Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi"

Transkript

1 Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Erol AYDIN*, Yılmaz ARAL**, Mehmet Ferit CAN***, Yavuz CEVGER****, Engin SAKARYA*****, Sinem İŞBİLİR****** Öz: Bu çalışmada Türkiye de kırmızı et fiyatlarında yılları arasında meydana gelen değişimlerin; önemli ekonomik olaylar ile kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatı kararları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini; Türkiye de 2010 yılına ait canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin rakamlar, yılları arası dönemde gerçekleşen kırmızı et, canlı hayvan ve kesif besi yemi toptan satış fiyatları, TEFE-ÜFE ve Alım Gücü Endeksine ait veriler oluşturmuştur. Araştırmada, Türkiye nin 2010 yılı Aralık ayına kadar toplam ton civarında kırmızı et ithal ettiği belirlenmiştir. Koyun eti yılları arasında ortalama fiyatlar üzerinden; reel olarak 1.69 TL lik fiyat aralığında dalgalanırken, 2009 yılında 2008 yılına göre %51.40, 2010 yılında ise 2008 yılına göre %68.54 oranında artış göstermiştir. Diğer taraftan sığır eti yıllık ortalama reel fiyatı yılları arasında 1.26 TL lik fiyat aralığında dalgalanırken, yalnızca 2010 yılında 2009 yılına göre %37.02 oranında artmıştır. Sonuç olarak; yıllar içerisinde yaşanan ekonomik krizler ve krizlerin etkilerinin giderilmesine dönük politika tedbirlerinin zamanında alınmaması, hayvancılık sektörünü son derece olumsuz etkilemiş, üretimde azalmalar ve çekilmeler olmuştur. Son dönemlerde uygulanan politikalarda yetersizlik sonucu, canlı hayvan ile kırmızı et fiyatlarındaki istikrarsızlık ve artan mali risk üreticilerin hedef ve beklentilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye de kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması ve kırmızı et ithalatının durdurulmasının ancak, sektör paydaşlarının katılımıyla süratle alınacak rasyonel hayvancılık politikası tedbirleri ile orta ve uzun vadede gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Anahtar sözcükler: Besi yemi, canlı hayvan, fiyat, ithalat, kırmızı et, Türkiye Analysis of the Red Meat Price Changes Over the Last 25 Years and Effects of Import Decisions in Turkey Abstract: In this study, it is aimed to examine the change occurring in red meat prices in Turkey between years within the framework of important economic events, as well as import decisions of slaughtered animals and red meat. The figures concerning livestock and red meat import for the year 2010 in Turkey, wholesale prices of red meat, livestock, and concentrated fattening feed occurring in the period between the years of 1985 and 2010, the data relating to Wholesale Price Index-Producer Price Index and Purchasing Power Index have constituted the material of the research. It was determined that Turkey imported around tons of red meat until December While the mutton price is fluctuating in the range of 1.69 TL in real terms over the average prices between the years of 2003 and 2008, in 2009 it increased at the rate of 51.4% compared to 2008 but in 2010 it increased at the rate of 68.5% compared to On the other hand, whilst the annual average beef price in real terms is fluctuating in the range of 1.26 TL between the years of 2003 and 2009, only in 2010 it increased at the rate of 37.0% compared to Finally, not taking the political measures on time for removing the economic crises and their effects undergone over years has affected the livestock sector negatively and this was resulted in decreases and withdrawals from production. During the recent periods, the instability in the prices of livestock and red meat and the increased financial risk has had a negative * Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, 36100, Paşaçayırı Kars. ** Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, 06110, Dışkapı Ankara. *** Dr., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara İl Tarım Md., 06720, Yenimahalle Ankara. **** Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, 06110, Dışkapı Ankara. ***** Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, 06110, Dışkapı Ankara 3

2 impact on the producers expectations and objectives. It is considered that ensuring the stability in the red meat prices in Turkey and ceasing the red meat import may be achieved on medium and long terms only if rational livestock policy measures are taken rapidly with the participation of sector stakeholders. Key words: Fattening feed, import, livestock, price, red meat, Turkey Giriş Türkiye de hayvansal üretimin büyük çoğunluğunu; kalite ve fiyat oluşumu konusunda bilgi sahibi olmayan, yetiştiriciliği genellikle geleneksel usullerle ve ekonomik bilinçten yoksun şekilde yapan, küçük ölçekli işletmeler gerçekleştirmektedir. Bu işletmelerdeki geleneksel ve irrasyonel yapı, üreticilerin pazarlık gücünü zayıflatmaktadır. Hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, çok sayıda ve örgütsüz üreticiler ile özellikle fiyat konusunda işbirliği içerisinde olan sınırlı sayıdaki alıcının buluştuğu oligopson bir piyasada teşekkül etmektedir (1, 2, 7). Türkiye de kırmızı et fiyatlarının oluşumunu; besi materyali, yem, işçilik vb. girdi maliyetlerinin yanı sıra, hayvan türlerine göre hayvan varlığındaki değişim, ikame ürünlerin (koyun-keçi eti, sığır eti) fiyatları, ithalat ya da ihracat durumu, devlet müdahalesinin varlığı, hayvancılık destekleri, faiz oranları, süt fiyatlarındaki istikrarsızlık, tüketici talebi, tüketici tercihleri ve alım gücü gibi faktörler doğrudan ya da dolaylı olarak farklı düzeylerde etkileyebilmektedir (5). Türkiye de döneminde uzun yıllardır devam eden hayvancılık politikalarının ve hayvancılığın yapısal sorunlarının bir sonucu olarak, önce koyun-keçi eti fiyatlarında, ardından ise sığır eti fiyatlarında reel olarak artışlar meydana gelmiştir. Karar mercileri artan kırmızı et fiyatlarını ithalat yoluyla dengelemek istemiştir. Bu amaçla 30 Nisan 2010 dan itibaren canlı hayvan ve kırmızı et ithalatını gümrük vergilerini düşürmek suretiyle, cazip hale getirmeye dönük birçok Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) alınmıştır. İthalat yapma yetkisi öncelikle Et ve Balık Kurumu (EBK) na daha sonra ise, özel sektöre verilmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından, 30 Nisan 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar olan süreçte canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin 3 adeti EBK ile ilgili, 6 adeti ise tarihli ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararına ek karar olmak üzere toplam 9 adet karar çıkarılmıştır (9, 10, 11, 12). Bu süreçte alınan kararlar, ithalat vergi oranlarını düşürerek ithalatı teşvik etmeye yönelik olup, 22 Aralık 2010 tarihinde çıkan kararla da özel sektör için ithalatın süresi ile ilgili sınırlama kaldırılmıştır (11). Bu çalışmada Türkiye de kırmızı et fiyatlarında yıllar ( ) ve aylar (Ocak 2006 Kasım 2010) itibariyle meydana gelen değişimin; Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE, ), Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE, ), Alım Gücü Endeksi kullanılarak, önemli ekonomik olaylar ile canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Araştırmanın materyalini; Türkiye de 2010 yılına ait canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin rakamlar, yılları arası dönemde gerçekleşen kırmızı et (sığır eti için dana eti, koyun eti için toklu eti) ve canlı hayvan (canlı sığır için erkek sığır, canlı koyun için toklu koyun) toptan satış fiyatları, aynı döneme ait kesif besi yemi toptan satış fiyatları (KDV hariç, peşin satış fiyatı), TEFE ( ) - ÜFE ( ) ve Alım Gücü Endeksine ait veriler oluşturmuştur. Söz konusu veriler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM), Ankara Ticaret Borsası (ATB), EBK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem Bir) nden temin edilmiştir (3, 4, 6, 8, 13, 14, 15). Elde edilen veriler Microsoft Excel 2007 programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Canlı hayvan, kırmızı et ve kesif besi yemi cari fiyatları, aynı tarihlere ait TEFE ÜFE ve Alım Gücü Endeksi nden yararlanılarak, dönem içerisinde yaşanan enflasyon ve paranın alım gücünde meydana gelen değişimin etkilerinden arındırılmış ve reel fiyatlara dönüştürülmüştür. TEFE ÜFE ve Alım Gücü Endeksine göre reel fiyatlara dönüştürülen fiyat serileri, (2010 yılı için Aralık ayı hariç) yılları arasında 4

3 aylar aras nda ayl k ortalama olarak meydana gelen değişimler, yaşanan önemli ekonomik olaylar ile canl hayvan ve k rm z et ithalat kararlar da dikkate al narak haz rlanan grafikler vas tas yla incelenmiş ve yorumlanm şt r. Vet Hekim Der Derg 82(1): 3-13, 2011 yıllık, Ocak 2006 Kasım 2010 ayları arasında Bulgular Bulgular aylık ortalama EBK olarak ve özel meydana sektör gelen taraf ndan değişimler, 18 Temmuz Aral k 2010 tarihleri aras nda EBK ve özel sektör tarafından 18 Temmuz yaşanan önemli ekonomik olaylar ile canlı hayvan yap lan canl hayvan ve k rm z et ithalat miktarlar ve kırmızı et ithalatı kararları da dikkate alınarak 2010 Tablo 1 Aralık 1 de 2010 gösterilmiştir tarihleri arasında (6, 8). yapılan hazırlanan grafikler vasıtasıyla incelenmiş ve yorumlanmıştır. canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı miktarları Tablo 1 de gösterilmiştir (6, 8). Tablo 1: EBK ve özel sektör tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen canlı hayvan ve kırmızı et ithalat miktarına ilişkin bulgular. Table 1: Findings of livestock and red meat import quantities of the Meat and Fish Corporation and the private sector in Ürün Cinsi Ürün Miktar Kasapl k s ğ r (Baş) Besi materyali s ğ r (Baş) Kurbanl k s ğ r (Baş) Kasapl k koyun (Baş) kasapl k ve kurbanl k s ğ rlardan ortalama 300 kg ( ton), koyundan 15 kg (4.900 ton) Kurbanl k koyun (Baş) karkas et elde edildiği varsay m ile soğutulmuş ve dondurulmuş olarak doğrudan ithal edilen S ğ r karkas (Ton) s ğ r karkas dâhil (besi materyali s ğ r hariç) toplam ton civar nda karkas et ithal Tablo 1 incelendiğinde; Türkiye ye ilk parti edilen sığır karkası dâhil (besi materyali sığır hariç) toplam ton civarında karkas et ithal edildiği hesaplanm şt r. (8.022 baş) kasaplık sığırın Mersin Limanı ndan Tablo 1 incelendiğinde; Türkiye ye ilk parti (8.022 baş) kasapl k s ğ r n Mersin girdiği (11), TÜİK 18 Temmuz verilerine 2010 göre; tarihinden Türkiye nin 01 Aralık bir edildiği y ll k toplam hesaplanmıştır. k rm z et üretimi 2009 y l nda 2010 Liman ndan tarihine kadar; girdiği toplam (11), Temmuz baş kasaplık 2010 tarihinden TÜİK verilerine 01 Aral k göre; 2010 Türkiye nin tarihine kadar; bir yıllık toplam tondur (14). Bu süreç içerisinde ithal edilen toplam ton k rm z et, Türkiye ve kurbanlık baş sığır, kasapl k ve baş kurbanl k besi materyali s ğ r, sığır, toplam k rm z baş kasaplık et üretiminin ve kurbanlık %24.36 s na koyun tekabül ile tondur etmektedir. (14). Bu süreç içerisinde ithal edilen top toplam baş besi kırmızı materyali et üretimi s ğ r, yılında baş kasapl k ve kurbanl k ton sığır karkas koyun etinin ile girdiği görülmektedir. Bu süreçte, kasaplık ve kurbanlık sığırlardan zı et üretiminin %24.36 sına tekabül etmektedir. ton s ğ r karkas lam etinin ton girdiği kırmızı görülmektedir. et, Türkiye toplam Bu kırmı- süreçte, EBK taraf ndan aç lan canl hayvan ve k rm z et ithalat ihalelerini kazanan firmalar, ortalama ihale edilen 300 ürünün kg ( cinsi ton), ve miktar koyundan Tablo 15 2 de kg verilmiştir EBK tarafından (3). açılan canlı hayvan ve kırmızı (4.900 ton) karkas et elde edildiği varsayımı ile et ithalatı ihalelerini kazanan firmalar, ihale edilen 4 soğutulmuş ve dondurulmuş olarak doğrudan ithal ürünün cinsi ve miktarı Tablo 2 de verilmiştir (3). Tablo 2: EBK tarafından açılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı ihalelerini kazanan firmalar ile ihale edilen ürünün cinsi ve miktarına ilişkin bulgular. Table 2: The companies awarded the tender of the Meat and Fish Corporation for livestock and red meat import and findings pertaining to the type and quantities. Besi Dondurulmuş Kasapl k Soğutulmuş S ğ r Firma Ad (Ülke) Materyali S ğ r Karkas S ğ r (Ton) Karkas (Ton) S ğ r (Ton) (Ton) Hijazi and Ghosheh Group (Ürdün) Alt ntern Handels Gmbh (Avusturya) Hac lar Helal Et Kombinas (Almanya) Dituria SRO (Slovakya) MB Food A/S (Polonya) Toplam Tablo 2 de görüldüğü üzere EBK arac l ğ yla; ton canl kasapl k s ğ r, ton besi

4 Tablo 2 de görüldüğü üzere EBK aracılığıyla; ton canlı kasaplık sığır, ton besi materyali sığır, ton dondurulmuş ve ton soğutulmuş sığır karkası ithal edilmiştir. EBK tarafından, kasaplık sığırlardan ortalama %60 ( ton) karkas randımanı elde edildiği kabul edilirse, soğutulmuş ve dondurulmuş olarak doğrudan ithal edilen sığır karkası dâhil toplam (besi materyali sığır hariç) ton karkas et ithal edildiği hesaplanmıştır. Türkiye de yılları arası dönemde kırmızı et fiyatlarındaki değişim Türkiye de yılları arasında sığır eti, sığır canlı, koyun eti, koyun canlı ve kesif besi yeminin TEFE-ÜFE ne göre reel fiyatları Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil Şekil 1: 1: Türkiye de yılları y llar arasında aras nda sığır eti, s ğ r sığır canlı, eti, s ğ r koyun canl, eti, koyun canlı eti, ve kesif koyun besi canl yeminin ve TEFE-ÜFE ne kesif besi yeminin göre reel TEFE-ÜFE ne fiyatları. göre reel fiyatlar. Figure 1: 1: Real prices of of beef, beef, cattle, cattle, mutton, mutton, sheep and sheep concentrated and concentrated fattening feed fattening according feed to the according wholesale price to the index-producer wholesale price index-producer between price index years in between Turkey years in Turkey. Şekil 1 de, 2008 yılına kadar sığır eti ve koyun arttığı, kesif besi yemi fiyatının dalgalı bir seyir Şekil 1 de, 2008 y l na kadar s ğ r eti ve koyun eti fiyatlar birbirine paralel bir seyir eti fiyatları birbirine paralel bir seyir izlemesine izlemesine rağmen %1.68 oranında azaldığı tespit rağmen, izlemesine 2008 rağmen, yılından 2008 itibaren y l ndan koyun itibaren eti fiyatının, sığır eti fiyatlarından ayrılış gösterdiği izlen- koyun edilmiştir. eti fiyat n n, s ğ r eti fiyatlar ndan ayr l ş mektedir. gösterdiği Ayrıca, izlenmektedir Ayr ca, yılları arası dönemde y llar Türkiye de aras dönemde TEFE ÜFE ne yılları arasında göre; sığır s ğ r eti, TEFE ÜFE ne eti fiyat n n %160,48, göre; sığır canl eti s ğ r fiyatının fiyat n n %160,48, sığır canlı, koyun eti, koyun canlı ve kesif besi yeminin alım gücü endeksine göre reel fiyatları Şekil %194,04, koyun eti fiyat n n %233,84, canl koyun canlı sığır fiyatının %194,04, koyun eti fiyatının %233,84, fiyat n n canlı %206,51 koyun oran nda fiyatının %206,51 artt ğ, oranında kesif besi 2 de yemi verilmiştir. fiyat n n dalgal bir seyir izlemesine rağmen %1.68 oran nda azald ğ tespit edilmiştir. Türkiye de y llar aras nda s ğ r eti, s ğ r canl, koyun eti, koyun canl ve kesif besi yeminin al m gücü endeksine göre reel fiyatlar Şekil 2 de verilmiştir. 6

5 fiyat n n %206,51 oran nda artt ğ, kesif besi yemi fiyat n n dalgal bir seyir izlemesine rağmen %1.68 oran nda azald ğ tespit edilmiştir. Vet Hekim Der Derg 82(1): 3-13, 2011 Türkiye de y llar aras nda s ğ r eti, s ğ r canl, koyun eti, koyun canl ve kesif besi yeminin al m gücü endeksine göre reel fiyatlar Şekil 2 de verilmiştir. Şekil Şekil 2: 2: Türkiye de yılları y llar arasında aras nda sığır eti, s ğ r sığır canlı, eti, s ğ r koyun canl, eti, koyun koyun canlı eti, ve kesif koyun besi canl yeminin ve alım kesif gücü besi endeksine yeminin göre al m reel gücü fiyatları. endeksine göre reel fiyatlar. Figure Şekil 2: Real 2 de, prices 1985 of beef, y l ndan cattle, mutton, 2010 y l na sheep and al m concentrated gücü endeksine fattening feed göre; according s ğ r eti to the fiyat n n purchasing power index between years in Turkey. Figure 2: of beef, cattle, mutton, sheep and concentrated fattening feed according %27.78, to the purchasing canl s ğ r power fiyat n n index %49.30, between koyun eti fiyat n n years in Turkey. %69.48, canl koyun fiyat n n %54.78 Şekil oran nda 2 de, 1985 artt ğ, yılından kesif 2010 besi yılına yemi alım fiyat n n gücü rağmen dalgal %50.09 bir seyir oranında izlemesine azaldığı rağmen belirlenmiştir. %50.09 endeksine göre; sığır eti fiyatının %27.78, canlı sığır fiyatının %49.30, koyun eti fiyatının %69.48, oran nda azald ğ belirlenmiştir. Türkiye de yılları arasında arpa, 6 canlı koyun Türkiye de fiyatının %54.78 oranında y llar arttığı, aras nda kesif besi yemi göre fiyatının reel fiyatlar dalgalı bir Şekil seyir 3 de izlemesine sunulmuştur. göre reel fiyatları Şekil 3 de arpa, mısır m s r ve kesif ve besi kesif yeminin besi yeminin alım gücü al m endeksine gücü endeksine sunulmuştur. Şekil Şekil 3: 3: Türkiye de yılları y llar arasında aras nda arpa, mısır arpa, ve kesif m s r besi ve yeminin kesif besi alım gücü yeminin endeksine al m göre gücü reel endeksine fiyatları. göre reel fiyatlar. Figure Figure 3: 3: Real prices of barley, of barley, corn and corn concentrated and concentrated fattening feed fattening according to feed the purchasing according power to index the purchasing between power years index between Turkey years in Turkey. Şekil 3 de görüldüğü üzere; 1985 y l ndan 2010 y l na al m gücü endeksine göre; arpa fiyat n n %43.89, m s r fiyat n n %40.89 ve kesif besi yemi fiyat n n %50.09 oran nda azald ğ hesaplanm şt r. Türkiye de y llar aras nda cari fiyatlar üzerinden s ğ r eti ve koyun etinin kesif besi yemi paritesi Şekil 4 de gösterilmiştir. 7

6 Figure 3: Real prices of barley, corn and concentrated fattening feed according to the purchasing power index between years in Turkey. Vet Hekim Der Derg 82(1): 3-13, 2011 Şekil 3 de görüldüğü üzere; 1985 y l ndan 2010 y l na al m gücü endeksine göre; arpa fiyat n n %43.89, m s r fiyat n n %40.89 ve kesif besi yemi fiyat n n %50.09 oran nda azald ğ Şekil 3 de hesaplanm şt r. görüldüğü üzere; 1985 yılından 2010 Türkiye de yılları arasında cari fiyatlar üzerinden sığır eti ve koyun etinin kesif besi yılına alım gücü endeksine göre; arpa fiyatının Türkiye de y llar aras nda cari fiyatlar üzerinden s ğ r eti ve koyun etinin %43.89, mısır fiyatının %40.89 ve kesif besi yemi yemi paritesi Şekil 4 de gösterilmiştir. fiyatının kesif besi %50.09 yemi oranında paritesi Şekil azaldığı 4 de hesaplanmıştır. gösterilmiştir. Figure 4: Concentrated fattening feed parity of beef and mutton over current prices in Turkey between years. Şekil 4 de görüldüğü üzere, 1 kg s ğ r eti ve koyun eti ile 1985 y l nda s ras yla 13,9 kg ve 13,4 kg kesif besi yemi sat n al nabiliyorken, 2010 y l nda ise s ras yla 35,6 kg ve 45,5 Şekil Şekil 4: 4: Türkiye de yılları y llar arasında aras nda cari fiyatlar cari fiyatlar üzerinden üzerinden sığır eti ve s ğ r koyun eti etinin ve kesif koyun besi etinin yemi paritesi. kesif kg kesif besi besi yemi yemi paritesi. sat n al nabilmiştir. Başka bir ifadeyle 1985 y l na göre 2010 y l nda cari Figure 4: Concentrated fattening feed parity of beef and mutton over current prices in Turkey between fiyatlar years. üzerinden; s ğ r eti-kesif yem paritesi %156,01, koyun eti-kesif besi yemi paritesi %239,55 Şekil 4 de oran nda görüldüğü artm şt r. üzere, 1 kg sığır eti ve koyun eti ile 1985 yılında sırasıyla 13,9 kg ve 13,4 kg nın kırmızı et fiyatları üzerine etkisi Canlı hayvan ve kırmızı et ithalat kararları- 7 kesif besi yemi satın alınabiliyorken, 2010 yılında ise sırasıyla 35,6 kg ve 45,5 kg kesif besi yemi Türkiye de Ocak 2006-Kasım 2010 ayları arası k rm z dönemde et sığır fiyatlar eti, sığır üzerine canlı, koyun etkisi eti, koyun Canl hayvan ve k rm z et ithalat kararlar n n satın alınabilmiştir. Başka bir ifadeyle 1985 yılına canlı ve kesif besi yeminin ÜFE ne göre reel fiyatları aras Şekil dönemde 5 de gösterilmiştir. s ğ r eti, s ğ r canl, koyun göre 2010 Türkiye de yılında cari Ocak fiyatlar 2006-Kas m üzerinden; sığır 2010 etikesif yem paritesi %156,01, koyun eti-kesif besi aylar yemi eti, koyun paritesi canl %239,55 ve kesif oranında besi yeminin artmıştır. ÜFE ne göre reel fiyatlar Şekil 5 de gösterilmiştir. Şekil 5: Türkiye de Ocak 2006-Kasım 2010 ayları arası dönemde sığır eti, sığır canlı, koyun eti, koyun canlı ve Şekil kesif 5: besi Türkiye de yeminin ÜFE ne Ocak göre 2006-Kas m reel fiyatları aylar aras dönemde s ğ r eti, s ğ r canl, koyun eti, Figure koyun 5: canl Real prices ve kesif of beef, besi cattle, yeminin mutton, ÜFE ne sheep and göre concentrated reel fiyatlar. fattening feed according to the producer price Figure index 5: in Real Turkey prices of between of beef, January cattle, 2006 mutton, and November sheep and concentrated fattening feed according to the producer price index in Turkey of between January 2006 and November Şekil 5 de, Ocak 2006 dan Kas m 2010 tarihine ÜFE ne göre; s ğ r eti fiyat n n

7 Şekil 5 de, Ocak 2006 dan Kasım 2010 tarihine ÜFE ne göre; sığır eti fiyatının %48.31, canlı sığır fiyatının %65.14, koyun eti fiyatının %48.90, canlı koyun fiyatının %63.42, kesif besi yemi fiyatının %32.95 oranında arttığı tespit edilmiştir. Türkiye de Ocak 2006-Kasım 2010 ayları arası dönemde sığır eti, sığır canlı, koyun eti, koyun canlı ve kesif besi yeminin alım gücü endeksine göre reel fiyatları Şekil 6 da verilmiştir. Şekil 6: Türkiye de Ocak 2006-Kas m 2010 aylar aras dönemde s ğ r eti, s ğ r canl, koyun eti, koyun canl ve kesif besi yeminin al m gücü endeksine göre reel fiyatlar. Figure 6: Real prices of beef, cattle, mutton, sheep and concentrated fattening feed according to the purchasing power index in Turkey for the period of between January 2006 and November Şekil Şekil 6: 6: Türkiye de Ocak 2006-Kasım 2006-Kas m ayları aylar arası dönemde aras dönemde sığır eti, sığır s ğ r canlı, eti, koyun s ğ r eti, canl, koyun koyun canlı ve eti, kesif koyun besi canl yeminin ve alım kesif gücü besi endeksine yeminin göre al m reel gücü fiyatları. endeksine göre reel fiyatlar. Figure 6: Real prices of beef, cattle, mutton, sheep and concentrated fattening feed according to the purchasing Figure power Şekil 6: index Real 6 da, in prices Turkey Ocak for of beef, the 2006-Kas m period cattle, of between mutton, 2010 January aylar sheep 2006 aras and and concentrated dönemde November al m fattening gücü endeksine feed according göre; to the purchasing power index in Turkey for the period of between January 2006 and s ğ r November Şekil eti 6 da, fiyat n n Ocak 2006-Kasım %41.70, canl 2010 s ğ r ayları fiyat n n arası %57.78, Türkiye de koyun Ocak eti fiyat n n Kasım 2010 %42.27, ayları canl arası %27.02 dönemde oran nda arpa, mısır artt ğ ve kesif tespit besi edilmiştir. yeminin alım dönemde koyun fiyat n n alım gücü %56.14, endeksine kesif göre; besi sığır yemi eti fiyat n n fiyatının %41.70, canlı sığır fiyatının %57.78, koyun gücü endeksine göre reel fiyatları Şekil 7 de verilmiştir. aras dönemde al m arpa, gücü m s r endeksine ve kesif göre; besi eti fiyatının Türkiye de Şekil %42.27, 6 da, canlı Ocak koyun 2006-Kas m fiyatının %56.14, 2010 aylar kesif besi yemi fiyatının %27.02 oranında arttığı yeminin tespit s ğ r edilmiştir. eti al m fiyat n n gücü %41.70, endeksine canl göre s ğ r reel fiyatlar fiyat n n Şekil %57.78, 7 de verilmiştir. koyun eti fiyat n n %42.27, canl koyun fiyat n n %56.14, kesif besi yemi fiyat n n %27.02 oran nda artt ğ tespit edilmiştir. Türkiye de Ocak Kas m 2010 aylar aras dönemde arpa, m s r ve kesif besi yeminin al m gücü endeksine göre reel fiyatlar Şekil 7 de verilmiştir. Şekil Şekil 7: 7: Türkiye de Ocak Kasım Kas m 2010 ayları 2010 arası aylar dönemde aras arpa, dönemde mısır ve arpa, kesif besi m s r yeminin ve kesif alım gücü besi endeksine yeminin al m göre reel gücü fiyatları. endeksine göre reel fiyatlar. Figure 7: Real prices of barley, corn, and concentrated fattening feed according to the purchasing power index in Figure Turkey 7: for the Real period prices of between of barley, January corn, 2006 and and November concentrated fattening feed according to the purchasing power index in Turkey for the period of between January 2006 and November Şekil 7: Türkiye de Ocak Kas m 2010 aylar aras dönemde arpa, m s r kesif besi 9 yeminin al m gücü endeksine göre reel fiyatlar.

8 Şekil 7 de, Ocak 2006 Kas m 2010 döneminde al m Araştırma gücü endeksine Makalesi / Research göre; Article arpa Vet Hekim Der Derg 82(1): 3-13, 2011 fiyat n n %11.62, m s r fiyat n n %30.57, kesif besi yemi fiyat n n %27.02 oran nda artt ğ tespit Şekil edilmiştir. 7 de, Ocak 2006 Kasım 2010 döneminde alım Türkiye de gücü endeksine Ocak göre; Kas m arpa fiyatının 2010 aylar sı cari aras fiyatlar cari üzerinden fiyatlar sığır üzerinden eti ve koyun s ğ r eti etinin ve Türkiye de Ocak Kasım 2010 ayları ara- %11.62, mısır fiyatının %30.57, kesif besi yemi kesif besi yemi paritesi Şekil 8 de gösterilmiştir. fiyatının koyun etinin %27.02 kesif oranında besi yemi arttığı paritesi tespit edilmiştir. Şekil 8 de gösterilmiştir. Şekil Şekil 8: 8: Türkiye de Ocak Kasım Kas m ayları aylar arası dönemde aras dönemde cari fiyatlar cari üzerinden fiyatlar sığır üzerinden eti ve koyun s ğ r etinin ve kesif koyun besi etinin yemi paritesi. kesif besi yemi paritesi. Figure 8: Concentrated fattening feed parity of beef and mutton over current prices in Turkey for the period of between Figure January 8: Concentrated 2006 and November fattening feed parity of beef and mutton over current prices in Turkey for the period of between January 2006 and November Şekil 8 de görüldüğü üzere, 1 kg sığır eti ve koyun etinden 2006 yılı Ocak ayında sırasıyla 28.2 Türkiye de ilerleyen yıllarda 5 Nisan 1994 ekono- çekilmeler meydana gelmiştir (2, 5, 7). Ayrıca, kg ve 31.6 Şekil kg kesif 8 de besi görüldüğü yemi satın üzere, alınabiliyorken, 1 kg s ğ r mik eti ve istikrar koyun programı etinden ve yılı y l ekonomik Ocak ay nda krizi 2010 yılı Kasım ayında ise sırasıyla 31.5 kg ve s ras yla 28.2 kg ve 31.6 kg kesif besi yemi sat n gibi al nabiliyorken, bazı önemli darboğazlar 2010 y l da Kas m yaşanmıştır. ay nda ise 35.4 kg kesif besi yemi satın alınabilmiştir. Başka Türkiye hayvancılık sektörü, 1980 li yılların bir s ras yla ifadeyle 31.5 bu periyotta kg ve cari 35.4 fiyatlar kg kesif üzerinden; besi yemi sığır eti-kesif besi yemi paritesi %11.55, koyun eti sat n al nabilmiştir. Başka bir ifadeyle bu ortalarından itibaren önemli ölçüde ithalat baskısı altında kalmış; verilen tavizlerle, 1991 yılına kesif periyotta besi yemi cari fiyatlar paritesi %12.00 üzerinden; oranında s ğ r artmıştır. eti-kesif besi yemi paritesi %11.55, koyun eti kesif besi kadar sıfır gümrükle, daha sonraki yıllarda fonlarla kısmen dengelemek suretiyle ithalata devam yemi paritesi %12.00 Tartışma oran nda ve Sonuçartm şt r. Türkiye de kırmızı et fiyatlarının yıllar itibariyle gösterdiği değişimi, besi işletmelerinin en şük kaliteli mal ihraç edilen ülkeler kategorisine edilmiştir. Türkiye 1995 yılına gelindiğinde, dü- önemli girdi unsurlarından olan yem fiyatları Tart şma ve sokulmuş ve Sonuç ve Cumhuriyet tarihinde ilk olarak kemiksiz et ithalatına izin verilmiştir. Mart 1996 da canlı hayvan fiyatları ile birlikte değerlendirmek Türkiye de k rm z et fiyatlar n n y llar itibariyle gösterdiği değişimi, besi gerekmektedir. Bu araştırmada, Türkiye de yaşanan işletmelerinin önemli ekonomik en önemli olaylar girdi ile canlı unsurlar ndan hayvan ve olan zın yem kırmızı fiyatlar et talebini ve azaltmış, canl hayvan uluslararası fiyatlar alanda ile ortaya çıkan Deli Dana Hastalığı (BSE), halkımı- kırmızı et ithalatı kararlarının, yılları yaşanan bu sağlık sorunu, hayvancılık sektörünü birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu araşt rmada, arasındaki dönemde kırmızı ette meydana gelen olumsuz Türkiye de etkilemekle birlikte, yaşanan kırmızı önemli et ekonomik ithalatının fiyat olaylar değişimleri ile canl üzerine hayvan etkileri ve incelenmiştir. k rm z et ithalat durdurulması kararlar n n, gibi bir sonucun ortaya y llar çıkmasını aras ndaki sağlamıştır (2). dönemde Hayvancılık k rm z sektörünü ette meydana de yakından gelen fiyat ilgilendiren 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleri Deli Dana Hastalığının uluslararası alanda so- değişimleri üzerine etkileri incelenmiştir. çerçevesinde Hayvanc l k et ve hayvansal sektörünü ürünler de destekleme yak ndan ilgilendiren run olarak ortaya 24 Ocak çıktığı ekonomik ve 1997 yıllarında istikrar kapsamından çıkarılmıştır. Türkiye de bu tarihi izleyen süreçte, kasaplık hayvan ve et dış ticaretin- kırmızı et reel fiyatları düşmüştür. Türkiye de has- azalan sığır eti talebi nedeniyle canlı hayvan ve tedbirleri çerçevesinde et ve hayvansal ürünler destekleme kapsam ndan ç kar lm şt r. deki Türkiye de politikalar bu ile tarihi kasaplık izleyen gücün süreçte, üstünde kasapl k hayvan talığın hayvan etkisiyle ve d ş kırmızı ticaretindeki ithalatından politikalar vazgeçilmiş, yurtiçi toplam kırmızı et arzında meydana ge- ile kesimleri sonucu hayvan varlığında önemli sayısal kasapl k azalmalar gücün ve dolayısıyla üstünde hayvan hayvansal kesimleri üretimden sonucu len hayvan azalmanın varl ğ nda sonucu olarak önemli da say sal 1998 yılında azalmalar canlı

9 hayvan ve kırmızı et fiyatlarının reel olarak arttığı gözlemlenmiştir. Hayvancılık sektöründe ve hayvansal ürünler piyasasında müdahale kuruluşu olarak önemli görevler yapan, bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 1992 yılında, zamansız özelleştirme kapsamına alınması ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilen özelleştirmeler, sektörü olumsuz yönde etkileyen diğer bir faktör olmuştur. Bu kapsamda EBK kısmen, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), ve Yem Sanayi (YEM-SAN) tamamen özelleştirilmiştir. Cevger ve Sakarya (5), Türkiye nin kırmızı et ithalatı için, yılları arasında, yıllara (damızlık hayvanlar hariç) göre ithalat miktarı değişmekle birlikte, toplam 342 milyon dolar ödediğini bildirmişlerdir. Türkiye de 1997 yılından 2010 yılına kadar damızlık hayvanlar hariç kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatı yapılmamıştır. Son iki yılda, uzun yıllardır devam eden hayvancılık politikalarının ve hayvancılığın yapısal sorunlarının bir sonucu olarak, önce koyun keçi eti fiyatlarında, ardından sığır eti fiyatlarında reel artışlar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda, EBK toplam ton canlı hayvan (besi materyali dâhil) ithalatı yapmış olup (6), bakanlar kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2011 tarihine kadar ithalat kontenjanı olan ton canlı hayvan miktarına ulaşana kadar ithalat yapmaya devam edecektir (12). Araştırma bulgularında; 1985 yılından 2008 yılına kadar sığır eti ve koyun eti fiyatlarının birbirine paralel bir seyir izlediği ve aradaki fiyat farkının belirli bir düzeyin üzerine çıkmadığı görülmektedir. Ancak, sığır eti ve koyun eti arasında görülen fiyat dengesi, 2008 yılından itibaren koyun etinde, sığır etine göre daha yüksek oranda görülen reel fiyat artışlarıyla bozulmuştur. Çalışmada, yılları arasında; besi işletmelerinin en önemli girdilerinden kesif yem fiyatlarının zaman içerisinde reel olarak azaldığı tespit edilmiştir. Besi işletmelerinin diğer önemli girdi kalemi olan canlı hayvan reel fiyatlarındaki artış; oransal olarak sığır için sığır eti fiyatından fazla, koyun için koyun eti fiyatından az olmuştur. Türkiye de 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar programı ve 2001 yılı ekonomik krizi, yüksek oranlı enflasyon ve devalüasyonların yaşanmasına neden olmuştur (13). Araştırmada, TEFE ne göre reel fiyat serileri için, 1994 yılında sığır ve koyun eti fiyatlarının bir önceki yıla göre düştüğü, fakat 1995 yılında ise 1993 yılı düzeylerine geri çıktığı görülmüştür. Ancak alım gücü endeksine göre reel fiyat serileri için, 1994 yılında yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle halkın alım gücünde meydana gelen azalmadan dolayı, sığır ve koyun eti fiyatlarının 1993 yılına göre yıllarında artış gösterdiği belirlenmiştir. Türkiye de 2001 yılı ekonomik krizinin olduğu dönemde, sığır ve koyun eti fiyatı reel olarak düşmüş olmasına rağmen, 2002 yılında 2000 yılı düzeylerine çıkmış ve 2003 yılından itibaren de dengelenmiştir. Araştırmada, Ocak 2006 Kasım 2010 ayları arasında sığır ve koyun etindeki reel fiyat artışının, canlı sığır ve koyun fiyatındaki artıştan az, kesif besi yemi fiyat artışından ise fazla oranda gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumdan, sığır ve koyun besiciliği maliyet kalemleri içerisinde giderek yem maliyetinin oransal olarak azaldığı, besi materyali maliyetinin ise göreli olarak arttığı sonucu çıkmaktadır. Koyun eti yılları arasında ortalama fiyatlar üzerinden; reel olarak 1.69 TL lik ( TL) fiyat aralığında dalgalanırken, 2009 yılında 2008 yılına göre 5.96 TL (%51.40), 2010 yılında ise 2008 yılına göre 7.95 TL (%68.54) artış göstermiştir. Diğer taraftan sığır eti yıllık ortalama reel fiyatı yılları arasında 1.26 TL lik ( TL) fiyat aralığında dalgalanırken, yalnızca 2010 yılında 2009 yılına göre 4.14 TL (%37.02) artmıştır. Koyun eti fiyatı Kasım 2008 den sonra bazı aylarda 3 TL ye (yaklaşık %16) ulaşan reel fiyat artışları göstererek yükselmiş ve sığır eti ile olan fiyat farkını artırmaya başlamıştır. Kasım 2008 ayından Kasım 2010 ayına koyun eti fiyatı reel olarak %72.07 oranında artmış olup, bazı aylarda Kasım 2008 ayına göre artışlar reel olarak %98.35 oranı düzeylerine ulaşmıştır. Sığır eti fiyatı Ağustos 2009 ayından sonra bazı aylarda 2 TL ye (yaklaşık %14) ulaşan reel fiyat 11

10 artışları göstererek yükselmeye başlamıştır. Ağustos 2009 ayından Kasım 2010 ayına sığır eti fiyatı reel olarak %57.24 oranında artmıştır. Son 2 yılda koyun eti fiyatlarındaki artışlar, sığır eti fiyatlarına göre daha inişli çıkışlı ve düzensiz bir trend izlemiştir. Son canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kararının alındığı Nisan 2010 ayından sonra, Mayıs ve Haziran ayında reel olarak; Nisan ayına göre sığır eti fiyatı %15.27, koyun eti fiyatı ise %12.54 oranında azalmıştır. Sığır eti fiyatı Haziran 2010 ayından Kasım 2010 ayına (Ekim 2010 da %1.56 oranında fiyat azalışı hariç) bir önceki aya göre devamlı bir reel artış göstermiştir. Diğer taraftan koyun eti fiyatı Haziran 2010 ayından Kasım 2010 ayına en yüksek reel fiyattan en düşük reel fiyata %18.59 oranında dalgalanmıştır. İthalat kararı 30 Nisan 2010 tarihinde alınmasına rağmen, ilk parti ithal canlı hayvan Türkiye ye 18 Temmuz 2010 tarihinde ulaşmıştır (3,9). Söz konusu hayvanların kesimi yapacak kombinalara yurtiçi nakilleri ve kesim sürecide dikkate alınırsa Türkiye piyasasına ilk ithal etin Temmuz ayının sonunda sürüldüğü söylenebilir. Türkiye piyasasına ilk ithal etin girmesi, Temmuz 2010 tarihinden sonra alınan 6 tane ilave BKK ve toplamda piyasaya giren ton kırmızı ete rağmen, sığır ve koyun eti fiyatları Temmuz ayından itibaren reel olarak yükselmiştir. Canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının kırmızı et fiyatları üzerine etkisi, ithalat kararının alındığı ancak fiili olarak kırmızı etin Türkiye piyasasına henüz girmediği Mayıs Haziran 2010 aylarında kendini göstermiştir. Mayıs Haziran 2010 ayları arası sığır etinde meydana gelen fiyat düşüşlerinde; besicilerin ithalat kararı ile karkas et fiyatlarının aşırı derecede düşeceği endişesi taşıması ve kasaplık hayvanları besi sonu ağırlığına ulaşmadan kestirmeleri sonucu arzda yaşanan dönemsel artışın etkili olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak; yıllar içerisinde yaşanan ekonomik krizler ve sektörel politika değişiklikleri (kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatı kararı gibi) hayvancılıkla uğraşan kesimlerde tedirginlik yaratmıştır. Son dönemlerde canlı hayvan ve kırmızı et fiyatlarındaki istikrarsızlık sonucu artan mali risk, besicilerin üretimle ilgili hedef ve beklentilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Gelinen noktada, ithalatın başlaması ile Türkiye yıllık kırmızı et üretiminin yaklaşık %24 ü kadar kırmızı etin piyasaya girmiş olması nedeniyle; kısa dönemde ithalat kararından vazgeçilmesi durumunda, kırmızı et tüketici fiyatlarında yükselişler ve uzun dönem sürecek bir istikrarsızlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle ithalat ile ilgili kararın gözden geçirilmesi ve tedricen azaltılması, bunun da kamuoyu ve üretici kesimlerle paylaşılması, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda orta ve uzun vadede, damızlık hayvan yetiştiriciliği işletmelerine yönelik teşvik ve desteklemelerle besi materyali üretiminin artırılması hedeflenebilir. Başta yem ve besi materyali olmak üzere üretici girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretim ve verimlilik artışı ile hayvancılık işletmelerinde ölçek ve yatırıma dönük akılcı politikaların izlenmesinin; uygulanan ithalat politikasının durdurulması sonucunu doğal olarak yaratacağı düşünülmektedir. Kaynaklar 1. Aral S (1971): Memleketimizde et ve mamullerinin sürümünde Et ve Balık Kurumu nun yeri ve önemi. Doktora Tezi. Ankara 2. Aral S, Cevger Y (2000): Türkiye de Cumhuriyet ten günümüze izlenen hayvancılık politikaları. Türkiye 2000 Hayvancılık Kongresi, 31 Mart-2 Nisan 2000, Sayfa:35-68, Ankara 3. ATB (2010): Fiyat bülteni ve arşiv verileri. Ankara 4. Capital (2010): Capital infocard. Capital Dergisi, Sayı:2010/12, İstanbul 5. Cevger Y, Sakarya E (2006): Meat prices and factors affecting them in Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 30(1), EBK (2010): Et ve Balık Kurumu faaliyetleri. Erişim: Erişim Tarihi: Kaygısız HF (2001): Uygulanan genel ekonomik politikaların hayvancılık sektörü üzerindeki etkileri. İktisat Derg, 412, KKGM (2010): Canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin veriler. Ankara 9. Resmi Gazete (2010a): Et ve Balık Kurumu genel müdürlüğünce kullanılmak üzere damızlık 12

11 olmayan canlı sığır ve sığır eti ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar. Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: Resmi Gazete (2010b): Et ve Balık Kurumu genel müdürlüğünce kullanılmak üzere damızlık olmayan canlı sığır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar. Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: Resmi Gazete (2010c): İthalat rejimi kararına ek karar (6 adet). Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 27665; Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 27671; Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 27704; Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 27743; Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 27793; Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: (3. Mükerrer) 12. Resmi Gazete (2010d): Et ve Balık Kurumu genel müdürlüğünce kullanılmak üzere damızlık olmayan canlı sığır ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar. Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: TÜİK (2010a): Enflasyon ve fiyat istatistikleri. Erişim: Erişim Tarihi: TÜİK (2010b): Hayvancılık istatistikleri. Erişim: Erişim Tarihi: Türkiyem-Bir (2010): Yem istatistikleri. Erişim: Erişim Tarihi: Geliş Tarihi: / Kabul Tarihi: Yazışma Adresi: Arş. Gör. Erol AYDIN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD 36100, Paşaçayırı-KARS Tel: e-posta: 13

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (24) 35-4 KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER Arzu KAN Mithat DİREK Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,Konya ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Kırmızı Et Üretimi: TUİK kırmızı et üretim istatistiklerini üçer aylık dönemler halinde yayınlamaktadır. Toplam kırmızı et üretimi

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005

ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ET VE ET ÜRÜNLERİ DURUM VE TAHMİN: 2004/2005 Livestock Situation and Outlook: 2004/2005 EEÜDT/ 131 /Nisan 2005 Proje Ekibi Dr.Yıldırım İÇÖZ (Proje Lideri) Alkan DEMİR

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. 34 (4), 361-366, 2003 Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Vedat DAĞDEMİR Avni BİRİNCİ Tecer ATSAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum (dagdemir@atauni.edu.dr)

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Samsun ilinde sığır eti pazarlamasının yapısal durum ve aracı marjları üzerine bir araştırma*

Samsun ilinde sığır eti pazarlamasının yapısal durum ve aracı marjları üzerine bir araştırma* Samsun ilinde sığır eti pazarlamasının yapısal durum ve aracı marjları üzerine bir araştırma* Ayşin YAZICI** Öz: Araştırmada Samsun İli kasaplık sığır ve sığır eti pazarlama yapısı incelenmiş ve bu piyasada

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,71 e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarının yıllık artış

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI. Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ*

İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI. Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ* İstanbul Ünİv. Vet. Fak. Derg. 28(1), 143-153,2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. istanbul 28 (1), 143-153,2002 İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ* The

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ulusal Kırmızı Et Konseyi; 5488 sayılı Tarım Kanununun 11.maddesinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI

AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI Yılmaz ARAL 1 Savaş SARIÖZKAN 2 1 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD. Dışkapı-ANKARA. 2 Erciyes Üniversitesi

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002

ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ET VE ET MAMULLERİ DURUM VE TAHMİN: 2002 Livestock Situation and Outlook: 2002 EEMDT/ 80 /Kasım 2001 Proje Ekibi Yakup Erdal ERTÜRK (Proje Lideri) Dr. Sibel TAN Et

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Oran: Et fiyatlarına müdahale, besiciyi bitirir! Tarih : 18.08.2013 ET ÜRETİCİSİ İTHALATLA TERBİYE EDİLEMEZ CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AKP nin, uyguladığı üreticiyi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Engin SAKARYA Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Türkiye

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015

2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015 2015 Temmuz SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 27 Temmuz 2015 Temmuz ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 27 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Haziran

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYA DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 11.10.2012 Yönetici Özeti Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Ağustos ayında Temmuz ayına göre yüzde

Detaylı

Sayı: 2015-09 / 14 Mayıs 2015 EKONOMİ NOTLARI. Enerji Fiyatları ve Parite Değişimlerinin İhracat ve İthalat Fiyatlarındaki Değişime Katkısı Okan Eren

Sayı: 2015-09 / 14 Mayıs 2015 EKONOMİ NOTLARI. Enerji Fiyatları ve Parite Değişimlerinin İhracat ve İthalat Fiyatlarındaki Değişime Katkısı Okan Eren EKONOMİ NOTLARI Enerji Fiyatları ve Parite Değişimlerinin İhracat ve İthalat Fiyatlarındaki Değişime Katkısı Okan Eren Özet: Bu çalışma, Türkiye nin altın hariç ihracat ve ithalat birim değer endekslerinde

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI

DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI Engin SAKARYA 1 Erol AYDIN 2 1 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

Current Status of Cattle, Sheep and Goat Breeding in Turkey

Current Status of Cattle, Sheep and Goat Breeding in Turkey Van Vet J, 2015, 26 (2) 111-117 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Review e-issn: 2149-8644 Current Status of Cattle, Sheep and Goat Breeding in Turkey Abdurrahman KÖSEMAN

Detaylı

HAYVANCILIK POLİTİKASINDA FİYAT DENKLEMİ

HAYVANCILIK POLİTİKASINDA FİYAT DENKLEMİ HAYVANCILIK POLİTİKASINDA FİYAT DENKLEMİ Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim Türkiye Hayvancılığı geçmişten bu yana ciddi problemlerle birlikte var olmuştur. Problemler ve çözüm önerileri genelde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

666

666 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 666 1. SEKTÖRÜN TANIMI Diğer ulaşım araçlarının imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

Avrupa da Süt Fiyatları Ucuz mu?

Avrupa da Süt Fiyatları Ucuz mu? Avrupa da Süt Fiyatları Ucuz mu? www.turkvet.biz / www.turkvet.org Ülkemizde üretici süt fiyatlarının biraz kıpırdanmasında hemen her ortamda Dünya nın en pahalı sütünü içtiğimiz gündeme gelir. Bu konuda

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,9 a yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının

Detaylı

An Overview to Live Animal and Red Meat Imports of Turkey

An Overview to Live Animal and Red Meat Imports of Turkey Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 75-79, 2011 Türkiye nin Canlı ve Kırmızı Et İthaline Genel Bir Bakış Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 28 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,22 oranında artmış ve 27 yıl sonu enflasyonu yüzde 8, olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatlarında yılın ikinci yarısından

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 2.12.215 Sayı 45 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve

Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve YUMURTA SEKTÖRÜ Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama 4.5-5 aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve üretim döneminde de arz ve talep dengesini

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 20

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 20 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 20 Süt Sektörü Pazar Analizi... 21 MEVZUAT... 23 UKON ARALIK AYI FAALİYETLERİ...

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Yılında Hazırgiyim

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1 ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 65-70 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 04.08.2013 Yayına Kabul Tarihi: 31.12.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Yalçın Tahtalı Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI LIK A R A 6 201 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı