Mezuniyet Projesi Konuları Prof. Dr. E. Murat ESİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mezuniyet Projesi Konuları Prof. Dr. E. Murat ESİN"

Transkript

1 Mezuniyet Projesi Konuları Prof. Dr. E. Murat ESİN Otonom Mobil Robot Tasarımı ve İmali Öğrenci sayısı: Tasarlanacak bir şase üzerinde yer alacak tekerlekleri bağlı DC motorlarla hareketlendirmek amacıyla; sensor devre ve mekanizmaları, veri işleme devreleri ve programları, motor kontrol devresi gerçekleştirilerek 1 çalışan bir sistem elde edilecektir. Mobil robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü. Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri. SCARA Robot Kol Tasarımı ve İmali Öğrenci sayısı: Endüstride sık kullanılan ve özel bir öneme sahip olan SCARA robotların incelenmesi, model bir SCARA robot tasarımın gerçekleştirilmesi, kolun step ve/veya servomotor kullanılarak hareketlendirilmesi, hareketin tasarlanacak mikroişlemcili bir denetleme birimi ve PC yazılımı ara- cılığıyla programlanmasını gerçekleştiren bir sistemin imali. SCARA robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü. Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri. Model Robot Animasyonu Boyutları ve eklem biçimleri verilmiş bir robot mekanizmasının ekranda 3 boyutlu olarak gösterilmesi, verilecek komut ya da komut kümelerini işleyerek hareketlerin gösterilmesi, çalışmanın istenilen açıdan izlenebilmesi. 3 OpenGL ile animasyon, robot mekanizmaları, kinematik ve ters kinematik modeller, bilgisayar grafikleri, 3 boyutlu görüntü oluşturma Kumandalara göre çalışan bir animasyon paketinin eldesi C++ programlama dili, OpenGL ile ve/veya MS Robotic Studio yazılımı PIC tabanlı veri toplama birimlerinin IP tabanlı ağlara erişimi PIC mikroişlemcilerinin bir takım donanım ve yazılım desteğiyle çevreden toplayacağı sıcaklık, nem, eğim, hız gibi değişimleri web üzerinden bir merkeze veya tersine bazı kumandaların merkezden cihaza aktarabilmesi 4 amacıyla gerekli donanım ve yazılımın geliştirilmesi Ethernet, IP sistemler ve PIC mikroişlemciler PIC devrelerini belli bir IP alarak doğrudan internete bağlanabilmesi PIC programlama araçları, devre geliştirme araçları PDA ve cep telefonları için uygulama geliştirme Windows CE işletim sistemi kullanan cep telefonu ve PDA lar için yazılacak bir programlarla çeşitli uygulama ve servislerin sağlanması için ortamların incelenmesi ve özel bir uygulama geliştirilmesi. 5 PDA lar için program ve donanım kaynaklarına erişim olanakları. Özel bir uygulama için bir paket gerçekleştirmek. Windows CE işletim sistemi ve program geliştirme araçları

2 Yrd. Doç. Dr. Demir Öner öğrenci grubu: Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bilgisayar Ağlarında Tıkanıklık Kontrolü (Network Congestion Control in Computer Networks) Bilgisayar ağlarında kullanılan ağ tıkanıklığı kontrol yöntemlerinin incelenmesi ve bu yöntemlerden birisinin bir programlama dili ile gerçekleştirilmesi. 1 Bilgisayar ağlarında ağ tıkanıklığı kontrolü literatürü. Bir ağ tıkanıklığı kontrol yönteminin benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi. Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili). 3G Hücresel Ağlarda Servis Kalitesi Yönetimi (Quality of Service Managemet in 3G Networks) 3G hücresel ağlarda, servis kalitesi sorunlarının tanımlanması, çoğulortam uygulamalar (multimedia applications) için servis kalitesi ve kullanılabilir ağ kapasitesi arasındaki ödünleşimin (trade-off) incelenmesi ve servis kalitesinin benzetim yoluyla kontrolü. 3G hücresel ağlar literatürü. 3G servis kontrolünün öğrenilmesi benzetim yoluyla tasarlanıp gerçeklenmesi. Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili). VoIP Protokolları ve Uygulamaları (Voice over IP Protocols and Applications) VoIP protokollarının ve uygulamalarının incelenmesi ve bir VoIP uygulaması gerçekleştirilmesi. VoIP literatürü 3 VoIP protokollarının öğrenilmesi ve bir VoIP uygulaması gerçekleştirilmesi. 1VoIp, Voipwise gibi uygulama programları. Hücresel Ağlarda Baz İstasyonu Değiştirme Yöntemleri ( Handoff Methods Used in Cellular Netwoks) Hücresel ağlarda baz istasyonu değiştirme yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi. Hücresel ağlar literatürü 4 Hücresel ağlarda baz istasyonu değiştirme (handoff) yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi. Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili). Hücresel Ağlarda Girişimin Önlenmesi (Preventing Interference in Cellular Networks) Hücresel ağlarda girişimi önleme yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi. Hücresel ağlar literatürü 5 Hücresel ağlarda girişimi önleme yöntemlerinin incelenmesi ve benzetim yoluyla gerçekleştirilmesi. Bir programlama dili (örneğin, C++ programlama dili).

3 Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU İşbirlikli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallarda Başarımı İşbirliği esasına dayalı çalışan telsiz algılayıcı ağı ya da çok taşıyıcılı bir haberleşme sisteminin sönümlemeli bir kanalda başarımının bilgisayar ortamında incelenmesi. 1 İşbirlikli haberleşme,telsiz sensör ağları ve çok taşıyıcılı sistemler. Yapılacak teorik çalışmanın yazılacak bilgisayar koduyla incelemesi MATLAB paket programı RF Sinyal Yayan Kaynak İçin Takip Algoritması RF sinyal yayan düzgün doğrusal hareket yapan bir kaynağın takibi için başarımı kabul edilebilir düzeyde olan bir takip algoritması geliştirmek. Kaynak takibi literatürü. Kestirim yöntemleri literatürü. İstenen işi gerçekleştiren bir algoritmanın oluşturulması MATLAB paket programı veya C dilleri. FEMTOCELL Uygulamaları Femtocell kavramının tanıtılması ve uygulamalarının incelenmesi. 3 Femtocell ve geniş bant erişim teknikleri literatürü Bir literatür incelemesi RF-ID Tabanlı Kartlı Geçiş Sistemi Öğrenci sayısı: 3 RF-ID esasıyla çalışan bir kapı kolunun tasarlanması ve giriş çıkış kontrollerini yapan yazılımın oluşturulması RF-ID haberleşmesi literatürü 4 Ürünün ve ilgili yazılımın geliştirilmesi RF-ID tabanlı kit, devre geliştirme araçları, C dilleri (ya da JAVA)

4 Yrd.Doç.Dr. Ali Akman Wi-Fi Anten Tasarımı Öğrenci sayısı:.4 GHz frekansında Wi-Fi gereksinimlerini karşılayacak antenin tasarımı ve mikroşerit devre tekniği ile gerçeklenmesi. 1 Antenler, anten dizileri, mikroşerit hatlar Wi-Fi anten benzetiminin gerçekleştirilmesi Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office Mikrodalga Frekanslarında Filtre Tasarımı Öğrenci sayısı: Bir kablosuz uygulama (GSM, Wi-Fi ) göz önüne alınarak, bu uygulamada kullanılacak mikrodalga bant geçiren filtrenin tasarlanması ve mikroşerit devre tekniği ile gerçeklenmesi. Rezonans devreleri ve empedans dönüştürücüleri vasıtasıyla pasif filtrenin tasarımı Pasif filtrenin mikroşerit hatlarla gerçeklenmesi Filtre benzetim sonuçlarının elde edilmesi Mikrodalga devre teorisi, filtre teorisi, mikroşerit hatlar Mikrodalga bant geçiren filtre devresinin benzetiminin elde edilmesi Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office 6-Kapılı Mikrodalga Reflektometre Tasarımı Öğrenci sayısı: Herhangi bir mikrodalga ölçme (empedans ölçme gibi) işleminde, yansıma katsayısının genlik ve fazını ölçmek amaçıyla kullanılacak 6-kapılı mikrodalga reflektometresinin tasarımı ve mikroşerit devre tekniği ile 3 gerçeklenmesi. Mikrodalga tekniği ve devre teorisi, yönlü kuplörler, güç bölücüler, mikroşerit hatlar 6-kapılı mikrodalga reflektometresinin benzetiminin gerçekleştirilmesi Ansoft Designer/HFSS - Microwave Office Sınır Değer Problemlere Geometrik Multi-Grid Yönteminin Uygulanması Öğrenci sayısı: 1+1* Diferansiyel ve/veya entegral denklemlerin çözümünde geometrik multigrid yönteminin kullanılması. D/3D grid üretimi ve Geometrik Multi-grid (GMG) kütüphanelerinin 4 oluşturulması Elektromanyetik/Isı/Sıvı gibi fiziksel bir problem ele alınarak, bu problemin çözümü için GMG yönteminin kullanımı Nümerik Analiz, Diferansiyel denklemler, Multi_Grid Yöntemi Java da sınıf kütüphanelerinin elde edilmesi Netbeans IDE Lineer Denklem Sistemlerin Cebirsel Multi-Grid Yöntemi ile Çözülmesi Öğrenci sayısı: 1+1* Büyük boyutlu matris denklemlerin çözümünde cebirsel multi-grid (CMG) yönteminin kullanılması CMG kütüphanesinin oluşturulması 5 Lineer denklem takımının çözümüne CMG nin uygulanması Nümerik Analiz, Lineer Cebir, Multi_Grid Yöntemi Java da sınıf kütüphanelerinin elde edilmesi Netbeans IDE * 1+1 = 1 Elektronik Mühendisliği + 1 Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi

5 Yrd. Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU Yüksek hızlı tranzistorler için ölçülmüş olan ft ve fmax değerlerinin akım yoğunluğu ile değişimini gösteren bir program yazılması 1 Daha önceden s-parametreleri ölçülmüş olan yüksek hızlı bir tranzistor için ft ve fmax değerlerinin yazılacak bir program (script) yardımı ile istenen formatta elde edilmesi. Bu tezi yapabilmeniz için bir programlama dilini çok iyi biliyor olmanız gerekmektedir (Perl, java, vs) Elektronik elemanlar ve bilgisayar programlama. Çalışan bir yazılımın arayüzü ile son kullanıcıya hitap edecek şekilde gerçeklenmesi Programlama dilleri. RFiD için Donanım Tasarımı Öğrenci sayısı: Son yıllarda çeştili uygulamalar için yaygın hale gelen RFiD sistemlerin farklı birimlerinin tasarlanması (örn. Anten, okuyucu) ve kullanılan komponent ve/veya cihazların etkin bir halde kullanılması, maliyetin azaltılması RFiD sistemler, elektronik devreler, RF devre tasarımı,. Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri. PSoC (programmable system on Chip) kullanarak bir Capsense Proximity sensor devresi gerçeklenmesi 3 ipodlarda bulunan dairenin çalışma mantığına benzer bir mantık ile ses, ışık, vs. kontrolünü sağlayan devrenin gerçeklenmesi. Bu devre için PSoC isminde özel bir chip kullanılacaktır. Mikroişlemciler, elektronik devreler PSoC chipi kullanılarak devrenin gerçeklenmesi C programlama dili, Cypres PSoC development kit Sıcaklık değiştikçe LED dizisinin rengini değiştiren bir devrenin gerçeklenmesi 4 Havanın sıcaklığı belli bir değerin (bizim daha önceden belirlediğimiz) altına düşünce maviye yakın sıcaklık arttıkça ise kırmızı rengi belirgin hale getirecek devrenin gerçeklenmesi PIC mikroişlemciler, elektronik devreler PIC veya benzeri mikroişlemcileri kullanıp devrenin gerçeklenmesi ve son kullanıcıya hitap edecek şekle getirilmesi PIC programlama araçları, devre geliştirme araçları PSoC (programmable system on Chip) kullanarak Multimetre gerçeklenmesi 5 Mikrokontrolör kullanılarak yapılmış birçok devre var. PSoC chipi kullanarak multimetre gerçeklenmesi. Mikroişlemciler, elektronik devreler PSoC chipi kullanılarak devrenin gerçeklenmesi. C programlama dili, Cypres PSoC development kit

6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞBAŞ Gezgin Robot Tasarımı ve Gerçeklemesi Öğrenci sayısı: Tasarlanacak bir şase üzerinde yer alacak tekerlekleri bağlı DC motorlarla hareketlendirmek amacıyla; sensor devre ve mekanizmaları, veri işleme devreleri ve programları, motor kontrol devresi gerçekleştirilerek 1 çalışan bir sistem elde edilecektir. Gezgin robot, mekanik ve mikroişlemci literatürü. Çalışan bir sistemin tasarlanıp gerçeklenmesi Mikroişlemciler için Assembler ve C dilleri. Çok değerli lojik kapılarının gerçekleştirilmesi VE, VEYA, DEGİL, XOR, NOR, NAND, seviye belirleyici gibi temel lojik kapılarının çok değerli lojik için gerçeklenip simulasyonlarının Hspice ile elde edilmesini kapsamaktadır. Çok değerli mantıksal devreleri (MVL) tasarımı literatürü. MVL devrelerinin tasarlanıp simulasyonların yapılması Orcad Pspice devre simulasyon programı Kaos devresi gerçeklemesi Chua devresinin AD844 ler (Current feedback operational amplifier) ya da LM7411 (işlemsel kuvvetlendirici) kullanılarak gerçeklenmesi. Aynı zamanda Pspice simulasyonlarının yapılmasını içermektedir. 3 Non-lineer devreler ve kaos devrelerin tasarım literatürü Kaos devrelerinin simulasyonu ve gerçeklenmesi Orcad Pspice devre simulasyon programı PSoC kullanarak uygulaması geliştirme Öğrenci sayısı: 3 PSoC (programmable system on Chip) geliştirme kiti kullanılarak uygulama devresi gerçeklemesi. PSoC literatürü 4 Güncel uygulama devresi gerçekleme PSoC programlama araçları, devre geliştirme araçları

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Lego robot uygulaması Bölümümüzde mevcut lego robotlardan biri üzerinde muhtelif senaryoları gerçeklemek Genel programlama ve el becerisi gerektirir Lego

Detaylı

BŞEÜ, MF, BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ, 2012-2013 BAHAR YARI YILI BM400 BĐTĐRME ÇALIŞMASI KONULARI

BŞEÜ, MF, BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ, 2012-2013 BAHAR YARI YILI BM400 BĐTĐRME ÇALIŞMASI KONULARI BŞEÜ, MF, BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ, 2012-2013 BAHAR YARI YILI BM400 BĐTĐRME ÇALIŞMASI KONULARI Bitirme Çalışması Yöneticisi: Uğur YÜZGEÇ Çalışma Konusu : Online sınav sistemi Öğrenci sayısı: 2 Proje 2'den

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR

YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Subutay Giray BAŞKIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE GÜVENLİ UYGULAMALAR İÇİN DONANIM/YAZILIM ORTAK SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Subutay Giray BAŞKIR

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve nedenleri, k Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa nın etkili olduğu kongreler konuları ders içeriğini

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar

kirlilik türü üzerine bir arıtım için diyagram oluşturulması 3. İ.P. Elektrokimyasal artıma sistemlerinin incelenmesi Metodlar YRD. DOÇ. DR. AYŞE ELİF SANLI MÜHENDİSLİK TASARIM-I PROJE KONUSUNA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER Atık suların arıtımı için elektrokimyasal sistem içeren çevreci bir Proje Başlığı proses geliştirilmesi Sularda

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ 2007 İSTANBUL

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Projenin Amacı Projeyi Yapan: Ercan Kaymaksüt Proje Yöneticisi: Dr. Bülent Yağcı Bu projede kablosuz modemlerin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ ÖZET

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı: 1. GİRİŞ Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada RFID olarak bilinen özelliğe sahip olan sistemler incelenmiş ve bu sistemler içerisinde şifreleme yapmaya uygun özellikte olanları belirlenerek bunların

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı