EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler"

Transkript

1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Doğan Aksan yönetiminde Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Neval Pirali, Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi, TDK yayınları, Ankara İclal Ergenç, Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi, Ankara Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, İstanbul, Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, İstanbul, Tahsin Banguoğlu, Türk Grameri I, Sesbilgisi, İstanbul, Muzaffer Tansu, Durgun Sesbilgisi ve Türkçe, TDK Yayını, Ankara Nevin Selen, Söyleyiş Sesbilimi Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi, Ankara Necip Üçok, Genel Fonetik, Ankara Ömer Demircan, Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Türkiye Türkçesinde Sesler, Ankara Ömer Demircan, Türkçenin Sesdizimi, İstanbul TDE102 Türkiye Türkçesi II (3 0) 3 AKTS: 5 Şekil bilgisi (morfoloji, morfosentaks) üzerinde genel bilgi, bilimsel terminolojinin kavranması, Türkiye Türkçesinin şekil bilgisinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara

2 TDE103 Osmanlı Türkçesine Giriş I (3 0) 3 AKTS: 5 Bu dersin içeriğini Osmanlı alfabesinin tanıtılması, bu alfabeyle Türkçe ve alıntı unsurların yazılması ve okuma yazma çalışmaları oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE104 Osmanlı Türkçesine Giriş II (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste Osmanlı Türkçesindeki yabancı unsurların öğrenilmesine başlanmakta, iki veya üç kelimelik Farsça yapılı tamlamaların kuruluş ve anlamları üzerinde durulmakta; kolay anlaşılır metinler üzerinde uygulama çalışmaları yapılarak hem okuma kabiliyetinin pekiştirilmesi hem de söz dağarcığının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE105 Türk Dili Tarihi (3 0) 3 AKTS: 4 Türk dilinin tarihsel gelişmesi üzerine yoğunlaşır. (Ural-)Altay dilleri teorisi, Türk dilinin dönemleri, tarihsel Türk dilinin yazılı (standard veya edebî) ve konuşma dil türleri ve ürünleri dersin konularıdır. Akalın, M., (1979). Tarihî Türk Şiveleri, Ankara. Arat, R.R. (1991). Eski Türk Şiiri, Ankara, TTK yayınları. Barutcu Özönder, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. III, Barutcu Özönder, F.S., Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s ). Caferoğlu, Ahmet, (1972). Türk Dili Tarihi, İstanbul. 2

3 Johanson, Lars, Éva Ágnes Csató, The Turkic Languages, London and New York Poppe, N., (1965). Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden: Ural-Altaische Bibliothek, XIV. Rasony, Laszlo, (1988). Tarihte Türklük, TKAE Yay. Ankara. Róna-Tas, A., (1991). An Introduction to Turkology, Studia Uralo-Altaica 33, Szeged. Sinor, D. (Ed.) (2000). Erken İç Asya Tarihi, İstanbul. Tezcan, Semih, (1978). En Eski Türk Dili ve Yazını, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara, TTK Yayınları, Tuna, Osman Nedim, (1987). Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: İstanbul. TDE106 Metin Çözümlemelerine Giriş (3 0) 3 AKTS: 4 Şerh ten Çözümleme ye metin ve metin çözümleme kavramları, manzum ve mensur metinler, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması metni oluşturan ögeler, metinlerdeki dizgesel ilişkiler,tanzimattan günümüze kadar eserler vermiş önemli yazarların yazdığı nesir, şiir, deneme vb. türlerdeki eserlerin çözümlenmesi. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 ve 2, Dergah Yayınları, İstanbul Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayıncılık, Ankara Ayşe Eziler-Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara Muhsin Macit, Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Torileri, Grafiker Yayınları, Ankara TDE107 Klâsik Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste klasik Türk Edebiyatının doğuşu, tarihi ve coğrafi şartlar, kelime kadrosu, sanat anlayışı üzerinde durulması, divan kavramı ve Klasik Türk Şiirinin teknik özelliklerine dair ilk bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE108 Klâsik Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 5 Bu ders Türk Edebiyatı'nın klâsik devirleriyle ilgili kişi, eser, tür, şekil vb. alan eğitimini kapsamaktadır. Bu amaç doğrultuda kronolojik sıra içerisinde ve biyografilerle bibliyografyalar esası üzerinde yürütülerek klâsik Türk Şiirinin ilk büyük temsilcilerinin ve şiir geleneğinin temel özelliklerinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır 3

4 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE109 Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş (3 0) 3 AKTS: 5 Bu dersin içeriğini gazetenin girişi ve gazete dili, yeni edebî türlerin girişi roman ve tiyatro, nesir dili arayışları oluşturmaktadır. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, İstanbul 1978 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, Abdullah Uçman, Ahmet Bican Ercilasun, İnci Enginün, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin, Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı, İstanbul 1976 Agâh Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt, İstanbul1971 TDE110 Çağdaş Türk Romanı (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste dünya edebiyatında roman türünün gelişimi ile Türk edebiyatındaki gelişiminin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, İstanbul 1978 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, Mehmet NARLI, Roman Ne Anlatır: Cumhuriyet Dönemi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2009 Baha Dürder, Namık Kemal in Romanları, İstanbul1940 P. Robert Finn, Türk Romanı, Ankara 1984 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul 1983 E. M., Foster, Roman Sanatı, çev. S. Umran, İstanbul 1985 TDE111 Bilgisayara Giriş I (1-2) 2 AKTS: 2 4

5 Bilgisayar kullanımına giriş. Windows temel bilgileri ve uygulamaları. Windows ortamında temel dosya ve kütük yapıları. Kelime-işlemci uygulamaların kullanımı. Doküman tasarımı, görünüm düzeni. Bilgisayar ağlarının kullanımı. Internet, e-posta kullanımı. Bunlara bağlı etikler. Bilgisayar ağlarından dosya arama ve dosya transferi. Web sayfası tasarımı. Ali Güneş (ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı,, Pegema Yayıncılık, Ankara : Cengiz Hakan Aydın vd., (ed.), Temel Bilgi Teknolojileri, AÖF Yayınları, Eskişehir TDE112 Bilgisayara Giriş II (1-2) 2 AKTS: 2 Tablolama programları. Veri tipleri. Sabit ve değişken adres kullanımı. Formüller. Grafikler. Bilgisayarlı sunum teknikleri. Slayt gösterileri, efektler. Ali Güneş (ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı,, Pegema Yayıncılık, Ankara : Cengiz Hakan Aydın vd., (ed.), Temel Bilgi Teknolojileri, AÖF Yayınları, Eskişehir TDE201 Türkiye Türkçesi III (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve cümle yapısının klasik dilbilgisi anlayışına göre öğretilmesi amaçlanmaktadır. Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK yay. Ankara Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1986 TDE202 Türkiye Türkçesi IV (3 0) 3 AKTS: 5 Sözdizimi ile ilgili modern yaklaşımlar, Chomsky ve ondan sonra gelişen söz dizimi yaklaşımlarının kavranması ve bu yaklaşımlara göre Türkçenin söz dizimi yapısının çözümlenmesi, Türkçenin sözdizimi ile ilgili sorunlar, Söz dizimi ile ilgili yeni yaklaşımların kavranması ve bunların Türkçeye uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Nadir Engin Uzun, Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul, Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; 5

6 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1986 Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK yay. Ankara Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk. TDE203 Osmanlı Türkçesi Grameri I (2 0) 2 AKTS: 3 Orta düzeyde (yaklaşık 19. yy) Osmanlı Türkçesi metinlerinin dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi, Türkçedeki Arapça ve Farsça unsurların dilbilgisi yapılarının öğretilmesi, kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE204 Osmanlı Türkçesi Grameri II (2 0) 2 AKTS: 3 Orta düzeyde (yaklaşık 19. yy) Osmanlı Türkçesi metinlerinin dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi, Türkçedeki Arapça ve Farsça unsurların dilbilgisi yapılarının öğretilmesi, kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE205 Klâsik Türk Edebiyatı III (3 0) 3 AKTS: 5 Kronolojik olarak Klasik Türk Edebiyatı nın teknik ve içerik özelliklerinin kavratılması amacıyla klasik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası üzerinde durularak Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin yorumunu öğretmek klâsik Türk Şiirinin imaj ve hayal dünyasını tanıtmak, metin yorumlama tekniklerini kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 6

7 İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE206 Klâsik Türk Edebiyatı IV (3 0) 3 AKTS: 5 Klasik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası üzerinde durularak XIV-XV. yüzyıllara ait Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin yorumunu öğretmek. Klâsik Türk Şiirinin imaj ve hayal dünyasını tanıtmak, XIV-XV. yüzyıllara ait metinler üzerinde yorum tekniklerini öğretmek kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE207 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 5 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Cumhuriyet dönemi edebiyatını besleyen kaynaklar, Cumhuriyet döneminin bir önceki dönemle karşılaştırılması, Cumhuriyet dönemi şiir akımlar, düzyazı türleri, sosyal değişimler ve edebiyat konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Şerif AKTAŞ, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998 Şerif AKTAŞ, Şiir Tahlilleri: Teori-Uygulama, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, İstanbul 1994 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul1971 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara 1979 Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul1996 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, İstanbul 1998 Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, İstanbul2002 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul

8 TDE208 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 5 Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının yazılı eserlerini ve bu eserleri meydana getiren edebiyatçıları tanımak, 1950 sonrası Türk şiiri, 1950 sonrası Türk öykücülüğü, günümüz edebiyatı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, İstanbul 1994 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul1971 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara 1979 Türk Dili, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Şubat 1992 Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul1996 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, İstanbul 1998 Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, İstanbul2002 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul 1972 Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2003 Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Ramazan KAPLAN, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yayınları, Ankara, Yıldız ECEVİT, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004 TDE209 Tarihî Türk Lehçeleri I (3 0) 3 AKTS: 5 Köktürklerin tarihi; Köktürklerin yasadıkları bölgeler ve komsuları; Köktürk dönemine ait eserler ve bu döneme ait eserlerin üzerinde yapılan çalısmalar, Runik alfabesinin tanıtımı; Runik alfabesinin kökeni; yazım özellikleri; Runik harfli yazıtlar ( Bilge Kagan, Tunyukuk, Kültigin, Yenisey), OrhonTürkçesinin Ses Özellikleri; OrhonTürkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı ses bilgisi, Orhon Türkçesinin biçim bilgisel özellikleri; Orhon Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı biçim bilgisi; Orhon Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi bu dersin konularını oluşturmaktadır. Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul 2003 (2. baskı). Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, Ankara Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, TDAD 5, Ankara Talat Tekin, Orhon Yazıtları. Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, İstanbul 2003 (3. baskı). Hüseyin N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, I-IV, TDK , (1986). Barutcu Özönder, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. III, Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa

9 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara TDE210 Tarihî Türk Lehçeleri II (3 0) 3 AKTS: 5 Uygurların tarihi; yasadıkları bölgeler; girdikleri dinî kültür cevreleri; kullandıkları alfabeler, yasayıs ve kültür özellikleri; Uygur Türkçesinin olusumu; diyalektleri, Uygur Türkçesiyle yazılmıs eserler; Uygur Türkçesinin fonetik Özellikleri; Uygur Türkçesi ve Orhon Türkçesinin fonetik özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin fonetik Özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri; Uygur Türkçesi ve Orhon Türkçesinin morfolojik Özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin morfolojik özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesinin kelime yapısı; isim çekimi; fiil çekimi; Budizm ve Maniheizmin Uygurların Kültürüne etkileri; Sutralar, Gotikler, diğer metinler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. A von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, çev. M. Akalın, TDK, Ankara F. Sema Barutcu Özönder, Üç İtigsizler, Ankara J. R. Hamilton, Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası. Çev. E. Korkut, İ. Birkan, Ankara Mehmet Ölmez, "Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış", Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı , Mayıs-Haziran-Temmuz 2001: Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch: Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, 1-5, Wiesbaden T. Tekin, M. Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Tarihî Türk Şiveleri, çev. M. Akalın, Ankara, 3. Baskı, 1998 Prof. Dr. Mehmet Ölmez, "Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)", Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, yay. M. Ölmez, Ankara 1997: TDE Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri I (2 0) 2 AKTS: yüzyılda gelişen edebiyatın genel özellikleri, yüzyılın ilk yarısına ait manzum ve mensur metinler üzerinde okuma, inceleme çalışmaları. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Metinleri, Ekin yayınları, Bursa Kenan AKYÜZ, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ( ), İnkılâp Kitabevi, İstanbul Ramazan KORKMAZ (Editör), Yeni Türk Edebiyatı El kitabı ( ), Grafiker Yayınları, Ankara Olcay Önertoy, İsmail Parlatır, Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler, AÜ DTCF Yayınları, Ankara TDE212 Türk Dil Bilimine Giriş (2 0) 2 AKTS: 3 9

10 Dil biliminin temel kavramlarını ve metotlarının tanıtılarak Türk dilinin karakteristik özelliklerine uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Ankara Kıran, Z., Dilbilime Giriş, Ankara Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Ankara Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul TDE301 Tarihî Türk Lehçeleri III (3 0) 3 AKTS: 4 Karahanlı Devleti ve Tarihi, Karahanlıların yasadıkları coğrafya. Karahanlı dönemine ait eserler (Divanu Lugati t- Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü l -Hakayık, Divan-ı Hikmet), Karahanlı dönemine ait eserler üzerine yapılmıs çalısmalar, Karahanlı Türkçesinde Kullanılan alfabe (Arap Alfabesi) ve transkripsiyon özellikleri, İslam Dini ve Karahanlı Kültürüne etkileri, Orta Türkçenin diğer dönemleri, Karahanlı Türkçesinin fonetik, morfolojik ve semantik özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, Metin, İstanbul (Ankara 19913); II, Tercüme, TTK, Ankara 1959 (19955); III, İndeks, yay. K. Eraslan, O. F. Sertkaya, N. Yüce, TKAE, İstanbul Dilâçar, 900. Yıldönümü Dolayısıyle Kutadgu Bilig İncelemesi, TDK, Ankara Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, Simurg, İstanbul Semih Tezcan, "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", TTK Belleten, XLV.2, Nisan 1981, sayı 178: Mehmet Ölmez, "Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri", Kebikeç, 1, 1995: Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım, I: Viyana Nüshası, TDK, İstanbul 1942; II: Fergana Nüshası, 1943; III: Mısır Nüshası, Reşid Rahmeti Arat, Atabetü'l-Hakayık, TDK, İstanbul 1951 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I 1939, II 1940, III 1941, IV Dizin "Endeks", TDK Ankara TDE302 Tarihî Türk Lehçeleri IV (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özellikleri, Harezm-Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu coğrafya ve bu Türkçenin konuşulduğu dönem; Harezm- Kıpçak Türkçesi eserlerinde kullanılmış olan Arap alfabesinin Özellikleri ve yazı çevrimi sorunları; Bu döneme ilişkin eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. Aysu Ata, Harezm-Altınordu Türkçesi, TDAD: 36, İstanbul János Eckmann, Nehcü'l-Feradis. Uştmahlarnıñ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): II Metin, (Yayınlayanlar: S. Tezcan, H. Zülfikar), TDK yay., Ankara 1983; tıpkıbasım ile: 1992 Aysu Ata, Nehcü'l-Feradis. Uştmahlarnıñ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu). II. Dizin-Sözlük, TDK Yayınları: 518, Ankara

11 János Eckmann, "Das Chwarezmtürkische", Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden 1959, s (Çevirisi: M. Akalın, Tarihî Türk Şiveleri, "Harezm Türkçesi", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 73, Seri: IV, S.A.21, Ankara 1988, s ). János Eckmann, "Die kiptschakische Literatur I. Die Literatur von Chwarezm und der Goldenen Horde", Philologiae Turcicae Fundamenta II, Wiesbaden 1964, s TDE303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Azerbaycan Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özelliklerinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak verilmesi oluşturmaktadır. Akpınar, Yavuz, Çağdaş Türk Şiveleri Azeri Türkçesi ve Edebiyatı Metinleri, İzmir Gemalmaz, Efrasiyap, Azeri Türkçesinin Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi, Çağdaş Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi, Erzurum 1986:I-XXIV. Ahundzade, Mirza Fethali, Komediler (Temsilât), İzmir Abdullayev, Elövset Zakiroğlu, Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları, Ankara Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, İstanbul Bozkurt, Fuat, Türklerin Dili, Ankara Buran, Ahmet ve Ercan Aklaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi, İstanbul Çağatay, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Ergin, Muharrem, Azeri Türkçesi, İstanbul Köprülü, Fuad, Âzerî, İslâm Ansiklopedisi, 2. cilt, 5. baskı, Eskişehir 1997: Şimşir, Bilâl N., Azerbaycan da Türk Alfabesi Tarihçe, Ankara Tekin, Talat ve Mehmet Ölmez, Türk Dilleri (Giriş), İstanbul Zeynalov, Ferhad, Türkologiyanın Esasları, Bakı TDE304 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Türkmen Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özelliklerinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak verilmesi oluşturmaktadır. Sarı, B., N. Güder, Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara Kara, M., Türkmence, Ankara Azimov, Pıgam, Türkmen Dili, Aşgabat Clark, Larry, Turkmen Reference Grammar Çarıyarov, B., Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği, Aşgabat Hamzayev, M., Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat

12 Kara, Mehmet, Türkmence, Ankara Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat TDE305 Klâsik Türk Edebiyatı V (2 0) 2 AKTS: 3 Bu dersin içeriğini Anadolu sahası Türk edebiyatının klasik niteliği kazanmayı başladığı XV. asır sanatçıları, ilk büyük divan şairleri ve onları konu edinen klasik antolojilerin tanıtımı oluşturmaktadır. İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, TDE306 Klâsik Türk Edebiyatı VI (2 0) 2 AKTS: 3 Klâsik Türk Şiirinin kronolojik gelişimini kavratmak ve XVI. yüzyıla ait metinler üzerinde yorum tekniklerini öğretmek amacıyla Klasik Türk Edebiyatının en zengin dönemi olan Kanuni çağı hakkında bilgi verilmesi ve bu devrin şair ve eserlerinin orijinal metinler üzerinde tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, TDE307 Yeni Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 4 Yeni Türk Edebiyatının gelişim aşamalarını gösterip, tanıtmak, Servet-i Fünun edebiyatı hakkında genel bilgi vermek, bu edebiyatı meydana getiren sanatçıları tanıtmak, eserlerinden seçme metinler okutarak Yeni Türk Edebiyatının örnek eserlerini öğrenciye kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünunda Edebî Tenkit, İstanbul 1998 İnci ENGİNÜN, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat tan Cumhuriyet e ( ), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2007 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul1969 Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I- II, İstanbul 1988 Hasan Akay, Servet-i Fünun Şiir Estetiği, İstanbul1998 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul 1972 Ramazan KORKMAZ, (Editör), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı , Grafiker Yayınları, Ankara, 12

13 2005 İnci ENGİNÜN, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1998 TDE308 Yeni Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 4 Yeni Türk Edebiyatının önemli bir dönemi olan Tanzimat dönemi edebiyatı hakkında bilgi vermek, Tanzimat sonrası edebiyatımızın genel görünümü, türlere göre bu dönemde meydana getirilen eserler ve bu eserlerin yazarları hakkındaki bilgiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Bilge Ercilasun, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine incelemeler I, Ankara Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I- II, İstanbul Necmi Dilmen, Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, Ankara Cevdet Perin, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul TDE309 Halk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 4 Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Öcal Oğuz(Ed.), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2006 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınlar, Ankara Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Ali Öztürk Türk Destanları, İstanbul Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi), İstanbul Erman Artun, Türk Halkbilimi, İstanbul Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara Hasan Köksal, Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı, Ankara TDE310 Halk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 4 Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Öcal Oğuz(Ed.), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2006 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınlar, Ankara

14 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Ali Öztürk Türk Destanları, İstanbul Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi), İstanbul Erman Artun, Türk Halkbilimi, İstanbul Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara TDE401 Tarihî Türk Lehçeleri V (2 0) 2 AKTS: 3 XIII-XV. Yüzyıllar arasında gelişimini sürdüren Eski Anadolu Türkçesi dönemi imla ve gramer özellikleri, dönemin şair ve yazarlarının eserleri, dil özellikleri, dil özelliklerini yansıtan eserlerin metin okuma ve gramer incelemeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara : Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul F. K. Timurtaş, Batı Türkçesi, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, TKAE Yay., Ankara 1992, s F. K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Enderun Yay., İstanbul Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yay., Ankara Mecdut Mansuroğlu, Eski Osmanlıca, Tarihi Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara 1988, s Osman Yıldız, Şeyyad Hamza, Yusuf u Zeliha (Destan-ı Yusuf), Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler, Ankara TDE402 Tarihî Türk Lehçeleri VI (2 0) 2 AKTS: 3 Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri, yazı ve imlâ özellikleri, devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar, devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Janos Eckman, Harezm, Kıpçak Ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara : Hanifi Vural, Çağatay Türkçesi, İstanbul Khanzyada Guzalova, Başlangıçtan XVII. yy. a kadar Çağatay Türkçesi nde nesir dilinin gelişimi, İstanbul TDE403 Çocuk Edebiyatı (2 0) 2 AKTS: 3 Dünyada ve Türkiye de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin işlevi. Çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) 14

15 örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Çocuklara seslenen çeşitli edebiyat türlerinin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. Çocuk edebiyatı eleştirisi. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınevi, İzmir : A. Ferhan Oğuzkan, Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara 2006 Selahattin Dilidüzgün, Çağdaş Çocuk Yazını, Morpa Yayınları, İstanbul Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul İbrahim Kıbrıs, Çocuk Edebiyatı, Kök Yayıncılık, İstanbul TDE404 Modern Eleştiri Kuramları (2 0) 2 AKTS: 3 Edebiyat eleştirisinin kapsamı, edebiyat eleştirisinin bilim dallarıyla ilişkisi, metinlerarası, dilbilim, metin dilbilim, yapısalcılık, alımlama estetiği, ekoeleştiri ve psikanaliz odaklı edebiyat eleştirisi örneklerinin incelenmesi. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul : Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yayınları, İstanbul Mehmet Rifat, Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları, Sel yayıncılık, İstanbul Kubilay Aktulum, Parçalılık Metinlerarasılık, Öteki Yayınevi, Ankara Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, TDE405 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Semineri I (1 2) 2 AKTS: 8 Bölümdeki öğretim elemanlarının tümü tarafından verilen bu derste öğrenciler araştırmaya yönelik Lisans Tezleri hazırlamaktadırlar. TDE406 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Semineri II (1 2) 2 AKTS: 8 Tezlerin değerlendirilmesi. Seçmeli Dersler TDE311 Eleştiri Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Ders, eleştiriyi tanımlayarak özellikle eleştiri teorileri, kuram ve kuramcıları hakkında gerekli bilgileri vermeyi, eleştiri yöntem ve metotlarından bahsetmeyi amaçlar. Ayrıca kavram olarak eleştiri, batıda ve Türk edebiyatında eleştirinin gelişimi üzerinde de gerekli bilgiler verilir. Örnek metinler üzerinde uygulamalar yapılır. 15

16 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, Cem Yay., 1991 Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, (Der.: Ergun Göze), Ötüken Yayınevi, İstanbul,1970, s.126. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı, İstanbul 1976 Agâh Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984 TDE312 Yaratıcı Yazarlık (3 0) AKTS: 4 Öykü ya da roman yazarlığının önkoşulları, yazarın bilgi birikimi, kültürel donanımı, yazmak ile okumak arasındaki bağlantı, dil ve kullanımı, öykünün öğeleri, özellikleri, türleri, bölümleri, yerli ve yabancı öykücülerimizden örnekler ve bunların tartışılması, öykü yazma çalışmaları, kurgu öğeleri, bölümleri, konuları. kurgu örneklerinin incelenmesi. roman türünün tarihi. özellikleri, türleri, roman kahramanları, yaratıcılık, Türk ve dünya yazınından roman kahramanı örnekleri, taslak, öyküleme, bakış açısı bu dersin konularını oluşturmaktadır. Zehra İpşiroğlu, Yaratıcı yazma, Morpa yayınları, İstanbul Murat Gülsoy, Büyü Bozumu: Yaratıcı Yazarlık, İstanbul Yeşim Gökçe, Ben Büyüyünce Yazar Olacağım, İstanbul Hakan İşcen, Yaratıcı Yazarlık Kursu, İstanbul Salih Bolat, Öykü Yazma Teknikleri, Varlık Yayınları, İstanbul Veysel Çolak, Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?,İkaros yayınevi, İstanbul TDE313 Yazım Teknikleri (3 0) AKTS: 4 Öğrenciye bilimsel ve sanatsal alanlarda plânlı yazma alışkanlığı kazandırılması amacıyla araştırma metot ve teknikleri, bilimsel makale, rapor yazımı; biyografi, makale, deneme, roman, hikâye, fıkra vb. örnekler üzerinde yazım tekniğini tanıma çalışmaları; roman dışındaki türlerde yazı çalışmaları; örnekleme yoluyla seçilecek çalışmaların sınıfta birlikte değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Halil Seyidoğlu- Bilimsel Araştırma ve Yazma, İstanbul, 2003, 9. bsk. Şerif AKTAŞ- Osman GÜNDÜZ, Yazılı ve Sözlü Anlatım: Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 Stefan Zweig, Üç Büyük Usta, İstanbul, Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul, Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, Kemal Tahir, Yol Ayrımı, İstanbul, Güzel Yazılar-Hikâyeler I-II, (hzl. İsmail Parlatır vd.) Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara

17 TDE314 Araştırma Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Bilimsel araştırma yöntemlerinin planlanması, örneklemin seçilmesi, amacına uygun veri toplama araçlarının seçilmesi, analiz edilmesi ve rapor edilmesi gibi aşamaların öğretilmesi. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerinin kavratılması. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırmanın planlanması, örneklemin seçilmesi, veri toplama araçlarının seçilmesi, verilerin analiz edilmesi, kaynakların yazımı. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: PegemA Yayıncılık, Ankara Şener Büyüköztürk(Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Akadem, Ankara Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara TDE315 Türk Diyalektolojisine Giriş (3 0) AKTS: 4 Diyalektolojinin temel kavramları (diyalekt, dil, diyalekt coğrafyası, sosyal türleşme, linguistik yenilenme, dil sınırları, geçişler, türleşme mekanizmaları, yayılma vb.) ve diyalektolojinin metod ve teknikleri verilir. Türk diyalektlerinin oluşması, tarihsel ve modern Türk diyalektolojisinin kaynakları, Türk diyalektoloji tarihi, çağdaş Türk dil türlerinin (yazılı, konuşma) diyalektolojik araştırma yolları dersin konularıdır. Kâmile İmer, Dil ve Toplum, Ankara Pierre Achard, Dilsel Toplumbilim, İstanbul : Trudgill, P., Chambers, J.K.(1980). Dialectology, Cambridge University Press: Cambridge. Amansarıyev, C., (1970), Türkmen Dialektologiyası, Aşgabat. Hakasskaya Dialektologiya, Abakan İslamov, M. İ., A. G. Ağayev, S. M. Behbudov, T. M. Ahmedov, N. H. Mehmedov, B. M. Tagıyev, Z. A. Hasıyev, (1990), Azerbaycan Dilinin Dialektologiya Atlası, Bakı: İlim Osmanov, Mirsultan, (1989). Hazirqi Zaman Uygur Tili Diyalektleri, Ürümçi. Radloff, W., ( ), Versusch eines Worterbuches der Turk-Dialecte, St. Petersburg : Glasunoff : M. Eggers. Reşetov, V. V., (1978), Özbek Dialektologiyası Taşkent. Róna-Tas, A. (ed.) (1982) Chuvash Studies, Budapest:Akadémiai Kiadó. Şiraliyev, M. S., (1962), Azerbaycan Dialektologiyasının Esasları, Bakı. Yunusaliyev, B.M., (1971), Kırgız Diyalektologiyası. Frunze. TDE316 Türk Dili Coğrafyası (3 0) AKTS: 4 Tarihî devirlerde Türkçenin kullanılmış olduğu coğrafyanın tanıtımı. Başlıca Orta Asya, Hazar çevresi, Ön Asya ve Orta Doğu, Karadeniz in kuzeyi olmak üzere Türklerin yayıldığı alanlarda gelişen kültür daireleri, gelişen kültür dairelerindeki Türkçenin ayrılan ve benzeşen yönleri, temel metinler; kültürel merkezler arasındaki ilişkiler; günümüzde Türkçenin kullanılmış olduğu coğrafyalar. Çin içlerine kadar Orta Asya, Hazar çevresi, Ön Asya ve Orta Doğu, Karadeniz in kuzeyi, Doğu Avrupa ve Balkanlar olmak üzere Türklerin 17

18 yayıldığı alanların kuş bakışı tanıtımı. Türklerin, dolayısıyla Türkçenin günümüzdeki yayılım alanlarının ortaya konarak jeo-stratejik değerinin tespiti. Tarihî ve çağdaş Türk dilleri arasındaki irtibatı ve dil devamlılığı prensibinin görülmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara : Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa TDE317 Edebiyat Bilimi (3 0) AKTS: 4 Edebiyat ve felsefe etkileşimi; 20. Yüzyılda Batı ve Türk edebiyatlarındaki felsefik yönelimlerin kişi ve eserlerden hareketle irdelenmesi; Varoluşçu edebiyat kavramı özelinde edebiyat-felsefe etkileşiminin gösterilmesi. R. WELLEK- A. WARREN, Edebiyat Biliminin Temelleri, (Çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983 Gennadiy N. POSPELOV, Edebiyat Bilimi, (Çev. Yılmaz Onay), Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, 1995 Manon MAREN-GRİSEBACH, Edebiyat Biliminin Yöntemleri, (Çev. Arif Ünal), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1995 : Horst Redeker, Edebiyat Estetiği, (Çev. Aziz Çalışlar), Kuzey Yayınları, Ankara, 1986 Sadık Tural, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdad Yayınları, Ankara, 1993 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998 T.S. Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990 Hilmi Uçan, Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece Yayınları, Ankara, 2003 TDE318 Türk Dil İlişkileri (3 0) AKTS: 4 Türk dilinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa : Thomason, S.G. ve T. Kaufman, Language Contact, Crealizaton and Genetic Linguistics, Berkeley Los Angeles, Oxford: University of California University Press Neriman Molali, Romanya Türk Toplulukları Örneğinde İki Dillilik, İstanbul

19 Selçuk Dulkadiroğlu, Almanya da İlköğretim Okullarındaki İki Dilli Sınıflarda Türkçe Öğretimi, İstanbul TDE407 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (3 0) AKTS: 4 Geçmişten günümüze edebiyat programı içeriklerinin incelenmesi. Dil ve edebiyat öğretiminde genel olarak esas alınan yaklaşımlar. Edebi metinlerin ve türlerin öğretiminde esas alınan teoriler. Dil ve edebiyat öğretimi yöntem ve teknikleri, araç-gereç kullanımları, plânlama, ölçme ve değerlendirme, yeni yönelimler. İsmet Çetin(Ed.), Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Cahit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara İdris Karakuş, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Sistem Ofset Yay., Ankara Julia Marschall, Ana Dili ve Yazın Öğretimi (Çev.: Cahit Külebi), Başak Yayıncılık, Ankara Hilmi Uçan, Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece Yayınları, Ankara TDE408 Yabancılara Türkçe Öğretme Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Türkçenin ana dili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi. Derya Yaylı, Yasemin Bayyurt( Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara İdris Karakuş, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Sistem Ofset Yay., Ankara Julia Marschall, Ana Dili ve Yazın Öğretimi (Çev.: Cahit Külebi), Başak Yayıncılık, Ankara TDE409 Edebiyat Sosyolojisi (3 0) AKTS: 4 Edebi eserin toplumsal yapı içerisinde yazar, eser, toplum, okuyucu ve basın-yayın bağlamında sosyal bir vaka olarak incelenmesi; edebi eserlerin hazırlanış, yayım, tanıtım ve satış aşamalarının üzerinde durulması. Nurettin Şazi Kösemihal, Edebiyat Sosyolojisine Giriş, yy., İstanbul, 1967 Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Hece Yayınları, Ankara, 2004 : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Bayburtlu Zihni; Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, İstanbul,

20 Lucien Goldmann, Roman Sosyolojisi, (Derleyen ve çeviren: Ayberk Erkay) Birleşik Yayınevi, Ankara, 2005 Lucien Goldmann, Essays on Method in the Sociology of Literature, (ed. William Q. Boelhower), Telos Pres, 1980 Manon Maren-Grisebach, Edebiyat Biliminin Yöntemleri, (Çev. Arif Ünal), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1995 Kemal Karpat, Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Varlık Yay., Ankara,1962 TDE 410 Edebiyat ve Medya (3 0) AKTS: 4 Medya kavramı; medyanın gelişimi, araçları; iletişim ve edebiyat sahalarının ortak noktaları; medya okuryazarlığı; senaryo teknikleri; iletişimin edebi yönleri. Gürsel Aytaç, Edebiyat ve Medya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Mehmet Önal, En Uzun Asrın Hikâyesi: Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım, Akçağ Yayınları, Ankara, : İsa Kayaalp, İletişim ve Dil, T.D.V. Yayınları, Ankara, 1998 Mutlu Binark- Mine Gencel Bek, Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007 Nurdan Öncel Taşkıran, Medya Okuryazarlığına Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2007 Judith Lazar, İletişim Bilimi, (Çev. Cengiz Anık), Vadi Yayınları, Ankara, 2001 Mermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985 TDE411 Karşılaştırmalı Edebiyat (3 0) AKTS: 4 Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanıtılması ve ortaya çıkış şartları üzerinde durulması; karşılaştırmalı edebiyatın Batı edebiyatlarındaki görünüşü, karşılaştırmalı edebiyat tekniklerinin irdelenmesi ve seçilen örnek metinler üzerinde uygulamalar yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara Kamil Aydın, Karşılaştırmalı Edebiyat, İstanbul Emel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, İstanbul Ali Osman Öztürk, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Konya A.M. Rousseau, Karşılaştırmalı Edebiyat, Ankara TDE 412 Dünya Edebiyatı (3 0) AKTS: 4 Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. 20

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I. T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler I.YARIYIL TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 Ders Kodu TE 122 Osmanlı sine Giriş I I. Yarıyıl Prof. Dr. Hayati DEVELİ Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 I Yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 56 Amaç Ders Planı Eski

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Ders No : 8107010005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Eğitimin Kültürel Temelleri : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı DERS KODU DERS ADI Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606 TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Kodu Dersin Adı Ders Türü T P AKT S TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6 TEA 601 Bilimsel Araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Ders No : 0020000 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri I Bu dersin içeriğini, divan şiirinin belli başlı temsilcilerine ait gazel, kaside ve musammat örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE 2 Ders No : 0010080034 : 2 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Çocuk Edebiyatı Metin İncelemeleri Programına Adı (tezli, tezsiz

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama.

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama. Öğrenme Çıktıları GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Çocuk Edebiyatı Dersin Kodu OKÖ 204 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Ödev 1 5 Ödevler Devam 0 0 Sunum Uygulama 0 0 Proje 0 0 0

Ödev 1 5 Ödevler Devam 0 0 Sunum Uygulama 0 0 Proje 0 0 0 Bölüm Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ders Bilgileri Ders Kodu Ders Adi Kredi Teorik Kredi Pratik Kredi Lab/U Kredi Toplam Kredi Ects Yari Yilı TUR270 Türk Dili II 2.00 0.00 0.00

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z I.ve II. YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PLANI (2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) HAZIRLIK SINIFI LIK

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (4 0 0) (AKTS: 6) Osmanlı Türkçesi terimi, alfabe, transkripsiyon

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE II TKL 202 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Öğretim

Detaylı