2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00"

Transkript

1 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ve tarihli Bilançoları aşağıdaki gibidir: BİLANÇO KALEMLERİ 31 ARALIK Artış (veya Azalış) Fark (+, -) TL AKTİFLER I-DÖNEN VARLIKLAR A.Hazır Değerler B.Menkul Kıymetler C.Ticari Alacaklar D.Stoklar II-DURAN VARLIKLAR A.Ticari Alacaklar B.Mali Duran Varlıklar C.Maddi Duran Varlıklar AKTİF GENEL TOPLAMI PASİFLER I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.Mali Borçlar B.Ticari Borçlar C.Diğer Borçlar D.Borç ve Gider Karşılıkları II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.Diğer Borçlar B.Borç ve Gider Karşılıkları III-ÖZKAYNAKLAR A.Ödenmiş Sermaye B.Sermaye Yedekleri C.Kar Yedekleri D.Dönem Net Karı PASİF GENEL TOPLAMI Yüzde (+,-)% İSTENİLEN: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yukarıda verilen ve tarihli Bilançolarının kalemlerine ait artış ve azalışları, mutlak ve yüzde (%) olarak hesaplayınız, mukayeseli (karşılaştırmalı) tablolar tekniği yardımı ile analiz ediniz ve ulaştığınız sonuçları yorumlayınız. (NOT: Mutlak ve yüzde hesaplamaları, soru kağıdındaki tablo üzerinde boş bırakılan yerlerde gösterebilirsiniz. Bu durumda soru kağıdını, cevap kağıdına ekleyiniz.)

2 SORU 2: Soru 1 de verilen ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli Bilanço kalemlerinden hareketle, 2012 yılı için aşağıdaki oranları hesaplayınız, sektör standardını da dikkate alarak yorumlayınız. Sektör Standardı 1- Finansal Kaldıraç Oranı 2012, %65 2- Stok Bağımlılık Oranı 2012, %70 3- Maddi Duran Varlık / Devamlı Sermaye Oranı %50 SORU 3: 1 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde öngörülen Fon Akım Tablosunun düzenlenme amacını ve düzenlenme kurallarından 5 (beş) tanesini yazınız.

3 CEVAP 1: CEVAPLAR ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ve tarihli Bilançoları aşağıdaki gibidir: 31 ARALIK Artış (veya Azalış) AKTİF (VARLIKLAR) Fark (+, -) TL Yüzde (+,- )% I-DÖNEN VARLIKLAR %58 A.Hazır Değerler %30 B.Menkul Kıymetler %2400 C.Ticari Alacaklar %171 D.Stoklar %16 II-DURAN VARLIKLAR %112 A.Ticari Alacaklar %50 B.Mali Duran Varlıklar %70 C.Maddi Duran Varlıklar %119 AKTİF TOPLAM %71 PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR %25 A.Mali Borçlar %9 B.Ticari Borçlar %15 C.Diğer Borçlar %150 D.Borç ve Gider Karşılıkları %50 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR %178 A.Diğer Borçlar %4000 B.Borç ve Gider Karşılıkları %173 III-ÖZKAYNAKLAR %144 A.Ödenmiş Sermaye B.Sermaye Yedekleri %90 C.Kar Yedekleri %200 D.Dönem Net Karı %55 PASİF TOPLAMI %71 Hazır Değerler: 2012 yılında 2011 yılına göre hazır değerler toplamı mutlak olarak 9.000TL ve %30 azalış göstermiştir. Bu azalışın nedenleri, menkul kıymetler ve ticari alacaklar artışlarıdır. İşletmenin elindeki atıl fonları geçici yatırımlara dönüştürmesi, satışlara bağlı olarak alacakların artışı, dönen varlıkların kendi içinde dönüşümü olarak, hazır değerlerdeki azalışı etkilemesi olumludur. Ancak ticari alacaklardaki aşırı artış tahsilde sorun olduğunu gösterebilir. Hazır değerlerdeki azalış alacakların tahsilindeki sorundan kaynaklanıyorsa bu olumlu karşılanmaz. Hazır değerlerdeki azalışın işletmenin likit yapısını zayıflatıcı etki yaptığını, mutlak rakam olarak düşük olmasından dolayı söyleyemeyiz hatta nakdin atıl kalmasının önlenmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Menkul Kıymetler: 2012 yılında 2011 yılına göre, menkul kıymetler toplam mutlak olarak TL ve %2400 artış göstermiştir. Geçici yatırımların eldeki atıl fonlar ile kısa vadeli yabancı kaynaklarla yapılması

4 normal sayılırken, alacakların tahsili, ticari malların satışı sonucu elde edilen nakdin satışların arttığı bir dönemde tekrar yatırıma aktarmayıp menkul kıymetlere yatırılması ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynak kalemlerindeki artışlardan sağlanan fonların dönen varlıklardaki kalemlere yatırılması işletmenin karlılığı açısından olumsuz bir durumdur. Dönen varlık kalemlerindeki artış tutarları menkul kıymetlerdeki artışı karşılayacak tutardadır. Menkul kıymetlere yapılan yatırımların işletmenin likiditesini olumlu etkilediği gibi sağlanan kazançların da karlılığa olumlu katkı sağlayacaktır. Ticari Alacaklar: 2012 yılında 2011 yılına göre, ticari alacaklar toplamı mutlak olarak TL ve %171 artış göstermiştir. Ticari alacaklardaki artışın sebebi, satışlardaki artış ve stoklardaki azalıştır. Ancak alacaklardaki artış (%171), işletmenin satılarından doğan alacaklarını tahsil etmede zorluk yaşadığını gösterebilir. Bu durumda alacaklara bağlanan fonların yerine başka kaynaklardan para bulmak zorunda kalabileceği için işletmenin mali durumuna etkisi olumsuz olur. Bunun devam etmesi durumunda işletmenin likit yapısını bozabileceğini ve dönen varlıkların dönüşüm hızını yavaşlatacağını söyleyebiliriz. Stoklardaki azalış, mevcut satışlarla stokların eritilebildiğini göstermekte olup, mutlak rakamlara bakıldığında işletmenin peşin satışlara ağırlık vermesinin işletme için olumlu karşılanacağı söylenebilir. Bu alacaklar senetli alacaklardan oluşuyorsa gerektiğinde senetleri iskonto ettirerek nakit sağlanabilmesi mali durumu rahatlatıcı sonuçlar doğurabilir. Stoklar: 2012 yılında 2011 yılına göre, stoklar toplam mutlak olarak TL ve %16 azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeninin satışlardaki artışlar olduğu söylenebilir. Maddi duran varlıklardaki artış dikkate alındığında, işletme kapasite artışı için hazırlık yaptığı söylenebilir. Bu nedenle stoklardaki gelişmenin olumlu olduğu söylenebilir. Mali Duran Varlıklar: 2012 yılında 2011 yılına göre, mali duran varlıklar toplamı mutlak olarak TL ve %70 artış göstermiştir. Bu artış kısa vadeli alınan krediler ile diğer yabancı kaynaklardan veya sermaye artışından sağlandığı söylenebilir. Uzun vadeli yatırım olan iştirakler, bağlı menkul kıymetler gibi varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi arzu edilmez. Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki ve sermayedeki artışların mali duran varlıklardaki artışın kaynağı olduğu söylenebilir. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile sermayenin yan faaliyete bağlanmış olması düşündürücüdür. Rekabeti azaltma veya daha ucuz girdi sağlama konuları hariç, kredi alınması ve sermaye arttırılması yoluyla elde edilen fonların ana faaliyet konusu dışında mali duran varlıklara bağlanması rasyonel olmaz. Maddi Duran Varlıklar: 2012 yılında 2011 yılına göre, maddi duran varlıklar toplamı mutlak olarak TL ve %119 artış göstermiştir. Bu artışın nedeni hazır değerlerdeki, stoklardaki azalışlar ile yabancı kaynaklar ve özkaynaklardaki artış olabilir. Yabancı kaynaklar ile özkaynaklardaki artış uygun olanıdır. Ancak, sermaye, kar yedekleri ve dönem net karı, maddi duran varlıklardaki artış için yeterlidir. Bu yabancı kaynağa gerek kalmadığını gösterir. Yatırımlar gerekli kaynaklardan finanse edilmiştir. Maddi duran varlıklardaki artış, işletmede üretim kapasitesinin arttırıldığına işaret eder. Stokların mevcut satışlarla eritilebilmesi ve satışlardaki artışlar maddi duran varlıklardaki artışın olumlu olduğunu gösterir. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Kısa vadeli borç kalemlerinden sağlanan kredilerdeki artış dönen varlıkların finansmanında kullanılması uygunken, ticari borçlardaki artışın mutlak ve yüzde olarak ta küçük olması stoklardaki azalışa bağlanabileceği gibi işletmenin peşin çalıştığını da gösterebilir. Ancak, alışların kredili yapılması, işletme için bir kaynak oluşturma anlamına gelir. Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki yüzde olarak önemli artış diğer borçlar (ortaklara borçlar, iştiraklere, bağlı ortaklara borçlar, personele borçlar) kaleminde gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni, mali duran varlıklardaki artıştan dolayı iştirakler ve bağlı ortaklara olan borçlardan kaynaklanmış olabilir. Kısa ve uzun vadeli borç ve gider karşılıklarında özellikle uzun vadeli borç ve gider karşılıkları %173 artış olmuştur. Kısa vadeli borç ve gider karşılıklarındaki artış dönem karındaki artışa bağlı olarak ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülüklerdeki artıştan

5 kaynaklanmış olabilir. Uzun vadeli borç ve gider karşılıklarındaki artış ise kapasite artırımı nedeniyle çalışan sayısının arttırılmasından dolayı ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarından meydana gelmiş olabilir. Borçlardaki bu artışları, dönen varlıkların karşılayacak güçte oluşu ve satışların arttığı düşünülürse borç artışının işletmenin mali durumunda bir sorun oluşturmayacağı söylenebilir. Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 2012 yılında 2011 yılına göre dönen varlıklar toplamı mutlak olarak TL ve %58 artış gösterirken, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı mutlak olarak TL ve %25 lik bir artış göstermiştir. Görüldüğü gibi hem mutlak rakam olarak hem de yüzde olarak dönen varlıklar çok daha hızlı artmıştır. Bu da işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü ile günlük faaliyetleri karşılama gücünün çok iyi olduğunu göstermektedir. Özkaynaklar: 2012 yılında 2011 yılına göre özkaynaklar toplamı mutlak olarak TL ve %144 artış göstermiştir. Bu artış, grup içinde ödenmiş sermaye ve kar yedeklerindeki artıştan kaynaklanmıştır. İşletme maddi duran varlıklarını finanse edebilmek için sermayesini arttırmıştır. Kapasiteyi arttırarak işletmenin kazanma gücünü arttırma gibi bir durum oluşturacak olan özkaynaklardaki bu değişme olumludur. Çoğunluğu ekonomik faaliyet sonucu gerçekleştirilen dönem net karının özkaynaklardaki artışı öncelikle dönen varlıkları kuvvetlendirmiş ve sermayedeki artışla birlikte maddi duran varlıklara yapılan yatırımların finansmanını kolaylaştırmıştır. Dönen varlıkların kuvvetlenmesi, işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü arttıracağı ve günlük faaliyetlerini karşılama imkanı sağlayacağı için özkaynaklardaki değişme bu yönden de olumludur. Ayrıca özkaynakların artış yönünde değişmesi ortakların aktif üzerindeki haklarını arttıracağı gibi, alacaklıların güvende olmasını sağlar. CEVAP 2: 1- Finansal Kaldıraç Oranı 2012 = Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplamı Finansal Kaldıraç Oranı 2012 = ( ) / Finansal Kaldıraç Oranı 2012 = / Finansal Kaldıraç Oranı 2012 = 0,488 (%49) İşletmenin finansal kaldıraç oranı %49 dur ve sektör ortalaması olan %65 e göre bu oran düşüktür. İşletme varlıklarının yüzde %49 nu yabancı kaynaklarla finanse etmektedir. Bu oranın düşük olması, işletmenin finansman risk içermediğini, kredi verenler açısından emniyet marjının geniş olduğunu, işletmenin faiz ve borçlarını ödeyememe nedeniyle mali yönden zor duruma düşme olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Diğer yandan işletmenin sahipleri, daha fazla sermaye ile daha az bir kaynağa egemen oldukları, emniyeti ön planda tuttukları söylenebilir. İşletme karlılığa fazla önem vermeden kaldıraç oranını düşük tutarak fonlama riskini azaltmıştır. İşletme yöneticileri, emniyet ile yüksek karlılık arasındaki dengeyi iyi kurmuşlar, işletmenin finansmanında emniyet ve kar elde etmek amaçlarını bağdaştırmışlardır. 2- Stok Bağımlılık Oranı 2012 = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Stoklar Stok Bağımlılık Oranı 2012 = ( ) / Stok Bağımlılık Oranı 2012 = / Stok Bağımlılık Oranı 2012 = 1,446 (%145) İşletmenin stok bağımlılık oranı %145 olup, sektör ortalaması olan %70 in iki katından fazladır. Hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarıldıktan sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynaklar, stokların yaklaşık 1.5 katı kadardır. Bu oran sektöre göre oldukça yüksektir. İşletme, kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için

6 mevcut stoklarının 1.5 katı daha satış yapılması gerektiğini gösterir. İşletmenin stoklara olan bağımlılığı yüksektir. Bu nedenle, işletme, kâr marjını düşürmek, pazarlama etkinliğini artırmak vb. önlemlerle, satışları artırmak veya stok devir hızını (sürümü) artırmak yoluyla kısa vadeli borçları ödeyebilme yeterliliğine katkı sağlayabilir. 3- Maddi Duran Varlık-Devamlı Sermaye Oranı 2012 = Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Borçlar + Özsermaye Maddi Duran Varlıklar-Devamlı Sermaye Oranı 2012 = / Maddi duran Varlıklar-Devamlı Sermaye Oranı 2012 = 0,485 (%49) İşletmenin maddi duran varlık-devamlı sermaye oranı %49 olup, sektör ortalaması olan %50 ye çok yakın bir değer çıkmıştır. Bu oranın %100 den düşük olması %49 gibi bir oranın olması, işletmenin maddi duran varlıklarını tamamını uzun vadeli kaynaklarla ve özsermaye ile finanse edebildiğini göstermektedir. İşletme maddi yatırımlarını fonlamada başarılıdır diyebiliriz. Maddi duran varlıkların, uzun vadeli kaynaklar ve özkaynaklarla finanse edilmesi sonucunda, likidite ve faiz riski teşkil eden kısa vadeli borçlara gerek kalmadığını, devamlı sermayenin yeterli olduğunu ve ek bir fon ihtiyacına gerek duyulmadığını söyleyebiliriz CEVAP 3: 1 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre fon akım tablosunun düzenlenme amacı ve düzenlenme kuralları aşağıdaki gibidir: Amacı: Fon akım tablosunun düzenlenme amacı, bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini ve dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo kullanıcılarına sunulmasıdır. Tablolar işletmenin nakit veya işletme (çalışma) sermayesini doğrudan etkileyen finansman ve yatırım faaliyetlerinin bütün önemli yönlerini açıklayarak; i) İşletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sağladığı fonları, yatırım ve finansman faaliyetlerini özetler, ii) Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar. Düzenlenme Kuralları: i) Fon akım tabloları, temel mali tablolar ile birlikte sunulur. Bu tablolar, gelir tablosunun sunulduğu her dönem için, cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde düzenlenir. ii) Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilir. iii) Fon akım tablosunda, olağan faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan fonlar, diğer fon ve kaynak kullanım yerlerinden ayrı başlıklar altında sunulur. Böylece işletmenin fon yaratma gücünün ne olduğu veya faaliyetlerinde ne ölçüde fon kullanıldığı ortaya konulur. iv) İşletmenin normal olağan faaliyetleri dışında kalan olağandışı işlemlerden elde edilen fonlar veya kullanılan fonlar, fon akım tablosunda, önemli tutarlarda olmaları durumunda olağan faaliyetlerden sağlanan veya kullanılan fondan ayrı bir başlık altında sunulur. v) Bazı finansal işlemler, bir tür varlığın diğer bir varlık türüyle değiştirilmesi biçiminde ortaya çıkar. Böyle bir durum işletmenin finansman ve yatırım faaliyetinin bir parçası olduğu için, fon akım tablolarında yer alır. Bu tür işleme örnek olarak, tahvil borcuna karşılık hisse senedi verilmesi gösterilebilir.

7 vi) Fon akım tablosundan amaçlanan yararın sağlanabilmesi için her türlü işlemin finansman ve yatırım yönleri ayrı ayrı açıklanır. Örneğin, bir duran varlığın satın alınmasından doğan fon çıkışları ayrı, satılmasından doğan fon girişleri ayrı ayrı açıklanır veya bir tahvil ihraç edilerek bir varlık alınmışsa, ihraç edilen tahviller ayrı, satın alınan varlıklar ayrı açıklanır. vii) Her işletme veya işletmeler topluluğu, içinde bulundukları koşullara göre fon akım tablolarını en fazla bilgiyi içerecek biçimde düzenler. Fon akım tablosu, net yönteme göre düzenlenir ve olağan kardan başlanıp, dönem içinde fon hareketine neden olmayan gelir ve giderlere ait bilgiler verilerek düzeltmeler yapılır. viii) Fon hareketine neden olmayan, yalnızca hesaplar arasında yapılan aktarmalar dolayısıyla hareket gösteren hesaplar, fon akım tablolarında yeralmaz. Örneğin değer artış fonlarının veya yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesi gibi. Yukarıdaki 8 adet kuraldan herhangi 5 tanesinin yazılması yeterlidir.

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ORAN ANALİZLERİ Likidite Oranları Likidite oranları, işletmenin likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu gösteren oranlardır. İşletmenin likidite durumunu, vadesi gelen borçları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA YÖNETİCİLER İÇİN BİLANÇO OKUMA, DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE DENETİM TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ Sunan: SARA BİSA 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde

Detaylı