İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 8 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders içeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır 2012 Sakarya Üniversitesi

2 İÇİNDEKİLER ÜNİTE8 Orta Asya da Kurulan Müslüman Türk Devletleri: Hârizmşahlar 8.1. Siyasî Tarih HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hârizm bölgesinde kurulan siyasî yapıları anlatabilecek, Hârizmşahlar Devleti nin kuruluş safhasını ve siyasî tarihini hatırlayacak, Müslüman Türk Devletleri arasındaki mücadelenin sebeplerini belirleyebilecek, İç mücadelenin sonucunda ortaya çıkan dış saldırıların Türk İslâm devletlerini nasıl sona erdirdiğini analiz edeceksiniz. Moğol Devleti nin kuruluşunu ve İslâm bölgelerine düzenlediği seferlerin sebeplerini araştırınız. Hârizmşahlar devletinin sınırları ve gücü hakkında bilgi toplayınız. 2

3 ÖNERİLER Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce; Hasan İbrahim Hasan, Siyasî Dinî Kültürel Sosyal İslâm Tarihi (trc. İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI, İstanbul ; Hitti, Philip K., Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi (trc. Salih Tuğ), İstanbul 1980; isimli kitaplardan ilgili dönemleri okuyunuz. İbrahim Kafesoğlu nun, Harezmşahlar Devleti Tarihi ( / ) adlı eserini (Ankara 1992) gözden geçiriniz. 3

4 Orta Asya da Kurulan Müslüman Türk Devletleri: Hârizmşahlar 8.1. SİYASÎ TARİH ( ) Orta Asya da kurulan Türk-İslâm hanedanlarından birisi de Hârizmşahlardır. Hârizmşahlar, Hârizm bölgesinde kuruldukları için bölgeye nispetle bu adı almışlardır. Hazar Denizinin doğusunda, Aral gölünün güneyinde kalan Ceyhun Nehri nin aşağı mecrasının her iki tarafındaki topraklara Hârizm denilmektedir. İslâm coğrafyacıları Hârizm i genel olarak batısında Oğuz Türklerinin yaşadığı, güneyde Horasan, doğuda Mâverâünnehir bölgelerinin yer aldığı, kuzeyde Türk topraklarıyla çevrili bir bölge olarak tanımlarlar. Ortaçağ da en önemli şehirleri Ceyhun Nehri nin (Amuderya) doğusunda yer alan Kâs, batısında yer alan Gürgenç ve Moğol istilasından sonra Hive dir. Bölge bugün de Hive olarak bilinmektedir. Diğer bazı önemli şehirleri ise şunlardır: Zemahşer, Çağmîn, Hezâresb, Dergân, Kerker Bölgenin etrafı tamamen çöllerle kaplıdır. Ceyhun Nehri, bölgeye hayat veren yönüyle zengin topraklara ve nüfusa sahip olmalarını sağlamıştır. Avrupa, Çin, İç Asya nın ticaret merkezi olan bölge hem kara hem de nehir taşımacılığı ile önemli bir yere sahipti. Hârizmşahlar Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan halk yaşam tarzı ve tipoloji olarak Türklere benzemekte ise de aslen Türk değildir. Bölge halkının Doğu İran asıllı oldukları düşünülmektedir. Bölgede yaşayan hükümdarlıklar, özellikle Miladî VI. ve VII. yüzyıllarda Hazar Türk bölgesinde kendi otoritelerini kabul ettirebilmek için kendilerinin Türk soyundan geldiğini ileri sürüyorlardı yılından itibaren bölgede hüküm süren Hârizmşahlar hanedanının atası Anuş Tegin ise Türk tü. Bölgede yaşayan halk Perslerin Türkistan ı işgali ile onlara tabi olmuş; İskender in fetihlerinden önce bağımsızlığını kazanmış ve İskender le dostluk anlaşması imzalamıştır. İslâm dan önceki dönemlerden başlamak üzere Hârizm bölgesine hâkim olan vali, emîr ve hükümdarlara hârizmşah unvanı verilmiştir. Bu unvanı kullanan ilk hanedan Sâsânîler döneminden başlayarak onuncu yüzyılın sonlarına kadar bu bölgede hükmeden Afrigoğulları dır (Miladî ). Aynı adla anılan diğer bir hanedan yılları arasında hüküm süren Me mûnîler dir yılları arasında da Altuntaşoğulları aynı unvanla bölgede hüküm sürmüştür. Altuntaş, Gazneli Sultanı Mahmud tarafından Hârizmşah unvanıyla bölgeye tayin edilen validir. Dandanakan Savaşı ndan sonra Altuntaşoğulları bölgeden uzaklaştırılmış; onlar da Horasan a gelerek Selçuklulara sığınmışlardı. Ancak Selçuklular tarafından ilgi görmedikleri için dağılmışlardır. İlerleyen 4

5 yıllarda Melikşah tarafından vali tayin edilen Türk kökenli köle Anuştegin in oğlu Kutbuddin Muhammed b. Anuştegin ile yeni bir hanedan oluşmuştur. Hârizmşahlar denilince akla gelen bu dördüncü hanedandır. Hârizm bölgesinin İslâm dünyası ile ilişkisi Emevîler döneminde başladı. Hârizm bölgesine ilk akınlar I.Yezid devrinde başladı. Selm b. Ziyâd tarafından gerçekleştirilen akın sonucunda Hârizm halkıyla dört yüz bir dirhem vergi vermek üzere anlaşma yapıldı. Hârizm, Kuteybe b. Müslim tarafından ele geçirildi (93/712). Afrigoğullarından Hârizmşah Eskece-mûk yerinde bırakıldı. Abbâsî halifesi Me mûn dönemine kadar İslâm yönetimi ile mücadele vermeye çalışan Hârizmşahlar 751 yılında Araplara karşı Çinlilerden yardım istediler. Me mûn döneminde ( ) Hârizmşahlardan birisi İslâm a geçerek Abdullah adını aldı. Daha sonraki dönemlerde Sâmânîler e tabi oldukları anlaşılan Hârizmşah Abdullah b. Eşkâm 332 ( ) yılında Sâmânî hükümdarı I. Nuh a isyan etti; ancak Sâmânîler bölgeyi kendilerine bağladılar. İbn Fadlan ın da içlerinde bulunduğu Bağdat tan Bulgar Hanına giden elçilik heyeti önce Buhâra ya uğrayarak Sâmânîlerin huzuruna çıkmış; ardından Hârizm bölgesine girerek Gürgenç te bir müddet kalmışlardır. Ardından Volga ya hareket etmişlerdir. Sâmânî hâkimiyeti sırasında Gürgenç te vali olarak görev yapan Ebü l-abbas Me mûn b. Muhammed, zamanla güçlenerek 385 (995) yılında Afrigoğulları hanedanına son verdi ve Hârizmşah unvanını aldı. Böylece Me mûnîler dönemi başladı ( ) ve Gürgenç başkent oldu. Me mûnî hanedanı içindeki karışıklıklar sebebiyle bölgeye müdahale eden Sultan Mahmud, Hezâresb Savaşı ndan sonra Me mûnî hanedanına son vermiştir. Me mûnî hanedanına son veren Sultan Mahmut Hârizm bölgesine Altuntaş el-hâcib i buraya vali tayin etti (408/1017). Altuntaş ( ) yılları arasında Hârizm i yönetti. Yerine oğlu Harun geçti. Onun döneminde Gaznelilerle ilişkiler bozuldu. Gazneli Sultanı Mesud, Cend Emîri Şah Melik i Harun ve Altuntaş ailesini ortadan kaldırması için görevlendirdi. Şah Melik, Hârizm ordusunu bozguna uğrattı. Başkent Gürgenç i ele geçirdi (Şubat 1041). Böylece Altuntaşoğulları Gazneliler tarafından ortadan kaldırıldı. Hârizm bölgesi Tuğrul Bey zamanında Selçuklu hâkimiyetine girdi (1043). Tuğrul Bey, Şah Melik i Hârizm bölgesinden çıkardı ve buranın idaresi için kendi valilerini görevlendirdi. Bir ara Mangışlak seferinden dönüşte buranın idaresini oğlu Ayaz a verdi (1066) ise de bölge Alpaslan ve Melikşah dönemlerinde bölgeden seçilen valiler tarafından idare edildi. Bununla birlikte bölgeden elde edilen gelirlerin tasarrufu, Melikşah zamanında onun tarafından görevlendirilen Anuştegin in kontrolünde idi. Anuştegin Melikşah ın sarayında yetişmiş Türk kökenli bir köle idi. Merkezde kalan Anuştegin, yerine nâib göndermişti. Selçuklu Sultanı Berkyaruk döneminde ( ) Hârizm in idaresi Hârizmşah Ekinci b. Koçkar a verilmişti. Selçuklu devletinde başlayan taht kavgaları esnasında Berkyaruk tarafından yardıma çağrılan Ekinci kendi adamları tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Berkyaruk Ekinci yi öldürenleri cezalandırmak üzere Habeşî b. Altuntak ı Horasan valisi atadı. Habeşî b. Altuntak görevini başarıyla yerine getirdi. 5

6 Bundan sonra Anuş Tegin in büyük oğlu Kutbuddin Muhammed, Hârizm valisi olarak tayin edildi. Böylece Selçuklular adına bölgeyi idare eden ve ilerleyen yıllarda Büyük Selçuklu Devleti nin zayıflaması, İran ve Horasan bölgesinde hâkimiyetini tamamen kaybetmesi üzerine bölgeye hâkim olan devletin (Hârizmşahlar) temelleri atıldı (490/1097). Hârizmşah adıyla farklı hanedanlıklar şeklinde tarihte yerini alan Hârizm halkı, Kutbüddin Muhammed b. Anuş Tekin le birlikte Türk hanedanlığı olarak tarihte yerini almış ve Hârizmşahlar Devleti adıyla anılmıştır. Kutbüddin Muhammed ( ) Selçuklu sultanı Sencer, tahta oturduğunda Kutbüddin Muhammed i görevinde bıraktı. Kutbüddin, yılları arasında otuz yıl boyunca Selçuklu sultanlarına tam bağlı olarak görevini yerine getirdi. Kutbüddin Muhammed bağımsızlık adımı atmamakla birlikte kendisinden sonra yerine geçen oğluna güçlü bir bölge bıraktı. Bölgesinde temin ettiği huzur ve sükûn, âlimlere verdiği değer, ticaret erbabını koruması gibi attığı adımlar bölgenin zenginleşmesini ve güçlenmesini sağladı. Kutbüddin, Hârizm bölgesinin yıllık gelir ve hediyelerini bir yıl bizzat kendisi götürür, diğer yıl oğlu Atsızı gönderirdi. Atsız ( ) Kutbüddin Muhammed in ölümü üzerine Sultan Sencer Kutbüddin in oğlu Atsız ı Hârizmşah olarak atadı (1127). Atsız, yılları arasında hüküm sürdü. Başlangıçta Sultan Sencer e hizmet etti. Sultan Sencer in Karahanlılara ve yeğeni Mesud a karşı gerçekleştirdiği bir takım seferlerde yanında bulundu yılında Sencer le Atsız ın arası açıldı. Selçuklu sultanının yanından ayrılan Atsız, Hârizm bölgesine geri dönerek müstakil hareket etmeye başladı. Atsız, fırsat buldukça Seyhun Nehri nin ötesinde Cend ve Mangışlak gibi bölgelere akınlar düzenledi. Bu kentleri ele geçirdi. Böylece nüfuzunu artırdı. Sultan Sencer, Atsız ı İslâm bölgeleriyle giriştiği bu mücadeleden dolayı cezalandırmak isteyince, istiklalini ilan etti. Sultan Sencer Hezâresp mevkiinde onu yenilgiye uğrattı (1138). Selçuklu Devleti Hârizm de hâkimiyetini yeniden tesis etti. Sultan Sencer Atsız ı Hârizmşahlıktan azletti. Onun yerine yeğeni Melik Süleyman b. Muhammed i vali olarak atadı (1139). Ancak Atsız bir müddet sonra bölgeyi tekrar geri aldı. Fakat Karahıtayların Mâverâünnehir bölgesinde yayılmaya başlamaları üzerine Sencer le yeniden anlaştı (1141). Kısa bir süre sonra Sultan Sencer in Karahıtaylarla yaptığı Katvan Savaşı nda (1141) bozguna uğraması üzerine Atsız durumdan istifade etmeye çalışarak Selçuklu topraklarına saldırdı. Selçuklu Sultanı Sencer in başkenti Merv i ve Nişâbûr u ele geçirdi (1142). Sencer kısa zamanda toparlandı. Bunun üzerine Atsız kendi bölgesine çekildi. Sencer onu cezalandırmak üzere Hârizm e yürüdü. Hâkimiyetini tesis etti. Kendisini affetti ve yerinde bıraktı (1143). Ancak Atsız fırsat bulduğunda yine istiklalini ilan etti. Bunun üzerine 1147 yılında Sencer üçüncü defa Hârizm bölgesine sefere çıktı. Sencer tarafından yine affedildi. Bu arada baş gösteren Oğuz göçebelerin oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışan Sencer, onlara yenildi ve arasında üç yıl boyunca ellerinde esir kaldı. Bu durumdan faydalanabilmek üzere onun haklarını korumaya çalıştı; tabiiyetini 6

7 sürdürdü. Sencer in Oğuzların elinden kurtulması üzerine itaatini beyan etti. Kısa bir süre sonra Temmuz 1156 da vefat etti. O, Hârizmşahlar Devleti nin kurucusu olarak kabul edilir. İlarslan ( ) Atsız ın ölümünden sonra yerine oğlu İlarslan geçti ( ). O, tahtı ele geçirmek için kardeşleri ve amcalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Tahtı ele geçirdiğinde Sultan Sencer tarafından Hârizmşahlığı onaylandı. Sultan Sencer, bir yıl sonra öldü (1157). Onun ölümü bölgede tüm dengeleri değiştirdi. İlarslan Doğu İran ın en güçlü hükümdarı haline geldi. Zira Selçuklu tahtında süren taht kavgası ona yarıyordu. Buna bağlı olarak tamamen bağımsız hareket etmeye başladı. O, Selçuklu ve Karahanlı hanedanın kendi içindeki taht kavgalarında hakem rolü üstlenerek bazı yönlendirmelerde bulunma imkânını dahi elde etti. Bu arada Karahıtaylar ve Irak Selçukluları ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Ancak bir müddet sonra Hârizmşahlarla Karahıtaylar 1158 yılında Mâverâünnehir bölgesinde Zerefşan (Soğd) ırmağı kenarında karşı karşıya geldiler. Yapılan görüşmeler sonucunda ordular savaşmadan ayrıldı. İlerleyen yıllarda Hârizmşahlar, Karahıtayların hâkimiyetini tanıdılar ve onlara vergi vermek zorunda kaldılar yılında vergiyi ödemeyince Karahıtaylar, Hârizmşahlara saldırdı. Hârizmşah ordusu dağıldı. Savaşa hastalığı sebebiyle katılamayan İlarslan ordusunun yenildiğini öğrendi ve bir müddet sonra öldü (Mart 1172). Alâeddin Tekiş ( ) İlarslan ın ölümü üzerine veliaht olarak atanmış olan küçük oğlu Sultanşah başa geçti (1172). Ancak Cend valisi olarak görev yapan ağabeyi Alaeddin Muhammed Tekiş, Karahıtayların desteğini alarak tahtı ele geçirdi (Aralık 1172). Sultanşah, Horasan emiri Müeyyed Ay-aba ya sığındı. Tahtı ele geçirmek üzere Tekiş in üzerine yürüdü ise de mağlup oldu (1174). Sultanşah, Gurlulara sığındı. Karahıtayların desteği ile Merv ve Tûs kentlerinde bir emirlik kurdu. Ölümüne kadar (1193) Alâeddin Tekiş e sorun yaratmaya devam etti. Bu arada Alaaddin Tekiş hâkimiyet alanını genişletmeye başladı. Kardeşi Sultanşah ın ölümü üzerine (1193) Doğu İran da da etkisini artırdı. Ardından Irak Selçuklularıyla mücadeleye başladı yılında Rey civarında III. Tuğrul u yenerek Irak Selçukluları Devleti ne son verdi. Dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti nin varisi durumuna yükseldi. Alâeddin Tekiş bundan sonra sultan unvanını kullanmaya başladı. Bu hâkimiyet onu Abbâsî halifeliği ile sınır komşusu yaptı. Abbâsî halifesi, III.Tuğrul un öldürülmesinden sonra bazı bölgelerin kendisine bırakılacağını ümit etti. Ancak Alaaddin Tekiş bu galibiyetinden sonra sultan unvanını kullanmaya başlayıp İran bölgesinin tüm işlerini kontrol altına aldı. Bu gelişmeler Abbâsî halifesi Nâsır-Lidinillah ı ( ) harekete geçirdi. Irak ın bir kısmını geriye almak üzere Tekiş in üzerine yürüdü ise de başarılı olamadı (1198). Halife onun Irak, Horasan ve Türkistan bölgelerindeki hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. Alaaddin Tekiş sultanlığının sonlarına 7

8 doğru Bâtınîlerle de mücadele etti. En önemli merkezlerinden Arslan-guşa kalesine ele geçirdi. Alaeddin Tekiş, 1200 yılında öldü. Öldüğünde eski Selçuklu topraklarında, İran ve Mâverâünnehir gibi bölgelerde itaat altına aldığı büyük bir imparatorluğu oğluna bırakmıştı. Alâeddin Muhammed ( ) Alaaddin Tekiş in ölümünden sonra yerine oğlu Alaaddin Muhammed geçti. O, yılları arasında hüküm sürdü. Döneminin en önemli hâdiselerinden birisi Gurlulara karşı yürüttüğü mücadeledir. Zira Gur sultanları Şehabeddin Muizzüddin ve Gıyâseddin Şemseddin Horasan ı ele geçirmek istiyordu. Onlar taht değişikliği sırasında Merv ve Tûs u ele geçirdiler. Bu yüzden Alâeddin Muhammed saltanatının ilk yıllarında önce Gur sultanları ile mücadele etmek zorunda kaldı (1201). Mücadele birkaç yıl sürdü yılında Merv ve Serahs ta hâkimiyet kurdu. Gur Sultanı Şehabeddin, buna rağmen Hârizm e yürüdü. Hârizmşah ordusunu yendi ve başşehir Gürgenç i kuşattı. Alaaddin Muhammed bu durum karşısında Karahıtaylardan ve Karahanlılardan yardım istedi. Bunun üzerine Gurlular geri çekildiler. Bu durum Karahıtayları güçlendirdiği için Alâeddin endişeye kapıldı. Alaaddin, Karahıtaylardan çekinerek Gur Sultanı Şehâbeddin ile dostluk kurdu. Onun Hindistan seferinde öldürülmesi (1206) üzerine Gurlular kendi taht mücadeleleri içinde parçalanmışlardı. Gurluların hâkimiyetindeki birçok kent Alâeddin e itaat etti. Bu gelişmeler üzerine Alâeddin karşısında tek rakip olarak kalan Karahıtayları hedef aldı yılında Buhara yı ele geçirerek Karahıtayların gücünü azalttı yılında Karahıtay ordusunu yenerek Endican ve çevresine hâkim oldu. Aynı yıl Taberistan ı, iki yol sonra da Semerkant ı ele geçirdi. Aynı zamanda damadı olan Karahanlı hanı Osman ı, Karahıtaylara yanaştığı için öldürttü. Semerkant ı ele geçirmesi ve Osman Han ın öldürülmesi üzerine Batı Karahanlı Devleti tarihe gömülmüş oldu. Böylece Mâverâünnehir bölgesinin tamamında hâkimiyet Hârizmşahların eline geçti. Alaaddin Muhammed Moğollardan kaçan Karahıtaylarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Mâveraünnehir bölgesinde hâkimiyet kurarak onları bölgede tuttu te Gazne yi ele geçirerek oğlu Celâleddin e verdi. Böylece Gurlular Devleti de ortadan kaldırılmış oluyordu. Daha sonra Fars ve Azerbaycan atabekliklerini kontrolü altına aldı. Onun zamanında Hârizmşah Devleti, Çu havzasından Hint sahillerine, Kafkasya dan Bağdat a kadar uzanmıştı. Hâkimiyet alanı artan Hârizmşah Alaaddin kendisini İslâm dünyasının önderi kılma arzusuna kapıldı. Abbâsî halifesi Nâsır-Lidinillah ın adını hutbelerden çıkarttı. Yerine halife ilan ettiği Seyyid Tilmiz in adını koydurdu yılında Abbâsî halifeliğinin elinde bulunan İran coğrafyasına sefere çıktı. Ancak hava muhalefeti sebebiyle ordusu parçalandı ve saldırılara uğrayarak güç kaybetti. Kendi ülkesinin doğu sınırında baş gösteren bir tehlike üzerine geri döndü. Mâverâünnehir bölgesinde Cengiz Han dan kaçan Karahıtayları ve onlara katılan Naymanları zor durduran Alâeddin Muhammed, Cengiz in komutanı Cebe Noyan ın Naymanların reisi Güçlük Han ı öldürmesi ile bu tehlikeden kurtulmuştu. 8

9 Ancak Seyhun Nehri ne kadar olan bölgede Moğollar tüm toprakları ele geçirmiş ve Hârizmşah Devleti ile sınır komşusu olmuşlardı. Sonuçta Hârizmşahlarla Moğollar arasında yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda ( ) karşılıklı ticarî yolculuklar başladı. Cengiz Han, tamamı Müslüman beş yüz kişilik bir kervanı Hârizm bölgesine gönderdi. Moğol-Hârizmşah sınırında yer alan Otrar kentinde beş yüz kişilik bu Çin kafilesi Otrar valisi İnalcık tarafından mallarına el konularak yok edildi (1218). Bunun tazminini ve İnalcık ın teslimini isteyen Cengiz Han, olumsuz cevap alınca iki yıl kadar hazırlık yaptı. Bu hazırlıkları öğrenen Hârizmşah Alâeddin Muhammed, devlet erkânı ile görüştü. Kendisine yaklaşık üç aylık bir yürüyüşle gelecek Moğol ordusunu kendi topraklarında beklemesi, yorgun düşmüş olan bu orduyla daha kolay mücadele edilebileceği söylendi. Ancak o bu tavsiyeyi dinlemeyerek üç aylık bir yolculuktan sonra Moğol topraklarına girdi. Bazı yerleri yağmaladı. Cengiz Han ın gönderdiği ordularla yenişemedi. Akabinde geri döndü. Bunu cezalandırmak üzere hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Han, 1219 yılının sonralarına doğru Hârizmşah topraklarına girdi. Otrar a bir ordu bırakarak ani bir şekilde Mâverâünnehir bölgesindeki kentlerin hepsini ordusunu bölerek kuşatma altına aldı. Otrar, Sığnak ve Hucend i kolayca ele geçiren Cengiz Han, Buhara ya geldi. Buhara ve Semerkand tahrip edildi (1220). Bundan sonra Cengiz Han, ordusunu kollara ayırarak İslâm dünyasının birçok bölgesine gönderdi. Otrar Hadisesi Hârizmşahları beklenmedik bir biçimde çöküşe götürmüştür. İslâm dünyasının maddi ve manevi tüm birikimi yok edilmiştir. Moğol ordularına direnen kentlerde Müslümanların toplu bir şekilde öldürülmeleri demografik yapıyı değiştirmiştir. Mâverâünnehir bölgesinin tamamen Moğolların eline geçmesi Hârizmşahlar Devleti nin hızlı bir şekilde yıkılması sonucunu doğurmuştur. Sultan Alâeddin zamanında Hârizmşahlar devleti en geniş sınırlarına ulaşmış; ancak yine onun zamanında bir anda dağılmıştır. Moğolların İslâm kentlerini tahrip ederek yürüyüşlerini sürdürmeleri üzerine Hârizm bölgesinden ayrılan Alâeddin Muhammed, Tûs a kaçtı. Ordusuyla Moğolların karşısına çıktı, ancak Devletâbâd civarında yapılan savaşı kaybetti. Ordusunu terk ederek Hazar Denizi nin güneydoğusunda yer alan Âbeskün adasına kaçtı. Burada hastalanarak hayatını kaybetti (617/1220). Celâleddin ( ) Alâeddin Muhammed ölümünden önce üç oğlundan Celâleddin i veliaht tayin etti. Ancak kardeşlerinin isyanı sebebiyle Gürgenç e gidemeyen Celâleddin, Horasan da gizlendi. Celâleddin in kardeşleri de Moğollarla yapılan meydan savaşlarından birisinde öldüler. Celâleddin, Mart 1221 yılında Gazne ye geçti. Burada altmış bin kişilik ordu topladı. Bu arada Hârizm de halkın başa geçirdiği Humârtegin adlı bir kumandan Gürgenç i Moğollara karşı birkaç ay savundu. Ancak Gürgenç Moğolların eline düştü (Nisan 1221). Tahrip edilen Gürgenç yerine on yıl sonra yakın bir yerde Ürgenç kenti kuruldu. 9

10 Hârizmşahların son hükümdarı Celâleddin Hârizmşah, Moğollarla yaptığı bazı savaşları kazanmış olmasına rağmen Moğol akınlarının artması karşısında Hindistan içlerine kaçmak zorunda kaldı (Kasım 1221). Celâleddin üç yıl boyunca Hindistan da kaldı. Ancak halka kötü davranması sebebiyle oluşan tepkiden dolayı oradan ayrılmak zorunda kaldı. Celâleddin 1224 yılında Kirman a hâkim oldu. Ardından Tebriz ve çevresinde hüküm süren İldenizlilere ait topraklara sahip oldu (1225). Tebriz i ele geçirdikten sonra burayı başkent yaptı. Burada devletini yeniden toplamaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte Gürcüler, Eyyûbîler, Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti ile mücadele etmek zorunda kaldı. Celâleddin, Kafkasya ya gelerek başkent Tiflis başta olmak üzere Doğu Gürcistan ı ele geçirdi yılında Moğolların Irak-ı Acem e doğru geldiklerini öğrendi. Ordusuyla Moğolların karşısına çıktı ve onları yenilgiye uğrattı. Moğolların çekilmesini sağladı. Elde ettiği bu başarı onu şöhret sahibi kıldı. Ancak Celâleddin Hârizmşah, Moğol tehlikesine karşı mücadeleyi sürdürmek yerine İslâm ülkeleriyle savaşını sürdürdü. Abbâsî Halifesi Nâsır-Lidinillah ve İsmailîler ile mücadele etti. Celâleddin Hârizmşah, Nâsır- Lidinillah ın ölümünden sonra başa geçen Zâhir-Biemrillah ( ) ve Müstansır- Billah ( ) ile iyi ilişkiler kurdu. Celâleddin Hârizmşah, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd ile de dostane ilişkiler kurmak, müttefik olmak istedi. Ancak Keykubâd onun Moğollar karşısında güçlü olmadığını görerek buna yanaşmadı. Anadolu Selçuklu Devleti ile Eyyûbîler devleti arasında bir ittifak oluştu. Bu ittifak, Hârizmşahları Doğu Anadolu bölgesinden çıkarmayı hedefliyordu. Celâleddin Hârizmşah 1230 yılında Ahlat a girerek şehri tahrip etti. Birçok müslümanı öldürdü. Bu Eyyûbî devleti nin düşmanlığına sebep oldu. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd ile Eyyûbî Devleti sultanı müttefik olarak Celâleddin Hârizmşah a karşı Erzincan yakınlarında savaşa girdiler. Hârizmşahlar 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı nda ağır bir yenilgi aldı. Celâleddin savaştan kaçtı. Âmid in bir dağ köyünde saklandığı yerde 629 (1231) yılında öldürüldü. Böylece Hârizmşahlar Devleti sona ermiş oldu. I.Alâeddin Keykubâd bir müddet sonra Eyyûbîlerden Ahlat ı ele geçirdi. Bölgede bulunan Hârizm askerlerini hizmetine aldı. Erzincan, Amasya, Lârende ve Niğde yi onlara ıkta etti. II. Gıyâseddin döneminde önde gelen komutanları tutuklanınca Anadolu Selçuklu topraklarından ayrılarak Cezîre ye hâkim olan Eyyûbîler in hizmetine girdiler. Ardından Mısır a davet edildiler. Kudüs ü Haçlıların elinden alan orduda bulundular. Eyyûbîlerin Dımaşk ı ele geçirmesine yardım ettiler. Eyyûbî Sultanı Melikü s-sâlih Dımaşk ın yağmalanmasına izim vermemesi üzerine isyan ettiler. Melikü s-sâlih onlarla yaptığı savaşta Hârizm ordusunun büyük bir kısmını ortadan kaldırdı. Böylece Hârizm ordusunun son bakiyeleri de tarihe karışmış oldu. ÖZET Hârizmşahlar, Selçukluların zayıflamasıyla birlikte ortaya yeni bir güç olarak çıktılar. Kısa sürede Bağdat ı tehdit eden bir askerî ve siyasî konuma yükseldiler. Hârizmşahlar ın 10

11 Abbâsî devletiyle karşı karşıya gelmesi, Abbâsî halifesi Nâsır-Lidinillah ı bazı rivayetlere göre Moğollardan yardım istemeye yöneltti. Bu sırada Hârizmşahlarla ilişkileri bozulmuş olan Moğollar bu fırsatı değerlendirdiler ve Hârizmşah topraklarına girerek Mâverâünnehir coğrafyasının en güzel kentlerini tahrip ettiler. Ardından İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde işgallerine devam ettiler. Moğolların gerek İslâm coğrafyasında gerekse Avrupa bölgesinde yürüyüşleri ve bu bölgelerdeki hâkimiyetleri bazı yerlerde birkaç asrı aştı. Ancak ilk yürüyüşün ardından (Miladî 1219) yaklaşık otuz yılı aşkın bir süre sonra beş asır boyunca İslâm coğrafyasının merkezliğini yapmış olan Bağdat Moğolların eline düştü ve büyük bir tahribata uğradı ve Abbâsî devleti ortadan kalktı (Miladî 1258) DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Hârizm bölgesi yöneticilerine eski zamanlardan beri Hârizmşah unvanı verilmiş ve bölgede birçok siyasî birlik teşekkül etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Hârizm bölgesinde oluşan siyasî birliklerden birisi değildir? a) Afrigoğulları b) Altuntaşoğulları c) Me mûnîler d) Büveyhîler e) Hârizmşahlar 2. Hârizmşahların son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? a) Anuştegin b) Celâleddin c) Atsız d) Alâeddin Tekiş e) İlarslan 3. Aşağıdakilerden hangisi Hârizm bölgesi şehirlerinden birisi değildir? a) Gürgenç b) Ürgenç c) Zemahşer d) Kaşgar e) Kâs 4. Hârizmşah Devleti hangi devlet veya devletler tarafından yıkılmıştır? a) Eyyûbîler b) Selçuklular 11

12 c) Moğollar d) Selçuklular-Abbâsîler e) Eyyûbîler-Selçuklular 5. Hârizmşah Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda yıkılmıştır? a) Zerafşan b) Gürgenç c) Yassı Çemen d) Miryekefalon e) Dandanakan Cevap Anahtarı: 1. d, 2. b, 3. d, 4. e, 5. c KAYNAKLAR Çetin, Osman, Türk-İslâm Devletleri Tarihi, İstanbul Hasan İbrahim Hasan, Siyasî Dinî Kültürel Sosyal İslâm Tarihi (trc. İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI, İstanbul Hitti, Philip K., Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi (trc. Salih Tuğ), İstanbul Merçil, Erdoğan, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, 6.Basım, Ankara Özaydın, Abdülkerim, Hârizm, DİA, XVI (İstanbul 1997), s Taneri, Aydın, Hârizmşahlar, DİA, XVI (İstanbul 1997), s Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, 6. Baskı, Ankara HÂRİZMŞAHLAR ( ) Kutbüddin Muhammed 490 (1097) Atsız 521 (1128) İlarslan551 (1156) Alâeddin Tekiş 567 (1172) Alâeddin Muhammed596 (1200) Celâleddin ( ) 12

13 13

14 14

15 Moğolların Batıya Yürüyüşü 15

16 16

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 10 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRK İSLAM TARİHİ Abbasile r Talas Savaşı Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMALARI Türk Arap ilişkileri ilk kez Hz. Ömer döneminde başlamıştır(sasani devletinin Kadisiye ve nihavent

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ 1 ÜNITE: 4 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Doç. Dr. Metin YILMAZ İçindekiler 4.1. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)... 3 4.2.

Detaylı

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ Talas Savaşı ( 751 ) ( Araplar - Çinliler ): Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya'dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri BAYINDIR: SULTAN SENCER DÖNEMİ 115 Sultan Sencer (Sancar) Dönemi (1119-1157) Selçuklularda Taht Mücadeleleri The Era of Sultan Sencer (1119-1157) and Power Struggles during the Seljukide Period Abdullah

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Karahanlılar (840-1212)

Karahanlılar (840-1212) Karahanlılar (840-1212) Karahanlılar, Orta Asya İlk Müslüman Türk devletidir. Bu özeliğinden dolayı Türk tarihinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır. Hâkaniye ve İlig-Hanlar şeklinde de isimlendirilen

Detaylı

İLK TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ NİN ABBÂSÎ HİLÂFETİYLE MÜNASEBETLERİ THE RELATIONS OF FIRST TURKISH-ISLAM STATES WITH ABBASID CALIPHATE İhsan ARSLAN

İLK TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ NİN ABBÂSÎ HİLÂFETİYLE MÜNASEBETLERİ THE RELATIONS OF FIRST TURKISH-ISLAM STATES WITH ABBASID CALIPHATE İhsan ARSLAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İLK TÜRK-İSLÂM

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157): Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletlerinin en önemlilerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile on birinci yüzyılın

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ

Detaylı

Kültür ve medeniyet 1)DEVLET YÖNETİMİ 2)DİN VE İNANIŞ 3)SOSYAL VE İKTİSADİ HAYAT 4)DİL VE EDEBİYAT 5)BİLİM VE SANAT

Kültür ve medeniyet 1)DEVLET YÖNETİMİ 2)DİN VE İNANIŞ 3)SOSYAL VE İKTİSADİ HAYAT 4)DİL VE EDEBİYAT 5)BİLİM VE SANAT Kültür ve medeniyet 1)DEVLET YÖNETİMİ 2)DİN VE İNANIŞ 3)SOSYAL VE İKTİSADİ HAYAT 4)DİL VE EDEBİYAT 5)BİLİM VE SANAT TİMURLULAR Timur devleti 14.yüzyılın 2. yarısında Çağatay devleti topraklarında kurulmuştur.

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI Yasemin AKYOL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Sefer

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu

Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu Prof. Dr. Metin Sözen ÇEKÜL Vakfı Başkanı (President of CEKUL Foundation) Bir büyük dünya mirası olan İpekyolu na günümüz koşullarında yeniden kendimize bakarken;

Detaylı

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Irak ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Abbasiler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Abbasiler-Sona Doğru Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56.

Detaylı

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas Morocco Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas (Arabça: Elالمغرب Mağrip), resmî olarak Fas Krallığı Kuzey Afrikada yaklaşık olarak 35 milyon nüfusa ve 710,850 km 2 yüzölçüme sahip bir ülkedir. Başkenti

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşâh, Büyük Selçuklu Devleti, Suriye, Filistin, Mısır, Türkmen Beyi Atsız, Kudüs, Şam.

ANAHTAR KELİMELER Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşâh, Büyük Selçuklu Devleti, Suriye, Filistin, Mısır, Türkmen Beyi Atsız, Kudüs, Şam. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1 Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız (The Great Seljuqid Sultan Melikshâh s Policies on Syria, Palestine, Egypt and

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Kültür. Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ. Şubat 2009

Kültür. Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ. Şubat 2009 Kültür Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ 46 Şubat 2009 Asya nın kubbeleri deyince ilk önce aklımıza turkuaz çinili Buhara şehri geliyor. Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihi şehir, Zerefşan Irmağının

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular: *Hz. Osman Dönemi İç Karışıklıklar *Hz. Ali Dönemi İç Karışıklıklar Dört Halifenin Hayatı ve Şahsiyetleri Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı Raşidin, DİA, XVIII,

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl)

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ ( Yüzyıl) 259 5. Ünite TÜRK İSLAM DEVLETLERİ (10. - 13. Yüzyıl) 1. Türkler'in İslamiyet'i Kabulü... 108 2. Mısır'da Kurulan Türk Devletleri... 110 3. İlk Türk İslam Devletleri... 111 4. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)...

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı:

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı: SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Devlet Teşkilatı: Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Sâmânlı, Gazneli ve Abbasî devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U KISA ÖZET DİKKAT Buarada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. Ünite: Abbasilerin Kuruluşu ve İlk Dönem Halifeleri

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY Hasan POLAT * Bilim dünyasında, ilk olarak aritmetikte ondalık sayı usulünü kullanma şerefini taşıyan ve Uluğ Bey Rasathanesinin ilk müdürü olan GIYASÜDDİN CEMŞİT, 1425 yılında

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi

İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Delhi Türk Sultanlarından

Delhi Türk Sultanlarından Delhi Türk Sultanlarından BALABAN HÂN (öl. h. 686/ m. 1287) Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan Fatih Üniv. Öğretim Üyesi ÖZET Bu çalışmada Hindistan da 1266-1290 yılları arasında hüküm süren Balabanlılar Türk Sultanlığının

Detaylı