T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ. HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Dilek TURGUT BALIK

2 1. PARMAKİZİ 2. DNA PARMAKİZİ 3. DNA PARMAKİZİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 4. DNA PARMAKİZİ ANALİZİNİN KULLANIM ALANLARI

3 1. PARMAKİZİ Aslında insanların kimliklendirilmesi kavramı hemen hemen insanlık tarihiyle başlamıştır. Bilimsel anlamda parmakiziyle ilk olarak 17.yy da İtalya daki Bolonga Üniversitesinden Prof. Marcello Malpighi uğraşmıştır. Prof. Malpighi yaptığı çalışmalar sonucunda parmakizlerini; çıkıntılar, spiraller ve halkalar şeklinde sınıflandırmıştır. Günümüzde ise parmakizleri temiz, nokta, hat, ada, çatal, kesik ve nedbe gibi yedi temel özellik altında sınıflandırılmaktadır. Bu özelliklerden en çok görülen çatal, ada ve hattır.

4 Parmakizi

5 Ancak parmakizinin de bazı dezavantajları vardır. Bunlardan bazıları; Islak ve pürüzlü zeminlerden parmakizi alınamamaktadır. Özellikle profesyonel suçluların, olayı gerçekleştirmeden önce eldiven giymeleri, parmakizlerini yakmaları, parmakizlerini törpülemeleri gibi durumlarda olay mahalinden parmakizi alınamamaktadır. Ayrıca parmakizi olay mahalinde suçlunun ne zaman ve ne kadar süre bulunduğu hakkında bilgi vermemektedir.

6 2. DNA PARMAKİZİ 1900 lü yılların başlarında Landsteiner tarafından ABO kan grubu sisteminin keşfinden sonra kan, tükrük gibi çeşitli biyolojik materyaller de kişilerin ayırdedilmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta genetik polimorfizmlerin belirlenmesinde izozim denilen elektroforetik yöntemlerle ayrılabilen farklı yüklere sahip protein molekülleri kullanılmıştır. Ancak gerek izozim genlerinin azlığı gerekse bunların çok kolay değişime uğramaları yararlılıklarını sınırlandırmıştır. DNA nın keşfedilmesi ve genetik bilgilerin DNA tarafından taşındığının anlaşılmasıyla DNA markırlarına dayanan DNA parmakizi analiz yöntemi geliştirilmiştir.

7 DNA parmakizi 1984 yılında Prof. Sir Alec Jeffreys tarafından keşfedilmiştir.

8 Prof. Sir Alec Jeffreys tarafından yapılmış ilk DNA Parmakizinin Jel Görüntüsü

9 Bu uydu DNA dizileri 2 ile 100 nükleotid uzunluğundaki DNA bölgeleridir. Örneğin; GGAAGGGAAGGGAAGGGAAG gibi bir baz dizisi, aslında beş nükleotidden meydana gelmiş olan GGAAG gibi bir dizinin dört tekrarından oluşmuştur. Bunun gibi diziler insan genomunda yaygın olarak bulunmaktadır. Bu bölgeler, değişken sayıdaki ardışık tekrarlar (variable number of tandem repeats) kısaca VNTR olarak bilinir. VNTR dizileri restriksiyon enzimleri denilen ve DNA dizilerini belirli bir yerden tanıyıp kesme özelliğine sahip olan enzimlerle ile kesilip Southern Blotlama yöntemiyle görüntülendiği zaman ortaya bir bant profili çıkar. Bu profile DNA parmakizi denir.

10 VNTR bölgesi ve DNA parmakizi

11 Bu yöntemin dezavantajları; DNA örneklerinin titiz bir çalışma ile toplanamaması ve çevresel faktörler, Çok küçük DNA örnekleri kanıt olarak kullanılabileceğinden, DNA kanıtları toplanırken ve muhafaza edilirken bulaştırma riskine çok dikkat edilmelidir.

12 Bu yöntem tek yumurta ikizlerini ayırmada kullanılamamaktadır.

13 2.DNA PARMAKİZİ ANALİZ YÖNTEMLERi 2.1.Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) 2.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

14 2.1. Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) Bu yöntemin en önemli bileşeni ilk defa Hamilton Smith tarafından keşfedilen restriksiyon endonükleaz enzimleridir. Kullanılan ana yöntem Southern Blotlamadır.

15 Southern Blotlama

16 RFLP kantitatif özelliklerin haritalanmasına yeni bir yaklaşım getirmiştir. RFLP yönteminin bu avantajı yanında dikkat edilmesi gereken nokta her ne kadar her bir lokus bir özellikle ilgili tek bir geni taşıyorsa da RLFP, bireysel olarak genlerin değil kromozomal bölgelerin yerinin saptanmasını sağlayan metottur.

