T. Alp Ikizler, MD Catherine McLaughlin-Hakim Professor, Medicine Vanderbilt University Medical Center

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. Alp Ikizler, MD Catherine McLaughlin-Hakim Professor, Medicine Vanderbilt University Medical Center"

Transkript

1 Son Donem Bobrek Hastalarında Beslenme Sorunlari: Etyolojik Faktorler ve Tedavi Yaklasimlari T. Alp Ikizler, MD Catherine McLaughlin-Hakim Professor, Medicine Vanderbilt University Medical Center

2 Kronik Diyaliz Hastalarında Ölüm Oranları Son 15 yıllık ölüm oranlarında belirgin iyilesme gorulmuyor 68% 66% 66%

3 3 2 58,058 HD patients: , DaVita Kalantar-Zadeh et al, NDT 2005 U n a d ju ste d C a se-m ix M IC S Stable Albumin Rise in Albumin Survival < to to to to to +0.3 > Drop in serum albumin Increased serum albumin S e ru m A lb u m in C h a n g e (g /d L p e r q u a rte r) ALL-CAUSE All-Cause Death Hazard Ratio Ratio Unchanged Drop in Albumin Death Average Serum Albumin Change (g/dl) in 6 months

4 Tükenme (Wasting)/Kaşeksi l AIDS: 5-15% l Kanser: 20-50% l Đleri yaş:5-25% l HD>KBH: 5-60% l >30% kas kaybı n Ölüm riskinde artis Infeksiyon (Pnomoni) Kalp-damar hastaliklari

5 Böbrek hastalıklarında protein-enerji kaybının nedenleri ve klinik bulgularının Şeması ISRNM - Kidney International

6 Đnsanlarda Protein Dengesi Protein Sentezi Protein Yıkımı Büyüme Sentez > Yıkım Tükenme Yıkım > Sentez Strateji: Maksimum Protein sentezi Minimum protein yıkımı

7 Đleri Dönem Kronik Böbrek Hastalıklarında Malnutrisyonun önlenmesi ve/veya Tedavisi Günlük diyetle ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik diyaliz hastalarında beslenmenin sağlanması Đntradiyalitik parenteral nutrisyon (IDPN) Oral suplementler Egzersiz Anabolik hormonlar

8 Hemodiyalize bağlı Net Katabolizma ve Diyaliz Esnasinda Beslenme l l Membranların biyokimyasal yapısı n HD membranları ile ilişkili kompleman aktivasyonu ile birlikte protein katabolizmasında artış Gutierrez & Bergstrom Kidney Int 1990 Membran porlarının boyutu n Hemodiyaliz sırasında amino asit kaybı (? Daha geniş porlardan daha yüksek kayıplar) Wolfson & Kopple Kidney Int 1989 Ikizler & Hakim Kidney Int 1994

9 Hipotez: IDN HD e bağlı total vücut ve kas protein katabolizmasını kompanze ederek net protein anabolizması sağlar. IDN Amino Asitler Dekstroz Lipidler Besin kullanımı + Insulin (anabolik hormon) + Enerji kullanımı HD ilişkili total vücut ve iskelet kası katabolizmasın kompanse edilmesi Net protein anabolizması

10 Plazma arteriyel aminoasitleri Total AA Esansiyel olmayan Esansiyel AA Dallı zincirli AA (µmol/l) µmol/l p<0.05 Control Pre HD During HD Post HD µmol/l p<0.05 IDPN Pre HD During HD Post HD Pupim et al, JCI, 2002

11 Đleri Dönem Kronik Böbrek Hastalıklarında Malnutrisyonun önlenmesi ve/veya Tedavisi Günlük diyetle ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik diyaliz hastalarında beslenmenin sağlanması Đntradiyalitik parenteral nutrisyon (IDPN) Oral suplementler Egzersiz Anabolik hormonlar

12 Serum albumin (g/dl) SGA score * 2 months Baseline 3-Month 6-Month N=85 N=68 N=61 N=49 N=48 N=42 N=39 N=85 N=49 N=39 Caglar, Hakim, Ikizler Kidney Int, 2002 Kidney international, 2002

13 AJKD 2005

14 The French Intradialytic Nutrition Evaluation study (FineS) N Cano, D Fouque, H Roth, R Azar, M Aparicio, B Canaud, P Chauveau, C Combe, M Laville, X Leverve and the French Study Group on Nutrition in Hemodialysis Action Thématique Concertée Nutrition FineS JASN 2007

15 FineS dizaynı Malnutre MHD hastalar 182 hasta Oral suppl Bir yıl boyunca Oral suppl + IDPN Bir yıl boyunca Takip süresi: iki yıl (ttedavi periyodu + bir yıl) Vizitler günleri, 0 ve 3, 6, 12, 18 ve 24 aylar FineS JASN 2007

16 Nutrisyonel Tedaviler Oral suplement: 5.4 kcal/kg/d 0.42 g protein/kg/d IDPN : 13.8 kcal/kg/hd (5.9 kcal/kg/d) 0.62 g AA/kg/HD (0.27 g AA/kg/d) Nitrojen ihtiyacı: standard AA solusyonu Enerji ihtiyacı: 50% standart yağ emülsiyonu 50% glukoz FineS JASN 2007

17 Sonuçlar:Nutrisyonel durum Serum albumin, g/l NS Months Serum prealbumin, mg/l NS Months Kontrol grubu IDPN grubu FineS JASN 2007

18 Hasta Sağ Kalımı Hasta kümülatif sağkalımı Logrank p = 0.33 NS Days Ortalama Kmülatif Sağkalım: Ölüm: Kontrol: n = 36, IDPN: n = 40 77% 1. yılda, 58% 2. yılda FineS JASN 2007

19 FINE çalışmasında önemli gözlemler nelerdir? KHD hastalarında oral ile oral +parenteral nutrisyonla karşılaştırıldığında nutrisyonel belirteçler ve sağkalım üzerine etkilerinde herhangi bir fark izlenmemiştir. Her iki gruptada eşit ve yeterli miktarda protein ve enerji sağlanmıştır. Nutrisyonel suplementasyon nutrisyonel belirteçleri düzeltir. Eğer KDOQI de belirtilen hedef protein ve enerji alımı sağlanırsa (> 1.2 g/kg/gün ve > 30 kcal/kg/gün, sırasıyla) Bu sonuçlar KDOQI diyet protein ve kalori alım kılavuzunun uygunluğunu doğrulayan datalardır. KHD hastalarında genel olarak nutrisyonel tedaviler artmış sağkalım ile ilişkilidir. Bu çalışma tedavisiz kolu içermemektedir.

20 Đleri Dönem Kronik Böbrek Hastalıklarında Malnutrisyonun önlenmesi ve/veya Tedavisi Günlük diyetle ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik diyaliz hastalarında beslenmenin sağlanması Đntradiyalitik parenteral nutrisyon (IDPN) Oral suplementler Egzersiz Anabolik hormonlar

21 Rezistan Egzersizin Kas Protein Döngüsüne Etkisi Egzersiz (resistance yada endurance) sağlıklı populasyonda tek başına protein sentezini artırır.

22 NEXT Nandrolone and EXercise Çalışması 80 hemodiyaliz hastası Randomize, çift kör, 3 ay: Nandrolone decanoate mg IM/hafta Plasebo HD boyunca Resistance egzersiz+ plasebo RE + ND Vücut kompoziyonu ve fonksiyonlarındaki değişiklikleri karşılaştırılması Kilo, lean body mass, Kas kitlesi kuvvet, fiziksel aktivite, fiziksel performans, fiziksel fonksiyonun selfmonitorizasyonu

23

24 Rezistan Egzersizle Birlikte IDON un Uzun Dönem Etkileri Dong et al. JRN (2010) In Press

25 Rezistan Egzersizle Birlikte IDON un Uzun Dönem Etkileri Dong et al. JRN (2010) In Press

26 Ağır üremi büyüme hormonu ve IGF-1 direnci ile ilişkilidir n n n n n KBY li çocuklarda gelişme geriliği Replasman tedavileri ile azaltılır Besin etkinliğinin azalması Ağır üremide IGF-I konsantrasyonu düşer Üremik ratlarda karaciğer, kalp ve iskelet kas hücrelerinde rekombinat GH nun IGF-I gen ekspresyonu etkisinin ciddi oranda azaldığı tespit edilmiştir.? Üremide GH reseptörleri azalmaktadır (Rabkin et al) Muhtemel post-gh reseptör defekti

27 Post GH-reseptor eptor JAK2 signal transducer ve STAT transdüksiyon yolağındaki defektler üremide GH rezistansına neden olmaktadır. Rabkin et al. Pediatr Nephrol (2005) 20:

28 NN Çalışma Dizaynı Düşük doz hgh tedavisi Orta doz hgh tedavisi Kayıt Đzlem Yüksek doz hgh tedavisi Plasebo Max. 3 hafta 6 ay

29 NN (rhgh Faz 2) Sonuçlar Etkinlik serum albumininde güçlü trend GH tedavisi sırasında LBM/BW önemli ölçüde düzelme Change in serum albumin (g/l) Placebo hgh low hgh medium Treatment groups p = 0.06 hgh high placebo hgh low hgh medium hgh high Lean body mass/body weight **p<0.004 compared to placebo Time (months) ** hgh high ** hgh low hgh medium ** Placebo Feldt-Rasmussen et al, 2007 JASN

30 TERMINATED

31 Üremik Protein Enerji Kaybı Sendromu Üremik protein enerji kaybı sendromunun etiyolojisi multifaktoriyeldir. diyetin azalması + HD ilişkili katabolizma + Inflamasyon + Insulin resistance -> tükenme -> mortalite ve morbiditede Nutrisyonel müdahaleler -> uygun ve emniyetli; IDPN veoral besinler HD ilişkili katabolizması parsiyel olarak geri döndürebilir (primer olarak aminoasit havuzunu yeniden doldurarak)

32 Projections for the US ESRD Population Regarding Possible Lives Saved With an Intervention That Improves Nutritional Status in Patients With Serum Albumin 3.5 g/dl Journal of Renal Nutrition 2007

33 Projections for the US ESRD Population Regarding Potential Cost Savings From an Intervention That Improves Nutritional Status in Patients With Serum Albumin < 3.5 g/dl Journal of Renal Nutrition 2007

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır.

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:113-120 Yeni antidiyabetik ilaçlar Kubilay Ükinç 1, Alper Gürlek 2, Aydan Usman 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ

FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ Fruktoz, yapısal olarak glukoz ile aynı kimyasal formüle sahip (C 6 H 12 O 6 ), ancak glukozda birinci karbondaki

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı