Geleceğimize Yatırım. Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız. Önsöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğimize Yatırım. Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız. Önsöz"

Transkript

1 Geleceğimize Yatırım Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız Önsöz Hükümetteki görevimiz, ülkeyi 21. yüzyılın zorluklarına hazırlamak ve bunu yaparken de, tüm vatandaşlarımız için istikrarlı,güvenli ve adil bir toplum yaratmaktır. Bunu yapabilmek için, gelişmekte olan ekonomimizin gelişimini devam ettirmemiz, sosyal ve politik ilerlemeyi güvence altına almamız gerekiyor. Ekonomik, sosyal ve politik gelişimimiz büyük ölçüde, sorumluluklarını yerine getirmede hükümetin destek aracı olan kamu yönetimimizin kalitesine ve etkili olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, geleceğin zorluklarına hazırlıklı olabilmek için etkili bir unsur olacaksa, kamu hizmetinin en iyi ve en modern teknikleri benimsemiş olmasını sağlamak da yine hükümetin sorumluluğudur. Geleceğin ihtiyaçlarını yansıtacak ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kamu yönetimi oluşturmak için reform sürecine bu yüzden büyük önem vermemiz gerekiyor. Eylem Planımızı geliştirmek, kamu hizmeti için uzun vadeli reform programında önemli bir adımdır. Hizmet sunum şeklimizde, benimsediğimiz çalışma şeklinde, elektronik bilgi çağı hizmetlerini nasıl kullandığımızda ve kullandığımız yapılar ve yönetim şekillerinde birçok yenilik yapılması gerekiyor. Bu belge, daha sağlam, daha etkili ve daha iyi yönetilen bir kamu hizmeti elde edebilmek için hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi ortaya koyuyor. Bu belgenin adını Geleceğimize Yatırım koyduk çünkü anlatılan faaliyetler tam olarak budur ve gelecek nesiller için bir yatırımı temsil etmektedir. Başarılı olabilmek için tüm toplumun katılımına ve desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla, attığımız adımlara ve geleceğin kamu hizmeti yapısını belirleme sürecine herkesin görüş ve endişelerinin yansımasını sağlamak için geniş kitlelere danışacağız. Bu, görevleri kamu hizmeti vermek olan kişilerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine; kamu hizmetinin yenilenmesinde ana rolü bizzat kamu görevlileri üstlenmelidir. Kamu görevlileri, geliştirilmesi gereken birçok alanı belirlemeye zaten başlamışlardır ve biz onların ve onların temsilcilerinin seslerinin duyulmasını ve dikkate alınmasını sağlamaya devam edeceğiz. Kamu görevlilerinin bu sürece dahil olmasıyla, hizmetlerin daha iyi olmasını ve insanların gerçekten istediğini sunmasını sağlayabileceğiz. Değişikliğin bir gecede yapılamayacağını biliyoruz. Zor olan sadece iyi fikirler ortaya koymak değil, bunları herkesin yararına olacak şekilde hayata geçirebilmektir. Değişiklik, bu işi yapanlar için her zaman çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla süregelen değişim sürecini destekleyecek ve idare edebilecek sağlam düzenlemeler yapıldığından emin olacağız. Yakalamaya çalıştığımız vizyon, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet veren, modern ve daha etkili bir yönetim vizyonudur. Toplumun da desteğiyle bunun gerçeğe dönüştürüleceğinden hiç şüphem yoktur. Başbakanın imzası 1

2 Geleceğimize Yatırım Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız Đçindekiler Giriş 4 Bölüm Bir - Stratejik Yönetim 5 Amaç 5 Hedefimiz 5 Faaliyetler 5 Kısa Vadeli Girişimler 5 Etkin Planlama 6 Şeffaflık ve Güvenilirlik 7 Etkin Koordinasyon 7 Orta Vadeli Girişimler 7 Sayfa Bölüm Đki Hizmet Sunumunu Geliştirmek 8 Amaç 8 Hedefimiz 8 Faaliyetler 8 Kısa Vadeli Girişimler 8 Hizmetleri Geliştirmek 8 Hizmet Standartları Oluşturmak 9 Hizmet Kullanıcılarının Öncelik Sahibi Olması 9 Güvenilirliği Artırmak 10 Orta Vadeli Girişimler 10 Duyarlı Kamu Hizmeti 10 Bölüm Üç Kamu Görevlilerinin yönetilmesi için Kural ve Uygulamalar 12 Amaç 12 Hedefimiz 12 Faaliyetler 12 Kısa Vadeli Girişimler 12 Kaynak Yönetimi ve Planlama 12 Đşletme Performansı 13 Đşe Alım ve Personel Seçimi 13 Kamu Görevlilerinin Teşviki 14 Kalkınma Đhtiyaçlarının Karşılanması 14 2

3 Geleceğimize Yatırım Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız Đçindekiler (Devam) Sayfa Orta Vadeli Girişimler 14 Üzt Düzey Kamu Görevlilerinin Atnaması 15 Kuruluş Kanunu 15 Ücret ve Derecelendirme 15 3

4 Geleceğimize Yatırım Kamu Yasası Reformu için Eylem Planımız Giriş Kamu sektörü reformu bir seferlik bir olay değildir, sürekli bir gelişim sürecidir. Okuyacağınız sayfalar, gelecek üç yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz kısa ve orta vadeli dönem faaliyetleridir. Bu sayfalarda açıklanan kısa dönem faaliyetleri devam eden reform sürecine sağlam temeller oluşturmak için atılması gereken acil ve kaçınılmaz adımları ele almaktadır. Bu adımlar, programın ilk yılı içerisinde üç ayrı bölüm olarak gerçekleştirilecektir. Her bölüm birbiriyle son derece ilişkilidir ve her biri eşit önem taşıdığından aynı zaman diliminde gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Yapılması gereken sadece hükümetin araç gerecini geliştirmek ve günümüz hükümetine hizmet edecek bir kamu hizmeti oluşturmak değil, aynı zamanda aşağıda belirtildiği gibi bir yönetim ouşturmaktır; Etkili ve verimli Güvenilen ve saygı duyulan Değişen dünyaya duyarlı ve cevap verebilen Hizmet verdiği topluma odaklanmış Şeffaf ve yaptıklarından sorumlu olan Paraya değer katan Đdari sistemi geliştirirken, bu prensiplerin gelecekteki tüm politikalarda, kararlarda ve faaliyetlerde yer alacağından da emin olmalıyız. Orta vadeli faaliyetler ilerleme için engel teşkil eden sorunları ele alacaktır. Bu sorunlar aşıldığı taktirde ilk yılda kaydettiğimiz aşamaları güçlendirecek ve kalıcılığını sağlayacak, ve gelişimin devam etmesini sağlayacaktır. Bu faaliyetler, deneyimimiz ve kapasitemiz, konuların daha derin incelenmesi ve ilk yıl elde ettiğimiz sonuçlardan öğrendiklerimizle arttıkça gelişecek. Bu faaliyetlerin sunduğu olasılıklar ve detaylar, tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak geliştirilecek ve ikinci yıl Eylem Planını oluşturacaktır. Reform sadece bazı şahıslar tarafından üstlenilmemiştir. Reform, karmaşık ve hükümetten yüzlerce bireyin dahil olduğu, çok çalışma gerektiren bir süreçtir. Bu çabaları düzenlememiz, ve aldığımız ve paylaştığımız derslerin deneyimler ışığında sürekli olarak uygulanmasını sağlamamız gerekmektedir. Deneyimler gösteriyor ki, uygulamaya gerektiği kadar özen gösterilmediği taktirde reform girişimleri zarar görmektedir. Đyi fikirlerin çalışma ortamında faaliyete geçirilmesini sağlamak için uzun vadede devam edecek bir program yönetimiyle desteklenen reform girişimleri ortaya koymamız gerekiyor. Ayrı olarak yayınlanan Uygulama Stratejimiz her bir girişimin nasıl gerçekleştirileceğini ve gereken hizmeti vermemizi sağlayacak program yönetimi düzenlemelerini anlatmaktadır. Genel olarak gittiğimiz yol bellidir, ve reform konusundaki kararlılığımız açıkça ortaya konmuştur. Vatandaşlarımız bu görevimizi yerine getirip getirmediğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı bilme hakkına sahiptir. Kaydettiğimiz ilerlemeler hakkında düzenli olarak bilgi yayınlayacağız. Aynı zamanda ileriki aşamada ele alınacak zorlukları daha detaylı olarak belirtecek ve ikinci yıl reform faaliyetlerini içerecek olan bir sonraki Eylem Planında yayınlayacağız. 4

5 Bölüm Bir- Stratejik Yönetim Amaç Stratejik yönetim kapasitesini geliştirmekteki amacımız, kamu hizmetinin hükümet politikalarını tüm toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacak şekilde etkin eyleme dönüştürecek daha etkili bir unsur olmasını sağlamaktır. Bu, hükümetin şu anda ne yapıyor olduğunun ötesine bakmamız, planlama ve düzenleme mekanizmalarımızı geliştirmemiz ve genişletmemiz, stratejimizi geliştirirken diğer ülkelerden birşeyler öğrenmemiz gerektiği anlamına gelir. Kamu hizmetinin, hükümetin etkili bir unsuru olması için, sınırlı kaynaklarını anahtar görevi gören önceliklere odaklanmakta daha etkili kullanmasını sağlamalı ve sadece kısa vadeli baskılara tepki veren bir yapı olmaktan çıkarmalıyız. Đleriye dönük doğru tespitlerle ve uzun vadeli planlamayla bunu gerçekleştirebiliriz. Kurumsal sınırları etkileyen konuları daha iyi ele alabilmeli ve kamu hizmetimizin bu talepleri etkili olarak düzenleyebilmesini ve bu taleplere cevap verebilmesini sağlamalıyız. Hedefimiz Bu bölümdeki amaç ve hedefimizi şu şekilde özetliyoruz: Hedefimiz daha ileri görüşlü, daha düzenli ve proaktif olarak, kamu hizmetinin etkili bir şekilde kalkınma hedeflerimize katkıda bulunduğundan ve bunu yaparken de iyi sonuçlar elde ettiğinden emin olmaktır. Buna ulaşmak için tüm yerel yönetim kuruluşlarının şunları yapmasına ihtiyacımız var; Gelişim için hedeflerin geliştirilmesi ve ortaya konması Sonuçların yayınlanması yoluyla bu hedefler hakkında performans değerlendirmesi yapılması Belirlenen hedeflere ulaşmak için etkin planlama mekanizmalarının kullanımının sağlanması Karşı karşıya olunan zorlukların daha iyi anlaşılması için varolan kanıt ve araştırmaların daha iyi kullanılmasını sağlayacak strateji ve politikaların benimsenmesi Yönetim içerisinde etkin koordinasyonu sağlamak için kapasitenin ve mekanizmaların güçlendirilmesi. Faaliyetler Genel amacımıza ulaşmak için gerekli çalışma daha önceden başlamıştır ve nelerin yapıldığı aşağıda anlatılmıştır. Ancak, gelişmenin devam ettirilmesi gerekmektedir ve biz başlatmış olduğumuz bu çalışmayı geliştirmeye devam edeceğiz. Gelecek yıl çalışmalar ilerledikçe daha sonraki ilerlemeler de belirlenecek ve bunlar ikinci yıl Eylem Planımızın temelini oluşturacaktır. Kısa Vadeli Girişimler Etkin Planlama Sağlam planlama mekanizmalarının oluşturulması, geleceğin zorluklarına karşı koyarken sınırlı kaynakların maksimum oranda kulanılması için gereklidir. Kanıt ve araştırmaların sistematik analizi yoluyla konuların gerçekten anlaşılmasına dayalı daha proaktif strateji ve politikalar benimsemek, genel performansı etkileyen engel ve sıkıntıları aşmaya yardımcı olacaktır. Planlama süreci, talepleri nasıl en iyi karşılayacağımıza ve sürekli gelişim takvimini en iyi şekilde nasıl oluşturacağımıza karar verirken, daha stratejik ve disiplinli olmamızı sağlayacaktır. Yayınlandığı zaman organizasyon planları yapılması gerekenleri ortaya koyacaktır. Bu, 5

6 kurumlar içerisinde çalışanlar için kritik bir öneme sahiptir çünkü kurumların nereye gittiklerini ve tüm çalışanların kurumsal başarıya nasıl katkıda bulunacaklarını daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Hali hazırda, bazı önemli adımlar atmış bulunuyoruz; Devlet Planlama Örgütü nü (DPÖ), doğrudan Başbakanlık kontrolü altına alarak stratejik konumunu geliştirdik. Planlamanın kapasitesini artırmaya başladık ve, DPÖ kanalıyla planlama mekanizmalarını sağlamlaştırmak için ekonomik ve sosyal sektörlerde bakanlıklarla çalışmaya başladık. Yine de, bunu daha ileriye götürmemiz ve tüm merkezi yönetim kurumlarının planlamada daha sağlam bir yaklaşımdan yararlanmasını sağlamamız gerekiyor. Gelecek üç ay içerisinde her merkezi yönetim kurumunun 1 Ocak Aralık 2008 dönemini kapsayacak bir Stratejik Plan oluşturması gerekecek. Kurumların Stratejik Planlarının aşağıda belirtilenleri açıkça ortaya koyması gerekmektedir. 1. Üç yıllık süre içerisindeki hedefler. 2. Belirtilen hedeflere ulaşmak için benimsenecek strateji ve politikalar. 3. Üç yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan iyileştirmelerin programı. 4. Belirtilen hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklar. 5. Đlerlemelerin ölçülmesi için performans göstergeleri. Planda belirtilen politiklar, stratejiler ve planlanan iyileştirmeler işlevsel ortam üzerinde detaylı analizlere dayandırılmalı ve kurumun kilit çalışanlarına danışılarak oluşturulmalıdır. Stratejik plan, belirtilen hedeflere göre her yıl nelerin yapılacağını, kaynakların başarılı bir sonuç elde edebilmek için nasıl düzenleneceğini ve yönetileceğini detaylı olarak anlatan bir Yıllık Planla desteklenecek. Đlerlemenin değerlendirilmesinin yapılması devamlı gelişmeyi sağlamak için son derece önemlidir. Değerlendirme süreci, istenen sonuçları vermeyen strateji ve politikaları savunmak yerine, onları geliştirmek için bir tartışma başlatmalıdır. Bu da yönetimin diğer bölümleriyle, müşterilerle ve dışarıdan uzmanlarla yeni ilişkiler geliştirmek anlamına gelmektedir. Böylece, yeni veya değiştirilen strateji ve politikalar konuya dahil olan herkesin tavsiye, görüş ve endişelerini de göz önünde bulundurarak oluşturulacaktır. Her kurum, planları doğrultusundaki gelişimini denetleyecek, strateji ve politikalarının beklenen sonuçları almakta ne kadar etkili olduğunu düzenli olarak değerlendirecektir. Güvenilirlik ve Şeffaflık Kamu Yönetimi Reformumuzun dayandırıldığı ve güçlendirmeyi amaçladığı temel ilkelerden bir tanesi de daha fazla güvenilirlik ve şeffaflıktır. Güvenilirliği artırmak, kamu hizmetimizin, yatırım yaptığımız kaynakları etkili olarak kullandığından ve paraya değer kattığından emin olmamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla tüm merkezi yönetim kuruluşlarının sadece planlar ortaya koymasını değil, bu planlarında belirtilen hedeflere ve iyileştirmelere ulaşmak doğrultusunda nelerin elde edildiğinin değerlendirilmesinin yapmasını da sağlamalıyız. Bu yüzden her kurumun her yıl için planladığı iyileştirme hedeflerini yayınlaması gerekmektedir. Yine her yıl elde edilen sonuçları da yayınlamalıdırlar. Bu amaçla her kurum iyileştirme için belirtilen hedeflerin ilerlemesini ayrıntılı olarak ölçen, üzerinde mutabakat sağlanmış performans göstergelerini de yayınlamalıdır. Performans sonuçları, her yıl bir Yıllık Rapor olarak yayınlanacak ve bu rapor meclis tarafından onaylandığı taktirde kamuya açılabilecektir. 6

7 Etkin Koordinasyon Aşmamız gereken bir zorluk da, kamu hizmetinde harcanan kaynakların maksimum olarak kullanılmasını sağlamaktır. Gelecek için stratejiler geliştirirken kamu hizmetinin özellikle kurumsal sınırları ilgilendiren konularda, çabalarını koordine etmesini ve daha kurumsal bir yaklaşım sahibi olmasını sağlamamız gerekecek. Bizim düzenlemelerimiz bu konuda bir engel oluşturmaktadır. Kamu hizmetinde farklı birimler aracılığıyla sunulan farklı işlev ve hizmetler, tepkilerimizi kademelendirme eğilimindedir ve kurumların soyutlanmış olarak çalışması geleneğini ve uygulamasını desteklemektedir. Strateji ve politikaların yenilenmesi ve kurumsal sınırlar arasında, örneğin farklı bakanlıklar arasında tutarlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Bu konu üzerinde işlevsel düzeyde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir, ancak bu ilerlemelerin en üst düzeylerde de benimsenmesini sağlamalıyız. Dolayısıyla, en üst düzey kamu görevlilerinden oluşan bir kamu hizmeti Koordinasyon Çalışma Grubu oluşturacağız. Bu çalışma grubunun görevi birden fazla tarafı ilgilendiren konularda daha kurumsal bir sonuca ulaşılmasını desteklemek ve bu kültürel değişimi ileri götürmek için gereken öncülüğü yapmak olacaktır. Orta vadeli Girişimler Orta vadeli girişimler, planlamada ve koordinasyon faaliyetinde ilk yılda gerçekleştirilmiş olan ilerlemelere yenilerini eklemeyi amaçlayacaklardır. Planlamanın kendi yapısı ve daha sonra elde edilen değerlendirmeler daha ileri iyileştirmeleri de beraberinde getirir. Đlk yıl elde edilen bu deneyim ikinci yıl Eylem Planını şekillendirmekte yardımcı olacaktır. Bunlara dahil edeceğimiz planlama ve koordinasyon faliyetlerininin etkisini daha da artırmak için önceden planlanladığımız ek girişimler şunlardır; 1. Değerlendirme sürecini iyi uygulamaları belirlemek ve paylaşmak için kullanmak ve bu deneyimi ve öğrenimi bir sonuç konferansı aracılığıyla Üst düzey yöneticilerle paylaşmak. 2. Đyi çalışma örneklerini içeren bir çalışma yayınlamak. 3. Koordinasyon Çalışma Grubunun geliştirdiği çok tarflı fikirler ve tavsiyeleri kullanmak ve uygulamaya çalışmak. 4. Elde edilen gerçek performansı tam olarak yansıttığından emin olmak için performans ölçme sistemlerini denetlemek. Güvenilirliği daha da artırmak amacıyla, meclise ve topluma, sundukları hizmeti değerlendirebilmeleri için kamu hizmetini ellerinde tutmalarını sağlayacak kurumsal ihtiyaçları inceleyeceğiz. 7

8 Bölüm Đki Hizmet Sunumunu geliştirme Amaç Hizmet sunumunu geliştirmekteki amacımız hizmet kullanıcılarının ( vatandaşlar, iş yerleri ve hükümetin farklı birimleri) öncelikli olamalarını sağlamaktır. Bu, hizmet sunanlar ve hizmet kullanıcıları arasında gerçek bir ortaklığın kurulması ve paranın değerlendirildiği anlamına gelir. Kısaca, biz kullanıcının ihtiyacına cevap veren ve sadece kendi isteğimize göre düzenlenmemiş, etkin maliyetli bir kamu hizmeti istiyoruz. Hedefimiz Genel hizmet sunumu hedefimizi şu şekilde özetliyoruz: Hizmet kullanıcılarının (vatandaşlar, iş yerleri ve hükümetin farklı birimleri) ihtiyaçlarına cevap verecek, hizmet sunanlara göre düzenlenmemiş bir kamu hizmeti sunmak. Bunu yaparken şunları sağlayacağız: En etkili hizmet sunum yöntemlerinin kullanılması Kabul gören kalite ve zaman standartlarının belirlenmesi ve yayınlanması Đşler yolunda gitmediğinde hizmet kullanıcısının sorunlarının çözülmesi Hizmet kullanıcılarının endişelerinin dinlenmesi ve hizmetlerin nasıl sunulması gerektiği konusunda karar alma sürecine onların da dahil edilmesi. Faaliyetlerimizin şeffaf ve adil olması, yayınlanmış hizmet standartları ve ilerleme hedeflerinde sağlanan performansın değerlendirilmesi. Faaliyetler Hedefimize ulaşmak aşamalı olacaktır ve sunulacak olan kamu hizmetinde şu anda var olan kapasiteyi yansıtması gerekmektedir. Dolayısıyla iyileştirmelerin, deneyim ve kapasite arttıkça, yıldan yıla devam etmesi şarttır. Aşğıdaki paragraflar yapmayı amaçladığımız kısa ve orta vadeli girişimler hakkındadır. Kısa vadeli Girişimler Hizmetleri geliştirmek Kamu hizmeti kaynaklarının büyük çoğunluğu ( kişiler ve para) vatandaşlara, iş yerlerine ve yönetimin diğer birimlerine hizmet sunmaya odaklanmıştır. Başlangıç noktası olarak, çalışmalar kaynakların azami derecede kullanıldığından emin olmak için bu hizmetlerin etkinliğini gözden geçirme üzerine yoğunlaştırılacaktır. Tüm merkezi yönetim kuruluşlarının, bütün hizmet sunum işlevlerini tek tek gözden geçirecek bir program oluşturması gerekecektir. Gözden geçirirken her hizmet incelenecek ve; 8

9 1. Hizmet sunum yöntemlerinin kurumsal hedeflere ulaşabilmek için olabilecek en etkili yöntemler olup olmadığı saptanacak. 2. Var olan hizmet sunum standardları değerlendirilecek. 3. Standardları değerlendirirken hizmet kullanıcılarının görüşleri de göz önünde bulundurulacak. 4. Gecikmeler ya da daha önceden yapılması gereken ama yapılmamış işlerin çokluğu yüzünden ortaya çıkan hizmet sunum sorunları belirlenecek. 5. Hizmet sunumunda kullanılan kaynaklar belirlenecek. 6. Var olan bütçe sıkıntıları dahilinde derhal yürürlüğe konulabilecek etkili iyileştirme önerileri belirlenecek. 7. Daha uzun vadeli iyileştirmeler ve mali sonuçları belirlenecek. 8. Hizmet sunum işlevlerinin etkisini sürekli geliştirmek için her yıl hedefler belirlenecek. 9. Hizmet sunum performanısını artıracak değişiklikler getirilecek. 10. Her yıl, sağlanan verim artışının detayları yayınlanacak ve daha ileri iyileştirmeler için hedefler belirlenecek. Hizmet Standartları Oluşturmak Kamu hizmeti kullanan herkes, sunulan hizmetler, ve bekleyebileceği kalite ve zaman standartları hakkında bilgi sahibi olmak, ve adil ve onurlu muamele görmek hakkına sahiptir. Đşler yolunda gitmediğinde de şikayet etmek ve işlerin doğru yapılmasını talep etmek de kolay olmalıdır. Programın ilk yılında her merkezi yönetim kurumunun bir hizmet sunum geliştirme sistemi oluşturması gerekecektir. Bu sistemin amaçları şunlar olacaktır; 1. Sundukları her hizmet için kalite ve zaman standartları belirlemek. 2. Standartları belirlerken hizmet kullanıcılarının ve dahil olan diğer tarafların da görüşlerini almak. 3. Yayınlanan standartlar doğrultusunda, hizmetler yetersiz kaldığında hizmet kullanıcılarının telafi yolları aramasını sağlayacak bir şikayet sistemi oluşturmak. 4. Sunulan hizmetler, hizmet kullanıcılarının bekleyebilecekleri hizmet sunum standartları, ve standartlara uyulmadığı taktirde hizmet kullanıcısının nasıl şikayet yapabileceği konusunda anlaşılır bilgi yayınlamak. Hizmet Kullanıcılarının Öncelik Sahibi Olması Kamu hizmetlerinin kişilere daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin ne istediği konusunda daha çok şey bilmemiz gerekmektedir. Çözümler dayatmak yerine kişilere danışıp, onlarla birlikte çalışarak ihtiyaçlarına cevap verebildiğimizden emin olmalıyız. Bu, kamuyla doğrudan günlük bağlantısı olmayan kurumlar için bile böyle olmalıdır. Programın ilk yılı boyunca yapılacak olanlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Kullanıcıların ihtiyaç, endişe ve algılamalarını daha iyi anlamak için kullanıcı anketleri yapmak. 2. Var olan danışma sürecinin devam ettiğinden emin olmak için, kullanıcılarla daha iyi bağlar kurmayı amaçlayan mekanizmalar oluşturmak. 9

10 Güvenilirliği Artırmak Sorumluluklarımızı yerine getirirken, yönetim, meclis ve toplumun, tüm kamu hizmeti faaliyetlerinin, vergi verenler ve uluslararası mali destek ortakları tarafından yatırılan paraya değer kattığından emin olması gerekir. Đlk yıl, hizmet sunumunda güvenilirliği üç anahtar girişimle sağlamlaştıracağız; 1. Yayınlanan hizmet standartları ve verim arttırma hedefleri konusunda elde edilen performansı gözlemek için mekanizmalar oluşturacağız. 2. Bölüm Bir de bahsedilen yıllık raporun bir parçası olarak daha ileri iyileştirme hedefleri yanında, elde edilen sonuçlarla ilgili bilgi de yayınlayacağız. 3. Kamu görevlilerinin, hizmet sunumunda harcanan kaynaklar ve maliyet hakkında daha fazla bilgi sahibi olması bu sürecin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla yöneticilerin ödenen para karşılığında elde edilen karşılığın hesabını yapmasını ve bunun rapor edilmesini sağlayacak, hizmet sunumu maliyetini daha doğru ölçecek sistemler getireceğiz. Orta Vadeli Girişimler Orta vadeli girişimler ilk yıl boyunca yakalanan ilerlemeyi daha da ileri götürmeyi amaçlayacak ve, etkin hizmet sunumu sağlamakta sürekli ilerleme elde etmek için üzerine gidilmesi gereken daha karmaşık konular ve engeller üzerine yoğunlaşacak. Bu girişimleri daha ileri götürme hazırlıklarını yaparken ilk yılda odaklanmamız gereken bazı faaliyetler vardır. Bunlar kamu yönetiminin kurumsal yapıları ve, yasa ve tüzükleri gözden geçirme ihtiyacıyla ilgilidir. Bunlara ek olarak, hizmet sunum hedeflerimize yeni teknolojileri dahil etme potansiyelini ve bunun hedeflerimize ulaşmakta bize ne kadar yardımcı olacağını düşünmemiz gerekir. Duyarlı Kamu Hizmeti En önemli hedefimiz vatandaşların ve iş yerlerinin önceliğini kesinleştirmektir. Bunun en önemli engeli yönetimimizin yapısıdır. Đdari amaçlar için her ne kadar gerekli olsa da bir hizmetin çeşitli kısımlarının farklı birimlerce yapılması hizmet kullanıcılarının tam hizmet almak için genellikle farklı kurumlarla muhatap olmasını gerektiriyor. Đdarenin faaliyetleri kordine etmekte yetersiz kalması, yönetimin farklı birimlerinin aynı verileri toplamasına de neden oluyor. Yönetimi organize eden ve hizmet sunumunu düzenleyen çerçeve, değişen dünyaya ve kullanıcıların ihtiyaçlarına çabucak karşılık vermeyi zorlaştırmaktadır. Etkin bir şekilde sisteme dahil edildiği taktirde yeni teknolojiler daha müşteri odaklı gelişmelere katkıda bulunabilir. Bizim bu potansiyel üzerinde durmamız gerkiyor. Kısacası, biz kamu hizmetinin, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmış ve cevap veren bir duruma gelmesini, kendi isteklerimize göre düzenlenmiş olmamasını istiyoruz. Ilk yılda bu engelleri aşabilmenin yollarını araştıracak ve tüm taraflara danışarak daha basit ve daha duyarlı bir idari yapı yaratmak için bir dönüşüm planı yaratacağız. Bu planın amaçları şunlar olacak; 1. Bakanlıklardaki yapıyı giderek daha modern bir hale getirmek ve kuruluşlarının daha etkili ve duyarlı hizmetler sunmasını sağlamak. 2. Đlerinin yapısal düzenlemelerinin hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesini sağlayacak, maliyet ve kazanç testinde olumlu sonuç verecek kalıcı prosedürler getirmek. 10

11 3. Etkili hizmet sunumunu ve hizmete ulaşımı engelleyen gereksiz yasal düzenlemeleri ortadan kaldırmak. 4. Etkili ve müşteriye odaklanmış hizmet sunumunda yeni teknolojilerin maksimum oranda kullanılmasını sağlamak. Bu çalışmanın sonuçları hizmet sunumu iyileştirmesinin ikinci ve üçüncü yıllarda uygulanacak ikinci aşamasını oluşturacaktır. 11

12 Bölüm Üç Kamu Görevlilerinin yönetilmesi için Kural ve Uygulamalar Amaç Daha önceki bölümlerde anlatılan öncelikleri yerine getirebilmek için yönetim uygulamalarımızı daha modern bir hale getirmemiz gerekmektedir. Amacımız, 21. yüzyılda topluma hizmet sunabilecek ve şu an ihtiyacımız olan reformları da kapsayacak profesyonel bir kamu hizmeti yaratmaktır. Kısacası, yönetim politikamız ve uygulamalarımızda gereken değişiklikleri yapmamız ve reform hedeflerimize ulaşmamıza olumlu yönde katkıda bulunmasını sağlamamız gerekmektedir. Hedefimiz Genel yönetim hedefini şu şekilde özetliyoruz: Yönetim politika ve uygulamalarımızı, düzgün insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla uyumlu olarak yenilemek ve genel reform hedeflerimizle uygun olmalarını sağlamak. Bunu yaparken de aşağıdaki prensipleri de güçlendirmek; Tarafsız - günümüz yönetimine hizmet verebilecek bir idare oluşturmak. Mükafatlandırmaya yönelik işin gerektirdiklerine dayalı adil ve açık rekabetle işe girmek ve terfi etmek. Esnek - geleceğin zorluklarına ve değişikliklerine hızlı bir şekilde ayak uydurabilmek. Profesyonel dürüstlük ve güvene dayalı etik kurallara sahip ciddi bir kamu hizmeti. Sonuç almaya yönelik yüksek performansla çalışan bölümleri bilmek ve düşük performanslı bölümlere ek destek sağlamak. Faaliyetler Kamu görevlilerinin yeni çalışma yöntemlerini ve sürekli ilerleme kültürünü benimsemesi için yönetim politikalarımız ve uygulamalarımızın bu hedefi desteklemesini kaçınılmaz olarak sağlamalıyız. Daha iyi bir kamu hizmeti sunma hedefimizde başarılı olmak için de, yönetim politikalarımız ve uygulamalarımızı gözden geçirmemiz ve modernleştirmemiz çok önemlidir. Bu bölümde gereken reformlar tüm kamu görevlilerinin çalışma yöntemleri ve koşulları üzerinde etkili olacak, dikkatli ve hassas bir yönetim gerektirecektir. Bu girişimleri uygulamaya ve daha ileri götürmeye çalışırken kamu görevlilerine ve onların temsilcilerine de danışmamız gerekecektir. Kısa Vadeli Girişimler Kaynak Yönetimi ve Planlaması Daha iyi, daha etkili ve daha verimli bir hizmet sunumu elde etmeye çalışırken, bu hizmeti sunması için işe aldığımız kişilerin, ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda işe alınması çok büyük önem taşır. Gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçların zamanında karşılanması ve gerektiğinde düşük ve yüksek öncelik alanlarından kaynak aktarımı sağlayabilecek bir planlama yapılması da aynı derecede önem taşır. Kısacası işe aldığımız kişileri en etkili şekilde çalıştırmak için etkili ve verimli kaynak yönetimi teknikleri kullanmalıyız. 12

13 Memur ihtiyaçlarını doğru olarak saptamak, uygun dağılımını sağlamak ve gözlemek için yeni uygulamalar ve merkezi mekanizmalar oluşturacağız. Ve yine, gelecekte ortaya çıkacak kaynak ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmemizi sağlayacak kaynak planlama ve yönetimi teknikleri geliştireceğiz. Đşletme Performansı Yeni çalışma yöntemleri benimserken, tüm kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarının açık olması ve kurumun genel hedeflerine sağladıkları katkı da çok önemlidir. Aynı zamanda, kamu görevlilerinin kişisel hedeflerinin ve kendilerinden beklenen davranışların açıkça belirlenmesi gerekmektedir. Memurların kendi performansları hakkında düzenli olarak geribildirim almaları ve performanslarının nasıl yükseltilebileceği konusunda yönlendirilmeleri de gerekmektedir. Bu yönetim prensiplerini benimsemek, her kamu görevlisinin tek tek çalıştığı kurumun önceliklerine daha açık olarak odaklanabilmesini sağlayacaktır. Bu prensipleri yürürlüğe koymak için, daha çok şahsi performans güvenilirliğini sağlayan modern bir performans değerlendirme sistemi tasarlayacak ve kullanacağız. Bu sistemin amaçları şunlar olacak; 1. Kişilerden beklenen performansı kurumsal hedeflerle bağdaştırmak. 2. Kişisel hedefler ve standartları sene başında belirlemek. 3. Bu hedefler karşısında elde edilen başarıyı değerlendirmek ve çalışana bu konuda geribildirim vermek. 4. Her yıl düzenli resmi bir değerlendirme yoluyla kişisel performans kaydı oluşturmak. Bölüm Bir de yapılan faaliyetler, bahsedilen performans değerlendirme sistemini oluşturmak için gerekli olan kurumsal performans çerçevesini kurmayı amaçlar. Đşe Alım ve Personel Seçimi Topluma daha iyi hizmet verebilecek profesyonel bir kamu hizmeti oluşturmak için birçok yeni yöntem ve tutum belirlememiz, yeni çalışma becerileri edinmemiz gerekmektedir. Kamu görevlilerini işe alım ve terfi ettirme uygulamalarımız, bu ihtiyaçları yansıtmalı, ve yetenekli elemanları belirlememizi sağlamalıdır. Bu, geleneksel yaklaşımımızdan uzaklaşmak ve özel eleman ihtiyaçlarıyla, iş başvurusunda bulunanları eşleştirmek için daha uygun, niteliğe dayalı yöntemler geliştirmek demektir. Bunu yaparken niteliğe göre terfi ettirme prensipimizden de ödün vermemeliyiz. Eylem Planının ilk yılında daire müdürlüğünden daha düşük seviye görevler için terfi ve personel seçim yöntemlerimizi güçlendireceğiz. Bu yöntemlerin amaçları aşağıdaki gibidir; 1. Kişilerin beceri ve potansiyelleriyle, işin gerektirdiği görevler, sorumluluklar ve zorlukları eşleştirmek. 2. Hizmet alan kurumların reform sürecine daha fazla katılımını sağlamak. 3. Niteliğe göre terfi verme sistemini adil ve açık rekabet yoluyla sağlamlaştırmak. 4. Đleride yapılacak işe alım ve terfi faaliyetlerinin verimliliğini değerlendirmek için mekanizmalar oluşturmak. 13

14 Kamu Görevlilerinin Teşviki Eğer memurlarımızın yeni çalışma şekilleri benimsemesini ve sürekli daha iyisi için gayret göstermesini bekliyorsak, o zaman, bu amaçlarımızı destekleyecek ve teşvik edecek mükafatlar kullanmamız gerekir. Orta vadede, ücret, derecelendirme ve diğer parasal ödül mekanizmalarını tekrar gözden geçireceğiz. Ancak diğer ülkelerdeki tecrübelerimizden biliyoruz ki, doğru becerilere sahip kişileri çekebilmek ve elde tutabilmek için, parasal olmayan, yönetim ve çalışma alışkanlıkları ile ilgili teşvikler kullanarak, kamuyu çalışmak için iyi bir yer yapmak gerekmektedir. Biz kamuyu çalışmak için iyi bir yer yapmayı vaat ediyoruz. Eylem Planı nın ilk yılında, şu anda yürürlükte olan çalışma alışkanlıklarını çok yakından inceleyeceğiz. Buradaki amaç; 1. Performansı yükseltmek için motivasyon görevi görecek potansiyel değişiklikleri belirlemek. 2. Daha iyi bir performans yakalamayı engelleyen ve motivasyonu düşüren uygulamaları belirlemek. 3. Reform amaçlarımızı ileriye götürmeye yardım edecek gelişmelerle bağlantılı uygulamalarda yapılabilecek potansiyel değişiklikleri kilit konumdaki ilgili taraflarla birlikte araştırmak. Gelişme Đhtiyaçlarını Karşılamak Her bölümde hedeflenen başarılı sonuçlara ulaşabilmemiz için tüm kamu görevlilerinin yeni düşünce, çalışma ve davranış şekilleri geliştirmesi gerekmektedir. Değişim süresince, yeni bilgi ve beceri edinmeleri gerekecektir ve biz, eğer amaçlarımıza ulaşmak istiyorsak, onların gelişimine yatırım yapmak zorundayız. Bunun için gelişme entegrasyonunu nasıl yönettiğimizi, ihtiyaçları nasıl önceliklendirdiğimizi, ve bunları yerine getirmek için kullandığımız yöntemleri yakından incelememiz gerekmektedir. Đlk yıl içinde, değişimi uygulamaya başladığımızda, yaptığımız değişikliklere destek olabilmeleri için kamu görevlilerimizin ihtiyaç duydukları yeterlik düzeyini belirleyeceğiz. Bu doğrultuda; 1. Başarılı bir performans yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan yeterlik hakkında bilgi toplayacağız. 2. Şu andaki yeterlik düzeyiyle gelecekte ihtiyaç duyulacak yeterlik düzeyi arasındaki farkı belirlemek için ihtiyaç analizi yapacağız. 3. Eğitim ihtiyaçlarını önceliklendiren ve kamu yönetiminde eğitim alan grupları belirleyen bir Kamu Hizmeti Eğitim Planı oluşturacağız. 4. Verilecek eğitimin, üzerinde uzlaşma sağlanmış olan öncelikler doğrultusunda olması için bir strateji oluşturacağız. Reformları, hükümet kurumlarında çalışan kamu görevlilerini kullanarak gerçekleştirmek amaçlandığından, karşımıza ikinci bir gelişme ve daha acil bir ihtiyaç çıkmaktadır. Bu, reformun uygulanmasını üstlenecek olanların bilgi ve yeteneklerini geliştirmekle ilgilidir. Bu gelişme ihtiyaçları farklı sorumluluklar üstlenen belli gruplara yöneliktir ve ayrı yayınlanan Uygulama Statejisi belgesinde detaylı şekilde ele alınmaktadır. Orta Vadeli Girişimler Yeni yöntemlerin uygulanmasının dikkatli şekilde yönetilmesi, planlanması ve birkaç yıla yayılması gerekmektedir. Orta vadeli girişimler, ilk yılda uygulamaya konan yeni yönetim sistemleri ve yöntemleri, yönetim reformlarının kapsamlı reform amaçlarına etkili şekilde katkıda bulunması için ele alınması gereken daha karmaşık konular ve engellere odaklanarak geliştirmeyi amaçlayacaktır. Bu çalışmayı yapabilmek için ilk yılda başlatmamaız gereken bazı faaliyetler olacaktır. 14

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

Kurumsal Stratejik Planlama

Kurumsal Stratejik Planlama Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI ÖZELLEŞTİRME DENETİMİNDE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ GÖSTEREN REHBER

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI ÖZELLEŞTİRME DENETİMİNDE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ GÖSTEREN REHBER T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI ÖZELLEŞTİRME DENETİMİNDE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ GÖSTEREN REHBER ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI INTOSAI ÖZELLEŞTİRME

Detaylı