Anadolu Toplumuna Özgü Dudak İzi Özellikleri: Başkent Üniversitesi Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Toplumuna Özgü Dudak İzi Özellikleri: Başkent Üniversitesi Örneği"

Transkript

1 Anadolu Toplumuna Özgü Dudak İzi Özellikleri: Başkent Üniversitesi Örneği Hüseyin Efe Akalın, Gizem Akçay, Seray Kaynak, Çağla Koçberber, Deniz Serim Korkmaz, Gökçe Nas Danışman: Prof. Dr. Can Pelin ÖZET Her türlü cezai soruşturmada kimliklendirme büyük önem taşımaktadır. Şüpheli bireyin suç ile ilişkisinin ortaya konulmasında başvurulan çok sayıda yöntem arasında dudak izlerinin değerlendirilmesi de göz ardı edilmemelidir. Cheiloscopy olarak tanımlanan dudak izi yapısının değerlendirilmesindeki önem dudak izinin de parmak izi gibi bireye özgü bir yapı sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Dudak izlerinin yapılanması intrauterin yaşamın altıncı haftasında tamamlanmakta ve daha sonra yaşam boyunca bir değişim göstermemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Anadolu toplumuna özgü dudak izi yapısının ortaya konulması ve cinsiyet tahmini açısından taşıdığı önemin değerlendirilmesidir. Katılımcılar ve yöntem: 143 erkek ve 291 kadın olmak üzere toplam 434 bireyden koyu renkli sabit olmayan dudak boyası ve şeffaf selafon bant kullanılarak dudak izi alınmış ve beyaz bir A4 kâğıdı üzerine sabitlenmiştir. Dudak izleri öncelikle altı kadrana ayrılmış ve daha sonra her kadranda gözlenen izler Tsuchihashi yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Cinsiyet tahmini bağlamında Binary Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular ve sonuç: Her iki cinsiyette de üst sağ kadranda çatallı oluklar, üst orta kadranda retiküler olluklar, üst sol kadranda ise yine çatallı oluklar en sık gözlene dudak izi tipleri olmuştur. Alt sağ kadranda çatallı oluklar, alt orta kadranda dudak boyunca dikey olarak uzanan düz oluklar ve alt sol kadranda çatallı olukların en sık gözlenen dudak izi tipleri olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler dudak izi yapısına dayanılarak cinsiyete ilişkin %70.3 oranında doğru bir tahminde bulunulabileceğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Cheiloscopy, kimliklendirme, adli tıp Adli olgularda ve cezai soruşturmalarda kimliklendirmenin önemi tartışılamaz. Kimliklendirme kayıp bireylerin tanımlanmasında ya da gerçek kimliklerini gizlemekte olan bireylerin saptanması ve işlenen suçla olan bağlantılarının ortaya konulması doğrultusunda araştırmacıları yönlendirmektedir. Öte yandan yakın zamanda ölmüş beden bütünlüğü bozulmuş, çürümeye yüz tutmuş bireylerin kimliklendirilmesi de adli açıdan önem taşımaktadır (17,20,7). Özellikle olay yeri incelemelerinde saldırganın kimliğine ilişkin tüm detaylar özenle değerlendirilmelidir. Bu gibi olgularda parmak izi analizleri ya da olay yerindeki saç, kıl, deri döküntüsü gibi bedensel kalıntılar, kan ya da

2 meni izlerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sıklıkla kullanılan yöntemler olup hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir (11). Ancak bazı durumlarda eldeki deliller göz önünde bulundurularak daha farklı ve daha az bilinen yöntemlere başvurulması da gerekmektedir. Bireysel kimliklendirme bağlamında dudak izlerinin değerlendirilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntem olmamasına karşın bireyin kimliğine ilişkin güvenilir bilgiler vermesi nedeniyle de göz ardı edilmemelidir. Dudak izlerinin kimliklendirme bağlamında değerlendirilmesi cheiloscopy olarak isimlendirilmektedir. Cheiloscopy Yunanca dudak anlamına gelen cheilos ve görmek anlamına gelen skopein sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş ve dudakların renkli bölümünde yer almakta olan çizgilerin düzenlenimi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir (15,16). Dudak izlerinin önemi parmak izi ya da damak kabarıntıları (palatal ruga) gibi yumuşak doku paternini yansıtmaları ve kişiye özgü olmalarından kaynaklanmaktadır. Dudak izlerinin kimliklendirme bağlamında en az parmak izleri kadar güvenilir olduğu ancak aynı yumurta ikizlerinde parmak izlerinin aksine ileri derecede benzer nitelikte olabileceği ileri sürülmektedir (15,10). Bununla birlikte Suzuki ve Tsuchihashi (1971) tek yumurta ikizleri üzerinde yaptıkları çalışmalarında dudak izlerinin çok benzemesine rağmen ayrıntılarda farklılıklar olduğunu ve bu farklılığın sebebinin anne ve babadan alının ayrı genler olduğunu ortaya koymuşlardır.(22) Dudak izleri intrauterin yaşamın altıncı ayında tanımlanırlar ve daha sonra değişme olasılıkları yok denecek kadar azdır (11). Travma, inflamasyon, herpes gibi enfeksiyonların yol açtığı önemli morfolojik değişiklerde dahi dudak izlerinin zaman süreci içerisinde iyileştiği ve eski görünümünü kazandığı bilinmektedir (4). Dudak izleri ilk olarak 1902 yılında Fischer tarafından tanımlanmış (12), adli olgularda ise ilk kez Sir Edmond Locard tarafından kimliklendirme bağlamında değerlendirilmiştir (10). Daha sonraki yıllarda cheiloscopy nin adli antropolojideki önemini vurgulayan çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiş, dudak izlerinin bireyin cinsiyeti ve etnik kökenine ilişkin önemli bilgileri ortaya kayacağı ileri sürülmüştür (10,15,16). Öte yandan çalışmasında parmak ve dudak izleri ile kan grupları arasında bir korelasyonun varlığını vurgulanmıştır (3,23). Dudak izlerinin ayrıca kişinin mesleği ve alışkanlıklarına ilişkin ipuçları verebileceği de ileri sürülmektedir (10). Dudak izleri suç mahallinde özellikle bardaklar gibi cam yüzeylerde olmak üzere, peçeteler, kâğıtlar, sigara izmaritleri, kurbanların bağlanmış oldukları ipler, hattaderi gibi biyolojik materyallerde rahatlıkla bulunabilmektedir (9,12). Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli bireyin bulunması durumunda olay yerinde bulunan dudak izleri suç ile şüpheli arasında anlamlı bağlantıların kurulmasında önem taşır.

3 Dudak izlerinin kimliklendirmede kullanılması bağlamında çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak dudak izinden cinsiyet tahminine ilişkin çalışma sayısı oldukça sınırlıdır (10,18).Bu çalışmada Anadolu toplumuna ilişkin dudak tipinin ortaya konulması doğrultusunda bir ön çalışmanın yanı sıra dudak izlerinin cinsiyet tahmini doğrultusunda güvenilirliğinin sınanması da amaçlanmaktadır. KATILIMCILAR VE YÖNTEM Çalışma tamamı Başkent Üniversitesi öğrencisi olan 143 erkek, 291 kadın toplam 434 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yaş ortalaması erkeklerde 21,17 ± 2,37, kadınlarda 20,70 ± 2,67 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Yöntem Dudak izinin alınması için koyu renkli, mat nitelikli ve kalıcı olmayan bir dudak boyası kullanılmıştır. Dudak boyasının uygulanmasından önce bireyin dudakları antiseptik ağız solüsyonu kullanılarak silinmiş, solüsyonun kuruması için bir süre beklendikten sonra katılımcıdan dudaklarını hafifçe aralaması ve germeden dinlenme konumunda tutması istenmiştir. Daha sonra dudak boyası her iki dudağa da ince bir film olarak uygulanmış, homojen yayılımın sağlanması için katılımcıdan dudaklarını hafifçe birbirine sürmesi istenmiştir. Bu işlemden sonra 10 mm kalınlığında ve kişinin dudak yapısına göre yaklaşık 10 cm uzunluğunda şeffaf bir selafon bant dudak orta bölgesinden başlanarak dudak köşelerine doğru hafif dokunuşlarla ve arada boşluk kalmayacak şekilde dudağa yapıştırılmış ve daha sonra sağdan sola doğru tek bir hareketle dudaktan çıkarılarak beyaz bir A4 kâğıt üzerine yapıştırılmıştır. Her bireye ait iki adedet dudak izini içeren A4 numaralandırılmıştır. İşlem tamamlandıktan sonra makyaj temizleme mendilleri kullanılarak boya dudaktan uzaklaştırılmıştır.işlem sırasında kullanılan rujlar her uygulamadan sonra bisturi ile bir miktar kısaltılarak kontaminasyonun engellenmesi amaçlanmıştır. Dudaklarda herhangi bir yapı bozukluğu, herhangi bir lezyon, yara ya da kanama olan bireyler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Dudak izlerinin incelenişi Beyaz kağıt üzerine alınmış olan dudak izleri incelenmeden önce gerek üst gerekse alt dudak orta, sağ dış yan ve sol dış yan olmak üzere üç kadrana ayrılmış ve her bir kadranda yer alan dudak izi yapısı büyüteç kullanılarak incelenmiştir. Dudak izi yapıları tanımlanırken Tsuchihashi (1974) tarafından oluşturulan altılı sınıflandırma kullanılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre;(22) Tip 1: Tüm dudak boyunca ilerlerden dikey düz çizgi Tip 2: Tip 1 benzeri, ancak tüm dudak boyunca ilerlemeyen kesik çizgiler Tip 3: Çatallanan çizgiler Tip 4: Çapraz çizgiler Tip 5:Retiküler

4 Tip 6: Herhangi bir sınıflandırmaya dâhil edilemeyen dudak izi tipi İstatistiksel yöntem Dudak izi tiplerinin cinsiyete göre dağılımı ki kare testi ve olabilirlik oran testleri ile değerlendirilmiştir. Cinsiyet tahminine yönelik değerlendirmelerdeyse çoklu adımsalbinary lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. KA14/16 proje numaralı bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. BULGULAR Üst ve alt dudakta dudak izi tiplerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir. Tablo 1: Üst dudakta dudak izi tiplerinin cinsiyete göre dağılımı (%) Sağ Orta Sol Erkek Kadın p Erkek Kadın p Erkek Kadın p Düz çizgi 26,6 14,8 16,1 7,9 21,0 15,1 Kesikli düz 0,7 5,5 2,8 3,4 2,8 4,8 çizgi <0,001 <0,05 <0,001 Çatallı çizgi 53,8 38,1 22,4 17,9 64,3 49,1 Çapraz 9,1 25,8 4,2 10,3 9,1 21,6 Retiküler 9,8 8,9 50,3 57,0 2,8 6,5 Diğer 0,0 6,9 4,2 3,4 0,0 2,7 Üst dudakta dudak izi tipi ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Gerek sağ gerekse sol dış yan kadranlarda çatallı çizgi tipinin görülme sıklığının her iki cinsiyette de en yüksek olduğu saptanmıştır. Üst dış yan kadranlarda söz konusu çizgi tipinin görülme oranı erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. Görülme sıklığı açısından çatallı çizgi tipini her iki üst dış yan kadranda da erkeklerde düz çizgi, kadınlarda ise çapraz çizgi tipleri izlemektedir. Üst dudakta dış yan kadranlarda diğer sınıfında tanımlanan dudak izi formları erkeklerde hiç gözlenmemiştir. Kadınlardaysa görülme sıklığı en düşük olan dudak izi tipleri sağ dış yan kadranda kesikli düz çizgi, sol dış yan kadranda ise diğer dudak iz formlarıdır ve bunu kesikli düz çizgi tipi izlemektedir. Üst orta kadranda ise en sık gözlenen dudak izi tipi her iki cinste de retiküler tiptir ve bunu çatallı çizgi tipi izlemektedir. Üst orta kadranda retiküler tipin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla iken çatallı çizgi görülme sıklığı erkeklerde daha fazladır. Görülme oranı en düşük olan dudak izi tipi ise her iki cinsiyette de kesikli düz çizgidir. Üst dudakta kadın ve erkek bireyler arasında görülme sıklığı açısından en belirgin fark her üç kadranda da çapraz çizgi tipinde gözlenmektedir.

5 Tablo 2: Alt dudakta dudak izi tiplerinin cinsiyete göre dağılımı (%) Sağ Orta Sol Erkek Kadın p Erkek Kadın p Erkek Kadın p Düz çizgi 14,0 13,1 61,5 45,4 5,6 7,9 Kesikli düz 6,3 2,1 8,4 6,5 3,5 3,1 çizgi < 0,01 < 0,710 Çatallı çizgi 74,1 67,7 15,4 23,7 0,05 72,7 65,6 Çapraz 4,9 12,7 1,4 4,1 14,7 17,9 Retiküler 0,7 2,4 11,2 17,9 2,1 3,4 Diğer 0,0 2,1 2,1 2,4 3,5 3,1 Alt dudağa baktığımız zaman dış yan kadranlarda üst dudakta olduğu gibi en fazla gözlenen dudak izi tipi her iki cinste de çatallı çizgidir ve görülme sıklığı erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır. Sağ alt kadranda çatallı çizgi tipini gerek kadınlarda gerekse erkeklerde düz çizgi tipi izlemektedir. Sol alt kadrandaysa düz çizgi tipini her iki cinsiyette de çapraz çizgi tipi izlemektedir. Alt orta kadrana baktığımız zaman üst dudaktan farklı olarak en sık gözlenen dudak izi tipinin düz çizgi olduğu görülmektedir ve görülme sıklığı erkeklerde kadınlardan daha fazladır. İkinci sırada üst dudakta olduğu gibi çatallı çizgi gelmektedir. Ancak çatallı çizgi görülme sıklığı üst orta kadranda erkeklerde daha fazlayken alt orta kadranda kadınlarda daha fazladır. Sağ alt kadranda erkeklerde diğer kategorisinde tanımlanan dudak izi tiplerine hiç rastlanmamıştır. Yapılan adımsal lojistik regresyon analizlerinde son adımda belirlenen modelde üst dudakta dış yan kadranların cinsiyet tahmininde en belirleyici nitelikteki bölümler olduğu ortaya konulmuştur (Tablo 3). Tablo 3:Lojistik regresyon modelinde anlamlı bulunan değişkenler β SE Wald p OR Üst sağ (çapraz çizgi) 1,462 0,462 11,803 < 0,001 4,315 Üst sağ (diğer) 2,659 1,135 5,486 < 0,05 14,281 Üst sağ (kesik düz 2,530 1,008 5,509 <0,05 12,549 çizgi) Alt orta (çatallı çizgi) 0,774 0,305 6,438 <0,01 2,168 Alt orta (retiküler) 0,928 0,344 7,284 <0,05 2,531 Üst dudakta sağ dış kadranda çapraz çizgi formunun gözlenme olasılığı düz çizgiye göre kadınlarda erkelere göre 4,315 kez daha fazladır, Tip 6 (diğer) olma olasılığı kadınlarda erkeklere göre düz çizgiye göre 14,281 kez, kesikli düz çizgi olması ise düz çizgiye göre 12,549 kez daha fazladır. Alt dudakta ise orta kadranda kadınlarda düz çizgiye göre çatallı çizgi görülme sıklığı erkeklere oranla 2,168 kez, retiküler formun gözlenme olasılığı ise 2,531 kez daha fazladır.

6 Son adımda yer alan değişkenlerle cinsiyete göre doğru sınıflandırma oranı (Odds Oranı) %70,3 olarak belirlenmiştir. TARTIŞMA Dudak izi tipleri bireyler arasında benzerlik göstermekle birlikte gözlenen çizgilerin sayısı, dudaktaki lokalizasyonu, çatallanma biçimleri ve yerleri, kesişme noktalarının konumları gibi çeşitli özellikleri bağlamında bireyler ve toplumlar arasında anlamlı farklılıklar sergilemektedir (17). Cheiloscopy bağlamında gerçekleştirilen çalışmaların çoğunda dudak izlerinin parmak izleri gibi kişiye özel olduğu, iki farklı bireye ait dudak izi yapısının bire bir benzer olma olasılığının bulunmadığı ileri sürülmektedir (12,19,20,1,2). Dolayısıyla dudak izlerinin kimliklendirme bağlamında taşıdığı önem göz ardı edilemez. Bununla birlikte adli olgularda nadiren göz önünde bulundurulmaktadırlar. Oysa olay yeri incelemelerinde biyolojik yüzeyler de dâhil olmak üzere çeşitli yüzeylerde rahatlıkla saptanabilmektedirler. Birçok araştırmacı tarafından farklı toplumlar üzerinde dudak izlerine ilişkin çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiş, dudak izlerinin genetik hastalıklar, kan grupları, parmak izleri ve cinsiyet ile ilişkileri değerlendirilmiştir (17,21,24,6,14). Bu çalışmada Başkent Üniversitesi örneği üzerinde Anadolu toplumuna ilişkin dudak izi tiplerinin tanımlanmasının yanı sıra izlerin cinsiyetler arasında gösterdiği farklılıklar göz önünde bulundurularak adli olgularda cinsiyet tahmininde ne derecede etkin olarak kullanılabileceklerinin saptanması amaçlanmıştır. Hindistan da farklı etnik gruplar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada Brahma toplumunda dudak izleri değerlendirildiği zaman gerek erkeklerde gerekse kadınlarda bireyde iki ya da daha fazla dudak izi tipinin birlikte bulunduğu gözlenmiştir. Ancak bu görünümü her iki cinste de çatallı çizgiler izlemekteydi. Hindistan da yaşayan bir diğer etnik grup olan Jat toplumunda erkelerde görülme sıklığı en yüksek olan dudak tipinin eşkenar dörtgen tip olduğu vurgulanırken kadınlarda çoğunlukla birden fazla tip içeren dudak izleri gözlenmiştir. Ancak ikinci sırada erkeklerde gözlendiği gibi eşkenar dörtgen tip dudak izleri gelmektedir (25). Hint Pondicherry toplumunda gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise kadınlarda çatallı çizgi tipinin, erkeklerde ise çapraz çizgi formlarının görülme sıklığının baskın olduğu ifade edilmektedir (12). Gondivkar ve arkadaşları (2009) 140 Hint kökenli birey üzerindeki incelemelerinde her iki dudakta da görülme sıklığı en yüksek olan tipin çatallı çizgiler olduğunu ileri sürmüştür (6). Çalışmada erkeklerde eşkenar dörtgen, kadınlarda ise çatallı çizgilerin sık gözlendiği vurgulanmıştır. Koneru ve ekibi de (2013) Hindistan da Karela ve Manipuri toplumlarında dudak izi tiplerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmiştir.(11) Her iki etnik grup birlikte değerlendirildiği zaman görülme sıklığı en fazla olan dudak izi tipinin erkeklerde retiküler form, kadınlarda ise düz çizgi olduğu gözlenmiştir. Karela ve Manipuri toplumları birbirlerinden bağımsız olarak değerlen dirildiği zaman her iki toplumda da düz çizgi görüle sıklığının en yüksek olduğu saptanmıştır. Buna karşın Karela erkeklerinde retiküler formun,

7 kadınlarında ise düz çizgi tipinin görülme sıklığı görece yüksek olarak bulunmuştur. Manipuri erkeklerinde de benzer şekilde retiküler formun, kadınlarındaysa düz ve kesikli düz çizgi formların görülme sıklığının görece daha yüksek olduğu ileri sürülmüştür (11). Hindistan da yaşamakta olan farklı etnik gruplarda dudak izleri değerlendirildiği zaman bazı iz tiplerinin görülme sıklığının tüm gruplarda daha fazla olduğu saptanmasında karşın bazı gruplarda görülme sıklığı çok yüksek olan dudak izi tiplerinin bir diğerinde nadiren gözlenmesi dudak izi tiplerinin toplumlara özgü olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte Hint toplumlarında çatallı çizgi ve eşkenar dörtgen formu en sık gözlenen dudak izi tipleridir (25). Katmandu da 150 Tıp öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada da gerek erkeklerde gerekse kadınlarda en sık gözlenen dudak izi tipinin çatallı çizgi tipi olduğu vurgulanmıştır (8). Ragab ve ark. (2013) Mısır toplumu üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında her iki cinste de en sık gözlenen dudak izi tipinin vertikal düz çizgi olduğunu vurgulamış ve söz konusu dudak izi tipinin özellikle alt orta kadranda belirgin olduğunu ileri sürmüştür.(17) Öte yandan Portekiz toplumunda çatallı çizgilerin en sık gözlenen dudak izi tipi olduğunu saptamıştır (4). Bu çalışmada da Portekiz toplumu ile benzer doğrultuda her iki cinste de en sık gözlenen dudak izi tipinin üzere çatallı çizgi olduğu gözlenmiştir. Suudi Arabistan da Almadinah Almonawarah halkını yansıtan 966 katılımcının yer aldığı oldukça geniş bir örneklemde yapılan araştırmada bu çalışmada kullanılan yönteme benzer olarak dudaklar altı bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Ancak araştırmacılar Tsuchihashi (1974) yönteminden farklı olarak 10 dudak izi tipi tanımlamışlardır. Çalışmada Suudi toplumunda görülme sıklığı en yüksek olan dudak izi tiplerinin her iki cinste de diğer formlarla bir arada gözlenen yatay çizgiler ve çatallı çizgiler olduğu vurgulanmıştır. Tip J olarak tanımlanan diğer formlarla birlikte gözlenen yatay çizgilerin özellikle üst orta kadranda, çatallı çizgilerin ise sağ alt kadranda yoğun olduğu gözlenmiştir (5). Anadolu toplumu üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada çatallı çizgiler en sık gözlenen dudak izi tipi olmalarına karşın özellikle dış kadranlarda belirgindirler. Bu çalışmada dudak izlerinin cinsiyet tahminindeki gücü de değerlendirilmiş ve dudak izi tip göz önünde bulundurularak %70.3 oranında doğru tahminle bulunabileceği ortaya konulmuştur. Çalışmada üst dudakta gözlenen dudak izi tiplerinin cinsiyet ayrımında daha etkin oldukları ve özellikle üst dış kadranların değerlendirilmesi ile cinsiyet tahmininde daha güvenilir oldukları saptanmıştır. Çapraz çizgiler özellikle belirleyici karakter taşımaktadır. Üst dış kadranlarda çapraz çizgi görülme sıklığı kadınlarda erkelere oranla daha yüksektir. Alt sol kadran cinsiyet açısından herhangi bir ayırıcı özelliğe sahip değildir. Padmavathi ve arkadaşları (2014) da çalışmalarında üst dudağa ait izlerin cinsiyet tahminin açısından önem taşıdığını, alt dudağın bu doğrultuda herhangi bir rol oynamadığını ileri sürmektedir.(13) Çalışmada özellikler noktalar ve karmaşık dudak izi formlarının cinsiyet tahmininde etkin oldukları vurgulanmakta; üst orta kadranda noktalar ve retiküler iz tipinin erkeklerde, karmaşık dudak izi tipinin ise kadınlarda daha fazla gözlendiği

8 ifade edilmektedir. Costa ve arkadaşları dudak izlerini cinsiyet tahmini bağlamında değerlendirdiği zaman kadın bireylerde %72 oranında, erkeklerde ise %64 oranında doğru sonuca ulaşmıştır. Çalışmada 25 kadından biri erkek olarak tanımlanırken, 25 erkekten sekizi hatalı olarak kadın olarak tanımlanmıştır. Sharma (2010) Hindistan da yalnızca dudak orta bölümlerinde yer alan iz tiplerini değerlendirmiş kadınlarda düz ve kesik düz çizgi tipinin, erkeklerde ise dikdörtgen formunun görece daha sık gözlendiğini saptamıştır. (21)Bu çalışmada dudak orta bölümlerinde yer alan iz formları değerlendirildiğinde üst dudakta her iki cinste de retiküler formun, alt dudakta ise yine her iki cinsiyette de düz çizgi formunu sık olarak gözlenmiştir. Ancak üst dudakta gözlenen retiküler formun kadınlarda erkeklere oranla daha fazla, alt dudakta gözlenen düz çizgi formunun ise erkeklerde kadınlara oranla daha sık bulunduğu gözlenmiştir. Aynı doğrultuda gerçekleştirilen çalışmaların birçoğunda dudak izleri değerlendirilerek güvenilir nitelikte cinsiyet tahminlerinde bulunulabileceği ileri sürülmüştür (21,24,6,14). Ancak dudak izi tiplerinin cinsiyetlere göre gösterdiği baskınlık çalışmalar arasında fark göstermektedir. Öte yandan dudak izi tipinin cinsiyet tahmini bağlamında anlam taşımadığını vurgulayan çalışmalar da bulunmaktadır (17). Sonuç olarak Anadolu toplumunda çatallı çizgi tipindeki dudak izlerinin görülme sıklığının en yüksek olduğunu ileri sürebileceğimiz gibi cinsiyet tahmininde binary lojistik regresyon analizleri ile %70.3 oranında doğru sonuca ulaşılabileceği saptanmıştır. Kaynakça 1. Alverez Segui M, Miquel Feucht M, Castello Ponce A, Verdu Pascual F (2000) The stability of lip pattern characteristics over time. Forensic Sci Int112: Ball J (2002) The currents status of lip prints and their use for identification. J ForensicOdontastomatol20: Bharadwaja A, Saraswat PK, Aggarwal SK, Banerji P, Bharadwaja S. Pattern of finger-prints in different ABO bloodgroups. J Indian Acad Forensic Med 2004;26: Costa VA, Caldas IM (2012) Morphological patterns of lip prints in a Portuguesa population: A prelimninary analysis. J Forensic Sci 57(5): El Domiaty MA, Al-gaidi AS, Elayat AA, Safwat MDE, Galal SA (2010) Morphological patterns of lips in Saudi Arabia at Almadinah Almonawarah province. Forensic Sci Int 179:e1-e9 6. Gondivkar SM, Indurkar A, Degwekar S, Bhowate R (2009) Cheiloscopy for sex determination. J Forensic Dent Sci1: Kanchan T, Krishan K (2011) Anthropometry of hand in sexdetermination of dismemberedremains a review of literature. J Forensic Legal Med18: Karki RK (2012) Lipprints: an identification aid. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 10(38):55-7.

9 9. Kasprzak J (1990) Possibilities of cheiloscopy. ForensicSciInt 46; Kautilya V, Bodkha P, Rajamohan N (2013) Efficacy of cheiloscopy in determination of sex among South Indians. J. Clinical Diagnostic Research 7(10): Koneru A, Surekha R, Ganesh Shreekanth Nellithady, Vanishree M, Ramesh DNSV, Patil RS (2013). Comparison of lip prints in two different populations of India: Reflections based on a preliminary examination. J Forensic Dent Sci 5(1): Kumar GS, Vazhavendhan, Vendhan P (2012) A study of lip prints among Pondicherry population Journal of Forensic Dental Sciences 4(2) Pamavathi BN, Makkad RS, Rajan SY, Kolli GK (2014) Gender determination using cheiloscopy. J Forensic Dent Sci 5(2): Patel S, IshPaulS, Madhusudan AS, Gayathri R, Sowmya GV (2010) A study of lip prints in relation to gender, family and blood group. Int J Oral Maillofac Pathol 1(1): Prabhu RV, Dinakar AD, Prabhu AD, Rao AP. (2012) Cheiloscopy: revisited. J Forensic DentalSci 4(1): Prabhu RV, Dinkar A, Prabhu V (2012)b A study of lippattern in Goan dental students A digitalapproach. J Forensic Legal Med19: Ragab AR, Abd El-Aziz El-Dakroory, Abdel Rahman RH (2013) Characteristic patterns of lipprints in Egyptian population sample at Dakahlia Governorate. Int J Legal Med 127: Randhawa K, Narang RS, Arora PC (2011) Study of the effect of age changes on lipprint pattern and ıts reliability in sex determination. J Forensic Odontostomatol 29(2): Saraswathi TR, Mishra G, Ranganathan K (2009) Study of lipprints. J ForensicDentalSci1: Saraswathi TR, Mishara G, Ranganathan K (2009) Study of lipprints. J Forensic Dent Sci1: Sharma P, Saxena S, Rathod V (2010) The study of lip prints in sex identification. J Forensic Dent Sci 1: Suzuki K, Tsuchihashi Y (1970) New attempt of personal identification by means of lip print. J Indian Dent Assoc 42: Telagi N, Mujib A, Spoorthi BR, Naik R (2011) Cheiloscopy and its patterns in comparison with ABO blood groups. J Forensic Dent Sci 3(2): Vahanwala SP, Nayak CD, Pagare SS (2005) The study of lip prints as aid for sex determination. Med Leg Update 5: Vats Y, Dhall JK, Kapoor AK (2012) Gender variation in morphological patterns of lip prints among some North Indian populations. J Forensic Dent Sci 14(1):19-23.

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması

Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması Sevda HASTAOĞLU ÖRGEN 1, Mahir BUDAK 2, E. Mahir KORKMAZ 2, Hasan H. BAŞIBÜYÜK 3 1 Sivas

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

kime aittir sorusuna cevap aranır.

kime aittir sorusuna cevap aranır. ADLİ BİYOLOJİK İNCELEMELER VE MOLEKÜLER GENETİK KURSU ÖRNEK OLGU SUNUMLARI İLE ADLİ GENETİK RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Adli bilimlerde genetik işaretler üç amaç için kullanılmaktadır. 1-Kimlik tayini

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i...

TEST. Eşlik ve Benzerlik. 1. I. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine 4. A 5. A. 2. Benzer çokgenlerin açıları...i... şlik ve enzerlik 8. Sınıf atematik Soru ankası S 7 1. I. şit açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. II. arşılıklı açılarının ölçüleri arasındaki oran benzerlik oranına eşittir. III.

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Araştırmalar, bilimsellik, amaç, tek ya da sürekli olup olmaması özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılabilir. Araştırma konusunun niteliğine göre bilimsel ve uygulamalı

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Metotlar

Mühendislikte İstatistik Metotlar Mühendislikte İstatistik Metotlar Recep YURTAL Çukurova Üniveristesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Referans Kitaplar Türkçe : Mühendisler için İstatistik, Mehmetçik Bayazıt,

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

TABLO ve GRAFİKLER. Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Halk Sağlığı AD.

TABLO ve GRAFİKLER. Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Halk Sağlığı AD. TABLO ve GRAFİKLER Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015 Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Neden gerekli? Tablo ve grafikler araştırma sonucunda elde edilen verilerin

Detaylı

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması İlişki Aramayan Araştırmalar Betimsel Araştırmalar Deneysel Olmayan Araştırmalar İlişki Arayan Araştırmalar Sebep-Sonuç İlişkisine Dayalı

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı

Zaman Serileri Tutarlılığı

Zaman Serileri Tutarlılığı Bölüm 3 Zaman Serileri Tutarlılığı Ulusal Sera Gazı Envanterleri Uygulamalı Eğitim Çalıştayı - IPCC Kesişen Konular 4-5-6 Kasım 2015, Ankara Türkiye Giriş Çok yıllı sera gazı (GHG) envanterleri, emisyonların

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. IBU Publications

Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. IBU Publications Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı IBU Publications Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı Authors: Prof. Dr. Hüseyin PADEM Yrd. Doç. Dr. Ali GÖKSU Arş. Gör. Zafer KONAKLI hpadem@ibu.edu.ba agoksu@ibu.edu.ba

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor M. H. J. Knapen & L. J. Schurgers & C. Vermeer Özet K vitamini kemik metabolizmasını düzenleyen

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT)

TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT) TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT) Tüberkülin deri testi tüberküloz infeksiyonunu gösteren deri testlerinin genel ismidir. Bu testler basilin belirli antijenik bileşenlerinin, tüberküloz basili ile infekte olan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji

Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji Halk Sağlığı-Ders 8 Sağlık Düzeyinin Ölçülmesi ve Epidemiyoloji Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İstanbul Arel Üniversitesi M.Y.O Sağlık Kurumları İşletmeciliği Epidemiyoloji; hastalık ve sağlıkla ilgili olayların

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı İSTEYEREK VE KENDİLİĞİNDEN DÜŞÜKLERİN YAYGINLIĞI VE DÜŞÜKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Tuğba Adalı Doç. Dr. Alanur Çavlin

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME. Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS İLLÜSTRASYON SINIF 11 - D ÜNİTE KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KONU KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU RENKLENDİRME ÖĞRENCİ TANIMLAMASI 16-17 yaş ortalamasında öğrenciler Genel

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Veri Kaynakları Verilerin Toplanmasında Kullanılan Teknikler Veri Kaynakları İnsanlar, araştırmalarda çoğu kez bilginin toplandığı kaynaktır. Bu çalışmalarda insanların çeşitli

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı

Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Olasılığa Giriş Bundan önceki bölümlerde veri setini özetleyen,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Toplum ve Örnek. Temel Araştırma Düzenleri. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek Temel Araştırma Düzenleri Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Toplum ve Örnek İstatistik, toplumdan kurallara uygun olarak,

Detaylı