17 2.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 1985 yılında K.Mullis ve arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. PCR, DNA molekülleri topluluğunda, özgül hedef DNA dizilerinin doğrudan çoğaltılması esasına dayanır. PCR da üç temel basamak vardır; Denatürasyon Bağlanma ( Annealing ) Uzama ( Extension )

18 Bu üç basamaktan oluşan bir reaksiyon seti, bir döngü olarak ifade edilmektedir. Ortalama olarak bir döngü 4 5 dakika sürmektedir. Yirmibeş - otuz döngü sonunda, DNA nın yaklaşık bir milyon kopyası meydana gelmiş olur. Elde edilen ürün elektroforezetabii tutularak ultraviyole ışıkta bantlar görüntülenir.

19 PCR ın bazı dezavantajları; Hedef DNA nın nükleotid dizisi hakkında bazı bilgilerin gerekli olmasıdır. DNA kaynaklarından çok küçük bir miktar bulaştırma dahi yanlış sonuca yol açabilmektedir.

20 PCR la Çoğaltılmış DNA nın elektroforez sonrası Jel Görüntüsü

21

22 3. DNA PARMAKİZİ ANALİZİNİN KULLANIM ALANLARI 3.1.DNA Parmakizi Analizinin Kriminal Amaçlı Kullanılması 20. yy ın başında parmakizi, 20 yy ın sonunda ise DNA teknolojileri adalete hizmette devrim olarak nitelendirilen bilimsel uygulamalardır. Günümüzde tükrük, deri parçası, kan, saç teli, kemik, idrar ve sperm gibi her türlü biyolojik materyalden elde edilebilen DNA parmakizleri çeşitli kriminal olayların aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

23

24 Ülkemizde DNA parmakizi analizine dayalı kimlik tespiti 90 lı yılların ancak ikinci yarısında yapılmaya başlanmıştır yılında Amerika da yaşanan bir olayda, bir kadın boğularak öldürülmüş ve boş bir fabrikanın yanına atılmıştır. Bu olayı ilginç kılan ise olayın çözümlenmesinde şüphelinin DNA sının değil olay yerinde yetişen bir bitkinin DNA sının kullanılmasıdır.

25 Şüpheli şahısa ait kamyonette yapılan inceleme sonucunda, şüphelinin fabrika yakınında olduğunu gösteren kritik bir ipucu ortaya çıkarılmıştır. Kamyonetin koltuğunda palo verde (Cercidium floridum) ağacına ait iki adet tohum bulunmuştur.

26 Palo verde ağacı Güneybatı çöllerinin doğal bir bitkisidir. Tohumlarını zarflar içinde geliştirir ve olgunlaşan tohumları daha sonra toprağa düşer.

27 Arizona Üniversitesinde çalışan laboratuvar görevlilerine şüphelinin kamyonetinde bulunan iki tohumun da aralarında bulunduğu toplam 12 ayrı palo verde ağacı tohumları verilmiştir. Görevliler, 12 ağaçtan hangisinin suç mahalindeki ağaçtan alınan tohum olduğunu söylememişlerdir.

28 3.2. DNA Parmakizi Analizinin Babalık Testinde Kullanılması Babalık testi kavramı çok uzun zamandan beri bilinmektedir. Her yeni bireyde yarısı annesinden, diğer yarısı babasından olmak üzere yeni bir DNA karışımı ortaya çıkmaktadır. Baba adayından ya kan örneği ya da ağızdan bir pamuklu çubuk yardımıyla svap, eğer şahıs yaşamıyorsa kemiklerinden örnek alınmaktadır.

29 Daha sonra hücre kimyasal işleme tabii tutularak hücre zarı çözülür ve hücrenin DNA sının serbest kalması sağlanmaktadır. Elde edilen bu DNA, PCR yöntemiyle çoğaltılarak elektroforeze tabii tutulmakta bu işlem sonrası ultraviyole ışıkta bantlar görüntülenmektedir. Daha sonra çocuğun babasından gelen gen bölgeleri ile babanın ve şüphelinin gen bölgeleri karşılaştırılmaktadır.

30 Babalık testinin jel görüntüsü

31 Bu testin sonucu her zaman % oranında doğru sonuç vermektedir. Buradaki binde birlik bir yanılma payı ise bir kimsenin DNA sının diğer bir kimsenin DNA sına, trilyonda birde olsa benzeme olasılığından dolayıdır.

32 3.3. DNA Parmakizi Analizinin Moleküler Arkeoloji Araştırmalarında Kullanılması Araştırmacılar 1985 yılında Brezilya da küçük bir kasaba mezarlığında yaptıkları incelemelerde Wolfgang Gerhard a ait mezarla karşılaşmışlardır. Bu durumun aydınlatılması için araştırmacılar DNA parmak izi uzmanlarından yardım istemişlerdir.

33 Dr. Josef MENGELE

34 3.4. DNA Parmakizi Analizinin Kalıtsal Hastalıkların Tanısında Kullanılması Genlerde meydana gelen nükleotid değişiklikleri mutasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu mutasyonların yansıması sonucunda çeşitli kalıtsal hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. DNA teknolojisindeki ilerlemeler hassas, ucuz ve kısa sürede sonuç veren yeni metotların gelişmesine ve kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonların tanımlanmasına imkan tanımaktadır. Bugün DNA parmakizi bu amaçla hem doğum öncesi hem de doğum sonrası genetik bozuklukların tanısında bütün dünyada kullanılmaktadır.

35 Bu genetik bozukluklardan bazıları; Cystic fibrosis, hemofili, Hungtington s hastalığı, Ailesel Alzheimer, orak hücre anemisi gibi hastalıklardır. Orak hücre anemisi, ailesel kökeni Batı Afrika, Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan ın belli bir bölgesinden olan insanlarda görülen otozomal resesif bir hastalıktır.

36 Mutant allelde ise enzimin kesim noktası mutasyon nedeniyle ortadan kalktığı için tek bir DNA parçası ortaya çıkar. Restriksiyon enzimi kesim parçaları elektroforeze tabii tutulduktan sonra Southern Blotlama ile görüntülenir.

37 Normal Orak hücrenin elektroforez ve Southern blotlama jel görüntüsü

38 3.5. DNA Parmakizi Analizinin Genetik Çeşitlilik Belirlemede Kullanılması Bitki türlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi, genetik araştırmalar ve yetiştiricilik için önemli olmaktadır. Genetik haritalamadan önce fenotipe dayalı markırlar kullanılıyordu. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum) dünya nüfusu için en önemli besin kaynaklarından biridir. Bu kadar çok ekonomik önemi olan buğdayın en zayıf özelliği ise kuraklığa dirençliliğinin az olmasıdır.

39 SONUÇ DNA parmakizinin keşfedilmesi başta adli tıp alanı olmak üzere kullanıldığı alanlarda devrim niteliğinde çok önemli bir değişime yol açmıştır. Özellikle kriminal anlamda suçlu, suçsuz ayrımı oldukça kolaylaşmıştır. Ancak DNA parmakizi analiz yöntemi toplumda bazı sosyal ve etik yönden kaygıların oluşmasına da neden olmuştur.

40 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DNA PARMAKİZİ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ HAZIRLAYAN Bünyamin ATMIŞ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Dilek TURGUT BALIK

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir.

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir. DNA FINGERPRINTING Aynı zamanda DNA Typing (tiplemesi) olarak da adlandırılan DNA fingerprinting DNA dizilerini izole etme ve görüntüleme metodudur. Teknik 1984 te İngiliz genetikçi Alec Jeffreys in, minisatellitler

Detaylı

YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ. Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim

YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ. Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim GİRİŞ Mendel ile başladığı kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve matematiksel prensiplerin

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ Mustafa SALDIRIM Samsat Cumhuriyet Savcısı Giriş Mendel ile başladığı genellikle kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA Mikail ÇALIŞKAN BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her Hakkı Saklıdır Prof. Dr. Y.

Detaylı

GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ Ar. Gör, Rıfat ERTEN** Birsen ACIR Sema TAŞVEREN*** İnsanoğlu, makro düzeyde evrende her gün yeni bir şey keşfederken, mikro evren olan

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul basak@boun.edu.tr β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ Prof. Dr. A.Nazlı BAŞAK GİRİŞ Son onbeş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARMAK DAMAR TANIMA TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül ŞAN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asaf VAROL Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Programı:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ

AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ AVUKATLARIN ADLİ DNA ANALİZLERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ Ayşim Tuğ * Yeşim Doğan Alakoç ** Cüneyt Elma *** Arapça kökenli hak kelimesinin çoğulu olan hukuk kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğü nde toplumu

Detaylı

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır:

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır: Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Kimlere Yapılmalıdır 36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına İki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere Tekrarlayan erken gebelik

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN HAZIRLAYANLAR: GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ BORNOVA, 2004-2005 İÇİNDEKİLER GENOM PROJESİ 3-4 1)İnsan Genom Projesi nedir.4 2)Gen Haritası nedir.4-9

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KALITIMIN BÖLÜM KATILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı