarının proliferasyonuyla karakterizedir. Konjenital veya travmatik kökenli olabilir. Oral hemanjiomların çoğu dil üzerinde bulunur, multiloküler ve kırmızımsı mavi renktedirler (Resim7). Lokalize olduğu diğer yerler dudak, bukkal mukoza ve damaktır. bağlıdır. Pigmentasyonun rengi oral submukozadaki vasküler proliferasyon derinliğine Ayırıcı tanıda; mukosel, süperfisiyal kist, ranula ve anevrizma düşünülmelidir. 5 Resim 7: Dilde görülen hemanjiom Varikosel ve Varis Varikosel venlerin veya venüllerin patolojik dilatasyonu sonucu oluşur ve öncelikli dilin alt kısmında tutulum gösterirler. Varikoseller yaş ile kademeli olarak oluşmaktadır, bu yüzden; dil varikosellerine ileri yaşlarda rastlanmaktadır. 20

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLAR KLĐNĐĞĐ GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI Dr. Sezen Takmaz (UZMANLIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Özlem DİCLE Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya Hormon salgılanmasında anormalliklerle karakterize olan endokrin hastalıkların

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ VE SAÇLI DERİ ANALİZİ 815SBG095 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı VİTAMİNLER VE DİŞ GELİŞİMİNE ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şaziye Esra GÖÇOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet.

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet. doi: 10.15624.dermatoz14053d2 DERLEME Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2 1 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Detaylı

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı