EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir."

Transkript

1 petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. Kedilerde adım adım ağrıyı tanımlayın Böbrek hastası bir köpek nasıl beslenmelidir? 48 Kedim artık daha az hareket ediyor... 74

2

3

4 İÇİNDEKİLER sayfa 22 8 > dünya ve türkiye pet sektöründen son haberler Pet dünyasının tüm güncel haberler n n en doğru adres olan Pet nfo da, bu ay da sektörel gel şmeler, b l m n ışındak ver ler ve lg çek c h kayeler s zlerle paylaşıyoruz. 20 > pet hayvanlarındaki vektör kökenli hastalıklar tek sağlık Dr. Bayer bu ay Tek Sağlık konusunu ele alarak nasıl ortaya çıktığını ve amacını anlatıyor. 22 > BirEysEl ilişkiler hiç Bu kadar önemli olmamıştı Son zamanlarda herkes günümüzün hasta sah pler n n yen alışkanlıkları hakkında konuşuyor, pek hasta sah pler ç n gerçekten yen olan ne? 28 > Başarının kilidini açan 3 yetenek 1993 Ankara Ün vers tes Veter ner Fakültes mezunlarından Murat Duruk, y b r kl n syen olmak ç n gerekl l kler Pet nfo ya anlattı. 32 > yaz sıcakları kalp hastalıklı küçük dostlarımızın kabusu olmasın Ankara Ün vers tes Veter ner Fakültes İç Hastalıkları Anab l m Dalı Öğret m Üyes Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu s z n ç n anlatıyor sayfa > EpilEpsi vakalarına nasıl yaklaşmalıyız? Ep lept k nöbet bey n hücreler nde geç c anormal elektr k yayılması sonucu ortaya çıkan kl n k b r tablodur. Her 20 köpekten b r n etk leyen bu c dd hastalığa kl n ğ n zde h ç rastladınız mı? Ep leps vakalarına nasıl yaklaşmanız gerekt ğ n b l yor musunuz? 48 > BöBrEk hastası Bir köpek nasıl BEslEnmEli? Yapılan araştırmalarda, renal d yet kullanan köpekler n %70 n n normal d yet kullanan köpeklerden 3 kat daha uzun yaşadığı tesp t ed lm şt r. 54 > köpeklerde mukokutanöz piyoderma Mukokutanöz p yodermalar köpeklerde nad r rastlansa da, vaka karşınıza geld ğ nde neler yapmanız gerekt ğ n s z n ç n araştırdık. sayfa > GEnç cerrahlarla şeker tadında Bir söyleşi Şekerc Veter ner Kl n ğ, Gayrettepe ye renk get ren sev ml bahçes, konusunda uzman sev ml hek mler yle, sev ml dostlarımızın ve sah pler n n gönüller ne taht kurmaya ş md den başladı. 60 > kedilerde adım adım ağrıyı tanımlayın Ked ler n ağrıyı h ssett ğ n düşünüyor musunuz? Kl n k ek b n zdek herkes öyle m düşünüyor? Hasta sah pler n z ağrı hakkında ne düşünüyor? Pek, s z ağrı h ssetme konusunda onlarda nasıl farkındalık yaratab l rs n z? sayfa > GöztEpE nin derinliklerinde Bir denizatı Veter ner hek m Anıl S lle yle küçüklüğünden ber vurgunu olduğu mesleğ key fle gerçekleşt rd ğ kl n ğ nde hoş b r şöyleş gerçekleşt rd k. 68 > Bağışıklık sistemine saldıran sinsi hastalık; Fıv FIV, tedav s olmayan c dd b r hastalıktır, fakat alternat f tedav lerle mmun s stem destekleyerek enfekte ked n n normal b r yaşam sürmes n sağlayab l rs n z. 74 > kedim artık daha az hareket Ediyor Osteoartr t s, yan dejener t f eklem hastalığı, köpeklerdek kadar sık olmasa da, ked lerde en çok rastlanan eklem hastalığıdır. PETİNFO 2014/

5

6

7

8 EDİTÖR veteriner hekim yağmur ağcaoğlu Çoğunuzun kl n ğ n zde sık olmasa da zaman zaman rastladığınız, hayat tehl ke potans yel yüksek olan ep leps kr zler n bu ayk sayımızda s zler ç n nceled k. İk bölüm hal nde s zlere sunacağımız bu hastalığın bu ayk bölümünde; b r kr z vakasıyla karşılaştığınızda nasıl davranmanız gerekt ğ n, olayın gerçekten b r ep leps vakası olup olmadığını nasıl saptayab leceğ n z, geç r len kr z n altında yatan sebepler nasıl tanımlayab leceğ n z ve hang durumlarda ant ep lept k laca başvurmanız gerekt ğ n s zlerle paylaşacağız. Bu çalışmamızda Türk ye de ep leps hastalığının konumuyla lg l b lg y sektörün deney ml Veter ner Hek mler nden Sevtap Kutbek ve Rauf Tunay dan aldık. rfan, ilimle aklı birle tirebilmektir. Son yıllarda artan ep leps vakalarının farkında mısınız? Ayrıca bu ayda her zaman olduğu g b Türk ye ve Dünya Pet sektöründen en yen haberler, en yen buluşları s zlerle paylaştık. Bunların yanında tab k de kl n k söyleş ler m z atlamadık İzm r ve İstanbul un en güzel bölgeler ndek meslektaşlarımızı z yaret ed p yaptığımız key fl söyleş ler de her zaman olduğu g b s zlerle paylaştık. Geçen sayımızda sev ml kl n ğ yle b zlere kapılarını açan Gamze Yılmazer den sm n yanlış yazdığımız ç n özür d ler z. Anlayışı ç n çok teşekkür eder z. Saygılarımla Veter ner Hek m Ayça Üvez BAğIŞIKLIK > syf 68 SİSTEMİNE SALDIRAN SİNSİ HASTALIK; FIV FIV, Tedav s olmayan c dd b r hastalıktır, fakat mmun s stem alternat f tedav lerle destekleyerek enfekte ked n n normal b r yaşam sürmes n sağlayab l rs n z. petinfo temmuz / sayı: 65 pet sağlığı dergisi ayda bir yayımlanır. yayın türü süreli yerel SAHİBİ mat medya tanıtım hizmetleri tic. ltd. şti. mehmet aktop GENEL KOORDİNATÖR Barış kolgu GENEL YAYIN YÖNETMENİ ve yazı işleri müdürü vet. hekim yağmur ağcaoğlu YAZI İŞLERİ SORUMLUSU vet. hekim ayça üvez KATKIDA BULUNANLAR vet. hekim sevtap kutbek vet. hekim rauf tunay vet. hekim hale yetkin vet. hekim Banu aytekin Erol ART DİREKTÖR EBru dereli GRAFİK TASARIM EmEl vural DANIŞMA KURULU prof. dr. ahmet ErGün prof. dr. nilüfer aytuğ prof. dr. tamer dodurka yrd. doç. dr. özlem şengöz şirin dr. Banu dokuzeylül vet. hekim rahşan Erol BASKI GEzEGEn Basım san. ve tic. ltd. şti. 100 yıl mah. massit matbaacılar sitesi 2. cadde GEzEGEn Binası no: 202/a Bağcılar/ist sertifika no: ADRES yayıncılar sk. 10/ seyrantepe - istanbul tel: ABONE Banu sayınç dergimizde yayınlanan röportaj ve ilanların sorumluluğu sahiplerine aittir. Fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. petinfo dergisi veteriner hekimlere ve ecza depolarına yönelik bilimsel içerikli, mesleki, ücretsiz, sektörel bir yayındır. PETİNFO 2014/

9

10 NOTLAR Ankara Veter ner Hek mler Odası, meslek ç eğ t m organ zasyonlarına devam ed yor... Geçen dönem 339 kişinin katıldığı, Haziran ayında ara verilen VETA D Eğitim meslek içi eğitim programları, Eylül ayında yeni döneme başlıyor. Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik programlı eğitimler, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek. VETA D Eğ t m, meslek ç eğ t m organ zasyonlarına yen dönemde de devam ed yor. Eğ t mler, geçt ğ m z yıl lk olarak 26 Ek m 2013 tar h nde Ankara Bölges Veter ner Hek mler Odası adına düzenlenen Veter ner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kl n kler nde Ant b yot k Kullanımı konulu eğ t mle başlanılmıştı dönem nde gerçekleşt r len 21 eğ t mde 339 meslek mensubuna meslek ç eğ t m mkanı sağlanmıştı. Bu eğ t mler çer s nde Uygulamalı Veter ner Stomatoloj Temel eğ t mler se 7 farklı bölgede küçük gruplar hal nde tekrarlandı ve temel veter ner d ş hek ml ğ konusunda 87 Veter ner Hek m uygulamalı eğ t m alma fırsatı yakaladı. KÜÇÜK HAYVAN HEKİMLİĞİNE YÖNELİK YILLIK PROGRAM; ANKARA DA 18 EĞİTİM! VETA D Eğ t m, yen eğ t m dönem nde küçük hayvan hek ml ğ ne yönel k 18 eğ t m programında, 20 farklı konuda eğ t m planlandı. Yıllık olarak hazırlanan eğ t m programına göre Ankara Bölges Veter ner Hek mler Odası adına düzenlenecek eğ t mler, Eylül 2014-Mayıs 2015 dönem nde ayda k defa yapılacak. Her ayın k nc ve dördüncü haftasonu Pazar günler VETA D Eğ t m günü olacak. Buna göre oluşturulan takv m çerçeves nde eğ t m programına kayıt ve katılım durumuna göre katılımcılara fırsatlar sağlanıyor ve nd r mler uygulanıyor. ENGELLER ONLARLA AŞILIYOR BİLİM adamları tarafından gel şt r len yen teknoloj sayes nde yardım köpekler n n artık ev aletler n daha kolay çalıştırması mümkün olab l r. MRCVS n n raporuna göre araştırma grubu engell ve yardım köpekler n n yanında çalışmış; açık kapı, çekmece ve ev aletler n kullanmada yardımcı olmak ç n protot p düğmeler gel şt rm şt r. Bu yen teknoloj sayes nde as stan köpek yet şt rmek ç n gerekl olan süre azalırken köpekler n nsanlara daha kolay yardım edeb leceğ umulmaktadır. Aynı zamanda araştırmacılar düğmeler n set olarak eve monte ed leb ld ğ n böylel kle yen b r eve geç ld ğ zaman köpekler n yen den öğrenmede zorluk yaşamadıklarını söylemekted rler. Protot p Londra da açılan Yaz B l m Serg s nde serg lenmekted r. Aynı zamanda z yaretç ler n bu teknoloj y kullanan köpekler zlemes de mümkün olacak PETİNFO 2014/

11

12 NOTLAR Methicilline karşı dirençli Staphylococcus aureus a karşı hayvan sahiplerini uyarmayı unutmayın İngiltere deki Cambridge Üniversitesi nin yaptığı araştırmaya göre pet hayvanları Methicilline karşı dirençli Staphylococcus aureus u sahiplerine bulaştırabiliyor. GENELDE hastanelerde bulunan bu bakter, aynı zamanda veter ner kl n kler nde de saptanmaktadır. Bu sebeple veter ner hek m de hasta sah b de r sk altındadır. Hayvanlardan bulaşım azdır, nsanlar kend kend n feka-oral yolla enfekte eder. Hastalık ateş, cerahatl akıntı, nflamasyon veya doku hasarlanması g b hastalık bel rt ler ortaya çıkab leceğ g b, o k ş de nfeks yona l şk n kl n k bulgu ve bel rt ler olmaksızın bağışıklık gel şeb l r MRSA nfeks yonları pen s l naz enz m ne d rençl tüm pen s l nlere (met s l n, oksas l n, nafs l n, kloksas l n ve d koloksas l n), sefalospor nlere, ayrıca kl ndam s n, er trom s n, tetras kl n ve am nogl koz dler g b daha b rçok ant b yot ğe d rençl d r. MRSA nfeks yonlarında tedav seçeneğ olarak çok sınırlı sayıda ant b yot k bulunmaktadır. Hastalığın tedav gl kopept d grubu olarak adlandırılan ve sadece damar ç yoldan uygulanab len vankom s n ve te koplan n adlı k ant b yot kle mümkün olab lmekted r. Hastalıktan korunmak ç n, rut n el yıkama, genel tem zl k uygulamaları ve ortak kullanılan eşyaların h jyen ne d kkat ederek bu hastalıktan korunulab l r. ISAG dan Genç Akademisyenlere Ödül ULUSLARARASI Hayvan Genet ğ Derneğ (Internat onal Soc ety for An mal Genet c, ISAG) tarafından 2 yılda b r düzenlenen kongre Ç n Halk Cumhur yet n n X an şehr nde gerçekleşt. Kongreye Veter ner Fakültes Genet k Anab l m Dalından Yrd. Doç. Dr. Beng Çınar Kul ve Arş. Gör. Nüket B lgen katıldı. ISAG kom tes tarafından kar yer n n başında olan akadem syenler ve doktora öğrenc ler ne burs ver len kongrede 400 aday arasından Yrd. Doç. Dr. Beng Çınar Kul Genome- W de Analysıs to Identıfy Genes Respons ble for Ankyloglossıa In Kangal Dogs ve Arş. Gör. Nüket B lgen Trace Back Analys s of Paternal L neages In Local Goat Breeds Of Turkey By Usıng Y-Chromosomal DNA başlıklı posterler yle seyahat bursu ödülünü kazandı. Genç akadem syenler başarılarından dolayı kutluyoruz. 39.WSAVA bu yıl Cape Town da 4 GÜN boyunca 2500 den fazla meslektaşınızla deney mler n z paylaşacağınız, dünyaca ünlü b l m nsanlarının katkıları le hazırlanmış eşs z ve zeng n b r b l msel programı kaçırmamalısınız. Ayrıca kongre önces nde ve sonrasında Cape Town nun b rb r nden güzel kumsallarında den z n keyf n çıkartab l rs n z. Son rezervasyon 1 Eylül 2014 olan dünya çapındak bu kongrey kaçırmayın. PETİNFO 2014/

13 Farklı bir şey hayal edin GÜN 1 Evde beslenen köpek ve kedilerin %88 i iki ayda sağlıklı bir şekilde kilo vermiştir* GÜN 60 ve sonraki yıllarda da... Yaşanmış hikayeler, gerçek sonuçlarla kanıtlanmış kilo yönetimi programı Evde yaşayan 314 evcil hayvan ile yapılan Veteriner hekimler gözetiminde gerçekleştirilen beslenme çalışmaları ile geliştirilmiş devrim yaratan çözüm. Evcil hayvanların %88 i, vücut ağırlıklarının haftada ortalama %0.7 sini sağlıklı bir şekilde kaybetmiştir. Eşsiz lezzet garantili. Müşterilerinize farkı kanıtlayın. Daha fazla bilgi için: HillsPet.com/TR veya QuickReco.com/HWP TÜM DÜNYADA VETERİNER HEKİMLERİN TAVSİYESİ * Dosyadaki veriler. Hill s Pet Nutrition, Inc. Ticari markalar Hill s Pet Nutrition, Inc. e aittir Köpek ve kedi için, kuru ve konserve mamaları mevcuttur.

14 P&G Eukanuba&Iams ın Mars Pet Care e devir teslimini tamamladı P&G Pet Care markaları Eukanuba&Iams ın Mars Pet Care ş rket ne satıldığını ve dev r aşamasının devam ett ğ n daha önce duyurmuştuk. Sözkonusu satış t bar yle kes nleşerek, sözkonusu markalar Mars Pet Care n olmuştur. Mars Global ş rket, Kuzey Amer ka, Güney Amer ka ve Türk ye n n de ç nde olduğu bazı ülkelerdek Eukanuba &Iams d str bütörler yle anlaşarak bünyes ne kattığını açıkladı. DBM Dış T caret ve Mümess ll k Ltd. Şt Mars Pet Care markaları Eukanuba&Iams&Natura ç n Türk ye Tek D str bütörlüğü ne aynen devam edecekt r. Mars Global ş rket n n önümüzdek günlerde yukarıda bel rt len ülkeler dışında kalan anlaşma yapılan d ğer ülkeler de açıklayacağı beklenmekted r. Ş md l k b rçok Avrupa ülkes bu dev r tesl m n dışında kaldı. Mars ş rket bünyeler ne kattıkları Eukanuba&Iams markalarıyla gelecek vadeden pazarlardak poz syonlarını daha da güçlend rmey planlıyor. Kan kanseri teşhisinde bir umut KAN KANSERİ coll elerde, çoban köpekler nde ve ter erlerde oldukça yaygın b r hastalıktır. Bu t p kanserler n teşh s ancak hastalığın lerlem ş aşamalarında mümkündür. İnsanlar arasında üzer nde yapılan çalışmalar kan kanser teşh sler nde sıklıkla yanlış tesp tler yapıldığını ortaya koymuştur. Araştırmacılar gel şt rd kler b r yöntemle bu c dd hastalığın teşh s n oldukça erken dönemde -aynı gebel k testler nde olduğu g b - drar örneğ alınarak yapılab leceğ n, böylece erken dönemde başlanan tedav n n hastalık üzer ndek etk nl ğ n gözlemlem ş olacaklarını söyled. Köpeklerdek bu t p kanserler n yapılarının nsanlarla aynı olduğunu altını ç zen araştırmacılar köpeklerde yapılan bu çalışmanın kanser hastası nsanlar üzer ndek çalışmalar ç n b r rol model olacağını düşünüyor. Oldukça ucuz ve prat k olan bu yöntem sayes nde nsanlar artık kend ler ne ve hayvanlarına rut n olarak test yapab lecek.

15

16 Liposuction artık hayvanlarda da moda! Medya da popüler olarak duyduğumuz Liposuction operasyonları artık Veteriner hekimlikte de kullanıyor. Amerika lı Veteriner hekimler bu yöntemi obez köpeklerde yaygın olarak kullanmaya başladı bile simdi sıra bizde!! LİPOSUCTİON amel yatlarının k lo ya da bölgesel yağlanma problemler olan nsanların yaptığı estet k amel yat olarak b l rd k. Artık hayvanlarda da uygulanıyor... Fakat amaç bu sefer kozmet k kusurları kapatmak değ l, tam ters ne sevg l dostlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına tedav amaçlı. Operasyon non- nvaz v prosedürlerle yaşlı ve k lolu köpekler n l pomlarından yağ alınarak yapılıyor. Bu yöntem d ğer y leşmes uzun süren 30 dan fazla d k ş çeren açık operasyonların yanında çok daha güvenl d r. L posuct on operasyonları; ufak b r ens zyon yapılarak gerçekleşt r l r ve açılan bölge maks mum k günde y leş r. Operasyonun yaşlı hayvanlar ç n d ğer yararlı b r yanı se der n anestez gerekmemes d r.

17

18 NOTLAR Bayer n 60.Yıl Projeler Devam Ed yor! BAYER İN s zler 60 lı yıllarda çok yaygın olan nostalj k puzzle le geçm şe doğru çıkardıkları yolculukla başlayan 60.yıl etk nl kler devam ed yor. Bu kapsamda, k özel eğ t m projes yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu projelerden b r, Mayıs ayında yola çıkan Bayer Genç B l m Elç ler B l m Tohumları Ek b. Bu ek ple bugüne kadar 7 farklı lde (Mers n, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Mard n, D yarbakır) ve 20 noktada toplam çocuk b l m n eğlencel dünyasını keşfett. Bayer n bu öneml projes yle lg l güncel b lg lere ve fotoğraflara Bayer Genç B l m Elç ler Facebook Hesabı ndan ulaşab l rs n z. Bayer n gerçekleşt rd ğ d ğer b r proje se, gençler n, fen, matemat k ve mühend sl k konularına lg s n yükseltmek amacıyla düzenlenecek olan Bayer L seler Arası B l m Yarışması. T.C. B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı, Almanya Eğ t m ve Araştırma Bakanlığı ve Alman Büyükelç l ğ desteğ yle, yarışmada f nale kalan öğrenc ler, ödül olarak b l m gez s le Almanya ya gönder lecek. Sürekli Eğitim Kongresi Başlıyor Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği nin 31 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Crowne Plaza Asia Hotel de 9. Sürekli Eğitim Kongresi ni gerçekleştiriyor!!! KONGREDE kl n k hek ml ğ alanında, Veter ner hek mler n öner ler doğrultusunda lg çeken konuları, en güncel haller le konusunda uzman yerl ve yabancı konuşmacıların sunacağı kongrede ayrıca b r lk gerçekleşt r lecek. Kongrede lk defa ülkem zde at hek ml ğ n n gel şmes ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla uzman konuşmacılara yer ver lecek. Ayrıca her yıl olduğu g b b l msel paylaşımların yanı sıra Veter ner hek mler n b rb rler ve f rmalar le b r arada bulunab lmeler ne olanak sağlayacak. Sunumların İng l zce - Türkçe anında tercüme eşl ğ nde olacağı kongrede, konaklayan katılımcıların, kongre merkez n n sosyal olanaklarından (Türk hamamı, sauna, f tness, spa, açık ve kapalı havuz) ücrets z yararlanab leceklerd r. Ayrıca Yaban hayvanlarında ac l müdahale ve Ultrason konulu workshoplarında gerçekleşt r leceğ kongrede 25 k ş l k sınırlı kontenjan sebeb yle lg lenen Veter ner hek mler n gec kmeden rezervasyon yaptırması gerekmekted r. İnd r ml son kayıt: Rezervasyon yaptırmayı unutmayın. PETİNFO 2014/

19

20 KÖPEK Hem köpekler hem nsanlar ç n prostat hastalığında yen umut; PULSE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİ Hiperplazik prostat tedavisinde yeni umut, Dr. Raffealla Leoci yaptığı çalışmalar sonucunda, yeni terapi methodu olan pulse elektromanyetik alan tedavisinin, köpeklerde gözlenen bening prostat hiperplazisi hastalığı üzerindeki etkinliğini saptadı. Büyüyen prostat yaşlı erkek köpeklerde yaygın b r problemd r. Parsemus vakfının sponsor olduğu çalışma doğrultusunda Dr Raffealla Leoc köpeklerde ben ng prostat h perplaz s hastalığının potans yel yen non- nvaz f tedav methodunu araştırdı. Çalışmalar sonunda bu methodun h perplaz k prostatı küçültmede oldukça etk l olduğu saptandı. Bu tedav n n nsanlardak h perplaz k prostat vakalarında da rahatlıkla kullanılab leceğ söylen yor. BENİGN PROSTATİK HİPERPLAZİ NEDİR? Ben gn prostat h perplaz s (BPH) yaşa bağlı prostat bez n n büyümes le karakter zed r. BPH, yaşlı köpeklerde en sık görülen sağlık problemler ndend r. Bu hastalık nsanlarda, drar yolu problemler, üretra tıkanıklığı, seksüel d sfonks yon ve kanlı drarla karakter zed r. Geceler b rkaç kere tuvalet ç n uyanmak en sık rastlanan semptomdur. Yaşlı köpeklerde sık rastlanan BPH, nsanlardak hastalık semptomları, f zyoloj s ve anotom s yönünden b raz farklıdır. Köpeklerde en yaygın gözlenen kl n k semptom drar olmaksızın pen sten kan damlamasıdır. Bazı ağır vakalarda se kolonda obstrüks yon kaynaklı konst pasyon gel şeb l r. BPH, ürogen tal yaşlanmanın sonucudur. Son araştırmalar alt drar yollarında yaşlılık sebeb yle gözlenen kan dolaşım bozuklukları BPH n n gel şmes nde rolü olduğunu göster yor. Köpek prostat hastalıkları için kolay ve etkili tedavi olan pulse elektromanyetik alan tedavisi belki insanlara da yardımcı olabilir Köpeklerde BPH n n sağaltım çalışmalarında yen methot olarak pulse elektromanyet k alan tedav s kullanılmaktadır. Pulse elektromanyet k alan tedav s, elektr ksel ve manyet k alan oluşturarak ortoped k, nöroloj k ve üroloj k vakalarda da kullanılan nvaz f b r methoddur. C haz, prostat bez n n bulunduğu bölgen n üst kısmındak der üzer nde gezd r lerek uygulanır. Ayrıca ant nflamatuar etk s de raporlanmıştır. Bu method vasıtasıyla prostat kan deb s n artırılır ve prostat bez n n boyutunu küçültülür. Araştırma 20 tane ben ng prostat h perplaz s bulunan köpek arasında yapıldı. Pulse elektromanyet k alan tedav s, 3 hafta boyunca, günde 2 kere 5 dk lık seanslarla uygulama yapıldı. Araştırmanın sonucunda, pulse elektromanyet k alan tedav s le prostat büyüklüğünde %57 küçülme gerçekleşt r lm şt r. Semen kal tes, testesteron düzey ya da l b do üzer nde herhang b r etk gözlenmem şt r. Bu tedav BPH l köpeklerde oldukça başarılıdır ve yan etk s yoktur. İnsanlarda da sorunsuz b r tedav olarak BPH hastalarında öner l r. PULSE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİ NASIL ÇALIŞIR? Pulse elektromanyet k alan tedav s n n köpeklerde BPHs üzer ndek çalışma mekan zması tam olarak b l nmemekted r. N tr k oks t ya da d rek olarak yangıya etk ed yor olab l r. Son araştırmalarda bu tedav n n, BPH patogenez ne sebep olan yeters z n tr k oks t sentez n n artışına aracılık ett ğ n gösterm şt r. Bu tedav, prostat bez ndek yangıyı azaltarak kompl kasyonları önlenmes nde ya da BPH ve lg l durumlara bağlı değ ş kl kler n azaltılmasında b r rol oynuyor olab l r. Ayrıca kan dolaşımını azaltarak arter yel kan deb s n n sebep olduğu prostat t s ve gel şm ş BPH semptomları g b k nc l kompl kasyonlardan korunmasına yardımcı olab l r. PETİNFO 2014/

21

22 Pet hayvanlarındaki vektör kökenli hastalıklar Tek Sağlık kavramı, veteriner hekimlik ve beşeri hekimliğin yakın bir etkileşim içerisinde çalışarak; evcil ve yabani hayvanlara, insan sağlığına ve küresel ölçekte çevreye yarar sağlanmasını amaçlar. Tek Sağlık yen b r kavram değ ld r. Dunlop ve W ll ams, H story of Veter nary Med c ne (Veter nerl k Tıbbının Tar h ) adlı k taplarında, zoonot k enfeks yöz hastalıkların taşıdığı önem n erken dönemlerde de b l nd ğ n gösteren örnekler sıralamaktadır. Esk Mezopotamyalılar, kuduz hastalığı olan b r köpeğ n sah b n, bu hayvanın zole ed lmes nden sorumlu tutmaktadır. Bab l kralı Adad -apla- dd na (İ.Ö ), b r köpekle b rl kte, kuduz hastalığından koruyucu olarak tapılan ş fa tanrısı Gula ç n b r tapınak yaptırmıştır. Esk Mısırlılar, Kahun pap rüsünde (İ.Ö. 1900), hayvan hastalıkları le lg l lk dokümantasyonu sağlamaktadır; c b nl kler n kullanımı neden yle, bu uygarlığın vektör kökenl hastalıkları b ld ğ düşünülmekted r. Uzmanlık alanlarının hek mler, cerrahlar, d yet syenler ve veter ner hek mler şekl nde düzenlenm ş olması, hayvanların toplum ç n taşıdığı önem açıkça göstermekted r. Esk Ç n hanedanlıklarında, karşılaştırmalı tıp tar h zeng nd r. Akupunktur yoluyla uygulanması dolayısıyla, y n-yang prens pler, nsan ve hayvan hastalar ç n aynı şek lde geçerl olmuştur. Ant k Yunan uygarlığında Ar stoteles (İ.Ö ), H pokrat ın (İ.Ö ) geleneğ n sürdürerek, hayvan anatom s ve hayvan hastalıklarının patoloj s konusunda yaptığı kapsamlı araştırmalarla karşılaştırmalı tıbbı gel şt rm şt r. Bu karşılaştırmalı anatom geleneğ esk Roma uygarlığında da devam etm şt r. Avrupa da H pokrat-galen lkeler, Leonardo da V nc n n ( ) karşılaştırmalı anatom k m ras çalışmasıyla gelecektek gel şmeler n yolunu açtığı Rönesans dönem ne kadar tüm Ortaçağ boyunca devam etm şt r. Daha sonra John Hunter ( ), gerçek b r karşılaştırmalı tıp uygulayıcısı olmuş ve aşı gel şt rerek Tek Sağlık lkes n n klas k b r örneğ n oluşturan Edward Jenner a ( ) ders verm şt r. Tek Sağlık kavramının şek llenmes yaklaşık 250 yıl önce, 1761 yılında Lyon dak lk veter nerl k okulunun kurucusu olan Claude Bourgelat le l şk lend r lmekted r. Bourgelat, beşer tıp le hayvan tıbbı arasındak l şk y ele aldığı yazısında şu fadey kullanmıştır; Gülünç, zararlı önyargılardan kurtulduğumuzda, her k tıp alanı da b rb r n aydınlatacak ve mükemmelleşt recekt r. Enfeks yöz hastalık araştırmalarının altın çağındak büyük araştırmacıların Lou s Pasteur ( ), Robert Koch ( ), Rudolf V rchow ( ) ve John M Fadyean ( ) tümü Tek Sağlık PETİNFO 2014/

23 kavramını desteklem ş ve sağladıkları gel şmeler n çoğunda, hayvan hastalığı araştırmalarını temel almıştır. 20. yyda beşer tıp ve veter tıbbın b rb r nden uzaklaştığı; 1960 lı yıllarda Tek Tıp ya da Tek Sağlık ter m n n ortaya çıkmasıyla bağdaştırılan Calv n Schwabe ( ) tarafından fark ed lm şt r. İng ltere Tab pler B rl ğ le İng ltere Veter ner Hek mler B rl ğ ve Amer ka Tıp B rl ğ le Amer ka Veter nerl k Tıbbı B rl ğ arasındak ortak g r ş mler, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), B rleşm ş M lletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası tarafından yapılan b r toplantıyı tak ben hazırlanan temel kavram notuna zem n hazırlamıştır.pek çok organ zasyon Tek Sağlık kavramını desteklem ş (örneğ n Avrupa Veter ner Hek mler Federasyonu) ve Tek Sağlık Kom syonu, Tek Sağlık İn s yat f ve Karşılaştırmalı Kl n k B l mler Vakfı da dah l olmak üzere, Tek Sağlık grupları kurulmuştur. Bu g r ş mler, kısa b r süre önce Melbourne, Avustralya da yapılan B r nc Uluslararası Tek Sağlık Konferansı le sonuçlandırılmıştır. Tek Sağlık kavramında pet hayvanları Başlangıçtan bu yana yukarıda özetlenm ş olan Tek Sağlık, günümüzde çok sayıda beşer tıp ve veter nerl k kuruluşunun desteğ n alarak hızla gen şlem şt r. Destek sağlayan bu kuruluşların başlıca odak noktasını; nsan, evc l hayvan ve yaban hayvan sağlığı le global zoonot k hastalık pandem ler ve bu hayvan türler nden kaynaklandığı kabul ed len yen gel şen enfeks yöz hastalıklar oluşturmuştur. Bu tür enfeks yonların en y örnekler n n çoğu, v rüs mutasyonlarıdır. (örneğ n SARS coronav rus, H5N1 ve H1N1 nfluenza v rüsü, N pah v rüsü, Hendra v rüsü, nsan bağışıklık yeters zl ğ v rüsü [HIV]); ancak paraz ter hastalıkların Tek Sağlık kavramındak rolü de tartışılmıştır. Çevresel değ ş kl kler Geçmişten Günümüze her dönemde sağlık profesyonellerinin üzerinde dikkatle çalıştığı tek sağlık kavramının içerisinde evcil hayvanlardaki vektör kökenli hastalıkların önemle artan bir yeri vardır. (örneğ n kl m değ ş kl ğ, ormanların yok ed lmes ve kentleşme), nsanların ve hayvanların yaşam tarzındak değ ş kl kler n n etk s, Tek Sağlık kavramının b r parçası hal ne gelm şt r. Pet hayvanlarının özell kle de evc lleşt r lm ş köpek ve ked ler n Tek Sağlık kavramındak büyük potans yel rolü muhtemelen pek sık göz önünde bulundurulmayan b r faktör olmuştur. Gel şm ş ülkelerde, evc l hayvan sah plenme oranı çok yüksek düzeylere ulaşmıştır ve bu hayvanlar a le yaşamında öneml b r rol oynamaktadır yılında, ABD de 72 m lyon ev köpeğ (hane sayısının %37 s ) ve 81 m lyon ev ked s (hane sayısının %32 s ) olduğu bel rlenm şt r. B rleş k Krallık ç n yapılan 2010 yılına a t tahm n hesaplamalar, bu ülkede 8 m lyon ev köpeğ (hane sayısının %23 ü) ve 8 m lyon ev ked s (hane sayısının %19 u) olduğunu göstermekted r. Son on yılda g derek artan küçük ev hayvanları, yaşamlarının çoğunu ev n ç ortamında, sah pler yle çok yakın b r f z ksel b rl ktel kle geç rmekted r. Bu hayvanların çoğu ç n, yaşam süreler n uzatan çok yüksek b r sağlık bakım standardının memnun yet ver c olması le b rl kte, bu türlerden doğrudan ya da dolaylı olarak bulaşab len pek çok zoonot k enfeks yöz hastalık vardır. Bu tür hastalıkların bulaşması, ev hayvanının yaşam tarzına bağlıdır. Aşı uygulaması, paraz t kontrolü, başka ev hayvanları ya da yaban hayvanlarla etk leş m (t lk ler, küçük kem rgenler g b ) ya da özel ortamlarda bulunma (örneğ n; av arayan kene popülasyonlarının bulunduğu ağaçlık bölgelerde egzers z) g b faktörlerden etk lenmekted r. Pet hayvanlarının bakımı ya da küçük hayvanların çalıştırılması yalnızca refahla bağlantılı değ ld r gel şmekte olan ülkeler n çoğunda, b reysel ya da toplu olarak sah plen lm ş olan köpekler ve ked ler vardır. Bu ülkeler n çoğunda, şeh rler le yoğun b r teması olan çok fazla sayıda yaban köpek ve ked mevcuttur. Ancak bu hayvanların çoğu h çb r zaman veter ner hek m bakımından geçemeyecekt r ve öneml zoonot k enfeks yon kaynakları olmaya devam edecekt r. Bu durumun en y örneğ, uzun b r geçm şe dayanan dokümantasyona karşın, günümüzde de geçm ştek kadar büyük b r sorun oluşturmaya devam eden kuduz enfeks yonudur. Yakın tar hl WHO tahm nler, her yıl en az nsanın kuduz neden yle öldüğünü; bu ölümler n %95 n n Asya ve Afr ka dak gel şmekte olan ülkelerde meydana geld ğ n ve olguların %99 unda bulaşma kaynağının köpekler olduğunu göstermekted r. Kuduz v rüsü enfeks yonunun önem, Dünya Kuduz Günü ve Afr ka dak Afya aşılama programı ve Eylül 2011 de OIE, WHO ve FAO tarafından Seoul, Kore Cumhur yet nde düzenlenen Dünya Konferansı g b g r ş mler aracılığıyla duyurulmaktadır. Geçm şten günümüze her dönemde sağlık profesyoneller n n üzer nde d kkatle çalıştığı Tek Sağlık kavramının çer s nde evc l hayvanlardak vektör kökenl hastalıkların önemle artan b r yer vardır. Hızla artan evc l hayvan popülasyonunla doğru orantılı olarak veter ner hek ml ğ n nsan sağlığında k rolü büyümekted r. Gelecek aylarda vektör kökenl hastalıklar üzer nde konuşmaya devam edeceğ z.

24 KEDİ&KÖPEK Hayvan sahipleri, sizin ve çalışanlarınızın petlerine karşı sevecen olup olmadığınızı bilmek ister. bu konuda Hasta karşılama ekibinizin görevi önemlidir, onları Hasta sahiplerine nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmelisiniz. PETİNFO 2014/

25 BİREYSEL İLİŞKİLER HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTI Son zamanlarda herkes günümüzün hasta sahiplerinin yeni alışkanlıkları hakkında konuşuyor, peki hasta sahipleri için gerçekten yeni olan ne? ÇEVİRİ: VETERİNER HEKİM AYÇA ÜVEZ Bugünün pet sah pler az m ktarda para harcayarak akıllı alışver ş yapmaya başladılar, yan artık ne hesaplıysa ona para harcamayı öğrend ler. Artık hasta sah pler kl n k muayenede yapılan testler tedav ler d kkatle rdel yor, ücret soruyor ve veter ner hek mler n açıklamaları yeterl bulmadıklarında, tedav y reddedeb l yorlar. Veter ner hek ml kte hastalara ney neden yapıldığının tam anlamıyla anlatılması oldukça zordur. Muayene odasında, pet hayvanlarının tedav ler n ve hastalıktan korumasını nasıl b r tutkuyla gerçekleşt r yorsanız, hayvan sah pler n de aynı tutkuyla eğ tmeye başlayın. Zaman hayvan sah b yle aranızda güzel bağlar nşa etme zamanı, bu hastalarınıza en y tedav y sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Hayvan sah pler ne, s ze yatırım yapma sebepler n n petler n n refahı olduğunu b ld ğ n z göster n. Derg m z n bu sayısında s zler n hayvan sah pler n etk lemen ze yardımcı olacak 3 aşamadan oluşan 9 yolu s z nle paylaşarak ş n z kolaylaştırmaya çalıştık. VETERİNER HEKİM GELMEDEN ÖNCE 1. Hastaları sizden önce Veteriner teknisyen karşılasın: Hayvan sah pler, s z n ve çalışanlarınızın petler ne karşı sevecen olup olmadığınızı b lmek ster. Bunu garant lemen n en y yolu hayvan sah pler muayeneye gelmeden önce onlarla lg lenmes ç n b r tekn syen görevlend rmen zd r. Görevlend rd ğ n z tekn syen, hastayla lg l k l t noktaları yan aşılama, d yagnost k testler, kron k hastalıklar kullanılan laçlar ve d ş veya ağırlık b lg ler n not etmel d r. Tekn syen n notları, hastanın hastalık geçm ş ve en sık yaşadığı problemlerle lg l b lg ler de çereb l r. Bu ön kontrol soruları nüks eden vakaları saptamanızda s ze yardımcı olacaktır. 2. Hastanızın ismini resepsiyonisten öğrenin: Kl n k ek b n zde, günlük randevu l sten z düzenleyenler sadece tekn syenler değ ld r. Reseps yon stler bu ş genelde tekn syenlerle beraber yürüteb l rler. Kl n k ek b n z hasta sah pler ne nasıl davranmaları

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU Hasta Adı Soyadı : Doğum Tar h : T.C. K ml k No : Doğum Yer : C ns yet : Protokol No: Adres: Telefon: Sayın Hastamız / Hasta Vek l / Kanun Tems lc s, Sağlık durumunuz ve s ze öner len tıbb, cerrah ya da

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ www.glk.com.tr GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ S kar a d u m şo u ü k y ' n e l e l r n ek l cı ed ğer e l re m a m ka ı ey l ı m ş ı. G nüm z t k o n ü m a l r nı u l nar k t sar a ı ı e u

Detaylı

Healthy Start Sağlıklı Başlangıç

Healthy Start Sağlıklı Başlangıç %100YEME GARANTİSİ SPECTRUM K tten Starter32, yavru ked ler n (4-16 haftalık), gebel k veya emz rme dönem ndek yet şk n ked ler n beslenme gereks n mler n karşılamak üzere özel olarak formüle ed lm ş

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 2015-2016 Eğ t m Öğret m Yılı 28 Mayıs 2016 Var Mısın

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK ELEKTRONIK DANS MUZIK Dünyaca ünlü DJ'ler n performanslarıyla gerçekleşecek Karnavalında Rengarenk 3 gün 3 gece, yepyen b r prodüks yon ve çok daha fazlası s zler bekl yor. 28-29-30 Ağustos'ta Bodrum'da

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz...

B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... www.bibag.com B r Çanta, S z n G b Benzers z... B r Çanta, Yüzlerce Farklı Tarz... İk Çanta, Sen n... Tarzını Bel rle... Model n Seç...

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

PETLERDE BÖBREK HASTALIĞI VE DİYETSEL TEDAVİ 54> 30> İLK 50 SEMİNERLERİNE HEKİMLERİN İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR 24

PETLERDE BÖBREK HASTALIĞI VE DİYETSEL TEDAVİ 54> 30> İLK 50 SEMİNERLERİNE HEKİMLERİN İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR 24 PET SAĞLIĞI DERGİSİ OCAK 2014 SAYI 59 İLK 50 SEMİNERLERİNE HEKİMLERİN İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR 24 KUZEYPET, 2014 İÇİN YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYOR 34 PATİSEV VETERİNER KLİNİĞİ İLE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ 44 PETLERDE

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 >

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 > Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında merkez bankalarının etk s Kasım ayında yen den ön planda... Ek m ayının Japonya Merkez Bankası nın ekonom y destekley c tedb rler yle tamamlanması sonrasında Kasım

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır.

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. 1 2 3 4 5 8 11 12 13 14 15 Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. Üniversitenin kurumsal bütünlüğünü korumak

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 353-359 ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION HARVEY, DAVID (2013), METİS YAY.;

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI yapi yapi ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYAL EDİN ŞUAN NEREDE OLMAK İSTERDİNİZ? DOĞADA MI? YOKSA DENİZDE Mİ? YA DA HUZURLA AYAKLARINIZI UZATIP KAFANIZI DİNLEYECEĞİNİZ, DİNLENEBİLECEĞİNİZ BİR YERDE Mİ? YA

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARIMIZ VE ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİMİZİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ orsamızın Trakya Kalkınma BAjansı nın 2015 Yılı Küçük Ölçekl Altyapı Mal Destek

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU TÜRKÇE 5-6. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me a t

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı