EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)"

Transkript

1 EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı : Dr. İsmail KURAN 2. Doğum Tarihi : 21/12/ Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Y.Lisans Doktora Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5. Akademik Ünvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Aralık 2000 Profesörlük Tarihi : Temmuz Bilimsel Yayınlar : YAYIN LİSTESİ Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kuran,İ.,Aydın,H.,Albayrak,Y.: Dudak kanserlerinde cerrahi tedavi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 22:1, Kuran,İ.,Kut Aydın,H.: Meme bölgesi yanıklarında onarım ilkeleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 23:1, Çokneşeli,B.,Çetinkale,O.,Kuran,İ.: Bir Nager Akrofasial Dizostoz olgusu. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. s:576, Kuran,İ.,Kuran,B.,Akansel,G.,Kut,H.: El bileği ve parmak eklemi hareketlerinin goniometrik ve radyografik olarak karşılaştırılması. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. s:186, Kuran,B.,Kuyrukçuoğlu,A.,Kuran,İ.: Spinal kord yaralanmaları sonrası gelişen bası yaralarının tedavisinde TENS uygulaması. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi. 14:13, Aydın,H.,Kuran,İ.,Yaman,S.: Yara ve Tedavisi. Nobel Tıp Kitapevi. İstanbul, Kuran,I.,Kut,H.: Comparison of fetal skin allograft survival with that of adult skin allograft in outbred strain rats. European Journal of Plastic Surgery. 14:271,1991.

2 8. Kuran,B.,Kuran,İ.,Alpay,U.,Buluş,H.,Boneval,F.: Bir olgu nedeniyle ekstansör tendon yaralanmalarında erken mobilizasyon. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi. XV(4),212, Kuran,İ.,Aydın,H.,Keskin,N.: Slayt arşivlemesinde kullandığımız yöntem. Klinik Gelişim. 4:1056, Kuran,I.,Kut,H.,Usta,A.: A cadaveric study with technovit vital dye:the arterial blood supply and the rotational arch of masseter and temporalis muscle. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:35, Aydin,H.,Kuran,I.: Elimination of a giant pigmented nevus using tissue expansion. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:135, Kuran,İ.,Alpay,U.,Aydın,H.: İnverted nipple sadece estetik bir sorun mudur? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:44, Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Tek taraflı dudak yarığına bağlı burun deformitelerinin sekonder düzeltilmesinde yeni bir teknik:açık ters U insizyon tekniği. Klinik Gelişim. 5:1904, Aydın,H.,Keskin,N.,Kuran,İ.,Kuran,B.,Buluş,H.: Fleksör tendon onarım sonuçlarının total aktif hareket ölçümlerine göre değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 26:270, Aydın,H.,Alpay,U.,Kuran,İ.: Saçlı deri defektlerinin doku genişletme yöntemiyle onarımı. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 4:427, Kuran,B.,Kuran,İ.,Aydın,H.: Digital sinir kesisi nedeniyle ameliyat edilmiş olgularda duyu değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 27:104, Aydın,H.,Kuran,I.: Reconstruction of big toe dorsum with fascial flap. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 27:45, Kebudi,A.,Ercan,M.,Otçu,A.,Kuran,İ.,Çelebi,T.: Filloides tümörü, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 3:388, Kuran,İ.,Aydın,H.,Özcan,H.,Yavaş,F.: Hastanemizde ilk mikrovasküler serbest doku aktarımı. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 3:367, Kuran,İ.,Borataç,Ü.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Önkol ve elin yumuşak doku defektlerinde kayma yüzeyi sağlayan flepler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 27:15, Kuran,B.,Kuran,İ.,Agar,Y.,Boneval,F.: Romatoid artritte el deformitelerinin dağılımı ve kavrama gücü ile ilişkisi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 4(3):160, Korkut,T.,Aytekin,A.,Kuran,İ.,Baş,L.: Ayaktaki staz ülserlerinin tedavisinde subfasiyal ven ligasyonu ile birlikte deri grefti uygulaması. Türk Plastik Cerrahi

3 Derneği Dergisi. 1:3,201, Kuran,İ.,Sakinsel,A.: Mikrocerrahi eğitimi ve temel bilgiler. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 28:4, Ozsoy,Z.,Aydin,H.,Kuran,I.,Keskin,N.: The results of the open rhinoplasty technique with cartilage suspension in the treatment of congenital nasal deformities. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 27:45, Kuran,İ.,Günören,E.: Atipik tüberküloz olguları. Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi. 20:108, Kuran,İ.,Özcan,H.,Kuran,B.,Aydın,H.: Periferik sinir onarımında cerrahi teknik seçimi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 29:37, Hiçdönmez,T.,Kuran,İ.,Kaya,A.,Türe,U.,Kılınçoğlu,B.,Aydın,Y.: Kraniofasiyal Z plasti uygulanan bikoronal ve sagital sütur sinostozu:iki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Yayın Organı. Nisan, Özcan,H.,Kuran,İ.,Baş,L.: Fasial paralizide temporal kas transferleri, Şişli Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni. 29:3, Sakinsel,A.,Turgut,G.,Kuran,İ.,Borataç,Ü.,Baş,L.: Yüzük avülsiyon yaralanmasına bağlı ampute parmakta replantasyon. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 3:67, Usta,A.,Kuran,I.,Yuceyaltirik,A.,Ozcan,H.: The measurements of some anthropometric landmarks of the mandible, a preliminary anatomical study. Okajimas Folia Anatomica Japonica. 73:75, Kuran,I.,Ozcan,H.,Usta,A.,Bas,L.: Comparison of four different types of Osteotomes for lateral osteotomy:a cadaveric study. Aesthetic Plastic Surgery. 20:323,1996. Bu çalışma Year book of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 1998 sayısına alınmıştır. 32. Usta,A.,Kuran,İ.,Yüceyaltırık,A.: Lingula mandibulae foramen mandibula için her zaman bir topografik referans değildir. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 60:2, Özçelik,D.,Borataç,Ü.,Kuran,İ.,Baş,L.: Alt ekstremite defektlerinin tedavisinde serbest flepler ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması. Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica. 31: , Kuran,İ.,Turan,T.,Sakinsel,A.,Baş,L.: Segmenter ulnar arter defektli kontraktür açılmasında flow-through serbest önkol flebi ile onarım. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 4:2, Kuran,I.,Ozcan,H.,Turan,T.,Sakiz,D.,Bas,L.: Searching for alternatives to silicone rods in staged tendon reconstruction. European Journal of Plastic Surgery Özçelik,D.,Kuran,İ.,Turan,T.,Sade,Ç.,Baş,L.: Ekstravazasyona bağlı doku yaralanmalarına yaklaşım. Türk Onkoloji Dergisi. 13:97,1998.

4 37. Karasoy,A.,Sakinsel,A.,Gözü,Kuran,İ.,Baş,L.: Acil el yaralanmalarında deneyimlerimiz. Ulusal Travma Dergisi, 4:265, Kuran,I.,Turan,T.,Sadikoglu,B.,Ozcan,H.: Treatment of a neck contracture with a superthin occipito-cervico-dorsal flap:a case report. Burns. 25:88, Sadikoglu,B.,Kuran,I.,Ozcan,H.,Gozu,A.: Cutaneous lymphatic malformation of the penis and scrotum. The Journal of Urology. 162:1445, Turan,T.,Kuran,I.,Ozcan,H.,Bas,L.: Geometric limit of multiple local limberg flaps:a flap design. Plastic and Reconstructive Surgery. 104:1675, Kuran,İ.:Saç cerrahisi.galenos Aylık Tıp Dergisi,29:53, Kuran,I.,Turgut,G.,Bas,L.,Ozkan,T.,Bayri,O.,Gulgonen,A.: Comparison between sensitive and nonsensitive free flaps in reconstruction of the heel and plantar area. Plastic and Reconstructive Surgery. 105:574, Kuran,I.,Sadikoglu,B.,Turan,T.,Hacikerim,S.,Bas,L.: The sandwich technique for closure of a palatal fistula. Annals of Plastic Surgery. 45: , Özçelik,D., Kuran,İ.,Karasoy,A.,Hacıkerim,S.,Baş,L. : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği mikrocerrahi kursu değerlendirme anketi sonuçları. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8 :42, Karasoy,A.,Gözü,A.,Kuran,İ.,Baş,L,Sakız,D.,Sungun,A.: Kısmi kalınlıklı deri grefti donör alanının iyileşmesinde şeffaf örtü ve rifamisinli tüllegrassın karşılaştırılması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8 :28, Kuran,İ.,Karasoy,A.,Turan,T.,Tosun,U.,Baş,L.: İki parmağı ampute elin rekonstrüksiyonunda on-top plasti tekniğinin kullanılması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8: , Baş,L.,Kuran,İ.,Uğurlu,K.,Sade,Ç.,Karasoy,A,Turan,T.: Orbital ve periorbital yaralanmalarda erken cerrahi girişim, rijid fiksasyon ve greftlemeler. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 34:27-32, Turan,T.,Ozcelik,D.,Kuran,I.,Sadikoglu,B.,Bas,L.,Tangul,S.,Aysim,S.: Eversion with four sutures: An easier, faster and reliable technique for microvascular anastomosis. Plastic and Reconstructive Surgery. 107: , Sade,Ç.,Kuran,İ.,Arı,C.,Karasoy,A.,Baş,L.: Tessier sınıflamasına göre No:7 sol unilateral fasyal yarık olgusu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 9:37-39, Turgut,G.,Kuran,I.,Kabukcuoglu,F.,Ugurlu,K.,Huthut,I. : Wide excision and free flap reconstruction of two cases with adult form of Juvenile Hyalin Fibromatosis. Foot Ankle Int. 22:823-7,2001.

5 51. Altunay,I.,Sezgin,S.,Ileri,U.,Ekmekci,T.,Kuran,I.,Koslu,A.,Bas,L.: Atypical hemorragic bullous pyoderma gangrenosum. International Journal of Dermatology. 40: , Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Turgut,G.,Sade,Ç.,Baş,L.: Göz kapağı çevresinde laser yardımıyla yapılan gençleştirici işlemler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,9:82, Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,İ.,Sade,Ç.,Baş,L.: Baluster entrapment injury. Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery. 8:31-34, Ozcelik,D.,Kuran,I.,Sade,C.,Turan,T.,Bas,L.: Deep lipoma in an unusual localization: First web space of the hand:two case report, Turkish Journal of Hand and Microsurgery. 8:38-41, Hüthüt,İ.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.,Karasoy,A.,Kuran,İ.: Rektus abdominus flebinin çok yönlü kullanımı. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 36:3438, Tosun,U.,Karşıdağ,S.,Özkaya,Ö.,Kuran,İ.: Bası yarasına sekonder Fournier gangreni olgusu ve konservatif yaklaşım. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 36:53-55, Karşıdağ,S.,Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,İ.: Bilateral fasyal atrofi olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 36:69-71, Karasoy,A.,Kuran,I.,Turan,T.,Hacikerim,S.: The effect of pentoxifylline on the healing of full-thickness skin defects of diabetic and normal rats. Euro J Plastic Surgery. 25: , Uğurlu,K.,Hüthüt,İ.,Egemen,O.,H.Karşıdağ,S.,Tatlıdede,S.,Turgut,G.,Kuran,İ.,Baş,L. : Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 36:36-39, Tatlidede,S.,Karsidag,S.H.,Tosun,U.,Kabukcuoğlu,F.,Gul,M.,Kuran,İ.: Effects of vinblastine on healing in microvascular anastomosis. Microsurgery. 23:354, Turgut,G.,Gönen,E.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Kötü işlevli ciddi doğumsal ptozis olgusunda anterior levatör rezeksiyonla düzeltim: olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 11:206, Karasoy,A.,Tosun,U.,Hüthüt,İ.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.,Aksakal,Ö.: İleri evre baş-boyun tümörlerimizin retrospektif analizi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12:13, Ozcelik,D.,Huthut,I.,Kuran,I.,Bankaoglu,M.,Orhan,Z.,Mayda,A.S.: Comparison of accuracy of three-dimensional spiral computed tomography, standart radiography, and direct measurements in evaluating facial fracture healing in a rat model. Ann Plastic Surgery. 53:473, Tatlıdede,S.,Tosun,U.,Karasoy,A.,Turgut,G.,Kuran,İ.,Yaşaroğlu,M.,Çoşgun,H.,Doğu soy,i.: Kas flebi ve polipropilen mesh ile onarım uyguladığımız tam katlı göğüs duvar

6 defektli olgularımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12:34, Huthut,I.,Kuran,I.: Using an endoscopic grasper for nasolabial augmentation with a SMAS graft. Plastic and Reconstructive Surgery. 115:363, Kuran,I.,Tumerdem,B.: A new simple method used to prepare fat for injection. Aesthetic Plastic Surgery. 29:18, Kuran,I.,Tumerdem,B.,Tosun,U.,Yildiz,K.: Evaluation of the effects of tip-binging sutures and cartilaginous grafts on tip projeksiyon and rotation. Plastic and Reconstructive Surgery. 116:282, Kuran,I.,Tumerdem,B.: A modified design of latissimus dorsi myocutaneous flap for patients with high mastectomy scars. Plastic And Reconstructive Surgery. 115:2167, Tatlidede,S.,Egemen,O.,Saltat,A.,Turgut,G.,Karasoy,A.,Kuran,I.: Hair removal with the long-pulse alexandrite lazer. Aesthetic Surgery Journal. 25:138, Tümerdem,B.,Kuran,İ.: Enoftalminin düzeltilmesi için alternatif bir yaklaşım: Derin lateral orbital girişimi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Derisi. 16:189,2006. BİLDİRİ LİSTESİ 1. Çokneşeli,B.,Çetinkale,O.,Kuran,İ.: Bir Nager Akrofasiyal Dizostoz olgusu. X.Milli Türk Ortopedi Kongresi, Mersin, Kuran,İ.,Kut,H.A.: Ayak başparmağı dorsumunun fasya flebi ile onarımı. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Kuran,İ.,Kuran,B.,Akansel,G.,Kut,H.: El bileği ve parmak eklemi hareketlerinin goniometrik ve radyografik ölçümlerinin karşılaştırılması. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Yaman,S.,Aydin,H.,Kut,H.,Kuran,I.: Reconstruction of ischial pressure sores with biceps femoris myocutaneous flap. XI. Session des Journees Medicales Balkaniques, İstanbul, Kuran,I.,Aydin,H.,Yaman,S.: The results of reconstruction we applied in breast area deformities due to burns and cancer treatment. XI. Session des Journees Medicales Balkaniques, İstanbul, Kuran,I.,Yaman,S.,Kut,H.A.: The reconstruction of soft tissue defects around the ankle by the distally pedicled gastrocnemious fasciacutaneous flaps. V. Congress of the Asian Pacific Section IPRS, İstanbul, Kuran,I.,Yaman,S.,Kut,H.A.: The selection of myocutaneous flaps in the treatment of pressure sores. V. Congress of the Asian Pacific Section IPRS, İstanbul,1989.

7 8. Kuran,I.,Kut,H.A.,Usta,A.: A cadaveric study with technovit dye:the arterial blood supply and the rotational arch of masseteric and temporalis muscle. VI. Congress of the European Section IPRS, İstanbul, Kuran,I.,Kut,H.A.: The comparison of fetal skin allograft survival with that of adult skin allograft in outbred strain rats. VI. Congress of the European Section IPRS, Istanbul, Yaman,S.,Kuran,İ.,Köremezli,A.: Yüz kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Aydın,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.: Meme bölgesi rekonstrüksiyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Aydın,H.,Yaman,S.,Kuran,İ.: Baş boyun bölgesindeki deri kanserlerinde tedavi ve onarım yöntemleri. XII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1990. Poster. 13. Aydın,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.: Inverted nipple sadece estetik bir sorun mudur?. XXIX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Aydın,H.,Kuran,İ.: Doku genişletici kullanılarak tedavi edilen bir dev nevüs olgusu. XXIX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Tek taraflı dudak yarığına bağlı burun deformitelerinin açık, ters U tekniği ile düzeltilmesi. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Aydın,H.: 230 olguda buruna yönelik plastik cerrahi girişimlerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir, Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Keskin,N.,Aydın,H.: Elin yumuşak doku defektlerinde kayma yüzeyi sağlayan flepler. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir, Kuran,B.,Kuran,İ.,Boneval,F.: Digital sinir kesisi olan hastalarda duyu değerlendirmesi. XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Nevşehir, Kuran,B.,Buluş,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.,Boneval,F.: Bir olgu nedeniyle ekstansör tendon yaralanmalarında erken mobilizasyon. 2. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, İzmir, Özsoy,Z.,Aydın,H.,Kuran,İ.,Keskin,N.: Konjenital anomalilere bağlı burun deformitelerinde açık rinoplasti ile aldığımız sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Kuran,İ.,Özcan,H.,Özsoy,Z.,Aydın,H.: Açık rinoplasti tekniği ile burun ucuna yönelik girişimler. XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Kuran,İ.,Özcan,H.,Aydın,H.: Slayt arşivlemesinde kullandığımız yöntem. XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.

8 23. Alpay,U.,Yavaş,F.,Yaman,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Baş boyun defektlerinde doku genişleticilerin uygulanımı ve kozmetik sonuçlar. XV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Yaman,S.,Yavaş,F.,Kuran,İ.,Arı,C.,Baş,L.: Parmak ucu defektlerinin onarım yöntemlerinin duyusal karşılaştırılması. XV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Kuran,İ.,Özcan,H.,Ertem,B.,Baş,L.: Periferik sinir onarımında cerrahi teknik seçimi. XV. Ulusal Plastik Cerrrahi Kongresi, İstanbul, Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Kuran,İ.,Baş,L.: Sakral bası yarası zemininde gelişmiş squamöz hücreli kanser olgusu. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994. Poster. 27. Arı,C.,Kuran,İ.,Baş,L.: Kliniğimizde yeni uygulamaya konan acil el muayene formu. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994. Poster. 28. Özcan,H.,Kuran,İ.,Sakinsel,A.,Kuran,B.,Baş,L.: Fasiyal paralizide temporal kas transferleri. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Kuran,İ.,Baş,L.,Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Korkut,T.: Mikrovasküler girişim öncesi Renkli Doppler Ultrasonografi uygulamaları. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Usta,A.,Kuran,I.,Ozcan,H.: Nasal soft tissue and bone thickness measurements for cosmetic surgery. XIV. Federative International Congress of Anatomy, Portugal,1994. Poster 31. Usta,A.,Kuran,I.,Yucelyaltirik,Y.: Lingula and foramen mandibula are not same topographic land marks for plastic surgeon. XIV. Federative International Congress of Anatomy, Portugal,1994. Poster 32. Kuran,I.,Boratac,U.,Ari,C.: An unusual case of angiosarcoma of forearm following an ulnar artery reverse island flap. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremitiy, Izmir, Kuran,I.,Ozcan,H.,Kuran,B.: Searching for alternatives to Hunter prosthesis in staged fleksor tendon repair. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, Izmir, Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Borataç,Ü.,Özcan,H.,Baş,L.: Alt ekstremitede serbest flep uygulamalarımız ve RDU'nun yeri. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, Kuran,İ.: Geniş ve asimetrik nazal piramidin double lateral osteotomi ile düzeltilmesi. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi kongresi, Kıbrıs, Kuran,İ.,Usta,A.,Özcan,H.,Baş,L.: Dört farklı osteotom ile yapılan lateral osteotomilerin karşılaştırılması:kadavra çalışması. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995.

9 37. Kuran.İ.,Sakinsel,A.,Turan,T.,Baş,L.: Ulnar arter defektli kontraktürün açılmasında flow through serbest flebi ile onarım. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995. Poster. 38. Borataç,Ü.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Sağlıklı gelişme çağındaki gençlerde jinekomasti sorunu. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs, Arı,C.,Kuran,İ.,Turan,T.,Baş,L.: Meme dokusu yetersizliklerinde onarımlar. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995. Poster. 40. Kuran,İ.: Açık rinoplasti tekniğinde kıkırdak greftlemeleri ile sütur organizasyonlarının karşılaştırılması. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Özcan,H.,Kuran,İ.,Turan,T.,Baş,L.: Flep tabanındaki skarların flep yaşayabilirliğine etkisi. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Gözü,A.,Sakinsel,A.,Kuran,İ.,Baş,L.:Mandibula defektlerinin sınıflandırma formu. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi.Bursa,1996. Poster. 43. Arı,C.,Sadıkoğlu,B.,Borataç,Ü.,Kuran,İ.,Baş,L.: Tessier No:7 unilateral fasyal yarık, olgu sunumu. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa,1996. Poster. 44. Kuran,İ.,Sadıkoğlu,Özcan,H.,Karasoy,A.,Baş,L.: Servikal kontraktürün süpercharge servikoskapular fleple onarımı. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Poster. 45. Kuran,I.,Bas,L.,Bayri,O.,Ozkan,T.,Gulgonen,A.: Free sensate and nonsensate flaps in the reconstruction of plantar region : the importance of individual evaluation. 3 rd Congress of European Federation of Societies for Microsurgery, Berlin, Kuran,İ.,Özcan,H,Turan,T.,Baş,L.: Vertikal mammoplasti:sınırlı skar dışındaki avantajları. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, Özçelik,D.,Turan,T.,Kuran,İ.,Baş,L.: Ekstravazasyona bağlı doku yaralanmalarına yaklaşım. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya,1997. Poster. 48. Sade,Ç.,Kuran,İ.,Sakinsel,A.,Baş,L.: Skafoid nonunionunda vaskularize kemik flebi ile onarım. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya,1997. Poster. 49. Turan,T.,Kuran,I.,Bas,L.: Geometrical limit of multiple local Limberg flaps: a new flap design. 1 st European appointed XX. National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons. Istanbul, Sadıkoğlu,B.,Usta,A.,Kuran,İ.: Canalis mandibulae pozisyonu ve gidişinin radyografik görüntüleme ile değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Poster. 51. Kuran,I.,Tatlıdede,S.,Turgut,G.,Özçelik,D.,Sadıkoğlu,B.: Göz kapağı çevresinde laser yardımıyla yapılan gençleştirici işlemler. Türk Plastik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. Kartalkaya, Poster.

10 52. Baş,L.,Kuran,İ,.Uğurlu,K.,Sade,Ç.,Karasoy,A.,Turan,T.: Orbital ve periorbital yaralanmalarda erken girişim, rijit fiksasyon ve greftlemeler. Türk Plastik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Kartalkaya,1999. Poster. 53. Karasoy,A.,Kuran,İ.,Turan,T.,Hacıkerim,S.,Baş,L.: Diabetik sıçanlarda tam kalınlıklı deri defekti iyileşmesinde pentoksifilin kullanımının etkisi. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Turgut,G.,Hüthüt,İ.,Kabukçuoğlu,F.,Uğurlu,K.,Kuran,İ.: Ayakta lokalize JHF olgularımız ve serbest fleple cerrahi tedavi. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Turan,T.,Özçelik,D.,Kuran,İ.,Sadıkoğlu,B.,Baş,L.: Dört dikişli eversiyon: yeni bir mikrovasküler anastomoz tekniği. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Sadıkoğlu,B.,Hacıkerim,S.,Turan,T.,Kuran,İ.,Baş,L.: Palatal fistülün sandwich flap tekniği ile onarımı: bir olgu sunumu. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999. Poster. 57. İleri,Ü.,Sezgin,S.A.,Karasoy,A.,Kuran,İ.,Baş,L.: Atipik büllöz hemorajik pyoderma gangrenosum. XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Poster. 58. Karasoy,A.,Sakinsel,A.,İleri,Ü.,Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Baş,L.: 4 yıllık acil el yaralanmalarımız: 3000 olgu. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Poster. 59. Kuran,I.,Ozcan,T.,Turan,T.,Bas,L.: The modification of tip rotation and projection with different suture techniques. First Berlin Summit Symposium on Rhinoplasty, Berlin, Kuran,İ.,Karasoy,A.,Turan,T.,Kurt,A.,İleri,Ü.,Baş,L.: Tek taraflı dudak yarığı onarımında burun içi mukozasına ilaveler ve erken kıkırdak mobilizasyonunun yararları. Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu, Makedonya, Kurt,A.,Turan,T.,Kuran,İ.,Tatlıdede,S.: Abdominal doku defektlerinin onarımında hzırlık aşamaları ve tedavi seçenekleri. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı. s:108, Tatlıdede,S.,Özçelik,D.,Hacıkerim,S.,Atay,H.M.,Kuran,İ.,Baş,L.: Malign melanom ve epidermoid karsinom olgularında sentinel lenfadenektomi çalışması. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı. s:60, Turan,T.,Özçelik,D.,Kuran,İ.,Sadıkoğlu,B.,Baş,L.: Dört dikişle eversiyon: Mikrovasküler anastomoz için kolay, hızlı ve güvenilir bir yöntem. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Turan,T.,Kuran,İ.: Hasta fotoğraflarının standardizasyonu ile rinoplastide ameliyat öncesi ve sonrası objektif değerlendirme. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:45,2001.

11 65. Karasoy,A.,Karşıdağ,S.H.,Turan,T.,Kuran,İ.,Sungun,A.,Baş,L.: Diabetik ve normoglisemik sıçanlarda seconder yara iyileşmesinde lokal pentoksifilin ve/veya vazodilatatör (sodyum nitroprussid) kullanımı etkilerinin araştırılması. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:79, Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Tosun,U.,Kabukçuoğlu,F.,Gül,M.,Kuran,İ.: Vinblastinin anastomoz iyileşmesine etkileri. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:78, İleri,Ü.,Çakmak,E.,Kurt,A.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Anastomoz komplikasyonu olarak gelişen bir A-V fistül olgusu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:186, İleri,Ü.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Hajdu-cheney sendromu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:186, Hüthüt,İ.,Karşıdağ,S.H.,Yıldız,K.,Karasoy,A.,Kuran,İ.: Opponensplastide kullanılan farklı yöntemlerin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:34, Karşıdağ,S.H.,Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,İ.: Bilateral fasyal atrofi olgusu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:152, İleri,Ü.,Karasoy,A.,Çakmak,E.,Tatlıdede,S.,Turan,T.,Kuran,İ.: Sıvı silikon enjeksiyonun geç dönem etkileri:olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:150, Hüthüt,İ.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Karasoy,A.,Kuran,İ.: Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:207, İleri,Ü.,Uğurlu,K.,Çakmak,E.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Nadir rastlanan konjenital anomali olgularımız. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:213, Tatlıdede,S.,Baskın,D.,Karşıdağ,S.H.,Sade,Ç.,Tander,B.,Kuran,İ.: Labial fat-pad flebi (martius flebi) ile üretrovaginal defektlerde onarım. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:147, Karşıdağ,S.H.,Karasoy,A.,Hüthüt,İ.,Egemen,O.,Yıldız,K.,Kuran,İ.: Major hemanjiom olgularımızın değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:114, Karasoy,A.,Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Sade,Ç.,Kuran,İ.: Nadir bir diş çekimi komplikasyonu:üçüncü molar diş ile birlikte alveol fraktürü ve damak laserasyonu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:91,2001.

12 77. Karasoy,A.,Özkaya,Ö.,Tatlıdede,S.,Uğurlu,K.,İleri,Ü.,Kuran,İ.: 11 yıllık malign melanoma deneyimimiz - 66 olgu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Karasoy,A.,Hüthüt,İ.,Tosun,U.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: İleri evre baş-boyun tümörlerimizin retrospektif analizi. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turgut,G.,Hüthüt,İ.,Egemen,O.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Modifiye schuchardt yöntemi ile alt dudak rekonstrüksiyonu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Karasoy,A.,İleri,Ü.,Özkaya,Ö.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Tedavide multidisipliner yaklaşım:retrospektif çalışma. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İleri,Ü.,Karasoy,A.,Turan,T.,Kuran,İ.: Sırtta büyük boyutlu kitle-abse, hematom, TM?. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turgut,G.,Tosun,U.,Yıldız,K.,Gönen,E.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Unitransnazal nonabsorbabl dikiş ile medial kantus rekonstrüksiyonu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuran,I.,Tatlidede,S.,Sade,C.,Ileri,U.: A new preoperative evaluation method in liposuction. The XVI. Congress of Isaps Programme Book, İstanbul, Kuran,I.,Turan,T.,Karasoy,A.,Ugurlu,K.,Egemen,O.: Tip projection and rotation: actual change or just simulation. The XVI. Congress of Isaps Programme Book, İstanbul, Kuran,I.,Karasoy,A.,Hacikerim,S.,Tosun,U.: Our experience with vertical mammaplasty:drawbacks and contributions. The XVI. Congress of Isaps Programme Book, İstanbul, Tatlidede,S.,Akbay,S.,Ugurlu,K.,Tosun,U.,Kuran,I.: Our applications of botulinum toxin a for periocular area and forehead. The XVI. Congress of Isaps Programme Book, İstanbul, Tatlidede,S.,Karsidag,S.H.,Tosun,U.,Kabukcuoglu,F.,Gul,M.,Kuran,I.: The effects of vinblastine on healing in microvascular anastomosis. European Federation of Societies For Microsurgery Abstract Book, Istanbul, s:51, Karasoy,A.,Hacikerim,S.,Turan,T.,Tatlidede,S.,Ugurlu,K.,Kuran,I.,Sungun,A.,Bas,L.: The effect of local pentokxıfline and/or sodium nitroprusside on the healing of full thickness skin defects of diabetic and normal rats. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Easthetic Surgery Abstract Book. s:39, Karasoy,A.,Karsidag,S.,Tatlidede,S.,Ugurlu,K.,Turgut,G.,Kuran,I.,Bas,L.,Aksakal,O.: Our eleven years experience of malign melonoma:54 cases. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Abstract Book. s:137,2003.

13 90. Karasoy,A.,Tosun,U.,Huthut,I.,Ugurlu,K.,Tatlıdede,S.,Kuran,I.,Bas,L.,Aksakal,O.: Retrospective analyse of our advanced stage head and neck tumor cases. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Easthetic Surgery Abstract Book. s:145, Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,I.: Baluster Entrapment İnjury. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Easthetic Surgery Abstract Book. s:145, Tatlıdede,S.,Egemen,O.,Saltat,A.,Turgut,G.,Karasoy,A.,Kuran,I.: Our hair removal experiences with long pulse alexandrite laser. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Easthetic Surgery Abstract Book. s:154, Tatlidede,S.,Karasoy,A.,Egemen,O.,Kuran,I.: Wound healing, can it be learned? The effact of repetitive injuries in the neonatal period on secondary wound healing of rats. 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Easthetic Surgery Abstract Book. s:154, H.Karşıdağ,S.,Karasoy,A.,Yıldız,K.,Kuran,İ.,Sungun,A.:Diyabetik sıçanlarda yara iyileşmesinde pentoksifilin ve/veya kollajen sentezine etkili vitaminlerin etkilerinin karşılaştırılması. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, Turgut,G.,Kiran,K.,Tatlıdede,S.,Gönen,E.,Kuran,İ.: Yüz defektlerinin epitez ile estetik restorasyonu. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, Tümerdem,B.,Kuran,İ.: Transdomal dikiş ve kartilaj greftlerinin tip projeksiyonu ve rotasyondaki etkisi. 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Özet Kitabı. s:96, Kuran,İ.: Orta yüz ve üst yüz estetiği. 1. Uluslararası Anti-Aging Kongresi ve Fuarı Özet Kitabı, İstanbul, Kuran,I.,Tümerdem,B.: Prevention of puckering and skin redundancy at the vertical line in vertical reduction mammaplasty patients with heavy breasts and poor skin elasticity. 10th Congress Espras Abstracts Book,Vıenna. S:165, Kuran,I.,Tumerdem,B.: Dome division techniques in dealing with the overprojected nasal tip. The Aesthetic Meeting, Pursuit of Artistry and Science in Aesthetic Surgery, Abstract Book,Orlando. s:76, Kuran,İ.,Tümerdem,B.:Projeksiyon fazlalığı olan burun ucunda kullanılan dom divizyon teknikleri. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:62, Kuran,İ.,Uluğ,B.T.: Aşırı projekte burun ucunun küçültülmesinde yumuşak doku sorununun çözülmesi. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:279, Kuran,İ.,Uluğ,B.T.: Alt blefaroplasti sonrası lateral sclaral show ve ektropiyon oluşumunun önlenmesi. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:138,2006.

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY Doğum Tarihi 31.08.1953 Öğrenim Durumu Derece Bölüm Üniversite Yıl Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1982 Tıpta Uzmanlık Plastik, Rekonstrüktif ve

Detaylı

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tayfun Aköz İletişim Bilgileri Adres : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL Telefon Mail : 0532 4264585 :tayfunakoz@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 17.04.1962 3.

Detaylı

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl EĞİTİM, ÖĞRENİM İlk, orta ve lise Yüksek öğrenim Stajyer Dr. Uzmanlık eğitimleri 1971-1976 Yavuzevler İlkokulu. Bakırköy / İstanbul, Turkiye. 1976-1979 Bakırköy Ortaokulu. İstanbul, Turkiye. 1979-1983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Naci KARACAOĞLAN 2. Doğum Tarihi: 25/09/1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar: Plastik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mustafa Erol Demirseren Doğum Tarihi: 02 Kasım 1970 Yüksek Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdem YORMUK 2. Doğum Tarihi: 29/10/1943 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi

Detaylı

PUBLICATIONS & PRESENTATIONS

PUBLICATIONS & PRESENTATIONS PUBLICATIONS & PRESENTATIONS A. International publications A1. Uğurlu K, Turan T, Urgancı N, Gözü A, Günay Y, Baş L, "Fusion of maxillary and mandibular alveolar process together with a median mandibular

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZ GEÇMİŞ 1.1 Soyadı: : Ferit Demirkan 1.2 Tarihi: Doğum 1965 Tarihi : 1965 1.3 Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Y. Lisans Tıp Fakültesi/İngilizce Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Osman KELAHMETOĞLU : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul :+90 533 4957637

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty/Programme University Year. Medical School Medical School/English University of Hacettepe 1983-1989

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty/Programme University Year. Medical School Medical School/English University of Hacettepe 1983-1989 CURRICULUM VITAE 1. PERSONAL DATA 1.1 Name: Ferit Demirkan 1.2 Birth place and Date: Kayseri, Turkey, 1965 1.3 Education Degree Faculty/Programme University Year Medical School Medical School/English University

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ 1.Adı Soyadı: Kemalettin YILDIZ 2.Doğum Tarihi: 14.09.1976 3.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2000

Detaylı

TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ethem GÜNEREN Adı Soyadı : Ethem GUNEREN Baba adı : Mahmut Anne adı

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM A. K İ T AP YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜĞÜ Altındaş M.:Diabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabetes Mellitus Ed.Hüsrev Hatemi.Yüce gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. l988 İstanbul. Altındaş M.:Yara-Açık

Detaylı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014. İstanbul İÇİNDEKİLER. Önsöz 4-5.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim - 1 Kasım 2014. İstanbul İÇİNDEKİLER. Önsöz 4-5. İÇİNDEKİLER Önsöz 4-5 Kurullar 6 Davetli Yabancı Konuşmacılar 7 Sponsorlarımız 8 Stand Alanı 9 Genel Bilgiler 10 Bilimsel Bilgiler 11 Sosyal Program 12 Bilimsel Programa Genel Bakış 13 TPRECD 36. Kurultayı

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum

KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum KABUL EDİLEN SÖZEL BİLDİRİ BAŞVURULARI No Ad Soyad Başlık Sunum Şekli Salon Tarih Saat Oturum S1 Erol Kozanoğlu Obstetrik Palsi Tedavisindeki Omuza Tendon Transferlerinde Bir Yenilik S2 Mirza Fırat Çevirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Barış Kocaoğlu 2. Doğum Tarihi: 04.04.1975 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara 1 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Doğum Yeri: İzzet Can Ankara Doğum Tarihi: 02.05.1959 İş Adresi: Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi Eti Mah. Celal Bayar Blv. Tok Sok. No:7 (06570) Maltepe-Ankara

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1986-1992 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI DÜZENLEYEN PROF. DR. RIDVAN EGE 23 NİSAN, 1991 KUŞADASI ANKARA, 1991 Uluslararası Katolog Numarası: (ISBN 9757508039) EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

Periorbital bölgedeki bazal hücreli kanserlerin tedavisi-köse

Periorbital bölgedeki bazal hücreli kanserlerin tedavisi-köse Periorbital bölgedeki bazal hücreli kanserlerin tedavisi: 54 olgunun incelenmesi Rüştü Köse Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş Amaç: Bu çalışmada periorbital bölgenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı