DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ"

Transkript

1 DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

2 DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar harcandı. Bugün bu teknoloji kullanılarak yaklaşık 900 dolar a insan DNA sı okunabiliyor. DNA kalıtım materyali olarak izole edilebildikten sonra, DNA üzerinde uygulamalar, DNA teknolojileri adını aldı ve 2 şekilde yapıldı (Şekil 20.2) lere kadar iki farklı kaynaktan elde edilen DNA ları karıştırarak kullanıldı. Sonra bu teknoloji 1970 lerden sonra geliştirildi ve BİYOTEKNOLOJİ adını aldı. Günümüzde biyoteknoloji; bitki geliştirilmesinden, hayvan ıslahına, kriminolojiden, klonlamaya ve tedaviye yönelik araştırmalara kadar pek çok alanda uygulanmaktadır. Restriksiyon Endonükleazlar denilen ve DNA yı belli bölgelerden kesen enzimlerin geliştirilmesi ile DNA yı istediğimiz bölgelerden istediğimiz zaman kesebilmeye başladık. Bu tip restrüksiyon enzimlerine Tip II restrüksiyon endonükleazlar denir. Bunlar fiziksel olarak DNA nın haritalanmasına izin verir.

3 DNA hibridasyonunda Standart makineler nükleotidi yaklaşık 10 saatte sentezlerken ve bunlar kısa diziler halinde DNA sentezlenirken, Günümüzde kullanılan yeni nesil dizileme makineleri milyon nükleotidi yaklaşık 10 saatte sentezlemekte ve uzun zincirli DNA parçaları üretmeyi mümkün kılmaktadır.

4 DNA hibridizasyonu, DNA çoğaltılması ve/veya DNA dizilenmesi denilen bu yöntem ilk kez Frederick Sanger tarafından geliştirilmiş ve 1980 de araştırıcıya Nobel ödülü kazandırmıştır. Bu yöntemde ilk adım DNA nın tek iplikli hale getirilmesidir. DNA yı oluşturan iplikleri tamamlayacak olan nükletidlerden her biri normal ve floresan işaretli dideoksinükleotid veya dideoksi (dideoxyribonucleotide, dideoxy) şeklinde karışıma konur. Bu karışıma ayrıca, küçük sentez başlatacak DNA parçaları yani primerler (primers) konur. Zincir uzaması (chain termination sequencing) sırasında normal nükleotitler eklenir. Didioksi nükleotitler eklenince o parçacığın sentezi durur. Böylece parçalar farklı büyüklüklerde işaretli nükletidler yardımıyla belli bir noktaya kadar yeniden yapılanır. Jel üzerinde yürütülerek ortaya çıkan zincir işaretli nükleotidler sayesinde okunur (Şekil 20.3).

5

6 DNA hibridizasyonu son 10 yılda yeni nesil dizileme aletleri ile yapılmaktadır. Gerçek zamanlı (Realtime) olarak eklenen nükleotitte bir bilgisayar ekranından dizilemeyi araştırıcıya göstermektedir (Şekil 20.4).

7 DNA ve Restriksiyon Endonükleazlar DNA teknolojilerinde ve/veya biyoteknolojide ilk adım nükleik asit hibridizasyonu yani DNA nın tamamının ve/veya belli kısımlarının çoğaltılması olmuştur. Bu amaçla kullanılan en önemli basamaklardan biri DNA nın Restriksiyon endonükleaz (RE) enzimleri vasıtasıyla kesilmesidir. Bu enzimler, kısa DNA dizilimlerini özgül olarak tanıyan ve bu dizilimlere yakın bölgelerden veya bu dizilimler içindeki spesifik bölgelerden DNA yı kesen enzimlerdir. Bu dizilere palindromik diziler adı verilir. RE ların doğal biyolojik fonksiyonu, bakteriyel savunma mekanizmasında oynadıkları roldür. Bakteriye giren yabancı DNA ları da kesebildiklerinden, intraselüler bakteriyel patojenleri inaktive edebilmekte böylece bakteriyi virüslerden ve yabancı DNA lardan korumaktadırlar. Mikroorganizmalar kendi RE larının kendi DNA larını kesmemesi için çeşitli modifikasyonlar kullanmaktadırlar (Metilasyon v.b.).

8 RESTRÜKSİYON ENDONÜKLEAZLAR NERELERDE KULLANILIR? *DNA haritası çıkartılmasında *Populasyon polimorfizminin analizinde *DNA molekülünün yeniden düzenlenmesinde *Probların hazırlanmasında *Mutant organizmaların meydana getirilmesinde *DNA nın modifikasyon statülerinin analizinde

9 DNA Ligazlar Rekombinant Molekülün Yeniden Yapılanmasını Sağlar Buna DNA rekombinasyonu denir. DNA ligaz nukleotidler arasındaki fosfodiester bağlarını katalizleyerek, nukleotidlerin birleşmesini sağlar ve yeni formda bir DNA-Rekombinant DNA oluşturur. Agaroz Jel Elektroforezi İzole edilen genomik DNA ve kesim sonucu elde edilen bant profilleri agaroz jel elektroforezi ile incelenebilmektedir. DNA negatif yüklü bir moleküldür. Elektrik alanda yer alan bir jel matriksin içinde, elektrostatik yüküne ve büyüklüğüne bağlı olarak hızlı veya yavaş hareket eder (Şekil 20.7).

10

11 DNA örneklerine 1 µl 6x boya (agaroz için) eklenir, karıştırılır ve birkaç saniye santrifüj edilir. Boya sukroz içeriğinden DNA örneklerinin Tris-Borat-EDTA (Tris-Borate-EDTA, TBE) tampondan ağır olmasını, dolayısıyla kuyularda kalmasını sağlar. Aynı zamanda içerdiği Bromofenol mavisi boya nedeniyle elektroforezin ve DNA moleküllerinin hareketinin gözlenmesini yardımcı olur. Agaroz Jel Elektroforezinin Yapılışı; DNA örnekleri bir DNA belirteç ile birlikte pipet yardımıyla jele yüklenir. Elektrotlar güç kaynağına uygun şekilde bağlanır, 80 V a ayarlanır ve çalıştırılır. Kullanılan boyanın pozisyonuna göre yeterince yürütüldüğüne karar verildiğinde güç kaynağı kapatılarak, jel UV transilluminatörde incelenir. İstenirse jelin fotoğrafı çekilebilir. Böylece istenen DNA kesildiği parçaların boyutlarına göre incelenip, seçilebilir. (Şekil 17.2)

12

13 E.coli Kendi İçine Yabancı DNA Aktarılmasına İzin Verir Yapay transformasyon teknikleri ilk önce E.coli bakterisi kullanılarak çalışılmıştır. Böylece ilk kez Transgenik terimi ortaya çıkmıştır. Moleküler Klonlama Konukçu (Host) Taşıyıcı (Vektör) sistemleri bakterilerde yabancı DNA lar topluluğu taşımasına izin verir (Şekil 20.5). Plazmitler ve yapay kromozomlar taşıyıcı olarak kullanılabilir. Yabancı DNA restriksiyon endonükleaz ve ligaz enzimleri kullanılarak bakteri DNA sına yerleştirilebilir (Insertion). Bir kere taşıyıcı konukçuya yerleşti mi, her hücre döngüsünde yerleştirilen yabancı genide çoğaltır.

14 Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

15 DNA kütüphaneleri bir organizmanın genom içeriklerinden oluşur Bir DNA kütüphanesi için karmaşık yapıdaki karışım DNA taşıyıcılarda toplanır. Bu aşamada ilginç dizileri belirlemekte mümkün olur. Bir kütüphanede DNA nın çoğaltılan parçalarını RNA olarak da elde edebiliriz. Reverse transkriptaz enzimi yardımıyla RNA nın DNA kopyasını yapabiliriz(şekil 20.11). In situ Hibridizasyon (In-situ hybridization) adını alan bu yöntemle, her tamamlayıcı mrna probu florasan ile işaretlenerek canlı içinde yer alan bu proteinlerin tam yerlerini belirlemek ve bu parçaları cdna ya (Complementary DNA, Tamamlanmış DNA) çevirebilmek mümkün olabilir (Şekil 20.10).

16

17 Karmaşık Karışımlardaki Özel DNA ların Tanımlanması Hibridizasyonla (Hybridization) Gerçekleşir DNA çözülüp (Denature)- birleşebilen (Nature) bir yapıdır. Yani tek veya çift iplikli şekilde olabilir. Tek iplikli şekilde DNA farklı kaynaktan gelen azotlu bazlar ile eşleştirilebilir. Buna hibridizasyon denir. Böylece DNA nın bilinen bir parçası işaretlenebilir. Özel Klonların Kütüphaneden İzolasyonu Hibridizasyon bir kütüphane içinde, tek bir gen ile ilgilenenler için çok sık kullanılan bir yöntemdir.

18 DNA Analizi Restrüksiyon Haritalarının Moleküler İşaretleyiciler ile Desteklenmesi DNA nın yapılan ilk haritası restrüksiyon endonükleazlarla kesim haritası olmuştur (Şekil 20.6). Southern Blot DNA daki Farklılıkları Açığa Çıkarır Southern Blot ta karmaşık karışım elektrik yardımıyla ayrılır ve bir filtre kağıdına geçirilir. Böylece özel DNA dizileri hibridizasyon için hazır hale getirilir. Benzer teknik mrna ya uygulanırsa Northern Blot, proteine uygulanırsa Western Blot adını alır. Uzun Kesilmiş Parçalar (Restiction Fragment Length Polymorphisms, RFLPs) tanımlamalarında DNA Southern Blot uygulamasından geçer ve DNA daki farklılıklar parmak izlerindeki farklılıklar gibi açığa çıkar. Buna DNA parmak izi analizi denir ve işaretli polimorfik DNA lar kullanılarak yapılır. DNA Dizisi Gen ve Genom Bilgisi Hakkında Ayırtedici Bilgi Verir DNA dizisi zincir reaksiyonu kullanılarak, DNA nın baz dizisi, şekli ve parçacıkları hakkında tanımlayıcı bilgiler verir.

19 DNA ya Uygulanan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (=PCR) Analizi Hızlandırır PCR, DNA nın iki kısa öncü dizi (primer) ile tek iplikli şekline dönüştürülerek çoğaltılması esasına dayanır. Bu sayede sadece çoğaltmak istenilen bölgenin de çoğaltılması mümkün olabilir. Dairesel replikasyon, ısının kontrol edilmesi, Taq polimeraz enziminin eklenmesi ile gerçekleşir (Şekil 20.8). Eğer bu yöntemde PCR ı yapılan molekül mrna molekülü ise bu durumda bu PCR yöntemine Reverse Transkriptaz ile PCR anlamında RT-PCR adı verilir (Şekil 20.12). Protein etkileşiminin belirlenmesinde hibritli sistem, mayalarda da kullanılan bir sistemdir. Bir füzyon proteini ve bir gen habercisi arasında olur, bu Protein Protein etkileşimi şeklinde bir çalışmadır. Benzer şekilde bir diğer PCR temelli sistem DNA mikro-dizileme (micro-array) sistemidir. Bu şekilde bir mrna nın başka hangi genlerde olduğu taranabilir (Şekil 20.13).

20

21

22 Genetik Mühendisliği Ekspresyon Vektörleri Özel Gen Ürünlerinin Üretimine İzin Verir (Şekil 20.6, 20.9) Ekspresyon vektörleri, içlerinde yer alan yabancı DNA yı okutmak için Promotor ve tanımlanan kıymetli bölgeler (Enhancers) içerirler. Genler Türlere Ait (=Özgü) Özel Engellerden (=Bariyer) Geçebilirler Transgenik organizmalar içlerinde yer alan yabancı genleri çoğaltabilirler ve bunları farklı türlere geçirebilirler veya farklı mutasyonlara yol açıp, fenotiptede görülebilecek morfolojik farklara yol açabilirler. Klonlanmış Genlerin Yapılandırma Çalışmalarında Knockout Fareler de Kullanılabilir Knockout farelerde yaban tipi gen tarafından tekrar onarılabilecek bir geçiçi cevap vermeyen mutant bir gen oluşturulur (Şekil 17.15). Bu şekilde gen fonksiyonları, oluşturdukları cevaplar açıkça analiz edilebilir.

23

24

25 Biyoteknolojik Çalışmaların Farklı Uygulamaları İnsan Proteinlerinin Bakterilerde Üretilmesi İnsülin gibi insan proteinlerinin bakterilerde üretilmesi çok iyi sonuçlar vermiştir ve böylece başka proteinlerin üretilmesinde öncülük etmiştir. Rekombinant DNA ile Bulaşıcılığın Azaltılması Kültürlerle üretilen bazı hastalık etkenleri belli dozlarda hayvanlara verildiğinde hastalığın daha hafif geçtiği gözlenmiştir. DNA aşıları hücresel bağışıklığı harekete geçirip, tedavide rol oynamıştır. Denemeleri devam etmektedir. Genetik Hastalıklarda Doğrudan Genetik Tedavi Uygulanması Gene terapisi kusurlu genin yerine doğrusunun konmasını içerir. Ne yazık ki bu şekilde denenmiş iki tedaviden birinde işe yaramamış, diğerinde hastaların %15 de ölümle sonuçlanmıştır (Şekil 20.22). Benzer şekilde DNA teknolojilerine dayalı yöntemler, sağlıkla doğrudan ilişkili olmayan Kriminoloji gibi alanlarda da (Şekil 20.24) yoğun olarak kullanılmaktadır. Hayvanlarda ve insanlarda son yıllarda DNA araçları ile yapılan geliştirme çalışmaları ve kök hücre çalışmaları büyük öneme sahiptir.

26

27 Ziraatte Uygulamaları Tümör uyarıcı (Ti=Tumor inducing) Plasmitleri Geniş Yapraklı Bitkilere Transforme Edilebilir Tümör uyarıcı plasmitleri, geniş yapraklı bitkilere aktarılabilmektedir. Böylece bitki içine yabancı gen sokmak mümkün olmaktadır. Sayısız uygulaması günümüzde kullanılmaktadır. Otçul parazitlere karşı kullanılan ilaca (=Herbisid) dayanıklı mısır bitkisi türleri, Böceklere karşı kullanılan ilaca (İnsektisit) dayanıklı mısır bitkisi türleri, Bitkisel ilaçların eldesinde kullanılan bitkilerde kullanılmaktadır. Günümüzde bu çalışmalarda transgenik bitki ve hayvanlar beraber kullanılmaktadır. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

28 Günümüzde DNA teknolojileri kullanılarak yapılmış klonlama (Şekil 20.15, ve 20.17) ve kök hücre çalışmaları (Şekil 20.19) oldukça gelişmiştir. Özellikle kök hücrelerin canlıda çalışma sistemleri (Şekil 20.20), farklılaştırılmaları (Şekil 20.21) ve tedavide kullanılmaları üzerine yapılan araştırmalar önemli bir yer tutmaktadır.

29

30

31

32 Kaynaklar Campbell Biology 10th ed.(2014) Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Unit 3, Part:20, p: Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA Biology / 9th ed (2008)Peter H. Raven George B. Johnson, Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer, Chapter 17, p: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ MICROARRAY TEKNOLOJİSİ Bilgisayar teknolojisinin moleküler biyolojiye paralel olarak hızla gelişmesi, iki disiplini birbirine yaklaştırmıştır. Böylece, biyoteknolojinin kavramsal olarak ulasabileceği son

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir.

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir. DNA FINGERPRINTING Aynı zamanda DNA Typing (tiplemesi) olarak da adlandırılan DNA fingerprinting DNA dizilerini izole etme ve görüntüleme metodudur. Teknik 1984 te İngiliz genetikçi Alec Jeffreys in, minisatellitler

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Gıda Zincirindeki Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Analizi

Gıda Zincirindeki Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Analizi Gıda Zincirindeki Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Analizi Hamide Şenyuva - John Gilbert, FoodLife International Edip Sincer, Sincer Dış Ticaret Gıda Zincirindeki Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA Mikail ÇALIŞKAN BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her Hakkı Saklıdır Prof. Dr. Y.

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı