EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler"

Transkript

1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Doğan Aksan yönetiminde Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Neval Pirali, Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi, TDK yayınları, Ankara İclal Ergenç, Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi, Ankara Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi, İstanbul, Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, İstanbul, Tahsin Banguoğlu, Türk Grameri I, Sesbilgisi, İstanbul, Muzaffer Tansu, Durgun Sesbilgisi ve Türkçe, TDK Yayını, Ankara Nevin Selen, Söyleyiş Sesbilimi Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi, Ankara Necip Üçok, Genel Fonetik, Ankara Ömer Demircan, Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni, Türkiye Türkçesinde Sesler, Ankara Ömer Demircan, Türkçenin Sesdizimi, İstanbul TDE102 Türkiye Türkçesi II (3 0) 3 AKTS: 5 Şekil bilgisi (morfoloji, morfosentaks) üzerinde genel bilgi, bilimsel terminolojinin kavranması, Türkiye Türkçesinin şekil bilgisinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara

2 TDE103 Osmanlı Türkçesine Giriş I (3 0) 3 AKTS: 5 Bu dersin içeriğini Osmanlı alfabesinin tanıtılması, bu alfabeyle Türkçe ve alıntı unsurların yazılması ve okuma yazma çalışmaları oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE104 Osmanlı Türkçesine Giriş II (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste Osmanlı Türkçesindeki yabancı unsurların öğrenilmesine başlanmakta, iki veya üç kelimelik Farsça yapılı tamlamaların kuruluş ve anlamları üzerinde durulmakta; kolay anlaşılır metinler üzerinde uygulama çalışmaları yapılarak hem okuma kabiliyetinin pekiştirilmesi hem de söz dağarcığının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE105 Türk Dili Tarihi (3 0) 3 AKTS: 4 Türk dilinin tarihsel gelişmesi üzerine yoğunlaşır. (Ural-)Altay dilleri teorisi, Türk dilinin dönemleri, tarihsel Türk dilinin yazılı (standard veya edebî) ve konuşma dil türleri ve ürünleri dersin konularıdır. Akalın, M., (1979). Tarihî Türk Şiveleri, Ankara. Arat, R.R. (1991). Eski Türk Şiiri, Ankara, TTK yayınları. Barutcu Özönder, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. III, Barutcu Özönder, F.S., Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s ). Caferoğlu, Ahmet, (1972). Türk Dili Tarihi, İstanbul. 2

3 Johanson, Lars, Éva Ágnes Csató, The Turkic Languages, London and New York Poppe, N., (1965). Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden: Ural-Altaische Bibliothek, XIV. Rasony, Laszlo, (1988). Tarihte Türklük, TKAE Yay. Ankara. Róna-Tas, A., (1991). An Introduction to Turkology, Studia Uralo-Altaica 33, Szeged. Sinor, D. (Ed.) (2000). Erken İç Asya Tarihi, İstanbul. Tezcan, Semih, (1978). En Eski Türk Dili ve Yazını, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara, TTK Yayınları, Tuna, Osman Nedim, (1987). Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: İstanbul. TDE106 Metin Çözümlemelerine Giriş (3 0) 3 AKTS: 4 Şerh ten Çözümleme ye metin ve metin çözümleme kavramları, manzum ve mensur metinler, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması metni oluşturan ögeler, metinlerdeki dizgesel ilişkiler,tanzimattan günümüze kadar eserler vermiş önemli yazarların yazdığı nesir, şiir, deneme vb. türlerdeki eserlerin çözümlenmesi. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 ve 2, Dergah Yayınları, İstanbul Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayıncılık, Ankara Ayşe Eziler-Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara Muhsin Macit, Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Torileri, Grafiker Yayınları, Ankara TDE107 Klâsik Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste klasik Türk Edebiyatının doğuşu, tarihi ve coğrafi şartlar, kelime kadrosu, sanat anlayışı üzerinde durulması, divan kavramı ve Klasik Türk Şiirinin teknik özelliklerine dair ilk bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE108 Klâsik Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 5 Bu ders Türk Edebiyatı'nın klâsik devirleriyle ilgili kişi, eser, tür, şekil vb. alan eğitimini kapsamaktadır. Bu amaç doğrultuda kronolojik sıra içerisinde ve biyografilerle bibliyografyalar esası üzerinde yürütülerek klâsik Türk Şiirinin ilk büyük temsilcilerinin ve şiir geleneğinin temel özelliklerinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır 3

4 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE109 Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş (3 0) 3 AKTS: 5 Bu dersin içeriğini gazetenin girişi ve gazete dili, yeni edebî türlerin girişi roman ve tiyatro, nesir dili arayışları oluşturmaktadır. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, İstanbul 1978 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, Abdullah Uçman, Ahmet Bican Ercilasun, İnci Enginün, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin, Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı, İstanbul 1976 Agâh Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt, İstanbul1971 TDE110 Çağdaş Türk Romanı (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste dünya edebiyatında roman türünün gelişimi ile Türk edebiyatındaki gelişiminin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, İstanbul 1978 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı , Akçağ Yayınları, Ankara, Mehmet NARLI, Roman Ne Anlatır: Cumhuriyet Dönemi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2009 Baha Dürder, Namık Kemal in Romanları, İstanbul1940 P. Robert Finn, Türk Romanı, Ankara 1984 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul 1983 E. M., Foster, Roman Sanatı, çev. S. Umran, İstanbul 1985 TDE111 Bilgisayara Giriş I (1-2) 2 AKTS: 2 4

5 Bilgisayar kullanımına giriş. Windows temel bilgileri ve uygulamaları. Windows ortamında temel dosya ve kütük yapıları. Kelime-işlemci uygulamaların kullanımı. Doküman tasarımı, görünüm düzeni. Bilgisayar ağlarının kullanımı. Internet, e-posta kullanımı. Bunlara bağlı etikler. Bilgisayar ağlarından dosya arama ve dosya transferi. Web sayfası tasarımı. Ali Güneş (ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı,, Pegema Yayıncılık, Ankara : Cengiz Hakan Aydın vd., (ed.), Temel Bilgi Teknolojileri, AÖF Yayınları, Eskişehir TDE112 Bilgisayara Giriş II (1-2) 2 AKTS: 2 Tablolama programları. Veri tipleri. Sabit ve değişken adres kullanımı. Formüller. Grafikler. Bilgisayarlı sunum teknikleri. Slayt gösterileri, efektler. Ali Güneş (ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı,, Pegema Yayıncılık, Ankara : Cengiz Hakan Aydın vd., (ed.), Temel Bilgi Teknolojileri, AÖF Yayınları, Eskişehir TDE201 Türkiye Türkçesi III (3 0) 3 AKTS: 5 Bu derste Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve cümle yapısının klasik dilbilgisi anlayışına göre öğretilmesi amaçlanmaktadır. Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK yay. Ankara Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1986 TDE202 Türkiye Türkçesi IV (3 0) 3 AKTS: 5 Sözdizimi ile ilgili modern yaklaşımlar, Chomsky ve ondan sonra gelişen söz dizimi yaklaşımlarının kavranması ve bu yaklaşımlara göre Türkçenin söz dizimi yapısının çözümlenmesi, Türkçenin sözdizimi ile ilgili sorunlar, Söz dizimi ile ilgili yeni yaklaşımların kavranması ve bunların Türkçeye uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Nadir Engin Uzun, Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul, Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; 5

6 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1986 Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK yay. Ankara Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk. TDE203 Osmanlı Türkçesi Grameri I (2 0) 2 AKTS: 3 Orta düzeyde (yaklaşık 19. yy) Osmanlı Türkçesi metinlerinin dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi, Türkçedeki Arapça ve Farsça unsurların dilbilgisi yapılarının öğretilmesi, kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE204 Osmanlı Türkçesi Grameri II (2 0) 2 AKTS: 3 Orta düzeyde (yaklaşık 19. yy) Osmanlı Türkçesi metinlerinin dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi, Türkçedeki Arapça ve Farsça unsurların dilbilgisi yapılarının öğretilmesi, kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, İstanbul, 2006, 9. bsk. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İstanbul, 2008, 25. bsk. Timurtaş, Faruk K., Osmanlı Türkçesine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Timurtaş, Faruk K., Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Menderes Coşkun, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Birleşik, Ankara TDE205 Klâsik Türk Edebiyatı III (3 0) 3 AKTS: 5 Kronolojik olarak Klasik Türk Edebiyatı nın teknik ve içerik özelliklerinin kavratılması amacıyla klasik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası üzerinde durularak Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin yorumunu öğretmek klâsik Türk Şiirinin imaj ve hayal dünyasını tanıtmak, metin yorumlama tekniklerini kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 6

7 İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE206 Klâsik Türk Edebiyatı IV (3 0) 3 AKTS: 5 Klasik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası üzerinde durularak XIV-XV. yüzyıllara ait Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin yorumunu öğretmek. Klâsik Türk Şiirinin imaj ve hayal dünyasını tanıtmak, XIV-XV. yüzyıllara ait metinler üzerinde yorum tekniklerini öğretmek kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. TDE207 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 5 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Cumhuriyet dönemi edebiyatını besleyen kaynaklar, Cumhuriyet döneminin bir önceki dönemle karşılaştırılması, Cumhuriyet dönemi şiir akımlar, düzyazı türleri, sosyal değişimler ve edebiyat konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Şerif AKTAŞ, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998 Şerif AKTAŞ, Şiir Tahlilleri: Teori-Uygulama, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, İstanbul 1994 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul1971 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara 1979 Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul1996 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, İstanbul 1998 Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, İstanbul2002 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul

8 TDE208 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 5 Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının yazılı eserlerini ve bu eserleri meydana getiren edebiyatçıları tanımak, 1950 sonrası Türk şiiri, 1950 sonrası Türk öykücülüğü, günümüz edebiyatı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, İstanbul 1994 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul1971 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara 1979 Türk Dili, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Şubat 1992 Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul1996 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, İstanbul 1998 Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, İstanbul2002 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul 1972 Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2003 Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi , Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 Ramazan KAPLAN, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yayınları, Ankara, Yıldız ECEVİT, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004 TDE209 Tarihî Türk Lehçeleri I (3 0) 3 AKTS: 5 Köktürklerin tarihi; Köktürklerin yasadıkları bölgeler ve komsuları; Köktürk dönemine ait eserler ve bu döneme ait eserlerin üzerinde yapılan çalısmalar, Runik alfabesinin tanıtımı; Runik alfabesinin kökeni; yazım özellikleri; Runik harfli yazıtlar ( Bilge Kagan, Tunyukuk, Kültigin, Yenisey), OrhonTürkçesinin Ses Özellikleri; OrhonTürkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı ses bilgisi, Orhon Türkçesinin biçim bilgisel özellikleri; Orhon Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı biçim bilgisi; Orhon Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi bu dersin konularını oluşturmaktadır. Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul 2003 (2. baskı). Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, Ankara Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, TDAD 5, Ankara Talat Tekin, Orhon Yazıtları. Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk, İstanbul 2003 (3. baskı). Hüseyin N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, I-IV, TDK , (1986). Barutcu Özönder, F. Sema, Eski Türklerde Dil ve Edebiyat, Türkler, C. III, Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa

9 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara TDE210 Tarihî Türk Lehçeleri II (3 0) 3 AKTS: 5 Uygurların tarihi; yasadıkları bölgeler; girdikleri dinî kültür cevreleri; kullandıkları alfabeler, yasayıs ve kültür özellikleri; Uygur Türkçesinin olusumu; diyalektleri, Uygur Türkçesiyle yazılmıs eserler; Uygur Türkçesinin fonetik Özellikleri; Uygur Türkçesi ve Orhon Türkçesinin fonetik özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin fonetik Özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri; Uygur Türkçesi ve Orhon Türkçesinin morfolojik Özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin morfolojik özelliklerinin karsılastırılması; Uygur Türkçesinin kelime yapısı; isim çekimi; fiil çekimi; Budizm ve Maniheizmin Uygurların Kültürüne etkileri; Sutralar, Gotikler, diğer metinler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. A von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, çev. M. Akalın, TDK, Ankara F. Sema Barutcu Özönder, Üç İtigsizler, Ankara J. R. Hamilton, Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası. Çev. E. Korkut, İ. Birkan, Ankara Mehmet Ölmez, "Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış", Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı , Mayıs-Haziran-Temmuz 2001: Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch: Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, 1-5, Wiesbaden T. Tekin, M. Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Tarihî Türk Şiveleri, çev. M. Akalın, Ankara, 3. Baskı, 1998 Prof. Dr. Mehmet Ölmez, "Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)", Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, yay. M. Ölmez, Ankara 1997: TDE Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri I (2 0) 2 AKTS: yüzyılda gelişen edebiyatın genel özellikleri, yüzyılın ilk yarısına ait manzum ve mensur metinler üzerinde okuma, inceleme çalışmaları. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Metinleri, Ekin yayınları, Bursa Kenan AKYÜZ, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ( ), İnkılâp Kitabevi, İstanbul Ramazan KORKMAZ (Editör), Yeni Türk Edebiyatı El kitabı ( ), Grafiker Yayınları, Ankara Olcay Önertoy, İsmail Parlatır, Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler, AÜ DTCF Yayınları, Ankara TDE212 Türk Dil Bilimine Giriş (2 0) 2 AKTS: 3 9

10 Dil biliminin temel kavramlarını ve metotlarının tanıtılarak Türk dilinin karakteristik özelliklerine uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Ankara Kıran, Z., Dilbilime Giriş, Ankara Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Ankara Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul TDE301 Tarihî Türk Lehçeleri III (3 0) 3 AKTS: 4 Karahanlı Devleti ve Tarihi, Karahanlıların yasadıkları coğrafya. Karahanlı dönemine ait eserler (Divanu Lugati t- Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü l -Hakayık, Divan-ı Hikmet), Karahanlı dönemine ait eserler üzerine yapılmıs çalısmalar, Karahanlı Türkçesinde Kullanılan alfabe (Arap Alfabesi) ve transkripsiyon özellikleri, İslam Dini ve Karahanlı Kültürüne etkileri, Orta Türkçenin diğer dönemleri, Karahanlı Türkçesinin fonetik, morfolojik ve semantik özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, Metin, İstanbul (Ankara 19913); II, Tercüme, TTK, Ankara 1959 (19955); III, İndeks, yay. K. Eraslan, O. F. Sertkaya, N. Yüce, TKAE, İstanbul Dilâçar, 900. Yıldönümü Dolayısıyle Kutadgu Bilig İncelemesi, TDK, Ankara Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, Simurg, İstanbul Semih Tezcan, "Kutadgu Bilig Dizini Üzerine", TTK Belleten, XLV.2, Nisan 1981, sayı 178: Mehmet Ölmez, "Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri", Kebikeç, 1, 1995: Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım, I: Viyana Nüshası, TDK, İstanbul 1942; II: Fergana Nüshası, 1943; III: Mısır Nüshası, Reşid Rahmeti Arat, Atabetü'l-Hakayık, TDK, İstanbul 1951 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I 1939, II 1940, III 1941, IV Dizin "Endeks", TDK Ankara TDE302 Tarihî Türk Lehçeleri IV (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özellikleri, Harezm-Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu coğrafya ve bu Türkçenin konuşulduğu dönem; Harezm- Kıpçak Türkçesi eserlerinde kullanılmış olan Arap alfabesinin Özellikleri ve yazı çevrimi sorunları; Bu döneme ilişkin eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. Aysu Ata, Harezm-Altınordu Türkçesi, TDAD: 36, İstanbul János Eckmann, Nehcü'l-Feradis. Uştmahlarnıñ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): II Metin, (Yayınlayanlar: S. Tezcan, H. Zülfikar), TDK yay., Ankara 1983; tıpkıbasım ile: 1992 Aysu Ata, Nehcü'l-Feradis. Uştmahlarnıñ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu). II. Dizin-Sözlük, TDK Yayınları: 518, Ankara

11 János Eckmann, "Das Chwarezmtürkische", Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden 1959, s (Çevirisi: M. Akalın, Tarihî Türk Şiveleri, "Harezm Türkçesi", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 73, Seri: IV, S.A.21, Ankara 1988, s ). János Eckmann, "Die kiptschakische Literatur I. Die Literatur von Chwarezm und der Goldenen Horde", Philologiae Turcicae Fundamenta II, Wiesbaden 1964, s TDE303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Azerbaycan Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özelliklerinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak verilmesi oluşturmaktadır. Akpınar, Yavuz, Çağdaş Türk Şiveleri Azeri Türkçesi ve Edebiyatı Metinleri, İzmir Gemalmaz, Efrasiyap, Azeri Türkçesinin Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi, Çağdaş Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi, Erzurum 1986:I-XXIV. Ahundzade, Mirza Fethali, Komediler (Temsilât), İzmir Abdullayev, Elövset Zakiroğlu, Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları, Ankara Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, İstanbul Bozkurt, Fuat, Türklerin Dili, Ankara Buran, Ahmet ve Ercan Aklaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi, İstanbul Çağatay, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Ergin, Muharrem, Azeri Türkçesi, İstanbul Köprülü, Fuad, Âzerî, İslâm Ansiklopedisi, 2. cilt, 5. baskı, Eskişehir 1997: Şimşir, Bilâl N., Azerbaycan da Türk Alfabesi Tarihçe, Ankara Tekin, Talat ve Mehmet Ölmez, Türk Dilleri (Giriş), İstanbul Zeynalov, Ferhad, Türkologiyanın Esasları, Bakı TDE304 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II (3 0) 3 AKTS: 4 Bu dersin içeriğini Türkmen Türkçesinin ses, gramer, söz dizim ve kelime hazinesi açısından özelliklerinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak verilmesi oluşturmaktadır. Sarı, B., N. Güder, Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara Kara, M., Türkmence, Ankara Azimov, Pıgam, Türkmen Dili, Aşgabat Clark, Larry, Turkmen Reference Grammar Çarıyarov, B., Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği, Aşgabat Hamzayev, M., Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat

12 Kara, Mehmet, Türkmence, Ankara Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat TDE305 Klâsik Türk Edebiyatı V (2 0) 2 AKTS: 3 Bu dersin içeriğini Anadolu sahası Türk edebiyatının klasik niteliği kazanmayı başladığı XV. asır sanatçıları, ilk büyük divan şairleri ve onları konu edinen klasik antolojilerin tanıtımı oluşturmaktadır. İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, TDE306 Klâsik Türk Edebiyatı VI (2 0) 2 AKTS: 3 Klâsik Türk Şiirinin kronolojik gelişimini kavratmak ve XVI. yüzyıla ait metinler üzerinde yorum tekniklerini öğretmek amacıyla Klasik Türk Edebiyatının en zengin dönemi olan Kanuni çağı hakkında bilgi verilmesi ve bu devrin şair ve eserlerinin orijinal metinler üzerinde tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. İskender Pala, Divan Edebiyatı, İstanbul, İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhtelif Divanlar, Divan Şerhleri, Divan Tahlilleri. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, TDE307 Yeni Türk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 4 Yeni Türk Edebiyatının gelişim aşamalarını gösterip, tanıtmak, Servet-i Fünun edebiyatı hakkında genel bilgi vermek, bu edebiyatı meydana getiren sanatçıları tanıtmak, eserlerinden seçme metinler okutarak Yeni Türk Edebiyatının örnek eserlerini öğrenciye kavratmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünunda Edebî Tenkit, İstanbul 1998 İnci ENGİNÜN, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat tan Cumhuriyet e ( ), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2007 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul1969 Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I- II, İstanbul 1988 Hasan Akay, Servet-i Fünun Şiir Estetiği, İstanbul1998 Ruşen Eşref, Diyorlar ki, İstanbul 1972 Ramazan KORKMAZ, (Editör), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı , Grafiker Yayınları, Ankara, 12

13 2005 İnci ENGİNÜN, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1998 TDE308 Yeni Türk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 4 Yeni Türk Edebiyatının önemli bir dönemi olan Tanzimat dönemi edebiyatı hakkında bilgi vermek, Tanzimat sonrası edebiyatımızın genel görünümü, türlere göre bu dönemde meydana getirilen eserler ve bu eserlerin yazarları hakkındaki bilgiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Bilge Ercilasun, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine incelemeler I, Ankara Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I- II, İstanbul Necmi Dilmen, Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, Ankara Cevdet Perin, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul TDE309 Halk Edebiyatı I (3 0) 3 AKTS: 4 Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Öcal Oğuz(Ed.), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2006 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınlar, Ankara Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Ali Öztürk Türk Destanları, İstanbul Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi), İstanbul Erman Artun, Türk Halkbilimi, İstanbul Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara Hasan Köksal, Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı, Ankara TDE310 Halk Edebiyatı II (3 0) 3 AKTS: 4 Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Öcal Oğuz(Ed.), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2006 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınlar, Ankara

14 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Ali Öztürk Türk Destanları, İstanbul Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi), İstanbul Erman Artun, Türk Halkbilimi, İstanbul Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara TDE401 Tarihî Türk Lehçeleri V (2 0) 2 AKTS: 3 XIII-XV. Yüzyıllar arasında gelişimini sürdüren Eski Anadolu Türkçesi dönemi imla ve gramer özellikleri, dönemin şair ve yazarlarının eserleri, dil özellikleri, dil özelliklerini yansıtan eserlerin metin okuma ve gramer incelemeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara : Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul F. K. Timurtaş, Batı Türkçesi, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, TKAE Yay., Ankara 1992, s F. K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Enderun Yay., İstanbul Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yay., Ankara Mecdut Mansuroğlu, Eski Osmanlıca, Tarihi Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara 1988, s Osman Yıldız, Şeyyad Hamza, Yusuf u Zeliha (Destan-ı Yusuf), Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler, Ankara TDE402 Tarihî Türk Lehçeleri VI (2 0) 2 AKTS: 3 Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgiler. Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri, yazı ve imlâ özellikleri, devrin eserleri ve üzerlerinde yapılan çalışmalar, devrin eserlerinden seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Janos Eckman, Harezm, Kıpçak Ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara : Hanifi Vural, Çağatay Türkçesi, İstanbul Khanzyada Guzalova, Başlangıçtan XVII. yy. a kadar Çağatay Türkçesi nde nesir dilinin gelişimi, İstanbul TDE403 Çocuk Edebiyatı (2 0) 2 AKTS: 3 Dünyada ve Türkiye de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin işlevi. Çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) 14

15 örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Çocuklara seslenen çeşitli edebiyat türlerinin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. Çocuk edebiyatı eleştirisi. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınevi, İzmir : A. Ferhan Oğuzkan, Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara 2006 Selahattin Dilidüzgün, Çağdaş Çocuk Yazını, Morpa Yayınları, İstanbul Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul İbrahim Kıbrıs, Çocuk Edebiyatı, Kök Yayıncılık, İstanbul TDE404 Modern Eleştiri Kuramları (2 0) 2 AKTS: 3 Edebiyat eleştirisinin kapsamı, edebiyat eleştirisinin bilim dallarıyla ilişkisi, metinlerarası, dilbilim, metin dilbilim, yapısalcılık, alımlama estetiği, ekoeleştiri ve psikanaliz odaklı edebiyat eleştirisi örneklerinin incelenmesi. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul : Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul Berna Moran,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yayınları, İstanbul Mehmet Rifat, Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları, Sel yayıncılık, İstanbul Kubilay Aktulum, Parçalılık Metinlerarasılık, Öteki Yayınevi, Ankara Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, TDE405 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Semineri I (1 2) 2 AKTS: 8 Bölümdeki öğretim elemanlarının tümü tarafından verilen bu derste öğrenciler araştırmaya yönelik Lisans Tezleri hazırlamaktadırlar. TDE406 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Semineri II (1 2) 2 AKTS: 8 Tezlerin değerlendirilmesi. Seçmeli Dersler TDE311 Eleştiri Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Ders, eleştiriyi tanımlayarak özellikle eleştiri teorileri, kuram ve kuramcıları hakkında gerekli bilgileri vermeyi, eleştiri yöntem ve metotlarından bahsetmeyi amaçlar. Ayrıca kavram olarak eleştiri, batıda ve Türk edebiyatında eleştirinin gelişimi üzerinde de gerekli bilgiler verilir. Örnek metinler üzerinde uygulamalar yapılır. 15

16 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, Cem Yay., 1991 Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, (Der.: Ergun Göze), Ötüken Yayınevi, İstanbul,1970, s.126. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı, İstanbul 1976 Agâh Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984 TDE312 Yaratıcı Yazarlık (3 0) AKTS: 4 Öykü ya da roman yazarlığının önkoşulları, yazarın bilgi birikimi, kültürel donanımı, yazmak ile okumak arasındaki bağlantı, dil ve kullanımı, öykünün öğeleri, özellikleri, türleri, bölümleri, yerli ve yabancı öykücülerimizden örnekler ve bunların tartışılması, öykü yazma çalışmaları, kurgu öğeleri, bölümleri, konuları. kurgu örneklerinin incelenmesi. roman türünün tarihi. özellikleri, türleri, roman kahramanları, yaratıcılık, Türk ve dünya yazınından roman kahramanı örnekleri, taslak, öyküleme, bakış açısı bu dersin konularını oluşturmaktadır. Zehra İpşiroğlu, Yaratıcı yazma, Morpa yayınları, İstanbul Murat Gülsoy, Büyü Bozumu: Yaratıcı Yazarlık, İstanbul Yeşim Gökçe, Ben Büyüyünce Yazar Olacağım, İstanbul Hakan İşcen, Yaratıcı Yazarlık Kursu, İstanbul Salih Bolat, Öykü Yazma Teknikleri, Varlık Yayınları, İstanbul Veysel Çolak, Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?,İkaros yayınevi, İstanbul TDE313 Yazım Teknikleri (3 0) AKTS: 4 Öğrenciye bilimsel ve sanatsal alanlarda plânlı yazma alışkanlığı kazandırılması amacıyla araştırma metot ve teknikleri, bilimsel makale, rapor yazımı; biyografi, makale, deneme, roman, hikâye, fıkra vb. örnekler üzerinde yazım tekniğini tanıma çalışmaları; roman dışındaki türlerde yazı çalışmaları; örnekleme yoluyla seçilecek çalışmaların sınıfta birlikte değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Halil Seyidoğlu- Bilimsel Araştırma ve Yazma, İstanbul, 2003, 9. bsk. Şerif AKTAŞ- Osman GÜNDÜZ, Yazılı ve Sözlü Anlatım: Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 Stefan Zweig, Üç Büyük Usta, İstanbul, Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul, Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, Kemal Tahir, Yol Ayrımı, İstanbul, Güzel Yazılar-Hikâyeler I-II, (hzl. İsmail Parlatır vd.) Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara

17 TDE314 Araştırma Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Bilimsel araştırma yöntemlerinin planlanması, örneklemin seçilmesi, amacına uygun veri toplama araçlarının seçilmesi, analiz edilmesi ve rapor edilmesi gibi aşamaların öğretilmesi. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerinin kavratılması. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırmanın planlanması, örneklemin seçilmesi, veri toplama araçlarının seçilmesi, verilerin analiz edilmesi, kaynakların yazımı. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: PegemA Yayıncılık, Ankara Şener Büyüköztürk(Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Akadem, Ankara Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara TDE315 Türk Diyalektolojisine Giriş (3 0) AKTS: 4 Diyalektolojinin temel kavramları (diyalekt, dil, diyalekt coğrafyası, sosyal türleşme, linguistik yenilenme, dil sınırları, geçişler, türleşme mekanizmaları, yayılma vb.) ve diyalektolojinin metod ve teknikleri verilir. Türk diyalektlerinin oluşması, tarihsel ve modern Türk diyalektolojisinin kaynakları, Türk diyalektoloji tarihi, çağdaş Türk dil türlerinin (yazılı, konuşma) diyalektolojik araştırma yolları dersin konularıdır. Kâmile İmer, Dil ve Toplum, Ankara Pierre Achard, Dilsel Toplumbilim, İstanbul : Trudgill, P., Chambers, J.K.(1980). Dialectology, Cambridge University Press: Cambridge. Amansarıyev, C., (1970), Türkmen Dialektologiyası, Aşgabat. Hakasskaya Dialektologiya, Abakan İslamov, M. İ., A. G. Ağayev, S. M. Behbudov, T. M. Ahmedov, N. H. Mehmedov, B. M. Tagıyev, Z. A. Hasıyev, (1990), Azerbaycan Dilinin Dialektologiya Atlası, Bakı: İlim Osmanov, Mirsultan, (1989). Hazirqi Zaman Uygur Tili Diyalektleri, Ürümçi. Radloff, W., ( ), Versusch eines Worterbuches der Turk-Dialecte, St. Petersburg : Glasunoff : M. Eggers. Reşetov, V. V., (1978), Özbek Dialektologiyası Taşkent. Róna-Tas, A. (ed.) (1982) Chuvash Studies, Budapest:Akadémiai Kiadó. Şiraliyev, M. S., (1962), Azerbaycan Dialektologiyasının Esasları, Bakı. Yunusaliyev, B.M., (1971), Kırgız Diyalektologiyası. Frunze. TDE316 Türk Dili Coğrafyası (3 0) AKTS: 4 Tarihî devirlerde Türkçenin kullanılmış olduğu coğrafyanın tanıtımı. Başlıca Orta Asya, Hazar çevresi, Ön Asya ve Orta Doğu, Karadeniz in kuzeyi olmak üzere Türklerin yayıldığı alanlarda gelişen kültür daireleri, gelişen kültür dairelerindeki Türkçenin ayrılan ve benzeşen yönleri, temel metinler; kültürel merkezler arasındaki ilişkiler; günümüzde Türkçenin kullanılmış olduğu coğrafyalar. Çin içlerine kadar Orta Asya, Hazar çevresi, Ön Asya ve Orta Doğu, Karadeniz in kuzeyi, Doğu Avrupa ve Balkanlar olmak üzere Türklerin 17

18 yayıldığı alanların kuş bakışı tanıtımı. Türklerin, dolayısıyla Türkçenin günümüzdeki yayılım alanlarının ortaya konarak jeo-stratejik değerinin tespiti. Tarihî ve çağdaş Türk dilleri arasındaki irtibatı ve dil devamlılığı prensibinin görülmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara : Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 2003 (3. baskı). Lars Johanson & É. Á. Csató, The Turkic Languages, London Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa TDE317 Edebiyat Bilimi (3 0) AKTS: 4 Edebiyat ve felsefe etkileşimi; 20. Yüzyılda Batı ve Türk edebiyatlarındaki felsefik yönelimlerin kişi ve eserlerden hareketle irdelenmesi; Varoluşçu edebiyat kavramı özelinde edebiyat-felsefe etkileşiminin gösterilmesi. R. WELLEK- A. WARREN, Edebiyat Biliminin Temelleri, (Çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983 Gennadiy N. POSPELOV, Edebiyat Bilimi, (Çev. Yılmaz Onay), Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, 1995 Manon MAREN-GRİSEBACH, Edebiyat Biliminin Yöntemleri, (Çev. Arif Ünal), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1995 : Horst Redeker, Edebiyat Estetiği, (Çev. Aziz Çalışlar), Kuzey Yayınları, Ankara, 1986 Sadık Tural, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdad Yayınları, Ankara, 1993 Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998 T.S. Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990 Hilmi Uçan, Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hece Yayınları, Ankara, 2003 TDE318 Türk Dil İlişkileri (3 0) AKTS: 4 Türk dilinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay, Ankara Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 4.baskı, Alfa Yay, İstanbul-Bursa : Thomason, S.G. ve T. Kaufman, Language Contact, Crealizaton and Genetic Linguistics, Berkeley Los Angeles, Oxford: University of California University Press Neriman Molali, Romanya Türk Toplulukları Örneğinde İki Dillilik, İstanbul

19 Selçuk Dulkadiroğlu, Almanya da İlköğretim Okullarındaki İki Dilli Sınıflarda Türkçe Öğretimi, İstanbul TDE407 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (3 0) AKTS: 4 Geçmişten günümüze edebiyat programı içeriklerinin incelenmesi. Dil ve edebiyat öğretiminde genel olarak esas alınan yaklaşımlar. Edebi metinlerin ve türlerin öğretiminde esas alınan teoriler. Dil ve edebiyat öğretimi yöntem ve teknikleri, araç-gereç kullanımları, plânlama, ölçme ve değerlendirme, yeni yönelimler. İsmet Çetin(Ed.), Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Cahit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara İdris Karakuş, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Sistem Ofset Yay., Ankara Julia Marschall, Ana Dili ve Yazın Öğretimi (Çev.: Cahit Külebi), Başak Yayıncılık, Ankara Hilmi Uçan, Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece Yayınları, Ankara TDE408 Yabancılara Türkçe Öğretme Yöntemleri (3 0) AKTS: 4 Türkçenin ana dili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi. Derya Yaylı, Yasemin Bayyurt( Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara İdris Karakuş, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Sistem Ofset Yay., Ankara Julia Marschall, Ana Dili ve Yazın Öğretimi (Çev.: Cahit Külebi), Başak Yayıncılık, Ankara TDE409 Edebiyat Sosyolojisi (3 0) AKTS: 4 Edebi eserin toplumsal yapı içerisinde yazar, eser, toplum, okuyucu ve basın-yayın bağlamında sosyal bir vaka olarak incelenmesi; edebi eserlerin hazırlanış, yayım, tanıtım ve satış aşamalarının üzerinde durulması. Nurettin Şazi Kösemihal, Edebiyat Sosyolojisine Giriş, yy., İstanbul, 1967 Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Hece Yayınları, Ankara, 2004 : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Bayburtlu Zihni; Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, İstanbul,

20 Lucien Goldmann, Roman Sosyolojisi, (Derleyen ve çeviren: Ayberk Erkay) Birleşik Yayınevi, Ankara, 2005 Lucien Goldmann, Essays on Method in the Sociology of Literature, (ed. William Q. Boelhower), Telos Pres, 1980 Manon Maren-Grisebach, Edebiyat Biliminin Yöntemleri, (Çev. Arif Ünal), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1995 Kemal Karpat, Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Varlık Yay., Ankara,1962 TDE 410 Edebiyat ve Medya (3 0) AKTS: 4 Medya kavramı; medyanın gelişimi, araçları; iletişim ve edebiyat sahalarının ortak noktaları; medya okuryazarlığı; senaryo teknikleri; iletişimin edebi yönleri. Gürsel Aytaç, Edebiyat ve Medya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Mehmet Önal, En Uzun Asrın Hikâyesi: Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım, Akçağ Yayınları, Ankara, : İsa Kayaalp, İletişim ve Dil, T.D.V. Yayınları, Ankara, 1998 Mutlu Binark- Mine Gencel Bek, Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007 Nurdan Öncel Taşkıran, Medya Okuryazarlığına Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2007 Judith Lazar, İletişim Bilimi, (Çev. Cengiz Anık), Vadi Yayınları, Ankara, 2001 Mermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985 TDE411 Karşılaştırmalı Edebiyat (3 0) AKTS: 4 Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanıtılması ve ortaya çıkış şartları üzerinde durulması; karşılaştırmalı edebiyatın Batı edebiyatlarındaki görünüşü, karşılaştırmalı edebiyat tekniklerinin irdelenmesi ve seçilen örnek metinler üzerinde uygulamalar yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara Kamil Aydın, Karşılaştırmalı Edebiyat, İstanbul Emel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, İstanbul Ali Osman Öztürk, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Konya A.M. Rousseau, Karşılaştırmalı Edebiyat, Ankara TDE 412 Dünya Edebiyatı (3 0) AKTS: 4 Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. 20

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 1 Mustafa Ruhi Şirin ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 2 ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. Ders ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ/ 9 2. Ders ÇOCUK, ÇOCUKLUK VE ÇOCUĞUN

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ*

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1425 Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013 ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Menderes COŞKUN* Özet Bu çalışmada üniversitelerdeki edebiyat eğitim ve öğretiminden iyi bir sonuç elde etmek

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar: Serdar SAĞLAM Cahit GELEKCİ

Yayına Hazırlayanlar: Serdar SAĞLAM Cahit GELEKCİ Yayına Hazırlayanlar: Yunus KOÇ Serdar SAĞLAM Cahit GELEKCİ i Sempozyum Bilimsel Değerlendirme Kurulu: Prof.Dr. M. Cihat Özönder, Prof.Dr.Ülkü Çelik Şavk, Prof.Dr.Abide Doğan, Doç.Dr.Yunus Koç, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı