T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG / KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG / KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği, Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, Yeşil Kart Ayaktan tedavi, Sosyal Güvencesi olmayanların tedavisi, Muhtaç Er ve Erbaş ailelerinin tedavisi ve Genel Bütçe uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kurumların farklı uygulamalarının önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yeni düzenlemelerin yapıldığı bu genelge esaslarının hastanelerde görevli idareciler ile uygulayıcı tüm personelin bilgilendirilmesi ve genelgenin noksansız uygulanması için usul ve esaslara titizlikle uyulması gereklidir. Bu hususların yerine getirilmesinde en önemli etken ; a) Döner sermayeden yapılan harcamalar için idarece tahakkuk ve satın alma birimlerinin kurulması (burada yeteri kadar idari, mali, teknik ve sağlık sınıflarından personel ile hastane müdür yardımcıları görevlendirilmelidir.) b) Yeşil kart ve sosyal güvencesi olmayan kimseler ile özel kanunlarla ücretsiz tedavi olmaları gereken kimselerin işlemlerinin yürütüldüğü birimler kurulması veya bu işlerden sorumlu kimselerin görevlendirilmeleridir. I DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ : A ŞARTNAMELER : İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 7 inci ve 84 / 8213 sayılı D.S.K.İ.Y nin 6 ıncı maddesi gereğince idarelerce hazırlanır. Buna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun ve Yönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır. 1. Teknik şartnamelerin en az üç kişi tarafından düzenlenmesi, 2. Rekabeti engelleyici hükümlere yer verilmemesi, 3. Hizmet alımlarına ait şartnamelerde sadece temizlik işlerinde asgari ücretin artırılması halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark ve bu farktan doğan S.S.K. işveren prim farkı ve işsizlik sigortası farkı ödeneceğine ait hüküm konulabileceği, diğer alımlarda ise ( yemek, çamaşır yıkama, kalorifer yakma, güvenlik

2 vb.) tarih ve 90 / 1216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kesinlikle bu hükmün konulamayacağı, 4. Hizmet alım ihalelerinde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ hükümlerine göre şartnamelere konulması gereken referans, vergi ve S.S.K. borcunun olup olmadığı, T.S.E. hizmet yeterlilik belgesi, ortak girişimde istenecek belgelerin açıkça belirtilmesi, 5. S.S.K primine esas taban ve tavan ücret artışlarından dolayı oluşan işveren S.S.K prim farklarının ödeneceğine dair hükümlerin şartnamelere konulamayacağı, 6. Hiçbir şekilde bir yıldan fazla süreli taahhüde girilemeyeceğinden şartnamelere izleyen yılda da ihale yapılıncaya kadar devam eder vb. hükümler konulmayacaktır. İdareler işin bitim tarihini göz önüne alarak yeni ihale işlemlerine başlayıp, bitim tarihine kadar yetiştirmeye çalışmaları, 7. İlaç ihalelerin de sadece ecza deposu ve imalatçı firmaların ihaleye girebileceği, ilaç ambalajlarının hastane ambalajı olması ve ayrıca ilaç ambalajları üzerine... hastanesi malıdır satılamaz kaşesinin basılması hükümlerinin şartnamelere konulması, 8. Özellikle kitlerde, Bakanlığımız ruhsat ve ithal izin belgesinin malın tesliminde istenmesi, 9. Şartname ve onaylara Bütçe yılı ve harcama kalemi mutlak yazılmalı, 10. Yemek ihaleleri şartnamelerinde yer alan yemek gramajları ve kahvaltı gramajları günlük yada haftalık yemek listelerinde karşılarında yazılıp personelin ve hastaların görebileceği bir yere asılarak hizmetten faydalananlarca denetlenmesi sağlanacaktır. 11. Hizmet ihalelerinde çalıştırılacak işçilerin niteliklerinin sayıca şartnamelerde belirtilmesi, ( örn: 1 aşçıbaşı, 5 aşçı,10 garson, 2 kaloriferci gibi) 12. Maliye Bakanlığınca hazırlanan temizlik ihalelerinde uyulacak usul ve esaslar tebliğinin eki, tahmini bedel tespit formunda yol bedeli yer aldığından, şartnamelerde işçilerin yol giderlerinin ne şekilde verileceğinin ( ayda 50 bilet, 60 bilet karşılığı gibi ) mutlaka yer alması gerekmektedir. 13. Hizmet ihalelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belirlenirken, tarih ve sayılı genelgemizde de belirtildiği üzere 300 ve daha yukarı yataklı hastanelerde yardımcı hizmetler sınıfındaki eksik personel sayısı artı standart kadronun % 75 i, diğer hastaneler de eksik yardımcı hizmetler sınıfı personel sayısı artı yardımcı hizmetler standart kadronun % 50 si oranında çalıştırabileceklerdir. B MUHAMMEN BEDELİN TESBİTİ : 1. Muhammen bedel ihalenin en önemli unsurlarındandır. Muhammen bedelin tespitinde Ticaret Odası, belediye ve firmalardan alınan fiyatların yanı sıra çarşı fiyatlarına, uzman ve bilirkişilerden alınacak fiyatlara aynı ihtiyaçların benzeri kuruluşlarca hangi bedel üzerinden ihale edildiğinin tespiti gereklidir. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatların ortalaması alınarak bulunan muhammen bedel tespiti sağlıklı değildir.

3 2. Muhammen bedel tespitinde diğer hastane ve kurumların ihale bedellerinin, kendi kurumunun bir önceki ihale bedeline Devlet İstatistik Başkanlığının belirlediği enflasyon oranında bir artış koyarak ve piyasadaki gerçek fiyatlar araştırılarak bulunacak bir bedel üzerinden ihaleye çıkılması gerekmektedir. 3. Temizlik ihalelerinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de Maliye Bakanlığınca yayınlanan Temizlik İhalelerinde uyulacak esaslar ın yer aldığı genelgedeki tahmini bedel tespit formuna göre muhammen bedelin tesbit edilmesi, (Ek:14) 4. Malzemeli yemek ihalelerinde şartnamedeki kahvaltı ve yemek malzeme gramajlarının fiyatlandırılması yoluyla yemek ve kahvaltı malzeme maliyetinin bulunması, çalıştırılacak personelin ( niteliklerine göre ) tahmini piyasa fiyatlarından ücretlendirilerek işçilik maliyetlerinin eklenmesi, buna kullanılacak demirbaş malzemenin kullanım bedeli ve firma karının da eklenmesiyle bulunulacak maliyete göre ihaleye çıkılması gerekmektedir. 5. Olağan üstü hal bölgesi ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki hizmet ihaleleri muhammen bedel çalışmalarında iş veren sigorta primi paylarının dikkate alınmaması gerekmektedir. C İLANLAR : 1. Mevzuata ve satın alma onayında belirtilen usullere göre yapılmalıdır. İlan metninde; muhammen bedel tutarı, geçici teminat miktarı, ihale yeri ve saati, ihalenin hangi usulle yapılacağı gibi bilgiler açıkça yazılmalı ayrıca ilan sürelerine de dikkat edilmelidir. 2. İlk ilan günüyle ihale tarihi arasında en az 10 gün, ilk ilan ile ikinci ilan arasında en az 1 gün ikinci ilan ile ihale tarihi arasında en az 5 gün olmalıdır. ( İlan ve ihale günü bu süreye dahil edilmeyecektir. ) 3. Hizmet ihaleleri dışında, isteklilerden yeterlilik aranan ihalelerde yeterlilik için son müracaat tarihi ile ilan tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihale günü ile ilan tarihleri arasındaki sürelerin korunması gerekmektedir. Buna göre ; a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilk ilan ile yeterlik için son müracaat tarihi arasında en az 10 günlük ara ve ikinci ilan tarihi ile son müracaat tarihi arasında da en az 5 gün ara bulunması, b) Diğer şehir ve Resmi Gazete de yapılacak ilanların da yeterlik için son müracaat tarihinden en az 10 gün önce yayımlanması hususlarına dikkat edilmelidir. 4. İlanlarda isteklilerden istenecek belgelerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 5. Döner sermayeli kuruluşlardaki Resmi Gazete ilan limiti, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen ( 2886 / 17 2 ) limitin iki katıdır mali yılı için bu limit 72 milyar TL. dir. D KOMİSYONLAR : 1. Her ihalede teknik şartname hazırlama ve ihale komisyonlarının kimlerden teşekkül ettiğini gösterir onayların mutlaka alınması ve bu onayların ihale dosyasına

4 konulması, her iki komisyon üyelerinden mazeretleri nedeniyle katılmayanların yerine görevlendirme onayının da mutlaka dosyada bulunması gerekmektedir. 2. Teknik şartname hazırlama ve İhale komisyonlarında mutlaka ihale konusu işin uzmanı personelin görevlendirilmesi (yemek ihalelerinde diyetisyen, temizlik ihalelerinde başhemşire veya yardımcısının, ilaç ihalelerinde eczacı sarf malzemesi ihalelerinde hekim ve diğer sağlık personelinin İhale Komisyonunda görevlendirilmeleri gibi.) E İHALE KARARLARI : 1. İhale Kanununa göre en düşük bedel değil, en uygun bedel ihale olarak kabul edilebileceğinden, özellikle yemek ve temizlik gibi hizmet ihalelerinde işin layıkı ile yerine getirilemeyeceği tutarlarda çok yüksek kırımlar yapıldığından, uygun bedel olarak en çok kırımlı bedelin değil, asgari ücret + (şartnamede mevcut ise) yol + yemek + giyecek gibi sosyal yardımlar toplamının üstündeki bir bedelin uygun bedel olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle yukarıda belirtilen asgari ücret ve sosyal yardımların altında teklifler uygun bedel olarak kabul edilmeyecektir. 2. Bazı durumlarda da firmalar kendi aralarında anlaşarak çok düşük kırımlar yaptığı, özellikle muhammen bedel yüksek tespit edilmişse firmalar çok yüksek oranlarda kar yapmaktadırlar. Bu durum hastane ve hazine zararına yol açmaktadır. Bunu önlemek için yukarıda belirtildiği üzere işe ait muhammen bedel tespitlerinin sağlıklı yapılmasını sağlamak ve ihale fiyatının piyasa fiyatlarıyla eşdeğer olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. 3. İhale kararları açık ve anlaşılır olmalıdır. İhalelerde tercih kullanılmayacak zorunlu kalındığı takdirde her kalem için ayrı ayrı tercih raporu düzenlenecek ayrıca ihale kararlarında da tercih kullanıldığı gerekçeleri ile belirtilecektir. 4. İhale komisyonu ve teknik komisyonlarının alacağı tercih kararları ihale edilen her parça için ayrı, resmi formata uygun ( konunun uzmanı en az 3 kişi tarafından hazırlanması vb.) şekilde tutulacak ve belli bir nizam içinde dosyalanacaktır. 5. Ayrıca İhale kararlarının altına detaylı okunabilir ve hatasız mukayese cetveli mutlaka konacak ve mukayese cetvelinde muhammen birim fiyatları yer alacak, ayrıca ilaç ve sarf malzemesi ihalelerinde kalemler alfabetik sıraya göre sıralandırılacaktır. 6. İlaç ve serum gibi, fiyatlarının İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün belirlediği ihalelerde ilaç fiyatlarının İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün fiyat listelerinde depocu fiyatının üstünde alım yapılmayacaktır. F ÖDEME : 1. Şartnamelerde ödeme tarihleri mutlaka yer almalı ve bir takvime bağlanmalı, ödeme süresi malın tesliminden itibaren 90 günü geçmemelidir. 2. Satın alınan malın Fatura düzenleme tarihine göre Firmalar sıraya konulmalı ve ödemeler bu sıraya göre yapılmalıdır. Ödeme sıra listeleri Firmaların görebilecekleri yerlere asılmalı ve bu listeler denetimlerde istenildiğinde deneticilere sunulmak üzere saklanmalıdır.

5 G TASDİK İÇİN GÖNDERİLECEK İHALE DOSYALARININ TANZİMİ : Döner sermaye bütçelerinden yapılacak ihalelerde ; Makamın 15/06/2000 tarih ve 5305 sayılı onayı ile ikinci derece ita amirlerine sınırsız ihale yapma yetkisi ve TL. ye kadar sözleşme yapma ve ihale tasdik etme yetkisi verilmiştir yılı Limitlerinin artırılması halinde ayrıca bildirilecektir TL. nin üzerinde olan ve tasdik için gönderilecek ihale dosyaları karar tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Bakanlığımıza intikal edecek şekilde kurye yada APS yle gönderilecektir. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ve aşağıda sıralandığı şekilde hazırlanmayan ihale dosyaları iptal edilecek ve bu sebeplerden dolayı iptal edilen ihalelerden doğabilecek hizmet ve hazine zararlarından kurum amirleri ve diğer sorumlular mesul tutulacak ayrıca bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılacaktır. 1. Birinci derece ita amiri tarafından onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilecek ihale dosyalarında aşağıdaki belgeler olacaktır. Bu belgeler sırasıyla ; 1.1. İdareler ve ihale komisyonlarınca hazırlanan belgeler : a) Dizi Pusulası, b) İhale bilgi formu, c) Onay, d) Şartname hazırlama komisyon onayı, e) Komisyon görevlendirme onayı, f) İhale ara kararı, ( varsa ) g) İhale kararı, h) Karar eki raporlar ( varsa tercih raporu vb.), i) Mukayese cetveli, j) Teklif alma tutanağı, k) İlan tutanağı ve ilan yapılan gazete sayfa fotokopisi ( Gazetenin yayımlandığı tarih görülecektir.) l) İdari ve teknik şartname, m) Mukayeseli Muhammen bedel tespit tutanağı ve ekleri, n) Tasarruf tedbirleri, özel ihtisas komisyon vb. izinler, o) Diğer tutanak ve belgeler ( varsa ) Şartnamelerde İstenen ve Firmalarca Verilen Belgeler : a) Teklif Mektubu, b) Geçici Teminat Mektubu, c) Geçici Teminat Hesap Listesi. Bu listede firmalar teklif verdiği kalemler için muhammen bedel ve teminat tutarlarını belirteceklerdir. ( Şartnamede istenmişse ) d) Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, e) Referans Belgeleri, f) Yeterlik Belgesi, g) T.S.E veya diğer garanti belgeleri, h) İdari ( TİP ) şartnamelerin 3 cü maddesinde istenen belgeler, i) Katalog ve diğer teknik belgeler, Bu belgeler ihaleye katılan ve iç zarfı açılan tüm firmalar için ( İhaleyi kazansın veya kazanmasın ) ayrı ayrı dosyalara konacak ve her dosya için dizi pusulası hazırlanacaktır. Hazırlanan bu dosyalar bir klasöre yerleştirilerek gönderilecektir.

