SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST"

Transkript

1 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak doğrular içermez. C) Sistemli çalışmayı gerektirir. D) Özgün düşünebilmeyi gerektirir. E) Tüm bilimsel çalışmalarda deneyler kullanılır. TEST 1 4. Bir öğrenci besin maddelerinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için beş özdeş saksı bitkisi hazırlıyor. 2. Kışın düzenli olarak C vitamini kullanan bireylerin, D vitamini kullananlara göre daha az gribe yakalandığı tespit edilmiştir. 3. Bu bilgi doğrultusunda Düzenli olarak C vitamini kullanmak soğuk algınlığını engeller. hipotezini kuran bir kişi; I. Bağımlı değişken olarak soğuk algınlığını II. Bağımsız değişken olarak C vitaminini III. Bağımsız değişken olarak D vitaminini belirlemiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? Büyüme a b Zaman Saf su Gübre var Maden suyu Gübre var Saf su Gübre yok Maden suyu Gübre yok Bu öğrenci yukarıdaki düzeneklerden hangi ikisini kullanarak bir sonuca varabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V Saf su Gübre yok 5. İnsülin hormonu, kan şekerini düşürür. hipotezini test etmek için yapılması gereken ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan şekeri düşen insanlardaki davranışlar saptanmalı B) Hipotezi destekleyebilmek için çıkarımda bulunulmalı C) Hormonun kimyasal yapısı incelenmeli D) Kontrollü deneylerle insülin hormonunun etkisi araştırılmalı E) İnsülin hormonunun yapısı incelenmeli a ve b canlılarına ait büyüme - zaman grafiği verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu canlılara ait olabilir? a b A) Çam Aslan B) Köknar Kavak C) Kedi Çam D) Köpek Bakteri E) Kavak Söğüt 6. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir? A) Subjektif olma B) Şüpheci olma C) Özgün düşünebilme D) Zamanını verimli kullanabilme E) Meraklı olma Î

2 TEST 1 Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 7. Bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisi en son yapılır? A) Kurulan hipoteze uygun tahminde bulunulması B) Doğada gerçekleşen bir olayın problem olarak tespiti C) Verilere uygun hipotez kurulması D) Tahminlerin kontrollü deneyler ile tespiti E) Kontrollü deneyler ile desteklenemeyen hipotezin değiştirilmesi 10. Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi bazı canlılar tarafından gerçekleştirilir? A) CO 2 özümlemesi B) Polimer maddelerin hidrolizi C) Nükleik asit sentezi D) ATP sentezi E) Protein sentezi 8. I. Eşeysiz üreme II. Oksijenli solunum III. Enerji kullanımı Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? 9. Koşmaya başladığımızda artan enerji ihtiyacımızı hızlı soluk alıp vererek, artan ısımızı ise terleyerek dengeleriz. Vücut iç ortamı ile dış ortamını böylece dengede tutmaya çalışırız. Bu durum aşağıda verilen tüm canlıların sahip olduğu özelliklerden hangisine örnek olarak verilebilir? 11. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerden biri değildir? A) Üreme B) Metabolik atıkları uzaklaştırma C) Hücre zarından madde difüzyonu D) Oksijenli solunum E) Metabolizma 12. I. Uyarılara tepki gösterme II. İnorganik madde kullanma III. Mayoz bölünme yapma IV. Enzim sentezleme V. Doku oluşturma Yukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar için ortak değildir? A) Homeostasi B) Uyaranlara tepki C) Adaptasyon D) Metabolizma E) Boşaltım A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) II ve V E) III ve V Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

3 9. SINIF B Temel Bileşenler - İnorganik Besinler 1. İnorganik bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Enerji verici olarak kullanılma B) Hücre zarından geçebilme C) Yapısal olarak kullanılma D) Dışarıdan hazır halde alınma E) Düzenleyici göreve sahip olma TEST 2 4. Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşturmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi korumaları D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri 2. I. Vitamin II. NaCl III. C 6 H 12 O 6 IV. NaOH V. Mineral Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri inorganiktir? B) II ve III C) II ve V D) I, III ve IV E) II, IV ve V 5. Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir. B) İyi bir çözücü olmasından dolayı madde taşınmasında rol oynar. C) İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır. D) Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. E) Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır. 3. Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır? A) Yağ B) Karbonhidrat C) ATP D) Mineral E) Protein 6. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan moleküldür. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Î

4 TEST 2 Temel Bileşenler - İnorganik Besinler 7. I. Metabolizmayı düzenleme II. İç dengeyi koruma III. Enzimler için çalışma ortamı sağlama Yukarıda verilenlerden hangileri asit ve bazların ortak görevlerindendir? 10. Aşağıdaki moleküllerden hangisi organik yapılıdır? A) Karbondioksit B) Su C) Glikoz D) Demir E) Tuz 8. Minerallerin görevleri ile ilgili; I. Ca : Kasların çalışmasını sağlar. II. Fe : Kemik dokunun sertleşmesini sağlar. III. F : Hemoglobinin yapısında bulunur. IV. K : Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 11. I. Düzenleyici olma II. Enerji verme III. Yapıya katılma Organik bileşikler ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir? C) I ve II I 12. Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili; I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısına katılır. II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur. III. Enerji verici olarak kullanılır. verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Karbon - Oksijen - Demir B) Karbon - Azot - Oksijen C) Oksijen - Azot - Demir D) Karbon - Hidrojen - Oksijen E) Oksijen - Hidrojen - Azot I E) II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

5 9. SINIF B Temel Bileşenler - Karbonhidratlar 1. Aç kalan bir bireyin vücunda bulunan; I. Yağ II. Protein III. Karbonhidrat moleküllerinin kullanım sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4. Amilaz TEST 3 A) I - II - III B) II - I - III C) III - I - II D) III - II - I E) I - III - II 2. Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında C, H, O atomu bulundurur B) Depo edilebilir C) Monomerleri birbirine glikozit bağı ile bağlanır. D) Hücre zarının yapısına katılır E) Düzenleyicidir Yukarıda verilen deney tüpüne nişastayı sindiren amilaz enzimi konulmuş ve bir süre beklendikten sonra iyot çözeltisi damlatılmıştır. Deneyin sonunda; I. Çözelti mavi-mor renk almıştır. II. Tüpte su miktarı azalmıştır. III. Tüpte galaktoz miktarı artmıştır. verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? (İyot çözeltisi nişasta ile mavi-mor renk verir.) I 5. Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? A) Fındık, Elma, Köfte B) Yumurta, Ekmek, Elma C) Köfte, Patates, Yumurta D) Makarna, Elma, Köfte E) Ekmek, Makarna, Patates 3. Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır. Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Yapılarında glikozit bağı bulundurması B) Hücre zarının yapısına katılması C) Düzenleyici rollerinin olmaması D) Parçalanmalarının kolay olması E) Yapılarında yüksek oranda oksijen atomu bulundurması 6. Bir polisakkarit çeşidi olan kitin ile ilgili; I. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunur II. Mantarların hücre duvarında bulunur III. Yapsında demir atomu bulunur verilenlerden hangileri doğrudur? Î

6 TEST 3 Temel Bileşenler - Karbonhidratlar 7. Üç farklı tüpe farklı besin maddeleri ve ilgili sindirim enzimleri konulup yeterli süre beklenmiştir. Sürenin sonunda tüplere Fehling çözeltisi damlatılmıştır. 10. Aşağıda bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I II Sükroz Enzim Maltoz Enzim Laktoz Enzim CO2+H2O Glikoz III IV I,II,III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? I.tüp Buna göre hangi tüplerde renk değişimi olması beklenir? (Fehling çözeltisi, glikozun ayıracıdır.) I 8. I. Nişasta II. Glikojen III. Sükroz Yukarıda verilenlerden hangilerinin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur? II.tüp III.tüp 11. A) I, sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir B) II, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir D) IV, hayvanlarda gerçekleşmez E) III, bakterilerin tamamında gerçekleşir Glikoz Glikozun kullanıldığı yukarıdaki anabolik olaylardan hangileri hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I ve IV I Maltoz II III Laktoz IV Glikojen 9. Disakkaritler için verilen; I. Hücre zarından geçemez II. Hidrolize uğrar III. Monosakkaritlerden oluşur ifadelerinden hangileri polisakkaritler için de söylenir? I 12. Nişasta ve glikojen molekülleri için; I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma II. Bitkiler tarafından sentezlenme III. Dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri ortaktır? E) I ve III Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

7 9. SINIF B Temel Bileşenler - Yağlar 1. Karbonhidratlar ile ilgili; I. Hücre zarının yapısına katılır II. Hücrede enerji verici olarak kullanır III. Glikozit bağı içerir. verilenlerden hangileri yağlar için de söylenebilir? 2. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depolama miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörgüçlerinde depoladıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altında biriktirilen yağ miktarı fazladır. 3. Aşağıdaki tabloda organik bileşiklerin yapı taşlarının 1 gramlarının solunumda kullanılması sonucu açığa çıkan enerji miktarı verilmiştir. TEST 4 4. Aşağıda verilenlerden hangisi bazı yağ çeşitlerinin düzenleyici olarak kullanılabildiğine örnek oluşturur? A) Yüksek oranda hidrojen taşıma B) Hücre zarının yapısına katılma C) Gliserol bulundurma D) Eşey hormonlarının yapısına katılma E) Diğer besinlere oranla uzun sürede hidroliz olma 5. I. Nötral yağ II. Nişasta III. Maltoz Yukarıda verilen organik besinler molekül büyüklüklerine göre aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III I II 6. Nötral yağ sentezi sırasında aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez? A) H2O B) C) D) Gliserol zaman ATP tüketimi zaman Yağ Protein Karbonhidrat 9,3 k.cal 4,3 k.cal 4,1 k.cal Organik bileşiklerden yağların, diğerlerine göre daha fazla enerji vermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? E) zaman zaman A) Yapısında yağ asidi bulundurması B) Hücre zarının yapısına katılması C) Yüksek oranda hidrojen taşıması D) Depolanabilmesi E) Hidrolizlerin uzun zamanda gerçekleşmesi zaman Î

8 TEST 4 Temel Bileşenler - Yağlar 7. Yağlar; nötral yağlar (trigliseritler), fosfolipitler ve steroidler şeklinde gruplandırılır. Verilen yağ çeşitleri ile ilgili; I. Canlılar tarafından depolanabilen yağlar nötral yağlardır. II. Doğada en çok bulunan yağ asidi steroidlerdir. III. Fosfolipitler tüm hücreler tarafından sentezlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I 10. Günlük yağ ihtiyacımız gram kadardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye neden olmaktadır. Ayrıca hayvansal yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Buna göre; I. Yağ tüketimi engellenmelidir II. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tüketimine ağırlık verilmelidir III. Bitkisel yağlar sağlıklı beslenmede etkilidir yorumlarından hangileri yapılabilir? 8. Kolesterol ile ilgili; I. Hücre zarının desteklenmesini sağlar II. Hücre zarının geçirgenliğini artırır III. Derinin su kaybını engeller verilenlerden hangileri doğrudur? I 9. I. Gliserol ile yaptıkları bağ çeşidi II. Oda sıcaklığında katı olmaları III. Hayvansal kaynaklı olmaları Doymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır? 11. I. Eşey hormonlarının yapısına katılır. II. Hayvanlarda depo edilen yağ çeşididir. III. Hücre zarının yapısına katılır. Bazı özellikleri verilen yağ çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I II III A) Fosfolipit Trigliserit Steroid B) Fosfolipit Steroid Trigliserit C) Steroid Trigliserit Fosfolipit D) Steroid Fosfolipit Trigliserit E) Trigliserit Steroid Fosfolipit 12. I. Temel (esansiyel) yağ asidi II. Glikoz III. Glikojen IV. Yağ Yukarıda verilenlerden hangileri hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilir? E) I ve III A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

9 9. SINIF B Temel Bileşenler - Proteinler 1. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin hücresel solunumda kullanılması sonucu azotlu metabolik artık oluşur? A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol D) Fruktoz E) Yağ asidi TEST 5 4. Protein sentezi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Kullanılan aminoasit sayısı artar. B) Hücrenin asitliği azalır. C) Hücredeki su oranı artar. D) Kurulan peptit bağı sayısı artar. E) Kullanılan ATP sayısı azalır. 5. Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. 2. Aşağıda altı çizili olarak verilen organik yapılı moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? A) Solunum gazlarını taşıyan hemoglobin B) Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin-miyozin C) Kıl, tırnak, boynuz yapısında bulunan keratin D) Eşey hormonlarının yapısına katılan steroid E) Yabancı maddelere karşı savunma sağlayan antikor 3. I. Protein II. Nişasta III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I II III A) Peptit Glikozit Ester B) Ester Glikozit Peptit C) Peptit Ester Glikozit D) Glikozit Ester Peptit E) Ester Peptit Glikozit R1 NH2 C C OH+H N C COOH H O H R2 H Buna göre; I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? E) II ve III 6. Canlılarda radikal grupları farklı 20 çeşit aminoasit bulunur. Bu aminoasitlerden çok çeşitli protein sentezlenir. Aşağıdakilerden hangisi protein çeşitliliğinin nedenlerinden olamaz? A) DNA daki nükleotit dizilişi B) Proteinde kullanılan aminoasit çeşidi C) Aminoasitlerin bağlanma biçimi D) Proteinde kullanılan aminoasit miktarı E) Proteinde kullanılan aminoasitlerin dizilişi R1 O NH2 C C N C COOH H H R2 H Î

10 TEST 5 Temel Bileşenler - Proteinler 7. Aşağıda X ve Y proteinlerine ait aminoasit dizilişi gösterilmiştir. X proteini : aa 2 + aa 1 + aa 3 + aa 4 +aa 5 +aa 6 Y proteini : aa 1 + aa 2 + aa 4 + aa 3 + aa 5 + aa 6 Buna göre; I. Kullanılan aminoasit sayısı II. DNA daki şifre farklılığı III. Kullanılan aminoasit çeşidi verilenlerden hangileri iki proteinin birbirinden farklı olmasında etkili olmuştur? I E) II ve III 10. İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel aminoasitler için; I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaktır? I E) II ve III 8. Aşağıda verilen deney tüplerine et, yumurta ve ekmek konularak biüret ayıracı damlatılmıştır. et yumurta ekmek Buna göre bir süre sonra verilen tüplerin hangilerinde mor renk oluşumu gözlenir? (Proteinler, biüret çözeltisiyle mor renk verir.) E) II ve III 9. Aşağıda verilen molekül çiftlerinden hangisi hayvan hücresinde sentezlenebilir? 11. Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir. Buna göre aşağıda verilen besin çiftlerinden hangisinin denatürasyon oranı diğerlerine göre daha fazladır? A) Et - Yumurta B) Ispanak - Et C) Yumurta - Ispanak D) Et - Ekmek E) Ekmek - Peynir 12. aa 1 + aa 2 + aa aa n Protein + (n-1) H 2 O Glikoz + Glikoz Maltoz + H 2 O 3 Yağ asidi + Gliserol Nötral yağ + 3 H 2 O Yukarıda verilen reaksiyonlar için; I. Dehidrasyon tepkimesidir. II. Monomer tüketimi gerçekleşir. III. Tüm canlılarda gözlenir. ifadelerinden hangileri ortaktır? A) Protein - Nişasta B) Glikojen - Temel aminoasit C) Protein - Glikojen D) Temel aminoasit - Glikoz E) Glikojen - Nişasta E) II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

11 9. SINIF B Temel Bileşenler - Vitamin 1. Yağda çözünen vitaminlerle ilgili; I. Karaciğerde depolanır. II. Eksiklikleri geç ortaya çıkar. III. Bitkiler tarafından sentezlenir. verilenlerden hangileri suda çözünen vitaminler içinde söylenebilir? E) II ve III TEST 6 4. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilmelidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörler vitaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine benzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidratlar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar 5. Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. B grubu vitaminlerinin genellikle metabolizmada koenzim olarak görev alır. B 12 haricindeki B grubu vitaminleri tüm tahıllarda, baklagillerde, sert kabuklu yemişlerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. B 1 vitamini eksikliğinde, yorgunluk, unutkanlık, ödem oluşumu en sonunda da kalp durmasıyla ölüm gerçekleşir. Bu bilgilere göre B grubu vitaminleriyle ilgili; I. Enzimlerin yapısına katılır. II. B 12 eksikliğinde hayvansal besinler tüketilmelidir. III. B 1 vitamini eksikliği, B 12 ile giderilebilir. verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? A) Kaynağı genellikle bitkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. 6. Bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı x, y ve z vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibidir. N Miktar x y z Bu vitaminlerle ilgili olarak, x in fazlası karaciğerde depolanmıştır. y nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. z ye idrarda rastlanmıştır. bilgilerine ulaşılmıştır. Buna göre; I. x; yağda, y ve z suda çözünen vitaminlerdir. II. y, karaciğerde depolanabilir. III. z, turunçgillerde bulunabilir. verilenlerden hangileri söylenemez? 3. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir? A) A vitamini B) E vitamini C) K vitamini D) C vitamini E) D vitamini E) II ve III Î

12 TEST 6 Temel Bileşenler - Vitamin 7. Vitaminler ile ilgili; I. Sindirime uğramaz. II. Hücrenin yapısına katılır. III. Canlılar tarafından sentezlenemez. verilenlerden hangileri yanlıştır? D) II ve III 10. Aşağıdaki tabloda vitaminlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Vitamin A vitamini D vitamini C vitamini Bulunduğu Besin Havuç ve Domates Süt ve Tereyağ Taze meyve ve sebzeler Alınma Nedeni Hücre yenilenmesi Kemiklere Ca emilimi Hücreler arası maddenin yapımı ve korunması Eksikliğinde Oluşan Durum Büyümede düzensizlik Kemiklerin yumuşaması Yaraların geç iyileşmesi 8. İnsanda aşağıda verilen vitamin çiftlerinden hangisi dış ortamdan provitamin şeklinde alınır? A) A ve B vitamini B) D ve K vitamini C) A ve C vitamini D) C ve K vitamini E) A ve D vitamini 9. Vücudumuzda bulunan mineraller için; I. Hazır olarak alınma II. Yapıya katılma III. Düzenleyici rol oynama IV. İnorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir? Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir. B) C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. C) D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. D) A vitamini eksikliği, C vitamini ile giderilebilir. E) D vitamini kemik gelişiminde etkilidir. 11. Aşağıda vitamin çeşitleri ve eksikliğinde görülen hastalıklar verilmiştir I. E vitamini : Kısırlık ve erken yaşlanma II. K vitamini : Kemiklerde yumuşama III. B vitamini : Unutkanlık ve kansızlık IV. C vitamini : Gece körlüğü Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

13 9. SINIF B Enzimler 1 1. Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 2. A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Etki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizördür. D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. Aktivasyon Enerjisi Enzimsiz 4. Protein + su Amilaz Lipaz Pepsin Maltoz Polipeptit TEST 7 Yukarıda verilen tepkimeleri katalizleyen enzimler için; I. Hidroliz reaksiyonlarında yer alma II. Asitli ortamda görev yapma III. Protein yapısında olma ifadelerinden hangileri ortaktır? Substrat Yukarıda enzimli ve enzimsiz gerçekleşen bir reaksiyonun grafiği verilmiştir. Grafiğe göre; I. Enzimli reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşir. II. Enzimler, reaksiyonun başlaması için gerekli enerjiyi düşürür. III. Sıcaklığı yükselterek aktivasyon enerjisi düşürülebilir. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Enzimli Ürün 5. I Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c enzimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substratlarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) Çift yönlü çalışır. E) Farklı substratlara etki eder. Ürün1 + a enzimi Ürün2 + b enzimi Ürün3 + c enzimi 3. I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler IV. ph Verilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 6. Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substratlarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. Î

14 TEST 7 Enzimler 1 7. Aşağıda verilen A ve B deney kaplarında uygun ortam sağlandıktan sonra birine bakteri hücresi konulurken diğerine aynı bakteri türünün özütü konulmuş ve üzerlerine şeker çözeltisi ilave edilmiştir. Bir süre sonra her iki kapta gaz biriktiği gözlenmiştir. 9. K enzimi L enzimi M enzimi ph Buna göre deneyin sonucuyla ilgili aşağıda verilenlerin hangisine varılabilir? A) Enzimler reaksiyonun sonunda değişmeden çıkar. B) Enzimler tersinir çalışabilir. C) Enzimler hücre içinde ve dışında çalışabilir. D) Enzimler reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirir. E) Enzimler takım halinde çalışabilir. 8. Aşağıdaki deneyde; bir karaciğerden üç eşit parça alınmış,parçalardan biri ezilmiş, diğeri kıyılmış, kalan parçada kuşbaşı doğranmıştır. Daha sonra tüplere eşit miktarda hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ilave edilmiştir. t zaman sonra, birinci tüpte oluşan oksijen miktarının diğer tüplerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. 10. Yukarıdaki grafikte K, L ve M enzimlerinin çalıştıkları ph aralıkları gösterilmiştir. Buna göre; I. K, M nin çalıştığı aralıkta çalışamaz. II. M nin çalışma aralığı, K dan geniştir. III. K, asidik ortamda, M ise bazik ortamda çalışır. verilenlerden hangileri söylenebilir? I Yukarıda verilen deneyin sonucuna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisine varılır? (H 2 O 2 Katalaz H 2 O + 1/2 O 2 ) A) Substrat yüzeyinin artışı reaksiyon hızını artırır. B) Enzim miktarının artışı reaksiyon hızını artırır. C) Substrat artışı reaksiyon hızını etkiler. D) Su, enzimlerin çalışması için gereklidir. E) Enzim etkinliğini substratın dış yüzeyinden başlatır. Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren yukarıdaki şemaya göre; aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) E 3 ün ürünü, E 5 in substratıdır. B) E 5 tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E 1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) E 4 denatüre olursa M oluşabilir. Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

15 9. SINIF B Enzimler 2 1. Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde, I. Vitamin II. Mineral III. Aminoasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? E) I ve III 4. Protein + su Polipeptit + su Dipeptit + su Enzim 1 Enzim 2 Enzim 3 TEST 8 Polipeptit Dipeptit Aminoasit + Aminoasit Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için; I. Peptit bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? 2. Bir bileşik enzimin yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre bileşik enzimler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur? A) Apoenzim, aminoasitlerden oluşur. B) Yardımcı kısım, organik ya da inorganik yapıda olabilir. C) Fe +2, Mg +2 gibi iyonlar kofaktör olarak kullanılabilir. D) Apoenzim yapısı substrata göre farklılık gösterebilir. E) Tüm tepkimelerde bileşik enzimler görev alır. 3. Bir hücrede enzim sentezine bağlı olarak; I. Aminoasit II. Su III. Peptit bağı IV. Enzim moleküllerinden hangilerinin miktarı azalabilir? I 5. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi, insanlarda oksijen miktarının ayarlanmasını sağlar. Bu enzimin eksikliğinde antioksijen taşıyan bir maddenin vücuda girmesi ile kan hücreleri hızla yok edilir. Bu durum ölümlere neden olabilir. Bakla, antioksijen taşıyan yiyeceklerden biridir. Yukarıda verilen durum incelendiğinde; I. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi baklanın yapısında bulunur. II. Vücudumuzda enzim üretilememesi hastalıklara neden olabilir. III. Enzimler, canlılar için hayati önem taşıyan moleküllerdir. ifadelerinden hangisine ulaşılabilir? B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV D) II ve III Î

16 TEST 8 Enzimler 2 6. Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verilen iki durumun temel nedeni enzimlerin hangi özelliğinden dolayıdır? A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15 in altına düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle substratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir substrata etki gösterir. 8. Maltoz Maltaz enzimi Yukarıda gösterildiği gibi sınırlı miktarda maltaz enzimi bulunan bir deney tüpüne, sürekli maltoz ilave edilmektedir. Buna göre reaksiyon hızı-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 7. Aşağıdaki deneyde aynı miktarda et parçası; parça, kuşbaşı, kıyma haline getirilip kaplara konulduktan sonra üzerlerine hidroliz enzimleri ilave edilmiştir. A) B) C) D) E) Zaman Zaman Zaman Zaman Zaman Deneyin sonunda kaplardaki ürün oluşum hızı ve nedeni hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ürün Oluşum Hızı Nedeni A) III > II > I Substrat yüzeyi farkı B) III > II > I Substrat yoğunluğu farkı C) I > II > III Substrat yüzeyi farkı D) I > II > III Substrat yoğunluğu farkı E) III > I > II Substrat yüzeyi farkı 9. I. Aşırı sıcaklık II. Ağır metal iyonları III. Aşırı asidik ortam Yukarıda verilenlerden hangileri enzim çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir? Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

17 9. SINIF B Enerji, Metabolizma 1. Bir hücrede gerçekleşen yapım reaksiyonlarına anabolizma, yıkım reaksiyonlarına katabolizma denir. Bu olayların tümü ise metabolizma olarak tanımlanır. Buna göre, metabolizma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. A) Genç bireylerde anabolizma hızı, katabolizma hızından büyüktür. B) Her canlı hem özümleme hem de yadımlama yapabilir. C) Tüm canlılar aminoasitleri özümlemede kullanabilir. D) Glikozun solunumda kullanılması katabolik bir olaydır. E) Dehidrasyon sentezi katabolik bir olaydır. Anabolizma a Yukarıda verilen anabolizma - katabolizma grafiğine göre seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) a, genç bir bireye aittir. B) c de protein yapımı yıkımından fazladır. C) b de anabolizma katabolizmaya eşittir. D) a da anabolizma katabolizmadan fazladır. E) b orta yaşlı bir bireye aittir. b c Katabolizma TEST 9 4. Aşağıdakilerden hangisi metabolizma hızını etkileyen faktörlerden değildir? A) Yaş B) Cinsiyet C) DNA miktarı D) Çevre sıcaklığı E) Vücut büyüklüğü 5. Bazal metabolizma hızı ölçülürken; I. Tam dinleme durumu II. En son alınan besinin enerji değerinin ölçümü III. Sabit, uygun bir çevre sıcaklığı yukarıda verilenlerden hangileri sağlanmış olmalıdır? 6. I E) II ve III 3. I. Protein sentezi II. Hücresel solunum III. Glikojen hidrolizi IV. Nişasta sentezi V. Nükleik asit sentezi Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilen anabolik olaylardandır? A) I, II B) I, III C) I, V D) II, V E) IV, V ATP molekülünün yapısına ait şemada numaralanmış kısımlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I, organik yapılı bir bazdır. B) II, beş karbonlu şekerdir. C) III, fosfat grubudur. D) IV, yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. E) II, azotlu organik baz olan adenindir. Î

18 TEST 9 Enerji, Metabolizma 7. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlı hücreler tarafından sentezlenir. B) Nükleotit yapılı bir moleküldür. C) Hücrelerde depolanamaz. D) Hücre dışına çıkamaz. E) Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. 10. ATP ADP+Pi Enerji a ve b olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a ve b olayları tüm hücrelerde gerçekleşir. B) a fosforilasyon, b ise defosforilasyondur. C) a ve b olayları hücre dışında gerçekleşmez. D) b olayı sonucu açığa çıkan enerji hücre içinde kullanılır. E) a olayı sadece solunum tepkimeleri ile gerçekleşir. 8. ATP + H 2 O ADP + Pi cal Yukarıda gösterilen ATP nin yıkım tepkimesi için seçeneklerde verilenlerden hangisi söylenemez? A) Fosforilasyon olarak adlandırılır. B) Hidroliz tepkimesidir. C) Ekzergonik tepkimedir. D) Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. E) Enzim denetimli gerçekleşir. 9. Aşağıdaki metabolizma olaylarının gerçekleşmesi için verilenlerin hangisinde ATP molekülünün hidrolizine gerek yoktur? 11. ATP Organik besin ATP Yukarıda ifade edilen enerji dönüşüm olayları ile ilgili; I. Fotosentez ile ATP sentezlenir. II. Hücrenin kullandığı enerji, organik besinlerin yıkımı ile sağlanır. III. Tüm canlılar organik besinlerden enerji elde eder. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Aktif taşıma B) İmpuls iletimi C) Difüzyon D) Sentez reaksiyonları E) Hücre bölünmesi I Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

19 9. SINIF 1. B Yönetici Moleküller I P P P Adenin Urasil Sitozin Yukarıda şekli verilen nükleik asit çeşidi için; I. Ribonükleik asittir. II. Protein sentezinde görev yapar. III. Riboz şekeri bulundurur. verilenlerden hangileri söylenebilir? TEST Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili; I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir. II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır. IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 2. Adenin bazı ile ilgili; I. Pürin grubu bazlarındandır. II. DNA, RNA ve ATP nin yapısında bulunabilir. III. Urasil bazı ile bağ yapabilir. verilenlerden hangileri söylenebilir? 5. Toplam deoksiriboz sayısı bilinen bir DNA molekülünde; I. Fosfat II. Hidrojen bağı III. Adenin bazı verilenlerden hangilerinin sayısı hesaplanabilir? 3. Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; I. Adenin nükleotit II. Fosfat III. Beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir? I E) II ve III 6. DNA molekülü ile ilgili; I. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? Î

20 TEST 10 Yönetici Moleküller I 7. Nükleik asitlerin yapısında bulunan; I. Fosfat II. Pentoz şekeri III. Urasil bazı IV. Timin bazı moleküllerinden hangileri DNA ve RNA da ortak olarak bulunur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 10. I. Azotlu organik baz II. Beş karbonlu şeker III. Fosfat Yukarıda, RNA nın yapısında bulunan maddeler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri ATP nin yapısında da yer alır? 8. Tüm nükleotit çeşitleri için; I. Protein sentezinde görev alır. II. ATP nin yapısında bulunur. III. Tüm hücrelerde sentezlenir. verilenlerden hangileri doğrudur? I 9. RNA molekülünün hidrolizi sonucu; I. Timin bazı II. Urasil bazı III. Deoksiriboz şekeri IV. Su verilenlerden hangileri oluşmaz? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV 11. Yukarıda şematize edilen nükleotitin yapısına göre verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Fosfat sayısı = Şeker sayısı B) Şeker sayısı = Baz sayısı C) Fosfat sayısı = Baz sayısı D) Ester bağı sayısı = Glikozit bağı sayısı E) Nükleotit sayısı = 2 x şeker sayısı 12. Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1/2 C) 1/3 D) 1/4 E) 3/4 P Baz Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

21 9. B TEST 11 SINIF Yönetici Moleküller II 1. DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 5. P A T P P: Fosfat A) Metabolik faaliyetleri yönetir. B) RNA ya kalıplık eder. C) Genetik bilgiyi aktarır. D) Hücrelere enerji sağlar. E) Protein sentezinden sorumludur. P P S A G T P P 2. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili; I. Tek zincirindeki nükleotit sayısı II. Toplam Guanin sayısı III. Hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? C)Yalnız III 3. DNA nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir. 1. zincir 2. zincir A Buna göre bu DNA molekülünün 2. zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) AAA AGG SST B) TTT TSS GGT C) GGG GAA TTS D) SSS STT AAG E) TTT TSS GGA A A A G S G S T Yukarıda şematize edilen DNA nın çift sarmal yapısına göre; I. Karşılıklı iki nükleotit arasında zayıf hidrojen bağları kurulur. II. DNA da bulunan toplam şeker sayısı baz sayısına eşittir. III. DNA nın tek zincirindeki toplam Adenin sayısı Timin sayısına eşittir. verilenlerden hangileri doğrudur? 1. zincir 2. zincir 6. RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? A) Fosfat B) 4. DNA nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP II. Riboz şekeri III. Enzim IV. Adeninli nükleotit zaman C) ATP D) Enzim zaman verilenlerden hangisinin azalması beklenmez? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV E) zaman zaman zaman Î

22 TEST 11 Yönetici Moleküller II 7. DNA yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır; I. Deoksiriboz şekeri II. Guanin deoksiribonükleotit III. Fosfat Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri RNA nın yapısında bulunur? I 9. P D A Adenin deoksiribonükleotit Yukarıda verilen iki Adenin nükleotiti karşılaştırılırsa; I. Adenin bazı II. Glikozit bağı III. Pentoz şekeri IV. Fosfat grubu verilenlerden hangilerinin farklı olduğu görülür? P R Adenin ribonükleotit A 8. Özellikler Eşlenebilme Protein sentezinde görev alma Yapı birimi nükleotitlerden oluşma Moleküller X Y Z I I C) I ve III D) I ve IV E) II ve III 10. Aşağıda sitozin nükleotitin yapı taşları a, b, c şeklinde verilmiştir. Azotlu organik baz Sitozin nükleotit Fosfat X, Y, Z moleküllerinin özelliklerine ait tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) X, çift sarmaldır. B) Y, hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir. C) Z, RNA molekülü olabilir. D) X ve Y riboz şekeri taşır. E) Z, tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir. Belirtilen kısımlarla ilgili; I. RNA ve DNA da a kısmı aynıdır. II. c tüm nükleotitlerde değişmez. III. Eğer b de riboz var ise, RNA nükleotitidir. verilenlerden hangileri doğrudur? D) II ve III Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO :... Puan :...

23 9. SINIF B Hücre Zarı I 1. Hücre teorisine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimi hücredir. B) Metabolik tepkimelerin gerçekleştiği yer hücredir. C) Bütün hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardır. D) Tüm canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. E) Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur. TEST Hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller vardır. Buna göre bu moleküller ile ilgili; I. Zar yapısında miktarı ve dağılımı farklıdır. II. Hücre zarının özgüllüğü sağlanır. III. Mikroorganizmaların tanınmasını sağlar. verilenlerden hangileri doğrudur? 2. Hücre zarı ile ilgili; I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur. II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür. III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür. verilenlerden hangileri söylenebilir? 3. Bitkilerde bulunan hücre çeperi için; I. Hücre zarının dışında yer alır. II. Hücreyi dış etkilerden korur. III. Tam geçirgendir. IV. Karbonhidrat yapılıdır. verilen bilgilerden doğru olanlarının tamamını belirten seçenek hangisidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 5. Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Buna göre kanal proteinleri ile ilgili; I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır. II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır. III. Polimer maddelerin geçişini sağlar. verilenlerden hangileri yanlıştır? I 6. Hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceğı molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı kurallar vardır. Buna göre; I. O 2 gazı Glikoza göre II. Na + Cl III. Galaktoz Glikoz IV. CO 2 C 6 H 12 O 6 daha kolay geçer. yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Î

24 TEST 12 Hücre Zarı I 7. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sıcaklık B) Difüzyon yüzeyi C) Yoğunluk farkı D) ATP miktarı E) Por sayısı 10. Aşağıda hücre zarından a, b, c maddelerinin geçişi gösterilmiştir. Hücre içi b c a Buna göre; I. a ; O 2 gazıdır. II. b ; Glikoz molekülüdür. III. c ; yağda çözünen bir maddedir. IV. Üç maddenin geçişinde de yoğunluk farkı dikkate alınmıştır. verilenlerden hangileri kesinlikle söylenir? 8. Hücre çeperi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Cansız ve tam geçirgendir. B) Canlı ve seçici geçirgendir. C) Bitki hücresinde ana maddesi selülozdur. D) Madde alışverişi geçitlerle sağlanır. E) Bitki, mantar ve bakterilerde bulunur. V B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 11. Hücre zarından difüzyon ile; I. O 2 II. Glikoz III. Protein IV. H 2 O V. Yağ moleküllerinden hangileri geçemez? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 9. Difüzyon ile ilgili; I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir. II. ATP harcanmadan gerçekleşir. III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez. verilenlerden hangileri yanlıştır? 12. Difüzyon ile ilgili; I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir. II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir. III. Yoğunluk farkı önemlidir. verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir? D) II ve III Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Kazanım Kavrama Testi. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kazanım Kavrama Testi. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 9. avrama ım K T an Kaz ti es 1 SINIF Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem 1. Bir öğrenci besin maddelerinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemek

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı 9.Sınıf Biyoloji 1 Yaşam Bilimi Biyoloji cevap anahtarı 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ *Canlıların temel bileşenleri: Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir.

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir. Proteinlerin yapısında; Karbon ( C ) Hidrojen ( H ) Oksijen

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup normal yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan, yiyecekler içerisinde doğal olarak bulunan basit yapılı bileşiklerdir. VİTAMİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ=)

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Test Ünite 1 02 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞAS VE CANLLARN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1. Bir bakteri türü üç ayrı petri kabına eşit miktarlarda ekiliyor. Daha sonra bu petri kaplarının ortalarına sırasıyla A, Bve C antibiyotiklerini

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks

GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks PROTEİNLER GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks maddelerdir. Hücrede ribozom organelinde

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarı canlıdır ve seçici-geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilirken bazı maddeler geçemez. Hücre

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

Karbonhidratlar ve yağlar

Karbonhidratlar ve yağlar Karbonhidratlar ve yağlar A) KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER) Karbonhidratlar öncelikle yeşil bitkilerin fotosentezi sonucu oluşmaktadır. Yapılarında C, H, O atomları vardır. Karbonhidratlar yapılarındaki şeker

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili,

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili, Hücre / Hücre Organelleri - 7 BÖLÜM 02 Test 14 1. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinde polimer organik madde sentezi gerçekleşmez? A) Kloroplast B) Golgi aygıtı C) Ribozom D) Çekirdek 2. Bir hücrenin;

Detaylı

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin III.PROTEİNLER Karbon,hidrojen,oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş organik bileşiklerdir.yapısında bazen sülfür,fosfor veya demir de bulunabilir. Proteinler canlılarda en fazla bulunan organik madde

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1 2. ENZİMLER Hücrelerdeki biyolojik katalizörlerdir, biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde görevlidirler. Katalizörler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan moleküllerdir.

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ 1 HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ Zardan Geçebilecek Büyüklüklteki Maddelerin Alış Verişi Zardan Geçemeyecek Büyüklükteki Maddederin Alış Verişi Pasif Taşıma Aktif Taşıma Endositoz Ekzositoz Difüzyon Ozmoz Fagositoz

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji 1. FASİKÜL 9

Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji 1. FASİKÜL 9 Biyoloji 1. FASİKÜL 9 Yaşam Bilimi Biyoloji 858 soru Kavram Yanılgıları Müfredat Dışı Konu Uyarıları Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları PISA Tarzı Sorular ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Yazılı Soruları Video

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası ORGANİK BİLEŞİKLER Canlı Organizmalarda bulunan büyük ve karışık yapılı moleküller yani makromoleküllerdir Makromoleküllerin hepsinde karbon vardır. Karbon Dünyası Makromoleküller birbirlerine kovalent

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK 9. Sınıf Biyoloji Soru Bankası Naci KOÇAK Copright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

TUNCER ÖZMEN 1. Enerji verici Yapıcı onarıcı Düzenleyici Karbonhidratlar + + - Yağlar + + + Proteinler + + + Vitaminler - - + Minareler ve su - + +

TUNCER ÖZMEN 1. Enerji verici Yapıcı onarıcı Düzenleyici Karbonhidratlar + + - Yağlar + + + Proteinler + + + Vitaminler - - + Minareler ve su - + + CANLILARIN TEMEL BĠLEġENLERĠ Besinler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik besinler olmak üzere ikiye ayrılır. Görevlerine göre enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olmak üzere 3 e ayrılır.

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır.

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 1- Canlılar neden beslenmeye ihtiyaç duyarlar? Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 2- İnsanlar ve hayvanlar hangi şekilde hareket ederler? İnsanlar ve hayvanlar yer

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

Pirüvik asit, PGAL (Fosfogliser aldehit) vb. Riboz ve deoksiriboz

Pirüvik asit, PGAL (Fosfogliser aldehit) vb. Riboz ve deoksiriboz Karbonhidrat çeşitleri KARBNİDRATLAR (CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN RGANİK BİLEŞİKLER-1) RGANİK BİLEŞİKLER -Genel olarak yapısında C, ve bulunan, inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilebilen

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mikroorganizmaların gıdalarla gelişmesi; Gıdanın karekteristik özelliğine, Gıdada bulunan m.o lara ve bunlar arası etkileşime, Çevre koşullarına bağlı

Detaylı