BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri"

Transkript

1 BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması. XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yapısı. Gerileme ve çöküş nedenleri. XIX y.y. Osmanlı Devletinde siyasal olayların genel şeması ve reform hareketleri. III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi. II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak. Tanzimat Dönemi. I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi. Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar. II. Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Dönemi. Trablusgarp Savaş. Balkan Savaşı. I. Dünya Savaşı. Fikir Akımları. Osmanlıcılık. İslamcılık. Batıcılık. Türkçülük. Mondros Mütarekesi. Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler. Ermeni Sorunu. Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum. Mondros Mütarekesi. Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri. Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi. Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi. Bölgesel Direniş Dönemi. Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi. Mustafa Kemalin iç ve dış siyasal yapıya ilişkin tespit, tahlil, öngörü ve Planları. Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi. Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması. Amasya Bildirisi. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli. TBMM nin Açılması. Yapısı ve Çalışmaları. Sevr Antlaşması. Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri. İç Ayaklanmalar. I.İnönü Savaşı.II.İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı. Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz. Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri. Londra Konferansı. Mudanya Mütarekesi. Lozan Barış Antlaşması. Ders Kitapları: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul, Türk Devrim Tarihi (Kocaeli Üniversitesi Yayınları,) Türk İnkılap Tarihi (Hamza EROĞLU), Türk Devrim Tarihi (Toktamış ATEŞ), Açıköğretim Fakültesi Yayınları. ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları ile HTML ve JAVA programlama ünitelerini kapsar. : Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Doç.Dr Ö.Faruk BAY, Y.Doç.Dr.O.Ayhan ERDEM,Hüseyin DEMİREL, Bünyamin CİYLAN, Bilgehan ERKAL, 2002, ANKARA. Temel Bilgisayar Kullanımı, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ENG101 İngilizce I (2-0) 2 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde

2 kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. : Grammer Sepctrum 1a, Second course in english, Fundamentals of English Gramer. FIZ101 Fizik I (3-1)5 Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Yasası : Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 2, Çeviri Editörü : Kemal ÇOLAKOĞLU, Palme yayıncılık, 1996, Yardımcı Fiziğin Temelleri, Cilt 2, Robert Resnick, Arkadas Yayinevi. KIM101 Genel Kimya I (4-0) 6 Maddelerin özellikleri ve ölçülmesi. Atomlar ve atom kavramı. Kimyasal bileşikler ve tepkimeler. Stokiyometri. Sulu çözeltilerde tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atomik özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: Bağ kuramları ve moleküler yapı. General Chemistry: Principles and Modern Aplications, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, P.G. Herning, Printice Hall Inc., 8 th.edition. Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill. Inc.6 th. edition. Chemistry, J.McMurry, R.C. Ray, Prentice-Hall Inc.2 nd Edition, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, Genel Kimya, Gazi Kitapevi. MAT101 Matematik I (4-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral. İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller. : Ders notları, Calculus, Thomas-Finney, Addison-Wesley, 1998.

3 Calculus, Schaum s outline series, Frank Ayres, Yüksek Matematik, cilt1, Ahmet Karadeniz, MMM101 Teknik Resim (2-1) 3 Teknik çizimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ve çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik, eğik) görünüşler. Kesit alma ve kesit görünüşler. Ölçek ve ölçülendirme. : Ders notları,teknik Resim cilt 1-2, 2001 TRK101 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşe yazısının incelemesi. Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe sözlü sunum çalışmaları. : Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili 1, 2 Yusuf Çotuksöken Papatya Yayıncılık, II.YY. Dersleri ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2 Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. Kıyafet Düzenlemesi. Şapka Kanunu. Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması. Takvim.Saat. Ölçü Sistemindeki Değişiklikler. Kadın Hakları ve Gelişimi. Hukuk Alanında Yapılan İnkılap. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Harf. Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler. İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri. İzmir İktisat Kongresi. Karma Ekonomi Projesi Arası Göreli Liberalizm Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiye nin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli Egemenlik. Milliyetçilik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk Dönemi Dış Politikası. Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu. Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.

4 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul, Türk İnkılap Tarihi (Hamza EROĞLU), Türk Devrim Tarihi (Toktamış ATEŞ), Açıköğretim Fakültesi Yayınları. ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri (2-0) 3 Bilgisayar donanım ve yazılımı bilgileri, işletim sistemleri ve programlama mantığı ve algoritmaları bu ders kapsamında anlatılacaktır. Office yazılımlarından Excel ve Powerpoint yazılımları ve sonrasında Matlab yazılımı üzerinden matematiksel işlemler, döngüler, programlama algoritmaları, grafik çizim ve düzenlemeleri konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. M. Çelik, M. Bakioğlu, Mühendisler İçin Excel Uygulamaları, Nobel Yayınevi, William Palm III, Introduction to MATLAB for Engineers, McGraw-Hill Science, ENG102 İngilizce II (2-0) 2 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Ders Kitapları: Grammer Spectrum 2a, Second course in english, Fundamentals of english gramer. FIZ102 Fizik II (3-1) 5 Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı. Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti. Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet. Düzgün bir manyetik alan

5 içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı. : Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 2, Çeviri Editörü : Kemal ÇOLAKOĞLU, Palme yayıncılık, Yardımcı Fiziğin Temelleri, Cilt 2, Robert Resnick, Arkadas Yayinevi. KIM102 Genel Kimya ve Laboratuarı II (3-3) 5 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler molekül geometrisi ve hibritleşme. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri. İstemli değişme: Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. KIM 101ve KIM 102 içeriği ile ilgili deneysel çalışmalar MAT102 Matematik II (4-0) 5 Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri. : Ders notları, Calculus, Thomas-Finney, Addison-Wesley, Yardımcı Yüksek Matematik, cilt1, Ahmet Karadeniz, Calculus, Schaum s outline series, Frank Ayres, TRK102 Türk Dili II(2-0) 2 Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor. dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları. çözümlemesi. Sözlü sunum çalışmaları. : Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili 1, 2 Yusuf Çotuksöken Papatya Yayıncılık, MMM102 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş (2-0) 3 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin tanımı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mesleğinin tarihçesi; Diğer mühendislik disiplinleri arasındaki yeri ve önemi; Bilim ve teknolojideki gelişmelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği üzerindeki etkileri; Dünyada ve Türkiye'de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eğitimi; Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışma alanları ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi; Hammadde, enerji, insan kaynakları, ve teknolojik imkanlar; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili endüstrinin incelenmesi ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar, Laboratuar ve Fabrika gezileri.

6 İKİNCİ YIL III.YY. Dersleri MSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 3 İş yerlerinde, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuarlarında güvenli çalışma ilkeleri, buralarda oluşacak kazalarda alınması gereken acil önlemler ve ilk yardım. İş ortamlarında kullanılan techizatların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi. İş ortamlarında kullanılan cihaz ve teçhizatın güvenli kullanımı ve alınması gereken emniyet tedbirleri. :. Yiğit, Abdulvahap: İş Güvenliği ve Sağlığı, Alfa-Aktüel Yayıncılık, İş güvenliği kültürü: kavram, modeller, uygulama, 2012, Beta, İstanbul. MMM200 İngilizce Okuma ve Yazma (2-0) 3 Mesleki terimlerin İngilizcesini öğrenme, metin okuma ve çeviri ile İngilizceyi anlama. Mesleği ile ilgili konularda cümleler yazabilme. Literatür takibini kolaylaştıracak yaklaşımlar. : Bilimsel makaleler MMM201 Termodinamik (3-0) 5 Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü : Çengel Y. A., Bloles M.A., "Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik" MAT201 Diferansiyel Denklemler (3-0) 4 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, orijini ve uygulamaları, açık ve kapalı çözümler ve diferansiyel denklemin çözümünün geometrik yorumu, varlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri, lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, birinci mertebeden denklemlerin çözümünde yaklaşık metodlar. : Differential Equations, 3 rd Edition, Shepley L. Ross, John Wiley&Sons, Yardımcı Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 5 th Edition, William E. Boyce, Richard C. DiPrima, John Wiley&Sons, 1992.

7 MMM203 Malzemelerin Statik ve Mukavemeti (3-0) 4 Mukavemet ve Statiğin tanımı, Statiğin Dayandığı Temeller, Gerilme-genleme, Elastik sabitler, Serbest Cisim Diyagramı, Çok yönlü gerilmeler, Çok bileşenli malzemeler ve mukavemet değerleri,sıcaklık etkisi, Mohr dairesi kavramı,reaksiyon Kuvvetleri, Noktasal ve Üniform Yükleme, Kuvvet-moment diyagramları, ağırlık merkezi kavramı, atalet momenti, Denge Şartları ve Denge Denklemleri, Statikçe belirsiz sistemler, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri Ders Kitapları E.J.Heran, "Mechanics of Materials", 2nd edition, S. Leonard, "Applied Statics and Strength of Materials" Ö.R.Akgün,O.Yazıcıoğlu, T.Kotil, Cisimlerin Mukavemeti, 1.Baskı, K.Onaran, Malzeme Bilmi Problemleri ve Çözümleri W.Nash "Strength of Materials" Schaum s outlines, Fourth Eddition MMM205 Malzeme Bilimi I (3-0) 4 Malzeme bilimi nedir; Neden önemlidir; Malzeme çeşitleri nelerdir; Malzeme Yapıları: elektronik ve atomik yapı, kristal yapı, mikroyapı, makroyapı; Kimyasal Bağlar; Yapı-Özellik İlişkileri; Denge diyagramları ve Problemleri. W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi Temel Savaşkan, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Askeland, D. R., The science and enginering of materials, PWS Pub. Co., 1994 Simith W., Principles of materials science and engineering, New York : McGraw- Hill, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Onaran, K., Bilim Teknik Yay. MMM207Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (3-0) 4 Bilimsel araştırma yaparken literatür bilgilerine ulaşma yöntemleri, rapor ve tez nasıl yazılır ve nelere dikkat etmek gerekir, proje nasıl hazırlanır ve nelere dikkat etmek gerekir, poster nasıl hazırlanır, Sözlü sunum nasıl yapılır ve nelere dikkat etmek gerekir IV.YY. Dersleri MMM202 Malzeme Termodinamiği (3-0) 5

8 Termodinamiğin hayatımızdaki ve malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemi. Termodinamiğintemel tanımlarını ve kavramları. Süreç değişkenleri ile hal fonksiyonları arasındaki farkı. Termodinamikproblemlerinin çözümünde tersinir süreçlerin ve denge koşullarının önemi.reaksiyon Dengesi, Standart Gibbs Serbest Enerjisinin Sıcaklıkla Değişimi, Richardson-Ellingham Diyagramları, Richardson-Ellingham Diyagramlarına Faz Dönüşümlerinin Etkisi ve Örnekler, Çözelti Termodinamiği, Çözelti Özellikleri ve Faz Diyagramları Arasındaki İlişkiler Ders Kitapları Introduction to Thermodynamics of Materials, 2003, D.R.Gaskell. Thermodynamics in Materials Science, 1993, R.T.DeHoff. Metalurji Termodinamiği, 1980, Veli Aytekin, (İTÜ Yayını). Problems in Metallurgical Thermodynamics & Kinetics,1977, R.K.Dube. Problems in Applied Thermodynamics, 1965, C.Bodsworth. Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri, 1982, F.Dikeç, (İTÜ Yayını). MMM204Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (3-0) 4 Karakterizasyonun Önemi; Karakterizasyon Tekniklerinin Sınıflandırılması; Mikroskobik Karakterizasyon Teknikleri; Numune Hazırlama; Işık Mikroskopları; Işık ile Elektronların Kıyaslaması; Neden Elektron Mikroskopları; Taramalı Elektron Mikroskopları; Geçirimli Elektron Mikroskopları; Elektron Mikroskoplarında Kimyasal Analiz; Diğer Mikroskoplar; Mikroskobik Olmayan Karakterizasyon Teknikleri, Difraksiyon; X-Işınları Difraksiyonu; Termal Analiz Cihazları; Diğer Karakterizasyon Teknikleri. Transmission Electron Microscopy, 1996, D.B. Williams and C.B. Carter, Plenum Publishing. A Guide to Polishing and Etching of Technical and Engineering Ceramics, D.J. Clinton, Sherwin Rivers Ltd., Stoke-on-Trent, England, Ceramic Microstructures: Property Control by Processing, 1994, W.E. Lee ve W.M. Rainforth, Chapman and Hall. Electron Beam Analysis of Materials, 1994, MH Loretto, Chapman & Hall. MMM206Malzeme Bilimi II (3-0) 4 Fiziksel özellikler; Mekanik özellikler, Elastik ve Plastik Defarmasyon,Gerilim-Defarmasyon Eğrisi, Çekme Diyagramına Etki eden Faktörler, Mekanik Özellik Problemleri, Diğer Mekanik Özellikler, Malzemelere Mukavemet Kazandırma İşlemleri; Isıl özellikler: Termal iletkenlik, Termal genleşme, Termal şok direnci. Elektriksel özelikler; Metaller (İletkenler), Yalıtkanlar, Yarı-iletkenler, İyonik iletkenler, Polimerlerde ve camlarda iletkenlik, Dielektrik malzemeler, Manyetik özellikler. Optik özellikler

9 W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi Temel Savaşkan, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Askeland, D. R., The science and enginering of materials, PWS Pub. Co., 1994 Simith W., Principles of materials science and engineering, New York : McGraw- Hill, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Onaran, K., Bilim Teknik Yay. Physical Ceramics Y.-M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery,, John Wiley & Sons 1997 MMM208Hammaddeler ve Temel İşlemler (3-0) 3 Hammaddeler (Metalik Hammaddeler, Seramik Hammaddeler, Diğer Hammaddeler), Hammaddelerin Ön-İşlemleri ve Ara-İşlemleri, Temel İşlemler : F. Taggart, Handbook of Mineral Dressing, John Wiley and Sons Inc., A. F. Taggart, Elements of Ore Dressing, John Wiley and Sons Inc., Mineral Processing, Elsevier Publishing Co. Ltd., Amsterdam, W. E. Worrall, Clays and Ceramic Raw Materials, Second Edition, Elsevier Applied Science Publisher, Reinhart Schuhmann JR., Metallurgical Engineering, Vol 1, Engineering Principles, Addison-Wesley Pub. Com. Inc., USA, MMM210 Fiziksel Metalurji (3-0) 4 Plastik Deformasyon, Kayma Sistemleri, Dislokasyonlar, Boşluklar ve Boşluk Oluşumu, Difüzyon, Çeliklerde Karbürleme ve Dekarbürizasyon, Çekirdeklenme Kinetiği, Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme, Büyüme Kinetiği, Saf Metal ve Alaşımların Katılaşması, Dengesiz ve Dengeli Katılaşma Eşitlikleri, Ötektik Katılaşma, Dendritik Katılaşma, Döküm Yapıları, Toparlanma ve Yeniden Kristalleşme, Deformasyonda Enerji Depolanması, Tavlama ve Tane büyümesi, Çökelme Dönüşümleri, Tercihli Yönlenme, Fe-C İkili Sistemi Ostenitin Dönüşümü, Faz Dönüşümlerine Sıcaklığın Etkisi, TTT Eğrileri, Martenzitik Dönüşümler, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Nitinol ve Martenzitik Dönüşümü. : Robert E. Reed Hill, Physical Metallurgy Principles, Van Nostrand Co.Inc., London, John. D. Verhoeven, Fundamentals of Physical Metallurgy, John Wiley & Sons, New York, R.E. Smallman, Modern Physical Metallurgy, Butterworths, London, 1983

10 S. H. Avner, Introduction to Physical Metallurgy, second edition, McGraw Hill Company, International Student Edition, Albert G. Guy and John J. Hren, Elements of Physical Metallurgy, Addison-Wesley Publishing Company, London, MMM212 Taşınım Olayları (3-0) 4 Temel kavramlar, viskozite, laminar ve türbülans akış, kütle ve enerji balansları, enerji balansı uygulamaları, ısı taşınım türleri, termal iletkenlik, termal difüzivite, kondüksiyonla ısı taşınımı, konveksiyonla ısı taşınımı, radyasyonla ısı taşınımı, kütle taşınımı, kararlı hal difüzyonu, kararsız hal difüzyonu, kimyasal taşınım olayları, homojen reaksiyonlar, heterojen reaksiyonlar Ders Kitapları Transport Phenomena in Metallurgy, G.H.Geiger, D.R.Poirier, Addison Wesley Pub.Comp., 1973 Transport Phenomena:A Unified Approach, R.S.Brodkey, H.C.Hershey, McGraw Hill, 1988 Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, 3rd Ed., Y.A.Çengel, McGraw Hill, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 3rd Ed., C.P.Kothandaraman, New Age Int.Pub., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Ed., Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine MMM214 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Gerilme, Gerinme, Gerilme-Gerinme İlişkileri, Mukavemet, Akma teorileri, Mükemmel kristalin mukavemeti, Noktasal ve çizgisel hatalar, Dislokasyonlar, Dislokasyonların kayma davranışına etkisi, Kritik kayma gerilmesi, Dislokasyonların etkileşimi, Mukavemet artırıcı mekanizmalar, Elastik Modül, Kırılma, Kırılma Türleri, Yorulma, Sürünme Ders Kitapları N. Dowling, Mechanical Behaviour of Materials. Englewood, NJ: Prentice Hall, Inc Prof. Dr. Paşa Yayla, Kırılma Mekaniği, Seçkin Yayıncılık, D.R. Askeland, The Science & Engineering of Materials. London: Chapmann & Hall., W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition)

11 2. YIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLER MMM209 Tahribatsız Hasar Analiz Yöntemleri (3-0) 3 Tahribatsız Analiz Yöntemlerinin Tanıtılması ve Sınıflandırılmas, Hasar Analizi ; Tahribatsız Analiz Yöntemlerinin Tahribatlı Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması; Tahribatsız Analiz Yöntemleri ile Saptanabilen Malzeme Hataları; Sıvı Penetran Yöntemi; Manyetik Yöntemler; Radyografi Yöntemi; Ultrasonik Muayene Yöntemi; Girdap Akımları Yöntemi; Teknik Geziler Nondestructive Inspection and Quality Control (Metals Handbook) Nondestructive Evaluation Theory, Techniques, and Applications (P. J. Shull) Hasarsız Malzeme Analizinin Teorik İlkeleri (Y. Taptık) MMM211Metallerin Kimyası (3-0) 3 Periyodik sistem, Metallerin elde edilmeleri ve genel özellikleri (1A, 2A, 3A, 3A, 5A, 6A grubu elementleri) ve Geçiş metalleri (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B grubu metalleri). H.Tezcan ve R.Tezcan, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Baskı, 2007, Ankara. MMM216 Bilgisayar Destekli Tasarım (3-0) 3 Bu ders kapsamında, tasarım kavramı ve tasarımın temelleri, bilgisayar destekli tasarım kavramı, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme, yüzey modelleme, temel mekanik ve malzeme seçimi kavramları üzerinden maliyet analizleri, montaj modelleme ve teknik resim üzerinden iş emirlerinin hazırlanması Ders Kaynakları: Ian Stroud, Hildegarde Nagy, Solid Modelling and CAD Systems, Springer, KIM202 Fizikokimya(3-0) 3 Gazlar, Boyle- Mariotte Yasası, Charles ve Gay-Lussac Yasası, Avogadro Yasası, Dalton Kısmi Basınçlar Yasası, Kısmi HacimlerYasası, Graham Difüzyon Yasası, İdeal Gazlar ve Gerçek Gazlar, Gazların Sıvılaştırılması, Karşılıklı Haller Prensibi, Barometrik Dağılım Kanunu, Gazların Viskozitesi, Gazların Kinetik Teorisi, PVT HalDiyagramları ve Fonksiyonları, Gazların Isı Kapasitesi, Termodinamik Birimler, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası (Termik Denge),Termodinamiğin Birinci Yasası (Enerjinin Korunumu), Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları (Entropi), Termodinamik Fonksiyonlar,Termodinamik Kare (Maxwell Denklemleri), Sıvılar;Buhar Basıncı, Viskozite, Yüzey Gerilim ve Kapiler Olay, Karışımlar; Kısmi Molar Özellikler, Tek Bileşenli Sistemde Faz Dengeleri, Çözücüsü Uçucu Olan Çözeltiler, İdeal Karışımlar ve Gerçek Karışımlar, (Raoult Yasası), Koligatif Özellik, İki Bileşenli Sistemlerde Faz Dengeleri (Gibbs Faz Kuralı), Üç Bileşenli Sistemler Katılar; Kristaller ve Simetri Elamanları, Kristal Yapısının Saptanması, Bragg Yasası, Kimyasal Termodinamik; Termokimya (Hess ve Kirchoff Yasaları

12 ), Enerji denklikleri (Tepkime Entalpisi ve Entropisi), Helmholtz Serbest İç Enerji, Gibbs Serbest Enerji, Kimyasal Potansiyel, Kimyasal Denge (Homojen ve Heterojen). Fizikokimya, Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Gazi kitabevi, Fizikokimya, P.W. ATKINS, Bilim yayınları, 6.baskı, KIM212 Inorganik Kimya (3-0) 3 Atomun Elektron Yapısı (Işık ve Madde, Hidrojen Atomunun Spektrumu, Bohr Atom Modeli, Atomun Kuvantum Modeli, Hidrojen Atomu, Çok Elektronlu Atomlar, Elementlerin Periyodik Özellikleri), Molekül Yapısı (Lewis Nokta Yapısı ve Rezonans, VSEPR Kuramı, Moleküllerde Simetri, Bağ Enerjisi), Kovalent Bağ (Değerlik Bağ Kuramı, Molekül Orbitali Kuramı, Çok Atomlu Moleküller, Elektronegatiflik), İyon Bağı ve Metal Bağı ( İyon Bağı, Kristallerin Yapısı, İyonik Katılar İçin Yaygın Kristal Türleri, Örgü Enerjisi, Metal Bağı), Tanecikler Arası Etkileşimler (Kimyasal Bağlar, Diğer Etkileşimler, İtme Kuvvetleri, Hidrojen Bağı), Asitler ve Bazlar (Asit-Baz Tanımları), Geçiş Metalleri ve Koordinasyon Bileşikleri (Geçiş Metalleri, Koordinasyon Bileşiklerinin Geometrisi, Koordinasyon Bileşiklerinde İzomerlik), Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal Bağ( Değerlik Bağı Kuramı ve Kristal Alan Kuramı). Anorganik Kimya, Namık K. TUNALI ve Saim ÖZKAR, Gazi kitabevi İnorganik Kimya, Gary l. Mıessler and Donald A. Tarr, Palme Yayınevi.

13 ÜÇÜNCÜ YIL V.YY. Dersleri MMM301 Metalik Malzemeler (3-0) 4 Metal alaşımlarınınsınıflandırılıması a. Metallerin tarihi, tanımı ve genel özellikleri. b. Metal alaşımların sınıflandırılması.yarı kararlı demir-sementitdenge evre çizgesi a. Yarı kararlı demir-sementitdenge evre çizgesi. b. Kaldıraç kanunu ve uygulanışı. c. Yarı kararlı demirsementitdenge evre çizgesine göre soğutulan çeliklerin içyapıgelişimi.ostenit ve ferrit katı çözeltilerinin karbon çözünürlüğü, Evre Dönüşümleri a. Embriyo ve çekirdek. b. Özdeş ve özdeş olmayan çekirdeklenme.eşısıl dönüşüm ve sürekli soğuma dönüşüm çizgeleri a. Perlit, beynit ve martensitoluşumu. b. Alaşım elementlerinin ostenitin dönüşümhızına etkisi.çeliklerin ısıl işlemi a. Tavlama. b. Gerilme giderme tavı. c. Normalleme tavı. d. Menevişleme, martemperleme ve ostemperlemetavı. e. SuvermeÇeliklerin ısıl işlemi(devam) a. Sertlik ve sertleşebilirlik. b. Jominy uçtan su verme deneyi. c. Sertleşebilirlik eğrileri. d. Parça boyutu, parçaşekli vesoğutma ortamının çeliğin sertleşebilirliğne etkileri.dökme demirler a. Kararlı demir-grafit denge evre çizgesi. b. Kır ve küresel grafitlidökme demirler. c. İşlenebilir dökme demirler. d. Beyaz dökme demirler. e. Diğer dökme demir türleri.çelik standartları a. Amerikan çelik standartları. b. Alman çelik standartları.takım Çelikeri, Paslanmaz çelikler, Yüzey sertleştirme işlemleri, Demir dışı alaşımlar a. Alüminyum alaşımları. b. Magnezyum alaşımları. c. Titanyum alaşımları. d.bakır alaşımları Avner, S. H.(1974) Introduction to Physical Metallurgy. New York: McGraw-Hill Brandt D. A., Warner J. C.(2005) Metallurgy Fundamentals. Illionis: The Goodheart- Willcox Company, Inc. Smith W. F., Hashemi J.(2006) Foundations of Materials Science and Engineering. New York: McGraw-Hill. Shackelford J. F.(1992) Introduction to Materials Science for Engineers. Macmillan Publishing Company American Society for Metals (1977) Atlas of Isothermal Transformation and Cooling Transformation Diagrams. Roberts G. A., Cary R. A. (1980) Tool Steels. American Society for Metals MMM303 Seramik Malzemeler (3-0) 4 Seramik mazlemeler hakkında bilgi, Seramiklerin sınıflandırılması ve genel özellikleri; Geleneksel ve ileri teknoloji seramikleri; Seramik tozlar: Tanımlama, özellikler, gereksinimler; Seramik hammaddeleri: Yaygın hammaddeler, özel organik kimyasallar;seramiklerin karakterizasyonu: Spesifikasyonlar, partikül boyutu, yüzey alanı, por boyutu, yoğunluk;öğütme: öğütme ekipmanları ve performansları; Granülasyon: püskürtmeli kurutma; tozların paketlenmesi;yüzey enerjisi: Laplace ve Kelvin denklemleri, yüzey enerjisini kontrol eden parametreler, ıslatma, katı-katı, katı-sıvı ve katı-gaz arayüzleri, Süreç ilaveleri: sıvılar, ıslatıcılar, deflokulantlar ve koagulantlar; Kolloidler: sınıflandırma, kolloidal asıltıların kararlılığı; Arayüzeyin önemi; Sarjlanmış arayüzeyler ve elektriksel çift tabaka; DLVO Teorisi, Killerin Deflokulasyonu; Reolojik özellikler ve ölçümü;şekillendirme Metotları: Kuru ve Izostatik presleme; Şekillendirme metotları: Alçı döküm, plastik

14 şekillendirme ve diğerleri; Kurutma; sinterleme:katı hal sinterlemesi; Sıvı faz sinterlemesi, vitrifikasyon;sinterleme fırınları : Reed, J. S., Principles of Ceramic Processing John Wiley&Sons, New York (1995). Ring, T. A., "Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Synthesis", Academic Press, San Diego (1996). Hunter, R., Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1993). Rahaman, M. N., "Ceramic Processing and Sintering", Marcel Dekker Inc. (1995). Hiemenz, P. C. and Rajagopalan, R., "Principles of Colloid and Surface Chemistry", Marcel Dekker Inc. (1997). W.D. Kingery, H.K. Bowen, and D.R. Uhlmann, Introduction To Ceramics, John Wiley and Sons, D. W. Richerson, "Modern Ceramic Engineering," Second Edition, Marcel Dekker Inc., (1992). MMM305 Faz Diyagramları (3-0) 5 Temel kavramların tanımı(çözünürlük, bileşen, denge, faz). Faz diyagramlarına giriş ve termodinamiktemelleri. Tek bileşenli sistemlerde faz ilişkileri, iki bileşenli izomorf sistemler, sabit reaksiyon içeren ikibileşenli sitemler. Üç ve dört bileşenli sistemler; sıvı ve katı yüzeylerin izdüşümü, Alkamed çizgileri,uyumluluk üçgenleri, üçlü sabit reaksiyonlar, denge kristalleşme yolları, üçlü sistemlerde sabit sıcaklıkkesitleri ve dikey ikili sistem kesitleri. Uygulamalar. : Introduction to Phase Equilibria in Ceramics, C. G. Bergeron, S. H. Risbud, The American Society, Inc. Yardımcı : Phase Equilibria Diagrams, M. A. Clevinger The American Society, Inc. MMM307Malzeme Laboratuarı I (0-4) 6 Su verme-menevişleme deneyi, Yeniden kristalleşme deneyi, Çökelme sertleşmesi deneyi, Numune hazırlama: parlatma, dağlama; XRD ile faz analizi, XRF, optik mikroskop; SEM (SE-BSE); SEM (EDX); FTIR; Termal analiz; Korozyon MMM309 Kimyasal Metalurji (3-0) 5 Metalurjik Hammaddeler, Cevher Hazırlama Teknikleri, Yüzey Küçültme İşlemleri. Pirometalurjik Proseslerin Genel Karakteristikleri,Kimyasal Reaksiyonların Termodinamiği ve Kinetiği, Oksit, Klorür, Sülfür ve Karbür Oluşumu, Metal Bileşiklerinin Buhar Basıncı- Sıcaklık İlişkileri, Kavurma, Uçurma, Ayrıştırma,, Kalsinasyon, Mat ve Curuf Oluşumu, Redüksiyon, Redükleyici Ergitme İşlemleri, Pirometalurjik Rafinasyon İşlemleri.

15 Hidrometalurji, Çözündürme İşlemleri, Çözelti İşleme, Solvent Ekstraksiyon. Elektrometalurji, Sementasyon, Elektroliz, Rafinasyon, Kaplama, Yüzey Temizleme. : Fathi Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy Işık Erdal, Kimya Mühendisliği Extraktif Metalurjisi D.W. Hopkins, Fundamentals of Metallurgical Processes Chiranjib Kumar Gupta, Chemical Metallurgy Principles and Practice J.J. Moore Chemical Metallurgy,1981 Cankut, S., Ekstraktif Metalurji İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 884, Butts, A., Metalurji Problemleri İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 802, ( Çeviren Prof. Dr. Veli Aytekin) Doç.Dr. Halil Arık Ekstraktif Metalurji Ders Notları Eylül-2009,gazi Üniversitesi Prof.Dr.Zeki Çizmecioğlu, Üretim Metalurjisi Prensipleri Ders Notları,2005 VI. YY. Dersleri MMM302 Döküm (3-0) 4 Sıvı metal,çekirdeklenme,katılaşma ve büyüme,dökümlerde yolluk ve besleyici hesabı,katılaşma zamanı, akışkanlık ve sıvı metalde gazlar,döküm yolu ile üretim teknikleri, kalıp kumları ve maçalar,döküm yöntemleri,ergitme fırınları ile dökme demirler ve döküm hatalarını kapsar Principles of Metal Casting, Heine, R.W., Loper, C.R., Rosenthal, P.C., A.F.S., McGraw-Hill Book Co. MMM304Alaşımlar (3-0) 4 Alaşım teorisi ve alaşımların mikroyapıları.mikroalaşımlı çelikler (HSLA çelikleri). Yüksek Sıcaklık Alaşımları (süperalaşımlar). Alüminyum alaşımları, Titanyum alaşımları Magnezyum Alaşımları, Manyetizma ve Manyetik Alaşımlar, Bakır Alaşımları, Durum çalışmaları (case studies). Çeşitli endüstriyel uygulamalar için alaşım seçimi. İşgörmezlik durumları içeren durum çalışmaları (case studies). Çeşitli endüstriyel uygulamalar için alaşım seçimi. Sınıf içi tartışma. İlgili makaleler. MMM306Polimer Malzemeler (3-0) 4 Polimerlerin Tarihi Gelişimi, Polimer Teknolojisi, Polimerler, Polimer Türleri (Termoplastik, Termoset, Elastomerler), Polimerizasyon Teknikleri (Yığın, Çözelti, Süspansiyon, Emülsiyon, Ara Yüzey Polimerizasyon), Polimer üretiminde kullanılan katkılar; Polimerlerin Termal ve Mekanik Özellikleri, Termoplastik teknolojisi; Termoset teknolojisi; Polimer Matriksli

16 Kompozitler ve Nanokompozitler, Lif teknolojisi; Polimer filmler; Polimer köpükler; Polimer kaplamalar; Polimerlerde kullanılan katkı maddeleri Polimer Teknolojisi, Prof. Dr. Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2012 Fundamentals of Polymer Engineering, Arie RAM, Plenum Pres, Handbook of Thermoset Plastıcs, Sidney H. Goodman, Second Edition, Polimer Teknolojisine Giriş, E. Pişkin, Inkilap Kitapevi. Textbook of Polymer Science, Billmeyer, F. W. Jr., 3rd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, (1984) Fundamentals of Polymer Science An Introductory Text, Painter, P. C. and Coleman, M. M., Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster, PA, USA, (1997) Introduction to Polymers, Young, R. J. and Lovell, P. A., 2nd Ed., Chapman&Hall, London, UK, (1997) * Handbook of Plastics Technologies, Harper, C. A., (Ed.), McGraw-Hill Professional Publishing, USA, (2006) (Ebrary) Introduction to Physical Polymer Science, Sperling, L. H., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, (2006) Plastics: Materials and Processing, Strong, A. B., 3rd Ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Columbus, OH, (2006) MMM308 Malzeme Laboratuarı II (0-4) 6 Fiziksel testler: farklı yöntemlerle yoğunluk ölçümü, Renk ve parlaklık ölçümü; Çekme testi; Basma testi; Eğme testi; Çentik darbe testi; Sertlik testi; Kırılma tokluğu; Yorulma deneyi; Aşınma deneyi; Termal şok testi; Tahribatsız muayene testleri MMM310 Kimyasal Kinetik (3-0) 3 3. YIL TEKNİK SEÇMELİ DERSLER Kinetik Kavramlar (Tükenme ve Oluşma hızları, Reaksiyon Hızı, Deneysel Hız Denklemleri, Reaksiyon Mertebesi, Hız Sabitleri ve Hız Katsayıları, Yarılanma Süresi), Kinetik Verilerin Değerlendirilmesi (İntegrasyon ve Diferansiyel Metodlar), Kompleks Reaksiyonlar (Zıt, Ardışık ve Paralel Reaksiyonlar), Moleküler Kinetik (Arhenius Kanunu, Aktifleşme Enerjisi, Sert Küre Çarpışma Teorisi, Geçiş Hali Teorisi), Çözelti Reaksiyonları (Çözücünün Dielektrik Sabitinin Etkisi, İyon Şiddetinin Etkisi, Hidrostatik Basınç Etkisi), Karmaşık Reaksiyon Mekanizmaları (Hız Kontrol Eden Basamak Metodu, Kararlı Hal Yaklaşımı, Zincirleme Reaksiyonlar), Kataliz (Homojen ve Heterojen Kataliz). Kimyasal Kinetik, Prof. Dr. Mehmet Saçak, 3. Baskı, Kimyasal Kinetik Ders Notları, Prof. Dr. Yavuz ONGANER, Modern Üniversite Kimyası, C.E. MORTIMER, cilt:

17 MMM311 Uygulamalı Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3-0) 3 Mühendislikte en sık kullanılan üretim yöntemleri grubundan metal şekillendirme proseslerinin sonlu elemanlar yöntemi ile çözülmesi bu ders kapsamında amaçlanmaktadır. Yine ders kapsamında, Sonlu elemanlar yöntemine giriş, eleman, düğüm noktası, ağ yapısı kavramları, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve hesaplanması,sonlu elemanlar yöntemi ile problem modelleme, katı tasarım ve sonlu elemanlar analizi ilişkisi,metal şekillendirme prosesleri anlatılacak ve metal şekillendirme prosesleri üzerinden uygulama örnekleri yapılacaktır. Dorel Banabic, Sheet Metal Forming Processes: Constitutive Modelling And Numerical Simulation, Springer, MMM312 Seramiklerin Termokimyası (3-0) 3 Seramiklerin yapı-özellik ilişkileri hakkında bilgi ve örnek problemlerin çözümü; Faz diyagramları; Hess Kanunu; malzeme termodinamiği ile ilgili kavramlar ve örnek problemlerin çözümü; Kimyasal denge; Reaksiyon kinetikleri; Gibbs serbest enerji, Ellingham diyagramları; Çözelti termodinamiği Chemical Metallurgy, Second Edition, J.J. Moore, 1-4 Chapters, pp Materials Thermochemistry, Pergamon MMM313 Enstrümental Analiz (3-0) 3 Analitik Metodlar, Analiz İçin Enstrümant, Enstrümantal Metodun Seçimi, Sinyal ve Gürültü, Elektromanyetik Radyasyon Ve Özellikleri (Dalga ve Tanecik Özellikleri), Radyasyon Kaynakları ve Dedektörler (Lazerler, Fourıer Transform), UV, Görünür Bölge ve IR Absorbsiyonuna Giriş (Transmittans, Absorbans, Absorbtivite Ve Molar Absorbtivite, Beer s Kanunu), Moleküler UV ve Görünür Bölge Absorbsiyonu (Elektronik Geçişler, π, σ, n, d, f Elektronları ve Geçişleri), Moleküler Lüminesans ve Kemilüminesans Spektroskopisi, Atomik Spektroskopi, İnfrared Spektroskopisi (FT-IR), Raman Spektroskopisi, Kütle Spektroskopisi, Kromatografi Metotları (Sıvı Kromatografi ve Teorisi; Cam Kolon Kromatoğrafi; İnce Tabaka Kromatografi; İyon Değiştirme Kromatografi (İTK)); Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC), Gaz Kromatografi (GC), Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR). İnstrümental Analiz, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, Gazi Kitapevi, 6. Baskı, Enstrümantal Analiz Ders notları, Prof. Dr. Ümit DEMİR, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Prof. Dr. Metin Balcı, (1. Baskı), ODTÜ yayıncılık, 2000.

18 MMM314 Malzemelerin Isıl İşlemi (3-0)3 Isıl işlem kaynaklı özellik değişimleri. Demir-karbon sistemi. Çözünürlük. Östenitleme, östenitdönüşümü. İç yapısal gelişim. İç yapı-özellik ilişkisi. I-T ve C-T diyagramları, tavlama, havada soğutma, sertleştirme, kritik soğuma hızı (CCR). Gerçek soğuma hızı, su verme ortamları, büyüklük ve kütle etkisi. Sertleştirilebilirlik ve yalın karbonlu ve alaşımlı çeliklerde serleştirme uygulamaları. Temperleme. İkincil sertleşme, temperleme kırılganlığı, östemperleme. Yüzey sertleştirmesi (alev ve indüksiyon sertleştirmesi, karbürleme, nitrürleme). Kalıntı gerilimlerin oluşumu ve etkisi, martemperleme uygulamaları; Seramiklere uygulanan ısıl işlemler; polimerlere uygulanan ısıl işlemler : Isıl İşlemler, M. A. Topbaş, Prestij Basın Yayın ve Hizmetleri, İstanbul MMM315 Demir ve Çelik Üretimi (3-0) 3 Dünyada ve Türkiyede demir çelik sektörü. Demir mineralleri ve yüksek fırın için hazırlanması. Metalurjik kok kömürü ve üretimi. Yüksek fırın ve yüksek fırında pik demir üretimi. Çelik üretim metotları, sürekli döküm tekniği ile çelik blok üretimi, haddeleme ve yarı mamul çelik üretimi. Çelik türleri ve genel olarak kullanım alanları. Demir sementit denge diyagramı ve izahı. Mustafa YENİÇERİ, IRON-STEEL, Yayınlayan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Selehattin ANIK, E.Sabri ANIK, Murat VURAL (Çeviri) MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ, Birsen Yayınevi, İstanbul J.D. Gilchrist, EXTRACTION METALLURGY, Third Edition, 1989, Printed in Great Britain by BPcc Wheatons Ltd, Exeter. MMM316 Seramiklerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Seramiklerde kimyasal bağlar; Kristal sistemleri; Miller indisleri; Newmann Kuralları ve Tensör özellikleri; Pauling Kuralları; Elastik davranış; Sertlik; Mukavemet; Kırılma tokluğu; Seramiklerde plastik deformasyon mekanizmaları; Toklaştırma mekanizmaları N. Dowling, Mechanical Behaviour of Materials. Englewood, NJ: Prentice Hall, Inc D.R. Askeland, The Science & Engineering of Materials. London: Chapmann & Hall., Prof. Dr. Paşa Yayla, Kırılma Mekaniği, Seçkin Yayıncılık, W. D. Callister, Materials Science and Engineering:An Introduction (John Wiley 2007, 7th edition)

19 MMM317 Elektrokimya (3-0) 3 Ara Yüz ve Ara Faz Tanımları, Durgun Elektrik ve Faraday Yasaları, Elektrokimyasal Tepkimeler, Elektrolitik İletkenlik, Etkinlik Katsayısı, Arrhenius Kuramının Kusurları, Debye-Hückel Kuramı, Elektriksel İletkenlik Ve Ölçülmesi, Özdirenç Ve Öziletkenlik, Hücre Sabiti, Eşdeğer Ve Molar İletkenlik, Direnç Ölçülmesi, İyonik İletkenlik, Ayrışma Derecesi Ve İletkenlik, Yarı İletkenler, İletkenlik Ölçmelerinin Uygulaması, Taşıma Sayıları, Kimyasal Potansiyel Ve Aktiflik Katsayısı, Kimyasal Potansiyel Ve Konsantrasyonla Değişimi, Aktiflik Katsayısı, İyonik Kuvvet, Elektrolit Dengeleri, Asit Ve Baz Kavramları, İyonlaşma Sabitlerinin Belirlenmesi, Ortak İyon Etkisi, Suyun İyonlar Çarpımı, PH ve POH Kavramları, Kuvvetli ve Zayıf Asit-Bazlar, Tampon Çözeltiler, Çözünürlük Çarpımı, Elektrokimyasal Piller, Derişim Pilleri, Zar Gerilimi, Tuz Köprüsü, Elektrokimyasal Enerji Kaynakları, Korozyon, Elektroliz. Elektrokimya, Prof. Dr. M. Ayhan ZEREN, Birsen Yayınevi, Elektrokimya ve Uygulamaları, Hayri YALÇIN, Metin GÜRÜ, Palme yayıncılık, Fizikokimya, Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Gazi kitabevi, MMM318 Polimerlerin Mekanik Davranışı (3-0) 3 Giriş; Molekülün Yapısı; Polimerik Katıların Yapısı; Kauçuğun Elastik Özellikleri; Viskoelastisite; Akma ve kırılma; Takviyeli Polimerlerin mekanik özellikleri; Tasarım Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley, C. B. Bucknall, Oxford University press, New York 1988 MMM319Demir Dışı Metaller (3-0) 3 Demir dışı metaller, özellikleri, kullanım alanları, Türkiye ve dünya rezervleri, Türkiye cevher-metal değerlerinin alım-satımı, ekonomik potansiyeli. Alaşım dayanımını artırma yöntemleri. Aluminyum minerallleri, boksit ve özellikleri, sınıflandırılması, rezervleri, aluminyum ve alaşımları. Aluminyum ve alaşımları, özellikleri, kullanım alanları. Bakırın özellikleri ve mineralleri, kullanım alanları. Bakır alaşımları ve Özellikleri, kullanım alanları. Çinko özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Çinko alaşımları, kullanım alanları. Kalay özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Kalay alaşımları, kullanım alanları. Magnezyum özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Magnezyum alaşımları, kullanım alanları. Kurşun özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Kurşun alaşımları, kullanım alanları. Nikel-Krom özellikleri, minerallleri ve rezervleri, Nikel-Krom alaşımları, kullanım alanları. Değerli metaller ve alaşımları(altın, gümüş, platin ), özellikleri ve kullanım alanları. Yüksek sıcaklık metalleri(tungsten, ), özellikleri ve kullanım alanları.

20 Demirden Gayrı Metaller Metalurjisi I-II, Çev:Erman Tulgar, İTÜ Matbaası, Principles of Extractive Metallurgy, F. Habashi, Volume 2-4, Wiley-VCH, MMM320Kaynak Teknolojisi (3-0) 3 Çeşitli malzemelerin kaynaklama ve birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması. Yapısal (metal, seramik, plastik ve kompozitlerin) birleşme teknikleri: kaynaklama, lehimleme, difüzyon kaynağı, yapıştırma. Prensipler, bağlantı dizaynı, değişik bağlantı tiplerinde operasyon ve uygulamalar.elektronik bağlantılar: dalga ve akış lehimleme; tel, flip-çip ve yonga bağlantılar. Bağlantıların karakterizasyonu. Selahattin Anık, Kaynak Tekniği El Kitabı İlgili makaleler MMM322Toz Metalurjisi (3-0) 3 Toz metalurjisinin tanımı ve amacı, avantaj ve dezavantajları, tarihçesi ; Toz metalurjisinin kullanım alanları, dünyadaki ve Türkiyeeki yeri;toz üretim teknikleri, tozların karakterizasyonu, şekillendirme, katı ve sıvı faz sinterlemeleri, sinterleme atmosferleri, sinterleme fırınları. sinterlenmiş ürünün karakterizasyonu Ders kitabı Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri, Türk Toz Metalurjisi Derneği yayını İlgili makaleler

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3 1 st Year MAT 101 Matematik I Autumn 7 FİZ 101 Fizik I Autumn 7 KİM 101 Kimya I Autumn 5 MSE 115 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Autumn 4 İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn TAR 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları Ders Adı Seramikler ve Refrakter Malzemeler Ders Kodu MATE 311 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

VI 1 0 2 0 2 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

VI 1 0 2 0 2 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270302 MALZEME KAREKTERİZASYONU Teori Uygulama VI 1 0 2 0 2 4 Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Malzemelerinin karekterizasyonunda kullanılan

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları

Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları Ders Adı Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi Ders Kodu MATE 486 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir BÖLÜM 1. HEDEFLER Malzeme Bilimi ve Mühendislik Alanlarını tanıtmak Yapı, Özellik ve Üretim arasındaki ilişkiyi

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS. Dersin Kodu: MME 2006 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FAZ DİYAGRAMLARI Dersin Orjinal Adı: PHASE DIAGRAMS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL

EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL Ders Adı Kredi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I (2-0- 2) Bilgisayar-I (1-1 -2) Türk Dili-I (2-0- 2) Yabancı Dil-I (2-0- 2) Matematik (2-1- 3) Kimya (2-0- 2)

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KIRILMANIN TEMELLERİ KIRILMA ÇEŞİTLERİ KIRILMA TOKLUĞU YORULMA S-N EĞRİSİ SÜRÜNME GİRİŞ Basınç (atm) Katı Sıvı Buhar

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER... İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ... 2 1.2. YALITKANLAR VE İLETKENLER... 4 1.2.1. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler... 4 1.2.2. Topraklanma...

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 1. Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. 2. Yeryüzündeki diller,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 2 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net DERSİN AMACI: Malzeme Biliminde temel kavramları tanıtmak ÖĞRENECEKLERİNİZ: Malzeme yapısı Yapının özelliklere olan etkisi Malzemenin

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Orjinal Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme Isıl İşlem Isıl İşlem Isıl işlem, metal veya alaşımlarına istenen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri olarak tanımlanır. Çeliğe uygulanan temel ısıl

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Kodu Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati ÇOMU Top. Teori Uyg. Kredi

Kodu Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati ÇOMU Top. Teori Uyg. Kredi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI 2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ I.YIL I.Yarıyıl Top. Teori Uyg.

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları (MATE 301') Ders Detayları

Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları (MATE 301') Ders Detayları Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları (MATE 301') Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1. SINIF (I. YARIYIL)

1. SINIF (I. YARIYIL) 1. SINIF (I. YARIYIL) KIM 101-GENEL KİMYA I (5 0 5) Genel Kimya-I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini sağlayacak mantığı

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 77 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // Deneme Sınavı 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMU E-mail : okumus@ktu.edu.tr WEB : http://www.hiokumus.com 1 İçerik Giriş

Detaylı

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar

Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / bahar Malzemelerin Yüzey İşlemi MEM4043 / 2016-2016 bahar yüzey mühendisliği Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Ders İçeriği ve Konular 1 Ders içeriğ-amaç/yöntem

Detaylı

ELLINGHAM DİYAGRAMLARI

ELLINGHAM DİYAGRAMLARI 7 ELLINGHAM DİYAGRAMLARI 7.1. Giriş Ellingham, 1944 yılında oksitli bileşenlerin sıcaklığa karşı oluşum standart serbest enerji değişimlerini gösteren grafiği çizen ilk kişidir. Daha sonraları aynı diyagram

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18

İçindekiler. 1. Giriş. 2. Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ 18 İçindekiler Sembol Lİstesİ xxi 1. Giriş Öğrenim Çıktıları 2 1.1 Tarihsel Bakış 2 1.2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3 1.3 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 5 1.4 Malzemelerin Sınıflandırılması 5

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması Malzeme Nedir? Genel anlamda ihtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. Teknik anlamda

Detaylı

V 3 0 0 0 3 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

V 3 0 0 0 3 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270301 FİZİKSEL METALURJİ Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V 3 0 0 0 3 4 Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı