YENİ BİR TELEKOMÜNİKASYON ARACI İNTERNET ÜZERİNDEN SES İLETİMİ: YASAL DAYANAĞI, ARA BAĞLANTI VE DENETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ BİR TELEKOMÜNİKASYON ARACI İNTERNET ÜZERİNDEN SES İLETİMİ: YASAL DAYANAĞI, ARA BAĞLANTI VE DENETİMİ"

Transkript

1 YENİ BİR TELEKOMÜNİKASYON ARACI İNTERNET ÜZERİNDEN SES İLETİMİ: YASAL DAYANAĞI, ARA BAĞLANTI VE DENETİMİ *Prof. Dr. Ateş VURAN Son dönemlerde uluslar arası telekomünikasyon sistemlerinde yeni bir iletişim modeli ortaya çıkmış bulunmaktadır. Telefon iletişiminin pahalı olması karşısında alternatif bir imkân olarak uygulanan Internet üzerinden ses iletimi konusunu değişik açılardan irdelemek istersek; Internet üzerinden ses iletimi (VOIP, Voice over Internet Protocol), IP telefon (IP Telephony), Internet Telefonu (Internet Telephony) arasındaki farklılıklar Her ne kadar VOIP yani Internet üzerinden ses iletimi (Bundan böyle İSİ olarak adlandırılacaktır), IP telefon yada Internet telefon için tanımlanmış kesin bir ifade olmamakla beraber literatürde bulunan çeşitli tanım ifadelerini burada vereceğiz. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, IP Telefonu veya "Voice over IP (VOIP)"; günümüz devre anahtarlamalı telekomünikasyon servislerinin paket-anahtarlamalı data şebekelerinde çalışmasını sağlayan ve IP protokolüne (Internet Protocol) dayanan bir teknolojidir. Başka bir deyişle geleneksel telefon sistemlerinin yerine, * İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 239

2 sesin IP paketlerine dönüştürülerek tamamen IP temelli şebekeler üzerinden iletilmesi işlemine IP Telefon diyebiliriz. 1 Çalışmanın Tanımı "IP Telefonu" ifadesi bir mühendis veya politika yapıcılar için farklı anlamlar taşıyabilir, bu konuda kesin bir tanım olduğuna dair konsensüs oluşamadığını söyleyebiliriz. Mamafih, tartışmaların amacı, IP Telefonunun alabileceği değişik formların çerçevesini ortaya çıkarmak ve şeklini belirlemek olacaktır. "Çalışmanın Tanımı" başlığına uygun olarak ve genelde bu yazının amacı da, herkesçe malum "IP Telefon" ifadesinin, ses, faks iletimi ve bunlarla ilgili diğer servisler için ne anlam taşıdığım belirlemektir, anılan bu servislerin kısmen veya tamamen IP temelli paket anahtarlamalı şebekeler üzerinde yer aldığını ifade etmek lâzımdır. IP telefonu ifadesi aslında ses ve faks iletiminin tekst veya görüntü gibi diğer medya çeşitleri ile tümleştiği veya içine konduğu uygulamalarıda içine alabilir. Bu çalışmada IP telefonu ifadesi Internet üzerinden ses iletimi (VOIP) ifadesi yerine de kullanılmaktadır. Internet Telefonun Üçüncü bir tanım ifadesi olarak, bu çalışmada IP Telefonu veya VOIP kısmı ya da tamamıyla Internet ile ilişkilendirilmektedir. 2 Geleneksel telefon araması tahsisli bir devre bulunmasına ihtiyaç duyar, kaldı ki bu devre arama süresince açık kalmaktadır ve bu süre içinde şebeke kapasitesinin küçük bir kısmını alıkoymaktadır. Ses dalgalarının sayısal bilgi paketlerine çevrilmesi ve onların IP şebeke ile iletilmesi, şebeke kapasitesinin daha fazla verimle ve ucuza kullanılması demektir.voip'nin bireysel veya kurumsal tüketicilere cazip gelmesi konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bunun ana sebebi de, aramalarda önceden 1 Voice over IP, IP Uygulamaları, N.Kara-S.K.Deveci-A.Oktay, TTAŞ Bilişim Ağları D.BŞK. 10 MART 2000, Ankara 2 ITU World Telecommunications Policy Forum (WTPF 2001) Repon of The Secretary-General on IP 240

3 kestirilemeyen kalite bozulmasının ortaya çıkmasıdır. Bu bilhassa genel Internet hizmeti üzerinde görülmektedir. Bununla birlikte problemler gittikçe çözülmekte işletmeciler özel IP şebekeleri üzerinden bu servisi sunmaktadırlar. Internet genelinde artan bir şekilde kalite garantisi sağlamaya ve ihtiyaç duyulan bant genişliğini muhafaza ederek, aramalara öncelik vererek bu servisi vermek mümkün olmaktadır. Beklenen odur ki uzak olmayan bir gelecekte VOIP servislerinin kalite seviyesi geleneksel PSTN ile eşdeğer olabilecek ve şu anda hususi IP şebekeleri üzerinden sunulan servislere benzer kalite ile genel Internet üzerinden verilebilecek hale gelecektir. 3 B- İSİ'nin, geleneksel Ses Telefonu ile karşılaştırılması (Voice Telephony) ile tanım kapsamının belirginleştirilmesi Yukarıda anlatıldığı üzere burada İSİ olarak adlandırdığımız VOIP, Internet telefonu veya IP telefonu genel kabul görmüş tam ve kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Bu bölümde İSİ'yi Ses telefonu ile karşılaştırmak suretiyle farklılıklarını ortaya koyarak bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Günümüz PSTN geleneksel telefon şebekesi (Public Switched Telephone Network) şebekeleri kullanıcılarına her çağrı için uçtan-uca bir devre bağlantısı sağlamaktadır. Arayan ve aranan tarafların numarasına göre, arayan tarafın bağlı olduğu santralden Telephony, 9 March Telecommumcations Briefıng Note, July 2001, Voice Over the Internet, T.Smale- D.Barry. Charles Rııssel Team of Lawyers 241

4 başlayarak, aradaki santraller ve diğer uçtaki santrale kadar bir devre kurulmaktadır. Bu santraller arasındaki işaretleşme temel olarak çağrı kurma, çağrı yönetimi ve sonlandırılması işlemlerinden oluşmaktadır. 4 Özet PSTN geleneksel telefon şebekesi (Public Switched Telephone Network), devre anahtarlamalı teknoloji temelinde kurulmuştur. Bu konu, yakın zamana kada rda çok az ülkede kurala bağlanmıştır. PSTN ifadesi, geleneksel devre anahtarlamalı telefon şebekesi ifadesi ile aynı anlamı taşımak üzere kullanılmaktadır. Geleneksel devre anahtarlamalı telefon şebekeleri halka hizmet sunan Telekom İşletmecileri tarafından sunulmaktadır (Public Telecommunications Operators-PTO), aynı şekilde bu kapsama Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (Integrated Services Digital Network-ISDN) ile Halk Mobil Şebekelerini de (Public Land Mobile Networks- PLMN) dahil edebiliriz. PSTN aslında devre anahtarlamalı bir teknolojidir. Ancak bu teknolojiyi paket anahtarlamalı devre şebekeleri ile birleştirmek te mümkün olabilir. Genel olarak günümüz haberleşme şebekeleri ve iletim teknolojileri gittikçe artan bir şekilde karmaşık hale gelmektedir ve sınıflandırma yapmak zorlaşmaktadır Devre Anahtarlamalı Ses ve PSTN, Detaylı olarak Internet Telefonunu değerlendirmeye almadan önce ses telefonu ve kullanılan şebekesinin anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Uluslararası PSTN (International PSTN yada IPSTN) ilk internet şebekesi olarak kabul edilebilir. Öyle ki bu şebeke iki telefon kullanıcısının arasındaki sesi taşıyan şebekelerini birbirine bağlandığı, toplanmış geniş bir şebekedir. Baştan başa kapsamlı ve ayrıntılı bir plan bu şebeke için 4 Voice over IP, IP Uygulamaları, N.Kara-S.K.Deveci-A.Oktay, TTAŞ Bilişim Ağları D.BŞK. 10 MART 2000, Ankara 5 ITU World Telecommunications Policy Forum (WTPF 2001) Report of The Secretary-General on IP 242

5 kullanılmamaktadır. Her bir şebeke işleticisi doğrudan diğer bir şebeke işleticisine (aynı şekilde diğer ülkelere) kendi ticari veya işletme sebepleri ile bağlanmaktadır. Devre Anahtarlamalı teknoloji bu şebekelerde kullanılmaktadır. Taşınacak tek şey olan "sesin" güzergahlar arasında en yüksek düzeyde taşınmasına, her bir anahtarlama ekipmanı olan santrallerin tasarımında özen gösterilmektedir. Müşteriler herhangi bir müşteri numarasına PSTN üzerinde bulunan herhangi bir noktadan ulusal numaralama planı doğrultusunda erişebilir, bu planlamada E.164 standartı ile belirlenmiştir. Günümüzde PSTN daha önce olmadığı kadar karmaşık bir durum almıştır. Şu anda PSTN üzerinden ses dışı veri taşıması ( , internet web sitelerindeki verilere ulaşmak, kullanıcını kendi hususi şebekelerine ulaşmak gibi) mümkün olabilmektedir. Bazı şebeke işleticileri bu verilerin tamamı veya bir kısmını taşımak üzere paket anahtarlamalı şebekeleride kullanmaktadır. Son kullanıcını tarafında hangi teknolojinin kullanıldığı görünen bir durum değildir. Gerçekte son kullanıcı hangi alternatif ve değişik şebekenin kullanıldığının farkında olmayabilir. PSTN'in işlevi ve servisin kalitesi işletmeci tarafından yönetilir ve kontrol edilir. Yönetim merkezidir ve PSTN ses dışı uygulamalar için uygun değildir. PSTN'in bazı parçaları değiştirilerek veya yeni özellikler konarak veri haberleşmesine yönlendirilebilir, bunun bilinen örnekleri ISDN ve DSL uygulamalarıdır. 6 Telephony, 9 March Consultative communication on a review of the 1998 notice by the Commission on the status of voice on the Internet under Community law response from Cable&Wireless Karen Wray, August Voice over IP, IP Uygulamaları, N.Kara-S.K.Deveci-A.Oktay, TTAŞ Bilişim Ağları D.BŞK. 10 MART 2000, Ankara 243

6 Yukarıda anlatılanlar ışığında varacağımız sonuçlarını irdelemek gerekirse; Telefonu ve ISI arasında farklılıkları şöyle sıralayabiliriz. Ses 1- Ses telefonu, devre anahtarlamalı teknoloji ile çalışan şebekelerde yürütülmektedir. Buna mukabil İSİ, paket anahtarlamalı teknolojiyi kullanmaktadır. Devre anahtarlama ile IP tabanlı şebeke arasında yapısal fark onların orijinlerinin farklı kökler olmasıdır. IP şebekeler aslında çift-yön haberleşme için tasarlanmış olup, gidiş ve geliş yönünde güzergahları birbirinden bağımsız olabilmektedir, bu haliyle gerçek zamanlı (not real time) veya eşzamanlı (asynchronous) değildir, tipik olarak "connectionless" yada "stateless" olarak İfade edilebilir. Diğer bir ifade ile uçtan-uca tek bir devre yaratılarak "oturum" (session), haberleşme esnasında tutulmamaktadır. Diğer taraftan telefon şebekelerinin mühendisliği gerçek zaman (real-time) veya eşzaman (synchronous) sağlamak üzerine yapılmıştır. Dünya üzerinde iki nokta arasındaki çift yönlü ses görüşmesi esnasında gerekli olan bir devre yaratılır ve "arama" (call) süresince tutulur. 7 Burada teknik farklılığı ortaya koymak bakımından, IP teknolojisi, değişik sayıdaki paketlere bölerek elektronik iletimi sağlar. Bu paketler de baytlardan oluşur. Her bir paketede bir router'dan diğerine iletilmesi için "header" adres etiketi konur. Sonuçta IP telefonunda bulunan her bir ses paketi (voice packet) tam olarak atanmış bir devreyi meşgul etmez, haberleşen taraflar arasında değişik güzergahları izleyerek dolaşabilir. Devre anahtarlamalı şebekeler "Signalling System 7 (SS7)" tabir edilen bir protokol kullanır ve lokal, 244

7 şehirlerarası veya uluslararası santraller arasında kurulan uçtan-uca bir devre kullanılarak arayan ve aranan taraf arasında bir çağrı kurulur. - Ses telefonu gerçek zamanlı (real-time) bir hizmetdir. ITU Rec. G.114,2/1996'ya göre izin verilen maksimum gecikme 400 ms'dir, g.l 14 tavsiyesine göre 150 msn'yeye kadar olan gecikmeler kabul edilebilir, msn arasındaki gecikme ise kullanıcıların bilgisi dahilinde ise kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir. Buna mukabil IP şebekelerde tanımlanmış mutlak bir gecikme değeri yoktur. Hatta tek bir "oturum" (session) ait paketlerin gecikme değeri bir diğerinden farklı olabilmektedir. Aynı belirsizlikler IP paketlerinin "paket kaybı" (packet loss) değerleri içinde geçerlidir. - Ses telefonu şebekesinde kaliteyi belirleyen unsurlar sabittir ve ses iletiminin en iyi şekilde yapılması için planlanmıştır. IP şebekelerini belirleyen kalite unsurları şebekeye ve işletmeciye göre değişmektedir. Her zaman beklenmeyen olumsuz etkilerin tehdidi altında çalışmakta ve çoğu zamanda bunlar etkisini göstermektedir. İnternet şebekeleri birbirinden bağımsız gecikme ve paket kaybı değerleri kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. - Ses telefonu kullanılan şebekelerinde yönetiminin yapıldığı "akıl" (intelligence) merkezidir. Buna mukabil IP şebekeleri dağıtık yönetim birimlerine sahiptir. Internet şebekelerinin birbirinden bağımsız yönetilmesi ile herbiri farklı kalite değerleri ile çalışmaktadır. Hizmetin yenileşmesi yada değiştirilmesi imkanı Ses telefonu işletmecisinin elinde bulunurken bu imkanlar IP şebekelerde, şebeke kullanıcısında olmaktadır. 245

8 Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanmış bir rapora göre; Buradaki "realtime speech" İfadesi öenmli bir kriter olup, IP telefon ile sağlanan hizmetin "gerçek zamanda ses iletimi" olup olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu tespit "gecikme" ve "paket kaybı" limitlerinin değerlendirimesi ile yapılabilir. Raporda açıklandığı üzere ITU G.114 tavsiyesine göre, transmisyonda oluşan 150 msn'ye kadar gecikmelerin kabul edilebilr olduğu, msn rasmdaki gecikmenin ise kullanıcılara ancak bus hususun bildirilmesi koşulu ile kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle, günümüz teknolojisinde, uçtan uca IP tabanlı şebekelerin henüz tesis edilememesi, transmisyonun birden fazla şebekeden geçerek sağlanması ve bant genişliğinin paylaşılması gibi nedenlerle gecikme geleneksel telefon hizmetinden daha fazla olmaktadır. Ayrıca, tahsis edilen bant genişliğindeki trafik durumuna göre gecikme farklılık gösterdiğinden servis sağlayıcının servis kalitesi parametrelerinde garanti vermesi mümkün olmamaktadır. IP telefonda tespit edilen gecikme değeri ms arasındadır. IP telefon görüşmelerinde servis kalitesinin garanti edilemeyişi önemli bir husustur. Bu nedenle de günümüz teknolojisinde IP telefon hizmetini "gerçek zamanda ses iletimi" olarak nitelendirmek oldukça güçtür. Diğer bir yaklaşımla, IP telefon hizmeti geleneksel telefon hizmetine birebir alternatif olamamaktadır. 8 Internet üzerinden ses iletimi (VOIP, Voice over Internet Protocol) ve Ses telefonu üzerine yasal düzenlemeler. 8 Telekomünikasyon Kurumu tarafından Ulaştırma Bakanlığına sunulan VOIP Raporu, turk.internet.com. Temmuz

9 Ülkemizde Telekomünikasyon alanında yapılan düzenlemeler 4 Şubat 1924 tarihli 406 sayılı Kanunla başlamış günümüze kadar gelmiştir. Ancak diğer alanlarda olduğu gibi haberleşme alanında da geniş bir perspektif altında geleceğe dönük gerçek bir "Telecommunication Act" ortaya konamamıştır. Bugün itibariyle Türkiye'nin "Telecommunication Act" olarak 27 Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun'u sayabiliriz. Kanunlarımızda Internet üzerinden ses iletimi ile ilgili herhangi açık bir bahis bulunmamakla beraber, 4502 sayılı Kanun'un 1. Maddesi tanımlar bölümünde yeralan Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri kapsamında, internet üzerinden ses iletimi değerlendirilmelidir. İSİ'nin Ses telefonu ile ayrı ayrı değerlendirildiği 4502 sayılı Kanun özenle okunduğunda görülebilir. Şöyle ki; C.l- Tekel Hakkı: 4502 Sayılı Kanun'un 2/c maddesinde "Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini 31 Aralık 2003 tarihine kadar bu kanun ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür..." denmektedir. Bu maddeyi yorumladığımızda ""telekomünikasyon şebekeleri" tanımının Kanun metninde bulunmadığını ve genel bir ifade olduğunu söyleyebiliriz sayılı Kanun'da "Şebeke" ve "Telekomünikasyon" tanımları bulunmakta olup, bunları kullanarak "telekomünikasyon şebekeleri" tanımının ne olduğunu irdelersek; "Şebeke : Bir veya daha fazla nokta arasında telekomünikasyonu sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını" 247

10 "Telekomünikasyon : Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını, " İfade ettiğini görürüz. Yukarıdaki iki tanım birleştirildiğinde, 4502 Sayılı Kanunun 2/c maddesinde bulunan tekel hakkının her türlü şebeke üzerinde yürütülen ses iletimin kapsadığı anlamı çıkarılabilir. Buna göre GSM şebekeleri ve Telsiz Haberleşme şebekeleri ve Uydu haberleşme şebekeleri yani her türlü haberleşme ortamı üzerinde çalışan ses iletiminin tekel kapsamında olduğunu söylemek gerekir. Ancak bu durum Kanun'un lafzı ile ruhu arasındaki çelişkiyi ortaya çıkarır. Öyleyse burada ifade edilen tekel maksadının "Telekomünikasyon şebekeleri" üzerine kurulmadığı ifade edilebilir. Belki, yapılacak bir düzeltme ile "Telekomünikasyon şebekeleri" ile kastedilen şeyin "Ana Telekomünikasyon Şebekesi" olduğu anlaşılabilir. Dolayısı ile 4502 SK'da Ana Telekomünikasyon Şebekesi tanımı "Kamu Kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan tranmisyon altyapısı dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesi" olarak verilmektedir. Daha kesin bir ifade için 4502 SK Gerekçe'lerine baktığımızda Ana Telekomünikasyon Şebekesi ile PSTN'in kastedildiğini görmekteyiz. Zaten 2/c maddesi de "ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetleri" için tekel hakkı vermektedir. Kanun Gerekçesinden vereceğimiz daha açık bir ifade ile "uluslararası terminolojide yerleşmiş olmalarına rağmen tam Türkçe karşılığı olmayan terimleri açık bir şekilde ifade etmek ve tam olarak neyin 248

11 kastedildiğini belirtmek açısından "Public Switched Telephone Network" terimi, "Ana Telekomünikasyon Şebekesi" olarak tanımlanmakta ve Türkiye'de mevcut telefon sistemleri şebekesi anlamında kullanılmaktadır.'" Ana Telekomünikasyon Şebekesi tanımının PSTN'I ifade ettiği 28 Mart 2001 tarihli Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde de aynı şekilde yer aldığı görülebilir hatta Yönetmelikte "Ana Telekomünikasyon Şebekesi (Public Switched Telephone Network, PSTN) Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan telekomünikasyon altyapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olanıak üzere iletim sistemler şebekesi" denmektedir. Altı çizilecek nokta telefon hizmetlerinin ve bunu sağlayacak birimleri oluşturan tesislerin Ana Telekomünikasyon Şebekesi anlamına geldiğinin görüldüğüdür. Yani tekel, ses iletiminin üzerinden geçtiği telefon hizmetleri ve bunun sağlanacağı tesislerin kapsamı ile sınırlıdır. Bundan önceki paragrafta Tekel hakkının kapsadığı alanı anlamaya dönük "telekomünikasyon şebekeleri' üzerinde durduk. Bundan sonraki bölüm ise 4502 Sayılı Kanun'un 2/c maddesinde ifade edilen "ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini" anlamaya dönük olacaktır Sayılı Kanun'un 2/c maddesinde yer bulan "ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini " ifadesinden yola çıkarak "ses iletimini ihtiva eden mobil haberleşme hizmetler?" ve "ses iletimi ihtiva eden IP haberleşme hizmetler?", "Ses iletimini ihtiva eden uydu haberleşme hizmetler? ", "Ses iletimini ihtiva eden veri haberleşme hizmetleri'', "Ses iletimini ihtiva eden Uydu platform hizmetler? " gibi kavramlardan da söz edebiliriz. 249

12 Bu cümleden olarak tekel hakkının Türk Telekom'a ses iletimini ihtiva etmek üzere telefon hizmetlerinde yani Ana Telekomünikasyon Şebekesi üzerinde verildiğini anlamak gerekmektedir. Aksi durumda yukarıda bahsedildiği üzere diğer telekomünikasyon şebekeleri üzerinden ses iletimi mümkün olmayacaktır. Bu da Türkiye'de Telekom sektörünün tam bir açmazı olarak karşımıza çıkacaktır. Buna ait düzenleme Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği ile yapılarak oluşabilecek kaotik ortam bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Kaldıki Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği, Hizmetleri tanımlarken verdiğimiz değişik şebekelerde ses iletimi olabileceğini destekler tarzda bir ifade ile, Veri Telekomünikasyon Hizmetleri, Uydu Platformu Sistemi ve Hizmeti ve Kablo Platformu Sistemi ve Hizmeti ve SCPC Sistemi tanımlarında ses iletimi hizmeti olabileceğini ancak bunların PSTN ile irtibatlanmaması gerektiğini açıkça söylemektedir. Dikkat çekici olan aynı çekincenin İnternet Sistemi, İnternet Servisi ve İnternet Servis Sağlayıcı tanımlarında yer almamasıdır. Dahada ileri gidilerek Kanunda olmayan bir tanım İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi olarak Yönetmeliğe konmuştur. Bu tanım bizim iddia ettiğimiz ve literatürde yer aldığı gibi "Paket anahtarlamalı olarak internet üzerinden iletilen veri halindeki ses" olarak ifade edilmektedir. Özetle Mevzuatımızda da PSTN yani devre anahtarlamalı şebeke yani Ana Telekomünikasyon Şebekesi üzerinde ses iletimi farklıdır ve bu Türk Telekom tekeli kapsamındadır. Paket anahtarlamalı şebeke üzerinde ses iletimi farklıdır, paket anahtarlamah şebekede ses Internet Protokolü ile taşınıyorsa mevzuatımızda yer bulmaktadır ve internet protokolü kullanılarak ses iletmek ile ilgili sistem ve hizmetlerin PSTN ile irtibatlandırılmaması konusunda diğer sistem ve hizmetlerin aksine yasaklayıcı bir şerhde zaten yoktur. Bu hizmetin tekel kapsamında bu nedenlerle değerlendirilmesi mümkün değildir. 250

13 C.2- İSİ (VOIP) niçin Katma Değerli Telekom Hizmetidir: 4502 SK "Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri: Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetleri"' şeklinde tanımlamaktadır. Teknik olarak bakıldığında bir ITU Rec. olan H.323 standartı, paket şebekeler üzerinden ses, video ve data haberleşmelerini sağlayan bileşenleri, protokolleri ve prosedürleri tanımlayan ITU tarafından belirlenmiş bir standarttır. Günümüzde geçerli şartlarda Ses telefonunun ya da gerçek zamanlı olmayan sesin İnternet ortamında iletilmesini sağlayan bu standarttır. IP şebekesinde paketler halinde iletilmeden önce ses veya görüntünün formu üzerinde H.323 standartı kullanılarak işlem yapılmaktadır. Yani bilgi sayısallaştırılarak sayısal data şebekeleri üzerinden bir paketler dizisi olarak iletilmektedir Kullanıcının ses ve veri gibi mesajları üzerinde işlem yapmak suretiyle, bunu IP temelli şebekeler üzerinden taşınması 4502 SK Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri tanımında kendisine yer bulmaktadır. Türkiye Bilişim Şurası'nın Sonuç Raporu kitabının VOIP ile ilgili bölümünde İSİ'nin Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. 251

14 Sonuç olarak İSİ Türk Telekom'un tekeli içinde olan bir kavram değildir. Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetidir. D- Politika Yapıcı Otoritenin İSİ konusundaki tavrı ve bundan sonrası Türkiye'de Telekomünikasyon Kurum'u gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizin Telekom alanındaki gelişmesi sürecinin başrol oyuncusu olarak sahnede yer almıştır. Burada Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen görevi ve bu görevin amaçlarını tekrarlamaya gerek yoktur. Telekomünikasyon Kurumu Ulaştırma Bakanlığına göndermiş olduğu, VO1P raporu ile bu konudaki fikrini eyleme dökmüştür. VOIP konusunda bugün için görünen çözüm Mayıs 2002 tarihinde yapılan Türkiye Bilişim Şurasının, T.C. Başbakanlığı tarafından basımı yapılarak dağıtılan Sonuç raporu kitabında VOIP başlığı altında yayınlanan bölümündedir. Buna göre yazımızın sonuç bölümü için ayrı bir bölüm koymayacağız, Şura raporu VOIP yani İSİ konusunda neler yapılması gerektiğini sebeb ve sonuçlarıyla beraber çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şura Raporundan; VOIP Paket Anahtarlamalı şebekeden sunulan IP paketleri ile muhtevası yani kodu ve protokolü değiştirilmek suretiyle iletilen ses hizmeti ile devre anahtarlamalı şebekeden sunulan ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetinin maliyet açısından kıyaslamasını yapmak amacıyla, geliştirilen modellemede IP üzerinden ses iletiminin anahtarlama ve transmisyon maliyetinin devre anahtarlama şebekeden %38 daha ucuz olduğu görülmektedir. 252

15 Dünya çapında 340 milyona yakın Internet kullanıcısı mevcuttur. Bu paralelde, IP tabanlı şebekelerin ülke ekonomisi ve sosyal gelişim konusunda önemli fırsatlar yarattığı kabul edilen bir gerçektir. Örneğin elektronik ticarette IP tabanlı şebekelerin kullanımı firmaların müşteri potansiyelini arttırmakta ve işlem bedelini düşürmektedir. Böylece, firma için yeni ticaret imkanları doğmaktadır. İşletmenin haberleşme girdilerinde tasarruf sağlanmakta böylece yaratılan kaynak ile işletmenin hem finansman verimliliği artmakta hemde elektronik ortamda yapılmakta olan iş prosesleri ile işletmenin üretim verimliliğide tartışılmaz şekilde artmaktadır. Bununla birlikte Internet sayesinde bilgiler çok geniş kitlelere kolayca ulaşabilmekte ve güncellenmesi kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca eğitim ve araştırma alanında da İnternetin eğitim kurumları, öğrenciler ve eğitmenlere sağladığı kolaylık ve imkanlar tartışılmaz boyuttadır Sayılı yasa ile değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu' nun 2/c maddesinde "Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, tarihine kadar bu Kanun ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür." denmektedir. Bununla birlikte müteakiben çıkarılan ve anılan kanunlarda değişiklik yapan tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 4673 sayılı yasa ile, Türk Telekom hisselerinde kamu payı %50'nin altına düştüğünde, Türk Telekom' un tüm tekel hakkı tarihinden önce de olsa ortadan kalkabilecektir. Ses iletimini ihtiva eden Mobil haberleşme hizmetlerinde ise liberalleşme sağlanmış durumdadır. Halihazırda GSM 900 hizmeti vermekte olan iki operatör (Turkcell, Telsim) GSM 1800 hizmeti veren İş-Tim ve Ay-cell bulunmaktadır. 253

16 Telekomünikasyon hizmetlerine yönelik yetkilendirmenin Kuruma geçmiş olması nedeniyle, Ses iletimini ihtiva eden IP haberleşme hizmetleri ise Genel izin kapsamında Internet Servis Sağlayıcılığı bünyesinde mütalaa edilmelidir. Çünki 4502 Sayılı yasa ile değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun bu konudaki düzenlemesinde adı geçen hizmet Madde l.'de Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri tanımındadır. Buna göre; "Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri: Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arasında interaktivitiye sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini," olarak açıklanmaktadır. Türkiye' de Internet Protokolü ile paket anahtarlamalı şebekelerden ses iletimi sağlanması için tekel süresinin bitmesini beklemeye gerek yoktur. Ancak bu konuda rekabetin tesis edilebilmesi, kullanıcılara alternatif iletişim imkanı sağlanması, IP teknolojisinin getireceği ses-data entegrasyonu ile kullanıcıya çağın gereklerine uygun hizmet verilebilmesi açısından Ses iletimini ihtiva eden IP hizmeti, tekel kapsamı dışında değerlendirilmek suretiyle ISS Genel İzni kapsamına Kurum tarafından alınabilir. Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında, Ses iletimini ihtiva eden IP konusunda varılacak sonuçlarda ülke menfaatleri ile kullanıcılar birincil öncelikli durumda olmalıdır. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada, çağı yakalamak, yeni teknolojilerin ülkede kullanımını kolaylaştırmak ve ülkemizde yaşayan kullanıcılara alternatif ve düşük ücretle hizmet sunumunu sağlamak politika belirleyicilerin ana hedefleri 254

17 olmalıdır. Bu kapsamda, telekomünikasyon sektöründe kural koyucu, denetleyici ve düzenleyici otoritelere çok önemli görevler düşmektedir. Telekomünikasyon sektöründe dünya gündemini oluşturan "yakınsama" paralelinde, Türkiye' de de Ses iletimini ihtiva eden IP hizmeti konusunda daha esnek, gelişime olanak sağlayacak tedbirlerin alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına binaen; 4 Şubat 2001 tarihli Telekomünikasyon Kurumu'nun yayınlamış olduğu Tebliğ çerçevesinde, Ses iletimini ihtiva eden IP hizmetinin Genel İzin kapsamına bir an önce alınması gerekmektedir. Dünya ülkelerinde Ses iletimini ihtiva eden IP hizmetlerinin gelişimine baktığımızda 2003 yılı sonunu beklemek Türkiye için geç olabilir. Bu hizmeti sadece Türk Telekom' un vermesi rekabet kapsamında değerlendirildiğinde özellikle kullanıcı açısından tercih edilir bir durum değildir. Üstelik bugün itibariyle bu hizmeti Türk Telekom vermemekte bu konuda bir hazırlık içinde olduğuda gözlenmemektedir. Ses iletimini ihtiva eden IP hizmetlerinin farklı operatörler tarafından verilmesi durumunda tekel süresinde de ses iletiminde rekabet ortamı tesis edilebilecek ve kullanıcı avantajına (ücret v.b.) gelişmeler olabilecektir. Böylece ses iletimini ihtiva eden IP şebekelerin Genel İzin kapsamına alınması ile geleneksel telefon hizmeti veren operatörün, son kullanıcı durumundaki telefon abonelerininde kullanımları artacak bu artan volum ise gelirlerine yansıyacaktır. Böylece ülkemizde diğer OECD ülkelerine göre düşük olan gelir/abone oramda yükseltilebilecektir. Hatta Türk Telekom Ses iletimini ihtiva eden IP hizmetlerini veren operatörler ile işbirliği yapabilirse GSM operatörlerine karşı kaybetmekte olduğu kullanıcı tercihlerini yine kendisine çevirebilir. Yinede kullanıcıların olası mağduriyetinin önlenmesini teminen Ses İletimini ihtiva eden IP hizmetlerinde gerekli kuralların konulması, bu hizmeti verecek operatörlerin tesbit edilecek yöntemlerle "evrensel hizmet 255

18 yükümlülüğü" ve "evrensel hizmet fonu" mekanizmasına dahil edilmesi ve serbest piyasa şartlarında çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Geçmişte her bir hizmet için ayrı şebeke tesis etme gerekliliği artık geçerli olmayıp, günümüz sayısal teknolojisinde data, ses ve görüntü aynı ortamdan iletilmekte, kullanıcıya paket uygulamalar ulaştırılmaktadır. Telekomünikasyon düzenlemelerinin yeniden tesis edilmesi fırsatının olduğu ülkemizde Kurumun bu hususta sektörde rekabeti tesis edecek, teknolojik gelişmelere paralelinde esnek ve uygulanabilir düzenlemeler oluşturması gerekmektedir. Sonuç olarak; yukarıda açıklanan değerlendirmeler kapsamında Ses İletimini ihtiva eden IP hizmetinin, Ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetinden ayrı tutularak tekel kapsamı dışında verilebilmesi desteklenmelidir. 9 9 Türkiye Bilişim Şurası Sonuç Raporu, Mayıs 2002, Ankara Sayfa

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik.

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik. Biz Kimiz Faaliyetlerimize 2002 yılında çok şubeli şirketlerin merkez ve şubeleri arasındaki telefon görüşmelerinin ücretsiz yapmasını sağlayan altyapı projeleri gerçekleştirerek başladık. Süreç içerisinde

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Sabit çağrı başlatma hizmetine ilişkin yapılmış olan tanıma ve hizmetin

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/222 Gündem Konusu : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ (15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı RG de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle değişmiş hali) 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.07.2012 Karar No Gündem Konusu : 2012/DK-07/334 : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6. IP üzerinden Ses İletimi (VoIP)

F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6. IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) F.Ü. MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LAB. DENEY NO : 6 IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) 1.GİRİŞ Telefon iletişimi çağımızın kaçınılmaz bir gereksinimidir. Ancak, özellikle farklı yerleşimlerdeki

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

6/2012 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası

6/2012 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası 6/2012 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası Madde 30(1)(A) Altında Belirlenen Ulusal Numaralandırma Planı Giriş 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 30 uncu Maddesi uyarınca ulusal numaralandırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası görüşmelerini

Detaylı

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe GmbH (bunden böyle Turkcell olarak anılacaktır), mevcut teknik ve işletmesel olanaklar çerçevesinde, mobil telefon bağlantılarının yanı sıra

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 TELEKOMÜNİKASYON TEMEL E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 AĞ UZMANLIĞI E-ÖĞRENME EĞİTİMİ

Detaylı

NUMARALANDIRMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

NUMARALANDIRMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: NUMARALANDIRMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliği

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.08.2012 Karar No : 2012/DK-08/354 Gündem Konusu : Rehberlik Hizmeti. KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol VoIP VoIP VoIP Sistemleri Voice Over Internet Protocol Temel Bilgiler PSTN (Public Switched Telephone Network): Telekom operatörlerinin, dünya genelinde temel iletişim hizmeti sunmak için kullandıkları

Detaylı

IP Üzerinden Ses İletimi (VOIP) Servisi

IP Üzerinden Ses İletimi (VOIP) Servisi IP Üzerinden Ses İletimi (VOIP) Servisi Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP Nedir? ULAKNET VoIP Servisi ULAKNET

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr IP Tabanlı Servis Oturumlarınızı İzlemenin Kolay Yolu Loupe, Katma Değerli Servislerinizi IP

Detaylı

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı :

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : T.C. Tarih : 27.04.2017 EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : 17-020 Konu: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tanımlanan elektronik haberleşme hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmetler arasında olduğunun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AĞ SERVİSLERİ VE UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü 26 Şubat 215 Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü Sektöre Genel Bakış Türkiye de elektronik haberleşme sektörü artarak şehirleşen ve teknoloji okur yazarlığı artan genç nüfus dolayısıyla büyüme potansiyeli

Detaylı

GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28267 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TEBLİĞ GSM MOBİL TELEFON HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/99 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2016 Karar No : 2016/DK-YED/211 Gündem Konusu : CLI ya İlişkin Düzenlemeler. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OpenScape UC Suiti OpenScape Alarm Response OpenScape Alarm Response Kurumsal yapıda alarm, kontrol, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlar. UC

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

2N EasyGate 2 E a E s a y s G y a G t a e Anal a o l g F CT

2N EasyGate 2 E a E s a y s G y a G t a e Anal a o l g F CT 2N EasyGate 2N EasyGate Analog FCT Tüm santraller ile tam uyumludur Farklı yönlere dakika sayma ve çağrı kısıtlama Şehir içi aramalar için alan kodu ekleme 12 / 16 KHz ücretlendirme desteği CLIP Arayan

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama

Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama Geniş Alan Ağları- Devre Anahtarlama Şimdiye kadarki derslerde, işaretlerin iletimi, kodlanması, noktadan noktaya iletişim üzerinde durduk. Ancak haberleşen aygıtlar çoğunlukla doğrudan bağlanmayıp bir

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler Millenicom Bulut Santral Servisi Bulut Çözümler Bulut Santral Nedir? Müşteri lokasyonuna kurulu olan fiziksel bir santralin tüm özelliklerini, bulut teknolojisinin faydalarıyla birleştirilerek sunan Kurulum,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi SESLİ MESAJ HİZMETİ Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi Sayın Yetkili; Müşterilerinizle ve hedef kitlelerinizle hızlı haberleşmenizi, sağlayacak olan projemiz aşağıda

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 IPv6 Ağlarında VoIP Ali Katkar Hakkı Asım Terci Ceyda Gülen Akyıldız Rıdvan Özaydın İçerik Giriş VoIP Kavramları IPv4 ile Yaşanan

Detaylı

Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı

Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı İrfan Köprücü Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı olmasından dolayı ayrılan yüksek önceliklerden

Detaylı

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir. WAN Teknolojileri IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik,

Detaylı

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır.

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TANIMLAR 1. TANIMLAR LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TOLL SANTRAL : Lokal santralların şehirlerarası çıkışlarının yapıldığı santraldir. LOKAL

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim

Detaylı

ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ

ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ ARACI KURULUŞLAR İÇİN FIX ADAPTER PROJESİ MAYIS 2012 AMAÇ : Aracı kuruluşların yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurumsal müşterilerinin, İMKB Hisse Senedi Piyasasına ve Vadeli İşlem Borsası'na FIX protokolü

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİNE BİR BAKIŞ Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde dünyanın neresinde olursa olsun

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : xx.02.2017 Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı Sayı : 17-0xx Konu : Port + Transmisyon Esaslı Tarifeler ve Yeni Ücretlendirme Model Önerisi İlgi (a)

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi Numaralandırma Planı version 0.2

ULAKNET VoIP Servisi Numaralandırma Planı version 0.2 ULAKNET VoIP Servisi Numaralandırma Planı version 0.2 Bu doküman ULAKNET omurgası dahilinde test amacıyla verilen VOIP servisinden yararlanmak isteyen kurumların global (küresel) ve lokal (yerel) numaralandırmalarını

Detaylı