Onur ve Adalet için: Türkiye de UPS İşçilerinin ve TÜMTİS in Mücadelesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onur ve Adalet için: Türkiye de UPS İşçilerinin ve TÜMTİS in Mücadelesi"

Transkript

1 1 Eylül 2010 tarihinde TÜMTİS ten, Türk-İş konfederasyonundan ve bağlı sendikalardan yöneticiler Zeytinburnu/İstanbul daki UPS Merkez Bürosu na bir yürüyüş düzenlediler. Onur ve Adalet için: Türkiye de UPS İşçilerinin ve TÜMTİS in Mücadelesi

2 TEŞEKKÜRLER Bu Raporda: Yönetici Özeti 4 UPS işçileri, henüz tamamlanmamış bir tarih yazıyorlar. Onlar bu rapora, araştırmacılara vermeyi kabul ettikleri röportajlardan fazlasını kattılar. UPS işçilerinin ve ailelerinin onur ve örgütlenme özgürlüğü uğruna mücadelesi, yazarlar için ilham kaynağı oldu. İşçilerin keskin gözlemleri, çevrelerini anlamaya ve değiştirmeye adanmış sözleri ve direnişe olan ateşli inançları; belirgin bir sendikal kültürü yeşertiyor. Bu raporun, Türkiye işçi hareketinin geleceği açısından böyle bir kültürü kurumsallaştıracak yasa ve düzenlemelerin yürürlüğe girmesi yönünde bir ivme vazifesi görmesini umuyoruz. İstanbul ve İzmir de bulunan 3 UPS transfer merkezindeki grev hattında direnişe güç ve bağlılıkla önderlik eden Çayan Dursun, Ali Rıza Atik ve Şükrü Günsili, bilgilere ve işçilere ulaşılmasına olanak sağlamışlardır. TÜMTİS avukatı Fevzi Saygılı UPS uyuşmazlığıyla ilgili yasalar ve davalar için kusursuz veri sağlamıştır. En son ama en az değil, destekleri için tüm TÜMTİS yöneticilerine; Seyfi Erez, Muharrem Yıldırım, Gürel Yılmaz a ve özellikle UPS işçilerinin hakkını alması için ulusal ve uluslararası alanda gece gündüz çalışan Genel Başkan Kenan Öztürk e teşekkür ederiz. Fotoğraflar UPS işçileri, bu raporun yazarları ve fotoğrafçı Faruk Hacıhafızoğlu tarafından çekilmiştir. Uluslararası İnsan Hakları ve Türkiye de UPS İşçileri 6 Uluslararası iṅsan hakları hukuku Türkiye de i şçi haklarını düzenleyen yasal çerçeve UPS ve insan hakları İşçilerin Sesi 11 UPS de çalışma koşulları TÜMTİS e üye oluş İşten atmalar ve tehditler İşçilere karşı suç duyuruları Bulgular 22 UPS İşçileri ve örgütlenme özgürlüğünün inkârı UPS de yasadışı taşeronlaşma TÜMTİS örgütlenmesini rayından çıkarmak için suç duyurularının kullanılması Recommendations 26

3 Yönetici Özeti Türkiye, anayasası, Uluslararası Çalışma Örgütü temel çalışma standartlarını, Avrupa Sosyal Şartı ve diğer uluslararası anlaşmaları kabulü ile örgütlenme özgürlüğünü ve toplu görüşme hakkını tanımaktadır. Bununla birlikte Türk İş Hukuku nun bazı hükümleri uluslararası normlarla açıkça çelişmekte ve sendikal örgütlenmenin ve toplu görüşme hakkının önünde engel oluşturmaktadır. İş hukuku yaptırımları, bilhassa özel sektör işverenlerini kanunsuz davranışlarından caydırmakta muntazaman başarısız olmaktadır. Yasa uygulandığında bile, zayıflatan gecikmeler ve etkisiz hukuki çözümler süre giden ihlalleri cesaretlendirmektedir. Neredeyse yasal dokunulmazlığa varan bir kültür Türk İş Hukuku pratiğini ve icrasını şekillendirmektedir. Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜM- TİS), Türkiye de United Parcel Services de (UPS) örgütlenmeye bir yıl önce başladı. UPS, örgütlenme özgürlüğü konusundaki kesin taahhüdüne rağmen Türkiye deki saldırgan, sendika karşıtı ortamdan yararlandı. Türkiye de şu sıralar UPS gibi işverenler, yasadışı olarak işten çıkarılmış işçilere geri ödeme yapmayı ya da idari cezalar gibi yaptırımları iş yapmanın rutin maliyeti olarak görmekteler. Sendika liderlerini bertaraf etmenin ve örgütlenme çabalarını baltalamanın bu maliyete katlanmaya değdiğine inanmaktalar. 6 Haziran 2010 da, ilk uluslararası delegasyon Mahmutbey direniş çadırını ziyaret etti. UPS, TÜMTİS in örgütlenme çabalarını Nisan 2010 da fark etti. O zamandan beri 162 işçi hiç şüphesiz sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. Bu 162 işçi UPS işyerlerinde grev hatları kurdu ve işe iadelerini talep ettiler. UPS bu durumu henüz düzeltmedi ve atılan işçilerin aileleri üzerindeki etkinin yıkıcı olduğu açık. Bu rapor UPS işçilerinin tehditkâr bir ortamda kendilerini savunmakta ve hayatlarını iyileştirmekte gösterdikleri direncin ve gücün hikâyesini dile getirmektedir. TÜMTİS in işçilere toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla ve üyelerine ve ailelerine gayrı resmi olarak sağladığı kazanımlar; sendikanın, Türkiye nin bugünkü sosyal karmaşalarına nasıl tepki verdiğini göstermektedir, bir sendikanın işçilerin hayatında ve kurtuluş mücadelesinde meydana getirebileceği anlamlı değişikliği göstermektedir. Bu rapor, Türkiye de sendikal hakların analizine, UPS nin insan hakları karşısında tutumuna, Türkiye deki UPS işçilerinin durumuna, onlar hakkında yürütülen soruşturma ve verilen hükümlere dayanarak aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır: UPS sendikaya üye olduğu için işten atılan 162 işçiyi derhal işe iade etmelidir. İzmir İş Mahkemeleri, doğrudan UPS tarafından istihdam edilen 2 işçinin iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine karar vermiştir. UPS bu mahkeme kararlarına uymalıdır. UPS bu uyuşmazlığın mutabakata varmasında, taşeron işçilerin doğrudan UPS tarafından istihdam edilen işçilerle aynı haklara sahip olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. UPS, Türk İş Hukuku na riayet etmek üzere taşeron firmalarla ilişkilerini düzene sokmalıdır. UPS işçilerin örgütlenme hakkını tanımalı ve TÜMTİS in, UPS nin Türkiye deki işyerlerine girmesine ve buralarda örgütlenmesine izin vermelidir. Şirket, işçilerin daha önce katlanmak zorlandıkları insan hakları ihlallerini önleyecek politikaları uygulamaya koymalıdır. UPS sendikanın tanınması kararlılığında ve toplu sözleşme yetkisinde sabote edici hiçbir gereksiz eylemin ve gecikmenin olmamasını sağlamalıdır; UPS işçileri sendikayı Türkiye deki temsilcileri olarak seçtiklerinden ötürü, UPS iyi niyetle ve samimiyetle sendikayı tanımalı ve onunla masaya oturmalıdır. Türkiye hükümeti UPS işçilerinin örgütlenme ve toplu görüşme haklarının korunmasını sağlamalı ve bu hakların ihlal edildiği yerlerde gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Son olarak, sendikal örgütlenme faaliyeti ve işçilerin barışçıl protestoları suç değildir. Sendika liderlerine yönelik suç duyuruları temelsizdir. Mahkemelerin bu konudaki kararları bu gerçeği yansıtmalıdır. 4 Yönetici Özeti 5

4 Uluslararası İnsan Hakları ve Türkiye deki UPS İşçileri Türkiye de 24 milyondan fazla insan her sabah kalkar ve işe gider. Bu ülke orta gelirli, dinamik ve gelişmekte olan bir pazar ekonomisi olarak değerlendirildiği halde, işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme görüşmesi yapma hakkını korumaya gelince ciddi problemler vardır. Bazı bakımlardan Türkiye deki endüstriyel ilişkiler sistemi, işverenlerin bu temel insan haklarını ihlal etmesini meşrulaştırmaktadır. Sendikalar hâlâ zaman zaman suç örgütüymüş gibi muamele görmektedir. İşverenlerle pazarlık edebilmek için sendikalarda birleşmeye çalışan işçiler gözetlenmekte, sorguya çekilmekte, tehdit edilmekte, işten atılmakta, başka bölgelere gönderilmekte, ya da diğer şekillerde mağdur edilmektedir. Türkiye nin en büyük sendika konfederasyonu olan Türk-İş in raporuna göre, yılları arasında işçi sendikal nedenlerle işten atılmıştır 1. 1 Bu tarihten bu yana sayı artmıştır, ancak henüz herhangi bir kurum daha güncel rakamlar sağlamamaktadır. Bkz. index.dyn?wslt=cd5ee e90-a cfe24a1f1. Erişim tarihi: 24 Kasım Bir grup işçi bir anlığına dinleniyor. Bu fotoğraf Mahmutbey direniş çadırında, direnişin beşinci ayında çekildi. Türkiye de bugün, toplu sözleşmelere konu olan işçi sayısı en düşük düzeyde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikalarla ilgili resmi veri sunmaktadır, örneğin 2007 deki sendika oranını yüzde 58 olarak kestirmektedir. Ancak, bu ölçümler yanıltıcıdır, diğer ülkelerle karşılaştırılamaz ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilmemektedir 2. Demokratik değişimi destekleyen, özgürlüğü izleyen, demokrasi ve insan haklarını savunan Amerika merkezli bir kurum olan Freedom House gibi bağımsız makamlar, Ağustos 2010 da Türkiye için pratikte, işçilerin sadece yüzde 3 ü toplu sözleşmelerden yararlanmaktadır diyordu 3.?????? Güçlü, bağımsız ve demokratik sendikalar, insan haklarına saygılı ülkeler için yaşamsal önem taşır. İnsan haklarının gelişmesi için, işçilerin hakları sağlanmalıdır. Türkiye deki UPS işçilerine dair bu araştırma, örgütlenme özgürlüğünün, işçiler onu kullanmaya çalıştığında ağır baskı altına alınan bir hak olduğunu ortaya koyuyor. Dahası, Türkiye hükümeti, işçileri korumakta ya da UPS deki gibi düşmanca bir tutumla karşılaştıklarında yeterince çabuk harekete geçmekte genellikle başarısız olmaktadır. Kimi zaman, Türkiye hükümeti işverenlerin sendikal çalışmalarını engellemeleri için kendi gücünü de kullanmaktadır 4. 2 Çelik, Aziz ve Lordoğlu, Kuvvet, Türkiye de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne, Çalışma ve Toplum, Bu tür istatistiklerdeki yanıltıcılıklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın, çok sayıdaki kayıtdışı işçi, bildirilmemiş fesihler ya da bitimler, ya da mükerrer üyelik nedeniyle gerçeği yansıtmayan abartılı üyelik sayılarını göz önünde bulundurmamasından kaynaklanmaktadır. 3 Freedom House, The Global State of Workers Rights: Free Labor in a Hostile World, Ağustos Compa, Lance, Human Rights Watch, Unfair Advantage: Workers Freedom of Association in the United States under International Human Rights Standards, Ağustos TÜMTİS Başkanı Kenan Öztürk ve Genel Sekreter Gürel Yılmaz, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından TÜMTİS üyesi UPS işçilerine destek amacıyla 15 Eylül de düzenlenen Küresel Eylem Günü nde Türk- İş Örgütlenme Sekreteri Cemil Bakındı ile birlikte. UPS gibi özel işletmeler hak ihlalinin başlıca temsilcileridir. UPS gibi şirketler savunmasız işçileri bir dizi hak ihlaline maruz bıraktığı zaman, uluslararası insan hakları yasası Türkiye hükümetini işçilerin korunmasından sorumlu kılmaktadır. Oysa Türkiye hükümetinin iş hukuku yaptırımları konusundaki çabaları yasa dışı muameleleri engellemekte sürekli olarak başarısız olmaktadır. Yasa uygulandığında bile, zayıflatıcı gecikmeler ve etkisiz çözümler ihlallerin devam etmesini cesaretlendirmektedir 5. UPS gibi işletmeler örgütlenme çabalarına karşı direnmeye niyetlenince, yasal işlemleri de senelerce sürüncemede bırakabilmektedirler. Şimdi Türkiye deki işletmeler sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarılan işçilere çalışma süresinin bedeli kadar tazminat ödemek gibi çözümleri düşünmektedir. Tazminat ödemeleri, hatta idari para cezaları UPS tarafından sendika liderlerini bertaraf etmek ve işçilerin örgütlenme çalışmalarını bozmak için ödemeye değer bedeller 5 Compa, Lance, Human Rights Watch, Unfair Advantage: Workers Freedom of Association in the United States under International Human Rights Standards, Ağustos olarak görülmektedir. Sonuç olarak, neredeyse yasal dokunulmazlığa varan bir kültür Türk İş Hukuku pratiğini ve icrasını şekillendirmektedir 6. Türk iş yasalarının bazı koşulları uluslararası normlarla açıkça çelişmekte, örgütlenme özgürlüklerini ve toplu sözleşme görüşmesi haklarını kullanan insanların önünde meşakkatli engeller yaratmaktadır. Yarı-zamanlı, geçici ya da taşeron işçilik son yıllarda hızla yaygınlaşmakta ve bugün iş gücünün neredeyse yarısı yüzde 44 ü kayıtdışı ya da kuralsız iş sözleşmeleri ile çalışmaktadır 7. Sonuç olarak, milyonlarca işçi yasal korumadan mahrum bırakılmıştır; örgütlenme ve görüşme haklarını kullanamamaktadırlar. Bu çalışma koşulları aynı zamanda işçilerin ve ailelerinin yeterli bir yaşam standardına ve sosyal güvenceye erişimlerini engellemektedir. 6 Age. 7 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi, Avrupa ve Orta Asya, Dünya Bankası. Türkiye, Ekonomik Memorandum, Kayıtdışılık: Nedenleri, Sonuçları, Politikalar, 2 Mart Uluslararası İnsan Hakları ve Türkiye deki UPS İşçileri 7

5 Uluslararası insan hakları hukuku Uluslararası hukukun, bütün işçilerin sahip olduğu bir dizi hakkı beyan eden kapsamlı bir bölümü mevcuttur. Bu rapor, UPS nin işçilere yönelik muamelesinin uluslararası ölçütleri yansıtan Türk iş yasalarını olduğu kadar bu uluslararası insan hakları ölçütlerini ihlal ettiğini göstermektedir. Türkiye deki makamların hakları korumadaki etkisiz yaptırımı, ihlallere çözüm bulmadaki başarısızlık nedeniyle ihlalleri daha da kötüleştirmektedir 8. Türkiye, tüm işçilere örgütlenme özgürlüğü, sendika kurma ve toplu sözleşme görüşmesi yapma hakkı veren Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ni 1949 da imzaladığı halde, Türkiye deki sendikalar üye sayısının ve toplu sözleşme kapsayıcılığının azlığından muzdariptir. Örgütlenme hakkını koruyan İnsan Hakları ve ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme de 1954 te imzalanmıştır 9. Türkiye 2006 da da gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiş olan Avrupa Sosyal Sözleşmesi ne imza koymuştur 10. ILO işçi haklarını 187 ayrı sözleşme ile tanımlar. İşçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme görüşmesi hakkına dair 98 sayılı ILO sözleşmesi diğer sözleşmelerin tümünün dayandığı bir zemindir. Türkiye bu sözleşmeyi 1952 de imzalamıştır ve bugüne dek 55 ayrı sözleşmeye daha imza atmıştır. Bu sözleşmeler arasında İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu nun bir parçası olan çekirdek çalışma standartları nı oluşturan ve sekiz ILO sözleşmesi yer almaktadır 11. Ayrıca, Türkiye anayasası, imzacı olunan uluslararası antlaşmalardaki temel hak ve özgürlükleri, Türk yasaları ile çelişseler dahi korur. Türkiye anayasasının 90. maddesinde denilmektedir ki: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır Age. 9 Bkz. html/005.htm. Erişim tarihi: 23 Kasım Türkiye yeniden düzenlenmiş Avrupa Sosyal Sözleşmesi ni 27 Eylül 2006 da iki temel maddesine çekince koyarak imzaladı: örgütlenme özgürlüğü ile ilgili olan 5. madde ve toplu sözleşme hakkına dair 6. madde. 11 Bkz. annualreview/ratificationstatus/lang--en/index.htm. Erişim tarihi: 23 Kasım Bkz. Erişim tarihi: 3 Aralık Ancak, Türkiye nin iş yasalarındaki çelişkili koşullar hâlâ yürürlüktedir. Bu rapor, sözü geçen koşulların işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme hakkını nasıl engellediklerini açıklamaktadır. Türkiye de işçi haklarını düzenleyen yasal çerçeve Türkiye de endüstriyel ilişkiler sistemi, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ortaya çıkan kısıtlayıcı iş yasaları tarafından belirlenmiştir 13. Askeri rejim mevcut anayasayı 1982 de yapmıştır 14. Türkiye de işçi hakları anayasa tarafından desteklenmektedir; anayasa sendikalarda örgütlenme, toplu sözleşme, grev, sosyal güvence ve elverişli çalışma koşulları haklarını koruyan maddeler içermektedir 15. Türkiye de endüstriyel ilişkiler sisteminin esası farklı kanunlarla düzenlenen ikili bir yasal yapıya dayanmaktadır: birincisi kamu çalışanları ve memurların çalışmasını düzenler 16, ikincisi beyaz yakalı işçilerin ve mavi yakalı işçilerin çalışmasını düzenler 17. Kabul edilen anayasada da aynı şekilde, askeri rejim işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkını kullanabilmelerini engelleyen maddeler içeren iki kanun düzenlemiştir. Ayrıca 2003 yılında 1971 de düzenlenen kanunun yerine geçecek yeni bir kanun kabul edilmiştir 18. ILO nun sözleşmelerin uygulanması ve tavsiyeler üzerine uzmanlar komitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu özellikle bu kanunları sıklıkla eleştirmektedir 19. Kanunların örgütlenme ve toplu sözleşme görüşmesi hakkını aksatan maddeleri bu duruma bir sendikanın tanınması ve üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi için karmaşık ve meşakkatli gereklilikler yaratarak neden olmaktadır. Bu kanunlara göre sendikaların tanınması için üye sayı- 13 Ağtaş, Özge Berber, Global Unions Research Network, Promoting Core Labour Standards through the Performance Standards of the IFC: The Case of Turkey, Eylül 2010 da anayasada bazı değişiklikler için ilk kez oylama yapılmıştır. 15 Turunç, Noyan ve Dr. Melda Sur, Turkish Labor Law, Mayıs Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu. 15 Haziran Bkz Sayılı Sendikalar Kanunu. Kabul tarihi: 5 Mayıs 1983 ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu. Kanun No: Kabul tarihi: 5 Mayıs Bkz sayılı İş Kanunu. Kabul tarihi: 22 Mayıs Bkz. ost=status01&textbase=iloeng&document=10751&c hapter=6&query=%23year%3d2009+%2b+turkey% 40ref&highlight=&querytype=bool&context=0. Erişim tarihi: 23 Kasım Ayrıca bkz. Erişim tarihi: 23 Kasım Daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu. sının iki ayrı barajı geçmesi gerekmektedir. Toplu iş sözleşmesine yetkili sendika olarak katılabilmek için işkolundaki işçilerin yüzde 10 u ve sözleşmeye mevzu olan işyerindeki işçilerinde yüzde 50 sinden fazlasının sendikayı desteklemesi gerekmektedir. Bu iki engelleyici koşulu sağlamadan sendikalar işçilerin çıkarlarını temsil edememektedir. Kanunlar ayrıca Türkiye deki sendikaların işkolu bazında ayrılmalarını ve tek bir endüstriyel ya da ekonomik faaliyet alanında kurulu olmalarını gerektirmektedir 20. Sendikaların işkolu bazlı yapısına rağmen, toplu sözleşme dağınıktır. Sadece belirli bir yetki alanında yetkili olan bir sendika toplu sözleşmeleri üç seviyede sonuçlandırabilmektedir: işletme, işyeri ve grup sözleşmeleri 21. Böylece sektörü kapsayacak genişlikte toplu görüşme ve sözleşmeler engellenmektedir. Sendikaların aşılmaz zorlukların üstesinden gelmesi beklenmektedir. Sonuçta bir sendikanın örgütlenme faaliyetine başlaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın sendikayı tanıması ve toplu görüşmeler için sendikayı yetkili kılması arasında oldukça uzun zaman geçebilmektedir. Türkiye deki pek çok durumda, işverenler süreci daha da uzun ve zorlu hale getirmek için sabote etmektedir, örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na yanlış bilgi iletmekte ya da gerekli belgeleri göndermemektedir 22. İşverenler bir sendikanın belirli bir işkolundaki yetki alanına ve çoğunluğu temsil etme beyanına da itiraz edebilmektedir. Son olarak, Türkiye de sendikalar üyelerinin sosyal güvenlik numaraları ile kayıt yapmak durumundadır. İş gücünün neredeyse yarısının kayıtdışı sözleşmelerle çalıştığı ve dolayısıyla sosyal güvenlik numaralarının olmadığı bir ekonomide, sonuç örgütlenme ve sendikalara katılma temel hakkının pratik olarak reddi olmaktadır Sayılı Sendikalar Kanunu. Madde Bkz. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Madde Ağtaş, Özge Berber, Global Unions Research Network, Promoting Core Labour Standards through the Performance Standards of the IFC: The Case of Turkey, Bkz. Bu fotoğraf Mahmutbey Aktarma Merkezi nde çekildi. Fotoğraftakiler direnişteki bir işçinin, Alaattin Taş ın ailesi; eşi Müzeyyen, oğlu Doğan ve kızları Kader ile Berfin.. UPS ve insan hakları Uluslararası yasalar karşısında insan hakları zorunlulukları hükümetlerin ötesinde UPS gibi işçilerin üzerinde güç sahibi olan çokuluslu şirketlere kadar genişlemektedir. Bu normlar alrında UPS nin Türkiye deki insan hakkı ihlallerine suç ortaklığı etmekten kaçınma gibi bir görevi vardır. Eğer Türkiye hükümeti ihlalleri durduracak yasaları yapmakta ya da uygulamakta başarısız ise ve UPS bu başarısızlıktan yararlanıyorsa, bu insan haklarını ihlali suçuna ortak olmaktır. Bu durumda UPS nin yapması gereken iki şey vardır: işçilerin haklarını ihlal etmemek ve hükümetin işçi haklarını korumadaki yetersizliğini istismar etmemek 24. Türkiye deki TÜMTİS işçilerinin durumunda UPS bu zorunlulukların hiçbirini yerine getirmemiştir. Oysa UPS sosyal sorumluluk belgeleri ve politikalarında insan hakları ve işçi haklarına kesin bağlılığını ortaya koymaktadır ten bu yana, UPS bir şirket sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır da, Delivering the World: Sustainability at UPS başlıklı raporda, UPS çalışanlarının sendika üyesi olma hakkını destekler biçiminde bir beyanı ilk kez resmi olarak kabul etmiştir. Rapor şöyle devam etmektedir: Çalışanlarımızın %76 sı bu hakkı kullanmıştır ayrıca çalışanlarımız ve sendikalar arasında Prensipler Dosyası na ve toplu iş sözleşmelerimize bağlı kalarak olumlu ilişkiler kurulmasını teşvik ederiz ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ wcms_ pdf, ILO Standartlarının Uygulanması Komitesi Raporu, Haziran Compa, Lance, Human Rights Watch, Unfair Advantage: Workers Freedom of Association in the United States under International Human Rights Standards, Ağustos Bkz. Delivering the World: Sustainability at UPS in 2009, Erişim tarihi: 23 Kasım Uluslararası İnsan Hakları ve Türkiye deki UPS İşçileri 9

6 UPS nin insan hakları konusundaki beyanı, bunu tedarik zinciri içinde uygulamaya dair duyduğu açıkça niyetle birlikte çalışanlarının sendika üyesi olma hakkını da onaylamaktadır. Şirketin sürdürülebilirlik raporunda UPS: UPS Amerika Birleşik Devletleri ndeki merkezinden uluslararası olarak genişlemektedir. Yerel tedarikçileri, özellikle küçük ve çeşitlilik arz eden işletmeleri tedarik olanakları ile desteklediğimiz için, uluslararası olarak genişlememiz dünya çapında birçok ülkede yeni tedarikçilerle bir araya gelmemiz anlamına gelmektedir. Tedarik zinciri ortaklarımızın insan haklarına olan saygımızı paylaşmasını garantileriz ve onlarla iş ilişkilerimizde açık bir İnsan Hakları Beyanı na dayanmamız bu nedenle değerlidir Age. İşçilerin Sesi Sizi hiç para vermeden işten attık, bakalım sendika gelip sizi kurtaracak mı? Toplu iş sözleşmelerin Türkiye deki nakliye işçilerine sağladığı yararlar. TÜMTİS, UPS işçilerinin sendikaya üye olarak elde edebilecekleri hakları göstermek için daha önce imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinden (TİS) yararlanmıştır. Sosyal haklar: TİS 1, Bu Toplu İş sözleşmesi sosyal haklar başlığı altında doğum, çocukların eğitimi, evlilik, cenaze ve işyerinde yemek vs. için mali destek sağlar. Örneğin bu TİS işçilere ayda 122 TL (62 Euro ya da 81 dolar) yemek ücreti sağlar. TİS teki diğer maddeler kışın kömür yardımı (yıllık 1500 kg), giyim (yılda iki kez), ulaşım (yol masrafı) ve 96 TL lik (48 Euro ya da 63 dolar) mali destek gibi özel yardımları da düzenler. Yıllık ücretli izin 30 tam gündür. Sendikalı işçiler resmi tatillerde çalışmaz. Ayrıca evlilik, cenaze, doğal afet ya da kaza gibi özle durumlarda ücretli izin (iki gün ila yedi gün arasında) alabilirler. Kadın işçilerin 16 haftalık hamilelik izni vardır. Bu TİS devamlı işlerin yapılması için geçici işçilerin işe alınmasını yasaklar. Fazla mesai yevmiyenin iki katı olarak ücretlendirilir ve işçinin rızası ile gerçekleşebilir. TİS in birinci ve ikinci yıllarında işçilere iki aylık ücretleri bedelinde ikramiye verilir. İş akdinin feshi durumunda çalışılan yılların 40 günlük ücretle çarpımına eşit bedelde kıdem tazminatı ödenir. TİS in şartları arasında işyerinde bir disiplin komitesi kurulması da yer almaktadır. Komitenin 4 üyesi vardır: ikisi sendika, ikisi de işveren tarafından belirlenir. Bir işçinin iş akdi ancak disiplin komitesi oybirliği ile karar verirse feshedilebilir. Komite işçileri keyfi işten atmalara karşı korur. Ücretler: TİS 2, TÜMTİS, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası 1949 da kurulmuştur. O tarihten bu yana TÜM- TİS üç askeri darbeye direnmiş ve iş yasalarında yapılan büyük değişiklikler ile sendikaların örgütlenebilmek ve toplu görüşme yapabilmek için gereken şartlara göğüs germiştir. Yakın zamanda TÜMTİS Türkiye deki bariz endüstriyel yeniden yapılanmayı da en başta özel sektör işletmelerinin gelişmesi ve piyasaya çokuluslu şirketlerin girmesi olmak üzere karşılamak zorunda kalmıştır. Türkiye hükümetlerinin, örgütlenme özgürlüğüne ve işçi haklarına yönelik saldırıları önlemek için uluslararası insan hakları ölçütleri karşısında sorumluluklarının hakkını vermedeki başarısızlığı nedeniyle, TÜMTİS nakliye ve lojistik sektöründeki işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme mücadelesinde, genellikle gizli şekilde örgütlenme stratejileri geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu TİS aşağıda gösterildiği gibi yılları arasında İstanbul da geçerli olacak ücretleri düzenler. Türkiye deki solcu futbol taraftar grupları 16 Ekim 2010 da, UPS işçilerini desteklemek için Beyoğlu nda yürüyüş düzenlediler. Derece Birinci derece sendika üyeleri İkinci derece sendika üyeleri Üçüncü derece sendika üyeleri ( ) Aylık ücret* TL (784 Euro ya da 1,027 dolar) TL (706 Euro ya da 925 dolar) TL (605 Euro ya da 792 dolar) *İkramiyeler, mali destek ve sosyal haklar ücretlere dâhil değildir. ( ) Aylık ücret * TL (847 Euro ya da dolar) TL (792 Euro ya da 1,037 dolar) TL (691 Euro ya da 905 dolar) Bu ücret düzeyleri UPS işçilerinin aldığı aylık TL ( Euro ya da dolar) arasındaki ücretlerle karşılaştırılamaz. UPS yöneticileri tarafından uygulanan keyfi ücret kesintileriyle UPS işçilerinin eline daha da az bir para geçmektedir. 10 Uluslararası İnsan Hakları ve Türkiye deki UPS İşçileri İşçilerin Sesi 11

7 Ancak sendika üyeliği sadece daha iyi koşullar, daha yüksek ücretler ya da sosyal haklar demek değildir. Her ne kadar ekonomik zorluklar ve kötü çalışma koşulları bazıları, özellikle de UPS deki taşeron işçilerin TÜMTİS e üye olmalarında asıl harekete geçirici etken olsa da, daha iyi işe sahip olan diğer işçiler sendikaya adalete ve sendikal haklara inandıkları için üye oldular. Türkiye de sendika üyeliğinin güven ve dayanışma kökenli kültürel yan anlamları da vardır. Sendika örgütçüleri, devlete ve sağlık, eğitim gibi hizmetler ile elverişli barınma olanaklarına erişmekte güçlük çeken dışlanmış göçmen işçiler için adeta birer sorun çözücü ve aracı gibi hareket ederler 1. Örgütlü işçiler güvendikleri iş arkadaşları ile ilişkilerinde ve liderlerinde arkasından gidecekleri bir rol modeli bulurlar. Bu rapor için İstanbul da, özellikle de UPS nin Türkiye deki en büyük iki aktarma merkezinde işten atılan işçilerle bir dizi röportaj gerçekleştirildi. 5 Bazı işçiler Türkiye nin işgücü içerisinde en savunmasız olanları idi. UPS Türkiye nin çeşitli bölgelerinden (Erzincan, Erzurum, Muş ve Şırnak gibi) İstanbul a daha iyi iş olanakları için göç eden işçileri işe almaktadır. Bu işçilerin bazıları köydeki ailelerine para göndermektedir. Bu rapor aynı zamanda kadrolu işçiler ile taşeron işçilerin farklı koşullarda çalıştığını da göstermektedir; taşeron işçiler belirgin şekilde daha düşük ücretler almakta ve iş güvenceleri daha azdır. Rapor aynı zamanda yeni işe alınan işçilerle yıllardır UPS de çalışan işçilerin durumlarını da karşılaştırmaktadır. Ayrıca eklenmelidir ki işçilerin bazılarının ana dilleri Kürtçe ya da Zazacadır ancak görüşmelerimiz Türkçe gerçekleştirilmiştir. Okuyacaklarınız işçilerin direnç ve güç hikâyeleridir. Onlar hakları için, hayatlarını geliştirme çabasıyla, saldırgan bir ortamda ayağa kalktılar. Bu rapor aynı zamanda bir sendikanın bir işçinin hayatında ve hayatta kalma mücadelesinde yarattığı belirgin değişimi de göstermektedir. UPS de çalışma koşulları İnsan gibi muamele görmüyorduk. UPS işçileri UPS kargolarını Türkiye deki müşterilerine dağıtmak için gece gündüz çalışıyorlar. UPS nin, terk edilmiş binalar ve paramparça camların ortasındaki Mahmutbey de bulunan aktarma merkezinde 550 den fazla işçi çalışıyor. Mahmutbey İstanbul un Avrupa yakasından yer alıyor. Anadolu yakasında uzak bir bölgede yer alan Kurtköy aktarma merkezinde ise 600 işçi çalışıyor. İki aktarma merkezi de işçileri şehrin kötü hava koşullarına, çokça toz, yoğun rüzgâr, yazın aşırı sıcak ve kışın soğuk, yağmur ve kar maruz bırakacak şekilde iki yanı açık yapılar.?????????? 1 Etnografik araştırma Demet Dinler tarafından Alibeyköy, Gazi ve diğer yerleşim birimlerinde, Ağutos ortasından bugüne dek sürdürülmüştür. Bugün UPS Türkiye de DHL ve FedEx gibi diğer küresel lojistik devlerin arasında faaliyet yürütüyor. Büyüme faaliyetleri çerçevesinde 5000 işçiyi işe aldı 2. Bu işçilerin neredeyse yarısı taşeron firmalar tarafından işe alındı, ancak iş müfettişleri taşeron firmaların ve asıl işverenin Türkiye de taşeron ilişkilerini düzenleyen yasaları ihlal ettiğini buldu 3. Ağustos 2009 da, çokuluslu bir şirket olan UPS Türkiye de 20 yıllık hizmet acentası ve iş ortağı olarak Ünsped Paket Servisi ni aldı. UPS, Orta Asya ve Ortadoğu da 2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı UPS nin taşeron firmalarıyla (CIB, IL-BE ve ER-KA) ilişkilerine dair bir araştırma başlattı. Müfettişler asıl işveren (UPS) ile taşeronlar arasındaki ilişki danışıklı dövüşe dayanmaktadır ve taşeron işçileri asıl işverenin kadrolu işçileri olarak değerlendirmek gerekmektedir. diye belirtmektedir. 3 Tahminler alan araştırması üzerinden TÜMTİS tarafından yapılmıştır. 21 ülkede şirketin operasyonlarını yürütecek bu yeni birleşik girişimin dümeninin başına Türk bir yöneticiyi, Haluk Ündeğer i geçirdi. Bu süre boyunca UPS işçileri örgütlenme özgürlüklerini birkaç şehirde kullanmaya başladılar: Ankara, İstanbul ve İzmir. UPS yöneticileri Nisan 2010 da İstanbul daki örgütlenme çalışmalarından haberdardılar. Şirket hemen TÜMTİS e katılan işçilere karşı misilleme başlattı. İşçiler işten atıldı, polis tarafından dövüldü, sorgulandı ve ayrımcılığa uğradı. UPS yöneticileri sendikaya üye olan işçilere Sizi hiç para vermeden işten attık, bakalım sendika gelip size kurtaracak mı? dedi. 4 4 İşçiler bu bilgiyi yasal ifade olarak TÜMTİS avukatı Fevzi Saygılı ya iş mahkemesine sunulan dilekçe için verdiler. Hüseyin ve ailesi Erzurum un bir köyünden gelmiş. Köylerinde okul olmadığı için yeğenlerinin eğitimine destek oluyor. Bu rapor, işçilerin ifadelerine ek olarak, yasal süreçler boyunca sunulan belgelenmiş kanıtlara da dayanmaktadır. Türkiye de işçiler haklarını ihlal eden işten atmalara, durumu araştıran ve raporlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na başvurarak itiraz edebilmektedirler. Bu raporlar mahkemede kanıt görevi görmektedir. Haksız işten atma durumlarında, işçiler mahkemeye işe iade davası açabilmektedir. Bu raporda UPS meselesi ile ilgili bugüne dek bildirilmiş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın inceleme ya da raporları ile mahkeme kararlarından da yararlanılmıştır. 5 Mahmutbey ya da Hadımköy aktarma merkezlerinden işçilerle yapılan tüm görüşmeler Demet Dinler tarafından 6-12 Kasım tarihlerinde, Kurtköy aktarma merkezinden işçilerle yapılan görüşmeler Eylem Yıldızer tarafından 2-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Kurtköy aktarma merkezinde koşullar. Ben burada çalıştığım sürede sağlık ve güvenlik koşulları o kadar kötüydü ki fare bile görebilirdiniz diyor Fatih Ardal, kurye dağıtımı ve bilişim bölümünde çalışan kadrolu bir işçi ve ekliyor, Aktarma merkezinde her yer çamur içinde. Ardal UPS yöneticilerinin kendisini iş çıkışına 15 dakika kala müşterilere gönderdiğini söylüyor ve araba göndermek yerine bizi hayvan gibi kamyonların arkasında götürüyorlardı. diyor. Bütün işçiler 500 ila 700 TL ( Euro ya da dolar) arasında ücret aldıklarını belirtiyor. Ancak, UPS yöneticileri sürekli keyfi kesintiler yaptığından dolayı, işçilerin ellerine sıklıkla tam maaş geçmiyor. UPS işçilerinin maaşı asga- 12 İşçilerin Sesi 13

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

YOLA ÇIKTIK. demokratik mücadeleci ve güçlü. YENİ bir SENDİKAL HAREKET için SENDİKAL GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS

YOLA ÇIKTIK. demokratik mücadeleci ve güçlü. YENİ bir SENDİKAL HAREKET için SENDİKAL GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS demokratik mücadeleci ve güçlü YENİ bir SENDİKAL HAREKET için SAYI 32 İŞÇİ GÜCÜ TÜMTİS TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBAT 2013 UPS DE BAŞARDIK DHL DE DE BAŞARACAĞIZ! SENDİKAL GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ.

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. Temel Çalışma Standartları Uluslararası Çerçeve Anlaşmalarıyla Güvence Altına Alınabilir mi? 2010 2013 Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

HAKLAR GERÇEK OLUYOR. Denizciler Bülteni DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR KENDİNİZİ GÜVENDE TUTMAK DENİZDE İŞ OLANAKLARI

HAKLAR GERÇEK OLUYOR. Denizciler Bülteni DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR KENDİNİZİ GÜVENDE TUTMAK DENİZDE İŞ OLANAKLARI Denizciler Bülteni Uluslararası Taşımacılık İşçileri Bülteni no. 27/2013 HAKLAR GERÇEK OLUYOR DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR KENDİNİZİ GÜVENDE TUTMAK DENİZDE İŞ OLANAKLARI Türkçe FOC KAMPANYASI

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Uzun İş Saatlerine, Düşük Ücretlere, Taşeronluğa, Anti-Demokratik Uygulamalara

Detaylı

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz...

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Birleşik 2 Metal-İş Temmuz 2012 GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Tarih, umut ve inancımızı kalpsiz ve karanlık bir çağın içinde sınıyor. Bize yaşanabilecek tek hayat olarak dayatılan kapitalizm

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4

OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4 OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4 2 Sosyal-İş Gazetesi DİSK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TAMAMLANDI... 4 MAHKEME: TEMMUZ 2009 İSTATİSTİĞİ UYGULANACAK... 5 ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Detaylı

İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin!

İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mart 2012 No:48 İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin! Türkiye, dünyanın 16. büyük

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

Kadın. Öyküleri BU KEZ KADINLAR YAZACAK... Yarışması PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR...

Kadın. Öyküleri BU KEZ KADINLAR YAZACAK... Yarışması PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR... petrol l - s- Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası İki aylık dergi ŞUBAT 2007 SAYI: 22 Herkese iş, herkese sosyal güvence! Kadın K Öyküleri K K Yarışması Kda PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 2 Sosyal-İş Gazetesi 1 MAYIS TÜM YURTTA KUTLANDI... 4-8 ÇANKAYA BELEDİYESİ NDE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI BİRLEŞİK MÜ- CADELE... 9 ÇANAKKALE

Detaylı

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya.

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya. Adnan Serdaroğlu: MESS ile tarihsel bir mücadelemiz var Devlet elini bedenimden çek >> 13 sayı 12 >> 8 Kürtaj yasada hak hastanede yasak Aleviler yine hedefte Lubunya hareketinin bugünü ve geçmişi Son

Detaylı

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma OCAK AYLIK YAYIN ORGANI YIL:40 SAYI:2006/1 Değerli okuyucularımızın ve üyelerimizin Yeni Yılını ve Kurban Bayramını en içten iyi dileklerimizle kutluyoruz. SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Başörtüsünü yasaklayanlar, Alevilerin taleplerini yok

Başörtüsünü yasaklayanlar, Alevilerin taleplerini yok Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Kasım 2010 No:32 Başörtüsüne ve Kürtçeye Özgürlük, Alevilerin Talepleri Karşılansın! Düzen

Detaylı