ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel"

Transkript

1

2

3 i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmayı yapmamda desteğini esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK e ve her konuda ve her zaman desteğini hissettiğim Aziz ŞENCAN a minnettarlığımı belirtmek isterim. Ayrıca hayatım boyu desteklerini esirgemeyen değerli aileme şükranlarımı sunarım.

4 ii ÖZET YEREL SİYASET VE KALKINMA İLİŞKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ Hamza KANDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 99 sayfa, Aralık 2010 Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Kalkınma konusunda Türkiye de bazı illeri göz önünde bulundurmadığımız takdirde, yapılan incelemeler neticesinde iller bazında ve ülke olarak hem ekonomik hem de beşeri kalkınmışlık konusunda gerilerde olduğumuz ve bu durumun sosyal devlet anlayışı ile örtüşmediği görülmüştür. Türkiye de yaşayan Türk Milletinin gelişmiş batı dünyası karşısında, batıdan daha çok avantajlarının olmasına karşın karşılaştırılmış üstünlüklerini iyi şekilde kullanılmaması ve bunun da ülke ve yerel siyasete yön veren yöneticilerden kaynakladığı ortadadır. Bu çalışma Isparta ilinde kalkınmanın nasıl bir rota izlediği ve durum analizi yapması açısından yapılmıştır. Karşımıza çıkan sonuçların yer altı ve yer üstü tabiat zenginliklerinin iyi durumda olduğu, tarımda iyi sıçramalar yapabileceği değerleri bulunduğu ve bu zenginlikleri etkin bir biçimde kullanmadığı görülmektedir. Elde bulunan kaynakların ve zenginliliklerin idealist bir yönetici ile üretime dönüştürülmesi sağlanabileceği ve bunun da geniş bir pazara hitap edeceği bulgusu karşımıza çıkmıştır. Kalifiye ve vizyon sahibi yerel yöneticilerin Isparta nın kalkınmasında büyük yeri olacağı ve bu yönde politika izlenmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimler: Kalkınma, Yerel Siyaset, Isparta

5 iii ABSTRACT RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL POLITICS AND DEVELOPMENT: ISPARTA SAMPLE Hamza KANDEMİR SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT Master Thesis, 99 Pages December, 2010 Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mustafa OZTURK Provided we do not consider some of the provinces of Turkey, in the basis of provinces and as a country we are underdeveloped on economic and human development, and this condition does not fit in our concept of social state. It is obvious that the Turkish nation living in Turkey as against the developed Western World couldn't use its compared superior sources despite its advantages due to incompetent governers both in local and state politics. This study is conducted due to investigating how the growth in Isparta province followed its course, and for making a condition analysis. As the present results show, the natural sources of wealth are in good condition, and the agricultural cultivation sustains the values which can develop the land prominently, and thus this wealth is not used effectively. The result information unearthed was that these resources can be transformed into production with an idealist manager and these can also appeal to an extended market. It has been found that qualified and visionary local managers can be of great importance to Isparta in its development and such policies should be followed. Key Words: Development, Local Politics, Isparta

6 iv KISALTMALAR AGÜ Az Gelişmiş Ülke AKP Adalet ve Kalkınma Partisi BAGEV Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ERDF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Found) ESF Avrupa Sosyal Fonu ( Europaen Social Found) ECU Avrupa Hesap Birimi (Europen Currency Unit) EAGGF Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) GAP Güney Anadolu Projesi GSMH Gayri Safi Milli Hâsıla İŞKUR Türkiye İş Kurumu ISTEM Isparta Taşımacılık, Turizm, Temizlik ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. ISBAŞ Isparta Bims Blok A.Ş ITSO Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ILO Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation ) MHP Milliyetçi Hareket Partisi OECD İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organization for economic Co-Operation and Development) SUDENE Kuzeydoğu Bölgesi Kalkınma Ajansı(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) SP Stratejik Plan SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children s Fund) UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme) WDA Galler Kalkınma Ajansı (Welsh Development Agency) WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

7 v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.i ÖZET...ii ABSTRACT...iii KISALTMLAR..iv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1 KALKINMA, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA 1.1. Kalkınma ve Çeşitleri İktisadi Kalkınma İktisadi Kalkınmaya Genel Bakış İktisadi Kalkınmanın Amacı Sosyal Kalkınma Kalkınma Politikaları Bölgesel Kalkınma Politikası ve Sanayi Kesiminin Etkisi Kırsal Kalkınma Politikası Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Beşeri Kalkınma ve Beşeri Kalkınma Endeksi Az Gelişmiş Ülkeler ve Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Önemi Geri Kalmış bölgelerin Kalkındırılması için Kullanılan Araçlar Metropoliten Bölgeler İçin Kullanılan Araçlar Yerel ve Bölgesel Kalkınma Ekonomik Bölge Tanımları Bölgenin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Ekonomik Gelişme Düzeylerine Göre Bölge Bölgesel Kalkınma Politikası Araçları Bölge Planlama Kamu Yatırımlarının Gerçekleştirilmesi Yönetimsel Örgütün Bölgesel Kalkınma Sorunlarına Adaptasyonu Mali Teşvik Politikaları Girişimciğin Teşvik Edilmesi 35

8 vi AB Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Türkiye Analizi AB Bölgesel Kalkınma Politikaları AB Yapısal Fonları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu( EAGGF) 41 BÖLÜM 2 YEREL SİYASET 2.1. Yerel Siyaset Kavramları Siyaset Yerellik Yerel Yönetim Şekilleri Seçilmiş Yerel Yöneticiler Atanmış Yerel Yöneticiler Dünyada Yerel Yönetimler Türkiye de Yerel Yönetimler Yerel Yönetimin Özellikleri Yerel Yönetimin İşlevleri Türkiye de Yerel Yönetim Şekilleri Belediyeler İl Özel İdareleri Köyler.54 BÖLÜM 3 ISPARTA, ISPARTA DA YEREL SİYASETİN KALKINMAYA ETKİSİ 3.1. Isparta Coğrafi Özellikleri Dağları Ovaları Yaylaları Akarsuları..57

9 vii Gölleri İklimi Genel Özellikleri Tarihi Ekonomisi Kültürü ve Sanatı Turizm Spor Faaliyetleri Doğal Kaynakları Siyasal Yapısı Isparta da Yerel Siyasetin Kalkınmaya Etkisi Isparta da Seçilmiş Yerel Siyaset Aktörleri Siyasi Partiler Belediye Odalar ve Borsalar Sivil Toplum Kuruluşları Isparta da Atanmış Yerel Siyaset Aktörleri Valilik İl Özel İdaresi Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ-KUR Üniversite...92 SONUÇ...97 KAYNAKLAR..99 ÖZGEÇMİŞ 109

10 1 GİRİŞ Medeniyetlerin hem mezarı, hem de beşiği olan Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık tarihini, kültürünü, derin bir hayat izini saklamış hala keşfedilmesi gereken çok önemli değerlere sahip Isparta ilinin 21. yy başlangıcı ile ne durumda olduğunu saptamak, yapılan araştırmalar ile kalkınması için hazırlanacak olan reçetenin ne olacağının tespitini yapmak güç bir konu olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Bu durum karşısında Isparta nın kalkınma dinamiklerinin neler olduğunu tespit etmek zorunlu bir araştırma konusu olmuştur yıllarına kadar tarım yanlı gelişime dayanan Isparta ekonomisi küreselleşme ve liberal ekonomi eksenli politikalar ile zorunlu olarak bu sisteme ayak uydurmaya çalışmış ve özellikle bu tür politikaları ilke edinmiş olan ve yaşlı Isparta ilinin yetiştirdiği Süleyman DEMİREL, Isparta ili için çok büyük önem taşımaktadır yıllarından buyana Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi etkisi 2000 li yılların başına kadar sürmüştür. Isparta ili belki de en büyük, göreceli olarak da en değerli markasını Süleyman DEMİREL sayesinde sağlamış ve bu marka Isparta iline çok katkı yapmış olduğu kanısı yüksek derecede ülkede bilinen bir düşüncedir. Ülke siyasetine yön veren kaynakların dağıtımını yaparken Isparta iline ayrı önem verdiği düşünülen Süleyman DEMİREL in gerçekten memleketine faydalı olmuş mudur veya bu bilimsel olarak mümkün müdür? Isparta ölçeğinde yerel siyasetin bir ilin gelişiminde ne derece önemlidir? Yerel siyasetçiler ve merkezi hükümet ne kadar etkilidir? Sorularına yanıt aramaya çalışacağız. Ünlü siyasetçilerin memleketi olan Isparta bilinmese de ağırlığı olan Sadettin BİLGİÇ ve bakanlıklar yapmış olan Erkan MUMCU NUN da memleketidir. Bu arada kendisinin Ispartalı olmamasına karşın eşi Muzaffer TÜRKEŞ ile Isparta ya farklı bir sevgisi olan Alpaslan TÜRKEŞ izleri hala Isparta ilinde dinç bir şekilde yaşamakta olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada merak edilen olgu yerel ve merkezi hükümet kontrolünde olan ve bu tüzel kişiliklere verilmesi kanuni zorunluluk olan vergilerin Isparta iline nasıl döndüğü ve bunların kalkınmada ne şekilde etkin kullanıldığı araştırma konusu olmuştur. Gerçekten de düşünüldüğü gibi siyasetçiler memleketleri için ne tür

11 2 çalışmalara girmiş, çalışmalarının karşılıklarını görebiliyor muyuz? Ulaşılan kaynaklar, raporlar ve yazılı çalışmalar ile bunu görmeye çalışacağız. Isparta da Fırsatlar nelerdir? Tehditler nelerdir? ve en önemlisi sahip olunan ekonomik, kültürel ve tarımsal değerleri ne şekilde kullanmalı ki ekonominin canlılığı ile istihdamı arttırmalı, insani gelişmişlik endeksinin en iyi düzeylerine ulaşarak bölgesel sorumluluk bilincini diğer bölgelere yansıtmanın yollarını görmek için Isparta İli stratejisinin yerel olarak nasıl oluşacağının yolları bulunmalıdır. Yerel siyaset ve yerel yönetim ile ülke ve dünya ölçeğinde Isparta nın ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm büyüklüğü ne büyüklükte olmalı ve bunu yapmanın yolları nelerdir, sorularına çalışmamız ile önemi ortaya konulmaya çalışılacak. Birinci bölümde kalkınma nedir, çeşitleri nelerdir, kalkınmanın bölgesel boyutu ve ekonomik boyutu değerlendirilecektir. İkinci bölümde eğitim gerektirmeyen, herkesin bilgi sahibi olduğu ama net olarak bugüne kadar anlaşılamamış olan siyaseti anlatmaya çalışacağız. Siyasetin yerel boyutu nasıl gerçekleşir. Yerelde uygulamalar ve yerel siyasetçiden beklenenlerin ne olduğu konusunda araştırmalar yapılacaktır. Üçüncü bölümde Isparta nın genel özellikleri belirtilerek yerel siyasette öneli rolü olan atanmış ve seçilmiş aktörlerin çalışmaları Isparta ya ne kazandırmış ve daha iyi kalkınma sonuçlarını görebilmek için kurumların ve siyasi parti yönetimlerine ne düşmektedir? Bu soruların cevabı aranmaya çalışılacaktır.

12 3 BÖLÜM 1 KALKINMA, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA 1.1.Kalkınma Kavramı ve Çeşitleri Kalkınma; refah düzeylerinin günden güne düşmesi artan eşitsizlik ve doğal dengeni bozulmaya başlaması gibi çağımızın en önemli sorunlarına karşı ideal bir çözüm olarak gösterilmektedir. Ancak kalkınma sorunuyla karşı karşıya olan ülkeler, kalkınabilmek için bir yandan kalkınmış ülkelerin tavsiyelerini uygulamaya çalışmakta diğer yandan tüm bu uygulamalara rağmen kalkınamamanın ekonomik ve sosyal yıkımları ile boğuşmak zorunda kalmaktadırlar. 1 Kalkınma kavramı, toplumların gelişme sürecine uygun olarak farklı dönemlerde değişik içerikler kazandığı gibi aynı dönemde farklı içeriklerle de kullanılmıştır. Kavram, bazen kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç içe geçmiş onların yerine kullanılmıştır. Bu durum kalkınma kavramının anlaşılmasında kargaşa yaratmıştır. Kalkınma; Bir toplumun üyelerinin kendi arzularına uygun biçimde yaşam kalitelerinde sürdürülebilir ve adil bir şekilde bölüştürülen, iyileştirmeler üretmek üzere kaynakları kullanma ve yönetmekle birlikte ferdi ve kurumsal gelişim süreci olarak da değerlendirilebilir. Kalkınma; çağdaş ve ortak ihtiyaçların karşılanabileceği ortamları oluşturmak, şahısların bilgi ve becerilerini arttırmak, fırsat eşitliği ve adaleti tesis etmek yoluyla ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamaktır. 2 Görüldüğü gibi kalkınma ekonomik kavramlarla iç içe olduğu halde sosyal boyutta kazanmıştır. Örneğin, Karl Marks kalkınmayı tarihsel şartlardaki 1 Eren EĞİLMEZ, Kalkınmanın Bir ideale Dönüşme Süreci ve Türkiye ye Girişi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s Oral DEMİR, Yerel Siyasette Katılımcılık ve Kalkınma (Türkiye de Yerel Gündem 21 Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008, s. 68.

13 4 değişmelerle açıklarken Miller o dönemdeki hükümet faaliyeti olarak değerlendirmiştir. Sosyal, siyasal ve ekonomik içerikleriyle birlikte toplumsal bir olgu olan kalkınma kavramı, ekonomi gibi tek bir faktörü kapsayacak bir biçimde içeriği daraltılmış ve literatürde bu anlamda kullanılmıştır. Sosyo-kültürel ve siyasal yönleri ise ihmal edilmiştir. Hâlbuki kalkınma bir bütündür, kalkınma önemlidir, değer yüklüdür, kültürel süreçleri, doğal çevreyi, sosyal ilişkileri, eğitimi, üretimi, tüketimi, kaliteli yaşamı kapsar. 3 Kalkınma genel olarak iktisadi anlamda değerlendirilmiş, Meydan Larousse kalkınmayı diğer öğelerden arındırarak; Bazı iktisatçılara göre gelişme veya büyüme diye adlandırılan makro ekonomik kavramlar ile kalkınma kelimesi arasında kesin bir sınır tespit etmek güçtür. Kalkınma belirli bazı özelliklere dayanılarak soyutlanacak ve kümelenecek yapısal değişken kategorilerinin değişme sürecinde göstereceği farklılaşmalara göre açıklanabilir. Adı geçen değişken unsurlar, iktisadi, toplumsal, kültürel ve siyasidir. İktisadi değişkenlere göre kalkınma, fert başına düşen tüketimin hızlı bir tempo ile arttırılması, bir başka deyişle işgücü veriminin artmasıdır. Bu verimin artışı da kullanılabilir işgücünün miktarına bağlıdır. Zira böyle bir çerçeve içinde göz önüne alınan işgücü ne kadar kabarık bir sayıya ulaşırsa kalkınma o kadar hızlı olur. İşte bu bakış açısı kalkınmanın ekonomik boyutuna vurgu yapmaktadır. 4 Gerek ülkemizde, gerekse de dünyadaki kalkınma çabalarında yaklaşık olarak 1980 li yıllara kadar kalkınma genel olarak büyüme olarak algılanabilmiş ve bunu gerçekleştirmenin yolu olarak da, edilgen bir biçimde dışarıdan modern teknoloji transferi görülmüştür. Dışarıdan teknoloji (üretim metotları, modern girdiler vb. ) transfer edilerek ve verimliliğin artacağı, bunun aynı zamanda geliri de arttıracağı ve artan gelirin kendiliğinden toplumun farklı kesimlerine (farklı sosyal tabakalar ve cinsler ) zaman içinde adil bir biçimde dağılacağı ve giderek toplumsal refahın 3 Akif ÇARKÇI, Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler, Şehir Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s ÇARKÇI, a.g.e s.23.

14 5 artacağı varsayılmıştır. Bu yaklaşımda toplumsal aktörlerin rolü göz ardı edilmiş, kalkınma salt bir teknik süreç olarak görülmüştür. Toplumsal yapı içindeki değişik kesimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer taraflar sürece katılmamış ve proje süreçlerinde iş birliği ve sinerji oluşturulamadığından, kalkınma yayılamamış ve sürdürülebilir kılınamamıştır lere kadar kalkınma yaklaşımlarının büyük bir bölümü, ulusal gelirdeki artışın kalkınmanın yeterli göstergesi olduğu görüşünü savunuyordu. Bunu sağlamak için gerekli süreçler genel olarak şu şekilde özetlenebilir: istihdam edilen kişi başına düşen sermaye stokunu arttırmak için yatırımların toplam harcamalar içindeki payının artması; ulusal ekonomide tarım sektörünün payı azalırken sanayi ve hizmet sektörünün payının artması; altyapı yatırımlarının artması sonucu bütçenin ulusal gelire oranının artması; demografik dönüşüm yaşanması; kentsel nüfus oranının artması; eğitim düzeyinin yükselmesi. Todaro ekonomi dışındaki diğer önemli etkenleri de dâhil ederek, daha kapsamlı bir tanım yapmaktadır. Her ulus kalkınmayı ister. Ekonomik ilerleme ( kalkınmanın ) esas unsuru ise de, tek unsuru değildir. Kalkınma salt ekonomik bir olgu olarak nitelendirilemez. Nihai anlamda, insanların yaşamlarının maddi ve parasal yanlarından daha fazlasını içermelidir. Bu nedenle kalkınmanın, tüm ekonomik ve toplumsal sistemlerin yeniden örgütlenmesini ve yönlendirilmesini kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak algılanması gerekir. Kalkınma gelir ve üretim artışının yanı sıra, kurumsal, toplumsal ve yönetsel yapılarda olduğu kadar, toplumsal davranışlarda hatta gelenek ve inançlarda kökten değişim anlamına gelir. Son olarak, kalkınma genellikle ulusal çerçevede tanımlanmakla birlikte, yaygın kalkınmanın gerçekleştirilmesi, uluslar arası ekonomik ve toplumsal sistemde de esaslı değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. 6 Kalkınma için rekabet koşulları da önemli hale gelmiştir. Örneğin temel altyapı, bilgi altyapısı ve mekânın niteliği, altyapı ve erişilebilirlik kapasiteleri, beşeri kaynaklar, girişimcilik kültürü, sektörel yoğunlaşmalar, uluslararasılaşma ve 5 Muammer Yaşar ÖZGÜL, Yerel Kalkınma İçin Ortaklıklar, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2005, s Mehmet Naci SEVKAL, Kalkınma Politikalarında Değişim ve Kamu Yönetimine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 15.

15 6 rekabetin doğası bu unsurlardan bazılarıdır. Ayrıca, günümüzde bölgelerin analizleri yapılırken ve bazı bölgelerin dinamik yapısı açıklanırken, ekonomik nedenlerin yanında bilgi, öğrenme, sosyal sermaye, karşılıklı ilişkiler, güven gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. 7 Kalkınma kavramı zaman içinde büyüme, saniyeleşme, modernleşme, ilerleme hatta kimi zaman batılılaşma ile eş anlamlı kullanılmaya başlanmış ve bu durum kavramın karışık bir içeriğe bürünmesine neden olmuştur. Oysaki kalkınmanın belirtilen diğer kavramlarla eş anlamlı olarak yanlış kullanılması konu üzerine yürütülen tartışmaların bazı durumlarda zemin kaymasına neden olmaktadır. Diğer yandan kavramın bu şekilde kullanılması ve aynı zamanda kalkınma konusunun kapsam alanının genişliğine de işaret etmektedir. 8 İktisadi kalkınmanın sadece insan toplumlarının üretim ve tüketim örüntülerini (pattern) değiştirmediği/ kişi başına düşen milli gelir ve yurtiçi hâsılayı arttırmakla kalmadığı, aynı zamanda insanların yaşam kalitesinde de hem kalkınma, hem de yozlaşma konusunda önemli etkiler içerdiği genel kabul görmeye başladı, iktisadi kalkınma ve özellikle sanayileşme girişimleriyle birlikte insanların yaşam biçimleri değişirken, aynı zamanda daha kalabalık kentsel ortamlarda toplandıkları için çevre ve yaşam kalitesi üzerinde büyük etkileri de daha kolay algılanır bir hal aldı. Endüstri kuruluşlarının üretim sırası ve sonrasında ortaya çıkarttıkları kimyasal, biyolojik ve fiziksel atıklar toprak, su ve havayı kirleten ve doğrudan doğruya insan sağlığını, hem de kuşaklar boyunca sürecek biçimde tehdit altına alan bir içeriktedir. Dolayısıyla sanayileşme çabası arttıkça, ondan umulan gelir ve refah artışı adeta çevre etkileriyle düşen yaşam kalitesiyle aşındırılmakta, kalkınma geliri yükseltirken hayatı daha zor ve çevreyi daha zor yaşanır kılabilmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmadan hem ekonomi, hem toplumsal, hem de çevresel 7 Yunus Emre ÖZER, Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.9/10, 2007, s Eren EĞİLMEZ, Kalkınmanın Bir İdeale Dönüşme Süreci ve Türkiye ye Girişi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 5.

16 7 standartları olması ve her üçüne dengeli bir biçimde ulaşması gerektiği anlaşılmaktadır 9 W.W. Rostow un bakış açısına göre; Rostow, çalışmasında iktisadi büyümeyi merkeze alarak, büyümenin gerçekleşmesi için gerekli olan aşamaları ve gerçekleştikten sonra yol açacağı aşamaların neler olacağını Avrupa nın yaşadığı dönüşümden hareketle anlatır. Bu çerçeveden bakıldığında, modernleşme perspektifinin, hareket noktası ve varsayımlarının mantıki sonuçları olarak kalkınma kavramını iktisadi büyüme ile özdeşleştirip, bu haliyle merkezi bir konuma yerleştirilmiş olmasının özellikle vurgulanması gerekmektedir. Bu vurgunun önemi Batı Avrupa nın yaşadığı dönüşümün tekrar edilebilirliği anlayışında iktisadi büyümenin ve/veya sanayileşmenin taşıyıcı bir rolle tanımlanmış olmasıdır İktisadi Kalkınma Günümüzde yaşanan tüm olaylara bakıldığında, gerek kişilerin gerekse toplumların daha iyi yaşama biçimlerine yönelme ve çabalarını bu yönde harcamada olduklarını görülebilir. Bu olgunun ortaya çıkması aslında toplumların içinde yaşadıkları milli sınırların ötesindeki yaşama biçimlerini de öğrenmelerinden kaynaklanmaktadır. Daha alt düzeyde bir örnek ise, köylerde yaşayanların da artık şehirlerde neler olup bittiğini anlayarak hayat tarzlarına yeni bir bakış açısı katmaları şeklinde özetlenebilir Oral DEMİR, Yerel Siyasette Katılımcılık ve Kalkınma (Türkiye de Yerel Gündem 21 Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008, s Neşe Tarhan ALSAÇ, Türkiye de Milliyetçilik ve Kalkınma: Alpaslan TÜRKEŞ in Çalışmaları ve Günümüze Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, s Ercan DÜLGEROĞLU, Kalkınma Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1988, s.1.

17 İktisadi Kalkınmaya Genel Bakış İktisadi kalkınma ile ilgili çalışmalar iki ana sorun etrafında yoğunlaşmıştır. Kalkınma hızını tayin eden faktörler nelerdir? Üretim faktörlerinin optimal dağılımına nasıl ulaşılır? Birinci problemin analizi Keynezyen ve Post Keynezyen kavramlarla yapılmakta ve ortaya çeşitli büyüme modelleri konulmuş bulunmaktadır. İkinci problem ise, Kaynakların Optimal Dağılımı bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, Klasik ve Neo-Klasik adı verilen daha eski teorilere kadar inmeyi gerektirmektedir. Bu arada, bilhassa Mukayeseli Üstünlük adı verilen dış ticaret teorisi; kaynakların optimal dağılımı yönünden hala etkisini ve geçerliliğini koruyan bir teori olarak durmaktadır İktisadi Kalkınmanın Amacı İktisadi kalkınmanın belli başlı amaçları su şekilde sıralanabilir; Kişisel reel gelirleri arttırarak her türlü ihtiyaçları daha kolay gidermeye çalışmak, Yeni bir yatırım zihniyeti yaratarak büyüme hızının yükselmesine rol oynamak. Ülkeye iktisadi bağımsızlık kazandırmak, Sanayileşmiş ve ileri ülkeler karsısında rekabet edebilecek güce ulaşmaya çalışmak. Daha fazla boş zaman ile insan ömrünü arttıran yeni bir hayat anlayışı getirmek, Toplumların uzun yıllardan beri kazandığı kültür değerlerini sürdürmek, Ülkelerarası ulaşım, haberleşme gibi hizmetlerden herkesin yararlanmasını sağlamak Vural F. SAVAŞ, Kalkınma Ekonomisi, Beta Basımevi, İstanbul, 4.Baskı, 1986, s Memduh AYTÜR, Kalkınma Kavramı, DPT Yayınları, Ankara, 1974, s.4.

18 Sosyal Kalkınma Sosyal kalkınmanın beş özelliği bulunmaktadır; Sosyal kalkınma, gelir dağılımındaki büyük farklılıkları mümkün olduğu kadar gidermektir, Sosyal kalkınma, kişiye gelir artışları yanında, daha iyi bir konut, daha iyi sağlık koşulları, daha iyi ulaşım, daha iyi eğitim ve kültür gibi birçok hizmetler vermektir. Sosyal kalkınma, herkese en azıdan zorunlu ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek imkânlar hazırlamaktır. Sosyal kalkınma, kişi basına ortalama tüketim eğilimini yükseltmek yani kişisel gelirleri arttırmaktır, Sosyal kalkınma, kişisel ve kolektif düzeyde sosyal ve beşeri ilişkileri, sosyal dayanışmayı, karşılıklı saygınlığı arttırmaktır. 14 Aslında Sosyal kalkınma ile iktisadi kalkınma birbirini tamamlamaktadır. Bir üretim artışı hem iktisadi hem de sosyal yönü ile karsımıza çıkabilir. Yatırımı, milli gelir ve ücret artışları refah düzeyini yükselten faktörlerdir. Bundan dolayıdır ki, iktisadi kalkınma. Sosyal kalkınmadan önce ortaya çıkmakladır. Üretimden sonra gelir dağılımına yönelmek, daha doğru bir davranıştır Kalkınma Politikaları Günümüz dünyasında siyasi, ekonomik ve sosyal alanda boy gösteren hızlı değişimler her alanda yeni fikirlerin ve yeni oluşumlar ortaya çıkmasına neden olmakta' özellikle ekonomik değişimlerden kalkınma ekonomisi de nasibini almaktadır. Son yıllarda gündeme gelen küreselleşme kavramı da bu değişimi fazlasıyla körüklemiş, ülkeler için uygun görülen az gelişmiş, gelişmekte olan, 14 AYTÜR, a.g.e AYTÜR, a.g.e. s.4.

19 10 gelişmiş ve hatta süper güç gibi sınıflandırmalar daha da kalın çizgilerle birbirinden ayırt edilir olmuştur. Bu sınıflandırmada üst basamaklarda yer almak isteyen ve coğrafi olarak buna uygun olan ülkeler kendi aralarında siyasi ve ekonomik birlikler kurmaya başlamışlardır. Oysa bu her zaman mümkün görünmemekte, ülkeler, gerek bulundukları jeopolitik konumlan itibariyle gerekse doğal kaynaklara yakınlık ve uzaklıkları nedeniyle gelişmelerinde farklılık göstermektedirler. Dolayısıyla bir taraftan küreselleşme ve bölgeselleşme süreci devam ederken, gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkeler bu sürece dâhil olamamış, tersine gelişmiş ülkeler ile aralarındaki fark giderek açılmıştır. 16 Özellikle son yıllarda ortaya çıkan küreselleşme kavramıyla birlikte popületisini artıran ve yine küreselleşmenin neden olduğu ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıkları ve AGÜ sorunları ile ilgilenen bir iktisat dalı ortaya çıkmıştır: Kalkınma iktisadı.. Günümüzde özellikle AGÜ ler ekonomi politikalarım kalkınmaya ve onunla sık sık birlikte telaffuz edilen büyüme odaklamış durumdadırlar. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkeler de kalkınmada devamlılık sağlayabilme yeteneklerini geliştirmeye çalışarak kalkınma iktisadına katkıda bulunmaktadırlar. Nitekim bir ülkenin insanlarının ekonomik refahları süreklilik arz ediyorsa, gerçek bir ekonomik kalkınma gerçekleşiyor demektir. Kalkınmanın boyutu ise, basta kişi bası GSMH olmak üzere, eğitim (okuma-yazma oranı) ve ömür süresi gibi çeşitli iktisadi göstergelerle ölçülür. 17 Buna rağmen ekonomik literatüründe kalkınmanın konusu ve kapsamını ifade eden pek çok tanım ve teorinin ortak noktası, ekonomik kalkınmanın sadece ekonomik etkenleri değil sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik etkenleri de kapsadığı yönündedir. Bu ön bilgiler ışığında ekonomik kalkınmanın çeşitleri tanımları yapılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Bir görüşe göre, "Kalkınma, bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapısının değişmesi ve nüfus basına düsen üretim 16 Mahmut SARIKAYA, Elazığ İlinde Sporun Ekonomik Kalkınmaya Katkısı, T.C. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006, s Mustafa ALTINTAŞ, Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları, A.İ.T.İ, İşletmecilik, İstanbul, 1998, s.17.

20 11 hacminde meydana gelen önemli ve reel artıştır, refah seviyesinde beliren yükseliştir" Bölgesel Kalkınma Politikası ve Sanayi Kesiminin Etkisi Kalkınma politikalarının ortaya çıkışından bahsederken, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ülkeler arasında farklılık doğurduğundan bahsetmiştik. Bölgesel kalkınma kavramı, iste bu farklılığın sadece ülkeler arasında, aynı ülke içerisindeki bölgelerde de meydana gelebileceğini ifade eder. Buradaki bölge kavramından kastedilen "...bir şehirden büyük fakat ülke topraklarının bütününden küçük olan ve kendine özgü bir takım özellikleri bulunan ülke parçasıdır." Tarih boyunca ülkelerin gelişme dinamikleri farklılık gösterirken, bu farklılıklar, geçen yüzyılın ortalarına kadar sadece sanayileşmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilmiştir. Oysa bugün gelişmekte olan ülkeler ve hatta Az Gelişmiş Ülkeler için de aynı sorunların varlığı tartışılmaz bir gerçektir. 19 Bölgesel dengesizlikleri azaltmanın yada ortadan kaldırmanın, ekonomik, toplumsal ve sosyal bazı güçlükleri vardır. Geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, bölgeler arasında göreceli bir denge sağlamak, mal olusu yüksek olan bazı politikaların uygulanmasını gerektirmektir. Büyük kentlerde toplumsal mal olusun yüksek olduğu bilinmekle birlikte verimliliğinde artmakta olması, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin bu merkezlerde yığılmasını savunanları, ilk bakışta hakli çıkarmaktadır. Bu nedenledir çoğu ekonomistler, büyük kent olgusunu ve aşırı kentleşmeyi, kalkınma sürecinin ilk aşamalarının doğal sonucu olarak görmektedir. Diğer yandan çok büyük kentler ile gelişmiş bölgelerin, kırsal alanlarla az gelişmiş bölgelerdeki genç ve yetenekli insan gücünü emerek, dengesizlikleri arttırdığı ve bu nedenle toplumsal adaleti bozduğu da kuskusuzdur. Bu linkle, toplumsal adaleti gerçekleştirmek için kalkınma hızından belli ölçülerde özveride bulunmak gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal adalet içinde hızlı kalkınmayı amaçlayan 18 Mahmut SARIKAYA, Elazığ İlinde Sporun Ekonomik Kalkınmaya Katkısı, T.C. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006, s SARIKAYA, a.g.e, s.27.

21 12 ülkelerin ekonomik mantıklılığa dayanan verimlilik ilkesiyle, toplumsal adalet amacı arasında bir denge sağlamaları gereklidir. Bu ekonomik ve toplumsal amaçlar arasında denge sağlama güçlüğüne, çoğu kez siyasal bir boyut da katılmaktadır. O da, bölgelerin gelişmesini etkileyen yatırımların dağıtılmasında, karar verine mekanizmasını yakından etkileyen siyasal güçlerin ve kuruluşların, bazen dar anlamlı "bölgecilik" ve "particilik" düşünceleriyle, dengesizliği gidermek yerine, arttırmaya yol açmalarıdır. Eşitlik ve dengesizliğin, büyüme sürecinin doğasında olduğu kabul edilse bile, çağımızın geliştirdiği toplumsal refah devleti anlayışı, bu dengesizlikler karsısında hareketsiz kalmamayı, yoksul ve zengin bölgeler arasındaki ayırımların hiç değilse bir kesimini ortadan kaldırmayı gerektirmektedir. Gerçekte, W.Isard, ve T. Reiner'in de belirttikleri gibi. "tam bir eşitleştirme politikası" mümkün değildir. Buna karşılık daha iyi bir es itliye yönelen bir politika, geçerli sayılabilir. Sorun, bugün içirt ve gelecek için, toplumsal adalet ile ekonomik gelişme elde etmek uğruna, bu ideallerin her ikisinden de ne ölçüde özveride bulunmaya katlanılabileceği, daha başka bir değişle, aralarındaki tercih sorunu olarak görünmekledir. 20 Bölgesel kalkınma ekonominin topyekûn kalkınmasından bağımsız tutulmamalıdır. Çünkü bir bölgenin kalkınması, bölgelerin birleştirilmiş hali olan ülkenin de kalkınması anlamına gelir. Gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin bazı bölgeleri sanayileşmiş ve gelişmiş bölgeler iken, bazı bölgeleri geri kalmıştır. Bir ülkede, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, nüfusun, tarihi ve kültürel farklılıkların bölgesel yoğunlaşması, hem bölgesel farklılığın ortaya çıkmasının hem de o ülkenin bölgesel kalkınmaya yönelmesinin temel sebepleridir. Az Gelişmiş Ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ise kıt kaynaklan nedeniyle bölgeler arası dengeli kalkınma politikasını yeteri kadar uygulama imkânı bulamamakta ve bu onlarla gelişmiş sanayi ülkeleri arasındaki farkı daha da genişletmektedir. Ayrıca "üretim faktörlerinin kıt olması ve rasyonel kullanılması gereği, bölgeler arasındaki dengesizliği 20 Mustafa ALTINTAŞ, Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları, A.İ.T.İ, İşletmecilik, İstanbul, 1998, s.17

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE Bu ünite tamamlandığında; Büyümenin kaynaklarının neler olduğunu belirtebileceğiz Büyüme teorilerini açıklayabileceğiz Hızlı büyüme için nelerin

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

İKTİSADİ BÜYÜME KISA ÖZET KOLAYAÖF

İKTİSADİ BÜYÜME KISA ÖZET KOLAYAÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İKTİSADİ BÜYÜME KISA ÖZET KOLAYAÖF Kolayaöf.com

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Kalkınmış ülkelerin davranışları

Kalkınmış ülkelerin davranışları EKONOMİK KALKINMA Kalkınmış ülkelerin davranışları Seçim ve düğün zamanlarında korna sesleri, Kavga etmemek Kırmızı ışıkta durmak Kırmızı ışıkta korna çalmamak Yerlere tükürmemek Kurallar koyup uymak selamlaşmak

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi

İçindekiler. Şekiller Listesi İçindekiler İçindekiler... 1 Şekiller Listesi... 1 A. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 2 1 GİRİŞ... 2 2 SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK... 2 2.1 Devlet Planlama Teşkilatı nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı