LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ"

Transkript

1 LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

2 Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: Fax: DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ AHMET ŞİŞMAN BİNASI Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No:3/A Fatih/İSTANBUL Tel: Fax:

3 DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi alanına akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla sivil bir inisiyatif olarak 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulmuş bir eğitim ve araştırma merkezidir. DEM, değerlerin insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu anlamlı görüp geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışını desteklemekte, değerleri; ahlaki, dini, sivil, sosyal ve felsefi boyutlarıyla en geniş anlamda kendisine konu edinmektedir. Bu bağlamda değerler ve eğitimi, din ve ahlak eğitimi, din-devlet ilişkileri, din politikaları vb... alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, bu alanda araştırma yapanları desteklemeyi, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitim desteği sağlamayı, bu konuda bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı hedeflemektedir. Kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz olarak çalışmalarına devam eden Değerler Eğitimi Merkezi, Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü, Medeniyet ve Tarih Araştırmaları Kürsüsü ile Toplum ve Kültür Araştırmaları Kürsüsü altında eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda merkezimiz araştırma projeleri, atölye tabanlı grup çalışmaları, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar, seminer ve konferanslar, süreli yayınlar, sanal yayınlar ve kitap çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yürüttüğü tüm bu faaliyetlerle DEM, alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. 3 3

4 DEM SEMİNER PROGRAMLARI Değerler Eğitimi Merkezi kurulduğundan itibaren lisans ve lisansüstü çalışma ve projelere büyük önem ve ciddiyet atfederek din eğitimi ve değerler eğitimi başta olmak üzere sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih gibi sosyal bilimler alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. Lisans düzeyindeki öğrencilere çeşitli temalarda seminer programları düzenlemektedir. Lisansüstü öğrencilerine yönelik ise tematik atölye çalışmaları ve araştırma projeleri uygulanmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin seçilerek alındığı atölye çalışmalarını alanında yetkin akademisyen ve uzmanlar yürütmektedir. Her yıl yapılan atölye çalışmaları Değerler Eğitimi Merkezi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu ve öğrenci panelleri ile tamamlanmaktadır. Sempozyum ve panellerde her atölye grubu yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve makaleleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

5 DEM AKADEMİ SÖYLEŞİLERİ DEM Akademi Söyleşileri 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlamış olup Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Necdet Subaşı nın moderatörlüğünde icra edilen bir söyleşi programıdır. Söyleşilerde öğrencilere, akademisyen, gazeteciler, STK temsilcileri, siyasetçilerle buluşma imkanı sunulmaktadır. DEM Akademi Söyleşileri lisans düzeyindeki tüm öğrencilerin katılımına açık bir programdır.

6 DEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama ÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇAGÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇA itimi ve Çocuk EdebiyatıOsmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk UHAMMED EKREM BEYAZAL MUHAMMED EKREM BEYAZA Arapçasına İlk Adım I Kur'an Arapçasına İlk Adım I MMED MÜCAHİD DÜNDARMUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR Dini Hayat Dini Tecrübe MAZ MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ mel Dini Bilgilerin ÖğretimiTemel Dini Bilgilerin Öğretimi MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ nlik Gelişim SeminerleriÖğretmenlik Gelişim Seminerleri BALCIMUSTAFA BALCI ğretimi Uygulama Atölyesi MUSTAFA YILMAZ avramlar ve Etkinlikler Din Öğretiminde Kavramlar ve Etki ÖZGÜR ŞİMŞEK Ölçme ve DeğerlendirmeDin Eğitiminde Ölçme ve Değerlen BİLAL YORULMAZ Günlük Dini Hayat Dini Tecrübe MUSTAFA BALCI MUSTAFA Din Öğretimi Uygulama Atölye MUSTAFA YILMAZ ÖZGÜR ŞİMŞEK ÖZGÜR ŞİMŞ BİLAL YORULMAZ ıha Gerildiğinde Popüler Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Dini Altmetin Okumaları Filmlerde Yer Alan Dini Altmetin CANLI HASAN BACANLI HASAN BACANLI HASAN BACANL Analizi Değer Analizi Değer Analizi Değer Analizi 6 BİLAL YORULM RDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama

7 I Drama ĞIRAKÇA i ve Çocuk Edebiyatı BEYAZAL I DÜNDAR Tecrübe AZ Öğretimi AZ inerleri USTAFA BALCI a Atölyesi Z r ve Etkinlikler R ŞİMŞEK Değerlendirme L YORULMAZ ildiğinde Popüler Altmetin Okumaları BACANLI alizi I Drama LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü 7 GÜZ /

8 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Popüler Filmlerde Yer Alan Dini Alt Metin Okumaları 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisansüstü Sinema tarihi boyunca Hz. İsa nın hayatını ele alan iki yüzden fazla film çekilmiştir. Bu filmler Hz. İsa nın hayatını İncil kaynaklarına göre öğreten din eğitimi materyalleri olarak da kullanılmıştır. Dini filmlerin genç nesiller tarafından takip edilmemesi sorunu ise alt metinlerde Hristiyani mesajlar taşıyan popüler filmlerle aşılmıştır. The Terminator, The Matrix, Superman gibi birçok popüler film alt metinlerinde dini mesajlar taşımaktadırlar. Filmlerin gösterime girmesinden sonra alt metinleri hakkında çıkan tartışmalar da gençlerin Hristiyanlık hakkında bilgilenmelerini sağlamaktadır. Öte yandan Budizm, Hinduizm gibi uzak doğu dinlerine ilgi duyan Hollywood yönetmenleri de filmlerinde bu dinlere ait alt metinler kullanmaktadırlar. Müslüman izleyiciler ise farklı dinlerin mesajlarını taşıyan bu filmlere karşı uyanık olmak durumundadır. Bu atölye çalışmasında The Teminator, The Matrix, Superman, Groundhog Day, X-Men, Slumdog Millionaire gibi popüler filmler izlenecek ve bu filmlerde yer alan Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm dinlerine ait alt metinler incelenecektir. 8

9 Özgeçmiş Yrd. Doç.Dr. Bilal Yorulmaz 1981 yılında Kayseri de doğdu yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi anabilim dalında Teknoloji Destekli Din Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi adlı yüksek lisans çalışmasını 2005 yılında, Sinema ve Din Eğitimi adlı doktora çalışmasını 2010 yılında tamamladı eğitim-öğretim yılında ABD, Southern Methodist University de misafir araştırmacı olarak bulundu eğitim-öğretim yılında doktora sonrası araştırmalarını yürütmek üzere ABD, University of Nebraska Omaha da görev yaptı. Sinema ve Din Eğitimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Siyer Öğretimi konularında çalışmalarını yürüten Yorulmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü nde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir. 9 9

10 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Değer Analizi 8 Hafta, Perşembe, 17:00 Lisansüstü Değer Analizi atölye çalışmasında Değerler Eğitimi; Değer Boyutlandırma ve Değer Açıklama Yaklaşımları teorik perspektifinden ele alınacaktır. Bu atölye çalışması ile Değerler Eğitiminin teorik amaçları ile pratikte gerçekleştirilen eğitim etkinlik çalışmalarının amaçlarının örtüşmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaçla her hafta belirlenen bir değer üzerinden Değer Örümceği yöntemi dâhilinde yapılacak olan tartışmalar, eleştiriler, karşıt düşünceler ile Değerin nesnesi, öznesi, ortamı, gücü ve davranışlar ile olan ilişkisi irdelenecek ve değerlerin kendilerine dair sahip olduğumuz yanlış algılar ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Değerlerin kaynağı ve dayanakları teorik olarak analiz edilecek ve Değerlerin önündeki engeller masaya yatırılacaktır. Değer-din, değer-sanat, değer-dil, değer-söylem, değer-eğitim, değer-zaman, değer-davranış, değer-birey, değer-mekân ilişkileri ele alınacaktır. 10

11 Özgeçmiş Prof. Dr. Hasan Bacanlı 1961 yılında Nikfer de (Tavas, Denizli) doğdu. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü nden 1982 yılında mezun oldu. Çocukta Göreli Kavramların Kazanılması adlı yüksek lisans çalışmasını ve Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi adlı doktora çalışmasını aynı fakültede tamamladı. Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi nde Rehber Öğretmen, S.Ü. Selçuk Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı yılında Ohio Eyalet Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D. nda yılları arasında Doçent ve yılları arasında da Profesör olarak çalışmalarına devam etti yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü nde görev yaptı. Bacanlı, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Yayınlanmış altı kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok kitap ve dergide yayınlanmış kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır

12 DEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama ÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇAGÜLSÜM PEHLİVAN AĞIRAKÇA itimi ve Çocuk EdebiyatıOsmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk UHAMMED EKREM BEYAZAL MUHAMMED EKREM BEYAZA Arapçasına İlk Adım I Kur'an Arapçasına İlk Adım I MMED MÜCAHİD DÜNDARMUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR Dini Hayat Dini Tecrübe MAZ MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ mel Dini Bilgilerin ÖğretimiTemel Dini Bilgilerin Öğretimi MUHAMMET YILMAZ MUHAMMET YILMAZ nlik Gelişim SeminerleriÖğretmenlik Gelişim Seminerleri BALCIMUSTAFA BALCI ğretimi Uygulama Atölyesi MUSTAFA YILMAZ avramlar ve Etkinlikler Din Öğretiminde Kavramlar ve Etki ÖZGÜR ŞİMŞEK Ölçme ve DeğerlendirmeDin Eğitiminde Ölçme ve Değerlen BİLAL YORULMAZ Günlük Dini Hayat Dini Tecrübe MUSTAFA BALCI MUSTAFA Din Öğretimi Uygulama Atölye MUSTAFA YILMAZ ÖZGÜR ŞİMŞEK ÖZGÜR ŞİMŞ BİLAL YORULMAZ BİLAL YORULM ıha Gerildiğinde Popüler Terminatör Çarmıha Gerildiğinde Dini Altmetin Okumaları Filmlerde Yer Alan Dini Altmetin CANLI HASAN BACANLI HASAN BACANLI HASAN BACANL Analizi Değer Analizi Değer Analizi Değer Analizi RDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI ERDEM ÇAKI itiminde Oyun ve Drama itiminde Oyun ve Drama Din Eğitiminde Oyun ve Drama

13 ĞIRAKÇA i ve Çocuk Edebiyatı I I Drama BEYAZAL DÜNDAR Tecrübe AZ Öğretimi AZ inerleri USTAFA BALCI a Atölyesi Z r ve Etkinlikler R ŞİMŞEK Değerlendirme L YORULMAZ ildiğinde Popüler Altmetin Okumaları BACANLI alizi I Drama LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEMİNERLERİ Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü GÜZ / 2014

14 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Din Eğitiminde Oyun ve Drama 8 Hafta, Perşembe, 18:00 Lisans Bu seminerde DKAB derslerinde oyun ve drama teknikleri üzerinde durulacaktır. Atölye uygulama ağırlıklı geliştirilmiştir. Örnek uygulamalar üzerinden gidilecektir. Alan bilgisi ile beraber pratik tecrübeler kazandırılmaya çalışılacaktır. Eğitici oyunlarla DKAB dersi nasıl işlenebilir? sorusuna cevap aranacaktır. Ünitelerdeki kazanımlara uygun uyarlamaların nasıl yapılacağı gösterilecektir. Bir oyunun eğitici bir oyuna nasıl dönüştürülebileceği üzerinde durulacaktır. Ders içerisinde kullanılabilecek temel drama teknikleri üzerinde çalışılacaktır. Bu teknikler üzerinde katılımcılar da uyarlamalar geliştireceklerdir. Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönem sürecek çalışma sonunda 40 oyun oynanarak, tahlil edilerek yeniden üretilmesi, 12 temel drama tekniğinin, İstasyon Tekniğinin Din eğitiminde, hangi konuda nasıl kullanılabileceği analiz edilmiş olacak, katılımcılarca yeniden üretilmiş olacaktır. Bu sayede her katılımcıya kendi etkinliklerini üretmeyi keşfettirmek amaçlanmaktadır. Öğretmenlik tecrübelerinin de paylaşılacağı atölye yenilikçi öğretmen ve öğretmen adayları tarafından çok beğenilmektedir. 14

15 Özgeçmiş Erdem Çakı 1981 yılında Balıkesir de doğdu Konya Selçuk Üniversitesi DKAB Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul da bir ilköğretim okulunda görevine başladı yılında Din Eğitiminde Din Eğitiminde Drama Uygulamaları başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Halen değişik STK ve Eğitim kurumlarında eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde kullanımı konulu çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir yılları arasında Değerler Eğitimi Merkezi DKAB Öğretmenleri Platformu Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Öncü Eğitimciler Uluslararası Öğretmen ve Eğitim Öncüleri Derneği kurucuları arasında yer aldı yılından bu yana YECDER (Yunus Emre Camii Derneği) yönetim kurulu üyeliği yanında, cami bünyesinde Din Görevlilerine yönelik seminer, atölye, eğitimcilerin eğitimi, yaz Kur an kursu vb. çalışmalarında bulunmaktadır. Okul ve dersler kapsamında yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalardan dolayı İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Ar-Ge Birimi sorumlusu olarak görevlendirildi. Halen Eğitimde İyi Örnekler, Yazarlar Okullarda, Değerler Eğitimi, Kan Bilinci vb. projelerin yürütücüsü olarak İlçe MEM Ar-Ge deki görevine devam etmektedir yılından itibaren faal olarak 3 yıl izci liderliği yapmıştır. Halen İstanbul da bir ilköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır

16 Osmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisans Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Osmanlı Eğitim Sisteminde, 18. yüzyılda başlayan ve Tanzimat la ivme kazanan modernleşme çalışmalarının varlığı bilinmektedir. Bu çalışmalardan birisi de mekteplerdeki ders programları ve ders kitapları ile alakalı değişikliklerdir. Modernleşme sürecinde mekteplerde din derslerinden bağımsız ahlak derslerinin okutulduğu ve ahlak ders kitaplarının kaleme alındığı görülmektedir. Diğer yandan mektep dışında çocukların ahlâkî gelişimlerini destekleyecek hikâye kitapları yazılmaya başlanmış; tercüme ve adaptasyon eserlerle sınırlı olan çocuk edebiyatı yeni bir boyut kazanmıştır. Osmanlı da Ahlâk Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı adlı seminer çalışmasında öncelikle Osmanlı Eğitim Sistemi genel hatları ile ele alınacaktır. Tanzimat la birlikte değişen eğitim politikası din eğitimi açısından irdelenecektir. Mekteplerde okutulan din ve ahlâk dersleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ardından mekteplerde okutulan ahlâk ders kitapları muhteva ve metot açısından ele alınacak ve örnek okumalar yapılacaktır. Son olarak ülkemizde çocuk edebiyatının süreci hakkında bilgi verilecek, son dönemde yazılmış hikâye kitaplarından bazıları okunacaktır. Böylelikle din ve ahlâk eğitimde hikâyelerden nasıl faydalanıldığı hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Atölye çalışmasının amacı, eğitim tarihimizin genel olarak bilinmesini sağlamak ve sahip olduğumuz kültürel değerlerin farkında olarak gelecek nesillere daha faydalı olabilmektir. Ayrıca edinilen bilgi ve tecrübelerin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde kullanılmasına vesile olmaktır. 16

17 Özgeçmiş Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarihinde Adana iline bağlı Karaisalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Osmaniye de tamamladı yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ni kazandı. Fakülteden 2000 yılında mezun oldu ve aynı yıl Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı nda yüksek lisansa başladı yılında Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi ( ) tez konusuyla yüksek lisansını tamamladı yılında Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı nda doktoraya başladı. Tanzimat tan Cumhuriyet e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi tez konusuyla 2012 de doktorayı tamamladı. Doktora tezi, Tanzimat tan Cumhuriyet e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi adıyla, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlandı. Yüksek Lisans tezi ise Osmanlı da Çocuk Hikâye Kitapları adıyla, 2014 yılında DEM tarafından yayınlanmıştır. Aynı yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri için Ahlâk Dersi Ders Kitabı yazımında yazar olarak görev almıştır. Halen Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi nde öğretmen olarak görev yapmaktadır

18 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Kuran Arapçasına İlk Adım I 8 Hafta, Cumartesi, 15:30 Lisans Kur an; indirildiği dönemde Kuzey Arabistan Araplarının rahatça anlayabileceği bir dil ile vahyedilmiştir. Bu yüzden o dönemin şehirli ve bedevi Arapları ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde vahyin mesajına karşı tavır almışlardır. Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yusuf/2). Bu ve benzeri ayetler ışığında düşünüldüğünde Kur an-ı Kerim anlaşılamayan herhangi bir bilimsel ve edebi metin değil, aksine varoluşumuza anlam katan, bize can veren vahyin gür sesidir. Onu okuyarak öğrenmeye ve anlamaya çalışmak suretiyle ayet ve surelerle aşinalık kazanmış ve aynı zamanda da yüce yaratıcıya yakınlaşmış oluyoruz. Bu seminerde; namazda okunan duaların ve kısa surelerin anlamının hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için de Kur an Arapçasının temel gramer ve dil yapısının ortaya konulması da amaçlar arasındadır. Müslüman birey ile Kutsal Kitabı arasında bir köprü kurmak da hedeflenen bir başka amaçtır. Bu çalışma ile Müslüman ve Rabbi arasında dolaysız ve aracısız ilişki kurmaya bir adım atılmış olur. Kur an-ı Kerim i en azından yüzünden okuyabilenlerin başvurabileceği bu atölye çalışmamızda kolay ve ilgi çekici bir yöntem ile isteyen her seviyede talebelerin yararlanabileceği bir fırsat oluşturulacaktır. Detaylı Arapça Dilbilgisi kurallarına girmek veya pratik günlük konuşma dilini öğretmek amaçlarımızın dışındadır. 18

19 Özgeçmiş Muhammed Ekrem Beyazal 1963 yılında Rize, Ardeşen ilçesinin Zurha köyünde doğdu. Pirinçlik köyünde başladığı okul macerası, Ardeşen Ortaokulu, Rize Öğretmen Okulu ile devam etti.1979 tarihinde Erzurum İslami İlimler Fakültesini kazanıp 1983 te İlahiyat Fakültesi adı altında mezun oldu. Pazar, Espiye ve Artvin İmam Hatip Liseleri nde meslek dersleri öğretmeni olarak; Çetinkaya (Mardar),Taflan Yalı, Selahiye Gazi Paşa İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Samsun İlkadım Anadolu İmam Hatip Lisesinde yılları arasında Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Halen Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Zaman, Yeşil Giresun gazetelerinde İslam, Kadın ve Aile, Altınoluk, Mektep ve Vahdet dergilerinde dini içerikli yazıları; Kültür-Edebiyat, Mektup, Doğu, Gençlik Bülteni ve İçgörü dergilerinde öykü ve denemeleri yayınlanmış olan yazarın basılmamış dini, edebi eserleri yanı sıra öykü, deneme ve roman çalışmaları vardır. Basılmış eserleri; Allah ı Hatırlatan Öyküler I, Beyaz Dua, Mevsimlere Şiir Damladı ve Yitik İnsan dır

20 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Kuran Arapçasına İlk Adım II 8 Hafta, Pazar, 14:00 Lisans Kur an; indirildiği dönemde Kuzey Arabistan Araplarının rahatça anlayabileceği bir dil ile vahyedilmiştir. Bu yüzden o dönemin şehirli ve bedevi Arapları ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde vahyin mesajına karşı tavır almışlardır. Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur an olarak indirdik. (Yusuf/2). Bu ve benzeri ayetler ışığında düşünüldüğünde Kur an-ı Kerim anlaşılamayan herhangi bir bilimsel ve edebi metin değil, aksine varoluşumuza anlam katan, bize can veren vahyin gür sesidir. Onu okuyarak öğrenmeye ve anlamaya çalışmak suretiyle ayet ve surelerle aşinalık kazanmış ve aynı zamanda da yüce yaratıcıya yakınlaşmış oluyoruz. Bu seminerde; namazda okunan duaların ve kısa surelerin anlamının hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılmasının yanında ilgili ayet ve surelerin ışığında genel Kur an konularının da kavranması amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için de Kur an Arapçasının temel gramer ve dil yapısının ortaya konulması da amaçlar arasındadır. Müslüman birey ile Kutsal Kitabı arasında bir köprü kurmak da hedeflenen bir başka amaçtır. Bu çalışma ile Müslüman ve Rabbi arasında dolaysız ve aracısız ilişki kurmaya bir adım atılmış olur. Kur an-ı Kerim i en azından yüzünden okuyabilenlerin başvurabileceği bu atölye çalışmamızda kolay ve ilgi çekici bir yöntem ile Kur an Arapçasına İlk Adım I atölye çalışmasına katılan veya bilgisi temel Arapça düzeyinde olan talebelerin yararlanabileceği bir fırsat oluşturulacaktır. Detaylı Arapça Dilbilgisi kurallarına girmek veya pratik günlük konuşma dilini öğretmek amaçlarımızın dışındadır. Tefsir İlmine veya yoruma girmek de amaçlarımızın arasında değildir. 20

21 Özgeçmiş Muhammed Ekrem Beyazal 1963 yılında Rize, Ardeşen ilçesinin Zurha köyünde doğdu. Pirinçlik köyünde başladığı okul macerası, Ardeşen Ortaokulu, Rize Öğretmen Okulu ile devam etti.1979 tarihinde Erzurum İslami İlimler Fakültesini kazanıp 1983 te İlahiyat Fakültesi adı altında mezun oldu. Pazar, Espiye ve Artvin İmam Hatip Liseleri nde meslek dersleri öğretmeni olarak; Çetinkaya (Mardar),Taflan Yalı, Selahiye Gazi Paşa İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Samsun İlkadım Anadolu İmam Hatip Lisesinde yılları arasında Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Halen Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Zaman, Yeşil Giresun gazetelerinde İslam, Kadın ve Aile, Altınoluk, Mektep ve Vahdet dergilerinde dini içerikli yazıları; Kültür-Edebiyat, Mektup, Doğu, Gençlik Bülteni ve İçgörü dergilerinde öykü ve denemeleri yayınlanmış olan yazarın basılmamış dini, edebi eserleri yanı sıra öykü, deneme ve roman çalışmaları vardır. Basılmış eserleri; Allah ı Hatırlatan Öyküler I, Beyaz Dua, Mevsimlere Şiir Damladı ve Yitik İnsan dır

22 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Günlük Dini Hayat ve Dini Tecrübe 8 Hafta, Cumartesi, 10:00 Lisans İslâm, sosyal yönü bulunan, günlük hayata taalluk eden bir uygulamalar manzumesidir. Salt bir düşünce, felsefe yahut teorik öğreti olmayan İslâm, pratik yönüyle bir dünya dinidir. Bu noktada bu dersle İslam ın pratik hayata hitap eden yönleri, güncel bazı dinî konular, İslâm ın kültür, medeniyet ve sanat hayatına katkıları üzerinde durulmaya çalışılarak İslâm inancı ve ibâdetleri konusunda ana hatlarıyla bilgi sahibi olunması hedeflenecektir. 22

23 Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahid Dündar 1981 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya da tamamladıktan sonra 2003 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu senesinde aynı üniversitenin İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlayan Dündar, Kelâm alanındaki doktorasını da 2013 yılında bitirdi. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

24 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Temel Dini Bilgilerin Öğretimi 8 Hafta, Çarşamba, 17:00 Lisans Bu seminerde din eğitimi ve öğretimi bağlamında İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur an, Ahlak ve İslam Medeniyeti ile ilgili konuların hangi yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiği konu edilir. Din eğitimcisi adaylarına mesleğe başladıklarında işlerini kolaylaştıracak uygulamalı örneklerle yöntem ve teknikler gösterilir. Seminerlerde konular, ilgili etkinlik örnekleri ve görsel materyaller desteğiyle açıklanır. Seminerler dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. 24

25 Özgeçmiş Muhammet Yılmaz 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı öğretmenlik hayatına İstanbul da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak devam etmektedir. Öğretmenlik mesleğinin yanında Etkili Öğretmenlik, Öğrencilerle İletişim, Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Çocukta Dinî ve Ahlaki Gelişimin Esasları, İnsan ve Vahiy, Din Öğretiminin Temelleri, İnsan ve Medeniyet gibi eğitim-öğretim alanlarında ve dini konularda öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında seminer ve konferans çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Oyuncaklarım dediği, alanıyla ilgili görsel öğrenme nesneleri üretip yayınlamaktadır (www.muhammetyilmaz. com). Bir süre Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili sempozyumlarda sunduğu tebliğleri, yayınlanmış makaleleri ve kitapları vardır

26 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Öğretmenlik Gelişim Seminerleri 8 Hafta, Perşembe, 17:00 Lisans a. Etkili Öğretmenlik: Bu seminerde, öğretmen adaylarına vizyon sahibi ve heyecanlı olmalarını sağlamak amacıyla iyi ve etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikler açıklanır. Öğretmenlik mesleği akademik ve teorik bilgilerden yararlanarak pratik boyutlarıyla ve uygulama örnekleriyle tanıtılır. Katılımcıların bu seminerle, bir yandan öğretmenlik mesleğinde keyifli bir yolculuğa çıkarken diğer yandan da meslekte karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm önerileri bulmaları sağlanır. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. b. Öğrencilerle İletişim: Öğretme-öğrenme süreçlerinin başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi de öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerinin sağlıklı olmasıdır. Bu seminerde öğretmenlik mesleği bağlamında iletişimin anlamı, önemi ve iletişim süreci konu edilir. Öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak örnekler üzerinden konular açıklanır. Öğrencilerle ortak iletişim alanları oluşturma, iletişim engelleri ve beden dilini kullanma teknikleri üzerinde durulur. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. c. Etkili Sınıf Yönetimi: Bu seminerin amacı öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimi konusunda teorik bilgilerle tecrübeyi birleştiren bir yaklaşıma sahip olmalarını sağlamak; öğretmen adaylarına yapılandırmacı yaklaşıma uygun; arkadaş, rehber ve yöneten öğretmen anlayışını gerçekleştirebilecekleri bir misyon kazandırmaktır. Seminerlerde öğretmenlerin en fazla karşılaştıkları sınıf içi sorunlara ve istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı örnekler üzerinden çözüm önerileri getirilir. Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerilerini ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu seminerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir. 26

27 Özgeçmiş Muhammet Yılmaz 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı öğretmenlik hayatına İstanbul-Güngören Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak devam etmektedir. Öğretmenlik mesleğinin yanında Etkili Öğretmenlik, Öğrencilerle İletişim, Etkili Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Çocukta Dinî ve Ahlakî Gelişimin Esasları, İnsan ve Vahiy, Din Öğretiminin Temelleri, İnsan ve Medeniyet gibi eğitim-öğretim alanlarında ve dini konularda, öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer ve konferans çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Oyuncaklarım dediği, alanıyla ilgili görsel öğrenme nesneleri üretip yayınlamaktadır. Eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili sempozyumlarda sunduğu tebliğleri, yayınlanmış makaleleri ve kitapları vardır. Yayınlanmış Kitapları: 1. Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri 2. Etkili Öğretmenlik 3. Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim (Z.Şeyma Arslan ve Ali Erdoğdu ile birlikte) 27 27

28 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Din Öğretimi Uygulama Atölyesi 8 Hafta, Cumartesi, 12:00 Lisans Bu atölyede etkili din eğitimi ve öğretimi gerçekleştirmek için bir yıllık periyotta uygulamalı çalışmalar yapılmakta, hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal dünyalarına uygunluğu tartışılmakta ve ufuk açıcı değerlendirmeler ile hedeflenen kazanımlara çeşitli yöntemler ve deneyimler ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu atölye çalışmasının hedefi, din eğitimi adaylarının öğrencilere uygun öğretim materyallerini verimli kullanmaları ve etkinlik halinde sunmaları yanında uygulama becerilerini geliştirmektir. 28

29 Özgeçmiş Mustafa Balcı 1966 da Samsun Bafra da doğdu. Sinop İHL den 1984 de mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1989 da bitirdi. Harran Üniversitesinde İslam Felsefesi dalında yüksek lisans yaptı. Şanlıurfa Merkez, Giresun Espiye ve Sakarya Karasu İHL lerinde Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı. Son 15 yıldır özel okullarda görev yapmaktadır. Şuan Esenler Özel Devran Kolejinde çalışmaktadır. Değerler Eğitimi Merkezi Değerler Eğitimi Projesinde görev aldı. Değerler Eğitimi konulu yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İlahiyat Fakültesi ve din eğitimi öğretmenlerine yönelik Peygamberimizin Hayatının Günümüze Örnekliği yanında Okullarda Değerler Eğitimi konulu proje ve seminerler gerçekleştirdi. İlköğretim okulları arasında 2011 yılında Bağcılar İlçesinde, 2012 ve 2013 yıllarda İstanbul ili genelinde ortaokul ve liseler kategorisinde hazırladığı Değerler Olimpiyatı projesi uygulandı ve ödül törenleri yapıldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır

30 Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Kürsüsü Hz. Peygamberin Hayatı 8 Hafta, Cumartesi, 14:00 Lisans Bu seminerin amacı; Hz. Peygamberin hayatına doğru bir pencereden bakabilmek ve peygamberimizin hayatıyla ilgili temel okumaları yapmaktır. Bunun için, Hz. Peygamberin hayatına dair yazılmış eserlerden oluşan bir okuma listesi etrafında Hz. Peygamberin hayatı bölüm bölüm değerlendirilerek yaşadığı olaylar üzerinde yeniden bir düşünme ve anlama faaliyeti gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Seminer süresi boyunca; Kur an a göre Hz. Muhammed (s.a.v) kimdir? İnsan olarak Hz. Muhammed (s.av) nasıldı?, Peygamber olarak Hz. Muhammed (s.av) nasıldı?, Hz. Peygamberin örnekliği bu çağda nasıl anlaşılmalı?, Günlük hayatta yaşadığımız problemlerde peygamberimizin sünnetinin katkısı ne olabilir? gibi sorular çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. 30

DEM SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2015 BAHAR

DEM SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2015 BAHAR DEM SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2015 BAHAR Süleymaniye Camii Vezneciler Metro İstasyonu ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı 20 15 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2015 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 24 seminer dönemini içeren 12 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 12 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

STK YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI

STK YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI STK YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI 9-10-16 Nisan 2016 Bilgi: (0216) 532 6371 bilgi@ilke.org.tr Başvuru: www.ilke.org.tr/stkbasvuru İLKE HAKKINDA İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Afyon Zirvesi'ne davetlisiniz!

Afyon Zirvesi'ne davetlisiniz! Afyon Zirvesi'ne davetlisiniz! Tarih : 1-2 Kasim 2014 (Cumartesi-Pazar) Yer : İKBAL TERMAL Otel, Afyonkarahisar Lütfen Cevap Veriniz (LCV) : Niltur Görevlisi : İlker Datoğlu, e-mail : ilker@niltur.com,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1179 Açık ve Uzaktan Öğrenme 111 1180 Arkeoloji 111 1181 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 111 1176 Avrupa Birliği 111 1182 Bankacılık ve Sigortacılık 111 1102 Batı Sanatı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN TARİH VAKFI 11. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN MÜTEVELLİ ADAYLARI (alfabetik) 1. ÇİĞDEM KAFESÇİOĞLU Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü nde, doktorasını

Detaylı