T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize

2 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve mesafelerin önemsizleştiği bir enformasyon çağı yaşanmaktadır. Böyle bir dünya düzeninde yabancı dil edinimi gittikçe önem kazanmaktadır. Yabancı dil edinimi, akademik alanda giderek daha ön plana çıkmaktadır. Yabancı dil ediniminin, uluslararası yönü dışında, ülkemizin akademik gelişimine etkisi de yadsınamaz. Ülkemizdeki Yüksek Öğretim Kuruluşlarının akademik sıralamasında ön plana çıkan üniversitelerin, yabancı dil eğitiminde en başarılı kurumlar olması bir tesadüf değildir. Kaliteli yabancı dil edinimi, insanları ve kurumları Dünya ya açmakta, ulusal düzeyden uluslar arası düzeye çıkmaktadır. Yabancı dil alanında başarılı kurum ya da insanların akademik gelişim ve bilgi edinme süreçlerinde tıkanma yaşamadıkları görülmektedir. Bu düşünceler ışığında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nun geliştirilmesini fevkalade önemli addediyoruz. Birimimizin gelişiminin, üniversitenin gelişimini de aynı derecede etkileyeceğini vurgulamak isterim yılı içerisinde kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, kısa zamanda akademik ve idari kadro aktarımlarını yapmış olup, tahsis edilen 23 akademik ve idari personel odası, 2 multi medya sınıfı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Yine, faaliyetlerimizin gerektirdiği taşınır malların teslim alınması ve taşınır kayıt sistemine kayıtlarının yapılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Okulun 2013 yılı bütçesinde yer alan toplam ödenek ,00. olup, bunun ,00 personel giderlerine, ,00 TL. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerine ve ,00 TL. mal ve hizmet alımlarına harcanmıştır. Kamu hizmeti gereği olarak ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, harcanan okul bütçesi ile diğer mali işlemlere ilişkin ayrıntılar Yabancı Diller Yüksekokulu 2013 Yılı faaliyet raporu içerisinde açıklanmıştır. ŞUBAT 2014 Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN Müdür 2

3 I- GENEL BİLGİLER Misyon Akademik ve etik değerlere bağlı sorumluluk sahibi, Yabancı Dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilen, kendini ve yazılı sözlü olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Vizyon Fiziki ve Teknik alt yapısı ile yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretim elemanlarının mesleki gelişlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı oluşturmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar tarih ve 2894 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun Ek:30 uncu maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulumuz kurulmuştur. 26 personelimiz mevcut olup; Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN, Müdür Yardımcımız Okt. Hızır Ali GÜZEL, 19 Okutmanımız, 1 uzmanımız, Bir Yüksekokul Sekreterimiz, 1 Şefimiz ve 2 Bilgisayar İşletmenimiz halihazırda görev yapmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu döneminde ; Üniversite genelindeki ortak yabancı dil dersleri öğretimini ve hazırlık sınıfı eğitimlerini yapmaktadır. Hazırlık sınıfı eğitimleri hali hazırda; Tıp Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi ne yönelik olarak devam etmektedir. Yüksekokulumuzun, 2014 Yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri arasında; personele, öğrencilere ve halka yönelik dil kursları açılması yer almaktadır. Yüksekokul bünyesindeki akademik kadronun, kendisini alanında geliştirmesi özellikle desteklenmektedir. C. İdareye İlişkin Bilgiler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun, İdari Yapısı 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef ve 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninden oluşmaktadır. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokulun idari organları olarak ilgili mevzuata uygun şekilde görevlerine devam etmektedir. 3

4 1- Fiziksel Yapı Yüksekokulumuz, Üniversitemizin Merkez Kampüs içinde yer bulunmaktadır. Okulumuza tahsis edilmiş 23 oda (Akademik,İdari ofis) ve Bilgisayar laboratuarı niteliğinde 2 multi medya eğitim sınıfı mevcuttur.elektronik ekipman olarak okulumuza ait 2 adet Telefon, 1 adet Faks, 1 adet Fotokopi Makinesi,18 adet Bilgisayar, 5 adet Yazıcı ve 10 adet (2+1) hoparlör sistemi bulunmaktadır. Bu cihazlar Eğitim ve İdari faaliyetlerde kullanılmaktadır Taşınır Malzeme Listesi (Taşınır Mal Listesinde sadece dayanıklı taşınırlara yer verilecektir. Dayanıklı taşınırlara kod listesinde iki düzeyli olarak yer verilmiştir. Birimler güncel taşınır kod listesine göre taşınır listesini düzenlenmeyeceklerdir.) Tablo I.7. Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu I.Düzey Kodu II. Düzey Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Miktar Bilgisayar kasası Adet Ekranlar Adet Lazer Yazıcı Adet Fotokopi Makinesi Adet Fax Cihazı Adet Projeksiyon cihazları Adet 1 Birimler kendi bilgilerini, tüm Üniversite için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. NOT: SGB.net veya ilgili taşınır programından ikinci düzeyde döküm alınarak yukarıdaki tabloya göre doldurulacaktır Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 4

5 Yüksekokulumuz bünyesinde kampus içinde Multi Medya Dil Laboratuarı 2 adet 20 kişililik olmak üzere toplam 40 öğrenci Eğitim görebilmektedir. Eğitim Alanı Tablo I.8. Eğitim Alanları Derslikler Anfi (Adet) Sınıf (Adet) Bilgisayar Laboratuarı (Adet)( Dil Lab) Diğer Lab (Adet) TOPLAM (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251 Üzeri Kişilik TOPLAM 2 2 (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) Tablo I.9. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (Adet) * Büro Derslik (Anfi+Sınıf) 21 2 Laboratuar (Bilgisayar+Diğer) Diğer TOPLAM 21 2 * Tüm birimler kendi alanlarını yazacak. Üniversitenin tamamı için ise Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) 5

6 Tablo I.10. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları (I.Öğretim) 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Öğrenci Sayısı ( I. Öğretim) Tıp Fak. Hazırlık (2 Sınıf) Turgut Kıran DYO Hazırlık (3 sınıf ) Mühendislik Fak. Hazırlık (2 sınıf) Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Derslik Sayısı/Öğrenci Sayısı) Tıp Fak.Hazırlık Turgut Kıran DYO Mühendislik Fak /49=25 3/70=23 2/45= /17 3/20 2/42 YDYO olarak 2012/2013 yılında Eğitim Öğretime Merkez kampus içinde başlamış bulunmaktayız. Tablo I.13. Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Derslik Sayısı / Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı)* Örgüt Yapısı 6

7 (Birim Teşkilat şeması aşağıdaki örnek şema gibi hiyerarşik yapıyı gösterecek şekilde oluşturulur ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilir.) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okt. Hızır Ali GÜZEL Müdür Yardımcısı Av. Önder ŞAHİN Yüksekokul Sekreteri Yeter ALTUNBAŞ Şef Erhan SELAMET Bilgisayar İşletmeni Belma YURDAKUL Bilgisayar İşletmeni Yabancı Diller Yüksekokulu; 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef ve 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 6 kişilik idari kadrosuyla faaliyetini sürdürmektedir. 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuzda, her biri 20+1 Bilgisayarlı 2 adet Multi Medya Yabancı Dil Eğitim- Öğretim sınıfı kullanılmaktadır. Söz konusu sınıfların internet bağlantısı mevcut olduğu için Yabancı Dil Derslerinde Teorik Öğretimin yanı sıra Pratik örnekleme ve uygulamalarda yapılabilmektedir. Birimimizde kullanılmakta olan e-devlet uygulamalarında SGB, KBS, HYS otomasyon sistemleri mali konulara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerin, kolaylık doğruluk ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde icra edilmesini sağlamaktadır. 3.1-Paket Programları ve Bilgisayarlar Birimimizde hali hazırda kullanılan paket program yoktur. Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Paket Programlar Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar (Ak.Pers. ait) 60 Tablo I.22. Yıllar İtibariyle Bilgisayar Sayıları Cinsi Masa Üstü Bilgisayar 2 18 Taşınabilir Bilgisayar TOPLAM

9 Tablo I.23. Bilgisayar Laboratuarı Bilgileri Bilgisayar Laboratuarı Sayısı Laboratuarda Bulunan Bilgisayar Sayısı 2 42 Tablo I.24. Bilgisayar Laboratuarlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi Bilgisayar Laboratuarı Sayısı 2 2 Laboratuarda Bulunan Bilgisayar Sayısı Tablo I.25. İnternet Erişimi ve Kullanımı Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m 2 ) Kurumsal Web Sayfasının Aldığı Ziyaretçi Sayısı 650 Web Sayfası Olan Birim Sayısı NOT: Tüm birimler kendi alanlarını yazacak. Üniversitenin tamamı için ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) 1 9

10 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Akıllı Tahta Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Telefon Makinesi 2 2 Faks 1 1 Yazıcı (Barkot Yazıcısı Dahil) 5 5 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Mikroskoplar Toplam NOT: Fotokopi Makinesi birkaç fonksiyonlu kullanılıyorsa (fax,tarayıcı,vb.) sadece bir yere yazılacak Tablo I.28. Laboratuarlarda Bulunan Cihazlar Cihazın Adı Hangi Kaynaktan Alındığı (Bütçe, Tübitak, Bap, Bağış vb.) Adet İnteraktif Güç Kaynağı Bağış 2 Multi Medya Dil Eğitim Seti Bağış 42 Sunucu ve Ağ Cihaz Kabinleri Bağış 2 Harici Yedekleme Üniteleri Bağış 2 Swichler Bağış 2 Routerler (Yönlendirici Cihazlar) Bağış 2 10

11 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları gibi bilgilere yer verilir. Ayrıca bu başlık altında birimin personel ihtiyacı yada personel fazlasına ilişkin değerlendirmeler yapılır ve bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir Akademik Personel Yüksekokulumuzda; 20 Okutman,1 Uzman kadrolu Akademik personel mevcuttur. Tablo I.29. Akademik Personel * Kadroların Doluluk Oranına Göre Unvan Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman 1 1 Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi TOPLAM * Her birim kendi personel bilgilerini, Personel Daire Başkanlığı ise tüm üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. 11

12 Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Tablo I.30. Akademik Personel Değişim Tablosu* 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Okutman -2-1 Araştırma Görevlisi Uzman Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı TOPLAM -2-1 Tablo I.34. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı * 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde 80,95 9,52 9,52 * Her birim kendi personeline ait, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. 12

13 Tablo I.35. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı* 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde 71,42 9,52 9,52 * Her birim kendi personeline ait, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. (Tablolarla ilgili açıklama yazılacak) Tablo I.36. Yıl İçinde Üniversitemizde Göreve Başlayan Akademik Personel* Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi * Her birim kendi personeline ait, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır Tablo I.37. Yıl İçinde Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personel* Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Okutman Zinnet BUYUK YDYO İstifa * Her birim kendi personeline ait, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. Zinnet BUYUK, Evlenme ve başka bir üniversiteye okutman olarak atanma mazereti ile istifa etmiştir. 13

14 4.2- İdari Personel Yüksekokulun İdari Faaliyetlerinde görev yapan; 1Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef ve 2 Bilgisayar İşletmeni kadrolu, toplam 4 personelimiz bulunmaktadır. Tablo I.38. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) * Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM 4 4 * Her birim kendi personeline ait, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) 14

15 Tablo I.39. İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı* Kadro Ünvanı Dolu Boş Toplam Kadro Ünvanı Dolu Boş Topl. Genel Sekreter Programcı Genel Sekreter Yardımcısı Çözümleyici Hukuk Müşaviri Şef 1 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayman Personel Dairesi Başkanı Ayniyat Saymanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Memur İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ambar Memuru Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sekreter Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Veznedar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bilgisayar İşletmeni 2 2 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Şoför Üniversite Hastaneleri Uzman Tabib Hastane Müdürü Tabib Fakülte Sekreteri Diş Tabibi Yüksekokul Sekreteri 1 1 Biolog Enstitü Sekreteri Odyolog Şube Müdürü Psikolog Mali Hizmetler Uzmanı Fizyoterapist Savunma Uzmanı Diyetisyen Sivil Savunma Uzmanı Hemşire Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı Hayvan Sağlık Memuru Sağlık Teknikeri Avukat Sağlık Teknisyeni İmam Laborant Hizmetli Kütüphaneci Hasta Bakıcı Mühendis Hayvan Bakıcısı Mimar Aşçı İstatikçi Kaloriferci Tekniker Bekçi Teknisyen Gassal * Her birim kendi personeline, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak 15

16 Tablo I.40. İdari Personelin Eğitim Durumu* İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 2 2 0,50 0,50 * Her birim kendi personeline, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak Tablo I.41. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı* 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0,50 0,25 0,25 * Her birim kendi personeline, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. Tablo I.42. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı* 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 2 2 Yüzde 0,50 0,50 * Her birim kendi personeline, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. 16

17 Tablo I.43. Üniversitemizde Göreve Başlayan İdari Personel Listesi* Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Yük.Ok.Sek Önder ŞAHIN 2012 Şef Yeter ALTUNBAŞ 2002 Bilg.İşletmeni Erhan SELAMET 2012 Bilg.İşletmeni Belma YURDAKUL 2011 * Her birim kendi personeline, Personel Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. Tablo I.48. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel ,85 57,14 İdari Personel ,50 0,50 TOPLAM ,00 56,00 Tablo I.49. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Özel Güvenlik Elemanı ve Temizlik Elemanı Sayısı* 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Özel Güvenlik Elemanı Sayısı Özel Temizlik Elemanı Sayısı 1 1 * Her birim kendi birimine bağlı çalışan personele, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgilere yer verecektir. 17

18 Tablo I.51. Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan* Kapalı Alan m 2 si Temizlik Personel Sayısı 1 Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan (Kapalı Alan /Temizlik Personel Sayısı) * Her birim kendi birimine bağlı çalışan personele, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ise tüm Üniversiteye ait bilgilere yer verecektir. 5- Sunulan Hizmetler * Yabancı Diller Yüksekokulumuzca Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Öğrencilerine merkez kampus içerisinde hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. * Ayrıca Üniversitemiz Akademik birimlerinden talep edilen, ortak Yabancı Dil derslerinin Öğretimi de birimimizce yapılmaktadır. * Üniversitemizde Akademik personele yönelik olarak Yabancı Dil Sınavı Hazırlık kursu iki grup halinde yürütülmektedir. Bu kurslardan yaklaşık 50 öğretim elemanımız yararlanmaktadır. 5.1.Eğitim Hizmetleri Tablo I.52. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları * Birim/Bölüm Adı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Hazırlık Sınıfı TOPLAM *Her birim kendi öğrenci bilgilerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. 18

19 (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) Tablo I.57. Hazırlık Eğitimi Verilen Program Sayısının Toplam Program Sayısına Oranı Hazırlık Eğitimi Verilen Program Sayısı Toplam Program Sayısı Oranı(%) (Hazırlık Eğitimi Verilen Program Sayısı /Toplam Program Sayısı )*100 Tıp Fakültesi 1 1 Mühendislik Fakültesi 1 1 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 1 1 Tablo I.58. Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenci Sayısının Toplam Öğrenci Sayısına Oranı * Birim/Bölüm Adı Hazırlık Sınıfı Okuyan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Oranı* (Hazırlık Sınıfı Okuyan Öğrenci Sayısı / Toplam Öğrenci Sayısı)*100 Tıp Fakültesi ,88 Mühendislik Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu , ,47 TOPLAM * Her birim kendi öğrenci bilgilerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak 19

20 5.3.Beslenme,Sağlık.Spor Hizmetleri Tablo I.73. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Mediko dan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel 25 TOPLAM 25 20

21 Tablo I.90. Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği Verilen Öğretim Elemanı Sayısı Gittiği Katıldığı Etkinlik Adı Soyadı Destek Tutarı Yer (Kongre,Sempozyum,vb.) Prof.Dr.İbrahim YEREBAKAN Okt.Hızır Ali GÜZEL Okt.Emine GÜZEL Okt.Canan KALCIOĞLU Okt.Emine GÜZEL Bosna Hersek Bilkent- Anakara Bosna Hersek Beykent- İstanbul Gazi Üniv Ankara Mayıs 2013/International Burch Üniversitesi / Bosna-Hersek International Conference on Foreign Language Teaching and Aplied Linguistic (Kongre) 1.537, Haziran 2013 / Bilkent Üniversitesi /Türkiye Teachers Exploring Practice for Professional Learning (13. Uluslararası konferans) 314, Mayıs 2013 /International Burch Üniversitesi/ Bosna-Hersek Teaching, Acquiring, and Applying Intercultural Linguistic Competence (Konferans) 1.680,57 CEFR:From a Teaching to a Learning Curriculum Mart 2013 konferans Beykent/Üniversitesi 278,50 Reflecting on Classroom Pratices Kasım 2013 konferans Gazi Üniversitesi/ Ankara 268,00 21

22 Tablo I.91. Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği Verilmeden Giden Öğretim Elemanı Sayısı Adı Soyadı Gittiği Yer Katıldığı Etkinlik (Kongre,Sempozyum,vb.) Okt.Yıldırım ÖZSEVGEÇ İngiltere 15-26Temmuz Creative Teaching in the Adult Classroom, The Lake School of English- Oxford/ İngiltere Okt.Ali ALTUN İngiltere Kasım Creative Teaching in the Adult Classroom, The Lake School of English- Oxford/ İngiltere Okt.Erdem TERZİ İngiltere Temmuz 2013/ İngiltere- Londra English Language Teacher Refresher Course (LLP/ERASMUS Değişim Programı Faaliyetleri kapsamında) 5.4 Faaliyet Bilgileri Tablo I.92. Yıllar İtibariyle Biriminizde Çalışan Personellerin Ulusal Düzeyde Katıldığı Sempozyum, Kongre, Konferans, Panel ve Seminer Sayıları Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer TOPLAM 22

23 Tablo I.93. Yıllar İtibariyle Biriminizde Çalışan Personellerin Uluslararası Düzeyde Katıldığı Sempozyum, Kongre, Konferans, Panel ve Seminer Sayıları Sempozyum Kongre Konferans 10 5 Panel Seminer 3 TOPLAM Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Tablo I.94. Biriminizde Çalışan Akademik Personel Tarafından SCI Expanded,SCI,SSCI,AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı (Uluslararası) Sıra no Makale Sahibinin Soyadı Adı 2013 SCI Expanded SCI SSCI AHCI TOPLAM NOT: 1) Makaledeki tüm isimler Üniversitemizden ise ilk isim yazılacak. 2) Aynı makalede birkaç üniversite varsa Üniversitemizdeki ilk isim yazılacak. 23

24 Tablo I.95. Biriminizde Çalışan Akademik Personel Tarafından SCI Expanded,SCI,SSCI,AHCI Kapsamı Dışındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı (Uluslararası) Sıra no Makale Sahibinin Adı Soyadı 2013 Yılı 1 Okt. Aytaç ÖREN Üst Kurgu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar / Metafictional Confusion on the Term Metafiction NOT: 1) Makaledeki tüm isimler Üniversitemizden ise ilk isim yazılacak. 2) Aynı makalede birkaç üniversite varsa Üniversitemizdeki ilk isim yazılacak. Tablo I.96. Yıllar İtibariyle Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayıları SSCI-SCI Expanded -SCI- AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Tablo I.99. Yıllar İtibariyle Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları Ulusal Alan İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları Ulusal Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları TOPLAM NOT: Ortak yazarlı kitaplar tek kitap olarak yazılacaktır.(recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde çalışan öğretim üyeleri için geçerlidir.) 24

25 Tablo I.100. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayıları (2013) Sıra No Unvanı Adı Soyadı Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü 1 Okt. Aytaç ÖREN 1 TOPLAM 1 Tablo I.101. Yıllar İtibariyle Ulusal Düzeyde Yayımlanan Kitap Sayıları Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm 1 Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Editörlüğü TOPLAM 1 25

26 Tablo I.104. Kongre ve Sempozyumlarda Yayımlanan Bildiri Sayıları Sıra No Unvan Adı Soyadı Uluslararası Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri TOPLAM 1 Okt. Emine GÜZEL 2 2 TOPLAM 2 2 Tablo I.105. Yıllar İtibariyle Kongre ve Sempozyumlarda Yayımlanan Bildiri Sayıları Uluslar arası Poster Bildiri Uluslar arası Sözlü Bildiri 2 Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri TOPLAM 2 26

27 5.7. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Tablo I.106. Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar (Erasmus) Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı English Language Teacher Refresher Course İngiltere 1 TOPLAM 1 1 Tablo I.107. Erasmus Değişim Programına Katılan Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları Yıllar Gelen Öğrenci Sayıları Giden Öğrenci Sayıları Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Giden Öğretim Elemanı Sayıları 1 27

28 5.8. Proje Bilgileri Tablo I.112. BAP Birimi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Sayıları (2013 Yılında Başlayan) Proje Yürütücünün Adı Soyadı Hızır Ali GÜZEL Proje Başlığı Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi Proje Tutarı Oxford ve Cambridge Online Düzey Belirleme Sınavlarının Geçerlilik, Güvenirlilik ve Uygulanabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Tablo I.113. Yıllar İtibariyle BAP Birimince Desteklenen Proje Sayıları Proje Sayısı 1 Proje Tutarı 2500 Not: Devam eden projelere ait bilgilere sadece başlangıç yılında yer verilecektir. 28

29 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Kararlar, ilgili mevzuatın gösterdiği usul çerçevesinde alınıp, onaylandıktan sonra satın alma işlemleri yönetmeliğinin 22/d maddesi ne uygun olarak yapılmaktadır. D- Diğer Hususlar Yüksekokulumuz faaliyetlerini halen, Rektörlük tarafından tahsis edilen fiziki mekanda yürütmektedir. Ancak, Yüksekokulumuzun misyon-vizyonunda açıklanan ve kendisinden beklenilen hedeflere ulaşabilmesi ve yine üniversitemizdeki yabancı dil eğitim-öğretimini arzu edilen düzeyde sürdürebilmesi için merkez kampus dahilinde bağımsız bir hizmet binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yetkili makamlarca yatırım planlamalarında göz önüne alınmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri (Birim Stratejik Planında belirlemiş olduğu amaç ve hedefler yazılır.) Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedefler Hedef-1 İngilizce Öğretimi konusunda Ulusal ve Uluslar arası konferanslar düzenlemek Hedef-2 Düzenlenecek Ulusal ve Uluslar arası konferansların gelir ve giderlerini 5018 Sayılı Kanuna uygun şekilde gerçekleştirilmesi Hedef-3 Bu Ulusal ve Uluslar arası konferanslar kanalı ile Üniversitemizin akademik düzeyinin geliştirilmesi ve tanıtılması Hedef-1 Hazırlık sınıfı olmayan Fakülte ve Yüksekokullarda hazırlık sınıfı açmak. Hedef-2 Yüksekokulun müstakil hizmet binasının hazırlık sınıfı eğitimine uygun şekilde inşa edilmesi için gerekli talep ve tavsiyeleri Rektörlük Makamına iletmek Hedef-3 Hazırlık Sınıfı eğitimi ile üniversitemiz mezunlarının dil edinimini akademik standartlarda gerçekleştirmek Hedef-1 Yüksekokul Öğrt. Elemanlarının mesleki gelişimi için meslek içi eğitim çalışmaları yapmak Hedef-2 Mesleki yayın ve veri tabanlarının takibinin geliştirilmesi 29

30 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Bilimsel ve Teknolojik alanda Ülke kapsamına katkı sağlayabilecek iyi düzeyde Yabancı Dil bilen yetişmiş insan gücü sağlamak. C. Diğer Hususlar Türkçeye ve İngilizceye hakım bireyler yetiştirilmesi için Teknolojik imkanlardan azamı düzeyde yararlanarak mümkün olan en kaliteli Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi uygulamak. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe ödenekleri çerçevesinde ödemeler yapılmış ödenekler aşılmamış ödenek ve gerçekleşen harcama oranlaması %99 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Birimimizde henüz bir mali denetim gerçekleşmemiştir. Tablo III.122. Hazine Yardımı * Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama (a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Pers. Yollukları dahil TOPLAM *Her birim kendi bilgilerini, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. 30

31 Tablo III.124. Bütçe Gelirleri* 2013 Bütçe Tahmini 2013 Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı 02 Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar TOPLAM *Her birim kendi bilgilerini, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. Tablo III.125. Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar Ekonomik Kod Ekonomik Sınıflandırmanın Adı 2013 Yılı Harcama Tutarı I II III IV Kırtasiye Alımları Temizlemesi Alımları Yolluklar Telefon Abonelik Kul. Üc Mak.Tecz.Bakım Onarım Diğ.Day.Malz. Alımı Okul Bakım Onarım 575 *Her birim kendi bilgilerini, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) 31

32 3- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar İngilizce Okutmanlarının Mesleki gelişimine katkı sağlamak amacı ile Özel Sektörden Yabancı Dil kursu Hizmeti satın alınmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu güçlükler Bütçe tasarısının hazırlanması aşamasında ödenek talebi konusunda ve talep edilen ödeneğin tahsis edilmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu konunun aşılması ve ilgili mevzuatında düzenlendiği gibi uygulanması birimimizin Eğitim Öğretimine büyük katkı sağlayacaktır. Tablo III.128. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi İhale Türü Sayı Tutar Sayı Tutar Sayı Tutar Doğrudan Temin Pazarlık Açık İhale (Tabloyla ilgili açıklama yazılacak) Tablo III.130. Yıllar İtibariyle Yapılan Doğrudan Temin Doğrudan Temin TOPLAM Tablo III.132. Yıllar İtibariyle Gelen ve Giden Evrak Sayıları Gelen Evrak Giden Evrak TOPLAM

33 B- Performans Bilgileri 1- Performans Sonuçları Tablosu Tablo III.133. Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gerek Öğrencilerimizin gerek Öğretim elemanlarımızın İngilizce düzeyine azami katkılar sağlamak. Hazırlık sınıfı olan Akademik birim sayısını artırmak, Yüksekokulumuz bünyesindeki bölümleri aktif hale getirmek, İngilizce eğitimini daha geniş kitlelere ulaştırmak. Teknolojiden faydalanmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Genel Toplam

34 Tablo III.134. Faaliyet Maliyetleri Tablosu İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2014 Yılı için ödenekler çerçevesinde Kullandırmak. Eğitim Öğretim giderleri için. Yabancı Diller Yüksekokulu Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek , , ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 Sermaye 0,00 07 Transferleri 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak ,00 İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 34

35 3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Kanunlar çerçevesinde Mali İdari ve Akademik Performans hedefler düzeyinde gerçekleşmiştir. (Konuya ilişkin veriler e kampus.erdogan.edu.tr web adresindeki Performans Bilgi Sistemi Programına tarihi itibari ile girilmiş olup, konuya ilişkin resmi yazı tarih ve 61 Sayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir. 4- Diğer Hususlar Henüz süreç devam etmektedir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Akademik Personelin genel olarak yaş aralığında olması personelin aktif ve dinamik yapıya sahip olması kurum İdaresinde görev alan İdarecilerin deneyimli olması birimin güçlü yönlerindendir. B- Zayıflıklar Bağımsız Hizmet Binasının olmayışı, geçici olarak tahsis edilen halihazırdaki hizmet binamızın 5 akademik birimce (İİBF, Müh. Fak., Sosyal Bil. Enst., Fen Bil. Enst. ve YDYO) müşterek kullanılması zayıflık oluşturmaktadır. Fiziki kapasitemizin yetersiz oluşu ile Müdürlüğümüze tahsis edilen İdari ve Akademik kadro sayısının yetersiz olması ise bir başka zayıf yönü oluşturmaktadır. C- Değerlendirme Üniversitemiz akademik birimlerinde mevcut tüm hazırlık sınıfları Eğitim Yılı başından itibaren Merkez kampus içerisine toplanmıştır. Müdürlüğümüze tahsisli derslik olmadığından ve başka akademik birimlerin derslikleri dönüşümlü olarak kullanıldığından dolayı sınıf sıkıntısı oluşmuştur. Yüksekokulumuza münhasıren tahsis edilecek bağımsız hizmet binasında yapılması bu sorunu çözecektir Öğretim yılı içinde birimimizi ilgilendiren alanlarda, fiziki alanlarda ve ekipman alanında yapılan iyileştirmeler ve katkılardan dolayı Üniversitemizin yönetimine müteşekkiriz. 35

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 1 I - GENEL BİLGİLER Üst Yönetici Sunuşu İçindekiler I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 5 1 Fiziksel Yapı... 5 2 Örgüt Yapısı...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 Sunuş 2008 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile faaliyete geçen birimimizin 2010 yılı Faaliyet Raporu;

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı