BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri"

Transkript

1 BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması. XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yapısı. Gerileme ve çöküş nedenleri. XIX y.y. Osmanlı Devletinde siyasal olayların genel şeması ve reform hareketleri. III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi. II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak. Tanzimat Dönemi. I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi. Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar. II. Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Dönemi. Trablusgarp Savaş. Balkan Savaşı. I. Dünya Savaşı. Fikir Akımları. Osmanlıcılık. İslamcılık. Batıcılık. Türkçülük. Mondros Mütarekesi. Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler. Ermeni Sorunu. Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum. Mondros Mütarekesi. Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri. Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi. Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi. Bölgesel Direniş Dönemi. Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi. Mustafa Kemalin iç ve dış siyasal yapıya ilişkin tespit, tahlil, öngörü ve Planları. Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi. Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması. Amasya Bildirisi. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli. TBMM nin Açılması. Yapısı ve Çalışmaları. Sevr Antlaşması. Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri. İç Ayaklanmalar. I.İnönü Savaşı.II.İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı. Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz. Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri. Londra Konferansı. Mudanya Mütarekesi. Lozan Barış Antlaşması. Ders Kitapları: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul, Türk Devrim Tarihi (Kocaeli Üniversitesi Yayınları,) Türk İnkılap Tarihi (Hamza EROĞLU), Türk Devrim Tarihi (Toktamış ATEŞ), Açıköğretim Fakültesi Yayınları. ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları ile HTML ve JAVA programlama ünitelerini kapsar. : Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Doç.Dr Ö.Faruk BAY, Y.Doç.Dr.O.Ayhan ERDEM,Hüseyin DEMİREL, Bünyamin CİYLAN, Bilgehan ERKAL, 2002, ANKARA. Temel Bilgisayar Kullanımı, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ENG101 İngilizce I (2-0) 2 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde

2 kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. : Grammer Sepctrum 1a, Second course in english, Fundamentals of English Gramer. FIZ101 Fizik I (3-1)5 Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Yasası : Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 2, Çeviri Editörü : Kemal ÇOLAKOĞLU, Palme yayıncılık, 1996, Yardımcı Fiziğin Temelleri, Cilt 2, Robert Resnick, Arkadas Yayinevi. KIM101 Genel Kimya I (4-0) 6 Maddelerin özellikleri ve ölçülmesi. Atomlar ve atom kavramı. Kimyasal bileşikler ve tepkimeler. Stokiyometri. Sulu çözeltilerde tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atomik özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: Bağ kuramları ve moleküler yapı. General Chemistry: Principles and Modern Aplications, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, P.G. Herning, Printice Hall Inc., 8 th.edition. Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill. Inc.6 th. edition. Chemistry, J.McMurry, R.C. Ray, Prentice-Hall Inc.2 nd Edition, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, Genel Kimya, Gazi Kitapevi. MAT101 Matematik I (4-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral. İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller. : Ders notları, Calculus, Thomas-Finney, Addison-Wesley, 1998.

3 Calculus, Schaum s outline series, Frank Ayres, Yüksek Matematik, cilt1, Ahmet Karadeniz, MMM101 Teknik Resim (2-1) 3 Teknik çizimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ve çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik, eğik) görünüşler. Kesit alma ve kesit görünüşler. Ölçek ve ölçülendirme. : Ders notları,teknik Resim cilt 1-2, 2001 TRK101 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşe yazısının incelemesi. Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe sözlü sunum çalışmaları. : Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili 1, 2 Yusuf Çotuksöken Papatya Yayıncılık, II.YY. Dersleri ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2 Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. Kıyafet Düzenlemesi. Şapka Kanunu. Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması. Takvim.Saat. Ölçü Sistemindeki Değişiklikler. Kadın Hakları ve Gelişimi. Hukuk Alanında Yapılan İnkılap. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Harf. Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler. İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri. İzmir İktisat Kongresi. Karma Ekonomi Projesi Arası Göreli Liberalizm Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiye nin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli Egemenlik. Milliyetçilik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk Dönemi Dış Politikası. Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu. Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.

4 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul, Türk İnkılap Tarihi (Hamza EROĞLU), Türk Devrim Tarihi (Toktamış ATEŞ), Açıköğretim Fakültesi Yayınları. ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri (2-0) 3 Bilgisayar donanım ve yazılımı bilgileri, işletim sistemleri ve programlama mantığı ve algoritmaları bu ders kapsamında anlatılacaktır. Office yazılımlarından Excel ve Powerpoint yazılımları ve sonrasında Matlab yazılımı üzerinden matematiksel işlemler, döngüler, programlama algoritmaları, grafik çizim ve düzenlemeleri konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. M. Çelik, M. Bakioğlu, Mühendisler İçin Excel Uygulamaları, Nobel Yayınevi, William Palm III, Introduction to MATLAB for Engineers, McGraw-Hill Science, ENG102 İngilizce II (2-0) 2 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Ders Kitapları: Grammer Spectrum 2a, Second course in english, Fundamentals of english gramer. FIZ102 Fizik II (3-1) 5 Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı. Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti. Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet. Düzgün bir manyetik alan

5 içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı. : Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 2, Çeviri Editörü : Kemal ÇOLAKOĞLU, Palme yayıncılık, Yardımcı Fiziğin Temelleri, Cilt 2, Robert Resnick, Arkadas Yayinevi. KIM102 Genel Kimya ve Laboratuarı II (3-3) 5 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler molekül geometrisi ve hibritleşme. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri. İstemli değişme: Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. KIM 101ve KIM 102 içeriği ile ilgili deneysel çalışmalar MAT102 Matematik II (4-0) 5 Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri. : Ders notları, Calculus, Thomas-Finney, Addison-Wesley, Yardımcı Yüksek Matematik, cilt1, Ahmet Karadeniz, Calculus, Schaum s outline series, Frank Ayres, TRK102 Türk Dili II(2-0) 2 Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor. dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları. çözümlemesi. Sözlü sunum çalışmaları. : Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili 1, 2 Yusuf Çotuksöken Papatya Yayıncılık, MMM102 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş (2-0) 3 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin tanımı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mesleğinin tarihçesi; Diğer mühendislik disiplinleri arasındaki yeri ve önemi; Bilim ve teknolojideki gelişmelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği üzerindeki etkileri; Dünyada ve Türkiye'de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eğitimi; Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışma alanları ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi; Hammadde, enerji, insan kaynakları, ve teknolojik imkanlar; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili endüstrinin incelenmesi ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar, Laboratuar ve Fabrika gezileri.

6 İKİNCİ YIL III.YY. Dersleri MSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 3 İş yerlerinde, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuarlarında güvenli çalışma ilkeleri, buralarda oluşacak kazalarda alınması gereken acil önlemler ve ilk yardım. İş ortamlarında kullanılan techizatların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi. İş ortamlarında kullanılan cihaz ve teçhizatın güvenli kullanımı ve alınması gereken emniyet tedbirleri. :. Yiğit, Abdulvahap: İş Güvenliği ve Sağlığı, Alfa-Aktüel Yayıncılık, İş güvenliği kültürü: kavram, modeller, uygulama, 2012, Beta, İstanbul. MMM200 İngilizce Okuma ve Yazma (2-0) 3 Mesleki terimlerin İngilizcesini öğrenme, metin okuma ve çeviri ile İngilizceyi anlama. Mesleği ile ilgili konularda cümleler yazabilme. Literatür takibini kolaylaştıracak yaklaşımlar. : Bilimsel makaleler MMM201 Termodinamik (3-0) 5 Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü : Çengel Y. A., Bloles M.A., "Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik" MAT201 Diferansiyel Denklemler (3-0) 4 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, orijini ve uygulamaları, açık ve kapalı çözümler ve diferansiyel denklemin çözümünün geometrik yorumu, varlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri, lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, birinci mertebeden denklemlerin çözümünde yaklaşık metodlar. : Differential Equations, 3 rd Edition, Shepley L. Ross, John Wiley&Sons, Yardımcı Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 5 th Edition, William E. Boyce, Richard C. DiPrima, John Wiley&Sons, 1992.

7 MMM203 Malzemelerin Statik ve Mukavemeti (3-0) 4 Mukavemet ve Statiğin tanımı, Statiğin Dayandığı Temeller, Gerilme-genleme, Elastik sabitler, Serbest Cisim Diyagramı, Çok yönlü gerilmeler, Çok bileşenli malzemeler ve mukavemet değerleri,sıcaklık etkisi, Mohr dairesi kavramı,reaksiyon Kuvvetleri, Noktasal ve Üniform Yükleme, Kuvvet-moment diyagramları, ağırlık merkezi kavramı, atalet momenti, Denge Şartları ve Denge Denklemleri, Statikçe belirsiz sistemler, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri Ders Kitapları E.J.Heran, "Mechanics of Materials", 2nd edition, S. Leonard, "Applied Statics and Strength of Materials" Ö.R.Akgün,O.Yazıcıoğlu, T.Kotil, Cisimlerin Mukavemeti, 1.Baskı, K.Onaran, Malzeme Bilmi Problemleri ve Çözümleri W.Nash "Strength of Materials" Schaum s outlines, Fourth Eddition MMM205 Malzeme Bilimi I (3-0) 4 Malzeme bilimi nedir; Neden önemlidir; Malzeme çeşitleri nelerdir; Malzeme Yapıları: elektronik ve atomik yapı, kristal yapı, mikroyapı, makroyapı; Kimyasal Bağlar; Yapı-Özellik İlişkileri; Denge diyagramları ve Problemleri. W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi Temel Savaşkan, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Askeland, D. R., The science and enginering of materials, PWS Pub. Co., 1994 Simith W., Principles of materials science and engineering, New York : McGraw- Hill, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Onaran, K., Bilim Teknik Yay. MMM207Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (3-0) 4 Bilimsel araştırma yaparken literatür bilgilerine ulaşma yöntemleri, rapor ve tez nasıl yazılır ve nelere dikkat etmek gerekir, proje nasıl hazırlanır ve nelere dikkat etmek gerekir, poster nasıl hazırlanır, Sözlü sunum nasıl yapılır ve nelere dikkat etmek gerekir IV.YY. Dersleri MMM202 Malzeme Termodinamiği (3-0) 5

8 Termodinamiğin hayatımızdaki ve malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemi. Termodinamiğintemel tanımlarını ve kavramları. Süreç değişkenleri ile hal fonksiyonları arasındaki farkı. Termodinamikproblemlerinin çözümünde tersinir süreçlerin ve denge koşullarının önemi.reaksiyon Dengesi, Standart Gibbs Serbest Enerjisinin Sıcaklıkla Değişimi, Richardson-Ellingham Diyagramları, Richardson-Ellingham Diyagramlarına Faz Dönüşümlerinin Etkisi ve Örnekler, Çözelti Termodinamiği, Çözelti Özellikleri ve Faz Diyagramları Arasındaki İlişkiler Ders Kitapları Introduction to Thermodynamics of Materials, 2003, D.R.Gaskell. Thermodynamics in Materials Science, 1993, R.T.DeHoff. Metalurji Termodinamiği, 1980, Veli Aytekin, (İTÜ Yayını). Problems in Metallurgical Thermodynamics & Kinetics,1977, R.K.Dube. Problems in Applied Thermodynamics, 1965, C.Bodsworth. Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri, 1982, F.Dikeç, (İTÜ Yayını). MMM204Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (3-0) 4 Karakterizasyonun Önemi; Karakterizasyon Tekniklerinin Sınıflandırılması; Mikroskobik Karakterizasyon Teknikleri; Numune Hazırlama; Işık Mikroskopları; Işık ile Elektronların Kıyaslaması; Neden Elektron Mikroskopları; Taramalı Elektron Mikroskopları; Geçirimli Elektron Mikroskopları; Elektron Mikroskoplarında Kimyasal Analiz; Diğer Mikroskoplar; Mikroskobik Olmayan Karakterizasyon Teknikleri, Difraksiyon; X-Işınları Difraksiyonu; Termal Analiz Cihazları; Diğer Karakterizasyon Teknikleri. Transmission Electron Microscopy, 1996, D.B. Williams and C.B. Carter, Plenum Publishing. A Guide to Polishing and Etching of Technical and Engineering Ceramics, D.J. Clinton, Sherwin Rivers Ltd., Stoke-on-Trent, England, Ceramic Microstructures: Property Control by Processing, 1994, W.E. Lee ve W.M. Rainforth, Chapman and Hall. Electron Beam Analysis of Materials, 1994, MH Loretto, Chapman & Hall. MMM206Malzeme Bilimi II (3-0) 4 Fiziksel özellikler; Mekanik özellikler, Elastik ve Plastik Defarmasyon,Gerilim-Defarmasyon Eğrisi, Çekme Diyagramına Etki eden Faktörler, Mekanik Özellik Problemleri, Diğer Mekanik Özellikler, Malzemelere Mukavemet Kazandırma İşlemleri; Isıl özellikler: Termal iletkenlik, Termal genleşme, Termal şok direnci. Elektriksel özelikler; Metaller (İletkenler), Yalıtkanlar, Yarı-iletkenler, İyonik iletkenler, Polimerlerde ve camlarda iletkenlik, Dielektrik malzemeler, Manyetik özellikler. Optik özellikler

9 W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi Temel Savaşkan, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Askeland, D. R., The science and enginering of materials, PWS Pub. Co., 1994 Simith W., Principles of materials science and engineering, New York : McGraw- Hill, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Onaran, K., Bilim Teknik Yay. Physical Ceramics Y.-M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery,, John Wiley & Sons 1997 MMM208Hammaddeler ve Temel İşlemler (3-0) 3 Hammaddeler (Metalik Hammaddeler, Seramik Hammaddeler, Diğer Hammaddeler), Hammaddelerin Ön-İşlemleri ve Ara-İşlemleri, Temel İşlemler : F. Taggart, Handbook of Mineral Dressing, John Wiley and Sons Inc., A. F. Taggart, Elements of Ore Dressing, John Wiley and Sons Inc., Mineral Processing, Elsevier Publishing Co. Ltd., Amsterdam, W. E. Worrall, Clays and Ceramic Raw Materials, Second Edition, Elsevier Applied Science Publisher, Reinhart Schuhmann JR., Metallurgical Engineering, Vol 1, Engineering Principles, Addison-Wesley Pub. Com. Inc., USA, MMM210 Fiziksel Metalurji (3-0) 4 Plastik Deformasyon, Kayma Sistemleri, Dislokasyonlar, Boşluklar ve Boşluk Oluşumu, Difüzyon, Çeliklerde Karbürleme ve Dekarbürizasyon, Çekirdeklenme Kinetiği, Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme, Büyüme Kinetiği, Saf Metal ve Alaşımların Katılaşması, Dengesiz ve Dengeli Katılaşma Eşitlikleri, Ötektik Katılaşma, Dendritik Katılaşma, Döküm Yapıları, Toparlanma ve Yeniden Kristalleşme, Deformasyonda Enerji Depolanması, Tavlama ve Tane büyümesi, Çökelme Dönüşümleri, Tercihli Yönlenme, Fe-C İkili Sistemi Ostenitin Dönüşümü, Faz Dönüşümlerine Sıcaklığın Etkisi, TTT Eğrileri, Martenzitik Dönüşümler, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Nitinol ve Martenzitik Dönüşümü. : Robert E. Reed Hill, Physical Metallurgy Principles, Van Nostrand Co.Inc., London, John. D. Verhoeven, Fundamentals of Physical Metallurgy, John Wiley & Sons, New York, R.E. Smallman, Modern Physical Metallurgy, Butterworths, London, 1983

10 S. H. Avner, Introduction to Physical Metallurgy, second edition, McGraw Hill Company, International Student Edition, Albert G. Guy and John J. Hren, Elements of Physical Metallurgy, Addison-Wesley Publishing Company, London, MMM212 Taşınım Olayları (3-0) 4 Temel kavramlar, viskozite, laminar ve türbülans akış, kütle ve enerji balansları, enerji balansı uygulamaları, ısı taşınım türleri, termal iletkenlik, termal difüzivite, kondüksiyonla ısı taşınımı, konveksiyonla ısı taşınımı, radyasyonla ısı taşınımı, kütle taşınımı, kararlı hal difüzyonu, kararsız hal difüzyonu, kimyasal taşınım olayları, homojen reaksiyonlar, heterojen reaksiyonlar Ders Kitapları Transport Phenomena in Metallurgy, G.H.Geiger, D.R.Poirier, Addison Wesley Pub.Comp., 1973 Transport Phenomena:A Unified Approach, R.S.Brodkey, H.C.Hershey, McGraw Hill, 1988 Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, 3rd Ed., Y.A.Çengel, McGraw Hill, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 3rd Ed., C.P.Kothandaraman, New Age Int.Pub., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine MMM214 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Gerilme, Gerinme, Gerilme-Gerinme İlişkileri, Mukavemet, Akma teorileri, Mükemmel kristalin mukavemeti, Noktasal ve çizgisel hatalar, Dislokasyonlar, Dislokasyonların kayma davranışına etkisi, Kritik kayma gerilmesi, Dislokasyonların etkileşimi, Mukavemet artırıcı mekanizmalar, Elastik Modül, Kırılma, Kırılma Türleri, Yorulma, Sürünme Ders Kitapları N. Dowling, Mechanical Behaviour of Materials. Englewood, NJ: Prentice Hall, Inc Prof. Dr. Paşa Yayla, Kırılma Mekaniği, Seçkin Yayıncılık, D.R. Askeland, The Science & Engineering of Materials. London: Chapmann & Hall., W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition)

11 2. YIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLER MMM209 Tahribatsız Hasar Analiz Yöntemleri (3-0) 3 Tahribatsız Analiz Yöntemlerinin Tanıtılması ve Sınıflandırılmas, Hasar Analizi ; Tahribatsız Analiz Yöntemlerinin Tahribatlı Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması; Tahribatsız Analiz Yöntemleri ile Saptanabilen Malzeme Hataları; Sıvı Penetran Yöntemi; Manyetik Yöntemler; Radyografi Yöntemi; Ultrasonik Muayene Yöntemi; Girdap Akımları Yöntemi; Teknik Geziler Nondestructive Inspection and Quality Control (Metals Handbook) Nondestructive Evaluation Theory, Techniques, and Applications (P. J. Shull) Hasarsız Malzeme Analizinin Teorik İlkeleri (Y. Taptık) MMM211Metallerin Kimyası (3-0) 3 Periyodik sistem, Metallerin elde edilmeleri ve genel özellikleri (1A, 2A, 3A, 3A, 5A, 6A grubu elementleri) ve Geçiş metalleri (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B grubu metalleri). H.Tezcan ve R.Tezcan, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı, 2007, Ankara. MMM216 Bilgisayar Destekli Tasarım (3-0) 3 Bu ders kapsamında, tasarım kavramı ve tasarımın temelleri, bilgisayar destekli tasarım kavramı, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme, yüzey modelleme, temel mekanik ve malzeme seçimi kavramları üzerinden maliyet analizleri, montaj modelleme ve teknik resim üzerinden iş emirlerinin hazırlanması Ders Kaynakları: Ian Stroud, Hildegarde Nagy, Solid Modelling and CAD Systems, Springer, KIM202 Fizikokimya(3-0) 3 Gazlar, Boyle- Mariotte Yasası, Charles ve Gay-Lussac Yasası, Avogadro Yasası, Dalton Kısmi Basınçlar Yasası, Kısmi HacimlerYasası, Graham Difüzyon Yasası, İdeal Gazlar ve Gerçek Gazlar, Gazların Sıvılaştırılması, Karşılıklı Haller Prensibi, Barometrik Dağılım Kanunu, Gazların Viskozitesi, Gazların Kinetik Teorisi, PVT HalDiyagramları ve Fonksiyonları, Gazların Isı Kapasitesi, Termodinamik Birimler, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası (Termik Denge),Termodinamiğin Birinci Yasası (Enerjinin Korunumu), Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları (Entropi), Termodinamik Fonksiyonlar,Termodinamik Kare (Maxwell Denklemleri), Sıvılar;Buhar Basıncı, Viskozite, Yüzey Gerilim ve Kapiler Olay, Karışımlar; Kısmi Molar Özellikler, Tek Bileşenli Sistemde Faz Dengeleri, Çözücüsü Uçucu Olan Çözeltiler, İdeal Karışımlar ve Gerçek Karışımlar, (Raoult Yasası), Koligatif Özellik, İki Bileşenli Sistemlerde Faz Dengeleri (Gibbs Faz Kuralı), Üç Bileşenli Sistemler Katılar; Kristaller ve Simetri Elamanları, Kristal Yapısının Saptanması, Bragg Yasası, Kimyasal Termodinamik; Termokimya (Hess ve Kirchoff Yasaları

12 ), Enerji denklikleri (Tepkime Entalpisi ve Entropisi), Helmholtz Serbest İç Enerji, Gibbs Serbest Enerji, Kimyasal Potansiyel, Kimyasal Denge (Homojen ve Heterojen). Fizikokimya, Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Gazi kitabevi, Fizikokimya, P.W. ATKINS, Bilim yayınları, 6.baskı, KIM212 Inorganik Kimya (3-0) 3 Atomun Elektron Yapısı (Işık ve Madde, Hidrojen Atomunun Spektrumu, Bohr Atom Modeli, Atomun Kuvantum Modeli, Hidrojen Atomu, Çok Elektronlu Atomlar, Elementlerin Periyodik Özellikleri), Molekül Yapısı (Lewis Nokta Yapısı ve Rezonans, VSEPR Kuramı, Moleküllerde Simetri, Bağ Enerjisi), Kovalent Bağ (Değerlik Bağ Kuramı, Molekül Orbitali Kuramı, Çok Atomlu Moleküller, Elektronegatiflik), İyon Bağı ve Metal Bağı ( İyon Bağı, Kristallerin Yapısı, İyonik Katılar İçin Yaygın Kristal Türleri, Örgü Enerjisi, Metal Bağı), Tanecikler Arası Etkileşimler (Kimyasal Bağlar, Diğer Etkileşimler, İtme Kuvvetleri, Hidrojen Bağı), Asitler ve Bazlar (Asit-Baz Tanımları), Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri (Geçiş Metalleri, Koordinasyon Bileşiklerinin Geometrisi, Koordinasyon Bileşiklerinde İzomerlik), Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal Bağ( Değerlik Bağı Kuramı ve Kristal Alan Kuramı). Anorganik Kimya, Namık K. TUNALI ve Saim ÖZKAR, Gazi kitabevi İnorganik Kimya, Gary l. Mıessler and Donald A. Tarr, Palme Yayınevi.

13 ÜÇÜNCÜ YIL V.YY. Dersleri MMM301 Metalik Malzemeler (3-0) 4 Metal alaşımlarınınsınıflandırılıması a. Metallerin tarihi, tanımı ve genel özellikleri. b. Metal alaşımların sınıflandırılması.yarı kararlı demir-sementitdenge evre çizgesi a. Yarı kararlı demir-sementitdenge evre çizgesi. b. Kaldıraç kanunu ve uygulanışı. c. Yarı kararlı demirsementitdenge evre çizgesine göre soğutulan çeliklerin içyapıgelişimi.ostenit ve ferrit katı çözeltilerinin karbon çözünürlüğü, Evre Dönüşümleri a. Embriyo ve çekirdek. b. Özdeş ve özdeş olmayan çekirdeklenme.eşısıl dönüşüm ve sürekli soğuma dönüşüm çizgeleri a. Perlit, beynit ve martensitoluşumu. b. Alaşım elementlerinin ostenitin dönüşümhızına etkisi.çeliklerin ısıl işlemi a. Tavlama. b. Gerilme giderme tavı. c. Normalleme tavı. d. Menevişleme, martemperleme ve ostemperlemetavı. e. SuvermeÇeliklerin ısıl işlemi(devam) a. Sertlik ve sertleşebilirlik. b. Jominy uçtan su verme deneyi. c. Sertleşebilirlik eğrileri. d. Parça boyutu, parçaşekli vesoğutma ortamının çeliğin sertleşebilirliğne etkileri.dökme demirler a. Kararlı demir-grafit denge evre çizgesi. b. Kır ve küresel grafitlidökme demirler. c. İşlenebilir dökme demirler. d. Beyaz dökme demirler. e. Diğer dökme demir türleri.çelik standartları a. Amerikan çelik standartları. b. Alman çelik standartları.takım Çelikeri, Paslanmaz çelikler, Yüzey sertleştirme işlemleri, Demir dışı alaşımlar a. Alüminyum alaşımları. b. Magnezyum alaşımları. c. Titanyum alaşımları. d.bakır alaşımları Avner, S. H.(1974) Introduction to Physical Metallurgy. New York: McGraw-Hill Brandt D. A., Warner J. C.(2005) Metallurgy Fundamentals. Illionis: The Goodheart- Willcox Company, Inc. Smith W. F., Hashemi J.(2006) Foundations of Materials Science and Engineering. New York: McGraw-Hill. Shackelford J. F.(1992) Introduction to Materials Science for Engineers. Macmillan Publishing Company American Society for Metals (1977) Atlas of Isothermal Transformation and Cooling Transformation Diagrams. Roberts G. A., Cary R. A. (1980) Tool Steels. American Society for Metals MMM303 Seramik Malzemeler (3-0) 4 Seramik mazlemeler hakkında bilgi, Seramiklerin sınıflandırılması ve genel özellikleri; Geleneksel ve ileri teknoloji seramikleri; Seramik tozlar: Tanımlama, özellikler, gereksinimler; Seramik hammaddeleri: Yaygın hammaddeler, özel organik kimyasallar;seramiklerin karakterizasyonu: Spesifikasyonlar, partikül boyutu, yüzey alanı, por boyutu, yoğunluk;öğütme: öğütme ekipmanları ve performansları; Granülasyon: püskürtmeli kurutma; tozların paketlenmesi;yüzey enerjisi: Laplace ve Kelvin denklemleri, yüzey enerjisini kontrol eden parametreler, ıslatma, katı-katı, katı-sıvı ve katı-gaz arayüzleri, Süreç ilaveleri: sıvılar, ıslatıcılar, deflokulantlar ve koagulantlar; Kolloidler: sınıflandırma, kolloidal asıltıların kararlılığı; Arayüzeyin önemi; Sarjlanmış arayüzeyler ve elektriksel çift tabaka; DLVO Teorisi, Killerin Deflokulasyonu; Reolojik özellikler ve ölçümü;şekillendirme Metotları: Kuru ve Izostatik presleme; Şekillendirme metotları: Alçı döküm, plastik

14 şekillendirme ve diğerleri; Kurutma; sinterleme:katı hal sinterlemesi; Sıvı faz sinterlemesi, vitrifikasyon;sinterleme fırınları : Reed, J. S., Principles of Ceramic Processing John Wiley&Sons, New York (1995). Ring, T. A., "Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Synthesis", Academic Press, San Diego (1996). Hunter, R., Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1993). Rahaman, M. N., "Ceramic Processing and Sintering", Marcel Dekker Inc. (1995). Hiemenz, P. C. and Rajagopalan, R., "Principles of Colloid and Surface Chemistry", Marcel Dekker Inc. (1997). W.D. Kingery, H.K. Bowen, and D.R. Uhlmann, Introduction To Ceramics, John Wiley and Sons, D. W. Richerson, "Modern Ceramic Engineering," Second Edition, Marcel Dekker Inc., (1992). MMM305 Faz Diyagramları (3-0) 5 Temel kavramların tanımı(çözünürlük, bileşen, denge, faz). Faz diyagramlarına giriş ve termodinamiktemelleri. Tek bileşenli sistemlerde faz ilişkileri, iki bileşenli izomorf sistemler, sabit reaksiyon içeren ikibileşenli sitemler. Üç ve dört bileşenli sistemler; sıvı ve katı yüzeylerin izdüşümü, Alkamed çizgileri,uyumluluk üçgenleri, üçlü sabit reaksiyonlar, denge kristalleşme yolları, üçlü sistemlerde sabit sıcaklıkkesitleri ve dikey ikili sistem kesitleri. Uygulamalar. : Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, C. G. Bergeron, S. H. Risbud, The American Society, Inc. Yardımcı : Phase Equilibria Diagrams, M. A. Clevinger The American Society, Inc. MMM307Malzeme Laboratuarı I (0-4) 6 Su verme-menevişleme deneyi, Yeniden kristalleşme deneyi, Çökelme sertleşmesi deneyi, Numune hazırlama: parlatma, dağlama; XRD ile faz analizi, XRF, optik mikroskop; SEM (SE-BSE); SEM (EDX); FTIR; Termal analiz; Korozyon MMM309 Kimyasal Metalurji (3-0) 5 Metalurjik Hammaddeler, Cevher Hazırlama Teknikleri, Yüzey Küçültme İşlemleri. Pirometalurjik Proseslerin Genel Karakteristikleri,Kimyasal Reaksiyonların Termodinamiği ve Kinetiği, Oksit, Klorür, Sülfür ve Karbür Oluşumu, Metal Bileşiklerinin Buhar Basıncı- Sıcaklık İlişkileri, Kavurma, Uçurma, Ayrıştırma,, Kalsinasyon, Mat ve Curuf Oluşumu, Redüksiyon, Redükleyici Ergitme İşlemleri, Pirometalurjik Rafinasyon İşlemleri.

15 Hidrometalurji, Çözündürme İşlemleri, Çözelti İşleme, Solvent Ekstraksiyon. Elektrometalurji, Sementasyon, Elektroliz, Rafinasyon, Kaplama, Yüzey Temizleme. : Fathi Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy Işık Erdal, Kimya Mühendisliği Extraktif Metalurjisi D.W. Hopkins, Fundamentals of Metallurgical Processes Chiranjib Kumar Gupta, Chemical Metallurgy Principles and Practice J.J. Moore Chemical Metallurgy,1981 Cankut, S., Ekstraktif Metalurji İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 884, Butts, A., Metalurji Problemleri İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 802, ( Çeviren Prof. Dr. Veli Aytekin) Doç.Dr. Halil Arık Ekstraktif Metalurji Ders Notları Eylül-2009,gazi Üniversitesi Prof.Dr.Zeki Çizmecioğlu, Üretim Metalurjisi Prensipleri Ders Notları,2005 VI. YY. Dersleri MMM302 Döküm (3-0) 4 Sıvı metal,çekirdeklenme,katılaşma ve büyüme,dökümlerde yolluk ve besleyici hesabı,katılaşma zamanı, akışkanlık ve sıvı metalde gazlar,döküm yolu ile üretim teknikleri, kalıp kumları ve maçalar,döküm yöntemleri,ergitme fırınları ile dökme demirler ve döküm hatalarını kapsar Principles of Metal Casting, Heine, R.W., Loper, C.R., Rosenthal, P.C., A.F.S., McGraw-Hill Book Co. MMM304Alaşımlar (3-0) 4 Alaşım teorisi ve alaşımların mikroyapıları.mikroalaşımlı çelikler (HSLA çelikleri). Yüksek Sıcaklık Alaşımları (süperalaşımlar). Alüminyum alaşımları, Titanyum alaşımları Magnezyum Alaşımları, Manyetizma ve Manyetik Alaşımlar, Bakır Alaşımları, Durum çalışmaları (case studies). Çeşitli endüstriyel uygulamalar için alaşım seçimi. İşgörmezlik durumları içeren durum çalışmaları (case studies). Çeşitli endüstriyel uygulamalar için alaşım seçimi. Sınıf içi tartışma. İlgili makaleler. MMM306Polimer Malzemeler (3-0) 4 Polimerlerin Tarihi Gelişimi, Polimer Teknolojisi, Polimerler, Polimer Türleri (Termoplastik, Termoset, Elastomerler), Polimerizasyon Teknikleri (Yığın, Çözelti, Süspansiyon, Emülsiyon, Ara Yüzey Polimerizasyon), Polimer üretiminde kullanılan katkılar; Polimerlerin Termal ve Mekanik Özellikleri, Termoplastik teknolojisi; Termoset teknolojisi; Polimer Matriksli

16 Kompozitler ve Nanokompozitler, Lif teknolojisi; Polimer filmler; Polimer köpükler; Polimer kaplamalar; Polimerlerde kullanılan katkı maddeleri Polimer Teknolojisi, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2012 Fundamentals of Polymer Engineering, Arie RAM, Plenum Pres, Handbook of Thermoset Plastıcs, Sidney H. Goodman, Second Edition, Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi. Textbook of Polymer Science, Billmeyer, F. W. Jr., 3rd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, (1984) Fundamentals of Polymer Science An Introductory Text, Painter, P. C. and Coleman, M. M., Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster, PA, USA, (1997) Introduction to Polymers, Young, R. J. and Lovell, P. A., 2nd Ed., Chapman&Hall, London, UK, (1997) * Handbook of Plastics Technologies, Harper, C. A., (Ed.), McGraw-Hill Professional Publishing, USA, (2006) (Ebrary) Introduction to Physical Polymer Science, Sperling, L. H., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, (2006) Plastics: Materials and Processing, Strong, A. B., 3rd Ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Columbus, OH, (2006) MMM308 Malzeme Laboratuarı II (0-4) 6 Fiziksel testler: farklı yöntemlerle yoğunluk ölçümü, Renk ve parlaklık ölçümü; Çekme testi; Basma testi; Eğme testi; Çentik darbe testi; Sertlik testi; Kırılma tokluğu; Yorulma deneyi; Aşınma deneyi; Termal şok testi; Tahribatsız muayene testleri MMM310 Kimyasal Kinetik (3-0) 3 3. YIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLER Kinetik Kavramlar (Tükenme ve Oluşma hızları, Reaksiyon Hızı, Deneysel Hız Denklemleri, Reaksiyon Mertebesi, Hız Sabitleri ve Hız Katsayıları, Yarılanma Süresi), Kinetik Verilerin Değerlendirilmesi (İntegrasyon ve Diferansiyel Metodlar), Kompleks Reaksiyonlar (Zıt, Ardışık ve Paralel Reaksiyonlar), Moleküler Kinetik (Arhenius Kanunu, Aktifleşme Enerjisi, Sert Küre Çarpışma Teorisi, Geçiş Hali Teorisi), Çözelti Reaksiyonları (Çözücünün Dielektrik Sabitinin Etkisi, İyon Şiddetinin Etkisi, Hidrostatik Basınç Etkisi), Karmaşık Reaksiyon Mekanizmaları (Hız Kontrol Eden Basamak Metodu, Kararlı Hal Yaklaşımı, Zincirleme Reaksiyonlar), Kataliz (Homojen ve Heterojen Kataliz). Kimyasal Kinetik, Prof. Dr. Mehmet Saçak, 3. Baskı, Kimyasal Kinetik Ders Notları, Prof. Dr. Yavuz ONGANER, Modern Üniversite Kimyası, C.E. MORTIMER, cilt:

17 MMM311 Uygulamalı Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3-0) 3 Mühendislikte en sık kullanılan üretim yöntemleri grubundan metal şekillendirme proseslerinin sonlu elemanlar yöntemi ile çözülmesi bu ders kapsamında amaçlanmaktadır. Yine ders kapsamında, Sonlu elemanlar yöntemine giriş, eleman, düğüm noktası, ağ yapısı kavramları, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve hesaplanması,sonlu elemanlar yöntemi ile problem modelleme, katı tasarım ve sonlu elemanlar analizi ilişkisi,metal şekillendirme prosesleri anlatılacak ve metal şekillendirme prosesleri üzerinden uygulama örnekleri yapılacaktır. Dorel Banabic, Sheet Metal Forming Processes: Constitutive Modelling And Numerical Simulation, Springer, MMM312 Seramiklerin Termokimyası (3-0) 3 Seramiklerin yapı-özellik ilişkileri hakkında bilgi ve örnek problemlerin çözümü; Faz diyagramları; Hess Kanunu; malzeme termodinamiği ile ilgili kavramlar ve örnek problemlerin çözümü; Kimyasal denge; Reaksiyon kinetikleri; Gibbs serbest enerji, Ellingham diyagramları; Çözelti termodinamiği Chemical Metallurgy, Second Edition, J.J. Moore, 1-4 Chapters, pp Materials Thermochemistry, Pergamon MMM313 Enstrümental Analiz (3-0) 3 Analitik Metodlar, Analiz İçin Enstrümant, Enstrümantal Metodun Seçimi, Sinyal ve Gürültü, Elektromanyetik Radyasyon Ve Özellikleri (Dalga ve Tanecik Özellikleri), Radyasyon Kaynakları ve Dedektörler (Lazerler, Fourıer Transform), UV, Görünür Bölge ve IR Absorbsiyonuna Giriş (Transmittans, Absorbans, Absorbtivite Ve Molar Absorbtivite, Beer s Kanunu), Moleküler UV ve Görünür Bölge Absorbsiyonu (Elektronik Geçişler, π, σ, n, d, f Elektronları ve Geçişleri), Moleküler Lüminesans ve Kemilüminesans Spektroskopisi, Atomik Spektroskopi, İnfrared Spektroskopisi (FT-IR), Raman Spektroskopisi, Kütle Spektroskopisi, Kromatografi Metotları (Sıvı Kromatografi ve Teorisi; Cam Kolon Kromatoğrafi; İnce Tabaka Kromatografi; İyon Değiştirme Kromatografi (İTK)); Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC), Gaz Kromatografi (GC), Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR). İnstrümental Analiz, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, Gazi Kitapevi, 6. Baskı, Enstrümantal Analiz Ders notları, Prof. Dr. Ümit DEMİR, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Prof. Dr. Metin Balcı, (1. Baskı), ODTÜ yayıncılık, 2000.

18 MMM314 Malzemelerin Isıl İşlemi (3-0)3 Isıl işlem kaynaklı özellik değişimleri. Demir-karbon sistemi. Çözünürlük. Östenitleme, östenitdönüşümü. İç yapısal gelişim. İç yapı-özellik ilişkisi. I-T ve C-T diyagramları, tavlama, havada soğutma, sertleştirme, kritik soğuma hızı (CCR). Gerçek soğuma hızı, su verme ortamları, büyüklük ve kütle etkisi. Sertleştirilebilirlik ve yalın karbonlu ve alaşımlı çeliklerde serleştirme uygulamaları. Temperleme. İkincil sertleşme, temperleme kırılganlığı, östemperleme. Yüzey sertleştirmesi (alev ve indüksiyon sertleştirmesi, karbürleme, nitrürleme). Kalıntı gerilimlerin oluşumu ve etkisi, martemperleme uygulamaları; Seramiklere uygulanan ısıl işlemler; polimerlere uygulanan ısıl işlemler : Isıl İşlemler, M. A. Topbaş, Prestij Basın Yayın ve Hizmetleri, İstanbul MMM315 Demir ve Çelik Üretimi (3-0) 3 Dünyada ve Türkiyede demir çelik sektörü. Demir mineralleri ve yüksek fırın için hazırlanması. Metalurjik kok kömürü ve üretimi. Yüksek fırın ve yüksek fırında pik demir üretimi. Çelik üretim metotları, sürekli döküm tekniği ile çelik blok üretimi, haddeleme ve yarı mamul çelik üretimi. Çelik türleri ve genel olarak kullanım alanları. Demir sementit denge diyagramı ve izahı. Mustafa YENİÇERİ, IRON-STEEL, Yayınlayan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Selehattin ANIK, E.Sabri ANIK, Murat VURAL (Çeviri) MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ, Birsen Yayınevi, İstanbul J.D. Gilchrist, EXTRACTION METALLURGY, Third Edition, 1989, Printed in Great Britain by BPcc Wheatons Ltd, Exeter. MMM316 Seramiklerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Seramiklerde kimyasal bağlar; Kristal sistemleri; Miller indisleri; Newmann Kuralları ve Tensör özellikleri; Pauling Kuralları; Elastik davranış; Sertlik; Mukavemet; Kırılma tokluğu; Seramiklerde plastik deformasyon mekanizmaları; Toklaştırma mekanizmaları N. Dowling, Mechanical Behaviour of Materials. Englewood, NJ: Prentice Hall, Inc D.R. Askeland, The Science & Engineering of Materials. London: Chapmann & Hall., Prof. Dr. Paşa Yayla, Kırılma Mekaniği, Seçkin Yayıncılık, W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition)

19 MMM317 Elektrokimya (3-0) 3 Ara Yüz ve Ara Faz Tanımları, Durgun Elektrik ve Faraday Yasaları, Elektrokimyasal Tepkimeler, Elektrolitik İletkenlik, Etkinlik Katsayısı, Arrhenius Kuramının Kusurları, Debye-Hückel Kuramı, Elektriksel İletkenlik Ve Ölçülmesi, Özdirenç Ve Öziletkenlik, Hücre Sabiti, Eşdeğer Ve Molar İletkenlik, Direnç Ölçülmesi, İyonik İletkenlik, Ayrışma Derecesi Ve İletkenlik, Yarı İletkenler, İletkenlik Ölçmelerinin Uygulaması, Taşıma Sayıları, Kimyasal Potansiyel Ve Aktiflik Katsayısı, Kimyasal Potansiyel Ve Konsantrasyonla Değişimi, Aktiflik Katsayısı, İyonik Kuvvet, Elektrolit Dengeleri, Asit Ve Baz Kavramları, İyonlaşma Sabitlerinin Belirlenmesi, Ortak İyon Etkisi, Suyun İyonlar Çarpımı, PH ve POH Kavramları, Kuvvetli ve Zayıf Asit-Bazlar, Tampon Çözeltiler, Çözünürlük Çarpımı, Elektrokimyasal Piller, Derişim Pilleri, Zar Gerilimi, Tuz Köprüsü, Elektrokimyasal Enerji Kaynakları, Korozyon, Elektroliz. Elektrokimya, Prof. Dr. M. Ayhan ZEREN, Birsen Yayınevi, Elektrokimya ve Uygulamaları, Hayri YALÇIN, Metin GÜRÜ, Palme yayıncılık, Fizikokimya, Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Gazi kitabevi, MMM318 Polimerlerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Giriş; Molekülün Yapısı; Polimerik Katıların Yapısı; Kauçuğun Elastik Özellikleri; Viskoelastisite; Akma ve kırılma; Takviyeli Polimerlerin mekanik özellikleri; Tasarım Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley, C. B. Bucknall, Oxford University press, New York 1988 MMM319Demir Dışı Metaller (3-0) 3 Demir dışı metaller, özellikleri, kullanım alanları, Türkiye ve dünya rezervleri, Türkiye cevher-metal değerlerinin alım-satımı, ekonomik potansiyeli. Alaşım dayanımını artırma yöntemleri. Aluminyum minerallleri, boksit ve özellikleri, sınıflandırılması, rezervleri, aluminyum ve alaşımları. Aluminyum ve alaşımları, özellikleri, kullanım alanları. Bakırın özellikleri ve mineralleri, kullanım alanları. Bakır alaşımları ve Özellikleri, kullanım alanları. Çinko özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Çinko alaşımları, kullanım alanları. Kalay özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Kalay alaşımları, kullanım alanları. Magnezyum özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Magnezyum alaşımları, kullanım alanları. Kurşun özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Kurşun alaşımları, kullanım alanları. Nikel-Krom özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Nikel-Krom alaşımları, kullanım alanları. Değerli metaller ve alaşımları(altın, gümüş, platin ), özellikleri ve kullanım alanları. Yüksek sıcaklık metalleri(tungsten, ), özellikleri ve kullanım alanları.

20 Demirden Gayrı Metaller Metalurjisi I-II, Çev:Erman Tulgar, İTÜ Matbaası, Principles of Extractive Metallurgy, F. Habashi, Volume 2-4, Wiley-VCH, MMM320Kaynak Teknolojisi (3-0) 3 Çeşitli malzemelerin kaynaklama ve birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması. Yapısal (metal, seramik, plastik ve kompozitlerin) birleşme teknikleri: kaynaklama, lehimleme, difüzyon kaynağı, yapıştırma. Prensipler, bağlantı dizaynı, değişik bağlantı tiplerinde operasyon ve uygulamalar.elektronik bağlantılar: dalga ve akış lehimleme; tel, flip-çip ve yonga bağlantılar. Bağlantıların karakterizasyonu. Selahattin Anık, Kaynak Tekniği El Kitabı İlgili makaleler MMM322Toz Metalurjisi (3-0) 3 Toz metalurjisinin tanımı ve amacı, avantaj ve dezavantajları, tarihçesi ; Toz metalurjisinin kullanım alanları, dünyadaki ve Türkiyeeki yeri;toz üretim teknikleri, tozların karakterizasyonu, şekillendirme, katı ve sıvı faz sinterlemeleri, sinterleme atmosferleri, sinterleme fırınları. sinterlenmiş ürünün karakterizasyonu Ders kitabı Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri, Türk Toz Metalurjisi Derneği yayını İlgili makaleler

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART MAK1101

Detaylı

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)

1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) FIZ101 Genel Fizik I Dersin Kredisi 5 0 5 Dersin ECTS Kredisi 6 1 Yarıyıl (5 kuramsal + 0 uygulamalı, haftada toplam 5 saat) Dersin Đçeriği Fizik ve Ölçme Tek Boyutta Hareket, Vektörler, Đki Boyutta Hareket,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı