Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul"

Transkript

1 KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİNİN KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Bilgehan POLATOĞLU a, * Ayşe Vildan BEŞE b a * Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekolulu, 25600, Erzurum, b Atatürk ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum, ÖZET Kızılcık (Cornus mas L.) meyvesi, önemli oranda askorbik asit (C vitamini) içeriğiyle; insan beslenmesi-sağlığındaki ve gıda sanayindeki rolü nedeniyle önemli bir gıda maddesi konumundadır. Bu çalışmada; kızılcık meyvesinin, farklı kurutma yöntemleri kullanılarak kurutulması sırasında, sıcaklığa duyarlı mevcut askorbik asitin davranışı incelenmiştir. Bu amaçla konvektif tip kurutucu (1 m/s sabit hava hızında 50⁰C, 60⁰C ve 70⁰C hava sıcaklıkları), mikrodalga (90 W gücü ) ve güneşte doğal kurutma yöntemleri kullanılmış, kızılcığın kurutma işlemleri sonunda C vitamini değerleri, spektroskopik metotla tespit edilmiştir. Kurutma işlemlerine başlamadan önce meyvenin C vitamini içeriği, 5920 mg askorbik asit/100 g kuru madde (72,816 mg askorbik asit/100 g yaş madde) olarak saptanmıştır. Kurutma şartları, işlem sonunda kalan C vitamini içeriklerine göre karşılaştırıldıklarında; en yüksek değer, konvektif tip kurutucuda 3380 mg/100 g kuru madde (50⁰C) ile elde edilmiştir. Bunu; konvektif tip kurutucuda 3137 mg/100 g kuru madde (60⁰C), 3019 mg/100 g kuru madde (70⁰C) ve mikrodalga kurutucuda 2960 mg/100 g kuru madde (90W) değeri takip etmiştir. En düşük değer ise 2190 mg/100 g kuru madde ile güneşte kurutma sonucu elde edilmiştir. Askorbik asit miktarı ile zaman arasındaki değişim, sıfırıncı ve birinci derecede kinetik model ile incelenmiştir. Matematiksel modelleme sonucunda, tüm kurutma prosesleri için; C vitamini miktarı ile zaman arasındaki değişimin, yüksek korelasyon katsayısı (R 2 ) ile birinci derece kinetik modele uyduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, Konvektif kurutma, Mikrodalga kurutma, Kızılcık (Cornus mas L.), Gıda kalitesi 1. GİRİŞ C vitamininin etken maddesi askorbik asittir. Askorbik asit, oksidatif hücre tahribatına karşı koruyucudur [1]. Hastalıklara karşı savaşta etkilidir. Strese karşı hormonların yapımında, enerji üretiminde, vücudun destek dokusu olan kollagen yapımında görevlidir. Diş ve kemik yapısı başta olmak üzere bütün bedenimiz için gerekli bir maddedir. Damar yapısında oynadığı rolden dolayı zedelenme ve yaralanmalarda önemli işlevi vardır. Bağırsaklardan, sodyuma bağlı transport sistemi ile emilir. Demiri midede indirgeyerek, absopsiyonuna yardım eder [2-3]. Sindirim sırasında nitrozaminlerin oluşumunu inhibe eder, vücut direncini arttırır. Eksikliğinde, yaralı, süngerimsi diş etleri, sallanan dişler, diş eti kanamaları, kolay zedelenen kan damarları, eklemlerde şişme ve anemi ile seyreden skorbüt hastalığı görülür [ ]. Anemi, demir emiliminin azalmasına bağlıdır. Ağır travma, stres ve sigara C vitamini düzeyinin düşmesine sebep olur. Bu koşullarda C vitamininin, sürrenal ve/veya yaralanma bölgesine mobilize olduğu düşünülmektedir [2]. C vitamini, suda çözünen bir antioksidandır [3]. Bu bileşikten zengin

2 diyetlerin alınması, koroner kalp hastalığı ve belli kanserler gibi bazı kronik hastalıkların görülme sıklığını düşürücü etki yapmaktadır [4]. Kızılcığın C vitamini içeriği; 97,4-120,4 mg/100g yaş maddedir. Bu değer, portakalın iki katıdır. Kızılcıkta, askorbik asitin yanı sıra; kılcal damarları güçlendiren polifenoller, antosiyanin ve flavanol gibi biyolojik aktif maddeler de bulunmaktadır. Bu maddeler, kan damarlarının elastikiyetini sağlamakta ve kan basıncını normal tutmaktadırlar [5]. Kızılcık, beyin için de çok önemli bir meyvedir. Sinir koruyucu ve hafıza kaybını önleyici özellikleri bulunmaktadır. Hafıza ve motor becerilerini düzeltmektedir. Yaşlanmayla ilgili olan denge ve koordinasyondaki kötüleşmeyi de durdurmaktadır [6]. Henüz keşfedilmeyi bekleyen bu meyve, içerdiği besin öğelerine bakıldığında ilerleyen yıllarda besin ve besin destekleri pazarında adından söz ettirecektir [7]. Kızılcık; üretici, tüketici ve ülke ekonomisi bakımından büyük öneme sahiptir [8]. Askorbik asit, vücudu serbest radikallerin zararına karşı korumaktadır. Ancak vücutta sentezlenemediğinden dolayı dışarıdan alınmalıdır. Hızlı yaşam ritmi, çok çalışma, beslenmenin önemsememesi, yorgunluk ve stresle mücadelede; multivitamin ve bitkisel besin destekleri almayı zorunlu kılmaktadır. Vitamin vb. ilaçların kullanımının milyarlarca dolar değerinde olması birçok ürün geliştirilmesine sebebiyetle ilaç endüstrisinde, bu pazarın daha da gelişeceğini göstermektedir [9]. Son yıllarda doğal antioksidanlar, sağlığı iyileştirmeleriyle, hastalıklardan korumalarıyla, güvenilirlikleriyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir [10]. Refah seviyesinin yükselmesiyle oluşan birçok hastalıktan dolayı; hormon, ağır metal ve pestisit içermeyen doğal gıdalar revaçtadır [9]. Kızılcığın meyveleri ve ağacı, gıda sanayinde ve tıpta kullanılmaktadır [11]. Ev bahçelerinin yanında orman ve çalı bitkileriyle kendiliğinden yetişen kızılcık, [12] doğal bir meyvedir. Fitokimyasallar, güçlü ajanlardır. Antioksidan kapasite ile kanser hücrelerini engelleme arasında ilişki vardır. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir [13], ilaç, gıda ve içki zenginleştirmede kullanılır [14], oksijen mevcudiyetinde ısıya karşı duyarlıdır, ağır metallerin varlığıyla oksitlenebilir [15]. Bu amaçla kızılcığın kullanım kalitesi ve dayanım özelliklerinin olumsuz etkilenmemesi adına doğru kurutma şartının tespiti önemlidir. Kurutmanın en önemli amacı; depolamada ürünün bozulmasını önlemek (ürünün nemini, mikrobiyal gelişme ve diğer reaksiyonları sınırlayacak seviyeye düşürerek); tat, koku ve besin değeri gibi kalite özellikleri de korunmaktır [16]. 2. DENEYSEL YÖNTEM Bu araştırmada materyal olarak, Yukarı Çoruh Vadisi nde yer alan Erzurum İli ne bağlı Tortum İlçesi nin Şenyurt Köyü nden Eylül 2011 de alınan kızılcık meyvesi kullanılmıştır. İşlem görmemiş ve farklı kurutma prosesleri kurutulan meyvenin askorbik asit içeriği tayini için spektroskopik (UV-160A UV-Visible Recording Spectrophotometer Shimadzu) metot kullanılmıştır. Konvektif kurutma prosesi sırasında her bir saatte; mikrodalga kurutma prosesi sırasında her on dakikada ve güneşte kurutma prosesi sırasında ise her gün alınan numuneler analizlerde kullanılmıştır. Saf askorbik asit ana çözeltisi hazırlanarak kalibrasyon eğrisi çizdirilmiştir. Askorbik asit tayini yapılacak olan numune tartılıp, saf su ile ekstrakte edilmiş, süzülmüş ve santrifüjlenmiştir. Berrak kısımdan 2 ml alınarak saf su ile 5 ml ye tamamlanmıştır. Üzerine 2 ml %10 luk triklor asetik asit ilave edilmiş, 5 dk buz banyosunda bekletilmiş, sonra santrifüjlenmiştir. 2 ml folin reaktifi (Folin & Ciocalteu s phenol reagent) ilave edildikten, 10 dk sonra 760 nm de absorbans değerleri ölçülmüştür. Standart grafikten konsantrasyon µg askorbik asit/ml cinsinden tespit edilmiştir [17]. 2

3 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Önemli oranda askorbik asit içeren kızılcık meyvesinin kurutulmak suretiyle uzun süre depolanabilmesi amacıyla farklı kurutma yöntemlerinin kullanılması sırasında, sıcaklığa duyarlı mevcut C vitamininin, kurutma işlemleri sırasındaki davranışı incelenmiştir. Ayrıca askorbik asit miktarı ile zaman arasındaki değişimin, sıfırıncı ve birinci derecede kinetik modele uyumu belirlenmiştir. Kurutma işlemlerine başlamadan yaş meyvenin C vitamini içeriği, kuru temele göre 5920 mg askorbik asit/100 g kuru madde (72,816 mg askorbik asit/100 g yaş madde) olarak tespit edilmiştir. Tüm kurutma süreçlerinin, askorbik asit analiz sonuçları Tablo 1 de sırasıyla verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı üzere; sıcaklığa ve O 2 ne [15] duyarlı C vitamini miktarının, başlangıç içeriğine nazaran azaldığı görülmektedir. Kurutma prosesleri süresince elde edilen veriler kullanılarak tüm kurutma prosesleri için zamana karşı kalan askorbik asit miktarları, ayrı ayrı grafik edilmiştir. Grafikler incelendiğinde; C vitamini miktarının kuruma zamanı boyunca azaldığı görülmektedir. Sıcaklığın yükselmesine paralel olarak, degradasyon reaksiyonunun hızı da artmaktadır. Kurutma havası sıcaklığının artışı; katıdaki vitamin kaybında en etkin parametredir. Vitamin kaybında etkili olan diğer bir hususun da O 2 ve ışık ile temas olduğu şekillerden de anlaşılmaktadır. Farklı kurutma prosesleri; kurutma işlemleri sonunda kalan C vitamini içeriklerine göre karşılaştırıldıklarında; en yüksek değer en yüksek değer, konvektif tip kurutucuda 3380 mg/100 g kuru madde (50⁰C) ile elde edilmiştir. Bunu; konvektif tip kurutucuda 3137 mg/100 g kuru madde (60⁰C), 3019 mg/100 g kuru madde (70⁰C) ve mikrodalga kurutucuda 2960 mg/100 g kuru madde (90W) değeri takip etmiştir. En düşük değer ise 2190 mg/100 g kuru madde ile güneşte (ortalama 23⁰C sıcaklıkta 17 günde) kurutma sonucu elde edilmiştir. Konvektif kurutucuda 50⁰C de kurutmanın, diğer kurutma yöntemlerine göre daha iyi sonuç verdiği aşikârdır. Bu durum, kurutucu hava sıcaklığının artması ile C vitamini miktarının azaldığını göstermektedir. Mikrodalga uygulamalarının gıdaların besin değeri üzerine etkileri, geleneksel yöntemlerden önemli farklar göstermemekte ve herhangi bir toksik etkisi de bulunmamaktadır. Oluşan bazı istenmeyen etkiler, mikrodalganın ısıl etkisine dayanmaktadır. Başka bir deyişle; vitamin kayıpları, protein denatürasyonu, aminoasit izomerizasyonu, otooksidasyon ve termik mutajenlerin oluşumu açısından geleneksel yöntemlerle arasında fark bulunmamaktadır. Fakat alışılagelmiş metotlara göre daha ucuz, enerji etkinliği yüksek ve sessizdir [18]. Farklı ısıl metotlar arasındaki kıyaslamaya genel olarak bakıldığında; sıcaklığa karşı hassas vitaminlerden biri olan C vitaminin, yüksek sıcaklıktan olumsuz yönde etkilendiği açıktır [15]. Doğal şartlarda güneşte kurutmada ise mikrodalga ve konvektif kurutmanın tam aksine en düşük C vitamini içeriği belirlenmiştir. Alınan bu sonuç, on yedi gün gibi oldukça uzun bir zaman süresince O 2 ve UV ışık ile uzun süre temas ile açıklanabilir. C vitamininin; ışık, ısı ve havada yıkıma uğradığı bildirilmiştir [13]. UV ışığı, gıdaların muhafazası sırasında özellikle vitamin tahrip edici etki yapmaktadır [15]. Bu sonuçlar; askorbik asitin, yüksek sıcaklık, O 2 ve UV ışıktan oldukça fazla etkilendiğini ve önemli ölçüde kayba uğradığını göstermektedir. Sonuç itibariyle şekillerden de görüldüğü üzere; düşük sıcaklık sağlayan kurutma prosesi tercihinin daha uygun olacağı ifade edilebilir. 3

4 Şekil 1. Gıdaların işlenmesinde vitamin kayıplarının nedenleri [18] Tablo 1. Farklı kurutma prosesleri ile kurutulan kızılcık (Cornus mas L.) meyvesinin askorbik asit (C vitamini) değerlerinin değişimi Konvektif Hava hızı (m/s) Kurutma Prosesleri Sıcaklık (ºC) Askorbik Asit (C Vitamini) (mg/100 g kuru madde) 1 (50) (60) (70) 3019 Mikrodalga (90W) 2960 Güneş 2190 Şekil 2. Konvektif tip kurutucuda kurutma havası sıcaklığının (50⁰C, 60⁰C ve 70⁰C) ve kurutma süresinin askorbik asit (C vitamini) miktarına etkisi Şekil 3. Mikrodalga kurutucuda 90 W gücünün askorbik asit (C vitamini) miktarına etkisi 4

5 Şekil 4. Güneşte kurutmanın askorbik asit (C vitamini) miktarına etkisi Deneysel verilere dayanılarak farklı kurutma prosesleri için kızılcık meyvesine ait C vitamini miktarı ile zaman arasındaki değişim, sıfırıncı ve birinci derecede kinetik modele göre incelenmiştir. Sıfırıncı dereceden kinetik model Denklem 1 de, birinci dereceden kinetik model ise Denklem 2 de sunulmuştur [19]. Askorbik asit miktarı, zamana ve reaksiyon hız sabitine bağlı olarak aşağıda gösterilmiştir. Matematiksel modellere ait parametreler ise Tablo 2 de verilmiştir. C = C 0 ± kt (1) C = C 0 exp(± kt ) (2) Denklem 1ve 2 de yer alan; C: Herhangi bir t anındaki askorbik asit değerini (mg/100kurumadde), C 0 : t=0 anındaki askorbik asit değerini (mg/100 g kuru madde), k: Kinetik sabiti (dk -1 ) ve t: Zamanı (dakika) ifade etmektedir. Tablo 2. Farklı kurutma prosesleri ile kurutulan kızılcık (Cornus mas L.) meyvesinin askorbik asit (C vitamini) değerlerinin sıfırıncı ve birinci dereceden kinetik modellere ait parametreler Kurutma Prosesleri Sıfırıncı Derece Kinetik Model Birinci Derece Kinetik Model Konvektif k (dk -1 ) R 2 k (dk -1 ) R 2 Hava hızı Sıcaklık (ºC) (m/s) 1 (50) 1,5165 0,9423 0, , (60) 2,2070 0,9709 0, , (70) 2,8353 0,9785 0, ,9954 Mikrodalga (90W) 24,390 0,9634 0, ,9910 Güneş 0,1556 0,9800 0, ,9959 Matematiksel modellemeler sonucunda tüm kurutma prosesleri için, C vitamini miktarı ile zaman arasındaki değişimin, yüksek R 2 ile birinci derece kinetik modele uyduğu görülmüştür. 5

6 KAYNAKLAR [1] G.H. Schwenk, M. Schwenk, Beslenme Atlası, ODTÜ Yayıncılık, (2006), 183s. [2] F. Gürdöl, E. Ademoğlu, Biyokimya, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., (2010), 691s [3] M. Yıldırımkaya, Özet Biyokimya, MN Medikal & Nobel, (2003), 362s. [4] P.C. Champe, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, Biyokimya, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., (2007), 536s. [5] M.E. Akçay, E. Yalçınkaya, Yalova da yetiştiriciliği yapılan bazı kızılcık (Cornus mas L.) tiplerinin döllenme biyolojisi üzerine araştırmalar, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, (2003), [6] M. Polatoğlu, En etkili dikkat geliştirme ve konsantrasyon teknikleri, Erbain Yayınları, İstanbul, (2011), 232 s. [7] E. Selçuk, K. Özrenk, Erzincan yöresinde yetiştirilen kızılcıkların (Cornus mas L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2011), [8] E. Yalçınkaya, N. Kaşka, Kızılcık çeşit seleksiyonu uygulama projesi (Seleksiyon 1), Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, 1 (1992), [9] A. Doğan, A. Kazankaya, F. Çelik, C. Uyak, Kuşburnunun halk hekimliğindeki yeri ve bünyesindeki bileşenler açısından yararları, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, (2006.), [10] L. Su, J.J. Yin, D. Charles, K. Zhou, J. Moore, L.L. Yu, Total phenolic contents, chelating capacities, and radical-scavenging properties of black peppercorn, nutmeg, rosehip, cinnamon and oregano leaf, Food Chemistry, 100 (2007), [11] E. Yalçınkaya, N. Kaşka, U. Güloğlu, S. Karabat, Malatya da seleksiyonu yapılan aşılı kızılcık tiplerinin pomolojik özellikleri, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, (1999), [12] T. Karadeniz, M. Şenyurt, M. Özdemir, Gümüşhane yöresinde yetişen kızılcıkların (cornus mas l.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine araştırmalar, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, (2007), [13] G. Ünsün, Kanser ve Beslenme, İnkılâp Kitabevi Yayın San. Tic. A.Ş, İstanbul, (2003), 154 s. [14] H. Keskin, Gıda Kimyası, İstanbul Üniversitesi Yayınları Sayı:1525, İstanbul, [15] M. Demirci, Gıda Kimyası, Onur Baskı, Topkapı, İstanbul, (2010), 291s. [16]F. Us, Meyve ve Sebzelerin Kurutularak Muhafazası, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Cilt 2, Editör: J. Acar, V. Gökmen, F. Us, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Anakara, (2006), [17] S. Erenturk, M.S. Gulaboglu, S. Gultekin, The effects of cutting and drying medium on the vitamin C content of rosehip during drying, Journal of Food Engineering, 68 (2005), [18] T. Baysal, F. İçier, A.H. Baysal, Güncel Elektriksel Iıstma Yöntemleri, İzmir, (2011), 347s. [19] Y. Göksungur, Reaction and fermentation kinetics food engineering, First Edition (2009), 143pp. 6

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011

ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 ISSN 2146-2720 ARAŞTIRMA YIL: 3 SAYI : 5 HAZİRAN 2011 DERGİSİ Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınıdır. Bal Arısı İle Tozlaşmanın Kivi Meyvesinde C Vitamini İçeriğine Etkisi Akut Arı Paraliz-İsrail

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ Nazar kıl çeşm-i ibretle, makâm-ı ilticâdır bu! Erenler dergâhı, bâb-ı füyûzât-ı Hüdâ'dır bu! Ziyâüddîn-i Ahmed, mevlidi anın Gümüşhâne, Şehir-i şark-u garbın, mürşid-i râh-ı

Detaylı

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 79-90 Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Semih KESİM 2 Sedat KARAMAN 1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem

Detaylı

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gelişen dünyamızda her geçen gün insanların alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. İnsanlar eski zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek ve sebze-meyve

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler ISSN2146-6106 İzmirGıdaKontrolLaboratuvarMüdürlüğüyayınıdır.Üçaydabiryayımlanır.Temmuz-Eylül2013 Sayı:18 UçucuYağAnalizleri CoğrafiİşaretlemeSistemi KalıcıOrganikKirle ciler GDOMiktarAnalizleri GıdalardaAkrilamidOluşumu

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı