Balkan States Medıa Forum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkan States Medıa Forum"

Transkript

1 Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS Mayıs 2011 / Atatürk Kültür Merkezi, Bursa May 2011 / Ataturk Culture Center, Bursa

2

3 BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU BALKAN STATES MEDIA FORUM BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS Mayıs 2011 Atatürk Kültür Merkezi, Bursa May 2011 Ataturk Culture Center, Bursa

4 2 / SUNUŞ Bülent ARINÇ Başbakan yardımcısı Balkanlar; halkların ve kültürlerin harmanlandığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bir coğrafyadır. Bölgede 20 nci yüzyıl boyunca yaşanan yıkıcı savaşlar ve kargaşa insanların büyük acılar yaşamasına da yol açmıştır. Uzun uğraşlar verilerek, büyük bedeller ödenerek sağlanan barış ortamının devamı ancak Ortak Bir Gelecek İdeali etrafında bütünleşebilme ile gerçeklik kazanacaktır. Bu doğrultuda Bursa da 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde 12 ülkeden gazeteci, akademisyen ve kanaat önderini bir araya getiren Balkan Ülkeleri Medya Forumu toplanmıştır. Foruma katılan çok değerli temsilcilerin, medyanın toplumsal yaşamımızda olması gereken konumu, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi noktasında dile getirdikleri görüş ve öneriler, barış ve huzur temelli bir gelecek konusunda ümitleri artırmıştır. Forum sonucunda büyük bir uzlaşma ile kabul edilen Sonuç Bildirgesi nde yer alan unsurlar, medya kuruluşları ve temsilcileri arasında işbirliği ve ortak projelerin geliştirilmesinin yanında, bölgesel ve uluslararası örgütlenmeler oluşturulması, ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin ileri boyutlara taşınmasına da vesile olacaktır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bulunan bu yayın ile Forum kapsamında dile getirilen görüş ve önerilerin geniş kitlelere ulaştırılmasının, Balkanlar merkezli strateji kuruluşlarına, bilim adamlarına ve siyaset uzmanlarına geleceğe dönük bakış açıları sunacağına da inanıyorum. Bu düşünceler ile böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren başta Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezine, Bursa Valiliğine ve katılımcı tüm ülke temsilcileri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

5 / 3 FOREWORD Bülent ARINÇ Deputy Prıme Mınıster The Balkans is a geography where the nations and cultures are blended and peace and stability are in need at most. The destructive wars and disorder experienced in the region throughout the 20th century caused great pain in people. The continuation of the peaceful atmosphere attained by exerting great efforts and paying high prices could be only realized by integrating around the Ideal for a Common Future. In line with this, the Balkan States Media Forum which gathered journalists, academicians and opinion leaders from 12 countries, was held on May 2-3, 2011, in Bursa. The thoughts and proposals expressed by the distinguished representatives who attended the Forum regarding the issues such as the required situation of the media in our social life and its function in developing the relations between the countries and correctly and promptly informing the public opinion increased the hopes for a future based on peace and tranquility. The factors in the Final Declaration approved with consensus at the end of the Forum will help the development of cooperation and common projects between the media organizations and representatives as well as the establishment of regional and international organizations. They will also carry the commercial, economic, political and cultural relations to further dimensions. Moreover, I believe that with this publication prepared in Turkish and English, the opinions and proposals expressed within the context of the Forum will be conveyed to larger masses and the points of view concerning the future will be presented to the strategic institutions based in the Balkans, scientists and political experts. By this way, I would like to thank everyone who made contributions to the realization of this highly important Forum especially including Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information, as well as Center for Strategic Research of the Foreign Ministry, Office of Bursa Governor and representatives of all participant countries.

6 4 / SUNUŞ Murat KARAKAYA Genel Müdür Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, kuruluşundan günümüze kadar geçen yaklaşık bir asırlık süre zarfında medya sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, karar vericilerin bilgisine sunmuş, aynı zamanda Türkiye deki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda da etkin tanıtım faaliyetlerinde bulunmuştur. Genel Müdürlüğümüz, kendisine verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yerli basın mensuplarının yanı sıra yabancı gazetecilerle de çok yakın işbirliği kurmuş, ülkeler arasında enformasyon ve bilgi akışının sağlanmasında etkin rol oynamıştır. Bursa da 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde toplanan Balkan Ülkeleri Medya Forumunda, iki gün süren oturumlarda bölgede medya sektörünün durumu, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ve kültürel işbirliğinin kalıcı bir barış ve istikrar ortamına katkısı konuları gazeteciler, akademisyenler ve kanaat önderleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bursa da 12 ülkeden çok değerli medya mensuplarının, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Sonuç Bildirgesi nde de vurgulandığı gibi Ortak Bir Gelecek İdeali inşa etme yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın himayelerinde, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Bursa Valiliği nin desteğinde gerçekleşen bu etkinliğe katılan tüm konuklarımıza ve Forumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Genel Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz. Forum da dile getirilen görüşlerin çok önemli olduğu düşüncesinden hareketle Kurumumuz tarafından büyük özenle hazırlanan ve dikkatinize sunulan bu yayının, geniş katılımla dillendirilen ve tartışılan konuların geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz.

7 / 5 FOREWORD Murat KARAKAYA General Dırector Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information, has made great contributions to the improvement of the media sector during almost one-century period beginning from its establishment to date. By closely following the international developments, it presented them to the information of the decision-makers. In addition, Directorate General carried out effective promotion activities regarding the economic, political, social and cultural developments in Turkey. Our Directorate General made close cooperation both with Turkish and foreign press members within the framework of its duty and responsibilities and played an influential role in providing information flow among the countries. During the two-day sessions held at the Balkan States Media Forum which convened on 2-3 May, 2011, in Bursa, the situation of the media sector in the region, bilateral, regional and international relations and the contribution of the cultural cooperation to the atmosphere of lasting peace and stability were evaluated in detail by the journalists, academicians and opinion-leaders. This activity, realized in Bursa with the participation of distinguished media members, academicians and representatives of non-governmental organizations from 12 countries, has been a very significant step on the way to building the Ideal for a Common Future as pointed out in the Final Declaration. On behalf of our Directorate General, we would like to thank all our guests who attended this activity held under the auspices of Deputy Prime Minister Bülent ARINÇ and with the support of Directorate General of Press and Information, Center for Strategic Research of the Foreign Ministry and Office of Bursa Governor and exerted efforts for the realization of this Forum in a successful way. Considering that the opinions expressed at the Forum are very important, we believe that this publication prepared delicately by our Directorate General and presented to your attention will enable the issues expressed and discussed with broad participation to be conveyed to larger masses.

8 6 / içindekiler BİRİNCİ GÜN 02 Mayıs, 2011 Pazartesi AÇILIŞ KONUŞMALARI...9 Murat KARAKAYA...10 Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Prof.Dr. Bülent ARAS...14 Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Assoc.Prof. İbrahim KALIN...16 Başbakan Başdanışmanı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü Recep ALTEPE...20 Bursa Belediye Başkanı Şahabettin HARPUT...24 Bursa Valisi Bülent ARINÇ...28 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı [Birinci Oturum] Balkanlarda Medyanın Genel Görünümü...36 Bölüm I- Demokratik Barış ve Medya...37 Bölüm II- Demokratikleşme Süreci, Çok Kültürlülük ve Medya...57 [İkinci Oturum] Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Medya...76 İKİNCİ GÜN Bölüm I- AB Üyelik Süreci ve Medya (1)...77 Bölüm II- AB Üyelik Süreci ve Medya (2) Bölüm III- Balkanlarda Barış İçinde Bir Arada Yaşama, Ortak Değerler ve Medya Mayıs, 2011 Salı [Birinci Oturum] Bölgesel Güvenlik ve İstikrarın Tesisinde Medyanın Konumu Bölüm I- Bölgesel Barış, İstikrar ve Medya Bölüm II- Uluslararası Kurumlar, Bölgesel Barış Girişimleri ve Medya [İkinci Oturum] Geleceğin Kurgulanmasında Medyaya Düşen Sorumluluk SONUÇ BİLDİRGESİ KAPANIŞ KONUŞMASI FORUMA GELEN MESAJLAR...224

9 / 7 contents FIRST DAY 02 May, 2011 Monday OPENING SPEECHES...9 Murat KARAKAYA...11 Director-General of Press and Information of Republic of Turkey Prof.Dr. Bülent ARAS...15 Head of Center for Strategic Research Assoc.Prof. İbrahim KALIN...17 Senior Counsellor of Prime Minister and Coordinator for Public Diplomacy Recep ALTEPE...21 Metropolitan Mayor of Bursa Şahabettin HARPUT...25 Governor of Bursa Bülent ARINÇ...29 State Minister and Deputy Prime Minister [Fırst Sessıon] General Outlook of the Media in the Balkans...36 Part I- Democratik Peace and the Media...37 Part II- Democratization Process, Multiculturalism and the Media...57 [Second Sessıon] Media within the Framework of EU Membership...76 Part I- EU Membership Process and the Media (1)...77 Part II- EU Membership Process and the Media (2) Part III- Peaceful Coexistence in the Balkans, Shared Values and the Media SECOND DAY 03 May, 2011 Tuesday [Fırst Sessıon] The Role of the Media in Promoting Regional Peace and Stability Part I- Regional Peace, Stability and the Media Part II- International Institutions, Regional Peace Initiatives and the Media [Second Sessıon] Media Responsibility in Forging the Future The Balkan States Media Platform FINAL DECLARATION CLOSING SPEECH MESSAGES SENT TO THE FORUM...224

10 Birinci Gün Fırst Day 02 MAYIS / 02 MAY

11 AÇILIŞ KONUŞMALARI OPENING SPEECHES

12 10 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Murat KARAKAYA* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinin ortaklaşa düzenlediği Balkan Ülkeleri Medya Forumuna hoş geldiniz. Bu toplantıyı Bursa da düzenlememizin nedeni, şehrin tarihi ve kültürel dokusuyla Balkan ülkelerinin hiç de yabancı olmadığı unsurlara sahip olmasıdır. Bursa ülkemiz medyası için de önemli bir kenttir. Bu şehirde yerel ve bölgesel medya oldukça ilerlemiş durumdadır. Bursa bir anlamda bölgenin medya üssü konumundadır. Sayın Başbakan Yardımcım ve Değerli Konuklar, Günümüzde medyanın kamuoyu üzerinde etkisi giderek artmakta ve medya mensuplarına yeni görev ve sorumluluklar düşmektedir. Medya bu süreçte, haber verme, bilgilendirme gibi geleneksel görevlerinin yanı sıra eğitme, sosyalleştirme ve algı oluşturma gibi etki alanlarına da sahip olmuştur. Ya- * Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü

13 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 11 Murat KARAKAYA* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guests and press members, Welcome to the Balkan States Media Forum jointly organized by the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and by the Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research. The reason why we decided to hold this meeting in Bursa is the elements that are not unknown to Balkan states in terms of the historical and cultural structure of this city. Bursa is also a major city for the media in our country. Local and regional media have advanced a lot in this city. Bursa is almost a media base of this region. Honorable Deputy Prime Minister and Distinguished Guests, Media institutions and press members have new tasks and responsibilities today when the media has surrounded us all and gradually influenced on the public. Medya now has a duty of educating, socializing and developing a perception in addition to its traditional service in news and information. We are under the influence of a compatriot media today. Media has gained importance in accelerating social and political agenda and in establishing a global peace. News and photos in the press, a blog on the Internet or other social and virtual networks have now a major influence on the public opinion. The responsibility of the media in such an environment is not about focusing on conflicts between different regions but about highlighting the common grounds and an environment where it is possible for people to empathize. We, as the media institutions of the Balkan States, need to create an environment where all the people in the region can share cultural wealth and, historical and social variety of this region. We need to develop communication channels so as to improve the brotherhood and friendship sentiments of the socities. For the media to play its important part, we need to cooperate as media corporations, academicians and other respected institutions. From this point of view as the Directorate General of Press and Information, we attach great importance to create a platform where all the media institutions from all around the world can come together. In this regard, we held Turkic-Speaking Coun- * Director-General of Press and Information of Republic of Turkey

14 12 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI zılan bir haber, servis edilen bir fotoğraf, sanal ortamda oluşturulan bir blog ve benzeri sosyal kümelenmeler, ülke kamuoyunu derinden etkileyebilmektedir. Böylesi bir zeminde çağdaş medyaya düşen görev, farklı kesimler arasındaki çelişkilere değil ortak noktalara değinmek, insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında empati kurulmasını kolaylaştıracak zemin oluşturmaktır. Balkan ülkelerinin medya kuruluşları olarak bizlere düşen, bu bölgenin kültürel zenginliğini, tarihi ve sosyal renkliliğini tüm bölge insanının paylaşabileceği bir medya ortamı yaratmaktır. Toplumların kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirecek iletişim kanalları kurmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Medyanın bu önemli görevini daha iyi yerine getirilebilmesi, akademisyenler ve ilgili tüm kurumların işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede, dünyanın farklı basın merkezlerini ve değişik bölgelerdeki ülkelerin medyalarını bir araya getirecek platformlar oluşturmayı önemsiyoruz. Geçen yıl Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Platformunun ilkini Ankara da topladık. İkincisini de, Kırgızistan da gerçekleştireceğiz. Umarım, Balkan Medya Forumu da bu toplantıyla sınırlı kalmaz ve Balkan medyasının işbirliği için daimi ve etkili bir platform oluşturulabilir. Sadece basın mensupları değil, aynı zamanda önemli kanaat önderleri ve akademisyenler de bu Foruma iştirak etmektedir. Forum çatısı altında Türkiye dâhil 12 Balkan ülkesinden gelen temsilcilerle tanışıp tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklardır. Bu arada misafirlerimiz de Bursa yı daha yakından tanıma şansına sahip olacaklardır. Forumun düzenlenmesi konusunda büyük teşvikleri olan Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a, Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput a ve Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe ye değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha hoş geldiniz, diyorum.

15 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 13 tries Media Forum last year. We are going to hold the Second Forum in Kyrgyzstan this year. I hope this Balkan States Media Forum will not be limited with this meeting but it will create a continuous and effective platform for the cooperation of the Balkan media. Not only press members but also major opinion leaders and academicians participate in the Forum. They will have an opportunity to meet the representatives of 12 Balkan states including Turkey and share their experiences. Our guests, in the meantime, will have a chance to closely be acquainted with Bursa. I would like to express my gratitude to Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç for his encouragement to hold the Forum and also to the Governor of Bursa, Mr. Şahabettin Harput and the Mayor, Mr. Recep Altepe for their invaluable contributions. I would like to welcome you all to our Forum once again.

16 14 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Bülent ARAS* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Değerli Valim, Değerli Konuklar ve Basın Mensupları, Bugün burada Balkan Ülkeleri Medya Forumunu düzenlemek için toplanmış bulunmaktayız. Son birkaç yıl, Dışişleri Bakanlığı olarak bizler için Balkan yılları gibi oldu. Politikayı şekillendiren enstrümanların biri de medya. Medya, hem toplumsal taleplerin sürece katılımını, dış politikanın daha demokratik ortamda yapılmasını sağlıyor hem de kurumlar arasında kurduğu networklerle sınırları aşan ölçekte dış politika üzerinde etkiler oluşturan bir enstrüman. Bu toplantıyla aslında Balkanlar da yepyeni bir ufkun ortaya çıktığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıl Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı. Balkan Savaşları, Balkan ülkeleri için değişik anlamlar ifade ediyor. Ancak Balkan Savaşları nın yüzüncü yılı tüm Balkanlar ve Türkiye için aynı anlamı taşıyor. Kalıcı barışa geçişin yollarını arayan bir coğrafyayız. Bu toplantıda, coğrafyamızda medyayı etkili bir enstrüman olarak kullanmanın yollarını arayacağız. Sözlerime son vermeden evvel bu toplantıyı himayesine alan Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Bursalı makamlara ve Bursa halkına çok teşekkür ediyor, faydalı bir toplantı olmasını diliyorum. * Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı

17 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 15 Prof. Dr. Bülent ARAS* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guets and press members, Today we came together here to hold the Balkan States Media Forum. The last couple of years have been like Balkan years for us as Ministry of Foreign Affairs. Foreing policy has been increasingly shaping in a pluralist environment in the last 10 years. One of the instruments shaping the foreing policy is media. Media not only enables the foreign policy to be done in a more democratic environment but also does have an influence on foreing policy via the international networks overstepping the boundaries. We are all witnesses of the fact that there is a new horizon rising up in the Balkans. Next year is the centenary of the Balkan Wars. These wars may have various meanings to the Balkan countries, but, centenary of these wars has the same meaning for both Balkans and Turkey. We are a region looking for a transition from the war to peace and that is why we are going to pursue in this meeting how to benefit from the media as an influential instrument. Before concluding my words, I would like to express my gratitude to Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç, who took this meeting under his auspicies, and the personnel of both the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and the Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research. I also would like to thank the authorities and the town people and wish you a fruitful meeting. * Head of the Centre for Strategic Research

18 16 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI İbrahim KALIN* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Değerli Valim, Değerli Konuklar ve Basın Mensupları, Öncelikle bu forumu düzenleyen Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ne teşekkür etmek istiyorum. Birkaç konuya değinmek istiyorum. Bu toplantının Bursa da yapılıyor olması ayrı bir önem arz etmektedir çünkü Bursa, hem topografyası hem de insan coğrafyası itibariyle Balkanlar ın güzel bir özetidir. Değerli filozof-mimarımız rahmetli Turgut Cansever bir konuşmasında dünyaca ünlü mimar Le Corbusier un 1920 lerde Türkiye yi ziyaretinden bahsediyor. Le Corbusier, tamamen yeni bir şehir kurmakla görevlendiriliyor. Fakat mimar önce gelip Bursa yı görmek istiyor. Şehre geldiğinde ise Siz bu mucizevî şehri nasıl inşa ettiniz diye soruyor. Sonra İstanbul a dönüp Atatürk e, Eğer ben İstanbul da bir şey yapacaksam, yapacağım şey Bursa dır. Size başka bir şey inşa edemem diyor. Bursa, coğrafya, tarih ve kültürlerin buluştuğu bir şehirdir. * Başbakan Başdanışmanı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörü

19 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 17 İbrahim KALIN* Honorable Deputy Prime Minister, Distinguished Guest Ministers, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Dear guets and press members, First of all, I would like to greet you all and the Office of Prime Minister, Directorate General of Press and Information and by Ministry of Foreign Affairs, Center for Strategic Research for organizing the Forum. I would like to touch upon a few topics. The great Greek philosopher Plato defines meeting and congregating as a symposium. Such forums enable us to hold a festival of ideas. The fact that this meeting is held in Bursa is of a particular importance since Bursa is a nice miniature of the Balkans in terms of topography and human geography. Our distinguished philosopher-architect the late Turgut Cansever describes the visit of famous German architect Le Corbusier to Turkey in 1920s. He had been commisioned to build an entirely new city. But he wanted to come and see Bursa first. Having arrived here, he asked how did you built up this miraculous city?. Then he went back to İstanbul and told Atatürk If I will do anything in Istanbul, that will be Bursa. I can not build anything else. Bursa is a city where geography, history and culture meets. In fact, the most wealthiest, the most pluralist, the most aesthetic and the most humanist cities of all time was actually founded in this region even though Balkans are associated with wars for years. You can see the traces of Sivas, Bursa and Mardin when you walk around in Prishtine, Kosovo or Skopje. There is an immense similarity between Şerh-i Füsusu l by Abdullah Bosnevi and the works by Molla Fenari or Hoca Hüsrev. Our ulama has reflected the same spirit for years in this region. * Prime Minister s Senior Consellor and Coordinator for Public Diplomacy

20 18 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Balkanlar, her ne kadar yüzlerce yıl savaşlarla anılsa da, uluslararası literatüre olumsuz manada girmişse de aslında tarihin en zengin, en çoğulcu, en estetik, en insancıl şehirleri yine bu coğrafyada kurulmuştur. Bir Üsküp e, bir Saray Bosna ya, bir Priştina ya baktığınızda oralarda bir Bursa nın, bir Sivas ın, bir Mardin in, bir Safranbolu nun izlerini hissedersiniz. Abdullah Bosnevi nin Şerh-i Füsusu l eseri ile Molla Fenari veya Hoca Hüsrev in eserleri arasında inanılmaz bir benzerlik bulunmaktadır. Bu bölgedeki ulemamız da yüzyıllardır aynı ruhu yansıtmaktadır. Algının gerçekliğin önüne geçtiği bu çağda medyayı ihmal etmek mümkün değildir. Ama özellikle Balkan medyasının burada bir araya gelmesi ayrı bir önem arz ediyor. Zira, ortak dili inşa etmeden sorunlarımıza ortak çözüm bulmamız mümkün değil. Ortak bir dili nasıl inşa edeceğiz? Ancak ortak bir gönül, zihin, fikir dünyası inşa ederek! Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş: Gönül birliği dil birliğinden üstündür. İnanıyorum ki bu forum bu anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Ben bir kez daha forumun düzenlenmesine katkı verenleri kutlayıp teşekkür etmek istiyorum.

21 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 19 The media is a major instrument in today s world. It is not possible to ignore the media particularly at a time when the perception has gone beyond the reality. It is of a particular importance for the Balkan media to gather here today. It is not likely to find a solution to our common problems unless we develop a common language, a common soul and mind. How beautifully Rumi says Unity of hearts is superior to unity of languages. I believe the Forum will make major contributions in this regard. Well, I would like to congratulate and thank the organizers.

22 20 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Recep ALTEPE* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantının Bursa da düzenlemesinden duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda özellikle Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a ve Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ne, Değerli Valimize ve katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bu toplantı dostluğumuzu ilerletmek için güzel bir fırsat olacaktır. Bursa kimliği olan özel bir şehirdir. İpek ve Baharat Yolları üzerinde bulunan önemli bir merkezdir. Tarım, kaplıca ve tarih kentidir. Nüfusunun yarısından fazlası Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır. Balkanlar da yaşayan her birinizin Bursa da mutlaka bir akrabası, bir dostu vardır. Bizler de bir yandan Bursa yı daha çağdaş bir şehir haline getirmeye ve değerlerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Kentteki her sokağın bir ucu Balkanlar a çıkmaktadır. Kosova ve Üsküp, İstanbul dan 64 yıl önce fethedilmiştir. Balkanlar ı fethedenler, Bursa dan giden komutanlardır. * Bursa Belediye Başkanı

23 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 21 Recep ALTEPE* Honourable Deputy Prime Minister, Distinguished Governor, Distinguished Mayor, Distinguished guests and people of Bursa, I would like to sincerely greet and welcome you all. I would like to express my pleasure for such a meeting to be held in Bursa. I would like to thank particularly Distinguished Deputy Prime Minister Mr. Bülent Arınç, Office of Prime Ministry Directorate General of Press and Information, Center for Strategic Research, Distinguished Governor and all the contributors once again. I hope this meeting will pave the way for improving our friendship. Bursa is a special city which has an peculiar identity. It is a major center on Silk Road and Spice Route. It is a city of agriculture, thermal springs and history. More than half of its population is made of the Balkan emigrees. Each and everyone of you living in the Balkans has definitely a relative or a friend in Bursa. On one hand, we keep working on transformation of Bursa into a contemporary city as we make effort to dynamize the values of Bursa on the other hand. You would see the traces of the Balkans wherever you go in Bursa. Kosovo and Skopje had been conquered 64 years before Istanbul was. All the conqueror generals are from Bursa. Today, we do our best to revitalize those cultures. We were able to live in harmony for years in spite of our differentiation in language or religion. We have shared the same fate. We are nations with an obligation to support and prioritize each other. That is why we keep working on our activities pertaining to the Balkans. We are hosting artistic, cultural and sport activities and holding symposium and panels. We have assured a major integration in the Balkans for the last 6-7 years. We are trying to make up the loss time. In addition to our social and cultural activities, the region is now a construction site. * Mayor of Bursa

24 22 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Farklı dili konuşsak da yıllarca kardeşlik içinde yaşamasını bildik. Bu nedenlerle dost olması gereken öncelikli devletler biziz. Bu bağlamda özellikle son 6-7 yılda sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler, aşure ve sünnet etkinlikleri gibi çeşitli organizasyonlarla kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. TİKA nın çalışmalarının yanında bizim de bölgede yaptığımız tarihi, kültürel miras çalışmalarıyla Balkanların her köşesi şantiyeye döndü. Bölgede yaptığımız işler komşularımızın her zaman yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Türkiye her zaman yapıcı olmuştur. Sadece bu birlik ve beraberliği korumak için çalışıyoruz. Dostluk ilişkilerimiz koşulsuz katkıyı gerektirdiği için çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu tür toplantıların da birbirimizi daha iyi tanıma anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Birbirimizi tanıdıkça birbirimizi daha çok seveceğimizden eminim. Umarım, Bursa dan güzel sonuç ve anılarla ayrılırsınız. Teşekkür ederim.

25 FIRST DAY OPENING SPEECHES / 23 Our government particularly TIKA has made investments in the Balkans as municipality of Bursa and our businessmen have their own construction sites in the region. What we do in the region is an indicator of how we stand by our neighbors all the time. Turkey has always been constructive. We work hard only to protect this unity and integration, and we will keep working since friendship calls for an unconditional contribution. We are ready to make all kinds of sacrificies in this regard. Such meetings enable us to get to know each other in a better fashion. We like each other more as we come closer. I hope you would leave Bursa with fruitful results and beautiful memories. Thank you.

26 24 / BİRİNCİ GÜN AÇILIŞ KONUŞMALARI Şahabettin HARPUT* Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuk Bakanlar, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Misafirler, Bu toplantının Bursa da düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu bağlamda, özellikle Başbakan Yardımcım Sayın Bülent Arınç a, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu na, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezine ve katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye dâhil 12 Balkan ülkesinden gelen konuklarımızla Bursa için özel bir gün. Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş olan Bursa, 6500 yıllık tarihi boyunca Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ne ev sahipliği yapmış, önemli görevler üstlenmiştir. 130 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu na başkent olan Bursa nın bağrında 6 Osmanlı padişahı ve pek çok sanat eseri yatmaktadır. Bursa, bir kültür, ipek, su, tarım, kaplıca, otomotiv ve tekstil şehridir. Bu bağlamda Bursa yı daha yakından tanımanızı sizlerden istirham ediyorum. Bu şehrin sokaklarında dolaştıkça Balkanlar a ne kadar benzediğini siz de fark edeceksiniz. Bursa, Balkanlar ın bir minyatürüdür. Balkanlar dan göç etmiş yüz binlerce insan Bursa da yaşamaktadır. * Bursa Valisi

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı /President, Atatürk Cultural

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member Awards Entry Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=39342 1/9 Page 1 Entry Information

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul Ömer Cihad Vardan T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı