3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir."

Transkript

1

2 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta Restoran ta iftar yemeği programı gerçekleģtirildi. 2. T.C. Malatya Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Pakistan a Yardım Kampanyası düzenlemiģtir, kampanyaya odamız üyeleri Türk Eczacıları Birliği nezdinde ilaç ve tıbbi yardım yapmıģtır Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 2

3 4. 30 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında 10.Türkiye Eczacılık Kongresine bölgemiz serbest ve kamu eczacılarımız ile birlikte özel, kamu ve araģtırma hastanesindeki doktorlarımızın da içinde bulunduğu araģtırma grupları üzerinde yapılan bilimsel anket çalıģmaları sonucunda Uzm.Ecz.Fatih AYDOĞAN, Ecz.Murat CERĠTLĠ, Ecz. Umut UYUMLU, Ecz.Esin KURANEL, Ecz.Bülent KÖSE, Prof.Dr. Gülsen GÜNEġ, Prof.Dr.Göknur AKTAY çalıģmalarıyla bir poster hazırlanmıģtır Eylül-03 Ekim tarihleri arasında 10.Türkiye Eczacılık Kongresine hazırlamıģ olduğumuz posterimizin sunumu Uzm.Ecz.Fatih AYDOĞAN tarafından yapılmıģ ve beģ kiģilik akademisyen kurulundan oluģan jüri tarafından 35 posterin arasından 3. lük ödülüne layık görülmüģ ve 500 TL para ödülü almıģtır. 3

4 6. Ankara da gerçekleģen 10.Türkiye Eczacılık Kongresinde düzenlenen ve tüm Türkiye deki Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin katıldığı Öğrenci ÇalıĢtayı na katılım sağlamak isteyen Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin TEB Gençlik konseyine ulaģımı için odamız tarafından Beydağı Turizm den otobüs kiralanmıģtır Türkiye Eczacılık Kongresinde posterin sunumunu yapan ve 3. lük ödülü alan Uzm.Ecz.M.Fatih AYDOĞAN 500TL lik para ödülünü posteri hazırlayanlar adına odaya bağıģ yapmıģtır Ekim 2010 tarihinde 10.Türkiye Eczacılık Kongresi için Ankara da bulunan odamız Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve kongreye katılan odamız üyesi eczacılarımızı Eczacı Milletvekilimiz Öznur ÇALIK Türkiye Büyük Millet Meclis ine davet etmiģ ve yemekli bir toplantı düzenlemiģtir. 4

5 9. 05 Ekim 2010 tarihinde Novartis in Diyabet ve Hipertansiyonda Sağlık Yolunda sloganıyla Türkiye de belirli illerde gerçekleģtirdiği organizasyonunu ilimizde de gerçekleģtirmiģ ve kurmuģ olduğu çadırın açılıģına bölgemiz eczacıları davet edilmiģ ve özel bir gösterimde bulunulmuģtur. 10. Malatya Valiliğinin Öncülüğünde Ankara'da Düzenlenen ve Dört Gün Süren 'Malatya Tanıtım Günleri' Etkinliği Ekim Tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde Hedef Ecza Deposu ve Selçuk Ecza Deposu katkılarıyla gerçekleģtirilmiģtir. Fuarda odamız adına açılan stantta Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencileri iki hemģerimiz görev almıģtır. Fuar açılıģı için odamızı temsilen oda baģkanımız Uzm.Ecz.Bülent KÖSE katılmıģtır. Odamız standı ziyaret eden kiģilere odamız tarafından yaptırılan kayısı ikram edilmiģtir. Büyük ilgi gören standımızda video gösterisiyle odamız ve yaptığımız sosyal faaliyetler tanıtılmıģtır Ekim 2010 tarihinde Abdi Ġbrahim Yönetim Kurulu BaĢkanı Nezih BARUT un daveti üzerine oda baģkanımız Uzm.Ecz.Bülent KÖSE Ġstanbul BahçeĢehir de kurulan Abdi Ġbrahim Teknolojistik Merkezinin açılıģına katılmıģtır. 5

6 Ekim 2010 tarihinde Sağlık Müdürlüğünde Mobil Hizmet Sunumu yapılan ve Eczanesi olmayan yerlerde ilaç temini protokolüyle ilgili toplantı yapılmıģtır. Toplantıya Yönetim Kurulumuz adına genel sekreter Uzm.Ecz.M.Fatih AYDOĞAN ve sayman Ecz.Umut UYUMLU katılmıģtır Ekim 2010 Ġstanbul Ecza Kooperatifi Temsilciler Meclisi Toplantısına Katılım sağlanmıģtır Kasım 2010 tarihinde Türk Eczacı Kooperatifleri Birliği nin Adana Hilton SA da yapılan toplantısına bölgemiz kooperatif çalıģtay temsilcimiz olan genel sekreterimiz Uzm.Ecz.M.Fatih AYDOĞAN katılmıģtır Kasım 2010 tarihinde Ġ.Ü.Eczacılık Fakültesi ne ders vermek için gelen TEB Merkez Heyeti Üyesi Doç.Dr.Mustafa ASLAN odamızı ziyaret etmiģtir Kasım 2010 tarihinde Adana da yapılan 37.Dönem 2.Bölgeler Arası Toplantıya Yönetim Kurulumuzdan Uzm.Ecz.Bülent KÖSE, Uzm.Ecz.M.Fatih AYDOĞAN, Ecz.Umut UYUMLU ve Denetleme Kurulundan Ecz.Hüseyin TEKBAġ katılmıģtır. 2.Bölgeler Arası toplantısında oda baģkanımız konuģma yapmıģtır. (BaĢkanımızın konuģması video olarak web sayfamız baģkandan bölümündedir.) 6

7 Kasım 2010 tarihinde odamız Hedef Allianz toplantı salonunda E- Raporlarda yaģanan ve yaģanabilecek sorunlarla ilgili odamızın ev sahipliğinde bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya ilimiz merkez ve ilçe devlet hastaneleri, tüm özel hastanelerin rapor sekreterleri ve sorumlularının katılımıyla, Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Hasan TUNCER, Ġlimiz Medula sorumlusu Cemal ĠNANÇ, SGK BaĢ Eczacısı AyĢegül Ferhan ASLAN YĠĞĠT ve SGK Eczacısı Ahmet ÇELĠK in katkılarıyla toplantı gerçekleģtirilmiģtir Kasım 2010 tarihinde odamız toplantı salonunda Lilly Ġlaç Firması katkılarıyla Diyabet ve Güncel Tedavi YaklaĢımları sertifikalı düzenlenmiģtir. konulu seminer Aralık 2010 tarihinde Malatyalı ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla hayata geçirilen Malatya Eğitim Bursu Projesi kapsamında MĠAD BaĢkanı Yunus AKDAġ ve MĠAD Genel Sekreteri Ahmet Turan Koçer, 7

8 odamız ev sahipliğinde Tabipler Odası, DiĢ Hekimleri Odası, Veterinerler Odası, Ziraat Odası yönetim kurullarının ve Yönetim Kurulumuzun da katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir Aralık 2010 tarihinde önümüzdeki süreçte eczacılık mesleğimizle ilgili önemli geliģmeler olacağından bu süreçte Yönetim Kurulu Toplantılarımızın haftada iki gün Salı ve PerĢembe günleri olarak yapılmasına karar verilmiģtir Aralık 2010 tarihinde Aile Hekimlerinin Mobil Hizmet verilen yerleģim yerlerinde Eczanesi bulunmayan bölgelerde ilaç temini protokolüyle ilgili ilçe temsilcilerimizle toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıya Yönetim Kurulumuzun yanı sıra tüm ilçe temsilcilerimiz katılım sağlamıģtır Aralık 2010 tarihinde odamız toplantı salonunda üyelerimizle Kamu Kurum Iskonto artıģı-fiyat düģüģleri ve Kamu Kurum Iskonto artıģı olan ilaçların stok zararlarının karģılanabilmesi için Tebeos üzerinden bildiriminin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. 8

9 Aralık 2010 tarihinde Muharrem ayı vesilesiyle Allesta restoranda üyemiz eczacılarımız katılımları ve bölgemizde faaliyet gösteren depo müdürlerinin katkı ve katılımlarıyla iftar yemeği düzenlenmiģtir Aralık 2010 tarihinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, atık pillerin toplanması hakkında yetkilendirilmiģ tek kuruluģ olan TaĢınabilir Atık Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği ile TEB arasında 5 Haziran 2009 da imzalanan protokol gereğince, eczanelerimizden atık pil toplanması uygulamasına Temmuz 2009 da baģlanmıģ ve eczanelere dağıtılan toplama kutularından elde edilen 200kg atık piller yetkili firmaya teslim edilmiģtir Aralık 2010 tarihinde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları odamızı ziyaret etmiģlerdir. 9

10 26. Malatya Eczane Teknisyenleri Dernek binalarının kiralarını ödeyebilmeleri için borç talep etmiģler ve 2000TL borç olarak verilmiģtir. 27. Ġlimiz eczanelerinin elinde bulunan miadı geçmiģ ilaçların listeleri Ġl Sağlık Müdürlüğünden onaylanmıģtır. OnaylanmıĢ olarak gelmiģ olan listelerdeki ilaçların imhası için ĠZEYDAġ ve EKOLOJĠK firmalarından fiyat teklifleri alınmıģ ve yapılan araģtırmalar sonucunda ĠZEYDAġ firmasıyla mutabakat sağlanmıģtır. Ġlaçların transferi için özel bir araç kiralanması için teklifler verilmiģ, sonuçları beklenmektedir. 28. Türk Eczacıları Birliği nin ilaç fiyat düģüģleriyle ilgili yapmıģ olduğu açıklamalar doğrultusunda konu üyelerimizle Web sitemiz ve SMS yoluyla anlık duyurulmuģtur. Konuyla ilgili web sayfamıza 12 Adet haber eklenmiģtir. 29. Odamıza üye kaydı için Ağustos ayında baģvuruda bulunan bir eczacı hakkında Bölge Eczacı Odalarından bilgileri sorulmuģtur. Yapılan araģtırmalar sonucunda bölge eczacı odalarından gelen bilgiler doğrultusunda muvazaalı eczane çalıģtırdığı ve bir bölgede de muvazaalı eczane açacağı kanaatiyle üyelik kaydının ret edildiği tespiti yapılmıģtır. Odamıza üyelik baģvurusunda bulunan bu eczacı için Yönetim Kurulumuz olumsuz kararı vermiģtir. 30. Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz.Tahir ÖZELÇĠ nin milletvekilimiz Ecz.Öznur ÇALIK la yapılan görüģmeleri sonucunda ilimiz YeĢilkart ödemeleriyle ilgili Maliye Bakanlığı ndan yılsonu için ödenek gönderilmesi sağlanmıģtır. 10

11 Aralık 2010 tarihinde Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu Müdürleriyle, Yönetim Kurulumuz ve Günleri ve Diğer düzenlemiģ olduğumuz sosyal faaliyetlere göstermiģ oldukları ilgiden ve destekten ötürü Oda BaĢkanımız Uzm.Ecz.Bülent KÖSE tarafından, Selçuk Ecza Deposu Müdürü Sayın Mehmet TUTUġ a ve Hedef Ecza Deposu Müdürü Sayın Cemal KAYA ya plaket takdim edilmiģtir. Denetleme Kurulumuzun katılımıyla bir toplantı düzenlenmiģtir. Düzenlenen toplantıda Malatya Tanıtım 32. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde Yönetim Kurulumuz odamıza bağlı tarihinden itibaren bir iktisadi iģletme kurulmasına ve kurulacak olan iktisadi iģletmenin unvanının 22.Bölge Eczacı Odası Ġktisadi ĠĢletme olmasına karar almıģtır. 33. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde Odamız Haysiyet Divanı tarafından yapılan toplantılar sonucunda görüģülen 3 dosya hakkında; bir üyeye oda aidatının 4 katı para cezası, bir üyeye oda aidatının 7 katı para cezası, bir üyeye 3 gün meslekten men cezası verilmiģtir. 34. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde bir adet dosya Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmiģtir. 11

12 35. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde odamıza 4 adet yeni üye kaydı (Ecz.M.Abdullah ALAGÖZ, Ecz.A.Hüseyin DOKUMACI, Uzm.Ecz.AyĢe KAYA, Ecz.Hacer ÖZÇĠÇEK OZAN) yapılmıģtır. 36. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde iki üyemiz diğer bölgelere nakil olmuģtur(ecz.tuğba ÖZGEL KARADAĞ, Ecz.Turabi TEMĠZ). 37. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde bir eczaneye tadilat onayı verilmiģtir. 38. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde beģ eczanenin nakil talebine onay verilmiģtir (Yağmur Eczanesi, Ġkizler Eczanesi, Yeni Özlem Eczanesi, Aksu Eczanesi, Önal (Darende) Eczanesi). 39. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde bölgemizde iki eczane açılıģına onay verilmiģtir (Malatya Sağlık Eczanesi, Hacettepe Eczanesi). 40. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde bölgemizde bir eczane kapanmıģtır (Dokuzlar Eczanesi). 41. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde TEB YardımlaĢma Sandığı Eczane Açma Kredisi için iki eczacımıza onay verilmiģ, ĠĢletme Kredisi için üç eczacımıza onay verilmiģtir. 42. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde Odamız tarafından dağıtımı yapılan sıralı reçete dağıtım komisyonuna on yedi adet sıralı reçete dağıtımına girmek isteyen eczane müracaatı dilekçeleri kabul edilmiģtir. 43. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde nöbet komisyonuna yirmi adet dilekçe sevk edilmiģtir. Komisyon tarafından dilekçeler 12

13 nezdinde yapılan çalıģmalar sonucunda nöbet bölgelerinin revizyonu yapılmıģtır. 44. Eylül Ekim Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde Eczacı Odamızın Web Sayfasının yeni yüzüyle ilgili uzun süredir yapılan çalıģmalar neticelenmiģtir. Yeni hosting ve web tabanı ile sayfamız yayına baģlamıģtır. Güncel konuların tartıģılabileceği, anlık sohbetlerin gerçekleģtirilebileceği ve bilgi paylaģımına açık forum bölümünün üye giriģine özel olarak Ocak 2011 de yayına baģlaması planlanmaktadır. 45. Eylül Ekim Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde Yönetim Kurulumuz tarafından 19 Adet gündemli toplantı yapılmıģ ve 158 karar alınmıģtır. 46. Eylül Ekim Kasım-Aralık 2010 Dönemlerinde saymanlık hesapları aģağıdaki tablodaki gibidir. 13

14 14

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GAZİANTEP ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GAZİANTEP ECZACI ODASI . BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODAS 8 I TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 01 EYLÜL 2010-31 AĞUSTOS 2011 Zafer Zafer Benimdir Diyebilenin, Muvaffakiyet,

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği,

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği, GENÇLİĞE SESLENİŞ Ey Türk gençliği, Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı