ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel"

Transkript

1

2

3 i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmayı yapmamda desteğini esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK e ve her konuda ve her zaman desteğini hissettiğim Aziz ŞENCAN a minnettarlığımı belirtmek isterim. Ayrıca hayatım boyu desteklerini esirgemeyen değerli aileme şükranlarımı sunarım.

4 ii ÖZET YEREL SİYASET VE KALKINMA İLİŞKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ Hamza KANDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 99 sayfa, Aralık 2010 Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Kalkınma konusunda Türkiye de bazı illeri göz önünde bulundurmadığımız takdirde, yapılan incelemeler neticesinde iller bazında ve ülke olarak hem ekonomik hem de beşeri kalkınmışlık konusunda gerilerde olduğumuz ve bu durumun sosyal devlet anlayışı ile örtüşmediği görülmüştür. Türkiye de yaşayan Türk Milletinin gelişmiş batı dünyası karşısında, batıdan daha çok avantajlarının olmasına karşın karşılaştırılmış üstünlüklerini iyi şekilde kullanılmaması ve bunun da ülke ve yerel siyasete yön veren yöneticilerden kaynakladığı ortadadır. Bu çalışma Isparta ilinde kalkınmanın nasıl bir rota izlediği ve durum analizi yapması açısından yapılmıştır. Karşımıza çıkan sonuçların yer altı ve yer üstü tabiat zenginliklerinin iyi durumda olduğu, tarımda iyi sıçramalar yapabileceği değerleri bulunduğu ve bu zenginlikleri etkin bir biçimde kullanmadığı görülmektedir. Elde bulunan kaynakların ve zenginliliklerin idealist bir yönetici ile üretime dönüştürülmesi sağlanabileceği ve bunun da geniş bir pazara hitap edeceği bulgusu karşımıza çıkmıştır. Kalifiye ve vizyon sahibi yerel yöneticilerin Isparta nın kalkınmasında büyük yeri olacağı ve bu yönde politika izlenmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimler: Kalkınma, Yerel Siyaset, Isparta

5 iii ABSTRACT RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL POLITICS AND DEVELOPMENT: ISPARTA SAMPLE Hamza KANDEMİR SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT Master Thesis, 99 Pages December, 2010 Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mustafa OZTURK Provided we do not consider some of the provinces of Turkey, in the basis of provinces and as a country we are underdeveloped on economic and human development, and this condition does not fit in our concept of social state. It is obvious that the Turkish nation living in Turkey as against the developed Western World couldn't use its compared superior sources despite its advantages due to incompetent governers both in local and state politics. This study is conducted due to investigating how the growth in Isparta province followed its course, and for making a condition analysis. As the present results show, the natural sources of wealth are in good condition, and the agricultural cultivation sustains the values which can develop the land prominently, and thus this wealth is not used effectively. The result information unearthed was that these resources can be transformed into production with an idealist manager and these can also appeal to an extended market. It has been found that qualified and visionary local managers can be of great importance to Isparta in its development and such policies should be followed. Key Words: Development, Local Politics, Isparta

6 iv KISALTMALAR AGÜ Az Gelişmiş Ülke AKP Adalet ve Kalkınma Partisi BAGEV Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ERDF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Found) ESF Avrupa Sosyal Fonu ( Europaen Social Found) ECU Avrupa Hesap Birimi (Europen Currency Unit) EAGGF Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) GAP Güney Anadolu Projesi GSMH Gayri Safi Milli Hâsıla İŞKUR Türkiye İş Kurumu ISTEM Isparta Taşımacılık, Turizm, Temizlik ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. ISBAŞ Isparta Bims Blok A.Ş ITSO Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ILO Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation ) MHP Milliyetçi Hareket Partisi OECD İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organization for economic Co-Operation and Development) SUDENE Kuzeydoğu Bölgesi Kalkınma Ajansı(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) SP Stratejik Plan SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children s Fund) UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme) WDA Galler Kalkınma Ajansı (Welsh Development Agency) WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

7 v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.i ÖZET...ii ABSTRACT...iii KISALTMLAR..iv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1 KALKINMA, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA 1.1. Kalkınma ve Çeşitleri İktisadi Kalkınma İktisadi Kalkınmaya Genel Bakış İktisadi Kalkınmanın Amacı Sosyal Kalkınma Kalkınma Politikaları Bölgesel Kalkınma Politikası ve Sanayi Kesiminin Etkisi Kırsal Kalkınma Politikası Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Beşeri Kalkınma ve Beşeri Kalkınma Endeksi Az Gelişmiş Ülkeler ve Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Önemi Geri Kalmış bölgelerin Kalkındırılması için Kullanılan Araçlar Metropoliten Bölgeler İçin Kullanılan Araçlar Yerel ve Bölgesel Kalkınma Ekonomik Bölge Tanımları Bölgenin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Ekonomik Gelişme Düzeylerine Göre Bölge Bölgesel Kalkınma Politikası Araçları Bölge Planlama Kamu Yatırımlarının Gerçekleştirilmesi Yönetimsel Örgütün Bölgesel Kalkınma Sorunlarına Adaptasyonu Mali Teşvik Politikaları Girişimciğin Teşvik Edilmesi 35

8 vi AB Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Türkiye Analizi AB Bölgesel Kalkınma Politikaları AB Yapısal Fonları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) Avrupa Sosyal Fonu (ESF) Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu( EAGGF) 41 BÖLÜM 2 YEREL SİYASET 2.1. Yerel Siyaset Kavramları Siyaset Yerellik Yerel Yönetim Şekilleri Seçilmiş Yerel Yöneticiler Atanmış Yerel Yöneticiler Dünyada Yerel Yönetimler Türkiye de Yerel Yönetimler Yerel Yönetimin Özellikleri Yerel Yönetimin İşlevleri Türkiye de Yerel Yönetim Şekilleri Belediyeler İl Özel İdareleri Köyler.54 BÖLÜM 3 ISPARTA, ISPARTA DA YEREL SİYASETİN KALKINMAYA ETKİSİ 3.1. Isparta Coğrafi Özellikleri Dağları Ovaları Yaylaları Akarsuları..57

9 vii Gölleri İklimi Genel Özellikleri Tarihi Ekonomisi Kültürü ve Sanatı Turizm Spor Faaliyetleri Doğal Kaynakları Siyasal Yapısı Isparta da Yerel Siyasetin Kalkınmaya Etkisi Isparta da Seçilmiş Yerel Siyaset Aktörleri Siyasi Partiler Belediye Odalar ve Borsalar Sivil Toplum Kuruluşları Isparta da Atanmış Yerel Siyaset Aktörleri Valilik İl Özel İdaresi Milli Eğitim Müdürlüğü İŞ-KUR Üniversite...92 SONUÇ...97 KAYNAKLAR..99 ÖZGEÇMİŞ 109

10 1 GİRİŞ Medeniyetlerin hem mezarı, hem de beşiği olan Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık tarihini, kültürünü, derin bir hayat izini saklamış hala keşfedilmesi gereken çok önemli değerlere sahip Isparta ilinin 21. yy başlangıcı ile ne durumda olduğunu saptamak, yapılan araştırmalar ile kalkınması için hazırlanacak olan reçetenin ne olacağının tespitini yapmak güç bir konu olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Bu durum karşısında Isparta nın kalkınma dinamiklerinin neler olduğunu tespit etmek zorunlu bir araştırma konusu olmuştur yıllarına kadar tarım yanlı gelişime dayanan Isparta ekonomisi küreselleşme ve liberal ekonomi eksenli politikalar ile zorunlu olarak bu sisteme ayak uydurmaya çalışmış ve özellikle bu tür politikaları ilke edinmiş olan ve yaşlı Isparta ilinin yetiştirdiği Süleyman DEMİREL, Isparta ili için çok büyük önem taşımaktadır yıllarından buyana Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi etkisi 2000 li yılların başına kadar sürmüştür. Isparta ili belki de en büyük, göreceli olarak da en değerli markasını Süleyman DEMİREL sayesinde sağlamış ve bu marka Isparta iline çok katkı yapmış olduğu kanısı yüksek derecede ülkede bilinen bir düşüncedir. Ülke siyasetine yön veren kaynakların dağıtımını yaparken Isparta iline ayrı önem verdiği düşünülen Süleyman DEMİREL in gerçekten memleketine faydalı olmuş mudur veya bu bilimsel olarak mümkün müdür? Isparta ölçeğinde yerel siyasetin bir ilin gelişiminde ne derece önemlidir? Yerel siyasetçiler ve merkezi hükümet ne kadar etkilidir? Sorularına yanıt aramaya çalışacağız. Ünlü siyasetçilerin memleketi olan Isparta bilinmese de ağırlığı olan Sadettin BİLGİÇ ve bakanlıklar yapmış olan Erkan MUMCU NUN da memleketidir. Bu arada kendisinin Ispartalı olmamasına karşın eşi Muzaffer TÜRKEŞ ile Isparta ya farklı bir sevgisi olan Alpaslan TÜRKEŞ izleri hala Isparta ilinde dinç bir şekilde yaşamakta olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada merak edilen olgu yerel ve merkezi hükümet kontrolünde olan ve bu tüzel kişiliklere verilmesi kanuni zorunluluk olan vergilerin Isparta iline nasıl döndüğü ve bunların kalkınmada ne şekilde etkin kullanıldığı araştırma konusu olmuştur. Gerçekten de düşünüldüğü gibi siyasetçiler memleketleri için ne tür

11 2 çalışmalara girmiş, çalışmalarının karşılıklarını görebiliyor muyuz? Ulaşılan kaynaklar, raporlar ve yazılı çalışmalar ile bunu görmeye çalışacağız. Isparta da Fırsatlar nelerdir? Tehditler nelerdir? ve en önemlisi sahip olunan ekonomik, kültürel ve tarımsal değerleri ne şekilde kullanmalı ki ekonominin canlılığı ile istihdamı arttırmalı, insani gelişmişlik endeksinin en iyi düzeylerine ulaşarak bölgesel sorumluluk bilincini diğer bölgelere yansıtmanın yollarını görmek için Isparta İli stratejisinin yerel olarak nasıl oluşacağının yolları bulunmalıdır. Yerel siyaset ve yerel yönetim ile ülke ve dünya ölçeğinde Isparta nın ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm büyüklüğü ne büyüklükte olmalı ve bunu yapmanın yolları nelerdir, sorularına çalışmamız ile önemi ortaya konulmaya çalışılacak. Birinci bölümde kalkınma nedir, çeşitleri nelerdir, kalkınmanın bölgesel boyutu ve ekonomik boyutu değerlendirilecektir. İkinci bölümde eğitim gerektirmeyen, herkesin bilgi sahibi olduğu ama net olarak bugüne kadar anlaşılamamış olan siyaseti anlatmaya çalışacağız. Siyasetin yerel boyutu nasıl gerçekleşir. Yerelde uygulamalar ve yerel siyasetçiden beklenenlerin ne olduğu konusunda araştırmalar yapılacaktır. Üçüncü bölümde Isparta nın genel özellikleri belirtilerek yerel siyasette öneli rolü olan atanmış ve seçilmiş aktörlerin çalışmaları Isparta ya ne kazandırmış ve daha iyi kalkınma sonuçlarını görebilmek için kurumların ve siyasi parti yönetimlerine ne düşmektedir? Bu soruların cevabı aranmaya çalışılacaktır.

12 3 BÖLÜM 1 KALKINMA, YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA 1.1.Kalkınma Kavramı ve Çeşitleri Kalkınma; refah düzeylerinin günden güne düşmesi artan eşitsizlik ve doğal dengeni bozulmaya başlaması gibi çağımızın en önemli sorunlarına karşı ideal bir çözüm olarak gösterilmektedir. Ancak kalkınma sorunuyla karşı karşıya olan ülkeler, kalkınabilmek için bir yandan kalkınmış ülkelerin tavsiyelerini uygulamaya çalışmakta diğer yandan tüm bu uygulamalara rağmen kalkınamamanın ekonomik ve sosyal yıkımları ile boğuşmak zorunda kalmaktadırlar. 1 Kalkınma kavramı, toplumların gelişme sürecine uygun olarak farklı dönemlerde değişik içerikler kazandığı gibi aynı dönemde farklı içeriklerle de kullanılmıştır. Kavram, bazen kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç içe geçmiş onların yerine kullanılmıştır. Bu durum kalkınma kavramının anlaşılmasında kargaşa yaratmıştır. Kalkınma; Bir toplumun üyelerinin kendi arzularına uygun biçimde yaşam kalitelerinde sürdürülebilir ve adil bir şekilde bölüştürülen, iyileştirmeler üretmek üzere kaynakları kullanma ve yönetmekle birlikte ferdi ve kurumsal gelişim süreci olarak da değerlendirilebilir. Kalkınma; çağdaş ve ortak ihtiyaçların karşılanabileceği ortamları oluşturmak, şahısların bilgi ve becerilerini arttırmak, fırsat eşitliği ve adaleti tesis etmek yoluyla ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamaktır. 2 Görüldüğü gibi kalkınma ekonomik kavramlarla iç içe olduğu halde sosyal boyutta kazanmıştır. Örneğin, Karl Marks kalkınmayı tarihsel şartlardaki 1 Eren EĞİLMEZ, Kalkınmanın Bir ideale Dönüşme Süreci ve Türkiye ye Girişi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s Oral DEMİR, Yerel Siyasette Katılımcılık ve Kalkınma (Türkiye de Yerel Gündem 21 Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008, s. 68.

13 4 değişmelerle açıklarken Miller o dönemdeki hükümet faaliyeti olarak değerlendirmiştir. Sosyal, siyasal ve ekonomik içerikleriyle birlikte toplumsal bir olgu olan kalkınma kavramı, ekonomi gibi tek bir faktörü kapsayacak bir biçimde içeriği daraltılmış ve literatürde bu anlamda kullanılmıştır. Sosyo-kültürel ve siyasal yönleri ise ihmal edilmiştir. Hâlbuki kalkınma bir bütündür, kalkınma önemlidir, değer yüklüdür, kültürel süreçleri, doğal çevreyi, sosyal ilişkileri, eğitimi, üretimi, tüketimi, kaliteli yaşamı kapsar. 3 Kalkınma genel olarak iktisadi anlamda değerlendirilmiş, Meydan Larousse kalkınmayı diğer öğelerden arındırarak; Bazı iktisatçılara göre gelişme veya büyüme diye adlandırılan makro ekonomik kavramlar ile kalkınma kelimesi arasında kesin bir sınır tespit etmek güçtür. Kalkınma belirli bazı özelliklere dayanılarak soyutlanacak ve kümelenecek yapısal değişken kategorilerinin değişme sürecinde göstereceği farklılaşmalara göre açıklanabilir. Adı geçen değişken unsurlar, iktisadi, toplumsal, kültürel ve siyasidir. İktisadi değişkenlere göre kalkınma, fert başına düşen tüketimin hızlı bir tempo ile arttırılması, bir başka deyişle işgücü veriminin artmasıdır. Bu verimin artışı da kullanılabilir işgücünün miktarına bağlıdır. Zira böyle bir çerçeve içinde göz önüne alınan işgücü ne kadar kabarık bir sayıya ulaşırsa kalkınma o kadar hızlı olur. İşte bu bakış açısı kalkınmanın ekonomik boyutuna vurgu yapmaktadır. 4 Gerek ülkemizde, gerekse de dünyadaki kalkınma çabalarında yaklaşık olarak 1980 li yıllara kadar kalkınma genel olarak büyüme olarak algılanabilmiş ve bunu gerçekleştirmenin yolu olarak da, edilgen bir biçimde dışarıdan modern teknoloji transferi görülmüştür. Dışarıdan teknoloji (üretim metotları, modern girdiler vb. ) transfer edilerek ve verimliliğin artacağı, bunun aynı zamanda geliri de arttıracağı ve artan gelirin kendiliğinden toplumun farklı kesimlerine (farklı sosyal tabakalar ve cinsler ) zaman içinde adil bir biçimde dağılacağı ve giderek toplumsal refahın 3 Akif ÇARKÇI, Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler, Şehir Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s ÇARKÇI, a.g.e s.23.

14 5 artacağı varsayılmıştır. Bu yaklaşımda toplumsal aktörlerin rolü göz ardı edilmiş, kalkınma salt bir teknik süreç olarak görülmüştür. Toplumsal yapı içindeki değişik kesimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer taraflar sürece katılmamış ve proje süreçlerinde iş birliği ve sinerji oluşturulamadığından, kalkınma yayılamamış ve sürdürülebilir kılınamamıştır lere kadar kalkınma yaklaşımlarının büyük bir bölümü, ulusal gelirdeki artışın kalkınmanın yeterli göstergesi olduğu görüşünü savunuyordu. Bunu sağlamak için gerekli süreçler genel olarak şu şekilde özetlenebilir: istihdam edilen kişi başına düşen sermaye stokunu arttırmak için yatırımların toplam harcamalar içindeki payının artması; ulusal ekonomide tarım sektörünün payı azalırken sanayi ve hizmet sektörünün payının artması; altyapı yatırımlarının artması sonucu bütçenin ulusal gelire oranının artması; demografik dönüşüm yaşanması; kentsel nüfus oranının artması; eğitim düzeyinin yükselmesi. Todaro ekonomi dışındaki diğer önemli etkenleri de dâhil ederek, daha kapsamlı bir tanım yapmaktadır. Her ulus kalkınmayı ister. Ekonomik ilerleme ( kalkınmanın ) esas unsuru ise de, tek unsuru değildir. Kalkınma salt ekonomik bir olgu olarak nitelendirilemez. Nihai anlamda, insanların yaşamlarının maddi ve parasal yanlarından daha fazlasını içermelidir. Bu nedenle kalkınmanın, tüm ekonomik ve toplumsal sistemlerin yeniden örgütlenmesini ve yönlendirilmesini kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak algılanması gerekir. Kalkınma gelir ve üretim artışının yanı sıra, kurumsal, toplumsal ve yönetsel yapılarda olduğu kadar, toplumsal davranışlarda hatta gelenek ve inançlarda kökten değişim anlamına gelir. Son olarak, kalkınma genellikle ulusal çerçevede tanımlanmakla birlikte, yaygın kalkınmanın gerçekleştirilmesi, uluslar arası ekonomik ve toplumsal sistemde de esaslı değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. 6 Kalkınma için rekabet koşulları da önemli hale gelmiştir. Örneğin temel altyapı, bilgi altyapısı ve mekânın niteliği, altyapı ve erişilebilirlik kapasiteleri, beşeri kaynaklar, girişimcilik kültürü, sektörel yoğunlaşmalar, uluslararasılaşma ve 5 Muammer Yaşar ÖZGÜL, Yerel Kalkınma İçin Ortaklıklar, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2005, s Mehmet Naci SEVKAL, Kalkınma Politikalarında Değişim ve Kamu Yönetimine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 15.

15 6 rekabetin doğası bu unsurlardan bazılarıdır. Ayrıca, günümüzde bölgelerin analizleri yapılırken ve bazı bölgelerin dinamik yapısı açıklanırken, ekonomik nedenlerin yanında bilgi, öğrenme, sosyal sermaye, karşılıklı ilişkiler, güven gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. 7 Kalkınma kavramı zaman içinde büyüme, saniyeleşme, modernleşme, ilerleme hatta kimi zaman batılılaşma ile eş anlamlı kullanılmaya başlanmış ve bu durum kavramın karışık bir içeriğe bürünmesine neden olmuştur. Oysaki kalkınmanın belirtilen diğer kavramlarla eş anlamlı olarak yanlış kullanılması konu üzerine yürütülen tartışmaların bazı durumlarda zemin kaymasına neden olmaktadır. Diğer yandan kavramın bu şekilde kullanılması ve aynı zamanda kalkınma konusunun kapsam alanının genişliğine de işaret etmektedir. 8 İktisadi kalkınmanın sadece insan toplumlarının üretim ve tüketim örüntülerini (pattern) değiştirmediği/ kişi başına düşen milli gelir ve yurtiçi hâsılayı arttırmakla kalmadığı, aynı zamanda insanların yaşam kalitesinde de hem kalkınma, hem de yozlaşma konusunda önemli etkiler içerdiği genel kabul görmeye başladı, iktisadi kalkınma ve özellikle sanayileşme girişimleriyle birlikte insanların yaşam biçimleri değişirken, aynı zamanda daha kalabalık kentsel ortamlarda toplandıkları için çevre ve yaşam kalitesi üzerinde büyük etkileri de daha kolay algılanır bir hal aldı. Endüstri kuruluşlarının üretim sırası ve sonrasında ortaya çıkarttıkları kimyasal, biyolojik ve fiziksel atıklar toprak, su ve havayı kirleten ve doğrudan doğruya insan sağlığını, hem de kuşaklar boyunca sürecek biçimde tehdit altına alan bir içeriktedir. Dolayısıyla sanayileşme çabası arttıkça, ondan umulan gelir ve refah artışı adeta çevre etkileriyle düşen yaşam kalitesiyle aşındırılmakta, kalkınma geliri yükseltirken hayatı daha zor ve çevreyi daha zor yaşanır kılabilmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmadan hem ekonomi, hem toplumsal, hem de çevresel 7 Yunus Emre ÖZER, Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.9/10, 2007, s Eren EĞİLMEZ, Kalkınmanın Bir İdeale Dönüşme Süreci ve Türkiye ye Girişi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 5.

16 7 standartları olması ve her üçüne dengeli bir biçimde ulaşması gerektiği anlaşılmaktadır 9 W.W. Rostow un bakış açısına göre; Rostow, çalışmasında iktisadi büyümeyi merkeze alarak, büyümenin gerçekleşmesi için gerekli olan aşamaları ve gerçekleştikten sonra yol açacağı aşamaların neler olacağını Avrupa nın yaşadığı dönüşümden hareketle anlatır. Bu çerçeveden bakıldığında, modernleşme perspektifinin, hareket noktası ve varsayımlarının mantıki sonuçları olarak kalkınma kavramını iktisadi büyüme ile özdeşleştirip, bu haliyle merkezi bir konuma yerleştirilmiş olmasının özellikle vurgulanması gerekmektedir. Bu vurgunun önemi Batı Avrupa nın yaşadığı dönüşümün tekrar edilebilirliği anlayışında iktisadi büyümenin ve/veya sanayileşmenin taşıyıcı bir rolle tanımlanmış olmasıdır İktisadi Kalkınma Günümüzde yaşanan tüm olaylara bakıldığında, gerek kişilerin gerekse toplumların daha iyi yaşama biçimlerine yönelme ve çabalarını bu yönde harcamada olduklarını görülebilir. Bu olgunun ortaya çıkması aslında toplumların içinde yaşadıkları milli sınırların ötesindeki yaşama biçimlerini de öğrenmelerinden kaynaklanmaktadır. Daha alt düzeyde bir örnek ise, köylerde yaşayanların da artık şehirlerde neler olup bittiğini anlayarak hayat tarzlarına yeni bir bakış açısı katmaları şeklinde özetlenebilir Oral DEMİR, Yerel Siyasette Katılımcılık ve Kalkınma (Türkiye de Yerel Gündem 21 Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008, s Neşe Tarhan ALSAÇ, Türkiye de Milliyetçilik ve Kalkınma: Alpaslan TÜRKEŞ in Çalışmaları ve Günümüze Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, s Ercan DÜLGEROĞLU, Kalkınma Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1988, s.1.

17 İktisadi Kalkınmaya Genel Bakış İktisadi kalkınma ile ilgili çalışmalar iki ana sorun etrafında yoğunlaşmıştır. Kalkınma hızını tayin eden faktörler nelerdir? Üretim faktörlerinin optimal dağılımına nasıl ulaşılır? Birinci problemin analizi Keynezyen ve Post Keynezyen kavramlarla yapılmakta ve ortaya çeşitli büyüme modelleri konulmuş bulunmaktadır. İkinci problem ise, Kaynakların Optimal Dağılımı bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, Klasik ve Neo-Klasik adı verilen daha eski teorilere kadar inmeyi gerektirmektedir. Bu arada, bilhassa Mukayeseli Üstünlük adı verilen dış ticaret teorisi; kaynakların optimal dağılımı yönünden hala etkisini ve geçerliliğini koruyan bir teori olarak durmaktadır İktisadi Kalkınmanın Amacı İktisadi kalkınmanın belli başlı amaçları su şekilde sıralanabilir; Kişisel reel gelirleri arttırarak her türlü ihtiyaçları daha kolay gidermeye çalışmak, Yeni bir yatırım zihniyeti yaratarak büyüme hızının yükselmesine rol oynamak. Ülkeye iktisadi bağımsızlık kazandırmak, Sanayileşmiş ve ileri ülkeler karsısında rekabet edebilecek güce ulaşmaya çalışmak. Daha fazla boş zaman ile insan ömrünü arttıran yeni bir hayat anlayışı getirmek, Toplumların uzun yıllardan beri kazandığı kültür değerlerini sürdürmek, Ülkelerarası ulaşım, haberleşme gibi hizmetlerden herkesin yararlanmasını sağlamak Vural F. SAVAŞ, Kalkınma Ekonomisi, Beta Basımevi, İstanbul, 4.Baskı, 1986, s Memduh AYTÜR, Kalkınma Kavramı, DPT Yayınları, Ankara, 1974, s.4.

18 Sosyal Kalkınma Sosyal kalkınmanın beş özelliği bulunmaktadır; Sosyal kalkınma, gelir dağılımındaki büyük farklılıkları mümkün olduğu kadar gidermektir, Sosyal kalkınma, kişiye gelir artışları yanında, daha iyi bir konut, daha iyi sağlık koşulları, daha iyi ulaşım, daha iyi eğitim ve kültür gibi birçok hizmetler vermektir. Sosyal kalkınma, herkese en azıdan zorunlu ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek imkânlar hazırlamaktır. Sosyal kalkınma, kişi basına ortalama tüketim eğilimini yükseltmek yani kişisel gelirleri arttırmaktır, Sosyal kalkınma, kişisel ve kolektif düzeyde sosyal ve beşeri ilişkileri, sosyal dayanışmayı, karşılıklı saygınlığı arttırmaktır. 14 Aslında Sosyal kalkınma ile iktisadi kalkınma birbirini tamamlamaktadır. Bir üretim artışı hem iktisadi hem de sosyal yönü ile karsımıza çıkabilir. Yatırımı, milli gelir ve ücret artışları refah düzeyini yükselten faktörlerdir. Bundan dolayıdır ki, iktisadi kalkınma. Sosyal kalkınmadan önce ortaya çıkmakladır. Üretimden sonra gelir dağılımına yönelmek, daha doğru bir davranıştır Kalkınma Politikaları Günümüz dünyasında siyasi, ekonomik ve sosyal alanda boy gösteren hızlı değişimler her alanda yeni fikirlerin ve yeni oluşumlar ortaya çıkmasına neden olmakta' özellikle ekonomik değişimlerden kalkınma ekonomisi de nasibini almaktadır. Son yıllarda gündeme gelen küreselleşme kavramı da bu değişimi fazlasıyla körüklemiş, ülkeler için uygun görülen az gelişmiş, gelişmekte olan, 14 AYTÜR, a.g.e AYTÜR, a.g.e. s.4.

19 10 gelişmiş ve hatta süper güç gibi sınıflandırmalar daha da kalın çizgilerle birbirinden ayırt edilir olmuştur. Bu sınıflandırmada üst basamaklarda yer almak isteyen ve coğrafi olarak buna uygun olan ülkeler kendi aralarında siyasi ve ekonomik birlikler kurmaya başlamışlardır. Oysa bu her zaman mümkün görünmemekte, ülkeler, gerek bulundukları jeopolitik konumlan itibariyle gerekse doğal kaynaklara yakınlık ve uzaklıkları nedeniyle gelişmelerinde farklılık göstermektedirler. Dolayısıyla bir taraftan küreselleşme ve bölgeselleşme süreci devam ederken, gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkeler bu sürece dâhil olamamış, tersine gelişmiş ülkeler ile aralarındaki fark giderek açılmıştır. 16 Özellikle son yıllarda ortaya çıkan küreselleşme kavramıyla birlikte popületisini artıran ve yine küreselleşmenin neden olduğu ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıkları ve AGÜ sorunları ile ilgilenen bir iktisat dalı ortaya çıkmıştır: Kalkınma iktisadı.. Günümüzde özellikle AGÜ ler ekonomi politikalarım kalkınmaya ve onunla sık sık birlikte telaffuz edilen büyüme odaklamış durumdadırlar. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkeler de kalkınmada devamlılık sağlayabilme yeteneklerini geliştirmeye çalışarak kalkınma iktisadına katkıda bulunmaktadırlar. Nitekim bir ülkenin insanlarının ekonomik refahları süreklilik arz ediyorsa, gerçek bir ekonomik kalkınma gerçekleşiyor demektir. Kalkınmanın boyutu ise, basta kişi bası GSMH olmak üzere, eğitim (okuma-yazma oranı) ve ömür süresi gibi çeşitli iktisadi göstergelerle ölçülür. 17 Buna rağmen ekonomik literatüründe kalkınmanın konusu ve kapsamını ifade eden pek çok tanım ve teorinin ortak noktası, ekonomik kalkınmanın sadece ekonomik etkenleri değil sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik etkenleri de kapsadığı yönündedir. Bu ön bilgiler ışığında ekonomik kalkınmanın çeşitleri tanımları yapılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Bir görüşe göre, "Kalkınma, bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapısının değişmesi ve nüfus basına düsen üretim 16 Mahmut SARIKAYA, Elazığ İlinde Sporun Ekonomik Kalkınmaya Katkısı, T.C. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006, s Mustafa ALTINTAŞ, Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları, A.İ.T.İ, İşletmecilik, İstanbul, 1998, s.17.

20 11 hacminde meydana gelen önemli ve reel artıştır, refah seviyesinde beliren yükseliştir" Bölgesel Kalkınma Politikası ve Sanayi Kesiminin Etkisi Kalkınma politikalarının ortaya çıkışından bahsederken, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ülkeler arasında farklılık doğurduğundan bahsetmiştik. Bölgesel kalkınma kavramı, iste bu farklılığın sadece ülkeler arasında, aynı ülke içerisindeki bölgelerde de meydana gelebileceğini ifade eder. Buradaki bölge kavramından kastedilen "...bir şehirden büyük fakat ülke topraklarının bütününden küçük olan ve kendine özgü bir takım özellikleri bulunan ülke parçasıdır." Tarih boyunca ülkelerin gelişme dinamikleri farklılık gösterirken, bu farklılıklar, geçen yüzyılın ortalarına kadar sadece sanayileşmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilmiştir. Oysa bugün gelişmekte olan ülkeler ve hatta Az Gelişmiş Ülkeler için de aynı sorunların varlığı tartışılmaz bir gerçektir. 19 Bölgesel dengesizlikleri azaltmanın yada ortadan kaldırmanın, ekonomik, toplumsal ve sosyal bazı güçlükleri vardır. Geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, bölgeler arasında göreceli bir denge sağlamak, mal olusu yüksek olan bazı politikaların uygulanmasını gerektirmektir. Büyük kentlerde toplumsal mal olusun yüksek olduğu bilinmekle birlikte verimliliğinde artmakta olması, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin bu merkezlerde yığılmasını savunanları, ilk bakışta hakli çıkarmaktadır. Bu nedenledir çoğu ekonomistler, büyük kent olgusunu ve aşırı kentleşmeyi, kalkınma sürecinin ilk aşamalarının doğal sonucu olarak görmektedir. Diğer yandan çok büyük kentler ile gelişmiş bölgelerin, kırsal alanlarla az gelişmiş bölgelerdeki genç ve yetenekli insan gücünü emerek, dengesizlikleri arttırdığı ve bu nedenle toplumsal adaleti bozduğu da kuskusuzdur. Bu linkle, toplumsal adaleti gerçekleştirmek için kalkınma hızından belli ölçülerde özveride bulunmak gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal adalet içinde hızlı kalkınmayı amaçlayan 18 Mahmut SARIKAYA, Elazığ İlinde Sporun Ekonomik Kalkınmaya Katkısı, T.C. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006, s SARIKAYA, a.g.e, s.27.

21 12 ülkelerin ekonomik mantıklılığa dayanan verimlilik ilkesiyle, toplumsal adalet amacı arasında bir denge sağlamaları gereklidir. Bu ekonomik ve toplumsal amaçlar arasında denge sağlama güçlüğüne, çoğu kez siyasal bir boyut da katılmaktadır. O da, bölgelerin gelişmesini etkileyen yatırımların dağıtılmasında, karar verine mekanizmasını yakından etkileyen siyasal güçlerin ve kuruluşların, bazen dar anlamlı "bölgecilik" ve "particilik" düşünceleriyle, dengesizliği gidermek yerine, arttırmaya yol açmalarıdır. Eşitlik ve dengesizliğin, büyüme sürecinin doğasında olduğu kabul edilse bile, çağımızın geliştirdiği toplumsal refah devleti anlayışı, bu dengesizlikler karsısında hareketsiz kalmamayı, yoksul ve zengin bölgeler arasındaki ayırımların hiç değilse bir kesimini ortadan kaldırmayı gerektirmektedir. Gerçekte, W.Isard, ve T. Reiner'in de belirttikleri gibi. "tam bir eşitleştirme politikası" mümkün değildir. Buna karşılık daha iyi bir es itliye yönelen bir politika, geçerli sayılabilir. Sorun, bugün içirt ve gelecek için, toplumsal adalet ile ekonomik gelişme elde etmek uğruna, bu ideallerin her ikisinden de ne ölçüde özveride bulunmaya katlanılabileceği, daha başka bir değişle, aralarındaki tercih sorunu olarak görünmekledir. 20 Bölgesel kalkınma ekonominin topyekûn kalkınmasından bağımsız tutulmamalıdır. Çünkü bir bölgenin kalkınması, bölgelerin birleştirilmiş hali olan ülkenin de kalkınması anlamına gelir. Gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin bazı bölgeleri sanayileşmiş ve gelişmiş bölgeler iken, bazı bölgeleri geri kalmıştır. Bir ülkede, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, nüfusun, tarihi ve kültürel farklılıkların bölgesel yoğunlaşması, hem bölgesel farklılığın ortaya çıkmasının hem de o ülkenin bölgesel kalkınmaya yönelmesinin temel sebepleridir. Az Gelişmiş Ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ise kıt kaynaklan nedeniyle bölgeler arası dengeli kalkınma politikasını yeteri kadar uygulama imkânı bulamamakta ve bu onlarla gelişmiş sanayi ülkeleri arasındaki farkı daha da genişletmektedir. Ayrıca "üretim faktörlerinin kıt olması ve rasyonel kullanılması gereği, bölgeler arasındaki dengesizliği 20 Mustafa ALTINTAŞ, Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları, A.İ.T.İ, İşletmecilik, İstanbul, 1998, s.17

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı