LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ"

Transkript

1 LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

2 Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: Fax: DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ AHMET ŞİŞMAN BİNASI Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No:3/A Fatih/İSTANBUL Tel: Fax:

3 DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi alanına akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla sivil bir inisiyatif olarak 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulmuş bir eğitim ve araştırma merkezidir. DEM, değerlerin insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu anlamlı görüp geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışını desteklemekte, değerleri; ahlaki, dini, sivil, sosyal ve felsefi boyutlarıyla en geniş anlamda kendisine konu edinmektedir. Bu bağlamda değerler ve eğitimi, din ve ahlak eğitimi, din-devlet ilişkileri, din politikaları vb... alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, bu alanda araştırma yapanları desteklemeyi, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitim desteği sağlamayı, bu konuda bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı hedeflemektedir. Kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz olarak çalışmalarına devam eden Değerler Eğitimi Merkezi, Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü, Medeniyet ve Tarih Araştırmaları Kürsüsü ile Toplum ve Kültür Araştırmaları Kürsüsü altında eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda merkezimiz araştırma projeleri, atölye tabanlı grup çalışmaları, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar, seminer ve konferanslar, süreli yayınlar, sanal yayınlar ve kitap çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yürüttüğü tüm bu faaliyetlerle DEM, alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. 3 3

4 DEM SEMİNER PROGRAMLARI Değerler Eğitimi Merkezi kurulduğundan itibaren lisans ve lisansüstü çalışma ve projelere büyük önem ve ciddiyet atfederek din eğitimi ve değerler eğitimi başta olmak üzere sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih gibi sosyal bilimler alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. Lisans düzeyindeki öğrencilere çeşitli temalarda seminer programları düzenlemektedir. Lisansüstü öğrencilerine yönelik ise tematik atölye çalışmaları ve araştırma projeleri uygulanmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin seçilerek alındığı atölye çalışmalarını alanında yetkin akademisyen ve uzmanlar yürütmektedir. Her yıl yapılan atölye çalışmaları Değerler Eğitimi Merkezi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu ve öğrenci panelleri ile tamamlanmaktadır. Sempozyum ve panellerde her atölye grubu yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve makaleleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

5 DEM AKADEMİ SÖYLEŞİLERİ DEM Akademi Söyleşileri 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlamış olup Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Necdet Subaşı nın moderatörlüğünde icra edilen bir söyleşi programıdır. Söyleşilerde öğrencilere, akademisyen, gazeteciler, STK temsilcileri, siyasetçilerle buluşma imkanı sunulmaktadır. DEM Akademi Söyleşileri lisans düzeyindeki tüm öğrencilerin katılımına açık bir programdır.

6 DEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama ÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇAGÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇA itimi ve Çocuk EdebiyatıOsmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk UHAMMED EKREM BEYAZAL MUHAMMED EKREM BEYAZA Arapçasına İlk Adım I Kur'an Arapçasına İlk Adım I MMED MÜCAHİD DÜNDARMUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR Dini Hayat Dini Tecrübe MAZ MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ mel Dini Bilgilerin ÖğretimiTemel Dini Bilgilerin Öğretimi MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ nlik Gelişim SeminerleriÖğretmenlik Gelişim Seminerleri BALCIMUSTAFA BALCI ğretimi Uygulama Atölyesi MUSTAFA YILMAZ avramlar ve Etkinlikler Din Öğretiminde Kavramlar ve Etki ÖZGÜR ŞİMŞEK Ölçme ve DeğerlendirmeDin Eğitiminde Ölçme ve Değerlen BİLAL YORULMAZ Günlük Dini Hayat Dini Tecrübe MUSTAFA BALCI MUSTAFA Din Öğretimi Uygulama Atölye MUSTAFA YILMAZ ÖZGÜR ŞİMŞEK ÖZGÜR ŞİMŞ BİLAL YORULMAZ ıha Gerildiğinde Popüler Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Dini Altmetin Okumaları Filmlerde Yer Alan Dini Altmetin CANLI HASAN BACANLI HASAN BACANLI HASAN BACANL Analizi Değer Analizi Değer Analizi Değer Analizi 6 BİLAL YORULM RDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama

7 I Drama ĞIRAKÇA i ve Çocuk Edebiyatı BEYAZAL I DÜNDAR Tecrübe AZ Öğretimi AZ inerleri USTAFA BALCI a Atölyesi Z r ve Etkinlikler R ŞİMŞEK Değerlendirme L YORULMAZ ildiğinde Popüler Altmetin Okumaları BACANLI alizi I Drama LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü 7 GÜZ /

8 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Popüler Filmlerde Yer Alan Dini Alt Metin Okumaları 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisansüstü Sinema tarihi boyunca Hz. İsa nın hayatını ele alan iki yüzden fazla film çekilmiştir. Bu filmler Hz. İsa nın hayatını İncil kaynaklarına göre öğreten din eğitimi materyalleri olarak da kullanılmıştır. Dini filmlerin genç nesiller tarafından takip edilmemesi sorunu ise alt metinlerde Hristiyani mesajlar taşıyan popüler filmlerle aşılmıştır. The Terminator, The Matrix, Superman gibi birçok popüler film alt metinlerinde dini mesajlar taşımaktadırlar. Filmlerin gösterime girmesinden sonra alt metinleri hakkında çıkan tartışmalar da gençlerin Hristiyanlık hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır. Öte yandan Budizm, Hinduizm gibi uzak doğu dinlerine ilgi duyan Hollywood yönetmenleri de filmlerinde bu dinlere ait alt metinler kullanmaktadırlar. Müslüman izleyiciler ise farklı dinlerin mesajlarını taşıyan bu filmlere karşı uyanık olmak durumundadır. Bu atölye çalışmasında The Teminator, The Matrix, Superman, Groundhog Day, X-Men, Slumdog Millionaire gibi popüler filmler izlenecek ve bu filmlerde yer alan Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm dinlerine ait alt metinler incelenecektir. 8

9 Özgeçmiş Yrd. Doç.Dr. Bilal Yorulmaz 1981 yılında Kayseri de doğdu yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi anabilim dalında Teknoloji Destekli Din Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi adlı yüksek lisans çalışmasını 2005 yılında, Sinema ve Din Eğitimi adlı doktora çalışmasını 2010 yılında tamamladı eğitim-öğretim yılında ABD, Southern Methodist University de misafir araştırmacı olarak bulundu eğitim-öğretim yılında doktora sonrası araştırmalarını yürütmek üzere ABD, University of Nebraska Omaha da görev yaptı. Sinema ve Din Eğitimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Siyer Öğretimi konularında çalışmalarını yürüten Yorulmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü nde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir. 9 9

10 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Değer Analizi 8 Hafta, Perşembe, 17:00 Lisansüstü Değer Analizi atölye çalışmasında Değerler Eğitimi; Değer Boyutlandırma ve Değer Açıklama Yaklaşımları teorik perspektifinden ele alınacaktır. Bu atölye çalışması ile Değerler Eğitiminin teorik amaçları ile pratikte gerçekleştirilen eğitim etkinlik çalışmalarının amaçlarının örtüşmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaçla her hafta belirlenen bir değer üzerinden Değer Örümceği yöntemi dâhilinde yapılacak olan tartışmalar, eleştiriler, karşıt düşünceler ile Değerin nesnesi, öznesi, ortamı, gücü ve davranışlar ile olan ilişkisi irdelenecek ve değerlerin kendilerine dair sahip olduğumuz yanlış algılar ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Değerlerin kaynağı ve dayanakları teorik olarak analiz edilecek ve Değerlerin önündeki engeller masaya yatırılacaktır. Değer-din, değer-sanat, değer-dil, değer-söylem, değer-eğitim, değer-zaman, değer-davranış, değer-birey, değer-mekân ilişkileri ele alınacaktır. 10

11 Özgeçmiş Prof. Dr. Hasan Bacanlı 1961 yılında Nikfer de (Tavas, Denizli) doğdu. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü nden 1982 yılında mezun oldu. Çocukta Göreli Kavramların Kazanılması adlı yüksek lisans çalışmasını ve Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi adlı doktora çalışmasını aynı fakültede tamamladı. Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi nde Rehber Öğretmen, S.Ü. Selçuk Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı yılında Ohio Eyalet Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D. nda yılları arasında Doçent ve yılları arasında da Profesör olarak çalışmalarına devam etti yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü nde görev yaptı. Bacanlı, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Yayınlanmış altı kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok kitap ve dergide yayınlanmış kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır

12 DEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama ÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇAGÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇA itimi ve Çocuk EdebiyatıOsmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk UHAMMED EKREM BEYAZAL MUHAMMED EKREM BEYAZA Arapçasına İlk Adım I Kur'an Arapçasına İlk Adım I MMED MÜCAHİD DÜNDARMUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR Dini Hayat Dini Tecrübe MAZ MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ mel Dini Bilgilerin ÖğretimiTemel Dini Bilgilerin Öğretimi MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ nlik Gelişim SeminerleriÖğretmenlik Gelişim Seminerleri BALCIMUSTAFA BALCI ğretimi Uygulama Atölyesi MUSTAFA YILMAZ avramlar ve Etkinlikler Din Öğretiminde Kavramlar ve Etki ÖZGÜR ŞİMŞEK Ölçme ve DeğerlendirmeDin Eğitiminde Ölçme ve Değerlen BİLAL YORULMAZ Günlük Dini Hayat Dini Tecrübe MUSTAFA BALCI MUSTAFA Din Öğretimi Uygulama Atölye MUSTAFA YILMAZ ÖZGÜR ŞİMŞEK ÖZGÜR ŞİMŞ BİLAL YORULMAZ BİLAL YORULM ıha Gerildiğinde Popüler Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Dini Altmetin Okumaları Filmlerde Yer Alan Dini Altmetin CANLI HASAN BACANLI HASAN BACANLI HASAN BACANL Analizi Değer Analizi Değer Analizi Değer Analizi RDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama

13 ĞIRAKÇA i ve Çocuk Edebiyatı I I Drama BEYAZAL DÜNDAR Tecrübe AZ Öğretimi AZ inerleri USTAFA BALCI a Atölyesi Z r ve Etkinlikler R ŞİMŞEK Değerlendirme L YORULMAZ ildiğinde Popüler Altmetin Okumaları BACANLI alizi I Drama LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEMİNERLERİ Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü GÜZ / 2014

14 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Din Eğitiminde Oyun ve Drama 8 Hafta, Perşembe, 18:00 Lisans Bu seminerde DKAB derslerinde oyun ve drama teknikleri üzerinde durulacaktır. Atölye uygulama ağırlıklı geliştirilmiştir. Örnek uygulamalar üzerinden gidilecektir. Alan bilgisi ile beraber pratik tecrübeler kazandırılmaya çalışılacaktır. Eğitici oyunlarla DKAB dersi nasıl işlenebilir? sorusuna cevap aranacaktır. Ünitelerdeki kazanımlara uygun uyarlamaların nasıl yapılacağı gösterilecektir. Bir oyunun eğitici bir oyuna nasıl dönüştürülebileceği üzerinde durulacaktır. Ders içerisinde kullanılabilecek temel drama teknikleri üzerinde çalışılacaktır. Bu teknikler üzerinde katılımcılar da uyarlamalar geliştireceklerdir. Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönem sürecek çalışma sonunda 40 oyun oynanarak, tahlil edilerek yeniden üretilmesi, 12 temel drama tekniğinin, İstasyon Tekniğinin Din eğitiminde, hangi konuda nasıl kullanılabileceği analiz edilmiş olacak, katılımcılarca yeniden üretilmiş olacaktır. Bu sayede her katılımcıya kendi etkinliklerini üretmeyi keşfettirmek amaçlanmaktadır. Öğretmenlik tecrübelerinin de paylaşılacağı atölye yenilikçi öğretmen ve öğretmen adayları tarafından çok beğenilmektedir. 14

15 Özgeçmiş Erdem Çakı 1981 yılında Balıkesir de doğdu Konya Selçuk Üniversitesi DKAB Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul da bir ilköğretim okulunda görevine başladı yılında Din Eğitiminde Din Eğitiminde Drama Uygulamaları başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Halen değişik STK ve Eğitim kurumlarında eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde kullanımı konulu çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir yılları arasında Değerler Eğitimi Merkezi DKAB Öğretmenleri Platformu Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Öncü Eğitimciler Uluslararası Öğretmen ve Eğitim Öncüleri Derneği kurucuları arasında yer aldı yılından bu yana YECDER (Yunus Emre Camii Derneği) yönetim kurulu üyeliği yanında, cami bünyesinde Din Görevlilerine yönelik seminer, atölye, eğitimcilerin eğitimi, yaz Kur an kursu vb. çalışmalarında bulunmaktadır. Okul ve dersler kapsamında yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalardan dolayı İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Ar-Ge Birimi sorumlusu olarak görevlendirildi. Halen Eğitimde İyi Örnekler, Yazarlar Okullarda, Değerler Eğitimi, Kan Bilinci vb. projelerin yürütücüsü olarak İlçe MEM Ar-Ge deki görevine devam etmektedir yılından itibaren faal olarak 3 yıl izci liderliği yapmıştır. Halen İstanbul da bir ilköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır

16 Osmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisans Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Osmanlı Eğitim Sisteminde, 18. yüzyılda başlayan ve Tanzimat la ivme kazanan modernleşme çalışmalarının varlığı bilinmektedir. Bu çalışmalardan birisi de mekteplerdeki ders programları ve ders kitapları ile alakalı değişikliklerdir. Modernleşme sürecinde mekteplerde din derslerinden bağımsız ahlak derslerinin okutulduğu ve ahlak ders kitaplarının kaleme alındığı görülmektedir. Diğer yandan mektep dışında çocukların ahlâkî gelişimlerini destekleyecek hikâye kitapları yazılmaya başlanmış; tercüme ve adaptasyon eserlerle sınırlı olan çocuk edebiyatı yeni bir boyut kazanmıştır. Osmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı adlı seminer çalışmasında öncelikle Osmanlı Eğitim Sistemi genel hatları ile ele alınacaktır. Tanzimat la birlikte değişen eğitim politikası din eğitimi açısından irdelenecektir. Mekteplerde okutulan din ve ahlâk dersleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ardından mekteplerde okutulan ahlâk ders kitapları muhteva ve metot açısından ele alınacak ve örnek okumalar yapılacaktır. Son olarak ülkemizde çocuk edebiyatının süreci hakkında bilgi verilecek, son dönemde yazılmış hikâye kitaplarından bazıları okunacaktır. Böylelikle din ve ahlâk eğitimde hikâyelerden nasıl faydalanıldığı hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Atölye çalışmasının amacı, eğitim tarihimizin genel olarak bilinmesini sağlamak ve sahip olduğumuz kültürel değerlerin farkında olarak gelecek nesillere daha faydalı olabilmektir. Ayrıca edinilen bilgi ve tecrübelerin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde kullanılmasına vesile olmaktır. 16

17 Özgeçmiş Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarihinde Adana iline bağlı Karaisalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Osmaniye de tamamladı yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ni kazandı. Fakülteden 2000 yılında mezun oldu ve aynı yıl Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı nda yüksek lisansa başladı yılında Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi ( ) tez konusuyla yüksek lisansını tamamladı yılında Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı nda doktoraya başladı. Tanzimat tan Cumhuriyet e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi tez konusuyla 2012 de doktorayı tamamladı. Doktora tezi, Tanzimat tan Cumhuriyet e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi adıyla, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlandı. Yüksek Lisans tezi ise Osmanlı da Çocuk Hikâye Kitapları adıyla, 2014 yılında DEM tarafından yayınlanmıştır. Aynı yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri için Ahlâk Dersi Ders Kitabı yazımında yazar olarak görev almıştır. Halen Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi nde öğretmen olarak görev yapmaktadır

18 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Kuran Arapçasına İlk Adım I 8 Hafta, Cumartesi, 15:30 Lisans Kur an; indirildiği dönemde Kuzey Arabistan Araplarının rahatça anlayabileceği bir dil ile vahyedilmiştir. Bu yüzden o dönemin şehirli ve bedevi Arapları ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde vahyin mesajına karşı tavır almışlardır. Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yusuf/2). Bu ve benzeri ayetler ışığında düşünüldüğünde Kur an-ı Kerim anlaşılamayan herhangi bir bilimsel ve edebi metin değil, aksine varoluşumuza anlam katan, bize can veren vahyin gür sesidir. Onu okuyarak öğrenmeye ve anlamaya çalışmak suretiyle ayet ve surelerle aşinalık kazanmış ve aynı zamanda da yüce yaratıcıya yakınlaşmış oluyoruz. Bu seminerde; namazda okunan duaların ve kısa surelerin anlamının hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için de Kur an Arapçasının temel gramer ve dil yapısının ortaya konulması da amaçlar arasındadır. Müslüman birey ile Kutsal Kitabı arasında bir köprü kurmak da hedeflenen bir başka amaçtır. Bu çalışma ile Müslüman ve Rabbi arasında dolaysız ve aracısız ilişki kurmaya bir adım atılmış olur. Kur an-ı Kerim i en azından yüzünden okuyabilenlerin başvurabileceği bu atölye çalışmamızda kolay ve ilgi çekici bir yöntem ile isteyen her seviyede talebelerin yararlanabileceği bir fırsat oluşturulacaktır. Detaylı Arapça Dilbilgisi kurallarına girmek veya pratik günlük konuşma dilini öğretmek amaçlarımızın dışındadır. 18

19 Özgeçmiş Muhammed Ekrem Beyazal 1963 yılında Rize, Ardeşen ilçesinin Zurha köyünde doğdu. Pirinçlik köyünde başladığı okul macerası, Ardeşen Ortaokulu, Rize Öğretmen Okulu ile devam etti.1979 tarihinde Erzurum İslami İlimler Fakültesini kazanıp 1983 te İlahiyat Fakültesi adı altında mezun oldu. Pazar, Espiye ve Artvin İmam Hatip Liseleri nde meslek dersleri öğretmeni olarak; Çetinkaya (Mardar),Taflan Yalı, Selahiye Gazi Paşa İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Samsun İlkadım Anadolu İmam Hatip Lisesinde yılları arasında Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Halen Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Zaman, Yeşil Giresun gazetelerinde İslam, Kadın ve Aile, Altınoluk, Mektep ve Vahdet dergilerinde dini içerikli yazıları; Kültür-Edebiyat, Mektup, Doğu, Gençlik Bülteni ve İçgörü dergilerinde öykü ve denemeleri yayınlanmış olan yazarın basılmamış dini, edebi eserleri yanı sıra öykü, deneme ve roman çalışmaları vardır. Basılmış eserleri; Allah ı Hatırlatan Öyküler I, Beyaz Dua, Mevsimlere Şiir Damladı ve Yitik İnsan dır

20 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Kuran Arapçasına İlk Adım II 8 Hafta, Pazar, 14:00 Lisans Kur an; indirildiği dönemde Kuzey Arabistan Araplarının rahatça anlayabileceği bir dil ile vahyedilmiştir. Bu yüzden o dönemin şehirli ve bedevi Arapları ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde vahyin mesajına karşı tavır almışlardır. Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yusuf/2). Bu ve benzeri ayetler ışığında düşünüldüğünde Kur an-ı Kerim anlaşılamayan herhangi bir bilimsel ve edebi metin değil, aksine varoluşumuza anlam katan, bize can veren vahyin gür sesidir. Onu okuyarak öğrenmeye ve anlamaya çalışmak suretiyle ayet ve surelerle aşinalık kazanmış ve aynı zamanda da yüce yaratıcıya yakınlaşmış oluyoruz. Bu seminerde; namazda okunan duaların ve kısa surelerin anlamının hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılmasının yanında ilgili ayet ve surelerin ışığında genel Kur an konularının da kavranması amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için de Kur an Arapçasının temel gramer ve dil yapısının ortaya konulması da amaçlar arasındadır. Müslüman birey ile Kutsal Kitabı arasında bir köprü kurmak da hedeflenen bir başka amaçtır. Bu çalışma ile Müslüman ve Rabbi arasında dolaysız ve aracısız ilişki kurmaya bir adım atılmış olur. Kur an-ı Kerim i en azından yüzünden okuyabilenlerin başvurabileceği bu atölye çalışmamızda kolay ve ilgi çekici bir yöntem ile Kur an Arapçasına İlk Adım I atölye çalışmasına katılan veya bilgisi temel Arapça düzeyinde olan talebelerin yararlanabileceği bir fırsat oluşturulacaktır. Detaylı Arapça Dilbilgisi kurallarına girmek veya pratik günlük konuşma dilini öğretmek amaçlarımızın dışındadır. Tefsir İlmine veya yoruma girmek de amaçlarımızın arasında değildir. 20

21 Özgeçmiş Muhammed Ekrem Beyazal 1963 yılında Rize, Ardeşen ilçesinin Zurha köyünde doğdu. Pirinçlik köyünde başladığı okul macerası, Ardeşen Ortaokulu, Rize Öğretmen Okulu ile devam etti.1979 tarihinde Erzurum İslami İlimler Fakültesini kazanıp 1983 te İlahiyat Fakültesi adı altında mezun oldu. Pazar, Espiye ve Artvin İmam Hatip Liseleri nde meslek dersleri öğretmeni olarak; Çetinkaya (Mardar),Taflan Yalı, Selahiye Gazi Paşa İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Samsun İlkadım Anadolu İmam Hatip Lisesinde yılları arasında Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Halen Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Zaman, Yeşil Giresun gazetelerinde İslam, Kadın ve Aile, Altınoluk, Mektep ve Vahdet dergilerinde dini içerikli yazıları; Kültür-Edebiyat, Mektup, Doğu, Gençlik Bülteni ve İçgörü dergilerinde öykü ve denemeleri yayınlanmış olan yazarın basılmamış dini, edebi eserleri yanı sıra öykü, deneme ve roman çalışmaları vardır. Basılmış eserleri; Allah ı Hatırlatan Öyküler I, Beyaz Dua, Mevsimlere Şiir Damladı ve Yitik İnsan dır

22 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Günlük Dini Hayat ve Dini Tecrübe 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisans İslâm, sosyal yönü bulunan, günlük hayata taalluk eden bir uygulamalar manzumesidir. Salt bir düşünce, felsefe yahut teorik öğreti olmayan İslâm, pratik yönüyle bir dünya dinidir. Bu noktada bu dersle İslam ın pratik hayata hitap eden yönleri, güncel bazı dinî konular, İslâm ın kültür, medeniyet ve sanat hayatına katkıları üzerinde durulmaya çalışılarak İslâm inancı ve ibâdetleri konusunda ana hatlarıyla bilgi sahibi olunması hedeflenecektir. 22

23 Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahid Dündar 1981 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya da tamamladıktan sonra 2003 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu senesinde aynı üniversitenin İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlayan Dündar, Kelâm alanındaki doktorasını da 2013 yılında bitirdi. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

24 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Temel Dini Bilgilerin Öğretimi 8 Hafta, Çarşamba, 17:00 Lisans Bu seminerde din eğitimi ve öğretimi bağlamında İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur an, Ahlak ve İslam Medeniyeti ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiği konu edilir. Din eğitimcisi adaylarına mesleğe başladıklarında işlerini kolaylaştıracak uygulamalı örneklerle yöntem ve teknikler gösterilir. Seminerlerde konular, ilgili etkinlik örnekleri ve görsel materyaller desteğiyle açıklanır. Seminerler dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. 24

25 Özgeçmiş Muhammet Yılmaz 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı öğretmenlik hayatına İstanbul da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak devam etmektedir. Öğretmenlik mesleğinin yanında Etkili Öğretmenlik, Öğrencilerle İletişim, Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Çocukta Dinî ve Ahlaki Gelişimin Esasları, İnsan ve Vahiy, Din Öğretiminin Temelleri, İnsan ve Medeniyet gibi eğitim-öğretim alanlarında ve dini konularda öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında seminer ve konferans çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Oyuncaklarım dediği, alanıyla ilgili görsel öğrenme nesneleri üretip yayınlamaktadır (www.muhammetyilmaz. com). Bir süre Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili sempozyumlarda sunduğu tebliğleri, yayınlanmış makaleleri ve kitapları vardır

26 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Öğretmenlik Gelişim Seminerleri 8 Hafta, Perşembe, 17:00 Lisans a. Etkili Öğretmenlik: Bu seminerde, öğretmen adaylarına vizyon sahibi ve heyecanlı olmalarını sağlamak amacıyla iyi ve etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikler açıklanır. Öğretmenlik mesleği akademik ve teorik bilgilerden yararlanarak pratik boyutlarıyla ve uygulama örnekleriyle tanıtılır. Katılımcıların bu seminerle, bir yandan öğretmenlik mesleğinde keyifli bir yolculuğa çıkarken diğer yandan da meslekte karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm önerileri bulmaları sağlanır. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. b. Öğrencilerle İletişim: Öğretme-öğrenme süreçlerinin başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi de öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerinin sağlıklı olmasıdır. Bu seminerde öğretmenlik mesleği bağlamında iletişimin anlamı, önemi ve iletişim süreci konu edilir. Öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak örnekler üzerinden konular açıklanır. Öğrencilerle ortak iletişim alanları oluşturma, iletişim engelleri ve beden dilini kullanma teknikleri üzerinde durulur. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. c. Etkili Sınıf Yönetimi: Bu seminerin amacı öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimi konusunda teorik bilgilerle tecrübeyi birleştiren bir yaklaşıma sahip olmalarını sağlamak; öğretmen adaylarına yapılandırmacı yaklaşıma uygun; arkadaş, rehber ve yöneten öğretmen anlayışını gerçekleştirebilecekleri bir misyon kazandırmaktır. Seminerlerde öğretmenlerin en fazla karşılaştıkları sınıf içi sorunlara ve istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı örnekler üzerinden çözüm önerileri getirilir. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. 26

27 Özgeçmiş Muhammet Yılmaz 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı öğretmenlik hayatına İstanbul-Güngören Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak devam etmektedir. Öğretmenlik mesleğinin yanında Etkili Öğretmenlik, Öğrencilerle İletişim, Etkili Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Çocukta Dinî ve Ahlakî Gelişimin Esasları, İnsan ve Vahiy, Din Öğretiminin Temelleri, İnsan ve Medeniyet gibi eğitim-öğretim alanlarında ve dini konularda, öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer ve konferans çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Oyuncaklarım dediği, alanıyla ilgili görsel öğrenme nesneleri üretip yayınlamaktadır. Eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili sempozyumlarda sunduğu tebliğleri, yayınlanmış makaleleri ve kitapları vardır. Yayınlanmış Kitapları: 1. Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri 2. Etkili Öğretmenlik 3. Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim (Z.Şeyma Arslan ve Ali Erdoğdu ile birlikte) 27 27

28 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Din Öğretimi Uygulama Atölyesi 8 Hafta, Cumartesi, 12:00 Lisans Bu atölyede etkili din eğitimi ve öğretimi gerçekleştirmek için bir yıllık periyotta uygulamalı çalışmalar yapılmakta, hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal dünyalarına uygunluğu tartışılmakta ve ufuk açıcı değerlendirmeler ile hedeflenen kazanımlara çeşitli yöntemler ve deneyimler ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu atölye çalışmasının hedefi, din eğitimi adaylarının öğrencilere uygun öğretim materyallerini verimli kullanmaları ve etkinlik halinde sunmaları yanında uygulama becerilerini geliştirmektir. 28

29 Özgeçmiş Mustafa Balcı 1966 da Samsun Bafra da doğdu. Sinop İHL den 1984 de mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1989 da bitirdi. Harran Üniversitesinde İslam Felsefesi dalında yüksek lisans yaptı. Şanlıurfa Merkez, Giresun Espiye ve Sakarya Karasu İHL lerinde Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı. Son 15 yıldır özel okullarda görev yapmaktadır. Şuan Esenler Özel Devran Kolejinde çalışmaktadır. Değerler Eğitimi Merkezi Değerler Eğitimi Projesinde görev aldı. Değerler Eğitimi konulu yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İlahiyat Fakültesi ve din eğitimi öğretmenlerine yönelik Peygamberimizin Hayatının Günümüze Örnekliği yanında Okullarda Değerler Eğitimi konulu proje ve seminerler gerçekleştirdi. İlköğretim okulları arasında 2011 yılında Bağcılar İlçesinde, 2012 ve 2013 yıllarda İstanbul ili genelinde ortaokul ve liseler kategorisinde hazırladığı Değerler Olimpiyatı projesi uygulandı ve ödül törenleri yapıldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır

30 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Hz. Peygamberin Hayatı 8 Hafta, Cumartesi, 14:00 Lisans Bu seminerin amacı; Hz. Peygamberin hayatına doğru bir pencereden bakabilmek ve peygamberimizin hayatıyla ilgili temel okumaları yapmaktır. Bunun için, Hz. Peygamberin hayatına dair yazılmış eserlerden oluşan bir okuma listesi etrafında Hz. Peygamberin hayatı bölüm bölüm değerlendirilerek yaşadığı olaylar üzerinde yeniden bir düşünme ve anlama faaliyeti gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Seminer süresi boyunca; Kur an a göre Hz. Muhammed (s.a.v) kimdir? İnsan olarak Hz. Muhammed (s.av) nasıldı?, Peygamber olarak Hz. Muhammed (s.av) nasıldı?, Hz. Peygamberin örnekliği bu çağda nasıl anlaşılmalı?, Günlük hayatta yaşadığımız problemlerde peygamberimizin sünnetinin katkısı ne olabilir? gibi sorular çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. 30

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ OCAK 2015 YIL 4 SAYI 27 www.izu.edu.tr Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı