Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri"

Transkript

1 Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, ANKARA e-posta: e-posta: Özet Organizasyonların Yazılım Süreç yiletirme çalımalarını baarı ile sürdürebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bu çalımada, daha önce dünya üzerinde yapılmı baarı faktörlerinin incelenmesini içeren aratırma sonuçları ve vaka örnekleri incelenerek, en çok deinilen 9 adet baarı faktörü bir araya getirilmitir. Bu maddelerden yola çıkarak 58 adet anket sorusu oluturulmutur. Yazılım iyiletirme sürecini sürdürmekte olan yada yeni balayacak irketler bu sorulara verdikleri cevapların deerlendirilmesi ile zayıf veya güçlü yanlarını belirleyerek eksik yönlerini güçlendirebilir. Anket sonuçlarının deerlendirilmesi 5 balık altında gruplandırılmıtır. Bu bildiri aynı zamanda, Türkiye de süreç iyiletirme çalımaları yapan 7 irkette anketin uygulama sonuçlarını içermektedir.. Giri Yazılım projelerini zamanında, beklenen maliyetle, ve söz verilen tüm fonksiyonlarıyla teslim etmekte yaanan güçlükler yazılım organizasyonlarını süreç iyiletirme çalımalarına yöneltmitir. Bu yüzden günümüzde pek çok organizasyon, yazılıma yönelik gelitirme, edinim, bakım gibi aktivitelerini düzenlemek için CMMI, SPICE (ISO/IEC55) gibi yazılım süreç iyiletirme modellerini kullanan çalımalar gerçekletirmektedir. Yazılım süreç iyiletirme çalımaları en kısa tanımlama ile, organizasyonun yazılım aktivitelerini gerçekletirirken kullandıkları mevcut yöntemlerin deerlendirilmesini, daha etkin (maliyet, zaman ve güvenilirlik boyutlarında) gerçekletirilmesi için iyiletirmeyi ve yeni yöntem ile elde edilen sonuçları ölçerek ne kadar iyileme salandıının gözlemlenmesini içerir. Bu çalımaların önemli bir çounluu çeitli sebeplerle yarıda kesilmekte ya da baarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Baarısız olan irketlerin sayısının fazla olması, süreç iyiletirme çalımalarını baarıyla sürdürmek için neler gerekir sorusuna cevap bulmayı gerektirmitir. Pozitif ve negatif etkisi olabilecek faktörlerin belirlenmesi için çeitli aratırmalar yapılmıtır [][][][][5]. Bu Faktörlerin, süreç iyiletirme balamadan önce organizasyonun çalımalara hazır olma durumunu ölçmek için kullanılması mümkündür []. Bir baka aratırma [] ise yazılım süreçleri belirli olgunlua ulamı firmaların da iyiletirme sürecinin devamlılıını salamak için benzer faktörlere sahip olması gerektiini göstermektedir. Bu çalımada literatürdeki bu konuda yapılmı olan aratırmaların sonuçları derlenerek en çok deinilen ve etkisine inanılan baarı faktörleri belirlenmitir. Çalımayla ilgili akla gelen soru bulunmaktadır. Bu maddeler açısından Türkiye deki yazılım organizasyonlarının genel durumu nedir? Maddelerin mevcut olması Türkiye deki irketlerde de süreç çalımalarının baarılı olmasını salar mı?

2 Bu bildirinin geri kalanı u ekilde organize edilmitir: Bölüm de mevcut çalımaların listesi verilmi, yer sınırı sebebiyle detayları aktarılamamıtır. Bölüm te uygulanan yöntem anlatılmaktadır. Bölüm te irketlerde baarı faktörlerinin bulunma düzeyi üzerinde durulmakta, Bölüm 5 te genel sonuçlar ve planlanan çalımalardan bahsedilmektedir.. Mevcut Çalımalar Süreç iyiletirme çalımaları literatürü vaka çalımaları, gerçek hayat deneyimleri, bunları inceleyen ve bir araya getiren çalımalar ve baarılı olmak için önerileri içeren pek çok aratırma içermektedir. Bunların arasından önemli olduklarını düündüümüz 9 önemli çalıma u ekildedir: a) Rainer, A., Hall T., [] b) Goldenson, Dennis; Herbsleb, James D [] c) Stelzer, D., Mellis W [] d) Sassenburg [] e) Jakobsen [8] f) Wiegers [5] g) SEI Technical Report [9] h) SPICE Phase Trials Interim Report [7] i) Kasse, McQuaid [6]. Yöntem Yukarıdaki listedeki çalımalarda bahsedilen baarı faktörleri bir araya getirildiinde en az çalımada geçen 9 madde ortaya çıkmaktadır. Bu maddeleri içeren liste Tablo de verilmitir. Tablo. En fazla deinilen faktörler ve ilgili çalımalar Yönetimin taahhüdü, desteklemesi a, b, c, d, e, f, g, h, i Yönetimin zlemesi b, c, g, i Açık ve ilgili süreç iyiletirme amaçları a, b, c, d, e, f, h, i Açık, telafi edici sorumlulukların süreç iyiletirme için tahsis edilmesi b, d, h, i Teknik personelin dahil olması a, b, c, f, e, g, h Süreç iyiletirmedeki insanlara saygı duyulması a, b, c, d, f, h Görevlilere yeterli zaman ve kaynak salanması b, c, e, g, h Süreç yiletirme ekipleri oluturmak b, c, d, f, g Organizasyonda Deiim Lideri bulunması a, b, c, d, f, g letiim ve birlikte çalımayı tevik etme c, d, g, i Süreç iyiletirmenin proje gibi yürütülmesi c, f, g, i Anlayıı arttırmaya çalıma b, c, d, f Organizasyonun çalımalarını durdurmama b, c, d, g lerleme gözden geçirmeleri a, c, d, f Nasıl iyiletirme yapılabilecei hakkında eitim ve yol gösterme a, b, d, f Dıarıdan danımanlık alma a, d, e, f Ödüllendirme mekanizmaları a, b, c, f Kültür ve politika a, b, e, f, i Bilgi paylaımı c, d, g, i

3 Tablo deki maddeleri birbirinden keskin ekilde ayırmak mümkün olmamakla birlikte 5 alanda gruplamak mümkündür. Yönetimin Destei. Süreç iyiletirme amacının doru belirlenmi olması. Süreç iyiletirmenin Proje olarak Kabul edilmesi Organizasyon Yapısının Uygunluu Organizasyonun tümünde iyiletirmenin anlaılmı olması Bu 9 faktörden yola çıkılarak oluturulan 58 adet soruya verilen cevapların yorumlanması sırasında da bu gruplamadan faydalanılmıtır. Tablo de bu soru listesinden örnek bir bölüm gösterilmektedir. Bazı sorular birden çok alan ile ilikili olabilmektedir. Yönetimin Destei ile ilgili 7, Süreç iyiletirme amacının ortaya konulmu olması ile ilgili, Süreç iyiletirmenin Proje olarak kabul edilmesi ile ilgili 7, Uygun organizasyon yapısının kurulmu olması ile ilgili 6, Organizasyonun tümünde iyiletirmenin anlaılmı olması ile ilgili 5 adet soru yer almaktadır. Her sorunun cevabı için ve arasında deer vardır ve bu deer o maddenin organizasyonda bulunma düzeyini belirlemektedir. : Yok/Hayır : Az ; Kısmen, : Büyük Ölçüde/Çounlukla :Tamamen Hesaplama yöntemi olarak Ortanca (median) kullanılarak, deerler küçükten büyüe doru sıralandıında tam ortadaki deer dikkate alınmıtır. Tablo. Örnek Soru Listesi Sorular Yönetim yazılımlarının kalitesi ile beraber organizasyonun yazılım kapasitesini iyiletirmek istiyor mu? Organizasyonun tüm seviyelerinde yönetimden taahhüt alındı mı? Yönetimin tüm seviyeleri süreç iyiletirmenin maliyet, fayda ve riskleri hakkında eitildi mi, böylece genel bir vizyona sahipler mi? Yönetim süreç iyiletirme toplantılarına aktif olarak katılıyor mu? Teknik personel süreç iyiletirmeye aktif olarak dahil edildi mi? Süreç iyiletirme ekibindeki yöneticilerin, teknik bilgisi, yönetim bilgisi ve istenilen iyiletirmeleri yaptırma yeteneklerine inanılıyor ve saygı duyuluyor mu? Süreç iyiletirme ilgili kiilere açık, telafi edici sorumluluklar tahsis edildi mi? Süreç iyiletirme için yeterli personel zamanı ve kaynaı ayrıldı mı? Yönetim yazılımlarının kalitesi ile beraber organizasyonun yazılım kapasitesini iyiletirmek istiyor mu? Organizasyonun tüm seviyelerinde yönetimden taahhüt alındı mı? Yönetimin tüm seviyeleri süreç iyiletirmenin maliyet, fayda ve riskleri hakkında eitildi mi, böylece genel bir vizyona sahipler mi? Yönetim süreç iyiletirme toplantılarına aktif olarak katılıyor mu?. Uygulama ve statistikler Literatürdeki baarı faktörlerinin Türkiye deki irketlerdeki mevcut durumunun gözlemlenebilmesi için anket 7 irket üzerinde uygulanmıtır. Bu irketlerin süreç iyiletirme çalımaları CMMI, AQAP 5, ISO 55 gibi farklı yapılar üzerinde çeitlilik göstermekte, bazı irketler projeleri gerei bu çalımaları paralel yürütmektedir.

4 Seçilen 7 irket in herbirinin büyüklüü, süreç iyiletirme çalımalarının devam süresi, mevcut sertifikasyonları ve çalıma konularının genilii birbirinden farklıdır. irket büyüklükleri 6 ile 7 kii arasında deimektedir. Çalıan sayısı 5 ün altında olan irketler küçük, 5 ün üstündekiler ise büyük kategorisinde deerlendirilmitir. irketlerin ü yazılıma ek olarak, sistem entegrasyonu ile uraan Savunma Sanayii irketlerinden olumakta ve çounlukla CMMI sertifikasyonunu tercih etmektedir. Çalımalar minimum yıl, maksimum 7 yıldır sürdürülmektedir. irket ile yüz yüze görüülmü, dier irket zaman darlıı sebebiyle cevaplarını nternet üzerinden iletmitir. Mevcut çalımalardan elde edilen sonuçlar ve irketler ile görümelerden elde edilen bulgular aaıda ilgili balıklar altında özetlenmitir. A) Yönetimin Destei: Süreç iyiletirme çalımalarının baarılı olabilmesi için üst yönetim çalımaları desteklediini, önem verdiini göstermelidir. Yönetim çeitli seviyeleri bizzat çalımalarda yer almalı, çıkabilecek anlamazlıklara çözüm getirmelidir. Süreç çalımalarına tüm çalıma boyunca taahhüt etmelidir. Genellikle çalımalar balarken üst yönetim destek verdiini dile getirir ama baka projelerin aciliyeti gibi sebeplerle fazla zaman, para, efor harcanmasını istemez. Stelzer e göre (999) [] bu durum çalımayı yöneten ara seviyedeki yöneticilerin kaos içinde kalmalarına neden olmaktadır. ekil de bu çalıma kapsamında irketlerdeki Yönetim Desteinin 7 firmada hangi seviyelerde olduunu göstermektedir. ekillerdeki irketleri gösteren harfler gizlilik açısından karıtırılarak verilmitir. Deerlendirilen irketlerde yürütülen süreç iyiletirme çalımalarının dünyadaki benzerlerinin tersine, üst yönetim yerine çounlukla çalıanlar tarafından balatıldıı farklılık olarak gözlemlenmektedir. Buna ramen yönetim desteinin incelenen irketler genelinde yüksek çıkmı olması aırtıcıdır. Sertifikasyona sahip irketler, eskiye göre i miktarlarının artmı olduunu bu sebeple yönetimin konuya daha sıcak baktıını ve desteini arttırdıını belirtmilerdir. Organizasyonlar küçük irketlerde yönetimin destein sürekliliinin salanmasının daha kolay olduunu söylemektedirler. Yönetim destei dierlerine göre daha düük olan irketler büyük ölçekte irketlerdir. Tablo te bu kapsam ile ilgili bazı deerler verilmitir.,5,5,5,5,5,5,5,5 ekil. Yönetimin Destei ekil.süreç yiletirme amacının ortaya konması

5 Konu Tablo. Yönetim Destei ile ilgili sonuçlar. Üst Yönetimin Finansal Destei Üst yönetimin ikna edilmesi gereken durumların varlıı Üst Yönetimin Projeyi Takibi seviyesinin Altında(A)/ ve Üstünde(Ü) irket Sayısı/Toplam irket Sayısı 6/7 (Ü) 5/7 (Ü) /7 (A) B) Süreç iyiletirme amacının ortaya konulmu olması: Süreç iyiletirmenin amacının çok iyi tanımlanması gereklilii neredeyse tüm çalımalarda mevcuttur. Organizasyon amacını ortaya açıkça koymaz ise çalıanlar bu çalımanın önemli olduunu algılayamaz. CMMI- seviyesine yıl içinde erimek, yada sertifikasyon almak gibi amaçlar çalıanlara göre birilerinin ortaya attıı sıradan amaçlar olduu için çalıanları motive etmeyecektir. Ara yönetimin görevi iyiletirme için, gelecek i hedeflerine paralel, ve ileyiteki hangi mevcut sorunların ortadan kaldırılacaı gibi amaçları ölçülebilir ekilde tanımlamaktır. Çalıanlar nelerin düzeleceini ya da deieceini net olarak gördüklerinde çalımalara daha istekle yaklamaktadırlar. Eer yönetimde deiiklikler olursa, bazen süreç iyiletirme çalımaları sonlanabilir, yada proje nin amacı deiebilir. Yeni yönetimin belirledii yönlere aırlık verilerek çalımalar batan balayabilir, Bata belirlenen amaçlar mümkünse deitirilmemelidir. ekil de Süreç iyiletirme amacının ortaya konulmu olması konusunda 7 firmanın durumu gösterilmektedir. Yüzyüze görüülen irketlerin hepsi tarafından, üst yönetimin amacının sertifikasyon olduu vurgulanmaktadır. Hem teknik çalıanlar, hem yöneticiler kısmı için projelerde çalıanlar genellikle sabit kalmıtır. Tablo. Süreç yiletirme Amacı ile ilgili sonuçlar. Konu seviyesinin Altında(A)/ ve Üstünde(Ü) irket Sayısı/Toplam irket Sayısı Ölçülebilen Amaçların Ortaya Konulmu olması /7 (Ü) Amaçların Çalıanlarla Paylaılıyor olması /7 (Ü) Üst Yönetimin Önemli Toplantılara Katılımı /7 (Ü) C) Organizasyon Yapısının Uygunluu Watts Humphrey (989) bir kitabında [] yazılım süreç deiikliinin en büyük probleminin kimsenin bu ii gerçekletirmekten sorumlu olmaması olduunu dile getiriyor ve öyle devam ediyor Eer süreç iyiletirme kimsenin ii olarak tanımlanmazsa, hiç kimsenin bu ii yapmaması çok aırtıcı deil. Eer yapılması yeterince önemliyse birisine bu i kesin olarak verilir ve yeterli insan ve para kaynaı da temin edilir. Aksi durumda yazılım süreç iyiletirme bir gün yapılması gereken iyi bir ey olarak kalır, fakat o gün kesinlikle bugün deildir. Deerlendirilen irketlerde organizasyon yapısı ile ilgili faktörlerin bulunma seviyesi ekil te gösterilmitir. irketlerin tümünün dünyada uygulanan mevcut yapılara benzer ekilde özel gruplar

6 oluturdukları görülmütür. Tüm irketlerde en üstte Süreç Kurulu yapısı göze çarpmakta organizasyonun çalıma ekline balı olarak süreç iyiletirmeyi planlayıp gerçekletirecek ekiplerin büyüklüü, ayırdıkları zaman, liderlik eden grup deiim göstermektedir. Orta büyüklükteki irketlerde 5- kiilik ekipler yeralırken, büyük ve küçük ölçektekilerde böyle bir tutarlılık yoktur. Bununla birlikte bu ekiplerdeki kiilerden proje sırasında ve sonrasında beklenenler net olarak ortaya konmamıtır. Dünyadaki çalımalarda baarı faktörü olarak gösterilen danıman irketlerle birlikte çalıma konusunda Türkiye deki firmaların yönelimi danıman irketlerden sadece eitimler alınması yönündedir. Organizasyon yapısının uygunluu ile ilgili elde edilen birkaç deer Tablo 5 te verilmitir. Tablo 5. Organizasyon Yapısının Uygunluu ile ilgili sonuçlar. Konu seviyesinin Altında(A)/ ve Üstünde(Ü) irket Sayısı/Toplam irket Sayısı Süreç yiletirme Ekipleri Varlıı 6/7 (Ü) Danıman irketlerden Tam Zamanlı Kontrollü Yürütülmesi /7 (Ü) Deiim temsilcisi (Change Agent) 6/7 (Ü) Süreç iyiletirmede açık olarak sorumlulukların belli olması /7 (Ü),5,5,5,5,5,5,5,5 ekil. Organizasyon yapısının uygunluu ekil. Süreç iyiletirmenin proje olarak kabulu D) Süreç yiletirmenin Proje olarak kabul edilmesi yiletirme çalımalarında baarılı olmak için irketler çalımalar için yeterli kii ve zaman ayırmalılar. Eer süreç çalımalarının projelere göre düük öncelikli olduu fikri oluursa, youn çalıan mühendisin programında her zaman ön sırada gerçek i yer alacak, süreç iyiletirme görevleri hep sonraya bırakılacaktır. nsan ve zaman bilgilerini belirlerken dier projelerde olduu gibi bir plan yapmak, ve iyiletirme çalımalarını da bir proje gibi yönetmek gerekir. Stelzer (999) [] çalımasında proje süreçlerini en üst seviyeye taımayı isteyen bazı irketlerin süreç iyiletirme çalımalarını en alt seviyede bir proje gibi kaotik ve düzensiz bir ekilde yönettiklerini söylemektedir.

7 ekil Süreç iyiletirmenin proje gibi yürütülmesi için gerekli faktörlerin seviyesinin irketlere göre daılımını göstermektedir. Sertifikasyona sahip irketlerin tümü, süreç iyiletirme çalımasının dier projeler gibi kabul gördüünü belirtmi, bir baka projenin aciliyetinden dolayı çalımaların aksatılmadıını dile getirmitir. Çalımalarına yeni balayan irketlerin tümünde böyle bir durumda çalımaların bırakılacaına dair inanı mevcuttur. Süreç çalımalarının Proje olarak yürütülmesi ile ilgili elde edilen birkaç deer Tablo 6 te verilmitir. yiletirmenin proje olarak kabul edilmesinin düzeyinin küçük organizasyonlarda yüksek, büyük organizasyonlarda düük seviyede olması irketlerin mevcut projelerin sayısı ile ilgili olabilir. Büyük organizasyonlar bu i için yeterli kaynaı ayırmalıdır. Konu Tablo 6. Süreç yiletirmenin Proje olarak kabulü ile ilgili sonuçlar. Süreç yiletirme Planı Varlıı Risk Planı Varlıı Çalımaların Dier Projelerden sonra geldii düüncesi seviyesinin Altında(A)/ ve Üstünde(Ü) irket Sayısı/Toplam irket Sayısı 6/7 (Ü) /7 (Ü) /7 (A) E) Organizasyonun tümünde iyiletirmenin anlaılması Organizasyonlarda süreç iyiletirmede yaanan en büyük sorun çalıanlarda görülen dirençtir. Bir iin nasıl yapıldıı organizasyonun kültürü haline dönütüyse, deitirilmesi çok zordur. Bu yüzden yeni gelen deiiklikler çounlukla tepkiyle karılanır. yiletirmenin ardındaki sebeplerin anlaılması için eitimler verilmesi yada kiisel bazda kılavuzluk salanması anlayıı arttıracaktır. Süreçleri uygulayanlar, süreç liderleri ve yöneticiler süreç iyiletirme için yeterli yeteneklere sahip deilse yada beklentileri süreç çalımaları ile paralellik taımıyorsa proje risk altındadır. Bu yüzden verilen eitimler herkes için aynı olmamalı, kiilerin projedeki rol ve görevlerine göre düzenlenmelidir. ekil 5 te organizasyonların bu anlayıı artırmak için gerekli aktivitelerin bulunma düzeyleri gösterilmektedir. Tablo 7 de ise iyiletirmenin organizasyon düzeyinde anlaılması ile ilgili istatistikler verilmitir.,5,5,5,5 ekil 5. Organizasyonun Tümünde yiletirmenin Anlaılması

8 Tablo 6. Organizasyonun tümünde iyiletirmenin anlaılması ile ilgili sonuçlar. Konu seviyesinin Altında(A)/ ve Üstünde(Ü) irket Sayısı/Toplam irket Sayısı Eitimlerin etkisinin ölçülmesi /7 (Ü) Farklı Seviyelerde kiilere farklı eitim verilmesi /7 (Ü) Organizasyon Kültürünün Süreç yiletirmeye yatkınlıı düüncesi /7 (Ü) Deerlendirilen irketler arasında küçük boyutlu irketlerde eitimlerin genellikle farklı seviyede yapıldıı görülmütür. Eitimlerin ilki çalımayı yürütecek ekip içindeki kiilere yönelik yapılmakta, daha sonra yöneticilerin de bulunduu tüm organizasyona yönelik ikinci bir eitim verilmektedir. irketin büyüklüü arttıkça eitim verilen kii sayısının organizasyondaki kiiye oranı azalmaktadır. Eitimlerin etkinliinin ölçülmesi sadece irkette gerçekletirilmektedir. Çalımalarına yeni balayan irketler, çalıanların süreç iyiletirme ve uygulamasındaki rollerinin bilincinde olsalar bile çalımaların öneminin farkında olmadıını dile getirilmitir. Sertifikasyona sahip ya da süreç iyiletirme çalımalarına uzun süre önce balamı bazı irketlerde aırı çalımanın önüne geçilememitir. Bu durumun süreç çalımalarına olan inancı azalttıı belirtilmitir 5. Sonuçlar Belirlenen maddeler açısından Türkiye deki yazılım organizasyonlarının genel durumu. bölümde verilmitir. Baarı faktörlerinin Türkiye deki irketlerde mevcut olması, yapılan süreç çalımalarında baarı salar mı sorusuna cevap verebilmek, bu faktörlerin gerçekten önemli olduunun sınamak için daha kontrollü bir uygulama yapılmalıdır. Sertifikasyona sahip irketlerde, literatürden elde edilen sonuçların yüksek düzeyde bulunuyor olması bu faktörlerin Türkiye deki yazılım irketlerinde de uygulanabilir olduu teorisini dorulayabilir. Fakat u an çalımasını sürdürmekte olan irketlerin gelecekteki durumunun, ya da sertifikasyona sahip irketlerin uygulamalarını aynı düzeyde devam ettiriyor olmalarının belirli aralıklarla gözlemlenerek hangi faktörlerin deitiinin izlenmesi gerekir. leride bu konuda yapılacak çalımalar ayrı bildiriler halinde sunulacaktır. Süreç iyiletirme çalımalarını baarıyla sürdürmek isteyen irketler, bu anketin sorularından ve sonuçlarından yararlanarak, eksik yada zayıf yönlerini belirleyebilir, bu yönleri destekleyerek çalımalarına devam edebilirler.

9 Kaynaklar. Stelzer, D., Mellis W., Success Factors of Organizational Change in Software Process Improvement, Software Process Improvement and Practice, Volume, Issue, John Wiley & Sons Ltd, 999. Rainer, A., Hall T., Key Success factors for implementing software process improvement: a maturity based analysis, Journal of Systems and Software, 6 (): p.7-8, (). Sassenburg, Ir. J. A., Assesing Readiness for (Software) Process Improvement, Goldenson, Dennis; Herbsleb, James D. After the Appraisal: A Systematic Survey of Process Improvement, its Benefits, and Factors that Influence Success. (Technical report CMU/SEI-95-TR-9). Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA., Wiegers, Karl E. Software Process Improvement: Ten Traps to Avoid Kasse T., McQuaid P., Factors Affecting Process Improvement Initiatives, Crosstalk, The Journal of Defense Software Engineering, pp.-8., August 7. SPICE Project Trials Team: Phase Trials Interim Report. March th, Jakobsen J., Hansen G, Pries-Heje J., Factors contributing the readiness for software process improvement in organisations 9. Herbsleb J, Carleton A., Rozum J., Siegel J., Zubrow D., "Benefits of CMM-Based Software Process Improvement: Initial Results," Software Engineering Institute, CMU/SEI-9-TR-, August 99.. Humphrey, Watts: Managing the Software Process ; Addison-Wesley, 999

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli

e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli e-cmm : e-kurum Olgunluk Modeli Dr. Ali ARFOLU 1 Merve Hande GÜR 2 1,2 Biliim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü ODTÜ, 06530, Ankara 1 e-posta: sas@ii.metu.edu.tr 2 e-posta: mervehan@yahoo.com Özet Yetenek

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

0423522 - BETONARME 1

0423522 - BETONARME 1 0435 - BETONARME 008-009 Güz Yarıyılı Yrd.Doç.Dr. Murat Serdar Kırçıl naat Mühendislii Bölümü Yapı Anabilim Dalı NM -04 www.yildiz.edu.tr/~kircil Yapı tasarımı Bir yapının tasarlanması sırasında göz önüne

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri

Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Uygulamada Yazılım Mimarisi Kararlarını Etkileyen Etmenler ve Kritik Fayda-Maliyet Öeleri Dr. Özlem ALBAYRAK e-posta: ozlem.albayrak@gmail.com Özet Tanımı konusunda 1960 sonlarından günümüze kadar gelen

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZ ALANLARI VE ULATIRMA KORDORLARI

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES

T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES Amaç ve Genel Esaslar Madde 1- Bu yönerge; Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi örencilerinin, eitim ve öretim süreleri boyunca teorik

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI Nezahat GÜÇLÜ Hakan TÜRKOLU** Özet Örenen organizasyonlar, günün hızlı deiimine ayak uydurmak isteyen her kurum için

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hayrullah KALE 1 R. Bülent GÖKALP 2 1,2 Barı Kartalı Projesi, HAVELSAN A.. ANKARA 1 e-posta: hkale@havelsan.com.tr 2 e-posta: bgokalp@havelsan.com.tr

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU

KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlıı KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU Mayıs 2008 KOSGEB 2007 YILI FAALYET RAPORU BAKAN SUNUU Dünyanın ba döndürücü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK 2009-30 HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU Raporun dönemi 01 Ocak 2009 30 Haziran 2009 Ortaklıın ünvanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH ( ANTALYA L-MANAVGAT LÇES ) ANTALYA ANKARA-HAZRAN 2008

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH ( AYDIN L-GERMENCK-ZMR L-TRE LÇELER ) AYDIN-ZMR ANKARA-HAZRAN 2008 1 154 kv GERMENCK-TRE EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı