T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No /9 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yrd.Doç.Dr. Deniz 1- DEMİRARSLAN ın Senato Temsilcisi seçilmesi hk tarih ve 84 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 2 sıra Senato Temsilciliğine Yrd.Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN ın seçildiği bilgisi edinildi. Derbent Tur. İşl. Otel 2- YO. da ders değ. hk. Üniversitemiz Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 59 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Yüksekokul Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüşmelerde; Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuzda 2006/2007 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere bazı derslerin saatlerinin azaltılmasının, bazı mesleki derslerin saatlerinin ve türlerinin artırılmasının aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar YENİ AÇILACAK DERSLER TKİ229 Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama (2+0) TKİ230 Gıda ve Personel Hijyeni (1+1) değişecek KREDİSİ DEĞİŞECEK DERSLER YDB 123 İngilizce Yazma III 4+0 yerine 2+0 olarak değişecek YDB 125 İngilizce Okuma III 4+0 yerine 2+0 olarak değişecek YDB 223 İngilizce Yazma IV 4+0 yerine 2+0 olarak YDB 225 İngilizce Okuma IV 4+0 yerine 2+0 olarak değişecek DEĞİŞİLECEK DERSLER TKİ207 Önbüro Kat Hizmetleri (2+0) (kaldırılacak) Önbüro Yönetimi (2+0) (konulacak) TKİ310 Teknik Hizmetler Yönetimi (2+0) (kaldırılacak)

2 Kat Hizmetleri Yönetimi (2+0) (konulacak) TKİ311 Gıda ve İçki Teknolojisi (2+0) (kaldırılacak) Mutfak Yönetimi ve Uygulamaları (2+0) (konulacak) Mimarlık ve Tasarım Fak. 3- Mim Böl. Yapı Uyg. Tas. dersi hk tarih ve 78 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 14 sıra Mimarlık Bölümü yeni öğretim planında yer alan Yapı Uygulama Tasarımı dersinin her dönem (güz/bahar) açılmasına ve öğretim planında belirtilen önkoşul çerçevesinde yürütülmesine Mimarlık ve Tasarım Fak. 4- Mim.Böl. ortak dersleri hk tarih ve 80 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 19 sıra Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü girişli öğrencilere uygulanan Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planında yer alan dersler ile, 2006/2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm girişli öğrencilere uygulaması önerilen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planında yer alan ve ekte belirtilen derslerin ortak tek bir ders olarak verilmesine Mimarlık ve Tasarım Fak. 5- İç Mimarlık Böl. grup dersleri hk tarih ve 81 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 12 sıra İç Mimarlık Bölümü yeni öğretim planında yer alan ekteki derslerin grup dersleri olarak uygulanmasına oybirliği ile karar Mimarlık ve Tasarım Fak. 6- Mimarlık Böl. grup dersleri hk tarih ve 82 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 13 sıra

3 Mimarlık Bölümü yeni öğretim planında yer alan ekteki derslerin grup dersleri olarak uygulanmasına oybirliği ile karar Mimarlık ve Tasarım Fak. 7- Mim. ve İç Mim. Böl. ders nitelik. hk tarih ve 91 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 8 sıra Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin ekte belirtilen ders nitelikleri konusunda bilgi edinildi. Mimarlık ve Tasarım Fak. 8- Mim. Böl. Staj Yönergesi hk tarih ve 76 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 17 sıra Mimarlık Bölümü Staj Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne Mimarlık ve Tasarım Fak. 9- İç Mimarlık Böl. Staj Yönergesi hk tarih ve 79 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 18 sıra İç Mimarlık Bölümü Staj Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne Mimarlık ve Tasarım Fak. 10- İç Mimarlık Böl. Yb.Dil. Haz. Prog. Uyg. hk tarih ve 77 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 16 sıra Mimarlık Bölümü lisans programında 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı uygulaması söz konusu olduğu, öğretimin ilk iki yarı yılında Yabancı Dil Hazırlık programının uygulandığı ve Lisans öğretim planında Yabancı Dilde Okuma Konuşma, Mesleki Yabancı Dil I- II ve İş Hayatı için Yabancı Dil derslerinin önkoşullu ders niteliği taşıdığına bilgi edinildi.

4 Mimarlık ve Tasarım Fak. 11- Ders Devam Zorunluluğu hk tarih ve 88 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 6 sıra Yapılan görüşmelerde; KOÜ Önlisans-Lisans Eğiyim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 25 inci maddesi uyarınca, öğrenci %80 devam koşulunu yerine getirdiği taktirde başarısız olduğu dersten devam koşulu aranmaz ifadesinin Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz bölümlerinde okutulmakta olan uygulamalı derslerde, uygulamanın dersin ayrılmaz bir parçası olması ve her defasında değişiklik göstermesi nedeniyle, öğrenci %80 devam koşulunu yerine getirse bile uygulamalı dersten başarısız olup tekrara kaldığında derse devam etmek zorundadır şeklinde uygulanmasına Mimarlık ve Tasarım Fak. 12- İç Mimarlık Bölümü Bitirme Çalışması hk tarih ve 90 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 8 sıra İç Mimarlık Bölümünde öğrenim gören tüm öğrencilerin (Güzel Sanatlar Fakültesi nden girişli öğrencilerde dahil olmak üzere), bitirme çalışmalarında uygulanacak bitirme yönergelerinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar Mimarlık ve Tasarım Fak. 13- Mimarlık Bitirme Çalışması hk tarih ve 89 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 7 sıra bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin (Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi nde girişli öğrenciler de dahil olmak üzere), bitirme çalışmalarında uygulanacak bitirme yönergelerinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar Mimarlık ve Tasarım Fak. 14- İç Mimarlık Bölümü İç Mekan Tasarımı dersleri hk tarih ve 93 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 11 sıra

5 Yapılan görüşmelerde; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü İç Mekan Tasarımı derslerinden: Tasarıma Giriş-I, Tasarıma Giriş-II, İç Mekan Tasarımı-I, İç Mekan Tasarımı-II, İç Mekan Tasarımı-III, İç Mekan Tasarımı-IV, İç Mekan Tasarımı-V ve bitirme çalışması derslerinin her dönem (güz/bahar) açılmasına ve derslerin öğretim planında belirlenen ön koşullar çerçevesinde yürütülmesine oybirliği ile karar Mimarlık ve Tasarım Fak. 15- Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım dersleri hk tarih ve 92 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/1 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 10 sıra Yapılan görüşmelerde; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım derslerinden: a) Mimari Tasarıma Giriş-I, Mimari Tasarıma Giriş-II nin yalnızca kendi dönemlerinde açılmasına, b) Mimari Tasarım-I, Mimari Tasarım-II, Mimari Tasarım-III, Mimari Tasarım-IV, Mimari Tasarım-V ve Bitirme Çalışması derslerinin her dönem (güz/bahar) açılmasına ve derslerin öğretim planında belirlenen ön koşullar çerçevesinde yürütülmesine KOÜ Tıp Fak. İnsan 16- Araştırmaları Etik Kurulu hk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 1925 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/6 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüşmelerde; KOÜ Tıp Fakültesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi nin, bir sonraki Senato da görüşülmesine ve gereği için Tıp Fakültesi Dekanlığı na gönderilmesine Sivil.Hav. YO. 2006/ eğt-öğrt.yılı ders plan ve içer hk. Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun tarih ve 224 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/9 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra Yapılan görüşmelerde; Sivil Havacılık Yüksekokulumuzda 2006/2007 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi başlayarak, eğitim süresinin 5 yıl olarak değişmesi nedeniyle güncellenen ders planları ve ders içeriklerinin Yüksekokuldan gelen ekteki şekliyle kabul edilmesine

6 B.E.S.YO Özel Yetenek 18- Sınav Tarihi hk. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun tarih ve 570 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/15 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra Yapılan görüşmelerde; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzda 2006/2007 eğitim-öğretim yılında yapılacak Özel Yetenek Sınav tarihleri konusunun, bir sonraki Senato da görüşülmek üzere ertelenmesine oybirliği ile karar Sağlık Bil. Enst. Cerrahi 19- Hast. Hem. ABD. yük. lis. pog. ders değiş. hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 336 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 5 sıra Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı ders değişikliklerinin Enstitüden gelen ekteki şekliyle kabulüne Sağlık Bil. Enst. Halk Sağ. 20- Hem. ABD. yük. lisans prog. ders değiş.leri hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 337 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 7 sıra Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı ders değişikliklerinin Enstitüden gelen ekteki şekliyle kabulüne Sağlık Bil. Enst. Farmakoloji 21- ABD. lisansüstü prog. ders değiş.leri hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 338 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 6 sıra Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları ders değişikliklerinin Enstitüden gelen ekteki şekliyle kabulüne Sağlık Bil. Enst. Farmakoloji 22- ABD. doktora prog. başvuru koşulu hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 339 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 9 sıra

7 Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı doktora programına başvuru önkoşulunun, 2006/2007 eğitim-öğretim yılından itibaren tıp fakültesi ya da farmakoloji yüksek lisans programı mezunu olmak olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna Sağlık Bil. Enst. lisansüstü 23- programları ders.değişiklikleri hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 355 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/23 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 116 sıra Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları ders değişikliklerinin Enstitüden gelen ekteki şekliyle kabulüne Sosyal Bil. Enst.de Eğitim 24- Yönetimi Teftişi Planlanması ve Ekonomisi (tezsiz I.Ö) Yük.Lis. prog. isim değ. hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 902 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 2 sıra Yapılan görüşmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüz Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (tezsiz İ.Ö) Yüksek Lisans Programının adının, Eğitimde İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve Denetçiliği olarak değiştirilmesinin uygun olmadığına Sosyal Bil. Enst.de 25- Ekonomi (tezsiz I.Ö.) Yüksek Lisans programı aç.hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 913 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 3 sıra Yapılan görüşmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüzde İktisat Anabilim Dalı na bağlı Ekonomi (tezsiz İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun olduğu hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na öneride bulunulmasına E-İşletme (Tezsiz) Yüksek 26- Lisans Programı açılması hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 914 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 4 sıra Yapılan görüşmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüzde İşletme Anabilim Dalı na bağlı, uzaktan eğitim-öğretime dayalı E-

8 İşletme (tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun olduğu hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na öneride bulunulmasına Sosyal Bil.Enst. İngilizce 27- MBA (tezsiz) Yüksek Lisans prog.aç.hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 915 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 5 sıra Yapılan görüşmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüzde İşletme Anabilim Dalı na bağlı, İngilizce MBA (tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılması ile ilgili dosyanın düzeltmeleri yapıldıktan sonra tekrar Senato ya sunulması gerektiğine Fen-Edeb. Fak. Arkeoloji 28- Bölümünün ders planları hk. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 697 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 2 sıra Yapılan görüşmelerde; 2006/2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacak olan Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün Öğretim Planındaki ders kodlarının, YÖK Başkanlığı ndan gelen anabilim dalları isimlerine uygun hale getirilmesine, ayrıca buna bağlı olarak ders planında yapılan bazı zorunlu yer değişikliklerinin Fakülteden gelen ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ilke karar Fen-Edeb. Fak. Tarih 29- Bölümünün ders planları hk. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 698 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 1 sıra Yapılan görüşmelerde; 2006/2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacak olan Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün öğretim planındaki ders kodlarında, YÖK Başkanlığı ndan gelen anabilim dalları isimlerine uygun olarak yapılan değişikliklerin Fakülteden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ilke karar KOÜ Hukuk Fakültesi 31- Lisans, Önlisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması hk. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 370 sayılı yazısı ile tarih ve 391 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerde; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan KOÜ

9 Hukuk Fakültesi Lisans, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin: a) 11 inci maddesinin yürürlükten kaldırılarak, KOÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 30 uncu maddesinin uygulanmasına, b) 18 inci maddesi ile 22 nci maddesinin yürürlükten kaldırılarak, KOÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33 üncü maddesinin uygulanmasına ve değişikliklerin Resmi Gazete de yayımlanması için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne sunulmasına Hukuk Fak. Akademik 32- Takvimi hk. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 392 sayılı yazısı ekindeki tarih ve 2006/4 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı kararı ile önerilen Akademik Takvim taslağı incelendi. Yapılan görüşmelerde; Hukuk Fakültemizin 2006/2007 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin Fakülteden gelen aşağıdaki şekliyle kabulüne GÜZ YARIYILI 04 Eylül Eylül 2006 Yeni Öğrenci Kayıtları 06 Eylül Eylül 2006 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma 11 Eylül 2006 Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı 18 Eylül Eylül 2006 Geç Kayıtlar, Ders Ekleme, Ders Bırakma, Danışman Onayları 13 Kasım Kasım 2006 Güz Yarıyılı Seçimlik Dersler Ara Sınavları 22 Aralık Güz Yarıyılı Derslerinin Sonu 08 Ocak Ocak 2007 Güz Yarıyılı Sonu Sınavları, Seçimlik Dersler Final Sınavları BAHAR YARIYILI 14 Şubat Şubat 2007 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma 15 Şubat Şubat 2007 Güz Yarıyılı Seçimlik Dersler Bütünleme Sınavları 19 Şubat 2007 Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı 26 Şubat Mart 2007 Geç Kayıtlar, Ders Ekleme, Ders Bırakma, Danışman Onayları 16 Nisan Nisan 2007 Bahar Yarıyılı Seçimlik Dersler Ara Sınavları 25 Mayıs 2007 Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu 04 Haziran Haziran 2007 Final Sınavları, Bahar Dönemi Seçimlik Dersler Final Sınavları 13 Ağustos Ağustos 2007 Bütünleme Sınavları, Bahar Dönemi Seçimlik Dersler Bütünleme Sınavları Gazanfer Bilge MYO ders 33- plan. değ. hk. tarihli toplantısında alınan 1 sıra

10 Yapılan görüşmelerde; Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulumuz Su Ürünleri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ile İşletme Programlarının 2006/2007 eğitimöğretim yılı ders planlarında yapılan değişikliklerin, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar Gebze MYO ders 34- plan. değ. hk. tarihli toplantısında alınan 2 sıra Yapılan görüşmelerde; Gebze Meslek Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile Teknik Programlar Bölümüne bağlı programlarda yapılan ders değişikliklerinin, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar Değirmendere Ali Özbay 35- MYO Staj Yönergesi hk. tarihli toplantısında alınan 3-1 sıra Yapılan görüşmelerde; Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulumuz Cam-Seramik ve Uygulamalı Takı Teknolojileri Programları Staj Yönergesi nin, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne Değirmendere Ali Özbay 36- MYO ders plan. değ. hk. tarihli toplantısında alınan 3-2 sıra Yapılan görüşmelerde; Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulumuz Cam-Seramik ve Uygulamalı Takı Teknolojileri Programlarının 2006/2007 eğitim-öğretim yılı ders planlarında yapılan değişikliklerin, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne İhsaniye MYO Gıda Tek. 37- Prog. ders plan. değ. hk. tarihli toplantısında alınan 4 sıra Yapılan görüşmelerde; İhsaniye Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programının 2006/2007 eğitim-öğretim yılı ders planlarında yapılan değişikliklerin, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne Gölcük MYO ders plan. 38- ders kod. değ. hk. tarihli toplantısında alınan 5 sıra

11 Yapılan görüşmelerde; Yeniköy Meslek Yüksekokulumuzun adının Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Gölcük Meslek yüksekokulu olarak değiştirildiği dikkate alınarak, ders planlarında bulunan Y ile başlayan ders kodlarının, G olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar İzmit MYO.da Sosyal 39- Prog. Böl. kur. hk. tarihli toplantısında alınan 6-a sıra Yapılan görüşmelerde; Kandıra Meslek Yüksekokulumuzdan İzmit Meslek Yüksekokulumuza aktarılan sosyal içerikli programlar için, İzmit Meslek Yüksekokulumuza bağlı Sosyal Programlar Bölüm Başkanlığı adı altında bir bölüm başkanlığının kurulmasının uygun olduğu hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na öneride bulunulmasına İzmit MYO. Yerel Yön. 40- ve Muh. prog. ders plan. hk. tarihli toplantısında alınan 6-b sıra Yapılan görüşmelerde; Kandıra Meslek Yüksekokulumuzdan İzmit Meslek Yüksekokulumuza aktarılan Yerel Yönetimler ile Muhasebe programlarının 2006/2007 eğtim-öğretim yılı ders planlarının, MEYOK tan gelen ekteki şekliyle kabulüne İzmit MYO. Sosyal 41- Programlar Staj Yönergesi hk. tarihli toplantısında alınan 6-c sıra Yapılan görüşmelerde; Kandıra Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi nin, İzmit Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Staj Yönergesi olarak şimdilik aynen uygulanmasının uygun olduğuna Sağlık Bil. Enst. 42- lisansüstü ilanı hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 333 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/3 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 8 sıra Yapılan görüşmelerde; 2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrencileri için hazırlanan ilanın ekteki şekliyle kabulüne KOÜ Tıp Fak. Hayvan 43- Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği nin, Kocaeli Üniversitesi

12 Arş. Etik Kur. Yöner. hk. Tıp Fakültesi Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi hakkındaki tarih ve 168 sayılı görüş yazısı okundu. Yapılan görüşmelerde; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi nin bir sonraki Senato da görüşülmek üzere ertelenmesine oybirliği ile karar KOÜ İkt. ve İda. Bil. Fak. 44- Avrupa Çalış. Bir. Kur. ve yönerg. kabulü hk. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği nin, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avrupa Çalışmaları Birimi kurulması ve yönergesi hakkındaki tarih ve 169 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerde; Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avrupa Çalışmaları Birimi kurulmasına ve yönergesinin, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü doğrultusunda değişiklikleri yapıldıktan sonraki şekliyle kabulüne KOÜ Bilişim Tek. Arş. 45- Uyg. Mer. Yönet. hk. Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği nin, Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği hakkındaki tarih ve 170 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 94/24 nolu toplantısında alınan 4 sıra sayılı kararı ile önerilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu kararıyla kurulmuş olan Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ne ait Yönetmeliğin Resmi Gazete de yayımlanması için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne sunulmasına Öğr. Ebru ÖZBİLGE ye 46- doktor unv. ver. hk. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 1647 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/21 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra Yapılan görüşmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ebru ÖZBİLGE ye doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar Öğr. Gürler AKPINAR a 47- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün

13 doktor unv. ver. hk tarih ve 330 sayılı yazısında belirtilen tarih ve 2006/21 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 102 sıra Yapılan görüşmelerde; Sağlık Bilimleri Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gürler AKPINAR a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna Gündemde başka bir madde bulunmadığından oturuma son

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.05.2006 2006/7 Üniversitemiz Senatosu 25.05.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.01.2010 2010/01 Üniversitemiz Senatosu 14.01.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 02.06.2005 2005/6 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.04.2005 2005/4 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.02.2010 2010/2 Üniversitemiz Senatosu 11.02.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22.07.2004 2004/8 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /3

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /3 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.03.2004 2004/3 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.05.2007 2007/5 Üniversitemiz Senatosu 10.05.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/2 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/9/2011 2011/11 Üniversitemiz Senatosu 22/9/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.12.2005 2005/10 Üniversitemiz Senatosu 20.10.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20.10.2005 2005/9 Üniversitemiz Senatosu 20.10.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11 Üniversitemiz Senatosu 1/11/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/6/2014 2014/5

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/6/2014 2014/5 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5/6/2014 2014/5 Üniversitemiz Senatosu 5/6/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/9/2015 2015/10

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/9/2015 2015/10 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No Üniversitemiz Senatosu, 17/9/2015 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı. Üyelerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 03.06.2004 2004/6 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 13.04.2006 2006/4 Üniversitemiz Senatosu 13.04.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.10.2004 2004/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.10.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 2/8/2012 2012/9 Üniversitemiz Senatosu 2/8/2012 Perşembe günü saat 9:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15 T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/12/2011 2011/15 Üniversitemiz Senatosu 22/12/2011 PerĢembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer ġ.komsuoğlu BaĢkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/6/2015 2015/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/6/2015 2015/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/6/2015 2015/6 Üniversitemiz Senatosu, 22/6/2015 Pazartesi günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.07.2009 2009/9 Üniversitemiz Senatosu 07.07.2009 Salı günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17.02.2005 2005/2 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.03.2006 2006/2 Üniversitemiz Senatosu 16.03.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.07.2007 2007/7 Üniversitemiz Senatosu 07.06.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /4

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /4 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20.03.2008 2008/4 Üniversitemiz Senatosu 20.03.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.01.2005 2005/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.01.2005 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /10

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /10 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 18.10.2007 2007/10 Üniversitemiz Senatosu 18.10.2007 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.01.2004 2004/1 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.05.2009 2009/6 Üniversitemiz Senatosu 14.05.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 27.08.2009 2009/11 Üniversitemiz Senatosu 27.08.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/9/2015 2015/9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/9/2015 2015/9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 1/9/2015 2015/9 Üniversitemiz Senatosu, 1/9/2015 Salı günü saat 15:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.12.2010 2010/13 Üniversitemiz Senatosu 16.12.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.07.2008 2008/9 Üniversitemiz Senatosu 10.07.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.11.2007 2007/11 Üniversitemiz Senatosu 15.11.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 01.05.2008 2008/6 Üniversitemiz Senatosu 01.05.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.10.2008 2008/11 Üniversitemiz Senatosu 16.10.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.06.2009 2009/8 Üniversitemiz Senatosu 11.06.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.12.2006 2006/17 Üniversitemiz Senatosu 14.12.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI

BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI Ağlasun Meslek Yüksekokulu 2016-2017 BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 3.03.2017 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 2 5 Bilgisayar Programcılığı 88 29 117 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI

GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 2016-2017 GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 17.10.2016 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 2 5 Bilgisayar Programcılığı 95 30 125 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 05.11.2009 2009/13 Üniversitemiz Senatosu 05.11.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 10/2/2015 2015/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 10/2/2015 2015/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10/2/2015 2015/2 Üniversitemiz Senatosu 10/2/2015 Salı günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.07.2006 2006/10 Üniversitemiz Senatosu 06.07.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.02.2008 2008/2 Üniversitemiz Senatosu 07.02.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.01.2005 2005/1 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 29/3/2012 2012/4 Üniversitemiz Senatosu 29/3/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.04.2010 2010/4 Üniversitemiz Senatosu 15.04.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 05.09.2007 2007/8 Üniversitemiz Senatosu 05.09.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ÖZEL Rektör Yardımcısı Üniversite Seçim Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Şafak NARBAY Dekan Yardımcısı Üye

Prof. Dr. Adnan ÖZEL Rektör Yardımcısı Üniversite Seçim Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Şafak NARBAY Dekan Yardımcısı Üye ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ 13 Ekim 2014 Pazartesi 20 Ekim 2014 Pazartesi 27 Ekim 2014 Pazartesi 30 Ekim 2014 Perşembe 31 Ekim 2014 Cuma 03 Kasım 2014

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.07.2005 2005/7 Üniversitemiz Senatosu 14.07.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 377 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 23.12.2010 2010/18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 23.12.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24.09.2009 2009/12 Üniversitemiz Senatosu 24.09.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 04.06.2009 2009/7 Üniversitemiz Senatosu 04.06.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.11.2009 2009/14 Üniversitemiz Senatosu 19.11.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/5/2016 2016/7 Üniversitemiz Senatosu, 26/5/2016 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 7/4/2011 2011/6 Üniversitemiz Senatosu 7/4/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/5/2012 2012/6 Üniversitemiz Senatosu 24/5/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 02.09.2010 2010/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 02.09.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /12

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /12 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 13.12.2007 2007/12 Üniversitemiz Senatosu 13.12.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11/7/2013 2013/7 Üniversitemiz Senatosu 11/7/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 31.07.2009 2009/10 Üniversitemiz Senatosu 31.07.2009 Cuma günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17.06.2010 2010/7 Üniversitemiz Senatosu 17.06.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.04.2004 2004/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08.04.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20/9/2012 2012/10 Üniversitemiz Senatosu 20/9/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/4/2012 2012/5 Üniversitemiz Senatosu 26/4/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2017-E.62975 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELMB16T5* Sayı : 21447663-302.01.01/ Konu : ÖSYM Yeni Kayıt İşlemleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/2014 2014/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/2014 2014/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14/2/2014 2014/2 Üniversitemiz Senatosu 14/2/2014 Cuma günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/3/2011 2011/5 Üniversitemiz Senatosu 24/3/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/6/ /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/6/ /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30/6/2011 2011/9 Üniversitemiz Senatosu 30/6/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KARAR 09.01- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün 12.12.2011 tarih ve 1959 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 09.01- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün 12.12.2011 tarih ve 1959 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 25/4/ /5

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 25/4/ /5 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25/4/2013 2013/5 Üniversitemiz Senatosu 25/4/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 02.09.2010 2010/9 Üniversitemiz Senatosu 02.09.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Prof.Dr.Muzaffer ELMAS REKTÖR Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN Prof.Dr.MusaEKEN Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI Prof.Dr.Orhan TORKUL Prof.Dr.Uğur ŞEN Prof.Dr.Nejat

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 29/06/2015-43650 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato *BEZL3LLH8* Sayı : 90511875-050.01.04/ Konu : Kocaeli Üniversitesi Konut Yönergesi hk. SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24.12.2009 2009/16 Üniversitemiz Senatosu 24.12.2009 Perşembe günü saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/5/2013 2013/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/5/2013 2013/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30/5/2013 2013/6 Üniversitemiz Senatosu 30/5/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 18.01.2007 2007/1 Üniversitemiz Senatosu 18.012007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10/2/2011 2011/3 Üniversitemiz Senatosu 10/2/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.05.2010 2010/5 Üniversitemiz Senatosu 06.05.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.03.2009 2009/3 Üniversitemiz Senatosu 12.03.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3/3/2011 2011/4 Üniversitemiz Senatosu 3/3/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 01.01- Sürekli Eğitim Araştırma

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU

2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 2015 2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 02.02.2006 2006/1 Üniversitemiz Senatosu 02.02.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 352 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Öğretim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Eğitim Dili Birinci Ebelik. Türkçe Yüksekokulu. Birinci Hemşirelik

Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Öğretim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Eğitim Dili Birinci Ebelik. Türkçe Yüksekokulu. Birinci Hemşirelik Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Akademik Birim Bölüm Program Program Eğitim Dili Seviyesi Türü Ebelik Balıkesir Sağlık Hemşirelik Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 19/10/2015-67548 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE8V30MC1* Sayı : 21447663-304.01/ Konu : Üniversite Burs Kontenjanı İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 27/1/2011 2011/2 Üniversitemiz Senatosu 27/1/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.10.2006 2006/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 19.10.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 7/10/2010 2010/11 Üniversitemiz Senatosu 7/10/2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/2 Üniversitemiz Senatosu 12.02.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP

Detaylı