AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) ( ) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) ( ) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü 1

2 AB REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI İÇERİK AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) EIP Enstrümanları: 1. Mali Araçlar 2. İnovasyon Projeleri 3. İş ve Yenilik Destek Ağları (Avrupa İşletmeler Ağı) 4. Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirleri EIP Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

3 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI - CIP Amacı; CIP, başta KOBİ ler olmak üzere ile Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik bir Topluluk Programıdır. İşletmelerin ve özellikle KOBİ lerin rekabet edebilirliğini artırmak, Eko-İnovasyon da dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek, Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir Bilgi Toplumunun gelişimine hız vermek, Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek. 3

4 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI - CIP arasında 7 yıl uygulanacak, Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan 3 alt bileşenli bir Paket Programdır. Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) 2.17 milyar Avro Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT Policy Support Programme) 728 milyon Avro Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE- Intelligent Energy Europe Programme) 727 milyon Avro 4

5 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme). EIP Programı Avrupa Birliği genelinde yenilikçiliğe ve KOBİ lere destek vermeyi amaçlamaktadır. EIP Programının ülkemizdeki çalışmaları Bakanlığımızca koordine edilmekte olup ve yıllık katkı payı ödemeleri Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır Yılından itibaren programa katılım sağlanmaktadır. EIP Programı kapsamında gerek inovasyon projeleri ile ortak finansman oranlı hibe olarak gerek düşük faizli kredi imkanları ile KOBİ lere destek verilmektedir. 5

6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (ICT Policy Support Programme) ICT Programı katılımcı ülkelerde, kamu sektörünün, başta KOBİ ler olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırarak yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle programa katılım sağlanmıştır. 6

7 AVRUPA AKILLI ENERJİ VE TEKNOLOJİ PROGRAMI (Intelligent Energy Europe Programme-IEE) IEE Programı kapsamında enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi desteklenecektir. IEE kapsamında güvenli, sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Programa katılım kararı alınmamıştır. 7

8 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) EIP Programı; Başlangıç aşamasındaki ve büyümeyi hedefleyen KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek, Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmakta, İşletmelerde her türlü yeniliği desteklemekte, Eko inovasyonu desteklemekte, Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemekte, Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmekte 8

9 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) EIP Programının bileşenleri; 1-Mali Araçlar (%51) 2-Eko-Yenilik de dahil İnovasyon Projeleri (% 21) 3-İş ve Yenilik Destek Ağları (% 17) 4-Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirleri (% 11 ) 9

10 Mali Araçlar Ekonomilerin belkemiği olan KOBİ lerin rekabet edebilirliğini artırmak, - Ülkemizde yaklaşık 3 milyon KOBİ bulunmaktadır. - Toplam şirket sayısının %99,8 i - Özel sektör işgücünün yaklaşık %67 sini teşkil etmektedir. KOBİ finansmanındaki piyasa boşluklarını doldurmak, - KOBİ lerin %20 sinden fazlası finansman erişim konusunda problem yaşamıştır. Mevcut ekonomik krizde KOBİ lere destek sağlamak. 10

11 Mali Araçların Yürütülmesi Avrupa Komisyonu Fonu sağlar Teminat Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Yatırım Başvuru için: Garanti Kuruluşu Banka Girişim (Risk) Sermayesi Fonu Yatırım Borç/Kredi KOBİ ler KOBİ ler 11

12 1. MALİ ARAÇLAR (FINANCIAL INSTRUMENTS) Söz konusu mali araçlar; erken dönem çekirdek, kuruluş, büyüme ve iş transferi gibi yaşam döngülerinin farklı aşamalarında bulunan firmaları hedeflemekte olup, KOBİ lerin ve Esnafların teknoloji geliştirme, inovasyon (eko-inovasyon) dahil teknoloji transferi ve sınır ötesi ticari faaliyetlerinin genişletilmesi konularındaki yatırımlarını destekleyecektir. Bütçesi 1.1 Milyar Avro dur. 12

13 1. MALİ ARAÇLAR (FINANCIAL INSTRUMENTS) 1.1 Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ lere Finansman Desteği (GIF) 623 MİLYON AVRO 1.2 KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) 506 MİLYON AVRO 13

14 İkiye Ayrılır; a. GIF-1 Başlangıç Aşaması Yatırımları (Early Stage Investments b. GIF-2 Genişleme Aşaması Yatırımları (Expansion State Investments) Erken dönem çekirdek ve kuruluş aşamalarındaki KOBİ leri desteklemek üzere, KOBİ lerin başvurduğu bölgesel ve sektörel risk sermayesi fonları ile iş geliştirme merkezleri, teknoloji ve araştırma fonlarına katkıda bulunulmaktadır. KOBİ lerin büyüme ve genişleme dönemlerinde fon sağlayan özel risk sermayesi kuruluşlarına destek sağlamaktadır. Söz konusu kuruluşlar, hızlı büyüme potansiyeli olan yenilikçi KOBİ lere bu fonları sermaye olarak kullandırmaktadır. 14

15 1.2 KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility- KOBİ lere; SMEG) a. Krediler ve Finansal Kiralama yoluyla Borç Finansmanı Desteği (Debt Financing via Loans or Leasing) Sermaye yetersizliği bulunan KOBİ lerin özellikle inovasyon ve teknoloji transferi gibi alanlardaki yatırımlarındaki yüksek riskin finansmanında karşılaştıkları zorlukların azaltılmasını hedeflemektedir. b. Mikro-Kredi Finansman Desteği (Micro Credit Financing) Bilhassa işe yeni başlayacak girişimcilere yönelik olarak, azami 9 işçiye kadar çalışanı bulunan mikro işletmelerin azami avroya kadar kullanacakları krediler için garanti sağlamaktadır. 15

16 1.2. Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) c. KOBİ lere yönelik Özsermaye veya Benzeri Yatırımlar için Teminat Desteği (Guarantees for Equity or Quasi-equity Investments in SMEs) Azami 249 işçiye kadar çalışanı bulunan işletmeleri desteklemek üzere, başlangıç sermayesi, iş kurma sermayesi, ara finansman ya da risk sermayesi operasyonlarıyla ilgili yatırımlara garanti sağlamaktadır. Bu garantiler mali yapıları zayıf olan KOBİ lerin karşılaştıkları güçlükleri veya iş transferinden kaynaklanan güçlükleri azaltmayı amaçlamaktadırlar. d. KOBİ lerin Borç Finansmanı Portföylerinin Menkul Kıymetleştirilmesi (Securitisation of SME Debt Finance Portfolios) KOBİ lere borç finansmanı sağlayan finansal aracı kuruluşlara yardımcı olmak gayesiyle menkul kıymetleştirme yapılarını desteklemek maksadıyla da garanti sağlanabilmektedir. Finansal aracı kuruluşların boşta kalan bu kaynaklarının önemli bir kısmını yeni KOBİ finansmanı için kullanmaları zorunludur. 16

17 AB KOBİ FİNANS GÜNÜ 17

18 Kredi Garanti Fonu (KGF) 18

19 Finansbank 19

20 Finansbank 20

21 KGF KREDİ BAŞVURUSU KOBİ Kredi Başvuru Şekli FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU KOBİ BANKA FİNANSBANK KGF 21

22 2. İNOVASYON PROJELERİ EIP kapsamında, İşletmelerin, yenilikçilik potansiyelinin arttırılması ve yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin arttırılabilmesi için eko-yenilik, kümelenme, çevre teknolojileri, inovasyon ölçümü konularında Avrupa Komisyonu yenilikçilik vasfı olan projelere ilişkin çağrıya çıkmaktadır. Projeler için verilecek hibeler yani eş finansman oranları yıllık iş programlarında belirtildiği üzere çıkılan çağrı ile paralellik göstermektedir. Örneğin Ekoinovasyon projeleri için %50 eş finansman verilirken bazı projeler de %20 inebilmekte iken bazılarında ise %80 e çıkabilmektedir. 22

23 KİMLER BAŞVURABİLİR? Çağrı metnine göre başvuru sahipleri şekillenmektedir. Ancak genel olarak; İşletmeler (KOBİ ve Esnaflar) Sanayi ve Ticaret Odaları, Kamu Otoriteleri, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları doğrudan Avrupa Komisyonuna başvurabilirler. 23

24 İNOVASYON PROJE BAŞVURULARI Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu na aşağıdaki 3 yolla yapılabilmektedir: Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, https://www.epss-fp7.org/epss/ Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Proje başvurularına ulaşmak için aşağıdaki adresleri takip edebilirsiniz. ve Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumları web siteleri. 24

25 Proje Teklif Çağrılarına Örnekler "Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgilerini Kullanmaya ve Analiz Edebilmeye Yönelik Kapasitelerinin Geliştirilmesi", "Avrupa da, Dünya-çapında Küme Teşviki Ve Geliştirilmesi, "Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı, Eko İnovasyon 25

26 Proje Teklif Çağrılarına Örnekler Ulusal Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformlarının Desteklenmesi Avrupa Turizminin Sürdürülebilirliği ve Rekabet Edebilirliği için Bilgi Ağları Yapı Sektörü ve İlgili Girişimlerin Rekabet Gücüne İlişkin Avrupa Topluluğu Sektör Stratejisinin Geliştirilmesi AB E-Beceriler Haftası İhale Çağrısı 2020 Yılına Kadar Küçük İşletmeler ve Esnafların Gelecekteki Beceri İhtiyaçlarının Tesbiti İhale Çağrısı Avrupa INNOVA Eko İnovasyon için Avrupa İnovasyon Platformu 26

27 EKO-YENİLİK (ECO-INNOVATION) EIP çerçevesinde yılları arasında eko inovasyon girişimine toplamda yaklaşık 433 Milyon Avro kaynak ayrılmaktadır. Bu kaynak dağılımı aşağıdaki üç bileşenden oluşmaktadır: - Mali araçlar (özellikle eko inovasyon konusunda faaliyet gösteren yatırım fonlarını desteklemek için), kümülatif bütçesi 228 milyon ( ) - Ulusal ve bölgesel aktörlerin ağları, kümülatif bütçesi 10 milyon ( ) - Pilot projeler ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler, kümülatif bütçesi 195 milyon ( ), burada CIP Eko İnovasyon Girişimi olarak anılmaktadır. 27

28 Eko-inovasyon Nedir? AB nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) birinci bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) inovasyonu destekleme faaliyeti içerisinde yer alan en önemli girişiminin adı Eko-inovasyon dur. Eko inovasyon, iş ve yenilikçiliğin birlikte sürdürülebilir çözümler oluşturabilmelerini teminen, çevre üzerindeki genel olumsuz etkileri azaltmaya yönelik yeni çevreci teknoloji, ürün ve hizmetleri geliştirmek ve bunları pazara sunmak için yararlanılan bir inovasyon sürecidir. 28

29 Eko-inovasyon Eko-İnovasyon projeleri için genel olarak belirlenmiş 4 öncelikli alan aşağıdadır; Geri Dönüşüm, Yiyecek ve İçecek, İnşaat Sektörü Yeşil İşletmeler/Akıllı Satın Alma dır. Eko inovasyonun uygulamadaki örnekleri arasında, atık sularından değerli madenlerin geri kazanılmasını sağlayan süreçler, daha verimli gıda ambalajlama, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapı materyallerinin üretilmesi, eko-ürünler ve yeni yönetim metotları sayılabilir. 29

30 2008 Eko- inovasyon Teklif Çağrısına Başvuran Ülkeler ve Katılımcı Sayıları 30

31 EKO-İnovasyon yılı eko-inovasyon çağrısı kapsamında ülkemizden Eko Denge Danışmanlık firmasının 1 milyon Avro bütçeli EPESUS (Eko-Endüstriyel Park Çevre Destek Sistemi ) projesi kabul edilmiştir. Proje ile bir endüstriyel park ya da herhangi bir iletişim ağı içinde bulunan KOBİ lere, çevresel gereksinimlerinin geliştirilmesi, kaynak kullanımlarının yönetimi, atık arıtım ve enerji verimliliklerini geliştirme konularında yarar sağlanması amaçlanmaktadır. 31

32 2009 Eko- inovasyon Teklif Çağrısına Başvuran Ülkeler ve Katılımcı Sayıları 32

33 2009 EKO- inovasyon Proje Teklif Çağrısı Ülkemiz, teklif veren 32 ülke ( yaklaşık 202 proje teklifi) arasında 29 proje teklifi ile 6. sırada yer almıştır. Ülkemiz, herhangi başka bir ülkeden ortak almadan teklif sunan ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa dan sonra 4. sırada yer almıştır. Türkiye AB üyesi olmayıp teklif veren ülkeler arasında 1. sırada yer almıştır. 33

34 EKO-İnovasyon yılı Eko-inovasyon proje teklif çağrısı kapsamında, ülkemizin de ortak olarak yer aldığı 2 proje kabul almıştır. Bu projelerden biri, SETAŞ Kimyanın ortak olarak yer aldığı BISCOL adlı projedir. Projenin toplam bütçesi Avro dur. Kabul alan projelerden diğeri ise, ülkemizden Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının ortak olarak yer aldığı INTOUR adlı projedir. Projenin toplam bütçesi Avro dur.

35 2010 Eko- inovasyon Teklif Çağrısına Başvuran Ülkeler ve Katılımcı Sayıları 35

36 2010 EKO- inovasyon Proje Teklif Çağrısı İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa dan sonra ülkemiz, teklif veren 34 ülke (yaklaşık 287 proje teklifi) arasında 5. sırada yer almıştır Proje Teklifleri Avrupa Komisyonunca değerlendirilmekte olup, sonuçlar açıklandığında Bakanlığımızca paylaşılacaktır. 36

37 İnovasyon Projeleri de Dahil İhale Çağrılarına Başvuru Şekli PROJE BAŞVURUSU KOBİ PROJE BAŞVURUSU (İNGİLİZCE) AB KOMİSYONU PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYON İLE SÖZLEŞME 37

38 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks) Avrupa İşletmeler Ağı nın toplam bütçesi 320 Milyon Avro dur. AB sınırları içerisinde ve ötesinde yer alan KOBİ lere özel olarak tasarlanmış birçok hizmet sağlayan, Avrupa nın en büyük iş destek ağıdır. Bu ağ iş desteği alanında kapasiteleri kanıtlanmış olan ve KOBİ ler ile güçlü bağları ve bu konuda uzmanlıkları bulunmaları sebebiyle bu ağa seçilmiş, yüksek düzeyde uzmanlık sahibi kuruluşlardan oluşmaktadır. Ağa ortak başlıca kuruluşlar arasında Ticaret Odaları, İnovasyon Ajansları, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Üniversitelerin Teknoloji Merkezleri yer almaktadır. 38

39 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks) Avrupa İşletmeler Ağı; 2008 yılında faaliyete başlamıştır, 600 kurum/kuruluşun oluşturduğu 101 konsorsiyum, 45 ülkede faaliyette bulunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı nın faaliyet alanı Avrupa Birliği sınırlarını aşmıştır. Ağın Faaliyette olduğu ülkeler; - AB 27 - AB üyesi olmayan ama Programa katılım sağlayan ülkeler: Türkiye, Norveç, Hırvatistan, İzlanda, Karadağ, İsrail, Sırbistan, Makedonya - Diğer 3. ülkeler: Ermenistan, Çin, Mısır, Rusya, ABD, Şili, Suriye, İsviçre 39

40 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks) İş alanında işbirliğini, KOBİ lerin uluslar arası alanlara açılımlarını, Topluluk finansman olanakları konusunda bilinçlendirmeyi, teknik işbirliğini, teknoloji transferini ve yenilikçi teknolojileri teşvik eden KOBİ lerin yenilikçilik ve iş ihtiyaçları için aradıkları her konuda yardım ve desteği bulabilecekleri; bir tek durak ofisidir. 40

41 3. İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI (Business and Innovation Support Networks) Avrupa İşletmeler Ağının KOBİ lere sağladığı başlıca faydalar; AB mevzuatı ve AB düzeyindeki standartlar ve önemli politikalar hakkında bilgi edinmek, Finansman olanakları ve AB programları hakkında rehberlik almak, (FP7 başta olmak üzere) yürütülen AB Araştırma programlarına erişim olanağına sahip olmak, Tek Pazar dahilinde ve Üçüncü Ülkeler ile iş alanındaki işbirliği olanakları hakkında bilgi edinmek, Gelişmiş teknoloji transfer hizmetleri, uluslar arası teknoloji işbirliği ve aracılık hizmetleri kanalıyla, inovasyon alanında kapsamlı destek edinmek, Ağ ayrıca, Avrupa daki KOBİ lerin karar alma sürecinin daha en başından itibaren seslerini duyurabilmelerini sağlamaktadır. Bunun için özel olarak tasarlanmış geri bildirim aracı sayesinde KOBİ ler, mevcut ve olması öngörülen AB mevzuat ve programlarına kendi tecrübelerini aktarabilmektedir. 41

42 TÜRKİYE DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI EIP bileşeni altında yapılan İş dünyasını ve yenilikleri destekleyen hizmetler (Services in Support of Business and Innovation ) konulu 2007 tarihli Ağ Çağrılarısı kapsamında, 81 ilimize hizmet vermek üzere kurulan 7 konsorsiyum ile ülkemiz KOBİ'lerine ücretsiz danışmanlık ve bilgilendirme destekleri sağlamaktadır. Ülkemizden Avrupa İşletmeler Ağı na dahil 7 Konsorsiyumun Ulusal Lansmanı 23 Kasım 2009 tarihinde Ankara da faydalanıcı sıfatıyla yararlanabilecek ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 42

43 43

44 3.İŞ VE YENİLİK DESTEK AĞLARI ANATOLIA BUSSINOVA EBIC-EGE BLACKSEA GAPSUN AKDENİZ DOĞU MARMARA Ortak1 (Koordinat or) KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ege Üni. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB G.Antep Maraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB K.Maraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ortak 2 Ortadoğu Teknopark A.Ş. İstanbul Sanayi Odası Denizli Ticaret Odası Trabzon Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Ticaret Odası Adana Ticaret Odası Bursa Ticaret Sanayi Odası Ortak 3 Konya Sanayi Odası KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ege İhracatçı Birlikleri Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Ticaret Sanayi Odası KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ortak 4 Kayseri Ticaret Odası Sabancı Üniversitesi KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü Elazığ Ticaret Sanayi Odası Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ortak 5 Erzurum Ticaret Sanayi Odası KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü Van Ticaret Sanayi Odası MersinTicaret Sanayi Odası ABİGEM Doğu Marmara Ortak 6 Türkiye 44

45 4. POLİTİKA GELİŞTİRME VE UYGULAMA TEDBİRLERİ Politika Geliştirme ve Uygulama Tedbirlerinin hedefi, politika yapma sürecine destek sağlamak olup toplam bütçesi yaklaşık 312 milyon Avro dur. EIP programı politika yapıcılarını analitik çalışmalar ile desteklemektedir. Belirli sektörlerin yanı sıra Avrupa ve küresel pazarlardaki en son trendler ve gelişmeler çeşitli araştırmalar kapsamında analiz edilmekte ve analiz sonuçları yayımlanmaktadır. Yıl bazında hazırlanan AB Rekabetçilik Raporu ve AB müktesebatında KOBİ leri etkileyen idari yüklerin azaltılmasına yönelik analizler, yapılan bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. EIP Programı kapsamında ayrıca, sektörel bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması, politika yapıcılarının bilgilendirilmesi ve AB Üye Ülkeleri arasındaki uyum ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik politika tavsiyelerinde bulunulması maksadıyla, bir dizi konferans ve kamuya açık diğer etkinlikler düzenlenmektedir. 45

46 POLİTİKA GELİŞTİRME VE UYGULAMA TEDBİRLERİ Bu kapsamda geliştirilmiş olan iki inisiyatif; Europe INNOVA: Yenilikçi işletmelerin kendilerini geliştirebilmelerini teminen yürütülen inovasyon faaliyetlerini destekleyen yeni araçları geliştirmektedir. Amacı inovasyon uzmanları için bir platform oluşturarak inovasyon faaliyetlerini geliştirmek, iyi uygulamaları paylaşarak yenilikçileri desteklemek ve farklı sektörlerde inovasyon uygulamalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmaktır. PRO INNO: En iyi uygulamaları yayma ve Avrupa da yeni ve daha iyi inovasyon politikalarının geliştirilmesini amaçlayan bir girişimdir. Nihai hedefi Avrupa işletmelerini inovasyonu daha iyi ve hızlı yapması hususunda desteklemek ve Avrupa çapında varolan inovasyon destek tedbirlerini optimize etmek ve bütünleşmelerini sağlamaktır. 46

47 POLİTİKA GELİŞTİRME VE UYGULAMA TEDBİRLERİ PRO INNO EUROPE EUROPE INNOVA İnovasyon Proje Teklif Çağrıları 47

48 MEVCUT PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Girişimcilik ve Yenilik Programı kapsamında çıkılan proje teklif duyuruları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurulmaktadır. Proje çağrısına ilişkin tüm soru ve görüşleriniz için Bakanlığımız ilgili personeli ile telefon, e-posta ve birebir görüşme aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. EIP Kapsamındaki eski ve mevcut proje teklif çağrıları duyurularına adresinden ulaşabilirsiniz.. 48

49 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAK FAALİYETLER EIP Programının farkındalığının artırılmasına ve tanıtılmasına yönelik olarak 15 ilde (Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa, Denizli ve İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Van, Kastamonu, Trabzon ve İstanbul) bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası işbirliğinde; 27 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul da ulusal bilgilendirme günü düzeyinde Eko-inovasyon Günü düzenlenecektir. 49

50 TEŞEKKÜR EDERİZ. 50

51 İletişim Adresi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Derya KEKEÇ: Abdulkadir TUTAR: R.Zeynep ÖZER:

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri Zerrin ÖZBEK* Günümüzde KOBİ ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı