Balkan States Medıa Forum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkan States Medıa Forum"

Transkript

1 Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS Mayıs 2011 / Atatürk Kültür Merkezi, Bursa May 2011 / Ataturk Culture Center, Bursa

2

3 BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU BALKAN STATES MEDIA FORUM BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS Mayıs 2011 Atatürk Kültür Merkezi, Bursa May 2011 Ataturk Culture Center, Bursa

4 2 / SUNUŞ Bülent ARINÇ Başbakan yardımcısı Balkanlar; halkların ve kültürlerin harmanlandığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bir coğrafyadır. Bölgede 20 nci yüzyıl boyunca yaşanan yıkıcı savaşlar ve kargaşa insanların büyük acılar yaşamasına da yol açmıştır. Uzun uğraşlar verilerek, büyük bedeller ödenerek sağlanan barış ortamının devamı ancak Ortak Bir Gelecek İdeali etrafında bütünleşebilme ile gerçeklik kazanacaktır. Bu doğrultuda Bursa da 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde 12 ülkeden gazeteci, akademisyen ve kanaat önderini bir araya getiren Balkan Ülkeleri Medya Forumu toplanmıştır. Foruma katılan çok değerli temsilcilerin, medyanın toplumsal yaşamımızda olması gereken konumu, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi noktasında dile getirdikleri görüş ve öneriler, barış ve huzur temelli bir gelecek konusunda ümitleri artırmıştır. Forum sonucunda büyük bir uzlaşma ile kabul edilen Sonuç Bildirgesi nde yer alan unsurlar, medya kuruluşları ve temsilcileri arasında işbirliği ve ortak projelerin geliştirilmesinin yanında, bölgesel ve uluslararası örgütlenmeler oluşturulması, ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin ileri boyutlara taşınmasına da vesile olacaktır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bulunan bu yayın ile Forum kapsamında dile getirilen görüş ve önerilerin geniş kitlelere ulaştırılmasının, Balkanlar merkezli strateji kuruluşlarına, bilim adamlarına ve siyaset uzmanlarına geleceğe dönük bakış açıları sunacağına da inanıyorum. Bu düşünceler ile böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren başta Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezine, Bursa Valiliğine ve katılımcı tüm ülke temsilcileri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

5 / 3 FOREWORD Bülent ARINÇ Deputy Prıme Mınıster The Balkans is a geography where the nations and cultures are blended and peace and stability are in need at most. The destructive wars and disorder experienced in the region throughout the 20th century caused great pain in people. The continuation of the peaceful atmosphere attained by exerting great efforts and paying high prices could be only realized by integrating around the Ideal for a Common Future. In line with this, the Balkan States Media Forum which gathered journalists, academicians and opinion leaders from 12 countries, was held on May 2-3, 2011, in Bursa. The thoughts and proposals expressed by the distinguished representatives who attended the Forum regarding the issues such as the required situation of the media in our social life and its function in developing the relations between the countries and correctly and promptly informing the public opinion increased the hopes for a future based on peace and tranquility. The factors in the Final Declaration approved with consensus at the end of the Forum will help the development of cooperation and common projects between the media organizations and representatives as well as the establishment of regional and international organizations. They will also carry the commercial, economic, political and cultural relations to further dimensions. Moreover, I believe that with this publication prepared in Turkish and English, the opinions and proposals expressed within the context of the Forum will be conveyed to larger masses and the points of view concerning the future will be presented to the strategic institutions based in the Balkans, scientists and political experts. By this way, I would like to thank everyone who made contributions to the realization of this highly important Forum especially including Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information, as well as Center for Strategic Research of the Foreign Ministry, Office of Bursa Governor and representatives of all participant countries.

6 4 / SUNUŞ Murat KARAKAYA Genel Müdür Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, kuruluşundan günümüze kadar geçen yaklaşık bir asırlık süre zarfında medya sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, karar vericilerin bilgisine sunmuş, aynı zamanda Türkiye deki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda da etkin tanıtım faaliyetlerinde bulunmuştur. Genel Müdürlüğümüz, kendisine verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yerli basın mensuplarının yanı sıra yabancı gazetecilerle de çok yakın işbirliği kurmuş, ülkeler arasında enformasyon ve bilgi akışının sağlanmasında etkin rol oynamıştır. Bursa da 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde toplanan Balkan Ülkeleri Medya Forumunda, iki gün süren oturumlarda bölgede medya sektörünün durumu, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ve kültürel işbirliğinin kalıcı bir barış ve istikrar ortamına katkısı konuları gazeteciler, akademisyenler ve kanaat önderleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bursa da 12 ülkeden çok değerli medya mensuplarının, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Sonuç Bildirgesi nde de vurgulandığı gibi Ortak Bir Gelecek İdeali inşa etme yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın himayelerinde, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Bursa Valiliği nin desteğinde gerçekleşen bu etkinliğe katılan tüm konuklarımıza ve Forumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Genel Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz. Forum da dile getirilen görüşlerin çok önemli olduğu düşüncesinden hareketle Kurumumuz tarafından büyük özenle hazırlanan ve dikkatinize sunulan bu yayının, geniş katılımla dillendirilen ve tartışılan konuların geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz.

7 / 5 FOREWORD Murat KARAKAYA General Dırector Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information, has made great contributions to the improvement of the media sector during almost one-century period beginning from its establishment to date. By closely following the international developments, it presented them to the information of the decision-makers. In addition, Directorate General carried out effective promotion activities regarding the economic, political, social and cultural developments in Turkey. Our Directorate General made close cooperation both with Turkish and foreign press members within the framework of its duty and responsibilities and played an influential role in providing information flow among the countries. During the two-day sessions held at the Balkan States Media Forum which convened on 2-3 May, 2011, in Bursa, the situation of the media sector in the region, bilateral, regional and international relations and the contribution of the cultural cooperation to the atmosphere of lasting peace and stability were evaluated in detail by the journalists, academicians and opinion-leaders. This activity, realized in Bursa with the participation of distinguished media members, academicians and representatives of non-governmental organizations from 12 countries, has been a very significant step on the way to building the Ideal for a Common Future as pointed out in the Final Declaration. On behalf of our Directorate General, we would like to thank all our guests who attended this activity held under the auspices of Deputy Prime Minister Bülent ARINÇ and with the support of Directorate General of Press and Information, Center for Strategic Research of the Foreign Ministry and Office of Bursa Governor and exerted efforts for the realization of this Forum in a successful way. Considering that the opinions expressed at the Forum are very important, we believe that this publication prepared delicately by our Directorate General and presented to your attention will enable the issues expressed and discussed with broad participation to be conveyed to larger masses.

8 6 / içindekiler BİRİNCİ GÜN 02 Mayıs, 2011 Pazartesi AÇILIŞ KONUŞMALARI...9 Murat KARAKAYA...10 Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Prof.Dr. Bülent ARAS...14 Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Assoc.Prof. İbrahim KALIN...16 Başbakan Başdanışmanı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü Recep ALTEPE...20 Bursa Belediye Başkanı Şahabettin HARPUT...24 Bursa Valisi Bülent ARINÇ...28 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı [Birinci Oturum] Balkanlarda Medyanın Genel Görünümü...36 Bölüm I- Demokratik Barış ve Medya...37 Bölüm II- Demokratikleşme Süreci, Çok Kültürlülük ve Medya...57 [İkinci Oturum] Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Medya...76 İKİNCİ GÜN Bölüm I- AB Üyelik Süreci ve Medya (1)...77 Bölüm II- AB Üyelik Süreci ve Medya (2) Bölüm III- Balkanlarda Barış İçinde Bir Arada Yaşama, Ortak Değerler ve Medya Mayıs, 2011 Salı [Birinci Oturum] Bölgesel Güvenlik ve İstikrarın Tesisinde Medyanın Konumu Bölüm I- Bölgesel Barış, İstikrar ve Medya Bölüm II- Uluslararası Kurumlar, Bölgesel Barış Girişimleri ve Medya [İkinci Oturum] Geleceğin Kurgulanmasında Medyaya Düşen Sorumluluk SONUÇ BİLDİRGESİ KAPANIŞ KONUŞMASI FORUMA GELEN MESAJLAR...224

9 / 7 contents FIRST DAY 02 May, 2011 Monday OPENING SPEECHES...9 Murat KARAKAYA...11 Director-General of Press and Information of Republic of Turkey Prof.Dr. Bülent ARAS...15 Head of Center for Strategic Research Assoc.Prof. İbrahim KALIN...17 Senior Counsellor of Prime Minister and Coordinator for Public Diplomacy Recep ALTEPE...21 Metropolitan Mayor of Bursa Şahabettin HARPUT...25 Governor of Bursa Bülent ARINÇ...29 State Minister and Deputy Prime Minister [Fırst Sessıon] General Outlook of the Media in the Balkans...36 Part I- Democratik Peace and the Media...37 Part II- Democratization Process, Multiculturalism and the Media...57 [Second Sessıon] Media within the Framework of EU Membership...76 Part I- EU Membership Process and the Media (1)...77 Part II- EU Membership Process and the Media (2) Part III- Peaceful Coexistence in the Balkans, Shared Values and the Media SECOND DAY 03 May, 2011 Tuesday [Fırst Sessıon] The Role of the Media in Promoting Regional Peace and Stability Part I- Regional Peace, Stability and the Media Part II- International Institutions, Regional Peace Initiatives and the Media [Second Sessıon] Media Responsibility in Forging the Future The Balkan States Media Platform FINAL DECLARATION CLOSING SPEECH MESSAGES SENT TO THE FORUM...224

10 Birinci Gün Fırst Day 02 MAYIS / 02 MAY

11 AÇILIŞ KONUŞMALARI OPENING SPEECHES

12 10 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Murat KARAKAYA* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinin ortaklaşa düzenlediği Balkan Ülkeleri Medya Forumuna hoş geldiniz. Bu toplantıyı Bursa da düzenlememizin nedeni, şehrin tarihi ve kültürel dokusuyla Balkan ülkelerinin hiç de yabancı olmadığı unsurlara sahip olmasıdır. Bursa ülkemiz medyası için de önemli bir kenttir. Bu şehirde yerel ve bölgesel medya oldukça ilerlemiş durumdadır. Bursa bir anlamda bölgenin medya üssü konumundadır. Sayın Başbakan Yardımcım ve Değerli Konuklar, Günümüzde medyanın kamuoyu üzerinde etkisi giderek artmakta ve medya mensuplarına yeni görev ve sorumluluklar düşmektedir. Medya bu süreçte, haber verme, bilgilendirme gibi geleneksel görevlerinin yanı sıra eğitme, sosyalleştirme ve algı oluşturma gibi etki alanlarına da sahip olmuştur. Ya- * Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü

13 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 11 Murat KARAKAYA* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guests and press members, Welcome to the Balkan States Media Forum jointly organized by the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and by the Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research. The reason why we decided to hold this meeting in Bursa is the elements that are not unknown to Balkan states in terms of the historical and cultural structure of this city. Bursa is also a major city for the media in our country. Local and regional media have advanced a lot in this city. Bursa is almost a media base of this region. Honorable Deputy Prime Minister and Distinguished Guests, Media institutions and press members have new tasks and responsibilities today when the media has surrounded us all and gradually influenced on the public. Medya now has a duty of educating, socializing and developing a perception in addition to its traditional service in news and information. We are under the influence of a compatriot media today. Media has gained importance in accelerating social and political agenda and in establishing a global peace. News and photos in the press, a blog on the Internet or other social and virtual networks have now a major influence on the public opinion. The responsibility of the media in such an environment is not about focusing on conflicts between different regions but about highlighting the common grounds and an environment where it is possible for people to empathize. We, as the media institutions of the Balkan States, need to create an environment where all the people in the region can share cultural wealth and, historical and social variety of this region. We need to develop communication channels so as to improve the brotherhood and friendship sentiments of the socities. For the media to play its important part, we need to cooperate as media corporations, academicians and other respected institutions. From this point of view as the Directorate General of Press and Information, we attach great importance to create a platform where all the media institutions from all around the world can come together. In this regard, we held Turkic-Speaking Coun- * Director-General of Press and Information of Republic of Turkey

14 12 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI zılan bir haber, servis edilen bir fotoğraf, sanal ortamda oluşturulan bir blog ve benzeri sosyal kümelenmeler, ülke kamuoyunu derinden etkileyebilmektedir. Böylesi bir zeminde çağdaş medyaya düşen görev, farklı kesimler arasındaki çelişkilere değil ortak noktalara değinmek, insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında empati kurulmasını kolaylaştıracak zemin oluşturmaktır. Balkan ülkelerinin medya kuruluşları olarak bizlere düşen, bu bölgenin kültürel zenginliğini, tarihi ve sosyal renkliliğini tüm bölge insanının paylaşabileceği bir medya ortamı yaratmaktır. Toplumların kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirecek iletişim kanalları kurmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Medyanın bu önemli görevini daha iyi yerine getirilebilmesi, akademisyenler ve ilgili tüm kurumların işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede, dünyanın farklı basın merkezlerini ve değişik bölgelerdeki ülkelerin medyalarını bir araya getirecek platformlar oluşturmayı önemsiyoruz. Geçen yıl Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Platformunun ilkini Ankara da topladık. İkincisini de, Kırgızistan da gerçekleştireceğiz. Umarım, Balkan Medya Forumu da bu toplantıyla sınırlı kalmaz ve Balkan medyasının işbirliği için daimi ve etkili bir platform oluşturulabilir. Sadece basın mensupları değil, aynı zamanda önemli kanaat önderleri ve akademisyenler de bu Foruma iştirak etmektedir. Forum çatısı altında Türkiye dâhil 12 Balkan ülkesinden gelen temsilcilerle tanışıp tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu arada misafirlerimiz de Bursa yı daha yakından tanıma şansına sahip olacaklardır. Forumun düzenlenmesi konusunda büyük teşvikleri olan Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a, Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput a ve Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe ye değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha hoş geldiniz, diyorum.

15 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 13 tries Media Forum last year. We are going to hold the Second Forum in Kyrgyzstan this year. I hope this Balkan States Media Forum will not be limited with this meeting but it will create a continuous and effective platform for the cooperation of the Balkan media. Not only press members but also major opinion leaders and academicians participate in the Forum. They will have an opportunity to meet the representatives of 12 Balkan states including Turkey and share their experiences. Our guests, in the meantime, will have a chance to closely be acquainted with Bursa. I would like to express my gratitude to Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç for his encouragement to hold the Forum and also to the Governor of Bursa, Mr. Şahabettin Harput and the Mayor, Mr. Recep Altepe for their invaluable contributions. I would like to welcome you all to our Forum once again.

16 14 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Bülent ARAS* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Değerli Valim, Değerli Konuklar ve Basın Mensupları, Bugün burada Balkan Ülkeleri Medya Forumunu düzenlemek için toplanmış bulunmaktayız. Son birkaç yıl, Dışişleri Bakanlığı olarak bizler için Balkan yılları gibi oldu. Politikayı şekillendiren enstrümanların biri de medya. Medya, hem toplumsal taleplerin sürece katılımını, dış politikanın daha demokratik ortamda yapılmasını sağlıyor hem de kurumlar arasında kurduğu networklerle sınırları aşan ölçekte dış politika üzerinde etkiler oluşturan bir enstrüman. Bu toplantıyla aslında Balkanlar da yepyeni bir ufkun ortaya çıktığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıl Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı. Balkan Savaşları, Balkan ülkeleri için değişik anlamlar ifade ediyor. Ancak Balkan Savaşları nın yüzüncü yılı tüm Balkanlar ve Türkiye için aynı anlamı taşıyor. Kalıcı barışa geçişin yollarını arayan bir coğrafyayız. Bu toplantıda, coğrafyamızda medyayı etkili bir enstrüman olarak kullanmanın yollarını arayacağız. Sözlerime son vermeden evvel bu toplantıyı himayesine alan Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Bursalı makamlara ve Bursa halkına çok teşekkür ediyor, faydalı bir toplantı olmasını diliyorum. * Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı

17 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 15 Prof. Dr. Bülent ARAS* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guets and press members, Today we came together here to hold the Balkan States Media Forum. The last couple of years have been like Balkan years for us as Ministry of Foreign Affairs. Foreing policy has been increasingly shaping in a pluralist environment in the last 10 years. One of the instruments shaping the foreing policy is media. Media not only enables the foreign policy to be done in a more democratic environment but also does have an influence on foreing policy via the international networks overstepping the boundaries. We are all witnesses of the fact that there is a new horizon rising up in the Balkans. Next year is the centenary of the Balkan Wars. These wars may have various meanings to the Balkan countries, but, centenary of these wars has the same meaning for both Balkans and Turkey. We are a region looking for a transition from the war to peace and that is why we are going to pursue in this meeting how to benefit from the media as an influential instrument. Before concluding my words, I would like to express my gratitude to Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç, who took this meeting under his auspicies, and the personnel of both the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and the Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research. I also would like to thank the authorities and the town people and wish you a fruitful meeting. * Head of the Centre for Strategic Research

18 16 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI İbrahim KALIN* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Değerli Valim, Değerli Konuklar ve Basın Mensupları, Öncelikle bu forumu düzenleyen Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ne teşekkür etmek istiyorum. Birkaç konuya değinmek istiyorum. Bu toplantının Bursa da yapılıyor olması ayrı bir önem arz etmektedir çünkü Bursa, hem topografyası hem de insan coğrafyası itibariyle Balkanlar ın güzel bir özetidir. Değerli filozof-mimarımız rahmetli Turgut Cansever bir konuşmasında dünyaca ünlü mimar Le Corbusier un 1920 lerde Türkiye yi ziyaretinden bahsediyor. Le Corbusier, tamamen yeni bir şehir kurmakla görevlendiriliyor. Fakat mimar önce gelip Bursa yı görmek istiyor. Şehre geldiğinde ise Siz bu mucizevî şehri nasıl inşa ettiniz diye soruyor. Sonra İstanbul a dönüp Atatürk e, Eğer ben İstanbul da bir şey yapacaksam, yapacağım şey Bursa dır. Size başka bir şey inşa edemem diyor. Bursa, coğrafya, tarih ve kültürlerin buluştuğu bir şehirdir. * Başbakan Başdanışmanı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü

19 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 17 İbrahim KALIN* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guets and press members, First of all, I would like to greet you all and the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and by Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research for organizing the Forum. I would like to touch upon a few topics. The great Greek philosopher Plato defines meeting and congregating as a symposium. Such forums enable us to hold a festival of ideas. The fact that this meeting is held in Bursa is of a particular importance since Bursa is a nice miniature of the Balkans in terms of topography and human geography. Our distinguished philosopher-architect the late Turgut Cansever describes the visit of famous German architect Le Corbusier to Turkey in 1920s. He had been commisioned to build an entirely new city. But he wanted to come and see Bursa first. Having arrived here, he asked how did you built up this miraculous city?. Then he went back to İstanbul and told Atatürk If I will do anything in Istanbul, that will be Bursa. I can not build anything else. Bursa is a city where geography, history and culture meets. In fact, the most wealthiest, the most pluralist, the most aesthetic and the most humanist cities of all time was actually founded in this region even though Balkans are associated with wars for years. You can see the traces of Sivas, Bursa and Mardin when you walk around in Prishtine, Kosovo or Skopje. There is an immense similarity between Şerh-i Füsusu l by Abdullah Bosnevi and the works by Molla Fenari or Hoca Hüsrev. Our ulama has reflected the same spirit for years in this region. * Prime Minister s Senior Consellor and Coordinator for Public Diplomacy

20 18 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Balkanlar, her ne kadar yüzlerce yıl savaşlarla anılsa da, uluslararası literatüre olumsuz manada girmişse de aslında tarihin en zengin, en çoğulcu, en estetik, en insancıl şehirleri yine bu coğrafyada kurulmuştur. Bir Üsküp e, bir Saray Bosna ya, bir Priştina ya baktığınızda oralarda bir Bursa nın, bir Sivas ın, bir Mardin in, bir Safranbolu nun izlerini hissedersiniz. Abdullah Bosnevi nin Şerh-i Füsusu l eseri ile Molla Fenari veya Hoca Hüsrev in eserleri arasında inanılmaz bir benzerlik bulunmaktadır. Bu bölgedeki ulemamız da yüzyıllardır aynı ruhu yansıtmaktadır. Algının gerçekliğin önüne geçtiği bu çağda medyayı ihmal etmek mümkün değildir. Ama özellikle Balkan medyasının burada bir araya gelmesi ayrı bir önem arz ediyor. Zira, ortak dili inşa etmeden sorunlarımıza ortak çözüm bulmamız mümkün değil. Ortak bir dili nasıl inşa edeceğiz? Ancak ortak bir gönül, zihin, fikir dünyası inşa ederek! Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş: Gönül birliği dil birliğinden üstündür. İnanıyorum ki bu forum bu anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Ben bir kez daha forumun düzenlenmesine katkı verenleri kutlayıp teşekkür etmek istiyorum.

21 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 19 The media is a major instrument in today s world. It is not possible to ignore the media particularly at a time when the perception has gone beyond the reality. It is of a particular importance for the Balkan media to gather here today. It is not likely to find a solution to our common problems unless we develop a common language, a common soul and mind. How beautifully Rumi says Unity of hearts is superior to unity of languages. I believe the Forum will make major contributions in this regard. Well, I would like to congratulate and thank the organizers.

22 20 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Recep ALTEPE* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantının Bursa da düzenlemesinden duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda özellikle Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a ve Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ne, Değerli Valimize ve katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bu toplantı dostluğumuzu ilerletmek için güzel bir fırsat olacaktır. Bursa kimliği olan özel bir şehirdir. İpek ve Baharat Yolları üzerinde bulunan önemli bir merkezdir. Tarım, kaplıca ve tarih kentidir. Nüfusunun yarısından fazlası Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır. Balkanlar da yaşayan her birinizin Bursa da mutlaka bir akrabası, bir dostu vardır. Bizler de bir yandan Bursa yı daha çağdaş bir şehir haline getirmeye ve değerlerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Kentteki her sokağın bir ucu Balkanlar a çıkmaktadır. Kosova ve Üsküp, İstanbul dan 64 yıl önce fethedilmiştir. Balkanlar ı fethedenler, Bursa dan giden komutanlardır. * Bursa Belediye Başkanı

23 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 21 Recep ALTEPE* Honourable Deputy Prime Minister, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Distinguished guests and people of Bursa, I would like to sincerely greet and welcome you all. I would like to express my pleasure for such a meeting to be held in Bursa. I would like to thank particularly Distinguished Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç, Office of Prime Ministry Directorate General of Press and Information, Center for Strategic Research, Distinguished Governor and all the contributors once again. I hope this meeting will pave the way for improving our friendship. Bursa is a special city which has an peculiar identity. It is a major center on Silk Road and Spice Route. It is a city of agriculture, thermal springs and history. More than half of its population is made of the Balkan emigrees. Each and everyone of you living in the Balkans has definitely a relative or a friend in Bursa. On one hand, we keep working on transformation of Bursa into a contemporary city as we make effort to dynamize the values of Bursa on the other hand. You would see the traces of the Balkans wherever you go in Bursa. Kosovo and Skopje had been conquered 64 years before Istanbul was. All the conqueror generals are from Bursa. Today, we do our best to revitalize those cultures. We were able to live in harmony for years in spite of our differentiation in language or religion. We have shared the same fate. We are nations with an obligation to support and prioritize each other. That is why we keep working on our activities pertaining to the Balkans. We are hosting artistic, cultural and sport activities and holding symposium and panels. We have assured a major integration in the Balkans for the last 6-7 years. We are trying to make up the loss time. In addition to our social and cultural activities, the region is now a construction site. * Mayor of Bursa

24 22 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Farklı dili konuşsak da yıllarca kardeşlik içinde yaşamasını bildik. Bu nedenlerle dost olması gereken öncelikli devletler biziz. Bu bağlamda özellikle son 6-7 yılda sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler, aşure ve sünnet etkinlikleri gibi çeşitli organizasyonlarla kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. TİKA nın çalışmalarının yanında bizim de bölgede yaptığımız tarihi, kültürel miras çalışmalarıyla Balkanların her köşesi şantiyeye döndü. Bölgede yaptığımız işler komşularımızın her zaman yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Türkiye her zaman yapıcı olmuştur. Sadece bu birlik ve beraberliği korumak için çalışıyoruz. Dostluk ilişkilerimiz koşulsuz katkıyı gerektirdiği için çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu tür toplantıların da birbirimizi daha iyi tanıma anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Birbirimizi tanıdıkça birbirimizi daha çok seveceğimizden eminim. Umarım, Bursa dan güzel sonuç ve anılarla ayrılırsınız. Teşekkür ederim.

25 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 23 Our government particularly TIKA has made investments in the Balkans as municipality of Bursa and our businessmen have their own construction sites in the region. What we do in the region is an indicator of how we stand by our neighbors all the time. Turkey has always been constructive. We work hard only to protect this unity and integration, and we will keep working since friendship calls for an unconditional contribution. We are ready to make all kinds of sacrificies in this regard. Such meetings enable us to get to know each other in a better fashion. We like each other more as we come closer. I hope you would leave Bursa with fruitful results and beautiful memories. Thank you.

26 24 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Şahabettin HARPUT* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Bu toplantının Bursa da düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu bağlamda, özellikle Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu na, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezine ve katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye dâhil 12 Balkan ülkesinden gelen konuklarımızla Bursa için özel bir gün. Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş olan Bursa, 6500 yıllık tarihi boyunca Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ne ev sahipliği yapmış, önemli görevler üstlenmiştir. 130 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu na başkent olan Bursa nın bağrında 6 Osmanlı padişahı ve pek çok sanat eseri yatmaktadır. Bursa, bir kültür, ipek, su, tarım, kaplıca, otomotiv ve tekstil şehridir. Bu bağlamda Bursa yı daha yakından tanımanızı sizlerden istirham ediyorum. Bu şehrin sokaklarında dolaştıkça Balkanlar a ne kadar benzediğini siz de fark edeceksiniz. Bursa, Balkanlar ın bir minyatürüdür. Balkanlar dan göç etmiş yüz binlerce insan Bursa da yaşamaktadır. * Bursa Valisi

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED OLYMPIC WORLD EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 İSTANBUL 2020 YE ADAY ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF TRABZON S EYOF LIKE OLYMPIAD OLİMPİK GÜN KUTLANDI OLYMPIC DAY CELEBRATED

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Geleceğe iz bırakan başarılar

Geleceğe iz bırakan başarılar G SB 2008-2009 Faaliyet Raporu Geleceğe iz bırakan başarılar 08 09 Editör Editor Yayın kurulu Broadcasting Board : PR Aktif İletişim Hizmetleri : Sertaç Ürkmez, Gamze Nayman, Meral Ünver Kapak & Sayfa

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 51 OCAKJANUARY - ŞUBATFEBRUARY 2010 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > "İşbirliğimiz sektörün küresel başarısına

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sempozyum Bildirileri Symposium Papers V. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU TARİHİ VE GÜNCEL SİYASAL KONULAR: GÖRÜŞLER & ÖNERİLER

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar

Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Yıl: Sayı: 20 Toplantı ve Kongre bizim işimiz s12 Almira Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Yılmaz Çavdar Almira Catering şimdi Tüyap ta s14 İtibarı sürdürülebilir kılmak mümkün mü? s18 Çağımızın Hastalığı Migren

Detaylı