6 2. Bu belgelerin hepsi ikinci suret veya okunabilir fotokopi, ancak okunabilir olacak, tamamı kurum yetkilisince onaylanmış ( aslı gibidir ) olacaktır. 3. İhale dosyalarının ve ilan yapılan gazetelerin asılları kesinlikle gönderilmeyecektir. H - BÜTÇE İŞLEMLERİ Bilindiği üzere, 209 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 106 sayılı İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 34.maddesi gereğince Döner Sermayeli Kurumlarımız tarafından hazırlanması ve Bakanlığımız tetkik ve onayına sunulması gerekmekte olup Bakanlığımızca da tetkik ve tasdik edilen bütçeler kurumlara gönderilmektedir. I. Kurumlar Mali yılın ilk aylarından itibaren aktarma, yıl ortasında da ek bütçe tekliflerinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle bütçe gelir ve gider tahminleri gerçekçi yapılacak beklenmeyen olağanüstü durumlar hariç mali yılın ilk altı ayında aktarma ve ilk dokuz ayında ek bütçe talebinde bulunulmayacaktır. Beklenmeyen ve olağanüstü durumlarda da gerekçeleri ile birlikte bulunulması ; 2001 Mali Yılında uygulanacak ilkeler şunlardır: sayılı yönetmeliğin 36. maddesine göre 770/1-2-3 harcama kaleminden diğer harcama kalemlerine aktarma talebinde bulunulmayacaktır sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Döner sermayeden öğrenci çalıştırılabilecek olup 770/ 3 harcama kalemine çalıştırılması düşünülen öğrenci giderleri kadar ödenek konabilecektir. ( Bu Kanunun 18. maddesine göre 50 ve daha fazla personel çalıştıran kurumlar çalıştırdıkları personel sayısının % 5 den az, % 10 dan fazla olmamak üzere stajyer öğrenci çalıştırılabilecektir. 3. Döner Sermaye geliri yeterli olan ve Genel Bütçeden Yıllık Kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlarda telefon, elektrik, su bedelleri, yakacak giderleri, kırtasiye giderleri, ambulans ve jeneratörlerin yakıt ve onarım giderleri ile hizmet araçlarının yakıt giderleri Döner Sermayeden karşılanacaktır. 4. Bütçenin 255 kalemlerine ödenek konabilecek, ancak alınacak demirbaşların birim fiyatı ve tutarı belirtilerek ve genel tutarı yazılmış tutarları Tl. olarak belirtilmiş listelerle Bakanlığımızdan izin alındıktan sonra temin edilecektir. 5. Kurumlar bütçenin harcama kalemine ödenek koyabilecekler ancak Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri genelgesi uyarınca fiyatlandırılmış, birim fiyatı ve tutarı belirtilerek genel toplamı alınmış ve kesinlikle Türk Lirası bazında hazırlanmış liste ile Bakanlığımıza başvurmaları ve gerekli izni almaları halinde harcama yapabileceklerdir. Birim fiyatı doları aşmayan Tıbbi Cihaz sağlıkla ilgili ve araç ve gereçler izin alınmaksızın temin edilebilecektir. Ayrıca keşif bedeli her yıl Bütçe Kanunu (R) cetveli 370 Bina Küçük Onarımları ayrıntı kodunda belirtilen Limitler dahilinde (2001 yılı için 7,5 milyar TL.) olan küçük onarımlar izin alınmadan yapılabilecektir. 6. DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARININ SADECE VEZNE ALINDISI VE SAYMAN MUTEMEDİ ALINDISI İLE TAHSİLAT YAPILABİLECEĞİ MAHALLEN BASTIRILMIŞ POLİKLİNİK FİŞLERİYLE vb. ÜCRET TAHSİLATI YAPILAMAYACAĞI AKSİ DAVRANIŞTA BULUNANLAR HAKKINDA İDARİ ve CEZAİ İŞLEM YAPILACAĞI ;

7 II. YEŞİL KART UYGULAMALARI A. YEŞİL KART HAMİLİ KİŞİLERİN YATIRILARAK YAPILAN TEDAVİLERİ Bu kişilere ait tedavi giderleri 3816 Sayılı Kanun kapsamında olup,tahakkuk eden ücretler hastaneler adına Saymanlıklara, Muhasebe veya Mal Müdürlüklerine gönderilen Yeşil Kart ödeneğinden karşılanmaktadır. 1-Sevk işlemleri: Sevk işlemi,kişinin Sağlık Cüzdanında yazılı bulunan sevk zincirindeki sıraya uygun olarak yapılmalıdır. Ancak kişilerin ikamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde; İl Merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün veya görevli kıldığı sağlık kurumunun, ilçelerde sorumlu sağlık ocağı tabibliğinin ve diğer yerlerde o mahaldeki sağlık olacağı tabibliğinin sevk zincirine göre sevklerinin yapılması sağlanmalıdır. İl Devlet Hastaneleri, tıbbi zorunluluğa bağlı olarak,yeşil Kart sahiplerini, Devlete ait en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına,bunların bulunduğu İl Merkezinde Bakanlığa bağlı bulunan eğitim hastanesi veya eğitim hastanesi yok ise en teşekküllü Devlet Hastanesi aracılığı ile sevk edilmelidir, Yeşil Kart hamili kimse, acil hallerde Devlete ait Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelere başvurabilirler. Ancak tedavi giderinin ödenebilmesi için; Acil halin varlığının başvurulan sağlık kurum veya kuruluşunun yetkili hekimince kabul edilerek, acil raporu verilmesi, Durumun başvurulan kuruluş tarafından mümkün olan en kısa zamanda en yakın Devlet Hastanesine bildirilmesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye burada devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması gerekmektedir. Sevk işlemini bir örnekle açıklarsak: ÖRNEK: Kars-Kağızman'dan Yeşil Kart almış bir kimse; Kağızman Sağlık Ocağına başvuracaktır. Sağlık Ocağı Kağızman Devlet Hastanesine Kağızman Devlet Hastanesi Kars Devlet Hastanesine sevk edecektir. Tıbbi zorunluluğa bağlı olarak Yeşil Kartlının sevki gerekiyorsa Kars Devlet Hastanesi, en yakın Üniversite Hastanesinin bulunduğu Erzurum Numune Hastanesine sevk yapacaktır. Erzurum Numune Hastanesi de tıbbi zorunluluğa bağlı olarak hastayı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edebilecektir. a) Sevk işlemlerinin Yönetmeliğin 15. maddesine ve yukarıdaki açıklamalara uygun şekilde yapılması, b) Yapılan sevk işlemlerinin Yeşil Kart Sağlık cüzdanına işlenmesi, kurum yetkilisinin imzalaması ve kurum mührünün basılması, c) Sevk edilen hastane adının okunaklı yazılması, d) Devlet Hastanelerinde yapılabilecek tetkik, tedavi ve ameliyat hallerinde kesinlikle Üniversite hastanelerine sevk yapılmaması,

8 e) Üniversite Hastanesince başka bir üniversite hastanesine sevk yapılmaması. (Erzurum Numune Hastanesince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Yeşil Kartlı hasta bu hastane tarafından Ankara veya İstanbul'daki bir üniversite hastanesine sevk yapamaz.) Tıbbi zorunluluğa bağlı olarak başka bir üniversite hastanesine sevk söz konusu olduğunda, hastanın bulunduğu üniversite hastanesi, en son sevki yapan Devlet Hastanesine durumu bir raporla bildirir. Devlet Hastanesi de Yeşil Kartlıyı Bakanlığa bağlı Ankara veya İstanbul'daki bir Eğitim Hastanesine sevkini sağlar. 2. Yeşil Kart Öncesi ve Sonrası Tedavi bedelleri: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, hastane masraflarını ödeme gücü bulunmayan ve Yeşil Kart almamış kişilerin sağlık sorunları halinde Devlet Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde yatarak gördükleri tedavileri esnasında Yeşil Kart aldıkları görülmüştür. Bu kişilerin hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderleri aşağıda belirtildiği gibi karşılanacaktır. a) Devlet Hastanelerinde: Hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderlerinin "belge" yerine Yeşil Kart Sağlık Cüzdan fotokopisinin bilgi formlarının ekinde (EK:2) Gönderilmesi halinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden, Yeşil Kartın verildiği tarih ile taburcu olduğu tarih arasında geçen tedavi gideri ise Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacaktır. b) Üniversite Hastanelerinde: Hastaneye yatış tarihi ile Yeşil Kartın verildiği tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderlerinin, sadece acil durumlarda, aciliyetin Üniversite Hastanesince belgelendirilmesi ve tahakkuk eden masrafları gösterir bir yazının hasta sahibine verilerek, şahısların ikamet ettikleri yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bu belgeler ile bizzat müracaat etmeleri ve hastane masraflarının şahsın ödeme gücünün üzerinde olduğunun tespiti halinde, mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, Yeşil Kart verildiği tarih ile taburcu olduğu tarih arasında geçen sürede tahakkuk eden tedavi giderleri ise en son sevki yapan Devlet Hastanesi tarafından Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacaktır. c) Devlet ve Üniversite hastanelerinde yatarak tedavi görülürken verilen Yeşil Kartların sevk işlemleri, hiçbir zorluk çıkarılmadan sevk zincirine uygun şekilde en kısa sürede yapılmalıdır. d) Yeşil Kart sahipleri 3816 Sayılı Yasanın 21. maddesi gereği olarak her yıl Mart ayında vize almak zorundadırlar. Mart ayında bitmeyen yoklama işlemleri takip eden aylarda devam edebilir. Yeşil Kartlar veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. (Örneğin Eylül ayında almış ise takip eden yılın Eylül ayına kadar kullanılabilir) Yoklama işlemini yaptırmadığı gerekçesi ile Yeşil Kart hamili kişilerin sevk ve tedavilerine engel çıkarılmaması, gerekli yasal işlemler tedavi esnasında veya tedaviyi takiben yapılır 3. Yeşil Kart Sahibi Kişilerin Ayaktan Tedavileri: a) Yeşil Kart Sahibi hastaların ayaktan tedavi için yapacakları sevk işlemleri de aynen yatarak tedavideki gibidir. Yeşil Kart Sağlık Cüzdanında belirtildiği gibi önce Sağlık Ocağına, oradan İlçe Devlet Hastanesi, oradan İl Devlet Hastanesine oradan da Bakanlığa bağlı Eğitim Hastanesine sevk yapılabilir. Bakanlığa bağlı Hastanelerde yapılabilen tetkik ve tahliller için kesinlikle Üniversite Hastanelerine sevk yapılmaz. Yeşil Kart sahibi hasta ayaktan muayene, tetkik

9 ve tahliller sonucunda kendisine yazılan reçetedeki ilaç ve malzemeleri, Yeşil Kartı aldığı mahallin Vakfı aracılığıyla temin edebilir. Devlet Hastanelerince bu tür hastalar için yapılan masraflar örneği ekli (EK:1) form ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilir ve bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sağlanan avans sisteminden karşılanır. b) Yeşil Kart sahibi kişilerin Bakanlığa bağlı Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yapılan tetkik, tahlil, diş çekimi, tedavi, (dolgu, cerrahi müdahale), pansuman, röntgen (poliklinik ve ilaç hariç) gibi ayaktan tedavi giderleri (Ek:1) bilgi formu ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilir, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanır. c) Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş ve programlı diyaliz tedavisine alınması gereken hastalar, yeşil kartı aldıkları bölgedeki devlet hastanesinde tedavi altına alınacaklardır. İlgili hastanede program dolu olduğunda hastanın tedaviye alınamaması durumunda hasta o ildeki üniversite hastanesine sevk edilecektir. O ilde Üniversite Hastanesi bulunmadığında ya da Üniversite Hastanesinde de program dolu olduğunda hasta, bir başka ildeki diyaliz tedavisi uygulayan Devlet Hastanesine sevk edilecektir. Hastanın sevk edildiği Devlet Hastanesinin de hastayı diyaliz tedavisi altına alamaması durumunda ilgili hasta, programı müsait bir Üniversite Hastanesine bu hastane tarafından ilgili Üniversite Hastanesinin adı belirtilerek sevk edilecektir. Sevk her 6 ayda bir yenilenecektir. Ödeme konusunda daha düzenli bir uygulama sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hastalar ile diğer illerden bu kentlere sevk edilen hastalar aşağıdaki Devlet Hastaneleri aracılığıyla, gerektiğinde, Üniversite Hastanelerine sevk edilecektir. Ankara: Dr.M.Ü.Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi. (Yeşil Kartı Ankara İli içinde alan hastalar için) Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. (Diğer İllerden Ankara'ya sevk edilen hastalar için) İstanbul : Haydarpaşa Numune Hastanesi. (Anadolu yakasından gelen hastalar için.) Şişli Etfal Hastanesi. (Rumeli yakasından gelen hastalar için) İzmir: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz hastalarının Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde tedavi altına alınamaması durumunda, ilgili Devlet Hastanesinin sevkiyle, yeşil kartın verildiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınacak tedavi giderini ödeme taahhütü ile hastanın özel diyaliz merkezinde tedavi edilmesi de mümkündür. Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş olan ve programlı dializ tedavisine girmesi gereken Yeşil Kartlı hastaların diyaliz tedavi giderleri ile diyaliz esnasında gerekli olan ilaç ve malzeme giderleri (Yeşil Kartlılar ve Yeşil Kartı olmayıp ilgili Vakıfların verdikleri belgeler ile tedavi olan hastaların tedavi ve ilaç giderleri de dahil) ekli forma

10 (EK:3) işlenip, Vakıf Belgeli hastaların Belge fotokopileri de eklenmek suretiyle Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve bedelleri Fon'dan Bakanlığımıza aktarılan avanstan karşılanacaktır. Özel diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların giderleri doğrudan ilgili Vakıf'larca karşılanacaktır. d) Organ nakli için ön tetkikleri ve organ nakli yapılacak hastalar öncelikle mahallin Devlet veya Üniversite Hastanesine, bu imkanın bulunmaması halinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ile İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edilecektir. Bu hastanelerin organ naklini veya ön tetkikleri gerçekleştirememesi durumunda organ nakli ünitesine sahip Üniversite Hastanelerine aşağıdaki hastaneler aracılığıyla sevk yapılacaktır. Ankara : Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi İstanbul : Haydarpaşa Numune Hastanesi İzmir : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ nakli sonrası izlenecek hastaların sevkleri de aynı prensip çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Organ nakli hastasının ayaktan tetkik ve tedavisinin yapılması durumunda,sevk eden Devlet Hastanesi tarafından ekteki (Ek:1) Bilgi Formunun doldurulup tedavi giderlerinin avans sisteminden ödenmek üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden talep edilmesi gerekmektedir. B. SOSYAL GÜVENLİĞİ OLMAYAN ANCAK YEŞİL KART ALAMAYANLARIN TEDAVİLERİ: Yeşil Kart almaya hak kazanamayan, ancak sosyal güvenceden yoksun vatandaşların ödeme gücünü aşan tedavi giderleri, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aktarılan avans sisteminden karşılanacaktır. Buna göre; 1- Tedavi İçin Başvuru İşlemleri: a) Sosyal güvenliği olmayan ancak yeşil kart almaya hak kazanamayan kimseler, acil haller dışında doğrudan hastanelere müracaat etmeyecekler, ikamet ettikleri mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından alacakları belge (EK:4) ile Devlet Hastanelerine baş vuracaklardır. b) Acil hallerde derhal hastanelere kabul edilen ve hastane masraflarının tamamını veya belli bir miktardan fazlasını ödeme gücü olmadığını beyan eden kimseler, örneği ekli taahhütnameyi (EK:5) dolduracaklardır. Mümkün olduğu taktirde taburcu işleminden önce, olmadığı taktirde taburcu işleminden sonra, ikamet ettikleri mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hastane ücretlerini ödeme gücü olmadığını gösterir belgenin (EK:4) getirtilmesi sağlanacaktır. Taahhütname iki suret tanzim edilecek bir örneği resmi yazı ekinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilecektir. Vakıf tarafından "belge" verildiği taktirde hastanın tedavi giderleri avans uygulamasından, aksi halde taahhütnameyi imzalayan tarafından karşılanacaktır. c) Yine acil hallerde Devlete bağlı Üniversite Hastanelerine başvuran bu gibi hastalar derhal kabul edilecekler, hastanın acil olduğunu belirtir bir rapor hasta sahibine verilerek bir önceki maddede ifade edilen prosedür takip edilecektir. Bir taraftan en yakın Devlet Hastanesinden konsültan hekim istenerek tedavinin nerede devam edeceğine

11 karar verilir. Diğer taraftan da hasta sahibi ikamet ettiği mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından belge almaya yönlendirilir. d) Devlet Hastanelerinde yatarak tedavi olurken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflarınca belirli bir bedelin üzerindeki tedavi ücretini ödeyemeyeceğini belirtir belge verilen veya ücretli yatmakta iken, belirli bir miktarın üzerindeki tedavi ücretini ödeyemeyeceğini beyan eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bu yönde belge getiren kişiler için belge ile belirlenen miktarın üzerine çıkan tedavi ücreti hastalardan temin edilecektir. e) İkamet yeri dışında hastanelerimize müracaat eden kişiler içinde (EK-5) taahhütname alınarak 2. Maddedeki gibi işlem yapılacaktır. Bu kişilerin, yatarak tedavi için gerekli her türlü ilaç, sarf malzemesi vb. Hastane Eczanesinden sağlanacak kendilerine dışarıdan temin amacıyla reçete verilmeyecektir. f) Ayaktan tetkik ve muayene sonucu verilen reçeteler, bu uygulamanın dışında olup, ayaktan reçete bedelleri, mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; karşılanabilecektir. g) Uzun süreli tedaviyi gerektiren hallerde (diyaliz, radyoterapi, kemoterapi vb.) Vakıflarca verilen belgelerin geçerlik süresi 6 aydır. Ancak bir kere alınan belgelerle kişiler 6 ay süreyle tedavi göreceklerinden bu süre zarfında bu kişiler ile ilgili olarak Bakanlığımıza gönderilen her bilgi formunun ekinde belgenin fotokopisinin (ikişer kopya olarak) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde tedavi masraflarının avanstan karşılanması mümkün değildir. h) Kimsesiz bimekan hastaların tedavileri Bakanlığımız Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılmakta olup, bu kişilerin tedavileri sırasında gerekli olan ve Hastanede bulunmayan ilaç, platin vb. ortopedik cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri Hastane tarafından sağlanır. Yapılan masrafların bedeli, eğer hasta kimsesiz ve ikamet yeri belli ise oranın Sosyal Yardımlaşma Vakfının, hasta kimsesiz ve mekansız ise tedavi olduğu Hastane Baştabipliğinin bulunduğu İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının vereceği, söz konusu kişinin yoksul ve kimsesiz olduğu hakkındaki resmi belgenin, EK-2 bilgi formuna eklenip Bakanlığa gönderilmesi sonucu avans sisteminden ödenir. i) Sokak çocuklarının tedavilerinde de 10. Maddedeki prosedür takip edilir. j) 2022 Sayılı Yasa gereği Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü nden Yaşlılık ve Malüllük aylığı alanlar, Kanun un 7. maddesi gereği Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi ve muayene edilirler. Ayaktan muayene ve tedavi sonucu yazılan reçeteler, Mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanabilir. Bu kişilerin yatarak tedavileri sırasında gerekli olan ilaç ve tıbbi malzeme Hastane İdaresince temin edilir. k) Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Türkmenistan, Kırgızistan, Yemen ile Bakanlığımız arasında imzalanan ve uluslararası hukuk kurallarına göre yürürlüğe giren anlaşma ve protokoller çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre tedavi görecek yabancı hastaların giderleri Dış İlişkiler Daire Başkanlığının 6 Nisan 1996 tarih ve 2576 sayılı Makam Onayı gereği Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Özel Ödenek Talep Formu ile APK Kurulu Başkanlığı ndan talep edilerek gerekli ödeneğin sağlanması halinde 3418 Sayılı Kanun un 39.maddesi ile Bakanlığımıza sağlanan Ek Kaynaktan ödenecektir. l) İkili anlaşma ve protokoller çerçevesinde mütekabiliyet esaslarına göre tedavi gören yabancılar dışında ülkemizde bulunan yabancıların Dışişleri Bakanlığı,

12 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirleri tarafından sevk edilmeleri halinde bu kimselerin muayene ve tedavi giderleri Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nden talep edilecek ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu ndan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanacaktır. (Sevk kağıdında kişinin yabancı olduğu belirtilecek ve sevk kağıdı fatura ekinde gönderilecektir.) m) 4341 sayılı "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun" ile bu kanunun 6'ıncı maddesi uyarınca hazırlanan ve gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik gereği bu kimselerin tedavileri ücretsizdir. Kanun'dan faydalanan kimselerin ayaktan ve yatarak görecekleri tedavilerin tamamı ücretsiz olup bu kimselerin tedavi bedelleri kesinlikle fatura edilmeyecektir ( tarih ve 551 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.) Sadece yatarak yapılan tedavilerde hastane stoklarında bulunan ilaç, tıbbi araç ve gereçleri hiçbir zorluk çıkarmadan kullanacaklar, kullanılan ilaç, araç ve gereçler içinde fatura düzenlenmeyecek ancak maliyetleri hesaplanarak Muhtaç Asker Aile Sağlık Cüzdanı Ödenek İzleme Formu'na (Ek.8) işlenerek her ay sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Yatarak yapılan tedavilerde hastane stoklarında bulunmayan ilaç, tıbbi araç ve gereç bedelleri ile ayaktan ve meskende yapılacak tedavilerde kullanılacak ilaç, araç ve gereç bedelleri kişinin ikameti veya reçeteyi yazan sağlık kuruluşunun bulunduğu mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanacaktır. C. FATURALARIN DÜZENLENMESİ VE TEDAVİ MASRAFLARININ TALEP EDİLME ESASLARI: 1- Yeşil Kart Yatarak Tedavi: Yeşil Kart sahibi hastaların tedavileri sonucu tahakkuk eden masraflarının faturalarının düzenlenmesi ve tahsili, Yeşil Kart Uygulaması hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesi esaslarına göre yapılır. Yalnız, Devlet Hastaneleri ve Üniversiteler tarafından düzenlenen faturaların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti ve abartı faturaların önlenmesi için hastane idarelerince Hastane Müdür Yardımcılarından birinin (yoksa başka bir yetkilinin) başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılması gerekmektedir. 2- Yeşil Kart Ayaktan Tedavi a) Bakanlığa bağlı hastanelerde ayaktan tedavi olan Yeşil Kart sahibi her hasta için, EK-1 Bilgi Formundaki (hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan) sütunların doğru olarak doldurulup, mutlaka çift suret, resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ile birlikte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Diyaliz hastaları için (Yeşil Kart sahibi olsa da olmasa da) (EK-3 de) yer alan Bilgi Formu düzenlenecektir. (iki kopya olarak) b) Bilgi formlarının hangi ay ve yıla ait olduğu üst yazı ve bilgi formu üzerine yazılacak olup, Poliklinik ücreti ile ilaç ücreti (diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi gibi hastanede uygulanan ayaktan tedavilerde kullanılanlar hariç) işlenmeyecektir. c) Yeşil Kart yada Sağlık Cüzdanı fotokopileri, poliklinik fişleri vs. Bakanlığa gönderilmeyecek, tedaviyi yapan hastanede saklanacaktır.

13 d) Yapılmayan tahlil, tetkik yada başka işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek kabarık faturalar düzenlenmemesi gerekmektedir. e) Sevk zincirine uygun olarak Üniversite Hastanesinde ayaktan muayene, ileri tetkik ve tahlil yapılan hastalar için de Üniversite Hastanesinde (b), (c) ve (d) fıkralarındaki hususlara dikkat edilerek düzenlenecek olan (a) fıkrasındaki belgelerin; tedavi bedelinin banka hesaplarına aktarılabilmesi için, sevki yapan Devlet Hastanesine gönderilmesi gerekmektedir. f) Bilgi formları ve faturalar; düzenlenmesinde, yukarıda bahsedilen hususlara uyulup uyulmadığının, tedaviyi yada hastanın sevkini yapan Devlet Hastanesinde oluşturulan Komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilecek olup, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ndan aktarılan avans sisteminden karşılanarak faturayı düzenleyen Kurumun Döner Sermaye Banka Hesap Numarasına aktarılacaktır. 3- Sosyal Güvenliği Olmayan Ancak Yeşil Kart Alamayanların Tedavileri a) Sosyal Güvenliği olmayan ancak yeşil kart alamayan hastaların Devlet Hastanelerinde yapılan tedavileri sonunda tahakkuk eden bedelin alınabilmesi için, (Ek-2) Bilgi Formundaki (hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan) sütunların doğru olarak doldurulup, mutlaka çift suret, resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ile birlikte Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. b) Bilgi formlarının hangi ay ve yıla ait olduğu üst yazıda ve bilgi formu üzerine yazılacak olup, yatarak tedavilerde yatak ve yemek ücreti alınmayacaktır. Ameliyat, narkoz, yoğun bakım, küvez ücreti olarak azami TL alınacaktır. Röntgen, Laboratuvar ve hastanede yapılan diğer uygulamalar Fiyat Tarifesi kitapçığındaki fiyatlar üzerinden, tedavi esnasında kullanılan ilaç ve malzemelerde aynen mal oluş fiyatlarından gösterilecektir. c) Yatarak yada ayaktan tedavi için başvuran Sosyal Güvenliği olmayan hastaların mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alarak hastane idaresine verecekleri (Ek-4) Vakıf Belgesinden (ilgili Kaymakamlıkça imzalanmış ve mühürlü olarak) de her hasta için iki suret Bakanlığa iletilecek olan bilgi formu ve faturalara eklenerek gönderilecektir. d) Yukarıdaki bölümlerde bahsedilenlerin dışında kalan ve hastanede saklanması gereken hiçbir belge form ve vb. Bakanlığa gönderilmeyecektir. e) Yapılmayan tahlil, tetkik yada başka işlemlerin yapılmış gibi gösterilerek kabarık faturalar düzenlenmemesi gerekmektedir. f) Sevk zincirine uygun olarak Üniversite Hastanesine ayaktan yada yatarak muayene ileri tetkik, tahlil ve tedavi yapılan hastalar içinde Üniversite Hastanesinde (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki hususlara dikkat edilerek düzenlenecek olan (a) fıkrasındaki belgelerin tedavi bedelinin banka hesaplarına aktarılabilmesi için sevki yapan Devlet Hastanesine gönderilmesi gerekmektedir. g) Bilgi formları faturalar ve vakıf belgeleri düzenlenmesinde, yukarıda bahsedilen hususlara uyulup uyulmadığının tedaviyi yada hastanın sevkini yapan Devlet Hastanesinde oluşturulan Komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilecek olup, bedeli Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik

14 Fonundan aktarılan avans sisteminden karşılanarak faturayı düzenleyen kurumun Döner Sermaye Banka Hesap Numarası na aktarılacaktır. h) 2022 sayılı Yasaya tabi olan vatandaşların yatarak tedavileri sonucu tahakkuk eden masrafın alınabilmesi için; (Ek-2) bilgi formundaki (Hastaya hangi işlemler uygulandıysa onlarla ilgili olan sütunların doğru olarak doldurulup mutlaka çift suret resmi imzalı ve mühürlü olarak, yapılan masraf toplamını gösteren iki fatura ve her hastaya ait çift kopya emekli sandığı cüzdan fotokopisi ile birlikte Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden ödenmek üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. i) Sokak çocukları ile kimsesiz ve bimekan hastaların Devlet Hastanelerinde yapılan tedavileri de ücretsizdir. Ancak tedavi sırasında gerekli olan ve hastanede bulunmayan tıbbi cihaz ve malzemeler bu hastane tarafından sağlanır. Yapılan masrafların bedelinin alınabilmesi için uygulanan bütün işlemlerin işlendiği (Ek-2) bilgi formu, bölüm B-1-i kısmında belirtildiği şekilde sağlanan vakıf belgesi ve masraf toplamını gösteren fatura her birinden ikişer kopya resmi mühür ve imzalı olarak avans sisteminden karşılanmak üzere tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. j) Bölüm B-1-k Kısmında yer alanların dışında ülkemizde bulunan diğer yabancıların, Dış İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirleri tarafından sevk edilmeleri halinde, muayene ve tedavi giderleri; EK-2 bilgi formuna işlenip, masraf toplamını içeren sevk belgesinin müdürlüğe gönderildiği takdirde avans sisteminden ödenecektir. k) Akıl ve Verem hastalığı gibi hastalıktan muzdarip olup, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve yeşil kart alamayan vatandaşların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince ücretsiz tedavi edilmeleri gerekmektedir. (Avans sistemi kapsam dışındadır). l) Sağlık kurulu raporu ile cüzzam hastası oldukları kesinleşen vatandaşların tedavi giderlerinin Avans Sisteminden karşılanabilmesi için; yapılan işlemlerin işleneceği EK-2 Bilgi Formu masraflar toplamını gösteren fatura ve Valilik / Kaymakamlık tarafından verilen sevk belgesi (bu belge 2 yıl süreyle geçerli olup, hastanın her başvurusunda evraklara eklenir) resmi imzalı, mühürlü ve çift kopya olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. A. BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1. Bakanlığa gönderilmesi gereken Bilgi Formu ve ekindeki belgelerin hepsi Bilgisayar ya da daktilo ile düzenlenecektir. 2. EK-1 ve EK-2 de örnekleri yer alan bilgi formları her ayın sonunda üç kopya olarak düzenlenerek, iki kopyası, masraf toplamını gösteren iki kopya fatura ve formlarda gönderilmesi gerektiği bildirilen diğer belgeler (ikişer kopya) de eklenerek o ayı takip eden ayın 10 nuna kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir. 3. Bilgi formlarının üzerine ve kapak yazısına hangi aya ait olduğunun yazılması, bilgi formunun ilk sütununa 1 den başlayarak sıra numarası verilmesi, sayfa sonlarında alınan toplamların bir sonraki sayfa başına nakli yekün olarak geçirilerek toplama devam edilmesi gerekmektedir.

15 4. Üniversite hastanelerinde sevkli olarak tedavi gören hastalar için tahakkuk eden ücretler ayrı bir bilgi formu düzenlenmeyecek olup, sevki yapan Devlet Hastanesinin EK-2 bilgi formunda ki diğer hastaneye ödenen sütununa işlenmesi gerekir. 5. Bilgi formlarının ekinde, gönderilmesi zorunlu olanların dışında, sevk kağıdı, fakirlik belgesi, epikriz vb. dökümanın Bakanlığa gönderilmemesi, ilgili hastanenin arşivinde saklanması gerekmektedir sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yeşil Kart almaya hak kazanan vatandaşlara verilen Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarının basımı Bakanlık tarafından yaptırılıp, İl Sağlık Müdürlüklerine ihtiyaçları oranında gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulması gereken Yeşil Kart Büroları tarafından, Bakanlıktan gönderilen Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarından ihtiyacı olan ilçelere dağıtım yapılır. İlçe Yeşil Kart Büroları Bakanlıktan ayrıca Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı talebinde bulunmazlar. İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Büroları, İlçeler tarafından her ay sonunda aylık dönemler halinde düzenlenerek gönderilmesi gereken EK-6 Yeşil Kart Bilgi Formlarını toplayıp kontrolünü yaptıktan sonra, bu verilere dayalı olarak hazırlayacakları EK-7 Yeşil Kart Bilgi Formunu, ait olduğu ayın bitiminden itibaren en fazla bir hafta içinde Bakanlığa ulaştırmak zorundadırlar. Yeşil Kart Bilgi Formlarını doğru olarak düzenleyip zamanında Bakanlığa ulaştırmayan, ya da her ayın verilerini düzenli olarak değil de bazı ayları atlayarak gönderen illerin Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı talepleri karşılanmayacak, Yeşil Kart ödeneği taleplerinde kısıntı yapılacaktır. Yeşil Kart Uygulamalarında yer alan hususlarda daha önceki tarihlerde çıkartılan Genelgeler yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, 3816 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olanlarla hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan ve ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık sorunlarının çözümünde yukarıda belirtilen hususlara uyulmasını bu genelgede yer almayan hususlarda yukarıda anılan kanunun yönetmelik ve bugüne kadar yayımlanan genelge hükümleri uygulanacaktır. III. GENEL BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Müdürlüğümüze bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarının finansman kaynakları her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen Genel Bütçe ödenekleri, Döner Sermaye gelirleri ve 3418 sayılı Kanun gelirlerinden sağlanmakta ve eldeki verilerle belirlenen kriterlere göre dağıtımı yapılmaktadır. Gönderilen ödeneklerin kullanılmasında, en az maliyetle en fazla faydayı sağlamak ilkesinden hareket edilerek ekonomik kaynakların en rantabl şekilde kullanılmasını sağlamak ve mevcut mevzuat ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek uygun önlemleri almak kaliteli hizmet açısından son derece önem taşımaktadır. Kıt Kaynaklarla en rasyonel hizmeti sunmak; öncelikle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda hareket etmek, Genel Bütçe ile Döner Sermaye Gelirleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasına bağlı olup, bu husus idareciliğin gereğidir. Bu düşünceden hareketle; Döner Sermaye Gelirleri, iklim şartları, bölgenin sosyo-ekonomik durumu, kurumun fiziki durumu ve hizmet verdiği dal gibi kriterler ile

16 mevcut Genel Bütçe ödenekleri baz alınarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2001 Mali Yılında da Diğer Cari (530 harcama kalemi hariç) 300, 400, 500 Harcama Kalemlerinden bazı hastanelerimize kontenjan ödeneği ayrılmayacak ve tahsis edilmeyecektir Mali Yılında mevcut aksaklıkların giderilebilmesi için uygulanacak mevzuat ile ilgili olarak ekteki açıklamalara gerek duyulmuştur. Kontenjan ödeneği verilecek kurumlar ve hangi harcama kaleminden ne kadar kontenjan ödeneği bilahare belirlenerek Valiliklere bildirilecektir. A. GİYECEK YARDIMI UYGULAMASI 1. Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 5. Maddesinde belirtilen süreler içinde a) Kışlık kıyafetlere ait listeler Eylül-Ekim b) Yazlık kıyafetlere ait listeler Nisan-Mayıs c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ile Demirbaş olarak verilecek listeler Nisan-Mayıs aylarında Bakanlığımıza onay için gönderilecektir. Süresi içinde gönderilmeyen listeler kesinlikle işleme konulmayarak iade edilecektir. 2. Giyecek Yardımı için (140 A.K.) ödenek talep edilmeyecek, bu ihtiyaçlar için Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığınca ödenek planlaması ve dağıtımı yapılarak İl emrine gönderilen 100 Personel Giderleri Harcama Kaleminden karşılanacaktır. Bu Harcama Kaleminin genelindeki ödenek talepleri Bütçe Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. B. YOLLUKLAR 1. Yolluklar (210 ve 220) harcama kaleminden ödenekler gerekçeli bir üst yazı ile, (görevlendirilen kişilerin adı, soyadı, görevlendirilme amacı, görevi ve tahakkuk eden miktar) ekli Forma (Ek 9) işlenerek istenecektir. Bu talep yazılarının ekine tahakkuk emri, onay belgesi vb. belgeler kesinlikle konulmayacaktır. 2. Söz konusu ihtiyaç için yıllık veya yılın 6 ayı için vb. gibi afaki olarak ödenek istenmeyecek bu şekildeki istek yazıları kesinlikle işleme konulmadan iade edilecektir. C HİZMET ALIMLARI Bu harcama kaleminden kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlar, harcamalarının tamamını Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır. 1. Bütçenin Hizmet Alımlarından kontenjan olarak sene başında tespit edilen ödenek sadece 320 Ulaştırma Giderleri içindir ayrıntı kodları için gerekli olan ödenek; fatura, keşif, teknik rapor, sözleşme vb. belgelerle beraber gerekçeli olarak istenecektir. 300 Harcama Kaleminden kontenjan ödeneği tespit edilmeyen kurumlar bu paragrafın başında sayılan ayrıntı kodlarından talepte bulunmayacaklar, bu ihtiyaçlarını kendi Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır sayılı, Kanun gereği Stajyer öğrenci çalıştırmak isteyen kurumlar istek yazılarını her öğretim yılı başında (Eylül-Ekim ayları itibariyle) bildireceklerdir. Bu tarihten sonra gelen yazılar dikkate alınmayacaktır. Döner Sermayeli hastaneler çalıştırdıkları stajyer öğrencilerin ücretlerini kesinlikle döner sermaye gelirlerinden karşılayacaklar, bu harcama kaleminden Bakanlığımızdan ödenek talep etmeyeceklerdir. Döner Sermayesi olmayan kurumlarımız Genel İdari Hizmetler

17 Sınıfında çalışan personelin sayısını da bildirerek Bakanlığımızdan ödenek talep edebileceklerdir. D. DİĞER TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI Bu Harcama kaleminden kontenjan ödeneği ayrılmayan kurumlar, harcamalarının tamamını kendi Döner Sermayelerinden karşılayacaklardır Mali Yılında Kontenjan ödeneği verilen kurumlar ve tahsis edilen ödenek miktarı bilahare bildirilecektir. Tahsis edilen kontenjan ödenekleri Maliye Bakanlığının serbest bırakacağı ilke ve oranlarda, dönemler halinde gönderilecektir. 2. Döner Sermayesi olmayan kurumlara 400 Harcama Kaleminden tahsis edilen ödenek, aksine bir hüküm konulmamışsa ve 490 ayrıntı kodları için kullanılacaktır. 3. Döner Sermayeli Hastanelere 400 Harcama Kaleminden tahsis edilen ödenekler sadece 420 Yakacak Alımları ve 440 Elektrik, Su, Havagazı (Doğal gaz) giderleri ayrıntı kodunda kullanılacaktır. ( Doğumevi, Ruh Sağlığı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Cüzzam Hastanesi gibi Döner Sermaye gelirleri yeterli olmayan diğer hastaneler) Harcama Kaleminden kontenjan ödeneği verilen Döner Sermayeli Hastaneler çok zorunlu ve gerekli hallerde, kendilerine ayrılan kontenjan ödeneklerini aşmamak ve Genel Müdürlüğümüz iznini almak kaydıyla 450 Yiyecek ve Yem Alımları ayrıntı kodunda kullanabileceklerdir. 5. Azami tasarrufa riayet edilerek yıllık kontenjan ödeneklerinin üzerinde sarf kesinlikle yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde ek ödenek talebi Eylül ayından sonra yapılacak ve bu tarihten önce yapılan ödenek talepleri dikkate alınmayacaktır. E. 500-DEMİRBAŞ ALIMLARI harcama kalemine ait ödenek istek yazılarına alınacak malzemenin, birim fiyatlarını belirtir liste ve proforma fatura mutlaka eklenecektir , 520, 590 harcama kalemi ödenek istekleri ise Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda ve mutlaka gerekçeli olarak istenecektir. F. FORM II. ÖDENEK HARCAMA ÇİZELGESİ 1. Bilindiği üzere Form II ödenek harcama çizelgelerinin önemi; ödeneklerin planlanması, dağıtılması ve harcamaları takibi açısından önem arz ettiği çeşitli genelgelerimizde defalarca belirtilerek düzenli ve süresinde gönderilmesi istenmiştir. Ancak halen söz konusu formların istenilen şekilde ve zamanında gönderilmediği kayıtlarımız tetkikinde anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz konusu formlar ekte gönderilen örneğine uygun olarak zamanında gönderilecektir Form II (Ek 10) ödenek harcama çizelgesi ektedir. Uygun olarak düzenlenmeyen ve istenilen bilgileri tam kapsamayan formlar hiç gelmemiş kabul edilerek işleme konulmayacaktır. 3. Form II Ödenek Harcama Çizelgesini hiç göndermeyen veya yanlış gönderen veya eski form gönderen kurumların başta Yeşil Kart Ödenekleri olmak üzere

18 ödenek ihtiyaç ve istekleri kesinlikle karşılanmayacak ve ileride doğabilecek problemlerden kurum ilgilileri sorumlu tutulacaktır. G. DUYUN TALEPLERİ (Geçmiş yıllara ait borçlar) 1. Geçmiş Yıllardan ödenemeyerek duyuna kalan borçlar için (900/521- Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları, 900/522-Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları, 900/522-Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları Yeşil Kart Borçları ) örneği ekli (Ek 11, 12, 13) formlarla Mart ayı sonuna kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 2. Her ne sebeple olursa olsun bu tarihten sonra gönderilen duyun istek yazıları dikkate alınmayacak, kurumuna iade edilecektir. Eski Formlarla talepte bulunan kurum istekleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. IV- DİĞER HUSUSLAR : 1. Bütçenin Personel Giderleri (110, 120, 140, 160, 170 A.K. ait) harcama kalemi ödeneklerinin dağıtımı Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. Söz konusu ödenek ihtiyaçlarının adı geçen Başkanlıktan istenmesi gerekmekte olup, Genel Müdürlüğümüzden (Geçmiş Yıllara ait duyun borçları hariç) ödenek talebinde bulunulmayacaktır Harcama Kalemi 430 A.K. (Araçların akaryakıt ve yağ gideri) için ödenek talepleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca karşılanmakta olup, ödenek istekleri adı geçen Başkanlığa yapılacaktır. 3. Formlar halinde düzenlenen bazı bilgilerin Genel Müdürlüğümüze gönderildiği izlenmekte olup, aşağıda belirtildiği şekilde ilgili yerlere gönderilecektir. 4. Gelir-Gider Bilgi Formu : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 5. Aylık Harcama Bilgi Formu : Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına 6. Dikkat edilmesi gereken ve kesinlikle uygulanması gereken hususlardan birisi de (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin 110/c maddesi uyarınca) tüm yazışmaların Sağlık Müdürlükleri kanalıyla yapılmasıdır. Bundan böyle yapılacak tüm yazışmalar İliniz Sağlık Müdürlüğü kanalıyla ve aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Aykırı uygulamalarda Sağlık Müdürlüğü ilgilileri sorumlu tutulacaktır Harcama Kalemlerine ait istek yazıları yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak zamanında iliniz Sağlık Müdürlüğü kanalıyla istenecektir. 8. Form II ödenek harcama çizelgesi, Geçici ve Sürekli Görev Yollukları, Giyecek yardımı listeleri, Duyun borçlarına ait istek yazıları belirlenen zamanlarda Yataklı Tedavi Kurumlarından temin edilip, bir üst yazıyla toplu olarak gönderilecektir. Örnek : Form II ödenek harcama çizelgeleri 3 er aylık dönemler halinde gönderildiğinden her dönem sonunda Yataklı Tedavi Kurumlarında temin edilerek eksiksiz olarak bir üst yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 9. Giyecek Yardımı listeleri, yazlık kıyafetlere ait listeler Nisan-Mayıs, kışlık kıyafetlere ait listeler ise Eylül-Ekim ayları sonunda Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarından temin edilerek bir üst yazıyla gönderilecektir. 10. Ödenek taleplerinde ve Form II ödenek harcama çizelgesinde (Bin Tl.) veya (Milyon Tl.) ifadeleri uygulamada bazı aksaklıklara yol açtığı için rakamlar yazılırken tam olarak yazılacaktır. ( Örneğin : Tl. olarak değil Tl. Gibi rakamlar aynen yazılacaktır.) 11. Giyecek Yardımı listeleri ve Form II ödenek harcama çizelgeleri yukarıda belirtilen dönemlerde Sağlık Müdürlüğünce tüm Yataklı Tedavi Kurumlarından eksiksiz

19 olarak temin edilecek ve bir üst yazıyla Bakanlığımıza gönderilecektir. Münferit taleplere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususun takibi Sağlık Müdürlüğünce yapılacaktır. 12. Uygunluk yeterlik, katılma belgesi vb. işler için kurulan komisyonların ( Bu komisyonlarda en az 3 kişiden oluşacaktır.) isteklileri basit gerekçelerle elememeleri, eleme nedenlerini de açık açık belirtmeleri gerekmektedir. ( Belgeleri yeterli olmadığından ya da malzemesi kullanıma uygun olmadığından gibi muğlak ifadelerle isteklilerin elenmemeleri ) 13. İhalede açıklık ve rekabet ortamı mutlaka korunacak, mal ve hizmet alımlarında pazarlık alımlarına yer verilmeyecek, süreklilik arz eden ihtiyaçlar altı aylık veya yıllık olarak Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Kalem sayısı fazla olan işler gruplara ayrılmalı ve şartnameler isteklilerin her gruba ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamına da teklif vermelerine imkan verecek şekilde düzenlenmelidir. Kalem sayısı az olan ve gruplandırılmayan işler için kalem kalem teklif verilmesi esastır. 14. İsteklilerden istenecek tüm belgelerin ilk ilan tarihinden sonra olması gibi bir şart koşulmamalı ancak mevzuatta zorunlu olan belgelerin ilk ilan tarihinden sonra olması istenmelidir de yayımlanacak Devlet İhale Genelgesi ile satın almaya esas tüm Kanun ve Yönetmeliklerin titizlikle takibi ve uygulanması sağlanmalıdır. Döner sermayelerde pazarlık limiti 2001 yılı için 7 milyar Tl.dir. 16. Yemek, temizlik vb. hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla temin edilmesi halinde ekte örneği gönderilen aylık muayene formu; aylık, altı aylık ve yıllık doldurulacak firmalara verilecek referanslara eklenecektir. 17. Bütün kurumların ihalelerde yukarıdaki hususlara, uyması esastır. Bazı kurumların pazarlıkla alım yapmak, halen hizmeti yürüten firmaya hizmetin devamı için fırsat sağlamak amacıyla özellikle eksik ve yanlış evrak, gelişi güzel dosya hazırlayarak ihalenin reddedilmesi amacıyla kasıtlı olarak dosya gönderdikleri gözlenmektedir. Bu şekilde Bakanlığımızca ihalesi reddedilen ihale yetkilileri hakkında da ayrıca, yasal işlem yapılacaktır. Döner Sermaye, Yeşil Kart ve Bütçe işlemlerinde yukarıda belirtilen usul ve esaslara bire bir uyulması, uyulmaması halinde hiçbir istek ve talebin değerlendirilmeden iade edileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Doç.Dr.Osman DURMUŞ Bakan Eki : 14 adet form D A Ğ I T I M : Valiliklere

20 (EK=4)...SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SAYI: KONU:...DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE... İlimiz / İlçemiz...köyünden...kızı/oğlu...doğumlu...hakkında Vakfımızca yapılan araştırma sonucu; Adı geçenin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmadığı (SSK,Bağkur,Emekli Sandığı),Yeşil Kart için müracaat ettiği, ancak Yeşil Kart almaya hak kazanamadığı anlaşılmıştır. Ancak, Vakıf Mütevelli Heyetinin.../.../ tarih...sayılı kararıyla,hastanenizdeki tedavi masraflarının şahsın ödeme gücünün üstünde olduğu tesbit edilmiştir. Bu sebeple; adı geçenin tedavisinin hastanenizce ücretsiz yapılarak, tedavi masraflarının Fondan Bakanlığımıza gönderilen avanstan karşılanmak üzere faturanın Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini rica ederim. Vali/Kaymakam Vakıf Başkanı İmza ve Mühür ARKA SAYFADAKİ NOTLARA TİTİZLİKLE UYULMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar Hakkında Genelge

Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar Hakkında Genelge Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar Hakkında Genelge Tarihi:20.02.2002 Sayısı:3724-2002 / 24 Genelgeyi Maliye Bakanlığı nın Temizlik İhalelerinde Uygulanacak Esaslar Tebliğini de İçeren PDF formatında

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

b) Malzemeli Yemek ve Malzemeli Temizlik İhalelerinde 2002 yılı için belirlenen limitler:

b) Malzemeli Yemek ve Malzemeli Temizlik İhalelerinde 2002 yılı için belirlenen limitler: Döner Sermayeden Yapılacak İhalelerde Uyulacak Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:28.12.2001 Sayısı:26980 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 28.12.2001 Sayı : 26980 GENELGE Döner

Detaylı

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 60913391-811.01/297-2457 02.04.2015 Konu : Telefon Tahsisi GENELGE (2015/1599) İlgi :a) Yönetim Kurulu

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.TSH.0.20.00.00 Konu: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğrudan hizmet alımı yoluyla sunulması ve ücretsiz olması K-Q TSE-ISO-EN

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın;

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; DOĞRUDAN TEMİN Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/10 sıra numaralı Kamu İhale tebliğinde (Resmi Gazete:10/09/2003), doğrudan temin usulünün hangi hallerde uygulanabileceği ve

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ Yürürlük Tarihi: 19.06.2005 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ VE CENAZE YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 1 Amaç

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı